hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abel, Chitra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Parmlöv, Amalia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lärares resonemang kring värdegrundsarbete2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med vår litteraturöversikt ämnar vi skapa en övergripande bild över lärares resonemang kring värdegrundsarbete. Och belysa religionskunskapsämnets roll för detta arbete. Skolan ska förmedla demokratiska värden och fostra goda samhällsmedborgare. Hur och när detta ska göras framgår, för lärarna, inte lika tydligt. Det är främst i kursplanen för religionskunskapsämnet som det går att återfinna en tydlig koppling mellan det centrala innehållet, etik, och värdegrundsarbete.

  I denna litteraturöversikt är syftet att sammanställa och analysera forskning som är gjord om värdegrundsarbete i skolan med fokus på lärarnas resonemang och ställa detta i relation tillreligionskunskapsämnet. Frågeställningarna som vi syftar att besvara är:

  1) Hur resonerar lärare kring värdegrundgrundsarbete?2) Hur resonerar religionskunskapslärare kring värdegrundsarbete i relation till ämneskompetens?

  Studierna från resultatet visar att lärare arbetar reaktivt och oplanerat när det kommer till värdegrundsarbete. Det framkommer även att lärarna i studierna inte gör kopplingar till vare sig teorier eller forskning utan ser till egna erfarenheter från exempelvis barndomen. Lärarna refererar inte till styrdokumenten när de resonerar kring värdegrundsarbete. Däremot framkommer det att religionskunskapslärarna i studierna från resultatet gör kopplingar till styrdokumenten. Didaktiska implikationer av resultatet är främst kopplat till behovet av mer ämneskompetens för såväl religionskunskapslärare som andra lärare för att ge samtliga lärare förutsättningarna till en professionell värdegrund.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alali, mohammad
  et al.
  Halmstad University.
  Ali, Mohammad
  Halmstad University.
  Prognostisering av form rivnings tider med hjälp av PPB: En studie om hur PPB effektiviserar gjutplaneringen i kallt väder2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  In Sweden, castings occur all year round, similar to all other countries in the world.However, since Sweden have fairly low temperatures in most months of the year, winter casting becomes a hot topic to talk about. Winter casting is largely followed by many measures to prevent early freezing in mature concrete. A critical success factor during the construction phase is to take off the formwork at the adequate strength and at the right time. The concrete must reach adequate strength without additives otherwise the formwork is left standing longer than required, which has a major impact on the schedule and budget. Therefore, companies and contractors strive to complete this task in an orderly manner to minimize construction time and design costs. The study’s great emphasis is to scrutinize and compare the forecasted simulations byprogram PPB against measured values of temperature development and strength growth that was measured in the concrete from the casting time up to a few days later. The comparison will test how effective PPB is to forecast the heat evolution in concrete after casting, especially during the winter.The methods used to achieve the result are:A temperature register from the thermocouples that measures the heat evolution in concrete.Forecasting of construction elements that have the same properties and conditions as in reality.Literature studies that describe the methodology for this necessity. Results of the work indicate promising success for the program after multipleconformities between measurement values and simulations. Additionalrecommendations and documentations were provided for better results.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Criddle Sikrot, Sarah
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ekstrand, Evelina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Söderholm, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Grammatik för att stärka språket: Lärares språkdidaktiska metoder för att undervisa elever i årskurs 4-6 i svensk grammatik2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi behöver språkliga strukturer för att fungera i ett samhälle där vår dagliga kommunikation sker via språk i olika kontexter och ofta publikt i flera medier. Människan påverkas av mediers språkbruk och språkanvändning, därav blir skolans inverkan på elever språkutveckling avgörande. Det är av vikt att eleverna ges möjlighet att i skolan använda och utveckla språket. Föreliggande studie syftar till att belysa de språkdidaktiska metoder och strategier som nio svensklärare i årskurs 4–6 använder sig av i sin grammatikundervisning som stöd för elevers språkutveckling. Studien har en deduktiv ansats med ett konstruktivistiskt ramverk. Semistrukturerade intervjuer har genererat empiri som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att elevers förkunskaper och kognitiva nivå lägger grunden till hur undervisningen bör utformas. Arbetsmetoder och strategier för att lyckas med grammatikundervisningen visar sig vara varierande undervisning för att motivera och aktivera eleverna i sin språkutveckling. Lärare motiverar sin grammatikundervisning med att den ska främja elevers språkutveckling och genom att låta eleverna via ett upptäcktslärande befinna sig i utmanande situationer bygger de vidare på sina befintliga kognitiva förmågor och har möjlighet att utveckla sina metalingvistiska förmågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Dema, Adelina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kollaborativt lärande i förhållande till språklig variation, textbindning, textstruktur, interpunktion och stavfel2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker skillnaderna mellan tre individuella elevtexter och en gemensam elevtext. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken roll elevers skrivutveckling har i förhållande till ett kollaborativit lärande. Det kollaborativa arbetet har genomförts av samma tre elever som har skrivit de tre individuella elevtexterna. Uppsatsens frågeställning har sin utgångspunkt i läroplanen och skolans styrdokument. Det är utifrån kursplanen för ämnet svenska i årskurs nio som uppsatsen undersöker följande fyra punkter: 1. Språklig variation, [begränsning till ordklasserna verb och substantiv] 2. Textbindning, [i fråga om 10 konnektiva bindeord]3. Textstruktur och 4 Språkets normer, [begränsning till interpunktion och stavfel]. Samtliga texter är producerade inom ramen för en och samma uppgift. Tidigare forskning visar att kollaborativt lärande har positiva effekter på inlärning. Forskningen säger att ett arbete som genomförs tillsammans med andra i ett socialt sammanhang leder till att elever utvecklas och lär sig av varandra. Resultatet av analysen visar att de individuella elevtexterna har ett bra innehåll och en fungerande struktur. Vid ett kollaborativt arbete sker en viss förbättring. Den gemensamma texten ligger i genomsnitt över de individuella elevtexterna. Det finns en viss likhet mellan den bäst presenterade individuella elevtexten, alltså elevtext 3 och den kollaborativa elevtexten.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Disebäck, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Alkhaldi, Almina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Teknik, engelska och hållbar utveckling: En kvalitativ studie hur hållbar utveckling framträder i ämnena teknik och engelska i läroplanen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Currently the Education for sustainable development practices obtain a critical spot in Swedish education, owing to its prominent position in international educational policy. This qualitative analysis, based on the Pragmatism Theory, aims in the first place to investigate in what way Agenda 2030 relate to the Swedish curriculum, and how it has changed between Lgr 11 and Lgr 22. This is assessed by analyzing parts of Lgr 11 and Lgr 22 with a focus on the subjects technology and English. The results show no conspicuous connection between the Agenda 2030 and the Swedish curriculum as well as this connection has not changed between Lgr 11 and Lgr 22.

  We conclude the paper by discussing that it is difficult to cover the three dimensions of sustainable development (the economic, the social and the environmental.) with only one subject. Therefore, Education for sustainable development requires correlated cooperation between teachers of different subjects in order to develop and enhance the student's knowledge of sustainable development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Dominguez Barrocal, Miguel Ángel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Echoes of Ancestors: A Meta-Study Review of the Origins of Language and the Role of Music and Parable.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a meta-study that assesses the existing theories and hypotheses regarding the origins of language. The development of language is one of the most remarkable historical developments for humankind. Through different historical periods and from multiple perspectives, renowned theorists such as Rousseau, Jespersen and Chomsky have tried to find the origins of language and trace its evolution. The natural sound source, for instance, connects the origins of language with the imitation of natural sounds. The gesture primary  hypothesis states that gesture language existed before the development of spoken language. A gradual development of protolanguage during the period of the existence of the homynim Homo erectus took place closely in connection with social interaction and the progress of multiple activities. Music has significance in the human brain and language development and, therefore the importance of music as part of  human evolution will be as well part of this research. The process of human civilization has an effect on brain activity and cognition because it projects abstract concepts to sounds, accumulating gradually knowledge and experience. In this essay, a selection of parables, songs and gestural communication situations are described in order to illustrate relevant parts of the theory. Finally, the author will select what is considered the most convincing theory/hypothesis for explaining the origins of language. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Edriss, Nour
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Undervisning och elevers abstrakta tänkande: En litteraturöversikt om lärarens förmåga att bedriva en undervisning för att gynna elevers abstrakta tänkande, med inslag i bråkundervisningen2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka lärarens förmåga att bedriva enundervisning för att gynna elevers abstrakta tänkande. För att förstå eleversabstrakta tänkande behöver man titta närmare på undervisningen och lärarensförmåga att undervisa i klassrummet. I följande litteraturstudie kommer fokusvara på läraren och eleven, med en inblick i bråkundervisningen. Resultatet istudien är att abstrakt tänkande inte är något läraren kan ta på och undervisaeleverna, eftersom abstrakt tänkande inte är givet. Det hänger en stor vikt påundervisningen och hur läraren förmedlar bråk i matematik, men det i sig äringa avgörande faktorer för hur eleverna tänker och lär.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Eklund, Monica
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Gustafsson, Kristina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Värdegrundsarbetets förutsättningar: En utvärdering av Resurscentrum för mångfaldens skolas insatser i tre Malmöskolor2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik.
  Musikklassrummet i blickfånget: Vardagskultur, identitet, styrning och kunskapsbildning2010Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The point of departure of this study is an interest in discussing how the aesthetics of the market and the music culture of the pupils are expressed in music teaching in Swedish schools, and how these factors are transformed or whether any ideological dilemma arises when we strive to put the music culture of the pupils into practice in the everyday music teaching. In four previous projects with different foci, we have studied aesthetic activities in the school environment. Those studies were a source of inspiration for and a backdrop to this study.

  The theoretical framework consists of poststructuralist and social constructionist theory as well as theories of late modernity, while our methodological point of departure is a combination of continental and Anglo-Saxon approaches to discourse analysis, modified to suit our purposes.

  The empirical material consists of video recordings of classroom activities in secondary school settings in Sweden, and the data has been thoroughly analysed using analytical tools developed in accordance with our methodological approaches. Some important analytical concepts used here are identity, dominance, governance and knowledge formation.

  Our findings indicate that:

  - There are three different strategies for incorporating market aesthetics and the music culture of the pupils into everyday music teaching: learning about, reflecting on and putting into practice.

  - The only ideological dilemma occurred when the pupils´music culture was put into practice in everyday music teaching .The problem was that one of the teachers had what might be considered as an over-determined identity. He found it difficult to establish a balance between the need of the pupils for freedom of expression and the teachers’ opinions regarding what was appropriate in the school environment.

  - Music making activities in small groups was unsuccessful because the pupils were not yet good enough at the skills needed for composing music and playing together unsupervised.

  - Schools are "task-oriented" in a way that is counterproductive to creativity in music making.

  - Six different strategies of governance in the classrooms could be identified: through charisma and competence, through delegating responsibility, through making mantras of instructions and examination strategies, through creating solidarity or polarization, through disciplining the body and organisation of time and space and through ignoring problematic situations.

  - Popular music was presented as a canon similar to the canon of art music that is predominant in the teaching of music history at school.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Galo, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Papantoni, Jennie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hansen, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Inkluderande språkundervisning: Lärares praktiker och utmaningar i undervisningen av andraspråkselever2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Gunnarsson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Åhman, Erik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Handskrift i jämförelse med digital skrift: En undersökning om handskrift och digital skrifts påverkan på elevers skrivinlärning i grundskolan2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt är skapad för att belysa om syftet som är att jämföra skrivandet pådigitala verktyg och att skriva för hand. Vad finns det för positiva samt negativa effekter när man väljer att implementera dessa resurser i klassrumsundervisningen? Forskningsöversikten grundar sig i 13 artiklar som hittats med hjälp av söksträngar från databaserna ERIC och SwePub samt genom manuella sökningar. Artiklarna är av både kvalitativ och kvantitativ ansats och berör frågeställningarna från ett flertal perspektiv. Genom att se forskningsfrågan från flera synvinklar har information enklare kunnat bearbetas för att skapa explicita resultat.

  Resultatet av studien visade att digitala verktyg kan ha positiva effekter på skrivinlärning, beroende på elev och kunskapsutveckling, där svagare elever gynnas mest. Digitala verktyg bidrar med motivation till fortsatt skrivande för elever, och de elever som finner stavning allra svårast kan se positiva effekter av att använda digitala hjälpmedel. Däremot finns det studier som visar att skrivandet på dator inte alltid ger den positiva effekt man som lärare hoppas på. Forskning visar att elever kan ha svårt att manövrera sig genom programmen, och att en stor vikt läggs på lärarens förkunskaper för att verktygen ska fungera effektivt. Studier visar att kunskapsmässigt är effekten störst hos elever med svagare läs- och skrivförmåga. Skrivande för hand visade sig ge bättre grammatisk förståelse, bättre meningsuppbyggnad och tydligare handstil.

  Sammanfattningsvis visar forskningen att skrivandet på dator har både sina styrkor och svagheter, men även om utvecklingen går mot en mer digitaliserad undervisning bör inte handskriften lämnas bakom oss.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hafvervik, Christopher
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ali Naeem, Zaid
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Luciatåg i skolan: En intervjustudie om ett genus och mångfaldsperspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi forskade om hur rektorer arbetar med genusperspektiv och mångfald vid Luciafirandet i skolan. Vi forskade även om hur media framställer debatten som framförs av Luciafirandet. Det här genomförde vi genom intervjuer och internet-tidningar för att sedan bearbeta materialet med argumentationsanalys. För att tolka vår analys använde vi oss av teoretiska ramverket: ”interkulturellt perspektiv”. I vårt arbete framkom det att rektorerna vi intervjuade arbetade med mångfald och genus men att Lucia fortfarande lottats ut bland enbart flickorna i skolorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Johansson, Jan-Olof
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Datorn i matematikundervisningen: Lägesbeskrivning avseende Halmstads grundskolor 20072008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en rapport över en kvantitativ undersökning om förhållanden i matematikundervisningen i grundskolan med hjälp av datorer. Syftet har varit att få en bild av omfattning, tillämpning samt lärarnas utbildning för undervisning med hjälp av dator. Resultaten skall kunna användas som underlag för flera studier i datoranvändning i matematikundervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Politikundervisning vid lärarutbildningarna i Sverige: En översiktlig analys av kursplaner i samhällskunskap2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Brogren, Anders
  Aspero idrottsgymnasium.
  Petäjä, Ulf
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM).
  Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor2011Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Gymnasielärares syn på demokrati
 • 16.
  Kandas, Hibah
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kondos, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Publiken tittar på mig och väntar på att jag ska säga något: En studie om olika metoder som finns tillgängliga för att stötta och förbättra elevers muntliga framställning.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Larsson, Peter
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vad de borde få veta: Emokognition i gymnasieskolans svenskämne2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats argumenterar för att skönlitteratur påverkar sina läsares tanke- och känsloliv, särskilt i en samhällskontext. Genom en närläsning av svenskämnets kursplan på gymnasiet, och i synnerhet dess uttryckliga formuleringar kring ämnets syfte, konstateras att skönlitteraturen anses kunna frambringa personlig förändring och förståelse av omvärlden hos dess unga läsare. Genom att jämföra detta styrdokument med hur ett antal gymnasielärare spridda över landet ser på skönlitteraturen i svenskämnet som ett medium för kognitiv och emotionell utveckling samt undersöka deras kunskaper om en litteraturundervisning med sådana föresatser, dras slutsatsen att svenskundervisningen behöver uppdateras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Lindström, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mattsson, Boel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Lyssna!": Hur kommunikation stärker lärande och den lärande relationen i skolan2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation i skolan utvecklar den lärande relationen. Detta arbete syftar till att undersöka hur begreppen kommunikation och läranderelation uppfattas av lärare i dagens skola. Vi har haft en fenomenografisk ansats och gjort en studie för att belysa dessa begrepp.

  Forskningsfrågan handlar om hur kommunikationen mellan lärare och elev utformas och praktiseras i skolan för att stärka den lärande relationen och om kommunikationen i de naturvetenskapliga ämnena och matematik skiljer sig från skolans övriga ämnen.

  Teoribakgrunden ger bredd och djup i betydelsen av kommunikation och relationer för lärandet. Vi redogör för forskning om olika typer av kommunikation, om våra olika kommunikationsstilar, om hur lärarens roll i skolan ser ur och har sett ut, om relationens betydelse för lärandet och om hur skolan som organisation påverkar kommunikation och relationer i klassrummet.  

  Vårt resultat visar att det finns en stor tilltro hos lärare om att relationsskapande leder till lärande. Lärarna poängterade även vikten av att behandla elever och grupper olika. Vi har också sett några exempel på uppfattningen att elevens lärande och förståelse av sin omvärld leder till bättre relationer med läraren.

  Denna studie ger både en teoretisk bakgrund och många exempel på hur lärare och skolor kan arbeta för att utveckla lärande relationer. Studiens omfattning gör att den med fördel kan läsas som inspiration snarare än ett verifierat och validerat underlag för hur man ska arbeta för att utveckla lärande relationer i skolan. Arbetet kan även ge inspiration till kommande forskning med fokus på kommunikation och lärande relationer i skolan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Mlook, Waleed
  et al.
  Halmstad University.
  Alkadi, Yamen
  Digitala verktyg möjlighet för att underlätta elevers begreppsförståelse till naturvetenskap: En dokumentstudie om användning av digitala verktyg i undervisningen för elevers naturvetenskapliga begreppsförståelse2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eleverna behöver använda en mängd naturvetenskapliga begrepp inom naturorienterande ämnen för att uttrycka sig, formulera och beskriva fenomen i naturen. Denna studie handlar om användning av digitala verktyg i den naturvetenskapliga undervisningen för att svara på en frågeställning: Hur kan digitala verktyg underlätta begreppsförståelse i NO undervisning på grundskolan utifrån lärarstudenters perspektiv?

  En systematisk dokumentstudie genomfördes utifrån syfte och frågeställning. Utifrån 16 olika studier har resultaten visat att lärare, pedagoger och elever har visat positiv inställning för användning av digitala verktyg i undervisningen. Dessutom har denna studie kommit fram till tre huvudteman som ger positiva effekter för elever i NO-undervisningen.  De tre temana är motivation, stöttning samt extra anpassningar som spelar en stor roll för att utveckla, främja elevers begreppsförståelse samt att synliggöra elevers förkunskaper och förmågor på olika sätt. Angående motivation har 62,5 % av valda studier visat vikten av motivation som en nödvändig framgångsfaktor i undervisningen. Digitaliseringen kan hjälpa elever få intresse för att lära sig nya begrepp. Dessutom har cirka 69% av valda studier visat att stöttning är en annan viktig framgångsfaktor för att utveckla elevers begreppsförmåga. Stöttningen deals in i tre underteman. De undertemana är kommunikation och uppföljning, söka information och mångfald av digitala verktyg samt visualisering. 

  Angående det tredje temat har cirka 12,5 % av valda resultat visat att digitala verktyg ger extra anpassningar för elever med särskilda behov. Digitala verktyg kan passa elevers behov oavsett vilka nivåer de tillhör och detta i sin tur ger elever bra förutsättningar för att uppnå sin måluppfyllelse. Där kan eleverna utveckla sin nivå samt använda begrepp i mer avancerade kontexter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Nelandersson, Dennis
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Ludvig
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förskolebarn disskuterar genus utifrån disneys film Frost: En kvalitativ studie om barns perspektiv på genus2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study aimed to study children’s perspective on gender when talkingabout four Disney characters. The study is aimed towards working educators inpreschools and can contribute to an understanding of gender and children’s genderperceptions. By seeing popular culture as a tool, preschool educators can takeadvantage of children’s interests and base their teaching on them. The study has shedlight on children’s gender beliefs, further how they are expressed in focus groupinterviews. The interviews with the children were in focusgroups and was semistructured. In this study children have shown great commitment, desire, and curiosityto discuss gender, both together with each other and also with us adults. Based on thethemes that emerged during the analysis process, children had tendencies ofstereotypical gender beliefs and the children used similar concepts to describe anddefine the gender on media characters.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Oredsson, Kajsa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ivansson Levin, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers tidiga läsinlärning i skolan: En litteraturstudie kring hur dentidiga läsinlärningen går till samt kring avkodning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur lärare kan arbeta med läsinlärninghos elever som går de lägre årskurserna i grundskolan. Frågeställningen somlitteraturstudien utgick ifrån var ”Med vilka insatser kan lärare hjälpa till med dentidiga läsinlärningen?”. I denna litteraturstudie kommer vi att fokusera på denläsinlärning som sker hos elever i grundskolan i årskurserna F – 3. Vidare kommerdet även att tas upp vad styrdokumenten skriver om lässtrategier och deras betydelseför läsinlärningen hos elever i de tidigare skolåren.Därefter presenteras problemområdet. Forskningen tyder på att läsningen är en såkallad förvärvad förmåga, en förmåga som både behöver tränas upp och kontinuerligtarbetas med. För att träna upp läsförmågan börjar de yngre eleverna oftast medljudningsstrategier som kommer att bilda ord och ordförståelse.Metoden för datainsamlingen påbörjades med att identifiera nyckelord, för att sedananvända dessa nyckelord när informationssökningen skulle genomföras. När sedaninformationssökningen var avklarad, skrevs datan in på det stället i dennalitteraturstudie som passade bäst in, efter det skrevs det både en resultat- ochmetoddiskussion, för att sedan skriva in implikationer inför examensarbete II somkommer att skrivas nästa år. I resultatet av denna litteraturstudie påvisades det att detbästa sättet av den forskning som vi har tagit del av var att lära elevernabokstavsljuden till att börja med, för att sedan gå vidare till att ljuden bildar båderiktiga och ”nonsensord”.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Persson, Anders
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  In the tension field between politics, practice and science: Supervision of degree papers in the School of Teacher Education at Halmstad University, Sweden2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Persson, My
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Toth, Celina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bildskapande utifrån barns perspektiv: Vilket lärande synliggörs i barns bildskapande?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka barns lärande i bildskapande aktiviteter genom samspel och kommunikation. Följande frågeställningar avser att lyfta fram syftet: Vad lär sig barn i bildskapande aktiviteter genom kommunikation och samspel? Vad kännetecknar barns lärande i bildskapande aktiviteter? Utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet, där handlingen sker mellan barnen i interaktioner, både verbal och icke verbal interaktion. Barnens perspektiv framkommer i de val som görs och litteraturgenomgången visar att det fria bildskapandet har en positiv påverkan på lärandet. Det framkommer även att barnen samspelar och kommunicerar mer då ingen vuxen är närvarande. Det möjliggör en utvecklad språkkunskap. Problemet ligger i att förskollärare i allmänhet inte anser att bildskapande är av största vikt för barns lärande, vilket gör att rutiner går före i verksamheten. Det medför att barnen begränsas i sitt skapande.

  Studien genomfördes på två förskolor i södra Sverige, där videoobservationer har använts för att synliggöra lärandet. Materialet har analyserats med stöd av interaktionsanalys. Resultatet visar att barnen interagerar med varandra under aktiviteten, till exempel genom att bjuda in kamraterna i ett intresse de delar inom barnkultur. Resultatet visar även att förskollärares inställning påverkar barnens val i bildskapande. Studiens slutsats är att barns lärande kännetecknas av deltagandemönster som samarbete och engagemang. En annan slutsats som gjordes var att artefakterna inte alltid möjliggör interaktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Sejrbo, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fonologisk medvetenhet i undervisningen: Fonologisk medvetenheten i årskurserna F-32023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för läsning och skrivning har funnits där större delen av mitt liv. Med problematiken själv som liten blev det en självklarhet att skriva om läs- och skrivning. Med handledning kom vi fram till ämnet fonologisk medvetenhet inom den yngre åldern (klasserna F-3). Med hjälp av vetenskapliga artiklar och avhandlingar kunde jag titta närmre på vad fonologisk medvetenhet gör för eleverna i undervisningen.  Litteraturstudiens syfte är att undersöka huruvida fonologisk medvetenhet kan stödja alla elevers läs- och skrivundervisning samt om lärarnas utbildningsbakgrund har någon betydelse i undervisningen. Avhandlingar samt vetenskapliga artiklar kommer att granskas. Forskningen belyser fonologisk medvetenhet och dess betydelse inom undervisningen. I studiens resultat ansåg man utvecklingen av fonologisk medvetenhet är det mest effektiva pedagogiska redskapet en lärare kan använda sig utav i undervisningen. Det förekommer en rad olika redskap som en lärare kan använda sig ut av, men inte som visats vara lika funktionell. Vidare i resultatet framkommer även att lärarens utbildningsbakgrund har en inverkan i undervisningen. Syftet med att tillföra fonologisk medvetenhet i undervisningen är så att eleverna ska få en god grund i läsning och skrivning. Vidare för examensarbete 2 kommer jag vilja göra en intervjustudie med verksamma pedagoger om fonologisk medvetenhet i praktiken. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Zeqiri, Amar
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kaljanac, Ricky
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Genrepedagogik i relation till eleversspråkinlärning: En litteraturstudie över genrepedagogikenseffekter i Sverige och på internationell nivå2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur genrepedagogiken kan användas i språkinlärningför alla elever eftersom det i den svenska skolan finns elever som har behov av svenska somandraspråk, men som ändå undervisas enligt kursplanen i svenska. Studien inleds med enbeskrivning av de bakomliggande faktorer till det valda problemområdet. En faktor som liggertill grund för valet av problemområde är ett intresse för att undersöka om det genrebaseradearbetssättet underlättar skrivundervisningen för flerspråkiga elever. Detta eftersom denyrkesverksamma läraren ställts inför nya utmaningar i relation till den ökande migrationen.Utifrån tidigare forskning betonar vi ett antal utgångspunkter om genrepedagogik. Till exempelvisar forskning att denna pedagogiska metod skapar möjligheter för eleverna att utveckla engenremedvetenhet och de språkliga drag som utmärker en specifik text. Forskare har ävenpoängterat att denna undervisningsmetod främjar elevernas skrivförmåga som i sin tur stärkerderas självförtroende. För att kunna besvara forskningsfrågorna som denna studie fokuserar påhar sökningar gjorts i ett antal databaser. I metoddelen presenteras bland annat att vårtempiriska material är inhämtat ur databasen Eric. Vi sökte i EBSCO och Proquest för attåterfinna relevant information om detta forskningsområde. Med hjälp av granskade artiklar harvi kunnat skapa en trovärdighet och avgränsa studien. I resultat- och analysdelen diskuterasgenrepedagogiken i möte med svensk skola, användningen av genrebaserad undervisninginternationellt i möte med flerspråkighet samt negativa och positiva effekter avgenrepedagogik. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf