hh.sePublications
Change search
Refine search result
122123124125126127128 6201 - 6250 of 6878
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 6201.
  Södgren, Katarina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Petersson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Collaborative Business Model for Logistics Cluster2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Clusters seem to not only contribute directly to productivity of the nation as a whole but seem to have a positive effect on other clusters. Yet there has been no research made by researchers that look into the development of business models or joint value propositions made by a cluster as a whole. The authors have failed to identify any common view on the research field today of just how a business model for an industrial logistic cluster should look like as well as what components are essential and must be included. Therefore, the purpose of our research was to explore the contextual conditions for developing BM for industrial cluster in the logistic area. 

  In order to reach the goal of our research, inductive based approach was used when trying to investigate a cluster in Halmstad called “Innovative Logistic in Halmstad”. The cluster is in a early stage at this moment. Data was collected through interviews and secondary data was collected to complement our findings as well. 

  The main findings of our study are as follows. The authors create a conceptual business model for industrial cluster in the logistic area. We also offer a value package proposal where the cluster offer a client a joint value proposition as the main majority of companies buy their logistic transports. This could result in e.g. more eco-driven means of transportation. 

 • 6202.
  Sörensen, Birgitta
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Harrysson, Pascale
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Balansen mellan arbetsrollen och familjerollen: hur några manliga chefer upplever att de förenar dessa roller2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to gain a deeper understanding of how some male managers felt about the balance between professional roles and family roles. The study was based on the following questions: How has the balance been like between family life and working life? How has parental leave taken? How has the role division been in the home? Methodological has a semi-structured interview method with a predetermined interview guide been used. The sample consisted of eight male managers in both the municipal and private sectors in Halmstad. Of the eight interviews there was one falling off. The interviews continued between 35-50 minutes. The results shows that the male managers felt that they had a relatively good balance between work and family. They said it was not easy to achieve this balance. Most managers felt that men with higher positions find it more difficult to find this balance between work and family. They have higher demands on there time and a greater burden of responsibility than other employees. The discussion concerned the following topics: Balance between work and family, parental leave, role conflict and role allocation.

   

 • 6203.
  Sörensen, Emily
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers strategier för att förstå naturvetenskapliga texter: en kvalitativ studie om hur elever tar sig an naturvetenskapliga texter2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6204.
  Sörensen, Emily
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Larsson, Ellinor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Svampar växer på fuktiga ställen. Det är därför de ser ut som paraplyer.: En litteraturstudie om vilka undervisningsmetoder som används i NO-undervisningen i grundskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en litteraturstudie, vars syftet är att undersöka vilka undervisningsmetoder som kan påverka elevernas förståelse och studieresultat i naturvetenskap. De frågeställningar som det i denna litteraturstudie eftersökts svar på är följande: ”Vilka undervisningsmetoder används enligt forskning i  naturvetenskaplig undervisning i den svenska grundskolan?” och ”Vilka undervisningsmetoder påverkar enligt forskning elevers studieresultat i den svenska grundskolan?”. 12 studier har analyserats, både svenska och internationella, som behandlar detta område. Studierna hittades i databaserna Eric, Diva och Academic Search Elite. De visade att laborationer är effektfulla för elevers förståelse i NO-ämnet, där det kan skapas diskussioner, frågor och tankar som är lärorika för eleverna. Andra studier som behandlats tar upp naturvetenskapliga läroböcker som undervisningsmaterial, NTA-projektet (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som arbetar för skolutveckling i NO ämnet, men även digitala hjälpmedel som datorer och surfplattor. I resultatdelen behandlas internationella studier från Australien, vilka tog upp multimodala representationer och interaktiva skrivtavlor. Slutligen diskuteras och ställs några studier emot varandra. Dessa tas sedan upp i slutsatsen som är att lärare bör variera sina undervisningsmetoder för att så många elever som möjligt ska skapa förståelse för abstrakta begrepp och naturvetenskapliga fenomen.

 • 6205.
  Sörensen, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Olausson, Veronica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ...men jag upplever att barnen tycker det är roligt!: En studie angående etiska aspekter kring dokumentation och offentlighet i förskolan.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie ligger fokus på dokumentation i förskolan. Syftet var att ta reda på hur förskolepedagoger förhåller sig till de etiska aspekterna kring barns deltagande i dokumentationer eftersom dessa är offentliga handlingar. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från olika kommuner i Hallands län. Inspiration hämtades från poststrukturalismen och Foucaults teorier om Governmentality och vid tolkning och analysering av intervjuerna användes diskurspsykologin som analysverktyg.

  Resultatet visade att pedagoger i vissa situationer väljer att inte fråga barnen om de vill bli fotograferade, utan använder sig av olika styrningstekniker för att få fram de svar som önskas. Tidsbrist ses som ett stort problem vilket har påverkat pedagogers inställning till dokumentation.

  Av studien framkom att det är viktigt att pedagogen tar stort ansvar för hur barn framställs i dokumentation och sociala medier. Barn förväntas acceptera att de blir exponerade, både i förskolan och på sociala medier, eftersom pedagoger upplever att barnen verkar tycka att det är roligt. Detta är dock problematiskt, bland annat ur ett etiskt perspektiv vilket diskuteras i arbetet.

 • 6206.
  Sörensen, Joel
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson Quartieri, Oskar
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Upplevda utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter: En retrospektiv longitudinell studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate the experiences of challenges and coping strategies among former student-athletes who had studied at different RIG’s in Sweden. Seven participants, four women and three men, in the ages between 22–31 (M=25.1, SD=3.1) took part in the study. To investigate the purpose, a semi-structured interview guide was applied, based on the holistic athletic career model (Wylleman et al., 2013). Questions about sport, studies, private life and a combination of all three factors were central. The result showed that the biggest challenge during the first year was adapting to a new environment, the hardest challenge overall during the second year consisted of dealing with a higher athletic and academic level as well as time management and the most important challenge during the third year was dealing with even higher athletic levels and dealing with the future, what would happen after RIG. The factors that were mentioned the most were the difficulty to dedicate enough time to the sport, the studies and the private life, dealing with injuries, as well as making time for personal activities and recovery. The study also showed that the most important coping strategy consisted of social support from family, friends and coaches, in terms of instrumental and emotional support. Even personal resources, for example self-discipline, self-regulation, planning and stress management were important coping strategies. Based on the result of the present study, it is recommended that coaches, teachers and parents get a better understanding of the life as a RIG-student, in order to normalize the concept of dual careers in society.

 • 6207.
  Sörensen, Jonathan
  et al.
  Halmstad University.
  Bryngelsson, Rickard
  Halmstad University.
  Med podden som kompass: En kvalitativ intervjustudie med åtta fans till Alex & Sigges podcast2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att belysa och analysera, men även att problematisera hur podcasten kan fungera som arena för identitetsskapande och dess funktion för de unga vuxnas fansutövande. Ett viktigt initialläge är att identitetsskapandet i synnerhet är något som äger rum i vardagen. Vi har i vår studie använt Alex & Sigges podcast och dess fans som ett fallstudium, med avsikt att ge kunskap och lärdomar för ett större område. 

  Frågeställningar: 

  • Hur kan man tolka och förstå Alex och Sigges följarskara utifrån idéer om fandom?
  • Vilken betydelse beskriver de unga vuxna följarna att Alex & Sigges podcast har för deras identitetsskapande?

  Metod och material: Kvalitativa forskningsintervjuer med åtta unga vuxna i åldrarna 20-30.

  Huvudresultat: Alex & Sigges podcast inbegriper olika delar av livet som fansen kan känna igen sig i och föra över till sina egna liv och identiteter.

 • 6208.
  Sörensen, Tina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Med små enkla medel" Aktionsforskning i skolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktionsforskningen belyser samspelet mellan att utveckla och förändra en verksamhet. Medforskare i studien var pedagogen och eleven. Studien genomfördes på en skola i årskurs 1. Syftet med det här arbetet är att få kunskap om hur en elev med koncentrationssvårigheter agerar i skolan och varför.

 • 6209.
  Sörheim, Roger
  et al.
  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Landström, Hans
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Informal investors: a categorization, with policy implications2001In: Entrepreneurship and Regional Development, ISSN 0898-5626, E-ISSN 1464-5114, Vol. 13, no 4, p. 351-370Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A number of studies concerning informal investors have been carried out over the last two decades. One main conclusion from previous research has been that the informal venture capital market is very heterogeneous, and that classifications for informal investors are needed in order to more accurately depict the informal venture capital market. In this paper we propose that the market could be divided in accordance with the informal investors' investment activity and competence. The study is based on a sample of 425 active informal investors, divided into four different categories: (1) Lotto investors; (2) Traders; (3) Analytical investors; and (4) Business angels. The empirical findings show that there are considerable differences between the four categories of informal investors; differences regarding the information sources used, the level of firm involvement, co-investing, investment horizons, and geographic preferences, to name some examples. As a consequence, each of the various informal investor types responds differently to private and public prospects or motivators. It is suggested, therefore, that the informal venture capital market could be more effectively analysed and depicted by using the proposed classifications and applying differing measures to each informal investor category.

 • 6210.
  Sørensen, Carsten
  The London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom.
  Enterprise Mobility2014In: Computing Handbook – Information Systems and Information Technology / [ed] Topi, Heikki & Tucker, Allen, Boca Raton: CRC Press, 2014, 3, p. 49-1-49-19Chapter in book (Refereed)
 • 6211.
  Sørensen, Carsten
  et al.
  London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom.
  Landau, Jonathan
  Schibsted Classified Media, Zürich, Switzerland.
  We've Got 99 Problems, but a Phone Ain't One: Mobile ICT and Academic Agility in Information Systems Research2014In: Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS) 2014, Tel Aviv, Israel, June 9-11, 2014, [S.l.]: AISeL , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The year 2013 celebrated the 40th anniversary since Martin Cooper made the World's first mobile phone call setting off a slow start to a mobile revolution diffusing a range of mobile information and communication technologies (mobile ICT) within reach of just about anyone. This paper explores how the Information Systems (IS) field has reacted to this significant phenomenon as an example of a measure of our field's agility in quickly addressing environmental changes to the sociotechnical phenomena constituting our field and incorporating these changes into the mainstream academic discussions. The main assumption is that irrespective of what possible impact and influence the IS field may have on such emerging phenomena, it is an essential part of the field's justification for existence to provide academically grounded treatments of the most significant sociotechnical phenomena. Given the force, pace and generativity of contemporary ICT development, we assume an increasing need for the IS field to display agility in the way it considers emerging phenomena and either rejects or adopts them as significant for the field. This paper explores the IS field response to mobile ICT as an example of such need for academic agility. A bibliometric study of the basked of eight journals from 2000 to 2010 reveals that the IS field still needs to find ways of responding to developments in a more agile manner.

 • 6212.
  Tagesson, Torbjorn
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Blank, Veronica
  Ernst and Young, Malmö, Sweden.
  Broberg, Pernilla
  Lund University, Lund, Sweden.
  Collin, Sven-Olof
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  What Explains the Extent and Content of Social and Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social and Environmental Reporting in Swedish Listed Corporations2009In: Corporate Social Responsibility and Environmental Management, ISSN 1535-3958, E-ISSN 1535-3966, Vol. 16, no 6, p. 352-364Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The demand for information and transparency from corporations has increased over the last few years. Today, there are other information dissemination channels besides annual financial statements. One important channel is the Internet. The aim of this study is to explain the extent and content of social disclosure information on corporations' websites. The empirical data in this study is based on annual financial statements and such websites. A multi-theoretical framework is used in order to explain the extent and content of social disclosures on corporate websites. The findings support the positive correlation of size and profitability with the content of social disclosure information on these websites. In general, State-owned corporations disclose more social information on their websites than privately owned corporations do. There are significant differences between different industries. This is true regarding not only the extent of social disclosures, but also their content. Copyright (C) 2009 John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment.

 • 6213.
  Tagesson, Torbjörn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Arguments for proportional consolidation; the case of Swedish local government2009In: Public Money & Management, ISSN 0954-0962, E-ISSN 1467-9302, Vol. 29, no 4, p. 215-216Article in journal (Other academic)
 • 6214.
  Tagesson, Torbjörn
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Governance, Accounting and Development (GAD).
  Blank, Veronica
  Ernst & Young AB.
  Broberg, Pernilla
  Lund University.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Governance, Accounting and Development (GAD).
  What explains the extent and content of social disclosures on corporate websites?2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The demand for information and transparency from corporations has increased over the last few years. Today, there are other information dissemination channels besides annual financial statements. One important channel is the Internet. The aim of this study is to explain the extent and content of social disclosure information on corporations’ websites. The empirical data in this study is based on annual financial statements and such websites. A multi- theoretical framework is used in order to explain the extent and content of social disclosures on corporate websites. The findings support that size and profitability are positively correlated with the content of social disclosure information on these websites. In general, State-owned corporations disclose more social information on their websites than privately owned corporations do. There are significant differences between different industries. This is true regarding not only the extent of social disclosures, but also their content.

 • 6215.
  Tagesson, Torbjörn
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Governance, Accounting and Development (GAD).
  Klugman, Michelle
  Kristianstad University.
  Lindvall, Maria
  Kristianstad University.
  Social disclosures in Swedish municipalities’ annual financial statements2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Public awareness and interest in environmental and social issues as well as increased attention in the mass media have resulted in a higher demand for social disclosures from organisations. The aim of this study is to explain the extent and variation of content in social disclosures among Swedish municipalities. The empirical data is based on annual financial statements and archive data from official statistics. In this study we take an eclectic approach, and use a multi-theoretical framework in order to explain the content and extent of social disclosures. The study reveals that municipalities in general report very little social information. The statistical analyses show that the extent of social disclosures is associated with size, tax base, tax rate, financial performance and political majority. In general, the same variables that explain the extent of social disclosures also seem to explain differences in the content of disclosures between different municipalities.

 • 6216.
  Taha, Shirin
  et al.
  Halmstad University.
  Shabanaj, Oremira
  INTE UTAN MIN SLÖJA: Den beslöjade kvinnans upplevelser i det offentliga rummet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6217.
  Taha, Walid
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES). Rice University, Houston, TX, USA.
  Cartwright, Robert
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). Rice University, Houston, TX, USA.
  Philippsen, Roland
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Zeng, Yingfu
  Rice University, Houston, TX, USA.
  Developing A First Course on Cyber-Physical Systems2014In: Proceedings of the WESE'14: Workshop on Embedded and Cyber-Physical Systems Education / [ed] Martin Edin Grimheden, New York, NY: ACM Press, 2014, article id 6Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective and creative cyber-physical systems (CPS) development requires expertise in disparate fields that have traditionally been taught in several distinct disciplines. At the same time, students seeking a CPS education generally come from diverse educational backgrounds. In this paper, we report on our recent experience developing and teaching a course on CPS. The course addresses the following three questions: What are the core elements of CPS? How should these core concepts be integrated in the CPS design process? What types of modeling tools can assist in the design of cyber-physical systems? Our experience with the first three offerings of the course has been positive overall. We also discuss the lessons we learned from some issues that were not handled well. All material including lecture notes and software used for the course are openly available online. © 2014 ACM.

 • 6218.
  Taha, Walid
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES). Rice University, Houston, Texas, United States.
  Hedström, Lars-Göran
  Halmstad University.
  Xu, Fei
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Duracz, Adam
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Bartha, Ferenc A.
  Rice University, Houston, Texas, United States.
  Zeng, Yingfu
  Rice University, Houston, Texas, United States.
  David, Jennifer
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Gunjan, Gaurav
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Flipping a First Course on Cyber-Physical Systems – An Experience Report2016In: Proceedings Of The 2016 Workshop On Embedded And Cyber-Physical Systems Education (Wese), New York: ACM Press, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The flipped classroom format involves swapping activities traditionally performed inside and outside the classroom. The expected effects from this swap include increased student engagement and peer-to-peer interaction in the classroom, as well as more flexible access to learning materials. Key criteria for successful outcomes from these effects include improved test scores and enhanced student satisfaction. Unfortunately, while many researchers have reported positive outcomes from the approach, some instructors can still encounter difficulties in reproducing this success.

  In this paper we report our experiences with flipping a first course on Cyber-Physical Systems at Halmstad University. The course is required for a Masters level program and is available as an elective for undergraduates. The focus of this report is on three separate editions of the course taught over three years. In the first year, lectures were recorded. In the second, the same instructor taught the course using the flipped format. In the third, new instructors taught it using the flipped classroom format.

  Our experience suggests that flipping a classroom can lead to improved student performance and satisfaction from the first edition. It can also enable new instructors to take over the course and perform at a level comparable to an experienced instructor. On the other hand, it also suggests that the format may require more effort to prepare for, and to teach, than the traditional format, and that a higher level of attention to detail is needed to execute it with positive outcomes. Thus, the format can be demanding for instructors. It is also the case that not all students preferred this format.

 • 6219.
  Tahiri, Behar
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Invandringspolitik : Idéanalys om dansk och svensk invandringspolitik2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to analyze equalities/inequalities between the Danish and Swe-dish immigration policy based on Habermas theory about openings/closures and analyze the reasons to the differences between Danish and Swedish immigrant policy. Therefore this study has two question formulations, the first one was "Is there any equalities/inequalities between the Danish and Swedish immigration policy based on Habermas theory of openings and closings?" and the second was "Why are there equalities/inequalities between the Danish and Swedish immigration policy?" The results show that based on Habermas theory there are equalities between the Danish and Swedish immigration policy. On the question why, the re-sults show us that the factors who give the difference are work, people’s attitude to immi-grants and party politics.

  Keywords: Denmark, Sweden, Immigration policy, opening, closing.

 • 6220.
  Tairan, Zang
  et al.
  Halmstad University.
  Chang, Liu
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Exploring Optimal Solutions for the Promotionof Telemedicine in China2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine the best means for telemedicine promotionin China and figure out the proper way to improve the existing telemedicine promotionprocess and dig out the better way of telemedicine promotion to solve the health care problemin China.Methodology: The research question is focusing on the best way to promote telemedicine inChina and finding a solution to solve the difficulties in China. Channels and tools arehighlighted as a solution to the research question. To fully understand channels and tools,both quantitive and qualitative research are carried out. It means that authors apply mixmethods research. The questionnaire is employed as a quantitative method and a qualitativeinterview is applied as a qualitative method.Findings: There are three channels proven as efficiency channel in telemedicine promotion(awareness channel, knowledge channel, information exchange channel). Through analyzingthe data collected from the questionnaire, authors find out the top five promotion toolsaccepted by customers: 1. Online news, 2. Doctor Recommendation, 3. Apps, 4. Socialmedia, 5. Hospital ads. Based on the results of the interview, those promotion tools are alsowildly used by a company.Theoretical Implications: This research contributes to the academic by supporting thetheoretical building in innovation diffusion process and develops the traditional marketingtoolbox.Practical Implications: This is the thesis for international marketing use. Although it focuson the single market, the customers can be international in this market. The research providesnot only the solutions for Chinese customers and companies, but also the possibilities forserve international customers in China and the international telemedicine companies whowant to enter the Chinese market. In fact, this research seeks to support the telemedicinecompanies who wish to promote and sell the telemedicine products in Chinese market.Keywords: Telemedicine; Promotion Tools; Optimal Solutions; Chinese Market.

 • 6221.
  Takamatsu, Nikko
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Regnér, Caroline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Relationskomponenternas betydelse i en upphandlingprocess mellan konsult och kund:  2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper investigates a number of components that influence the relationship between consultant and client in a procurement process of ERP. The paper deals with Trust, Commitment, Cooperation and Satisfaction. The problem lies within the fact that consultants do not know how and to what extent the components affect relationship quality. Based on the theories in the areas of procurement, relationship marketing and relationship quality, information has been gathered about how the various authors believe a procurement process works, how they view relationship marketing and how relationship quality is created. The components discussed are trust, commitment, cooperation and satisfaction. The empirical data is based on four companies, all active in the procurement of business systems. Our focus is on the consultant and how to handle the procurement process, how to create quality relationship with customers and how the components affect the relationship of the consultant's perspective. The procurement process is based on theoretical model of Verville and Halingten (2003). Relationship quality addresses how a good relationship is built up between the consultant and the client by McLachlin (2000). The importance of components in relationships is highlighted by Wilsons (1995) model. The method uses a deductive approach to qualitative inquire our respondents. The theories are then analyzed with empirical data from the four respondents, all consultants, to see how the procurement process and relationship quality are applied in practice. With the help of qualitative, empirical studies the consideration given to the components are reviewed. The analysis presents how the components affect the relationship quality seen from the view of the respondents. This has been established in a model of the procurement process where the constituent meaning is produced by how active or latent they are in the various procurement phases. The conclusion confirms that the components have a strong importance for the relationship during the procurementprocess

 • 6222.
  Tammi, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kirschner, Sabina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hur uppfattas etik och moral i reality-tv?: En studie ur deltagar- och tittarperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Reality-tv är ett fenomen som överskrider gränser och är på så vis utmärkande i sitt slag. Gränsdragningar mellan fiktion- och faktagenrerna inom tv-kulturen blir med tiden allt svårare att tyda. Det brukar benämnas ”faktion” eller ”infotainment”, som innebär underhållning, sensationalism och ”human interest” prioriteras. En av de reality-program som uppmärksammats är Kungarna av Tylösand, det gav upphov till en diskussion i medier om ansvartagandet då sex och alkohol hamnade i fokus.Genom att reality-tvgenren benämns som ”infotainment” så borde ansvaret hos produktionsbolag vara viktigt. Vi frågar oss i vår studie hur etik- och moralfrågor uppfattas i reality-program? Hur stor makt har produktionsbolaget över tittarnas etiska och moraliska värderingar och vidare hur tolkar deltagarna den etik och moral som de stöter på under och efter produktionen?Vi har utgått från ett kritiskt medieteoretiskt perspektiv och mediernas dagordningsfunktion samt användarmodellen. Därefter har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågor om deltagarnas och tittarnas uppfattningar.Utifrån resultaten fick vi bland annat ut att både deltagare och tittare uppfattade att programmet hade en skev verklighetsbild och den etiska bedömningen av att sända programmet ifrågasattes.

 • 6223.
  Tari, Tina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sevestedt, Emelie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vem vill bli militär?: - attrahera mera2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten står idag inför en stor utmaning att täcka sitt personalbehov. I och med övergången från pliktbaserat till frivilligbaserat försvar, konkurrerar de om arbetskraften och det blir allt svårare att rekrytera nödvändig personal. De som påbörjar utbildningar som är tänkta att leda till fast anställning, slutar i hög grad innan utbildningen genomförts. Avsikten med vår undersökning är att belysa försvarsmaktens rekrytering och personalförsörjningssystem samt bidra med förbättringsförslag av deras rekryteringsprocess.

  En metodkombination har genomförts i form av intervjuer, tre observationer samt litteraturstudie. Elva intervjuer med representanter från arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan inom Försvarsmakten. Observationerna bestod av ett besök på informationscenter, medverkan på ett seminarium samt ett event med informatörer på en gymnasieskola.

  Resultatet visade på stor okunskap i målgruppen om vad en anställning inom Försvarsmakten innebär. Dels på grund av dåliga förkunskaper bland de sökande och dels på grund av att Försvarsmakten inte, redan i inledningsfasen informerar tillräckligt. Många som påbörjar en utbildning genomför den inte, vilket är till nackdel för Försvarsmakten. För att få genuint intresserade personer att söka, anser vi att man bör satsa på mer information redan i förstadiet till ansökningarna.

 • 6224.
  Taspinar, Aytac
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Causal Relationship between export and economic growth: The Poland and Sweden Case2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6225.
  Taube, Karin
  et al.
  Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige.
  Fredriksson, Ulf
  Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige.
  Eklund, Monica
  Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige.
  Läsundersökningsprojekt i samarbete med kommuner2005Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Sedan 1993 har Karin Taube i samarbete med ett antal kommuner genomfört en rad läsundersökningsprojekt. Sådana undersökningar har bl.a. genomförts i Stockholms kommun, i kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Tyresö samt Ekerö. Under hösten 2004 har en överenskommelse gjorts att genomföra en liknande undersökning under 2005 i skolår 8 i Härnösands kommun.

  Läsning är en central färdighet av betydelse för elevernas fortsatta skolgång och för deras möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Utifrån detta perspektiv har flera kommuner bedömt det som mycket viktigt att utvärdera och noggrant följa upp hur elevernas läsfärdigheter i kommunen utvecklas. De läsundersökningar som genomförts har gett de deltagande kommunerna en möjlighet att följa hur elevernas läsfärdighet ser ut i kommunen samtidigt som resultaten har kunnat jämföras med andra kommuner. Genom att de lästest som har använts i de olika undersökningarna bygger på det internationellt utprövade testet som användes i den stora internationella undersökningen IEA Reading Literacy 1991 har också en jämförelse kunnat göras med ett nationellt urval av elever som deltog i denna undersökning.

  Insamlade data har också kunnat användas för vidare analyser. Utifrån de insamlade data har ett antal specialstudier genomförts kring läsning bland elever med invandrarbakgrund, åldersblandade klasser och användning av olika läsinlärningsmetoder. Planer finns på fler studier som bygger på insamlade data. På detta sätt har undersökningarna fyllt det dubbla syftet att både ge kommunerna kunskap om läsfärdigheter bland kommunens elever och att ge forskarna en möjlighet till fördjupade analyser kring läsning och därmed relaterade frågor.

 • 6226.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  “At least I can walk” – online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia2017Conference paper (Refereed)
 • 6227.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  DYSLEXI, INTERNET OCH STIGMA: en netnografisk studie av nätbaserad kommunikation hos personer med dyslexi2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Titel (translated from Swedish): Dyslexia, the internet and stigma – a netnographic study of online communication in people with dyslexia

  Author: Helena Taubner

  Supervisor: Åsa Wengelin

  Examinator: Magnus Tideman

  Masters thesis (30 ECTS) in Disability Studies, University of Halmstad, Sweden, spring 2013

  The thesis is written in Swedish.

  Our communication continually changes, and the internet is an important factor in that development. New ways of making writing more efficient, for example the use of abbreviations and special symbols are emerging. We mix written language with photos, films, sound clips and links. Norms for what is considered to be the correct use of language are displaced. When our abilities do not match society’s expectations, stigmatization occurs. This is what happens to a person with dyslexia when the demands placed upon them for their reading and writing abilities become too high. What happens when the communication moves into the online environment? The following three issues are addressed:

  How do individuals with dyslexia communicate online?

  How do individuals with dyslexia relate to their online communication?

  How do individuals with dyslexia control their stigma when communicating online?

  The study is a two-part qualitative case study based upon semi-structured interviews and netnographic shadowing with two informants, Andreas and Linda. The results were analysed with reference to Goffman’s theory of stigma. In spite of the fact that Andreas has greater difficulties with reading and writing than Linda, he experiences less stigma in relation to communication, since he more consciously manages to control his stigma. A crucial factor for both informants is whether or not the online forum is synchronous or asynchronous (it is impossible for them to pass in synchronous forums). Hence, the study suggests that the degree of stigmatization does not necessarily correspond to the degree of difficulties with reading and writing.

 • 6228.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Increased Agency through Screens and Co-Creation – Literacy Practices within a Group of People with Aphasia at a Swedish Folk High School2019In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 21, no 1, p. 197-206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to analyse characteristics of collective and authentic literacy practices within a group of people with aphasia attending an aphasia course at a Swedish folk high school. The group included 12 individuals with aphasia who were studied during a period of 3 weeks. Ethnographic data consists of video and audio recordings, photos and field notes. Two main characteristics of the literacy practices were identified: digital screens dominated and bridged the online/offline boundary, and shared knowledge enabled the participants to co-create literacy. The literacy practices were emancipatory, because they provided ways for the participants to un-mask their inherent competence, increasing their agency. When the use of digital technology transforms a (formerly non-literacy) practice into a multimodal literacy practice, and when an individual with aphasia becomes part of a literacy co-creation practice, the disability (understood as a relation between individual and environmental characteristics) caused by aphasia is reduced. © 2019 The Author(s). 

 • 6229.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Online and offline re-negotiation of self when living with post-stroke aphasia2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Aphasia, i.e. language disorder caused by brain injury (most commonly stroke), affects some 10.000 people in Sweden every year, 30% of whom are between 18 and 65. Much has been said about neurological or medical aspects of aphasia, but experiences of people affected are much less studied.

  When living with post-stroke aphasia, the stroke constitutes a boundary between separate phases of life, often evoking an identity crisis and a need of a re-negotiation of self. Considering that 90% of the Swedish working-age population are Internet users, this re-negotiation process will necessarily include online aspects. Nevertheless, research combining aphasia, identity and online communication is scarce. Thus, this study aimed to investigate how working-age Swedish Internet users with post-stroke aphasia re-negotiate their identity, offline and online.

  Method: Qualitative interviews were conducted with nine individuals (three men and six women) living with post-stroke aphasia (all diagnosed R470). At the time of the interviews, they were between 26 and 61 years old. In addition, a total of 1,581 online posts (e.g. photos, videos, text, emoticons) created by the same participants were analysed.

  Results: The analyses indicate that the participants, in their re-negotiation of self, frequently position themselves in relation to other disabilities, e.g. by stating “I am not stupid” or “At least, I can walk”. This positioning varied depending on which points in time (i.e. pre-stroke, acute phase, rehabilitation, post-stroke) were taken into account.

  Conclusion: Whereas some of the participants struggled to maintain a representation of themselves similar to their pre-stroke identity, some proudly embraced aphasia as a new aspect of their identity. Furthermore, they seemed to have better opportunities to control the renegotiation process in online settings than offline.

 • 6230.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Online communication as improved stigma management in post-stroke aphasia2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: As in most developed countries, a large majority of the Swedish population are Internet users. Within the working-age population, the percentage is >90. Hence a large extent of the literacy practices and identity construction of Swedish people take place online. The increasing importance of being able to read and write is a challenge for people living with an acquired language disorder, such as aphasia (affecting some 10.000 individuals in Sweden every year). Linguistic practices are important mediating tools for identity construction. Aphasia can therefore be understood not only as (partially) losing one’s language and literacy skills per se, but also as being deprived of one’s identity. However, this is rarely taken into account in aphasia rehabilitation, and research combining aphasia, identity and online communication practices is scarce.

  Aim: The aim of the current study is to examine how working-age Swedish Internet users with post-stroke aphasia construct their identity online.

  Methods: Interviews were conducted with nine Swedish individuals (aged 26-61, three men and six women) with post-stroke aphasia. In addition, a total of >2000 online posts (e.g. photos, videos, text, emoticons) made by the same participants were collected.

  Results: Analyses of the data, based on Goffman’s theory of stigma management, indicated that the participants made active choices whether to display or hide their aphasia online. Some of them proudly displayed their difficulties (e.g. by posting their medical record, or posting texts with errors) while others made efforts to hide them (e.g. by sharing texts written by others instead of writing themselves, or preferring emoticons or the like-button over commenting in writing), thus creating a difference between their offline and online identity. Offline, this kind of stigma management was less available to them.

  Conclusion: A possible conclusion is that the participants’ online literacy practices to a large extent aimed at controlling who knew what about them, i.e. to control their stigma by presenting different identities in different contexts. It appears as if the participants consider the Internet, with its wide range of communication tools (including pictures, like-buttons, emoticons), a better arena for stigma management than their offline practices.

 • 6231.
  Taubner, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Success Stories – Narrative Types in Swedish Journalistic Newspaper Articles about Living with AphasiaManuscript (preprint) (Other academic)
 • 6232.
  Taubner, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Wengelin, Åsa
  Department of Swedish, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Signs of aphasia: Online identity and stigma management in post-stroke aphasia2017In: Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, ISSN 1802-7962, E-ISSN 1802-7962, Vol. 11, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate online strategies for re-negotiating identity, in terms of stigma management, developed by working-age Swedish Internet users with post-stroke aphasia, i.e., acquired language impairment caused by brain injury. Interviews were conducted with nine individuals (aged 26-61, three men and six women) with post-stroke aphasia. In addition, a total of 1,581 screenshots of online posts (e.g., photos, videos, text, emoticons) created by the same participants were collected. Drawing on social semiotics (specifically the three dimensions of online communication mentioned by Kress (2003), i.e., composition, content and context) and Goffman’s theory of stigma (1963, specifically the concepts of stigma management and passing), qualitative thematic analysis was performed. Regarding composition, three themes emerged: Relying on others or technology, Beyond speaking and writing, and Controlling speed and timing. The participants rarely posted content about aphasia, but some of them used the Internet to raise awareness. Different online contexts had different meaning to the participants in terms of identity. Being open about the aphasia in one forum did not imply the same behaviour in another forum (e.g., dating sites). For the participants to pass (Goffman, 1963), should they want to, they needed to control all three dimensions. If the context or the composition revealed the stigma, controlling the content was not enough to pass. The multimodality of the Internet enabled the participants to manage their stigma in a variety of ways and to choose whether to be perceived as persons with aphasia or not. © 2017, Masaryk University. All rights reserved.

 • 6233.
  Taubner, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Wengelin, Åsa
  Department of Swedish, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Still the same? – Self-identity dilemmas when living with post-stroke aphasia in a digitalised society2020In: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Self-identity construction through “stories of self” is highly relevant for people with aphasia, not only because the onset entails a “biographical disruption” but also since their ability to keep their “stories of self” going is reduced. Three dilemmas (constancy/change, sameness/difference and agency/dependency) are known to be central to identity. In a digitalised society like Sweden, self-identity construction, including the navigation of these dilemmas, takes place both online and offline. Nevertheless, research combining aphasia, identity and online issues is scarce.

  Aim: This qualitative study aims, in terms identity dilemmas, to investigate self-identity construction in working-age persons living with post-stroke aphasia in a digitalised society (i.e. Sweden). Are the dilemmas relevant to the participants, and if so, how do they navigate them online and offline?

  Methods and Procedures: Nine individuals (three men and six women, aged 24–54 at onset) with mild or moderate post-stroke aphasia participated. The data comprises nine individual audio-recorded interviews and 1,581 screenshots from online observations. Qualitative analyses were performed (vertically and horizontally), combining inductive and deductive approaches.

  Outcomes and Results: All three dilemmas are relevant to the participants. They construct their self-identity as both the same as they were pre-stroke and changed. They are both the same and different in relation to other stroke survivors (with or without aphasia), i.e. both “disabled” and “normal”. They display both dependency and agency. Thus, they navigate the dilemmas by constantly negotiating what to include in their stories of self. In addition, telling one story of self offline does not imply telling the same story online.

  Conclusion: The dilemmas are intertwined and highly relevant to the participants. Offline and online settings evoke different ways for them to navigate the dilemmas. Increased awareness of the possible struggle with self-identity dilemmas in people with aphasia, and the possible difference between their online and offline self-identities, should be of value to family members, clinicians and researchers. Further research based on a larger sample is suggested.

 • 6234.
  Tay, Jimmy
  Halmstad University.
  Svenska bordtennisspelares dubbla karriär upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this study was to investigate perceived demands, resources, barriers andcoping strategies among Swedish table tennis players who combine sport and education. Five interviews were conducted with table tennis students between 22-27 years. The interviews were based on The Holistic Athletic Career Model and The Athletic Career Transition Model. For analysis and processing of gathering data The Athletic Career Transition Model was used to describe perceived demands, resources, barriers and coping strategies. The Holistic Athletic Career Model was used to describe different dimensions of life. The results revealed that the table tennis students perceived demands within different areas of life. The biggest demand was searching for a balance in their dual career. The table tennis students perceived social support as the biggest resource and most barriers within the athletic dimension. The most common coping strategy was coping with the academic dimension.Keywords:

 • 6235.
  Tebelius, Ulla
  Luleå university of technology.
  Evaluation of the Yo-pro project2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The project is directed at youth workers and leaders working with young people (13-20 years old) in leisure time activities in the public sector, youth clubs or NGO’s. The idea was to provide youth workers and other adults working with young people appropriate means to get young people participate in decision making processes and support their integration into the society. The goal is to strengthen the position of the young people on the labour market and to support their active citizenship. The aim of the project was to produce a tool kit for a two days training programme run in the way the youth workers should work with the young people. The way the tool kit is implemented is intended to become a model for vocational training for youth workers.

 • 6236.
  Tebelius, Ulla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Girls involvement in Sport - Dynamics of sport participation of 12-19 years old female athletes2001In: Kinanthropologica, ISSN 1212-1428, Vol. 37, no 2, p. 67-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the significance of sports participation among girls at adolescence. The empirical study consisted of two complete sports teams (sports gymnastics and football) of 26 female-athletes. The girls were interviewed on four occasions between the ages of 12 and 19. The girls’ participation is described in an interactionist perspective as a socialisation process, which included learning the language, rules and norms of sport as well as creating an image of themselves as sports girls. Being more involved they realised the discrepancy between the norms of sport and their view of themselves as young females. They handled this discrepancy in different ways by either adopting the sports norms, behaving playful in relation to their sport or by choosing a less regulated activity. This should be seen as conscious choices. The girls were positioning themselves as physical active females within the cultural and ideological context of the contemporary social world.

 • 6237.
  Tebelius, Ulla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Risky pleasures?: Club cultures and feminine identities, by Fiona Hutton, 20062009In: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516, Vol. 21, no 2, p. 245-246Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article reviews the book "Risky Pleasures? Club Cultures and Feminine Identities," by Fiona Hutton.

 • 6238.
  Tebelius, Ulla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  The significance of sport participation for teenage girls' self-image: A longitudinal study2009In: Acta universitatis carolinae - Kinanthropologica, ISSN 1212-1428, Vol. 45, no 1, p. 131-142Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a longitudinal study of sports girls, at the ages of 12, 14 and 19. The aim of this paper is to investigate what engagement in sport during teenage meant for the girls’ conception of their own selves, how sports involvement influenced their self-image and how they handled the dual experience of having a female and a sports body. The girls received feedback confirming their identity as sports girls through their performances and significant others. This resulted in a disciplined body and preparedness to train hard. Looks and physique became important for their self-image when they successively became aware of and negotiated the significance of their gendered bodies. After leaving the club they chose activities considered more feminine. In this way they could maintain their identity as sports girls and at the same time abide by the heterosexual norms. The physically controlled body was a fundamental part in the process of constructing and reconstructing a coherent self.

 • 6239.
  Tebelius, Ulla
  et al.
  Halmstad University.
  Ericsson, Marie
  Halmstad University.
  Demokrati som procedur eller engagemang: Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkan2001Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Teenagers do not join voluntary organisations except for sport-clubs, and show little interest in politics, which have worried the Swedish, government. Community-clubs are attractive as they offer a meeting-place without any adult, where something unexpected and exciting may happen. The idea of the club, however, is to discipline. Teenagers should be active and socialised into democratic behaviour and norms, hence democratic procedures are used for them to run the club themselves. It might also offer a scene for individual modes of expression and collective protest. Modern life seems to give unlimited possibility of creating one's identity and future expressed in symbols from different cultures and with a focus on leisure activities. This paper is based on interviews with teenagers at community clubs, specially focusing girls, with the aim of showing the role of the club in their socialisation. There seems to be a potential for mainstream youngsters to participate in alternative democratic activities at the club. This public scene is of special importance to girls.

 • 6240.
  Tecabo, Temesgen
  et al.
  Halmstad University.
  Hawre, Hona
  Halmstad University.
  Nyanländas integration på arbetsmarknaden: Arbetsförmedlares upplevelser kring integrationsarbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and understand how employment officers at the Employment service is working with the integration of refugees and the impact of the immigration wave that began in 2015 has affected the working mediator’s roles. Therefore, this study will identify wich factors employment officers considers important for the effective integration of refugees. As the focus of this study is to investigate the roles of mediators of work in relation to the establishment of new arrivals used a qualitative research with empirical approach - collected material obtained from interviews, literature and electronic sources. This method gives a deeper understanding of the employment officers working approach to the integration of refugees, including detailed knowledge of how those working on integration issues and establishment. The result shows that the increase in immigration overloads employment officers and gives them the difficulty of integrating the refugees. Today's employment officers are understaffed and receive limited discretion. Due to a strictly controlled framework can not the employment agents do the work that the reform requires. The study also shows how a more free labor role in employment officer’s work can accelerate the integration of new arrivals and labor market integration.

 • 6241.
  Tefke, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Morgin, Nina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Men hur skriver man med egna ord om det är samma sak man vill få sagt?": Elever om problemet att skriva med egna ord.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skolor har jakten på fusket ökat. Antiplagieringstjänster är ett vanligt förekommande medel för att ta reda på om fusk föreligger eller inte. På detta vis kan man lätt lägga juridiska och moraliska aspekter på fuskande, men kan problemet ligga i själva pedagogiken? Att finna gränslandet mellan plagiat och imitation är lättare sagt än gjort. En uppmaning som inte sällan används av lärare för att hjälpa eleven i sin skrivprocess är “skriv med egna ord”. Vi undersöker hur elever uppfattar denna uppmaning och hur deras uppfattningar förhåller sig till lärares uppfattningar av samma uppmaning.

  Som grund för studien ligger material från två gruppintervjuer med elever på högstadiet och gymnasiet samt fyra tidigare genomförda djupintervjuer med svensklärare verksamma på dessa stadier angående deras uppfattningar av uppmaningen “skriv med egna ord”. Kategorier för uppfattningar identifieras och sorteras med hjälp av fenomenografisk analysmodell. Dessa uppfattningar jämförs för att se hur de förhåller sig till varandra, kategorierna emellan. Tidigare forskning på närliggande områden används som referensram och denna forskning visar att imitation är en naturlig och nödvändig del av skrivutvecklingen vilket gör uppmaningen “skriv med egna ord” problematiskt. Vi har kommit fram till att uppfattningarna av uppmaningen hos lärare och elever är delade i dubbel bemärkelse. Hos eleverna identifierade vi fem olika uppfattningar och lika många hos lärarna. Stundtals är de åtskilda och stundtals gemensamma. 

 • 6242.
  Tefke, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Morgin, Nina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Skillnaden mellan plagiat och imitation är milsvid: Fyra lärare om elevtexter i gränslandet mellan imitation och plagiat2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In school, pupils learn to critically relate to sources of various texts. In the course of time they also learn how to make references and cite properly. Yet, alarming reports show increasing cheating and plagiarism in colleges and universities. Plagiarism prevention services are used today in Swedish high schools. We are questioning how this relates to the sociocultural perspective and curriculum view of imitation as a natural part of the learning process, communication and language.

  Material from depth interviews, with four teachers in the school subject Swedish about their theoretical and practical approach to students' writing process and writing development are used to deal with the issues of this thesis. The results from the interviews are analyzed in relation to a literature study on the subject. Research on the sociocultural perspective shows that imitation is a natural part of the learning process, communication and language. The form of intertextuality that occurs when texts are imitated and voices are borrowed - dialogism - is not only natural but also necessary for all writing development. We seem to be unable to discern the natural role of imitation in students’ writing development among all respondents. 

 • 6243.
  Tegler, Susanne
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Likvärdiga betyg i matematik: Utvärdering av mätmetod2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to evaluate how well a matematical test can measure the equity of grades between schools. This study indicates that the test shows differences in equity that also has been seen in earlier research. A more detailed investigation, where the local test compared with the national tests, would be appropriate to better decide the reliability of method.

  The mathematical test has also shown potential to give a good indication about the pupils further progress in upper secondary school. The grades from the previos school is less accurate which can depend on: (i) the teachers, that have constructed the test, have only included excercises that are of use for the first course in mathematics in upper secondary school, (ii) the grades are not reflecting knowledge, (iii) the knowledge changes over the summer vacation.

 • 6244.
  Teixeira, Pedro J.
  et al.
  PANO-SR, CIPER, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
  Marques, Marta M.
  Trinity College Dublin, Dublin, United Kingdom & Centre for Behavior Change, University College London, London, United Kingdom & PANO-SR CIPER, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
  Silva, Marlene N.
  PANO-SR, CIPER, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
  Brunet, Jennifer
  School of Human Kinetics, University of Ottawa, Ottawa, Canada.
  Duda, Joan L.
  School of Sport, Exercise, and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom.
  Haerens, Leen
  Department of Movement and Sports Sciences, Ghent University, Ghent, Belgium.
  La Guardia, Jennifer
  Omada Health, San Francisco, USA.
  Lindwall, Magnus
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lonsdale, Chris
  Institute for Positive Psychology and Education, Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Markland, David
  School of Sport, Health and Exercise Sciences, Bangor University, Bangor, United Kingdom.
  Michie, Susan
  Centre for Behavior Change, University College London, London, United Kingdom.
  Moller, Arlen C.
  Department of Psychology, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA.
  Ntoumanis, Nikos
  School of Psychology, Curtin University, Perth, Australia.
  Patrick, Heather
  Carrot, Inc, Redwood City, USA.
  Reeve, Johnmarshall
  Institute for Positive Psychology and Education, Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Richard, Ryan M.
  Institute for Positive Psychology and Education, Australian Catholic University, Sydney, Australia & Department of Clinical and Social Sciences in Psychology, University of Rochester, New York, United Kingdom.
  Sebire, Simon J.
  School for Policy Studies, University of Bristol, Bristol, United Kingdom.
  Standage, Martyn
  Centre for Motivation and Health Behaviour Change, Department for Health, University of Bath, Bath, United Kingdom.
  Vansteenkiste, Maarten
  Department of Developmental, Personality and Social Psychology, Ghent University, Ghent, Belgium.
  Weinstein, Netta
  School of Psychology, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom.
  Weman Josefsson, Karin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Williams, Geoffrey C.
  Center for Community Health and Prevention, University of Rochester, New York, USA.
  Hagger, Martin
  Psychological Sciences, University of California, Merced, USA & Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Classification of Techniques Used in Self-Determinationheory-Based Interventions in Health Contexts: An Expert Consensus StudyManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  While evidence suggests that interventions based on self-determination theory can be effective in motivating adoption and maintenance of health-related behaviors, and in promoting adaptive psychological outcomes, the motivational techniques that comprise the content of these interventions have not been comprehensively identified or described. The aim of the present study was to develop a classification system of the techniques that comprise self-determination theory interventions, with satisfaction of psychological needs as an organizing principle. Candidate techniques were identified through a comprehensive review of self-determination theory interventions and nomination by experts. The study team developed a preliminary list of candidate techniques accompanied by labels, definitions, and function descriptions of each. Each technique was aligned with the most closely-related psychological need satisfaction construct (autonomy, competence, or relatedness). Using an iterative expert consensus procedure, participating experts (N=18) judged each technique on the preliminary list for redundancy, essentiality, uniqueness, and the proposed link between the technique and basic psychological need. The procedure produced a final classification of 21 motivation and behavior change techniques (MBCTs). Redundancies between final MBCTs against techniques from existing behavior change technique taxonomies were also checked. The classification system is the first formal attempt to systematize self-determination theory intervention techniques. The classification is expected to enhance consistency in descriptions of self-determination theory-based interventions in health contexts, and assist in facilitating synthesis of evidence on interventions based on the theory. The classification is also expected to guide future efforts to identify, describe, and classify the techniques that comprise self-determination theory-based interventions in multiple domains

  Available from: https://www.researchgate.net/publication/335909485_Classification_of_Techniques_Used_in_Self-Determination_Theory-Based_Interventions_in_Health_Contexts_An_Expert_Consensus_Study [accessed Dec 01 2019].

 • 6245.
  Telemo Nilsson, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Rexha, Laurinda
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  When the physical patient becomes digital: A study of the innovation “digital health care center” on the Swedish market2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Object of study: The innovation “Digital health care center” from a multi-level stakeholder’s perspective.

  Problem: A new technology era has opened up for new kind of innovations. Digital health care centers are a service that recently has been introduced on the Swedish market, which needs further investigation. To be able to better understand, explain and predict future behavior of an innovation the innovation could be theoretical conceptualized and classified. In the specific area of health care, new innovation should preferable be investigated in from a multilevel perspective, including different stakeholders opinions. One if the stakeholders are the customers. If new innovative products and services want to be successful, it required consumers to adopt the product or service, but relatively few studies have focused on the adoption of technology services among customers.

  Purpose: The purpose of this thesis is to gain a better understanding of the innovation “digital health care center” in Sweden.

  Research question: How can the innovation “digital health care center” be described through a stakeholder perspective?

  Method: The empirical data were collected through qualitative semi-structured interviews and a structured quantitative questionnaire.

  Conclusions: The innovation digital health care center can from a multi-level perspective be described as an innovation that contributes and have an impact on the market and the healthcare industry in many ways. The innovation could be described as a complement to traditional health care. The innovation has influences from different theoretical classes of innovation which means that the innovation cannot be categorized in a specific class. The innovation can be considered successful because it facilitates for the patient.. According to the stakeholder group potential patients, a majority of the respondents thinks that increased availability and time-efficiency would be facilitating factors and reasons for using the service. The innovation is described by the various stakeholders as contributing to a better society. The care becomes more productive, cost effective, more available, and in the broader perspective, the innovation contributes to increased digitalization of the healthcare sector as a whole. There are many new possible fields of application which in the healthcare industry which could develop the innovation further. Strengths and opportunities with the innovation can be considering outweighing weaknesses with the innovation and potential threats of the innovation. 

 • 6246.
  Tell, Joakim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  An informal approach to management development at small and medium-sized manufacturing companies2016In: International Journal of Information and Operations Management Education, ISSN 1744-2303, Vol. 6, no 2, p. 135-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Considerable debate and discussion exist on the effectiveness and relevance of various management development models/approaches/methods intended to support companies and their managers. In recent years management researchers have described successful network collaborations among companies that increase managerial capability, effect positive change, and promote beneficial development. However, the literature has not fully explored the fundamental principles and learning outcomes of learning networks in this context. As a result, organisers (or providers) of management development courses and programs lack the needed resources that help them create effective learning environments. This paper describes an informal management development approach known as the learning network in which SME managers share experiences and ideas in a learning network characterised by mutual trust and purposeful collaboration.

 • 6247.
  Tell, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Designing management training using a learning network approach2011In: Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2009‐2011: Introducing the Research Area of Innovation Science / [ed] Sven-Åke Hörte, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2011, p. 103-116Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In academic literature there are many references to empirical research about collaborations between companies and Higher Education Institutions (HEIs) in different network constellations in order to create change and development. However, when reading about all these different collaborations, it becomes obvious that the organising principles and under which conditions networks are effective to use as a development method are not clearly identified. In order to understand this complex area in a better way, I propose that researchers first need to understand the day‐to‐day work of managers and the issues they are confronted with in order to use a network approach as a transformation process that enables learning, in order to design a HEI‐based management training programme that supports action and therefore enables change. Another point of departure in this article is that, when using a learning network approach to design a management training programme, it is important to communicate and make different dimensions of learning very clear. Traditionally, it is often the cognitive (know how) and the social knowledge (know who) that is in focus when using a network perspective to work with management development. What I want to draw attention to in this article is that the psychodynamic knowledge (know myself), which creates self‐confidence and the courage/motivation to work with and try out new ideas, is important if change is to be reached. Also, this will create learning, not only at an individual level, but also at an organisational level, when knowledge is made clear through action (trial and error).

 • 6248.
  Tell, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Learning Networks : A metaphor for inter organisational development1999In: The Babson Kaufmann Research Conference, Colombia, South Carolina, USA, 1999Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  LEARNING NETWORKS—A METAPHOR FOR INTER-ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

  Joakim Tell, Halmstad University, Sweden

  Principal Topic

  I want to highlight the importance of external relations and the qualitative elements in dialogue for the development of SMEs, by using the metaphor of networks as a base for facilitating company development. I have, during a four years period, followed and studied inter organisational networks from “within,” and seen the possibilities of using networks (external relations) as a development tool. In this paper, I reflect over the process where different organisations meet and share knowledge and visions on how to work with development questions and emphasise the importance of external relations for both inter organisational and internal company development.

  Method

  The method used in this study is action research. In action research the question at issue is addressed by both researcher and the so called “researched,” the other (e.g. an organisation) who presents as well as represents the question. The research the learning, is in the joint action, which, if successful, will at the same time and in the same act a contribution to solving or clarifying practical problems as well as generate knowledge.

  Implications

  The implications drawn from this study is that external relations is an important complement in the development of SMEs, both on a personal level for the people taking part, but also on a company level. On a personal level, uncertainty reduction and changed values are examples on development, and on a company level, different intra/inter organisational development projects have been initiated.

  These relations have also proved to be an effective medium for sharing experience and enhancing mutual trust among the participants. It has particularly been effective in sharing tacit knowledge and creating new perspectives.

  In order to give representatives from SMEs a greater possibility to reflection, researchers from universities can work more closely with companies in the region and fill the roles necessary to facilitate these relations. I see that SMEs can use external relations as an alternative form of organisation for development, where a group of key persons from SMEs and universities form this ad hoc “development group,” to compensate for internal lack of resources. This closer co-operation between university and industry will also have a positive, long-term effect on the development of the region and the relations between university-industry.

 • 6249.
  Tell, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Learning networks: A metaphor for inter organizational development in SMEs2000In: Enterprise and Innovation Management Studies, ISSN 1463-2446, E-ISSN 1469-5863, Vol. 1, no 3, p. 303-317Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to highlight the importance of external relations and the qualitative elements of dialogue for the development of SMEs. This is achieved by using the metaphor of learning networks as a base for facilitating inter and intra organisational company development. The paper draws on a five-year field study, where the emergence and workings of inter-organisational networks were followed from a participant perspective with special emphasis being placed on the outcome for SMEs of participating in a learning network. The focus of these networks was on experience exchange and joint knowledge creation, as well as business relations. A significant outcome of this inter-organisational networking was the sharing of knowledge and visions on how to work on development combined with an emphasis on the role of external relations for internal company development, i.e. the possibilities of using networks as a development tool. These relations have also proved to be an effective medium for sharing experience and enhancing mutual trust among the participants. It has been particularly effective in sharing tacit knowledge and creating new management perspectives. Results from the study indicates that SMEs can use the learning network as an alternative form of organisation for development, where managers from different companies, together with researchers, form an ad hoc ''development group'' to compensate for internal lack of resources.

 • 6250.
  Tell, Joakim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Managerial strategies in small, fast-growing manufacturing firms2012In: Journal of Management Development, ISSN 0262-1711, E-ISSN 1758-7492, Vol. 31, no 7, p. 700-710Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to create a better understanding of the strategic management behavior of top managers in small, fast-growing manufacturing firms.

  Design/methodology/approach: Empirical data have been collected in Sweden through both a survey of the 100 fastest growing small firms during 2000 and the development five years after (2001-2006), as well as through structured observations of the working days of top managers in six fast-growing manufacturing small firms.

  Findings: Managers in small, fast-growing manufacturing firms are engaged in many different activities. However, a few activities tend to take the majority of their time. These activities are either operational (for instance, activities related to production, marketing and sales) or administrative (for instance, activities related to the firms’ personnel and to financial issues). Looking at the managers’ activities from a strategy management point of view, they spend very little time on strategic activities. This finding may explain why firm growth in many cases declines or even ceases.

  Originality/value: The paper contributes to the theoretical and empirical literature on strategic processes in small, fast-growing manufacturing firms by showing that the majority of their managers use a “simplistic strategy”. Such a strategy may imply that these managers find it difficult to alter their originally successful operational and administrative behavior in order to develop their firms. Such managers are “stuck” in a path dependency mindset, even though the growth of their firms requires that they adopt a more flexible management strategy.

122123124125126127128 6201 - 6250 of 6878
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf