hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234 51 - 100 of 153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Burcar, Veronika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Betydelsen av etnicitet - unga brottsoffers gestaltningar2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta projekt uppmärksammar brottsoffer och etnicitetsfrågor. I fokus står mellanmänskliga tolkningar av etnicitetens betydelse. Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar med "annan etnicitet". Projektet utgår från Malmö där både unga män och kvinnor med såväl "icke-svenskt" som "svenskt" ursprung samtalsintervjuas. Både ungdomar som polisanmält det brott de utsatts för och ungdomar som inte gjort någon polisanmälan ingår i studien. I studien diskuteras "etnisk tillhörighet" utifrån hur identiteter (egna och andras) och kategoriseringar aktualiseras, markeras och formeras. Det paper som kommer att presenteras vid Sociologförbundets årsmöteskonferens fokuserar särskilt på hur några "etniskt svenska" unga män, som blivit utsatta för misshandel eller rån av unga män med annan etnisk bakgrund än "svensk", omtalar och behandlar etnicitet i samtal om våld och offerskap. Ett antal olika berättelser om brottet – där etnicitet i någon mening är centralt – analyseras. I den allmänna diskursen kring ungdomsbrott förknippas inte sällan unga män, främlingar och etniska minoritetsgrupper med kriminalitet och rädsla. Det handlar här om varaktiga stereotyper kring relationen etnicitet/brottslighet. Det tycks därför vara angeläget att studera hur unga "svenska" män som utsatts för brott av andra unga män med "annan etnicitet" faktiskt resonerar kring ungdomsbrott. Begrepp som "etnicitet" och "kriminalitet" är mångfacetterade och i detta projekt läggs vikt vid att studera vilka kategoriseringar, förklaringar och identitetstillskrivningar som återges i relation till dessa.

 • 52.
  Burcar, Veronika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – och barn som upplever våld: En forsknings- och kunskapsöversikt2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents a summary of Swedish research and knowledge concerning men’s violence against women in intimate relationships. It also discusses children’s experiences of this violence. Various theoretical perspectives on men’s violence are illustrated. A structural perspective on men’s violence is described using concepts like gender, power and normalization of violence. Some interactionist-based theories concerning assaulted women’s resistance are also discussed. The report further gives attention to research about children who have experienced violence against their mothers. Also discussed are particularly vulnerable groups of women (refugees, immigrants, elderly women and women with functional disability).

  Veronika Burcar is a university lecturer at the School of Social and Health Sciences, Halmstad University. Predominantly she is teaching sociology, social psychology and criminology. She also teaches diversity and culture at the Department of Teacher Education. In 2005 Burcar publicly defended her doctoral dissertation, “Talking about violence: young men's victim narratives”, at Lund University. In a newly published research report, commissioned by Landskrona city council, Burcar is studying safety work in Landskrona city. Her interests within research are mainly violence, victimhood, safety, social deviation, ethnicity and inclusion/exclusion.

 • 53.
  Burcar, Veronika
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Wästerfors, David
  Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Lugnt på stan?: en studie av trygghetsarbete i Landskrona centrum2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hösten 2005 intensifierades de kommunala insatserna mot brott och för trygghet i centrala Landskrona. Bakgrunden var en ökning i antalet anmälda misshandelsfall och personrån samt en medborgarundersökning som visade att Landskronaborna upplevde en stor otrygghet. I föreliggande rapport uppmärksammas delar av trygghetsinsatserna i Landskrona, särskilt Lugnt på stan-projektet och brottsförebyggarnas (Blåjackornas) arbete. Rapporten utgår från statistiskt och etnografiskt material, mediarapportering samt en mindre enkätundersökning. Insatserna har bland annat studerats genom så kallade ”go-alongs” vid vandringar tillsammans med ordningsvakter, fältarbetare och brottsförebyggare. Vidare har representanter från polisen och Socialtjänsten intervjuats. Även centrumhandlare, ungdomar och ”folk på stan” har fått ge sina synpunkter angående trygghet och trygghetsarbete i Landskrona. Studien utvärderar inte enbart effekten av satsningarna utan behandlar också processen, det vill säga sättet på vilket insatserna utförts. Statistiken visar att antalet anmälda misshandelsfall och personrån minskat i Landskrona tätort år 2006. Landskrona utmärker sig dessutom positivt i jämförelse med regional och nationell statistik angående anmäld misshandel. Nedgången i antalet anmälda brott sammanfaller med det intensifierade kommunala trygghetsarbetet. I rapporten beskrivs ökad närvaro av trygghetsaktörer i centrum, medling i kritiska situationer och uppsökande arbete som brottsdämpande och brottsförebyggande insatser, vilka sannolikt har bidragit till den positiva riktningen. Otryggheten i Landskrona tätort verkar emellertid bestå. Rapporten behandlar tänkbara orsaker till detta. Aktörerna i studien beskriver media som en orsak till sin egen eller andra människors upplevda otrygghet; lokalpressen sägs ha bidragit till rädsla särskilt för ungdomar med invandrarbakgrund. En vanlig inställning hos tillfrågade Landskronabor är att andra, det vill säga inte i första hand de själva, blir uppskrämda av lokalpressens artiklar.Bilden av ett centrum tömt på andra individer än ungdomsgäng tycks vara särskilt oroväckande. Enligt aktörerna i studien skulle större lugn och ökad trygghet bli den positiva konsekvensen av att ungdomar ägnade sig åt andra aktiviteter än att ”hänga på stan”. Samtidigt efterfrågas liv och rörelse i centrum; fler individer på stan skapar större trygghet. Det är emellertid ”rätt” personer (dvs. inte unga män med invandrarbakgrund) som eftersöks. Rapporten visar på en speciell problematik relaterad till Landskronabornas rädsla för ungdomsgäng. Fokuseringen på ungdomen som problem får till följd att även skötsamma ungdomar blir potentiella hotfaktorer. I detta avseende tycks unga män med invandrarbakgrund bli särskilt drabbade. Etnisk grupptillhörighet som grund för en polarisering av invånarna i Landskrona uppmärksammas i anslutning till detta. Vidare diskuteras Landskronabornas inställningar till trygghetsinsatserna. Trygghetssktörerna (framförallt brottsförebyggarna) beskrivs i positiva ordalag då det handlar om att hålla ordning på barn och ungdomar som vistas i centrum. Den kritik som förs fram kretsar kring deras otillräckliga befogenheter. I rapporten analyseras även trygghetsaktörernas arbete med att åstadkomma lugn på stan. Fyra olika metoder i trygghetsarbetet beskrivs och tolkas; kunskapsinhämtning, samtal, synlighet och aktiveringar. Det handlar här om trygghetsarbetet som förstärkt social kontroll, i synnerhet av unga killar på offentliga platser. ”Den höga brottsligheten i Landskrona” återkommer ständigt i diskussioner med Landskronabor. Detta utgör en del i en allmän nedgångsdiskurs beträffande staden. Två förhållningssätt till denna diskurs urskiljs i materialet; moralisk indignation och socialt entreprenörskap. Oavsett vilken uppfattning man har om diskussionsämnet (dvs. om det anses överdrivet eller inte) reproduceras bilden av Landskrona som en stad förknippad med kriminalitet.

 • 54.
  Burcar, Veronika
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Åkerström, Malin
  The Department of Sociology, Lund University, Lund, Sweden.
  Negotiating a victim identity: Young men as victims of violence2009In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 10, no 1, p. 37-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on an interview study of how 10 young male crime victims talk about violent events and actors involved. It focuses on how the young men present their identities as ‘young men’ who have been victims of violent crimes. In their narrations the men struggle with a cultural understanding that ‘masculinity’ is associated with strength and power, while ‘victim’ is associated with weakness and impotence. During the interviews the young men actualize several balancing acts in their presentation of themselves as men and victims in a delicate manner by use of specific word choice, manner of speaking, laughter, etc. The young men are negotiating a victim identity; they portray themselves by careful positioning as both victims and strong and active young men. By this discursive balancing of identities the young men can ‘be manly’ at the same time as they present themselves as victims. In collaboration with the interviewer the participants negotiate how they want to be known; as ‘victim worthy’ young men, with associations to a ‘hegemonic manliness’.

 • 55.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Autobiografias Testimoniales2010In: GéneRos, ISSN 1405-3098, Vol. 2, no 7, p. 121-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims a critical reading of autobiographies, particularly from a feminist point of view.  But also, on how interpret narrations as witness in society. The text follows a biography Behind my mother’s street by Alexandra Pascalidou, A literal piece, in which the author tells about her feelings and experiences into being immigrant. In other words, about racism in Sweden. A possible conclusion is that immigrant’ s and women’s integration in the Swedish labour market is coloured by racial discrimination. However the emancipation’ struggle is not yet accepted in juridical’s level.

 • 56.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Doing autobiographies: a critical approach2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  My point of departure is that feminist research has to have an emancipatory ambition. This paper aims to reflect around self biography as method. Biographies are testimonies from different angels of experiences, including testemonies. Postcolonial feminist theories criticism about west biographical texts focus on a critique in that often use biographical works, which are excluded from the History. On the other way highlight this standpoint on differential self biographies, as a form into positioning on marginalization, and in different contexts. The ambition with this paper is to analyse a couple self biographies written by immigrants. But when I develop the analysis of it’s I will involve my voice in the middle of their. It because, my ambition is to highlight contextualize these works in a critical understanding about “situated knowledge”.

   

   

 • 57.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Feminism som pedagogiskt projekt2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här texten syftar till att reflektera över rollen feminism(er) har på universitetsundervisningen. Målsättningen är att erbjuda en kritisk översikt över hur feministisk teori och praktik samspelar i relation till undervisning – kunskapsproduktion. Mina egna erfarenheter om att undervisa på universitet ligger som fokus på det empiriskt materialet. Ambitionen att förmedla mina egna erfarenheter kan tyckas vara en självupptagen resa, men min önskan ligger i att öppna nya diskussionskanaler kring ämnen som fortfarande kan uppfattas som känsliga, nämligen i anknytning till sexistiska och rasistiska upplevelser i lärosalar eller i undervisningssituationer.

 • 58.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Feministisk konst och motstånd”: En studie om (genus)nätverken inom konstaktivism2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel kommer att reflekteras om konstaktivister kopplade till migrationsprocesser med fokus på fallstudie som metod; dels genom att bearbeta olika konstnärers livsberättelser, dels genom att analysera deras konstverk samt dokumentera deras diasporanätverk. Texten koncentreras kring följande frågeställning: Hur förhåller sig konstfeminister till konstvärlden generellt och till kvinnor i konstvärlden specifikt? Vilka strategier utvecklar gruppen i gränslandet mellan å ena sidan deras feministiska visioner och å andra sidan deras erfarenheter av diaspora?  Under vilka villkor tolkas och förmedlas deras konstproduktion?

 • 59.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Flowers to the Ocean: A study of everyday practices, rituals and identity in Candomblé.1997Book (Other academic)
 • 60.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Genus och den emancipatoriska pedagogiken: Undersöker motsägelser och motsättningar i den dagliga interaktionen med studenter och kollegor, ur ett feministiskt perspektiv2005Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Genus och den emancipatoriska pedagogiken
 • 61.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  How to interpret autobiographies2011In: Razón y Palabra, ISSN 1605-4806, E-ISSN 1605-4806, Vol. 16, no 76, p. 9-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to reflect on how to read autobiographical texts. The major ambition is to make a point about the political meaning of testimonies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Kolonisering… en röst och priset för integration2006Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar en självbiografisk berättelse om genus och (diaspora) gemenskaper, ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  kolonisering
 • 63.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Pedagogía de Género. Conocimientos críticos: Refleccione sobre la enseñanza en la universidad de Suecia2011In: GénEros, ISSN 1405-3098, Vol. 3, no 10, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [es]

  Este artículo trata sobre la articulación entre “teoría y práctica” (pedagogía de género) en relación a la tarea de aulas. El material usado se basa en mis experiencias personales como profesora en las Universidades de Lund y Halmstad, Suecia. Una conclusión encontrada es que “hacer género” en aulas implica distintas interpelaciones, todas basadas en un diálogo consciente y en un intercambio de experiencias. Situaciones que revitalizan cuestionamientos y hacen necesario romper barreras de silencios y evidenciarlas. Además de que sus testimonios, representan vivencias sobre visiones y opiniones acerca de la igualdad de género.

 • 64.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Postkoloniala röster: om diaspora, mainstream och motstånd2011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie kommer begreppen röster, territoriet och testimonier att nyanseras och tillämpas via kritiska reflektioner av diasporarepresentationer. Syftet är att belysa skildringar av ”olikheter” (kön/sexualitet/ras/etnicitet/klass/nationalitet/ etc.) ur postkoloniala och feministiska ståndpunkter. Ambitionen med studien, inklusive val av materialet, syftar till att illustrera spänningar mellan offentliga respektive vardagliga diskursiva berättelser av och om diaspora.

 • 65.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Röster och motstånd: En studie om (genus)representationer inom hiphop2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna artikel behandlar begrepp (genus)motståndet, som illustreras med utgångspunkt i texten ”A Woman's World” skriven av Nabila Abdul Fattah. Ambitionen är att kunna kritiskt resonera om hur ”testimonier” av marginalisering synliggörs i form av (protest)röster i det svenska samhället. Detta med fokus på en diskussion av ”representationer av olikheter”, ur postkoloniala feministiska teorier.

 • 66.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  (Själv)biografisk subversion2010In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 4, p. 72-75Article in journal (Refereed)
 • 67.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  The centrality of gender and identity in Candomblé: a reflection about religion, gender and society1997In: Universidad Nacional de Montevideo/Ibero America Institutet (red.) La Ciudadania en el Mercosur, Ibero America InstitutArticle, review/survey (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Vardagssamtal mellan kvinnor: feministiska reflektioner kring berättandet2003In: Mer än bara kvinnor och män: feministiska perspektiv på genus / [ed] Diana Mulinari, Kerstin Sandell, Eva Schömer, Lund: Studentlitteratur , 2003, p. 119-136Chapter in book (Other academic)
 • 69.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  ”Vi är inte vagabonder": Om gemenskaper och dess emancipatoriska krafter2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln kommer att diskuteras om ”tillskrivna” respektive ”motstridiga” gemenskaper, mer specifik gemenskaper som utvecklas kring solidaritets aktioner. Detta med syfte av att identifiera, i beskrivningar om samspel mellan den hegemoniska agendan respektive motståndsagendan.

   

 • 70.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Voces de Resistencia: Un estudio sobre género y hiphop2009In: GénEros, ISSN 1405-3098, Vol. 2, no 3, p. 75-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [es]

  Este artículo discute acerca del rol de la “resistencia de género” como forma de protesta testimonial, sobre la discriminación y marginalización (género y etnicidad) en la sociedad sueca.  Como ejemplo ha analizar voy a usar canciones y textos de protesta escritos por Nabila Abdul Fatta, asi como tambien entrevistas con la misma. Textos los cuales podrian inscribirse dentro del debate sobre “género y diferencia” desde una perspectiva feminista y antirasista. El artículo dessarrolla y discute temas centrales acerca de la discriminación (género y etnicicdad) en la sociedad sueca, asi como tambien del rol que el rap feminista y antirasista ocupan en la misma. Esto a partir de demostrar como la voz de Nabila describe, interpreta y representa a un colectivo (género, etnicidad) y de como el rap femenino (poniendo a Nabila como ejemplo) se apropia de espacios públicos transformandolos apartir de sus protestas.

 • 71.
  Cuesta, Marta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  VOICES and TERRITORIES: A Critical Study on Representation of Diaspora2008In: Razón y Palabra, ISSN 1605-4806, E-ISSN 1605-4806, Vol. 13, no 61, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article treats two exhibitions (Voces - a multimedia part within the greater exhibition “Forum Barcelona”, Spain) and (Territories a nomadic exhibition shown at the “Art Museum” in Malmö, Sweden). My aspiration is to critically discuss issues concerning “mainstream representations of diaspora” in a contextual understanding, from a postcolonial and feminist perspective.

 • 72.
  Fors, Vaike
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  How can we learn more about youth’s lack of interest in science centres? : A study with a collaborative approach2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Why do not children in Luleå, Sweden, voluntarily visit the local science centre when they become teenagers? Obviously, in order to study this question the starting-point has to be teenagers’ lives and how the science centre fit into it. This paper focus on how a collaborative approach can give the researcher opportunities to account for the teenagers’ agenda. It is based on a study which provided findings that suggests that the main problem with science centre exhibits from the teenagers’ point of view is the lack of possibilities for personal meaning-making.

 • 73.
  Fors, Vaike
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  How to use video documentation as more than visual note taking2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There may be different reasons to use video documentation as research method. The study presented in this session takes it starting point in assumptions about the world as experienced; things become visible because of how we see them rather than simply because they are observable. Moreover, those visible elements of experience will be assigned different meanings by different people. These assumptions have implications on the way the video documentation is handled in the discussed study. If reality is not necessarily observable visually, how can we then make use of video documentation as a research method? This question will be handled with examples from a study of teenagers’ relationship to a science centre in Sweden. In this study a video camera is used in order to give agency to the informants to produce an account of the exhibits at the science centre and how they can be used. In this way, the video films become a process by which knowledge is produced. The analysis of the films is especially concerned with the social aspects of the production, content and the process by which the visual image has its meanings re-negotiated.

 • 74.
  Fors, Vaike
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  ICT use in the flesh: How to academically represent the sensuous work of the human body2011In: Current Issues in European Cultural Studies: ACSIS Conference 2011, Norrköping, 15–17 June 2011, Norrköping: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS), Linköpings universitet , 2011, p. 90-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is stated that the use of ICTs has become integrated as a fundamental part of the infrastructure in contemporary ever-day social life. For instance, new ICT products play a decisive role for the performance of adolescents’ peer-group communication; it has literally become part of a “way of living” (Christensen & Røpke, 2010). In this paper I explore how a sensory ethnographical approach (Pink, 2009) may contribute to interesting perspectives on the construction of this “new normality”. Thinking of use of new media as a kind of work that implies cultural production, i.e. activities that include both consumption and production of web-based user-generated content, gives an opportunity to place the work (agency) of the human body in the nexus of inquiry. The questions I will discuss in this paper originates from research I have done on teenage use of on-line photo diaries; How are our senses attuned toward cultural forms of participation in web-based activities that have turned into routine? How can this kind of sensory data be represented through sequential art?

 • 75.
  Fors, Vaike
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Science centrets unika förutsättningar.: - Om att sätta lärandet i sitt sammanhang2003In: Några nedslag i livsvärlden: teori och praktik i pedagogisk forskning / [ed] Eva Alerby & Jan Bengtsson, Luleå: Lueå tekniska universitet , 2003, p. 23-32Chapter in book (Other academic)
 • 76.
  Fors, Vaike
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Young peoples' sense making in museums and virtual reality2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  My research interest lies in investigations of how young people use and make meaning of museums. In former research I have focused on teenagers who do not want to participate in museum activities. In my forthcoming study, I am instead interested in museum settings where they have acknowledged the development of contemporary media and ideas about learning and communication and are said to be successful in engaging young people in their activities. The research questions are what these museum exhibits mean to young people who are accustomed users of new media technology. How do young people engage in meaningful activities and what role does new technology and media play in these learning processes? How do these new learning processes influence young people’s use of museums? In this presentation I will outline the design for the first part of my study, in which I will compare young people’s use of virtual meeting places, like Second Life, MySpace and so forth,  with their use of museum exhibits. The comparison between the use of museums and the use of websites like Second Life may be seen as farfetched. However, there are some similarities, which this research will try to take advantage of. The museums often use sensory metaphors when they give form to their practice. For instance, the World Culture Museum in Gothenburg advises the visitors to “come in and open their senses”. At the same time, this could also be the case for websites like secondlife.com. One of the creators Linden Lab vice-president of product development Cory Ondrejka, explains that “Second Life is intended to be a canvas, rather than a world that constrains residents to a specific theme or style… residents have already created areas with fantasy, sci-fi, dystopian, western and dozens of other themes. Their skills and desires determine how they experience the world, rather than the artificial limits of a typical RPG grind.” This is a description that goes in line with the multi-sensory, emotional and aesthetically driven ideology and discourse often used by the museums when they give form to their practice. When acknowledging the multi-sensory and aesthetic dimensions of the informants’ practice, their actions can also be studied as experiences of perception. However, this does not only imply visual perception. Therefore, I aim to develop a “sensory ethnography” as research method, in order to recognize and acknowledge the multi-sensory and aesthetic dimensions of the studied learning processes. In doing so, video camera will be used by the researcher to conduct video interviews in which the informants shows and talks about their sensory experiences of acting in the different settings. Hence, the websites and exhibits in this project are not to be regarded as merely surfaces to experience visually or texts to be “read”, but as a medium to experience with all your senses.

   

   

 • 77.
  Fors, Vaike
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Bäckström, Åsa
  Stockholms Universitet.
  Pink, Sarah
  Loughborough University (UK).
  Sensational learning: How sensory experiences give form to places for learning2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decade academic interest in the senses has increased, indicating what David Howes refers to as a ‘sensual revolution’, a corrective to previous approaches that treat culture as readable text. Following this body of literature, this panel considers the idea of ‘places for learning’ from a perspective that acknowledges the mutlisensoriality of experience. This encompasses not only the directly and more obvious everyday sensoriality of tastes, smells and looks but also, the representations of the senses that saturate magazines, TV and the internet in our highly mediated C21 everyday lives. Studying the multi-sensory and aesthetic dimensions of peoples' learning practices, implies analyzing their actions in terms of experiences of perception – in ways that go beyond a conventional focus on visual perception. Recent ethnographic studies show the importance of sound, smell, taste and touch in how people experience, learn, construct their identities and remember. In this panel we develop these discussions further by exploring how the senses become implicated in contexts where people are engaged in processes of learning. Thus seeking to understand how sensory practices are both implicated in and created in relation to places for learning. In these three presentations we explore the relationship between personal multi-sensorial experiences of looking, tasting and hearing respectively and the collective practices that people engage in when visiting museums, eating and skating.

 • 78.
  Fors, Vaike
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Fritzdorf, Liselott
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Mutiny! What can happen when the informants take control over the camera?2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There may be different reasons to use video documentation as research method. The studies presented in this session both started out with a research design that assumed researcher-controlled video cameras and a search for naturally occurring situations. However, due to different circumstances the cameras were taken over by the informants and some very interesting shifts in perspectives took place. In fact, the produced research material and the video camera itself were assigned new meaning both by the researchers and informants, and provided the research project with different qualities due to the participatory approach. A need for innovation also arose in the analysis of the visual material. In this session we will discuss these shifts of perspectives with examples from our research projects, and what assumptions of the qualities of visual research material that needed to be readdressed during this process. The first research project to be discussed is taking an in-practice perspective investigating a computer game design activity for 7-8 years old and their teachers with the aim to bring clarity to how learning with complex digital tools is constituted within an everyday school activity and how patterns of interaction assume and emerge in such a practice. The second research project involved 15-year old science centre visitors and was concerned with research questions regarding their encounter with interactive science centre exhibits. This will also be related to a third project in which a web-camera is used as a non-human agent in the production of research material.

 • 79.
  Fors, Vaike
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Stocklmayer, Sue
  The Australian National University, Canberra, Australia.
  Rennie, Leonie
  Curtin University of Technology, Perth, Australia.
  Hathayatham, A.
  McCallie, Ellen
  Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, USA.
  Science communication and engagement : Research from four cultures and contexts2008Conference paper (Refereed)
 • 80. Fröhlich-Gildhoff, Klaus
  et al.
  Wigger, AnnegretLecaplain, PatrickSvensson, OveHalmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).Stelmaszuk, Zofia Waleria
  Professional support for violent young people: Results of a comparative European study2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  In the European countries, a lot of different help offers for families with violent acting children and adolescents exist, in general financed and organised by governmental institutions. Respectively, different systems (youth welfare, school, health, justice) are responsible for the target group. These varying responsibilities can be explained by different traditions dealing with problematic behaviour or by different national structures. In a comparative research project within the Daphne II programme of the European Commission, partners from Germany (ZfKJ Freiburg), France (IRTS Rennes), Sweden (University Halmstad), Poland (University Warsaw) and Switzerland (FH St. Gallen) worked together for two years. The project aimed at the analysis and comparison of ambulant help offers for violent children and young people and their families. As on result, common quality criteria for best practice could be figured out. The book addresses practitioners working with violent acting children and adolescents and their parents in different fields, as well as students, lecturers and researchers.

 • 81.
  Gustavsen, Bjørn
  et al.
  Work Research Institute, Oslo, Norway.
  Hansson, Agneta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Qvale, Thoralf U.
  Work Research Institute, Oslo, Norway.
  Action Research and the Challenge of Scope2008In: The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice / [ed] Peter Reason & Hilary Bradbury, London: Sage Publications, 2008, 2, p. 63-76Chapter in book (Other academic)
 • 82.
  Hofmaier, Bernd
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Eriksson, Helena
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Benchmarking av innovationsprocesser i Norden: Jämförelse av utvecklingsorganisationer - Halland/Gnosjö och Hardanger/Sunnhordland2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten har sin utgångspunkt i en diskussion mellan VINNOVA (Sverige), Norges Forskningsråd (Norge) och i ett senare skede TEKES (Finland) om benchmarking av innovationssystem, vilket alla tre länder använde som ett centralt begrepp i innovationspolitiken. Utgångspunkten är att man i de tre länderna utgår från att man kan identifiera och skapa innovationssystem, det vill säga samverkansformationer där olika aktörer samverkar med varandra i syfte att skapa innovationer. Hur man uppfattar detta, vilka aktörer eller aktörsgrupperingar som ingår och vilka slags relationer som utvecklas mellan dessa, varierar. Det här redovisade projektet behandlar fyra utvecklingsorganisationer i Sverige (Halland/Gnosjö) respektive Norge (Hardanger/Sunnhordland). Syftet med projektet har varit att lyfta fram olika aspekter som ses som centrala för utvecklingsorganisationer och med utgångspunkt i dessa lära av varandra. I denna rapport lyfts några av de delar som setts som centrala och som förts diskussioner kring under projektets gång fram. Här belyses likheter och skillnader mellan utvecklingsorganisationerna i de båda regionerna, innebörder av dessa och hur de kan förstås. Avslutningsvis diskuteras några centrala företeelser och processer som förefaller finnas i de flesta innovations- och utvecklingsprocesser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Hofmaier, Bernd
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Eriksson, Helena
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Governance and Learning in Innovation Networks: A tool for support and evaluation of innovation networks2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Collaboration formations such as innovation networks and triple helix formations are becoming important instruments of economic policy and can be formulated as guiding visions. These guiding visions can be effective for turning the view towards specific goals and point out a direction, but they do not help us to understanding what it means to collaborate. With the specific characteristics of collaboration formations there is a need for ways to support the organization and management of the network. The “Support and Evaluation Tool for Innovation Network” (SEVIN) is here suggested as a method to support the collaboration processes through self-evaluation and empowerment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Hofmaier, Bernd
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Hansson, Agneta
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Lundberg, Max
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem: Slutrapport2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2003 startade VINNOVA forskningsprogrammet ”Kunskapsbildning och organisering”. Programmet inriktade sig på metod- och kunskapsutveckling för organisering och ledarskap, för att, som man uttryckte det

  ”…främja utvecklingen av framgångsrika kunskaps- och värdeskapande system” (Vinnova, 2005). Programmet handlade om att utveckla kunskap och kompetens om metoder och former för organisering av kunskapsbildnings-

  och innovationsprocesser. Ett tjugotal projekt fick finansiering och föreliggande rapport är ett av resultaten av dessa projekt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 85.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Att utmana förändringens gränser: En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis the overall aim is to analyse conceptions of change with the point of departure being texts developed within the framework of three development partnerships financed by the European Social Fund's Equal Programme 2001-2007. The development partnerships, consisting of collaborating parties from both the public and private sector, aimed at developing new methods and ideas in order to counteract discrimination and all kinds of inequality in working life. The thesis poses the following research questions: How are the problems that the development partnerships intended to counteract described? What appears as important to change in order for discrimination in working life to decrease? In what ways are changes aimed at combating discrimination and contributing to increased gender equality and diversity in working life deemed possible? What motives emerge behind the visions of creating a working life without discrimination? How are gender and other social categories constructed and how do these constructions impact on the conceptions of change that emerge? The ideas, perspectives and interests that characterise the understanding of changes in working life in the studied texts, are illustrated with the aid of theories on how society's forms of rule have changed from government to governance and theories on how gender is done. Furthermore, why certain perspectives and ideas emerge and the consequences of them is analysed based on institutional ethnography and concepts such as social relations and ruling relations. The thesis' analysis points to how the consensus-based organisational form of partnership and the politics and principles that are reflected in the Equal Programme together with notions on growth, leadership and gender create limits for the conceptions of change. Limits that in certain respects entail that society's relations of power and inequality, instead of being challenged, are reproduced. Based on the results of the study, the importance is emphasised of continuously taking one's point of departure in identifying and challenging the limits to how one can speak of change, since the dominant conceptions of change may be an expression of the ruling relations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 86.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  City guiding and the production of time-spacesConference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The attempt of this paper is to investigate the practice of guiding tourists through the city. The study shows that guiding is more than just informing of a crowd. Instead, guiding is viewed as a performance of playful, but yet serious animations of known and unknown elements from now and then, here and there, inside and outside, and as creative compositions of time-spaces. When the guide operates in, points at places, and performs places, the group produces places through co-optive making in moments of shared group experience. Guiding, as a practice of representing, making and co-making, also allows for displacements, connections, intersections and hybrids of different time-spaces.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 87.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Forskaren som sam-producerande samhälls-entreprenörManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om att beskriva möjligheterna forskare och andra deltagare i kollektiva sammanslutningar har att bidra till samhällsutvecklingen som entreprenör, genom att relatera till en studie om kollaborativa och intervenerande approacher vid vindkraftsetableringar i Laholms kommun. Jag vill ta upp på vilka sätt forskare och andra kan bidra till utveckling genom deltagande och till och med ledande de processer som verkar för utveckling i samband med naturresursprojekt i landsbygd.

  Studien kommer dels att omfatta tankar kring hur samhällets komplexitet kräver nya sätt att förstå fenomen. Jag driver därför en tes om att vi behöver begreppsliga hybrider för att förstå problematiken kring samhällsentreprenörskap. Dels vill jag försöka formulera hur forskaren kan bidra till samhällsutveckling i samma andetag som man genomför forskning. Forskning är ingen utanförstående aktivitet som kan förhålla sig neutral till det fält man undersöker. Forskaren är, tvärt om, en katalysator för händelser och idéer genom sin närvaro. En del i arbetet ägnas därför åt den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för interaktiv forskning. Dels vill jag driva tesen om att samhällsentreprenörskapet inte alltid behöver vara ett ”one-man-project”. Erfarenheterna från forskning kring lokala utvecklingsfrågor talar snarare för att man samarbeta med olika aktörer på ett systematiskt vis. Poängen som artikeln vill driva är att man bör bilda kompetensgrupper för samhällsentreprenörskap (KfS) där syftet, förutom att bidra till entreprenörskap, är att generera nya kollektiva färdigheter och kompetenser.

  I slutet av artikeln presenterar jag de olika sätten som forskare och andra kan ingå som samhällsentreprenörer mot bakgrund av en egen studie som ägde rum under sommaren och hösten 2007-2008, med titeln ”Vindkraft och landsbygdsutveckling ur ett kollaborativt perspektiv”.

  Syftet med mitt bidrag är en förståelse av hur kollektivt entreprenöriella ordnande krafter kan användas för att åstadkomma en utveckling genom konstruktionen av process- och projektgrupper med forskaren som en av flera aktiva deltagare. Målsättningen med samhällsentreprenörskap handlar i denna mening om att skapa systematik kring hur dialoger och processer kan ledas för att åstadkomma ett brukarinflytande med utgångspunkt i ett synsätt där multipla ordningar och performativa praktiker som omfattar mer än bara en typ av rationalitet. I en sådan systematik är det väsentligt att beakta de vetenskapsteoretiska dilemman som de interaktiva forskningsansatserna väcker en diskussion kring.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 88.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Framing learning conditions in geography excursions2011In: International Education Studies, ISSN 1913-9020, E-ISSN 1913-9039, Vol. 4, no 1, p. 21-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate and frame some learning conditions involved in the practice of geographical excursions.

  The empirical material from this study comes from several excursions made by students in human geography and an ethnometodological approach through participant observation is used. The study is informed by theories from human geography as basis for reflection and discussion.

  The results from this study show firstly that conditions for learning in excursions are conditioned by the particular method of learning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 89.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Förstudie: Utvecklingsdialog kring en gemensam HR-funktion bland företag i Halland2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande rapport bygger på förberedande diskussioner och genomförandet av en workshop i avsikt att undersöka företags syn på och behov av en delad HR-funktion. Projektet har genomförts inom ramen för strukturfondsprojektet Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Halmstad, och företaget som har samverkat med högskolan inom detta projekt är Arbetslivsresurs i Halland.

  Resultatet är uppdelat i två separata delar. Den första delen handlar om vad som uppnåddes i själva workshopen, och den andra delen i resultatet handlar om resultatet från hela förstudien.

  När det gäller resultatet från själva workshopen så visade diskussionerna kring de olika case som presenterades att det finns en tydlig motsättning mellan två olika roller. Å ena sidan har en företagare höga ambitioner och en yrkesmässig roll, och, å andra sidan finns den faktiska situation som råder i företagandet i alla de vardagsmässig aktiviteter som det innebär.

  Spänningen mellan dessa olika roller framkommer när företagare presenteras inför de dilemman som de olika casen innehåller. Företagarna uttrycker en hög ambition som tar sig uttryck i att lösningarna på problemen ofta innebär att det är de själva som behöver axla mer ansvar, t ex genom att man måste bli bättre på att kommunicera eller coacha sina anställda när organisationen visar tecken på oro. De olika typer av oro som nämndes var konflikter, organisatoriska dilemman, överbelastning, sjukdomar eller turbulens i gruppdynamiken. Samtidigt berättar företagarna att det är svårt att ta itu med just dessa problem eftersom vardagen präglas av ett högt tempo. Verksamheten präglas ofta av stress, att det saknas organisationsfunktioner som tar hand om personalproblem eller att det saknas kunskap om hur man förebygger eller löser personalrelaterade problem när de uppstår. 

  Resultatet från workshopen visade att företagarna ansåg att tjänsten i form av en delad HR-funktion var angelägen och viktig. Resultatet visar också hur svårt det är för en företagare att överblicka en verksamhet som präglas av småskalighet, samtidigt som företagarens yrkesroll omfattar höga ambitioner och möjligen en inlärd disposition som tar sig uttryck i att själv ta på sig allt fler ansvarsuppgifter.

  Kombinationen av dessa två variabler och motsättningen dem emellan utgör grogrunden för de problem som en delad HR-funktion inriktar sig på att lösa. Det är därför möjligt att en utlokalisering av HR-tjänster kan öka trivsel, effektivitet och därmed ökad lönsamhet för mindre företag.

  Studien visar även att det finns möjligheter att bygga in tekniska lösningar i tjänsten, t ex en webbportal. En teknisk lösning skulle kunna innebära att vissa specifika krav på tjänsten tillgodoses, t ex behovet av att vara anonym i en inledande kontakt samt kravet på tillgänglighet när problemen uppstår. 

  Det andra resultatet i denna studie kan slutligen sammanfattas att deltagarna såg behovet av en delad HR-funktion, och att man omedelbart efterfrågade funktionen utifrån frågor om kostnader och var kunde hitta mer information.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Guiding and the production of time-spaces2009In: Guiding and guided tours / [ed] Petra Adolfsson, Peter Dobers and Mikael Jonasson, Göteborg: BAS Publishers , 2009, p. 31-51Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 91.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Halmstads Hamn och Stuveri ur ett transportgeografiskt perspektiv2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Med anledning av att omfattande infrastruktursatsningar i Halmstads hamn diskuteras skall Halmstads Hamn och Stuveri AB till Halmstads Rådhus AB bland annat redovisa samhällsekonomiska effekter. Föreliggande översikt över Halmstad Hamn och Stuveri AB är gjord i syfte att skapa en förståelse för hamnverksamheten ur ett transportgeografiskt perspektiv. Studien är av översiktlig karaktär och försöker fånga pågående och framtida funktioner som är av regionalgeografisk, social, ekonomisk och global betydelse för Halmstad som stad såväl som för Halmstads hamn. Studien använder som empiriskt material, intervjuer och tillgängligt material från Halmstads hamn och statistik. Översikten visar att ett helhetsperspektiv är nödvändigt för att förstå transporternas betydelse generellt, och för att förstå de nätverk och länkar som en hamnverksamhet bygger upp i förhållande till Halmstad och dess omland specifikt. Ett motsatt perspektiv utgörs av det partikulära perspektivet, eller ett synsätt som ser verksamheter som isolerade företeelser utan kopplingar till andra verksamheter. När ett sådant partikulärt perspektiv får ett alltför dominant utrymme kan det skapa geografiskt länkade konsekvenser för utvecklingen i en region som omger Halmstad. Översikten visar också att det är viktigt att Halmstads Hamn och Stuveri AB inte begränsas i sina förutsättningar att följa med i de dynamiska förändringar som omvärlden skapar i form av konjunkturförändringar, regionala konkurrenssituationer och förändrade krav på effektivitet och miljötänkande. De förutsättningar som krävs för att bibehålla en position som regional transportnod och logistikcentrum, samt för att kunna utvecklas till en konkurrenskraftig aktör, är att hamnens verksamheter betraktas ur ett helhetsperspektiv och inte som en isolerad och oberoende verksamhet. Hamnen har förutsättningar att utvecklas till en stark aktör i en större region genom infrastruktursatsningar (djuphamn), logistikutveckling och miljöinnovationer. Flera av dessa utvecklingsområden görs sannolikt med fördel i samverkan med Högskolan i Halmstad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 92.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Innovativa designprinciper för social samverkan vid vägutformning2003Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This report describes the results from a pre-study of innovative principles for social collaboration when designing roads. Expected results were to know more about road use from a social perspective, in order to develop road design that supports desired behavior with reference to traffic safety- and accessibility aspects of the proposition of transport politics. Continued research will aim at further understanding of social elements and their integration into road design.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 93.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Innovativa designprinciper för social samverkan vid vägutformning: Förstudie2002Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar förstudie samt fortsatta studier om innovativadesignprinciper för social samverkan vid vägutformning. Förstudiensförväntade resultat har varit att få kännedom om väganvändning samt ansatser för att genom vägutformningen stödja önskvärt beteende med utgångspunkt från trafiksäkerhets- och tillgänglighetsaspekterna i den transportpolitiska propositionen. Syftet med förstudien har varit att få veta mer om hur väganvändning går till samt att konstruktivt reflektera över hur trafikplanering och vägutformningen kan underlätta väganvändningen och förstärka det sociala samspelet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 94.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Marknadsföring och planering av en attraktiv landsbygd2010In: GPMS Proceedings 2009, Del 2 / [ed] Petra Adolfsson & Rolf Solli, Göteborg: University of Gothenburg , 2010, p. 5-18Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kommuner har sedan en tid tillbaka arbetat med att marknadsföra sina varumärken för attkonkurrera med andra platser om att attrahera rätt sorts människor med ekonomiskt och kreativt kapital (Florida,2002). Syftet med detta arbete är att med hjälp av analyser av bilder och dokument från marknadsföringsprocessenvisa på konsekvenserna för relationen skapad av marknadsföringen mellan Laholm ochKnäred, och att jämföra dessa processer med traditionella planeringsprocesser i ett rumsligt perspektiv.Det är en undersökning om de konsekvenser som traditionell planering och marknadsföringen av Laholm fårför en i kommunen perifer plats. Metoden som använts i detta arbete är bildanalyser med stöd av geografiskteoribildning kring centrum-periferi, analyser av texter om marknadsföringsprocessen, samt teorier omvarumärken och marknadsföring av platser. Studien visar att det krävs en ökad medvetenhet om hur platserrepresenteras, hur faktiska resurser allokeras, och hur viktigt det är att inte satsa allt krut på kommunala ellerlokala varumärken i marknadsföringen av platser, utan att även se till en geografisk dimension när man pratarom marknadsföring och utveckling. Studien visar också att traditionella planeringstänkande reproducerar rumsligaojämlikheter genom heterogena processer, medan marknadsföringsprocesser skapar samma effekter medhjälp av homogena processer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 95.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Performance as slightly constrained creativity: Structure, culture practice and the creation of places in traffic2004In: Abstracts, Washington: The Association of American Geographers , 2004Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Performanceascreativity
 • 96.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Technology as Place Dependent Practice - Traffic Lights2001In: ESA, 2001 Helsinki. New Technologies and New Visions of Society, 2001, p. 17 s.-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to discuss humans and technology, with focus on traffic lights, as place dependent. Relations between humans are complex and infrastructure, such as the traffic lights are seen as  quasi-objects that stabilize social relations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 97.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  The Performance of Improvisation: Traffic Practice and the Production of Space2004In: ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, ISSN 1492-9732, E-ISSN 1492-9732, Vol. 3, no 1, p. 41-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to discuss an ethnographic study of traffic in terms of theproduction of space. Traffic participation, negotiation and collaboration are viewed from aperformative perspective in this study. That is, traffic involves multiple ways of creatingdifferences between continuity and interruptions, making order in mundane spaces througha continuous and simultaneous struggle involving non-verbal, non-human, human, textualand other discursive means. Performance not only involves a process of the relationalconstruction of identity; the term is widened to include all sorts of practices that areinvolved in the human project of creating places and producing spaces in conditions thatcan be defined as negotiations. Identity is one important aspect in this relationalinteraction. Empirical findings also suggest, however, that it might also be important tolook further into a process called presentational presence. The performance of apresentational presence is here seen as one aspect of practice through which negotiationsamong traffic participants are constructed in relational ways. Performance in traffic canthus not be reduced to a mimetic practice of temporarily involved actors. Producing spacesand creating places is viewed as an existential project involving the negotiation of order. Iargue that there are specific elements in the act of performance by way of presentation thathold a seed to perpetual change at the same time as they reproduce multiple andsimultaneous order. This argument will be supported by examples from studies of nonverbal communication in traffic. Order is here represented by knowledge of scriptlikemaps of pre-given and preconceived, normative and non-normative, clues on how toact in specific situations. Therefore the production of new acts, and thus a different order intraffic is dependent on the knowledge structures in which they take place. It is argued thatmultiple knowledge structures are used as the starting point for improvisation andnegotiations. Practice in general could be said to be a continuously ongoing struggle forchange in preconceived order. This continuous and simultaneous struggle can be defined asan on-going-ness. Thus, it is not any stable and given order that makes traffic work.Instead, traffic emerges out of certain practices that aim at reproducing, and at the sametime changing an order, ultimately producing more or less safe and effective spaces. Rulesrepresent such knowledge structure that aims at order and which traffic participants use asassociation for practice and meaning. Knowledge structures, order, improvisation andnegotiation are thus intertwined and inseparable. Without order there would be noimprovisation, and without improvisation, order would be difficult to define at all.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 98.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Translating guided tours into mobile technologies2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to interrogate mobile technologies that carry guided tours applications in comparison with a live guided tour, in order to learn what different experiences they produce. By assembling different theoretical tools for understanding the vocabulary of guided tours, mainly thoughts that are directed towards an understanding of the non-cognitive geographies, the study uses thicker descriptions from guided tours in Göteborg, Budapest and in Köpenhamn. These thicker descriptions are then used as means for illustrating and analyzing further the vocabulary of guided tours. For the comparison different examples from the Internet have been used. The conclusion is that some dimensions of live guided tours can be translated into mobile technologies, and some dimensions are difficult to include.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 99.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Vindkraft och landsbygdsutveckling ur ett kollaborativt perspektiv2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The development within wind power energy has gone from a small scale production to a large industry. I this phase of development it does not seem motivated to repeat all arguments for reducing carbon monoxide sources. Rather, the focus in this study is directed towards processes of implementation of visions to planning in practice, where environmental goals are to be fulfilled and lead to a sustainable development for a local community.

  The aim of this study is to follow the processes involved in the wind power projects in Laholm municipality, by investigating the wind power discourses in the view of landscape theories concerned with the relation between man, nature and society, and to put concepts and arguments into action by dropping them to actors and networks, through action research.

  The study will answer the following questions:

  1. What actors are in foreground and in background when issues regarding wind power plants are discussed?

  2. In what ways can we understand the relations between man, nature and society in this case?

  3. What does the arguments concerning wind power consist of and how can they be explained towards the use of resources?

  4. What social and economical consequences may the wind power projects have for the community?

  5. What are of concerns for the researcher who is intervening through action research?

  6. How did the collaborative and deliberative processes succeed in the planning implementation process?

  The study shows that when resources are at stake in a local community, it will activate and accentuate the boundaries between different groups. Arguments describe these boundaries related to land owners and others, between those who primarily see the landscape as a landscape for production and those who see it as a landscape for recreation. The activated boundaries make it difficult for some actors to openly state their position in the wind power issue. Processes of change take time, and it is also concluded that early local involvement and slow processes may facilitate acceptance of these landscape changes. The study shows the importance of considering the relations between humans and their landscapes and that the key to managing change goes through this understanding. Management of implementation processes are ideally strategically planned for as involving the complex relations between man and nature, rather than presupposing NIMBY explanations. Processes of change takes time and therefore the aim of leading processes should work cautiously with establishing local participation and encouragement.

  It is likely that the wind power projects will produce possibilities for local companies if the plants are put into place, and if they produce the estimated power planned for. However, these changes are also dependent on the local community, the municipality, the region and the state, through willingness to support with knowledge, information, strategic plans, economic support for entrepreneurs, and general capacity building processes. It is also likely that some people will chose other places to live in, but that new people will chose to move to the community. It is therefore important to map and make use of these new builders in the process of capacity building for a sustainable community.

  Researchers have an important role to play as intervener in the processes between local communities, authorities and companies. The researcher can help as collector analyzing opinions and values regarding natural resource projects. The researcher can also analyze and present experiences from other similar projects to local community as well as to authorities and companies involved in the process. The researcher can also contribute as leader of processes by staging learning processes in groups, handling conflicts and managing creative development processes.

  The most evident problem in this study was the difficulties in reaching out to the local actors. Efforts were instead made to visit them in other forums where they met of other reasons. An action research strategy was therefore to be where things is happening and to make room for issues of development in these contexts, for instance on Internet, in school, on local meetings, and in interviews.

  Although the interest for wind power in Laholm seems to have reached a stage where the loudest land owner voices claim to want more of the benefits from wind power energy, it is important to produce plans for action, knowledge and to lead the processes of local development in Sweden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 100.
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Wind power, capacity building and rural development - what if no one turns up?2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to follow the processes involved in the wind power projects in Laholm municipality, by investigating wind power discourses in the view of landscape theories concerned with the relation between man, nature and society, and to put concepts and arguments into action by introducing them to actors and networks, through action research.

  The study tried to answer the following questions:

  1. In what ways can we understand the relations between man, nature and society in this case?
  2. What does the arguments concerning wind power consist of and how can they be explained related to the use of resources?
  3. What social and economical consequences may the wind power projects have for the community?
  4. What are of concerns for the researcher who is intervening through action research?
  5. How did the collaborative and deliberative processes succeed in the planning implementation process?

  The study shows that when resources are at stake in a local community, it will activate and accentuate the boundaries between different groups.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
1234 51 - 100 of 153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf