hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234 51 - 100 of 173
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Strategier för höjd utbildningsnivå: Slutrapport från en studie i Falkenbergs kommun2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och förstå den bristande utbildningsbenägenheten i Falkenbergs kommun utifrån de ungas perspektiv. Studiens frågeställningar är:

  – Hur definierar unga ett ”framgångsrikt” liv och vilka vägar har de för att nå dit?

  – Vad har unga för attityd till högre utbildning?

  – Vilken betydelse har omgivningen (hem, skola, arbetsmarknad) för de ungas utbildnings- och framtidsval?

  För att fånga studiens syfte så allsidigt som möjlig valdes ett upplägg med fyra delstudier där ett flertal olika aktörer fick möjlighet komma till tals, så som unga, skolpersonal, arbetsförmedlare och företrädare för arbetslivet. Den första delstudien består av en enkätstudie bland unga i tre åldersgrupper; grundskoleelever i årskurs nio, gymnasieelever i avgångsklasserna på tredje året och 25-åringar. I den andra delstudien fördjupas resultaten från enkätstudierna bland unga genom intervjuer med ett flertal 25-åringar med anknytning till Falkenbergs kommun. Den tredje delstudien består av intervjuer med föräldrar tillsammans med sina barn samt med lärare och studie- och yrkesvägledare. Den fjärde delstudien består av en enkätstudie bland företrädare från det privata och kommunala näringslivet i Falkenbergs kommun samt intervjuer med arbetsförmedlare.

  Resultatet av studien visar att den dominerande synen på högre utbildning i Falkenberg är att det är ett medel för att få ett arbete, även om det också i viss utsträckning framkommer perspektiv på högre utbildning som något som leder till personlig utveckling och mer kunskap. Det senare perspektivet står främst de unga som studerar eller har studerat på högskola eller universitet för. Den sammantagna bilden som ges av de unga, lärare, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och näringslivet, är att Falkenberg är en kommun där högre utbildning inte värderas så högt och att Falkenberg inte är en kommun där högre utbildning är särskilt betydelsefullt. Högre utbildning ses inte av unga i Falkenberg som så betydelsefullt för att skapa sig vad man själv anser vara ett bra och framgångsrikt liv. De unga värderar främst fritid, vänner och trygghet i form av till exempel arbete med stabil inkomst för ett gott liv. Detta förefaller vara möjligt att uppnå utan högre utbildning för dem som bor i Falkenberg. Särskilt gäller detta för männen, vilka prioriterar att bygga upp ett kontaktnät för att erhålla ett arbete i Falkenberg. Denna strategi är gångbar då den del av näringslivet som inte värderar högre utbildning bland sin personal tenderar att rekrytera män i sitt eget kontaktnät. Kvinnor däremot ser i högre utsträckning vikten av att vidareutbilda sig, men har då svårt att se möjlighet till karriär i Falkenberg.

  Studien visar, liksom tidigare forskning, att socioekonomiska faktorer och kön påverkar motivation och benägenheten att studera vidare på högskola eller universitet. De unga som har föräldrar som har högre utbildning är mer benägna att själva studera på högskola eller universitet och flickor/kvinnor studerar i högre utsträckning på högskola eller universitet än pojkar/män. Utöver dessa faktorer har anknytning till Falkenberg en betydelse för de ungas motivation och utbildningsval. Har man minst en förälder som är född utanför Falkenberg ökar motivationen att studera vidare. De som är motiverade till högre studier vill i stor utsträckning flytta från Falkenberg och de (25-åringar) som har flyttat från Falkenberg har högre utbildningsnivå än de som bor i Falkenberg.

  Studien visar att unga som är engagerade i sina studier i grund- och gymnasieskolan ofta också uppger att de är motiverade till högre studier. De sammantagna resultaten synliggör att stödet från vuxna, speciellt föräldrar och lärare, i de ungas studier har avgörande betydelse för deras engagemang i studierna. Föräldrar med högre utbildning stöttar oftare sina barn i deras skolarbete än föräldrar utan sådan utbildning. Om föräldrarna inte har tillräckliga kunskaper för att stötta sina barn blir stödet från vuxna i skolan avgörande för deras studiemotivation. Resultaten visar att flickor inte är lika beroende av stödet i hemmet eftersom de i högre utsträckning än pojkarna svarar att de får stöd av lärare. Det framgår att lärarna känner till att flickorna få mer stöd men upplever en avsaknad av strategier för stötta pojkar att bli mer engagerade i sina studier.

  Studien visar att en övervägande majoritet av grundskole- och gymnasieeleverna är osäkra på sitt val av framtida utbildning och yrke. Valet att studera på högskola eller universitet görs många gånger redan vid valet av gymnasieprogram, även om det i vissa fall har gjorts senare. Många unga uttrycker en påtaglig avsaknad av stöd från omgivningen, i synnerhet från vuxna i skolan, när det gäller val av yrke och utbildning. Lärarna och studie- och yrkesvägledarna beskriver hur de bör vara aktiva i förhållande till att få eleverna att tänka på framtiden samtidigt som de anser att de ska vara passiva i förhållande till att påverka och styra eleverna, exempelvis till att gå vidare till högre studier. Lärarna uppger att frågor som rör framtidsval berörs utanför ordinarie undervisning eftersom de inte anser att de har stöd i det styrande regelverket för att ta upp frågan om framtiden (inkluderat högre studier) inom ramen för undervisningen. De beskriver att det saknas strategier kring att belysa frågor som rör arbetsliv och högre studier. Samtidigt framhåller studie- och yrkesvägledarna att de saknar strategier för att möta dagens unga som de beskriver som okunniga om arbetsliv och utbildning och därmed allt för omogna för att göra några framtidsval. Sammanfattningsvis åläggs de unga ett stort eget ansvar för sina utbildnings- och framtidsval parallellt med att vuxenvärlden saknar strategier för att öka unga kunskaper om deras framtida möjligheter och abdikerar på grund av sin rädsla för att påverka.

 • 52.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Young people, higher education and choice: The lack of support from guidance counsellors and teachers2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a changing and complex world, young people are expected to make decisions and choices regarding their education and future. The purpose of this paper is to illustrate how guidance counsellors and teachers view their role in supporting students in these choices, and how young people regard the support they receive and have received during their years in school. The empirical data used in this paper is part of a larger study conducted in a municipality in Sweden. Interviews with teachers, guidance counsellors and young adults who live in or grew up in the municipality are presented and analysed in the paper. The empirical data also consists of surveys with students in their ninth year as well as students in their last year at school. The analysis is based on Pierre Bourdieu’s theory of field, capital and habitus. The analysis shows that there are differences in how the professionals and the young people view the support regarding education and the future. Young people feel that they have received little support from the school and want more guidance/help from teachers and guidance counsellors regarding their educational choices and their future. From the professionals’ side, there is an explicit fear of influencing the young and therefore they take a more passive approach. How to understand this fear and its consequences from a gender and class perspective is discussed in the conclusion of the paper.

 • 53.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Flerspråkig hemtjänst: En studie av behovet av flerspråkig hemtjänst2012Report (Other academic)
 • 54.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Trygg om natten: En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete2011Report (Other academic)
 • 55.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Lundström, Jens
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Technology and trust: Social and technical innovation in elderly care2013In: Abstracts EGI2013, 2013, p. 17-18Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A demographic change is occurring in many areas of the world. The elderly population share has been increasing for the last decades and estimations predict that this group will be large in proportion to the number of economically active younger people. This change will bring exponentially increasing costs of health care. Technical developments could be one way to meet these new challenges. In a recent study called “Safe at night” the aim was to investigate whether a technical solution based can be used to supplement the home care work, with focus on the nightly visits of the elderly. The study raises questions regarding technical issues as well as actors (users, relatives and staffs) perspective on the methods. Researchers from both social and technical disciplines were involved in the study. In this paper, we highlight the importance of scientists from different disciplines participating in the study, as well as municipalities and industry. We show in particular the knowledge gained from a technical perspective and from a social science perspective and how and why these perspectives together constitute the necessary components to create innovation regarding elderly care and issues related to technology and trust.

 • 56.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Från Dubbla spår till elevhälsa – en utvärdering av ett förändringsarbete2007Report (Other academic)
 • 57.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Levnadsvillkor idag och jämförelser med 1990-talet: En studie om barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och autism samt vuxna med förvärvad hjärnskada i Halmstad kommun2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Halmstad kommun undersökt levnadsvillkoren för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och autism samt vuxna med förvärvad hjärnskada. Genom enkätstudier, en enkät som vänder sig till föräldrar till barn och ungdomar och en som riktar sig till vuxna, har en bild av livssituationen inom olika områden för dessa grupper tagits fram. I studien jämförs resultaten i viss utsträckning med levnadsvillkor för befolkningen i övrigt. Framförallt ställs resultaten i relation till motsvarande undersökningar för samma grupp från år 1991 respektive år 1995.

 • 58.
  Eriksson, Lena
  et al.
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Sager, Morten
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Staland-Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Hensing, Gunnel
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Expertis, sjukskrivning och mötet mellan normal och post-normal vetenskap2014In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, no 2, p. 160-174Article in journal (Refereed)
 • 59.
  Eriksson, Lena
  et al.
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Sager, Morten
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Staland-Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hensing, Gunnel
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Kunskap och bedömningar i sjukskrivning: En vetenskapsteoretisk studie av det försäkringsmedicinska beslutsstödet2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 4, p. 323-331Article in journal (Refereed)
 • 60.
  Fröhlich-Gildhoff, Klaus
  et al.
  University of Applied Sciences, Freiburg.
  Kjellman, Cecilia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Lecaplain, Patrick
  Prata Gomes, Miguel
  Paula Frassinetti School of Education, Porto.
  Wojciechowski, Tomasz
  Violence Prevention and Resilience Promotion in Schools: Report about the international research project STRONG - Supportive Tools for Resilient Open-minded and Non-violent Grassroots work in schools2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Violent prevention research findings suggest different key aspects for the application of a powerful prevention strategy. The project tries to tackle the complexity of supporting a healthy mental development in children while also meeting the requirments for succesful prevention. Resilience promotion proved to be a suitable concept for implementing a violence prevention strategy in secondary schools.  This two-year practice-oriented research project, with international partners from five contries had the aim of supporting schools in developing a resilience-promoting and violence-preventing strategy in a multi-level and multi-setting approach. As a result, a toolbox for resource-oriented training in schools for teachers and pupils was created. The measures undertaken during the project have been evaluated empirically and the iflunce of resilience-promoting acivities in school has been assessed. Different national implementations in easch country are presented as well as international comparisons, reflections and perspectives.

 • 61.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  A forgotten genre? Research on media portrayal of mental illness – a meta review2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Relation to the relevant division:

  The science documentary represents a special format for framing and portraying scientific knowledge. In relation to traditional news media, the science documentary is uniquely placed to offer the audience a perspective with depth, breadth and nuance. Despite this, rather little attention has been devoted to this media genre with regard to the area of mental illness.

  Research question:

  In what ways is the science documentary as a particular media genre represented and discussed when the research field of media portrayal of mental illness is framed and described?

  Theoretical background

  The meta review conducted has from a constructivist perspective attempted to investigate how the research field of media portrayal of mental illness is discussed and defined. Literature reviews present the research within a defined field, making visible different focuses and theoretical/methodological approaches and relating these to each other – the field is discursively “framed”.

  Methodological approach

  Narrative literature review

  Analytical focus

  To what extent are science documentaries stated and studied as a particular format for the presentation of issues related to mental illness?

  Are there – based on the studies presented in the overviews – any crucial differences in the way of presenting mental illness? What characterizes the science documentaries as a framing for the thematic content in question?

 • 62.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Politikens medialisering: Medier som aktör och arena för politisk kommunikation2015In: Vinklade budskap: perspektiv på politisk kommunikation / [ed] Hans Bengtsson, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2015, p. 87-103Chapter in book (Refereed)
 • 63.
  Hallén, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Covering Mental Illness – Journalistic Views and Perspectives on Scientific Uncertainty and Social Stigma in News Media2016In: ECREA 2016 Abstract Book, Prague: Czech-In , 2016, p. 573-573Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The news media are one of the most important public sources of information on psychiatric disorders. However, research on news media content has established that journalistic coverage of mental illness is largely characterized by inaccuracies, exaggerations, and misinformation. Studies consistently show that both entertainment and news media provide overwhelmingly dramatic and distorted images of mental illness that emphasize dangerousness, criminality and unpredictability. According to previous research, newspapers might even contribute to mental illness stigma through negative news content. For example, insufficient stories on recovery may promote the belief that mental illness cannot be treated effectively. Also, news media can contribute to the maintaining of mental illness stigma by negative portrayals of individuals with these illnesses, making them vulnerable to social rejection and discrimination. Research on journalistic coverage of mental illness has also problematized the tendency to use incorrect or inappropriate language, thus devaluing the degree of scientific accuracy (for example, the incorrect or careless use of psychiatric terms). There is also a significant tendency to overestimate the explanatory value of genetics regarding the causes of mental illnesses and methods of treatment. There is a need for more research on how news about mental illness is produced, for example, what resources reporters use in covering stories and how reporters select, frame, and develop stories. Further, little information exists on how journalists overcome barriers to quality health reporting, for example, lack of time, lack of space, and commercialism. This paper analyzes journalistic views and perspectives regarding mental illness and the news media coverage of issues regarding mental illness. In particular, challenges in reporting scientific issues such as causes of mental disorders and their treatments will be focused. This study is based on qualitative semi-structured interviews with 8 journalists from Swedish metropolitan newspapers. The interview protocol served the function of “wide” questions for the purposes of allowing respondents to generate their own key terms. The journalists were chosen based on a newspaper article database search (focusing mental health issues), and the most frequent journalists in the article sample were contacted by email. The interviews were conducted by phone between February and March 2016 and were audio recorded. The journalists interviewed were initially asked to reflect upon different issues regarding mental illness; possible causes, different diagnosis, chances of recovery etc. Thereafter the interview focused the journalists view on media coverage of mental illness with special focus on news media, eg perspectives/bias in the journalistic representations, absent theories/approaches, choice of sources, strategies for research, journalistic work routines and procedures, most difficult challenges and journalistic responsibilities. Finally, they were asked to reflect upon possible changes in public attitudes and opinions regarding mental illness over the last few decades and the potential role of the news media in such a development.

 • 64. Harrison, M.
  et al.
  Hemingway, L.
  Sheldon, A.
  Pawson, R.
  Barnes, Colin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Evaluation of Provision and Support for Disabled Students in Higher Education: report2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report summarises results and findings from an investigation commissioned jointly by HEFCE and HEFCW (UK). The research project focused on higher education provision and support for disabled students.

 • 65.
  Hasslöf, Helen
  et al.
  Malmö universitet, Malmö, Sweden.
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Malmberg, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Konsekvenser av handlande i en komplex värld2018In: Lärportalen: Hållbar utveckling / [ed] Claes Malmberg, Stockholm: Skolverket , 2018, p. 1-15Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med delen är att bidra till hur skolan kan arbeta med komplexa sammanhang, människans betydelse i förhållande till lokala och globala perspektiv av påverkan och ansvar, betydelsen av hur vi tolkar kunskaper genom olika värdegrunder och vilken betydelse vi ger individens handlingar. Det konkretiseras med exempel på fördelar och nackdelar med olika val. Det förs även resonemang om hur människans handlingar bidrar till och ifall de har betydelse för en hållbar utveckling i en komplex värld.

  Deltagarna får genomföra en undervisning som bygger på livscylelanalys (LCA) och redogöra för den. Erfarenheterna används för ämnesövergripande diskussioner om hur undervisningen kan utvecklas.

 • 66.
  Hedenrud, Tove
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Löve, Jesper
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Staland Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group. University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Frequent headache and work ability: a population-based study in Sweden2014In: Journal of Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1076-2752, E-ISSN 1536-5948, Vol. 56, no 5, p. 472-476Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this study was to analyze the association between frequent headache and self-reported mental and physical work ability in a general population sample in Sweden. Methods: The study was conducted in western Sweden in 2008. Frequent headache was analyzed in relation to mental and physical work ability. Covariates included demographics and socioeconomic variables, work-related variables, and a symptom index. Self-reported and register-based sickness absence data were also analyzed. Results: Sixteen per cent of those who answered the question about headache (n = 2590) had frequent headache (at least once a week). Regression analyses showed that frequent headache sufferers were twice more likely to have poor mental and physical work ability than those having infrequent headache. Conclusions: Frequent headache was associated with poor mental and physical work ability but not with sickness absence. Copyright © 2014 by American College of Occupational and Environmental.

 • 67.
  Hilding, Lars-Olof
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  "Är det så här vi är": Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen, baserad på intervjuer med 58 studenter vid tre olika program vid Högskolan i Halmstad, behandlar de skäl olika studentgrupper beskriver för att börja studera, deras upplevelser av mötet med högskolemiljön, och vilken betydelse de en lokal högskola kan ha. Trots olika åtgärder var den sociala snedrekryteringen till högre utbildning i stort sett oförändrad mellan 1960 och 1990. Under 1990-talet skedde en utjämning, men 1999 kom fortfarande bara 24% av studenterna vid svenska universitet från arbetarklasshem, trots att de utgjorde 35% av hela befolkningen. Studenter med högutbildade föräldrar uppger att de egentligen inte träffar ett aktivt val att börja högre studier, det uppfattas snarare som en naturlig del av vuxenblivandet. Barn från hem utan utbildningstraditioner ger en annan beskrivning. De beskriver valet att utbilda sig som ett val bland flera andra, och att de fått stöd från föräldrarna oavsett vad de valt. För barn till lågutbildade var det ofta fråga om en särskild händelse som gjorde att utbildning blev ett aktuellt alternativ. I studien har det varit möjligt att jämföra hur både klassresenärer och arvtagare beskriver mötet med och vistelsen på högskolan. Båda grupperna beskriver hur de upplever miljön som förvirrande och otrygg. Arvtagarna utvecklar emellertid strategier för att hantera situationen, eftersom den är svårare att ifrågasätta för dessa - utbildningen är ju en naturlig del av vuxenblivandet. Klassresenärerna är däremot mer benägna att ifrågasätta studierna. Klassresenärerna beskriver hur de upplever att de förändras ifråga om språk och förhållningssätt under studierna, männen i mer positiva ordalag, kvinnor med en viss tvehågsenhet.

 • 68.
  Holmquist, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). Institute for Education and Special Education, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Karlsson, Jan
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Junge Menschen mit geistiger Behinderung in Schweden und deren Übergang in die Arbeitswelt: Forschungsstand und Perspektiven2016In: Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft / [ed] Hedderich, I. & Zahnd, R., Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2016, p. 337-343Chapter in book (Other academic)
  Abstract [de]

  Der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt bedeutet eine Weichenstellung im Lebenslauf, nicht zuletzt mit Blick auf die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung. Gerade für diese Personengruppe und im Kontext hoher Jugendarbeitslosigkeit bestätigen jüngste Forschungen in Schweden die Schwierigkeiten, im Erwerbsleben Fuß zu fassen. Der Beitrag präsentiert den schwedischen Forschungsstand und die sich daraus ergebenden Perspektiven.

 • 69.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck: En studie av projektet Kärleken är fri 2014-20172017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för den här studien har varit att ett projekt som bygger på samverkan mellan ett stort antal olika aktörer kring en så konfliktfylld fråga som hedersrelterat våld och förtryck, vilket projektet Kärleken är fri gör, oundvikligen påverkas av den polariserade debatten och oenigheten som råder på fältet. Projektet bygger på samverkan mellan ett stort antal aktörer med olika agendor och utgångspunkter i sitt arbete. Det övergripande syftet med studien har varit att öka kunskaperna om vilka utmaningar och möjligheter det finns för att samverka i arbetet med att metodutveckla socialverksamhet kring hedersrelaterat våld och förtryck. Studien tar avstamp i tidigare forskning , vilket även inkluderar den offentliga debatten (Larsson & Englund 2004; Grutzky och Åberg 2013; Ekström 2009) och olika perspektiv på HRV som har lyfts fram i tidigare kunskapsöversikter (NCK 2009). Därtill har målet varit att undersöka skolans möjligheter att förebygga HRV och de motsättningar som det kan innebära för skolans likabehandlingsarbete (Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz 2010; Lövkrona & Rejmer 2016; Högdin 2007). Andra utgångspunkter för studien är civilsamhällets möjligheter att driva metodutveckling (Bauböck 1996) och teoretiska utgångspunkter som möjliggör samverkan mellan ett stort antal aktörer (Danermark 2004).

 • 70.
  Högdin, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Eriksson, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Strategies to strengthen outlook of life among young people: A case study in a Swedish municipality2016In: SWSD 2016: Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a continuous increase in mental health problems, such as stress symptoms, among young people in the Nordic countries. One source of stress concerns young people’s outlook of life in general, and more specific the choice of education and future carrier. Previous studies show that high education has positive impact on a person’s health, but also on regional development. The research project is based on a case study in a Swedish municipality with low educational level. The aim of the study is to explore and understand the low education among the citizens. The study starts in young person’s perspective on their future. Further, how adults in home, school and the neighborhood, influence the young person’s educational and carrier choices. The analyses of the results are based on theories on gender and cultural/social capital. The empirical material consists of surveys and interview studies with young people, teachers and guidance counsellors. The results show that young people often feel unsure of their future chooses and often ask for more support from adults regarding their future education. Several students find it stressful to manage their career choices, particularly if their parents do not have sufficient knowledge to support them in such matters. Teachers and guidance counselors describe a lack of strategies to support and addressing issues of education and future work, but also how they should be passive in relation to influencing the students. In conclusion, the results show the importance, when it comes to social work and social development practices on preventing mental health problems among young people, to develop strategies for working with young person’s educational and carrier choices. In this project some strategies have been identified, on local political and school level, to strengthen outlook of life among young people.

 • 71.
  Högdin, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Eriksson, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Young people's educational and career choices: A case study among young people, guidance counsellors and teachers in a Swedish municipality2016In: NERA2016: 9-11 March: Helsinki Finland: NERA 44th Congress: Social Justice, Equality and Solidarity in Education, 2016, p. 89-89Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a changing and complex world, young people are expected to make decisions and choices regarding their education and future careers. At the same time, there is a continuous increase in mental health problems, such as stress symptoms, among young people in the Nordic countries. One source of stress concerns young people’s outlook on life in general, and more specifically their choice of education and career. This paper is based on a research project in a Swedish municipality with a low level of education. The overall aim of the project was to explore and understand the low education among the citizens in the municipality. The aim of this paper is to illustrate how career counsellors and teachers view their role in supporting students when it comes to these choices, and how young people view the support they receive and have received during their years at compulsory and upper secondary school. The empirical material consists of surveys and interview studies with young people, teachers and career counsellors. The analyses of the results are based on Pierre Bourdieu’s theory of field, capital and habitus with a gender perspective from Beverley Skeggs’ theory on gender and capital. The study takes young people’s perspectives of their education and careers as its starting point. It also examines the support they have received from career counsellors and teachers at compulsory and upper secondary school and also from their parents and other significant persons in their home environment. The analyses show that there are differences in how professionals and young people view study and career guidance. Young people often express a feeling of uncertainty when it comes to their future choices and request more guidance from adults regarding possible opportunities. Several students find it stressful to manage their career choices, particularly if their parents do not have sufficient knowledge to support them in such matters. Girls express a feeling of stress in relation to educational choices more often than boys. Teachers and career counsellors describe a lack of strategies when it comes to vocational guidance and how to address issues of education and future work within the current curriculum. They also express a fear of influencing young people and therefore take a more passive approach in these matters. In conclusion, the results show that there is a gap between young people’s requests for guidance from adults at school and teachers’ and career counsellors’ view of their role in these matters. The results highlights the importance of developing strategies for working with educational and career choices at compulsory school as one way of preventing mental health problems among young people.

 • 72.
  Högdin, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hjältebolaget: En förstudie av företaget Hjältebolagets verksamhet med grundskoleelever i behov av extra stöd2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Upprinnelsen till denna studie var att företaget Hjältebolaget vände sig till Hälsoteknikcentrum i Halland, ett treårigt strukturfondsprojekt. Man ville få hjälp med att förstå sin egen verksamhet och accepterade då att två forskare genomförde intervjuer med företagets ägare och annan pedagogisk personal i verksamheten. Intervjuerna gjordes av Sara Högdin och Mikael Jonasson. Studien ägde rum under våren 2011 och finansierades av Hälsoteknikcentrum i Halland.

  Företaget arbetar med flera olika verksamheter riktade mot grundskolan och förskolan, där den huvudsakliga verksamheten vänder sig till grundskoleelever i alla åldrar som har särskilda behov av extra stöd. Utöver det arbetar företaget med utbildning och utveckling av lärare och annan personal i grund- eller förskolan. Eleverna kan ha många olika typer av bakgrunder och behov, men gemensamt för dem är att de av olika anledningar uteblir från den ordinarie skolverksamheten. De är ofta elever som under lång tid har skolkat från skolan och på så vis hamnat utanför klassgemenskapen och ligger efter i skolarbetet.

  Företaget skapar dels andra undervisningsformer, i form av uppdrag, för eleverna. Dels sker dessa uppdrag sker i samråd mellan föräldrar, skola, socialtjänst och elever. Verksamheten beskrivs utifrån ett koncept som de benämner för hjältepedagogik, där utgångspunkten beskrivs vara att stärka eleverna genom bland annat praktiskt pedagogiskt arbete och en tydlig struktur.

  Syftet med denna förstudie var att undersöka företagsverksamhetens olika delar i avsikt att försöka förstå: a) i vilken relation företagets olika verksamhetsdelar står till varandra och i relation till offentliga verksamheter; b) vilka pedagogiska och didaktiska delar som kan anses vara bärande för verksamheten, och därmed möjliga att fokusera på när verksamheten ska utvecklas.

  Avsikten var att utröna verksamhetens innehåll utifrån beskrivningar av företagets grundare och några av de anställda i företaget. Studien har en explorativ utgångspunkt och gör inte anspråk på att utvärdera företaget och dess verksamhet. Studien inkluderar både en beskrivning av hur man uppfattar sig som privat företag lokaliserat mellan två olika offentliga aktörer, socialtjänst och skola, samt hur man beskriver karaktären hos verksamheten man bedriver.

  Resultaten i denna studie visar att företagets olika delar samt de pedagogiska och didaktiska delarna går in i varandra och är svåra att separera. Företagets pedagogiska idéer som används i verksamheten är inte unika eller radikala i någon anmärkningsvärd grad. Det är snarare kombinationen av alla elementen gemensamt – verksamhetsutrymmet mellan offentliga verksamheter som inte vet hur de ska hantera situationen, den systematiska och strukturerade lärsituationen, kontaktytorna ut mot föräldrar, skola och socialtjänst och möjligen de hanterbara grupperna som utgör en styrka i verksamheten.

  Samtidigt utgör den gränsöverskridande verksamheten mellan socialtjänst och skola en risk eftersom det kan skapa kollision mellan olika systemtänkanden och professionaliteter. Det innebär att olika yrkesroller kan kollidera och att en tydligare legitimitet därför skulle underlätta den fysiska förflyttningen av individer från en verksamhet.

  Ett annat sätt att beskriva verksamheten är att se den som bestående av två delar med en gemensam ram – en grundläggande basverksamhetsdel och en utvecklingsdel. Basverksamheten utgörs då av uppdrag från skola och socialtjänst, medan utvecklingsdelen utgörs av utbildning av hjältepedagoger, utveckling av varumärket, spridning av konceptet och kursgården.

  Hjältebolagets arbete med eleverna grundare har utvecklat en modell som på många sätt ligger i linje med empowermentorienterat förändringsarbete. Enligt emporementorienterat lärande är det viktigt att motverka att lärare har makten gentemot elever att utforma utbildningen, bestämma innehåll och utforma lärandesituationer. Ett sådant lärande resonerar även med den nya läroplanen (LGR 11) som betonar att undervisningen i skolan ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och bidra till att utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

  En av styrkorna i den pedagogiska verksamheten är den dokumentation av varje enskild uppgift som barnen arbetar med. Barnen dokumenterar själva det de har lärt sig och denna dokumentation redovisas tillsammans med lärandemålen i olika skolämnen. Detta är något som man borde lyfta fram som en professionell del i arbetet.

  Hjältebolaget har dock även flera utmaningar att ta ställning till och hantera i sitt kommande utvecklingsarbete med företaget. En svårighet som verksamheten dras med är att den består av många delar och att det är svårt att identifiera vilka delar som är bärande för verksamheten. Kanske är det helt andra inslag än de som vi har belyst i den här studien som är de mest betydelsefulla. Det är inte svårt att tänka sig att det handlar om att elever blir uppmärksamma och sedda som är det väsentliga och inte alls de metoder och pedagogiska utgångspunkter som används.  

  En utmaning hänger samman med att verksamheten är av exkluderande art. Även om företagets ambition är att föra tillbaka elever in i ordinarie skolverksamhet, är vägen dit en separerad verksamhet. Dessutom är det endast ett mycket begränsat antal elever som deltar i verksamheten samtidigt. Här gör sig två centrala frågeställningar gällande. Den första är om det skulle vara möjligt att arbeta med denna typ av verksamhet på ett inkluderande sätt, där eleven fick vara en del av en klassgemenskap? Den andra frågan är om verksamheten skulle kunna överföras på större grupper eller om möjligheten att lyckas återföra eleverna faktiskt ligger i småskaligheten snarare än metoderna?

  En utmaning för Hjältebolaget är att ständigt utveckla sina dokumentations- och kvalitetssystem i syfte att bli uppfattad som en professionell utförare. Här ingår de metoder och kartläggningar som sker av barnens intressen och behov är en fråga som kan undersökas vidare i utvärderingsform, till exempel i termer av om och hur de skiljer sig från skolans och socialtjänstens kartläggningar och förmåga att utgå från individernas behov. Skiljer sig dokumentationen och metoderna från det som görs i den ordinarie skolan? Hur skiljer det sig i så fall? En utvärdering av det slaget skulle i kunna hjälpa företaget att hitta egna kvalitetsinstrument. Ett sådant arbete innehåller t ex externa utvärderingar, vilket också pekas ut som en möjlig uppgift för en utvecklingsstudie inom ramen för Hälsoteknikcentrum i Halland.

  Ytterligare en utmaning är att företagsledarna som arbetar med verksamheten kan betraktas som eldsjälar. De ”brinner” för eleverna och för sin verksamhet. Problemet är att verksamheten kan hänga på dessa eldsjälar, vilket skapar svårigheter när verksamheten ska expandera eller spridas till andra delar av landet. Det kan vara svårt att rekrytera personal som är beredd att arbeta utifrån vissa av företagets utgångspunkter som att stötta och kontakta elever på kvällstid och helger. Det är viktigt att verksamhetens metoder dokumenteras och beskrivs utifrån teoretiska och metodologiska aspekter så att en expansion blir möjlig. I annat fall riskerar en expansion innebära en avknoppning med så stora lokala variationer att det inte går att tala om en gemensam metod. För att expandera krävs återigen en systematisk dokumentation av verksamhetens metoder och innehåll. En annan utmaning är kommunicerandet av varumärket ”hjältepedagogerna”. Verksamheten är bredare än vad begreppet förmår beskriva.

  Det är viktigt att poängtera att inom ramen för denna studie har vi inte undersökt om verksamheten verkligen innehåller alla sagda delar, utan det är helt baserat på det som företagsledare och pedagoger säger att de gör. Vi har inte heller utvärderat hur verksamma dessa delar är eller om det finns vissa delar som är mer centrala än andra. Inom ramen för denna studie har vi inte heller haft möjlighet att utvärdera verksamhetens metoder och undersöka resultaten. Det behövs fler och mer djupgående studier för att undersöka detta. En sådan studie skulle med fördel studera skolans och socialtjänstens inställning till verksamheten, föräldrars och elevernas erfarenhet av projektet samt undersöka hur elevernas situation och skolresultat förändras efter att de deltagit i projektet, både på kort och på lång sikt.

  Avslutningsvis kan sägas att denna studie genomfördes när företaget fortfarande befinner sig i en uppstarts-fas. Detta var någonting som inte var klart när studien inleddes utan framkom underhand. Företaget som har knappt två år på nacken är väl förankrad i en av landets kommuner men är ännu inte ett etablerat företag. Bristen på dokumentation började göra sig kännbart när företaget behövde expandera för att överleva. Företagsledningen har sedan studien startade påbörjat en dokumentation av verksamhetens metoder och innehåll. Denna studie kan bli en viktig del av deras fortsatta dokumentations- och utvecklingsarbete.

 • 73.
  Högdin, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Kjellman, Cecilia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Research circles: A method for the development of knowledge and the creation of change in practice2014In: Saber e Educar, ISSN 1647-2144, Vol. 19, p. 24-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article contains a presentation of experiences gained of research circles as a participant-based method for the development of knowledge and the creation of change in practice. The starting point is two international projects whose aim is to develop knowledge about the professional work being done with young people who exhibit violent behaviour. In the Swedish sub-studies, research circles are used as a method for developing such knowledge as well as for creating change in practice. The research circle as a method has its theoretical starting point in action research and participant-oriented research. The results of the study illustrate how research circles can contribute to the creation of a knowledge process through the dialogue in the group and the facilitation of reflection over different work approaches in one’s own work, even if it is a method that does not suit everyone. The results also show that the research circle can lead to a change process in the actual work by enhancing transprofessional collaboration and leading to an increase in the participants’ awareness and evaluation of their work with violent children and young people.

 • 74.
  Johansson, Jonna
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  European Higher Education in a Rapidly Changing World: Competitiveness Through Quality and Skills2014Conference paper (Other academic)
 • 75.
  Johansson, Jonna
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  The EU Education Policy Discourse in a Rapidly Changing World: A Cult(ure) of Competitiveness - Where Knowledge is King and Quality is Queen!2014Conference paper (Other academic)
 • 76.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Sociala innovationer i Halland - forskningsstöd till utvecklingsprojekt för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap2017Report (Other academic)
 • 77.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Attraktivt boende på landsbygden: att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Problemet med att skapa ett attraktivt boende på landsbygden är väl känt och omdebatterat, inte bara i Sverige, utan även utomlands. Högt uppskruvade förväntningar på avkastning från fastighetsägare, låg riskvillighet hos banker och utlåningsinstitut och en många gånger problematisk infrastruktursituation gör det svårt för människor att skapa sitt attraktiva boende på landsbygden.Nära nog alla områden som ingår i Interreg IV LISA KASK-projektet har likartade problem – utflyttning och/eller låg eller ingen inflyttning – men kommer sannolikt att hitta olika lösningar på detta problem.Syftet med denna rapport är att redovisa och behandla metodfrågan kring hur man kan skapa ett attraktivt boende på landsbygden. Metoden i detta arbete utgörs av användandet av kompetensgrupper, som i sin tur mynnade ut i en enkät ställd till besökarna vid bygdegården i Fagered, Halland.Resultatet från denna studie visar hur viktigt det är att involvera invånare och ge dem inflytande över förändringsprocesser i en bygd. Studien visar också på vikten av dialog mellan olika aktörer för att nå förändring.Resultatet från enkäten i studien visar att nästan hälften av de 50 tillfrågade personerna är intresserade av att hyra en lägenhet i Fagered, om sådana byggs. Det är främst äldre som tillfrågats och det är främst de som är intresserade, men eftersom denna grupp kan frigöra hus som kan köpas av yngre inflyttare är det den viktigaste gruppen som visar störst intresse.Ett avgörande resultat från denna studie visar att det är möjligt att via boende hitta sätt att göra landsbygden mer attraktiv.

 • 78.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Introducing work, welfare, and qualitative studies of health2014In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 9, no 1, p. 1-2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Halmstad University’s profile as the University of Innovation consists of the strong area of Health and Lifestyle. As many European societies are characterized by societal challenges, this strong area will turn out to be an area of research that has strong future relevance. Challenges related to an aging population, increased mental illness among young people, marginalization of disabled people, and the issues related to working life and health will be monitored by researchers within work and welfare with the help of qualitative studies.

 • 79.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Sustainable resilience: A conceptual understanding of change and resistance in organizations2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss sustainability and resilience in relation to a case where a municipal organization is undergoing a project for change. The study is based on one and a half years of participation in a development program in a small town of southeast Sweden, funded by the ESF. Participation is based on a role as an interactive researcher, through an on-going evaluation in the project and will lead to an evaluation based on the implementation of the project's intentions. The material from this research has given rise to thoughts about using the concepts of place and sustainable resilience in order to understand the organization's attempt to become more attractive as an employer.

 • 80.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  The AKKA-board: Performing mobility, disability and innovation2014In: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 29, no 3, p. 477-490Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study involves a mobility device with relevance for health and well-being for severely disabled persons. The purpose of this study is to examine some of the geographical, innovative and existential implications of the performance of place through mobility that the AKKA-board produces for severely disabled people. What does mobility and place mean in terms of supporting human skills that are being performed with the help of the AKKA-board? It is concluded that mobility in terms of a self-controlled movement is connected to enabling individual decision-making, independence and well-being. © 2013 Taylor & Francis.

 • 81.
  Jonasson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Normann, RogerUiA/Agderforskning, Norge.Cruickshank, JørnUniversitet i Agder/Agderforskning, Norge.Lysgaard, Hans KjetilUniversitet i Agder/Agderforskning, Norge.Vasstrøm, MikaelaUiA/Agderforskning, Norge.Fischer, PerVIA University College.
  Forskning i Praksis: Teoretiske Perspektiv på Landsbygdsutvikling i Interreg prosjektet LISA2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [no]

  Interreg prosjektet Landsbygdsutvikling i Skandinavia (LISA) avsluttes i 2012 etter tre års utviklings og forskningsarbeid på Landsbygden i Skandinavia. Prosjektet har skapt et samarbeid på tvers av landegrenser og institusjoner. 18 partnere fra kommuner, regionale aktører og forskningsinstitusjoner har vært involvert i prosjektet i tillegg til de mange lokale aktører på bygden. I februar 2012 inviterte forskningspartnerne til et dialogseminar i København for å presentere de forskningsperspektiver det er arbeidet med i LISA og samtidig skape en dialog om forskning og praksis i LISA. Formålet med denne rapporten er å oppsummere de presenterte forskningsperspektivene og videre formidle diskusjonene i skjæringspunktet mellom forskning og praksis som utviklet seg under dialogseminaret. Rapporten innleder med å gi en kort presentasjon av LISA og forskningspartnerne, og en kort introduksjon av de fire forskningsperspektivene i LISA. Heretter er rapporten oppbygget i samsvar med dagsordenen på Dialogseminaret. Hvert forskningsperspektiv presenteres og de etterfølgende diskusjoner oppsummeres. Avslutningsvis oppsummeres noen av de generelle trekk som kan utledes av diskusjonene i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

 • 82.
  Jormfeldt, Henrika
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Carlsson, Ing-Marie
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Equine-Assisted Therapeutic Interventions Among Individuals Diagnosed With Schizophrenia. A Systematic Review2018In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 39, no 8, p. 647-656Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Persons diagnosed with schizophrenia are not sufficiently offered health promotion interventions, notwithstanding their increased risk of bodily ill health. Physical activity is found to improve health and decrease psychiatric symptoms although, there is a challenge to motivate and increase physical activity in people with schizophrenia and innovative evidence-based treatment interventions are needed. The aim was to systematically review studies concerning equine assisted interventions among individuals diagnosed with schizophrenia. The findings of the six included articles indicate that therapeutic equine assisted interventions could be beneficial for individuals with severe mental illness such as schizophrenia or schizophrenia like disorders.

 • 83.
  Jormfeldt, Henrika
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Experiences of housing support in everyday life for persons with schizophrenia and the role of the media from a societal perspective2016In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, article id 30571Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The mental health-care system in Sweden, as in many other counties, has its main focus on the reduction of psychiatric symptoms and the prevention of relapses. People diagnosed with schizophrenia often have significant health issues and experience reduced well-being in everyday life. The social imaginary of mental illness as an imbalance of the brain has implications concerning general attitudes in society. The news media are an important source of information on psychiatric disorders and have an important role in cultivating public perceptions and stigma. News media can contribute to the mental illness stigma and place individuals with mental illnesses at risk of not receiving adequate care and support.

  The aim of this preliminary study was to describe users’ experiences of housing support in everyday life.

  Results: The results revealed three themes of housing support, which were needed, but frequently insufficiently fulfilled in the municipality. The three themes were: ‘‘Support to Practice Healthy Routines in Daily Life,’’ ‘‘Support to Shape Meaningful Contents in Everyday Life,’’ and ‘‘Support to Meet Needs of Integrity and Respect.’’

  Conclusions: The findings support previous studies arguing that current health care and housing support fails to meet basic needs and may lead to significant and unnecessary health risks. Further investigation is needed regarding the links between attitudes to mental illness in society and political and financial principles for health care and housing support for persons with schizophrenia. Further research is needed regarding the role of the media in policymaking concerning health promotion interventions for people diagnosed with schizophrenia. © 2016 H. Jormfeldt & M. Hallén.

 • 84.
  Jormfeldt, Henrika
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Svensson, Bengt
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Hansson, Lars
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Relatives’ experiences of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach: A qualitative study2014In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 9, no 1, article id 22918Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Boston Psychiatric Rehabilitation approach (BPR) is individualized and characterized by being based entirely on the individual´s unique needs and preferences in the areas of working, learning, social contacts, and living environment. Relatives of clients in mental health services influence the client’s possibilities to recovery by their everyday relationship. Nonetheless traditionally relatives have had a subordinated role in the care of their mentally ill family member. The perspective of relatives is an importance aspect in the development of new approaches to psychiatric rehabilitation. Thus the purpose of the present study was to describe and explore relatives’ experiences of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach. Ten relatives to clients in mental health services approached with the BPR were interviewed. The interviews were transcribed and analyzed with a qualitative content analysis method to explore relatives’ experiences of the BPR intervention in a county of Sweden. The findings from the interviews could be summarized in the theme “To meet the clients’ needs” consisting of three categories: “Dependence in staffs’ competence”, “Responsibility of participation and self-determination” and “The necessity of coordination between authorities and care-givers”.  The findings suggest that relatives may contribute with important information about clients’ needs related to outcome of care. Relatives’ perspectives may be of importance in further development of BPR. Further research about relatives’ role in psychiatric rehabilitation is needed as well as studies comparing different kinds of psychiatric rehabilitation from the perspective of relatives.

 • 85.
  Jormfeldt, Mia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Influence in everyday life for older people with intellectual disabilities2012In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 56, no 7-8, p. 667-667Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim is to study ordinary life in group homes for older people with intellectual disabilities from the perspective of residents to identify situations in everyday life where opportunities and obstacles for residents influence occur, and to investigate in what way this is expressed in the interaction between the resident, co-residents and the support staff.

  Method: The study has an ethnographic approach with observations, video recorded meetings and interviews. The participants are the residents, 65 years and older and support staff in three group homes for people with intellectual disabilities in Sweden. The study has been approved by the Research Ethics Committee. In the ongoing analysis of everyday life the time geographic concepts project, activity and constraints are used. The meetings between residents and staff are analyzed by interaction analysis. The theoretical starting-point rests upon theories about power, autonomy and structure.

  Results and conclusion: Preliminary findings show a lot of on-going projects in everyday life of the group home. Some projects were initiated by the resident and others by the support staff. These projects are indicative of both opportunities and difficulties for residents to exert influence over the most basic needs of everyday life.

 • 86.
  Kjellman, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Funktionshinder och hälsa - om att ta plats och makt2010In: Hälsa och livsstil: forskning och praktiska tillämpningar / [ed] Lillemor R-M Hallberg, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 113-135Chapter in book (Other academic)
 • 87.
  Larsson-Severinsson, Marie-Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Wellfare and Well-being (V&V).
  Andersson, Olov
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Wellfare and Well-being (V&V).
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Det relativa handikappbegreppets framväxt och etablering: Rapport om förutsättningar för det relativa handikappbegreppets tillkomst och etablering i Sverige2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Marie-Lousies arbete med att försöka analysera förutsättningarna för och etableringen av det relativa handikappbegreppet handlar om frågor som när begreppet lanserades, varför det etablerades och hur den processen såg ut? I den analysen framträder några betydelsefulla faktorer.

  Det handlar om att välfärdsstatens utveckling och de ekonomiska förutsättningarna för att kunna och vilja rikta intresse och resurser mot de handikappade, en av samhällets mest utsatta grupper. Det handlar om en samhällsradikalitet som också får utrymme i handikapprörelsen, främst i Anti-handikapprörelsen. Ytterligare faktorer är inspiration från den internationella utvecklingen på området och forskningens bidrag. Förutom dessa vill vi också peka på betydelsen av enskilda personers kamp.

  Ett sätt att förstå utvecklingen och etableringen av det relativa handikappbegreppet är att ta sin utgångspunkt i enskilda funktionshindrades erfarenheter och vilja att leva ett normalt liv. Funktionshindrade och deras anhöriga som utifrån vardagserfarenheter kämpat för bättre levnadsvillkor, delaktighet och behovsanpassat stöd. Deras möte med ett medicinskt dominerat samhälle, som såg handikapp som personlig brist, väckte kamp för förändring. Denna kamp i vardagen uppmärksammas så småningom och resulterar efter ett tag i ett nytt handikappbegrepp. Under tiden begreppet etableras sker förändringar i verkligheten. Jämför med utveckling av ideologi som tar avstamp i en verklighet som förändrats när ideologin utvecklats. En fråga man slutligen kan ställa är i vad mån det individuella, medicinska synsättet kommer, i takt med den genetiskt-biologiska vetenskapens framsteg, att återta sin position till den ställning den fullständigt dominerande som den hade vid denna rapports början? Det finns en del tecken på det i slutet av 2000-talets första decennium.

 • 88.
  Liljeqvist, Mattias
  et al.
  Psychiatry of Halland, Halmstad, Sweden.
  Kling, Sara
  Psychiatry of Halland, Halmstad, Sweden.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Swedish Mental Health Nurses’ Experiences of Portrayals of Mental Illness in Public Media2019In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  News reporting about mental illness lack perspectives of the mentally ill themselves and it is almost exclusively psychiatrists who are accessed when healthcare staff is consulted. The perspective of mental health nurses might contribute to the public understanding of mental illness. The purpose of this study was to describe mental health nurses’ experiences of how mental illness is portrayed in media. Eight semi-structured interviews were conducted with qualified mental health nurses. A qualitative content analysis resulted in three categories: Negative portrayals of mental illness, Inconclusive images of mental illness and Biased dissemination of different perspectives. The conclusion of this study is that mental health nurses experience media portrayals of mental illness as negative and misleading with too much emphasis on the medical perspective while a holistic mental health nursing perspective is heavily obscured. Mental health nurses need to take a more prominent role in public reporting on mental health to resolve the current lack of relevant facts regarding mental illness. Further research is needed regarding portrayals of mental illness in social media and how the current lack of perspectives affects public perceptions of mental illness. In addition, further studies regarding the viewpoints of journalists reporting on mental illness are required. © 2019, © 2019 The Author(s). Published with license by Taylor & Francis Group, LLC.

 • 89.
  Lindell, Johan
  et al.
  Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Danielsson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Moulding cultural capital into cosmopolitan capital: Media practices as reconversion work in a globalising world2017In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 38, no 2, p. 51-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Various media allow people to build transnational networks, learn about the world and meet people from other cultures. In other words, media may allow one to cultivate cosmopolitan capital, defined here as a distinct form of embodied cultural capital. However, far from everyone is identifying this potential. Analyses of a national survey and in-depth interviews, conducted in Sweden, disclose a tendency among those in possession of cultural capital to recognise and exploit cosmopolitan capital in their media practices. Those who are dispossessed of cultural capital are significantly less liable to approach media in this way. Relying on various media practices in order to reshape one’s cultural capital exemplifies what Bourdieu called a reconversion strategy. As social fields undergo globalisation, media offer opportunities for the privileged to remain privileged – to change in order to conserve.

 • 90.
  Lindell, Johan
  et al.
  Karlstads universitet, Karlstad, Sweden.
  Danielsson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Trading cultural capital for cosmopolitan capital: media practice as reconversion work in a globalizing world2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Various media allow people to build transnational networks, learn about the world and meet people from other cultures. In other words, media may allow one to cultivate a cosmopolitan capital. However, far from everyone is recognizing this potential. This study argues that cosmopolitan ‘readings’ of the contemporary media landscape should be understood in relation to cultural capital. Analyses from a national survey and in-depth interviews, conducted in Sweden, disclose a tendency among those in possession of cultural capital to recognize and exploit cosmopolitan capital in their media practices. Those in dispossession of cultural capital are significantly less prone to approach the media in this way. Relying on various media practices in order to exchange one capital for another exemplifies what Bourdieu called reconversion strategies. As social fields become more global, media offer opportunities for those occupying positions of relative (cultural) privilege to remain privileged – to change in order to conserve.

 • 91.
  Mallander, Ove
  et al.
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Mineur, Therése
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Henderson, David
  La Trobe University, Melbourne , Australia.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Self-advocacy for people with intellectual disability in Sweden — organizational similarities and differences2018In: Disability Studies Quarterly (DSQ), ISSN 1041-5718, E-ISSN 2159-8371, Vol. 38, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Self-determination and the ability to express opinions and preferences are fundamental to all people. Self-advocacy (SA) among people with intellectual disability (PWID) presents opportunities for them to develop skills to have a say and influence changes in their local environments. The aim of this article is to explore and understand organizational similarities and differences of SA groups for PWID in Sweden by focusing their structures and activities. Within the theoretical framework of Resource-Dependency and New Institutional Perspectives, data from six Swedish SA groups belonging to two different national organizations, have been analyzed.

  Factors such as affinity and expectations show limited differences, while power distribution, rules and the role of support persons point to greater diversity. However, good relations within the local organizational field seems to be essential to maintain strong SA for PWID.

 • 92.
  Malmberg, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Health and sustainable development education: A paradox of responsibility?2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Health and sustainable development are two urgent and global issues that needto be addressed by all societies.The issues are also an important part of the school curricula and present in everyday teaching.By this education has a key function in both qualifyingand socializing students to becomeactive individuals and citizens. Accordingly, health and sustainable development should be considered as both science and social science issues. The purpose of this chapter is to analyze and discuss how health and sustainable development aredescribed in Swedish textbooksforBiology, Science and Physicaleducationand health. The theoretical point of departure is the distinction between individual and societal/political responsibility. Thechapter showsthatthe textbooks create what we call a paradox of responsibility. This means that the issues are de-politicized (individualized) and that the responsibility is placed on the individual rather than on the societal/political level even when such solutions are needed. How textbooks portray issues is of great importance since it influences students understanding of the problems and their thinkablesolutions. We argue that health and sustainable developmentin school alwaysshould be portrayed as both individual andsocietal/political issues in order to empower the students to deal with the issues in a more adequate way.

 • 93.
  Malmberg, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Health in school: stress, individual responsibility and democratic politics2019In: Cultural Studies of Science Education, ISSN 1871-1502, E-ISSN 1871-1510, Vol. 14, no 863, p. 863-878Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to previous research, in contemporary western societies health is seen as an increasingly non-political issue. Rather than being at the centre of collective decision-making and democratic politics, health is regarded as resting on individual responsibility. In this study we focus on, and explore an important and challenging socio-scientific issue through the concepts of politicization and the depoliticization. We address the question of health education in schools as well as the question of citizenship and democracy, which adds to research on scientific literacy and socio-scientific issues. The study consists of two parts: firstly, we analyse whether health—more precisely stress—is portrayed as a political or non-political issue in textbooks for secondary school; secondly, and informed by the results from our analysis, we dissect and problematise what kind of citizenship that is constructed in textbooks. From a theoretical framework of politics, the article explores how citizenship emerges. Our findings show that health, and more precisely stress, is depoliticized in the textbooks. Firstly, stress is regarded as an individual—not public or governmental—concern. Secondly, stress is depoliticized in a more rigorous manner by making its political dimensions invisible. A consequence is a displacement of stress, e.g., in school, from the democratic arena to the individual citizen. As an implication we recommend an education that emphasize a political and democratic perspective on health as a complement to the individual perspective. © 2018, The Author(s).

 • 94.
  Malmberg, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Nilson, Tomas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nutrition education and citizenship - Individual responsibility and democratic politics2018In: XII Conference of European Researchers in Didactics of Biology: ERIDOB 2018: July from 2nd to 6th 2018: Faculty of Education / Zaragoza / Spain, 2018, p. 127-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  According to previous research, in contemporary western societies health is seen as an increasingly non-political issue. Rather than being at the centre of collective decision-making and democratic politics, health is regarded as resting on individual responsibility. In our study, we address the question of nutrition education in schools as well as the question of citizenship and democracy. The study consists of two parts: firstly, we analyse whether health – more precisely nutrition and diet – is portrayed as a political or non-political issue in textbooks for secondary school; secondly, and informed by the results from our analysis, we dissect and problematize what kind of citizenship that is constructed in textbooks. From a theoretical framework of politics, the article explores how citizenship emerges. Our findings so far show that health, and more precisely stress, is depoliticized in the textbooks.

 • 95.
  Malmberg, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group. Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilson, Tomas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Sin egen lyckas smed2019In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 1, p. 35-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I läroböckerna blir hälsa en moralfråga. Stress och övervikt är individens ansvar, lösningarna heter motion och mindfulness. Politiska perspektiv existerar inte.

 • 96.
  Mineur, Therese
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Gymnasiesärskolans organisering och verksamhet: En rikstäckande enkätstudie2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gymnasiesärskolan riktar sig till ungdomar som inte bedöms kunna uppnå kunskapsmålen i gymnasieskolan på grund av att de är utvecklingsstörda. Utbildningen är fyraårig och omfattas av nationella, specialutformade och individuella program vars innehåll ska vara anpassade till de enskilda elevernas förutsättningar och motsvara utbildningen i gymnasieskolan i möjligaste mån.

  Elevantalet i gymnasiesärskolan har ökat under många år och gör så fortfarande. Det saknas dock studier som belyser organiseringen av gymnasiesärskolans verksamhet. Följande rapport syftar därför till att utgöra en kartläggning som beskriver de olika modeller som råder vid organiserandet av undervisningen för gymnasieelever med särskoletillhörighet, samt vilka olika faktorer som föranleder alternativt påverkar de olika organisationssätten. Vidare belyses de ansvarigas uppfattningar om verksamhetens utveckling och förändring samt tendenser för framtiden

  Rapporten baseras på en rikstäckande enkätstudie som utgjorts av en strukturerad frågemanual med företrädesvis angivna svarsalternativ, riktad till ansvariga för gymnasiesärskoleverksamhet.

  Enligt de resultat som framträder förekommer olika undervisningsmodeller. På många skolor förekommer också individuella lösningar för en del av eleverna. De mest framträdande faktorerna som påverkar vilken typ av undervisningsmodell som blir aktuell är pedagogiska incitament, elevernas förutsättningar, samt i en del fall, elevernas önskemål. 85 % av de svarande menar att det under den senaste femårsperioden skett en utveckling av verksamheten, som överlag bedöms vara positiv. De faktorer som främst bidragit till att det skett en utveckling i verksamheten är, enligt flertalet respondenter, förändrade arbetssätt samt förändrade elevgrupper. Förändringar i elevgruppen har lett till en ökad heterogenitet inom gymnasiesärskolan vilket bland annat gett upphov till en ökad individualisering i verksamheten.

 • 97.
  Mineur, Therese
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group. Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Skolformens komplexitet: Elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of pupils’ experiences of everyday life in school, and how they perceive the significance of their sense of belonging to this type of school. An additional aim of the study is to increase the knowledge about different ways of organizing the education and teaching. The collection of data started with a national questionnaire survey which was directed to headteachers at the schools. Based on the results from the survey five schools were selected. By participant observations at the schools and repeated interviews with 14 young women and 12 young men, the first person perspective has been studied and analysed through an interpretive approach.

  The analysis showed that knowledge about the schools different ways of organizing the teaching are of importance, to understand pupils’ diverse experiences of school life. As an example it has an impact on how the pupils evaluate different types of knowledge, but also how they view their future opportunities. Any clear connection between the schools different ways of organizing the education and teaching and pupils’ experiences of their sense of belonging to this type of school has not emerged. Instead pupils’ awareness, confidence, uncertainty, dejection and determination are to be seen as a framework of understanding, telling us about their experiences of their school affiliation. Together they demonstrate a complexity surrounding pupils’ situation, associated to both advantages and disadvantages in school, but also their thoughts about identity and how they perceive being categorized as deviant by others. The analysis also showed that expectations on the pupils, and their possibilities in the school context, are related to a special school culture and to gender differences.

 • 98.
  Mineur, Therese
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Swedish education in upper secondary schools for students with intellectual disabilities: from a student perspective2015In: Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, ISSN 2329-7018, Vol. 2, no 2, p. 165-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish upper secondary education includes special secondary schooling for students with intellectual disabilities. The aim of this study was to gain an understanding of students’ experiences of attending special secondary schools. An interpretative approach was used to analyse data from repeated in-depth interviews with 14 female and 12 male students from 5 different schools. Analysis revealed participants’ school experiences could be categorised in three different ways; having a sense of awareness, a sense of confidence, and a sense of uncertainty, while their overarching attitudes towards school attendance were characterised by dejection, determination, or a combination of these. These different experiences of school and attitudes towards it demonstrate the complexity of the participants’ situation, the advantages and disadvantages of this type of schooling, and the participants’ experiences of being categorised as deviant by others. © 2015 Australasian Society for Intellectual Disability

 • 99.
  Mineur, Therese
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Mallander, Ove
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group. Living with Disability Research Centre, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Self-advocacy in Sweden - impact on identity and social relations2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: In recent years an increased number of adults with intellectual disability in Sweden have been organized in self-advocacy groups since they no longer accept the perceived subordinate role as a disabled person in society. The aim of this study was to gain an understanding of the importance of being a member in a self-advocacy group and what impact it had on the members' daily life, relationships, self-determination and identity.

  Method: An interpretative approach was used to analyze data from interviews with 26 participants in four different groups. The semi-structured interviews were supplemented with eight interviews conducted with support workers, focus-group interviews, observations during meetings and document reviews.

  Findings: The findings suggest that the participants' engagement in a self-advocacy group is meaningful in several but varies ways. An improved life-situation consisting of strengthened control in every-day life and increased self-confidence are of great importance, but equally important is the perceived possibility to help others and make a difference in their lives. Self-advocacy is primarily understood in terms of achieved independence and social connections within the group, but also as influencing outsiders' attitudes.

  Conclusions: The self-advocacy movements indicate a significant change in society and are important for the target group as well as for shaping future support and treatment. 

 • 100.
  Mineur, Therese
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  I en klass för sig eller i klass med alla andra: grundskoleplacerade särskoleelevers upplevelser av sin skolvardag2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De allra flesta eleverna med särskoletillhörighet frå sin undervisning i särskolans egna klasser men en betydande andel, drygt 20 % av grundsärskolans elever, är placerade i grundskolan och får sin undervisning där. I många kommer ökar andelen grundskoleplacerade elever som är mottagna i särskolan, men kunskapen om hur denna undervisningsform fungerar är bristfällig. Syftet är att nå en ökad förståelse för och kunskap om hur elever tillhörande särskolan, som helt eller delvis är placerade i grundskolan, upplever sin vardag i skolan.

  Rapportens empiri består av fem fallstudier av elever mottagna i särskolan i högstadieålder som får sin undervisning i grundskoleklass. I denna studie ligger fokus på elevernas egna upplevelser och erfarenheter av skolvaradagen.

  Utifrån det empiriska underlaget har fyra relativt olika sätt att organisera undervisningen på kunnat urskiljas.

1234 51 - 100 of 173
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf