hh.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Forskning i Halmstad
   • Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen
   • Halmstad University Dissertations
   • Working Papers Series in Business Studies
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Aktionslärande
   • Arbetsvetenskap
   • Beteendevetenskap och vård (Upphörd 2017-08-01)
   • Biologi
   • Biomedicin
   • Biomedicin med inriktning fysisk träning (Upphörd 2017-08-01)
   • Biomekanik
   • Byggteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • CAD-teknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Datateknik
   • Datorsystemteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Digital forensik
   • Ekonomi (Upphörd 2017-08-01)
   • Elektronik
   • Elektroteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Energiteknik
   • Engelska
   • Europaekonom (Upphörd 2017-08-01)
   • Europeisk marknadsföring (Upphörd 2017-08-01)
   • Externredovisning (Upphörd 2017-08-01)
   • Filmvetenskap (Upphörd 2017-08-01)
   • Finansiell matematik (Upphörd 2017-08-01)
   • Finansiering (Upphörd 2017-08-01)
   • Folkhälsovetenskap
   • Franska (Upphörd 2017-08-01)
   • Företagsekonomi
   • Grundskollärare (Upphörd 2017-07-28)
   • Gymnasielärare (Upphörd 2017-07-28)
   • Handikappvetenskap
   • Historia
   • Humaniora (Upphörd 2017-08-01)
   • Hållbar turismutveckling
   • Hälsa och livsstil
   • Hälsopedagogik (Upphörd 2017-08-01)
   • Idé- och lärdomshistoria (Upphörd 2017-08-01)
   • Idrott och hälsa (Upphörd 2017-08-01)
   • Idrottsvetenskap
   • Industriell organisation
   • Industriell organisation och ekonomi
   • Informatik
   • Informationsteknologi (Upphörd 2017-08-01)
   • Internationella relationer (Upphörd 2017-08-01)
   • Internationell marknadsföring (Upphörd 2017-08-01)
   • IT-ekonom (Upphörd 2017-08-01)
   • Kardiologisk vård (Upphörd 2017-08-01)
   • Kemi (Upphörd 2017-08-01)
   • Konstruktion och design (Upphörd 2017-08-01)
   • Konstvetenskap
   • Kulturstudier
   • Ledarskap (Ekonomi) (Upphörd 2017-08-01)
   • Litteraturvetenskap
   • Marknadsföring (Upphörd 2017-08-01)
   • Maskinteknik
   • Matematik (Upphörd 2017-08-01)
   • Media- och kommunikationsvetenskap
   • Mekatronik (Upphörd 2017-08-01)
   • Miljö- och hälsoskydd
   • Miljövetenskap
   • Nationalekonomi (Upphörd 2017-08-01)
   • Naturvetenskap (Upphörd 2017-08-01)
   • Nätverksteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Omvårdnad
   • Pedagogik
   • Pedagogik med inriktning idrott (Upphörd 2017-08-01)
   • Psykologi
   • Psykologi med inriktning idrott (Upphörd 2017-08-01)
   • Redovisning (Upphörd 2017-08-01)
   • Religionsvetenskap
   • Samhälle (Upphörd 2017-08-01)
   • Socialpsykologi
   • Socialt arbete
   • Sociologi
   • Sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning (Upphörd 2017-08-01)
   • Spanska (Upphörd 2017-08-01)
   • Språk (Upphörd 2017-08-01)
   • Statsvetenskap
   • Strategisk ledning (Upphörd 2017-08-01)
   • Svenska (Upphörd 2017-08-01)
   • Svenska språket
   • Teknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Teknisk produkt- och produktionsförbättring
   • Tillämpad ekologi (Upphörd 2017-08-01)
   • Tyska (Upphörd 2017-08-01)
   • Utbildningsvetenskap (Upphörd 2017-08-01)
   • Utvecklingsingenjör (Upphörd 2017-08-01)
   • Verksamhetsstyrning (Upphörd 2017-08-01)
   • Vetenskaplig metod (Upphörd 2017-03-17)
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Affärssystemprogrammet
   • Biomedicin - inriktning fysisk träning (Upphörd 2021-06-01)
   • Biomedicin inriktning träningsfysiologi
   • Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik (Upphörd 2021-06-01)
   • Byggingenjör
   • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
   • Civilekonomprogrammet
   • Civilingenjör i datateknik
   • Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp
   • Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, 300 hp
   • Dataingenjör
   • Digital design och innovation
   • Ekonomprogrammet
   • Elektroingenjör
   • Energiekonomprogrammet (Upphörd 2021-06-01)
   • Energiingenjör - förnybar energi
   • Förskollärarutbildning
   • Grundlärarutbildning
   • Hälsopedagogiskt program
   • Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi (Upphörd 2021-06-01)
   • Ingenjör i hållbar energi, 180 hp
   • Internationella marknadsföringsprogrammet
   • IT-forensik och informationssäkerhet
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ämneslärare gymnasieskolan, 90 hp
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ämneslärare åk 7-9, 90 hp
   • Kulturprogrammet
   • Magisterprogram i Aktionslärande
   • Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation (Upphörd 2021-06-01)
   • Magisterprogram i elektronikdesign
   • Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi
   • Magisterprogram i handikappvetenskap
   • Magisterprogram i maskinteknik
   • Magisterprogram i nordisk välfärd
   • Magisterprogram i nätverksforensik
   • Magisterprogram i statsvetenskap
   • Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap
   • Magisterprogrammet revisor och bank
   • Maskiningenjör
   • Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp
   • Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö
   • Masterprogram i hälsa och livsstil
   • Masterprogram i inbyggda och intelligenta system
   • Masterprogram i industriell organisation och innovation
   • Masterprogram i informationsteknologi
   • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
   • Medie och kommunikationsvetenskap inriktning hälsa, 180 hp
   • Mekatronikingenjör
   • Miljöprogram (Upphörd 2021-06-01)
   • Naturvård och artmångfald
   • Organisering och ledning av arbete och välfärd
   • Professionell idrottskarriär och arbetsliv
   • Psykologi - inriktning idrott och motion, 180 hp
   • Samhällsanalys och kommunikation - statsvetenskap
   • Samhällsförändring och social hållbarhet
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Socionomprogrammet, 210 hp
   • Specialisering inom ögonsjukvård - Oftalmologisk omvårdnad, 60 hp (Upphörd 2021-06-01)
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska, 75 hp
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad, 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård, 60 hp
   • Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning
   • Utvecklingsingenjörsprogrammet
   • Ämneslärarutbildning
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram