hh.sePublikasjoner
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Forskning i Halmstad
   • Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen
   • Halmstad University Dissertations
   • Working Papers Series in Business Studies
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • Action Learning
   • Art History
   • Behavioral Science and Health Care (Opphørt 2017-08-01)
   • Biology
   • Biomedicine
   • Biomedicine Targeting Physical Education (Opphørt 2017-08-01)
   • Biomekanik
   • Business
   • Business Management (Opphørt 2017-08-01)
   • CAD-teknik (Opphørt 2017-08-01)
   • Chemistry (Opphørt 2017-08-01)
   • Computer science and engineering
   • Computer Systems Technology (Opphørt 2017-08-01)
   • Construction (Opphørt 2017-08-01)
   • Design (Opphørt 2017-08-01)
   • Digital Forensics
   • Economics (Opphørt 2017-08-01)
   • Ekonomi (Opphørt 2017-08-01)
   • Electrical Engineering (Opphørt 2017-08-01)
   • Elektronik
   • Energy Technology
   • English
   • Environmental and health protection
   • Europaekonom (Opphørt 2017-08-01)
   • European Marketing (Opphørt 2017-08-01)
   • Externredovisning (Opphørt 2017-08-01)
   • Film Studies (Opphørt 2017-08-01)
   • Financial Mathematics (Opphørt 2017-08-01)
   • Financing (Opphørt 2017-08-01)
   • French (Opphørt 2017-08-01)
   • German (Opphørt 2017-08-01)
   • Gymnasielärare (Opphørt 2017-07-28)
   • Handicap Science
   • Health and lifestyle
   • Historia
   • History of Science and Ideas (Opphørt 2017-08-01)
   • Humaniora (Opphørt 2017-08-01)
   • Hälsopedagogik (Opphørt 2017-08-01)
   • Idrottsvetenskap
   • Industrial Organization
   • Industrial Organization and Economics
   • Informatik
   • Informationsteknologi (Opphørt 2017-08-01)
   • International Marketing (Opphørt 2017-08-01)
   • International Relations (Opphørt 2017-08-01)
   • IT-economist (Opphørt 2017-08-01)
   • Kardiologisk vård (Opphørt 2017-08-01)
   • Kulturstudier
   • Language (Opphørt 2017-08-01)
   • Leadership (Business) (Opphørt 2017-08-01)
   • Literature
   • Marknadsföring (Opphørt 2017-08-01)
   • Mathematics (Opphørt 2017-08-01)
   • Mechanical Engineering
   • Media- och kommunikationsvetenskap
   • Mekatronik (Opphørt 2017-08-01)
   • Miljövetenskap
   • Naturvetenskap (Opphørt 2017-08-01)
   • Nätverksteknik (Opphørt 2017-08-01)
   • Omvårdnad
   • Pedagogik
   • Pedagogy Targeting sports (Opphørt 2017-08-01)
   • Political Science
   • Primary School Teaching (Opphørt 2017-07-28)
   • Psychology
   • Psychology Targeting Sport (Opphørt 2017-08-01)
   • Public Health
   • Redovisning (Opphørt 2017-08-01)
   • Religion
   • Samhälle (Opphørt 2017-08-01)
   • Scientific method (Opphørt 2017-03-17)
   • Socialpsykologi
   • Social Work
   • Sociologi
   • Sociology of Work Science (Opphørt 2017-08-01)
   • Spanish (Opphørt 2017-08-01)
   • Sport and Health (Opphørt 2017-08-01)
   • Strategisk ledning (Opphørt 2017-08-01)
   • Sustainable tourism development
   • Svenska (Opphørt 2017-08-01)
   • Technical Product and Production Improvement
   • Technology (Opphørt 2017-08-01)
   • The Swedish language
   • Tillämpad ekologi (Opphørt 2017-08-01)
   • Utbildningsvetenskap (Opphørt 2017-08-01)
   • Utvecklingsingenjör (Opphørt 2017-08-01)
   • Work Science
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Affärssystemprogrammet
   • Biomedicin - inriktning fysisk träning (Opphørt 2021-06-01)
   • Biomedicin inriktning träningsfysiologi
   • Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik (Opphørt 2021-06-01)
   • Bridging Teacher Education Programme Upper Secondary School, 90 credits
   • Business Administration and Economics Programme, 180 credits
   • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
   • Computer Engineer, 180 credits
   • Computer Science and Engineering, 300 credits
   • Construction Engineer, 180 credits
   • Digital design och innovation
   • Elektroingenjör
   • Energiekonomprogrammet (Opphørt 2021-06-01)
   • Energy Engineer - Renewable Energy, 180 credits
   • Förskollärarutbildning
   • Hälsopedagogiskt program
   • Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi (Opphørt 2021-06-01)
   • Intelligent Systems, 300 credits
   • IT-forensik och informationssäkerhet
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ämneslärare åk 7-9, 90 hp
   • Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi
   • Magisterprogram i handikappvetenskap
   • Magisterprogram i statsvetenskap
   • Master's Programme in Accounting and Bank Management, 60 credits
   • Master's programme in Action Learning, 60 credits
   • Master's Programme in Applied Environmental Science
   • Master's Programme in Electronics Design, 60 credits
   • Master's Programme in Energy smart innovation in the built environment, 120 credits
   • Master's Programme in Exercise Biomedicine - Human Performance (Opphørt 2021-06-01)
   • Master's Programme in Health and Lifestyle, 120 credits
   • Master's Programme in Information Technology, 120 credits
   • Master's Programme in Mechanical Engineering, 60 credits
   • Master's Programme in Network Forensics, 60 credits
   • Master's Programme in Nordic Welfare, 60 credits
   • Master of Engineering in Mechanical Engineering, Sustainable Design and Innovation, 300 credits
   • Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp
   • Masterprogram i inbyggda och intelligenta system
   • Masterprogram i industriell organisation och innovation
   • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
   • Mechanical Engineering, 180 credits
   • Mechatronic Engineer, 180 credits
   • Media and Communication Studies: Focus Health, 180 credits
   • Miljöprogram (Opphørt 2021-06-01)
   • Naturvård och artmångfald
   • Nursing Programme, 180 credits
   • Primary Health Care Specialist Nursing, 75 credits
   • Primary Teacher Education, 240 credits
   • Professional Career in Sport and Working Life, 180 credits
   • Programme for Culture Studies, 180 credits
   • Programme in Innovation Engineering, 180 credits
   • Psychology - Sport and Exercise, 180 credits
   • Social Analysis and Communication, 180 credits
   • Social Change and Social Sustainability, 180 credits
   • Social Work Programme, 210 credits
   • Specialisering inom ögonsjukvård - Oftalmologisk omvårdnad, 60 hp (Opphørt 2021-06-01)
   • Specialist Nursing - Ophthalmic Nursing, 60 credits
   • Specialist Nursing - Pediatric Nursing, 60 credits
   • Specialist Nursing - Psychiatric Care, 60 credits
   • Study Programme in Business and Economics, 240 credits
   • Subject Teacher Education for Secondary School
   • Sustainable Energy Engineer, 180 credits
   • The International Marketing Programme, 180 credits
   • The Language Studies Programme - Processing and Editing Texts, 180 credits
   • Work and Welfare, 180 credits
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use