hh.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 62
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  What’s left of the radical left online?: Absence of communication, political vision, and community in autonomist web milieus in Sweden2018In: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315, Vol. 20, no 1, p. 384-398Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents and discusses results from a study of radical left-wing activism online carried out by the Swedish Media Council, a report that suggested that the Internet (i.e. the web, web 2.0, and social media) is not a prioritized arena for propaganda and recruitment for the radical left in Sweden. The purpose of this article is to re-evaluate some of these findings and add to the discussion on online activity and connectivity in political communication online, as well as to problematize simplified notions of radicalization and recruitment to pro-violent groups. Based on a hermeneutic inquiry regarding modes of communication, representations of political visions, and community, the article shows how the sites and groups studied favor one-way communication before interactivity, that political visions are limited to short-term goals in the immediate future, and that they give very little information about their activist activities to recruit supporters. © The Author(s) 2016

 • 2.
  Andersson, Linus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Danielsson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Voice, Decision, Responsibility: Child Participation in the Design of Media Literacy Interventions2018Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Axelsson, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Haglund, Alexandra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Klädbranschens retoriska strategier – Att skapa trovärdighet i hållbarhetsrapporter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att med utgångspunkt i tre svenska konfektionsföretags hållbarhetsrapporter undersöka på vilket sätt retorik används för att framställa trovärdighet. Uppsatsen har också för avsikt att i detta avseende jämföra de olika företagens rapporter och identifiera om och i så fall vilka skillnader och likheter som ryms i deras retorik. Metoden som används är kvalitativ fallstudie där det tillämpas en retorikanalys av hållbarhetsrapporter. Utifrån de tre studerade företagen kan vi identifiera hur retoriska strategier implementeras i hållbarhetsrapporter och vilka likheter och skillnader som finns mellan företagens olika sätt att applicera dessa. Framför allt framkommer det tydligt att likheterna mellan företagen är större än skillnaderna. 

 • 4.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Evertsson, Per
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Word of Mouth - En studie i konsumenters kommunikation varandra emellan i samband med ett köp2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Waernqvist, Felicia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Bilderna som Sportbladet skapar av Zlatan Ibrahimovic2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Projektets syfte är att undersöka vilka bilder som Sportbladet målar upp av fotbollsspelaren Zlatan IbrahimovicMetod: Netnografi och kritisk diskursanalys

  Teori: Existentiell hermeneutik och kritisk diskursanalys

  Resultat: Bilden av Zlatan Ibrahimovic målas upp av journalisten som i sin tur blir påverkad av läsare som skriver kommentarer till artiklarna

 • 6.
  Bergenfelz, Clara
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tungström, Julia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Företagsmingel i din dator: Hur sociala medier har påverkat marknadskommunikationen på tre svenska företag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle ser vi fler och fler företag som vill att vi går med i deras Facebook-grupp eller blir deras följare på Twitter (sociala medier). Vi har undersökt hur detta har påverkat företagens marknadskommunikation och vad den allmänna konsumenten tycker om företag på sociala medier. Tack vare, eller på grund av, sociala medier är det numera vanligare med så kallad Word of Mouth (åsiktsspridning) via nätet och detta kan leda till både positiv och negativ kritik mot företagen. Det är även vanligare med "Customer relationship management" som beskrivs som ett sätt att skapa relationer med olika intressenter, i vårt fall via Internet.

  Vi intervjuade kommunikationsansvariga på tre svenska företag, gjorde en enkätundersökning med de allmänna konsumenterna gällande hur sociala medier har påverkat företags marknadskommunikation och analyserade hur åsikterna skiljer sig åt. Av detta kom vi bland annat fram till att företags marknadskommunikation har påverkats av sociala medier men att det inte alls är lika vanligt att ungdomar följer företag på sociala medier som vi först hade trott.

 • 7.
  Berglund, Tobias
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Understanding Prostitution: A political discourse analysis on prostitution in Sweden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Bergvall, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Karlsson, Kristofer
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sverigedemokraterna och medias objektivitet: En kvalitativ innehållsanalys av två dagstidningar kring valet 20142015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Objektivitet i journalistiken är viktigt för demokratin, men i rapporteringen om Sverigedemokraterna finns det mycket osäkerhet. Detta påverkar bilden väljarna får av SD. Syftet med denna studie är att granska objektiviteten i Dagens Nyheter och Hallandspostens konstruktion av Sverigedemokraterna kring valet 2014. Här används Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet för att svara på om rapporteringen var sann, relevant, balanserad och neutral. Det diskuteras även om nyhetsrapportering kan sägas vara objektiv utan att uppfylla alla fyra kategorier. Kvalitativ innehållsanalys används på tidningsartiklar i Dagens Nyheter och Hallandsposten under en tvåveckorsperiod kring valet. Det framkommer att 30 % av DN-artiklarna och 21 % av HP-artiklarna var helt objektiva enligt Westerståhls definition, att Dagens Nyheter bättre uppfyllde tre av fyra kategorier, och att relevans och neutralitet är avgörande för nyhetsartikelns totala objektivitet.

 • 9.
  Bolmdahl, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Blomquist, Annica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ett nytt kompetensutvecklingssystem: En kvalitativ studie av anställdas och mellanchefers uppfattningar om ett förändringsarbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att förstå anställdas och mellanchefers uppfattningar om införandet av ett nytt system för kompetensutveckling i Habiliteringen i Handikapp-förvaltningen Västra Götalandsregionen. Vi har ställt oss följande två frågor: Vilka uppfattningar finns och vad för slags reaktioner har uppkommit bland anställda och mellanchefer vid förändringsarbetet? Vilka följder kan dessa reaktioner ha fått för förändringsarbetet? För att kunna besvara dessa frågor har vi gjort fyra individuella intervjuer med mellanchefer och fyra gruppintervjuer med anställda, där sammanlagt 14 anställda deltog. Resultatet av undersökningen visar att anställda och mellanchefer har svagt intresse för det nya kompetensutvecklingssystemet när det gäller både dess användning och dess vidareutveckling. Det svaga intresset tror vi bland annat beror på att anställda och mellanchefer, på grund av bristande information om systemet, har endast ringa kunskap om dess innebörd och heller inte förstår dess syfte. Det svaga intresset kan även bero på att anställda och mellanchefer över lag ser få positiva aspekter med systemet för egen del.

 • 10.
  Borovic, Valeria
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Demokratin i skymundan av filterbubblan: En kvalitativ innehållsanalys kring filterbubblor och deltagardemokrati2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about the phenomenon filter bubble and how it affects the participant democracy. The purpose of this thesis is to analyze how participant democracy is presented together with the filter bubbles in articles of filter bubbles. The questions that is answered inthis thesis is: In which way is filter bubble described in the Swedish newspapers “Dagens Nyheter” and “Svenska Dagbladet”? How is participant democracy presented in relation tofilter bubbles? The results show us that the Swedish newspapers DN and SvD is presenting the filter bubbles in their articles and has different arguments that goes within the participant democracy.

 • 11.
  Bylund, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Blom, Karl
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  POLIS, POLIS, REGISTERKRIS: – en retorisk analys av polisens kriskommunikation i samband med "registerskandalen"2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Börjes, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Åkesson, Malin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att glänsa i organisationen: -En kvalitativ studie av mellanchefers uppfattningar om det goda ledarskapet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för vilka faktorer och egenskaper mellanchefer inom Halmstad Energi och Miljö AB upplever som viktiga för att kunna utöva, enligt dem det goda ledarskapet och vilka möjligheter och begränsningar organisationen HEM skapar för dem att kunna utöva detta. En kvalitativ studie har gjorts där sex mellanchefer intervjuats på organisationen HEM. Resultat visade att respondenternas föreställning om det goda ledarskapet har likheter med den litteratur som behandlats i studien. I studien har ledarskapsteorier använts, där relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap stått i fokus. Teorier kring organisationers struktur och kultur har även behandlats. Viktiga faktorer som framkommit i studien var bland annat tydlighet, gemensamma mål och delaktighet. En annan intressant upptäckt var att deras utövade ledarskap skilde sig från deras föreställningar om det goda ledarskapet. Studien har också påvisat de möjligheter och begränsningar respondenterna upplever att organisationen skapar. Dessa begränsningar och möjligheter påverkas både av organisationens struktur och i dess kultur.

 • 13.
  Crowston, Kevin
  et al.
  Syracuse University School of Information Studies, Syracuse, New York, USA.
  Ihlström Eriksson, Carina
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Päivärinta, Tero
  University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Introduction to genres in communication and digital documents minitrack2008In: Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, ISSN 1530-1605, article id 4438833Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rhetoricians since Aristotle have attempted to classify communications into categories or "genres" with similar form, topic or purpose. Given a socially recognized need to communicate, individuals will typically express similar social motives, themes and topics in a communication with similar physical and linguistic characteristics, that is, they will communicate in a recognized genre.

 • 14.
  Deraz, Hossam
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Awuah, Gabriel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Abraha, Desalegn
  School of Technology and Society at Skövde University, Skövde, Sweden.
  The Effect of Culture on the Consumers’ Assessment of Advertisements on Social Networking Sites: Cross-cultural analysis2015In: 2015 Fifth International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC), Piscataway, NJ: IEEE Press, 2015, p. 127-135Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Do consumers of the same brand from different culture have the same perceptions while assessing the advertisements on Social Networking Sites’ (SNSAs)? To answer this question, the data for this study were collected from brand communities’ consumers (BCCs) on SNSs. 278 respondents from three different cultural backgrounds (Egyptians, Dutch and British) answered the questionnaires. Five main variables to collect the consumers’ assessment of SNSAs were tested (information value, entertainment value, credibility value, interactivity value, and irritation value). Based on the empirical findings, the three groups perceived five of the six variables with significant difference F ratios. Consequently, their perception of the entertainment value of SNSAs has no significant differences between the three groups. Based on the cross-cultural theory, the findings of this study have some agreements and some contradictions, especially the influences of power distance and uncertainly avoidance. Moreover, the researchers used the One-way analysis of variance (ANOVA) with Post Hoc tests to compare between the assessments of the three groups. ©2015 IEEE

 • 15.
  Deraz, Hossam
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Awuah, Gabriel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Gebrekidan, Desalegn Abraha
  Skövde University, Skövde, Sweden.
  Factors Predicting Consumers’ Assessment of Advertisements on Social Networking Sites2015In: International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC), ISSN 2225-658X, E-ISSN 2225-658X, Vol. 5, no 2, p. 111-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Marketers act on social networking sites (SNSs) in order to be more efficient in merchandising their products and/or services. Even so, the scope of the published studies regarding the assessment of advertisements on social networking sites (SNAs) is limited. Consequently, the present study aimed to consider credibility and interactivity, in addition to information, entertainment and irritation values, as main factors for consumers’ assessment of SNAs, as perceived by SNSs’ users.An analysis of empirical data helped to identify four main factors for assessing SNAs. These were: information value, entertainment value, credibility value and interactivity value. Irritation value was the only factor that had no significant effect on the assessment of SNAs. Furthermore, based on the beta coefficients, the information and entertainment values of SNAs, in conjunction with credibility and interactivity values, had different outcomes from previous studies. Consequently, the interactivity value was the strongest among the four predictors for assessing SNAs.

 • 16.
  Edvardsson, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jonason, Jennie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  PR-branschen. Branschen som inte kan marknadsföra sig själv?: En studie om hur PR-byråer marknadsför sig genom relationsmarknadsföring2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title:        PR-industry: The industry that cannot promote themselves?

                  – A thesis of how PR-agencies use relationship marketing to

                  promote themselves.

  Authors:    Julia Edvardsson & Jennie Jonasson

  Advisor:     Navid Ghannad

  Level:         Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2012

  Keywords:   Public Relations, Relationship Marketing, Relation, Interaction and Network

  Purpose:    The purpose of this thesis is to bring a better understanding for Public  Relations and for how the PR-agencies promote themselves. The thesis will explore the following questions:

   How do the PR-agencies uses relationship marketing to reach out with their knowledge to their potential customers?

   Are the any differences between their promotions when it comes to the agencies orientation?

  Theoretical framework: The chapter begins with a definition of Public Relations. After that a framework of Relationship Marketing theory is made with headlines as relations, interaction and networking.

  Method:      A qualitative research method, with a deductive approach, has been implemented. Four PR-agencies - Gullers Grupp, Halvarsson & Halvarson, JKL, Prime and a consultant have all been interviewed on the subject.

  Empirical:   The empirical framework presents the outcome of the interviews framework: with the four agencies and the consultant. The respondents give their agencies version on how they use marketing to reach out to the right customers. This is presented in the same way as in the theoretical framework

  Conclusion:  Developed empirical shows that relationship marketing is the primary foundation in a successful PR work. It is the PR-agencies well-adapt network that generates qualified co-workers and which, in turn, contributes to the right customers for the PR-agency. We can establish that there is no general description of Public Relations and we dare to assert that this is based on the complexity in the PR-activities. With the findings of that relationship marketing permeates the entire PR-industry, we can see that the activities that agencies use varies to their orientation, values and amount of trust. The empirical framework also highlights that the PR-industry does not use their full potential to acquire the right customers and especially to clarify the complex and different orientations. PR-agencies also tend to exclude traditional advertising and solely focus on Public Relation for its own marketing purposes.

 • 17.
  Ekhamn, Jonathan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Tillack, Emelie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Konsumenternas attityd till reklam på Snapchat2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Konsumenternas attityd till reklam på Snapchat

  Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning på internationell marknadsföring (15 HP), VT-2016.

  Författare: Emelie Tillack & Jonathan Ekhamn

  Handledare: Navid Ghannad

  Examinator: Hélène Laurell

  Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en ökad kunskap ochförståelse kring konsumenternas attityd till reklam på Snapchat.

  Metod: Denna uppsats utgår från ett deduktivt förfaringssätt. Detta kombinerat med både en kvantitativ och en kvalitativ ansats harutmynnat i en enkätundersökning samt åtta djupintervjuer med respondenter som är aktiva på Snapchat.

  Teoretiskt Ramverk: Detta kapitel behandlar teorier om vad en attityd är, en attitydmodell, attityder på sociala medier, integritet samt push och pullmarknadsföring.

  Empiri: Kapitlet redogör för den empiri som samlats in genom vår enkätundersökning och de åtta djupintervjuerna.

  Slutsats: Undersökningen visar att konsumenternas attityd till reklam på Snapchat är positiv. Anledningen till detta är att reklamen på Snapchat är frivillig. Genom underhållande och trovärdig reklam ökar konsumenternas positiva attityd.

  Nyckelord: Snapchat, Attityd, Push & Pull, Integritet, Sociala medier, Reklam

 • 18.
  El khouri, Sargon
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Goitom, Dawit
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Daniel, Aman
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att bli mer delaktig och engagerad i en mångkulturell ideell idrottsverksamhet: En kvalitativ studie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Det ideella arbetet har en stor betydelse i dagens idrottsverksamheter runt om i Sverige, där individer frivilligt ställer upp vid olika arbetsuppgifter. Det finns idag över 600 000 ideella ledare och arbetare som ständigt engagerar sig och bidra till idrottsverksamheter runt om i Sverige från sin egen tid. Vi anser då att vår studie ökar en bättre förståelse för vad som påverkar en ideellt arbetande till att engagera sig mer, vilket kan vara problematiskt när ideella arbetare inte får betalt eller har tidsbrist. Denna studie riktas till verksamheter som arbetar för barn och ungdomar i vårt mångkulturella samhälle. Styrelsen i Andersberg IK är gruppen som ligger i fokus i studien.

  SYFTE: Syftet med studien är att studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den sociala interaktionen inom styrelsen samt vilken betydelse dessa erfarenheter har på styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell verksamhet med olika etniska bakgrunder.

  METOD: Studien inspireras av en fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats.  Fyra intervjuer och en observation genomfördes på samtliga styrelsemedlemmar. Observationen genomfördes på ett av styrelsens månadsmöte.

  RESULTAT: Resultatet av studien visar att de finns en koppling mellan den bristande interaktionen och tidsbristen för att reflektera i styrelsearbetet som utförs, vilket resulterar till att det hämmar engagemanget. Utifrån styrelsemedlemmarna upplevelser finns ett övergripande mål i verksamheten som är grunden till att den ser ut som den gör idag, vilket är att hjälpa ungdomarna i området och förse dem med andra alternativ än att spendera tid på gatan. Dock upplever styrelsemedlemmarna att det brister när samtliga medlemmar inte har en klarhet om delmålen som finns i styrelsearbetet. Styrelsen upplevde även när delegering av arbetet inträffade så inkluderades inte samtliga i styrelsen, detta bidrog till att flera medlemmar inte blev engagerade på samma sätt. Resultatet visar att samtliga styrelsemedlemmarnas erfarenheter och etnicitet har berikat den ideella verksamheten. Utifrån resultatet kan vi konstatera att styrelsen bör arbeta och sträva mot samma mål för att få ett gemensamt engagemang.

  FORTSATT FORSKNING: I vår studie har vi baserat allt på individers upplevelser samt erfarenheter kopplat till etnicitet. Vi anser att det finns andra faktorer som kan studeras som exempelvis ekonomins påverkan på engagemanget.

 • 19.
  Forsting, Susanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karriärcentrums profil och image: En kvalitativ studie om hur Karriärcentrum kan stärka sin profil och identitet för att öka deltagandet på sina föreläsningar.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:  Syftet är att undersöka diskrepansen mellan Karriärcentrums och studenternas uppfattningar av Karriärcentrums verksamhet. Detta för att kunna stärka sin image, identitet och profil för att öka deltagandet på föreläsningarna.  Metod och empiri: Studien baseras på en kvalitativ undersökning i form av enskild intervju samt fokusgruppsintervju. De som studerats är Karriärcentrum och studenter. Genom att undersöka om det finns en diskrepans mellan dem kan arbetet med profilering och image bli mer effektivt. Huvudresultat: Det finns en diskrepans mellan Karriärcentrums image och profil. Den främsta anledningen till detta är en bristfällig kommunikation mot studenterna . De har inte fått den information som krävs för att göra dem intresserade av att gå. Det låga intresset beror dessutom på prokrastinering då de anser att verksamheten inte tillför något för stunden utan är något som kan utnyttjas i slutet av studietiden. 

   

 • 20.
  Gralén, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svensson, Johan
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hallandsposten: En studie om annonsering och målgruppsanpassning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur annonser samt nyhetstext i tidningen vänder sig till olika målgrupper. Vi vill även kontrollera Hallandspostens kvalitet vad gäller nyhetstexter och annonser. Kommer dessa att påverkas något när vi nu går in i en lågkonjunktur. Denna uppsats bygger på tre olika metoder, personliga intervjuer, surveyundresökning samt en innehållsanalys av Hallandsposten. De personliga intervjuerna är gjorde med Marianne Holm (Tillförordnad chefsredaktör på Hallandsposten) och VD:N på en av Hallandspostens största annonsörer. Surevyundersökningen har fungerat som en förstudie där vi utfrågade 170 slumpvisst utvalda personer med ett färdigställt frågeformulär om vad de tyckte om Hallandsposten. Resultatet av studien visar att Hallandsposten vänder sig till alla åldrar då problemet ligger på ett annat område. Lågkonjunkturens påverkan har varit svår att urskilja då den fortfarande är i en begynnelsefas. Kvaliteten på Hallansposten är hög men för att behålla den höga kvaliteten måste de hela tiden söka nya annonsörer, vilket medför att annonsörerna får en större inverkan över tidningen.

 • 21.
  Green, Lelia
  et al.
  Edith Cowan University, Churchlands, WA, Australia & London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom.
  Pink, Sarah
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). RMIT University, Melbourne, Vic, Australia; Griffith University, Nathan, Qld, Australia & Free University, Berlin, Berlin, Germany.
  Using Digital Interventions to Engage in the Everyday2014In: Media International Australia: Incorporating Culture & Policy, ISSN 1329-878X, E-ISSN 2200-467X, Vol. 153, no 1, p. 73-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This themed issue of MIA advances our understanding of how digital media are implicated in processes of change. It interrogates how people engage digital media in creative practices that lead to interventions in their own or others' lives, and explores the intentionalities through which they do this, and the processes and experiences such activities involve. The intention is to bring to the fore the idea of intervening as a way of being active in the world as a scholar, creative practitioner, activist or simply someone living their everyday life in ways that seek to generate forms of change. The articles in this issue address the use of creative interventions for affective and community-constructing ends, examining and highlighting the conscious use of the digital to disrupt and subvert existing patterns in communication and culture, heralding new possibilities while promoting inclusivity and social innovation.

 • 22.
  Grimslätt, Cristina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gustafsson, Emma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Delaktighet i vården: Patienters och sjuksköterskors upplevelser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How patients and nurses experience participation in care is an important aspect to advance and improve the patient’s participation in care. The aim with the study was to investigate experiences of the patient’s participation from a patient and nurse perspective. The study was performed as a systematic literature study and is based on 14 scientific articles. The results showed that patients’ experiences of patient participation included to be seen and respected as an own individual. An inviting environment where the nurse was sensitive and where the relation was equal between the parts was experienced as important. Nurses experienced that it was important to have an empathic approach where establishing of a functional relation was essential. This meant a respectful manner where patients were encouraged and recognized. A good communication, a giving and taking between the parts and individual and adequate information was important. Both patients and nurses experienced lack of time, lack of continuity and limited choices as hindrances for participation. It is important to raise patient participation in nurse education. Daily reflection in nursing care can be one way for nurses to maintain awareness of the importance of patient participation. It would be desirable with further research which can explain why there are shortages with patient participation and the benefits with patient participation.

 • 23.
  Hansson, Linnéa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ingman, Amelia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Flyktingdebatten i svenska kvällstidningar: En kvalitativ studie om mediernas konstruktion av hotbilder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att kartlägga och analysera svenska kvällstidningars representation och konstruktion av hotbilder i flyktingdebatten. Vi sökte också svar på hur journalister förhåller sig till begrepp så som ”invandrare” och ”flyktingar” i förhållande till ”etniskt svenska”. För att nå önskat resultat har vi använt oss av en kritisk diskursanalys, en metod som sträcker sig längre än en analys av bara texten, här sätts texten in i en samhällelig kontext. Vi har valt att analysera artiklar skrivna av Aftonbladet och Expressen, två ledande aktörer på den svenska kvällstidningsmarknaden.

  För att finna relevanta artiklar för vår studie använde vi oss av databasen Mediearkivet. Vi begränsade sökningen till artiklar publicerad mellan de 1 april 2010 – 1 nov 2012. Ambitionen var att läsa igenom det insamlade textmaterialet för att få en överblick och känsla för den diskurs som vår uppsats manifesterar. Utifrån detta ville vi sedan få svar på vilken typ av ”flyktingar” eller ”invandrare” det refereras till i vår angivna diskurs samt studera språket och hur det används inom det journalistiska fältet.

  En klar majoritet av de insamlade artiklarna skrevs under tidningarnas ledar- eller debattsidor, ofta i relation till Sverigedemokraterna, många gånger skrivna av politiker eller upprörda läsare, men även tidningarnas journalister. Vad vi fann var en viss ambivalens i mediernas politiska korrekthet. Rasismen råder som tydligast bland åsiktsjournalistiken, tidningarnas ledar- och debattsidor. Den övriga konstruktionen av ”invandrarna” och ”flyktingarna” från journalisternas sida tycktes svårare att ta på. Men bakom en multikulturell fasad tycktes vi ana en latent rasism. Den vrede vi påträffat gentemot de ”utifrån kommande” på tidningarna ansåg vi väldigt alarmerande.

 • 24.
  Holm, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Madani, Pouya
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Corporate Social Responsibility – Ett paradigmskifte i den nya tidens företagande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och analysera det arbete som Sveriges tre största mobiloperatörer, Telenor, TeliaSonera och Tele2 bedriver kring Corporate Social Responsibility. Studien ämnar också undersöka hur arbetet utvecklats under de tre senaste åren, samt hur detta fenomen kommuniceras. Genom detta önskar vi uppnå en bättre helhetsbild och en djupare förståelse för CSR, samt bidra med insikter, upptäckter och egna tolkningar kring ämnet.

  Metod: Kvantitativ innehållsanalys av CSR-redovisningar. 

  Av dessa tre studerade företag kan vi urskilja vissa gemensamma trender bolagen emellan. Framför allt utgör omfattningen av CSR-rapporterna den viktigaste utvecklingen, även om innehållet till viss del skiljer sig åt. Att integrera sitt CSR-engagemang i sin årsredovisning anser vi vara nästa åtgärd för dessa företag. Detta skulle inte bara ses som ett nästa steg för att bedriva ett hållbart företagande, utan också för att göra morgondagens intressenter nöjda. 

 • 25.
  Holm, Mikael
  et al.
  Försvarsmakten.
  Jirlind, Magnus
  Försvarsmakten.
  Militärstrategisk kommunikation -Informationsmiljön - det nya slagfältet.: En bild säger mer än tusen ord. 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Militärstrategisk kommunikation är ett framväxande område som har fått en allt större betydelse för Försvarsmakten. I Militärstrategisk doktrin från 2016 beskrivs militärstrategisk kommunikation som något viktigt och som ska användas för att lösa uppgifter i Försvarsmakten. Militärstrategisk kommunikation har likheter med strategisk kommunikation. Vad är då militärstrategisk kommunikation? Begreppet används på olika militära nivåer, men verkar ha olika innebörd inom Försvarsmakten. I dagsläget saknas utbildning och en handbok inom militärstrategisk kommunikation. Med vår bakgrund och upplevelser från verkligheten, framträder en bild av att man pratar om militärstrategisk kommunikation, men som få verkar riktigt veta vad det är och hur det ska användas.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och skapa mer förståelse av betydelsen och främja utvecklingen gällande militärstrategisk kommunikation i Försvarsmakten. Metoden för att komma fram till vårt resultat är en kvalitativ textanalys av tre, för oss, relevanta dokument inom militärstrategisk kommunikation. Vår forskningsstrategi är inspirerad av grundad teori. Vi har med vår empiri kommit fram till en ny definition som vi anser förtydligar begreppet. Vår analys kommer fram till att låta militärstrategisk kommunikation vara ett tankesätt och en planeringsprocess för att genomföra och samordna kommunikationstjänst och informationsoperationer. I resultatet av uppsatsen kom vi vidare fram till fem olika perspektiv som kan användas för att utveckla militärstrategisk kommunikation.

  Det finns i dagsläget begränsat med dokumentation och forskning kring militärstrategisk kommunikation. Med dagens högteknologiska samhälle har fler möjligheter för framgångsrik kommunikation växt fram. Försvarsmakten bör, enligt oss, inte följa utvecklingen av militärstrategisk kommunikation, de bör leda den. Vi rekommenderar därför att Försvarsmakten bör tillsätta en forskningsgrupp kring militärstrategisk kommunikation för att utveckla området och på så sätt kunna svara upp på morgondagen utmaningar inom informationsmiljön.

  Tolkning är en parameter när det kommer till kommunikation. Vad en text och bild förmedlar till mottagaren avgörs av tolkning. Det vi väljer att tolka från bilden på första sidan av denna uppsats, är kanske inte alls detsamma tolkning som någon annan gör. Därav är det av vikt hur man förmedlar budskap, så att möjligheten till samma tolkning förstärks. För att uppnå detta kan inte Försvarsmaktens förmedla olika budskap. Kommunikationen bör vara väl genomtänkt, anpassad och planerad för målgruppen, ord och handling ska, enligt oss, hänga ihop på alla nivåer. Verktyget för detta är militärstrategisk kommunikation.

 • 26.
  Hultberg, Wictor
  et al.
  Halmstad University.
  Öhlin, Anton
  Halmstad University.
  CSR-kommunikation inom dagligvaruhandeln: En retoriskt textanalys av ICA och Axfoods hållbarhetsredovisningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera CSR-kommunikationen från Sveriges två största livsmedelskoncerner, ICA och Axfood, under åren 2012 och 2013. Denna analys kommer att göras utifrån företagens officiella hållbarhetsredovisningar. Studien avser även att analyseravilka tydliga skillnader som finns mellan företagens kommunikation. För att göra detta har vår studie utgått från modellen The pyramid of corporate social responsibility av Archie B. Carroll. Denna modell verkar som underlag för kategoriseringen av de olika ansvarsområdena inom corporate social responsibility (CSR). Studien innefattar även en analys utifrån ett retoriskt perspektiv för att fastställa hur och på vilket sätt ICA och Axfood använder sig utav de retoriska appellerna ethos, pathos och logos för att kommunicera ut sitt CSR-arbete.

  Metod: Retorisk textanalys

  Resultat: Utifrån vår analys kan vi urskilja att det inte har skett någon större förändring av de två företagens CSR-kommunikation från 2012 till 2013. Båda företagen följer i princip samma mall 2013 som de gjorde året tidigare. Dock finns det skillnader i hur företagen kommunicerar och vad som kommuniceras ut. Axfood för en mer utvecklad kommunikation över sitt ansvarstagande än vad ICA gör sett utifrån Carrolls pyramid of corporate social responsibility. Ur ett retoriskt perspektiv kan vi urskilja att båda företagen använder sig av alla retoriska appeller. Dock varierar användandet av dessa retoriska verktyg. ICA baserar generellt sina argument på logosargument medan Axfood har en större variation i sitt användande av de retoriska appellerna och för en mer komplex retorisk argumentation.

   

 • 27.
  Hunka, Agnieszka D.
  et al.
  University of Twente, Enschede, Netherlands .
  Palmqvist, Annemette
  Roskilde University, Roskilde, Denmark.
  Forbes, Valery E
  University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, United States .
  Effective environmental risk communication—Success stories or urban legends?2015In: Integrated Environmental Assessment and Management, ISSN 1551-3777, E-ISSN 1551-3793, Vol. 11, no 1, p. 173-174Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Huttunen M., Joni
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Medborgarens nyhetsagenda på sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att klargöra vad det finns för likheter hos de nyheter som publiceras av privatpersoner på sociala medier för att sedan plockas upp och bli till nyheter i de traditionella medierna.

  Metod: Kvalitativ forskning.

  Material: Fem nyheter som skapats av privatpersoner och publicerats på sociala medier och sedan plockats upp av traditionella nyhetskanaler.

  Huvudresultat: De fem fall som studerats i denna uppsats indikerar att man som medborgare, med rätt sorts materiellt, kulturellt och socialt kapital, i vissa specifika fall, har möjlighet att påverka den traditionella nyhetsagendan genom att publicera text eller video på sociala medier.

 • 29.
  Håkansson, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ahlberg, Olivia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Samhällsansvar som kommunikativt verktyg: En studie gällande Lindex kunders uppfattningar av begreppet CSR.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Titel: Samhällsansvar som kommunikativt verktyg - en studie gällande Lindex kunders uppfattningar av begreppet CSR. Författare: Olivia Ahlberg och Josefine Håkansson Handledare: Malin Hallén Examinator: Linus Andersson Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Medie- och kommunikationsvetenskap [15hp] Termin: VT-16 Antal ord: 13 224 Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är att bidra till djupare förståelse för Lindex kunders uppfattningar av företagets CSR-arbete.  Hur upplever Lindex kunder företagets kommunikation gällande Lindex arbete med CSR?  Vilken betydelse uppfattar Lindex kunder att företagets CSR-arbete har för deras inställning till företaget?   Hur uppfattar Lindex kunder att de påverkas av dagens samhällsdebatt  gällande CSR-frågor? Metod och material: En kvalitativ studie med fyra fokusgruppsintervjuer bestående av kvinnor i åldrarna 20-30 år som är kunder till Lindex. Huvudresultat: Deltagarna beskriver att mediernas framställning av och samhällsdebatten gällande CSR kan influera uppfattningar om socialt- och miljömässigt ansvar för företag. Deltagarna upplever att Lindex arbetar med CSR dock inte att arbetet är övertygande. Nyckelord: CSR, kommunikation, konsumtionsliv, uppfattningar 

 • 30.
  Javanshir, Parasto
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Federstedt, Sofie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Återuppbyggande av personligt varumärke: En studie om mediepersonligheters personliga varumärke på Twitter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie ämnat kartlägga hur begreppet personligt varumärke används för att återuppbygga och stärka ett personligt varumärke på Twitter av mediepersonligheter med ett comebacksyfte. Studiens teoretiska ramverk har grundats i varumärkesteorier, Erving Goffmans dramaturgiska vardagslivsperspektiv samt forskning inom begreppet personligt varumärke. Utifrån en netnografisk metod har vi samlat in och analyserat inlägg från utvalda mediepersonligheters Twitterkonto. Det empiriska materialet har bestått av en kvantitativ mängd data och därmed presenterats på ett kvantitativt sätt. Den netnografiska metoden har resulterat i en analysmodell som i sin tur har hjälpt oss analysera våra resultat utifrån olika kategorier. Analysen av våra resultat har däremot utgått ifrån en kvalitativ ansats för att förstå hur mediepersonligheterna väljer att kommunicera i sina tweets.

  Slutsatser

  Vår studie har visat på att det finns ett samband mellan det som tas upp inom begreppet personligt varumärke och mediepersonligheternas kommunikation på Twitter. Vi har utifrån vår studie dragit slutsatsen att fler följare på Twitter inte är synonymt med mest väletablerat personligt varumärke och professionellt rykte. Vidare har vi kunnat konstatera att även om en mediepersonlighets kommunikation följer principerna för att bygga ett starkt personligt varumärke men ändå inte har ett starkt varumärke betyder inte det att det ej kan stärkas med tiden. Vi har också kunnat dra slutsatsen att den personliga delen av kommunikationen, den som skapar en känsla av autenticitet och ärlighet, bör användas oftare än den säljande, ju större behovet är av att återskapa förtroende för sin publik eller stärka sitt rykte.

 • 31.
  Jonsson, Linus
  et al.
  Department of Food and Nutrition and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Berg, Christina
  Department of Food and Nutrition and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Christel
  Department of Food and Nutrition and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Korp, Peter
  Department of Food and Nutrition and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindgren, Eva-Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). Department of Food and Nutrition and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Facilitators of Physical Activity: Voices of Adolescents in a Disadvantaged Community2017In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 14, no 8, article id 839Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite increasing socioeconomic inequalities in the health and well-being of adolescents, the voices of adolescents in disadvantaged communities regarding facilitators of physical activity (PA) have received relatively little attention. In response, the purpose of this study was to illuminate what adolescents in a multicultural community of low socioeconomic status (SES) in Sweden convey concerning facilitators of PA. Adolescents (n = 53, aged 12–13 years) were recruited from a school in a multicultural community of low SES in Sweden. Following an interpretive approach, 10 focus group interviews were conducted to produce data for a qualitative content analysis. When the adolescents mentioned PA, they mostly referred to spontaneous PA rather than organized PA, and expressed that they enjoyed their PA engagement, which they stated was promoted by the variation of PA, available options for PA, their physical skills, and the presence of peers. They reported that social support from family and friends facilitated their PA, and they offered several suggestions regarding how the school environment could better support their PA. From the perspective of self-determination theory (SDT), the results stress the importance of facilitating intrinsic motivation with a supportive PA environment in which adolescents can satisfy their needs for autonomy, competence, and relatedness. © 2017 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland

 • 32.
  Karlsson, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nyström, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  ”Be kind to one another”: En kvalitativ studie om välgörenhetsaktioner och produktutdelning i The Ellen DeGeneres Show2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsen syftar till att identifiera och uppmärksamma vilken funktion välgörenhetsaktioner och produktutdelning har i en amerikansk talkshow.  Grundläggande är syftet att identifiera mönster kring hur välgörenhetsinslag konstrueras och ramas in i den specifika genren för att studera vilken betydelse det får för samhället och de rådande samhällsideologierna.

  Den teoretiska utgångspunkten ramas in av Culture Studies-fältet och vi ser specifikt till Foucaults teorier kring diskursbegreppet. Thompsons teori kring ideologiskapande processer används för att i analysen hitta de fenomen som kan antas grundläggande för en viss ideologi.

  The Ellen DeGeneres Show studeras genom en textanalys av åtta avsnitt ur den amerikanska produktionen The Ellen DeGeneres Show och kompletteras med ytterligare några klipp från programserien ”Twelve Days of giveaways” som förekommer i programmet.

  Genom att studera donationerna och utdelning av produkter/giveaways drar vi slutsatser kring vad produktionen skapar för bild av Ellen DeGeneres programledarperson. Bilden av DeGeneres är storslagen, modern och generös. Donationerna till nödställda projicerar en bild av DeGeneres som en hjälpande hand.

  Det medborgerliga ansvaret framträder tydligt i showen. I förhållande till samhällsideologin Opportunity Inc lever The Ellen DeGeneres Show upp till villkoren kring medborgarens ansvar.

  Vi noterar mängden inslag som behandlar seriösa ämnen samtidigt som humor involveras, för att balansera dessa ytterligheter tror vi att showen valt att hantera de svårare inslagen lättvindigt, enbart genom att lyfta upp bra aspekter och inte gå in på djupet.

 • 33.
  Kentsdottir, Silja-Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Andersson, Emelie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Låt berättelsen ta ton: En studie om användandet av storytelling inom musikindustrin2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte/ Syftet med denna studie är att undersöka hur artister använder sig av storytelling som ett verktyg i sitt varumärkesbyggande. Vi har studerat i vilka former historieberättande yttrar sig och vilka berättartekniska byggstenar som ligger till grund för historier inom musikindustrin. Följande frågeställning har utgjort grunden för studien; Hur använder sig artister av storytelling som ett verktyg i sitt varumärkesbyggande?Metod Studien bygger på textanalys i form av en fallstudie. Med en begränsning av två olika fall - Lady Gaga och Rolling Stones – har vi valt att samla in relevant data i form av textmaterial såsom musikvideor, fotografier, intervjuer, dokumentärer och presentationstext. Narrativ medod ligger till grund för analysmetoden, då studien har till syfte att urskilja storytelling och berättande.Resultat Vi har kunnat urskilja narrativ i de analyserade texterna och samtidigt identifierat andra varumärkesbyggande verktyg som förstärker berättelser kring artisterna. Denna studie visar att det i musikindustrin kan vara framgångsrikt att ha en enhetlig berättelse – en core story – där dess budskap och kärnvärden speglas i all kommunikation. Rolling Stones respektive Lady Gaga använder sig av berättande element i allt från dåtidens LP-omslag till dagens sätt att använda sociala medier. De kommunikativa handlingarna – skivomslag, musikvideos, fotografier, webbplatser, biografier – samspelar med varandra. Berättelser kan yttra sig i olika former och på olika sätt.  

 • 34.
  Larsson, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Nordström, Hanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Krisen kommer! - En analys av uttalanden för att förhindra att en förtroendekris uppstår2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att studera hur Göteborgs Stads och Staffanstorps kommuns kommunikation har sett ut för att förhindra att en förtroendekris uppstår i samband med Uppdrag gransknings avslöjanden om deras användningav skattepengar. Metod och Material: Textanalys med hjälp av dialogisk analys av transkriberingarna av två avsnitt av Uppdrag granskning och texter publicerade på kommunernas och inblandade bolags hemsidor. Teoretisk utgångspunkt i image repairtheory och situational crisis communication theory. Huvudresultat: Den vanligaste huvudstrategin i denna studie var att minska händelsens anstötlighet. Detta resultat överensstämmer inte med vad aktuell forskning inom området rekommenderar vid den typ av kris som är aktuell för denna studie.

   

 • 35.
  Larsson, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM).
  Larsson, Jennifer
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM).
  Hur skapas "Sveriges viktigaste mediekanal"?: En kvalitativ studie av SVT Barnkanalen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att undersöka SVT Barnkanalens anställdas syn på public service och hur de anser att de tillämpar denna syn i sitt arbete.

  Metod: Kvalitativ innehållsanalys, intervjuer samt observation.

  Material: Innehållsanalys av åtta dokument om public service, intervjuer med sex anställda på SVT Barnkanalen samt en observation på SVT i Malmö.

  Resultat: Resultatet av denna studie visar att alla de sex personer som vi varit i kontakt med har sin egen syn på begreppet public service och vad detta innebär i praktiken. Beroende på vad respondenten har för yrkesroll på SVT anges olika definitioner på vad som är det mest centrala kärnvärdet inom public service-television. Kanalcheferna tycks ha en mer övergripande syn på vad public service-uppdraget innebär för dess organisationer. Producenter, inköpare och programledare tycks dock ha en mer branschorienterad syn på uppdraget och har själva plockat ut relevanta komponenter som passar deras yrkesroll. Vi anser att ingen syn på public service-uppdraget är helt fullständig, men adderar vi alla medarbetares tolkningar anser vi att hela public service-uppdraget representeras.

 • 36.
  Lashgari, M.
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sutton-Brady, C.
  Business School, The University of Sydney, Sydney, Australia.
  Solberg Søilen, Klaus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Ulfvengren, P.
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Adoption strategies of social media in B2B firms: a multiple case study approach2018In: The journal of business & industrial marketing, ISSN 0885-8624, E-ISSN 2052-1189, Vol. 33, no 5, p. 730-743Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to clarify business-to-business (B2B) firms’ strategies of social media marketing communication. The study aims to explore the factors contributing to the formation and adoption of integration strategies and identify who the B2B firms target. Design/methodology/approach: A multiple case study approach is used to compare four multinational corporations and their practices. Face-to-face interviews with key managers, and extensive readings and observations of the firms’ websites and social media platforms have been conducted. Findings: The study results in a model, illustrating different processes of selection, adoption and integration involved in the development of social media communication strategy for B2B firms. Major factors involved in determining the platform type, and strategies used within different phases and processes are identified. Research limitations/implications: As the chosen methodology may limit generalizability, further research is encouraged to test the model within a B2B context especially within small and medium enterprises as only large multinational corporations were investigated in this study. Practical implications: The paper provides insight into how B2B marketers can align social media with their firms’ goals through the strategic selection of platforms to reach the targeted audience and communicate their message. Originality/value: The study uncovers the benefits gained by B2B firms’ through interaction with individuals on social media. This is a significant contribution as the value of such interaction was previously undefined and acted as a barrier for adopting social media in some B2B firms. © 2018, Emerald Publishing Limited.

 • 37.
  Lindberg, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Självgående, samarbetsvillig och driven - Allt för att vara en god kommunikatör.: En kvalitativ studie om förändringarna i kommunikatörsyrket det senaste 25 åren.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som avsikt att undersöka hur kommunikatörsyrket har förändrats det senaste 25 åren med utgångspunkt i Castells nätverksteorier och i en studie utförd 1995. Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av en tematisk analys som identifierade mönster och teman i det empiriska materialet. Studiens problematisering grundar sig i digitaliseringen och hur detta har påverkat professionens benämning och beskrivning i platsannonser med särskilt fokus på tre teman som identifierats; arbetsuppgifter, utbildningskrav och kunskaper och egenskaper som efterfrågas. Genom att studera tjänstetitlar och arbetsbeskrivningar från 68 utannonserade platsannonser visade detta ett resultat som påvisar att professionen utgår och är beroende av andra förändringar som påverkar informationshanteringen i samhället vilket ger anledning till att fältet bör kontinuerligt studeras för att bibehålla sin relevans i utvecklingen. Studiens resultat presenterar en idé om att mediebranschen genomgått en konvergens som identifierat hur olika tjänster har integrerats med varandra till följd av digitaliseringen och den teknologiska utveckling som informationssamhället medfört.

 • 38.
  Linnell, Mikael
  et al.
  Risk and Crisis Research Centre (RCR), Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Johansson, Catrin
  DEMICOM, Centre for Research on Democracy and Communication, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Risk and Crisis Research Centre (RCR), Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Wall, Erika
  Risk and Crisis Research Centre (RCR), Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Öhman, Susanna
  Risk and Crisis Research Centre (RCR), Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Enhancing public resilience: A community approach2015In: Planet@risk, E-ISSN 2296-8172, Vol. 3, no 1, p. 33-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the paper is to explore two key areas in crisis management: (a) the role of local communities in crisis preparedness and response, and (b) how to involve the citizens in this task. Specifically we ask: What areas are important to develop in order for public resilience to be enhanced? The study has a broad scope and utilizes a novel design since it takes four stakeholder perspectives into consideration: the perspectives of municipal safety coordinators, members of voluntary organizations, semiorganized individuals, and nonorganized individuals. In total 33 in-depth interviews were undertaken in three different Swedish municiplaities. Seven major themes related to enhanced public resilience were developed in the analytic process: a) Collaboration: formal and informal practices, b) Specific competences and general abilities, c) Collective efforts and individual self help, d) Education and empowerment, e) Traditional communication versus digital media, f) Individual motivation and involvement, and g) Generation and age. From these themes four policy-level recommendations aimed for civil servants and similar public authority representatives. The recommendations consist of four key words, or ‘The four In:s; Inclusive, Interested, Insistent, and Inventive’. The study is part of an extensive research project, Public Empowerment Policies for Crisis Management, funded as part of the European Community's Seventh Framework Program.

 • 39.
  Linnell, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Johansson, Catrin
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Wall, Erika
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Experiences and requirements for a community approach involving social groups in crisis preparedness and response2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report, we present the final results of our study on experiences and requirements for a community approach involving social groups in crisis preparedness and response. Included are the views of representatives of local authorities, voluntary organizations and the general public on risk and crisis management and public empowerment. First, the background and aim of the study are introduced, followed by a summary of the previous research. Next, the methods and the procedures employed in the interview studies are described, along with ethical considerations. We then report and analyze the research findings as well future research possibilities.

  The main results of this study indicate specific areas of importance for the understanding and development of community approaches that include social groups in crisis preparedness and response. These areas are Collaboration, Formal and informal practices, General ability and specific competence, Dynamics between collective efforts and individual self-help, Aspects of education and empowerment, Traditional communication versus digital media, Individual involvement, and Age and generation. A general observation is also that the scope and depth of collaboration between public and municipal emerge, actors and voluntary organizations differ widely depending on population density and the size and geographical characteristics of the local community. These factors seem to have most impact on how formal the collaboration between the professional and voluntary organizations is and on issues related to resources of different kinds.

  We have previously reported on a study of the academic literature on community approaches involving the public in crisis management.

 • 40.
  Löfquist, Arvid
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lagerlof, Olle
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  En medveten grupp om en kritiserad bransch: En receptionsstudie i snabbmatsbranschens CSR-kommunikation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Att undersöka vilka budskap om CSR som företag i en kritiserad bransch förmedlar i marknadskommunikation. Dessutom att få indikationer på hur denna kommunikation uppfattas av studenter som ingår en generation som är kritisk till marknadskommunikation och reklam. Metod och material: En textanalytisk del av ett antal reklamfilmer och annonser från McDonald’s, Max och Burger King, detta utifrån retoriken. Fokusgruppsdiskussioner med ett antal studenter för att få en bild av deras uppfattning av dessa reklamfilmer och annonser. Huvudresultat: De tre företagen fokuserar på ämnen som de antingen förväntas ta ansvar för, eller som de har kritiserats för, dessa ämnen berör sociala eller miljömässiga frågor. Studenterna som deltagit uppskattar ansvarstagande, men är kritiska till reklam. Beroende på vilket företag som är avsändare ifrågasätter de i olika grad företagens egentliga syfte med kommunikationen.

 • 41.
  Maesel, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Pavlidou, Alexandra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Blogg – ett nytt språk?: En textanalys av fyra svenska bloggar.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: syftet med undersökningen är att studera språkliga egenskaper och hur de kommer till uttryck i bloggar.

  Teori: vi använder oss utav teorier som behandlar begreppen offentlighet, nätverkssamhälle, flödesrum, konvergens och narcissism.

  Metod: kvalitativ och kvantitativ analys står som grund för insamlingen av det empiriska materialet. En netnografisk studie har utförts för att få kunskap hur det ser ut på bloggarna. För att lättare kunna undersöka bloggarnas innehåll har vi dekonstruerat texten och därefter analyserat varje mening.

  Huvudresultat: resultaten av vår undersökning bekräftar att det inte finns några regler på hur ett samtal på en blogg ska se ut. I detta offentliga rum är blandningen av de språkliga egenskaperna istället ett nytt sätt att samtala på.

  Nyckelord: blogg, nätverkssamhället, mediekonvergens offentlighet, samtal, textanalys.

 • 42.
  Magnusson, Louise
  et al.
  Halmstad University.
  Björk, Frida
  Halmstad University.
  Självpresentation Online: En kvalitativ studie om högskolestudenters självpresentation på Facebook och Instagram2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Nilsson, Pernilla
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Holst, Carl-Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Different perspectives concerning communication in a global company2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The international company used in this study has their head quarters located in Sweden. This is a ‘born global’ company which means that they are not bound to a home market; instead they use the world as their market. It does not mean they passed over their home market and went global directly, but their main market was not their home market.

  The company is international, present on four continents (Africa, Asia, Europe, and North America), which means it has many different cultures within the organisation to consider. This has also affected how people communicate and understand each other in the organisation.

  The purpose of this thesis is to gain an understanding of how an international company shares and communicate information within their organisation in order to see how the daily communication works. For example the primary data was gathered through phone interviews. 27 interviews were performed with subsidiaries including headquarters from 21 countries. The interviewees had different positions, such as CEO’s, sales assistants, IT-technicians etc.

  The results of the interviews showed different opinions on how the communication within the company functions. These views has been analysed further in order to see what kind of underlying factors that affected their opinions. What was found was a lack of knowledge in English from several of the subsidiaries. It was also found that the company has some underlying behaviours that affect how they communicate and share information. This to some extent could be related to the workload in the company. Another issue raised was that some had difficulties using the organisational software Guda. Therefore, more training could be necessary for the employees that have problems with the software. This issue is closely related to the fact that the IT-department has too much work to do. It can therefore be suggested that if the employees got more training in the company’s software, the IT-department would have less work to do and can focus more on maintenance. More issues and solutions have been discussed in detail in chapters four and five. There are also implications for managers in chapter six, which deals with some of the main issues discussed in chapter four and five.

 • 44.
  Odebrecht da Silva, Halissa
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Kobuszewski Volles, Barbara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  The COO Effect in the International Brand Positioning: A Qualitative Study of Chinese Companies2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chinese companies have been an important issue in the world economy development, since China belongs to the group of emerging countries that had been gaining prominence in the last years. To gain market, ranges of companies are going abroad, aiming to develop their brands internationally. Brand positioning plays an important role when the goal of the company is to gain competitive advantage and to be positioned in the consumer’s mind. Furthermore, when Chinese companies decide to internationalize, they have to deal with the COO (country-of-origin) effect, which might influence the consumer’s perception when purchasing a product. The aim of this study is to examine how the effects of COO influence brand positioning of Chinese firms when going international, and how they deal with these COO effects. In this context, a theoretical framework presenting the brand positioning drivers with the combination of the COO effect is developed. A qualitative case study that incorporates four interviews in two different Chinese companies with subsidiaries in Brazil, called JAC Motors and ZTE, are settled. The findings from the case study are compared and contrasted with the theoretical framework, developing a cross-case analysis, identifying and complementing the elements of the theoretical framework. In this regard, it was identified that Chinese companies position their brands with a cost-benefit approach, due to the COO effect caused by different general attributes from China. The brand positioning drivers, in a certain way, are defined taking in consideration the COO effect, although the drivers were not totally affected by the COO. In order to deal with the COO effect, most drivers oppose a negative effect of the COO when it is caused by the perception of lack ofquality from Chinese products; or the COO effect is highlighted in the strategy, when it is caused by the perception of low price. These findings are eventually depicted by a theoretically anchored and empirically guided model, which allows the authors to describe the international brand positioning of Chinese brands and how they deal with the COO effect in its international brand positioning.

 • 45.
  Persson, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tilving, Evelina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Är mindre bättre?: Hur den uppgiftsrelaterade kommunikationen mellan elever förändras i förhållande till klasstorleken2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning avser att belysa klasstorlekens betydelse för karaktären på den verbala kommunikationen mellan eleverna under lektionen, med avseende på om de pratar om undervisningsinnehållet eller ej. Genom en etnografisk observation i en åttondeklass har vi sökt finna specifika situationer i vilka elevernas kommunikation är uppgiftsrelaterad eller inte, samt hur detta kan relateras till klassens storlek. Vi fann tendenser som visade på att den uppgiftsrelaterade kommunikationen ökade i när klassen minskade i antal, samt eleverna lättare återfår koncentrationen i mindre grupper.

 • 46.
  Pettersson, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Planander, Fredrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ägarförhållande, vinstintresse, kommunikation och Corporate Social Responsibility: en studie av Swedish Match och Systembolaget2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka två företag med olika ägarförhållande och vinstintresse, för att se om de skiljer sig åt avseende vad de prioriterar att kommunicera av sitt CSR-arbete till sina intressenter, samt vilka CSR-kategorier företagen väljer att arbeta med. Vår avsikt är att undersöka om och hur ägarförhållande och vinstintresse kan bidra till att forma företagens CSR-strategier. Området är intressant att undersöka då ägarförhållande och vinstintresse som bidragande faktorer till att forma CSR-arbete och kommunikationen av detta är relativt outforskat.

 • 47.
  Pook, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Oksa, Hannah
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rekonstruera verkligheten: En receptionsanalys av fenomenet reality-TV i nutidens Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien avser att undersöka studenters uppfattningar kring vilka behov som ligger bakom till varför studenter väljer att titta på reality-TV och hur de tolkar reality-TV som genre.

  Metod: Studien är en receptionsstudie med fokusgruppsintervjuer.

  Slutsatser: Denna studie bekräftar den föreställningen om att underhållning inom realitygenren uppfattas som enkel och lättsam TV. Resultatet från fokusgruppsundersökningen lyfter också fram reality-TV som något underhållande, utbildande och socialiserande att titta på. Reality-TV är enligt vår forskning tätt sammankopplat med en del moraliska frågetecken kring hur underhållning skapas och tittarnas tvivel kring hur verklig verkligheten egentligen är genom TV-rutan.

 • 48.
  Renström, Mathias
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Persson, Jonas
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  #Journalism: om hur Twitter påverkar svensk journalistik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning: Utifrån kvalitativa intervjuer med journalister på dags-, kvälls- och lokaltidningar ska vi undersöka hur Twitter, som informationsteknologi, påverkar journalisters agendasättande roll, deras identitet och journalistik som profession. Detta görs för att i slutet kunna uttala sig om hur Twitter påverkar svensk journalistik. Metod och material: Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem journalister som har jobbat eller är aktiva på GT, Sydsvenskan, Norra Halland, Aftonbladet, Expressen och Café. Det är expertintervjuer och vi har valt att använda oss av det som kallas bekvämlighetsteknik i vårt urval. Vår empiri analyseras sedan genom abduktion. Huvudresultat: Studien finner att Twitter delvis förändrar svensk journalistik. Publiken har idag en större roll i relation till tidningarna men pressen innehar fortfarande den agendasättande makten. Slutligen förändrar Twitter det som kan kallas den journalistiska identiteten. Ett resultat av detta blir att journalistik inte följer de regler som befäster profession – vilket leder till att journalistik idag kan klassas som en semi-profession.

 • 49.
  Ros, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Martina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Från en säker källa?: - En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och mat2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Från en säker källa? -En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och mat

  Författare: Malin Ros och Martina Johansson

  Handledare: Lena Ewertsson

  Examinator: Ronny Severinsson

  Typ av rapport: C-uppsats

  Ämne: Medie- och kommunakationsvetenskap

  Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad 2012

  Syfte: Syftet med denna studie är att med ett fokus på trovärdighet och expertis undersöka, beskriva och jämföra tidningsartiklar som berör hälsa och mat.

  Metod: Kritisk diskursanalys av artiklar ur två svenska tidningar

  Slutsatser: Journalister använder sig av olika knep, så som experter, statistik, forskning och bilder för att öka trovärdighet för den "sanning" som de vill förmedla

  Nyckelord: Diskurs, hälsa, experter, makt, ideologi, expertis, mat, trovärdighet, sanning

 • 50.
  Rundberg, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Harmath, Emilia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vad studenterna på Högskolan i Halmstad tycker om högskolans hemsida2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning: Uppsatsen undersöker vad de som går sitt första år på Högskolan i Halmstad (HH) (www.hh.se) tycker om högskolans hemsida. Förutom detta undersöks deras användning och behov av hemsidan, vilket kan vara intressant för utvecklare eftersom det skapar djupare förståelse för studenters åsikter. Utvecklare kan genom vår uppsats få kunskap om nödvändiga förändringar för en mer användarvänlig hemsida. Föreliggande uppsats koncentrerar sig alltså på att generera djupare förståelse om varför studenterna exempelvis tycker något är dåligt eller bra.

   

  Metod och material: Vi valde att genomföra sex kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper där respondenterna berättade om sina behov samt visade oss hur de tar sig till olika platser på hemsidan. Därefter uttryckte de åsikter om vad de tyckte om processen och om hemsidan överlag. Som teoretisk grund använde vi uses and gratifications-theory (U&G).

   

  Huvudresultat: Överlag fick hemsidan negativ kritik. Främst gällande navigationen genom rubrikerna och underrubrikerna, vilket i de flesta fallen var förvirrande för respondenterna. Sökfunktionen fungerade dock i de flesta fallen bra. Både negativa och positiva åsikter rörde grafik och layout, vissa respondenter ansåg det vara störande och ”kluddigt” medan andra ansåg det vara visuellt tilltalande och stilrent. I det stora hela bör hemsidan förbättras, exempelvis bör kategoriseringarna av samtliga underrubriker göras lättare att förstå, det bör inkluderas en ”menade-du-funktion” till sökfunktionen, dessutom bör utvecklarna fundera mer på vilka som är hemsidans målgrupper.

12 1 - 50 of 62
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf