hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 26175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Abedin, Raeed Ibnul
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hossain, Syed Sajjad
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ecosystem Approach in Value Creation: A Case Study of HMS2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: This thesis paper aims to understand how companies in the industrial automation sector can create value for the emerging technology ecosystem. 

  Design/methodology/approach: A single case study approach was taken to write this thesis, the case study was based on HMS Industrial Networks AB. Primary data were collected through in-depth interviews, various personnel from HMS were interviewed which facilitated to create the case study. Secondary data were also collected mainly from industry reports and other publicly available reports. To perform the analysis relevant literature were discussed in the literature review section.  

  Results: The study revealed that to create value in industrial automation sector companies need to evaluate their existing role in the ecosystem and adjust the role based on their industry competence and partnership capability with other platform participants. Through collaboration with the right partners, companies can create value for different stakeholders in the ecosystem. For HMS, we have suggested the role of ecosystem orchestrator, the conclusion was made based on their existing ecosystem role, extensive industry competencies, and high partnership capability.   

  Originality/value: Previously academic research has not been done on this topic as per the knowledge of the authors. This thesis paper can be useful for academics to do further research on different industries facing issues related to value creation and professionals can apply the suggested practical implications in their industry.  

 • 52.
  Abelsson, Eleonore
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Analys av motivationsfaktorer till matematikstudier: på gymnasienivå2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har matematik en hög status och ses av många som något viktigt men samtidigt svårt. Attityden till matematik är även oftast positiv och ämnet har i den svenksa skolan blivit ett så kallat kärnämne. I början av grundskolan tycker många elever att matematik är roligt, men sedan händer något som inte bara har med utveckling eller mognad att göra. Från att ha tyckt att matematik är ett av de roligaste ämnerna i skolan sjunker den långt ner i rangordningen. (Nilsson 2000) Hur får vi då ungdomar att uppskatta matematik? Denna aspekt av matematikutbildningen talas det sällan om och det finns dessutom mycket lite forskning inom området. (Butterworth, 1999) Syftet med detta arbete är därför att kartlägga de faktorer som påverkar elever att tycka att matematik ibland är roligt och ibland tråkigt samt ta reda på om vissa faktorer har en större inverkan än nadra. Genom en enkätundersökning ha de faktorer som påverkar elever på de praktiska och teoretiska programmen i gymnasieskolan att tycka som de gör fastställts. Dessa faktorer har sedan jämförts med vad litteraturen beskriver styr människor motivation. I bilaga 4 återfinns en karta över de faktorer som beaktas i denna rapport. I förlängningen syftar arbetet till att reda på hur man i framtiden kan få alla elever att brhålla känslan av att matematiken är något roligt från det första mötet med den.

 • 53.
  Abelsson, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Adam, Herhold
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplacering i bloggar: Vägen till generation Y!2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir människan utsatt för mer information än någonsin tidigare. Företagen konkurrerar om att just deras budskap ska nå fram till konsumenten för att skapa den påverkan som i slutändan resulterar i konsumtion och som företagen tjänar sina pengar genom.

  Företagen har inte bara problem att sticka ut bland all övrig marknadskommunikation, människor blir även allt bättre på att sålla ut den information de själva är intresserade av. En av de största svårigheterna i sin kommunikation har företagen fått med den generation som precis ska kliva in i vuxenvärlden, de som är födda mellan 1977 och 1994 vilka varit uppvuxna med en ständig ström av information. Denna generation kallas för generation Y och är individer som utvecklat ett kritiskt sätt att sålla bland information och i synnerhet traditionell reklam. Detta tvingar företagen att finna nya vägar för att kunna påverka denna kräsna generation som ses som en viktig framtida konsument.

  Denna uppsats hade därför som syfte att undersöka en ny möjlig väg för företagen att komma åt generation Y på varpå en frågeställning har upprättats som lyder: Hur kan generation Y påverkas av produktplacering i bloggar?

  Produktplacering i bloggar var av stort intresse att utforska då generationen består av de människor som är mest aktiv på sociala medier och som läser flest bloggar. Då det fanns begränsad forskning på hur generation Y påverkas av bloggar och forskning inom produktplacering främst var gjord på medier så som film och TV fann vi ett kunskapshål att försöka fylla.

  För att fylla kunskapshålet har framförallt teori om kommunikation, påverkan, och generation Y samlats in för att kunna analyseras med det resultat som vi erhöll via en kvalitativ undersökning med två fokusgrupper som innehöll deltagare från generation Y.

  Resultatet av denna studie påvisade att produktplacering i bloggen kan påverka generation Y:s köpbeteende och hur produktplacering bör utformas samt vad som bör tas i beaktning för att påverkan på generation Y. Denna studie har därför bidragit med relevant kunskap till ett delvis outforskat område. Slutsatserna användas som en vägledning och riktlinjer för flera företag och marknadsförare som funderar på eller har bestämt sig för att produktplacera i bloggar.

 • 54.
  Abiri, Najmeh
  et al.
  Department of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University, Lund, Sweden.
  Linse, Björn
  Department of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University, Lund, Sweden.
  Edén, Patrik
  Department of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University, Lund, Sweden.
  Ohlsson, Mattias
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research. Department of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University, Lund, Sweden.
  Establishing strong imputation performance of a denoising autoencoder in a wide range of missing data problems2019In: Neurocomputing, ISSN 0925-2312, E-ISSN 1872-8286, Vol. 65, p. 137-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dealing with missing data in data analysis is inevitable. Although powerful imputation methods that address this problem exist, there is still much room for improvement. In this study, we examined single imputation based on deep autoencoders, motivated by the apparent success of deep learning to efficiently extract useful dataset features. We have developed a consistent framework for both training and imputation. Moreover, we benchmarked the results against state-of-the-art imputation methods on different data sizes and characteristics. The work was not limited to the one-type variable dataset; we also imputed missing data with multi-type variables, e.g., a combination of binary, categorical, and continuous attributes. To evaluate the imputation methods, we randomly corrupted the complete data, with varying degrees of corruption, and then compared the imputed and original values. In all experiments, the developed autoencoder obtained the smallest error for all ranges of initial data corruption. © 2019 Elsevier B.V.

 • 55.
  Abou-Shakra, Hanan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lind, Tess
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En litteraturstudie om läsförståelse och vilka faktorer som påverkar den hos elever i grundskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad som påverkar elevers läsförståelse i grundskolan. Utifrån syftet kunde en frågeställning formuleras: “Vad säger forskningen om vilka faktorer som kan påverka elevernas läsförståelse i grundskolan?” Litteraturstudien bygger på systematiska sökningar som har gjorts i databaserna SwePub och ERIC. Resultatet visar att de faktorer som påverkar läsförståelsen hos elever i grundskolan är Faktorer från elevernas hemförhållande och bakgrund, Faktorer i undervisningen och Hur olika texttyper kan påverka läsförståelsen. Resultaten i litteraturstudien visar även att elever behöver stöd i sin undervisning med hjälp av olika metoder samt att föräldrarna har en betydelse för elevers lärande i skolan. Fortsatt forskning inom området läsförståelse är att mer ingående se på hur föräldrars utländska härkomst påverkar lärandet hos eleverna. Att konkretisera vilka strategier som lärare kan använda sig av för att utveckla elevernas läsförståelse i undervisningen i ämnet svenska kan också vara ett nytt forskningsområde.

 • 56.
  Abrahamsson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Borgkvist, Carin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Ingela
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åkesson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplan för Frigadon AB1994Student paper second termStudent thesis
 • 57.
  Abrahamsson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åkesson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ecofrost1995Student paper second termStudent thesis
 • 58.
  Abrahamsson, Andreas Lindberg/Jennie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Förslag till förbättringar i processen för projektinköp2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Kemira Kemi AB och omfattar 10 poäng av maskiningenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad. Arbetet bestod i att kartlägga inköpsprocessen inom avdelningen för service och underhåll och med hjälp av denna kartläggning komma med förslag till förbättringar. Med hjälp av litteraturstudier samt styrande dokument inom Kemira Kemi AB gjordes en processkartläggning. Kartläggningen baserades även på dokumenterade slutförda projekt. Intervjuer utan något direkt underlag gjordes även med berörd personal för att få en djupare inblick i processflödet. Det gjorde att vi fick ärliga och inte så strikta svar som man gärna får med ett intervjuunderlag. Med detta som grund togs idéer fram om förbättringar. Dessa idéer fick även stöd av en enkät som skickades ut till inblandad personal. Enkäten bestod av ja/nej frågor så att det skulle vara enkelt att besvara dem och för att få en klar bild av resultatet. Förbättringsförslagen bestod i att försöka få berörd personal att följa den kartläggning av processflödet som togs fram samt öka kommunikationen mellan medarbetare. Detta för att få ett effektivare processflöde och starkare samarbete inom avdelningen som ett led i att arbeta med ständiga förbättringar.
 • 59.
  Abrahamsson, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Perfektionism och kroppsmedvetenhet i ett hälsoperspektiv; skillnader mellan män och kvinnor 2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien har varit att undesöka om det finns något samband mellan hälsoperfektionism, somatiska besvär och kroppsmedvenhet. Syftet var också att se om det finns någon skillnad i kroppsmedvetenhet mellan män och kvinnor. För att undersöka detta gjordes en enkätundersökning där 55 försökspersoner deltog. Enkäten bestod av tre delar där hälsoperfektionism, kroppsmedvetenhet och somatiska besvär var variabler. En hypotes i undersökningen var att kvinnor är mer kropssmedvetna än män och att de har ett högre krav på hälsoperfektionism. En annan hypotes var att det finns ett samband mellan somatiska besvär, body consciousness och hälsoperfektionism. Resultatet visade inte att kvinnor i större mån skulle vara hälsoperfektionister än män däremot bekräftades det att kvinnor är mer medvetna om sin händer, kroppshållning, hår och ansikte (public body consciousness). Detta resultat stöder tidigare studier. Kraven på att vara frisk (hälsokrav), en subskala av hälsoperfektionism, hängde strakt samman med Public Body Consciousness och Private Body Consciousness. Mellan somiska besvär och Body Consciousness fanns inget samband.
 • 60.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ljunggren, Mona
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bedömningsgrunder och reningskrav för avloppsreningsverk, 25-2000 pe, i Laholms kommun2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim of this project was to look into ten small sewer systems in the municipality of Laholm, in Sweden, in order to work out common assessment grounds for them. The sizes of the systems for purification of wastewater were within the range of 25 to 2000 population equivalents. Our method was to study literature, the laws and regulations applicable and the files at the municipality. The conclusion is that every sewer system is different and every situation is unique. We concluded that based on laws and assessment grounds sewer systems equal in size and pollution load ought to have similar demands attached to them. Four of the sewer systems are in need of adjustments or renovations. One sewer system in particular, Hishult, needs large-scale adjustments and improvements to live up to the demands attached to it. This sewer system is where we think the focus from the municipality ought to be the strongest, based on the result from this review. It requires most effort, time and money, to get it running with least amount of environmental impact. We also suggested levels for degree of purification for all of the sewer systems. As a common ground we set the demands equal to the ones for private sewer systems. The demand for purification of phosphorus was adjusted to if the system was equipped with chemical precipitation or not. Subsurface filters are left without measures. The focus of demands on systems of that kind is set to new construction or full scale restoration.

 • 61.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundin, Martina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Malm, Caroline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patientupplevelser i palliativ vård2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Palliative care is something most nurses are dealing with during their working lives. The purpose of this study was to illuminate the experiences of nursing care from a patient perspective. Nine articles were selected for review, from the articles six themes revealed: Experiences of; nursing relationships, communication and information, the care environment, symptom control, accessibility and self-determination. The result showed that a relationship of trust and communication created good nursing care. Lack of communication could also occur. A good nurse was perceived as someone who listened and had broad knowledge. Patients wanted to be involved in their care and treatment.

   

   

   

 • 62.
  Abrahamsson, Ann-Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sernemyr, Jannika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Social kompetens och rollkonflikt: en sociologisk studie om hur bedömning av personlighet kan leda till rollkonflikt2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 63.
  Abrahamsson, Ann-Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sernemyr, Jannika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Social kompetens och rollkonflikt: En sociologisk studie om hur bedömning av personlihget kan leda till rollkonfllikt2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 64.
  Abrahamsson, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tinebo, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Urinvägskateteriseringens betydelse för uppkomst av urinvägsinfektion2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen varav urinvägskatetrar orsakar cirka 90 %. Syftet med studien var att undersöka om val av metod och material för urinvägskateterisering kan minska förekomsten av kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie. Femton vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Katetrar belagda med hydrogel, silver och antibiotika tycks ha en hämmande effekt gällande uppkomst av urinvägsinfektioner. Val av metod kan påverka risken för att urinröret skadas vid kateterisering och därmed påverka risken för att urinvägsinfektion uppkommer. Fortsatt forskning inom området behövs för att finna ytterligare preventiva åtgärder. Utveckling av nationella riktlinjer samt kontinuerlig utbildning av vårdpersonal efterfrågas av litteraturstudiens författare för att minska förekomsten av komplikationer som uppkommer till följd av urinvägskateterisering.

 • 65.
  Abrahamsson, Carola
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Asklund, Pernilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Elisabeth
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att vara närstående till en svårt sjuk: människa i det palliativa skedet samt den första tiden efter dödsfallet en litteraturstudie -2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Närstående har en viktig roll i den palliativa vården, men det är lätt att den sjuke hamnar i centrum och den närstående glöms bort. Sjuksköterskan kan underlätta deras sorgeprocess genom att se deras behov under sjuksomstiden samt se dem som en enhet med vårdtagaren. Syftet med studien var att belysa hur det är att vara närstående till en svårt sjuk människa i det palliativa skedet samt den första tiden efter dödsfallet. Metoden som användes var en litteraturstudie som grundades på resultat från 31 orginalartiklar. Fyra kategorier utkristalliserades tidigt och dessa var känslor, behov, hantering av situationen och livskvalitet. I studien framkom att närstående hade olika behov för att klara av sin roll. Det resultatet tydligast visade var deras behov av emotionellt stöd, information och hopp. Stödet till de under hela den palliativa vården, både före och efter den svårt sjuke har avlidit. De närstående behöver mer tid och utrymme i vården och sjuksköterskan behöver mer resurser och tid för dem. För att lyfta fram närståendes betydelse och behov i den palliativa vården behövs mer forskning kring detta, framför allt kring tiden efter dödsfallet.
 • 66.
  Abrahamsson, Caroline
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Swedish SME companies revisited ten years after2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 67.
  Abrahamsson, Caroline
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The advantages of social capital for businesses on Facebook2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Abrahamsson, Caroline
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The nature of friends on Facebook2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 69.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Lezis Israelsson, Jennifer
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Nilsson, Viktoria
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Identifying influencers on Instagram: Important factors to consider when identifying influencers to use for sponsorships and collaborations2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The growth of the Internet and social media has led to companies considering the use of influencers in sponsorships and collaborations on Instagram. The subject has been problematized and the gap found is a need for a framework combining different factors when identifying influencers, which resulted in the following research question; From both a company- and consumer perspective, which factors are important to take into account when identifying an influencer for sponsorships and collaborations on Instagram?

  The purpose is first to identify and incorporate important factors discussed in previous research into a proposed framework, which aims to be used when identifying influencers to sponsor on Instagram. Second, after conducting the empirical research, the framework is extended depending on the new collected information. Background theories and concepts that lay the foundation to influencer marketing are presented. Also, previous frameworks regarding identification of influencers are introduced. The theoretical framework chapter is concluded with a proposed framework alongside introducing the factors.

  Abductive research strategy is used as well as a method triangulation, using both a qualitative and a quantitative approach. The study is an explorative research due to conducting both a documentary analysis and a questionnaire. The factors studied have shown to be of different importance for companies and consumers.

  The findings indicate that there are multiple types of influencers. The Updated influencer identification model consists of seven important factors; ideal, trust, popularity, productivity, managing sponsorships and collaborations, information content and visual aspect.

 • 70.
  Abrahamsson, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Marcusson, Anette
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Närståendes upplevelser av den palliativa vården2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vården av svårt sjuka och döende människor har under det senaste seklet genomgått stora förändringar. I början av 1900-talet hade närstående allt ansvar för den anhörige i hemmet. På 1950-talet tog professionen

  över vården på sjukhuset. Ädelreformen som togs i bruk på 1992, har inneburit att allt fler människor vistas den sista tiden i livet i sin hemmiljö. Detta kan få konsekvenser för närståendes egen hälsa. Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser av den palliativa vården. Studien visar att närstående inte alltid är nöjda med den information och stöd de får av sjuksköterskan. Brist på information, stöd, och adekvat kommunikation leder till att närstående känner sig maktlösa, oroliga och stressade. Behov av undervisning om hur den närstående ska kunna hjälpa den anhörige i vården är betydelsefull, eftersom delaktighet påverkar sorgearbetet positivt. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta närstående på ett adekvat sätt behövs utbildning i palliativ vård och att kommun och landsting tar till sig forskning och integrerar den i det kliniska vårdarbetet.

 • 71.
  Abrahamsson, Clara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Glad fast ändå inte glad: Emojiers betydelser och användning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Emojis are colorful pictorial icons used in day to day conversations via SMS and on plenty of different platforms, available for everyone today, but not yet studied to an extent even though they they are highly ambigous. The aim of this study is to find which semantic meanings emojis can have, if gender or age is a causing factor and if any norm for when and how emojis should be used exists among the users. Through a digital survey uploaded on different platforms and sent to different companies, the results show that misconceptions do happen, and that they happen often. However, gender does not seem to matter to the same extent as age. There is also evidence pointing to the users following some rules when it comes to what emoji should be used when and when no emoji should be used at all.

 • 72.
  Abrahamsson, Cristian
  et al.
  Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Malmberg, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Pendrill, Ann-Marie
  Nationellt Resurscentrum för Fysik, Lunds universitet, Sverige.
  En Delfistudie om lärares uppfattning av elevengagemang i NO-undervisningen2019In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 15, no 2, p. 128-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What happens in a science classroom where students are engaged and how do teachers observe and interpret student engagement? This article highlights teachers’ perspective on students’ engagement in science education and to what extent it is connected to the scientific content. This approach complements earlier research which focuses mostly on students’ attitude towards science education and their interest in various topics in science.

  The findings are based on a three-stage Delphi survey distributed to 39 expert science teachers. The results shows science education with a range of different perspectives and that most teachers do not perceive any direct connection between specific science topics and the students’ engagement. The survey also shows that teachers to a high level interpret students’ emotional expressions and academic behavior as engagement rather than their cognitive behavior.

 • 73.
  Abrahamsson, Elin
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Jacobsson, Lina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Eco-tourism on Zanzibar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har utfört en Minor Field Study på Zanzibar, som finansierats av Sida. Vårt syfte med denna studie var att granska hur hotell jobbar för en hållbar turismutveckling på Zanzibar. Vi hade åtta kvalitativa intervjuer med hotell managers på åtta olika hotell. Utöver dessa intervjuer hade vi även frågor till studenter vid Jambiani Tourism Training Institute (JTTI) och till Tim Woolven på Zanrec. Som svar på vårt syfte är det väldigt svårt att arbeta för en hållbar turismutveckling på Zanzibar då det finns många motsättningar. De största motgångarna, enligt vår undersökning, är korruption inom regeringen och brist på kunskap och engagemang inom ämnet. För att Zanzibar ska kunna bli en hållbar turismdestination krävs det att de negativa påverkningarna från turismen minimeras. Utifrån hotell managernas åsikter har vi kommit fram till att  framförallt den lokala kulturen måste bevaras och sophanteringen måste förbättras. Turismen bidrar till en viktig ekonomisk inkomst för ön men Zanzibar är fortfarande beroende av hjälp utifrån. Idag är Zanzibar i utvecklingsstadiet och turismen som industri kan fortfarande utvecklas antingen positivt eller negativt för ön. Även om det är svårt att arbeta för en hållbar utveckling så har vi sett många positiva handlingar och initiativ.  

 • 74.
  Abrahamsson, Emeli
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Paulsson Prytz, Alexandra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Omvårdnad av patienter med demens: - orsaker till etiska svårigheter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People with dementia is a category of patients that nurses often meet. The disease affects the cognitive functions and because of that there may appear frequent ethical difficulties in nursing. Therefore the purpose of this study was to highlight the causes of ethical difficulties within professional nursing care of patients with dementia. The study was conducted as a literature review and the results consisted of five themes: lack of knowledge, lack of time and resources, restricted physical care environment, threatened autonomy, dignity and integrity and lack of communication. Health personnel’s lack of knowledge about dementia caused difficulties in identifying the various symptoms and because of that perform a professional nursing care. As a consequence of lack of time and resources, the patients were limited more than necessary. In a hospital environment patients were at risk of becoming over-stimulated due to stimuli from many directions. Since dementia may affect the ability to communicate, there were difficulties in preserving patients autonomy, dignity and integrity. The conclusion is that good knowledge about the disease is required and an adaption of the physical and psychological environment. More research is needed about the impact of time and lack of resources regarding patients with dementia, because of today’s great savings and staff reductions in health care. There is a lack of health personnel with knowledge about dementia and educations have to be developed to meet the needs that arise in the organizations.

 • 75.
  Abrahamsson, Eva
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundvall, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En jämförande studie mellan två smärtskattningsinstrument2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 76.
  Abrahamsson, Filip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Björklin, Jimmy
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Hur muskelaktiveringen påverkas vid en inåtrotation i axelleden med och utan Activation Grip.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Även om kaströrelsen i detalj skiljer sig mellan olika idrotter så är den biomekaniska funktionen i grunden densamma. Inom alla kastrelaterade idrotter återkommer den så kallade accelerationsfasen, här har det visat sig att inåtrotationen i axelleden har en hög korrelation med bollhastighet i kaströrelsen. Axelledens inåtrotatorer har alltså en viktig funktion för ett effektivt kast. En funktionell uppvärmning av dessa strukturer optimerar prestationsförmågan och minskar skaderisken. Kan träningsredskapet Activation Grip (AG) effektivisera uppvärmningen av den övre extremiteten hos kastidrottare?

  Syfte: Att undersöka och jämföra hur muskelaktiviteten i m. pectoralis major (PM), m. deltoideus anterior (DA), m. flexor carpi raidalis (FCR) och m. extensor digitoris communis (EDC) påverkas vid inåtrotation i axelleden med och utan träningsredskapet AG. Studien syftar även till att utvärdera AG som produkt.

  Metod: Muskelaktiviteten i PM, DA, FCR och EDC registrerades med hjälp av elektromyografi (sEMG) hos 18 aktiva idrottare inom överarmskastrelaterade idrotter (ålder 23,7 ± 5,7) vid inåtrotation i axelleden med maximal hastighet, jämfört med samma rörelse med AG och 30% belastning.

  Resultat: Resultatet visade på en signifikant högre muskelaktivering (p < 0.05) i DA, FCR, EDC under inåtrotationen med maximal hastighet. Hos PM sågs ingen signifikant skillnad i muskelaktivitet. AG fick över lag positiv respons från testdeltagarna. 

  Konklusion: Med resultatet i beaktande så skulle AG kunna kombineras tillsammans med andra uppvärmningsövningar för att få specifik aktivering i önskad muskulatur. Vidare studier gällande rörelse, motstånd och hastighet för att effektivisera användningen av AG bör göras. Även om AG fick positiv respons så bör produkten utvecklas ytterligare.

 • 77.
  Abrahamsson, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Meetia: Framtiden för utbyte av digital information2010Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens affärssamhälle är utbytet av vanliga visitkort i papper enormt. Det är utan tvekan det ledande sättet för människor som träffas första gången att utbyta information i en affärsrelation. Det finns brister gällande uppföljning och hantering av vanliga visitkort och projektgruppen började då fundera på alternativ till pappersvisitkorten.

  I dagens samhälle flyttas alltmer teknik till mobiltelefoner. En mobiltelefon kan idag användas till allt från att göra bankärenden till att läsa tidningen på nätet, vilket för 15 år sedan skulle låta helt orimligt. Det dyker dagligen upp nya mobilapplikationer som ska underlätta och effektivisera vardagen på något sätt och marknaden är enorm. På denna snabbt växande marknad har projektgruppen valt att ta fram ett koncept som de kallar Meetia.

  Meetia är i huvudsak en mobilapplikation framtagen för att trådlöst utbyta digitala visitkort och förenkla bokning av möten genom att synka användarnas kalendrar. Applikationen har även funktioner som låter användaren enkelt och snabbt skapa nya visitkort direkt i telefonen.

  Projektgruppen har även tagit fram en kompletterande hemsida till mobilapplikationen där användare har möjlighet att lagra och hantera de digitala visitkort som mottagits, för att sedan genom smarta sökfunktioner enkelt hitta de visitkort man söker.

  Meetia kommer vara ett optimalt verktyg för att skapa nya kontakter då hela vägen från första kontakt till möte eller lagring av visitkort enkelt sköts med konceptet Meetia. Meetia kommer framför allt inrikta sig mot mässor där visitkort är vanligt förekommande och mängder affärskontakter skapas. För att nå ut till de stora mässorna i Sverige kommer applikationen finnas med mässfunktioner.

 • 78.
  Abrahamsson, Ida
  et al.
  Halmstad University.
  Lundgren, Sabina
  Halmstad University.
  Peka inte på mig, peka på plattan!: Barns interaktion med en applikation2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Valet av applikationer är inte alltid lätt eftersom pedagoger oftast har ett syfte med vad applikationen bör lära barn men det stämmer inte alltid överens med vad applikationen faktiskt förmedlar (Lindström, Gulz, Haake & Sjödén, 2011; Petersen, 2015b). Därför vill vi nu med vår studie undersöka medierade handlingar som sker när barn använder sig av en applikation och i förlängningen bidra med kunskap till pedagoger så att användandet av applikationer kan utvecklas i förskolans verksamhet. Vi väljer att använda oss av applikationen Sneak för att den är okänd för de barnen vi observerar och vi vill ta reda på vad det sker för handlingar när barnen är i interaktion med den. Vi använder oss av det sociokulturella perspektivet i vår studie och vi kommer att samla in vårt empiriska material genom att observera två olika barngrupper som använder sig av Sneak. Det förutbestämda syftet med vår valda applikation är rörelse men vårt resultat visar tydligt på att det sker flera olika typer av handlingar när barnen använder sig av Sneak. Det erbjuds sampel, kommunikation och ett vidgande av barnens erfarenhetsvärldar. Vi kan se att de får möjlighet att känna glädje och spänning. Sneak erbjuder även barnen möjlighet att använda sig av olika strategier, att lösa problem som uppkommer samt att röra på sig. Eftersom det alltid sker medierade handlingar när människan är i interaktion med tecken eller verktyg drar vi slutsatsen att det viktigaste inte är att det måste ske ett specifikt syfte vid användandet av en applikation, utan snarare att som pedagog ta tillvara på barns intresse, tidigare erfarenheter och utveckla vidare de handlingar som sker i interaktionen för att möjliggöra lärande.

 • 79.
  Abrahamsson, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Wahlqvist, Teresia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vilket arbetssätt gynnar förmågan att kommunicera matematik?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 80.
  Abrahamsson, Jessica
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  The use of the discoursemarkers just, like and y´know in informal speech based on some episodes from the TV show Friends1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The use of discourse markers and other so-called unnecessary words are increasing more and more, especiallu among adolescents. My essay is about the various uses of discourse markers in informal speech. Sonce discourse markers are mainly found in the speech of teenagers I decided to use the t.v. show Friends för my analysis. The essay is concentrated on the discourse markers like, just and y´know. The aim of this stydy was to fing out the different meanings and functions of the three discourse markers. In order to do this investigation I have used previous studies as a guide and compared the different uses just, like and y´know to my results.
 • 81.
  Abrahamsson, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jacobsson, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Dynafleet on Internet1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Dynafleet Info System is developed by Volvo Technological Development and is primarily used by haulage contractors to make their organisation more efficient. By sending orders, tasks and messages via SMS (Short Message Services) on the GSM-net, instead of using a phone, the costs of communication between the driver and the traffic manager will be considerable reduced. The traffic manager is also able to locate the vehicles through GPS (Global Positioning System) to make the transports even more efficient. By making the Dynafleet Info System internet-based you eliminate the costs for installation, updating and maintenance of the software at the customers office. Our work is to develop a functional prototype with an user-friendly interface and a well functional program-structure. The system should be fast and dynamic, and to fulfil this we are using the programming language ASP (Active Server Pages) and a database in Access.
 • 82.
  Abrahamsson, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Börjesson, Siv
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nilsson, Annelie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ensam i en sal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Isolering är en åtgärd för att förhindra smittspridning eller för att skydda patienten från smitta. Vårdformen kan ge upphov till psykisk påfrestning och lidande hos patienten. Syftet med litteraturstudien var att göra en jämförelse av upplevelser hos patienter i smitt- eller skyddsisolering. Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på 16 vetenskapliga artiklar. Det framgick skillnader och likheter vid jämförelserna av upplevelsen hos smitt- och skyddsisolerade patienter. Några av skillnaderna var kunskapen och förståelsen för isoleringen. De skyddsisolerade upplevde det som en process som de behövde genomgå medan de smittisolerade upplevde det som mer traumatiskt eftersom de fick otillräcklig information vid isoleringstillfällets start. Något som var gemensamt för både smitt- och skyddsisolering var känslor av ensamhet, tristess och fångenskap. Vidare visade det sig att ångest och depression var förekommande reaktioner hos både de smitt- och skyddsisolerade patienterna. Mer forskning inom det här området efterfrågas eftersom inga tidigare studier med jämförelser av dessa isoleringsformer har påträffats inom området. Även ytterligare utbildning behövs för att skapa en god vårdkvalitet för patienter i isolering för att främja en god omvårdnad i den kliniska verksamheten.

 • 83.
  Abrahamsson, Kajsa H.
  et al.
  Department of Periodontology, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Box 450, 405 30 Göteborg, Sweden..
  Wennström, Jan L.
  Department of Periodontology, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Box 450, 405 30 Göteborg, Sweden..
  Hallberg, Ulrika
  Department of Periodontology, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Box 450, 405 30 Göteborg, Sweden..
  Patients' Views on Periodontal Disease; Attitudes to Oral Health and Expectancy of Periodontal Treatment: A Qualitative Interview Study2008In: Oral Health & Preventive Dentistry, ISSN 1602-1622, E-ISSN 1757-9996, Vol. 6, no 3, p. 209-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose:

  The aim of the study was to explore and gain an understanding of patients' views on their periodontal conditions, their perceived impact of periodontitis on daily life, as well as their attitudes to oral health and expectations of treatment.

  Materials and Methods:

  The study subjects were patients with chronic periodontitis, who had been referred to a specialist clinic. The constant comparative method for grounded theory was used to collect and analyse the data. Audiotaped, open-ended interviews were conducted after periodontal examination, but before treatment. The interviews were transcribed verbatim and consecutively analysed in hierarchical coding processes and continued until saturation was reached (n = 17). In the analysis, a conceptual model that outlined the steps involved in the diagnosis of periodontitis was generated. The core concept of the model, keeping up appearance and self-esteem, was related to the following four additional categories and their dimensions; doing what you have to do trying to live up to the norm, suddenly having a shameful and disabling disease, feeling deserted and in the hands of an authority, and investing all in a treatment with an unpredictable outcome.

  Results:

  The results illustrated that subjects diagnosed with chronic periodontitis felt ashamed and were willing to invest all they had in terms of time, effort and financial resources to become healthy and to maintain their self-esteem. However, they perceived a low degree of control over treatment decisions and treatment outcome.

  Conclusions:

  The results demonstrate the vulnerability of patients diagnosed with chronic periodontitis and emphasise the importance of communication in dentistry.

 • 84.
  Abrahamsson, Kent
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Design of a prototype Engine Control Unit2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 85.
  Abrahamsson, Linus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  FormWorks: Ett beräkningshjälpmedel för traditionella Betongformar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med det här examensarbetet har varit att ta fram ett beräkningsprogram för att underlätta dimensionering av betongformar. Arbetet har bestått av att ställa upp beräkningsmodeller som är anpassade för datoriserad beräkning, samt att realisera dessa i ett datorprogram. I rapporten beskrivs teoretiskt hur programmet utför beräkningarna och hur programmet är uppbyggt. Teorin bakom beäkningsmodellerna förklaras och det ges en kort överblick över ett par befintliga hjälpmedel för formdimensionering. Resultatet av examensarbetet blev ett enkelt beräkningsprogram kallat FormWorks. Under arbetets gång har det gjorts jämförelser med befintliga beräkningshjälpmedel samt användartester för att kontrollera användbarheten. Slutsatserna av jämförelserna och testen är att programmet klarar av att lösa den uppgift som var definierad i kravspecifikationen. Testerna visar också att vissa funktioner i programmet behöver utvecklas ytterligare.
 • 86.
  Abrahamsson, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Tover, Sofie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hållbarhetsredovisning: En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From the fiscal year of 2017 and onwards, large companies in Sweden will be obligated by

  law to publish a sustainability report. Amendment (2016:947) to the Annual Account Act

  (1995:1554) is based upon an EU directive, which aims to create transparency and openness

  among companies. The amendment will affect about 1600 Swedish companies and aims to

  make companies more transparent and thus consider how their businesses affect the world.

  Scandals and crises from all over the world are contributing to the increasing demands and

  expectations on companies taking responsibilities for their actions. The sustainability reports

  aims not only to help companies operate a more sustainable business, but also to

  communicate their sustainable progress to stakeholders. Sustainability is a current issue and

  poses major challenges for companies, at which the amendment aims to respond. Hence the

  research question is: how does the amendment (2016:947) to the Annual Account Act

  (1995:1554) affect the sustainability reporting of large companies? To answer the research

  question we have assumed a qualitative method with inductive approach. An empirical study

  has been conducted with both visit and telephone interviews with six respondents responsible

  for the sustainability reporting on six different companies affected by the amendment. An

  additional three interviews have been conducted with auditors working with advisory and

  review of sustainability reports. The study shows that the largest companies are unlikely to be

  affected by the amendment due to the fact that they are already producing a detailed

  sustainability report. The smaller of the companies concerned and the companies that are

  unlisted will probably need to either develop the existing report or start up a sustainability

  report from scratch. When establishing a sustainability report, companies experience

  problems regarding validation and assurance of the published information. The study shows

  that auditing would be effective in response to this challenge, but auditing is not statutory for

  the sustainability report. As external demands and expectations are increasing, the

  implementation of sustainability in the businesses of companies is growing in importance.

  The study shows that since more companies are obligated to produce a sustainability report,

  the sustainable activities of the company will evolve, which ultimately leads to a more

  sustainable development.

 • 87.
  Abrahamsson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Muszynski, Sandra Eriksson
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Stimulerar skolledare den pedagogiska processen som möjliggör främjandet av fysisk aktivitet på grundskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Undersökningar visar att idrott bidrar till kamratlighet, gemenskap och underlättar inlärningsprocesser. Skolan har en viktig roll - de behöver inleda en förändring av individers inställning till fysisk aktivitet. Genom intervjuer med skolledare, var uppdraget att undersöka om det fanns något förhållningssätt kring hälsofrågor, i en kommun i västra Sverige. Syftet var att kartlägga skolledarnas syn och eventuella insatser, som ökar elevers fysiska aktivitet under skoldagen. Målet med intervjuerna var att få en djupare dialog med ansvariga ledare ute på skolorna, för att finna intressanta skeenden och eventuella mönster. Resultatet och vad man åstadkommer som förgrundsgestalt och ledare enligt undersökningen i allra högsta grad beroende av individens habitus som präglar den enskildes sätt att tänka, välja och agera utifrån tidigare erfarenheter. Det finns ett tydligt samband mellan hur man arbetar med området fysisk aktivitet och hälsa på skolan, och hur skolledarnas eget intresse och engagemang påverkat i frågan.
 • 88.
  Abrahamsson, Margareta
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lucchesi, Anna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Anestesisjuksköterskans upplevelse av att delta vid plötsligt hjärtstopp på sjukhus2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden every year about 3000 patients are affected by sudden cardiac arrest in a hospital setting. Sudden cardiac arrest is one of the most stressful situations for hospital staff to handle. Earlier research has mainly focused on the medical and biophysical aspects of cardiac resuscitation. The subjective experience and feelings of those performing the resuscitation are seldom described. The aim of the study was to describe the nurse an esthetists’ experience of participation in sudden cardiac arrest resuscitation in a hospital setting. Data collection was done through focus group interviews involving five participants and indepth interviews with two participants. Data analysis was systematically performed according to Graneheim & Lundmans qualitative content analysis. The result showed three categories with respective subcategories. The following categories emerged: The given role, Teamwork and Reflection related to cardiac arrest. The given role was perceived as safe, satisfying and filled with demands. A defined leadership and good communication were described as important factors in ensuring clear direction, goals and teamwork.         

  The participants experienced a need for feedback and felt debriefing was of the utmost importance. This study can lead to future areas of improvement including further discussion and follow up of sudden cardiac arrest in hospital settings. Further research in this area and across professional borders is needed.

 • 89.
  Abrahamsson, Margareta
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lucchesi, Anna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patientens upplevelser efter hjärtstopp2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Everyone can be the victim of a cardiac arrest and each year in Sweden alone about 15000 people suffer from cardiac arrest. Being the victim of a cardiac arrest is a traumatic experience that affects the individual in different ways. An increased knowledge about the patient´s experiences is the best way to be able to give professional nursing care and to meet the patient in their life-world. The aim of the study was to highlight the patient´s experiences of surviving a cardiac arrest. A literature study was done comprised of ten scientific articles. Two main themes were identified: Life is turned upside down and Re-evaluation of one’s existence. Seven sub-categories were mentioned: resuscitation; insecurity, fear and anxiety; amnesia; tiredness and weakness; vulnerability; to overcome and get a new outlook on life. These patients are in need of extensive support to be able to participate in the health care and nursing process needed in order to return to a well-functioning life. Further qualitative research in this area would be needed primarily for patients without ICD treatment. Expansion of knowledge about patients experiences and life-world can enable nurses to meet and help this patient group with individual evidence based nursing care in a clinical setting.

 • 90.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Karlsson, Lars-Åke
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Digital Radiokommunikation Teori & Tillämpningar1994Student thesis
 • 91.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  PC: styrning av XY bord1993Student thesis
 • 92.
  Abrahamsson, Mickael
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Berg, Simon
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Tillfälliga modulhus - en ekonomisk och kvalitetsmässig analys2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The populations of Sweden are right now facing an acute housing shortage. One of the reasons of this is the huge amount of immigrants that have been taken in over recent years. The construction industry hasn’t been able to keep up with the rising demand and is right now looking for a solution. Modular housing is one solution that has been proposed by Boverket, the national board of housing, building and planning as it reduces construction times. The purpose of this paper is to analyze this method and the potential consequences/gains it has. In this paper we have used three different case studies were we have done 3 interviews in each.   This research concludes that the problem doesn’t lie within the quality or the costs associated with modular housing. It lies within the temporary building permits that are often used when time is of the essence. 

 • 93.
  Abrahamsson, Ola
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustavsson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åberg, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Internationell marknadsföring.: Marknadsetablering i annan kultur 1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att ge värdefull information till företag som står inför/funderar på en företagsetablering utomlands. Litteratudstudier, fallstudier samt ett besök i England ligger till grund för vår uppsats. I litteraturstudien beskrivs olika sätt att genomföra marknadsetableringar på och varför dessa görs. Vi har även tittat på det kulturella perspektivet och presenterar i kulturavsnitten råd till den internationelle affärsmannen. Fall- studierna genomfördes på Duni och Divinycell AB. Författarna besökte företagen i Sverige och England. Detta gav dem en inblick i dessa företags etableringar samt de förtjänster och svårigheter de skapat för moderbolaget. De haer även studerat deras syn på det typiskt svenska och det typiskt engelska.
 • 94.
  Abrahamsson, Reneé
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Alexandersson, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ekberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rydström, Emma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Åtta gymnasieelevers TV-vanor: En kvalitativ studie1996Student paper second termStudent thesis
 • 95.
  Abrahamsson, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Emond, Carolin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Faktorer som påverkar sjuksköterskan att följa den yrkesetiska koden2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den etiska koden och de etiska principerna är till för att bland annat stödja sjuksköterskan i hennes strävan mot ett yrkesetiskt förhållningssätt. För att möjliggöra detta måste koden och principerna vara kända, kunna införlivas och tillämpas i sjuksköterskans arbete. Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka sjuksköterskans möjlighet att utöva omvårdnad enligt den etiska koden och de etiska principerna. Studien genomfördes som en litteraturstudie. De huvudfaktorer som framkom i resultatet utgick från organisationen, yrkesrelationerna samt från sjuksköterskan som person. Sjuksköterskan hade ett behov av utbildning, stöd och möjlighet till reflektion, vilket omvårdnadshandledning gav henne. Etiska svårigheter kunde leda till moralisk stress och därmed till ohälsa för sjuksköterskan. Sjuksköterskan borde få ut-ökade möjligheter till omvårdnadshandledning. Forskning efterlyses kring hur sjuksköterskan kan minska känslan av maktlöshet och etisk stress.
 • 96.
  Abrahamsson, Susanne
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Carin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Attityder till överviktiga patienter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett växande problem och betraktas som en global epidemi. Också i Sverige har detta ökat avsevärt. Ett för stort energiintag i förhållande till förbrukning är den största orsaken, men också ärftliga faktorer kan leda till övervikt. Detta medför ofta komplikationer för den enskilde personen i form av ökade hälsorisker och sämre livskvalitet. Större kunskaper om orsaker och prevention är viktigt, samt att ha ett korrekt och professionellt bemötande är av stor vikt hos vårdpersonalen som behandlar dessa patienter. Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonals attityder till överviktiga patienter. Metoden var en litteraturstudie som var grundad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet kunde indelas i två kategorier, positiva attityder och negativa attityder. Vårdpersonal som huvudsakligen arbetade med överviktiga patienter hade mer positiva attityder och ett bättre förhållningssätt gentemot de aktuella patienterna. Gruppen med negativa attityder, dominerade i resultatet, de visade fördomsfullhet och negativism och att överviktiga patienter ofta särbehandlas. Överviktiga ansågs som lata och själva skyldiga till sin övervikt. Vårdpersonalen uttryckte ofta att de helst skulle vilja slippa vårda överviktiga patienter. En ökad medvetenhet om egna attityder och större kunskap om denna sjukdom vore önskvärt för framtiden för att uppnå den bästa omvårdnaden för dessa patienter.

 • 97.
  Abrahamsson, Victoria
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Eckerberg, Christopher
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Insourcad polsk arbetskraft i svensk byggindustri: En studie utifrån NCCs arbetslednings perspektiv2018Independent thesis Basic level (university diploma), 12 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The need for labor in the construction sector is today greater than the supply. As a result, several companies use foreign labor, which constitutes challenges. Previous studies highlight that problems can arise mainly in the categories of cultural differences, communication, security, quality and time.

  The purpose of this study is to investigate issues of foreign labor from the perspective of managers. Furthermore, the study aims to highlight positive effects with insourcing, a difference to previous research where the workforce has been external.

  The study is conducted through qualitative methodology where review of existing literature has highlighted apparent issues to handle. In addition, semistructured interviews where conducted with the case company management team to investigate experienced issues as well as the impact of the insourcing strategy. The analysis and discussion of the interviews results in a list of improvement suggestions for companies using foreign labor. A general conclusion is that insourcing is beneficial to construction companies using foreign labor, as it provides continuity and improved opportunity for development and guidance. Furthermore, the education and development of the workers is easier to follow up.

 • 98.
  Abram, S.
  et al.
  University of Durham, Durham, United Kingdom & Leeds Beckett University, Leeds, United Kingdom.
  Pink, Sarah
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). RMIT University, Digital Ethnography Research Centre, Melbourne, VIC, Australia & Loughborough University, Schools of Design and Civil and Building Engineering, Loughborough, United Kingdom.
  Introduction: Mediating publics and anthropology2015In: Media, anthropology and public engagement / [ed] Sarah Pink & Simone Abram, New York: Berghahn Books , 2015, Vol. 9, p. 1-22Chapter in book (Refereed)
 • 99.
  Abramson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Examensarbete Sko- och vagntvätt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Range Servant som är ett företag som tillverkar olika typer av golfprodukter har gett oss i uppdrag att ta fram en förbättrad modell av deras luftrengörings enhet. Den nuvarande används av golfare för att blåsa av gräs och annan smuts som har kommit på kläder, skor och vagn. Den skall användas i första hand innan man går in i lokaler vid golfbanan som t. ex klubbhus eller restauranger. Smutsen skall samlas upp i en låda som är lätt att tömma. Produkten ska bestå av två moduler så att man kan anpassa den efter kundens behov. Huvuddelen består av en fot tvätt som vid behov kan byggas på med ett vagnsdel. Detta för att man ska kunna samla upp gräset även från vagnen. Vi har gjort 8 st. principförslag som företaget har gått igenom tillsammans med marknadsavdelning och konstruktörer. De har även visat den för kunder och har därefter bestämt sig för vilken vi skall fortsätta med.
 • 100.
  Abramson, Norman
  et al.
  Department of Electrical Engineering, University of Hawaii, USA.
  Sacchi, Claudio
  Information Engineering and Computer Science Department, University of Trento, Italy.
  Bellalta, Boris
  Department of Information and Communication Technologies, Universitat Pompeu Fabra, Spain.
  Vinel, Alexey
  Saint-Petersburg Institute for Informatics and Automation, Russian Academy of Sciences, Russia.
  Multiple access communications in future-generation wireless networks2012In: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, ISSN 1687-1472, E-ISSN 1687-1499, p. Art nr 45-Article in journal (Refereed)
1234567 51 - 100 of 26175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf