hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 6880
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Adetun, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Andreas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En god styrning: -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har genomfört observationer och kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material. Vi har arbetat induktivt utifrån vår empiri och har använt oss av teorier kring socialisationsprocesser, interaktionsritualer, intersubjektivitet och idrottens fenomenologiska struktur för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi har även använt oss av tidigare forskning kring idrottsledarens sociala roll, ledarskap & styrning och elitcoachers syn på sig själva för att få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en bredare bild kring vår frågeställning. För att kunna nå och sträva efter resultat och samtidigt ha en grupp som mår bra krävs en tydlig kommunikation från ledare och organisation. För att balansera upp välmående och samtidigt sträva efter resultat krävs det en förståelse hos spelarna över de besluts som tas.

 • 52.
  Adler, Emilie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Poricanin, Lejla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jönsson, Caroline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  En studie om vilken inverkan anställdas självledarskap och arbetstillfredsställelse har på personalomsättningen i restaurangbranschen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Self-leadership is described as a process where individuals, based on their own ability influences themselves to handle different situations they are exposed to. Previous research indicates that self-leadership strategies have an impact on intrinsic and extrinsic job satisfaction. The research also shows that job satisfaction has an impact on employee turnover. The purpose of this study is to gain an understanding if employees’ self-leadership affects the employee turnover in the restaurant industry by analyzing job satisfaction as a link between self-leadership and employee turnover. The restaurant industry is an industry with high employee turnover, which is facing the challenge of high growth in the future. One of the reasons for the high employee turnover is because the employees have not reached the desired job satisfaction. An individual who deals with its own self-leadership leads to an improvement of job performance and attitude towards its work. A quantitative method in the form of a questionnaire study was conducted to investigate the problem. A total of 302 questionnaires were sent out with 102 completed questionnaires, the response rate was 34 %. The results did not show any direct impact between self-leadership and employee turnover. However, the result agreed with the theories that there is a relationship between self-leadership and job satisfaction and between job satisfaction and employee turnover. This indicates that there is an indirect impact between self-leadership and employee turnover.

 • 53.
  Adler, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Missner, Mario
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dömd till livstids lärande: Lärande och kompetensutveckling inom företagshälsovården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är ständig utveckling och förnyelse viktiga överlevnadsvillkor för företag inte minst inom branschen företagshälsovård. Konkurrensen ökar och företagen måste ständigt se till att ligga i framkant och det har allt oftare konstaterats att den viktigaste tillgången är att utveckla de anställdas kompetens. Syftet med studien är att studera personals uppfattningar kring kompetensutvecklingen inom företagshälsans olika yrkesgrupper samt att genom den identifiera hur gynnsamma förhållanden för lärande kan skapas. För att få svar på syftet har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer där fem olika yrkesgrupper representerades och företagets Vd. Studien har en fenemenografisk ansats som medför dataanalysmetod som består av sju steg. Eftersom vi var ute efter variationer av yrkesgruppernas olika uppfattningar var den fenemenografiska ansatsen mest optimal.

  I resultatet framkommer det ett flertal uppfattningar kring kompetensutveckling, lärandestrategier och hur gynnsamma förhållanden för lärande kan skapas. Vidare finns det gemensamma uppfattningar om att yrkesgrupperna har ett stort handlingsutrymme och att det är nödvändigt för att arbetet ska fungera. En av studiens slutsatser är att tid för reflektion är viktigt för gynnsamma förhållanden. Genom att få mer tid att kunna reflektera över det som har skett tror vi medför ett mer kreativt tänkande och en utveckling av kompetens. En annan intressant slutsats som framkom är att varje yrkesgrupp är i behov av den konsultativa kompetensen och att den aldrig är färdigutvecklad.

 • 54.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rosenqvist, Michelle
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  7 LEDARE I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHENS SYN PÅ, OCH HANTERING AV, FASTIGHETSMÄKLARES GRÄNSLÖSA ARBETSFÖRHÅLLANDEN.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get an idea of ​​how the leaders in the real estate industry perceive and manage boundless working conditions. Questions that were answered were how the leaders in the service influence and control the employees' working conditions. Also how the communication strategies are designed to facilitate the work towards common goals, when tasks are not limited to the workplace. The study examine if boundless working conditions is characterized by unspoken expectations. Based on the current view, seven interviews were conducted with leaders from six organizations in the real estate brokerage. The results showed that the industry is controlled by few limits and that leaders use different strategies to maximize performance and wellbeing. It is a commission-based industry in which all work is according to individual performance where results are measured before the time spent at work. By explicit strategies of working and labor leaders are trying to reduce inequalities, and so they try to also reduce the scope of the psychological contract in certain aspects.

 • 55.
  Adolfsson, Julia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vilka erfarenheter har lärare av att undervisa elever med ADHD?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka erfarenheter lärare har av att arbeta med elever med ADHD i sina klasser. Studien riktar sig till grundskolans tidigare år skolår 1-3. Det empiriska materialet har samlats in genom en bandad fokusgruppintervju där åtta verksamma grundskollärare med erfarenheter av att jobba med dessa barn medverkar. Lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter kretsar till stor del kring de avvikande beteenden ett barn med ADHD kan ha i form av aggressiva utbrott och impulsiva handlingar. Hur dessa beteenden påverkar såväl eleven själv som läraren i klassen men även övriga kamrater.  Lärarna beskriver också vilka strategier de använder sig av för att minimera aggressiva utbrott samt vilka erfarenheter de har av inkludering och exkludering.

 • 56.
  Adolfsson, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Holmberg, Hampus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jag är en kille, fast jag har tjejkläder: En kvalitativ studie om barns konstruktion av kön i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur barn konstruerar kön i den fria leken på förskolan och om heteronormativitet påverkar denna konstruktion. Hur använder pojkar och flickor språket i relation till kön i fri lek? Hur kommer heteronormativitet till uttryck i barns fria lek? Föreliggande studie har utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi använde oss av produktion av kvalitativa data genom videoobservationer på barn i förskolan, mellan åldrarna tre till sex år gamla. Resultatet visar att pojkar och flickor konstruerar sitt kön genom varierade könsladdade begrepp, språkliga repertoarer och handlingar. Manlig och kvinnlig heteronormativitet kom till uttryck genom dessa uttryck.

 • 57.
  Adolfsson, Petra
  et al.
  Göteborgs universitet GRI.
  Dobers, PeterMälardalens högskola.Jonasson, MikaelHalmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Guiding and guided tours2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is based on the collaborative work and experience from Swedish researchers in an new and promising field of scientific and management oriented inquiry: guided tours. The book represents a wide range of scientific perspectives such as organizational theory, human geography, architecture, ethnology and technology.

  The chapters are divided into three themes: Guided tours as a phenomenon, Guided tours and guidebooks and finally Guided tours: their production, content and use. And your guides - the authors - will provide various kinds of insights. We will follow the history of guidebooks and their followers, experience the smell of sage and find out how a guided tour at a construction site can be performed. Let's take a walk...

 • 58.
  Agesund, Ann-Christin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Litteraturkritik i SvD och DN: - Kriterier för omnämningar på kultursidorna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembeskrivning: Det finns närmare 500 förlag i Sverige, ca 70 av dessa är anslutna till Svenska Förläggarföreningen som uppger att det ges ut ca 1000 nya skönlitterära titlar i Sverige under ett år. Enligt Nationalbiografin utges ca 2300 titlar under ett år. Endast en bråkdel av all skönlitteratur som ges ut får publicitet i dagstidningar. Varken titlar, författare eller förlag. Syfte: Syftet är att undersöka om det går att urskilja om det finns kriterier och mönster för vilka författare och verk som får uppmärksamhet i pressen.Metod: Kvalitativ forskningsintervjuSlutsats: Vissa författare och förlag har en högre status hos kulturredaktionerna. Man kan tala om att de har kvalificerat sig för att höra till dem som blir omnämnda på kultursidorna. Vissa författare kommer aldrig på tal för recension, och vissa som varit kvalificerade kan "diskvalificeras" i ett senare skede. En författare kan bli omskriven som nyhet, och det finns ändå en möjlighet för en författare eller ett verk som inte hör till de kvalificerade, om ett verk visar sig höra hemma inom ett tema som redaktionen uppfattar som en trend.

   

 • 59.
  Aggeland, Christoffer
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Olsson, Sofia
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Världen med notifikationer: En studie om individers upplevda känslor kring notifikationer på sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media has increased exponentially since the Internet reached people's homes during the 90's. The social media Facebook alone has 243 million users in Europe, social media also became a primary choice for most users to interact with each other. In a  world where the information flow and each relationship are constant, a flaw emerged in how the social media interacts with the user. To investigate how individuals experience notifications in social media, affect theory by Silvan Tomkins was used and then supplemented by a literature review. The notifications were then examined qualitatively  using tests and  with the help of users in a focus group setting. This study resulted in  a defined set of emotions that individuals experience of notifications as well as  opinions  about  existing  functionality  and  proposed guidelines from a user-centered perspective.

 • 60.
  Agholt, Oscar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Är mina handlingar stöttande eller icke-stöttande?: En kvalitativ stuide om pedagogers handlingar i den fria leken2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den fria leken är en stor del av vardagen för barn i den svenska förskolan. Jag har uppmärksammat att pedagogerna i verksamheten har olika synsätt på hur de kan stötta barnen i den fria leken. En del pedagoger är mycket involverade i barnens lek och interagerar med barnen, medan andra är mindre deltagande för att inte “störa” barnens lek. En problematik som finns är att även forskningen visar på olika resultat angående pedagogens involvering i barnens fria lek. Syftet med studien är ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka pedagogers handlingar i barnens fria lek och ge ett kunskapsbidrag till vidare forskning angående pedagogers förhållningssätt i barnens fria lek. Utifrån detta syfte formuleras följande forskningsfrågor. Vilka pedagoghandlingar påverkar leken och på vilket sätt? Vad kännetecknar en stöttande handling som kan utveckla barnens lek? Studien utgår utifrån ett sociokulturellt perspektiv, och begrepp som jag lagt fokus på är handling samt stöttning. Studien är en kvalitativ studie där jag observerat pedagogernas handlingar i den fria leken på förskolan med interaktionsanalys som analysverktyg, vilket har gjort det möjligt att kunna undersöka interaktionen mellan pedagoger och barn. Resultatet visar att pedagogernas stöttande handlingar och involvering i den fria leken gör att leken får nytt fokus, t.ex. genom att pedagogerna ställer frågor och samtalar med barnen, samt att fler involveras i leken. I resultatet visas även att när pedagogerna är passiva stannar leken upp eller fortsätter på samma sätt som den startade. Min slutsats av studien är för att leken ska utvecklas behövs stöttande handlingar och delaktighet av pedagogerna. Framförallt behövs stöttning för de barn som behöver hjälp att ta sig in i leken.

 • 61. agostini, alessandro
  Differences in Business Model Innovation: A challenges' perspective2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 62.
  agostini, Alessandro
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Winning Customers in the Era of Cloud Business Intelligence:: Key Adoption Factors from a Small and Medium Enterprise perspective2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the fast development of new technologies, the Business Intelligence market is changing rapidly, forcing vendors to adapt their offerings to the customers’ needs. As the amount of data available to companies has been substantially increasing in the past years, the need of suitable software tools that perform the right analyses became essential, even in the small and medium sized business' environment. The previous literature,focused on big firms and traditional implementation of Business Intelligence solutions, highlighted the importance of understanding the key factors in successful projects. In the past few years, a new delivery model for Business Intelligence software is taking place: the cloud computing. To date, key factors for adopting cloud Business Intelligence in small and medium sized enterprises (SMEs) have not been systematically investigated. Existing studies have rarely considered these arguments and we lack of a proven framework. This paper is aimed to fill this gap and the structure of the article is subordinated to this objective.

  Firstly, the thesis offers an overview of the subject and the terminology used in it with the purpose of facilitating the understanding of a rather complex argument. Therefore, it starts with a short historical overview of the Business Intelligence sector, it defines the term Business Intelligence, and it explains both the characteristics of the Business Intelligence systems (cloud vs on-premise) and the importance of having a business intelligence solution for SME.

  Subsequently, the theoretical framework of this study is defined, combining the prior theories and empirical data collected through the interviews with four Business Intelligence vendors and customers. Initially, the existing Critical Success Factors (CSFs) of IT and BI projects proposed by different authors in the literature are reviewed. Afterwards, the evaluation criteria for the cloud software are taken into consideration. By integrating insights drawn from these studies, as well as adding new factors coming from the interviews, a framework has been created and utilized as a basis for the further questionnaire development.

  The choice of pursuing both the quantitative and qualitative approaches is aimed at improving the study’s reliability. Empirical data are mainly primary data, collected during a survey and four interviews, supported by secondary data such as general companies' reports, market and trends analysis from trustworthy sources.

  Based on the findings, the author of this thesis has ranked the key aspects of a cloud BI adoption in SMEs. It is revealed the most important key adoption factors that SMEs evaluate when purchasing a cloud BI solution are the level of software functionalities, the ubiquitous access to data, the responsive answers to customer support requests, the ability to handle big amount of data and the implementation cost.

  Regarding the managerial implications, the study’s practical relevance consists in offering to BI suppliers' managers, executives and decision-makers interesting areas of discussion for improving the knowledge of SMEs' needs. Moreover, the results of this investigation can be used by Business Intelligence newcomers as a guidance for evaluating solutions available in the market. 

 • 63.
  Agostino, Alessandro
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Solberg Søilen, Klaus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Gerritsen, Bart
  Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft, Netherlands.
  Cloud solution in Business Intelligence for SMEs – vendor and customer perspectives2013In: Journal of Intelligence Studies in Business, ISSN 2001-015X, E-ISSN 2001-015X, Vol. 3, no 3, p. 5-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify key success factor for SME customers of cloud based Business Intelligence products. A deep interview was made with four producers and a questionnaire was carried out among 36 SMEs. The findings suggest that the most important CSFs were the level of software functionalities, the ubiquitous access to data, responsive answers to customer support requests, handling large amounts of data and implementation cost. Each of these factors addresses a specific area that customers pay close attention to during the adoption process of a cloud BI solution. Offering ubiquitous access to date and respsonsive answers to customer requests are particularly emphasized for SMEs. We also found that industry tailored software is preferred, monthly or quarterly billings, and contact by email or phone for service. The paper shows recommendations, implications of research and suggests further research on the topic.

 • 64.
  Ahdrian, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Claudén, Emelie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The importance of value-based leadership: A framework of factors related to a manager's perception of value-based leadership2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Value-based leadership is needed and demanded in today’s complex and changing business environment. Values facilitate upcoming obstacles and difficult situations that everyone in an organization encounters. Hence, a manager should be able to lead and influence the entire organization towards these values, which make the role of the manager essential. Research argue for the effectiveness of implementing value-based leadership in organizations. Yet, less is known about how today’s companies and managers work with it, and what the factors are related to it.

  Research QuestionHow are managers working with value-based leadership and how can certain factors be related to it?

  Purpose: The purpose of this study is to describe how managers both view and work with value-based leadership in terms of social transformation, organizational culture and leadership behavior. Further, to explain how certain factors are related to value-based leadership in the company. The study also aims to develop and broaden the academical field with a framework of value-based leadership in order to create a deeper understanding of value-based leadership in practice and its possible outcomes.

  Method: A qualitative approach was used during this study, where ten managers from four Swedish companies from the private sector were interviewed. These companies were chosen due to their awareness of value-based leadership and clarification of values.

  Theoretical framework: The framework consists of three theoretical blocks: value-based leadership, leadership behavior, and organizational culture. Based on this, an analyze model was created to facilitate the analysis of the empirical data.

  Findings: All managers and their companies are working in accordance with value-based leadership, but to different extents, which is partly due to social transformation in terms of a shift in generations and social sustainability. The factors trust and values are most emphasized and related to value-based leadership, while the factors organizational culture and self-leadership are less emphasized. Still, the authors claim that these factors are crucial in value-based leadership.

 • 65.
  Ahl, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  De "bortglömda": En kvalitativ innehållsanalys om hur könsidentitet och sexuella läggningar skildras i läromedel för samhällskunskap.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur läromedel för samhällskunskap för gymnasieskolan  skildrar kön- och köns överskridande identiteter samt sexuella identiteter och läggningar i textinnehållet. Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys av tre läromedel som avser samhällskunskap 1b för gymnasieskolan, vilka alla är utgivna eller redigerade mellan 2016–2018. Studiens konklusion visar på att läromedlens innehåll explicit exkluderar andra könsidentiteter än manligt och kvinnligt kön samt skildrar i ringa mängd olika sexuella läggningar. Detta medför flera problematiska aspekter både för elever och lärare, då elever med normbrytande könsidentitet och sexuell läggning inte kan identifiera sig som likvärdig den kvinnliga och manliga könsidentiteten eller heterosexualiteten, vilket undervisande lärare måste bemöta med kompletterande kunskapskällor för att kunna genomföra en likvärdig undervisning.

 • 66.
  Ahl, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lundgren, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Diskussionens kraft: En kvalitativ studie angående hur elever stöttar varandra i gruppsamtal kring naturvetenskapliga fenomen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt forskning utgör det naturvetenskapliga språket och dess begrepp en betydande del av naturvetenskaplig utbildning, och samtidigt konstateras att det naturvetenskapliga språket och dess begrepp är det största hindret för elevers naturvetenskapliga lärande. Flera forskare hävdar att för att elever skall kunna utveckla begreppsförståelse måste eleverna socialisera med människor som har mer utvecklad språklig kunskap, och då framför allt genom samtal och diskussion av frågor och problem som berör den naturvetenskapliga diskursen. Samtidigt visar forskning att lärande inte per automatik är ett resultat av arbete och samtal i grupp, utan att de sociala och kunskapsmässiga förutsättningarna i grupper är av vikt för hur givande ett gruppsamtal blir.

  Enligt Skolverket skall elever ges möjligheter att samtala och kommunicera samt utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans med andra. Därför väcks nyfikenhet kring hur detta gemensamma arbete fortlöper, och om eleverna samarbetar i gruppsamtal. Hur stöttar elever i årskurs 4 och 6 varandra i sina lärandeprocesser i samtal kring frågor om fysikaliska fenomen inom arbetsområdet krafter? Resultatet av denna studie visar att elevers stöttning av varandra sker på ett flertal olika sätt, samt att stöttningen är av betydelse för samtalets utfall och hur givande samtalet blir. Tillsammans kan elever konstruera kunskap kring fenomen och begrepp, om eleverna klarar av att samarbeta och stötta varandra i sina lärandeprocesser. 

 • 67.
  Ahl, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lundgren, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur kan en regndroppe vara sur? Den har väl inga känslor?: En litteraturstudie om hur elevers språk och begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena kan utvecklas2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En viktig del av att lära naturvetenskap är att lära sig kommunicera naturvetenskap. Användandet av begrepp i de naturvetenskapliga ämnena förekommer i stor utsträckning, vilket har visat sig hämma elevers utveckling inom dessa ämnen. Ändå slår Skolverket fast att elever skall kunna använda sig av begrepp i den naturvetenskapliga klassrumskommunikationen, och således undersöks i denna litteraturstudie hur arbete med naturvetenskaplig begreppsförståelse kan te sig; vad sägs i den nationella och internationella naturvetenskapsdidaktiska forskningen? Synliggörs arbetsmoment i vilka eleverna får möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse? Forskning pekar på vikten av att samtala, och att samtalet skall löpa som en röd tråd genom naturvetenskapliga arbetsmoment, såsom laborationer, där naturvetenskapliga fenomen konkretiseras och synliggörs. Lärarens roll i samtalet är tydlig: den ska syfta till att guida elever genom naturvetenskapens komplexitet och tvetydiga ordförråd genom vardagsnära samtalsämnen, och i förlängningen främja elevers förståelse av och utveckling inom de naturvetenskapliga ämnena.

 • 68.
  Ahlabo, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Blickby, Sebastian
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  (O)likabehandlingsplaner: En kvalitativ textanalys av tre skolors likabehandlingsplaner2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en kvalitativ studie kring likabehandlingsplaner i grundskolans senare år. Syftet med studien har varit att med hjälp av den kvalitativa textanalysen analysera de nationella styrdokumenten samt de lokala handlingsplanerna. För att på så vis få en inblick i hur skolorna har valt att formulera det praktiska arbetet med likabehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner. Vidare har vi även ställt skolornas likabehandlingsplaner i relation till de nationella styrdokumenten Skolverkets Allmänna råd[1]samt DO, BEO och Skolinspektions handledning[2]. Vidare har vi i denna studie utgått från följande frågeställningar:

   

  Frågan till de nationella styrdokumenten är följande:

  • Hur kommer likabehandling till uttryck i Skolverkets Allmänna råd[3] samt i DO, BEO och Skolinspektionens handledning[4]?

   

  Frågor till lokala handlingsplaner:

  • Hur har skolorna valt att formulera det praktiska arbetet med likabehandling samt diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner?
  • Hur förhåller sig grundskolornas likabehandlingsplaner till Skolverkets Allmänna råd[5]samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning[6]?

   

  Metoden vi har använt oss av är en kvalitativ textanalys. I denna studie har vi kunnat se att en utav de tre slumpmässigt utvalda grundskolornas likabehandlingsplaner har allvarliga brister, främst rörande kartläggning och nulägesanalys. 

   

  [1]Skolverket 2009b

  [2]DO, BEO och Skolinspektionen 2009

  [3]DO, BEO och Skolinspektionen 2009

  [4]Skolverket 2009b

  [5]Skolverket 2009b

  [6]DO, BEO och Skolinspektionen 2009

 • 69.
  Ahlbeck, Iselin
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Johansson, Ida-Paulina
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hållbarhet - styrning, arbete och redovisning: Arbetsförloppet med hållbarhetsfrågor i sex stora svenska textilföretag2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Ekonomiska kriser och hållbarhetskriser har lett till förändringar i sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden världen över. Företag börjar ta större ansvar för hållbarhet men kan uppleva stora svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål. Detta beror på att det saknas förståelse för hur processen ser ut. Beslutsfattare har svårigheter med att skapa en plan som går ända från hållbarhetsvision till hållbarhetsredovisning via strategi, implementation och prestationsmätning. Textilindustrin spelar en stor roll i den globala ekonomin, och har stor påverkan på sociala och miljömässiga frågor. Studien undersöker hur arbetsförloppet med hållbarhetsfrågor ser ut hos sex stora textilföretag: KappAhl, Hemtex, Åhléns, Haglöfs, Indiska samt Gudrun Sjödén.

  Frågeställning: Hur ser arbetsförloppet ut i svenska textilföretags verksamhet från att hållbarhetsmål utformas till att resultat redovisas?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetsförloppet i stora svenska textilföretag från att hållbarhetsmål utformas till att resultat redovisas, och generera en ökad förståelse för detta.

  Metod: För att få fram relevant data med utgångspunkt i frågeställningen utfördes en kvalitativ studie. Eftersom det saknas kunskap kring frågeställningen har studien ett induktivt angreppssätt där ökad förståelse inom området försöktes skapas. Detta gjordes med hjälp av intervjuer med personer som aktivt arbetar med hållbarhetsarbete i respektive företag.

  Resultat:Studien har identifierat ett arbetsförlopp över hållbarhetsarbetet i de undersökta företagen bestående av vision, mål, strategi/plan,genomförande och redovisning. Studien har även funnit faktorersom påverkar hållbarhetsarbetet. Dessa är lönsamhet, mål, strategi, budget, struktur, kultur, lärande, samarbete, integration samt redovisning. Studien har även ökat förståelsen för vikten av att integrera hållbarhet i hela verksamheten.

 • 70.
  Ahlberg, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Släktbandens betydelse för styrelsens funktioner i familjeföretag2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Familjeföretagen dominerar många av världens ekonomier, och är speciella eftersom familjen ofta finns med i företagets ledning och styrelse. Just på grund av släktrelationerna kan styrelseledamöter som är familjemedlemmar tänkas ge en speciell karaktär till styrelsen, som i sin tur kan tänkas påverka betoningen på styrelsens funktioner, det vill säga de uppgifter styrelsen ägnar sig åt. Uppsatsens syfte är med detta som bakgrund att förklara släktbandens betydelse för styrelsens funktioner i familjeföretag.

  I uppsatsens teori behandlas familjen utifrån tre delar, vilka är om styrelseledamöterna är familjemedlemmar eller inte, hur nära släkt de är, samt om flera generationer inom samma familj finns representerade i styrelsen. De två senare delarna kombineras till något som kallas släktkoefficient, som anger ett medeltal för hur nära släkt styrelseledamöterna är. De olika styrelsefunktioner som teorin utgår från är kontroll, hantering av resursberoende samt konfliktlösning.

  Undersökningen genomfördes genom två enkäter samt genom insamling av kompletterande information från Affärsdata. Resultatet blev fullständiga svar från 94 familjeföretag. I analysen visade det sig att fyra styrelsefunktioner kunde identifieras, närmare bestämt kontroll, hantering av resursberoende, konfliktlösning och beslut, där den senare behandlats som en del av konfliktlösning i teorin.

  I analysen undersöktes samband mellan de tre delarna i familjedimensionen samt de fyra styrelsefunktionerna. Det visade sig finnas samband mellan släktkoefficienten och betoningen på funktionerna kontroll, hantering av resursberoende samt beslut, vilket kan tolkas som att släktrelationerna i styrelsen har betydelse för betoningen på dessa funktioner. Det fanns också samband mellan antalet generationer i styrelsen och betoningen på konfliktlösningsfunktionen. Uppsatsens bidrag är att ha påvisat betydelsen av hur nära släkt styrelseledamöterna är för styrelsens funktioner.

 • 71.
  Ahlberg, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nelje, Joel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kraftvärmeverk i glesbygd - en möjlighet?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose in this paper is to examine if there is any profitability for a company with a factory in the timber industry to invest in a combined heat and power, CHP. Based on analysis and the results that the paper generates, we will give Derome AB a suggestion on how it is a profitable investment or not to installing in a CHP.

  By investing in a CHP plant, you can get a high efficiency, which means that companies can use their resources more effectively. The Swedish wood industry has by-products of production that can be used for combustion in their boiler which is an advantage.

  The essay is a qualitative study where we have a case company, Derome AB. In this company, we interviewed two employees who have knowledge in the study. They have helped us to provide information and data about their business.

  We chose to use the pay-off- and the net present value method, NPV, to see if there are profitable advantages for the investment. For investment decisions these two methods are the most common for companies. Pay-off is a simply method to see whether an investment is profitable, while the NPV is a more accurate method.

  CHP plants produce both electricity and heat for consumption. They have a high efficiency between 80-90%. Previous studies show that Sweden is in a situation where they need to install more CHP to expand the district heating network and to increase electricity production. CHP will according to previous studies also be an important part of Sweden's electricity supply.

  Swedish timber industry is important for Swedish exports and has nearly 270 thousand employees either directly or indirectly. Wood industry has a great potential for expansion to produce both electricity and heat.

  The conclusion of our study indicates that there are profitability advantages of investing in a CHP plant in Kinnared. The investment could be seen as an environmental investment and therefore use a low discount rate in NPV. But for Derome AB it can not be seen as an investment profitable when they use a 12% discount rate and 15% in return on investment. The pay-off time for the investment can be seen as profitable by both authors and Derome AB.

 • 72.
  Ahlberg, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nelje, Joel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Revisorn och revisionens roll i ideella föreningar - en studie på idrottsföreningar2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Non-profit organizations have a large and significant role in Swedish society and Thunberg (2006) choose to express it like Sweden stops without nonprofit effort. But in several non-profit organizations, and then perhaps especially in sports, there exist problems with the economy. Tate (in Vermeer, Raghunandan & Dana, 2009) explains that the audit of non-profit organizations differs from the audit of for-profit companies as they often have differences in culture, organizational structure, financial requirements, accounting standards, financial reporting, financial statements and the auditor's risk environment. While the audit is different, it should also be noted that in the vast majority of non-profit organizations, there are no statutory requirements for audit, but despite this, 99% of all non-profit organizations have some form of audit regulated by their statute (Lundén & Lindblad, 2011). Meanwhile, several Swedish sport federations began using more and more of the elite licenses for clubs which play in the highest and higher series.

  Purpose of the study: With this study, we want to describe and analyze the auditor and the audit's role and influence in sports. The aim is also to develop a study to understand whether the auditor is of importance for survival and sports club building and the fulfillment of their goals. This has been a contributing factor to our research question: What is the auditor and the audit's role and influense in Swedish non-profit sports clubs and what is their significance in the sports association's work with economic goals versus goals of achievements?

  Method: We chose to conduct a qualitative study and has worked with an inductive approach. In this study, we have chosen to focus on two groups of respondents in our empirical data collection: sports and auditors in sports. We interviewed three sports clubs and four auditors.

  Results and conclusions: We believe this completed study say that the auditor is an important part of sports associations in Sweden. By being able to be of assistance to them as there always exists knowledge that is needed to make important decisions for the association. We also find that although the purpose and aim of the activities of sports associations and the companies are different, this do not change the auditor's role in any substantial way, but work on the same basic principles of business. However, independence is something that can be questioned in several clubs as it seems, without that auditors put any more emphasis on it. 

 • 73.
  Ahlberg, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pettersson, Olle
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Musiken är framtiden: En studie om hur musik kan bygga varumärkeskapital2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien visar att strategiskt arbete med musik för att bygga varumärkeskapital kan användas på många olika sätt för att stärka varumärket. Alla organisationer är olika och musik kan hjälpa varumärken att differentiera sig mot konkurrenterna. Att koppla varumärket till musik genererar ett starkare varumärkeskapital oberoende av hur stark kopplingen är till musiken, förutsatt att organisationen är medveten om att musik påverkar hur varumärket uppfattas. Att stegvis förbättra och utveckla användningen av musik i kommunikationen anser vi är av vikt då både den egna marknaden och musikindustrin kontinuerligt utvecklas. Att varumärket innehar en egen strategisk musikplattform som uppfattas trovärdig av marknaden, anser vi är det mest effektiva.

 • 74.
  Ahlbom, Joel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Andersson, Daniel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  E-bike users are lazy… and healthy: A study in consumer behaviour on the symbolic values of e-bikes, why some want e-bikes and others avoid them.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research question: To examine what aspects affect some consumers to avoid e-bikes and others to desire them.

  Purpose: The main purpose of this study is to see if e-bikes have a symbolic value. We aim to see if e-bikes is associated as an environmentally friendly product. We will examine stereotypes and brand avoidance. Further we will see what attributes consumers associate with typical users of e-bikes.

  Theory: To test our research question we chose our main theory of the matching process between self-image and typical user. Prior studies on e-bikes in areas as typical users and environment were analyzed. Previous studies on e-bikes were analyzed in areas such as environment and typical users.

  Methodology: A survey was made on two groups who are underrepresented in sales of ebikes. Students aged 21-30 and cycling enthusiasts.

  Results and conclusions:

  • We found that e-bikes have symbolic value.

  • Many respondents perceive e-bike users as environmentally friendly, comfortable and lazy.

  • E-bikes being perceived as environmentally friendly can be a pre-purchase indicator for students, but not for cycling enthusiasts

  • Different groups of students have conflicting user imagery, one group describe e-bikers as lazy, and another group describe e-bike users as healthy

  • The stereotype that e-bike users are old is not very frequent

  • Viewing e-bike users as lazy influences impacts the perceived value and are likely to lead to brand avoidance

 • 75.
  Ahlborg, Tone
  et al.
  Nordic School of Public Health, Göteborg, Sweden.
  Dahlöf, Lars-Gösta
  Göteborg University, Sweden.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Quality of the Intimate and Sexual Relationship in the First-Time Parents Six Months After Delivery2005In: Journal of Sex Research, ISSN 0022-4499, E-ISSN 1559-8519, Vol. 42, no 2, p. 167-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to describe the quality of the intimate relationship among parents six months after the birth of their first child. The Dyadic Adjustment Scale (DAS) has been modified and used on 820 responding first-time parents, of which 768 were couples. The results reveal that most parents were happy in their relationship, but both mothers and fathers were discontented with the dyadic sexuality. "Being too tired for sexual activity" was a problem, especially for the mothers, and the most common frequency of intercourse was once or twice per month. The result does not support the assumption that the couples compensate the lacking sexuality with sensuality. Good communication within the couple was associated with higher levels of several dimensions of the intimate relationship, especially dyadic consensus and satisfaction. Thus, one way to stabilize and strengthen a relationship when dyadic sexual activity is low would be to emphasize dyadic communication and sensual activity.

 • 76.
  Ahlgren, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Littorin, Philip
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Idrott och hälsa ur lärarnas perspektiv": - En kvalitativ studie om hur lärarna arbetar med Idrott och Hälsa samt styrdokumentens kopplinf till praktiken2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet idrott och hälsa är ett viktigt ämne i dagens skola där det har skett en förändring från tidigare läroplaner fram till den vi har nu. Från att det tidigare i princip har varit ren idrott på schemat så finns det idag även en hälsa aspekt att ta hänsyn till. Med det så har direktiven i hur undervisningen ska utformas blivit mindre. Syftet med denna uppsats är jämföra hur styrdokumenten ser ut för ämnet idrott och hälsa för grundskolan med hur lärarna i ämnet idrott och hälsa beskriver hur de arbetar utifrån dessa. Åtta stycken lärare i idrott och hälsa har vi via kvalitativa intervjuer låtit beskriva hur deras undervisning praktiskt går till, vad de tycker om dagens styrning av ämnet och hur de skulle vilja att ämnet ser ut i framtiden. Resultatet av empirin visar lärarnas olika syn på hur deras undervisning utförs och det är med blandade åsikter de beskriver hur man genom styrdokumenten kan nå en ultimat undervisningssituation.

 • 77.
  Ahlgren, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Göransson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  EU i skolans värld: En studie angående lärares förutsättningar att bedriva EU-undervisning i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 78.
  Ahlin, Catharina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Att visa tillrätta istället för att tillrättavisa: en aktionsforskningsstudie om sociala berättelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har grundats i en elevs behov av att finna strategier till konstruktivt samspel. Genom aktionsforskning som ansats har syftet varit att öka kunskapen kring hur en elev deltar i arbetet med sociala berättelser samt hur metoden kan fungera utanför det autistiska spektrat. Den sociala berättelsen konstruerades i samråd med involverade aktörer och lästes sedan för eleven varje dag i två veckor. Datainsamlingen skedde genom observationer, loggboksskrivande och dialogiska samtal. Ur en induktiv analys av det empiriska materialet utkristalliserades två kategorier. Den ena kategorin ”läsning och utvärdering” fokuserar hur eleven deltog i arbetet med att läsa berättelsen medan den andra kategorin ”praktisk tillämpning” fokuserar utfallet av hur eleven tillämpade de strategier som berättelsen fokuserade. Resultatet visar att metoden fungerar utanför det autistiska spektrat då eleven har gjort små framsteg under tiden som vi arbetat med den sociala berättelsen. Eleven hade även en positiv inställning till att läsa berättelsen och blev mer mottaglig för den med tiden. Studien har visat på ett sätt gällande hur arbetet med sociala berättelser utanför den autistiska spektrat kan gå till och att det är genom att se till möjligheterna som förändring kan åstadkommas.

 • 79.
  Ahlin, Lina
  et al.
  Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). CIRCLE, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Wennberg, Karl
  Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, Sverige.
  Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst: Entreprenörskap och företagande bland akademiker under perioden 2004–20092013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna rapport analyseras samhällseffekter av satsningar på akademisk utbildning genom att se på hur akademikers involvering i kunskapsintensivt företagande under perioden 2004-2009 bidrar till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. I rapporten fokuseras särskilt fyra huvudsakliga grupper av akademiker: civilekonomer, civilingenjörer, jurister samt läkare/ tandläkare (medicinare). Rapporten är författad av Lina Ahlin; verksam vid CIRCLE och Nationalekonomiska institutionen/Lunds Universitet, Jonas Gabrielsson; verksam vid CIRCLE/Lunds Universitet och Sektionen för Ekonomi och Teknik/Högskolan i Halmstad, samt Karl Wennberg; verksam vid Centrum för Entreprenörskap och Affärsskapande/ Handelshögskolan i Stockholm och Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut.

  Rapportens resultat visar genomgående att akademikers företag bidrar till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i betydligt högre utsträckning än andra företag. Det finns även stora skillnader mellan företag som startas och drivs av individer med olika akademiska utbildningsinriktningar. Civilekonomers och civilingenjörers företag skapar betydligt fler nya arbetstillfällen än juristers och medicinares företag. Samtidigt är bidraget från civilekonomers företag till nya arbetstillfällen cirka 20 procent högre än civilingenjörernas företag.

  Utöver sammanställningen av akademikerföretagens bidrag till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt presenterar vi också ett antal pedagogiska och användbara nyckeltal för att mäta den entreprenöriella avkastningen från investeringar i akademisk utbildning. Denna avkastning baseras på akademikerföretagens bidrag till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i förhållande till statens kostnader för olika typer av akademiska utbildningar. I analysen finner vi att om myndigheterna satsar 10 000 kronor på en akademisk utbildning så har detta generellt sett en god entreprenöriell avkastning för samtliga utbildningsgrupper.

  Vi finner även att resultaten skiljer sig markant åt mellan olika akademiska utbildningar. Våra resultat visar att juristers och framförallt civilekonomers företag genererar betydligt fler nya arbetstillfällen per statlig utbildningskrona jämfört med civilingenjörers och läkares/ tandläkares företag, framförallt eftersom kostnaden för att utbilda de senare grupperna är så pass mycket högre. Skillnaderna i entreprenöriell avkastning mellan de olika akademiska utbildningsgrupperna i termer av löneutbetalningar och skatteintäkter baserat på företagens omsättning är mycket snarlika de skillnader som vi finner för nya arbetstillfällen.

  För att driva på tillväxten och den industriella utvecklingen i ekonomin behöver Sverige individer och företag som kan omsätta teknologi och ny kunskap till produkter och tjänster. Förhoppningen är att rapporten skall bidra till den fortsatta debatten kring hur akademiker bidrar till den samhällsekonomiska utvecklingen genom involvering i kunskapsintensivt företagande och entreprenörskap.

 • 80.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hulthén, Agnes
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  “Där tror jag att jag är en kameleont”: en uppsats om upplevelser av att arbeta med individer som står långt från arbetsmarknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lack of workers and a shrinking welfare state have increased the focus on individuals who are excluded from the labor market as well as social enterprises. In this hermeneutic study, based on interviews with officials working towards these groups, we investigate how officials perceive their discretion and role towards clients. To be able to do their job they need discretion which is in line with Michael Lipsky's theory on street-level bureaucrats (Lipsky 2010).

   

  Social enterprises are described as needed to solve shortcomings in the labor market, but also problematic, as the social entrepreneurs could be lacking skills, as both clients and social entrepreneurs have a background of failed schooling due to disabilities and socio-economic causes. Bourdieu’s concept of doxa is applied to understand how failed schooling lead to shortcomings in navigating society and how officials compensate for this by taking on different roles.

   

  The paradox of the social enterprises is analyzed with a theory on pre-paradigmatic fields and isomorphism which brings a pressure for organizations to conform to gain legitimacy and access to resources. More knowledge on the role the officials can play to prevent exclusion from the labor market could enable resources to be more effectively distributed within the welfare system.

 • 81.
  Ahlstrand, Roland
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Social responsibility in connection with business closures: A study of closures of Ericsson Telecom facilities in Norrköping and Linköping2010In: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 31, no 4, p. 537-555Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article analyses why and how Ericsson Telecom assumeda greater responsibility than was legally required when it dismissedmore than 23,000 employees in Sweden at the beginning of the21st century. The analysis starts from neoinstitutional theoryand is based on case studies of the company’s closuresin Norrköping and Linköping. The article focuses,in particular, on the interaction between Ericsson, the tradeunions, the County Administrative Board, the County Labour Board,the Public Employment Service, the Swedish Employment SecurityCouncil, the government and the respective municipalities. Itis shown that the greater responsibility taken by Ericsson wasbased on its desire to maintain legitimacy by taking into considerationprevailing societal expectations regarding the company’sbehaviour.

 • 82.
  Ahlstrand, Roland
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Strategier i tiden: En studie av telekomföretaget Ericssons nedläggningar i Norrköping och Linköping2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur gör ett företag som gör mer än det tidigare gjort för sin personal vid en nedläggning? Varför gör det överhuvudtaget mer än det tidigare gjort, eller ens behöver? I denna bok analyseras telekomföretaget Ericssons nedläggningar i Norrköping och Linköping under åren mellan 1999 och 2002. Författaren visar hur nedläggningarna utvecklades i samspel med sociala institutioner och i interaktion med fackliga organisationer såväl som bemanningsföretag, Trygghetsrådet och kommunala och statliga myndigheter. Här förfäktas idén att företagets agerande hängde samman med att etablerade organisationer genom sin tröghet till förändring hade skapat utrymme för nya organisatoriska lösningar i samband med rationaliseringar: bemanningsföretagen kunde nu ta över personalansvaret.

  Författaren gör också en genomgång av tidigare forskning om nedläggningar och personalinskränkningar, varvid modeller redovisas som förknippats med företag som ansetts ha tagit socialt ansvar när de lagt ner eller minskat på sin personal.

 • 83.
  Ahlström, Christian
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gymnasieelevers syn på feedback i skolämnet idrott & hälsa2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine how high school students wish to receive feedback in physical education, if positive feedback from the P.E. teacher is perceived as beneficial to the students’ motivation and also to examine if the motivational climate is perceived as task oriented or ego oriented by the students. In total 8 high school students (4 boys, 4 girls) at the age of 16 participated. Semi structured interview guides were used during the interviews who took place in a private and neutral location. The informants wanted positive feedback and instructive feedback. Positive feedback was perceived as beneficial to the informants’ motivation. They also perceived encouragement as beneficial to their motivation. Both task oriented and ego oriented motivational climate were experienced. However the P.E. teacher was perceived as using a task oriented approach. The informants’ answers related to both Self determination theory (Deci & Ryan, 2000) and Achievement goal theory (Nicholls, 1989). According to the study, the P.E. teacher’s feedback approach should concentrate on positive, encouraging, instructing and constructive feedback and have a task oriented approach.

 • 84.
  Ahmetovic, Amina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Faur, Mariia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Det är ansvar och frihet: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social Workers work in the Social Services Addiction Unit is challenged to meet the client's needs while responding to the organization's resources. This is due to insufficient resources placed on abuse because the target group is not a priority. Therefore, it is important that social workers have a margin of action to make thoughtful actions in relation to both parties. The purpose of the essay is to investigate and analyze the factors that social workers perceive may affect the social investigative work and how social workers experience power in the investigative work with adult clients who have ongoing abuse problems. The purpose is expressed in issues that take into account what opportunities and limitations social workers experience in the law investigation work and how they experience the exercise of power in relation to the client in investigation according to the law.

  The study is based on 7 qualitative semi structured interviews with social workers who work with investigations with substance abusers in Halland and Skåne County. The material was analyzed using Lipsky's concept discretion and Foucault's power theory. The results show that missions, laws and guidelines, resources, customer attitude and social workers' subjectivity are regarded by social security as both the possibilities and limitations in the SoL investigation. In addition, the social workers find that they have power in relation to the client with the help of knowledge about the subject, but they also have the ambition to lift the client that leads to a relational power. Social workers also act in an uncertainty where the social workers' scope for action, including factors that enable and limit the investigative work is important for the work in the social field.

 • 85.
  Ahrling, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Zlatunic, Marina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur ska vi kunna förstå varandra?: Förskollärares samtal kring barns andraspråkslärande2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa samtal. I denna studie undersöks vad och hur förskollärarna uttrycker sig gällande barns andraspråkslärande samt hur förskollärarna uttrycker sig om barns modersmål och föräldrars delaktighet i relation till barns andraspråkslärande. Studien tar utgångspunkt i problematiken gällande att det än idag finns brister kring barns andraspråkslärande och att barns språkutveckling skiljer sig beroende på vilken stöttning de får i sitt andraspråkslärande. Tidigare forskning inom området lyfter bland annat olika arbetssätt som pedagoger arbetar med i förskolan, men även modersmålets och hemmets betydelse för andraspråkslärande. Det vetenskapsteoretiska utgångspunkt som denna studie utgår ifrån är socialkonstruktionism, detta paradigm inriktar sig på att det finns flera versioner av verkligheten. Som forskningsmetod har vi använt oss av diskursanalys då vi har fokuserat på förskollärarnas användning av språket. Inom diskursanalys har vi utgått från analysmetoden diskurspsykologi. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare för att producera empiri till studien. I resultatet framgår det att samtliga förskollärare uttrycker sig positivt kring barns modersmål i relation till andraspråkslärande, dock uttrycker de sig negativt om resurser och förutsättningar för andraspråkslärande. Argument som framförs är bland annat att det finns ont om tid, få resurser och för många språk. Det framkommer även att en del förskollärare samtalar om föräldrarnas delaktighet som en utmaning på grund av språkliga skillnader. Medan övriga förskollärare samtalar om föräldrarnas delaktighet som en positiv inverkan på barns andraspråkslärande, då deras deltagande bidrar med stöd och trygghet för barnen. 

 • 86.
  Aigbiremonlen, Abasikpongke
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sharma, Priya
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Umgängesförmåga, ett bristande faktor: En kvalitativ studie angående gruppdynamik och sammanhållning i en arbetsgrupp bestående av undersköterskor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Vårdyrket anses som ett av de mest ansträngande yrken där sjukskrivningar förekommer redan i tidig ålder. I dagens senmoderna samhälle är det ett vanligt problem för anställda i olika verksamheter att hitta en balans mellan sin professionella yrkesroll som består av flexibilitet och ojämna arbetstider och sitt privatliv. Det är denna balans mellan arbetstid och privatliv som vi har undersökt och hur den påverkar anställdas välmående inom omsorgen. Det vi särskilt har undersökt är kommunikation och hur kommunikationen fungerar inom arbetsgruppen. Kommunikation kan ses som en ”tvåvägs - process” där två personer utbyter tankar, funderingar och meningar. Enkelt sett så är det ett sätt att föra vidare information från den ena personen till den andra. Undersökningen utgår från följande frågor: Hur är sammanhållningen inom gruppen? Vad är bra eller mindre bra på arbetsplatsen, vad kan förbättras? Vilka förändringar har skett på arbetsplatsen och vad tycker de anställda om det? Hur fungerar ledarskapet och ledningen på arbetsplatsen? Vi har använt oss av kvalitativt fältarbete som består av 10 semi- strukturerade intervjuer samt observationer.

  Nyckelord: Gruppdynamik, Sammanhållning, Kommunikation, Ledarskap och Flexibilitet.

 • 87.
  Ajkunic, Said
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Skagervik, Oskar
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Varumärkesvärdering och tillämpningen av ISO 106682018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: It has become increasingly common to divide the intangible assets into different categories. One of these categories is the value of the brand itself, which can become useful when a brand is being bought, sold and exposed to other legal situations. In order to distinguish the brand, it is necessary to make a valuation of the brand. However, there has been no consensus on how this will happen, which led to the emergence of a new standard, ISO 10668.

  Problem: The reliability of brand valuation has been low, as there have been several different ways of valuing a brand and thus resulted in the fact that the valuations are severely divided. In 2010, the standard ISO 10668 was developed to increase the reliability and transparency of brand valuations. But what valuation methods are used to achieve ISO 10668 and a reliable brand valuation?

  Purpose: The purpose of the study is to investigate whether the new ISO standard has been accepted and applied in practice. We also want to investigate whether there has been a reduction in the problems that have arisen around brand weather and the methods used to achieve the ISO 10668 standard and a reliable brand valuation.

  Method: We have conducted a qualitative study where we interviewed people with good experience in brand valuation. The theoretical frame of reference has been designed for literature, scientific articles and other internet sources.

  Conclusion: To valuing a brand can be a costly process and therefore only when there is a specific purpose, for example, for legal, economic or market reasons. In order to make the valuation as credible as possible, experts recommend to comply with the ISO 10668 standard. This is often done at higher valuations or for example acquisitions or litigation. In order to achieve the standard, it is not merely a method used, but is determined by the purpose of valuation. 

 • 88.
  Akhash, Natalia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vad gör en matematiklektion intressant?: En studie om gymnasieelevers intresse för ämnet matematik och en motivationsskapande lektion.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka gymnasieelevernas intresse för ämnet matematik samt att urskilja det som är karakteristiskt för motivationsskapande lärande inom matematik och vad som gör en matematiklektion på gymnasiet givande och intressant. I grunden för arbetet ligger den sociokulturella lärandeteorin, teorier om motivation och intresse, samt vissa trender inom matematikundervisningen som behandlas i litteraturavsnittet.  I undersökningen användes en metodkombination: en kvantitativ studie i form av gruppenkät, som delades ut till elever som läser matematikkurser första och tredje året på två olika program på en gymnasieskola – det naturvetenskapliga och det samhällsinriktade samt en kvalitativ intervjustudie med fyra gymnasieelever.

    Resultatet av undersökningen visar att gymnasieelevernas intresse för ämnet matematik är kopplat till deras framtidsplaner samt graden av framgång och bra betyg i ämnet. Det finns även ett starkt positivt samband mellan intresset för ämnet och lusten inför matematiklektionen, undervisningstempot respektive lärarens inverkan. Faktorer som stimulerar elevernas intresse och som påverkar attityden till en matematiklektion är bundna till matematikundervisningens innehåll, dess aktualitet och variation, frågor om matematikundervisningens metoder och arbetssätt samt elevens individuella drag och påverkan. Dessa faktorer arbetar samtidigt och de flesta samverkar i en matematisk uppgiftslösning. En sådan uppgift är matematikundervisningens redskap och mål och den har flera didaktiska syften.  Bland annat formar den elevens syn på matematiken, det abstrakta och logiska tänkandet utvecklas, olika färdigheter utarbetas och den skapar motivation för att lära sig matematik. Huvudslutsatsen är att läraren har en viktig roll för utvecklingen av elevens intresse för ämnet matematik och kan göra en matematiklektion intressant för eleverna genom att framförallt noggrant välja de uppgifter eleverna arbetar med under en matematiklektion samt hur de arbetar med dessa uppgifter.

 • 89.
  AKILAN, Bharath Swaroop
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Digitization of Information into cloud in supply chain : A case study of VALEO2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Innovation has been developing over the last few decades and the digitalization trend is transforming into a reality for all business. In the current scenario, companies are changing supply chain management from conventional to digitalization approaches because the buying and selling system is manual in traditional way and is not cost effective. ICT tools integrate the software to enable the production of the company so effective. But still there is weakness in dropping the business when the technology changes rapidly in market. Companies looks for the technology, which can take over the burden of new technology cost and future replacement of the technology. Cloud computing is the technology making the way for the company to achieve the level of business in the market by integrating the business partners into the business. Therefore, companies are changing towards cloud computing, it reduces the leading time, cost and easy to communicate with suppliers.

  Purpose: The purpose of the study is to have better understanding of ICT tool integration in cloud and its effect on business performance in supply chain. When the business process get into electronic flow of system which be superior on collaboration and reduce the communication gaps with the suppliers in result it improves reliability, agility and effectiveness.

  Methodology: In order to answer our research question, the qualitative research was conducted. Two interviews in the single case study on integration of technology with cloud computing in the supply chain process with business partners in Europe.

  Conclusions: In conclusion, based on the research of analysis and the findings has given hope to take the ICT tools (EDI & ERP) into cloud based operation which gives much better efficiency, reliability and reduces the supplier handling risks to improve the business process for the long term.

 • 90.
  Akram, Asif
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  The Influence Of Generativity On Value Creation – A Study Of Digitized Products2015In: 8th IADIS International Conference on Information Systems / [ed] Miguel Baptista Nunes, Pedro Isaias, Philip Powell, IADIS Press, 2015, p. 51-60Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The advancement of digital technologies is driving traditional product oriented businesses to move from selling product to selling solutions. In order to exploit business potentials from technology, it is important to understand the potential of the technology and how it influences the value creation in a digital environment where it is developed and to be deployed. To understand this changing environment, I have studied remote diagnostics as an example of digital technology within the vehicle industry as a source of new value for business. The findings show that digitized products not only helps to solve existing problems in providing services but also provides potential to generate value for new products and services in the networked environment. An implication from the findings for product oriented firms is that value creation with digitized products requires new business processes. Based on the findings, a discussion is presented about how generativity influences value creation via value in design, governance and networking in a digital ecosystem.

 • 91.
  Akram, Asif
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Towards Servitization in the Age of Digital Innovation: A Case from Vehicle Industry2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The advancement in digital technologies drives industries to change their core businesses which present number of challenges. One of them is transformation of manufacturing industries towards servitization. This paper reports empirical findings from an on-going project related to servitization in the age of digital innovation. The research study is in the context of the vehicle industry and concerns e-maintenance services based on remote diagnostics technologies. It explores the servitization of vehicle industry in the age of digital innovation. Such innovations embark challenges to innovation environment. A study in this regard has been conducted and it revealed the challenges related to the design, organizational strategy and organizational transformation.

 • 92.
  Akram, Asif
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Bergquist, Magnus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Balancing Generativity and Control of Digitized Products – A Study of Digitized Buses and Remote Diagnostic ServicesManuscript (preprint) (Other academic)
 • 93.
  Al Haider, Rawa
  et al.
  Marknadsföringsprogrammet.
  Frostensson, Martin
  Marknadsföringsprogrammet.
  Att lyckas i Förenade Arabemiraten: -En undersökande studie om standardisering och anpassning av marknadsföringsstrategier i mat- och dryckesbranschen.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen av vår värld har medfört att många företag idag verkar på flera marknader över hela världen. Vid inträde på en ny marknad i ett nytt land finns det flera saker företaget måste tänka på, en av sakerna är vilken marknadsföringsstrategi som skall användas. Företag kan antingen välja en standardiserad eller en anpassad marknadsföringsstrategi där standardisering innebär att de använder samma strategi för samtliga marknader. Anpassad marknadsföringsstrategi innebär däremot att företaget tar hänsyn till de lokala omständigheterna och utformar sin strategi efter detta.

   

  Syftet med denna rapport är att klargöra vilka faktorer som spelar roll i valet av marknads-föringsstrategi när ett företag ska ta sig in på en ny marknad.

   

  Genom den teoretiska undersökningen fann vi ett antal faktorer som påverkar valet av mark-nadsföringsstrategi. Dessa faktorer är produkt, kultur, preferenser, socialt/etik, lagar/politik, fysisk miljö, demografi, teknologisk & ekonomisk utveckling.

   

  Resultatet av vår empiriska undersökning, som ägde rum i Dubai med tre företag inom mat- och dryckesbranschen, visade att ovanstående faktorer påverkade de undersökta företagen i deras val av strategi. Kultur, lagar och politik var de faktorer som spelade störst roll. Vi fann dock ytterligare en faktor som spelade en viktig roll, nämligen ”ursprungsland”.

 • 94.
  Al Mouaqet, Amjed
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Rofidal, Clément
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Idea generation in the fuzzy front-end of small entrepreneurial projects2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The success of the new product development (NPD) process is vital for the survival of projects. Especially for small entrepreneurial projects that try to survive in a very competitive environment, affected by constant market and technical changes. Previous literature emphasize the importance of the generation of new ideas, to improve the product concept during the pre-development stage, but it did not pay a lot of attention to the sources of ideas. For this reason, this study aims to develop the knowledge concerning the sources of ideas of small entrepreneurial projects, during the fuzzy front-end (FFE).

  The literature review of this study presents the previous researches that relate to the sources of ideas, during the idea generation stage of the FFE. The structure of the existing model, integrating the sources of ideas, is based on three categories: environmental scanning, innovative organizational culture and joint research.

  An inductive study and a research, based on the analysis of one small high-tech entrepreneurial project, were conducted to cover the literature gap. This choice of methodology reflects the experimental purpose of this research. The empirical data are only primary data, collected by analyzing the diaries of the two entrepreneurs involved in the project.

  Our findings reveal that contact with lead user, entrepreneur experience, customer involvement, brainstorming sessions, competitor analysis, resource constraints and prototype conception represent the main sources of ideas of small entrepreneurial projects in the FFE.

  The practical purpose of this study is to offer some advices to entrepreneurs of small entrepreneurial projects for accessing to sources of ideas, during the idea generation stage of the FFE, and manage their impact on the development of the product concept. The theoretical implications contribute to the identification of new sources of ideas and a proposition of framework of their impact.

 • 95.
  Al-adwan, Ahmad
  et al.
  Cardiff Metropolitan University, Cardiff, Wales, United Kingdom.
  Smedley, Jo
  University of Wales, Newport, Wales, United Kingdom.
  Implementing e-learning in the Jordanian Higher Education Systems: Factors affecting impact2012In: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 8, no 1, p. 121-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increased involvement of technology in all aspects of our lives places educational institutions under pressure to include these aspects at the heart of their learning. This ensures that they continue to be competitive in a constantly changing market with international and cultural links. This study explores the factors that influenced the development of learning through technology at two Jordanian universities, focusing on full-time staff and students. It considers the general attitude towards engaging in learning through technology with outcomes demonstrating that training and development is required prior to implementation to adequately support the learning transition. The organisational infrastructure often presents the greatest barrier to such developments. Informed by the outcomes of the study, a training and development programme has been designed, developed and implemented to support the cultural change and increase its impact.

 • 96.
  Al-Adwan, Amer
  et al.
  Applied Science University, Amman, Jordan.
  Al-Adwan, Ahmad
  Cardiff Metropolitan University, Cardiff, United Kingdom.
  Smedley, Jo
  University of South Wales, Treforest, United Kingdom.
  Exploring Students Acceptance of Technology in Jordanian Universities2013In: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 9, no 2, p. 4-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today’s rapid changing world highlights the influence and impact of technology in all aspects of learning life. Higher Education institutions in developed Western countries believe that these developments offer rich opportunities to embed technological innovations within the learning environment. This places developing countries, striving to be equally competitive in international markets, under tremendous pressure to similarly embed appropriate blends of technologies within their learning and curriculum approaches, and consequently enhance and innovate their learning experiences. Although many universities across the world have incorporated internet-based learning systems, the success of their implementation requires an extensive understanding of the end user acceptance process. Learning using technology has become a popular approach within higher education institutions due to the continuous growth of Internet innovations and technologies. Therefore, this paper focuses on the investigation of students, who attempt to successfully adopt e-learning systems at universities in Jordan. The conceptual research framework of e-learning adoption, which is used in the analysis, is based on the technology acceptance model. The study also provides an indicator of students’ acceptance of e-learning as well as identifying the important factors that would contribute to its successful use. The outcomes will enrich the understanding of students’ acceptance of e-learning and will assist in its continuing implementation at Jordanian Universities.

 • 97.
  Albertsson, Nina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mellanmänskliga relationers inverkan på den psykiska hälsan: En kvalitativ studie i ett återhämtningsprojekt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka och öka förståelsen för hur mellanmänskliga relationer inverkat och inverkar på den psykiska hälsan hos personer som under denna studies inledning var sjukskrivna för någon form av psykisk ohälsa. Samtliga informanter ingår i ett aktuellt treårigt projekt, vars syfte är att öka individens välbefinnande och som när denna studie inleddes pågått under cirka ett halvår.

   

  Studien har en kvalitativ ansats och baseras på sex semistrukturerade intervjuer som har karaktären av narrativa livsberättelser.

   

  Resultatet visar att tillit och acceptans i relationen till medmänniskor i det dagliga livet är en mycket viktig faktor för informanterna gällande att deras återhämtning ska uppnå goda resultat. Resultatet visar också att det inte har varit de tidigare relationerna i sig som orsakat informanternas psykiska ohälsa utan snarare de destruktiva emotioner som tidigare relationer genererat.  

 • 98.
  Albertsson, Sara
  Halmstad University.
  "Det handlar om okunskap om hur det är att vara funktionshindrad": En kvalitativ studie om samhällets bemötande gentemot personer med synliga fysiska funktionsnedsättningar.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur personer med synliga fysiska funktionsnedsättningar upplever den psykosociala tillgängligheten i samhället och hur en eventuell brist av denna tillgänglighet påverkar dem känslomässigt. Studien använder sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Studien är också inspirerad av en hermeneutisk ansatsmetod då syftet är att tolka informanternas upplevelse av till exempel bemötande från människor i samhället. Fem informanter i åldrarna 47-74 år deltog i studien och alla personerna hade själv olika former av synliga rörelsehinder, tre informanter är kvinnor och två är män. Studiens resultat visade på att dess informanter upplevde den psykosociala tillgängligheten, gällande exempelvis bemötandet och attityder, olika. Det syntes vissa tendenser till att skillnaden kunde bero på kön, där männen upplevde det generella bemötandet bättre än kvinnorna, men det kunde också bero på egna attityden, och/eller självacceptans. Att bemötandet inte alltid var tillfredsställande verkar bero på en kunskapsbrist vilket är något som informanterna upplever att samhället behöver arbeta mer med, framförallt inom skolan och hos politikerna. Resultatet analyserades, med hjälp av en tematisk analys, i förhållande till de vetenskapliga teorierna, stigmateorin och cripteorin, samt i förhållande till tidigare forskning inom ämnet.

 • 99. Albin, Holm
  Motiven bakom en investering i crowdfunding2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is well known that small businesses and entrepreneurs in the initial phase has difficult to gain access to external capital and bank loans. With the background of the problems that entrepreneurs face when they ask for capital has since the financial crisis the phenomenon of crowdfunding developed and evolved. Crowdfunding is an alternative source of funding for entrepreneurs to fund their ideas through small or medium-sized capital contribution from a larger amount of investors, often investors who have any kind of relationship with the entrepreneur or to the very idea. This study examined the factors that motivate and guide an investor's decisions when they select their projects. The results of the study show that the motives of the various existing forms of crowdfunding is big. To answer the question of what can affect an investor's motives, the form of crowdfunding must be mentioned. The motivational factors in the study turns out to be local projects, social benefits in the form of altruism, affiliation, shared values as well as the monetary returns and material rewards.

 • 100.
  Albrecht, Marc
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Lindh, Sandra
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Franchisetagarens ledarskap: - betydelsen av det transformativa ledarskapet för effektivitet för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:          Franchisetagarens ledarskap - betydelsen av det transformativa ledarskapet    för effektivitet för  franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen

  Författare:         Marc Albrecht och Sandra Lindh

  Handledare:       Pia Ulvenblad

  Bakgrund:          Det är en vanlig karriärsutveckling för fastighetsmäklare i Sverige att starta eget. De flesta mäklare ansluter sig till en kedja och i princip alla stora kedjor i Sverige arbetar med franchise som affärsmodell. Rollen som franchisetagare innebär ofta ett ledarskapsansvar. Målsättningen är att driva en effektiv verksamhet som skapar positiva resultat. Vad effektivitet är, kan definieras på olika sätt.

  Transformativt ledarskap kan bidra till positiva och önskvärda utfall genom att motivera underställda till att vilja prestera. Det kan även bidra med ökad motivation och självförtroende, vilket i sin tur bidrar till bättre prestationer.            Tidigare studier bekräftar att franchise är det mest effektiva och vanligaste sättet att bedriva ett mäklarkontor på. Det är därmed intressant att studera hur ett kontor kan vara mer effektivt och hur effektivitet kan uppnås med hjälp av franchisetagarens ledarskap. Eftersom det finns riktlinjer och begräsningar från franchisegivaren som utmanar franchisetagarens ledarskap är det intressant att studera hur transformativt ledarskap kan leda till effektivitet inom franchise samt hur effektivitet kan definieras.

  Syfte:                   Syftet med denna studie är att beskriva hur transformativt ledarskap kan bidra till effektivitet i ett franchisebolag. Effektivitet kan definieras på flera olika sätt och därför vill vi skapa förståelse för vad effektivitet är inom franchisebolag i mäklarbranschen. Genom ökad förståelse kring effektivitet och transformativt ledarskap vill vi utveckla ett ramverk som ger en ökad kunskap för dess betydelse inom franchise. 

  Problem –

  formulering:      Vilken roll har transformativt ledarskap för en franchisetagares möjligheter till att uppnå effektivitet i fastighetsmäklarbranschen, samt hur definierar franchisetagare effektivitet?

  Metod:                En kvalitativ forskningsansats har använts i denna studie, där studiens empiriska material har samlats in från åtta stycken besöksintervjuer med franchisetagare i fastighetsmäklarföretag.

  Resultat:             Av studiens resultat framgår det att de fyra komponenterna i transformativt ledarskap kan användas för att åstadkomma olika definitioner av effektivitet. Vidare visar studien att effektivitet definieras som struktur genom alla arbetsmoment i den studerade branschen.

1234567 51 - 100 of 6880
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf