hh.sePublications
Change search
Refine search result
10111213141516 601 - 650 of 26394
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Alexandersson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bohl, Örjan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pendlingshämning1994Student thesis
 • 602.
  Alexandersson, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olika verkligheter: En studie om föräldrars uppfattning om genus2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förstå hur föräldrar till barn i den yngre skolåldern uppfattar genus. Föräldrar reproducerar normer och genusföreställningar till barnen, barnens möte med skolvärlden innebär ett möte med de normer och genusföreställningar som finns representerade i skolan genom lärarna. Följande frågor belyses i studien: Hur uppfattar föräldrarna sin genusmedvetenhet? Hur yttrar sig genusföreställningarna i skolan? Hur görs det genusskillnader enligt föräldrarna för barn i skolan? Hur uppfattas föräldrarnas genusmedvetenhet av pedagoger? Kvalitativa intervjuer har använts, föräldrarna som medverkat i studien har själva valt att delta och har barn i samma skola. De begrepp och teorier som ligger till grund för analysen är normer, genus, habitus och genushabitus. Resultaten visade att föräldrarna förklarar genus utifrån olika habitus. Genom att använda en feministiskpoststrukturalistisk syn på föräldrarnas förklaringar har studien kommit fram till att de normer som representeras i skolan även går att tolka som reproducerande av ojämlika genusstrukturer. Studien visar hur föräldrar reflekterar över skillnader utifrån genushabitus, men även utifrån könshabitus. Det har även framkommit att det finns normer som håller på att förändras och svårigheterna med att genomföra en förändring.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 603.
  Alexandersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lindblom, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  “Var klämmer skon...?”Framtida kompetensbehov på: Nilson Group AB 2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Nilson Group AB är ett detaljistföretag i skobranschen och består av fem affärsområden; Din Sko, Skopunkten, Nilson, Jerns och Radical Sports. Under våren har företaget utfört en kompetensinventering, och vi blev tillfrågade att komplettera denna med ett framtidsperspektiv på kompetensutveckling. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken kompetens företaget Nilson Group AB, tror sig behöva i ett framtidsperspektiv. De metoder vi använt oss av för att nå den information vi söker är både kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden använder vi för att nå ut till företagets kunder och genom enkät få en bild av deras syn på Nilson Group AB:s framtida kompetensbehov. Inriktningen på enkätundersökningen är kommande kompetensbehov inom service, miljö och teknik. Vår kvalitativa undersökning utförs på företagets huvudkontor, där vi intervjuar personer med nyckelbefattningar om deras syn på viktiga framtida kompetenser för Nilson Group AB. I teorikapitlet redogör vi för kompetensbegreppet, individers lärande, företagets lärande - hinder och förutsättningar för lärande i arbetslivet, tyst kunskap och ledarskap. Utifrån det resultat vi fick fram kan vi konstatera att viktig kompetens på Nilson Group AB, i ett framtidsperspektiv, handlar om bl a teknik, miljö, inköp och service.
 • 604.
  Alexandersson, Martin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Heiman, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Trubenbach, David
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åkerberg, Christian
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Productplan for Kronobränneriet1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  To increase the image of the companies working in “kronobränneriet” and to help them to be more competetive in product development and design. The companies involved need knowledge from other areas and our assignment were to find the “right” companies with ability to cooperate.
 • 605.
  Alexandersson, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  da Silva Örlin, Erik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En fallstudie av visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun: - Ur ett New Public Management-teoretiskt perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utifrån ett New Public Management-perspektiv undersöka i vilken utsträckning visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun följer New Public Management och utifrån det undersöka vad det resulterat i. Uppsatsen grundar sig i en intervjumetod där ledande politiker och tjänstemän från kommunen intervjuats. Den teoretiska ansatsen utgörs av en New Public Management–teori grundad på olika dimensioner av New Public Management. Uppsatsens huvudsakliga empiriska material kommer från de intervjuer som genomförts. Det finns även ett brett och representativt material för New Public Management som främst presenteras som tidigare forskning. Uppsatsens resultat tyder på att visionsstyrningsmodellen inte entydigt följer ett New Public Management i alla indikatorer utifrån den teoretiska ansatsen. Det framgår dock tydligt att visionsstyrningsmodellen influeras av alla de New Public Management-teoretiska dimensionerna uppsatsen utgår från.

  Download full text (pdf)
  Fallstudie av visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun, ur ett New Public Management-teoretiskt perspektiv
 • 606.
  Alexandersson, Robert
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Taiwan In Sino-American Relations: An Ontological Security Study2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explain why China put so much emphasizes on the Taiwan issue in their relations with the U.S. This will be explored by looking at what elements are affecting the commitment to the Taiwan question in Sino-American relations and how this can be explained by using ontological terms such as "rooted identity" and "significant others". Two key elements has been identified to analyze this; victimization and legitimacy. To evaluate the subject two research questions will be used; how can legitimacy and victimization explain China’s commitment to the Taiwan question when it comes to Sino-American relations? What is the connection between legitimacy, victimization and the PRC’s rooted identity? Policy-statement and official documents will be used to sheed light on the Taiwan-questions affects on Sino-American relations from an ontological security theory perspective. The thesis will argue that the PRC’s early history has great effects on their commitment to this issue and that legitimacy and victimization is affecting China’s commitment to Taiwan to the extent that it cannot accept an independent Taiwan. Hence this issue will continue to have great impact on China’s foreign relations, especially with the U.S. However, despite strong rhetoric’s China does not necessarily need to achieve unification with Taiwan in the near future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 607.
  Alexandersson, Sanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Helgesson, Evelina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ett nödvändigt ont - Upplevelser före och efter stamcellstransplantation hos patienter med leukemi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Leukemi är en livshotande sjukdom som drabbar cirka tusen vuxna personer i Sverige varje år. Patienter med leukemi behandlas i första hand med cytostatika för att sjukdomen ska gå i remisson och i vissa fall fortgår behandlingen med stamcellstransplantation för att ge möjlighet till förlängt liv eller bot av sjukdomen. Stamcellstransplantation innebär att man slår ut patientens benmärg och ersätter denna med ny benmärg. Syftet med studien var att beskriva upplevelser för och efter stamcellstransplantation hos patienter som diagnostiserats med leukemi. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visar att patientens situation är komplex och att patienten tvingas handskas med fysiska, psykiska, sociala och existentiella upplevelser som ofta är påfrestande. Upplevelserna visade sig variera över tid och i intensitet. Mer forskning behövs inom området och då särskilt kvalitativ forskning. Kompetenshöjande utbildning för de sjuksköterskor som möter dessa patienter i sitt arbete skulle kunna bidra till ökad kvalitet på omvårdnaden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 608. Alf, Victoria
  et al.
  Claesson, Pia
  Utbildad idrottslärare?: En kvantitativ undersökning om utbildade respektive outbildade lärares sätt att använda uppnåendemålen i sin undervisning samt bedömning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 609.
  Al-Far, Manal
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fysisk aktivitet och depression hos äldre2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Depression at old age is a big health problem that is commonly occurring as well in primary as in secondary health care. Physical activity is necessary in order to preserve a good active aging and through preventive and promoting initiatives can health profits be achieved. The aim with the literature study was to elucidate the relationship between physical activity and depression among elderly. In the literature study, 9 scientific articles were analysed. The results from the analysis showed the significant value of physical activity for elderly people with depression and the results were categorized in two set of factors, firstly those general factors related to physical activity among elderly with depression  and secondly those related to maintaining physical activity into older age especially in association with depression.  Knowledge and awareness about factors that contribute to elderly people’s participation in physical activities enhances the possibilities for health care staff to give efficient and health promotion recommendations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 610.
  Alfelt, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eriksson, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Talent Management inom den svenska banksektorn: Hur den svenska banksektorn använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:                                   Talent Management inom den svenska banksektorn.

  Författare:                         Martin Eriksson och Oscar Alfelt 

  Handledare:                      Timurs Umans

  Nivå:                                  Kandidatuppsats 15 hp, Ledarskap, VT 2012 

  Frågeställning:                  Hur använder svenska banker talent management processen som en del av sitt HR-arbete? 

  Syfte:                                  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur banker använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete och på så sätt öka sin konkurrenskraft och effektivisera sitt arbete. Vi ämnar undersöka hur processen kan anpassas till en specifik sektor vilket i vårt fall är den svenska banksektorn.

  Metod:                               Studien gjordes med ett beskrivande angreppssätt. Vi använde en kvalitativ ansatts med individuella öppna intervjuer. Intervjuerna gjordes över telefon med fem stycken respondenter från svenska banker. 

  Teoretisk referensram:    Den teoretiska referensramen består av tre delar där första delen handlar om att förklara vad talent management är för att sedan presentera två talent management processer samt att beskriva HR inom banksektorn. Detta ligger som grund för vår talent management modell som presenteras i slutet. 

  Resultat:                            Här återges vad respondenterna uppgav under intervjuerna. 

  Analys:                               I analysen jämförs respondenternas empiri och analyseras efter den teori som vi har använt.

  Slutsatser:                          Här presenteras de ändringar som gjorts i modellen sedan den först presenterades i den teoretiska referensramen. Med hjälp av teorin och informationen från respondenterna har vi kunnat skapa en relevant och giltig talent management modell för den svenska banksektorn.

  Nyckelord:                         Talent Management, Human Resource Management, banksektorn, personalarbete.

  Centrala begrepp:            HRM (Human Resource Management): Handlar om arbetet med personal och humana resurser.

  Talent Management: Ett verktyg inom HRM med fokus på arbetet med att attrahera, bibehålla och utveckla nyckelpersoner inom företaget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 611.
  Alfermann, D.
  et al.
  Faculty of Sports Sciences, University of Leipzig, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). The P.F. Lesgaft State Academy, St Petersburg, Russian Federation.
  Zemaityte, A.
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania & Department of Pyschology, University of Konstanz, Konstanz, Germany.
  Reactions to sport career termination: A cross-national comparison of German, Lithuanian, and Russian athletes2004In: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 5, no 1, p. 61-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To assess the cognitive, emotional, and behavioural consequences of sport career termination of national and international level athletes in three nations.

  Design and methods: Athletes of Germany (n=88), Lithuania (n=65), and Russia (n=101) were asked to describe in retrospect their reactions to career termination. The Athletic Retirement Questionnaire developed by the first two authors and presented in three corresponding languages was used. Planning of retirement and national identity served as independent variables. Dependent variables were reasons and circumstances for career termination, participants’ emotional reactions, coping reactions, athletic identity during and after sport career, and adjustment to life after career termination.

  Results: Analyses of variance revealed significant main effects of retirement planning and national identity on most dependent variables. Planning of retirement contributed to significantly better cognitive, emotional, and behavioural adaptation. In addition, high athletic identity contributed to less positive reactions to retirement and to more problems in the adaptation process. The emotional reactions of Russian and Lithuanian athletes were similar, but differed from the German athletes who, in general, showed more positive and lesser negative emotions after retirement. Though accepting the reality of retirement was the most often used coping strategy among all participants, Lithuanian athletes showed more denial and Russian athletes more distraction strategies after retirement than the other nations.

  Discussion: The results are discussed with regard to athletes’ readiness for career transition in different social and cultural environments. Recommendations are given on how to help athletes to prepare for and to cope with career termination. © 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 612.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  University of Leipzig, Leipzig, Tyskland.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Career transitions and career termination2007In: Handbook of sport psychology / [ed] Gershon Tenenbaum and Robert C. Eklund, Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, 3, p. 712-733Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this chapter is to comprehensively overview this research area and expand the perspectives provided in the two earlier editions of this Handbook. In this chapter, we first define and explain the key concepts of athletic career, career transition, and career termination. In subsequent sections, we discuss the theoretical background, the empirical research, and intervention approaches as they are concerned with career transitions and termination. We close the chapter with suggestions for future research in the career transition area.

 • 613.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Sport psychology in Europe – Women’s perspective2013In: Abstracts of the ISSP 13th World Congress of Sport Psychology: July 21-26, 2013, Beijing Sport University, Beijing, China, Beijing, 2013, p. 55-55Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Compared to other disciplines of psychology, sport and exercise psychology is a very young field. Sport psychology associations were founded in a variety of countries (particularly in Europe and North America) in the 1960es and later, after the first World Congress of Sport Psychology had taken place in Rome in 1965. Despite the fact that even in those ages quite a few women were studying psychology and afterwards starting a scientific career, females in sport psychology were extremely underrepresented. One of the reasons could lie in the fact that sport, much more than psychology, was a stereotypically male field, with only a few opportunities available to women. Making a career in sport psychology was then a double contradiction for women. First, making a career in general contradicted the typical female role, and second, making a career in sport meant an untypical field for women.

  The presentation will be structured as a dialogue between the two presenters – female sport psychologists working in the field for more than 30 years. Both were born and started their careers during the period of the Cold War: Dorothee Alfermann in the Federal Republic of Germany, and Natalia Stambulova in the Soviet Union. Both countries do not exist on the European map any more reflecting dramatic political, social and economic changes in Europe during the last two decades. All the changes in the European context put their impacts on the development of sport and exercise psychology in Europe including overall organizational development, as well as female careers and their contributions to European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), other international sport psychology organizations (e.g., ISSP, AASP) and international sport psychology events (e.g., Congresses). The dialogue will be structured around the following three themes: (a) the presenters’ own careers analyzed from the point of gender issues (e.g., female professional role models and mentors), (b) history of European sport and exercise psychology, foundation of FEPSAC and contribution of its first President Ema Geron (1969-1973), and (c) female sport psychology professionals’ role in today’s European sport psychology and their contributions to FEPSAC, ISSP, AASP, national sport psychology associations, the editorial board of Psychology of Sport and Exercise, the European Forum of Applied Sport Psychologists, the European Master’s Studies in Sport and Exercise Psychology (EMSSEP), and the recent European Master’s (Mundus) Program in Sport and Exercise Psychology (EMPSEP).

 • 614.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Center for Sport and Health Science (CIHF).
  Zemaityte, Aiste
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania.
  Causes and consequences of career termination: A comparison of German, Russian and Lithuanian athletes2001In: International Society of Sport Psychology (ISSP) 10th World Congress of Sport Psychology: organized by Democritus University of Thrace, University of Thessaly, Hellenic Society of Sport Psychology : in the dawn of the new millennium : May 28-June 2, 2001, Skiathos, Hellas : programme and proceedings: vol. 4 / [ed] Athanasios Papaioannou, Marios Goudas, Yannis Theodorakis, Thessaloniki, Greece: Christodoulidi Publications , 2001, p. 26-28Conference paper (Refereed)
 • 615.
  Alfort, Alexander
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Språkinlärning på gymnasiet : Spanska, franska, italienska som främmande språk2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med detta arbete är att undersöka hur inlärningen av spanska, franska och italienska fungerar för ungdomar på gymnasiet. En viktig utgångspunkt är hur eleverna upplever sin egen inlärning utifrån kön. Under min VFU på Osbecksgymnasiet i Laholm stötte jag på fleratyper av elever, huvudsakligen med svensk bakgrund men också i viss utsträckning invandrarbakgrund. På Osbecksgymnasiet fick jag då tillfälle att observera elevernasinöärningsprocess. Jag fick där idén att undersöka hur inlärningen fungerar utifrån kön- Jag bestämde mig därför att skriva mitt examensarbete om just detta.
 • 616.
  Alfort, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “I’d Rather Be a Boy Any Day”: Gender Roles in Carson McCullers’s The Heart is a Lonely Hunter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores gender roles in The Heart is a Lonely Hunter (1940) by American author Carson McCullers. Theories and texts by Judith Butler, Nancy Chodorow, Raewyn Connell, Don Zimmerman, and Candice West among others, are used to support the thesis statement that stereotypical gender norms serve to compromise the main character Mick Kelly’s identity formation and her early sexual experiences. One important element of this discussion is the idea that gender is socially constructed rather than biologically given. Moreover, it is argued that gender is something that a person does repeatedly according to a strict set of socially constructed regulations. Based on the premise that gender is performativity, the conclusion is drawn that Mick Kelly’s ability to create her own identity within her gender-free world of music is severely diminished. In short, adherence to conventional gender norms makes her go from being a loner to being socially accepted as an equal among her peers; and from being a leader to being a follower, especially regarding her sexual relations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 617.
  Alfort, Nils
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Repressed Sexuality in J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine in what way the protagonist of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye, Holden Caulfield, represses his own sexuality and how this affects his relationship to men and women. With the aid of psychoanalytic theory and gender theory, the essay strives to determine how Holden Caulfield relates to traditional gender roles, the causes of Holden Caulfield’s repressed sexuality, and how Holden Caulfield’s repressed sexuality manifests itself. 

  Download full text (pdf)
  Sexuality and Repression in The Catcher in the Rye
 • 618.
  Alfredsson,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Dan,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Händelserna som ledde till staden Narvas kapitulation 17041996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen behandlades i huvudsak orsakerna till varför den starka och strategiskt viktiga fästningen Narva, i Estland, kapitulerade för ryssarna 1704. Uppsatsen försökte också besvara frågan om vem som bar ansvaret för den olyckliga utgången samt vilka konsekvenser händelsen fick. För att lättare förstå omständigheterna kring kapitulationen lades stor vikt vid händelserna i östersjöprovinserna under det stora nordiska krigets inledande år. Vidare beskrevs den tre månader långa belägringen ingående.
 • 619.
  Alfredsson,
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Joakim,
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Tobias, André
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Munther,
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mattias,
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Branding in the Automotive Industry2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Our overriding objective with this study was to investigate how branding within the automotive industry could become more efficient. The study limited itself to only cover the ‘Premium5’ segment, which consists of Audi, BMW, Mercedes, Saab and Volvo. The study was carried out through a number of interviews with people working in the industry along with secondary sources on the subject. A number of different theories on branding and competitive advantage were used. The results showed that car manufacturers largely communicate through the same channels and have the same objectives. However, there were certain differences which could be related to the size of the companies and their target groups. Moreover, the study showed that the brand is the most important variable for gaining competitive advantage. Also, the importance of relationship marketing, a closer dialogue with the customer was highlighted.
 • 620.
  Alfredsson, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindqwist Hajgato, Alexandra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bildstöd: En litteraturstudie om hur bilder stöttar eller hämmar läsförståelse i andraspråket engelska.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolorna används inte bildstöd i den mån som den engelska lärarutbildningen och Spsm poängterar att det behövs. Bildstöd är ett hjälpmedel elever i svårigheter behöver och andra elever kan nyttja. Enligt Lgr 11 (skolverket, 2019) omger det engelska språket oss i vardagen, och att eleverna kan kommunicera samt förstår talad och skriven engelska från olika källor är av största vikt för framtidens samhällsmedborgare. Men samtidigt finns bilder som hämmar och skapar svårigheter för elevernas läsinlärning. Syftet med denna litteraturstudie är att få en djupare inblick i vilka bilder och dess funktioner som stöttar istället för hämmar läsförståelsen under andraspråksinlärning och mer specifikt besvara, vad visar forskningen om hur bilder stöttar lärandet i läsförståelse i engelska som andraspråk? För att besvara denna frågeställning och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om bilders funktioner, läsförståelse, bildstöd och andraspråksinlärning. Vårt resultat visar att bilder stöttar läsförståelse i engelska ifall bilden är relevant till texten och eleverna har ett klart och tydligt syfte. Det visar också på att bilder ger stöd i utveckling av ordförråd vilket i sin tur leder till bättre läsförståelse. Elever som är praktiskt lagda eller i lässvårigheter får sämre resultat i läsförståelsetester, utan att forskningen vet anledningen. Forskningen har inte fått fram skillnaden på effekten av övergripande bilder och bilder som beskriver nyckelord i läsförståelse samt om vilka olika bilder som finns i engelska läromedel i den svenska skolan. Att lärare kan använda olika bilder och göra läromedelsanalyser är viktigt för att stärka engelskundervisningen. Därför krävs det vidare forskning på hur svenska engelskläromedel är uppbyggda med övergripande- samt nyckelords beskrivande bilder och hur de i sin tur stöttar elevernas förståelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 621.
  Alfredsson Blom, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lorentsson, Sofie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Revisorers syn på oberoendeproblematiken i samband med kombiuppdrag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Då en av revisorns viktigaste uppgift är att skapa tilltro för ett företags räkenskaper och förvaltning hos dess intressenter är det tvunget att revisorn är oberoende i förhållande till företaget. Detta oberoende hotas av så kallade kombiuppdrag som är en vanlig tjänst hos de flesta revisionsbyråer. Detta innebär att samma revisionsbyrå utför både revision samt redovisning eller rådgivning åt klienten. Vårt syfte var att undersöka revisorernas syn på denna oberoendeproblematik. Detta har vi gjort genom att studera relevant litteratur, aktuell lagstiftning och följt pågående diskussioner i facktidningar. Vi har sedan intervjuat fyra revisorer på olika revisionsbyråer om deras syn på oberoendeproblematiken i samband med kombiuppdrag på små aktiebolag. Slutsatsen vi dragit är att synen skiljer sig åt men att majoriteten inte uppfattar kombiuppdragen som ett så stort hot mot oberoendet att det inte är hanterbart.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 622.
  Alfredsson, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Birgersson, Åsa
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ståhlberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Outsourcing: på gott och ont2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med vår uppsats var att ur ett företagsledningsperspektiv svara på frågan: vilka för- och nackdelar har outsourcing medfört för företagens verksamhet och vad beror dessa på? För att ge svar på vår problemställning har vi använt oss av ett flertal litterära källor samt gjort en kvalitativ studie på fyra företag genom personliga intervjuer. Företagen som intervjuats har tillverkning som gemensam nämnare, men verkar alla i olika branscher och använder sig av outsourcing på olika sätt. Efter en jämförelse mellan vår teoretiska referensram och vår insamlade empiri har vi kommit fram till att de viktigaste fördelarna företagen har upplevt är ny kompetens, minskade kostnader samt ökad flexibilitet. Ny kompetens uppnås genom att företagen har möjlighet att ta del av leverantörens kunskap medan anledningen till att företagens kostnader minskar i första hand beror på att de kunnat anpassa sitt personalbehov. Ökad flexibilitet upplevs av företagen på grund av de kan använda leverantören som en extra resurs som snabbt förser företagen med kompetent personal. Den främsta nackdelen som framkom i vår studie var att kompetens kan gå förlorad då funktionen inte längre kontrolleras internt eller genom att personal försvinner med unik kunskap till den externa leverantören. Sammanfattningsvis har vi i vår studie funnit att de fördelar som outsourcing medför för företagens verksamhet överväger nackdelarna.
 • 623.
  Alfredsson, Carina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Roth, Marie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Schenell, Ramona
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att leva med svår hjärtsvikt: Faktorer som påverkar livskvaliteten2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Approximately 200 000 Swedes have been diagnosed with heart failure, which means that it´s one of the most common diagnosis in health care. Heart failure is a condition with severe symptoms and high mortality. Quality of life (QOL) is affected by the individual´s physical and psychological health, level of independence, social relationships and events in the environment. The aim of the study was to describe factors that affect the QOL in people with severe heart failure. The literature review included 13 articles, 12 quantitative and one qualitative constituted the basis for the result. The heart failures severity, symptom burden, comorbidity and limited autonomy were factors that influenced the QOL negatively. Positive factors were good social support and ability to maintain good spirits despite a difficult situation. The conclusion was that the greater impact heart failure had on daily life, the poorer QOL. Factors that affect daily life and therefore QOL was: overall symptom burden, autonomy and the extent of the gap between expectations and reality. The multi-professional team and the tradition of person-centered approach, significant for palliative care, would benefit people with severe heart failure who has the most impaired QOL. Heart failure creates physical, psychological, social and spiritual suffering and is the reason why people with heart failure should be offered palliative care. To get a holistic view of QOL in severe heart failure more qualitative research is needed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 624.
  Alfredsson, Dan
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Sveaborgs kapitulation 1808: hur kunde det gå så?1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen behandlas fråga om varför den starka fästningen Sveaborg, vid Helsingfors, utan tvingande orsaker kapitulerade för ryssarna 1808. För att lättare förstå omständigheterna kring kapitulationen lades stor vikt vid bakgrunden och förutsättningarna för kriget. Vidare beskrevs den två månader långa belägringen ingående, med tyngdpunkten på bombarderingar, parlamenteringar och rådslag. Slutsatsen drogs genom studium av ögonvittnesskildringar samt dåtida och nutida litteratur i ämnet.
 • 625.
  Alfredsson, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hessbo, Annie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Utveckling av testrigg för nedfirningsdon: Test och verifiering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att följa Europeisk EN standard eller motsvarande är en förutsättning för att komma in på marknaden och ett bra sätt att som tillverkare certifiera sin produkts uppfyllande av säkerhetskrav. Syftet med detta examensarbete har varit utveckling av ett testsystem för funktionstest av bromskraften i ett nedfirningsdon i samarbete med företaget Cresto AB. Testriggen funktionalitetstestar bromskraften för ett nedfirningsdon med hänsyn till hastighetskrav från standarden SS-EN 341:2011. Projektgruppen har bestått av totalt fyra studenter som arbetat i grupper om två med olika prioriterade delar i produktframtagningsprocessen för att utveckla ett verifierat produktförslag. Detta projekt avser att verifiera testriggens hållfasthet, identifiera de kritiska riskerna vid användning, samt komponentval av lämpliga mätenheter för testsystemets hastighetsmätning och temperaturmätning. Litteraturen bekräftar komplexiteten av dagens produktionssystem och vikten av riskbedömningar på grund av detta, också konkurrenskraften det innebär för ett företag att investera i senaste tekniken, och att använda sig av de senaste metoderna för att verifiera sina produkter i produktutvecklingsfasen. Rapporten påvisar fynd från två uppsättningar av verktyg att använda vid verifiering och utveckling av maskiner. Också mätenheter valda utifrån senaste tekniken för produktionssystem.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 626.
  Alfredsson, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Möller, Emil
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Optimering av motorfäste2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 627.
  Alfredsson, Erika
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Bengtsson, Matilda
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Bluetooth-implementation för Netbiter EC3502014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In industries today the demand for reading the state of industrial equipment and thus prevent machine breakdown, is increasing. The company HMS Industrial Networks AB has a product on the market, Netbiter EC350 that is used to read sensors and thus find out the condition of industrial equipment. By reporting scanned data to users through a cloud service, users can keep track of their equipment.

   

  When developing Netbiter EC350 a slot was made for a Bluetooth module to offer clients a wireless reading in future developments. In this project a prototype was made to show how this Bluetooth communication can be implemented.

   

  The goal of the project was to create a Bluetooth communication between a Bluetooth sensor and Netbiter EC350. A user interface was made to allow the user to read sensor values.

   

  The result of the project shows how a Bluetooth communication can be implemented to read sensors wireless and therefore it fulfills its purpose and goal. The user can find connectable Bluetooth devices, connect to a device and read measured values through a user interface.

   

  The prototype demonstrates how a Bluetooth communication with a Netbiter EC350 can be implemented and the project is therefore considered to be a good basis for future development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 628.
  Alfredsson, Mona
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The Capital Structure of Swedish Subsidiaries Abroad: Including an Empirical Study of Swedish Manufacturing Subsidaries in Malaysia1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  The emerging markets in South East Asia are attracing world-wide interrest. They have experienced an average growth in GDP of 7.7.% per year since 1986. The four Tigers have been at the centre of attention but also Thailand and Malaysia have endured economic growht. Many multinational companies have set up subsidiaries in this region. These emerging markets share of foreign investment accounted for 60% of all investments last year. When establishing a subsidiary abroad manay considerations need to be taken into consideration, one of which is the capital structure of the company. The issue for this thesis was to summaries the capital structure determinants identified in theories and previous studies and determine their relativ importance for Swedish subsidiaries in Malaysia. First the company-related capital structure determinants were discussed and thereafter the international factors. This made up the frame of reference for the thesis. The study was made from a micro economic perspective with the focus on the company. A quantitative medhodology was chosen since it was thought to be suitable considering the problem statement and the objectives for this thesis. A questionnaire was sent to Swedish multinational companies with a manufacturing subsidiary in Malaysia. However, the sample proved to be small, and only four valid answers were recived, which is the main limitation of this thesis. The first objective was to explain the determinants influencing the capital structure of multinational companies. This was done in the second chapter of the thesis and summarised in an exhibit. The second objective was to describe the capital structure fo Swedish subsidiaries in Malaysia. The companies included in this study were financed by 40% internal sources, 14% of equity and 46% of debt. This diverges from the result of Singh´s study (1995), but he studied domestic Malaysian companies and this study focused on Swedish subsidiaries in Malaysia. However it does correspond rather well with William and Sekely (1988) who claim that developing countries have a lowe debt ratio than industrialised countries. The third objective was to find the determinants relative importance for the Swedish subsidiaries in Malaysia. Since the sample was very small no internal ranking was statedd. However, this study suggests that local borrowing as a hedge against inflation and devaluation could be an important facot. This will however not influence the debt ratio provided that debt is exchanged for debt. Ti will affect the cost of capital since capital markets are segmented and the real rates of interest do differ between Sweden and Malaysia. The parent companies can provide guarantees and provede equity capital in order for the subsidiaries to be able to raise local financing. Another advantage of debt os the reduction in political resk which it induces. For the two wholly owned subsidiaries it is important to keep the control thus not allowing any local equity capital, and the two joint ventures pointed out the liquidity of assets as a capital structure determinant. None of the subsidiaries has a debt ratio goal but take advantage of favourable financing oppurtunities as they occur. Since hedging often is centralised to the parent company, it could be that the subsidiary´s position are left open.
 • 629.
  Alfredsson, Nina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersson, Caroline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Judith
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patienters tillfredsställelse av smärtlindring postoperativt2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I ett snabbt tekniskt utvecklande samhälle där individens roll i sjukvården växer, krävs allt mer patientanpassad sjukvård. Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters tillfredställelse av smärtlindring postoperativt. I resultatet har patienternas tillfredställelse belysts samt mätmetoder för begreppet beskrivits. Faktorer som påverkar tillfredställelsen av konventionell respektive patientkontollerad smärtlindring (PCA) postoperativt har analyserats. Enligt vår uppfattning visar studierna en tendens till att PCA ger bättre tillfredsställelse än konventionell smärtlindring. Detta kan komma att stärkas i framtida studier.
 • 630.
  Alfsdotter, Jeanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Att vara husmor: ett yrke värt semester? En inblick i den svenska politiska debatten under 30-och 40-talet om kvinnans roll i samhället2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Att den person som arbetade skulle ha semester, sågs av många människor vid semesterlagstiftningens införande under slutet av 30-talet som självklart. Svårare var däremot att avgöra vem som arbetade, och hur begreppet arbete skulle definieras. Hemmafrun, hemmet och arbetet som utfördes i denna sfär kom under 30- och 40-talen upp till politisk debatt, då den lilla världen, hemmet och därmed kvinnan, fick en ny ekonomisk och politisk betydelse. Syftet med denna uppsats är dels att visa hur den passar in i Yvonne Hirdmans analys av 1930-talets folkhemspolitik med dess ambition att utveckla ett nytt husmoderskontrakt, dels att bidra till förståelsen av varför debatten var så laddad genom att med utgångspunkt i Johan Asplunds begrepp ”tankefigur” visa hur husmoderssemestern utmanade etablerade föreställningar om semester och arbete.
 • 631.
  Alfsdotter, Jenna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Let Me Dance:: Exploring Narratology in Mineko Iwasaki’s Geisha of Gion2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Differnt techniques can be used when telling a story. A narrator might lie, skip parts of the story or exaggerate the facts in order the reader in a certain direction. These are some of the narratological tools explored in this essay through a study of Mineko Iwasaki’s autobiographical Geisha of Gion. I use different narratological theories when analysning the following questions: what kond of narrator is Mineko? Is she reliable or unreliable? Does her book have the typical features of a female writer, or does her way of telling her story contain elements that are often considered male? My conclusions are that Mineko writes in a typically male language when making straightforward descriptions. Further, Mineko strikes me as an unreliable narrator when describing events that took place more than 40 years ago un the form of dialogues, rendered word by word. I believe that it is impossible to remember a dialogue as precisely as Mineko is retelling it.
 • 632.
  Alge, Erika
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Wahlqvist, Marlene
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Erfarna klättrares upplevelse av arousal och hantering av anxiety2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en djupare förståelse för vad som ger upphov till anxiety hos erfarna klättrare och hur de hanterar (coping) somatisk såväl som kognitiv anxiety vid traditionell klättring. Skiljer sig copingstrategierna mellan män och kvinnor samt är det sökandet efter arousal som motiverar till traditionell klippklättring. En kvalitativ undersökning genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide som underlag. Nio stycken erfarna klättrare (män = 6, kvinnor = 3) mellan 23 och 46 år (M = 33.4 år) inom traditionell klättring intervjuades. Resultatet visade att alla klättrarna använde sig av positiv self-talk, medan visualisering endast användes av ett fåtal som ett sätt att återfå fokus och att samla sig. Viktiga faktorer bakom hanteringen av anxiety var erfarenhet och kunskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 633.
  Algeröd, Oskar
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Davidsson, Tobias
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hållfasthet i helväggselement av cementbunden träull2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cement bonded wood-wool as external walls have been used around the world since the 1980s. They can have different appearances, wood-wool slabs connected to each other into larger wall elements that are raised between concrete columns and beams. Another type is hollow wood-wool blocks that are stacked on each other and filled with concrete to make an external wall. In 2004 a new building system was launched in Sweden, large prefabricated wall elements of wood-wool. They are connected to each other with concrete columns and beams integrated in the elements to make an external wall. This report is looking into if the concrete beams and columns for the building system are needed. In the report three different tests were made to get the mechanical properties of the prefabricated wood-wool elements. Results showed that there was a large different in the density between the wall elements and it also showed that the modulus of rupture varied between 0.248-0.449 MPa on three identical wall elements. The characteristic modulus of rupture was three times higher than documented in previous reports of a similar wall. The conclusion of this report is that the concrete beams and columns should still be in the wall system.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 634.
  Algotsson, Marcus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Construct validity and test-retest reliability of a rotational maximum strength test and rotational power test in 1080 Quantum2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Explosive rotational movements are parts of many sports such as golf, tennis and baseball. Rotational strength and power tests exist, but valid and reliable tests to measure standing rotational strength and standing rotational power are lacking. 1080 Quantum is a machine wich can measure, speed, force and power and has several different resistance modes was used for testing rotational power and strength in this study. Aim: The aim was to investigate the validity and reliability of two new standing Quantum rotational tests; one measuring maximal rotational strength (1RM) and one measuring rotational power. Methods: Fifteen subjects, 8 men and 7 women, with at least one year of experience of resistance training participated in the study. The two new tests were: the Quantum power rotational test (PRT) and the Quantum 1RM rotational test (1RMRT). Testing occured during two sessions and during the first session construct validity of the two new rotational tests was assessed with a standing medicine ball throw (MB) and a sitting rotational power test (SRT). During the second session PRT and 1RMRT were tested for test-retest reliability. To study construct validity á priori hypothesis were stated and data were analyzed with Spearman´s correlation coefficent (rs). Intra correaltion coefficient (ICC) was used for test-retest reliability for PRT and 1RMRT. Results: Priori hypotheses were all fullfilled. Correlations found were considered good between PRT and MB (rs=0.80), moderate between PRT and SRT (rs=0.52), excellent between 1RMRT and MB (rs=0.90), moderate between 1RMRT and SRT (rs=0.73) and good between PRT and 1RMRT (rs=0.81). Excellent test-retest reliability was found for PRT (ICC=0.94, 95% CI (0.80-0.99)) and 1RMRT (ICC=0.98, 95% CI (0.92-0.99)) Conclusion: The two new rotational tests performed in 1080 Quantum both assessed construct validity and test-retest reliability. PRT can be used to measure standing rotational power and 1RMRT can be used to measure standing rotational maximum strength.

 • 635.
  Alhabib, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Balic, Amel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att bryta mönster: Att inkludera nya generationens invandrare i idrottsundervisning2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige genomgår en utveckling där en generationsväxling som har formats av tidigareflyktingströmmar från exempelvis forna Jugoslavien och Mellanöstern. Även idag tar Sverigeemot och hjälper individer med utländsk bakgrund in i det svenska samhället. Detta innebäratt skolor också står inför en förändring som skall anpassa sig till behovet som finns isamhället. Det övergripande syftet i detta arbete är att undersöka hur elever med utländskbakgrund i årskurs nio i en mindre svensk kommun upplever sin idrottsundervisning utifråninkluderande aspekter. Ett delsyfte är att undersöka hur läraren upplever att hon/han formarsin idrottsundervisning utifrån inkluderande aspekter. Denna studie har bedrivits medkvalitativa forskningsmetoder, metoderna vi har använt oss av är intervjuer och observationer.Insamlingen av empirisk data är gjord på två grundskolor i mellersta Sverige med sammanlagttvå lärare och sex elever. I resultatet går det att utläsa att lärarna anser att delaktigheten inomundervisningen är viktigt. Från elevernas upplevelser kan vi konstatera att de upplever attläraren inte lyssnar på dem, samt att genomgångarna av olika aktiviteter kan brista. Resultatetvisar också att elevernas motivation gentemot och delaktighet i idrottsundervisningen kanavta. Att relationen mellan de olika aktörerna inom idrottsundervisningen kan bidra till ökadmotivation, men även hämma den.

  Download full text (pdf)
  Att bryta mönster
 • 636.
  Alhabib, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Balic, Amel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gashi, Adonis
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  I inkluderingens fotspår2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att granska huruvida elever med muslimsk bakgrund upplever sitt deltagande i religionsundervisningen, samt hur lärarnas undervisningsmetoder arbetas med inom religionsundervisningen. Vi ville undersöka hur elever med muslimsk bakgrund upplever sitt deltagande i religionsundervisningen och hur samspelet mellan eleverna och läraren är. Vi undersökte även vilka metoder läraren använder sig av inom religionsundervisningen, men även för att etablera relationer till eleverna. Vi har i denna uppsats arbetat med två kvalitativa arbetsmetoder, då vi intervjuade lärare och elever, men också observerade de på religionsundervisningen. Denna studie gjordes på tre grundskolor och vi intervjuade sammanlagt tre lärare och sex elever. På varje skola intervjuade vi en lärare och två elever. Det visade sig att lärarens uppfattningar inte alltid stämde överens med beskrivningen från eleverna. Lärarna försöker vara innovativa i sin undervisning samt att de försöker inkludera alla elever, men att undervisnings upplägget och materialet inte motsvarar elevernas önskemål och åsikter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 637.
  Alhamarna, Ahmed
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Kjellgren, Simon
  Halmstad University, School of Information Technology.
  IDENTIFIERING AV ELEKTRONIKSKROT2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is the result of a survey carried out by two students at Halmstad University. The study was conducted at the request of the recycling company, with the purpose to explore opportunities for streamlining the screening pro- cess of electronic waste products. The question that was asked was if RFID could be used for identification of the scrap. The project members started their work to investigate if RFID was the best identification method where the advantages and disadvantages of various automated systems were com- pared. The conclusion drawn was that RFID could be a viable solution in the future, provided that manufacturers of electronics integrate RFID tags into their products. Given that increasingly more producers are using RFID to locate and identify their products during production and the falling price of passive tags, it is possible that labeling products with RFID tags could become a standard, both for more efficient logistics and a more efficient re- cycling process. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 638.
  Alharthi, Mohannad
  et al.
  School of Computing, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
  Taha, Abd-Elhamid M.
  Electrical Engineering Department, Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia.
  Vasilev, Viktor
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Atkinson, Kevin
  Department of Computer Science, Rice University, Houston, USA.
  An Acumen/NS-3 integration for modeling networked Cyber-Physical Systems2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Capturing physical phenomena such as node mobility or wave propagation is challenging in current network simulators, and is mostly achieved through crude abstractions. Despite being operationally efficient, such abstractions adversely affect simulation credibility. To realize more accurate modeling, we are currently developing a simulation environment integrating a hybrid modeling language into a mainstream network simulator. This paper gives a preliminary overview of our efforts. For illustration, an example simulation scenario with some basic mobility is described. © 2014 IEEE.

 • 639.
  Ali, Azhar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  End of life scenarios for the Re-load pallets-how different waste scenarios impacts the life cycle environmental impact comparison with other pallet type2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Increasing consumption and transportation gears the use of transport utilities which cause environmental effects over the globe. Environmental performance of three different types of pallets such as Re-load, plastic and corrugated fibreboard pallets are evaluated in this project. LCA tool is used to assess and compare their environmental performance in all phase of their life cycle but more focusing on end of life phase.

   

  This study gives more emphasis to waste treatment options such as incineration, landfilling and recycling. Three different end of life scenarios have been used in this study such as 100% incineration, 100% landfilling and 100% recycling.

   

  This study includes results of all the phases of all three types of pallets which are analysed in this report. More detailed results could be seen in excel sheets. Results of impact analysis tells that landfilling contributes to 14793 Kg CO2 of global warming potential in case of corrugated pallets. Incineration contributes to 12148.6 Kg CO2 of global warming potential. Recycling contributes to 7136 Kg CO2 of global warming. Re-load pallets show the major contribution of global warming is from landfilling approx 813.2 Kg CO2 of global warming potential. Recycling and incineration contribute to 438 Kg CO2 and 726.7 Kg CO2 of global warming potential respectively. In plastic case incineration contributes the most to global warming approximate 1183.8 Kg CO2 of global warming potential. Landfilling and recycling contribute almost the same approximate 932.6 Kg CO2 of global warming potential and 924.5 Kg CO2 of global warming potential respectively. Acidification impact show corrugated pallets cause high emissions when they are treat with landfilling and give negative values of incineration. In Eutriphication impact corrugated pallets are considered better in a sence they are inbetween 150 and 100 kg of PO-4. Re-load pallets give the least values when they are applied to different end of life scenarios.

   

  According to the results recycling could be replace other waste treatment options because of less impact through out the end of life. Secondly, Reload pallets represent a environmental friendly product which can be improved more after this study. Lack of LCI data is the major problem in this study because it is not easily accessible and it is very time consuming part of this study. Results might be different if more data is available.

   

  This study can be helpful for further study, for instance more replaceable scenarios will show different results for all three types of pallets. Moreover, it helps to compare more pallet types which are already in the market or propose to come in the market.

  Download full text (pdf)
  azhar's thesis
 • 640.
  Ali, Chenay
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersson, Marianne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Linderstam, Elain
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att leva med diagnosen hjärtsvikt2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom med varierande symtom, som leder till begränsningar och osäkerhet. Den stress och osäkerhet som sjukdomen för med sig kan vara en påfrestning både för patienten och dennes anhöriga. Alltför ofta återinläggs patienten på sjukhus, vilket blir en ond cirkel som kan brytas av ökat samarbete mellan sjuksköterskan och patienten genom att förbättra egenvårdsmöjligheterna. Orems omvårdnadsteori beskriver vilka omständigheter som föreligger när en människa är i behov av omvårdnad. Patientens behov av omvårdnad beskrivs i tre delteorier där målet är att patienten, närstående och sjuksköterskan tillsammans bildar ett omvårdnadssystem. Syftet var att beskriva hur det är att leva med diagnosen hjärtsvikt. Sökning gjordes i databaser och manuellt i högskolans bibliotek. Studien omfattar 25 vetenskapliga publikationer. Resultatet visar att patienterna upplever osäkerhet, begränsningar och behov av stöd från närstående och sjuksköterska. Information beträffande sjukdomens symtom, behandling och förlopp underlättar för patienten att leva med sin sjukdom. Kunskap om egenvårdsmöjligheter leder till tillfredsställelse. Sjuksköterskan kan utifrån Orems omvårdnadsteori, föra patienten genom krisen som diagnosen kan innebära. Genom att hjälpa patienten att se möjligheterna, kan ökad livskvalitet uppnås både hos patienten och deras anhöriga. Sjuksköterskans stödjande roll ger patienten styrka, tillfredsställelse och ett sammanhang i den nya livssituationen. Sjukvårdens minskade resurser gör att egenvård blir ett viktigt komplement i vården i framtiden, varför ytterligare forskning inom detta område är angeläget.
 • 641.
  Ali Hamad, Rebeen
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Järpe, Eric
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Lundström, Jens
  JeCom Consulting, Halmstad, Sweden.
  Stability analysis of the t-SNE algorithm for human activity pattern data2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Health technological systems learning from and reacting on how humans behave in sensor equipped environments are today being commercialized. These systems rely on the assumptions that training data and testing data share the same feature space, and residing from the same underlying distribution - which is commonly unrealistic in real-world applications. Instead, the use of transfer learning could be considered. In order to transfer knowledge between a source and a target domain these should be mapped to a common latent feature space. In this work, the dimensionality reduction algorithm t-SNE is used to map data to a similar feature space and is further investigated through a proposed novel analysis of output stability. The proposed analysis, Normalized Linear Procrustes Analysis (NLPA) extends the existing Procrustes and Local Procrustes algorithms for aligning manifolds. The methods are tested on data reflecting human behaviour patterns from data collected in a smart home environment. Results show high partial output stability for the t-SNE algorithm for the tested input data for which NLPA is able to detect clusters which are individually aligned and compared. The results highlight the importance of understanding output stability before incorporating dimensionality reduction algorithms into further computation, e.g. for transfer learning.

  Download full text (pdf)
  tsne-stability
 • 642.
  Ali Hamad, Rebeen
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Salguero Hidalgo, Alberto
  University of Cádiz, Cádiz, Spain.
  Bouguelia, Mohamed-Rafik
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Estevez, Macarena Espinilla
  University of Jaén, Jaén, Spain.
  Quero, Javier Medina
  University of Jaén, Jaén, Spain.
  Efficient Activity Recognition in Smart Homes Using Delayed Fuzzy Temporal Windows on Binary Sensors2020In: IEEE journal of biomedical and health informatics, ISSN 2168-2194, E-ISSN 2168-2208, Vol. 24, no 2, p. 387-395Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Human activity recognition has become an active research field over the past few years due to its wide application in various fields such as health-care, smart home monitoring, and surveillance. Existing approaches for activity recognition in smart homes have achieved promising results. Most of these approaches evaluate real-time recognition of activities using only sensor activations that precede the evaluation time (where the decision is made). However, in several critical situations, such as diagnosing people with dementia, “preceding sensor activations” are not always sufficient to accurately recognize the inhabitant's daily activities in each evaluated time. To improve performance, we propose a method that delays the recognition process in order to include some sensor activations that occur after the point in time where the decision needs to be made. For this, the proposed method uses multiple incremental fuzzy temporal windows to extract features from both preceding and some oncoming sensor activations. The proposed method is evaluated with two temporal deep learning models (convolutional neural network and long short-term memory), on a binary sensor dataset of real daily living activities. The experimental evaluation shows that the proposed method achieves significantly better results than the real-time approach, and that the representation with fuzzy temporal windows enhances performance within deep learning models. © Copyright 2020 IEEE

 • 643.
  Ali Hassan, Ali
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Design & Analys av vindkraftverk nav utifrån Piggots konstruktion2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 644.
  Ali, Hazem
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Patoary, Mohammad Nazrul Ishlam
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Design and Implementation of an Audio Codec (AMR-WB) using Dataflow Programming Language CAL in the OpenDF Environment2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the last three decades, computer architects have been able to achieve an increase in performance for single processors by, e.g., increasing clock speed, introducing cache memories and using instruction level parallelism. However, because of power consumption and heat dissipation constraints, this trend is going to cease. In recent times, hardware engineers have instead moved to new chip architectures with multiple processor cores on a single chip. With multi-core processors, applications can complete more total work than with one core alone. To take advantage of multi-core processors, we have to develop parallel applications that assign tasks to different cores. On each core, pipeline, data and task parallelization can be used to achieve higher performance. Dataflow programming languages are attractive for achieving parallelism because of their high-level, machine-independent, implicitly parallel notation and because of their fine-grain parallelism. These features are essential for obtaining effective, scalable utilization of multi-core processors.

  In this thesis work we have parallelized an existing audio codec - Adaptive Multi-Rate Wide Band (AMR-WB) - written in the C language for single core processor. The target platform is a multi-core AMR11 MP developer board. The final result of the efforts is a working AMR-WB encoder implemented in CAL and running in the OpenDF simulator. The C specification of the AMR-WB encoder was analysed with respect to dataflow and parallelism. The final implementation was developed in the CAL Actor Language, with the goal of exposing available parallelism - different dataflows - as well as removing unwanted data dependencies. Our thesis work discusses mapping techniques and guidelines that we followed and which can be used in any future work regarding mapping C based applications to CAL. We also propose solutions for some specific dependencies that were revealed in the AMR-WB encoder analysis and suggest further investigation of possible modifications to the encoder to enable more efficient implementation on a multi-core target system.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 645.
  Ali, Lilas
  et al.
  Psychiatric and Mental Health care, The Institute of Health and Care Science, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden.
  Ahlström, Britt H.
  Psychiatric and Mental Health care, Vårdal Institute, The Swedish Institute for Health Science, University West, Trollhättan, Sweden.
  Krevers, Barbro
  Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  Department of Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Daily life for young adults who care for a person with mental illness: a qualitative study2012In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 19, no 7, p. 610-617Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study describes the daily life and management strategies of young informal carers of family members or friends with mental illness. Twelve young adults (three men and nine women; 16-25 years old) in Sweden were voluntarily recruited between February and May 2008. Data collected through eight individual semi-structured interviews and one focus group interview were analysed using qualitative content analysis. The findings revealed nine subthemes that were further grouped into three main themes: showing concern, providing support and using management strategies. Participants lived in constant readiness for something unexpected to happen to the person they cared for, and their role in the relationship could change quickly from family member or friend to guardian or supervisor. Supporting a friend was considered as large a personal responsibility as supporting a family member. Their management strategies were based on individual capacities and their ability to step aside should the situation become too demanding. These young informal carers need support in caring for the mentally ill. As the internet becomes increasingly fundamental to daily life, support could be provided most effectively through person-centred web sites.

 • 646.
  Ali, Lilas
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hedman Ahlström, Britt
  University West, Trollhättan, Sweden.
  Krevers, Barbro
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Sjöström, Nils
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Need and Usage of Different Kind of Support among Young Informal Carers of Persons with Mental Illness2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The high prevalence of mental illness among young person’s means that their relatives and close friends are exposed to stress by having to take on the responsibility for the support of family members or friends in difficult situations of life when suffering from mental illness. Young informal carers have shown to be exposed to a great burden in which they put their own daily tasks aside in order to stay close to the person who suffers from mental illness. Objective: Explore how young (16–25) informal carers of a person with a mental illness experience and use different kind of support, such as web-support, counseling, and group counseling, friends, family, relatives support societies, health care services etc. Method: In a mixed method approach, we first interviewed 12 young carers, and 241 completed a self-administered questionnaire. While the young carers strive to maintain control, their main support seems to be others in their lives, who often define the situation differently. Results: The carers said web-support, counseling, and group counseling might be helpful, yet very few had any professional support. The results also showed that the young informal carers’ safety net is their social network and the person who suffer from mental illness. Conclusion: Young informal carers are in need of a combination of web-based and face-to-face person-centered support, but they do not receive it. Professional support is required. Further studies about the needs of young informal carers of persons with mental illness especially those supporting friends, is necessary to gain before planning to start support interventions for them.

 • 647.
  Ali, Lilas
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hedman Ahlström, Britt
  University West, Trollhättan, Sweden.
  Krevers, Barbro
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Sjöström, Nils
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Need and Usage of Different Kind of Support among Young Informal Carers of Persons with Mental Illness2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The high prevalence of mental illness among young person’s means that their relatives and close friends are exposed to stress by having to take on the responsibility for the support of family members or friends in difficult situations of life when suffering from mental illness. Young informal carers have shown to be exposed to a great burden in which they put their own daily tasks aside in order to stay close to the person who suffers from mental illness. Objective: Explore how young (16–25) informal carers of a person with a mental illness experience and use different kind of support, such as web-support, counseling, and group counseling, friends, family, relatives support societies, health care services etc. Method: In a mixed method approach, we first interviewed 12 young carers, and 241 completed a self-administered questionnaire. While the young carers strive to maintain control, their main support seems to be others in their lives, who often define the situation differently. Results: The carers said web-support, counseling, and group counseling might be helpful, yet very few had any professional support. The results also showed that the young informal carers’ safety net is their social network and the person who suffer from mental illness. Conclusion: Young informal carers are in need of a combination of web-based and face-to-face person-centered support, but they do not receive it. Professional support is required. Further studies about the needs of young informal carers of persons with mental illness especially those supporting friends, is necessary to gain before planning to start support interventions for them.

 • 648.
  Ali, Lilas
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hedman Ahlström, Britt
  University West, Trollhättan, Sweden.
  Krevers, Barbro
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Sjöström, Nils
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Need and usage of support among young informal carers of persons with mental illness: a mixed-method study2013In: Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013: Abstract book / [ed] Neslihan Keser Özcan, Hülya Bilgin, 2013, p. 94-94Conference paper (Refereed)
 • 649.
  Ali, Lilas
  et al.
  University of Gothenburg.
  Hedman Ahlström, Britt
  University West, Trollhättan.
  Krevers, Barbro
  Linköping University.
  Sjöström, Nils
  Gothenburg University.
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Support for young informal carers of persons with mental illness: a mixed-method study2013In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 34, no 8, p. 611-618Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore how young (16-25 year old) informal carers of a person with a mental illness experience and use support. In a mixed method approach, we interviewed 12 young carers, and 241 completed a self-administered questionnaire. While the young carers strive to maintain control, their main support seems to be others in their lives, who often define the situation differently. The carers said web-support, counseling, and group counseling might be helpful, yet very few had any professional support. Young carers are greatly in need of support and it should be provided.

 • 650.
  Ali, Lilas
  et al.
  Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Institute of Health and Care Science, Sweden.
  Krevers, Barbro
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Sweden.
  Sjöström, Nils
  Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Institute of Health and Care Science, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Effectiveness of web-based versus folder support interventions for young informal carers of persons with mental illness: a randomized controlled trial2014In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 94, no 3, p. 362-371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Compare the impact of two interventions, a web-based support and a folder support, for young persons who care for people who suffer from mental illness. 

  Methods: This study was a randomized control trial, following the CONSORT statements, which compared the impact of two interventions. Primary outcome variable was stress, and secondary outcome variables were caring situation, general self-efficacy, well-being, health, and quality of life of young informal carers (N = 241). Data were collected in June 2010 to April 2011, with self-assessment questionnaires, comparing the two interventions and also to detect changes. 

  Results: The stress levels were high in both groups at baseline, but decreased in the folder group. The folder group had improvement in their caring situation (also different from the web group), general self-efficacy, well-being, and quality of life. The web group showed increase in well-being. 

  Conclusion: Young informal carers who take on the responsibility for people close to them; suffer consequences on their own health. They live in a life-situation characterized by high stress and low wellbeing. This signals a need for support. 

  Practice implications: The non-significant differences show that each intervention can be effective, and that it depends upon the individual's preferences. This highlights the importance of adopting person-centered approach, in which young persons can themselves choose support strategy. (C) 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

10111213141516 601 - 650 of 26394
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf