hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 5279
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  10, Grupp
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pictoris2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Project Pictoris is a project that was offered to us by Proton Lighting AB. The projects main goal is to redesign their present flourecent armature Serie 33. As a group we were in agreement to the general apperance of our new design. We were given a free hand in the design and use of new materials. We decided to employ the use of aluminium profiles as the main body of our design. The use of the latest techniques was also discussed and implemented. The result we achived is a completely new apperance to the armatuer. A markable reduction in the amount of resources and time use in the manufacture of the final product was achived.
 • 2.
  A, Akanji Morufu
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hossain, Md Delwar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marketing across border:: Internationalisation and Entry Strategies- The Swedish Perspective2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 3.
  Abdon, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Evy
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rehmark, Christel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  FUSIONER Varför fusion? Vad krävs för en lyckad fusion?: Två viktiga frågor att ställa före en fusion FALLSTUDIE AV FUSIONEN TETRA PAK ALFA LAVAL 1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats behandlar orsaker, motiv och drivkrafter bakom företagens agerande samt några förutsättningar för att fusioner skall bli lyckade.
 • 4.
  Abdon, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Evy
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rehmark, Christel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jämförelse svensk och amerikansk redovisning1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna studie är en genomgång av svensk och amerikans redovisning med syftet att granska de väsentliga skillnader som finns i redovsningsprinciper, redovisningsregler och praxis på området samt att studera de förändringar och förändringstendenser, som eventuellt kan spåras under perioden 1987-1993. Grundläggande redovisningsprinciper redovisas. Gällande redovisningsregler, såväl i Sverige som i USA, samt de väsentliga förändringar som skett under aktuell tidsperiod presenteras. Informationen har inhämtats via litteratur i ämnet och ur årsredovisningar samt genom samtal med expertis på området.
 • 5.
  Abdou Mahmoud, Amir
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Dahlqvist, Ted
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ånghuvud för steamer2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following report is for CAD-technicians 2nd year.

   

  The task that the report is built on is done in collaboration with Hafa AB. The task is to develop a new steam nozzle for steamers, a sort of combination of steam sauna and a shower. The reasoning behind the development is to make the steam nozzle match with Hafa’s current design and to gain as little wasted water as possible.

   

  There came forth a mutual idea to integrate the steam nozzle into the shower column, during a meeting with Hafa, which we developed further and became the first prototype.

   

  The prototype showed to be a success, even though protection for the steam had to be made since it flowed into the steamer at a rate which was not acceptable, mainly because little water was wasted and because the prototype was just a third of the original steam nozzle’s size.

   

  The method that we used was the same that was used by us during earlier courses in the CAD-technicians programme.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Abdulhalim, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Angmyr, Sebastian
  Tillämpning av Partnering vid ombyggnad av bostäder: Vad krävs för ett framgångsrikt partnering projekt?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  bilaga
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abelsson, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Adam, Herhold
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplacering i bloggar: Vägen till generation Y!2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir människan utsatt för mer information än någonsin tidigare. Företagen konkurrerar om att just deras budskap ska nå fram till konsumenten för att skapa den påverkan som i slutändan resulterar i konsumtion och som företagen tjänar sina pengar genom.

  Företagen har inte bara problem att sticka ut bland all övrig marknadskommunikation, människor blir även allt bättre på att sålla ut den information de själva är intresserade av. En av de största svårigheterna i sin kommunikation har företagen fått med den generation som precis ska kliva in i vuxenvärlden, de som är födda mellan 1977 och 1994 vilka varit uppvuxna med en ständig ström av information. Denna generation kallas för generation Y och är individer som utvecklat ett kritiskt sätt att sålla bland information och i synnerhet traditionell reklam. Detta tvingar företagen att finna nya vägar för att kunna påverka denna kräsna generation som ses som en viktig framtida konsument.

  Denna uppsats hade därför som syfte att undersöka en ny möjlig väg för företagen att komma åt generation Y på varpå en frågeställning har upprättats som lyder: Hur kan generation Y påverkas av produktplacering i bloggar?

  Produktplacering i bloggar var av stort intresse att utforska då generationen består av de människor som är mest aktiv på sociala medier och som läser flest bloggar. Då det fanns begränsad forskning på hur generation Y påverkas av bloggar och forskning inom produktplacering främst var gjord på medier så som film och TV fann vi ett kunskapshål att försöka fylla.

  För att fylla kunskapshålet har framförallt teori om kommunikation, påverkan, och generation Y samlats in för att kunna analyseras med det resultat som vi erhöll via en kvalitativ undersökning med två fokusgrupper som innehöll deltagare från generation Y.

  Resultatet av denna studie påvisade att produktplacering i bloggen kan påverka generation Y:s köpbeteende och hur produktplacering bör utformas samt vad som bör tas i beaktning för att påverkan på generation Y. Denna studie har därför bidragit med relevant kunskap till ett delvis outforskat område. Slutsatserna användas som en vägledning och riktlinjer för flera företag och marknadsförare som funderar på eller har bestämt sig för att produktplacera i bloggar.

  Download full text (pdf)
  Produktplacering i bloggar - Vägen till generation Y
 • 8.
  Abrahamsson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Borgkvist, Carin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Ingela
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åkesson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplan för Frigadon AB1994Student paper second termStudent thesis
 • 9.
  Abrahamsson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åkesson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ecofrost1995Student paper second termStudent thesis
 • 10.
  Abrahamsson, Andreas Lindberg/Jennie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Förslag till förbättringar i processen för projektinköp2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Kemira Kemi AB och omfattar 10 poäng av maskiningenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad. Arbetet bestod i att kartlägga inköpsprocessen inom avdelningen för service och underhåll och med hjälp av denna kartläggning komma med förslag till förbättringar. Med hjälp av litteraturstudier samt styrande dokument inom Kemira Kemi AB gjordes en processkartläggning. Kartläggningen baserades även på dokumenterade slutförda projekt. Intervjuer utan något direkt underlag gjordes även med berörd personal för att få en djupare inblick i processflödet. Det gjorde att vi fick ärliga och inte så strikta svar som man gärna får med ett intervjuunderlag. Med detta som grund togs idéer fram om förbättringar. Dessa idéer fick även stöd av en enkät som skickades ut till inblandad personal. Enkäten bestod av ja/nej frågor så att det skulle vara enkelt att besvara dem och för att få en klar bild av resultatet. Förbättringsförslagen bestod i att försöka få berörd personal att följa den kartläggning av processflödet som togs fram samt öka kommunikationen mellan medarbetare. Detta för att få ett effektivare processflöde och starkare samarbete inom avdelningen som ett led i att arbeta med ständiga förbättringar.
 • 11.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ljunggren, Mona
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bedömningsgrunder och reningskrav för avloppsreningsverk, 25-2000 pe, i Laholms kommun2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim of this project was to look into ten small sewer systems in the municipality of Laholm, in Sweden, in order to work out common assessment grounds for them. The sizes of the systems for purification of wastewater were within the range of 25 to 2000 population equivalents. Our method was to study literature, the laws and regulations applicable and the files at the municipality. The conclusion is that every sewer system is different and every situation is unique. We concluded that based on laws and assessment grounds sewer systems equal in size and pollution load ought to have similar demands attached to them. Four of the sewer systems are in need of adjustments or renovations. One sewer system in particular, Hishult, needs large-scale adjustments and improvements to live up to the demands attached to it. This sewer system is where we think the focus from the municipality ought to be the strongest, based on the result from this review. It requires most effort, time and money, to get it running with least amount of environmental impact. We also suggested levels for degree of purification for all of the sewer systems. As a common ground we set the demands equal to the ones for private sewer systems. The demand for purification of phosphorus was adjusted to if the system was equipped with chemical precipitation or not. Subsurface filters are left without measures. The focus of demands on systems of that kind is set to new construction or full scale restoration.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Abrahamsson, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Meetia: Framtiden för utbyte av digital information2010Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens affärssamhälle är utbytet av vanliga visitkort i papper enormt. Det är utan tvekan det ledande sättet för människor som träffas första gången att utbyta information i en affärsrelation. Det finns brister gällande uppföljning och hantering av vanliga visitkort och projektgruppen började då fundera på alternativ till pappersvisitkorten.

  I dagens samhälle flyttas alltmer teknik till mobiltelefoner. En mobiltelefon kan idag användas till allt från att göra bankärenden till att läsa tidningen på nätet, vilket för 15 år sedan skulle låta helt orimligt. Det dyker dagligen upp nya mobilapplikationer som ska underlätta och effektivisera vardagen på något sätt och marknaden är enorm. På denna snabbt växande marknad har projektgruppen valt att ta fram ett koncept som de kallar Meetia.

  Meetia är i huvudsak en mobilapplikation framtagen för att trådlöst utbyta digitala visitkort och förenkla bokning av möten genom att synka användarnas kalendrar. Applikationen har även funktioner som låter användaren enkelt och snabbt skapa nya visitkort direkt i telefonen.

  Projektgruppen har även tagit fram en kompletterande hemsida till mobilapplikationen där användare har möjlighet att lagra och hantera de digitala visitkort som mottagits, för att sedan genom smarta sökfunktioner enkelt hitta de visitkort man söker.

  Meetia kommer vara ett optimalt verktyg för att skapa nya kontakter då hela vägen från första kontakt till möte eller lagring av visitkort enkelt sköts med konceptet Meetia. Meetia kommer framför allt inrikta sig mot mässor där visitkort är vanligt förekommande och mängder affärskontakter skapas. För att nå ut till de stora mässorna i Sverige kommer applikationen finnas med mässfunktioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Abrahamsson, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jacobsson, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Dynafleet on Internet1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Dynafleet Info System is developed by Volvo Technological Development and is primarily used by haulage contractors to make their organisation more efficient. By sending orders, tasks and messages via SMS (Short Message Services) on the GSM-net, instead of using a phone, the costs of communication between the driver and the traffic manager will be considerable reduced. The traffic manager is also able to locate the vehicles through GPS (Global Positioning System) to make the transports even more efficient. By making the Dynafleet Info System internet-based you eliminate the costs for installation, updating and maintenance of the software at the customers office. Our work is to develop a functional prototype with an user-friendly interface and a well functional program-structure. The system should be fast and dynamic, and to fulfil this we are using the programming language ASP (Active Server Pages) and a database in Access.
 • 14.
  Abrahamsson, Linus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  FormWorks: Ett beräkningshjälpmedel för traditionella Betongformar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med det här examensarbetet har varit att ta fram ett beräkningsprogram för att underlätta dimensionering av betongformar. Arbetet har bestått av att ställa upp beräkningsmodeller som är anpassade för datoriserad beräkning, samt att realisera dessa i ett datorprogram. I rapporten beskrivs teoretiskt hur programmet utför beräkningarna och hur programmet är uppbyggt. Teorin bakom beäkningsmodellerna förklaras och det ges en kort överblick över ett par befintliga hjälpmedel för formdimensionering. Resultatet av examensarbetet blev ett enkelt beräkningsprogram kallat FormWorks. Under arbetets gång har det gjorts jämförelser med befintliga beräkningshjälpmedel samt användartester för att kontrollera användbarheten. Slutsatserna av jämförelserna och testen är att programmet klarar av att lösa den uppgift som var definierad i kravspecifikationen. Testerna visar också att vissa funktioner i programmet behöver utvecklas ytterligare.
 • 15.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Karlsson, Lars-Åke
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Digital Radiokommunikation Teori & Tillämpningar1994Student thesis
 • 16.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  PC: styrning av XY bord1993Student thesis
 • 17.
  Abrahamsson, Ola
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustavsson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åberg, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Internationell marknadsföring.: Marknadsetablering i annan kultur 1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att ge värdefull information till företag som står inför/funderar på en företagsetablering utomlands. Litteratudstudier, fallstudier samt ett besök i England ligger till grund för vår uppsats. I litteraturstudien beskrivs olika sätt att genomföra marknadsetableringar på och varför dessa görs. Vi har även tittat på det kulturella perspektivet och presenterar i kulturavsnitten råd till den internationelle affärsmannen. Fall- studierna genomfördes på Duni och Divinycell AB. Författarna besökte företagen i Sverige och England. Detta gav dem en inblick i dessa företags etableringar samt de förtjänster och svårigheter de skapat för moderbolaget. De haer även studerat deras syn på det typiskt svenska och det typiskt engelska.
 • 18.
  Abramson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Examensarbete Sko- och vagntvätt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Range Servant som är ett företag som tillverkar olika typer av golfprodukter har gett oss i uppdrag att ta fram en förbättrad modell av deras luftrengörings enhet. Den nuvarande används av golfare för att blåsa av gräs och annan smuts som har kommit på kläder, skor och vagn. Den skall användas i första hand innan man går in i lokaler vid golfbanan som t. ex klubbhus eller restauranger. Smutsen skall samlas upp i en låda som är lätt att tömma. Produkten ska bestå av två moduler så att man kan anpassa den efter kundens behov. Huvuddelen består av en fot tvätt som vid behov kan byggas på med ett vagnsdel. Detta för att man ska kunna samla upp gräset även från vagnen. Vi har gjort 8 st. principförslag som företaget har gått igenom tillsammans med marknadsavdelning och konstruktörer. De har även visat den för kunder och har därefter bestämt sig för vilken vi skall fortsätta med.
 • 19.
  ACHEAMPONG, MICHAEL
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  IMPROVING FOOD SECURITY IN SUB-SAHARAN AFRICA WHILE LIMITING PRODUCTION IMPACTS ON CLIMATE2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FINAL THESIS- MICHAEL ACHEAMPONG
 • 20.
  Ackmer, Sven
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bilstrup, Urban
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svalmark, Lisa
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Routing protocol for wireless real-time multihop network1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 21.
  Ackring, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Moen, Ulf
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Automatisk kabeltestare1991Student thesis
 • 22.
  Acs, Aniko
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bredvad-Jensen, Marianne
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ledstjärnor: Värderingar Kultur "Ett tillväxtföretags framgångsfaktorer"2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  De senaste årens allt tuffare företagsklimat har inneburit att organisationer måste söka nya vägar till framgång. Förändringar i ett tillväxtföretag blir extra påtagliga, då förändringar här tillhör vardagen. Ett ledarskap som arbetar för en stark företagskultur och uttalade värderingar i syfte att främja delaktighet och engagemang kan vara en väg till framgång. Något som alltid är en bristvara i ett tillväxtföretag är tid. Att välja mellan det som direkt genererar pengar, kontra det som indirekt ökar omsättningen, kan leda till konflikt. Det är alltid lättare, och känns alltid mer motiverat, att prioritera projekt som kan öka försäljningen. Att stanna upp verksamheten för att arbeta med kultur och värderingar, som utgör de mjuka värdena i organisationen, syns inte omgående i bokslutet. Samtidigt som ett företag växer snabbt gäller det att hela tiden anpassa sig till förändringar vilket ställer krav på en snabb handläggningstid och en oerhörd flexibilitet.
 • 23.
  Adanalic, Muhamed
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Engvall, Kenneth
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lukic, Mirko
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kapitalstruktur i medelstora tillväxtföretag2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 24.
  Adekunle, Akeem
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Ken
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  MECH 4U21999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  NCFL är en organisation som forskar om leksaker och pedagogiska media. Projektet som blev vårt examensarbete går ut på att utveckla ett kopplingssystem som kan koppla ihop runda stavar i vilken vinkel som helst. Kopplingarna kan delas in i tre grupper: skarvkopplingar, t-kopplingar och krysskopplingar. I varje grupp togs fem, sex förslag fram för utvärdering. Efter utvärdering av lösningsförslagen valdes de bästa förslaget från varje grupp, som lösning till hur kopplingen ska utformas. Ett av förslagen finns i varje grupp, eftersom det med tillbehör kan användas som samtliga typer av koppling. Ett materialval gjordes för att ta fram det material som är mest lämpat för att tillverka delarna i. Spårets profil bestämdes genom att fem olika förslag togs fram. Fem beräkningar utfördes på samtlinga profiler, för att se var den största spänningen uppstår och vilken profil som får de lägsta spänningarna
 • 25.
  Adersjö, Anette
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hermansson, Niklas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Optimering av Sandwichelement2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vårt mål var att utveckla ett lätt sandwichelement i betong med hjälp av fiberbetong. Vi ville minska vikten på sandwichelementen genom att minska tjockleken på betongskivorna från dagens 60 mm till 25 mm. Vi ville även att de båda betongskivorna skulle kunna gjutas var och en för sig och sedan sammanfogas med så få arbetsmoment som möjligt. För att kunna få ner tjockleken på betongskivorna var vi tvungna att använda oss av fiberarmering iställer för vanligt traditionell armering. Genom att vi övergav den traditionella armeringen behövde vi inte tänka på några täckskikt och därmed kunde vi minska tjockleken radikalt. Vi valde att använda oss av plastfiber då vi ansåg att denna fiber hade de egenskaper som passade bäst i konstruktionen
 • 26.
  Adervall, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustafsson, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  the Automatic Britt Jar2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  A machine that separates the finefraction from the paperfibres.
 • 27.
  Adiego Abad, Sonia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Degree project:HOSTEL2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A construction project including planning, cost estimation and design of a Hostel on a property in the city of Halmstad.

 • 28.
  Adler, Christina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kristiansson, Pernilla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Regnhammar, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ägarstrukturens inverkan på organisationens styrning1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Problem: Hur inverkar en organisations ägandestruktur på dess styrning? Syfte: Utifrån ett teoretiskt perspektiv beskriva begreppet styrning och valda ägandestrukturer, dvs franchisekedja och filialkedja. Emperiskt undersöka eventuella skillnader och/eller likheter mellan de båda ägarstrukturerna vad gällr styrning. Metod: Fallstudie av en franchisekedja och en filialkedja på huvudkontorsnivå. Utgångspunkt för uppsatsen är 6 st hypoteser, vilka vi med hjälp av djupintervjuer förkastar eller antar. Slutsatser: H1: Affärsidén är mer konkretiserad i franchisekedjan än i filialkedjan - förkastas. H2: Den ekonomiska ansvarsfördelningen är klarare definierad i filialkedjan än i franchisekedjan - antas. H3: Ekonomistyrfunktionen är mer integrerad i filialkedjan än i franchisekedjan - antas. H4: Det råder ingen skillnad mellan filialkedjan och franchisekedjan vad beträffar styrning av inköpsfunktionen - förkastas. H5: I både franchise- och filialkedjan sköts marknadsföreningen från central nivå - antas. H6: Personalidé är mer specificerad i filialkedjan än i franchisekedjan - förkastas.
 • 29.
  Adler, Christina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Renghammar, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Att vara toppen: Chefsskap i privata företag och offentliga förvaltningar.1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Frågorna som ställs i uppsatsen är: Finns den teoretiske chefen i verkligheten? Vad innebär det att vara chef? Finns det några skillnader och likhetet mellan privata- och offentliga chefer? Genom litteratur- och fallstudie av tre privata företag och tre offentliga förvaltningar har författarna fått ny kunskap om och nya infallsvinklar av området.
 • 30.
  Adler, Emilie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Poricanin, Lejla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jönsson, Caroline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  En studie om vilken inverkan anställdas självledarskap och arbetstillfredsställelse har på personalomsättningen i restaurangbranschen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Self-leadership is described as a process where individuals, based on their own ability influences themselves to handle different situations they are exposed to. Previous research indicates that self-leadership strategies have an impact on intrinsic and extrinsic job satisfaction. The research also shows that job satisfaction has an impact on employee turnover. The purpose of this study is to gain an understanding if employees’ self-leadership affects the employee turnover in the restaurant industry by analyzing job satisfaction as a link between self-leadership and employee turnover. The restaurant industry is an industry with high employee turnover, which is facing the challenge of high growth in the future. One of the reasons for the high employee turnover is because the employees have not reached the desired job satisfaction. An individual who deals with its own self-leadership leads to an improvement of job performance and attitude towards its work. A quantitative method in the form of a questionnaire study was conducted to investigate the problem. A total of 302 questionnaires were sent out with 102 completed questionnaires, the response rate was 34 %. The results did not show any direct impact between self-leadership and employee turnover. However, the result agreed with the theories that there is a relationship between self-leadership and job satisfaction and between job satisfaction and employee turnover. This indicates that there is an indirect impact between self-leadership and employee turnover.

  Download full text (pdf)
  En studie om vilken inverkan anställdas självledarskap och arbetstillfredsställelse har på personalomsättning i restaurangbranschen
 • 31.
  Adlercreutz, Therese
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Simfors, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Melin, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  J-Glans, Karin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Cfix2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Detta produktförbättringsprojekt handlar om att förbättra en huvudfixation till en akutbår. Problemet med den nuvarande huvudfixationen är att den är ca 5 cm hög i viloläge vilket gör att man måste lyfta patienten när den ska läggas på båren. Eftersom detta är mycket riskfyllt vill man få en huvudfixation som är plan i viloläge och detta var vår problemställning. Projektarbetet ledde fram till prototypen Cfix. Detta projekt har utförts i sammarbete med Eson Comfort.
 • 32.
  Adolfson, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Håkansson, Per Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nykonstruktion av dörrhållare för autoklav1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Utfört för Getinge AB, arbetet har gått ut på att nykonstruera eller förstärka dörrhållare till autoklaver. Utfört med hjälp av FE-analys.
 • 33.
  Adolfsson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kemikaliehantering vid företag: vägledning och sammanställning för Förenade Well1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 34.
  Adolfsson, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hedenström, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Real-Time Communication based on the Bluetooth Technology2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 35.
  Adolfsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Augustsson, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Project SKREN1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  A new way of cleaning headlights for cars.
 • 36.
  Adolfsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Augustsson, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindström, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Stener, Kerstin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplan Johanson Design1995Student paper second termStudent thesis
 • 37.
  Adolfsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Augustsson, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindström, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Stener, Kerstin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplanläggning Johanson Design1995Student paper second termStudent thesis
 • 38.
  Adolfsson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Beyer, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Business Intelligence - ett underlag för strategiskt beslutsfattande2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Beslut innebär att välja mellan olika alternativa handlingar för att uppnå de angivna målen. För att underlätta beslutsfattande finns det ett antal olika stödsystem som tar fram underlag till besluten. Vi är intresserade av att se hur dessa understödjer strategiskt beslutsfattande och till vilka typer av beslut som de används.

  Uppsatsens syfte är att granska beslutsstöds betydelse och hur beslutsstöd kan underlätta organisationens verksamhet och dess beslutsprocesser. Vi vill skapa en bakomliggande förståelse om beslutstöds användbarhet och huruvida beslutsstöd används, samt i vilken utsträckning. Vi vill även undersöka de nackdelar som skapas i och med användandet av beslutsstöd.

  Studien visar att användning av Business Intelligence effektiviserar beslutsprocessen och möjliggör för ett ökat proaktivt agerande. Samtidigt skapas ett beroende av Business Intelligence vid aktiv användning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Adolfsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Aprin, Shabnam
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sinkjaer, Edna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  VERCOM: Verification of Communicationslink1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  We have built hardware that retrieves data 763 times/sec from a testbox. Data is transferred five nibbles at a time. The lower five nibbles come first, and are stored in latches until the higher five nibbles arrive. The five entire bytes are then delivered to the PC. The transmission uses handshake between the testbox and the databuffer, and between the databuffer and the PC respectively to achieve sunchronisation. Software is made and consists of three parts : VERCOME Sampling, VERCOM Analys and VERCOM Tempbox. VERCOM Sampling retrieves the data from the hareware and saves it to a file on the hard disk. VERCOM Analys allows for analysis of the sampled data at a speed that is 50 times lower than when data was sampled in real time. VERCOM Tempbox controls a temperature box. This to see how the hardware responds to wxtreme cold and warm temperatures.
 • 40.
  Adolfsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Natanaelsson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fieldbus Interface ASIC2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 41.
  Adolphsson, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Broman, Kristin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Förberedande arbete inför certifiering av livsmedelssäkerhet på Lantmännen AXA Foodservice, Laholm2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  People have the right to expect the food they eat to be safe and suitable for consumption. Food handlers therefore have a responsibility to assure that food is safe and appropriate for eating. The aim of this project was to prepare the company, Lantmännen AXA Foodservice, in Laholm, Sweden, for certification of Food Safety by the BRC Global Standard.

  Flow charts for every line in the production of pancakes, meat products and wraps were made, 14 in total. A document of all the company’s raw material was made where the ingredients were divided into different categories.

  The HACCP-plan, including risk analysis and control chart, is developed and upgraded to the production of today. A total of 17 risk analysis and control charts have been made for all the lines in production. One risk analysis for the ingredients in the wraps production has also been made. A traceability test was performed where a product made earlier this year was chosen and all its ingredients were traced and lab tests controlled.

  The project has resulted in a good and applicable HACCP which meets the requirements of the BRC standard. The traceability test needs a few completions to fulfil the standard, but a very good beginning has been made.

 • 42.
  af Kleen, Ae-Ree
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Modig, Malin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Revisorer i Sverige och Danmark - En studie kring svenska respektive danska revisorers syn på IAS 36, IAS 38 och IFRS 32008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 2005 måste alla börsnoterade företag samt de företag som upprättar en koncernredovisning tillämpa IFRS regelverk. Bakgrunden tar upp revisorers åsikter kring införandet av IFRS samt varför man valde att införa IFRS regelsystem. Bakgrunden har därför naturligt lett oss in på uppsatsens problemformulering ”Hur ser svenska respektive danska revisorer på problematiken kring de internationella redovisningsstandarderna, IFRS, angående immateriella tillgångar?” Syftet med uppsatsen är att ta reda på ifall IFRS har medfört en harmonisering mellan länders olika redovisningar. Vi har valt att titta på standarderna IAS 36, IAS 38 samt IFRS 3 som reglerar immateriella tillgångar. Under uppsatsens gång har två revisorer intervjuats som berättar med egna ord vad transformeringen har inneburit samt vilka konsekvenser IFRS har medfört. Införandet har varit delvis negativt för de mindre företagen då de oftast inte har den kompetens som IFRS kräver. Det har även blivit dyrare för revisionsbyråerna sedan implementeringen. Den svenska revisorn anser att det är svårt att uppnå en harmonisering då IFRS kräver mycket egna tolkningar och antaganden. Den danska revisorn menar på att redovisningarna har blivit mer likartade sedan införandet av IFRS men att de fortfarande är en aning nationellt präglade. Intervjuerna och den teori vi har använt ledde fram till slutsatsen att full harmonisering inte har uppkommit ännu och att IFRS redovisningsstandarder angående immateriella tillgångar är svårtolkade. De revisorer vi intervjuat poängterar att man måste vara väl insatt i IFRS för att kunna göra dessa antaganden och tolkningar på ett korrekt vis.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Aferdita, Hoti
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The effect of Norflurazon on photosynthetic activity in isolated thylakoids from wheat (Triticum aestivum L: )2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This investigation has been performed on Norflurazon (NF) treated young wheat plants with

  emphasis on their capacity to perform light-driven photosynthesis, as an effect of carotenoid

  deficiency. The wheat seeds were soaked for approximately 17 hour in tap water or in water containing NF (28mg l-1 ca 10-4 M). Seedlings were grown for 7 days in a greenhouse (50 μmol m-2 s-1) or in weak light (ca 0.1 μmol m-2 s-1) in order to avoid photodestruction, before chloroplast and thylakoid isolation. NF-treatment and the low light condition also affected chlorophyll content. Isolated chloroplasts from NF-grown plants contained approximately 55 and 16 % of the chlorophyll content as compared to untreated plants grown in weak light or in greenhouse light, respectively.

  In addition, protein separation by polyacryl amide electrophoresis (SDS-PAGE) on isolated thylakoids showed that the apoproteins of the LHC II (i.e. LHCP) were undetectable after NF-treatment. Despite a large number of attempts to measure PS II activity in isolated thylakoids, this was proven to give unreliable data and these were therefore excluded from this report.

  The photosynthetic assays were therefore focused on PS I activity, which were compared between plants grown in greenhouse (untreated) or in weak light, with or without NF. As expected, PSI activity is greatly affected by light intensity, during growth as well as during the photosynhtetic assays. In untreated wheat, grown in the greenhouse, the highest activity was found at the strongest light intensity used at distance of 0.25 m from the light source (corresponding to approximately 1440µmol m-2s-1). The PS I activity then declines with decreasing intensity. A similar, albeit not so clear (lower maximum activity at strong light intensities), trend is observed in untreated wheat grown in weak light.

  Thylakoids isolated from NF-treated plants show a clear photoinhibition at strong light but a clear increase in activity at subsequently lower light intensities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Afkari, Arash
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sustainable Low-Cost Housing in Ethiopia: A Study of CSSB-Technology2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This degree project is about sustainable low-cost housing in Ethiopia with a focus on CSSB-technology, which is one method of constructing houses. The project allowed me to visit Ethiopia during seven weeks in 2010, to observe, gather information and to perform tests regarding the specific subject. It is a sub-project to a larger research project initiated in 2002 at Halmstad University in an attempt to introduce low-cost housing technologies for the Kambaata Region in Ethiopia. The aim of the research project has been to develop and test new, sustainable, low-cost building technologies intended for the population, with regard to local traditions, needs and affordability.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Afzelius, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Willby, Stefan Forsberg,Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsföringsmetoder för Internet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vi vill i denna uppsats förklara och beskriva några av de olika marknadsföringsmetoderna som finns på Internet. De metoder som har varit föremål för våra studier är Länkbyte, Pay per click, Banners, e-mail-marknadsföring, Affiliate marketing, Pop-ups och Internetbaserad Viral Marketing. För att få fram information om dessa metoder har vi genomfört två undersökningar. En med användarna av metoderna, nämligen e-butiker, medan en andra undersökning har riktats mot Internetanvändarna vars uppmärksamhet metoderna syftar till att fånga. Resultatet av undersökningarna utmynnar i en jämförelse mellan de två grupper som har undersökts där skillnader och likheter har analyserats, detta har sedan jämförts med den bild som befintlig teori ger av respektive metod. Slutprodukten blir att de fördelar och nackdelar som är förknippade med respektive metod klarläggs samt att metodernas förmåga att generera trafik och öka försäljningen utreds.
 • 46.
  Agardh, Magdalena
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Herou, Mia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Utveckling och Design av automatiskt bevattningssystem2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet har varit att ta fram en kontrollenhet till ett automatiskt bevattningssystem, utifrån en prototyp med fungerande teknik. Produkten har gjorts konstruktions- och designmässigt kundanpassad med ett varumärke som skapats av studenterna. Stort fokus har legat på att göra produkten användarvänlig. Samtidigt genomfördes arbetet med att skapa ett varumärke, vilket omfattade formuleringen av affärsidé, vision, kärnvärden, identitet, profil och image. Det primära kärnvärdet för produkten är enkelhet. De sekundära kärnvärdena är kvalitet, funktionalitet och nytänkande. Vid god design återspeglas kärnvärdet i produkten, varför detta tillsammans med uppsatta krav och önskemål låg till grund vid konceptutvärderingen. Resultatet av projektet är bevattningssystemet IRIS - IRrigation In Simplicity. Namnet återspeglar produktens kärnvärde, enkelhet. Produkten är användarvänlig och har konstruktions- och designmässigt hållbara och genomtänkta lösningar. Dess formspråk och signum särskiljer den från övriga produkter på marknaden.
 • 47.
  Agardtson, Fredric
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hegbart, Christian
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lundmark, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Elofsson, Göran
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Vägen till kundernas medvetande2000Student paper second termStudent thesis
 • 48.
  Agartson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Trevik, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kritiska motivationsfaktorer: hjälpmedel vid utformning av belöningssystem2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  På senare tid har det fokuserats alltmer på den informella delen av styrsystemet och det kändes därför intressant och aktuellt att undersöka ett företags belöningssystem utifrån ett motivationsperspektiv. Hur kan ett tillverkningsföretag utifrån ett motivationsperspektiv anpassa sitt belöningssystem för att likställa anställdas mål med företagets och vilka motivationsfaktorer bör företaget ta hänsyn till?
 • 49.
  Agartsson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Dahlgren, Cecilia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Godlund, Ann
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Trevik, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Varumärkets betydelse vid köp av jeans: ur ett kundperspektiv2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Jeansproducenter använder sig av starka varumärken, vars attribut är till för att ge kundvärde. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken betydelse varumärket, och dessa attribut, har vid köp av jeans. En ytterligare ansats är att urskilja olika marknadsföringsstrategier och hur de påverkar konsumenten. Detta görs genom en enkätundersökning som inriktas mot studenter på Högskolan i Halmstad. Resultatet visar att 71% av respondenterna är märkeslojala och att Lee, Levi´s, Diesel och Crocker är ohotat störst på marknaden. Att attributen är oerhört viktiga kan också utläsas av resultatet. Speciellt kvalitet, passform och bra storlekar värderas högt. Resultatet visar också att marknadsföringsstrategierna blir allt mer komplexa för att företagen ska kunna kommunicera de attribut dess varumärke står för.
 • 50.
  Agby, Filip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Macanovic, Damir
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mennerdahl, Thomas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  De första stegen mot en framgångsrik rekrytering2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Title: First steps towards successful recruitment – A study about a small Swedish firm’s recruitment strategy

  Course: Bachelor Dissertation - Leadership

  Authors: Filip Agby, Damir Macanovic and Thomas Mennerdahl

  Advisor: Anders Billström

  Key Words: Recruitment in small firms, recruitment strategy, wrong fit recruitment, HRM, right staff

  Problem enunciation: What pros and cons could the choice of recruitment strategy mean for a small Swedish firm.

  Purpose: The purpose of this thesis is to give recruiters a better understanding of how a small Swedish company could use different recruitment strategies, together with systematic preparations, to affect the experienced recruitment result. Another purpose is to study if earlier mentioned international research about small firms’ recruitment strategies is applicable to a small Swedish firm.

  Theoretical framework: The section initiates by introducing the reader to the subject through describing Human resource management with a focus on recruitment. Then we point out the importance of systematic preparations prior to recruiting. Thereafter we present five common recruitment strategies. The chapter ends with reasoning about successful recruitment and wrong fit recruitment.

  Method: We have used a qualitative approach to gather profound data for the study.

  Empirical perspective: The empirical framework presents the fallout of the interviews we had with the studied company.

  Conclusion: Our study implies that earlier international research about the challenges in small firms’ recruitment is applicable to our studied firm. The study also demonstrates that our firm have had and has a lack of resources, structure and discipline which is pointed out by the researchers. Particularly the neglection of systematic preparations, which increases the risk of wrong fit recruitment. Our result also shows that the firm uses advertising, network recruitment, recruitment firms and recruiting through the own website. Network recruitment was earlier considered to be fitting when the staffing requirement was very high and speed was of importance. Recruitment firms were on the other hand considered to have many valueable advantages and tended to generate successful recruitments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 5279
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf