hh.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Högskolan i Halmstad
   • Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
   • Bio- och miljösystemforskning (BLESS) (Upphörd 2016-10-25)
   • Biomekanik och biomedicin (Upphörd 2014-10-30)
   • Biovetenskap (Upphörd 2016-10-25)
   • Ekologi och miljövetenskap (Upphörd 2014-10-30)
   • Energiteknik (Upphörd 2014-10-30)
   • Energivetenskap (Upphörd 2016-10-25)
   • Miljövetenskap (Upphörd 2016-10-25)
   • Våtmarkscentrum (Upphörd 2016-10-25)
   • Växtcellbiologi: Energiomvandling i växtceller (Upphörd 2014-10-30)
   • Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)
   • Business Model Innovation (BMI)
   • Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)
   • Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2) (Upphörd 2014-04-23)
   • Governance, Accounting and Development (GAD) (Upphörd 2011-03-17)
   • Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN)
   • Regionalt lärande och ledarskap (RELL)
   • Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP) (Upphörd 2014-04-23)
   • Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB)
   • Maskinteknisk produktframtagning (MTEK) (Upphörd 2016-10-25)
   • Fotonik och mikrovågsteknik (Upphörd 2010-06-21)
   • Fotonik (Upphörd 2016-10-25)
   • Funktionella ytor (Upphörd 2016-10-25)
   • Materialteknik (Upphörd 2016-10-25)
   • Tidiga produktutvecklingsfaser (Design) (Upphörd 2016-10-25)
   • Tillämpad informationsbehandling (Digitala produktmodeller) (Upphörd 2010-06-21)
   • Tillämpad konstruktion (Digitala verktyg) (Upphörd 2016-10-25)
   • PRODEA: Centrum för produktframtagning inom hälsoteknik
   • Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)
   • Akademin för hälsa och välfärd
   • Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)
   • Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF) (Upphörd 2009-10-17)
   • Gruppen för forskning om hälsofrämjande och Livsstilsförändrande arbete (Upphörd 2010-06-21)
   • Gruppen för forskning om Idrott, Hälsa och Fysisk aktivitet (Upphörd 2010-06-21)
   • Hälsa och idrott
   • Hälsa och omvårdnad
   • Hälsofrämjande och livsstilsförändrande arbete (Upphörd 2010-12-17)
   • Hälsofrämjande processer (Upphörd 2016-06-10)
   • Idrott, hälsa och fysisk aktivitet (Upphörd 2016-06-10)
   • Välfärd och välbefinnande (V&V) (Upphörd 2009-10-17)
   • Wigforss-gruppen
   • Akademin för informationsteknologi
   • Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)
   • CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)
   • Centrum för forskning om inbyggda system (CERES)
   • Inbyggda system (CERES) (Upphörd 2010-06-21)
   • Innovativ IT-användning (CIIT) (Upphörd 2009-09-30)
   • Intelligenta system (IS-lab) (Upphörd 2010-06-21)
   • Laboratoriet för intelligenta system (Upphörd 2013-08-27)
   • Människa och Informationsteknologi (MI-lab)
   • Tillämpad matematik och fysik (CAMP) (Upphörd 2010-03-03)
   • Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab)
   • Akademin för lärande, humaniora och samhälle
   • Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)
   • Lärande, Profession och Samhällsutveckling
   • Språk, kultur och samhälle
   • Centrum för samhällsanalys (CESAM) (Upphörd 2015-08-21)
   • Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM) (Upphörd 2012-11-05)
   • Medie- och kommunikationsvetenskap (Upphörd 2012-11-05)
   • Politisk kommunikation (POL) (Upphörd 2012-11-05)
   • Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR) (Upphörd 2012-11-05)
   • Arbetsliv och genusrelationer (ARGUS) (Upphörd 2010-01-22)
   • Deltagandets sociala organisering (DSO) (Upphörd 2012-11-05)
   • Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR) (Upphörd 2012-11-05)
   • Välbefinnande, sociala relationer och lärande (VSrL) (Upphörd 2012-11-05)
   • Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL) (Upphörd 2015-11-18)
   • Kontext & kulturgränser (KK) (Upphörd 2015-11-18)
   • Sektionen för ekonomi och teknik (SET) (Upphörd 2015-01-01)
   • Sektionen för humaniora (HUM) (Upphörd 2015-01-01)
   • Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) (Upphörd 2015-01-01)
   • Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE) (Upphörd 2015-01-01)
   • Sektionen för lärarutbildning (LUT) (Upphörd 2015-01-01)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Forskning i Halmstad
   • Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen
   • Halmstad University Dissertations
   • Working Papers Series in Business Studies
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Aktionslärande
   • Arbetsvetenskap
   • Beteendevetenskap och vård (Upphörd 2017-08-01)
   • Biologi
   • Biomedicin
   • Biomedicin med inriktning fysisk träning (Upphörd 2017-08-01)
   • Biomekanik
   • Byggteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • CAD-teknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Datateknik
   • Datorsystemteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Digital forensik
   • Ekonomi (Upphörd 2017-08-01)
   • Elektronik
   • Elektroteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Energiteknik
   • Engelska
   • Europaekonom (Upphörd 2017-08-01)
   • Europeisk marknadsföring (Upphörd 2017-08-01)
   • Externredovisning (Upphörd 2017-08-01)
   • Filmvetenskap (Upphörd 2017-08-01)
   • Finansiell matematik (Upphörd 2017-08-01)
   • Finansiering (Upphörd 2017-08-01)
   • Folkhälsovetenskap
   • Franska (Upphörd 2017-08-01)
   • Företagsekonomi
   • Grundskollärare (Upphörd 2017-07-28)
   • Gymnasielärare (Upphörd 2017-07-28)
   • Handikappvetenskap
   • Historia
   • Humaniora (Upphörd 2017-08-01)
   • Hållbar turismutveckling
   • Hälsa och livsstil
   • Hälsopedagogik (Upphörd 2017-08-01)
   • Idé- och lärdomshistoria (Upphörd 2017-08-01)
   • Idrott och hälsa (Upphörd 2017-08-01)
   • Idrottsvetenskap
   • Industriell organisation
   • Industriell organisation och ekonomi
   • Informatik
   • Informationsteknologi (Upphörd 2017-08-01)
   • Internationella relationer (Upphörd 2017-08-01)
   • Internationell marknadsföring (Upphörd 2017-08-01)
   • IT-ekonom (Upphörd 2017-08-01)
   • Kardiologisk vård (Upphörd 2017-08-01)
   • Kemi (Upphörd 2017-08-01)
   • Konstruktion och design (Upphörd 2017-08-01)
   • Konstvetenskap
   • Kulturstudier
   • Ledarskap (Ekonomi) (Upphörd 2017-08-01)
   • Litteraturvetenskap
   • Marknadsföring (Upphörd 2017-08-01)
   • Maskinteknik
   • Matematik (Upphörd 2017-08-01)
   • Media- och kommunikationsvetenskap
   • Mekatronik (Upphörd 2017-08-01)
   • Miljö- och hälsoskydd
   • Miljövetenskap
   • Nationalekonomi (Upphörd 2017-08-01)
   • Naturvetenskap (Upphörd 2017-08-01)
   • Nätverksteknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Omvårdnad
   • Pedagogik
   • Pedagogik med inriktning idrott (Upphörd 2017-08-01)
   • Psykologi
   • Psykologi med inriktning idrott (Upphörd 2017-08-01)
   • Redovisning (Upphörd 2017-08-01)
   • Religionsvetenskap
   • Samhälle (Upphörd 2017-08-01)
   • Socialpsykologi
   • Socialt arbete
   • Sociologi
   • Sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning (Upphörd 2017-08-01)
   • Spanska (Upphörd 2017-08-01)
   • Språk (Upphörd 2017-08-01)
   • Statsvetenskap
   • Strategisk ledning (Upphörd 2017-08-01)
   • Svenska (Upphörd 2017-08-01)
   • Svenska språket
   • Teknik (Upphörd 2017-08-01)
   • Teknisk produkt- och produktionsförbättring
   • Tillämpad ekologi (Upphörd 2017-08-01)
   • Tyska (Upphörd 2017-08-01)
   • Utbildningsvetenskap (Upphörd 2017-08-01)
   • Utvecklingsingenjör (Upphörd 2017-08-01)
   • Verksamhetsstyrning (Upphörd 2017-08-01)
   • Vetenskaplig metod (Upphörd 2017-03-17)
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Affärssystemprogrammet
   • Biomedicin - inriktning fysisk träning
   • Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik
   • Byggingenjör
   • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
   • Civilekonomprogrammet
   • Civilingenjör i datateknik
   • Dataingenjör
   • Digital design och innovation
   • Ekonomprogrammet
   • Elektroingenjör
   • Energiekonomprogrammet
   • Energiingenjör - förnybar energi
   • Förskollärarutbildning
   • Grundlärarutbildning
   • Hälsopedagogiskt program
   • Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi
   • Internationella marknadsföringsprogrammet
   • IT-forensik och informationssäkerhet
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan
   • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9
   • Kulturprogrammet
   • Magisterprogram i Aktionslärande
   • Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation
   • Magisterprogram i elektronikdesign
   • Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi
   • Magisterprogram i handikappvetenskap
   • Magisterprogram i maskinteknik
   • Magisterprogram i nordisk välfärd
   • Magisterprogram i nätverksforensik
   • Magisterprogram i statsvetenskap
   • Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap
   • Magisterprogrammet revisor och bank
   • Maskiningenjör
   • Masterprogram i hälsa och livsstil
   • Masterprogram i inbyggda och intelligenta system
   • Masterprogram i industriell organisation och innovation
   • Masterprogram i informationsteknologi
   • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
   • Mekatronikingenjör
   • Miljöprogram
   • Naturvård och artmångfald
   • Organisering och ledning av arbete och välfärd
   • Professionell idrottskarriär och arbetsliv
   • Samhällsanalys och kommunikation - statsvetenskap
   • Samhällsförändring och social hållbarhet
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Specialisering inom ögonsjukvård - Oftalmologisk omvårdnad, 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska, 75 hp
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård, 60 hp
   • Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning
   • Utvecklingsingenjörsprogrammet
   • Ämneslärarutbildning
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
  Välj utbildningsprogram
  Visa även upphörda utbildningsprogram