hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Svante
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Svensson, Göran
  Kristiania University College, Oslo, Norway.
  Molina-Castillo, Francisco Jose
  Universidad De Murcia, Murcia, Spain.
  Otero-Neira, Carmen
  University Of Vigo, Vigo, Spain.
  Lindgren, John
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Karlsson, Niklas P.E.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Laurell, Hélène
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Sustainable development—Direct and indirect effects between economic, social, and environmental dimensions in business practices2022In: Corporate Social Responsibility and Environmental Management, ISSN 1535-3958, E-ISSN 1535-3966, Vol. 29, no 5, p. 1158-1172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the direct and indirect effects between economic, social and environmental dimensions of triple bottom line (TBL), based on a questionnaire survey and cross-industrial sample in Sweden. The analyses apply partial least squares structural equation models. The study tests the direct and indirect effects between economic, social, and environmental dimensions of TBL and offers additional validity and reliability to establish the measurement and structural properties between the dimensions of TBL. The study extends earlier findings by explicitly discussing how the three TBL goals relate to each other and shows how the dynamic capability view can be a fruitful lens to investigate business sustainability. Some differences in sustainability business practices caused by differences in national cultures are identified. Sustainability reporting in a strong uncertainty avoidance (UA) country happens in accordance with regulations and laws. Conversely, for weak UA cultures, reporting and compliance with regulations are ways to build trust with stakeholders. That is, reporting is more transparent and widespread in weak UA countries. The study also provides a foundation to guide companies' actions of business sustainability. The model shows companies how to establish the order of actions undertaken across economic, social, and environmental dimensions. In addition, it clarifies that the economic dimension exerts an effect on the social and environmental dimensions. The model also grasps long-term economic performance by including competitiveness and brand value, while earlier research mainly has focused on more short-term measurements as return on assets. © 2022 The Authors. Corporate Social Responsibility and Environmental Management published by ERP Environment and John Wiley & Sons Ltd.

 • 2.
  Andersson, Svante
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Svensson, Göran
  Kristiania University College, Oslo, Norway.
  Otero-Neira, Carmen
  University Of Vigo, Vigo, Spain.
  Laurell, Hélène
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Lindgren, John
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Karlsson, Niklas P. E.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Sustainable development considerations in supply chains: Firms' relationships with stakeholders in their business sustainability practices—A triangular comparison2022In: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, E-ISSN 1099-0836, Vol. 32, no 4, p. 1885-1899Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to investigate focal firms' business sustainability relationships in connection with their stakeholders in supply chain networks. A questionnaire survey was sent to a sample consisting of large Swedish firms, with 107 usable questionnaires returned. The results reveal which stakeholders are of interest for firms in sustainability efforts. The results are compared with earlier findings from Norway and Spain in a triangular approach. The former is a similar country, while the latter is different to Sweden in several ways. In addition, the study uncovers which stakeholders in the supply chain network should be considered. The study also demonstrates how firms can implement business sustainability in their supply chain networks and shows the extent to which different stakeholders are considered in sustainability efforts. The study contributes to sustainability research and stakeholder theory in supply chain networks. Opposite to earlier findings, this study showed only minor influences from national culture and institutions on firms' sustainable business practices in supply chain networks. © 2022 The Authors. Business Strategy and The Environment published by ERP Environment and John Wiley & Sons Ltd.

 • 3.
  Averfalk, Helge
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Energiteknik.
  Hansson, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Ecology and Environmental Science.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Ecology and Environmental Science.
  Werner, Sven
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Energiteknik.
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Ecology and Environmental Science.
  Klimatgaser i Halland – en målinriktad analys med framtidsperspektiv2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller en analys av utsläppen av de sex klimatgaserna i Halland mellan 1990 och 2011, en skattning vad som kommer att genomföras till 2020 och förslag till åtgärder för att kunna leverera utsläppsreduktioner efter 2020. Resultaten visar att de halländska utsläppen har minskat med 20 procent sedan 1990, målet om 27 procent lägre utsläpp till 2020 kommer troligen att uppnås, transporter och jordbruk måste kunna leverera utsläppsreduktioner efter 2020, regionala plan- och styrdokument måste i större utsträckning kunna kvantifiera framtida utsläppsreduktioner samt att det behövs ett regionalt kompetenscenter i Halland för att länet ska kunna leverera utsläppsreduktioner i framtiden.

  Download full text (pdf)
  Klimatgaser i Halland 2014
 • 4.
  Bohman, Mattias
  et al.
  Grontmij AB.
  Berglund Odhner, Peter
  Grontmij AB.
  Schabbauer, Anna
  Grontmij AB.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS).
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS).
  Rundstedt, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS).
  Biogas i Halland: Förbehandling av substrat och simulering av biogasflöden2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bioenergicentrum i Halland (BEH) är ett projekt som ligger inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Projektet genomförs i Region Hallands regi som är regionens välfärds- och utvecklingsorganisation. Arbetet som bedrivs inom BEH syftar speciellt till att driva utvecklingen mot en ökad produktion och användning av bioenergi till biogas och i förlängningen fordonsgas. Genom att satsa på att skapa förutsättningar för innovation, kunskapsutveckling och samverkan främjas tillväxt och hållbar utveckling.

  Vid naturbruksgymnasiet i Plönninge utanför Halmstad finns idag en biogasanläggning som beskickas med bl.a. nötgödsel och matavfall. Dessutom finns en mindre pilotanläggning som är tänkt att fungera som en del av test- och verifieringsanläggning som BEH vill bygga upp i Plönninge. Som ett led i att utveckla dessa anläggningar och kunna erbjuda möjligheten till kunskapsinsamling genomfördes projektet som beskrivs i denna rapport. Uppdraget var att genomföra försöksrötningar på labb, använda resultaten för att skapa en modell som sedan kan nyttjas som ett verktyg i det inledande arbetet med att investera i en biogasanläggning som beskickas med lantbruksbaserade substrat. Högskolan i Halmstad (HH) genomförde försöksrötningarna och Grontmij (GM) använde sedan resultaten för att skapa en modell där bl.a. substrat, förbehandlingsteknik och driftkostnader finns med.

  Sammanfattningsvis kan sägas att majs som substrat fungerar bäst med de valda förbehandlingsmetoderna; kemisk behandling, termisk behandling och ultraljudsbehandling. Alla förbehandlingsmetoder med majs som substrat visade på ett positivt resultat, d.v.s. det ökade gasutbytet och dess värde (kr/kWh) översteg kostnaderna för de olika förbehandlingarna. Vad som måste beaktas är att produktionskostnaderna överlag är höga, med och utan förbehandling.

  Modellen har konstruerats på ett sådant sätt att den ska vara användarvänlig och med möjlighet att enkelt lägga till ytterligare substrat och förbehandlingsmetoder. Upprepningar av de försöksrötningar som genomförts kommer att öka tillförlitligheten hos modellen. Den fungerar som ett verktyg i att beräkna investeringsmarginalen för förbehandlingsutrustningen baserat på det valda substratet. På detta vis kan intressenter få en första indikation på om det är ekonomiskt rimligt att gå vidare med det tänkta substratet, den valda förbehandlingsmetoden, de planerade mängderna substrat etc.

  En investeringskalkyl har tagits fram för en gårdsanläggning som hanterar 5 000 ton substrat eller gödsel årligen. Det motsvarar 2-3 stycken medelstora mjölkgårdar. Kalkylen är översiktlig och syftar till att ge en första indikation på kostnader för de stora komponenterna såsom substratlager, rötkammare och rötrestlager. Kringarbeten såsom utredningar, markarbeten och geoundersökningar är inte med i kalkylen då dessa omkostnader till stor del avgörs av lokalisering och de förutsättningar som finns på platsen redan från start. Generellt kan dock sägas att den absolut billigaste och enklaste gårdsbaserade biogasanläggningen innebär en investering på 2,7-4 MSEK för flytgödsel från 100-300 mjölkkor.

  För BEH är det viktigt att skapa en plattform där intressenter kan komma för att genomföra försöksrötningar, byta erfarenheter och samla kunskap. För att uppnå detta är det nödvändigt att kunna erbjuda kunden kompletta och kompetenta lösningar på en och samma plats. Detta innebär ett erbjudande som innefattar försöksrötningar på labb-, pilot och fullskala. Ett förslag på konstruktion av pilotanläggning med övergripande principskiss ingår i denna rapport och fungerar som ett inledande arbete i projekteringen av en större pilotanläggning. Nödvändiga driftanalyser av rötrest ska kunna göras på plats i Plönninge på laboratoriet; analyser såsom enskilda organiska syror ska kunna skickas till lämpligt laboratorium. Personal ska kunna tillhandahållas för att driva och optimera rötningen enligt kundens syften och önskemål. På detta vis fungerar Region Halland som en länk mellan teori ochpraktik, mellan liten och stor skala och mellan aktörer från olika discipliner och geografiska områden.

  Download full text (pdf)
  Rapport Biogas i Halland -förbehandling av substrat och simulering av biogasflöden
 • 5.
  Hansson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Drivers and Barriers for Initiating the Business Model Innovation Process for Sustainability Based on Ecosystem Services2022In: Proceedings of the 7th International Conference on New Business Models: Sustainable Business Model Challenges: Economic Recovery and Digital Transformation / [ed] Michelini L.; Minà A.; Alaimo Di Loro P., Rome: LUMSA University , 2022, p. 253-256Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The agricultural sector has a critical role in creating social and environmental value from natural resources in addition to its traditional role of creating economic value through food production. In fulfilling this dual role, the agricultural sector faces what is often viewed as competing pressures: to operate financially profitable businesses and to create, maintain and benefit from ecosystem services (ES) in their operations. ES, such as food production, climate regulation, and water management, are benefits ecological systems provide humans and that are critical to the function of life-support systems on earth (Costanza et al., 1997).

  Previous research shows that agricultural businesses associate maintenance of sustainability-oriented ES (other than those connected to food production such as climate regulation and water purification) with increased costs connected to their preservation, and uncertain incomes due to their intangibility and long-termism (Bocken and Geradts, 2019; Hansson et al., 2012; Smith and Sullivan, 2014). As a result, drivers, barriers, and changes in the external environment greatly shape business strategies and decisions on activities for creating, delivering, and capturing sustainable value (Kaplan, 2011; Teece, 2010; Yang et al., 2019). Moreover, the understanding of such moderating factors is especially important for realising sustainable business activities that require radical changes in current business models (BMs) (Lütz and Bastian, 2002; Bocken and Geradts, 2019). A BM describes the business logic of a company i.e., how economic value is created, captured, and delivered (e.g., Teece, 2010; Zott and Amit, 2007). It can be used to describe and implement a company’s current and future plans for financial success through producing, marketing, and selling sustainable goods and services (Karlsson et al., 2018).

  Sustainability-oriented BM changes can be realized via a business model innovation process for sustainability (BMIpfS) that builds on a systematic and holistic mindset of the involved actors (Stubbs and Cocklin, 2008; Zott and Amit, 2010). The BMIpfS requires businesses to make strategic decisions related to market, customers, and value propositions for optimizing social and environmental value creation (Bocken et al., 2014; Schaltegger et al., 2016). The BMIpfS can thus be crucial for driving the development of sustainable BMs (Karlsson et al., 2018) for agricultural businesses in which the creation and processing of ES are important elements. Through BM changes supported by the BMIpfS, inclusion of ES previously not captured by BMs could become a sustainable value-creating activity for agricultural businesses and their stakeholders (e.g., customers, suppliers, and retailers) by creating financial value from ES while simultaneously preserving the ecosystems.

  Thus, the aim of this study is to further the understanding of drivers and barriers, as perceived by agricultural business managers, for initiating the BMIpfS based on the inclusion of sustainability-oriented ES. The study uses qualitative thematic content analysis (Graneheim and Lundman, 2004) to analyse the data of perceived drivers and barriers to the initiation of the BMIpfS as they are revealed in semi-structured interviews by ten agricultural business managers operating farms in southern Sweden.

  The results show that business managers’ main business concerns were based on financial considerations that acted as either drivers or barriers for the initiation of the BMIpfS depending on whether the managers viewed the inclusion of sustainability-oriented ES as business risks or as opportunities. The drivers reported by the managers were based on the core idea of realising and taking advantage of business opportunities, both on a short-term and a long-term basis, in connection to the uncaptured value inclusion of sustainability-oriented ES in BMs can offer. The managers were also driven by their belief that sustainable value creation is a business responsibility in relation to stakeholders and the global population in which challenges to food supplies play an important part. The drivers included the idea that a breaking point may arrive when profit cannot be sustained and a new balance between shareholder and stakeholder value is needed. To proactively avoid such breaking points, they viewed value creation and capture of sustainability-oriented ES as an important part of sustainable farming systems. The barriers identified revealed that the business managers’ main concern was the financial risks associated with the sometimes substantial changes to current farming systems required to include sustainability-oriented ES. They were concerned with how these changes would affect their long-term profit, especially the impact on their revenue streams. This was emphasised by their low tolerance for uncertainty when making decisions about business changes, especially because they thought the proposed changes were antithetical to their traditional value-creating activities and their self-perception of what it means to be a food producer. Unclear benefits from meeting sustainability targets added to their doubts.

  On a general level, this study contributes to the business model innovation literature by identifying drivers and barriers that moderates the initiation of the BMIpfS. It complements previous research regarding the connection between individual, sustainability concerns and organisational values in a BM change process (Bansal 2003; Rauter et al., 2017). Through the contributions of this study, the needs connected to sustainable BM change amongst agricultural business managers can be better understood and met as the managers acknowledge the importance of long-term, sustainable social and environmental value creation, while addressing their grave doubts about the profitability of activities associated with the initiation of the BMIpfS based on to the inclusion of sustainability-oriented ES. The managers would benefit from taking a more proactive, long-term approach to business model changes for sustainability and from acquiring more knowledge about market demand for sustainability-oriented ES. Support is needed by one or several actors that can facilitate (clarify, motivate, and practically assist) change and improve the turning of profits based on sustainable value creation (Kundrupi et al., 2021). The results could also be important for policy makers in the development of agricultural support systems and programmes. These, in turn, can benefit the implementation of sustainability-oriented BM changes that can play a crucial role in preservation of natural ecosystems.

  Download full text (pdf)
  Konferensbidrag fulltext
 • 6.
  Hansson, Anna M.
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Pedersen, Eja
  Environmental Psychology, Department of Architecture and Built Environment, Lund University, Lund, Sweden.
  Karlsson, Niklas P. E.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Weisner, Stefan E. B.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Barriers and drivers for sustainable business model innovation based on a radical farmland change scenario2023In: Environment, Development and Sustainability, ISSN 1387-585X, E-ISSN 1573-2975, Vol. 25, no 8, p. 8083-8106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The agricultural sector has a critical role in creating social and environmental value of natural resources in addition to its traditional role of creating economic value by supplying food to the ever-increasing world population. In fulfilling this dual role, the agricultural sector often faces competing pressures: to operate financially profitable businesses and to create, maintain, and benefit from ecosystem services (ES) in their operations. This paper analyses these pressures in an examination of drivers and barriers to the initiation of the business model innovation process for sustainability (BMIpfS) as perceived by ten agricultural business managers who operate farms in southern Sweden. The paper explores the interplay between managerial cognition and business decisions as revealed in semi-structured interviews. The new ES in focus connect to radical land-use change, paludiculture, as used in the rewetting of farmland intended to reduce the greenhouse gas emissions that drained peat soil causes. The paper contributes to the literature by identifying drivers and barriers that moderates the initiation of the BMIpfS. Although the managers acknowledge the importance of long-term, sustainable social, and environmental value creation, they have grave doubts about the profitability of activities associated with the preservation of peat soils and connected ES. These managers would benefit from taking a more proactive, long-term approach to business model changes for sustainability and from acquiring more knowledge about market demand for sustainability-oriented ES. Successful facilitation and implementation of knowledge transfer and government subsidies that support ES could improve the turning of profits based on sustainable value creation.

 • 7.
  Hoveskog, Maya
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Business Model Innovation (BMI).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Business Model Innovation (BMI).
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Upward, Antony
  Ontario College of Art and Design University (OCAD U), Toronto, Ontario, Canada.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Education for Sustainable Development: Business modelling for flourishing2018In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 172, p. 4383-4396Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As companies and other organizations increasingly recognize society’s demand for greater social and environmental sustainability, university and college business schools have responded with new pedagogic approaches. Business schools have begun to offer courses in business models and business model innovation that focus not only on profit-normative goals but also on social and environmental goals. This paper describes an Experiential Workshop for university undergraduates in which the Service-Learning pedagogic approach is taken and Flourishing Business Canvas is applied as a tool for collaborative visual business modelling. In the Workshop, the students work with business model innovation for a biogas production cooperative of farmer-members in southern Sweden. The students take the role of problem-owners and problem-solvers as they co-create new business models ideas for the cooperative. The paper presents the students’ achievement of three Learning Objectives as they engage in meaningful, “real-world” simulations with a high degree of autonomy that allows them to combine their theoretical knowledge with practice. Implications for educators who wish to test the Experiential Workshop in their classrooms are proposed. The paper concludes with the suggestion that Education for Flourishing is a useful expansion of Education for Sustainable Development. © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 8.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Business models and business cases for financial sustainability: Insights on corporate sustainability in the Swedish farm-based biogas industry2019In: Sustainable Production and Consumption, ISSN 2352-5509, Vol. 18, p. 115-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, Swedish farmers have begun investing in biogas technology in an attempt to become more sustainable. Biogas production from organic waste on farms combines renewable energy production with increased resource efficiency. However, many farmers have found this activity less profitable than expected. This paper investigates the corporate sustainability strategy used by Swedish farm businesses, in particular how this strategy influences the development of business models and business cases for sustainability in the effort to increase economic profitability from biogas production. A questionnaire, administered to farm business managers, was used to collect the paper’s empirical data. The study’s findings show that the farmers currently use a reactive corporate sustainability strategy that hinders profits because biogas production is realized as an indirect financial business case for sustainability. The study concludes that the farmers could benefit financially from biogas production if they adopted a proactive corporate sustainability strategy. Such a strategy, if adopted, enables the development of a business model for sustainability, the capture of sustainable value for stakeholders, and the creation of biogas production as a direct financial business case for sustainability. This study contributes to the literature on business cases for sustainability, specifically in how their creation is connected to, and influenced by, the corporate sustainability strategy and by related business model changes. The study adds to our understanding of how sustainable investments can contribute to long-term, sustainable business success. © 2019 Institution of Chemical Engineers

 • 9.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Doing well by doing good: The business model innovation process for sustainability in farm-based biogas production2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Research on innovation that leads to change and adaptation in dynamic business environments has increased rapidly in recent decades. This doctoral thesis, which focuses on business model innovation (BMI), contributes to that research with its examination of how businesses can alter their structures to create, deliver, and capture greater economic value as well as environmental and social value. The overarching aim of the thesis is to explore how the business model innovation process for sustainability (BMIpfS) can contribute to profitable biogas production at Swedish farm businesses. Biogas, which is a renewable energy resource produced from microbial decomposition of organic material in an oxygen free environment, can be used to produce heat, electricity, or vehicle fuel. The thesis examines the initiation, implementation, and use of the BMIpfS at biogas-producing farms in ways that support the development of business models for sustainability (BMfS). In addition to economic value, a BMfS enables farm businesses and external stakeholders (e.g., municipalities and local companies) to capture environmental value and social value from biogas production and create business cases for sustainability (BCfS) that can improve biogas profitability.

  Both an inductive and deductive reasoning approach is taken in this research that is presented in a case study, two action research studies, and two survey studies. The case study identifies and describes various success factors for BMI for sustainability in a biogas network. The action research studies explore how BMI process can be modified to address sustainability considerations and the outcomes useful for supporting stakeholder collaboration and facilitating the development of a BMfS. The survey studies investigate how the farm businesses’ corporate sustainability strategies and stakeholder considerations influence the development of BMfS and the creation of BCfS. All studies were conducted at farm businesses in Sweden. The data were collected in interviews, workshops, and questionnaires.

  The results from this research show that BMI for sustainability takes place in three main phases: the pre-phase, the ongoing phase, and the post-phase. Based on these three phases, the BMIpfS Framework is developed. The Framework illustrates how a business model (BM) can be changed and adapted to realize sustainable value creation. Several factors determine the success of the BMIpfS Framework at biogas-producing farm businesses. In the pre-phase, these factors include a long-term perspective on biogas profitability, integration of sustainability considerations into business strategies, promotion of cooperation with customers, and the establishment of interactions with the consumer markets. Use of the Flourishing Business Canvas tool in the ongoing phase can enhance external stakeholders’ understanding of BMs and BMI, and can promote idea generation for the BMfS. Sustainability-oriented BM prototypes are used in the post-phase to support network collaboration in development of BMfS and in the creation of BCfS, both of which are intended to increase biogas profitability by solving sustainability issues.

  This thesis contributes to the literature with its findings on how the BMIpfS Framework can be used in organizational changes. These findings show how an organization can move from its existing BM to a more sustainability-oriented BM. The thesis identifies the internal and external antecedents related to the initiation and implementation of the BMIpfS and offers new insights on the development of BMfS through the integration of sustainabil­ity considerations using business modelling tools that facilitate BM experimentation and stakeholder collaboration. Moreover, the thesis explains how use of the BMIpfS Framework can create sustainability-oriented BM prototypes that enhance network BM collaboration with stakeholders in the value chain (i.e. BMfS development and BCfS creation). As far as practical contributions, the thesis highlights the usefulness of the BMIpfS Framework in farm-based biogas production. With the BMIpfS Framework, the thesis presents a structured approach that practitioners can follow in initiating and implementing sustainability-oriented changes to their existing BMs. Practitioners who want to increase the profitability of their biogas production through sustainability should initially focus their BMI activities on the business infrastructure (key partner identification and interaction) and customer interface (relationships, distribution channels, and segments) of existing BMs.

  This thesis ultimately concludes that biogas-producing farm businesses should initiate and implement a BMIpfS that leads to economic, environmental, and social value creation. Stakeholder considerations and interactions are key factors in all phases of BMIpfS. In this process, sustainable business modelling tools and BM prototype development can be used to facilitate incremental sustainability-oriented changes to existing BMs. The BMIpfS Framework has an important role for the development and implementation of BMfS in the biogas industry as a contributor to the circular economy that features renewable and sustainable energy systems. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Karlsson, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Business Model Innovation (BMI).
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Hoveskog, Maya
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Business Model Innovation (BMI).
  Success factors for agricultural biogas production in Sweden: A case study of business model innovation2016In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 142, no Part 4, p. 2925-2934Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As government officials, policymakers, and the general public increasingly express their concern about global warming caused by greenhouse gas emissions, scientists search for alternative sources of vehicle fuel and electric power. One sustainable energy source that shows considerable promise is biogas produced from organic waste. For various reasons, biogas plants in Sweden struggle with profitability. This is especially true for agricultural biogas plants. Suggestions on how to deal with this problem include the use of business model innovation (BMI) to develop agricultural networks and to implement new strategies for arranging, producing, and marketing farm-produced biogas. This qualitative study, influenced by grounded theory, identifies and examines the success factors in an agricultural network in which biogas is produced at four farms in Sweden with distribution by pipeline to a refinery for purification and conversion to vehicle fuel. Fourteen interviews were conducted with various individuals in this network: farmers, a local politician, municipal employees, and external consultants. Of the six success factors identified in the network for farm-produced biogas, the long-term perspective on profitability was found most important. The six factors were used to create a conceptual business model framework for such networks that adds new value propositions while retaining the original value propositions. We propose that long-term government subsidies and other incentives can make farm-produced biogas profitable, not only in social and environmental terms but also in economic terms. Our main conclusion is that BMI can be used to create public-private networks that invest in farm-based biogas production. Such investments can stimulate rural development and provide new business possibilities for SMEs in the agricultural sector. This study also shows that BMI that takes a long-term perspective can result in high-value environmental and social benefits as well as financial profitability.

 • 11.
  Karlsson, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Hoveskog, Maya
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Business modelling in farm-based biogas production: towards network-level business models and stakeholder business cases for sustainability2019In: Sustainability Science, ISSN 1862-4065, E-ISSN 1862-4057, Vol. 14, no 4, p. 1071-1090Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Farm-based biogas production is a promising renewable energy technology with the potential for creating sustainable economic, environmental, and social value. However, Swedish farmers engaged in this activity struggle to turn a profit because of high-investment costs and severe price competition with fossil fuels. One way to address this situation is to re-organize the activity by innovating the business model (BM) towards sustainability. In this study, a team of researchers took an action research approach that proposed solutions for the financial difficulties at a farm cooperative that intended to develop its farm-based biogas production. Two participatory workshops (including researchers, producers, students, and consultants) were conducted using the sustainable business-modelling tool called the Flourishing Business Canvas (FBC). Based on the 215 ideas developed in the workshops, five sustainable BM prototypes were created. These five prototypes form the basis of an approach for initiating the development of a network-level BM for sustainability that highlights its superiority over a single-firm BM. The network-level BM’s main advantage in the farm-based biogas context is its strong focus on stakeholder collaboration that supports the development of a stakeholder business case for sustainability. Overall, this study highlights the usefulness of the network concept in the practice of sustainable BM development. Collaborative business modelling for developing network-level BMs that address environmental and social problems for and with stakeholders can be an effective way to increase long-term financial profit and promote the growth of a firm, a network, or an industry. © 2018 The Author(s)

 • 12.
  Karlsson, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Hoveskog, Maya
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Business Model Innovation (BMI).
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Early Phases of the Business Model Innovation Process for Sustainability: Addressing the Status Quo of a Swedish Biogas-Producing Farm Cooperative2018In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 172, p. 2759-2772Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years in Sweden, interest has grown concerning the possibilities of biogas production from organic waste. This interest reflects a general concern over environmental sustainability in society. However, given the lack of financial backing and the competition of other energy producers, few Swedish biogas plants have been profitable. This is particularly the situation with farm-based biogas producers. One response to this problem in the farm-based biogas industry is to engage in business model innovation that can lead to new ways of organizing business structures and activities. This qualitative study, which takes an action research approach, explores the early phases (initiation and ideation) of the business model innovation process for sustainability at a biogas-producing farm cooperative in southern Sweden. The main activities and the actors who are central to the execution of these activities are identified in six sub-phases. The paper describes two Flourishing Business Canvas workshops in which the participants were the researchers, members of the farm cooperative, external consultants, and university students. This study contributes theoretically to the literature with its detailed examination of the early phases of the business model innovation process for sustainability. It also contributes to practice with its conceptual model that demonstrates how biogas producers and farm managers can innovate and transform their current business models towards sustainability in order to improve competitiveness and long-term profitability. (C) 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 13.
  Karlsson, Niklas P.E.
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Laurell, Hélène
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Lindgren, John
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Pehrsson, Tobias
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Svensson, Göran
  Kristiania University College, Oslo, Norway.
  A cross-country comparison and validation of firms’ stakeholder considerations in sustainable business practices2018In: Corporate Governance : The International Journal of Effective Board Performance, ISSN 1472-0701, E-ISSN 1758-6054, Vol. 18, no 3, p. 408-424Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to compare and validate firms’ internal and external stakeholder considerations in sustainable business practices across business settings. It aims to assess the validity and reliability of a stakeholder framework appearing in previous studies.

  Design/methodology/approach: The study uses a questionnaire survey and a cross-industry sample consisting of the largest firms in corporate Sweden. Multivariate analysis tests the stakeholder framework. Each of the 294 key informants was initially identified and contacted by telephone, generating a response rate of 36.5 per cent.

  Findings: The tested stakeholder framework appears valid and reliable across countries to assess the internal stakeholders of focal firms, as well as their up- and downstream, market and societal stakeholders. This study provides additional empirical support to categorize firms’ stakeholder considerations in sustainable business practices.

  Research limitations/implications: This study validates previous findings in terms of Swedish firms’ considerations of internal and external stakeholders in sustainable business practices in relation to one similar country (Norway) and one different country (Spain). The study also shows how the three countries perceive the focal company and societal stakeholders differently. Practical implications: The tested framework sheds light on focal firms’ stakeholder considerations in sustainable business practices and elucidates the extent to which firms’ account for their internal and external stakeholders in sustainable business practices.

  Originality/value: This study contributes to the development of valid and reliable stakeholder theory across contexts and through time. In particular, it contributes to the development of a valid and reliable framework to categorize firms’ stakeholder considerations in sustainable business practices. © 2018, Emerald Publishing Limited.

 • 14.
  Laurell, Hélène
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Lindgren, John
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Svensson, Göran
  Kristiania University College, Oslo, Norway.
  Re-testing and validating a triple bottom line dominant logic for business sustainability2019In: Management of environmental quality, ISSN 1477-7835, E-ISSN 1758-6119, Vol. 30, no 3, p. 518-537Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The triple bottom line (TBL) is still commonly explored in research without joint consideration of economic, social and environmental elements of business sustainability (BS). The purpose of this paper is to re-test and validate a BS framework based on the TBL approach.This study is based on a questionnaire survey consisting of the largestfirms in corporate Sweden. A total of 107 usable questionnaires were ultimately received, for a response rate of 36.5 percent. The findings validate and extend a framework of a TBL-dominant logic for BS. A total of 19 dimensions indicating satisfactory validity and reliability of the BS framework were identified. The BS framework offers relevant insights to monitor and assess a TBL-dominant logic for BS. It also provides opportunities for further research. Managers can use the BS framework as a tool to map firm priorities in connection with BS. Each dimension of the BS framework offers insights into how to monitor and assess firms’ efforts in the TBL.This study contributes to validate and extend the TBL-dominant logic for BS. The BS framework also offers a timely and relevant contribution to both scholars and practitioners engaging in business sustainability. © 2018, Emerald Publishing Limited.

 • 15.
  Martens, Mireille
  et al.
  Water Technology Group, HZ University of Applied Sciences, Vlissingen, the Netherlands.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Ehde, Per Magnus
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Weisner, Stefan
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  The greenhouse gas emission effects of rewetting drained peatlands and growing wetland plants for biogas fuel production2021In: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 277, article id 111391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Efforts to mitigate greenhouse gas (GHG) emissions are receiving increased attention among governmental and commercial actors. In recent years, the interest in paludiculture, i.e. the use of rewetted peatlands, has grown because of its potential to reduce GHG emissions by stopping soil decomposition. Moreover, cultivating wetland plants on rewetted peatlands for  bioenergy production that replaces fossil fuels in the transport sector, can contribute to additional GHG emission reductions. In this study, an analysis of literature data was conducted to obtain data on GHG emissions (CO2 and CH4) and biomass production from rewetted peatlands cultivated with two different wetland plant species: Phragmites australis (Pa) and Typha latifolia (Tl). In  addition, a  biogas experiment was carried out to investigate the biomethane yield of Pa and Tl biomass, and the reduction of global warming potential (GWP) by using biomethane as vehicle fuel. The results show that peatland rewetting can be an important measure to mitigate the GWP as it reduces GHG emissions from the soil, particularly on a 100-year timescale but also to some extent on a 20-year timescale. More specifically, rewetting of 1 km2 of peatland can result in  a  GWP reduction corresponding to  the  emissions from ±2600 average sized petrol cars annually. Growing Pa on rewetted peatlands reduces soil GHG emissions more than growing Tl, but Pa and Tl produced similar amounts of biomass and biomethane per land area. Our study concludes that Pa, because of a more pronounced GWP reduction, is the most suitable wetland plant to cultivate after peatland rewetting. © 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd.

  Download full text (pdf)
  Martens et al., 2021
 • 16.
  Mattsson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS), Environmental Science.
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS).
  Bergström Nilsson, Sara
  Hushållningssällskapet Halland, Halmstad, Sverige.
  Biogas från hästgödsel i Halland – från kvittblivningsproblem till ekonomisk och miljömässig resurs2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hästgödsel som substrat för biogasproduktion undersöktes i tre rötningsförsök. Resultaten från dessa tillsammans med olika strömedels för- och nackdelar, transportlogistik för gödseln och ekonomiska överväganden har bedömts med syfte att kunna presentera en helhetslösning för hästägare och hästföretag.

  Rötningsförsöken visade att hästgödsel kan samrötas med nöt-, svin-och hönsgödsel med godtagbar metanproduktion. Svingödsel har ett högt näringsinnehåll (framförallt kväve) som kompletterar den näringsfattiga hästgödseln på ett bra sätt samtidigt som den är mer flytande och därmed gör hästgödseln mer pumpbar. Både torv och halmpellets kan användas som strömedel med godtagbar metanproduktion. Kväveinnehållet blir lägre och kol-kvävekvoten högre med torv jämfört med halmpellets men halmpellets har praktiska och ekonomiska fördelar framför torv. Färsk hästgödsel producerade mer metan med torv än med halmpellets, men efter lagring i en månad producerade hästgödseln med halmpellets mer metan än torvgödseln. Lagring i två månader var däremot negativt för metanproduktionen från båda hästgödsel/strömedel kombinationerna.

  Sammantaget leder resultaten till en möjlig modell för hästgödselns utnyttjande för biogasproduktion innefattande samrötningssubstrat, strömedel, lagring, transport och ekonomi som kan rekommenderas för hästnäringen.

  Flera miljömässiga fördelar med en ökad biogasrötning av hästgödsel kan lyftas fram. Produktion av ett förnybart bränsle, minskade klimatgasutsläpp och näringsförluster samt ett bättre kretsloppstänkande är några uppenbara sådana.

  Rapporten ser stora möjligheter för utnyttjande av denna potential men pekar också på behovet av mer forskning och utveckling inom området.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Mattsson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Karlsson, Niklas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Hansson, Anna
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hoveskog, Maya
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Circular Economy in the Agricultural Sector. Farm based biogas production as a way forward2019In: 4th International Conference on New Business Models. New Business Models for Sustainable Entrepreneurship, Innovation, and Transformation: Full Conference Proceedings. 1-3 July 2019, ESCP Europe Berlin, Germany / [ed] Lüdeke-Freund, F. & Froese, T., 2019, p. 44-48Conference paper (Refereed)
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf