hh.sePublications
Change search
Refine search result
12 51 - 74 of 74
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ljungdahl, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Emil
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Framgångsrik läs- och skrivundervisning­­­­­­ – Vad är viktigt och hur gynnas eleverna?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 52.
  Matilda, Eriksson
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Språklig framställning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skönlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ser närmare på hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism och Aspergers syndrom framställs språkligt i skönlitteratur. Tillvägagångssättet har varit att läsa hela böcker, och med utgångspunkt i frågor baserade på tidigare forskning se om språkliga drag eller mönster kännetecknande för diagnoserna i någon mån kan noteras. Uppsatsens teoretiska del består av socialkonstruktivism samt stigma. Resultaten som framkom visade att vissa mönster typiska för funktionsnedsättningarna kan ses när det gäller språk och kommunikation, variation från mönstret är även förekommande. Karaktärerna ses till stor del som språkligt och kommunikativt avvikande och ibland inte som sådana. Två olika framställningar kan också skönjas, en hjälteaktig sådan samt en mer vardaglig.

 • 53.
  Nilson, Tomas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Fiction, hierarchy and the hard life at sea: Fiction as a source to Swedish maritime history2014In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 134, no 3, p. 462-498Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article evaluates the use of fiction as a source to historical research, using portraits of life at sea during the interwar period in a selected number of novels as a test case. The novels, all written between 1924 and 1941, where highly regarded in their own time but are now mostly forgotten works. They belong to the genre of working class literature, and were very influential during the interwar period. Instead of assuming that fiction is simply a mirror of societal practices and norms, fiction is viewed as being engaged in dialogue with society, with both parts influencing each other. The result of the study indicates that fiction can indeed be used as a fruitful and reliable source for understanding what life was like at sea (and in port) during the interwar period. Fiction gives access to the rationale of individual thoughts, choices and actions, while (fictional) descriptions of interiors and exteriors, milieus, working conditions, skills etc. provide an important framing to portraits of life at sea.

 • 54.
  Nilsson, Mathilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Woodbridge, Niclas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  NORMER, IDENTITET OCH BÖCKER: Ämnesintegrering av Svenska och Samhällskunskap2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur lärare, som arbetar i både Svenska och SO, ser på ämnesintegrering mellan Svenska och samhällskunskap samt hur de beskriver hur de genomför sådan i skolan. Den undersöker också hur man kan använda sig av lässtrategier för att förbättra läsförståelsen, det vill säga hur man tolkar text och genom det omvärlden/individen, samt använda skönlitteratur inom arbetsområdet identitet och normer i samhällskunskapen. Undersökningen visar att lärare gärna vill ämnesintegrera men att det ofta blir i andra ämnen

  än samhällskunskap och att de inte använder litteratur i samhällskunskapen då de ser det som mer nödvändigt att använda nyhetstexter. Den visar också på att det är viktigt med lässtrategier som ställer frågor till eleverna för att utveckla deras läsförståelse för ett vidare perspektiv och ge dem förståelse för samhället runt om dem.

 • 55.
  Nyström, Fredrik
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Surveilled and Silenced: a Study about Acquiring and Maintaining Powerin Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In The Handmaid’s Tale, Atwood indirectly exposes frightening and undemocratic traits in societies of our time when she applies them to a fictive future in which these factors have caused horrible consequences. A group of men has formed a new state, “Gilead”, in which they ruthlessly control the population. This essay studies how this dictating power gains and, essentially, maintains power in the fictive society. The essay argues, and comes to the conclusion, that by surveilling the population and by restricting its means of communication the dictatorship is able to control the people and keep them docile.

 • 56.
  Olsson, Carl
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Problemlösning - det pumpande hjärtat inom matematiken.: En litteraturstudie om problemlösning inom matematikundervisning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att problemlösning beskrivs som själva hjärtat inom matematiken, och som något önskvärt av både lärare och elever, har problemlösning ofta en liten plats i svensk matematikundervisning. Istället har rutinuppgifter haft en framträdande roll, inom en ofta läroboksorienterad undervisning. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur matematiklärare kan genomföra matematikundervisning där problemlösning ingår. Detta syfte nås genom systematiska litteratursökningar för att samla forskning inom det gällande forskningsläget. De framträdande resultaten för denna litteraturstudie visar på hur lärare använder sig av sex olika didaktiska strategier vid matematikundervisning där problemlösning ingår. De sex olika didaktiska strategierna är att läraren skapar en tydlig lektionsstruktur, antar en aktiv lärarroll, gör undervisningen motivationsskapande, använder sig av språket som en påverkande faktor, anpassar kontexten i uppgifterna och är medveten om elevers kognitiva resurser. Fortsatt forskning på området bör undersöka vilket utrymme problemlösning bör få i matematikundervisning, jämfört med till exempel rutinuppgifter.

 • 57.
  Olsson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Östergren, Emelie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att undvika svengelska: En kunskapsöversikt över metoder för ordinlärning i det engelska språket2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ordförrådet utgör en viktig del för att kunna navigera sig i ett språk, speciellt engelskan som får en större roll i en allt mer globaliserad värld. Däremot finns brister i elevers ordförråd vilket försvårar språkutvecklingen. Syftet med studien är således att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan påverka elevers ordförrådsutveckling. Detta kommer att göras utifrån frågeställningen: Vad belyser forskning som stimulerande för elevers ordförrådsutveckling när det kommer till ordinlärning. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar om undervisningen stimulerar elevernas ordförrådsutveckling. Däribland elevernas motivation, vilket inte påverkas av enbart valet av metod utan hur undervisningen genomförs. Resultatet från studie visar att elevers motivation är en större bidragande faktor till huruvida undervisning stimulera en utveckling, vilket gör att vidare forskning behövs av kvalitativ karaktär. Ytterligare krävs forskning som undersöker grundskolans åldrar, där forskning från Sverige saknas, detta för att gynna en tidig språkutveckling.

 • 58.
  Persson, Ulrika
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Cultural Trauma and Cultural Identity: A Study of Pilate in Toni Morrison's Song of Solomon2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a study of the character Pilate in Toni Morrison’s novel Song of Solomon. It employs a postcolonial theoretical perspective in order to explore the cultural trauma that Pilate experiences in the aftermath of slavery. Furthermore, it analyses the impact of that trauma on the formation of Pilate’s own cultural identity.

  When defining cultural trauma and cultural identity, the works of Edward Said, Homi Bhabha and Frantz Fanon are used. In this discussion, terms such as "double consciousness", "unhomeliness" and the "Other" are employed as a theoretical background to the analysis.

  Pilate’s trauma consists of being an orphan. Moreover, she is rejected as "Other" both by her brother as well as by each society that she settles into. Although suffering from this trauma and being all alone in the world, Pilate manages to both affirm her cultural heritage as well as to use it in a positive way when dealing with the trauma and creating her own cultural identity. In her case, she is able to stay close to her roots and to avoid the feeling of double-consciousness and unhomeliness. Instead she has a solid foundation in her ancestral past and the cultural identity it represents.

 • 59.
  Pettersson, Petter
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  What about historical fiction?: Ways to use historical fiction in an ESL-classroom setting.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 60.
  Pålsson, Patricia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Wilhelmsson, Kim
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Drama och naturvetenskapliga begrepp: En litteraturstudie om dramats effekter på den naturvetenskapliga begreppsförmågan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att estetiska uttrycksformer som drama ingår i rådande läroplan för grundskolan lämnar det sällan botten av hierarkin av skolämnen. Naturvetenskapen innehåller flera abstrakta begrepp som kan vara svåra att tillägna sig. Tidigare forskning visar att dramatisering av naturvetenskapliga begrepp kan hjälpa utvecklingen av elevernas begreppsförmåga. Forskningen i detta tvärvetenskapliga fältet är däremot väldigt begränsad. Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om drama som pedagogiskt hjälpmedel inom NO-didaktiken för att utveckla grundskoleelevers naturvetenskapliga begreppsförmåga, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilka effekter har NO-undervisning med inslag av drama på grundskoleelevers naturvetenskapliga begreppsförmåga? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om NO-undervisning, naturvetenskapliga begrepp och drama. Vårt resultat visar att NO-undervisning med inslag av drama både har en statistiskt signifikant och upplevd positiv effekt och är en fungerande undervisningsmetod för att förbättra elevernas begreppsmässiga förmåga för naturvetenskapliga begrepp. Många vetenskapliga studier hade en begränsande omfattning, både vad det gäller tid och population. Det vetenskapliga underlaget innehåller endast en svensk studie. Följaktligen behövs fler longitudinella studier för att säkerställa hållbarheten av effekterna och fler svenska studier för att öka den nationella relevansen. För ett lyckat införande av det pedagogiska hjälpmedlet krävs goda kunskaper både om drama och naturvetenskap.

 • 61.
  Reyer, Martina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Healing at Cultural Crossroads: Comparing and Contrasting Healing in N. Scott Momaday's House Made of Dawn and Rudolfo Anaya's Bless Me Ultima2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62.
  Rohdén, Nathalie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Evelina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och årskurs 1: och övergångar mellan dessa stadier.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskoleklass ska ses som en bro mellan förskolan och skolan, men existerar denna bro i verkligheten? Tidigare forskning visar på att lärarna i förskoleklass och lärarna i grundskolan inte arbetat systematiskt för att främja elevers långsiktiga kunskapsutveckling. Syftet med denna studie är att se vad forskning säger om läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och årskurs 1. Även belysa hur övergångarna mellan stadierna förskola, förskoleklass och årskurs 1 påverkar för att främja ett långsiktigt lärande för elever. Mer specifikt, att besvara frågeställningen: Hur arbetar lärare för att gynna elevers utveckling inom läsinlärning och läsförståelse i förskoleklass och årskurs 1? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt 17 vetenskapliga studier om läsinlärning, läsförståelse och övergångar. Vårt resultat visar för att främja elevers läsinlärning och läsförståelse behövs det olika strategier som kan hjälpa elever att förstå texter. Det behövs bra samarbeten mellan de olika stadierna förskola, förskoleklass och årskurs 1. Ett samarbete som tar till vara på elevers tidigare kunskaper, för att främja deras långsiktiga lärande inom läsinlärning och läsförståelse. Utifrån vår litteraturstudie resulterar detta i förslag på vidare forskning kring hur lärarna tar tillvara på elevernas tidigare kunskaper.

 • 63.
  Salii, Helena
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Teaching Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day: A Theoretical Essay Towards Cross-Curricular, DualCoded Historical Knowledge2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a suggestion to build upon students’ historical knowledge through reading The Remains of the Day, this essay delves into cross-curricular teaching, dual-coded theory aspects and revision of suggested plans to improve learner’s understanding of historical novels, characters, events, and descriptions to grasp and reflect upon such historical knowledge. Several methods for enhancing students’ knowledge and to improve vocabulary knowledge are provided. The essay is theoretically based and presents different aspects of how students’ knowledge of English and history as separate subjects in school, could be combined to address the learning abilities of all students. Reading comprehension is mainly based upon students’ prior knowledge. Therefore, this essay delves into various parts of learners’ abilities to reflect upon the written word and its significance to reality. Furthermore, suggestions to how teachers can collaborate to achieve an improved understanding of the novel and its time period through history and vocabulary is presented.

 • 64.
  Scholl, Paulina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hammarberg, Lovisa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att skapa en motiverande skrivundervisning: En forskningsöversikt kring olika metoder som kan främja elevers motivation till att skriva2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den språkliga förmågan är ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera. Att både kunna läsa och skriva är avgörande för att leva självständigt i dagens samhälle, ändå har det riktats mer forskning mot att utveckla elevers läsförmåga medan skrivningen tenderar att hamna i skymundan. I denna litteraturstudies tidigare forskning framgår betydelsen av att elever känner motivation till att skriva, detta då motivationen har visat sig vara en viktig aspekt vid deras skrivutveckling. Detta har även varit tydligt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Syftet med denna studie är därför att beskriva vad som enligt forskning främjar elevers motivation till att skriva, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilka metoder kan lärare använda för att elever i årskurs 1–6 ska få motivation till att skriva? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om motivation i direkt relation till elevers skriftliga förmåga. Resultatet visar att digitala verktyg, autentiska uppgifter och feedback var metoder som främjade motivationen till att skriva och med fördel kan användas i den dagliga undervisningen. En problematisering som uppstod vid bearbetningen av källmaterialet var att en av studierna var genomförd på en flickskola, vilket bidrog till diskussioner kring källans användbarhet. Det framgick även en kunskapslucka gällande bristen på svensk forskning inom området. Utifrån dessa upptäckter är det av intresse att vidare forska kring motivationen till att skriva utifrån ett genusperspektiv och om det uppkommer nya metoder i samband med detta som skiljer sig från de som upptäcktes i denna studie. Det behövs även vidare forskning riktad till svensk undervisning för att kunna säkerställa metodernas utfall i Sverige. För att implementera vårt resultat i undervisningen bör lärare skapa autentiska skrivsituationer där elever bland annat får möjlighet att skriva till verkliga mottagare. De digitala verktygens funktioner kan med fördel användas för att möjliggöra enklare sätt revidera text och de kan även bidra till att eleverna producerar längre texter. Avslutningsvis är det betydande att eleverna ges uppmuntrande och konstruktiv feedback i samband med skrivundervisningen för att frambringa motivation till att skriva.

 • 65.
  Sköld, Elin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Intersektionalitet i bokbranschen: En analys av mångfald hos huvudkaraktärer i ungdomsböcker, baserad på tre förlags utgivning år 20152018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper has been to look at the publishing done at three of Swedens biggest publishing houses, and how this publishing has looked in terms of adversity, such as skin color, sexuality and different types of illnesses and disabilities in youth literature. There where two questions that needed to be answered and they where: How has the publishing of youth books (age 12 and up) been during 2015 with these three big publishing houses, when it comes to adversity? How has adversity been portrayed in the main characters of the published books?

  To reach the purpose of this paper it was important to use both qualitative and quantitative research, which lead to it being two different types of research, one which looked at the adversity with the main characters, and one which became a statistical one that showed the lack of adversity amongst the main characters. The results of the research showed that there is still quite a way to go before youth literature has the kind of adversity that todays society needs. 

 • 66.
  Snäll Berendahl, Izabela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bönfors, Helena
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Den gemensamma läsningen och textsamtalets betydelse för elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om elevers läsförståelse och hur den kan främjas genom gemensam läsning i ämnet svenska, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning med efterföljande textsamtal för elevers läsförståelse, i grundskolans tidigare år? 

  Eleverna i den svenska skolan har under en period haft låga resultat i internationella mätningar. Samtidigt ökar kraven på eleverna, både i skolan och samhället. Av den anledningen är denna forskning högst angelägen att genomföra. För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om gemensam läsning och textsamtal som sker i skolan. 

  Resultatet visar att gemensam läsning i form av högläsning och efterföljande textsamtal främjar elevers läsförståelse. Det är främjande då det hjälper elever att associera obekanta ord och meningar till sådant som är bekant för dem sedan tidigare. Likaså ger det kollaborativa lärandet också stöd i elevernas läsförståelse, då de får ta del av sina kamraters tankar och kunskaper kring det lästa.  Studien visar också att det saknas vetenskapliga artiklar med fri tillgång kring ämnet och skulle därmed behöva vidare forskning, för att kunna få ett mer fruktbart svar med en bredare vetenskaplig grund. Därför skulle det vara gynnsamt att vidareutveckla detta område med ytterligare forskning. 

  Den didaktiska implikationen är följaktligen att lärare och andra verksamma personer i skolbranschen behöver arbeta mer med den pedagogiska avsikten till högläsning och inte endast läsa böcker för en lugnande och samlande effekt.  På så vis har undersökningen bidragit till en öppning för yrkesverksamma pedagoger, men också till en öppning för vår framtida forskning.

 • 67.
  Starud, Alexandra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The colonization of Dolores Haze: A postcolonial reading of the novel Lolita2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Sutinen, Tilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Perelius, Tobias
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Det vägledande språket: En litteraturstudie om Sydneyskolans genrepedagogik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka elevers språkutveckling utifrån Sydneyskolans genrepedagogik. Detta undersöktes genom att granska vilka effekter arbetssättet enligt forskning har på grundskolelevers språkutveckling. Metoden som användes i litteraturstudien var att systematiskt söka, kvalitetsgranska och analysera internationell samt nationell forskning. Resultatet visar på gynnsamma effekter som genrepedagogisk undervisning har på elevers språkutveckling. De effekter av genrepedagogisk undervisning som lyfts fram i litteraturstudien är elevers utveckling i skrivande, läsning, metaspråk, akademiskt språk, relation till läsaren, attityd och ordförråd. Slutsatserna som dras är att svensklärare kan använda sig av arbetssättet för att bedriva en givande svenskundervisning och att modellering och dekonstruering i Cykeln för undervisning och lärande lägger grunden för de effekter som återfinns i litteraturstudien. Ett nytt forskningsområde som diskuteras är att jämföra forskning om Sydneyskolans genrepedagogik med forskning om andra språkutvecklande metoder för att identifiera kritiska aspekter om arbetssättet. 

 • 69.
  Thomasson, Fannie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nielsen, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Den engelska läsningens roll vid språkinlärning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna litteraturstudie undersöks litteraturens roll vid språkinlärning. Studien fokuserar på hur den skönlitterära läsningen inom engelskinlärning bidrar till ett utvecklat och tryggt ordförråd i de tidiga skolåren. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekterna som framkommer då läsning används i syfte att utveckla elevers språk. Vi har utgått från forskningsfrågan: Hur bidrar läsning till en ökad säkerhet gällande språkförmågan, med fokus på ett bredare ordförråd, för annat språk än modersmålet? Forskning som vi utgått ifrån samt våra studier svarar på den fråga som varit i fokus under studiens utveckling och lyft vikten av att involvera litteratur på olika sätt i undervisningen. Enligt vår studie är det fördelaktigt att använda litteratur i engelskundervisningen, då det kan öppna möjligheter för eleverna att använda sitt språk, utveckla det samt motiveras till en livslång läsglädje. Denna studie kan bidra till att lärare involverar skönlitteratur i engelskundervisningen där språkutveckling får vara i fokus. Eftersom vi, under arbetets gång, blev varse om att ett elevperspektiv saknades i artiklarnas resultat, hade det hade varit intressant att titta vidare på till exempel elevers inställning till litteraturläsning på engelska. Detta är något som kan vara i fokus vid framtida forskning.

 • 70.
  Vodenicarevic, Alma
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Muhamedbegovic, Nura
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Det finns olika sätt att vara kvinna eller man på: - en analys av tre ungdomsromaner av Katarina von Bredow2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to find out whether or not gender related theories regarding the division between men and women can be applied to three novels written by Katrina von Bredow, Syskonkärlek (1991), Som jag vill vara (2007) and Flyga högt (2011). The theories used in this research were Yvonne Hirdman’s theory and R.W Connell’s theory. Hirdman claims that there are differences between men and women at different levels in the society while Connell believes that this is a myth because, according to the writer, men and women are psychologically similar. The intent with this research was to provide a gender analysis of Bredows novels, because these novels have not been studied previously. There was a deliberated focus on teenagers and these three novels were selected because they, for several years, were on Halmstad City Library’s top ten lists of most borrowed books. Another major reason why these novels were chosen is because Katarina von Bredow has received Children’s Novel Prize 2012 for her book Flyga högt and also because Bredow often visits schools to lecture which means that she is a part of today’s school community. In this study, a qualitative text analytic method was used to achieve the best results. The results corresponded, mostly, with the theories cited in this essay’s literature review on how men and women in teenage novels are narrated and how relationships between genders are formed. For instance, all characters go against the norm of what is considered typically male or female and no one possesses only male or female characteristics, this means that Connell’s theory can be applied on this result. However, one can also find out that there exists an implicit gender contract in all of the studied relationships between boys and girls in these three novels. One example, that is recurrent in all the novels, is the male character is expected to be the initiator which means that the man has the power over the relationship. Hirdman claims, that this phenomenon always occurs in relationships between men and women.

 • 71.
  Ward, Matthew
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Leaving Darlington Hall Behind: A Foucauldian Analysis of Power in Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 72.
  Wartanian, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Höjman, Felicia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vad påverkar barns läsinlärning i svenskundervisning? En litteraturstudie om barns möte med läsning i både skola och hemmiljö.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid skolstart har varje enskild elev olika förutsättningar, erfarenheter och bakgrund som kan påverka elevens läsinlärning. Undervisningen bör anpassas efter varje elev och därför är det betydelsefullt att lärare besitter goda kunskaper inom läsundervisning. Syftet med studien är att få ta del av kunskap som forskning lyfter fram om hur skolan skapar en framgångsrik läsinlärning i svenskundervisning, för alla elever i åldrarna fyra till nio år. I denna studie ska följande frågor besvaras; vilka tillvägagångssätt framhålls i forskning som framgångsrika och varför och vilka faktorer framhålls i forskning som specifikt gynnsamma och varför? För att uppnå studiens syfte och svara på frågeställningarna har det systematiskt sammanställts vetenskapliga studier om läsinlärning, lärares kompetens, lärandemiljön och elevers tidigare erfarenheter. Resultatet visar att högläsning har en stor betydelse för elevernas läsinlärning. Eftersom alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter har lärares kompetens en stor påverkan för att kunna anpassa läsundervisningen efter varje elev. Efter genomförandet av detta arbete har vi kommit i underfund med att det vore intressant att forska vidare på skillnaden mellan pojkar och flickors intresse och motivation till läsning och hur det påverkar deras läsutveckling. Slutligen är det viktigt för oss att påpeka att en framgångsrik läsinlärning ser olika ut för alla elever.

 • 73.
  Weber, Minon
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Wilde's Women: A feminist study of the female characters in Oscar Wilde’s comedies of manners: Lady Windermere’s Fan, A woman of No Importance and An Ideal Husband2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Towards the end of the 19th century, Wilde produced the three comedies that I will focus on in this essay. These plays, Lady Windermere’s Fan, A woman of No Importance and An Ideal Husband, are all comedies of manners: intelligent dramatic comedies satirising contemporary fashionable circles of society and its manners, as well as social expectations. This type of comedy is often represented by stereotypical characters, such as the fallen woman, the good woman and the young innocent maiden, all three of which I will investigate in this essay.

 • 74.
  Wikfeldt, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Case study inference: Four generalisation methods and how they may be integrated2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to describe how researchers may incorporate four different generalisation methods (working hypothesis, analytic generalisation, critical case and naturalistic generalisation) to aid them in properly generaliseing from case study results. It was found that critical cases can be used in combination with working hypothesis to determine the falsifiability of the hypotheses. Working hypothesis and analytic generalisation complement each other by making it possible for researchers to generalise to both theory and new hypotheses (i.e. both inductively and deductively). Lastly, naturalistic and analytic generalisation enables a double-ended generalisation, where both the reader and the scientist themself generalise to specific situations and over-all theory, respectively.

12 51 - 74 of 74
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf