hh.sePublications
Change search
Refine search result
12 51 - 95 of 95
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Gustafsson, Kristina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  En muslimsk friskola: Förutsättningar och praktik2008In: Religion och livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 4, p. 15-17Article in journal (Other academic)
 • 52.
  Göransson, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jude eller same, i religionsundervisningen. Då får ni inte vara med?!2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ”Jude eller same, i religionsundervisningen, då får ni inte vara med?!” utgår från de nationella minoriteterna i Sverige och hur de framställs i läroböckerna för eleverna som läser religionskunskap A på gymnasiet. Uppsatsen är gjord med en jämförande litteraturstudie bland fem religionskunskapsböcker för gymnasiet. Med Anthony Giddens teori om minoriteter och etniciteter kommer att tolka hur läroböckerna framställer minoritetsreligionerna. Problemformuleringen grundar sig i hur läroböckerna framställer Sveriges minoriteters religioner med inriktning på samernas religion och judendomen. I uppsatsen har jag kommit fram till att det inte förekommer någon information om de undersökta nationella minoriteternas religioner, då med inriktning på minoritetsreligioner. Det är viktigt att belysa att det finns mycket information om judendomen, men informationen är inte kopplad till judendomen som religion till ett minoritetsfolk i Sverige.

 • 53.
  Göransson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jönsson, Linn
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Varför Gud?: En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Varför Gud?  En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad

   

  Författare: Emma Göransson och Linn Jönsson

   

  Handledare: Jürgen Offermanns

   

  Frågeställning:

  • Vilka faktorer påverkar valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad?
  • Finns det några specifika faktorer som förekommer oftare än andra i valet av religiös attribution hos en ungdom I Halmstad?

  Syfte: Vårt syfte är att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som kan vara avgörande i ett sådant beslut. Detta gör vi med utgångspunkt i religionssociologiska och religionspsykologiska teorier.

  Metod: Det är en kvalitativ studie.

  Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de befintliga teorier gällande religionssociologi och religionspsykologi, vi valt att utgå från.

  Empirisk studie: Data är insamlad via intervju av tio ungdomar i två religiösa ungdomsgrupper i Halmstad.

  Slutsats: Vi har kunnat konstatera fem olika faktorer som legat till grund för ungdomarnas religiösa attribution i Halmstad.

  • påverkan från socialt kontaktnät
  • då religionen präglat individens uppväxt
  • då det har funnits en känsla av saknad
  • behovet av förändring i livet
  • sökandet efter en identitet och en samhörighet
 • 54.
  Göransson, Jesper
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Amundsson, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nyreligiösa rörelser, ett andligt smörgåsbord?: En kvalitativ textanalys av sex läroböcker i religionskunskap2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Läroböcker är en central del i skolans utbildning och är den dominerande kunskapskällan i undervisningen. Det framkommer även att lärarna lämnar ett stort förtroende till läroboksproducenterna. Problematiken är att det numera inte finns en statlig nämnd som granskar och tillhandahåller listor över godkända läroböcker. I och med detta krävs det en kritisk granskning utav läroböckerna vilket även är denna studies syfte. Nyreligiösa rörelser är i dagens läge så pass integrerat i samhället att det kan talas om vår tids folktro. Vi har därför i denna studie genomfört en textanalys utav sex läromedelsböcker avsedda för gymnasiet inom ämnet religionskunskap med fokus på hur nyreligiösa rörelser framställs och betraktas i läroböcker. Litteraturen präglas av olika epoker där tre stycken böcker är utgivna efter läroplanen Lpf 94 och innan den senare utgivna läroplanen Lgy 11 blev publicerad. De resterande tre böcker är tryckta efter att Lgy 11 trätt i kraft. I resultat framkommer det att läroböckerna inte motsvarar de kunskapsmål som finns i läroplanerna. Dels på grund utav att innehållet av nyreligiösa rörelser får en begränsad del i antal procent i läroböckerna jämfört mot världsreligionerna samt att nyreligiösa rörelser framställs med klumpiga formuleringar och ordval.

  Title: Nyreligiösa rörelser, ett andligt smörgåsbord? – En kvalitativ textanalys av sex läroböcker i religionskunskap

  Author: Anton Amundsson & Jesper Göransson

  Keywords: New religious Movements, religion education, text analysis, textbook, curriculum

  Nyckelord: Nyreligiösa rörelser, religionskunskap, textanalys, lärobok, läroplan

 • 55.
  Haag, Christian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gnistan i Dabiq: -        En studie om Islamiska Statens användning av islams religiösa traditioner för att legitimera, rättfärdiga och etablera Kalifatet 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about the so called Islamic States’ use of Islamic religious traditions in their propaganda magazine Dabiq. The purpose of the study is to find out how ISIS use history as a blueprint to perceive and interpret current events and occurrences. The theories of sociologist Pierre Bourdieu, Capital, and sociopsychologist Hjalmar Sundén’s Role theory is used to analyze how the different religious traditions and stories are used by ISIS and what these represent in the Muslim’s religious frame of perception. The results of this study show that the religious traditions are being used in order to legitimize, justify and establish their so-called Caliphate according to the stories of old. The results also show that not only religious matters are used to emphasize their claim in the Middle East but profane examples as well. 

 • 56.
  Hedendahl, Carolin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Löfbom, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Den onde, den gode och den fule: Jakten på den goda läroboken i Religionskunskap A2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Den onde, den gode och den fule. Jakten på den goda läroboken i Religionskunskap A ämnar vi att undersöka hur religionerna hinduism och buddhism presenteras i tre läromedelsböcker i Religionskunskap A för gymnasiet, samt hur väl Skolverkets styrdokument och en skola för alla förankras i dessa framställningar. Vi har använt oss av en komparativ analysmetod där vi har jämfört och ställt de tre läromedelsböckerna i relation till varandra för att kunna belysa deras likheter och skillnader. De teorier vi har använt oss av är: analytisk/positivistisk och hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn, induktion, deduktion och abduktion samt ett etnocentriskt och genusrelaterat perspektiv. Teorierna bidrar till ett djup och en bredd i vår analys och belyser den mångfald som de tre läromedelsböckerna visar. Detta framgår i vårt resultat vilket tyder på att trots att samtliga av de undersökta läromedelsförfattarna har en gemensam och näst intill identisk kunskapssyn skiljer sig deras val av bredd, fokus och tillägnat utrymme för var och ett utav de olika avsnitten för religionerna. Undersökningen visar även att två av tre av de undersökta läromedelsböckernas författare speglar religionerna i enlighet med Skolverkets styrdokument.

 • 57.
  Hellman, Jorunn
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Gnosjöandan och Aliiansmissionen: Analys av tre intervjuer med medlemmar i Alliansmissionen om förhållandet mellan företagsliv och frikyrklighet i Gnosjöregionen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon relation mellan den starka företagarkulturen och de många frikyrkoförsamlingarna i Gnosjöregionen. Uppsatsen bygger främst på intervjuer med tre medlemmar ur Alliansmissionen.

  Informationen som kommer fram i intervjuerna har till stora delar analyserats mot Webers bok Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. I grunden bygger idén till uppsatsen på Webers teori om hur kalvinismen gynnade kapitalistisk framgång.

  Att det finns en relation mellan frikyrkorna och näringslivet i regionen framkom tydligt i intervjuerna. Bygdens historia har också haft stor betydelse för hur både religion och företag har utvecklats. Likheter med Webers teori finns men däremot har det under detta arbetes gång inte gått att se något direkt inflytande från kalvinismen i området. Det finns inga kalvinistiska församlingar i området så vitt jag har kunnat hitta.

 • 58.
  Hermansson, Ellen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berndt, Rebecca
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Integration all the way": En intervjustudie om lärares upplevda kompetenser i mottagandet av nyanlända elever2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka kompetenser lärare behöver ha för att kunna ta emot nyanlända elever på ett fördelaktigt sätt. Huvudfokus ligger vid att, utifrån ett sociologiskt och ett religionsdidaktiskt perspektiv, med hjälp av kvalitativa intervjuer, undersöka huruvida religionslärare respektive lärare som arbetar i förberedelseklass besitter dessa kompetenser och därför kan ta emot nyanlända elever på ett mer fördelaktigt sätt med avseende på elevernas kulturella och religiösa bakgrunder. I studien benämns detta som "religionspedagogisk kompetens." Resultatet påvisar att lärarna besitter vissa kompetenser som kan sägas vara adekvata i mottagandet men det framkommer inte om dessa kompetenser har med lärarnas kunskaper om kulturella och religiösa olikheter. Vidare framkommer att lärarna i hög grad anser att det är viktigt för lärare som tar emot nyanlända elever att ha kunskaper om och förståelse för olika kulturella bakgrunder. En majoritet av lärarna anser sig inneha dessa kunskaper tack vare sin utbildning. Resultatet visar däremot att det finns en ovilja i att sammanföra begreppen kultur och religion eftersom de enligt en majoritet av lärarna inte har med varandra att göra trots att eleverna som omnämns kan se på kultur och religion på ett annat sätt. Undersökningen visar att lärarna inte reflekterar över detta i sina utsagor. 

 • 59.
  Johansson, Jennie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "I'm designed to kill": En kritisk diskursanalys av fyra vampyrfilmer mellan 1979-2016 med hjälp av Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem emellan gjorts. Uppsatsens resultat visar att vampyrer som befinner sig i ett tillstånd mellan liv och död anses vara anomalier, vilka har hanterats på olika sätt av respektive samhällen. Vissa vampyrer har ett mer moraliskt förhållningssätt gentemot människor då de valt bort att äta människoblod och blir därför mer accepterade av samhället, medan andra vampyrer har ett omoraliskt beteende, vilket gör att de då elimineras. Det som anses orent i ett samhälle har blivit vardagligt i ett annat och ju mer mänskliga egenskaper vampyrerna har desto mer accepterade är de av samhället. 

 • 60.
  Johansson, Rasmus
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sakac, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Skolelevers attityder gentemot religionskunskap som skolämne: Utifrån ett genus- och religiositetsperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte har varit att undersöka skolelevers attityder gentemotreligionskunskap som skolämne, detta har sedan jämförts utifrån både genus- ochreligiositetsperspektiv. En kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag i form avgruppenkäter har använts som tillvägagångssätt. I undersökningen har 109 niondeklassare och117 gymnasieelever deltagit. Respondenternas svar har sedan bearbetats och sammanställtsmed hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i bådetabeller och ”pie diagram”. Resultatet från undersökningen visar på att skolelever ärövervägande positiva till religionskunskap som skolämne, majoriteten ansåg att det är ettviktigt skolämne. En tydlig skillnad framgick också mellan könen där tjejerna var merpositiva till ämnet än killarna, något som även tidigare forskning bekräftar. En del skillnadermellan svaren kunde också utläsas utifrån respondenternas religiositet. Där det påvisat iundersökningen att de religiösa hade en övervägande mer positiv attityd till religionskunskapsom skolämne än de icke religiösa respondenterna. Som teori för analysen harsekulariseringens påverkan på respondenternas svar undersökts och legat som teori för derassvar som jämförts med svar från tidigare forskningar, både från Sverige och Storbritannien.Det hade varit intressant att i framtida studier genomföra samma undersökning med sammarespondenter från grundskolan för att se likheter och skillnader i deras svar från deras tid igrundskolan och deras tid i gymnasieskolan.

 • 61.
  Johansson, Viktor
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Arnold Angenendt, Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter2005In: Kyrkohistorisk årsskrift, ISSN 0085-2619, Vol. 105, no 1, p. 134-135Article, book review (Refereed)
 • 62.
  Johansson, Viktor
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Images of Devotion in Swedish Wall Paintings2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the first paper, devotional activities such as praying and worshipping in wall paintings, will be analysed. The wall paintings were the illiterate man's manual where he was taught the essentials of Christian faith and devotion.

 • 63.
  Johansson, Viktor
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  John H. Arnold. Belief and Unbelief in Medieval Europe2006In: Kyrkohistorisk årsskrift, ISSN 0085-2619, Vol. 106, no 1, p. 212-214Article, book review (Refereed)
 • 64.
  Johansson, Viktor
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  The Pious Education of the Young in the Late Medieval Church2005Conference paper (Refereed)
 • 65.
  Johnsson, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Mirjam
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vägen till vattenstället: Tre svenska imamers syn på sharia2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att studera tre svenska imamers syn på hur sharia ska förstås, tolkas och tillämpas i Sverige. Vi utgår från aktuell forskning och litteratur i ämnet. I uppsatsens teoretiska bakgrund presenteras begreppet sharia som muslimsk lag, levnadsregler och personlig moral. Förhållandet mellan sharia och nationell lagstiftning diskuteras med hjälp av exempel från olika länder. Dessutom beskrivs förhållandet mellan sharia och den svenska lagstiftningen. Empirin i uppsatsen består av kvalitativa intervjuer med tre svenska imamer. De tre imamerna är överens om att sharia är viktigt eftersom det styr människans handlingar, som i sin tur påverkar livet efter döden. Sharia ska enligt respondenterna förstås som en oföränderlig lag med gudomligt ursprung. De är dock överens om att sharia måste tolkas, både av den enskilda muslimen och av religiöst lärda. Vidare menar alla imamerna att sharia ska tillämpas på ett sådant sätt att föreskrifterna till viss del anpassas till det land man bor i. Imamerna anser att sharia i stor utsträckning går att förena med svensk lagstiftning, även om det finns enstaka områden där sharia kolliderar med svensk lag. En slutsats är att samtliga respondenter kan sägas förespråka en modernistisk tolkning av sharia där den gudomliga lagen ligger till grund för en lagstiftning som samtidigt anpassas efter var man befinner sig. Imamerna menar också att sharia i sin helhet endast kan införas i ett perfekt muslimskt samhälle.

 • 66.
  Jonsson, Simone
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Självkänsla nu! – ett substitut för religion?: En analys av Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv och diskuterar om man kan se Törnbloms bok som ett substitut till religion i dagens sekulariserade samhälle.

 • 67.
  Kalén, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Håkansson, Katarina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Språkintroduktionen, där är det helt annat verkligen”: En intervjustudie kring hur religionskunskapslärare på språkintroduktionen upplever undervisningen för nyanlända elever.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study deals with experiences regarding the teaching of newcomer students in

  introductory courses, pertaining solely to the newcomer students’ perception of religion as a

  school subject. The essay is based on an analysis of a series of interviews with teachers of the

  aforementioned students. The questions are based on pedagogical challenges and usage of

  intercultural pedagogy. Another important question is how the teaching environment is

  affected by external factors such as cultural/religious tendencies, student guidance

  counsellors, interpreters, family of students as well as school leadership. The material

  comprising five interviews has consequently been analyzed using two different theories:

  intercultural pedagogy and orientalism. The results of the study divulge a lack of knowledge

  in intercultural pedagogy among the interviewees and major flaws in the transfer of that 

  specific pedagogical perspective in both teacher education and school. Experiences have been

  accounted for that point to the existence of "the other" in introduction to language studies and

  that core values of the curriculum are not respected to the extent that they should. Another

  tendency is a general lack of response and guidance from school leadership. Interviewed

  teachers experience that they are forced to take personal responsibility for the education of

  newcomer students despite lack of education in the field of intercultural pedagogy. By 

  illustrating the teacher's perspective of religious studies with newcomer students we are

  hoping to further promote the importance of competence in introduction to language studies.

 • 68.
  Karlsson, Marcus
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "Det står i Bibeln": Ku Klux Klan och religion över tid.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats bär titeln ”Det står i Bibeln”: Ku Klux Klan och religion över tid och är skriven av Marcus Karlsson. Studien belyser Ku Klux Klans utveckling från bildandet under 1800-talet till 2000-talets början, med hänseende till deras religiösa ståndpunkt i en värld av skiftande religiositet. De frågeställningar som bearbetas ämnar besvara hur Ku Klux Klan motiverar sina åsikter och existens utifrån en teologisk ideologi. Syftet är även att belysa deras ursprungliga förhållande till religion och religiösa institutioner samt eventuell utveckling som har skett över tid. Metoden som har använts i försök att besvara dessa frågor är litteraturstudier.

  Resultatet visar på att Ku Klux Klans ursprungliga åsikter var väl förankrade i det amerikanska samhällets och den kristna kyrkans värderingar men har över tid förpassats till marginalen. De har gått från att företräda en allmän teologisk hållning till att bli en anhängare av alternativa bibeltolkningar.

 • 69.
  Khalaf Mohsen, Zaynab
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En intervjustudie om hur unga muslimska flickor som bär slöja upplever den svenska skolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som belyser hur unga muslimska flickor som bär slöja upplever den svenska skolan. Den ska behandla deras tanker och åsikter kring ämnet. Jag har intervjuat tre muslimska slöjbärande flickor i åldern 15 till 16 år. Intervjuerna har spelats in, transkriberats, och tolkats. I denna studie berättar de intervjuade flickorna om hur de blivit orättvist behandlade, mött fördomar och upplevt sig vara mobbade på grund av sin slöja. Detta beror på att jag fick höra många gångar om hur slöjbärande flickor har svårt att anpassa sig till den svenska skolan på grund av flera olika orsaker, till exempel utanförskap. Resultatet visar på att en persons religiösa tillhörelse eller en muslimsk identitet kan visas genom att bära slöja. Många ser slöjan som muslimsk identitet. Resultat visar att vissa slöjbärande flickor upplever utanförskap på grund av fördomar som finns i samhället. Studiens resultat visar att slöjan skulle kunna bli accepterad och normaliserad om fördomarna bearbetas och slöjbärande kvinnor/flickor syns mer i samhället och i de svenska skolorna. Relevanta teorin och begrepp som jag valde att utgå från är bland annat teorin om etablerande och outsider, teorin om islamfobi samt begrepp såsom segregation och integration. 

 • 70.
  Kieke, Gerrit
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Healing Experience:It’s Influence on Worldviews,Analyzed with Coping Theory2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about the worldview of Swedish people, who experienced healing. I presumed that concepts, which underpin healing phenomena and thereby express the healer’s worldview, could differ from many people’s concepts and worldviews. The question was, if people with a different worldview attended a healing session and experienced positive results for their health, would that give them reasons to reconsider their worldview? Four people were chosen for this research, who had experienced healing and were willing to talk about it. Based on a participating observation, I describe a personal and their healing session, to create an understanding of their experience. Moreover, the healing method Laying on of Hands, which is used during these sessions is described. With the following in-depth interviews, I documented the worldview history of the interviewees, with focus on religious aspects, and compared it with their worldviews after they were convinced, that healing was working for them. In the analysis, coping theory was applied, to describe processes around the healing, which possibly contributed to the change in the patient’s worldview. The results showed a connection between the patient’s goal to regain health and the acceptance of new concepts in their worldview.

 • 71.
  Korkeasalo, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Moské? Inte på min bakgård: En kritisk diskursanalys av insändare i Hallandsposten angående planerat moskébygge i Halmstad2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka diskurserna som förekommer på insändarplats i lokaltidningen Hallandsposten om ett planerat moskébygge i stadsdelen Fyllinge i Halmstad. Genom att använda Norman Faircloughs kritiska diskursteori (Critical Discourse Analysis –CDA) har insändare publicerade 2015–2018 analyserats enligt den tredelade modell som liggertill grund för forskningsmetoden. Som social teori för en tvärvetenskaplig analys i modellens tredje dimension används den sociala teorin NIMBY/NIABY som belyser praktiskt samt principiellt inriktade protester mot nyetableringar exempelvis i ett bostadsområde. Sammantaget visar analyserna att insändarna i huvudsak ställer sig negativa till moskébygget och i diskurserna framkommer dels praktiska protester som exempelvis rör trafiksituationen, dels principiella protester med kulturinriktad kritik och misstankar om säkerhetsproblem.

 • 72.
  Larsson, Johan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Asatrons symboler2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks den moderna asatron och mer konkret de religiösa symboler som är kopplade till denna religion. Syfte är att analysera den moderna asatrons symboler i Sverige och Danmark samt att undersöka om det finns någon skillnad mellan de religiösa symboler som används i dessa två länder. Studien bygger på den asatro som Samfundet Forn Sed Sverige och Forn Siðr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark praktiserar. För att identifiera de religiösa symboler som kan sägas vara särskilt viktiga används Sherry B. Ortners teori om så kallade nyckelsymboler. När väl nyckelsymbolerna hos de två asatrosamfunden har identifierats jämförs resultatet för att se om det finns någon skillnad mellan vilka religiösa symboler som används. Det identifieras i uppsatsen totalt sex nyckelsymboler och av dessa delar Samfundet Forn Sed Sverige och Forn Siðr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark fyra nyckelsymboler. De två asatrosamfunden använder sig dessutom av ytterligare var sin nyckelsymbol.

 • 73.
  Larsson, Josefin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Religiösa elever i religionsundervisningen: En kvalitativ studie om att undervisa religiösa elever i religionskunskap2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar att, utifrån en kvalitativ forskningsansats, undersöka tre lärares upplevelser av att undervisa religiösa elever i ämnet religionskunskap. Utifrån studiens bakgrund och tidigare forskning beskrivs Sverige som ett av världens mest sekulariserade länder, vilket bland annat visar sig genom att skolans religionsämne gått från att enbart behandla kristendomen, till att idag vara ett ämne som undervisar elever från olika trosbakgrunder tillsammans i ett ämne som på ett neutralt sätt ska lära elever om olika religioner. Sverige är idag ett mångkulturellt och mångreligiöst land, och att undervisa elever från olika bakgrunder skulle utifrån Skolverkets beskrivning av värdegrunden innebära enorma möjligheter. Inte minst då religionsundervisningen lyfter livsfrågor som är viktiga att resonera kring för att skapa förståelse kring människors olika sätt att tänka. Resultatet av studien visar att lärarna ser det som positivt att undervisa en klass med elever från olika religiösa bakgrunder med olika syn på religion eftersom det öppnar för intressanta diskussioner i klassrummet. Flera av de tillfrågade lärarna uppgav att de ser en utveckling under senare år att fler elever är öppna med sin religiösa tro, vilket troligtvis beror på att dagens klassrum består av allt fler muslimer som har en utländsk bakgrund, och som är mycket mer öppna med sin religiösa ställning. Detta har lett till att kristna idag också uppfattas som mer öppna med sin tro. Något som flera av lärarna däremot problematiserade med ett klassrum som inkluderar elever med olika religiös tro var att ämnet religionskunskap berör laddade ämnen som kan leda till många delade åsikter, utifrån religiös tillhörighet vilket kan skapa konflikter där religiösa elever försätts i en utsatt position. Ofta kan religiösa elever tvingas stå till svars för åsikter som är religiöst präglade, eftersom kamraterna ifrågasätter dem. Åsikter som däremot inte är religiöst präglade tycktes inte vara utsatta för problematisering på samma sätt. Flera av lärarna diskuterade att ämnet på flera sätt berör värdegrundsarbete. Tack vare att elever idag är mer öppna med sin religiositet präglas samtalen av flera delade åsikter utifrån elevernas varierande religiösa bakgrund. Här beskrev flera av lärarna att eleverna ofta visar stor respekt för kamrater som har en religiös tro, och kamratrelationerna gjorde enligt 1 lärarna att eleverna kunde utveckla förståelse för olika religiösa tillhörigheter. Å andra sidan gavs också exempel på då religiositet kunde bli ett medel för att förtrycka och håna. Då detta varit fallet tycks det i många fall dock vara konflikter mellan troende elever med olika religiös bakgrund. I dessa fall tycktes emellertid klassrumsklimatet i stort vara avgörande för om dessa trakasserier förekommer. Lärarna gav också exempel på att det förekommer andrafiering i klassrummet mellan elever utifrån deras olika religiösa tillhörigheter. Lärarna uppfattade till exempel att många elever bär med sig fördomar in i klassrummet kring människor som tillhör olika religiösa grenar. I många fall har eleverna fått dessa sedvrida bilder från media. Huruvida dessa fördomar bemöttes tycktes vara väldigt olika utifrån lärarnas svar. I vissa fall tycktes exempelvis läraren anse att det är svårt att bemöta dessa fördomar, medans andra svar snarare tydde på att lärarens inställning skulle kunna förstärka elevernas fördomar. Något som samtliga lärare och även religiösa elever tycks problematisera är att skolans och samhällets sätt att se på kunskap är begränsad och har en tendens att enbart utgå ifrån ett vetenskapligt perspektiv. Å andra sidan beskrev lärarna också klassrum där denna respekt tycktes vara uteblivande och klassrummet istället blev en plats för hån och trakasserier. Detta tycktes i många fall bli problematiskt för lärarna, och nyckelord som ”obehagligt” användes i beskrivandet. Resultatet tyder på att religionskunskap är ett komplext ämne som inte bara berör sakfakta utan också har ett viktigt syfte då det kommer till skolans värdegrundsarbete eftersom ämnet berör frågor som är viktiga att ta upp för att ge eleverna möjlighet att skapa förståelse för varandra, och förståelse för att många frågor inte har ett enkelt svar.

 • 74.
  Löfvenius, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lära sig andas i klassrummet?: En analys av Skolyogakonflikten på Östermalmsskolan 2012 utifrån diskurser presenterade i media2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During spring 2012, an elementary and middle school, Östermalmsskolan, located in Stockholm, was accused of having religious elements intertwined in the existing school education. The school had during the spring term of 2012 started a collaboration with a company named Skolyoga. The purpose of this collaboration was that an educated yoga teacher practiced yoga with the students. The yoga practice was motivated as a way for the children to become relaxed and train their focus. The yoga practices were in the eyes of Östermalmsskolan, along with the yoga-teacher and the company Skolyoga, not religious. However, the one who reported Östermalmsskolan to the Swedish school inspection claimed that the yoga practices indeed were of religious nature. The report on Östermalmsskolan, was a very debated dispute in media during 2012 and the discourse displayed the two counterparties’ arguments in articles as well as in TV. The discourse in these media source also offered the reader two different adaptations off yoga: one religious and one non-religious. The purpose of this essay is to analyze the discourse in chosen media material from 2012 that described the dispute and report on Östermalmsskolan and the Skolyoga company, with the aim to show what kind of arguments were presented regarding this specific yoga practice as a religious or nonreligious. This essay also seeks to display how these arguments regarding Skolyoga as religious or non-religious relate to Ninian Smarts seven dimensions of religion. The results show that by relating the argumentations shown in the media discourse, regarding Skolyoga as religious or non-religious, to Smarts religious theory, several different adaptations of yoga are to be found. The result of the analysis is that the practice of yoga by Skolyoga at Östermalmsskolan 2012, which was described in the discourse, was non-denominational. The result also shows that the perception of yoga as religious, which is too found in the discourse, is made with a valid point. Yoga is a word and practice that can be full of religious aspects and training, but it can also be stripped of its religious aspects completely. The dispute regarding Skolyoga at Östermalmsskolan 2012 is in large a matter of opinion on what one estimates as religious or non-religious.

 • 75.
  Modig, Katarina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Man skall älska sina medmänniskor: En studie av prästers syn på homosexualitet och vigsel av samkönade par inom Svenska kyrkan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan den första november 2009 ges alla homosexuella par som vill rätten att vigas i Svenska kyrkan. Lagen har varit omdiskuterad inom såväl Svenska kyrkan som bland partierna i riksdagen och tidigare har flera ställt sig klart negativa till homovigslar i Svenska kyrkan. I och med att Svenska kyrkan underordnar sig denna lag har den intagit en officiell ställning, men då debatten varit stor och oense har rått bland kyrkans verksamma tyder det på att det, bland annat, finns präster vars personliga inställning motsätter sig kyrkans.

  Svenska kyrkan skall vara öppen för alla och motarbeta diskriminering men samtidigt kan det, för den enskilde, var svårt att finna stöd i Bibeln, beroende på hur man tolkar den, för vigsel av homosexuella par i Svenska kyrkan. Att det här på många sätt är en tolkningsfråga som baseras på den enskildes tro och etiska förhållningssätt gör det svårt eller kanske till och med omöjligt att finna ett svar som alla berörda kan ställa sig bakom. Därför vill jag i min uppsats försöka belysa de skillnader som upplevs finnas inom Svenska kyrkan, vilka argument som används som stöd för de olika åsikterna samt hur det kommer sig att de berörda tycker och tror som de gör.

 • 76.
  Nielsen, Olivia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Morén, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Influencers gestaltning av yoga, meditation, mantra och tantra: En kvalitativ studie av tre influencers bloggar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay describes three Swedish female influencers’ illustration of Hindu and Buddhist concepts, yoga, meditation, mantra and tantra. The questions that are studied and answered are the following: How do influencers illustrate yoga, meditation, mantra and tantra through their blogs? How can the influencers’ descriptions of yoga, meditation, mantra and tantra be an expression of new religious practise? And finally, in our last question we discussed the use of influencers’ blogs in an educational way.

  The theories we used was a new religious theory, implying that the words are used in a new religious context through the blog, aswell as a gender theory that explains the relation between women and religious movements.

  To answer our questions we used a discourse analysis on the following words: yoga, meditation, mantra and tantra. The result of our discourse analysis is that the influencers use the words in a new religious context in their blogs. We came to this conclusion because we found a wellbeingdiscourse, a fitness-discourse and a strong consumption-discourse among other things. All of these are key points in new religious movements. The Hindu and Buddhist contcept was more or less non-existent, which confirm our new religious theory. Regarding our gender theory, we saw that the influencers followed the same pattern as our described theory.

 • 77.
  Nilsson, Mathilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Woodbride, Niclas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "En slöja är som ett iphone-skal, du skyddar det viktigaste du har": Hur kommer fördomar till uttryck i skolan?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur eventuella fördomar mot Islam och muslimer ser ut och hur dessa hanteras i skolan. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med 6 elever och 3 lärare för att finna ett resultat. Studien visar att det förekommer situationer där fördomar spelar en roll i skolan. Den visar också att elever med muslimsk och icke-muslimsk bakgrund har olika tankar om vad dessa fördomar består av. Dessa fördomar ska inte påverka den situation elever befinner sig i skolan men som studien visar så förändrar de undervisningen trots allt. På grund av detta är det viktigt för lärare i alla sorters klasser att inte låta sina egna fördomar skina igenom och arbeta konstant med att försöka motverka de fördomar som resten av samhället enligt oss visar för eleverna. Studien undersöker vilka sätt lärare bäst kan genomföra detta på men också hur media påverkar fördomar och i förlängningen undervisningen.

 • 78.
  Olsson, Malin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Prästen under 1800-talet ur ett maktperspektiv. En kvalitativ textanalys utifrån Foucaults disciplinteori2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka prästens makt i församlingen under 1800-talet i Sverige utifrån Foucaults disciplinteori. Uppsatsen skall svara på hur prästens makt över församlingen gav dem möjlighet att utöva disciplin och hur de kunde disciplinera församlingsmedlemmarna. Som teoretisk utgångspunkt används Foucault tankar med hierarkisk övervakning, normaliserande sanktionens metoder (straff) och examen. Materialet är hämtat från tidigare studier om prästens liv, församlingsmedlemmarnas plikter och husförhör. Uppsatsen visar att prästens makt går att applicera i Foucault tankar om makt med hjälp av disciplin.

 • 79.
  Radut, Daniela
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vi är pingstvänner: En kvalitativ studie av tre unga kvinnor i en rumänsk pingstförsamling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det svenska samhället finns flera olika religiösa församlingar etablerade och i dagens globala kontext är frågor och forskning rörande migration och religion mer aktuella än någonsin. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur tre unga kvinnor med invandrarbakgrund som tillhör en rumänsk pingstförsamling belägen i Skåne skapar och vidmakthåller mening kring sitt religiösa engagemang samt huruvida det finns några samband mellan etnicitet och religiös engagemang. Metoden som använts har varit kvalitativ intervju och teorierna som har varit utgångspunkt i undersökningen har varit kunskapssociologi och teorier kring migration. Resultatet av undersökningen visade att det var relativt enkelt för de unga kvinnorna att skapa och vidmakthålla mening kring sitt religiösa engagemang som en följd av gruppens ständiga förstärkning. Resultatet visade även att det samband som finns mellan etnicitet och religiös engagemang beror på viljan att anpassa sig till religonens ställning i Sverige och religionsutövningen i en svensk pingstförsamlingen och viljan att bevara vissa aspekter från hemlandet. 

 • 80.
  Robild, Henrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Donald J. Trumps religiösa diskurser och uteslutande strategier: En kritisk diskursanalys av representativt utvalda tal hållna av Donald J. Trump inför presidentvalet år 20162017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att, genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, undersöka den diskurs som Donald J. Trump för om religion, invandring och flyktingar under det amerikanska presidentvalet år 2016 utifrån tre, representativt, utvalda tal. Talen är representativa då de behandlar de diskurser kring religion, invandring och flyktingar som är genomgående i Trumps valkampanj. Resultatet analyseras utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell, Roger D. Spegeles politisk-realistiska teori och Steve Bruces fundamentalistiska kännetecken. Resultatet visar en politiskfundamentalistisk diskurs som till viss del är religiöst grundad, då en dualism sker mellan religioner, men främst grundad av amerikanism som civilreligion.

 • 81.
  Roxberg, Åsa
  University College of Haraldsplass, Bergen, Norway & Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Var ska jag kunna få tröst – Om tröst och att trösta2009In: Tidsskrift for fag og tro, ISSN 1503-6456, Vol. 4, p. 7-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 82.
  Roxberg, Åsa
  et al.
  Mälardalen University, Västerås/Eskilstuna, Sweden; University College of Haraldsplass, Bergen, Norway & Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Barbosa da Silva, António
  Ansgar Theological Seminary, Kristiansand, Norway.
  The 2004 Indian Ocean Tsunami Catastrophe, its Survivors, Job and the Universal Features of Suffering: A Theoretical Study2014In: Journal of religion and health, ISSN 0022-4197, E-ISSN 1573-6571, Vol. 53, no 4, p. 1257-1266Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this theoretical article is to discuss the existential and universal feature of suffering-as illustrated by Job's suffering in the Book of Job in the Bible and by the survivors of the 2004 Asian tsunami catastrophe-and to highlight its significance for health care. Further, the study is aiming at contributing to health professionals' understanding of patients' suffering. The sources are narratives, comprising Job's book, TV interviews 1 year after the tsunami catastrophe and the survivors' autobiographies. The methodological approach is a philosophical analysis. The existential, universal, ontological and epistemological aspects of suffering are carefully scrutinized to unveil the universal and existential versus culture-specific features of suffering. Based on the results, the authors' recommendations are (1) a holistic concept of the patient and health care has to seriously consider suffering in all its complexity because when a person is in pain, it is not his/her body but the whole person as a unity of body, psyche and spirit that suffers and (2) suffering should be seen as the most central concept of health care, which should provide treatment for physical pain and all dimensions of suffering: physical, social, mental and spiritual aspects. © 2014 Springer Science+Business Media New York.

 • 83.
  Samuelsson, Erik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kristen Existentialism: Är målet att tro?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to analyse Søren Kierkegaard’s “Fear and Trembling”, Karl Jaspers “Philosophy of Existence” and Paul Tillichs “Systematic Theology part 2” on their stand on Christian existentialism. The method used in the analysis is Hermeneutic, which is a must, when reading and understanding these three philosophical works. The essay will also have a comparative approach to obtain depth in the conclusions. Another purpose is to link the conclusions of the essay to the school values and the school curriculum. The link will not be strong but a correlation will become visible. The conclusions of this essay will show that the three authors have similarities and differences. The three authors unite in the idea that the purpose of life is faith in the Christian God. But how to reach that faith differs; Kierkegaard writes that an infinite resignation is a must, so that faith in the absurd will bring you everything back. Jaspers writes that science is a mean to create a framework for every individual. The framework will give you a perception of existence but can’t be used to achieve Existenz. Existenz is the goal in the search for the truth of yourself and what being means. Tillich writes that the purpose of life is to return to your being of essence, which means how man was supposed to be before “the fall”. Tillich writes an ontological analysis of being.

 • 84.
  Svensson, Amelie
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Backholm, Nathalie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Icke-konfessionell, inte sekulär!: En kritisk diskursanalys av debatten om kristna friskolor i Dagen och Kyrkans Tidning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att, genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, undersöka hur debatten om kristna konfessionella friskolor ser ut i de kristna tidsskrifterna Kyrkans Tidning och Dagen. Diskursanalysens resultat analyseras utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell, samt Anthony Giddens teori om det posttraditionella samhället och Bruce Lincolns religionsdefinition. Resultatet visar att debatten i tidsskrifterna övervägande präglas av en frustration över oklara direktiv från skollagen och Skolverket i fråga om konfessionella inslag i den svenska skolan.

 • 85.
  Svensson, Jonas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Divisions, diversity and educational directives: IRE teachers' didactic choices in Kisumu, Kenya2010In: British Journal of Religious Education, ISSN 0141-6200, E-ISSN 1740-7931, Vol. 32, no 3, p. 245-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article focuses on the choices teachers make when teaching Islamic religious education (IRE) in the town of Kisumu, Kenya. The data were collected through interviews with IRE teachers and participant observations in schools that offered IRE during several fieldwork sessions in the period2003-2006 . The fieldwork revealed that the choices teachers made were related to social and religious contexts both inside and outside the school setting and also the more immediate contexts of the teaching-learning situation. Most clearly, the choices were influenced by the fact that IRE is an examinable subject in a larger educational system. This article claims that an alternation between a confessional education into Islam and a more fact-oriented education about Islam was a strategy used by some teachers balancing between competing demands posed by the educational system, students, parents and the surrounding local society.

 • 86.
  Svensson, Jonas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Morals, manners, and modernism: Elements of religious boundary construction within Islamic religious education in Kisumu, Kenya2009In: Your heritage and mine: Teaching in a multi-religious classroom / [ed] Roos, Lena & Berglund, Jenny, Uppsala: Uppsala universitet, Religionshistoriska avdelningen , 2009, p. 83-93Chapter in book (Other academic)
 • 87.
  Svensson, Jonas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  ‘Muslims have instructions’: HIV/AIDS, Modernity and Islamic Religious Education in Kisumu, Kenya2009In: Aids and Religious Practice in Africa / [ed] Felicitas Becker, P. Wenzel Geissler, Leiden: Brill Academic Publishers, 2009, p. 189-219Chapter in book (Other academic)
 • 88.
  Svensson, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Relating, revering, and removing: Muslim views on the Use, Power, and Disposal of Divine Words2010In: The Death of Sacred Texts: Ritual Disposal and Renovation of Texts in World Religions / [ed] Myrvold, Kristina, Farnham: Ashgate, 2010, p. 31-54Chapter in book (Other academic)
 • 89.
  Svensson, Jonas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Trender i muslimsk feminism2009In: Att tolka Bibeln och Koranen: Konflikt och förhandling / [ed] Stenström, Hanna, Lund: Studentlitteratur, 2009, p. 97-114Chapter in book (Other academic)
 • 90.
  Svensson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Arvidsson, StefanLinnéuniversitetet.
  Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskap2010Collection (editor) (Other academic)
 • 91.
  Svensson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Yeniler, Deniz
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Guldkompassen: En vägvisare för hur populärkultur kan användas som komplement till det centrala innehållet i religionskunskap 1 i svenska gymnasieskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker boken och filmen Guldkompassen av Philip Pullman utifrån de delar av deras innehåll som behandlar tro och religiositet. Boken utgör den första delen av en fantasy-trilogi skriven för unga vuxna med uttalat religionskritiskt innehåll som har rönt stora framgångar och belönats med flertalet priser. Resten av trilogin har inte filmatiserats vilket är anledningen till att studien behandlar Guldkompassen i huvudsak. En sammanfattning av boken utgör studiens ursprungsmaterial och utifrån denna framkommer två begrepp, Stoft och Kyrka, som är mest centrala för Guldkompassens innehåll relaterat till religion och tro och som förekommer i både bok och film. Begreppen används av författaren dels för att kritisera verklighetens kristna, organiserade kyrka samt för att göra en omarbetning av den kristna berättelsen om syndafallet. Filmen har inte fått ett lika positivt mottagande som boken vilket föranleder en jämförelse mellan de båda där det framkommer att det religionskritiska innehållet fått betydligt mindre utrymme i filmen. Utifrån jämförelsen genomförs sedan en analys för att undersöka anledningar till likheter och skillnader samt avslutningsvis en ämnesdidaktisk reflektion. I denna reflektion diskuteras hur Guldkompassen kan användas i undervisning i religionskunskap 1 i den svenska gymnasieskolan. 

 • 92.
  Szente, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  J. Erikson, Jonatan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jehovas vittnen och media: två perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland. Arbetet undersöker samtliga artiklar, notiser och recensioner som nämner Jehovas vittnen i Hallandspostens digitala arkiv mellan 2009–2019. Studiens resultat visar på att de intervjuade vittnena till viss del upplever att media inte skildrar rörelsen korrekt och i vissa fall vinklat och med felaktiga fakta. Studiens resultat visar även på att tidningen Hallandsposten har beskrivit Jehovas vittnen på varierande vis. Däremot används få vittnen som källor i tidningsmaterialet mellan år 2009–2019 och en tendens att beskriva Jehovas vittnen som avvikande från den sekulära normen kan urskiljas. Resultatet analyseras med hjälp av Bruce Lincolns teori om maximering och minimering av religion.

 • 93.
  Sääf, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Erlandsson, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att Kunna eller att Förstå: En positivistisk och hermeneutisk analys av gymnasieelevers syn på religionskunskap2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 94.
  Tysk, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En bild säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. Dessa är; Vilken betydelse har bilder i läromedel för elever? På vilket vis kan bilder som förekommer i de tre undersökte religionsläromedlen påverka elevers religionsuppfattning? Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta läromedlen med skolans värdegrund samt läroplan? Undersökningen avgränsas till tre religionsläromedelsböcker, samtliga är aktuella visar en förundersökning. Böckerna som används är; En människa, tusen världar, Religionskunskap 1. Robert Tuveson. Gleerups, 2015 Din tro, eller min? Religionskunskap för gymnasiet, kurs 1. Erica Appelros, Anne – Christine Hornborg, Helena Röcklinsberg. Natur och kultur 2006. Religion 1&2 liv och mening. Gunilla Rundblom & Leif Berg. NA Förlag 2014. Vidare avgränsas studien ytterligare för att hantera studiens omfång, därav är det endast bilder ur kapitlen om judendom som studeras. Empirin samlas in genom semistrukturerade intervjuer med åtta gymnasieelever. Två elever studerar på högskoleförberedande program och sex elever studerar på yrkesförberedande program. Empirin tolkas med hjälp av W.J.T Mitchells bildtolkningsteori, vilken är omformulerad av Yvonne Eriksson i boken Bildens tysta budskap (2017). Teorin har som utgångspunkt att bilder fungerar som meningsskapande entiteter, detta påvisas genom att bilder behandlas ur fem olika kategorier vilka samtliga analyserar bildens förmåga att påverka mottagarens uppfattning av fenomenet som visas på bilden. Kategorierna är Graphic, Perceptual, Optical, Mental samt Verbal. Ytterligare utgörs empirin av Gy 11, samt bilder ur de tre läromedelsböckerna som presenterades i första stycket.Resultatet påbjuder faktum att bilder i läromedel enligt Mitchells bildtolkningsteori har påverkan på mottagarnas perception av olika fenomen som betraktas. Betydelsen som bilderna har varierar mellan funktionen att intressera eller inte intressera eleverna till vidare kunskapsinlärning om fenomenet som visas. Därav kan elevernas inlärning om området påverkas av vilka bilder som exponeras i anslutning till området. Vidare kan det av resultatet samt teorin utläsas att bilder kan skapa förutfattade meningar och fördomar, vilka påverkar elevernas religionsuppfattning. Då bilder i läromedel visade sig påverka elevernas religionsuppfattning och eventuellt bidra till fördomar besvaras sista frågeställningen med faktumet att bilder i läromedel stämmer dåligt överens med aktuell läroplan och aktuellt värdegrundsarbete. Skolans värdegrundsarbete motarbetas av bilders eventuellt negativa funktion för elevers inlärning.

 • 95.
  Widriksson, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mattsson, Marcus
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Filmen Thor (2011): En religionsvetenskaplig analys av filmkaraktärenThor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att göra en religionsvetenskaplig analys av filmen Thor från 2011.

  De grundläggande metoderna som använts i arbetet är en diskursanalysmetod som är influerad av Simon Lindgrens populärkulturella arbetsfält, och en komparativ studie av Joseph Campbells teoriom monomyten.

  Våra tolkningar och arbetet kommer fram till att Thor passar in i Campbells teori om monomyten.

  This essay aims to make a religious scientific based analysis of the movie Thor from 2011.

  The basic methods used in this work are a discourse analysis, influenced by Simon Lindgren’s popular culture field of expertise, and a comparative study of Joseph Campbell's theory of the monomyth.

  Our interpretations and this work concludes that Thor fits into Campbell's theory of the monomyth. The results imply that Campbell's theory proves to be applicable in modern times narration on film. Events and actors in the film fit with several elementary parts in a hero-myth according to Campbell.

12 51 - 95 of 95
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf