hh.sePublications
Change search
Refine search result
9101112131415 551 - 600 of 6737
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Axelsson, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Haglund, Alexandra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Klädbranschens retoriska strategier – Att skapa trovärdighet i hållbarhetsrapporter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att med utgångspunkt i tre svenska konfektionsföretags hållbarhetsrapporter undersöka på vilket sätt retorik används för att framställa trovärdighet. Uppsatsen har också för avsikt att i detta avseende jämföra de olika företagens rapporter och identifiera om och i så fall vilka skillnader och likheter som ryms i deras retorik. Metoden som används är kvalitativ fallstudie där det tillämpas en retorikanalys av hållbarhetsrapporter. Utifrån de tre studerade företagen kan vi identifiera hur retoriska strategier implementeras i hållbarhetsrapporter och vilka likheter och skillnader som finns mellan företagens olika sätt att applicera dessa. Framför allt framkommer det tydligt att likheterna mellan företagen är större än skillnaderna. 

 • 552.
  Axelsson, David
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Pyk, Karl
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Bibehållande av humankapital vid företagsförvärv.: En kvalitativ studie av svenska medicintekniska bolag.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mergers and acquisitions has become a common thing in recent years. Assets change owners in hope of creating synergies and desirable outcomes. Human capital, i.e. the employees behind the numbers, is one asset that is often forgotten. It is therefore important to keep these key employees in the organisation post-acquisition in order to gain or retain competitive advantages and avoid unwelcome surprises. The aim of the study is to identify how Swedish medtech companies identifies key employees during a due diligence and how they retain them afterwards. We chose a qualitative approach for the study and have therefore conducted our interviews in a semi-structured manner. The study uses competence- and resource based theory to identify key employees and how to use them as a resource to gain a competitive advantage. Our result is that human capital is not a factor that can sustain a competitive advantage since it can be transferred via mergers and acquisitions. On the other hand, the competence based view can be used to maximize the resources in form of human capital. When a company is acquired, employees start integrating in the new organisation. The study uses onboarding theory to identify key aspects in how to acclimatise key employees. A conceptual model is eventually presented with our findings where key employees are identified by way of references, the former board of directors, statistics, meetings and industrial knowledge. The HR-department does generally gets involved late in the due diligence process, something that our respondents consider a potential problem. In post-acquisition, during the onboarding process, key factors are; obtaining information about the new culture, role clarification and new challenges to keep key employees in the new organisation.

  Keywords: Human Capital, mergers & acquisitions, medtech, onboarding, key employee retention.

 • 553.
  Axelsson, Linnea
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Engström, Emilia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Göransson Blomberg, Hilda
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "Min kultur och din kultur": En kvalitativ studie om vägen till ett mångkulturellt och inkluderande samhälle2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgår från en utbildning kring idrotts- och föreningsliv riktad till SFI-studerande i en svensk stad och syftar till att utforska hur ett utbildningsprojekt kan bidra till inkludering och empowerment för målgruppen. För att skapa förståelse kring ämnet undersöktes forskning som bland annat belyser inkludering i en samhällskontext i relation till idrottsrörelsen. Studiens valda teorier genomsyrar metoden i enlighet med deduktion. Metoden bygger på fokusgruppsintervjuer med sammanlagt tolv personer där en semistrukturerad intervjumall användes och datan som framkom har bearbetats grundligt genom kvalitativ analys. Tolkningen har skett med hjälp av Cultural theory of learning och empowerment samt en modell som problematiserar inkludering och integration i samhället. Datan från intervjuerna delades in i två huvudkategorier och fyra subkategorier för att kunna analyseras och tolkas och resultatet visar att inkluderingsprocessen kan delas upp i konkreta och komplexa utsagor. Resultatet pekar vidare på att deltagarna i studien har upplevt utbildningen som stärkande och den har givit dem trygghet och empowerment, samt hjälpt dem att inkluderas i samhället genom att de ökat sin förståelse och respekt för sin omvärld. Det visar också att deltagarna önskar ett större utrymme att skapa goda relationer och kulturella möten snarare än enkelriktad undervisning om svensk kultur med underförstådda krav på anpassning. Detta skulle stärka deras empowerment i lärandet och i samhället och göra inkluderingsprocessen enklare och mer effektiv. Projektet kan också med fördel i framtiden anknytas till kreativa uttrycksformer, för att tillfredsställa olika behov som yttrar sig inom gruppen som utgör objektet i studien.

 • 554.
  Axelsson, Lovisa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  De yngsta barnens introduktion i förskolan: Fyra modeller för arbete med anknytning och separation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur olika modeller för introduktion av barn och deras föräldrar i förskolan ger förutsättningar för arbete med barnets anknytning till förskolläraren samt separation från föräldern. Fokus ligger på introduktionens längd samt graden av aktivitet hos föräldern under introduktionen. Vidare ges en inblick i begreppen anknytning, separation och föräldrasamverkan. Genom intervjuer med förskollärare ges en bild av hur de olika modellerna används i de representerade förskolorna och vilka för- respektive nackdelar de ser med de olika graderna av föräldrasamverkan vad gäller anknytning och separation samt hur lång tid de anser krävs för att skapa förutsättningar för barnens nya anknytning till förskolläraren samt hantera separationen från föräldern. Studien undersöker även hur föräldrar involveras i planeringen av introduktion samt hur arbetet med föräldrasamverkan fungerar tiden efter introduktionen. Syftet är att undersöka sex förskollärares erfarenhet av användning av olika modeller för introduktion, samt deras argument för att använda modellerna. Resultaten lyfter fram erfarenheter från samtliga arbetssätt och synliggör för- och nackdelar. Slutligen förs en diskussion om i vilken grad föräldrar bör medverka aktivt i barnets introduktion för att främja barnets anknytning till förskolläraren samt hantera separationen från föräldern, även här lyfts fram för- och nackdelar utifrån ett erfarenhetsperspektiv samt forskning.

 • 555.
  Axelsson, Sanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Lisa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Varför används inte friskvårdsförmåner?: En intervjustudie genomförd på IKEA Industry Älmhult AB med fokus på anställdas användande av friskvårdsförmåner utifrån lärande och hälsolitteracitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  IKEA Industry Älmhult AB offer their employees different kind of health promotion privileges, like occupational, massage and health surveys. The company’s vision is that these privileges should work as a health promotion strategy. However, these privileges are used to a low extent. The aim of this study was to examine the use of health privileges by the employees of IKEA Industry in order to highlight the importance of health literacy.  To examine this we used the sociocultural theory. We conducted this study through interviews with structured and semi-structured items. We analysed our data quantitatively and qualitatively. The results showed that it required increased information from the company, more accessible information about the privileges and their approaches. The result also showed that interest, knowledge about health promotion privilege and needs affected the extent use of the privileges. Further, involvement in decisions about the health privilege shared to motivate employees to use them. The employees exchanged information and knowledge by social interaction. They helped and supported each other in the interpretation of the information about the privilege and the approach. The employees did not believe that the information about the health promotion privilege were easily accessible but know where they could search information if they needed it. The knowledge about how to search information indicates that they are health literate. The employees work at the company where the culture encourages learning by social interaction. This means that information and knowledge mediates by colleagues. Our conclusions are that information, lack of knowledge about the privileges and how to use it, absence of interest and needs of the privileges are barriers to use them. Our recommendation to the company is to put together a brochure inclosing all the privileges and how to use them. In addition, we recommend the company to involve the employees in decision-making and encourage them to ask questions to colleagues and managers regarding health promotion privileges. Future research should examine health literacy and it’s usefulness in other contexts then health services. Further, we require studies that focus on how company’s can motivate and inspire employees to use health promotion privilege by letting them be a part of decision-making.

 • 556.
  Axelsson, Therese
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ben-Rejeb, Therese
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar – vilka bedömningar genomförs?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: Onoterade företag kan välja att följa antingen Bokföringsnämndens regelverk eller Redovisningsrådets rekommendationer. De företag som följer rekommendationerna från Bokföringsnämnden kan välja mellan olika avskrivningsmetoder vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. Redovisningsnormer kan tillåta flera korrekta val och företagen i sin tur måste själva bestämma vilken princip som ska tillämpas. Olika val som företag gör påverkar både resultaträkningen och balansräkningen. Individer har dock en tendens att utgå från egenintresset och strävar efter att välja det val som ger den största nyttan. Årsredovisningen ska emellertid vara ett tillförlitligt beslutsunderlag för externa intressenters beslutsfattande. Redovisningen ska även vara rättvisande och jämförbar men då olika metoder för att beräkna avskrivningarnas storlek är tillåtna kan detta medföra att redovisningen mellan företag inte blir jämförbar i de fall de redovisar dessa på olika sätt. Hur avskrivningsmetod och antal nyttjandeperioder påverkar företagets kostnader i resultaträkningen är en intressant fråga på grund av att företagen själva kan välja en tillåten avskrivningsmetod samt bestämma vilken avskrivningstid de vill använda. 

  Syfte: Vi vill beskriva hur större onoterade företag väljer avskrivningsmetod samt nyttjandeperiod på materiella anläggningstillgångar. Vi vill även förstå vad de använder för hjälp till att grunda sina val och beslut på.

  Resultat: Analyskapitlet behandlar hur våra respondenter fastställer avskrivningarnas storlek vilket jämförs med rekommendationer och olika redovisningsprinciper. Analysen leder fram till en slutsats som visar att företagen i vår undersökning vid redovisning av avskrivningar tenderar att välja de val som de anser är enklast och mest praktisk. Samtidigt nämner våra respondenter andra motiv till de val de gör vid bestämning av avskrivningsmetoden och nyttjandeperioden. Samtliga respondenter använder sig av linjär avskrivningsmetod eftersom de anser att denna är enkel samt att den fungerar bra i verksamheten. Ingen av respondenterna omvärderar och eventuellt byter avskrivningsmetod då detta skulle medföra en liten skillnad i resultatet. Vid bestämning av nyttjandeperioden väljer företag oftast det kortaste alternativet på grund av osäkerhet samt för att undvika att belasta resultatet med avskrivningskostnader under en längre tid. Samtliga företag använder även de materiella anläggningstillgångarna efter nyttjandeperiodens slut, det sker sällan en omvärdering av nyttjandeperioden eftersom resultatet inte väsentligt förändras i deras fall. I de fall företag agerar i egenintresse genom att välja den avskrivningsmetod som företaget själv anser ger bäst resultat kan det ifrågasättas om avskrivningarna ger en rättvisande bild då redovisningen inte är neutral.

 • 557.
  Axelsson, Tina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ohlsson, Sandra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En i gänget: En kvalitativ studie om hur olika faktorer påverkar arbetsprestationerna i en bestämd arbetsgrupp i detaljhandeln. 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en socialpsykologisk ansats se vilka faktorer som påverkar en bestämd arbetsgrupp inom detaljhandeln. Vi har båda erfarenheter från grupper inom arbetslivet vilket har bidragit till en nyfikenhet om hur individer relaterar och arbetar tillsammans med andra människor i en grupp. Uppsatsens centrala frågeställning är: Hur påverkar rollerna, sammanhållningen och kommunikationen de anställdas arbete i en specifik grupp på ett företag inom detaljhandeln? Hur påverkar chefens ledarstil gruppens gemensamma arbete?

  Studien bygger på elva semistrukturerade intervjuer som vidare har analyserats utifrån relevanta socialpsykologiska teorier. Resultatet visar att den bestämda arbetsgruppen har en sammanhållning där individernas personliga roller präglar arbetsplatsen mer än de arbetsrelaterade rollerna. Vidare är bristen på kommunikation tydlig då de anställda inte alltid är medvetna om vad yrkesrollerna kräver av dem. Saknaden av klar kommunikation och tydliga direktiv bidrar till att personalen pratar bakom ryggen på varandra samt att motivationen inte når sin fulla potential i arbetsgruppen. Därtill påverkar chefen gruppen och deras gemensamma arbetsprestationer eftersom hon på grund av sitt relationella ledarskap inte i tillräcklig utsträckning förmår att styra och utveckla gruppen.

 • 558.
  Axhag, Sofie
  et al.
  Halmstad University.
  Högström, Linn
  Halmstad University.
  Riskhantering med hjälp av styrkort i bygg- och anläggningsprojekt inom den offentliga sektorn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate companies in the public sector and how they control and estimate the risks by using scorecards in various construction projects and also to get an idea of how risk management differs depending on the project size and complexity. The essay is of the qualitative methodology and data has been collected through semistructured interviews with seven different respondents in the public sector.   

  To identify the risks that emerge in the business, companies can use balanced scorecard. The study explains how the use of Balanced Scorecard can be applied in the two companies we investigate and how the scorecard can be used to draw attention to risks. A focus on the processperspective was made in due to its use in the public sector. The purpose of the processperspective is to identify the processes that is necessary to achieve the financial goals and customer goals found in the scorecard.   

  In order to achieve the project goals it is important to work with risk management. Risk management consists of different steps, the first step is the identification of risks, the second step is to analyzing the risks and the final step is to establish a plan for the risks. The study examines how size and complexity of a project affects the risk management work of the two investigated companies in the public sector.  

  The results shows that the balanced scorecard mainly is applied as an additional tool and that the application of the scorecard in some cases does not go all the way down within the companies. The results also shows that the application of the scorecard, although is a complementary monitoring tool, works efficiently.   

  The conclusion shows that in the larger and complex projects the risk management-work is more extensive and the follow-up work is carried out more continuously. The complexity increases by the number of stakeholders involved in the projects because it often leads to ÄTA-work and time-offsets.

  Keywords: Public sector, balanced scorecard, risk management, complexity

 • 559.
  Aydinlik, Arzu Ulgen
  et al.
  Istanbul University, Istanbul, Turkey.
  Donmez, Dilek
  Istanbul University, Istanbul, Turkey.
  Svensson, Göran
  Oslo School of Management, Oslo, Norway.
  Wood, Greg
  Deakin University, Warrnambool, VIC, Australia.
  Callaghan, Michael
  Deakin University, Warrnambool, VIC, Australia.
  Communicating the Ethos of Codes of Ethics within the Organization: A Comparison of the Largest Private Sector Organizations in Sweden and Turkey2008In: Journal of Management Development, ISSN 0262-1711, E-ISSN 1758-7492, Vol. 27, no 7, p. 778-790Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the paper is to examine the ways that the largest private sector organizations in Sweden and Turkey communicate the intent of their codes of ethics to their employees. Design/methodology/approach – Primary data were obtained via a self-administered mail questionnaire distributed to a census of the top 500 private sector organizations based on revenue in each country. Findings – The research identified some interesting findings that showed that the small group of companies in Turkey that have a code may appear to be more “advanced” in ethics artifacts usage than Sweden. Such a conclusion is counter-intuitive as one would have expected a developed nation like Sweden to be more advanced in these measures than a developing nation such as Turkey. Culture may play a large role in the implementation of ethics artifacts in corporations and could be a major reason for this difference. Research limitations/implications – As this is such a new area of investigation in Turkey, the responses amount to only 32 companies that have a code. The small sample is indicative of the formative evolution toward having codes of ethics within companies operating within Turkey. Practical implications – This study enables those organizations that comprise corporate Turkey to view the current state of codes of ethics in Turkish companies and to compare these with the responses of a developed country of the European Union. Originality and value – A review of the literature indicates that this is the first time that such an international study specifically focused upon codes of ethics and the artifacts to inculcate the ethos of the code into every day corporate affairs has included Turkey as one of the participating countries.

 • 560.
  Aylar, Sedaghatalvar
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Rylko, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Det ska se fint ut när föräldrarna kommer”: En kvalitativ studie om dans i förskolan mellan modest barnkultur och marknadsorienterad populärkultur2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. Därmed blir våra frågeställningar: vilka estetiska innehåll kännetecknar barns dansaktiviteter och vilka medierande handlingar och verktyg främjar barns dansaktiviteter? För att kunna besvara dessa frågor har vi använt oss av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt eftersom den fokuserar på sociala och fysiska handlingar i samspel med omgivningen. Vidare genomfördes observationer och filminspelningar på tre olika förskolor på småbarnsavdelningar. Data analyserades sedan utifrån tre analyskategorier av estetiska innehåll: modesta estetiken, radikala estetiken och marknadsestetiken. Dessutom använde vi oss av två analysbegrepp, vilka är stöttning och mediering. Resultatet visar att i förskolan är det estetiska innehåll som är mest framträdande är den modesta estetiken. De verktyg som medierade till dans var projektor, bandspelare och bilder. De handlingar som medierade till dans var pedagogernas aktiva närvaro i form av dans, sång och stöttning.

 • 561.
  Aziza, Amine
  et al.
  Institut national des postes et télécommunications (INPT), Rabat, Morocco.
  Oubrich, Mourad
  Madinat Al Irfane Rabat - Institutes - Morocco, Rabat, Morocco.
  Solberg Søilen, Klaus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  The impact of CRM on QoE: An exploratory study from mobile phone industry in Morocco2015In: Journal of Intelligence Studies in Business, ISSN 2001-015X, E-ISSN 2001-015X, Vol. 5, no 2, p. 22-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today’s mobile phone sector is marked by intensified competition and strong market penetration. In this environment, the carriers offer their customers a wide variety of services that are quite similar from one operator to another. These customers are always searching for a quality of experience (QoE). On one hand, operators interact with their customers through CRM practices inspired by their marketing strategies and rolled out through their procedures and technological support. On the other hand, the customers expect an extremely high quality of service (QoS) and subjectively perceive the utility and usability (Qp) of these mobile services. This paradox led us to study the impact of CRM on the customer experience (QoE) in the mobile phone industry, in this study with data from Morocco. Empirical data confirms existing theory, CRM determinants for QoE include quality of service, quality of interaction with customer, claims management and customer knowledge. However, we also found that practitioners are aware that organizations should look beyond the relationship to manage the customer experience. To this end we developed a model based on the first four CRM determinants and the findings in this study.

 • 562.
  Baaz, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Månsson, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Dualitet i styrelsen - lönsamt eller inte?: En studie av små och medelstora företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 563.
  Babac, Rana
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  IMPACT OF SOCIAL-MEDIA USE ON BRAND EQUITY OF MAGAZINE BRANDS: A Qualitative Study of Vogue Turkey2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This dissertation examines the impact of social media use on the brand equity of magazine brands. Building on an integrative model, which brings together classical theories of brand management and the frontiers of research in social media, this study examines one of the first magazines to incorporate social media in its marketing strategy. In addition to four interviews conducted with social media strategists and field experts, this study has used observation data and an online self-completion questionnaire in the analysis of its case. As a result, this study concludes that social media use impacts brand equity of magazine brands in four major ways: (1) Social media opens a new direct communication channel between the magazine brand and its audience; (2) Social media increases magazine brand’s presence and therefore the influence in the daily lives of its audience; (3) Social media facilitates magazine audience’s involvement in promoting the brand indirectly with its numerous content sharing functionalities, and in a very natural manner; and finally (4) Social media helps the magazine brand form and manage concrete relationships with its audience. 

 • 564.
  Babic, Katja
  et al.
  Halmstad University.
  Krasniqi, Florentina
  Halmstad University.
  Trygghet utifrån unga kvinnors perspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med vår uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka den upplevda tryggheten i Halmstad utifrån unga kvinnors syn. Vi vill även undersöka diverse strategier som används för att hantera situationer som känns mindre trygga. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där åtta unga kvinnor i åldrarna 18-25 intervjuades. Det framgick att de unga kvinnorna upplever att Halmstad är en relativt trygg stad, men att det trots detta helst inte vistas i centrum kvällstider utan sällskap. De unga kvinnorna använde sig av olika strategier i hopp om att förebygga otrygghet. Dessa var bland annat att ha mobiltelefonen i handen, undvika områden med mindre gatubelysning och ha en kroppshållning som utåt sett inte visar någon rädsla. Vi använde oss av olika teorier och begrepp för att få ett bredare perspektiv kring vårt undersökningsområde. Empowerment valde vi för att få en djupare förståelse kring hur individens förhållningssätt gentemot en annan kan bidra till en ökad trygghet och självkänsla. Michel de Certeau’s syn på det offentliga rummet och hur stadens uppbyggnad har som effekt att styra invånarnas rörelse i staden. Erving Goffmans teori kring roll samt fasad som ständigt förändras i takt med omgivningen. Till sist använder vi oss av genus teori för att få ett vidare perspektiv kring den unga kvinnans position i samhället.

 • 565.
  Back, Jenny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Sport.
  Mechanisms of Exercise Dependence – A person centred approach to study the predictiveability of anxiety, obsessive passion and appearance orientation on exercise dependence2017In: Sport Psychology: Linking theory to practice / [ed] Gangyan, S., Cruz, J., & Jaenes, J.C., 2017, p. 537-538Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Exercise dependence is a maladaptive pattern of exercise with a craving for physical activity that results in extreme exercise that may generate mental health problems such as anxiety and depression. Previous research suggests that individuals with certain personality traits are more prone to develop exercise dependence. However, research on personality traits and exercise dependence is still limited. In the current study, predictive abilities of anxiety, obsessive passion and appearance orientation on exercise dependence were investigated. A longitudinal design was adopted to investigate if personality related factors could predict exercise dependence. The sample consisted of 206 regular exercisers (100 males and 106 females) from various exercise groups, sport clubs and sport science classes in Sweden (Mage = 28,5 years; SD = 9,97). The LPA (Latent Profile Analysis) showed that a model with two profiles provided best fit to the data, and that profile belonging at T1 could predict measures of exercise dependence at T2. Profile 1: “high risk exercisers” reported significantly higher levels of exercise dependence, anxiety, obsessive passion and appearance orientation compared to Profile 2: “low risk exercisers”. This study highlights factors that may characterize people who develop exercise dependence. High-risk exercisers are obsessively passionate about their training and exercise may function as a tool to cope with anxiety. If the individual for some reason is prevented from training, feelings of anxiety and guilt are often experienced. Furthermore, these individuals tend to be self-conscious about how they look and appear to other people. To them, exercise may also work as a way to achieve body ideals. The results of the current study suggest plausible mechanisms of why exercise behaviours become unhealthy and uncontrollable for some exercisers whereas others manage to remain healthy.

 • 566.
  Back, Jenny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and sports.
  Profiles of Exercise Dependence – A person centred approach to study potential mechanisms2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 567.
  Back, Jenny
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  TRÄNINGSBEROENDE - EN SAMBANDSSTUDIEAV POTENTIELLA MEKAN ISMER2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera träningsberoende i relation till ångest, depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet samt skillnader avseende dessa faktorer mellan individer med och utan träningsberoende. Vidare undersöktes om dessa faktorer kunde predicera träningsberoende. Datainsamling skedde via webbenkät. I studien deltog 124 individer, 62 män och 62 kvinnor. Enligt resultat på EDS-R kategoriserades 15 som träningsberoende, 100 som symptomatiska och 9 som icke träningsberoende. Resultatet visade signifikanta samband mellan träningsberoende, grad av träning, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion, AO samt idrottsidentitet. Vidare fanns skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende gällande GLTEQ, regelbundenhet av fysisk aktivitet, genomsnittlig längd på träningspass, idrottslig ambitionsnivå, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, tvångsmässig passion samt idrottsidentitet. Regressionsanalys visade att träningsmängd mätt i GLTEQ, genomsnittlig längd på träningspass, ångest, internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion förklarade 42 % av variansen hos variabeln träningsberoende. Sammantaget indikerade studiens resultat att träningsmängd, ångest, självkritik och passion kan vara mekanismer som är särskilt viktiga att beakta för att upptäcka, förebygga och behandla träningsberoende. Resultatet kan anses användbart exempelvis för idrottsföreningar, hälso- och träningsinstitutioner som sannolikt kommer i kontakt med träningsberoende individer. För dem kan studiens resultat ge kunskap som kan bidra till förståelse för vad träningsberoende är, hur individer i riskzonen kan upptäckas samt möjliga vägar till förebyggande och behandling. 

 • 568.
  Back, Jenny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Sport.
  Who becomes exercise dependent? Exploring psychological risk factors for exercise dependence through a person centred approach2017In: Proceedings of the Nordic Sport Science Conference – ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’ / [ed] Hertting, K. & Johnson, U., Halmstad: Halmstad University Press, 2017, p. 65-66Conference paper (Refereed)
 • 569.
  Backhouse, Åsa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  How do Teachers Talk about Oral Proficiency in the 'English C/7' course?: A Qualitative Study2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 570.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Skolan som arena för integration?: Begrepp, perspektiv och dilemman2017In: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin & Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 125-135Chapter in book (Refereed)
 • 571.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Spånberger Weitz, Ylva
  FoU-Nordväst & Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Skolsocialt arbete – en introduktion2017In: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin & Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 15-20Chapter in book (Refereed)
 • 572.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Spånberger Weitz, Ylva
  FoU-Nordväst & Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Socialt arbete i skolan – uppgifter, perspektiv och dilemman2017In: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin & Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 221-230Chapter in book (Refereed)
 • 573.
  Badelt, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Cinthio, Charlotte
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Genrepedagogik och litteracitet: en litteraturöversikt för flerspråkiga elevers väg in i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flerspråkiga elever har en längre startsträcka än enspråkiga elever, då de tar in kunskapsrelaterad information via sitt andraspråk. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan få flerspråkiga elever i grundskolan att känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i svenska genom undervisningsmetoder. Genom att besvara frågeställningarna: Hur kan lärare öka flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska genom användandet av undervisningsmetoderna genrepedagogik och litteracitet? På vilket sätt skapar litteracitet och genrepedagogik delaktighet i undervisningen för flerspråkiga elever?

  För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga artiklar om delaktighet, genrepedagogik, litteracitet, flerspråkiga elever och begreppsförmåga. Resultat visar att flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska gynnas genom att läraren använder sig av genrepedagogik och litteracitet. Detta framkommer genom att forskning pekar på att genrepedagogik tillsammans med litteracitet ökar den sociala interaktionen, vilket medför att eleverna utbyter erfarenheter och tidigare kunskaper som ökar delaktigheten samt den språkliga utvecklingen. Forskningen visar även på att det sker ett meningsskapande när läraren använder sig av socialt stöd, bilder och symboler i sitt klassrum. Efter diskussioner kring vidare forskning kom vi fram till att det hade varit intressant att undersöka närmare vad forskning säger om att lyfta in modersmålsundervisningen i svenskämnet och hur det påverkar elevernas språkliga utveckling.

 • 574.
  Bader, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ågren, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Socialt samspel som hjälp och stjälp för lärande i matematik - Ett elevperspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 575.
  Badri, Mali
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lärares förståelse av kunskapsuppdraget: En resa från ensamarbete till samarbete – en aktionsforskningsstudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 576.
  Baffour Awuah, Gabriel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Iddris, Faisal
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Studying a Firm's Innovations as a Multi-Faceted (Interactive) Socio-Technical Process2015In: Review of Business Research, ISSN 1546-2609, E-ISSN 2378-9670, Vol. 15, no 3, p. 37-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to stimulate debate with regards to why firms will commit resources to innovate and the effects of the interactive nature of a firm’s innovation, as the firm engages in collaboration with several others to co-produce value. Methodologically, the study is a review of the existing literature on innovation, looking for an answer to the following. Why and how do a firm and some significant actors in its network engage in innovative activities to co-produce value? The study shows that, from a firm’s perspective, (1) a firm innovates in order to enhance its competitiveness and (2) a firm innovates because it enables it to achieve growth in an increasingly competitive environment.  A firm’s innovation should translate into value creation for some stakeholders. (3) Through innovations, a firm co-produces value, mostly, with others in its network. A firm’s internal capacity is complemented by external capacities of some actors in the firm’s network. © 2015 IABE. All Rights Reserved.

 • 577.
  Baffour Awuah, Gabriel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Iddris, Faisal
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Studying a Firm's Innovations as a Multi-Faceted (Interactive) Socio-Technical Process2015Conference paper (Refereed)
 • 578.
  Bagler, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Skagerfält Delin, Miriam
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elevers upplevelse av skolans skillnadspraktik: Etnicitet och normer i en skola för alla2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en globaliserad värld möts olika kulturer och etniciteter ständigt och kan ge upphov till en ojämlik maktfördelning. Rester av kolonialismen syns i vårt samhälle i den norm som den vite mannen representerar. Skolan är en mötesplats för människor oavsett kön, kultur, klass eller etnicitet. Utan att medvetandegöra kategorisering ur ett maktperspektiv blir skolan endast en reproducerande institution där den strukturella diskrimineringen får råda. Vi har för avsikt att uppmärksamma skillnadspraktiken utifrån etnicitet med avseende på synliggjorda normer. Vi har intervjuat nio elever som utgör en heterogen grupp utifrån kön och etnicitet i åk 9 på en F-9 skola. Det som framkom var att skillnadspraktik i viss mån förekom men inte nämndes explicit initialt, samt att den svenska normen var svårfångad och belystes med hjälp av sin antites. Grupperingar av ”vi och dom” reproduceras i skolan, och vi ser vikten av att skolan försöker uppmärksamma och bryta denna uppdelning samt utöva sitt inflytande över ungdomar och samhälle. Under sådana förhållanden skulle visionen om en skola för alla kunna bli sann även i en kosmopolitisk värld.

 • 579.
  Bahonjic, Jasmina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Glamocic, Selma
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Löneformer inom fastighetsmäklarbranschen: Hur ledningen kan påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer samt fördelar och nackdelar med att erbjuda dem.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens titel: Löneformer inom fastighetsmäklarbranschen – hur ledningen kan påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer samt fördelar och nackdelar med att erbjuda dem.

   

  Författare: Jasmina Bahonjic & Selma Glamocic

   

  Handledare: Eva Berggren

   

  Examinator: Titti Eliasson

   

  Problemformulering: Hur kan ledningen påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer?

   

  Bakgrund: Provision är den löneform som är den mest vanliga i fastighetsmäklarbranschen. Provision är dock inte den enda löneformen som förekommer i branschen utan även fast lön samt en kombination av fast lön och rörlig lön förekommer, men i mycket mindre utsträckning. Mäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet anser att provisionslönerna är en av de sämsta sakerna med mäklaryrket, dock är det i slutändan ändå ledningen som bestämmer löneformen. En av ledningens viktigaste uppgifter är att styra och motivera sina anställda, och olika löneformer har en påverkan på just styrning och motivation. Detta har lett fram till vår problemformulering där vi är intresserade av att utifrån ledningens perspektiv se hur olika löneformer kan påverka mäklarnas motivation.

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva de olika löneformerna som idag förekommer i fastighetsmäklarbranschen samt förstå hur de påverkar motivationen ur ledningens perspektiv. Vi vill även undersöka vilka för- och nackdelar som finns med att erbjuda dessa löneformer.

   

  Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod. Det är tre personer med ledningsposition från Mäklarhuset, Svensk Fastighetsförmedling samt Fastighetsbyrån som har intervjuats. Samtliga intervjuer har gjorts som besöksintervjuer.

   

  Slutsats: Fast lön är inte lika motiverande som rörlig lön, eftersom den inte är kopplad till prestation. Dock kan fast lön fungera som motivationsfaktor om den är relativt låg eller väldigt hög, eller om den anställda mäklaren känner sig nöjd och trygg. Fast lön kan även vara motiverande när den är beroende av att en överlåtelse sker.

  Rörlig lön är till största del motiverande, eftersom den till skillnad från fast lön beror på prestation. Däremot kan rörlig lön även leda till en negativ press på grund av att den anställda mäklaren hela tiden behöver prestera bra.

  En kombination av fast lön och rörlig lön är motiverande, eftersom en del av lönen ändå beror på prestationen. Samtidigt finns det en trygghet i och med den fasta delen av lönen.

   

 • 580.
  Bahtanovic, Nezir
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Novalic, Adela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Öppen eller stängd dörr?: - Enhetschefers upplevelser av ett ledarskap i närhet och på distans inom äldreomsorgen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to demonstrate a greater understanding of unit manager within the geriatric care' experiences of leadership based on the geographic location. We obtained this understanding mainly through interviews with nine business/unit manager within the geriatric care. Four work physically together with their employees, four work from a remote location and on mix between proximity and distance. The interviews were conducted in a medium-sized municipality in southern Sweden. This is qualitative study with a hermeneutic approach containing semi-structured interviews, which means that the respondents’ answers provide a deeper understanding of their views on the geographic location. Our results demonstrate both the pros and cons of controlling a leadership in proximity and remotely. Study results show that communication is more limited in leadership at a distance than it is in a leadership in the vicinity, but that groups led from a distance are more self-sustaining. The majority of respondents' answers suggest that leadership in proximity gives employees the ability to easily reach a manager, hence, resulting in an increased interaction between managers and employees. However, the results of the study derived from the respondents' answers, which show that the unit manager will be more disturbed by the employees in a leadership in proximity.

 • 581.
  Baidori, Adam
  et al.
  Halmstad University.
  Björk, Rufus
  Halmstad University.
  Företagsledningars syn på roch hantering av risker med finansiell stress2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 582.
  Bak, Agata
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sweden's Ascending Normative Role in EU? Sweden’s endeavours towards European Conflict Prevention Programme2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  C-level Thesis in International Relations Course.

 • 583.
  Balci Dirik, Max Taylan
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tesfazghi, Tegsti
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Ett land där alla har möjlighet att utvecklas.": En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns integration.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate, understand and reflect on the factors that may have contributed to six individuals, who upon arrival were counted as unaccompanied refugee, integration into Swedish society. In order to answer our questions, we have chosen to use a qualitative approach which permitts a deeper understanding for ourselves as well as obtaining their subjective experiences of their integration. We based our analysis on five scientific papers and theories and concepts such as; Angel & Hjern (2004) Refugee Crisis Model, Beckman (2011) Integration Theory, Kamalis (2006), "We" and "Them" theory, Goffman (2006) Stigma theory and Berger & Luckmann (2008) Socializations theory. The results showed that the respondents felt that the language was an important factor in the integration and that the host family had a great significance for them. The respondents think that all unaccompanied refugee should take part of living with a host family.

  Keywords: Unaccompanied refugee children, Socialization, Integration, Stigma.

 • 584.
  Balogh, Malaskova, Christina, Vera
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sammarsbetsprojekt mellan Sverige och Vitryssland: Barn med funktionshinder ska leva utan hinder2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att titta på samarbetsprojektet mellan Halmstad Kommun, Sverige, och Vitebsk region i Vitryssland för att kunna se hur mycket projektet har bidragit med att förändra synsättet i Vitryssland gentemot barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer som hör till den kvalitativa metoden, bland annat utfördes tre intervjuer via e-post, eftersom två individer utav informanterna bor i Vitryssland. Därför valde vi att intervjua fem individer som var huvudansvariga för projektet och hade olika roller inom det. Ur ett stort urval av sociologiska teoretiker valde vi att fokusera på, Bengt Nirje, Goffman, Mills och Bourdieu. Det materialet som vi har haft tillgång till har varit väldigt begränsat och har varit lite komplicerat att analysera utifrån våra egna tankar och reflektioner, eftersom att vi inte har haft möjlighet till att åka till Vitryssland och få ta del utav projektets resultat Resultatet visade hur viktigt det är med en bra kommunikation men även att få förtroende för varandra, vilket leder till mer öppenhet därigenom ett bättre resultat.

  Nyckelord: Normaliseringsprincipen, delaktighet, stigmatisering, tillgänglighet och hinder, jämlikhet, LASS, LSS, integrationsprocessen.

 • 585.
  Balta, Natali
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Demokratiska medier?: En kvalitativ textanalys av nyhetsartiklar av fallet "Julia Caesar"2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har studerat tio utvalda nyhetsartiklar från traditionella och alternativa medier i fallet Julia Caesar i relation till teorin om sju krav på journalistik i en demokrati. Frågeställningarna har varit: 1. Hur väl uppfylls varje krav i respektive nyhetsartikel? 2. Framgår någon skillnad mellan de traditionella och alternativa medierna i hur de förhåller sig till sju krav på journalistik i en demokrati och i sådana fall hur påvisas det? En kvalitativ textanalys med en hermeneutisk utgångspunkt tillämpas i uppsatsen. I analysen har citat valts ut för att påvisa varför ett krav uppfyllts eller inte. Resultatet av den här uppsatsen har visat att de traditionella medierna i en större utsträckning än de alternativa medierna uppfyller de sju kraven men att både de traditionella och alternativa medierna har en viktig roll i samhället, det gör det möjligt för medborgare att läsa olika åsikter kring samma nyhet. 

 • 586.
  Banis, Alvianos
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Johansson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Political Communication Strategies Applied on Business Organizations2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe the current communication techniques and strategies used by political parties resulting in these parties achieving significant growth, understand the components of those communication techniques in order to isolate the factors attributing to this achieved success and develop a model that can be replicated from a business organization in order to achieve similar beneficial results.The study revealed that there is a clear connection between political parties and business organizations, broadening the research fields of both entities respectively. Furthermore, the findings were categorized based on potential value, with practices such as “thriving on dissatisfaction”, “taking advantage of emotions”, “showing visible structures as an organization / political party”, “intentional use of weak signals”, “leader’s direct connection to audience” and “formulating receiver interpretation of signals” appearing to have high potential in achieving success if implemented correctly in the communication strategy.

 • 587.
  Banti, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Petridis, Heidi
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Min mörka hemlighet: en studie om vuxna barn till missbrukare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Man hör mycket om missbruk och missbrukare, men desto mindre om de som indirekt blir drabbade, det vill säga exempelvis familjemedlemmar. Det är dem vi har valt att belysa i vår uppsats. Under 1900- talet har det forskats inom ämnet alkoholmissbruk, dock har större delen av forskningen ägnats åt alkoholisten. Det har gjort att man har försummat deras familjer. Vi har därför valt att inrikta oss på vuxna som i sin barndom farit illa genom att de har haft missbrukande föräldrar, vars barndom alltså varit långt ifrån ”normal”.Syftet var att undersöka hur deras uppväxt har sett ut och hur den har påverkat deras liv idag. Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av sju djupintervjuer med personer som vuxit upp med en eller två missbrukande föräldrar. Vi valde den metoden för att få en djupare förståelse för deras livssituation.

   

  Resultaten visade att oavsett i vilken fas i livet våra intervjupersoner befann sig i så var de alla överens om att deras uppväxt på ett eller annat sätt påverkat deras liv idag. De nämner problem i deras förflutna, bland annat svårigheter i relationer och bristen på trygghet och tillit, men alla visade även styrkor som kommit ur deras erfarenheter. 

 • 588.
  Bao, Yuanjia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Li, Yanqing
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  How can catering businesses achieve competitive advantages in Chinese market: Using service differentiation strategy as marketing strategy2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 589.
  Barcelo, Lidia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Kano Model applied to low cost airlines2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 590. Barcelo, Lidia
  et al.
  Bentz, Hugo
  Gauzelin, Sophian
  The influence of Beer Packaging on CustomerPerception and Purchase Decision.: A case study, Europe2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 591.
  Barnes, Colin
  University of Leeds.
  Understanding Disability and the Importance of Design for All2011In: Journal of Accessibility and Design for All, ISSN 2013-7087, Vol. 1, no 1, p. 55-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper will address recent debates surrounding the nature and cause of the complex process of disablement and their relevance to understanding calls for a universally accessible physical and cultural environment. It is divided into three main sections. The first part will explore changing perceptions of disability. Attention will centre on the traditional individualistic medical approach, the socio-political understanding or ‘social model of disability’ and the recent ‘biopsychosocial’ model of disability exemplified by the World Health Organisation’s International Classification of Functioning, Disability and Health. This will be followed by a discussion of the usefulness of the concept of ‘universal design’. The final section will discuss the significance of these developments in light of globalisation, associate economic, political and social crises, and the struggle for a fairer and just global society.

 • 592.
  Barnes, Colin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Barker, Clare
  University of Birmingham, UK.
  Book reviews: Arguing about disability: philosophical perspectives2010In: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 25, no 1, p. 123-127Article, book review (Refereed)
 • 593.
  Barnes, Colin
  et al.
  Centre for Disability Studies, Leeds University, Leeds, UK.
  Mercer, Geoffrey
  Exploring Disability: a sociological introduction2010 (ed. 2)Book (Refereed)
 • 594.
  Barnes, Colin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Sheldon, Alison
  Centre for Disability Studies, School of Sociology and Social Policy, The University of Leeds, Leeds, UK.
  Disability, Politics and Poverty in a Majority World Context2010In: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 25, no 7, p. 771-782Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper argues that the spread of free market economics throughout the world has generated unprecedented inequalities within and between nation states. This has led to the systematic exclusion of people with perceived impairments from the mainstream of economic and community life in almost all societies, the generation of an international disabled people’s movement, and their demand for legal frameworks with which to address the multiple deprivations encountered by people viewed as ‘disabled’. It is argued that the poverty and exclusion encountered by disabled people and other oppressed groups in all societies will not be eliminated without fundamental structural change at the international level

 • 595.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Die Entwicklung einer inklusiven Schule – das Beispiel Essunga, Schweden2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [de]

  Informelles und formelles Lernen betrifft nicht nur die Schülerinnen und Schüler im Unterricht, sondern auch die Schule als lernendes System. In dem Symposiums-Beitrag wird die Schulentwicklungsarbeit in der schwedischen Gemeinde Essunga dargestellt und analysiert. In den dortigen Schulen konnten unterdurchschnittliche Leistungen in nationalen Rankings innerhalb weniger Jahre in Toppositionen gewandelt werden. Die Ausführungen basieren auf einer schwedischen Studie (Persson/Persson 2012), in der pädagogisches und administratives Personal, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zu den Wandlungen in Essunga interviewt wurden; zudem wurden teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Die Untersuchung ist an Ludwik Flecks wissenschaftstheoretische Überlegungen zur Ergänzung, Erweiterung und Umwandlung von Denkstilen angelehnt (Fleck 2012). Kennzeichnend für die Veränderungsprozesse in Essunga waren insbesondere die Auflösung gesonderter Fördergruppen, eine autoritative pädagogische Leitung und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauende Lehrerfortbildungen. In der Fallstudie wird unterstrichen, dass Inklusion und hohe Leistungsfähigkeit keinen Widerspruch darstellen, sondern sich ergänzen.

 • 596.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Inklusive Bildung im schwedischen Bildungssystem auf der kommunalen Ebene: Chancen, Spannungen, Hindernisse2014Conference paper (Other academic)
 • 597.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Inklusive Bildung in Kenia zwischen politischer Rhetorik und pädagogischer Realität2013In: Sonderpädagogische Förderung heute, ISSN 1866-9344, Vol. 58, no 3, p. 262-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper presents and discusses the discrepancies between the declared education policy and everyday implementation of inclusive education in Kenya. On the policy level orientation towards the aim of inclusion can be observed. However, this concept of inclusion is fragmented and rooted in a deficit-oriented model of disability. On the level of educational practice major problems in realisation of inclusion exist. These can be explained by lack of acceptance and prejudices, unadjusted didactics, and practical difficulties such as lack of resources and over-crowded classrooms. Considering this situation, the improvement of education opportunities and life chances of persons with disability in Kenya forms an enormous challenge.

 • 598.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Lernen im Schatten der Gymnasialreform in Schweden2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [de]

  In den letzten Jahren hat sich das schwedische Bildungswesen grundlegend gewandelt. So wurde 2011 eine Gymnasialreform durchgeführt, die unter anderem striktere Aufnahmekriterien vorsieht. Zugleich wurden fünf Einführungsprogramme implementiert, die Schülern den Übergang in ein Nationales Programm oder in den Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Im Beitrag wird deutlich, dass die Schülerzahl in speziellen Programmen zunimmt, ohne dass bislang eine verbesserte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erkennen ist.

 • 599.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Mångfald, differentiering, inkludering – en introduktion2013In: Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 17-27Chapter in book (Other academic)
 • 600.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning2013Collection (editor) (Other academic)
9101112131415 551 - 600 of 6737
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf