hh.sePublications
Change search
Refine search result
136137138139 6901 - 6945 of 6945
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 6901.
  Öberg, Björn
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Arnåsen, Mattias
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  LEDARSKAP OCH PERSONLIGHET INOM IDROTTEN: Prefererat ledarskap i relation tillpersonlighet hos lagidrottare på elitjuniornivå2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine the relationship between elite junior athlete’s   leadership preferences and their personality. Study participants consisted of 167 elite juniors, aged 16-20 years (M = 17,29). Subjects were both male (116) and female (51), and active in interactive sports. Participants were asked to answer three questionnaires (1) Demographic facts (2) Leadership Scale for Sports (LSS) (3) NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). Subsequent correlation analyses showed significant associations between Extraversion, Democratic behavior and Positive Feedback, and between Neuroticism and social supportive behavior. The results also showed a significant correlation between the personality trait Agreeableness and Autocratic and Social support behavior. One conclusion from the results is that preferred leadership is a function of the athlete’s personality traits. This suggests that leadership in sports should be characterized by flexibility and adaptation to athlete’s individual differences to a greater extend. Examples of practical implications and future research are presented.

  Download full text (pdf)
  Ledarskap och personlighet inom idrotten
 • 6902.
  Öberg, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Karlsson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Om man väljer att ha de glasögonen på: En diskursanalytisk studie som handlar om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematiken i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring den matematik som förekommer i vardagen inom förskolans verksamhet. Studien hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna: Vilka variationer av metoder framkommer när förskollärare talar kring hur de arbetar med att synliggöra vardagsmatematik i förskolans verksamhet? Samt Hur resonerar förskollärare kring vikten av att synliggöra vardagsmatematiken i förskolans kontext? Studien utgick ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi där förskollärarnas resonerande var i fokus. Tre verksamma förskollärare deltog i denna kvalitativa intervjustudie som utgick ifrån semistrukturerade intervjuer där frågeschemat innefattade matematik samt vardagsmatematik. Även ljudupptagning användes som kompletterande verktyg vid datainsamlingen.

  Studiens resultat visade att användandet av den vardagsmatematik som förekommer i förskolans verksamhet, som barnen dagligen befinner sig i, öppnar upp för möjligheter att lägga en grund för den matematik som komma skall när barnen blir äldre. Studien resulterade även i en insikt och konkreta exempel kring varierande arbetssätt i relation till synliggörandet av vardagsmatematik och hur det går att förhålla sig till dessa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6903.
  Öberg, Mikaela
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Case studies as literature2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6904.
  Öberg, Mikaela
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The importance of finding a clear definition of innovation2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6905.
  Öberg, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stenberg, Anneli
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Smoothers och icke-smoothers: en kartläggning och probleminventering av income smoothing hos svenska börsnoterade företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6906.
  Öberg, Theodor
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Oldby, Marcus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Interactive Marketing: E-mail - Tomorrow´s Tool for Online Purchases2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to gain a better understanding of how customers behave with email

  and spontaneous online shopping and in which degree prospects or customer would be

  affected by functions in interactive e-mails.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6907.
  Ögren, Ulrika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ulrika Ögren (2016). Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker. Halmstad Förskollärarutbildning: Halmstad Högskola.

  Forskare (Granberg, 2003; Nelson & Svensson, 2005) anser att leksaker från hemmet är viktiga och har betydelser för barn - bland annat att leksaker kan skapa trygghet. Jag valde att undersöka det här området i och med att det har blivit populärt med att ta med leksaker till förskolan och att egna erfarenheter har visat att förskollärare hade olika positioneringar kring medhavda leksaker.

  Syftet med studien var att ge er läsare en inblick i vad förskollärare hade för föreställningar kring medhavda leksaker. Utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital ville jag undersöka och synliggöra förskollärarnas föreställningar kring medhavda leksaker, även tolka och skapa förståelse kring varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Jag ansåg att denna studie blev aktuell i och med att leksaker hade ett stort värde i barnens vardag. Eftersom jag som förskollärare kunde vara med att påverka verksamheten och de föreställningarna kring de medhavda leksakerna ute i verksamheten. Vilket medföljde en problemformulering Kan förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker synliggöras och undersökas med Bourdieus teori om kulturellt kapital, även tolkas och förstås med hjälp av hermeneutiken?”

  Studien var kvalitativ och har använt sig av metoden intervju och innehållsanalys. Intervjuerna utgjordes av sex förskollärare, en gruppintervju med tre förskollärare och tre enskilda intervjuer med tre andra förskollärare. Den första intervjun skrapade på ytan kring deras föreställningar, de andra tre gick mer djupgående in på området. Gruppintervjun gjordes i grupp på grund av förskollärarnas brist på tid att kunna intervjuas enskilt och de andra tre intervjuerna gjordes enskilt för att dessa lärare hade bristande tid till att samlas för en gruppintervju. Resultatet från vad förskollärarna svarade valdes ut efter det som hade det mest relevanta anknytningen till problemformulering och syftet för denna studie. Temat blev de medhavda leksakerna. Resultatet visade hur förskollärare hade olika föreställningar kring barns medhavda leksaker och hur de ”missade” sitt uppdrag. Fem av förskollärarna såg barns medhavda leksaker som ett problem som skapade bråk och inte som ett redskap som kunde vara till hjälp för dem i verksamheten. Förskollärarnas svar analyserades utifrån Bourdieus teori om det kulturella kapitalet, diskuterades och tolkades med koppling till tidigare forskning och med hjälp av hermeneutiken som skapade en förståelse kring förskollärarnas föreställningar om de medhavda leksakerna, därefter avslutades studien med en slutsats.

  Slutsatsen av den här forskningen som handlade om förskollärares föreställningar kring de medhavda leksakerna har kunnat synliggöras och undersökas utefter Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital, även tolkats och skapat förståelse kring varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Förskollärarnas svar belyste att de hade olika föreställningar kring de medhavda leksakerna. Detta belystes med två underrubriker - Barns medhavda leksaker ska inte vara en del av förskolan, och barns medhavda leksaker kan vara ett viktigt redskap. Enligt Bourdieus (1994/1995) teori visade det sig att de kunde positionera sig utefter vilken grupp de ville tillhöra (de som har stora tillgångar), och med det skapade förskollärarna tillsammans sina föreställningar kring de medhavda leksakerna. Perspektivet att vi blir påverkade av varandra, att vi positionerar oss därefter, kan ligga till grund för vilka föreställningar vi har eller kommer till att få (Bourdieu, 1994/1995).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6908.
  Öhman, Emmy
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bliding, Emmeline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Där två världar möts: Erfarenheter och upplevelser av tillgång till Internet och sociala medier på behandlingshem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to, by using qualitative interviews, describe experiences of mediated social interaction on the Internet for clients in drug treatment. We wanted to examine how this affects clients' ability to change their lives, their identity and social relations. We conducted individual interviews with three people who work at a treatment center where clients have free access to the Internet and with one client on the same centre, and group interviews with a total of seven people who had varied experience in drugtreatment.

  The results show a general negative view of mediated social interaction during the treatment. The main risk is that clients need to break their connection to “the addiction world” and the Internet complicates this. Contact with friends and acquaintances in “the addiction world” may lead to the client interrupting his or hers treatment. Other risks that our results show is that clients can easily order drugs on the Internet, that you do not focus on the treatment and it makes it more difficult to build an identity and to be part of a community in the sober world.

  Download full text (pdf)
  Där två världar möts
 • 6909.
  Öhman, Susanna
  Risk and Crisis Research Center (RCR), Department of Social Sciences, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Previous Experiences and Risk Perception: The Role of Transference2017In: Journal of Education, Society and Behavioural Science, E-ISSN 2456-981X, Vol. 23, no 1, p. 1-10, article id JESBS.35101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: The aim of the article is to investigate how experiences of crisis such as accidents, illnesses, violence and natural catastrophes influence perceptions of risk in general. The questions this article poses are whether there are some experiences significant enough to change an individual’s perception not only of the kind of risk experienced but also of other kinds of risks and whether there are certain experiences that are particularly powerful.

  Study Design, Place and Duration of Study:The analyses use data from two Swedish national

  surveys, ‘Society and Values’, that took the form of mail polls conducted in the winters of 2005 and 2008. Both polls used questionnaires that focus on risk perception, risk communication, risk behavior, experience, and values. The dataset used each year is composed of two representative samples of the Swedish population.

  Methodology: The samples consisted of people between the ages of 16 and 75: two national

  random samples (n=2000 each) and two random samples of people living in areas with a relatively large population of people with foreign backgrounds (n=750 each). The total number of respondents was 1,472 in 2005 and 951 in 2008.

  Results: The results show that previous experience is a strong predictor of higher risk perception even after controlling for gender, origin, income, education and values. Depending on previous experiences of certain hazards and crises, the individual’s perception of risks related to these experiences will vary.

  Conclusion: This article has shown that different categories of experiences are powerful to

  transfer the feeling of dislike or fear not only to the related risk but also to other kinds of risk. One example is, being the victim of violence increases the level of risk perceived not only for violence but for several lifestyle risks and known risks as well.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6910.
  Öhman, Susanna
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Public Perceptions of Gene Technology: On the edge of risk society2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 6911.
  Öhman, Susanna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Risker i ett heteronormativt samhälle2009In: Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv / [ed] Anna Olofsson & Susanna Öhman, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 237-258Chapter in book (Other academic)
 • 6912.
  Öhman, Susanna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Teorier om risksamhället2009In: Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv / [ed] Susanna Öhman, Anna Olofsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 1:2, p. 103-120Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innehåll: Individualiseringsprocessen, Dimensioner av risksamhället, Tillämpning inom riskforskningen, Socialkonstruktionistiska perspektiv på riskuppfattningar.

 • 6913.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Risk & Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Giritli Nygren, Katarina
  Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Risk & Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  The (un)intended consequences of crisis communication in news media: a critical analysis2016In: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912, Vol. 13, no 5, p. 515-530Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article takes as its departure point the questions Which discourses figure in the news media's coverage of natural disasters?' and What are the possible unintended consequences of this type of crisis communication?' The overall aim is to elucidate the development of risk discourses, struggles over discursive legitimacy, and shifts in argumentation to legitimate or delegitimate certain actors and actions in relation to a widespread and devastating wildfire in the summer of 2014 in Sweden. The chosen media outlets are one national agenda-setting morning newspaper, one national evening tabloid, and one local newspaper. All coverage in these newspapers from the period of the wildfire (1-31 August 2014) were selected and analyzed. By employing a critical discourse analysis of three different newspapers' crisis communication flows during the one-month-long wildfire, we show how crisis communication is in fact embedded in discourses of power related to gender and rurality. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 6914.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Olofsson, Anna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Kris och risk i det heterogena samhället2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar hur risker, säkerhet och olyckor upplevs, värderas och bedöms av olika grupper i samhället. Syftet har inte enbart varit att kartlägga den enskilda medborgarens värdering och skattning utan att även möjliggöra förebyggande arbete i konkreta situationer. Befolkningens heterogenitet i termer av kön, ålder, ursprung, funktionshinder och sexuell läggning har fokuserats just för att förbättra samhällets förmåga att hantera risker och förmedla riskkommunikation till olika grupper. Med heterogenitet menar vi att invånarna skiljer sig från varandra i termer av resurser, värderingar och erfarenheter. Inom projektet har två huvudstudier gjorts; en med nio kvalitativa fokusgruppintervjuer med människor från olika grupper bland den svenska allmänheten. Selektionskriteriet för grupperna var heterogenitet. Den andra studien var en enkätstudie där urvalet bestod av 3 000 personer boende i Sverige i åldern 16-75 år, uppdelat på tre slumpmässiga underurval: 2 000 personer i hela riket, svarsfrekvens 59 %. 750 personer i församlingar med hög andel personer med utländsk bakgrund, svarsfrekvens 36 %. 250 personer i glesbygdslän, svarsfrekvens 55 %. Urval 2 och 3 gjordes för att säkerställa att tillräckligt många personer med utländsk bakgrund och personer boende i glesbygd ingick i urvalet. Enkäten bestod av ett stort antal frågor om t.ex. riskuppfattningar, riskkommunikation, riskbeteende, värderingar, resurser och olika typer av bakgrundsvariabler. Våra resultat visar att heterogenitetsgrunderna i varierande grad spelar roll för förståelsen av människors riskuppfattningar, riskkommunikation och risk- eller säkerhetsbeteenden. De undersökta grupperna upplever olika risker på olika sätt, vill ha varierande typ av riskkommunikation och har också skilda riskbeteenden. Dessa resultat kvarstår även om man tar hänsyn till värderingar, sårbarhet, kön och inkomst och illustrerar vikten av att ta med heterogeniteten i samhället vid studier av risker för att synliggöra de variationer som finns i samhället. Utifrån intervjustudierna kan vi dra slutsatserna att människor förstår risk utifrån sina egna erfarenheter och vardagshändelser, samt att när det gällde nya risker, t.ex. kärnkraft och klimatförändringar hade de studerade grupperna olika strategier för att hantera och leva med dessa. Med utgångspunkt i teorin om risksamhället har en modell av riskuppfattningar med två dimensioner konstruerats; kontroll–fatalism och lokalt–globalt. Att gruppera människor enligt dessa föreslagna dimensioner kan vara ett sätt att öka vår förståelse för att olika grupper av allmänheten kan ha samma uppfattning om en specifik risk, men denna uppfattning är grundad i olika kontext. Detta stämmer också vad gäller riskförståelse, att de intervjuade förankrade sin förståelse för olika risker mot å ena sidan riskens betydelse för mig personligen eller oss kollektivt, och å andra sidan hur risken upplevdes i relation till här lokalt eller där globalt, alltså en rumslig förankring. Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten visar på behovet av att i större utsträckning beakta befolkningens heterogenitet i det riskförebyggande arbetet. Rapporten avslutas med sex stycken råd för en förbättrad riskkommunikation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6915.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Quantitative analysis of risk positions: An exploratory approach2019In: Researching Risk and Uncertainty: Methodologies, Methods and Research Strategies / [ed] Anna Olofsson & Jens Zinn, Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 1, p. 265-286Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter combines sociological risk research with feminist theory and explorative methodology. This provides a more comprehensive account of the complexity of intersecting social forces at work when social inequalities are (re)produced, as risk is entangled with power assemblages such as gender, class and ethnicity, which together produce positions of privilege and subordination. Using multiple correspondence analysis (MCA) to visualise risk and uncertainty in everyday life, an empirical example demonstrates that risk perceptions are not linear, that they vary by type of risk and that intersectional assemblages capture a level of complexity beyond single categories such as gender, ethnicity or class. © The Authors 2019

 • 6916.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Associate professor in Sociology, Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Giritli Nygren, Katarina
  Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, Sweden.
  A Methodological Strategy for Exploring Intersecting Inequalities: An Example from Sweden2018In: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 16, no 3, p. 501-516Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article explores the complex patterns of inequality in Sweden from an intersectional standpoint by developing a methodological strategy using data from quantitative national survey material. Intersectionality stands in contrast to the inductive and hypothesis-testing approaches, which tend to reproduce categories as having an essential and stable meaning. It is generally acknowledged that quantitative approaches to intersectionality are rare or in development. Quantitative analyses tend to disregard some of the theoretical cornerstones of intersectionality: in particular, the relational and fluid character of categories. This may be why intersectionality researchers tend to reject quantitative approaches altogether. To address this dilemma, Multiple Correspondence Analysis (MCA) is applied as a means of linking objective structures to subjective experiences, and it is argued that this methodology is well suited to detecting and capturing social spaces of privilege and oppression. The result shows that this kind of quantitative approach to intersectional analysis can facilitate the exploration of inequalities and positions of privilege across populations and globally at particular times, as well as contributing to ontological and epistemological perspectives on intersectionality. By exploring what the category is said to describe and how these parts relate to other sub-categories, especially about time and place settings and their intersections, we were able to identify relationships between structures of oppression and subjective experiences at a particular time and in a particular place, which is important in understanding both inequalities and positions of privilege. These analyses not only illuminate the hegemonic structures of power that create subordinated and privileged positions but also help us to theorize the non-linear and stochastic relations between and within these positions. This methodological advance also has important implications for social policy. © 2018 National Research University Higher School of Economics. All rights reserved.

 • 6917.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Olofsson, Anna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Giritli Nygren, Katarina
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige.
  Quantitative Interpretation of Intersectionality2015Conference paper (Other academic)
 • 6918.
  Ölmedal, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag jobbar med en kompis, så då går det ju ännu snabbare.”: Något om elevers användning av matematikboken.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte orimligt att tänka sig att de flesta av landets skolelever, till exempel i högstadiet, ägnar åtminstone någon timme varje vecka åt arbete med en matematikbok. Men precis hur matematikböcker används är inte helt välundersökt. Här beskrivs en undersökning genom intervjuer i fokusgrupper med elever i år 9. Läraren visar sig ha en viktig roll för användandet av boken även när det gäller arbete i egen takt. Det visar sig finnas inbyggda motsättningar mellan elevernas strävan att ge ''rätt svar'', att komma snabbt framåt och att kunna samarbeta med klasskamrater, och eleverna verkar se en konflikt mellan hur man tänker sig att man borde använda boken och hur man faktiskt gör. Flera av resultaten är sådana att de inte gärna kunde framkommit om man bara studerat läroboken i eller lärarens undervisning i sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6919.
  Öman, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ladan, Antonija
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  ”Jag känner att vi är tvillingar, men jag måste få vara mig själv.”: En kvalitativ studie om enäggstvillingars upplevelser kring sin identiteti sin sociala miljö.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study emphasizes the social environment to identical twins identity. How does the identity of two genetically identical individuals who grow up in the same environment develop? The study is based on qualitative interviews with ten identical twins, who also want to give a glimpse of how identical twins experience their relationship with their twin and how they experience they are perceived by the social environment. We have been using various identity theories that emphasize interpersonal and group processes in our theoretical framework, also Cooley's theory of the looking glass self and the social comparison theory presented by Festinger. The result showed how identical twins identity was perceived in relation to its twin, where the social environment had a significant role for identical twins identity but also how comparisons directly affected their self-esteem. We would also note that all identical twins shared the experience of safety and fellowship in relation to its twin.

  Download full text (pdf)
  Tvillingstudie
 • 6920.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

 • 6921.
  Örnstedt, Adam
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ejesson, Johanna
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The survival story of a newsprint mill.: A single case study of an industrial transformation at Hylte Mill.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The pulp and paper industry (PPI) and its products is one of Sweden's largest export goods, with newsprint as one of its major sources of income. The historically stable context had led to innovation inertia something that became clear when a sudden decrease for newsprint occurred. Hence, Stora Enso Hylte Mill, which is one of the largest producers of newsprint in Sweden realized that they needed to do something in order to secure their future. Therefore, the company started to investigate the possibility of moving into a new market, biocomposite.

  Problem discussion: Ambidexterity is a requirement for a firm to be successful over time (Birkinshaw & Gibson, 2004). In uncertain environments organizational ambidexterity appears to be positively linked to increased firm innovation, better financial performance, andhigher survival rates (O’Reilly & Tushman 2013). Hylte Mill has historically had a stablemarket, thus exploitive activities have been their main concern. As the conditions change, explorative activities are needed which creates uncertainty for the firm. How does a firm in a historically stable context that has worked with exploitation for many years organize for exploration? What changes needs to be done in the organization?

  Purpose: This master thesis will systematically go through and analyze how firms within previously stable market organize for ambidexterity and exploration. This is going to be done through three phases of an industrial transformation within the PPI. The purpose for this thesis is to increase the understanding of how organizations, operating in historically stable context, deals with radical innovation when the external environment demands it.

  Methodology: This study has been an inductive single case study. The data has been collected through five semi-structured interviews with key individuals from period of industrial turbulence.

  Findings: The barriers to innovation varies over time, when one barrier is solved another one occurs. By using ambidexterity, the firm can be better suited to handle these changes. The inertia in large established firms do not only depend on events occurring within the firm but can also be affected by external events.

  Conclusion: Ambidexterity has a positive impact on innovation in uncertain environments that creates a sense of urgency. By initially applying structural ambidexterity to provide slack, and later expand the desired culture by contextual ambidexterity, large established firms can overcome innovation inertia. Slack showed positive impact on radical innovation on both mill- level and group-level. Also, external help proved to be crucial for the radical innovation capability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6922.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  A typology of the idea of learning organization2002In: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 33, no 2, p. 213-230Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A typology of the idea of 'learning organization' is developed and presented. The typology is inductively created and based on how the term 'learning organization' is used in the literature and by practitioners. Four distinct hypes of understanding were found: 'organizational learning, 'learning at work, 'learning climate' and 'learning structure'. The same types of understanding seem to appear both in the literature and in accounts made by practitioners. Thus the term 'learning organization' is probably not unduly confusing to the practitioners. Instead, the different versions of the idea in the literature seem to give companies the opportunity to choose a version suitable for their specific situation.

 • 6923.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Achieving organizational independence of employees’ knowledge using knowledge management, organizational learning, and the learning organization2009In: Handbook of research on knowledge-intensive organizations / [ed] Dariusz Jemielniak & Jerzy Kociatkiewicz, Hershey, PA: IGI Global, 2009, p. 229-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The ambition of this chapter is to pay some attention to more obvious, as well as more subtle, methods for organizations to become independent of the individual’s subjective knowledge, from the employees’ point of view. Terms such as ’knowledge sharing’, ’knowledge transfer’, and ’learning for all’ are almost always seen as being positive for both employers and employees. However, this chapter will critically examines those terms. Three popular management ideas relating to knowledge and/or learning have been analysed from a ’knowledge control’ perspective: knowledge management, organizational learning, and the learning organization. The main conclusion of this conceptual and elaborating chapter is that the more current and less academic ideas of the learning organization and knowledge management contain the same tools as the idea of ’old’ organizational learning as regards gaining control over knowledge, but that these two ideas additionally contain other knowledge control measures, which are more refined, in the sense that they are less obvious as knowledge control measures. The idea of ’new’ organizational learning, however, is less suited to knowledge control, since it implies that knowledge is not storable. In other words, the chapter’s contribution is an analysis of some of the most popular management ideas that deal with knowledge and/or learning relating to the organizational/employer independence of subjective knowledge, from the employees’ point of view, something which is rarely seen. © 2009, IGI Global.

 • 6924.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Are the right persons involved in the creation of the learning organization?2005In: Human Resource Development Quarterly, ISSN 1044-8004, E-ISSN 1532-1096, Vol. 16, no 2, p. 281-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A conventional explanation of the short notice that many management ideas get is that they are only fashions. This article presents a complementary explanation. Based on Jung's personality types and my own experiences, I suggest that mostly only people with a certain type of personality become interested in ideas such as the learning organization. I further argue that all four of Jung's personality types must join in the sculpting of learning organizations if organizations are to succeed in becoming such organizations and continue being it, and, accordingly, if the idea is to survive in the long run.

 • 6925.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Educating everyone in humanities for both post-bureaucracy and bureaucracy: a response to John Hendry2006In: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 37, no 3, p. 291-294Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Comments on an article by John Hendry. In the main, the commentator agree with Hendry in his description of the 'intellectual tyranny of the economic mindset' and in his concern for other values and goals in business society. Management education definitely needs other than economic goals, as Hendry argues. The commentators arguments for the humanities are slightly different, though, from Hendry's, and he do not think that managers are the only group that needs education in the humanities. Finally, the commentator would like to add a few subjects and methods to those that Hendry suggests should be involved in humanities education for business students. In addition to history and literature, which Hendry suggests, the commentator also recommend education in ethics.

 • 6926.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Guest editorial for special section: Are organizations able to learn?2009In: Learning Inquiry, ISSN 1558-2973, Vol. 3, no 1, p. 21-23Article in journal (Refereed)
 • 6927.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Of course organizations can learn!2005In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 12, no 2, p. 213-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a comment for all those writers who claim that organizations cannot learn. The author consistently rejects this notion. Rather the author contends that organizations can learn, in at least two different ways. The author reviews some of the common arguments against organizational learning, and tries to answer the opponents. The main argument against the critics is that they are too busy to look for evidence that organizations are not like individuals and that organizations therefore cannot learn. Instead, the author argues that it is a question of level of analysis. The author also suggests that theories as well as knowledge in general are metaphoric, implying that organizations as such of course are able to learn. The organizational learning perspectives can, of course, be used by employers and managers in order to avoid efforts that help the individuals to learn. But they can also be appropriate perspectives of learning that help in avoiding large investments on organizational learning efforts that might be unnecessary.

 • 6928.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  On differences between organizational learning and learning organization2001In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 8, no 3, p. 125-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This conceptual paper looks at and discusses differences between the concepts of organizational learning and (the) learning organization. Since there still seems to be confusion regarding the meaning of the two concepts, aims to clarify the two main existing distinctions, that organizational learning is existing processes while learning organization is an ideal form of organization. Also distinguishes between a traditional and a social perspective of organizational learning, which the existing distinctions have not ‚ at least not explicitly. Thus, distinctions are made between three concepts. In addition to the improvement of the existing distinctions, suggests two complementary ones ‚ entities of learning and knowledge location. These two distinctions might make it easier to distinguish also between the two perspectives of organizational learning.

 • 6929.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Organizational learning: a radical perspective2002In: International journal of management reviews (Print), ISSN 1460-8545, E-ISSN 1468-2370, Vol. 4, no 1, p. 87-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews the organizational learning literature. For many years, organizational learning theory has been based on a functionalistic paradigm, but an interpretive paradigm now seems to be attaining dominance. However, neither of these perspectives of organizational learning is truly radical in the sense of challenging conditions of power and control in organizations. There are some critical texts on organizational learning (and the learning organization), but they go no further than criticism. Therefore, this paper tries to illustrate what we can call a radical perspective of organizational learning, based on themes in the critical works. The radical perspective of organizational learning implies an organization where the individuals learn as free actors. However, there are norms or rules to guarantee freedom. The learning space in the organization guarantees the occurrence of different opinions, and allows everyone to reflect upon their actions and learning. Working time and employee commitment are restricted so that work does not interfere too much with other undertakings. All employees are guaranteed permanent appointments. Finally, in the radical perspective of organizational learning, organizations die to make place for others when their missions are accomplished. After presenting the radical perspective of organizational learning, I outline some questions for future research and indicate the necessity of further development of such a perspective.

 • 6930.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Senge’s many faces: problem or opportunity?2007In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 14, no 2, p. 108-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to discuss both possibilities and problems with Senge’s (1990) many faces in The Fifth Discipline, i.e. the fact that different authors refer to different excerpts from his book as his version of the learning organization. Design/methodology/approach - The paper shows that the authors’ understandings of Senge, in which a literature review resulted, are seen in the light of theories of travelling of management ideas, particularly the "translation model". Findings - The paper finds that both possibilities and problems with Senge’s many faces were found. A fatal problem is that the many faces jeopardize the confidence in the concept and eventually its existence. But the strong connections to Senge’s book, that the authors have, reduces the problems, and Senge’s many faces might not cause that much trouble after all. Research limitations/implications - The paper shows that anyone who wishes to can, for different reasons, refer to Senge, and his version of the learning organization, and thereby gain legitimacy. One does not have to be very accurate; as it seems, almost anything goes. Practical implications - In the paper the "translation model" is divided into two sub-models, which probably will sharpen future translation research. Originality/value - The paper is a study in which it is shown how authors understand other authors. This is an example that is rarely seen. Both possibilities and problems are discussed with vagueness to Senge’s many faces. This is not very common. A special case of the translation model is developed (the "smorgasbord model"), better suited to deal with the type of idea that focuses on copying of excerpts from a specific book than the traditional translation model (the "whispering game model").

 • 6931.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  The learning organization: towards an integrated model2004In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 11, no 2, p. 129-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents an integrated model of the learning organization. It is based on empirical research of the learning organization literature, as well as on practitioners' understandings of the concept where learning organizations were often described in terms of four distinct individual aspects, no more and no less. This article argues these aspects cannot be treated as separate, and that the four aspects have to be combined in order to create a true learning organization. The four aspects are: learning at work; organizational learning; developing a learning climate; and creating learning structures. The article suggests that only those organizations that have implemented all of the aspects should be called ‚"learning organizations", and those organizations that have implemented only one aspect should be called "partial learning organizations"

 • 6932.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Toward a contingency model of how to choose the right type of learning organization2004In: Human Resource Development Quarterly, ISSN 1044-8004, E-ISSN 1532-1096, Vol. 15, no 3, p. 347-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The learning organization is in itself a vague idea, and many argue that the idea must be adapted to each single organization and its particular needs before it can be implemented. There is very little guidance, though, on how to adapt the (vague) idea. This forum piece therefore tentatively suggests a contextual model of how to choose the right type of learning organization, among four types. It also suggests some areas where research is needed in order to develop the model further.

 • 6933.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Vague and Attractive: Five Explanations of the Use of Ambiguous Management Ideas2005In: Philosophy of Management, ISSN 1740-3812, E-ISSN 2052-9597, Vol. 5, no 1, p. 45-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews the literature on the diffusion and popularity of vague management ideas. Is it the vagueness in itself that makes them so popular, or are there other explanations? Five possible explanations for the attraction of ambiguous management ideas are suggested: (i) concretising; (ii) symbolic legitimisation; (iii) seduction; (iv) unknown use; and (v) challenge. Some of the explanations are explicitly suggested in the literature, whereas others are explanations offered by the present author on the basis of a review of the literature. The five explanations are categorised according to the level of consciousness of the use of vague ideas among the users, and according to whether the ideas are implemented in actual practice or used only in talk. The present paper also discusses what management researchers could do to help those who use vague management ideas. © 2005, Springer International Publishing AG.

 • 6934.
  Örtenblad, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  A Little About a Lot: On Scientific Reports and Reference Techniques2012 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 6935.
  Örtengren, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Gidlund, Alexander
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Riskhantering i infrastrukturprojektet Varbergstunneln2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose is to describe and analyze the risk management of project risks and financial risks in the infrastructure project Varberg tunnel during the planning phase, in which two players have been studied, the Swedish Transport Administration and the Varberg municipal operations, and their perspective on risk management and how these actors' perspectives differ in order to get an understanding of how different types of risks and stakeholder risk manage from their perspective in an infrastructure project.

  Background and problem: The Swedish Transport Administration task is to ensure that trains arrive on time, transport is done as safely as possible and with the least possible environmental impact. Together with other stakeholders they will ensure that the best possible social utility is created for the money. On 21 March 2013, the government's admissibility decision of subprojects through Varberg to extend the railway from single track to double track. This is one of the biggest challenges in Varberg municipality, where the municipal and state planning must go hand in hand. There are considerable risks associated with infrastructure projects but there are also great opportunities for socio-economic profitability. To identify risks requires a general approach because the individuals do not possess all the information necessary to know where all the various risks are within the activity. The problem with risk assessment is that the knowledge of the risks affecting the tunnel project are scarce and therefore entails difficulty in valuing them. Businesses need to manage risks, and businesses that ignore the risk, consider the risk as their enemy or plan for just one future are more vulnerable.

  Research issue: How is risk management of project risks and financial risks in the infrastructure project Varberg tunnel during the planning phase?

  Methodology: This thesis is a qualitative study that uses an inductive approach. The empirical data is collected from three different interviews linked to the Varberg tunnel.

  Result: The main difference between the stakeholders is the scope of risk management. The Swedish Transport Administration is implementing a much larger risk management than the municipality of Varberg. Risk identification is more similar between the stakeholders, the difference is how they methodically work. Risk assessment is qualitative at the Swedish Transport Administration and quantitative at Varberg municipality. Management of risk is carried out not in any methodical way at Varberg municipality, the only manage interest rate risks while the Transport Administration manages all risks and implement this in a methodical way.

  Conclusions: Risk management is carried out in different ways depending on the perspective of the stakeholder and the type of risk that is risk managed. Risk management can be either methodological or non-methodical. Our view is that this is due to the stakeholder’s responsibility and the complexity of risk management for the stakeholder. Which perspective stakeholders have, we believe, affect if the stakeholder have a long term or short term perspective. The Swedish Transport Administration will only be done with projecting of the tunnel while the municipality of Varberg has to live with it in generations to come.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6936.
  Östberg, Charlotte
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tenland, Simon
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ungdomars motivation till att söka arbete: En undersökning av kort- och långtidsarbetslösa ungdomar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to gain knowledge on how time of unemployment may affect an individual's motivation in the search of a job. The main issue is whether the motivation to find a job differs between short and long term unemployed young people between 18-26 years of age. The motivation has been examined by comparing the short-and long-term unemployed differ in perceived locus of control, self-efficacy, the value of a work, and perceived requirements and actual effort spent. 106 unemployed youths, all registered at the Employment Service, participated in the survey. The results showed no significant differences between short-and long-term unemployed in the motivation to find work. A limitation of the study is that the difference in time between the groups short-and long-term unemployed is small.

  Download full text (pdf)
  Ungdomars motivation till att söka arbete
 • 6937.
  Östberg, Per
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Persson, Alexander
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  ”Det är inte bara släng in en boll och låt de rulla”: - En studie i hur pedagoger arbetar med fysisk, psykisk och social hälsa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6938.
  Österberg, Jonas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Idrotts-självförtroende och motivation: Hos kvinnliga och manliga elit- respektive amatörspelare i bandy2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to exam the possible differences in the experienced self-confidence and motivation among the elite players in bandy and amateur players in bandy. In addition, any differences between boys and girls within the same area to be studied. A total of 112 athletes participated of whom 52 of them classified as elite players and 60 amateur players, with 62 boys and 50 girls. The athletes filled at one point in the questionnaires The Sport Motivation Scale, Harter’s (1980) “competence scale” and The Sport Confidence Inventory. The results demonstrated differences between elite players and amateur players in the variables perceived motivation and perceived self-confidence. The results showed that the amateur players had a higher perceived amotivation than elite players experienced in this study. Furthermore, results showed that elite players feel they have a higher sport-confidence than amateur players had. Furthermore, it shows also the result of a significant difference between boys and girls perceived motivation and sport-confidence in this study. The boys show a higher result in motivation and sport-confidence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6939.
  Östergård Hansen, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Molnar, Hanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Man vill ju inte se glupsk ut: En kvalitativ studie om unga vuxna kvinnors ätande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6940.
  Östlund, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Waldau, Maja
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Men då var det tyst. Ingen sa metoo": - En analys av retorik och berättarstrategier i dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är intresset för dokumentärfilmer större än någonsin och flera dokumentärfilmer lyfter upp ämnen som berör, engagerar och upprör människor. Samhällsdebatter har inletts efter att dokumentärfilmer har publicerats. Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om hur retoriska grepp och berättarstrategier samverkar, skapar engagemang och legitimitet i dokumentärfilmen om artisten Josefin Nilssons livshistoria. Studiens metod är en kritisk retorisk analys och studien har sin grund i både retorisk teori och Bill Nichols dokumentära berättarstrategier. Dokumentärfilmens dominerande appellform var pathos argument och den deltagande strategin genomsyrade dokumentärfilmen. Resultatet visade också att det finns en etisk problematik med att representera en annan människas liv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6941.
  Östlund, Kristian
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Marknadsföring i datorspel: Annonsörernas nya guldgruva2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:Studiens syfte är att studera hur marknadsföring i datorspel är utformat och om det skett någon förändring i marknadsföring de senaste tio åren. 

  Problemområde: Medielandskapet har förändrats stort det senaste decenniet. Detta har gett upphov till nya kanaler för marknadens aktörer att marknadsföra sig i. Datorspel har blivit en av dessa kanaler.

  Metod:Jag har genomfört en innehållsanalys av tre stycken datorspelsserier med tre spel i vardera. Analysen har baserats på anteckningar och bilder från datorspelen.

  Resultat:Resultatet visade att samtliga marknadsföringsstrategier användes i datorspelen. Advergames och Product Placement var dominanta och förekom i åtta av nio datorspel. Resultatet tydde inte på någon förändring av marknadsföringsstrategier över tid.

  Download (pdf)
  C-uppsats_30hp_mkv
 • 6942.
  Wennergren, Ann-Christine (Editor)
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Dialog, mod och tillit i skolans förbättringsarbete2019In: Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling / [ed] A. Olin, J. Almqvist, K. Harimza & L. Gyllander Torkildsen, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 211-228Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I dag sliter verksamhetschefer på olika gymnasieskolor för att leda rektorer med fokus på skolans kunskapsuppdrag, samtidigt som både budgeten och verksamheten påverkas när elever väljer andra skolor. I vårt fall genomfördes många förändringar för att skapa en attraktiv gymnasieskola och vinna tillbaka elever till kommunen. På Språkintroduktionen riktades förändringar bland annat mot: Lärmiljöer, hälsa, närvaro, genrepedagogik, digitala läromedel och språkpraktik. Den stora utmaningen var att uppnå effekter både på kort och lång sikt, vilket också skedde. Fallet diskuteras ur perspektiv som tid, dialog, kunskapsuppdrag, mod och tillit.

 • 6943.
  Jonsson, Magnus (Author of introduction, etc.)
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Widén, Kristian (Author of introduction, etc.)
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB).
  Profile Area Smart Cities and Communities: 2019 Annual Report2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6944.
  Nygren, Jens M. (Author of introduction, etc.)
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Profilområde Hälsoinnovation: 2019 Årsberättelse2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6945.
  Ivarsson, Andreas (Editor)
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Johnson, Urban (Editor)
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Psychological Bases of Sport Injuries2020 (ed. 4)Book (Other academic)
136137138139 6901 - 6945 of 6945
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf