hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
101102103104105106 5151 - 5200 av 5281
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 5151.
  Warnholtz, Daniel P
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  The valuation of merging companies: a strategis investment appraisal approach1996Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]
  The purpose of this dissertation is to describe how merging companies are valued considering the need to incorporate both financial analysis and strategic analysis. From these research problrm, three important sub-objectives of the study has been identified; - To describe and analyse the close interdependence between corporate stategy and the valutation and analysis phase of the merger process. - To describe the methods and the models that are often applied in large and complex investment appraisals, such as mergers and acquisitions. - To describe and analyse the constraints in the environment, in the merger process itself and in the chosen analytical models and methods that tend to partly separate practise from theory.
 • 5152.
  Warrebäck, Christian
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Jansson, Ulrika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nyh, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Icke-monetära belöningssystem -: kan dessa påverka, attrahera och behålla medarbetare2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Konkurrensen mellan företag i tjänstebranschen har på senare år ökat. Detta har lett till att varje företag måste arbeta effektivt för att behålla och även rekrytera personal. Uppsatsen ämnar därför beskriva hur icke-monetära belöningar påverkar medarbetarna. I slutdiskussionen beskriver vi framkommet resultat genom att presentera de skillnader som förekom mellan ålder, kön och utbildningsnivå.
 • 5153.
  Wassvik, Victor
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Aspling, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Oxygen Health: Inlösning av syre i vatten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The project has been provided by Zenit design group and the goal for this project was tomanufacture and perform tests of a prototype that supersaturates water in a continuous flow ofwater. The project has involved finding and sorting out relevant data in scientific papers, books,communication with foreign manufactures and other platforms for information.The project has resulted in manufacturing of a test rig and an oxygen infuser based onmembrane technology. The test rigs purpose was to perform tests on oxygen infusers fordifferent comparison test and performance benchmarks in a in a laboratory provided by Zenit.The project led to satisfying results using the oxygen infuser manufactured by the authors withcomparable levels of saturation to the reference infuser.The theory behind this project is based on medical research, belonging terms will be explainedbut the authors have chosen to delimit the project from the medical area. The reason for this islack of knowledge in this area and its irrelevance to the mechanical engineering education insuch.

 • 5154.
  Weckstén, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Åkesson, Per-Ola
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Project Terminal India: MFS Report upgrade of a point of sale system for the Indian market1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 5155.
  Wei, Bin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Wang, Yichen
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  The Need of a HRM Change from Traditional to Strategic with Organizational Transition: A Case Study of a Swedish High-Speed-Growth Company2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With organizational development, many of management systems should be established and developed to handle different challenges and situations. Flamholtz and Randle (2007) figure out different but typical management orientation and systems at different stages of this development process and emphasize the importance of organizational transition between the stages. Human resource management (HRM) is regarded as one of the most important management systems to overcome challengers and gain competitive advantages during organization development. This paper concentrates on a HRM perspective to research on the relationship between organizational transition and HRM changes.

  The findings show HRM correlated with organizational transition from an entrepreneurial stage to a professionally managed one needs to change from traditional to strategic. The essence of this process is correspondingly a role change from a service provider to a strategic participant. Meanwhile, the functions and abilities to support them in HRM should be changed also.

 • 5156.
  Weiss, Don
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Entezari, Koroush
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ställtidsreduktion med hjälp av SMED2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för det här examensarbetet var att praktiskt reducera ställtiden på enbefintlig produktionslinje på Ruukki i Halmstad. Vid tiden då författarna togkontakt med företaget var den nuvarande ställtiden alldeles för lång och långtifrån optimal. I samband med projektets start gjordes det ett antal avgränsningaranpassat till den tiden som fanns tillgänglig.Tillvägagångssättet och metodiken till lösningen bakom ställtidsproblematikenföljer Shigeo Shingos Single Minute Exchange of Die (SMED), där har författarnautfört analyser i form av iakttagelser och tidtagning. Upptäckterna som gjordesunder analys samt implementering var att även om SMED är en direkt metodik förställtidsreduktion finns det andra faktorer som kan motverka implementeringensamt dess goda resultat. Dessa faktorer som påvisades under projektets gång varbland annat de mänskliga aspekterna och den bakomliggande företagskulturen iorganisationen. SMED är en av stöttepelarna för en implementering av Just-In-Time (JIT) som i sig är en viktig beståndsdel av Lean Production.Examensarbetet resulterade i framtagning av en rutin som därefter visualiserades iform av en arbetsmanual. Rutinen testkördes och påvisade gott resultat i form avkortare ställtid.

 • 5157.
  Welin, Karl-Olof
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Söderström, Jonas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Fortkörning - en inkomstfråga?: En studie utav inkomstens påverkan på benägenheten att köra för fort2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med uppsatsen är att undersöka huruvida en högre inkomst gör en individ mer benägen att köra för fort, alltså bryta mot hastighetsbegränsningen. Förutom sambandet med inkomst undersöks variablerna ålder, kön, synen på andra trafikanters hastighet och böteshistorik de senaste tre åren.

  Metoden består av en enkätundersökning på bilprovningen i Halmstad där kallelsen till bilprovningen utgör grunden för urvalet. 177 individer tillfrågades och av dessa svarade 124 fullständigt, 117 av enkäterna gick att använda i analysen.

  Analysen är baserad på två typer av regression, en linjär regression och en ordered logit regression för att bekräfta resultaten då delar av datan är ordinal.

  Den slutgiltiga modellen tyder på ett resultat där inkomst och ålder har signifikant betydelse för hur benägen en individ är att bryta mot hastighetsbegränsningen. Variabeln för kön får för detta datamaterial anses insignifikant, och har således uteslutits ur modellen. Ålder har en negativ påverkan på benägenheten att köra för fort och inkomst har en positiv påverkan. Båda de signifikanta resultaten stämmer överens med rådande teori på området. Att vi inte hittat signifikans för kön strider mot övriga undersökningar och kan möjligtvis förklaras genom det låga antalet kvinnor i datamaterialet. Materialet tyder även på att andelen som bryter mot hastighetsbegränsningen är hög då majoriteten av respondenterna har svarat att medelföraren kör fört fort merparten av tiden.

 • 5158.
  Wellving, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Vägen till kunden, en uppsats om annonsering2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Sammanfattning Olika färger har olika innebörd och kan framkalla olika associationer och olika linjer framkallar förnimmelser av rörelse, vetenskaplighet etc. Likaså kan rubriken vara avgörande för om annonsen läses eller inte, samt kan val av typsnitt och former avslöja vilken målgrupp annonsen vänder sig till. Vikten av annonsens utformning är av lika stor betydelse för annonsören att vara medveten om, som att annonsen bör vara av olika karaktär beroende på var i livscykeln produkten/tjänsten befinner sig, eller avvägandet mellan publikationens vidd, frekvens och inverkan. I uppsatsens teoretiska referensram definieras annonsering och grunderna för annonsering med hjälp av olika modeller, exempelvis AIDA. Vidare redogör informationen för design/utformning av en annons, vad annonsören bör ha i åtanke vid utformandet av annons gällande rubrik, bild, färg, layout etc. Innan slutdiskussionen med författarens egna kommentarer analyseras fyra olika annonser baserat på teorin i uppsatsen. Delar av vad denna uppsats behandlar utgör i sig underlag för djupare analyser. Syftet är dock att ge en bred bild av annonsering. Uppsatsen kan användas som en handbok och fungera som guide vid utvecklandet av en annons eller en annonskampanj.
 • 5159.
  Wellving, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Workmotivation & rewardsystems: a study on Sweden and Zambia Productivity, loyalty & quality through2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]
  This master thesis discusses the aspects of work motivation and reward systems in order to undersstand how to increase productivity, loyalty and quality of output within a work force. In todays´ competitive society a company with a good understanding of these factors has a competitive advantage. Data for this thesis has been collected in Sweden and Zambia, and a comparison is also made in the subject between these two different countries and cultures. A total of four companies have participated in the research.
 • 5160.
  Wendel, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Abdulhalim, Mohammed
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Barriers when implementing lean in administrative functions2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Lean is a concept that help companies to become more efficient and more focused on their customers and their goals. Previously lean have mostly been used in production but today it is a trend to implement lean in other types of organizations. To get maximum efficiency in a company all parts and divisions need to be involved in the improvements. Organizations realizes that administrative functions can be the least efficient and that part of the organization need to be changed. There are not yet much research about lean in administrative functions and for an organization that want to implement lean in their administrative environment an understanding of complications and barriers they might face can help. The purpose of this study was to get an insight of what barriers that an organization will face when implementing lean in administrative functions. The theoretical framework was developed for the purpose of this study and it is done by a combination of the lean concept and administrative functions but with a focus on barriers when implementing lean. The framework is presented through four blocks of barriers in the implementation of lean in administrative functions. The four blocks are, lack ofknowledge about lean, lack of management support and involvement, lack of patience and longterm perspective and also lack of motivation. The approach is based on a qualitative study where empirical data have been collected through four Swedish organizations. The organizations have all implemented lean or been part of an implementation of lean in administrative functions. The conclusion of this study is that barriers in administrative functions can be compared to barriers in production and it can be said that they are similar. When implementing lean in administrative functions the barrier lack of knowledge about lean is large as it is common that organizations misunderstand the lean concept and that it can not be used in administrative environment in the same extent as in production. It is also a barrier that the lack of knowledge lead to that the organization do not know how to use the lean concept in their organization. To overcome the barriers the management support and involvement is highly important. The limitations of this study is that the findings need more investigation to be generalized. The chosen barriers for the framework can have affected the conclusion and more barriers can be found.

 • 5161.
  Wendel, Rickard
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lundberg, Kristian
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Förnyelsebara energikällor med blicken fäst på framtiden: möjligheter till att använda förnyelsebara energikällor för uppvärmning2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  En mycket stor del av Sveriges energiförbrukning går åt till att föra fram och bort värme från fastigheter, hela 30%. För att åstadkomma denna värme måste man omvandla energirika ämnen till värme på olika sätt för att tillgodose våra behov. Detta kan göras på både bra och sämre sätt, att använda förnyelsebara energikällor framför fossila bränslen är bra eftersom man inte tillför atmosfären ett nettotillskott av koldioxid
 • 5162.
  Wengeler, Ulf
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Sjörestaurering: Försurningsbekämpning1981Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Den valda produkttypen är en tillflödesdoserare för spridning av alkalimedel i vattendrag.
 • 5163.
  Wennerberg, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Global Cash Pooling: International Liquidity Management by a Swedish Multinational Enterprise1996Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]
  International cash management is a complex set of activites, encompassing the management of short-term cash balances and deficists and related foreign exchange and iterrest exposure, on an international level. Its objectives is interest optimisation or maximising interest earnings and minimising interest expense in a tac efficient manner. In the simplest terms, this means finding efficient ways to use internal funds to support operating needs copmany wide, with the company treasury as centre. Today, treasures are expected to take use of every dollar, SEK or sterling available throughout the company, at the same time as they should cut foreign exchange transactions and swap transactions. Furher, the treasurer is expected to handle this without increasing the risk for the company, and with a more lean and less resource demanding staff. The new demand on the treasurer has led to an increasing innovativeness with systems creatid such as netting, cash concentration and cash pooling. Especially cash pooling has recently been further developed, assisted by technological innovations and growth. New and more advanced cross-border multi-currency cash pooling systems have been developed, systems which allow companies with operating units in many countries to use excess cash in concentration accounts, automatically offset cross-border debit and credit balances regardless of currency and to better manage the resulting cash position. But there is no single strategy applicable to all companies. There are a number of company specific factors that should be assessed; the nature of the business, its specific objectives of the system, the location and legal status of the subsidiaries, as well as the currencies in use. For Perstorp, with subsidiaries in 16 countries and with 90 percent of sales outside Sweden, an effective liquidity management demanded a system being able to combine national preferences with the advantages of a centralised treasury. The choice fell upon global cash pooling system. Ti is based on a structure of accounts nationally, with a connecting communication system provided by the overlay bank. The sysem facilitates the treasury to consolidate funds internationally, and transferring funds between subsisiaries where they were most efficient. The purpose of this study has therefor been to give an descriptive picture of the cash pooling system as used by Perstorp and accommodated to meet their requirements. It has been done through a litterature study and personal interviews with the President of Perstorp Treasury AB, Gunnar Modalen. In order to give a background to the choices made by Perstorp Treasury when establishing the system, as well as to give a understanding to the options available to them, the theoretical background is divided into two seperate but interdependent parts. In chapter three, the background and factors influencing the development of international cash management is explained, and in the following chapter the various cash pooling systems regarding structure of accounts and company os outlined. Finally, the primary objective of the thesis is dealt with in chapter five, i.e to give a descriptive illustration of the liquidity management solution made by a Swedish multinational enterprise. The furture of cash pooling lies in its wider usefulness. It is a flexible system constrained in the legal and technological environment where it operates. For Perstorp, with 55 percent of sales in the European Union, the implementation of EMU in 1999 will decrease the ligislative hurdles and furher simplify the structure of accounts, as well as simplifying the handling of currency risk. Also the technological environment is steadily developing, making it possible to more cheaply and more eddiciently transfer funds internationally. With today´s system, Perstorp´s cash pooling system is restricted to have real-time access to those markets where the overlay bank is situated. In the future, with bank working as “virtual banks” spanning over national borders, the cash pooling system will have even greater possibilities of incorporating more markets and hence consolidate more of the company group´s funds.
 • 5164.
  Wennström, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Andersson, Kristoffer
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Glowtest Fixture2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The project, Glowtest Fixture, has been carried out to and in collaboration with MSA Sordin

  Ltd. MSA Sordin Ltd produces and sells ear protector and is at present a supplier on the

  world market. Glowtest Fixture is a product for glow testing off detailed components in one

  ear protector. MSA Sordin Ltd sends today away your products for testing what is an

  expensive aspect in their development. The project's aim is to take forward a test equipment

  that copes with those high nonplussed requirements and wishes that are required for an

  approved physical execution.

  Glowtest Fixture is a physical equipment that comes used stem glow physical off all detailed

  components in one ear protector. Glowtest Fixture is entirely automated and implement the

  test without some complicated manual elements. A test is implemented of only a button

  print and can therefore be carried out of which employee that entire pc on MSA Sordin Ltd.

  The fixture is a so called table mock‐up, small and smooth, and it that is needed in order to

  start the fixture is a 220 volt levying. Therefore, a test can be carried out almost each as

  entire pcs. When the test is performed will the product can to be set away.

  When the test equipment is on it held the certain temperature stable within the interval in

  order to a test will can to be implemented anytime. It that is required in order to implement

  the test is a button print stem to afterwards check if it begins to glow on ear protectors.

  Hands nothing with ear protectors is the test validated.

  The result of the project is a test equipment that MSA Sordin Ltd can use itself of and that

  also will decrease the costs for the company. Payback time for the product lies on a week

  what does the fantastic profitable for MSA Sordin Ltd. This does the possible for the

  company to can to implement more or less continuous physicals in order to check that their

  products maintain highest quality.

  The project work has been implemented according to so called dynamic development in

  production. Aspects and tools that have had significant role in the development work has

  been various shapes of idea embarrassing ring, mock‐up production, evaluation dice and

  above all physicals of various kind.

 • 5165.
  Werede, Noh
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Paketerade fastigheter: En studie om värdering av paketeradefastigheter2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5166.
  Wernant, Paulina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Purontaka, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nespresso - Ett koncept att sträva efter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Nespresso is a part of the Nestlé group and was founded in 1986, in the liaison of the revolutionary new method of brewing coffee. The idea was that everyone should be able to brew themselves a cup of espresso that would taste as if a professional barista had done it. Nespresso has now turned in to a new coffee culture. From the beginning Nespresso only sold their products via their club, Nespresso Club, but in year 2000 they opened their first store in Paris. The first store in Sweden opened year 2006 in Stockholm, followed by one in Malmö year 2012. Nespresso has a strong brand essence and wants consumers to perceive their coffee as a sensorial experience. Too consume coffee is a simple but refined lifestyle that offers timeless elegans. Through Nespressos stores consumers can experience the brand with all of their senses. Therefor the store does not only work as a sales channel but also as a unique display of the company and their passion for coffee (Newsdesk.com).  

  Purpose: The purpose with this essay is to locate the main reasons as to why concept stores create a value.

  Delivery: In order to answer the problem formulation a qualitative examination has been conducted. A variety of angles were examined, both observations done by both authors and interviews. Two consumers where interviewed and two employed at Nespresso, where one of them worked in the actual store in Malmö and the other was manager of Nespresso Sweden.

  Results: Through this study, we concluded that the Nespresso store provides both business and consumer value by the use of different types of sensory strategies that influence both the customers conscious and subconscious.

  Nespresso uses a taste strategy that adds value to the consumer by offering samples of coffee. It leads to that the company can prove that the coffee is good, which in most cases leads to purchase. Regarding tactile strategy in the store gives the opportunity for consumers to feel the products, this creates added value. Respondents in the survey had never bought for example a machine without feeling it. It thus creates added value because the customer then buys the machine.

  The company has managed to add value through their store and servicescape because many customers prefer to visit the store instead of making their purchase online. Many consider the purchase is a pleasant experience and common to all customers is that there is no stress. To continue maintain this mood on the weekends when there are more people, we recommend Nespresso to use more of, and inform of, the so called The Pick-Up Area where customers in advance can order their products. The social density in the store is according to the study high, many customers feel connected to the others in the store and can identify with the brand. In Sweden we have a special coffee culture. If it had been implemented in Nespressos store the social density had increased for sure, but since it is contrary to their concept, this is not recommended.

  Through the study, we concluded that Nespresso has many loyal customers, largely thanks to their unique concept store that adds value both to themselves and to their customers.

 • 5167.
  Werner, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Zetterberg, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kreditbedömning av nya företag1996Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Denna uppsats handlar om kreditbedömning av nya företag. För att göra området mer hanterbart, avgränsade vi oss till bankmäns bedömning av nya företag. Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur en kreditbedömning gick till och vika faktorer som bankmännen bedömde. Vi genomförde dels en litteraturstudie och dels en empirisk studie. Litteratur- studien byggde främst på NUTEK:s rapportserie om riskbedömning eftersom det fanna relativt lite litteratur om kreditbedömningar av nya företag. Den empiriska studien genomfördes i intervjuform med tio bankmän. Vi har i vår uppsats kommit fram till att kreditbedömningar av nya företag grundarr sig på osäkra faktorer och därför är svåra att göra. De faktorer som främst bedöms är affärsidén och företagsledaren, men även kapitalsstruktur och säkerhet.
 • 5168.
  Wessberg, Robert
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Wigsten, Pontus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Adapter till Flutite2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5169.
  Wesslén-Engrenius, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Företagsetabliering i Turkiet1995Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Handelsmarknaden har förändrats mycket under de senaste åren. Länder som tidigare varit hårt styrda av kommunismen har fått större frihet. Dessa länder har blivit ekonomiskt konkurrsenkraftiga, då bland annat arbetskraft är mycket billi och landets valuta är svag i förhållande till omvärlden. Det har blivit populärt för kapitalstarka företag att investera i dessa svaga länder. Företags investeringar i utlandet genom etablerignar och förvärv av andra företag har blivit ett vanligt sätt att expander eller snabbt komma in på nya marknader. För att lyckas med etableringen eller förvärvet krävs det att företaget väljer rätt etableringsform. De har därför valt att undersöka ett antal olika samarbetsformer och beskriva deras för- och nackdelar.
 • 5170.
  Westberg, Markus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Deann, Viktor
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lundqvist, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Sinnesmarknadsföring: It makes sense2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5171.
  Westerberg, Daniel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Johnsson, Nina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Berntsson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Stå och vridplatta för rörelsehindrade2001Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]
  We have in cooperation with Romedic AB developed a new equipment for moving disabled persons from the bed to the wheelchair or from the wheelchair to the toilet etc
 • 5172.
  Westerberg, Daniel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Samuelsson, Niclas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  BillGate2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  We have constructed a method to make bills useless and worthless in the same secund as they are stolen. Our idea is that we want to identify every bill that comes into a bank etc. With this we think that the large number of bankrobberies will decrease when all stolen bills are useless.
 • 5173.
  Westerberg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  MUSKULÄR STYRKA VID MULTIPLA REPETITIONER:: SKILLNADER VID STYRKETEST I BÄNKPRESS OCH LIGGANDE BÄNKRODD MED SKIVSTÄNGER AV OLIKA DIAMETEROMFÅNG2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction: A complex interaction between muscles, tendons, bones, joints and nerves are required for optimal function of the human hand. It is known that an individual’s grip strength is vital for performance of physical demanding tasks such as strength training with free weights. Strength training including a thicker grip around the bar may enhance the strength of the grip in the athlete without other special routines for grip strength development. The purpose of this investigation was to examine the difference in performance in multiple repetitions in two strength training exercises using two different sizes on the bar, to look for correlations between grip strength of the subjects hand and the amount of repetitions executed with two different size of the bar and finally the correlation of hand size and the amount of repetitions executed with two different size of the bar.

  Method: 15 strength training men (23,9 ± 4,1 years), underwent measurements of hand size, maximum grip strength, 1 repetition maximum (1RM), a 80 % of 1RM weight strength test with two different  bar sizes.

  Results: The results from the present investigation indicates a 21,1 % reduction of 80 % of 1 RM weight performance in repetitions executed in the bench press with the thicker diameter of the bar and a 66,2 % reduction in repetitions executed with a 80 % of 1 RM weight in the lying bench row with the thicker diameter of the bar. The size of the hand or the maximum grip strength does not influences the performance in the 80 % of 1 RM strength test.

  Conclusion: With support of the results from this present investigation the size of the bar diameter significant influences the performance in maximum repetitions executed in a set in strength training with free weights, in a rowing exercise the repetitions executed reduced with 66,2 % and in the bench press the reduction of executed repetitions were 21,1 % with the thicker diameter of the bar. The size of the hand do not influences the performance of maximal executed repetitions with the thicker bar diameter. Maximal grip strength has no influence of the performance according to the findings of this investigation.

 • 5174.
  Westlund, Oskar
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Älgsjöö, Marcus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Energieffektivisering av laddningssystemet till vindmätarutrustning2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet av elektricitet blir allt viktigare i dagens samhälle. Runt om i världen finns än idag platser där tillgängligheten till det fasta elnätet är begränsad. Oftast är det platser som ligger avlägset och terrängen gör det ekonomiskt oförsvarbart att ansluta sig till det befintliga elnätet. Det kan vara platser som fjäll, öar och skogsområden. På dessa platser används ett fristående elsystem som står för elförsörjningen. Det allra vanligaste systemet är ett hybridsystem som använder sig av två eller flera energikällor vanligtvis en förnyelsebar och en kompletterande fossil energikälla.

  Examensarbetet som görs i samarbete med Arise Windpower AB går ut på att energieffektivisera och undersöka ett befintligt fristående elsystem som används som vindmätarutrustning, SODAR. Detta ska göras utifrån tre huvudaspekter, lågt underhåll, låg driftkostnad och hög driftsäkerhet. Projektgruppen har genomfört en omfattande energianalys på systemet för att se vart i systemet man kan göra energieffektiviseringar.

  För att komma fram till systemets brister och ge förslag på olika åtgärder har projektgruppen besökt objektet för att få en överblick hur systemet är kopplat och vilka komponenter som ingår. Systemets energiflöde har noggrant mätts upp med flera olika verktyg och sammanställts i tabeller och diagram för att få en tydlig bild över energiflödet. För att genomföra detta har solcellernas teoretiska årsgenerering beräknas utifrån ett webbaserat kalkyleringsprogram. Dieselgeneratorns totala drifttid loggas i systemet och den informationen har projektgruppen tagit del av för att sammanställa och beräkna den tillförda energin.SODAR är ett meteorologiskt instrument för att mäta vindhastigheter och vindens karakteristik. En högtalare sänder ut akustiska ljudpulser och en mottagare analyserar retursignalen. En dator behandlar sedan signalen och beräknar vindhastigheten.

  SODAR används främst inom vindkraftprojektering men även på flygplatser för att mäta turbulensgraden i luften. Meteorologer använder sig av denna mätutrustning för att förutspå kommande väderleksrapporter med hjälp av vind, temperatur samt ändringar i luftens kemiska sammansättning. Vid förstudien av ett vindkraftsprojekt placeras en SODAR ut på den tänkta platsen under minst ett år för att få så tillförlitliga mätvärden som möjligt. Mätutrustningen är enkel att flytta då hela systemet är inbyggt i en vanlig släpvagn.

  Resultatet från analysen visade en låg batteriverkningsgrad. Huvudslutsatsen för att energieffektivisera systemet är att kontrollera batteristatusen samt optimera laddningsförloppet. Detta kan göras genom att reglera laddningsspänningen beroende på omgivningstemperaturen. För att uppnå ett billigare energipris i systemet kan SODAR:n kompletteras med ett småskaligt vindkraftverk alternativt en bränslecell istället för dagens dieselgenerator.

 • 5175.
  Westman, Peter
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Freme, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  E-handels vara eller inte vara: En kvalitativ studie av svenska företags e-handelsverksamhet.2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  One of the biggest changes which have affected businesses during the last ten years is the accelerating speed at which Internet technology and e-commerce has developed. If Internet earlier was used in the purpose to entertain it is now accepted as an essential business tool and companies are investing more of its resources in e-commerce activities.

  Everyone “has to be on the net” today but that implies a challenge in matching e-solutions to the company’s business goals. It is necessary to have clear goals, carry out research and plan a strategy in order to operate an optimal e-commerce website for the company’s needs.

  The purpose with this dissertation was to see how well companies adjust to new demands in the rapidly changing e-environment. By presenting the results of a series of interviews with e-commerce managers our aim was to answer the question of how well companies integrate its e-commerce with the company as a whole. The study was also aimed at describing how companies determine the value contribution of their corporate web sites.

  We chose to study four companies within the sectors that have expanded the most in Sweden the last couple of years. The sectors are travel, electronics, clothing and furniture and the companies are well established in Sweden.

  According to the empirical study conducted businesses integrate their e-commerce activities with their marketing plan and business goals relatively well. This could be a result of that companies have realised the importance and contribution of e-commerce. An area under development is the process of integrating the company’s e-commerce with the other departments within the company. The methods of determining website performance are done in a numerous ways which shows that there is not yet one optimal performance measure for e-commerce and websites.

 • 5176.
  Wettermark, Gustaf
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Larsson, Ronny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Projekt X-Flow: variabelt avgassystem1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 5177.
  Wiberg, Robert
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Karlsson, Robin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Pole Position: En komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund avskillnad i varumärkesuppfattning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Pole Position – en komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning.

  Författare: Robin Karlsson och Robert Wiberg

  Handledare: Thomas Helgesson

  Nivå: Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 HP, vårtermin 2012

  Nyckelord: Varumärken, varumärkesidentitet, varumärkesuppfattning, märkeskännedom, positionering, positioneringsstrategier

  Problemställning: Hur kan ett företag, verksamt på olika geografiska marknader, anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån den teoretiska referensramen genom kvantitativ och kvalitativ forskning förklara hur ett företag, aktivt på olika geografiska marknader kan positionera sig på de olika marknaderna på grund av skillnad i varumärkesuppfattning.

  Metod: I uppsatsen har vi haft en abduktiv ansats och en kvalitativ datainsamlingsmetod. Vi har jämfört ett företags verksamhet i två länder och har således utfört en komparativ uppsats.

  Teoretiskt perspektiv: Inledningen av den teoretiska referensramen beskriver varumärken i allmänhet. Teorin övergår sedan till en förklaring av varumärken ur ett internt- samt externt perspektiv. Avslutningenav teorin belyser ämnet positionering och strategier för ändamålet.

  Empiriskt perspektiv: Empirisk data är insamlad genom en kvalitativ intervju med Volvo Personvagnar AB i Sverige och en intervju via mailmed motsvarigheten i Brasilien. Ytterligare information har delgivits oss genom mailkontakt under arbetets gång. Dessutomhar en kvantitativ undersökning utförts i Sverige.

  Slutsats: Företag som är aktiva på olika geografiska marknader kananpassa sitt positioneringsarbete för att nå önskad identitet på marknaderna. Arbetet på marknaderna kan skilja sig åt och även den eftersträvade positionen på marknaden kan vara olika. Det är inte säkert att varumärkesuppfattningen är den avgörande faktorn för framgång utan det kan även vara märkeskännedom.

 • 5178.
  Wiborg, Erik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Palmquist, Carl-Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Introduktion till Eurocode: En jämförelse mellan BKR och Eurocode2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Projektet innefattar en studie av jämförelse mellan Boverkets konstruktionsregler (BKR) vilka är de svenska dimensioneringsreglerna och Eurocode (EC) vilka är EU:s dimensioneringsregler. Tanken är att alla medlemsländer i EU ska använda sig av EC inom en snar framtid, varför en jämförelse ligger i tiden. Beräkningar har utförts i byggnadsmaterialen betong, limträ och stål enligt BKR och EC. På detta vis har skillnader lätt kunnat urskiljas och analyserats ytterligare. För att uppnå en bra struktur i arbetet har en beräkningsmetodik införts med tillhörande kommentarer, vilket ger en överblick över de båda normerna. Resultatmässigt ges vissa skillnader på de konstruktionsdelar som analyserats. Enligt Eurocode ökas den angripande lasten för att uppnå tillräcklig säkerhet i konstruktionen. Enligt Boverkets konstruktionsregler ökas den angripande lasten plus att materialhållfastheten sänks.
 • 5179.
  Wibro, Linda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Hildingsson, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Eriksson, Tomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Project Water- and energy balance1998Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Falcon brewery is located on the west coast of Sweden and is a large beerproducer. This project is about energy. The task is to improve the hotwater blance in teh producingarea. By using the heat in remaining of cornshells the company can recycle energy to the system.
 • 5180.
  Wickman, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ledarskapsutbildning inom byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this essay is to examine different roles of leadership in the working environment by interviewing ex-students that have taken their degree from Halmstad Högskola and its construction program. How do these ex-students handle to be in a position of power in their everday life and how do they handle decision making? Do they find that the education they have recieved in any way has helped them in regard for leadership or do they rather conclude that further education in the area of leadership would be beneficial? These are the questions that I set out to shed some light over in this essay. This study consists of one part theory and one empirical part. The empirical part was accomplished by interviewing ex-students from Halmstad Högskola and this part was later compiled with relevant theories on the subject which were obtained from books , internet and various databases.

  The results from the interviews show that the general point of view is that the subjects containing leadership in their education hasn't really helped them. The results also show that these courses could be improved by introducing more work-related aspects in school. On the question that deals with decision making and how one handles to be in a position of power the general interpretation is that this is role that one grows into in time.

 • 5181.
  Wickström, Carl-Johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Magnusson, Rasmus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Mekaniskt brandsläckningssystem2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Electrolux Laundry Systems is the world leader in manufacturing professional laundry equipment.

  The machines are used in the hotel sector, elderly care, in multifamily houses, laundry bars, and in

  commercial and institutional laundries.

  If there is oil or grease left in the clothes after washing may the heat from the dryer cause a chemical

  reaction. This reaction may, under certain circumstances cause a fire inside the drum. Competitors to

  Electrolux has developed its own systems that extinguishes fire inside a tumble dryer and customers

  have expressed desire to purchase a fire-extinguishing system. Therefore, the project team received

  the task by Electrolux to develop a fire-extinguishing system that extinguishes a fire in a tumble

  dryer.

  The purpose of the project has been to develop a system that both detects and responds to fire in an

  industrial tumble dryer to meet the competitors and to satisfy customers' requirements.

  The goal was to develop a fire-extinguishing system for Electrolux Laundry Systems and develop a

  fully functioning prototype.

  The project began with information searches on a variety of methods to both detect and extinguish a

  fire. Subsequently, a number of different methods were used to develop a final solution and make a

  prototype.

  The result of the project is a fire-extinguishing system that extinguishes a fire inside a dryer. The

  system is entirely mechanical and uses water to extinguish the fire. In addition, the system is not

  visible from the outside.

  The system that the team developed well meets all the requirements and preferences who where set

  out in the beginning of the project. The purpose and goal also correspond well with what was stated

  at the beginning of the project.

 • 5182.
  Wictorin, Christian
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Varumärkeskapital i Tjänsteföretag2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Studiens syfte var att beskriva kundernas uppfattning av varumärkeskapital i tjänsteföretag. Avgränsningar gjordes till att enbart undersöka uppfattningen hos befintliga kunder i serviceföretag. De huvudsakliga teoretiska källor som användes var skrivna av Leonard L Berry, Christian Grönroos, Frans Melin, David A Aker och Paul Feldwick. Valet av undersökt varumärke blev Hallandstrafiken. Metodansatsen var kvantitativ och ett icke sannolikhetsurval användes. Undersökningen gjordes genom en enkätundersökning ombord på Hallandstrafikens bussar i Halmstads och Falkenbergs kommuner och 120 respondenter deltog i undersökningen. Syftet samt problemställningen som löd. “Vilken är kundernas uppfattning av ett tjänsteföretags varumärkeskapital?”, besvarades med slutsatserna att det undersökta varumärket Hallandstrafiken har ett positivt varumärkeskapital hos de befintliga kunderna samt att varumärkesinnebörden har störst inverkan för hur kunderna uppfattar varumärkeskapitalet. Varumärkesinnebörden påverkas i sin tur till störst del av kundernas upplevelser av tjänsten. Studien kom även fram till slutsatserna att personalens uppträdande inte ensamt har den kritiska rollen för kundernas uppfattning av varumärket i serviceföretag samt att det är möjligt att uppnå ett positivt varumärkeskapital hos befintliga kunder i serviceföretag utan att kunderna anser att företaget når dem effektivt med sitt presenterade varumärke.
 • 5183.
  Widell, Per
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lindström, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Magnusson, Henrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Leasing Vilka faktorer gör leasing förmånligt?2001Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Utredning om vilka faktorer som påverkar företags val av finansieringsform, med inriktning på leasing.
 • 5184.
  Widheden, Annika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nygren, Björn
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Project Sawdust Lanka1995Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]
  Project Sawdust Lanka is one of the SwewCorp financed projects in Sri Lanka. The task was to create a profitable product/process from the waste rubberwood sawdust that the furniture manufacturer Woodplex Ltd, produces. The result is a new process of form-pressing seats and backs designed to fin in with the company’s existing furniture range.
 • 5185.
  Wigforss, Karl-Gunnar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Erfarenheter vid implementering av Lean produktion på Macro International AB: en resultatstudie2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Lean produktion är ett kundfokuserat angreppssätt att producera det som kunden verkligen vill ha när de vill ha det och att göra det i processer som förbrukar så lite resurser som möjligt. Arbetet att införa Lean produktion följdes för att se vad som gick bra, mindre bra och vad som skulle kunna göras bättre. Womacks fem steg används som teoretisk modell när studien genomfördes. Implementeringen följdes med deltagande observation och en enkät som gjordes före och efter implementeringen som följdes av den deltagande observationen. Sedan jämfördes de med varandra för att se om de deltagande observationen och enkäterna visade samma sak.
 • 5186.
  Wihlborg, Carola
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Organisation and management of tourism in developing countriesThe case of Cape Verde-1996Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]
  Today people are more and more concerned about the environment and the future of our world. There are more and more trends arising about the care of nature, even in the tourism sector. This is what the thesis is about, tourism that take environment into consideration at the same time as it help natives to rise their life quality. The thesis is about sustainable tourism or ecotourism in developing countries as it is an important factor for development in the Third World, if it is done i the right way. This project aims to describe and explain organisation and management of sustainable countries. The thesis har Cape Verde islands as a case study, but also highlights different developing countries and their success or failure in ecotourism. The study is done in a deductive way. Some results that arose during the study are to take the environment into concideration all the time when plans are made. It is essential to make sure that all parties involved want the same thing with tourism, and that these parties cooperate. Another thing that came up was the importance of involving local people and make them integrated in the process. From the examples of less successful destinations it were highlighted that country should beware of crossing the limit of carrying capacity, leakage of money and masstourism. It is impossible to cover all factors influencing a developing country in its attempt to start an ecotourism destination. But, the project can be a help to pick out some of the problems that can be avoided when organising sustainable tourism.
 • 5187.
  Wikstrand, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ergonomi ur ett hälsoperspektiv - En studie genomförd på en processindustri i södra Sverige2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka ergonomins och hälsans förutsättningar på en processindustri i Sverige samt att ta fram förslag på förbättringar och ett träningsprogram för personalen på industrin. För att minska risken för belastningsskador är det viktigt att individen arbetar med ergonomiska arbetsställningar. Om arbetsgivaren förser arbetstagaren med så goda förutsättningar som möjligt att tillämpa ergonomiska arbetsställningar samt erbjuda friskvård kan kostnaderna för sjukfrånvaro sänkas betydligt.

  Metoder som använts är kortare observationer följt av de ergonomiska uträkningarna OWAS och RULA. En interventionsgrupp inom produktionen fick besvara en enkät, som även fylldes i av en kontrollgrupp som bestod av administrationspersonal (kontorspersonal). Utifrån resultatet från interventionsgruppen skapades ett träningsprogram som personalen skulle genomföra under arbetspasset

  Studien visade att företaget är en bra arbetsplats. De flesta trivdes bra eller mycket bra och frekvensen av belastningsskador var låg. Problemen som fanns i interventionsgruppen förekom främst i ländryggen medan problem i kontrollgruppen förekom främst i skuldror och nacke. Personalen försöker arbeta i ergonomiska arbetsställningar, men hälften hade inte fått utbildning i hur de skulle lyfta, bära och förflytta de föremål som arbetsuppgifterna krävde. Observationen visade på vissa riskfyllda arbetsställningar, riskerna verifierades med analyser enligt OWAS och RULA. Enkätundersökningen bekräftade att de risker som identifierades utifrån observationerna skapade verkliga problem. En utvärdering av träningsprogrammet visade att det var genomförbart samt att de flesta tänkt att fortsätta med det.

  Nyckelord: Ergonomi, prevention, hälsa.

  This thesis considers the ergonomics and the health conditions at a Swedish process industry plant. It also includes proposing of improvements in the work environment and the development of a trainingprogram for the employees at the industry. It is important that each individual uses ergonomic work postures in order to minimize the risk of cumulative trauma disorder (CTD). If the employer provides possibilities for use of ergonomic postures and offer health care, the costs for absence due to sickness can be significantly reduced.

  The methods used in this study are field observations followed up with modeling using the ergonomic modeling methods OWAS and RULA. An intervention group, consisting of people working in the production answered a survey. The survey were also answered by a control group consisting of people working in the administration. Based on results from the interventiongroup a traningprogram designed to deal with the specific issues within the group were also developed. The interventiongroup tried this program three times a day at their workplace.

  The overall result showed that the company is a good place to work at. Most of the employees were satisfied with there work situation and the frequency of CTD was low. The problems existing in the interventiongroup were mainly located in lower back area. While in the controlgroup the problems were located in the shoulders and neck. All of the employees tried to use ergonomic postures, but half of the employees did not have any education in how to lift, carry or transport the things their work demanded. The analysis of the work posture observations showed an increased risk of CTD for some of the postures. These results were confirmed using OWAS and RULA methods. The survey results confirmed that problems related to the risks pointed out by the observation analysis also existed in reality. An evaluation of the trainingprogram revealed that it was viable and most of the employees wanted to go on using it.

  Keyword: Ergonomic, prevention, health.

 • 5188.
  Wilbertsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Boija, Tove
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Bloggar påverkar mer än du tror: En studie baserad i den svenska bloggvärlden2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5189.
  Wilgotsson, Per-Ola
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Fredlund, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  PTC-element1994Studentuppsats (Examensarbete)
 • 5190.
  Wilhelmsson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Varumärket Sverige: En medveten variabel i företagets varumärkesstrategi? En jämförande studie av två svenska företag.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  In these days of globalization, with a higher level of openness and interaction over geographical, cultural and economical borders, the importance of the company’s intangible asset, its brand, is gaining importance as a differentiating factor.

  Building a strong brand and the emphasis on strategic brand management is something that before was given less attention in firms but today we can see a general increase in awareness and relative emphasis in the strategic work of companies.

  Countries as brands: Is it possible to consider a nation or a country as a brand the same way you consider a product? Well, looking in to the subject it seems to be a rather complex matter and there are many questions to be asked and answer. Nations around the globe are indeed marketing and positioning themselves for several purposes. It can be for example to attract tourists, investments and venture capital, qualified labour and business in general. So nations as brands do exist and it is of importance for the individual country to handle this valuable asset consciously.

  There are many factors contributing to the image of a nation and how others consider a nation image to be. It is also different according to whom and where you ask.

  The contributors to the image may be different channels of the mass media, famous persons and events, tourists visiting the country, national promotion agencies and also the main character in this study, the companies.

  The nature of nation branding is inert and complex so there is of importance that the contributors mentioned above have a mutual and homogeneous vision for the nations image and are working together.

  Companies tend to both contribute to and take advantage of the set of values that are more easily connected to a nation than others. Some companies do this more than others. The company should have:

  The awareness of the individual company of what they want its brand to be and stand for.

  The awareness of what the nation brand of Sweden stands for.

  The ability to choose between weather to consciously connect their brand to Swedish values or not.

  Accordingly, the main factor here is the awareness of the company in its strategic brand management. A nations image consists of a complex set of values and it is hard or maybe impossible to avoid some connection with this image but to a large extend the company can choose its positioned brand values.

  And the final question to be asked here is weather there can be found factors that indicates that some business or products can have a greater use or advantage of its connections with its nations brand image than others.

  The study

  My first intention was to carry out this study by including large and well-known Swedish companies like IKEA and Volvo, investigating their strategical brand management concerning my core-questions.

  This was not possible so the empirical part of this study was carried out by conducting interviews at two midsized companies in Arvika, Sweden. The first participating company is Klässbols Linneväveri, (Klässbols´ Linen mill), a recognized, successful textile company and the second one is Thermia AB a manufacturer of high quality, energy efficient heat pumps. I consider this inclusion of smaller companies to be even more interesting and rewarding when there is less to explore considering the big Swedish profile-companies.

  The main criteria’s was that the respondent companies should belong to different fields of business and that they should have presence abroad through export.

  For this particular study the most appropriate method and the one giving the richest and most valid image of the core question is the semi-structured interview. The actual interview took place at the locality of the two respondent companies. The persons chosen for the interviews at each company were picked by their position within the companies and were the ones most suitable and able to make the best possible contribution to this study.

  The main results found in this study are:

  It is natural that companies connect their brand to the image of country, being the nation of origin or a nation of choice. Having a country name included in a brand name helps customers to evaluate the product and make purchase decisions.

  The product or business of the company matters in the decision whether or not you should associate to the nations values or not. Sweden is associated with a set of values that you more easily can connect with certain businesses and products than others.

  It is of importance that the product is designed in Sweden and that this origin is emphasized in the market communication. In comparison, the country were the product is produced is on a relatively lower level of importance, although this level depends on which business it considers.

  Knowledge is power! To be able to make a conscious choice whether to connect to Swedish values or not, the individual company has to be aware of its own values and how they want to be seen as a brand.

  As long as the choice to include Swedish values is strategical, and conscious and the company can live up to these values, it is right. But it is also evenly right to choose not to include the same values.

 • 5191.
  Willenheimer, Jonna Bohman Henrik Rasmusson Anita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Marknadskommunikation via Internet1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Mot bakgrund av Internets snabba framfart i dagens samhälle ansåg vi att detta nya medium och dess funktion i marknadskommunikationen kunde vara intressant och lärorikt att undersöka. Eftersom en ökad förståelse krävs i ämnet för att kunna utföra en undersökning är vårt syfte att; “ Med hjälp av teoretisk referensram öka förståelsen för att beskriva Internet som medium i marknadskommunikation.” Detta syfte har uppfyllts genom att vi har studerat befintliga teorier om Internet som medium, relationsmarknadsföring, interaktion och marknadskommunikation. Vår undersökning är kvalitativ och den har utförts genom att vi har intervjuat fem små - till medelstora företag i Halmstad och Helsingborg. Små - till medelstora företag har oftast inte så stora marknadsresurser vad gäller ekonomi, tid och personal. Av den anledningen blev vi särskilt nyfikna på att undersöka just den kategorin av företag. Undersökningen har utformats och genomförs med utgångspunkt från delsyfte två; “ Redogöra och analysera företagens motiv till Internetsatsningen “ och delsyfte tre; Identifiera och analysera företagens uppföljning och konsekvenser av Internetsatsningen. Både empiri och analysavsnitt är indelade efter rubrikerna marknadsföring, hemsidan, kommunikation och interaktion samt framtidsvisioner. I empirin presenterades varje undersökt företag var för sig. Resultaten från intervjuerna sammanställs sedan i analysen. Här sammankopplas även den teori vi har studerat med resultaten. I undersökningen har vi kommit fram till att företagen inte riktigt har nått så långt i Internetutvecklingen som teorin vill påvisa. Vi syftar då på de möjligheter till trafikhantering och relationsskapande som finns på Internet. Vidare var det de företag som hade intern kompetens som uppdaterade själva som mest kunde dra nytta av de fördelar som Internet ger. Dvs. att kunna erbjuda färsk information och att kunna spara in på kostnader för t. ex. distribution. Ala företag såg Internet som ett medium för framtiden och de ansåg att Internet är ett utmärkt komplement till övrig marknadsföring. Uppsatsen avslutas med att delsyfte fyra uppfylls; “ Formulera en modell för att skapa förståelse för de områden som bör tas i åtanke vid anförandet och användandet av Internet” Denna modell presenterades i kapitel , Slutsatser. Den utgörs av ett antal komponenter som bör tas i åtanke vid en Internetsatsning
 • 5192.
  Williamsson, Lena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Öst, Carina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Finansieringsmöjligheter för småföretag i Storbritannien- ur ett regionalt perspektiv1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga finansieringsmöjligheterna för småföretag inom regionen. Detta kan inordnas i följande delsyften: att beskriva finansieringsmarknaden för småföretag både regionalt och via EU och förklara vad de olika finansieringsformerna innebär. att redovisa diskussioner med finansieringsaktörer i det regionala näringslivet, samt de finansieringsmöjligheter de erbjuder. att redovisa ett antal utvalda företag i regionen och deras faktiska finansieringssituation.
 • 5193.
  Wilén, Anders
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Mårtensson, Anette
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ekologiskt byggande: en nulägesanalys Ecological construction an analysis of today1995Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  An essay which describes an analysis of today of ecological construction, with main concentration on materials which claim to be ecological.
 • 5194.
  Winberg, Robin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Konstruktion av justerbar madrass till lastbilshytt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5195.
  Winbladh, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Augustsson, Lena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Quiding, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Hållbarhetsredovisning – motiv och riktlinjer2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället har i en allt större utsträckning utvecklats till att bli ett informationssamhälle, där intressenterna ställer allt högre krav på företagen. Företag världen över har börjat fokusera på hur de påverkar den omgivande miljön, och rapporterar detta genom att upprätta en hållbarhetsredovisning. Förutom miljön, rapporterar även företaget i redovisningen hur de arbetar med de sociala och ekonomiska aspekterna för att nå en hållbar utveckling. I Sverige finns det idag inga lagar som reglerar de separata hållbarhetsredovisningarna, vilket gör att företagen åtar sig ett arbete som sträcker sig utöver vad lagen kräver. Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka motiv som ligger bakom ett företags val att framställa en separat hållbarhetsredovisning, samt att ta reda på vilka riktlinjer som används vid upprättandet. För att få klarhet i detta använde vi oss av den deduktiva ansatsen. Vi läste först in oss på relevant teori, som vi fann i litteratur på biblioteket, på Internet och genom artiklar vi funnit i bibliotekets databaser. Sedan intervjuade vi två företag för att se hur pass väl det de sade stämde överens med teorin. Det vi kommit fram till i vår studie är, precis som teorin sade, att det är svårt att finna ett gemensamt motiv som gäller för alla företag. Intressenterna lyftes fram som ett stort motiv att framställa redovisningen. Även tidsperspektivet spelar en stor roll då företag sparar mycket tid genom att låta sina intressenter läsa redovisningen och där få svar på sina frågor inom området. När det gäller riktlinjer som används vid upprättandet visade det sig att båda våra respondenter använde sig delvis av Global Reporting Initiative’s riktlinjer. Vi kan dock inte dra några slutsatser om att dessa är de mest använda riktlinjerna, då vi bara intervjuat två företag.

 • 5196.
  Winborg, Joakim
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Landström, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business managers' resource acquisition behaviors2001Ingår i: Journal of Business Venturing, ISSN 0883-9026, E-ISSN 1873-2003, Vol. 16, nr 3, s. 235-254Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, small businesses have received much attention from policy makers and researchers, in that these businesses are considered important for economic growth and job creation. At the same time small businesses are assumed to face major problems in securing long-term external finance, which is regarded as restraining their development and growth. Small business managers are assumed to use institutional finance as a means of meeting the need for resources, and as a consequence the major part of the research on small business finance has focused on constraints in the supply of institutional (market) finance. As we see it, most small business managers handle the need for resources using means other than external finance by applying different kinds of financial bootstrapping methods. Financial bootstrapping refers to the use of methods for meeting the need for resources without relying on long-term external finance from debt holders and/or new owners. However, these other means of resource acquisition have, with few exceptions, not been focused on within earlier research on small business finance. Against this background, the purpose of this study is to describe small business managers' use of different financial bootstrapping methods, and, more importantly, to develop concepts that can help Its better understand small business managers' financial bootstrapping behaviors. The research process was initiated with a number of unstructured interviews conducted with small business managers, accountants, consultants, bank officials, and researchers, in order to identify different financial bootstrapping possibilities. On the basis of the interviews and an earlier study on financial bootstrapping, resulting in the identification of 32 bootstrapping methods, a questionnaire was constructed and sent to 900 small business managers in Sweden. Given the limited knowledge within the area of financial bootstrapping, the study is based on explorative factor analysis and cluster analysis. From the cluster analysis six clusters of bootstrappers were identified differing from each other with respect to the bootstrapping methods used and the characteristics of the business. On the basis of this information the different clusters were labeled: (I) delaying bootstrappers; (2) relationship-oriented bootstrappers; (3) subsidy-oriented bootstrappers; (4) minimizing bootstrappers; (5) non-bootstrappers; and (6) private owner-financed bootstrappers. The groups of financial bootstrappers show differences in their orientation toward resource acquisition, representing different aspects of art internal mode of resource acquisition a social mode of resource acquisition, and a quasi-market mode of resource acquisition. We find that the delaying bootstrappers, private owner-financed bootstrappers, and minimizing bootstrappers all represent an internal mode of resource acquisition. The relationship-oriented bootstrappers follow a socially oriented mode of resource acquisition, whereas the subsidy-oriented bootstrappers apply quasi-market oriented resource acquisition. This study contributes to our empirical understanding by providing knowledge about the financial bootstrapping methods used in small businesses Furthermore, by developing concepts this study contributes to the conceptual development of our knowledge about financial bootstrapping. The implication of this study is that financial bootstrapping is a phenomenon which deserves more attention in future research on small business finance. At the same time, financial bootstrapping behavior is probably a more general phenomenon appearing in different contexts, such as R&D activities in large businesses, financing startups, etc. Finally, the study points out implications for small business managers, consultants, teachers, etc. Practitioners often tend to focus on market solutions to resource needs. This study shows, however, that this strong focus cart be questioned. Resources needed in small businesses can in many situations be secured using financial bootstrapping methods, referring to internally oriented and socially oriented resource acquisition strategies.

 • 5197.
  Winge, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Från kärna till öl2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Korn, vatten, humle och jäst är råvarorna för att göra ett gott öl. Innan man kan använda kornet blöts det i vatten och får ligga under värme för att gro. Detta kallas mältning och enzymet för att ombilda stärkelse i kornet till socker bildas.

  I kölnan torkas malten (kornet) med varmluft och transporteras till bryggeriet för bryggning. Malten krossas och blandas med vatten till en mäsk som värms upp. Detta är mäskningen där enzymet ombildar stärkelse till socker.

  När man silat blandningen, som nu kallas vört, kokas den kraftigt tillsammans med humlen som ger ölet smak. Sedan silar man bort humleresterna.

  Vörten går vidare till jäsning där de förjäsbara sockerarterna omvandlas till alkohol och när ölet jäst färdigt måste det lagras en tid, beroende på doft och smak.

  Slutligen filtrerar man ölet och tappar det på flaskor, burkar eller fat. Samtidigt pastöriserar man ölet dvs. tar kål på jästresterna och andra organismer som kan skada ölet.

 • 5198.
  Winge, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Företagaranda på Varaslätten: Olika faktorers inverkan på företagsutvecklingen2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Problemområde: Olika faktorer driver och hindrar ett företags utveckling. I det svenska näringslivet har entreprenörskap på senare tid lyfts fram som en viktig faktorer för att skapa ett välmående och framåtsträvande samhälle. 1999 beslutade regeringen att till viss del regionalisera näringspolitiken genom låta var region ta fram ett tillväxtavtal. Målet var att olika områden skulle kunna utnyttja sina specifika förutsättningar och genomföra tillväxtfrämjande åtgärder. Vara kommun arbetar tillsammans med fem andra kommuner utefter ett tillväxtavtal som skapades i slutet av 1990-talet där största fokus läggs på bristen av kompetenta medarbetare. Syfte: Målet med uppsatsen är att utröna vilka krafter som påverkar och har påverkat fyra tillväxtentreprenörer i Vara med omnejd då de startat och utvecklat sina företag samt belysa tillväxtavtalets bäring. Slutsatser: I studien har det framkommit att entreprenören är företagets största drivkraft både initialt och i utvecklings-/tillväxtskedet då medarbetarna varken driver eller hindrar företaget i dess utveckling. Det kan även konstateras att endast en av de fyra entreprenörerna har stött på problem i rekryterings-processen trots att detta i tillväxtavtalet ses som den centrala möjligheten till ökad tillväxt i regionen. Viktiga krafter för regionens överlevnad är enligt tillväxtentreprenörerna en utbyggnad av E20 till motorväg och att de institutionella krafterna blir gynnsammare för företagare. Kommunen ses varken som ett hinder eller drivkraft och marknaden tillsammans med branschen är avgörande för den utveckling som företaget får.
 • 5199.
  Winge, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lavesson, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Strategiska fönster för positionsbaserade tjänster2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Problemområde: Dagens trådlös kommunikationsmarknad präglas av hög förändringstakt och kraven på att tekniken utvecklas och anpassas hela tiden till konsumenternas och omvärldens behov. Marknaden är komplex och det finns ingen ensam aktör som har resurser nog att ensam driva marknaden framåt. Kontentan blir att aktörer väljer att gå samman och med gemensam kapacitet utveckla nya applikationer för att senare konkurrera vid försäljning av produkten. Föränderligheten på marknaden både hotar och främjar branschens verksamhetsområden. Hur kan en distributör finna nya öppningar på marknaden och vilka aspekter måste beaktas för att kunna nå dit? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva den marknadsmiljö som omger distributionsföretaget Wavelink samt företagets interna situation för att finna strategiska fönster på marknaden för positionsbaserade tjänster. Slutsatser: Författarna har kunnat konstatera att starkare relationer mellan Wavelink och nätverksoperatörerna kan leda till strategiska fönster. Rekommendationer till vad Wavelink bör beakta för att kunna hantera strategiska fönster är bland annat interna rutiner, marknadsföring, utvidgande av utbudet och omorganisering. Slutligen följer en diskussion om begreppet strategiska fönsters tillförlitlighet.
 • 5200.
  Winge, Oscar
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kriborg, Frida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Att tiga är silver, att tala är guld: Framtagningsprocessen av ekonomisk information i tre svenska företag.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I litteraturen beskrivs controllern väldigt olika från författare till författare, vilket kan förklaras med att controllerrollen varierar från företag till företag, därav är controllerns roll väldigt omdiskuterad angående titel, placering i företaget, dess funktion och arbetsuppgifter. Forskare påpekar att detta är ett område som bör studeras mer. I vår uppsats försöker vi återberätta hur controllerfunktionen beskrivs i tre svenska företag: Duni AB, Höganäs AB och Gekås. Tidigare studier angående controllerns relation gentemot sina ovanställda chefer har visat att den ekonomiska information, produkt, controllern arbetar fram inte är tillfredsställande och i värsta fall irrelevant för beslutsfattandet inom verksamheten. Denna uppsats ämnar beskriva framtagningsprocessen av controllerns produkter, mottagarens uppfattning av slutprodukten samt situationen mellan controllern som producent och ekonomichefen som mottagare i de tre undersökta företagen. Med hjälp av intervjuer med controllern och ekonomichefen på de tre företagen ska vi tolka deras återgivelser och sedan analysera detta mot vår teoretiska referensram med avsikt att finna en förklaring på varför situationer stämmer överrens eller ter sig annorlunda gentemot teorin.

  Uppsatsens resultat visar att ekonomichefen är tillfredsställd gällande controllerns slutprodukt samt att ekonomichefen och controllern för en nära dialog med varandra kring vilken information som ska tas fram, där även ekonomichefen varit involverad i framtagningsprocessen. Vi har kommit fram till att den informella kommunikationen mellan controller och ekonomichef samt ekonomichefens involvering är den gemensamma faktorn hos företagen som bidragit till att den produkt som tas fram är relevant.

101102103104105106 5151 - 5200 av 5281
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf