hh.sePublications
Change search
Refine search result
131132133134135136137 6651 - 6700 of 6883
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 6651.
  Wictor, Ingemar
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The Importance of Leadership and Vision in Born Globals2012In: Business and Management Research, ISSN 1927-6001, E-ISSN 1927-601X, Vol. 1, no 1, p. 13-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990s studies of Born Global companies has become a major topic in internationalizationliterature. Earlier research has pointed out the importance of the entrepreneur in the born global firm’s internationaldevelopment. Even if many studies have been done which identify the impact of entrepreneurs and management onfirms’ internationalisation and behaviour few studies have focused on leadership in Born Global Companies. Followingearlier research, the aim of this paper is to investigate how the entrepreneur uses his/her vision in Born Globalcompanies. The main findings and conclusions are that the entrepreneur and his/ her vision have an important role inthese companies. The vision is like an umbrella and affects many important parts of the company, such as organisation,communication, recruitment, knowledge transfer and other parts that will form the company’s culture. The born globalentrepreneurs create the company values and motivate the employees in the organisation. The Born Global leaders sharethe power with subordinates. It is crucial to delegate operational decisions to subordinates so the entrepreneur can workwith strategic issues fostering the firms’ international expansion. Communication is open and straight with an openatmosphere in the culture. Good communication is important when building goals, values and conveying the leader’svision. Even if the entrepreneurs motivate their employees in a positive way the entrepreneurs still have a tight control ofthe company. The main implications from this study are that the entrepreneurs in The Born Global firms have been ableto create an innovative culture in the firm that creates international growth.

 • 6652.
  Wictor, Ingemar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The Importance of vision in born global companies2011In: Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2009‐2011: Introducing the Research Area of Innovation Science / [ed] Sven-Åke Hörte, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2011, p. 37-53Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate how the entrepreneur uses his vision in Born Global companies. Design/methodology/approach – In this qualitative study, data has been collected by carrying out case studies of three companies. The main approach has been to study the role ofvision, leadership and communication in these companies. Findings – The entrepreneur and his vision is very important in a Born Global company. The vision is like an umbrella and affects many important parts of the company, such as communication,r ecruitment, knowledge transfer and other parts that will form the company’s culture. After a few years these items will help to create the company’s handbook, which will form the guidelines for how employees in the company work and act. Even if the entrepreneurs motivate their employees in a positive way, so that they can develop and do a good job, the entrepreneurs still must control the company. Research implications – This is an area where much more research needs to be done. In this study the entrepreneurs have been interviewed. To get more information the employees need to be interviewed. Practical implications – Implications for traditional small to medium‐sized enterprise (SME) companies could help to understand what happens in Born Global companies. Originality/value – This paper uses a view of the visionary perspective to study the three companies. This could be used by more traditional companies to discover new areas of potential.

 • 6653.
  Wictor, Ingemar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Mullern, Tomas
  Jönköping International Business School, Jönköping, Sverige.
  Leadership and organization in born globals2013In: Current Issues in International Entrepreneurship / [ed] Hamid Etemad, Tage Koed Madsen, Erik S. Rasmussen, Per Servais, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2013, p. 38-69Chapter in book (Refereed)
 • 6654.
  Wictor, Ingemar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Müllern, Tomas
  Jönköping International Business School, Sweden .
  Leadership and Organisation in Born Globals2011Conference paper (Refereed)
 • 6655.
  Widercrantz, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Carlsson, Josefin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Värdeminskning av Goodwill: En komparativ studie mellan regelverken K3 och IFRS2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och IFRS. Historiskt sett har det varit en stor variation mellan länder angående redovisningen, och även kring hur goodwill hanteras. Det återstår fortfarande skillnader mellan nationella och internationella regelverk, angående goodwillpostens värdeminskning. Större svenska onoterade företag kan välja att redovisa enligt antingen K3 eller IFRS, och dessa regelverk har olika värdeminskningsmetoder för tillgången; avskrivning kontra nedskrivning. I detta arbete undersöks hur dessa metoder skiljer sig åt. Värdeminskningens påverkan på företagets rapporter undersöks också. Dessa rapporter, i sin tur, utgör en del av investerarnas beslutsunderlag. Arbetet undersöker även de eventuella signaler som företaget sänder ut i samband med redovisningen kring goodwillposten.

  Egenkonstruerade typfall har skapats för att påvisa regelverkens skillnader. Dessa typfall har applicerats på ett fiktivt företag, vars omsättning och kostnader hålls konstanta, för att tydliggöra värdeminskningsmetodernas påverkan. Det fiktiva företaget, och konsekvenserna av metoderna, har observerats under fem år. Utifrån företagets finansiella rapporter kan aktuella nyckeltal beräknas. Med hjälp av signalteori, de båda regelverken, de konstruerade typfallen samt framräknade nyckeltal kan en analys genomföras för att bedöma vilka signaler hanteringen av goodwill sänder ut till investerarna.

  Resultatet av denna studie visar att regelverkens olika metoder, för hanteringen av goodwillpostens värdeminskning, skiljer sig kraftigt åt. K3:s metod kan uppfattas som en enklare strategi, medan IFRS:s metod är betydligt mer komplicerad och kräver mer från företaget i form av tid, kapital och resurser. Vidare illustrerar studien påverkningarna som värdeminskningsmetoderna medför, både på de finansiella rapporterna och på företagets nyckeltal. Det här, i sin tur, leder till att investerarna, givet det regelverk som företaget följer, får tillgång till skiftande mängd information som även kan vara av varierande kvalitet.

 • 6656.
  Widing, Lizette
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Granklint Enochson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  A Student-Active Approach to Science Models and Representation: A Way to Improve Scientific Language of Second Language Learners?2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent years changes have taken place in European and Swedish schools. The classroom situation has in many schools changed from single-lingual to multilingual. A larger number of students in Sweden are in the beginning of speaking Swedish but who participate in the same teaching as native speakers. The science disciplines, primarily chemistry, are experienced as difficult by many students because chemistry is abstract and contain many subject-specific concepts. It is a great challenge for teachers to offer teaching adapted to all students regardless of first language.

  This study intends to investigate how a student-active approach to representations and models in chemistry might be a way to develop the scientific language of second language learners. Active student approach to  properties of polymers is a concrete way to visualize and discuss chemical bonding, often perceived abstract otherwise. The study is conducted in a multilingual class, with eight different first languages represented, in upper secondary school in Sweden. The teacher and majority of the students speak Swedish as their first language. Since several languages are represented students cannot use code switching or translanguaging when learning chemistry, to the same extent as in bilingual contexts. In this study, learning is approached as a sociocultural activity focusing on how scientific language develop through interaction with others. Data is collected from classroom practices using audio and video recordings and followed up with semi-structured interviews. Language is analysed from the perspective of adequate scientific language and correct use and understanding of subject-specific concepts using a thematic coding approach. To increase validity intra-rater reliability are used. As the amount of research on how second-language learners use subject specific language while working with models and representations in chemistry is limited, this study might provide useful information about new strategies to improve scientific language of second language learners.

 • 6657.
  Widén, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Björklund Reijnow, Johan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En lysande studie om läroböcker i fysik: En text- och bildanalys om det fysikaliska fenomenet ljus i två läroböcker för årskurs 4–62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I grundskolan förväntas elever tillägna sig kunskaper om naturvetenskapens begrepp, processer och teorier, för att förstå olika fysikaliska, biologiska och kemiska samband. Forskning visar att de naturorienterande ämnena har störst andel elever som inte uppnår kunskapskraven efter avslutad grundskola, vilket kan bero på att innehållet i läroböcker är otillräckligt i förhållande till aktuella styrdokument och forskning. Innehållet i text och bild kan ha ett diffust samband samt att vardagsanknytning saknas, vilket kan göra kunskapen svårtillgänglig för elever. Syftet med studien är att analysera vilka förutsättningar för lärande läroböcker för årskurs 4–6 i de naturorienterande ämnena erbjuder elever i grundskolan. De forskningsfrågor vi kommer besvara är: 1) hur framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter i två läroböcker för årskurs 4–6? 2) hur representeras det fysikaliska fenomenet ljus genom bilder i två läroböcker för årskurs 4–6? Vi har utfört en kvalitativ studie och använt en läsbarhetsanalys samt en bildanalys för att bearbeta vår data. Resultaten visar att läroböckerna inte sätter kunskapen i ett större perspektiv. De visar även att alternativa uppfattningar om fenomenet ljus kan uppstå genom de båda läroböckerna. Ytterligare resultat är att läroböckerna ställer höga krav på elevers läsförmåga, samt att de ställer olika krav på elevers förkunskaper genom de analogier som används. Resultaten visar även att läroböckernas språk och kontext framskrivs och representeras på ett enkelt eller ett avancerat sätt. Vår slutsats är att de två läroböckerna ger olika förutsättningar för lärande, och att ingen av dem ger tillräckliga förutsättningar på egen hand. Detta ställer höga krav på lärares förmåga att kritiskt granska läroböcker och komplettera undervisningen på rätt sätt, i förhållande till de förutsättningar läroböckerna ger.

 • 6658.
  Wiener, Ted
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Johan, Claesson
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lärarreflektion – en produkt av utbildning eller ett godtyckligt funderande?: - en studie i hur lärare använder sig av reflektion i sitt yrke2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Reflektion kom under 1980-talet att bli ett centralt begrepp inom pedagogiken för att belysa och förklara läraryrkets professionalitet. Idag menar däremot vissa forskare och teoretiker att reflektionens initiala nytta har förbytts till att istället vara en förklaring till läraryrkets låga professionsstatus, och att detta beror på en inflationsartad användning av begreppet. Detta till trots används begreppet reflektion flitigt i såväl lärarutbildning som elevers styrdokument, något som vi i denna uppsats tagit fasta på.

  Det är paradoxen mellan reflektion som ett verktyg till lärarprofessionaliseringen å ena sidan, och reflektion som en orsak till läraryrkets deprofessionalisering å andra sidan tillsammans med lärarutbildningens fokus på reflektion som undersöks i vår uppsats. Mer specifikt görs detta genom att undersöker vilka likheter och skillnader som kan finnas mellan behöriga och obehöriga lärares sätt att tänka kring, och använda sig av, begreppet reflektion.

  Uppsatsens empiri utgörs av sex stycken lärarintervjuer där fyra av dessa är behöriga och två obehöriga. Intervjuerna analyseras utifrån vår uppfattning att reflektion synliggörs i tre olika dimensioner. Hur lärare definierar och tänker kring begreppet belyses i en begreppsdimension och hur läraren använder sig av reflektion är uppdelat i en innehållsdimension och en tidsdimension.

  Resultaten som framkom var att behöriga lärare reflekterar kring elevernas utvecklingspsykologiska utveckling för att anpassa undervisningen efter dessa, att obehöriga lärare främst reflekterar utan något egentligt fokus. Dessutom var reflektionsbegreppet mångtydigt och ingen lärare hade samma definition som någon annan. Majoriteten av lärarnas reflektioner skedde efter handling.

 • 6659.
  Wifvesson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Ett vitt och fritt tillträde att rädda världen?": En studie av tidigare svenska volontärturisters resonemang kring maktstrukturer och koloniala spår i afrikanska utvecklingsländer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study investigates volunteerism as a possible form of reproduction of postcolonial structures. The purpose of this study is to investigate earlier Swedish volunteers’ argument about social effects generated by commercial volunteerism and possible macrostructures that can be distinguished as an effect of colonial history, in order to see if volunteer travel influenced their way of resonating around dichotomic relationships and colonial stereotypes in volunteerism. The study has been conducted from a qualitative research using loosely structured interviews and analyzes of two Swedish volunteer agencies 'web materials. The result shows that there is superiority in view of the fact that the Western volunteers ‘must’ help while Africa is in need of Western help. Furthermore, the study shows that volunteers believe that media play a vital role in the exotification of Africa where volunteers can reproduce a narrative of the vulnerable Africans, which could lead to neocolonialism. All volunteers agree that the volunteer rather than the host society profit from volunteer tourism and that it provides a volunteer empowerment. Conclusions that can be deduced from the result are that the resonance of power structures and social effects differs from the previous volunteers compared to the latter volunteers, but that all volunteers believe that volunteer travel is an egoistic act that primarily favors the Western volunteer. Arguments also shows that with time to few years of reflection, the former volunteers resonate differently around the power structures that exist compared to the latter volunteer who traveled less than a year ago.

 • 6660.
  Wifvesson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. 1995.
  Ett vitt och fritt tillträde att rädda världen?: En studie av tidigare svenska volontärturisters resonemang kring maktstrukturer och koloniala spår i afrikanska utvecklingsländer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6661.
  Wigby, Mark
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ericsson, Anna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En fråga om bedömning...: En studie om lärares bedömning och betygssättning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Studien syftar till att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar gymnasielärares bedömning och betygssättning samt problematiken med likvärdighet. För studien har kvalitativa intervjuer använts som undersökningsverktyg, vilket  har resulterat i en bild av de fyra intervjuade lärarnas upplevelser kring bedömning och betygssättning. Resultatet som framkommit genom intervjuerna har analyserats utifrån den valda teorin och i analysen framgår det tydligt att de intervjuade lärarnas upplevelser på många punkter har likheter med litteraturen. Det studiens resultat visar på är att de faktorer som påverkar lärares bedömning och betygssättning i huvudsak är: sociala relationer, yrkeserfarenhet, kollegialt samarbete och arbetsbörda.        

 • 6662.
  Wigert, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. Försvarsmakten.
  Kamperhaug, Nicklas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. Försvarsmakten.
  När Sveriges säkerhet privatiserades2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats beskriver hur de tre aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB har påverkats av totalförsvarets nedläggning under 90-talet fram till idag, samt det återtagande och nyskapande som dessa tre aktörer står inför. 

  Empirin bygger på data som har framkommit under intervjuer med de tre aktörernas respondenter, med detta som underlag har vi sökt i propositioner, motioner, regeringsbeslut och litteratur.

  Som avslutning i vår uppsats påvisar vi de olika kategorierna och deras likheter och motsatser, samt de frågeställningar som lever kvar utifrån denna uppsats till vidare arbete eller forskning.

 • 6663.
  Wigren-Kristoferson, Caroline
  et al.
  CIRCLE, Lund University, Lund, Sweden.
  Gabrielsson, Jonas
  CIRCLE, Lund University, Lund, Sweden.
  Fumi, Kitagawa
  Manchester Business School, University of Manchester, Manchester, Sweden.
  Mind the gap and bridge the gap: research excellence and diffusion of academic knowledge in Sweden2011In: Science and Public Policy, ISSN 0302-3427, E-ISSN 1471-5430, Vol. 38, no 6, p. 481-492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to highlight the changing and diversifying nature of academic work related to various forms of knowledge production and diffusion. Focusing on the changing research policy landscape in Sweden, three interrelated questions are investigated: what academics do in terms of commercialisation and public dissemination; how they perform these activities; and why they engage in these activities. Based on data from a recent survey with over 10,000 academics in Sweden, we identify and analyse ‘high-performing’ researchers, in the context of the commercialisation and public dissemination of their academic work. The quantitative analysis is supplemented by qualitative interviews with scientists at strong research environments in Sweden. We argue that there is a virtuous cycle connecting different academic activities in strong research environments — research excellence and excellence in knowledge production on one hand, and knowledge diffusion activities, such as commercialisation and public dissemination, on the other hand. © Beech Tree Publishing 2011.

 • 6664.
  Wigur, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jordan, Jasna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hem, plats och identitet: En kvalitativ studie av hemmets betydelse för bostadslösa och f.d. bostadslösa i Halmstad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We have conducted a qualitative study where the purpose is to highlight what significance the feeling of home and home as a bodily location has to people who are or have been homeless. We have conducted seven interviews with individuals who fit this description. Our starting point was the Nattcaféet in Halmstad that is run by the Swedish church to help and support people who are in need of support in different ways. This may concern homeless people, in need clothes, but it can also be people who are lonely and appreciate the company.Question we sought to answer: What emotional and practical significance does the feeling of home and the home as a bodily place have for the homeless and former homeless people that take part in Nattcaféets activities in Halmstad? The empirical data that we have collected, were analyzed from three social psychological theories: Stigma and identity (Goffman, 1963), Social bonds (Scheff, 1990) and Place Attachment (Gustafson, 2002). This was done with the hermeneutics as science theoretical approach. Based on these social psychological theories, we have tried to highlight the importance of home for people who at some point have been homeless. Our study shows that the life of a homeless person is both physically and psychologically burdensome, and that this may leave clear traces in the individual's personality.

 • 6665.
  Wijk, Ellen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Farah, Rania
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Utmaningen – ett hemtagande av ungdomar på institutioner: En sociologisk utvärdering av samverkan i projektet Utmaningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utvärdera projektet Utmaningen och huruvida samverkan fungerar mellan de interna och externa aktörerna som är involverade i projektet. Utmaningen är ett projekt i Kungsbacka Kommun som arbetar speciellt för att ungdomar som befinner sig på institutioner ska kunna få vård och behandlingar på hemmaplan. Projektet riktar sig även mot att förhindra att ungdomar som befinner sig i riskzonen ska behöva placeras på institutioner. De ungdomar som berörs inom projektet Utmaningen ska ha varit placerade på institution för eget beteende.

  Projektet Utmaningen har en projekttid till senhösten 2012 och därefter avgörs om projektet ska implementeras i Kungsbacka Kommun. Därutav har behovet uppkommit att utvärdera projektet då man under pågående process vill ha möjlighet till att förändra och utveckla projektet. Utvärderingen bygger på intervjuer med interna och externa aktörer som är involverade i projektet Utmaningen.

  Resultatet presenteras sedan utifrån teman och analyseras med hjälp utav teoretiska infallsvinklar från nätverksteori, samverkansteori samt en teori om den totala institutionen. Dessa teorier hjälper oss att förstå vårt sociologiska problem då de berör inverkan, samverkan och nätverk som är viktiga beståndsdelar för att ett projekt ska kunna fungera, samt problematiken som kan uppstå vid institutionsplaceringar.

 • 6666.
  Wikander, Robert
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Augustsson, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Kan ett nyutvecklat handledsstöd förbättra möjligheterna för funktionell träning av övre extremiteten för reumatiker?: En SEMG-studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a general rehabilitation phase weight training is an important part because of muscle weakness may contribute lower functional ability and could lead to decreasing movement patterns. Limited range of motion (ROM) in the upper extremity is a contributing factor to individuals unable to perform everyday activities. Several studies have documented that patients with rheumatoid arthritis (RA) have impaired hand function due to reduced grip strength and limitations in ROM. Functional training is designed to strengthen the weak muscles that cause imbalance or pain while your body becomes more mobile. Using everyday movements and implement them with training will make the training more functional. The purpose of this study was to develop and evaluate a new wrist support that increases the possibilities to functional training of upper extremities for rheumatoid arthritis patients.

  The study involved 27 women, 8 were diagnosed with RA and 19 healthy subjects. The average age was 38 year (20-73year). Muscle activity in m. trapezius and m. rhomboideus was measured using surface electromyography (sEMG) in three exercises to compare the differences between both RA and healthy, and with and without a developed product.

  The results showed that it was possible to perform functional training of upper extremities without using the hand grip strength. There were no significant differences in muscle activity in m. trapezius and m. rhomboideii with or without the product. The results also showed that rheumatic muscles are not different from healthy muscles. The participants' subjective opinions were very positive there 24 of 27 participants found it easier to carry out the exercise

  with the product and 9 of 27 felt it was easier to focus on exercise.

  The study resulted in a new wrist support that allows functional training of m.trapezius and m.rhomboideus for patients with rheumatoid arthritis.

 • 6667. Wikdahl, Magnus
  et al.
  Nilsén, Åke
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Inledning - Idrott i förändring2007In: Idrott i förändring: en flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället / [ed] Åke Nilsén och Magnus Wikdahl, Lund: Idrottsvetenskapligt Centrum vid Lunds Universitet (ICLU) , 2007, p. 7-29Chapter in book (Other academic)
 • 6668.
  Wikfeldt, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Generalising from Case Studies2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The generalisability of case study findings is heavily criticised in the scientific community. This study attempts to answer to what extent generalisation is possible, through a literature review. Resources were collected by searching in databases and in reference lists. A presentation of arguments from both sides will follow, finding that generalisation is possible to almost the same extent as quantitative research, if done correctly and carefully, with great concern and accuracy.

 • 6669.
  Wikfeldt, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Chammas, Michella
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Revisorns dilemma: En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The auditor has a task of reviewing a company's financial accounts to ensure that the numbersare accurate. Nevertheless, it is not an absolute guarantee of ensurance. The auditor is liablefor damages in the event of injury to the audited company. This hermeneutic study has beencarried out due to a research gap regarding the problematic risks in the audit that could lead todamages. The purpose of this study is to describe the problematic risks in the audit associatedwith the auditor’s liability of damages and how this affects the auditor's examination, as wellas to develop the concept of the auditor's dilemma. The research question: What problematicrisks in terms of liability of damages exist and how does it affect the auditor's examination?has been answered by means of a qualitative method. The empirical evidence consists of tenpersonal interviews with authorized auditors from small and large auditing firms operating inwestern Sweden. The results show that the auditor’s risk of being liable for damages, and thusthe auditor’s risk awareness, has increased in recent years. The risk of a claim for damages ishigher for larger auditing firms because their client base more often consists of larger clients,unlike smaller auditing firms. The auditor maintains an awareness for the damages liability butis, however, not affected by the liability in his or her daily work. In addition, sanctions fromthe Swedish Inspectorate of Auditors are considered to be a more significant risk than a claimfor damages. Many difficulties in the audit are based on the fact that they require an assessmentof future prospects, sometimes supported by few concrete audit evidence. In the audit, theauditor makes assessments based on the audit risk. In the event that the client's managementwithholds or falsifies information, it increases the risk that the auditor makes an incorrectassessment. This amplifies the risk of not detecting embezzlement and other manipulationsmade by the management of the client. This apprehension also enhances when the client’scorporate management exhibits high risk propensity. Finally, damages can be induced whenthe auditor remarks too much or too little in the audit report. Both Type I and Type II errorsmade by the auditor can damage the client and may form the basis for a potential monetaryclaim.

 • 6670.
  Wikhamn, Björn Remneland
  et al.
  Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Sweden.
  Ljungberg, Jan
  Department of Applied IT, University of Gothenburg, Sweden.
  Rolandsson, Bertil
  Department for Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Sweden.
  Bergquist, Magnus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Given enough eyeballs, all crimes are shallow – The organizing of citizen collaboration to solve an online detective story2019In: Journal of Technology Management & Innovation, ISSN 0718-2724, E-ISSN 0718-2724, Vol. 14, no 2, p. 59-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper theorizes about the organizing of online citizen collaboration. The setting is an Internet forum where people started their own investigations about a crime of animal cruelty. The concepts of commons-based peer production and generativity are utilized to analyse the complex organizing mechanisms of voluntaristic online collaboration in practice. Three general functions are introduced - operational, managerial, and noise - which are intertwined and together make up important basis for organizing generativity. © Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Economía y Negocios.

 • 6671.
  Wiking, Viktor
  et al.
  Halmstad University.
  Noring, Adam
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  En uppsats om finansiella aktörers agerande inför implementeringen av PSD2 direktivet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Författare: Adam Noring & Viktor Wiking

  Handledare: Urban Österlund

  Bakgrund: PSD2 är ett nytt EU direktiv som implementeras i svensk lagstiftningden 1 Maj 2018. PSD2 är ett utvecklat och förnyat direktiv av det gamla direktivetPSD1. Målet med det nya direktivet är att göra det enklare för tredjepartsaktörer attta sig in på betaltjänstmarknaden och komma åt bankernas kunddata, med kundensgodkännande samt att direktivet ska bidra till ökad konkurrens och valmöjligheter förkunder.

  Syfte: Syftet med studien har varit att studera finansiella aktörers strategier, hurdem jobbar med säkerhet samt vilka eventuella möjligheter och utmaningar de stårinför.

  Metod: En kvalitativ fallstudie har gjorts med semistrukturerade intervjuer därskribenterna har intervjuat tre storbanker, två fintechbolag samt en grundläggandeintervju med finansinspektionen.

  Resultat: Resultatet visar att strategierna hos storbankerna och fintechbolagen inteändrats något drastiskt i samband med PSD2 men att möjligheterna är många ochsamarbeten är något som aktörerna är positiva till. Säkerheten är en viktig detalj däralla aktörer måste kunna visa upp en giltig licens.

 • 6672.
  Wikman Åbom, My
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Holm Johnsson, Erica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ett "hembakat" koncept: CSR-kommunikation i ett grönt café2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få större förståelse för hur ett företag med CSR-profil kommunicerar sina budskap och hur dessa tas emot av kund. Undersökningen ämnar söka svar på hur ett ”grönt” café externt gestaltar sin verksamhet samt om det påverkar kundernas val av café. Förhoppningen är att studien ska ge oss värdefull inblick kring hur CSR implementeras i denna typ av verksamhet.

  Hos det studerade caféet finner vi ett genomgående intresse att framkalla en känsla hos sina kunder genom att använda sig av värdeord som förknippas med positiva associationer. Studien visar att detta sätt att kommunicera på inte resulterar i att kunder väljer att besöka caféet för att det är “grönt”, samt att majoriteten upplever kommunikationen som otydlig.

 • 6673.
  Wikström, Amanda
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Karlsson, Linn
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Strävan efter en hållbar, säker och rättvis värld: En fallstudie på ASICS om CSR, Varumärke och Varumärkeslojalitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem:

  • How does sport business’ work with Corporate Social Responsibility (CSR)?
  • How is the CSR - work within a sports business coupled with their brand and brand loyalty?

  Purpose: The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how one of the biggest sport companies, which manufacture sports equipment and clothes, is working with CSR and how they relate to the phenomenon. We also want to investigate how company’s CSR-work is coupled to their brand and brand loyalty. Further we want to investigate whether the frame of reference can be compared with how the sport companies are working with CSR in reality.

  Frame of reference: This chapter presents the existing theories, which describes Corporate Social Responsibility (CSR), Sports Business and CSR, Brand and Brand loyalty. This chapter has a significant importance as it is the basis for the study, and helps us to provide clarity on the subject.

  Method: The study has a qualitative research method and a deductive approach. We have collected the empiric information with open-face interviews and email interviews with people at ASICS, who have a good knowledge within ASICS CSR-work and their brand. A document analysis of ASICS CSR - and Sustainability report from 2014 has also been made.

  Empiric: This chapter presents the empirical data that we have collected from our respondents about their expertise in the subject and information from the document analysis.

  Analysis: In this chapter we compare and analyze the collected empirical data against the theoretical framework.

  Conclusion: ASICS is continuously working with CSR, they are constantly trying to develop their work and share knowledge about their sustainability philosophy through the entire supply-chain. ASICS CSR-work is based on their good and safe supply-chain, they want to invest in communities and people and reduce the environmental impact of their products and services. The study has shown that ASICS CSR-work is indirectly linked to their brand and brand loyalty. Their CSR-work creates good material that is coupled with the quality and performance that describes ASICS brand. Their CSR-work is linked indirectly to their brand loyalty because they are a company that takes responsibilities which gives consumers confidence in their products. ASICS brand is linked to their brand loyalty because they are a company that produces reliable products, which create good relationships with consumers.

 • 6674.
  Wikström, Klara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Medborgarlöften – ett sätt att förnya och utveckla den representativa demokratin?: En kvalitativ fallstudie om utformandet av medborgarlöften i Halmstads Kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det kommer ständigt nya förslag om hur demokratin ska utvecklas och förnyas. Syftet med denna uppsats är att Polismyndighetens verksamhetsidé medborgarlöften, som är en form av medborgardialog, ska analyseras för att se om medborgarlöften är ett bidrag till utvecklingen av den representativa demokratin. Det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån är modellen EPG som innehåller ett antal kriterier som bör uppnås för att medborgardialogen ska vara ett bidrag till förnyandet av demokratin. Undersökningen ska ske genom textanalys av dokument samt intervjuer som ska analyseras utifrån modellen EPG. Resultatet av undersökningen är att alla kriterier inte uppfylls i varken dokumentanalysen eller intervjuerna. Polismyndighetens målbild av medborgarlöften är större än vad verkställandet lyckades åstadkomma. Eftersom att alla kriterier inte är uppfyllda är slutsatsen att Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads kommuns samarbete med framtagandet av medborgarlöften i nuläget inte är ett bidrag till förnyandet och utvecklingen av den representativa demokratin. 

 • 6675.
  Wikström Sjöswärdh, Isabella
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Olsson, Emelie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Aktivitetsarmbandet som redskap för lärande: En studie om hälsa och lärande i nätgemenskapen Garmin connect2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim - The aim of this study is to contribute to the understanding in which users of activitytrackers and the connected netforum together construate a learning environment and if and inwhat ways this can be perceived as health promoting.Theoretical framework - The theoretical framework presents the pedagogical perspectiveswhich appeared in the empiric material. The study adresses the following theories andperspectives: the sociocutural perspective, Zone of proximal development, health literacy,Communitites of practice and healthism.Method - The study has a lifeworld phenomenological method. The data collection wascompleted in two different methods. The writers used the activity tracker and net forum togain access to the users life world. A virtual discussion group was created where particapantsand the writers discussed the activity tracker and net forum. Selection: 8 participants fromSweden, Great Britain, Brazil and USA.Result - Health literacy proved to be significant when interpreting the data from the activitytracker. Learning processes occured in the net forum through interaction. Health promotingfactors like increased physical activity level, motivation, inspiration and joy were found bothregarding activity tracker and netforum. Potentially harmful effects on health were found,hyperactivity and an over-reliance to the actvity tracker.Conclusion - Todays selftracking tools are often technically advanced but pedagogicallyinsufficient. Bridges should be built between selftracking tools and the pedagogical processeswhich occur within the individuals using these tools.

 • 6676.
  Wiktorén, Simon
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Slijepčević, Borislav
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Läxor och stress: En jämförelse2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Syftet med studien är att få en bild, genom en enkät, hur gymnasieelever upplever sin skolsituation när det gäller läxor, stress, betyg och svårighetsgrad i kärnämnena.

  I forskningsöversikten framkommer det att begreppet l

  äxa kan tolkas på många olika sätt. Det samma gäller begreppet stress

   

  . Forskning kring läxor i Sverige har inte varit omfattande. Vissa forskare frånskjuter sig till och med sina resultat om läxor om resultaten inte visar ett önskat mönster. Detta gör att fenomenet både har otydliga fördelar och nackdelar då någon konsensus inte finns. Skillnader i skolan mellan könen har alltid funnits.

  Studien har utförts i en gymnasieskola där 99 elever gjorde en enkät. Resultatet sammanställs med deskriptiv statistik samt analytisk statistik.

  Resultatet visar att det finns likheter och skillnader mellan den tidigare forskningen och denna studie. Tjejerna i denna studie har fler läxor, använder mer tid för att göra dem samt är mer negativt stressade än sina manliga klasskamrater. En hög negativ stressnivå är kopplad till en hög svårighetsgrad.

   

   

   

   

   

 • 6677.
  Wiland, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Ida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Interaktioner på förskolegården: En kvalitativ observationsstudie om barns demokratiska värden i lekhandlingar.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En problematik som tidigare studiers resultat visat är att pedagoger inte utformat den sociala miljön på ett sådant sätt att barn kan agera självständigt i sina interaktioner, vilket blir problematiskt eftersom det saknas forskning som visar hur barn i en specifik ålder interagerar. Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vilka demokratiska värden barn får möjlighet att pröva genom att observera barns samspel i olika leksituationer på förskolegården. Våra frågeställningar är; vad kännetecknar barns lekhandlingar i interaktioner med andra barn? Vilka demokratiska värden kommer till uttryck i barns lekhandlingar och interaktioner? Vilka konfliktstrategier använder barn i lekhandlingar? Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är sociokulturellt perspektiv, där samspel mellan kollektiv och individ är i fokus. Studien har genomförts på en förskoleavdelning under två dagar, där vi videoobserverat barn i fem års ålder. Materialet har sedan transkriberats och analyserats med stöd av interaktionsanalys. Studiens resultat visar att barns lekhandlingar kännetecknas av att de är uteslutande, tillrättavisande och inbjudande. De kan också präglas av osäkerhet, våldsamhet, bestämdhet, inflytande, avundsjuka och hotfullhet. Ett framträdande resultat är att barns demokratiska värden speglas i hur de agerar gentemot varandra. Vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra till att pedagoger känner sig inspirerade att kontinuerligt arbeta med demokratiska värden och tillämpa dessa i verksamheten för att även barnen ska känna att de äger dessa.

 • 6678.
  Wildevuur, Sabine
  et al.
  Waag Society, Amsterdam, The Netherlands.
  van Dijk, Dick
  Waag Society, Amsterdam, The Netherlands.
  Hammer-Jakobsen, Thomas
  Copenhagen Living Lab, Valby, Denmark.
  Bjerre, Mie
  Copenhagen Living Lab, Valby, Denmark.
  Äyväri, Anne
  Laurea University of Applied Science, Porvoo, Finland.
  Lund, Jesper
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Connect: Design for an Empathic Society2013Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The prospects are clear: we will probably live longer. The number of people aged 65 and up will increase enormously over the next few decades. Society will change as a result, but in what manner?

  Europe - and, in fact, probably the world - faces the challenge of preventing loneliness and isolation amongst a growing group of senior people. The oldest part of the population is at particular risk of becoming isolated and lonely as they grow older and their work-related networks erode. While working in the field of technology and aging, the authors discovered that there is a whole new field to be explored, namely the phenomenon of connectedness.

  This book is written by a group of authors with very different backgrounds, varying from business, ICT, marketing, anthropology, medicine, design and computer interaction. They all felt the urge to explore this field of connectedness and they discovered new opportunities for the emerging market of ‘aging-driven design’.

  By unfolding the very nature of relationships and age-based transitions in life, the authors invite the reader to join them in an effort to design for connectedness: to reframe the picture, rethink our options and reinvent how to connect!

 • 6679.
  Wildstam, Martin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Perspectives on Power: Teaching Suzanne Collins’s The Hunger Games and the Concept of Power in the English Language Classroom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med uppsatsen är att visa hur Suzanne Collins’s The Hunger Games kan användas i ett språkklassrum för att introducera begreppet makt. Målet är även att, från ett makt-perspektiv, kunna påvisa att spektaklet Hungerspelen kan uppfattas som ett medel för systematiskt förtryck, förödmjukelse och avhumanisering av den styrande makten. Ett ytterligare mål är att yrka på att huvudkaraktären Katniss handlingar i Hungerspelen kan uppfattas som motstånd mot detta. Novellen analyseras med hjälp av teorierna ”power over” och ”power to” för att kunna identifiera olika kategorier av makt. ”Power over” är ett uttryck av makt som används för att påverka, tvinga eller utnyttja någon. I novellen kan detta bland annat identifieras när den styrande makten tvingar befolkningen att titta på, eller delta i Hungerspelen. ”Power to” hänvisar till en persons individuella förmågor och kan identifieras i Katniss intelligens, självständighet, överlevnadsfärdigheter och mod. ”The Theory of Consent” är en teori som berör medgivande i en dominant-underordnad relation. Teorin påvisar att utan de underordnas medgivande har den dominanta parten dåliga förutsättningar för att styra. Denna teori presenteras som grund till den styrande maktens motiv för att tvinga dess underordnade att medverka i de farliga spelen.

  Skolan kan vara en plats som ger ökad förståelse av makt och mänskligt värde, något som betonas i Skolverkets styrdokument.  Detta genom att koppla diskussioner om olika perspektiv om makt till läsningen. Teorierna kan bistå elever med djupare förståelse om begreppet och kunna identifiera och ifrågasätta maktmissbruk och maktutövanden som utnyttjar och förtrycker sina underordnade. Den didaktiska delen kommer ge förslag på ett lektionsupplägg där elever kommer, utöver utveckla sin kunskap om makt, även träna sina språkliga egenskaper genom att läsa, tala, lyssna och skriva. Detta är något som betonas i styrdokumenten.

 • 6680.
  Wilhelmsson, Hanna
  et al.
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Magnusson, Jenny
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Malmberg, Claes
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Stenberg, Ewa
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  What is education based on scholarship?2013In: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, ISSN 1890-5900, E-ISSN 1890-5900, Vol. 5, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to the Swedish higher education act, higher education should provide courses and programmes based on scholarship - but what does this mean in practice? In this project the library and the Centre for higher education at Malmö University collaborate in order to explore how teachers, librarians and students interact in an education based on scholarship. The purpose of the project is to investigate how education can be designed in order to be "based on scholarship", and thus to improve quality in education, but also to develop the relations between the Centre for higher education and the library at Malmö University. In previous studies we have seen that one of the most common questions students ask in the library concern scholarly texts (Lundgren, 2011), and also how the idea of academisation differ between different departments within the university (Ek, Ideland, Jönsson & Malmberg, 2011). From courses in higher education for teachers at Malmö University we see that the idea of "based on scholarship" can be expressed in many different ways, e.g. by using scholarly literature or through teachers that are also researchers. Thus, students, teachers and librarians are interlinked through this complex question of "based on scholarship". In the project we ask the following questions: How is an education "based on scholarship" perceived? How is an education "based on scholarship" expressed in different educational activities? How (If) do teachers, librarians and students work together with these questions? Does an interdisciplinary environment influence the understanding of scholarship and the activities related to this? We have interviewed teachers (programme responsibles), students and librarians from five different programmes within Malmö University. Respondents were chosen to represent different types of programmes (new professional, semi-professional and traditional social sciences programme).

  When we have analyzed our interviews we see the following themes: how to integrate education and research, progression, the relationship between research and students' future careers, interdisciplinarity and the role of the library.

  Our results show that an education based on scholarship is managed differently within the librarian practice, the research practice and the education practice. Members of the different practices identify and participate in research in different ways. We also see that education based on scholarship is often described as reading and using research literature. Both students and teachers think that students develop their critical thinking skills. The students' degree projects are described as important when it comes to integrating research and education. How research can be used in students' future careers is quite unclear. From our results it is obvious that the research within the university departments is invisible for the students. Also students do not participate in research.

  Some of the most central questions that we see in our study relate to:

  • How the research within the departments can become more visible for students
  • How students, but also teachers and librarians, can be participants in a research community
  • How the research can be fully integrated in education, not only in theory and methodology courses
  • How research can be used and also be visible in students' future careers
  • If the role and competence of the librarian need to change in order to be fully integrated in an education based on scholarship

  References

  Ek, A-C., Ideland, M., Jönsson, S. & Malmberg, C. (2011). The tension between marketisation and academisation in higher education. Studies in Higher Education. doi:10.1080/03075079.2011.619656.

  Lundgren, I. (2011). The student and the information search process: library development using student voices. [PowerPoint-presentation]. Retrieved from http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Bibliotek-och-IT/Projekt/Hogskolebibliotekets-roll-i-en-inkluderande-larandemiljo/

 • 6681.
  Wilhelmsson, Lars
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läsförståelse enligt en läsande klass: En granskning av ett modernt perspektiv för effektivt lärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6682.
  Wilhelmsson, Lars
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läsutveckling på mellanstadiet: En jämförelse av fyra Svenska forskares undersökningar om elevers utbildning i läsning för mellanåren2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6683.
  Willner, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Agardson, Anna-Frida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Prosocialt beteende  : Fokus på människors faktiska hjälpbeteende respektive attityder till hjälpbeteende.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to examine if the individual’s prosocial behavior is negatively affected by the presence of other people and a high cost-level of helping. Previous research indicates that the presence of others and if an intervention is perceived as costly inhibits the individual from intervening. A quasi experiment was performed on forty occasions to study real helping behavior, and a survey on fifty-nine respondents to study attitudes towards helping. Four different help-situations were staged by the supervisors to measure helping behavior in relation to the variables presence of others and cost-level. The subjects in the quasi experiment showed an overall low propensity to help while the respondents in the survey showed an overall positive attitude towards helping. Through a qualitative analysis of the studies, these findings suggest that there is a remarkable discrepancy between real helping behavior and attitudes towards helping.

 • 6684.
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Pengar är inte allt: sociala nätverk skapar viktiga resurser2004In: Lokal ekonomi för hållbar tillväxt, Stockholm: Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) , 2004, p. 93-98Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Utbildningen av potentiella och etablerade företagare bör ge dessa kreativa finansieringsmöjligheter mer utrymme. Idag läggs mycket tid och energi på att lära företagare hur man skriver och presenterar en affärsplan riktad till externa finansiärer. Genom att från början utgå från företagets aktiviteter och de resursbehov dessa skapar kan alternativa lösningar identifieras innan extern finansiering blir aktuellt. Finansiärer som inriktar sig på nya och små företag har mycket att vinna på att beakta värdet av olika bootstrappingmetoder för ett företags utveckling. att beakta värdet av olika bootstrappingmetoder för ett företags utveckling. Finansiell bootstrapping innebär att företaget kommer åt och utnyttjar andras resurser utan att detta syns i företagets balansräkning. Detta innebär att ett före-resurser utan att detta syns i företagets balansräkning. Detta innebär att ett företag i många fall är starkare än vad som framgår av dess balansräkning. Vid värderingen av nya och små företag bör finansiärer om möjligt beakta före-Vid värderingen av nya och små företag bör finansiärer om möjligt beakta företagets position i olika nätverk av företag. Företagets nätverksposition är näm-tagets position i olika nätverk av företag. Företagets nätverksposition är nämligen mycket viktig för möjligheterna att anskaffa de resurser företaget behöver. ligen mycket viktig för möjligheterna att anskaffa de resurser företaget behöver. Företagets position i olika nätverk inverkar också på möjligheterna att dra till sig resurser på förmånliga villkor. Företag som återfinns i centrum av ett nätverk har, allt annat lika, bättre möjligheter att bli framgångsrika.

 • 6685.
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Use of financial bootstrapping in new businesses: a question of last resort?2009In: Venture Capital: an International Journal of Entrepreneurial Finance, ISSN 1369-1066, E-ISSN 1464-5343, Vol. 11, no 1, p. 71-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines motives for using financial bootstrapping in new businesses. First, it identifies and labels groups of new business founders based on their motives for using bootstrapping. Second, it examines the relation between variables referring to the founder and the business and the motives. The data were collected in a questionnaire sent by post to 120 new business founders in Swedish business incubators. The results show that 'lower costs' is the most important motive, followed by 'lack of capital', and, surprisingly, 'fun helping others and getting help from others'. On the basis of a cluster analysis three groups of founders were identified, based on differences in their motives for using bootstrapping. The groups were labeled cost-reducing bootstrappers, capital-constrained bootstrappers and risk-reducing bootstrappers. The relative experience of the founder is the most significant influence for using bootstrapping. As experience is gained the new business founder learns more about the advantages and motives for using bootstrapping. The resource acquisition behavior changes from initially focusing on reducing costs towards a proactive focus on reducing the risk in the business.

 • 6686.
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Why do they use financial bootstrapping?: a quantitative study of new business managers2008In: Entrepreneurship, Sustainable Growth and Performance: Frontiers in European Entrepreneurship Research / [ed] Hans Landström, Hans Crijns, Eddy Laveren & David Smallbone, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008, p. 77-90Chapter in book (Refereed)
 • 6687.
  Winborg, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Landström, Hans
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Financial bootstrapping in small businesses - A resource-based view on small business finance1997In: Frontiers of entrepreneurship research 1997: proceedings of the Seventeenth Annual Entrepreneurship Research Conference / [ed] Reynolds, PD; Bygrave, WD; Carter, NM; Davidsson, P; Gartner, WB; Mason, CM; McDougall, PP, Babson Park: Center for Entrepreneurial Studies, Babson College , 1997, p. 471-485Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It seems fair to argue that a major parr of the research in small business finance has been focused on the supply of capital, departuring from a rather narrow definition of finance referring mainly to "capital" as such. In our opinion research in small business finance has to originate from the small business manager's own logic, and the definition of finance has to be extended to include the different resources needed in the business. In line with this reasoning this study focuses on small business managers' use of measures in order to meet the need for resources without using external capital from institutional sources, called financial bootstrapping measures. The focus on resources needed makes us believe that the resource-based theory can be fruitful in order to help us understand small business finance. The research process was initiated with a number of exploratory interviews. On the basis of this empirical framework, together with a literature study, a questionnaire was constructed and sent to 900 small business managers in Sweden. From the explorative interviews a total of 32 different bootstrapping measures were identified. The bootstrapping measures were separated into two comprehensive groups of measures; (i) measures with the aim of reducing need for capital, and (ii) measures used in order to meet need for capital. The cluster analysis undertaken resulted in the identification of six clusters of bootstrappers, differing fundamentally from each other with respect to the use of bootstrapping measures. Further, independent variables discriminating between the six clusters were isolated in order to get a picture of the typical business in each cluster. On the basis of these pictures the six clusters were labelled: (1) delaying bootstrappers, (2) relationship oriented bootstrappers, (3) subsidy bootstrappers, (4) minimizing bootstrappers, (5) non-bootstrappers and finally, (6) the private owner financed bootstrappers. For future research and policy making we would like to emphasize the importance of broadening the focus when discussing small business finance, to include the small business manager's own logic encompassing the resource acquisition process as such, in order to better understand the way small business managers handle capital requirements.

 • 6688.
  Winborg, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Landström, Hans
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business managers' resource acquisition behaviors2001In: Journal of Business Venturing, ISSN 0883-9026, E-ISSN 1873-2003, Vol. 16, no 3, p. 235-254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, small businesses have received much attention from policy makers and researchers, in that these businesses are considered important for economic growth and job creation. At the same time small businesses are assumed to face major problems in securing long-term external finance, which is regarded as restraining their development and growth. Small business managers are assumed to use institutional finance as a means of meeting the need for resources, and as a consequence the major part of the research on small business finance has focused on constraints in the supply of institutional (market) finance. As we see it, most small business managers handle the need for resources using means other than external finance by applying different kinds of financial bootstrapping methods. Financial bootstrapping refers to the use of methods for meeting the need for resources without relying on long-term external finance from debt holders and/or new owners. However, these other means of resource acquisition have, with few exceptions, not been focused on within earlier research on small business finance. Against this background, the purpose of this study is to describe small business managers' use of different financial bootstrapping methods, and, more importantly, to develop concepts that can help Its better understand small business managers' financial bootstrapping behaviors. The research process was initiated with a number of unstructured interviews conducted with small business managers, accountants, consultants, bank officials, and researchers, in order to identify different financial bootstrapping possibilities. On the basis of the interviews and an earlier study on financial bootstrapping, resulting in the identification of 32 bootstrapping methods, a questionnaire was constructed and sent to 900 small business managers in Sweden. Given the limited knowledge within the area of financial bootstrapping, the study is based on explorative factor analysis and cluster analysis. From the cluster analysis six clusters of bootstrappers were identified differing from each other with respect to the bootstrapping methods used and the characteristics of the business. On the basis of this information the different clusters were labeled: (I) delaying bootstrappers; (2) relationship-oriented bootstrappers; (3) subsidy-oriented bootstrappers; (4) minimizing bootstrappers; (5) non-bootstrappers; and (6) private owner-financed bootstrappers. The groups of financial bootstrappers show differences in their orientation toward resource acquisition, representing different aspects of art internal mode of resource acquisition a social mode of resource acquisition, and a quasi-market mode of resource acquisition. We find that the delaying bootstrappers, private owner-financed bootstrappers, and minimizing bootstrappers all represent an internal mode of resource acquisition. The relationship-oriented bootstrappers follow a socially oriented mode of resource acquisition, whereas the subsidy-oriented bootstrappers apply quasi-market oriented resource acquisition. This study contributes to our empirical understanding by providing knowledge about the financial bootstrapping methods used in small businesses Furthermore, by developing concepts this study contributes to the conceptual development of our knowledge about financial bootstrapping. The implication of this study is that financial bootstrapping is a phenomenon which deserves more attention in future research on small business finance. At the same time, financial bootstrapping behavior is probably a more general phenomenon appearing in different contexts, such as R&D activities in large businesses, financing startups, etc. Finally, the study points out implications for small business managers, consultants, teachers, etc. Practitioners often tend to focus on market solutions to resource needs. This study shows, however, that this strong focus cart be questioned. Resources needed in small businesses can in many situations be secured using financial bootstrapping methods, referring to internally oriented and socially oriented resource acquisition strategies.

 • 6689.
  Winborg, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Politis, Diamanto
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Can bootstrapping be learnt from experience?: the role of human capital for explaining bootstrapping orientation in new businesses2009Conference paper (Other academic)
 • 6690.
  Wincent, Johan
  et al.
  Halmstad University.
  Wennerström, Christian
  Halmstad University.
  Varför sker det miljöinvesteringar i Sveriges fastighetsbransch?: Ett arbete om vilka faktorer som kan påverka om en miljöinvestering genomförs2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6691.
  Winge, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kriborg, Frida
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Att tiga är silver, att tala är guld: Framtagningsprocessen av ekonomisk information i tre svenska företag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The literature describes the role of the controller very differently, reflecting the fact that the controller role varies from company to company, hence the controller's role is very widely debated regarding title, position in the company, its function and duties. Researchers point out that this is an area that should be studied more. In our paper, we try to retell the role of the controller function as described in three Swedish companies: Duni AB, Höganäs AB and Gekås. Previous studies discussing the controller's relationship towards their CFO has shown that the economic product the controller produce is not satisfactory and at worst irrelevant to decision making within the company. This paper intends to describe the development process of the controller products, the CFO’s perception of the end product and the situation between the controller, as producer, and CFO, as recipients, in the three companies surveyed. Using interviews with the controller and CFO of the three companies, we interpret their stories and then analyze this against our theoretical framework with a view to seek an explanation on why the situation appear differently towards theory.

  Thesis results show that the CFO is satisfied regarding the end produt. And the CFO and the controller use a close dialogue with each other about what information should be developed, which shows that the CFO has been involved in the development process. We conclude that the informal communication between the controller and the CFO and the involvement of the CFO is the common factor among companies that have contributed to the product being relevant.

 • 6692.
  Winroth, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Thuresson, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Varberg Energi AB:s overheadkostnader och fördelning av dem2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varberg Energi anser att de på ett mer tydligt sätt skulle kunna fördela sina overheadkostnader. Fördelningen av overheadkostnaderna sker på företagets rörelsegrenar som är elnät, gasnät, fjärrvärme och kabel-TV/IT. Genom fördelningen av sina overheadkostnader vill Varberg Energi få rättvisande resultat som de kan fatta beslut på. Fördelningen av overheadkostnaderna sker i Varberg Energis budget för de olika rörelsegrenarna och i den interna redovisningen. Budgeten används bland annat för planering av ekonomin. Den interna redovisningen används för att följa upp de olika rörelsegrenarna. Idag sker fördelningen till viss del utifrån bärkraft med vissa procentsatser som förslag. Den nuvarande metoden har använts i mer än 40 år. Vi har genom denna uppsats försökt besvara frågan hur Varberg Energis fördelning av overheadkostnader kan bli mer rättvisande jämfört med nuvarande metoden som företaget använder. Då det var svårt att få en uppfattning om hur rättvisande deras nuvarande fördelning är var det också något krångligt att veta om en ny fördelning skulle vara mer rättvisande. Uppsatsens slutsats är att för att Varberg Energi ska kunna fördela sina overheadkostnader på ett mer rättvisande sätt borde företaget tydligare fördela sin personal på sina rörelsegrenar, de bör lägga ner mer tid på fördelningen av kostnaderna och de bör vara öppna för nya metoder att fördela overheadkostnaderna på.

 • 6693.
  Winroth, Mats
  et al.
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Danilovic, Mike
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Boix Miralles, Rafa
  Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain.
  Manufacturing Networks: Critical factors to successful collaboration2004In: CIRP Journal of Manufacturing Systems, ISSN 1581-5048, Vol. 33, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The competitive situation for Small and Medium Sized Enterprises, SME’s, has become intensified during the last few years. Large customers, such as within the automotive industry, have increased the outsourcing of their manufacturing capacity and reduced the number of suppliers. At the same time the large systems integrators place demands on their suppliers to actively participate in the product development and to take full responsibility for manufacturing as well as to deliver complete systems or subsystems. Due to the limited capacity of the suppliers, in terms of the scarcity of resources and limited knowledge base, suppliers need to collaborate in networks. The purpose of this study is to identify critical factors to successful network collaborative settings. In this paper we also introduce a four dimensional tentative framework, in terms of surface of integration, the scope of integration, the time horizon of integration, and the intensity of integration. This framework can be used to analyze how well collaborative networks are developed from three aspects of corporate integration, in terms of structural design of the network, the design of the work flow in collaborative settings, and aspect of handling the psychological and social boundaries among people, that management has to handle in order to increase the degrees of network collaboration. This tentative framework is suggested as an analytical tool that can be used in order to understand how different collaborative networks are developed in terms of the network constellation, output of the collaborative process, as well as duration and robustness of the network.

 • 6694.
  Winroth, Mats
  et al.
  Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Danilovic, Mike
  Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden.
  Fernández Aguilar, Alfonso
  School of Industrial Engineering of Barcelona, Barcelona, Spain.
  Flaquer Borràs, Oriol
  School of Industrial Engineering of Barcelona, Barcelona, Spain.
  Dynamics of sourcing – strategic implications of outsourcing2007In: 14th International annual EurOMA conference: Managing operations in expanding Europe / [ed] Nuran Acur, Nessim K. Erkip & Evrim Didem Günes, Ankara: Bilkent University, 2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From a strategic manufacturing perspective companies are facing challenges in finding a balance in what they do on their own and what their suppliers do. This balance requires some times that companies are outsourcing and sometimes in sourcing activities. One conclusion is that outsourcing should be considered as a strategic decision that is not easily made by a purchasing or operations department. Many companies tend to outsource more and more of their manufacturing to specialists, but this does not mean that companies can afford to loose their competence in manufacturing. It is still essential that the companies, even though another company performs parts of the actual manufacturing, understand the special conditions for manufacturing. Otherwise they are not in a position where they can discuss product development, specification of the different tasks that they want the contractors to do, and they can certainly not make the right decisions when buying components and parts from suppliers. The outsourcing decisions also need to be strategically justifiable and outsourcing only for cost reasons is rarely successful. Outsourcing should provide other advantages in terms of improvement of competitive priorities. For different reasons, it may also end up in a situation where the company needs to insource previously outsourced activities.

 • 6695.
  Winter Söderberg, Cristoffer
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Göransson, Stephanie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  THE BANK CRISIS FINANCIAL RATIOS: A comparative research of the UK and Sweden during 2006-20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The credit crunch that started the 9th of August 2007 is generally viewed as the most significant crisis to affect the financial markets and the global economy since the 1930s.The UK financial sector was heavily hit by the crisis which resulted in a dry up in lending and left a black hole in the British banks‟ finances. During the last quarter of 2010 the GDP shank unexpectedly with 0.5 percent from the third quarter which created concerns about going back into the recession. Contrarily, for Swedish economy 2010 was an impressing year with an unexpected GDP growth of 7, 3 percent in the last quarter.The purpose of this study is to analyse how the finance crisis has affected the leading banks‟ performance within the two countries and see whether the differences in values can explain the difference in GDP growth during the last quarter of 2010. The analyse is performed through a financial ratio analysis of the different banks.The final results of the research indicates to that the Swedish banks have been more profitable, have had a more secure and higher quality of lending and more capacity to lower cost related to income than the British banks. The more distinctive negative influence is mostly based on the larger amount of credit losses the British banks had to experience which contributed to their significant decrease in earnings per share which created scepticism on the credit market followed by a severe slowdown in consumption and in GDP growth. Since the credit losses never got to same levels in Sweden as in the UK the scepticism of the Swedish banking system did not affect the reduction in credit use and house prises to the same extent and GDP growth could recover back to normal levels sooner than in the UK.

 • 6696.
  Winter, Veronica
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Skoglund, Mathilda
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Stöd för digital kompetens utveckling: En studie om hur grundskollärare upplever stöd för digital kompetensutveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6697.
  Wirén, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Rebecca
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "...Vad krävs av mig nu liksom?": En aktionsforskningsstudie om undervisningsprocessen i matematik2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt: Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur elever ges förutsättningar att äga sin egen kunskapsutveckling i matematik. Genom att ge elever förutsättningar att självreglera kan de dels bedöma sin egen prestation och dels utan yttre stöd reflektera över vad nästa steg i deras lärande är och därmed förbättra sina prestationer. Det finns forskning som visar att elever som kan bedöma sin egen prestation och reglera den, lyckas i skolan. Studien har en aktionsforskande ansats där vi infört tre aktioner i matematikundervisningen i årskurs nio. Aktionerna gick ut på att synliggöra och bearbeta kunskapskraven tillsammans med eleverna med syfte att de i slutet av arbetsområdet skulle kunna göra en korrekt självbedömning samt motivera bedömningen. Vi har genom fokusgruppsintervjuer tagit reda på vad eleverna beskriver hjälper dem att kunna bedöma den egna prestationen. Analysen av data har lett till två huvudteman “lära tillsammans” och “förutsättningar för bedömning”. Eleverna uttrycker ett behov av att kunskapskraven görs tillgängliga och konkreta samt har en tydlig koppling till ämnesinnehållet. De belyser också vikten av kamratsamverkan i undervisningen. Vi drar slutsatsen att varje del i undervisningsprocessen måste bearbetas tillsammans med eleverna i varje nytt arbetsområde och kopplas till det specifika ämnesinnehåll som ska behandlas.

   

  Nyckelord: bedömningsmatriser, kamratsamverkan, matematik, självbedömning, självreglering, undervisningsprocessen

   

   

 • 6698.
  Wislander, Emmy
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lundqvist, Tom
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Styrelse och Ledningsgrupp - Hur går det till?: En studie över hur styrelse och ledningsgrupp interagerar vid strategi2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6699.
  Witt, Ann-Katrin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Gemenskapers betydelse för fria yrkesutövare, exemplet konsthantverkare2005In: Ensam tillsammans: senmodernitet, gemenskap, individualisering / [ed] Ann-Katrin Witt, Thomas Knoll, Lund: Studentlitteratur, 2005, p. 29-56Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6700.
  Witt, Ann-Katrin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR), The Learning and Educational Relations (SOLUR).
  Gender Division in Sociology Degree Program – Causes and Effects?2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years there has been a tendency for Swedish higher education students to choose to study degree programmes rather than single subject courses. Due to the decreasing number of students taking for example sociology, Halmstad University in Sweden has constructed a degree programme, Sociologi och socialt utvecklingsarbete, with focus on community development and social action, with Sociology as the main specific subject. In the autumn of 2007 ninety-five percent of the 61 students were female, compared to the seventy-five percent of female students in sociology degree courses that Sweden has had in the past seven years. An increased gender division previously related to specific professional fields such as technology/engineering and care/nursing, seems to come into academic disciplines that earlier have not had problems with such a skewed gender representation. I look upon gender division in all its shapes as problematic.

  The paper is based on a lager study on students at Halmstad University in which the students’ motives for taking the sociology programme and their expectations on sociology as well as the programme are investigated. The importance of equal gender representation in sociology is discussed in this paper and its consequences for educational practices in sociology as well as the contents and status of the discipline in the future will be illuminated.

131132133134135136137 6651 - 6700 of 6883
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf