hh.sePublications
Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Nordström, Hanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kvinnligt och manligt språk - finns det?: En kvalitativ analys av texter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språket är onekligen vårt mest effektiva kommunikationsmedel och med hjälp av det kan vi uttrycka våra känslor, skapa kontakt med vår omvärld, förmedla information och så vidare. När vi talar och kommunicerar med andra väljer vi medvetet eller omedvetet vilka ord vi använder och hur mycket vi uttrycker dem och genom dessa val bidrar vårt språk till att skapa våra identiteter. Inom den språkvetenskapliga inriktningen språksociologi studeras hur olika faktorer, såsom hur vi vill uppfattas, den aktuella situationen och vem vi kommunicerar med, påverkar de språkliga val vi gör. I språksociologiska studier tas även hänsyn till hur andra variabler, såsom geografiskt ursprung, samhällsklass, ålder och kön, samspelar med varandra och hur de påverkar vårt språkliga beteende.

  I denna uppsats står relationen mellan språk och kön i fokus. Det bottnar i mitt personliga intresse för hur språket speglar samhället vi lever i och de olika roller vi tilldelar oss själva och andra. Språk och kön är ett språksociologiskt område som studerar om samband finns mellan språkanvändning och kvinnors och mäns sociala roller och hur det i så fall tar sig uttryck. Många språksociologer har riktat sin uppmärksamhet mot dessa samband och en mängd studier har också genomförts inom området. Språk och kön ses därför ofta som en egen språkvetenskaplig inriktning.

  Tidigare forskning om språk och kön har främst fokuserats på talat språk, medan relationen mellan språk och kön i skriven text inte har fått samma uppmärksamhet. Det är dock inte självklart att relationen mellan språk och kön ser likadan ut i skriven text som i talat språk och därför förtjänar även det skrivna språket att sättas i fokus inom forskningen om språk och kön. Jag har följaktligen valt att göra en analys som fokuserar på skrivet språk i form av tidningsartiklar. Denna studie kan förhoppningsvis vara intresseväckande genom att den bortser från förutfattade meningar och fördomar om kvinnors och mäns språk och istället lyfter fram deras faktiska skriftspråk.

 • 502.
  Norell, Ulrika
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  När tillvaron ställs på sin spets: kan gudstro utgöra en salutogen faktor enligt teorierna om logoterapin och KASAM?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på om en kristen gudstro kan utgöra en salutogen faktor vid svåra kriser enligt teorierna om logoterapin och KASAM. Samtal med några personer som har gått igenom traumatiska kriser och som tycktes använda sig av sin gudstro i krishanteringen, fick mig att börja reflektera över hur en persons livsåskådning påverkar hans eller hennes sätt att handskas med kriser. Jag har använt mig av två metoder; litteraturstudier och intervjuer, för att kunna jämföra mitt empiriska intervjumaterial med teorier om logoterapin och KASAM. I resultatet framkom det att gudstro under vissa förutsättningar kan utgöra en salutogen och meningsskapande faktor vid större kriser. Dock måste gudstron vara flexibel, obetingad och trygg för att kunna bevaras och förbli funktionell som meningssystem efter en större kris. Andra viktiga faktorer för att gudstron ska kunna fungera som en salutogen faktor vid kriser är en positiv gudsbild och ett stödjande nätverk av andra troende.

 • 503.
  Norling, Hanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  I huvudet på en mördare: en studie av den fiktive våldsmannen i fem filmer1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen har som syfte att utreda gestaltningen av den fiktive våldsmannen. Grunden till uppsatsen är den sedvägliga sympati man kan luras att hysa för en våldsverkare i film. Följdfrågan är varför den fiktive våldsmannen överhuvudtaget existerar och erhåller sådan popularitet. För att utreda våldsmannen har fem sinsemellan olika filmer analyserats. Då filmerna uppvisat fler skillnader än likheter har en analysnyckel utverkats för att finna svar på de mest relevanta frågorna. Analysnyckeln har sin grund i de psykoanalytiska och socialpsykologiska teorier som använts. Uppsatsens konklusion är att verklighetens våldsman skiljer sig från den man möter i filmen. Den fiktive våldsmannens beteende förklars ofta genom antingen sociala eller psykologiska missförhållanden. Våldsmannens konfliktfyllda inre rationaliseras och blir endimensionerat.
 • 504.
  Normann, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  “En dag är prinsen här...” : Ett komparativt studium och en feministisk läsning av Askungen.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar en folksaga i förvandling. Först presenteras Askungesagans historia, versioner och spridning i korthet och dessutom vilken typ av folksaga den räknas till. Därefter redovisas ett komparativt studium där likheter och skillnader mellan sagans tre idag mest kända versioner presenteras. Vidare görs en närgranskning av en av dessa - Walt Disneys Version - ur ett kritiskt feministiskt perspektiv. Begreppet Askungekomplex tas också upp. Jag kommer fram till att Askungesagan har genomgått en rad förvandlingar/förvanskningar under sin långa historia.
 • 505.
  Norrman, Fredrik
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  En idé- och lärdomshistorisk studie av teorier om mänsklighetens ursprung.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Många myter handlar om människans ursprung. Ofta är det ett försök att urskilja människan från resten av naturen. På 1700-talet bestämde Linné att Homo sapiens var benämningen för den förnuftiga människan. På 1800-talet presenterade Darwin evolutionsteorin. Människan var en del av naturen. Forskare började söka efter en felande länk, en apmänniska. Vid slutet av 1800-talet fann Dubois länken som senare döptes till Homo erectus. På 1980-talet fann Leakey gränsen mellan apa och människa, Homa habilis. Teorin innebar att habilis var köttätare, vilket hade medfört en ökad hjärnstorlek. Habilis utvecklades till erectus som spred sig över världen. De moderna människorna utvecklades senare ur erectus, troligtvis i Afrika. Upprätt gång är typiskt för en människa, men det krävs även språk och självmedvetande för att vi ska betrakta en varelse som mänsklig. Det mänskliga språket utvecklades för 30 000 år sedan då symboler målades på grottväggar.
 • 506.
  Norrman, Fredrik
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Hjärnforskaren David H Ingvar (1924-2000) och utvecklingen av teorierna om hjärnans delar2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  På 300- och 400-talen var celläran en hjärnfysiologisk teori. Hjärnan indelas i sinnen, resonerande och minnet. Under renässansen minskade cellärans betydelse. På 1800-talet var frenologin populär, människans karaktär skulle avläsas utanpå kraniet. Den moderna hjärnforskningen , innefattande Brocas och Wernickes språkområden, betraktade inte längre frenologin som trovärdig. Seymor Kety (1915-2000) inledde försöken med blopdflödesmätningar på 1940-talet. Louis Sokoloff (1921- ) försökte mäta mänsklig hjärnaktivitet vid mental aktivitet, men metoden var för grov. David Ingvar (1924-2000) var professor i klinisk neurofysiologi i Lund. Tillsammans med Niels Lassen (1926-1997) utvecklade han blodflödesmätningsmetoden. Genom att injicera ett ämne i blodet kunde de avläsa blodflödesförändring vid mental aktivitet. Tkeniken förbättrades av Ingvar och Jarl Risberg (1941- ), de kunde mäta under längre perioder. David Ingvar påverkades av sin morfar, hjärnforskaren Salomon Henschen (1847-1930) som upptäckte hjärnområden som styr syn och hörsel. David Ingvar föreverkligade sin morfars dröm och inledde studierna av sinnenas lokalisation på levande människor.
 • 507.
  Norvik, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tepic, Danijela
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tapia, Jimena
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Religion, enligt vem? En jämförande studie av religionsvetenskapliga teorier2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den här uppsatsen ämnar undersöka hur ett fenomen, som i vardagstal inte anses vara religiös, kan uppfattas utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Det valda fenomenet är Vit Maktkulturen i Sverige. Analysen bygger på tre religionsvetenskapliga definitioner ur tre olika religionsvetenskapliga horisonter. För att kunna analysera resultateta av dessa horisonter konstrateras de olika horisontera med hjälp av Pierre Bourdieus praxisteori.
 • 508.
  Norvik, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tepic, Danijela
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tapia, Jimena
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Religion, enligt vem? En jämförande studie av religionsvetenskapliga teorier2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen ämnar undersöka hur ett fenomen, som i vardagstal inte anses vara religiös, kan uppfattas utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Det valda fenomenet är Vit Maktkulturen i Sverige. Analysen bygger på tre religionsvetenskapliga definitioner ur tre olika religionsvetenskapliga horisonter. För att kunna analysera resultateta av dessa horisonter konstrateras de olika horisontera med hjälp av Pierre Bourdieus praxisteori.

 • 509.
  Nygren, Johanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "She's just not there": A study of psychological symbols in Haruki Murakami’s work2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay a novel by the Japanese author Haruki Murakami, The Wind-up Bird Chronicle, is examined through dreams as a psychoanalytical phenomenon or spectacle. The novel is a complex work but mainly circles around the main character Toru, a middle-aged man in modern Japan whose wife leaves him unexpectedly. The focus in this essay is on the dream symbols in this novel and how they have a narrative function, i.e., how the symbols can be tied to the main character Toru’s real life problems, more specifically, his problems with femininity. The psychoanalytical approaches used in this essay are Sigmund Freud’s and C G Jung’s theories on dreams. Material from another novel by Murakami, Norwegian Wood, which contains the same type of symbolic imagery as The Wind-up Bird, is also included.

 • 510.
  Nylander, Caroline
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Barbro Bäckström Järndukskroppar2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 511.
  Nyman, Marianne
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  English as a Second Language: a general study of attitudes Engelska som andraspråk en attitydundersökning1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Syftet med uppsatsen är att besvara frågorna: Vilken inställning till den obligatoriska engelskundervisningen i svenska skolor har unga människor? Och vad är deras inställning till att använda det engelska språket i klassrummet? Uppsatsen påvisar/belyser bl a den grundläggande betydelsen av förståelse för hur elever skiljer sig från varandra i inlärningsprocessen, förhållandet mellan personlighet och andraspråksinlärning, skillnader mellan flickors och pojkars inställning till läraren.
 • 512.
  Nööjd,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Johan,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ålandsfrågan: Kampen mellan Finland och Sverige 1917-19211997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  1917 börjar det åländska folkets kamp för att bli en del av det svenska riket. En rörelse som fick namnet “Ålandsrörelsen” grundades av frivilliga, med uppgift att få till stånd Ålands avskiljande från Finland. Dessa aktiviteter ledde till intensiva förhandlingar mellan de finska och de svenska regeringarna. Efter en tid stod det klart att de två rivalerna inte kunde komma överens. Man var tvungen att ta till internationell hjälp. Frågan togs upp vid fredskonferensen i Paris som i sin tur hänsköt den till den nystartade organisationen Nationernas Förbund. Vid freden efter första världskriget hade folkets självbestämmanderätt starkt betonats. Det var denna princip som det åländska folket hänvisade till. Efter stora överläggningar togs ett beslut till Finlands favör. Detta blev ett stort bakslag för det nästan 100% genuint svenska folket på Åland.
 • 513.
  Odefalk, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  A Study of Swedish Students’ Mastery of Words and Their Meaning(s)2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  This study aims to investigate Swedish students’ knowledge of words and their different meanings. Since, both secondary school students (A- and B-course) and university students (A-course) take part in this study focus is also on the development from one level to another. Another question that is answered concerns the students’ ordering of the different meanings of the words with multiple meanings. A comparison is conducted with the order in a dictionary and the order in which the students have put the meanings. The students’ use of dictionaries is also considered and compared to their result. The material in the present study consists of the students’ result from a word test containing 48 words all of which are polysemous words. The study shows that the students’ word knowledge is good in general and that a development occurs among the different levels. The students’ ordering of the meanings did not however follow the dictionary’s to a high extent.
 • 514.
  Ohlsson, Catharina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Den ansiktslösa rösten: Analyser av Jenny Holzers verk och en studie i den konsthistoriska bilden av henne.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tittar närmare på fyra verk av Jenny Holzer. Hennes konstnärskap jämförs även med Guerilla Girls. Huvudmetoden utgörs av bildanalyser och jag presenterar också tolkningsmöjligheter utifrån ett genusperspektiv. Utöver detta har jag med en konsthistoriografisk undersökning fått fram hur den generella bilden av Holzer ser ut.

 • 515.
  Olander, Helena
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  A couple hours to kill: En feministisk narratologisk analys av Helen Zahavis Dirty Weekend och Bret Easton Ellis American Psycho2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Utifrån konventioner om vad som är manligt och kvinnligt har jag tittat på huvudpersonerna, en kvinna som mördar i Dirty Weekend av Helen Zahavi, och en man som mördar i American Psycho av Bret Easton Ellis och hur romanerna påverkas av de är skrivna av en kvinna respektive en man. Till min hjälp har jag en artikel om feministisk narratologi av Maria Nikolajeva.
 • 516.
  Olander, Maria
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Hållbar utveckling i turismnäringen.: En studie om turismföretagens jakt på ett hållbart arbetssätt genom miljödiplomering.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företag som arbetar för miljön blir allt vanligare inom olika branscher i Sverige. Hållbar utveckling beskrivs idag som lösningen på dagens miljöproblem, bland företagskretsar kallas detta även för miljömanagement. Miljödiplomering är ett verktyg som används för att företagets verksamhet skall påverka miljön så lite som möjligt. Sverige ligger i toppen av länder som arbetar med hållbar utveckling och i och med den ökade miljödebatten i världen känner företag press från kunder och andra intressenter till att agera. Miljödiplomeringen gör att företag kan vara med och förändra klimathoten och kämpa för hållbar utveckling.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är undersöka hur miljödiplomering fungerar för företag inom turismbranschen. Företagets negativa och positiva åsikter om miljödiplomering kommer att redovisas. Är miljödiplomering ett bra verktyg för företag som vill arbeta mot hållbar utveckling?

  Metod: I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ undersökning. Jag har tolkat och granskat insamlat material från 5 stycken djupgående intervjuer med företag som har en miljödiplomering.

  Resultat: Hur företagen har genomgått sin miljödiplomering har varit olika men det som företagen har gemensamt är att alla de fem företagen har en positiv upplevelse från att ha blivit miljödiplomerade. Några företag anser att miljödiplomeringen har varit billig medans enstaka mindre företag tycker att den har varit dyr. En genensam åsikt från alla de fem företagen var att de svarade att miljödiplomeringen var för enkel att uppnå. Däremot tyckte alla företagen att det är viktigt att göra någonting för miljön och att miljödiplomeringen var ett bra verktyg för företag att använda sig av.

 • 517.
  Olofsson, Anna-Maria
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Manchester vs: London - The etymology of the place-names of the two areas in connection with British history2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The fact that five invasions have taken place in Great Britain, which all made a big impact on the country, makes the history of place-names particularly interesting. The aim of this essay is therefore to compare place-names in the Manchester area and the London area, and try to find the origin of the names. An additional aim is to find out which foreign invasion, if any, has coloured the areas the most.

 • 518.
  Olsson, Joakim
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tyskland och skuldfrågan: En historiografisk och komparativ studie av svensk och tysk Förintelsefacklitteratur, 1996-20102014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study is primarily of historiographical type, but also uses comparative method and qualitative text analysis. It mainly aims to explore how Germany and the issue of guilt have been portrayed in Swedish and German nonfiction literature (excluding teaching materials) during the years 1996-2010, in the context of the Holocaust, but also makes a comparison between these two countries' depictions. Furthermore, it also examines whether it is possible to link the various depictions to specific theories, in this case determinism together with the actor and structural perspectives, as well as to other potential factors such as the authors' personal connections to the Holocaust or the millennium. In addition, overall trends is an aspect which is examined. Despite the fact that the Holocaust has been the subject of extensive research, no study with the same selection as this one has been carried out before. Previous research presented in the essay therefore has a more general character.

  The purely historiographical part of the essay shows that the German people are depicted as both perpetrators and victims, but also that Hitler, the SS and the Nazis always have to carry the heaviest burden when it comes to guilt. Furthermore, so-called “passive actors”, in Swedish as well as German literature, endures a lot of criticism for the way they acted during the Holocaust. In addition, both the actor and structural perspectives are used by all authors in various degrees, while determinism only is discernible in a few cases. The comparison, in turn, indicates that it is usually only minor details that distinguish the Swedish and German authors' depictions. The obvious subjectivity of the subject leads to questions regarding how factual one really can be when writing about such a delicate field as the Holocaust. Why the authors depict the Holocaust in the way they do, is therefore an issue which future researchers may try to answer.

 • 519.
  Olsson, Lina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Does context matter? An investigation of word knowledge and self-evaluation among Swedish upper secondary school pupils2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  This study focuses on the difference between knowing a word in a context and without a context. The first aim is to see if there is any difference in the results if some pupils get the word in a context and some without a context. If there are any differences classes, gender and motivation is used to explain the differences. A second part of the essay is dealing with self-evaluation; the pupils are evaluating their English vocabulary knowledge. Two tests were constructed, one word test and one context test. They consisted of the same 40 words, but in the context test they were put in a sentence. 155 upper secondary school pupils took these tests, 79 pupils took the word test and 76 pupils took the context test. They also answered a questionnaire with some questions that would be interesting for the analysing of the results.
 • 520.
  Olsson, Magdalena
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Svensson, Martin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "Be som om ni kommer att dö imorgon, men arbeta som om ni skulle leva för evigt" - en studie av en mouridisk dahira i Stockholm -2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mouridiyya är en senegalesisk sufiorden, som sprider sig i världen genom att medlemmarna flyttar till nya städer och nya länder. De finns också representerade i Sverige och har bl. a bildat en bönecirkel, en dahira, i Stockholm. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mouridiska immigranter bygger upp sin organisation i Sverige, särskilt när det gäller religiös mötesverksamhet, ansvarsfördelning, ekonomi, könsperspektiv och koppling till Senegal eller Gambia, samt att undersöka om detta kan länkas till teorier om religion och migration. Vi har fått möjlighet att besöka den mouridiska gruppen och fått en att undersöka den utifrån vår frågeställning. Vi har varit med om en vanlig lördagsdahira samt besökt en konferens som Dahira Mouridoullahi Touba Sweden anordnade på temat ”islam och ickevåld”. Vi har genom fältstudier samt intervjuer skaffat oss en bild av dahiran och i nedanstående arbete presenterat det vi kommit fram till.

 • 521.
  Olsson, Malin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Prästen under 1800-talet ur ett maktperspektiv. En kvalitativ textanalys utifrån Foucaults disciplinteori2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka prästens makt i församlingen under 1800-talet i Sverige utifrån Foucaults disciplinteori. Uppsatsen skall svara på hur prästens makt över församlingen gav dem möjlighet att utöva disciplin och hur de kunde disciplinera församlingsmedlemmarna. Som teoretisk utgångspunkt används Foucault tankar med hierarkisk övervakning, normaliserande sanktionens metoder (straff) och examen. Materialet är hämtat från tidigare studier om prästens liv, församlingsmedlemmarnas plikter och husförhör. Uppsatsen visar att prästens makt går att applicera i Foucault tankar om makt med hjälp av disciplin.

 • 522.
  Olsson, Sven-Olof
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kolsmyr, Håkan L.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Arkiv i Halland: En vägledning till arkiven i länet2003Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den offentliga verksamheten dokumenteras och sparas tack vare offentlighetsprincipen i statliga och kommunala arkiv, men sämre är det ställt med det som händer oss i vårt arbetsliv, i företag, i hem och på fritid. Detta är till ett stort bekymmer för den historieintresserade allmänheten. Tack och lov finns det enskilda krafter i ideella organisationer och näringsliv som tar tillvara och bevarar även den senare typen av material. För Hallands del har genom idogt intresse hos hembygdsföreningar och folkrörelseorganisationer m m skett en omfattande insamling av arkivmaterial beträffande den enskilda verksamheten i Halland. Ambitionen med denna bok har varit att så långt möjligt ringa in och samla lejonparten av förekommande offentliga och enskilda arkiv. Av de tusentals arkiv som omnämns kan man skapa sig en ganska god bild av vad som kännetecknat hallänningen under de senaste 150 åren, ja i vissa fall mycket längre tillbaka - ända ner i den danska tiden. Här erbjuds således fritidsforskaren och yrkeshistorikern liksom gymnasie- och komvuxstuderanden en rad möjligheter att gräva vidare i historien. Dessutom kan den intresserade genom de post-, e-post- och hemsidesadresser som förekommer hitta spännande ingångar till det som är av värde och intresse för honom eller henne.

 • 523.
  Onsarp, Linda
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Fredrika Bremer Förbundets Halmstadskrets.: En uppsats om medlemsrekrytering och media 1930-1945.1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att se om media kan vara gynnande för medlemsmobiliseringen i en förening som Fredrika Bremer Förbundets Halmstadskrets. Frågeställningarna är: Hur använde sig Halmstadskretsen av tidningen som medium? Främjade de sina syften? Fick kretsen ett högre medlemsantal efter att ha synts aktivt i media? Om eller om inte, varför? Vilken sorts information var det som spreds, fredrikavänlig eller kritisk? Den tidsmässiga begränsningen är 1930-1945. De medium som undersöks är Hallandsposten samt förbundets egen tidskrift, Hertha. Utgångsantagandet var att ju högre medverkandefrekvens i media desto högre medlemsantal. Detta antagande falsifieras om korrelationen medlemstal och medverkandefrekvens baseras på både den kvalitativa och den kvatitativa medverkandefrekvensen. Dock framträder en positiv korrelation om man enbart ser till den kvalitativa medverkandefrekvensen. I detta fallet stämmer utgångsantagandet. Materialet utgörs av arkivmaterial om kretsen, tidningar samt litteratur.
 • 524.
  Osmancevic, Selma
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Arbetarkvinnornas intressen - En jämförelse av tidningen Morgonbris i två decennier2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar Svenska Socialdemokratiska Kvinnoförbundets (SSKF) medlemstidning Morgonbris. 1920- och 1950-talets upplagor studeras. 1920-talet undersöks eftersom kvinnoförbundet var nybildat och i en uppbyggnadsfas. På 1950-talet var kvinnoförbundet etablerat och undersökningens syfte är att undersöka vad kvinnoförbundet ansåg vara viktigt under dessa perioder och jämföra resultaten med varandra. Primärkällan är kvinnoförbundets medlemstidning Morgonbris. Litteraturen består främst av Gunnel Karlsson, Eva Ekstrand och Hulda Flood. Hermeneutisk metod används för att förstå texternas syfte och kunna sätta dem i ett sammanhang. Resultatet av undersökningen visar att kvinnoförbundet fungerade både som en stödtrupp och påtryckare mot partiet. Ur genuskontraktets synpunkt utmanade kvinnorna genuskontraktet när de motsatte sig manliga partikamraters åsikter vilket skedde bland annat i atomvapenfrågan. Under båda decennierna kämpade kvinnoförbundet främst för kvinnofrågor även om en del andra frågor diskuterades främst under andra decenniet.

 • 525.
  Palm, Jenny
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  The Polish planned Economy 1950-1990: with Focus on the Civil Society and the Gierek Era1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The Soviet communism regime implemented planned economy in Poland in the post - world war II years. Priority was given to fast industrialisation and heavy industry in the country. The Polish people suffered badly and reacted several times in riots to improve for the better. The Polish planned economy year is a long period of struggle, a struggle against the authorities and for freedom. The essay analyses the planned economy in a quite different perspective. However, some attention is given to the economic and political factors, the most important element si the civil society. The essay is focusing on the Gierek era that was a period of severe economic and social difficulties. Document have been collected and analysed both in Swweden and in Poland. The Polish people have never totally submitted to the communist society. With the strong Polish nationality and supporting catholic church it was difficult for the Party to rule the country. The level of legitimacy was low during the communist years in Poland.
 • 526.
  Penicka,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  George,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Den böhmiska invandringen till Oskarströms textilindustri (1890-1923)1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen ger svar på följande frågor: Orsaker bakom den böhmiska invandringen. Tidpunkt för arbetarnas ankomst och deras antal. Arbetarnas hemort i Böhmen/ Mähren. Kom de för att stanna permanent? Finns det några spår efter böhmarna?
 • 527.
  Penicka, George
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ett fredsförbund i medeltidens Europa? Kung Georg av Böhmens Europaprojekt (1460-1464)2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen undersöktes ett senmedeltida politiskt projekt vars syfte var att skapa ett europeiskt fursteförbund. Målet var att lösa inter-nationella konflikter, skydda medlemstaterna och stärka deras centralmakt.Planerna i sina tre utvecklingsfaser(1460-64)formades av den husitiske kungen Georg av Böhmen och hans internationella rådgivare vilka var präglade av patriotismen, reformsträvan och renässansens humanism.Den tjeckiske kungen som utövade stabilitetspolitik, baserade sin politiska makt på städerna och lantadeln.
 • 528.
  Penicka, George
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Stotmähriska rikets uppkomst och fall1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Stotmähriska rikets uppkomst i början av 800-talet var en viktig händelse i Mellaneuropas historia. Riket hade en betydelse i samband med frankernas expansion österut. Uppkomsten av en stark slavisk statsbildning precis i utkanten av frankiska politiska, och romersk-katolska religiösa intressen, gav upphov till en rad långdragna konflikter. Den mähriske fursten Rostislav insåg snart betydelsen av en stark oberoende kyrklig organisation, som en grundpelare för en friktionsfri utveckling i riket. När hans förfrågan om en kristen mission avvisades från Rom, vände han sig till Bysans, och fick ett positivt svar. Kristnandet i Mähren hade visserligen pågått långt innan den bysantinska missionen, främst genom tysktalande präster med latinsk liturgi, men fick föga verkan bland den slavisktalande befolkningen. Därför var det av stor vikt att bysantinska missionärer använde sig av slaviskt språk och liturgi. Deras arbetet godkändes i början av påven, för att senare under kung Svatopluks rike helt förbjudas och ersättas av latinska präster. Kung Svatopluks rike expanderade snabbt och lade under sig en rad omkringliggande områden och stammar. Det var då (870-894) Stormähren nådde sin kulturella höjdpunkt och ryktbarhet inte bara i Europa utan även i främre Asien. Efter Svatopluks död, orsakade inre stridigheter mellan hans söner en splittring bland förbundsstammarna och det försvagade riket, kunde inte försvara sig mot framryckande magyarerna. Det var också de som orsakade den slutliga upplösningen av Stormähriska riket.
 • 529.
  Per, Andrén
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  och,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Henry, Bengtsson
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Att rekvirera skifteEn studie av initiativtagarna till laga skiften i Färgaryds socken 1827-19361997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Färgaryds socken, Hallands län berördes föga av storskiftet och enskiftet. Först genom laga skifte kom inägorna att skiftas. Uppsatsens syfte har varit att studera vilka personer på lokal nivå som tog de avgörande stegen för att genomföra laga skiftet och vilka konsekvenser, i termer av kvarboende/ avflyttning, skiftet fick för dessa.
 • 530.
  Persson,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Marja,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kulturlandskap och landskapsförändringar på hemmanen Bolet och Ry i halländsk skogsbygd1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  De senaste seklerna har vårt samhälle förändrats i grunden. Den agrara revolutionen var en viktig faktor för denna utveckling. Här har jag undersökt hur 1800-talets kulturlandskap såg ut och förändrades. Undersäkningsområdet bestod av tre hemman, med tillhörande torp och backstugor. Huvudsakligen har lantmäterimaterial använts, men även mantals- och husförhörslängder har bidragit till att få struktur på arbetet. En inventering av området har gjorts för att se vilka lämningar som finns kvar i dagens landskap. Flera förändringar av kulturlandskapet som omfattande nyodlingar, byggandet av torp och backstugor sker under början av 1800-talet fram till laga skiftena 1867-69. De är emellertid de största förändringarna, som resulterade i radikalt annorlunda gårdar vad gäller, storlek, utseende och bebyggelse. Många torp försvann och nya gårdar byggdes. Fortfarande finns det en del spår från 1800-talets jordbruk att beskåda i området. De är bäst bevarade i områden som är skogsbevuxna. Mycket har också försvunnit under årens lopp.
 • 531.
  Persson, Fredrik
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  The Use of New Slang Words and New Slang Expressions in Informal Speech2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The aim of the study was to observe the use of new slang words and new slang expressions in informal American and English speech. As research material two American talk shows were used. The concluding research questions were to categorise the findings and then to see if that could disclose something concerning new slang words and expressions. The categorisation involving the new slang words were done by means of Yule's word-formation process. Regarding the expressions Hudson's fixedness continuum was applied. Besides contributing with new slang words and expressions the study reached some interesting observations. A most notable observation was the fact that two new word-formation processes could be documented.
 • 532.
  Persson, Joel
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Antinazistisk propaganda i spelfilmer2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 533.
  Persson, Karina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Des hommes et des dieux: "Devenir humain, c'est devenir Dieu," car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu". Irénée de Lyon (II siècle).2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ger en kort sammanfattning av det koloniala Algeriet och tiden efter frigörelsen från Frankrike. Under 90-talet mördades många människor i Algeriet, darav 7 munkar i Tibhirine. Denna händelse har filmats av Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Filmen analyseras beträffande  dialog, foto och musik. Den senare delen av uppsatsen behandlar betydelsen av filmen för en dialog mellan islam och kristendomen i Frankrike.

 • 534.
  Persson, Katarina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  The Gender of Magic: Terry Pratchett’s Equal Rites as fantastic, carnivalesqu eand interrogative Bildungsroman2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The aim of this essay is to situate Terry Pratchett’s novel “Equal Rites”, to define and describe its genre using the keywords, “fantastic”, “carnivalesque”, interrogative and “Bildungsroman”. I analyse and explain what their implications are using John Stephen’s schema of charateristics of interrogative texts.
 • 535.
  Persson, Maria
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Skolväsendet i Slättåkra socken 1842: 19311995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats behandlar skolväsendets tidigaste utvecklingsfas. Rumsligt har jag begränsat uppsatsen till Slättåkra socken och tidsligt till den period som kyrkan hade det största inflytandet över skolan. Mitt syfte var att få en inblick i skolväsendets utformning och utveckling under perioden samt att undersöka vilka problem som uppstod i och med skolans införande. Jag har använt mig både av litteratur och arkivmaterial till uppsatsen. Speciellt Slättåkra kyrkoarkiv, i Slättåkra har haft en flitig besökare på sistone. Här kan man se hur skolan utvecklas och blir mångsidigare. Från att ha varit ambulerande blir den fastare och fastare. Problemen var många och svåra men löstes efter hand.
 • 536.
  Persson, Robert
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Lagan och Nissan: Två kraftkällor 1850-19322000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats behandlar faktorer och aktörer i industrisamhället som påverkar etableringen av vattenkraft i Lagan och Nissan. Till arbetet har den abduktiva metoden samt den källkritiska metoden använts för granskning av litteraturen och tryckta källor. Uppsatsen är indelad i två huvuddelar. Den första delen behandlar faktorer och aktörer som påverkat utvecklingen och etablerandet av vattenkraft i Nissan. I denna studie ingår även en förklaring till varför Lagans halländska sträckning låg outnyttjad ända till 1906 då en stor utbyggnad inleddes. För Lagans del kom utbyggnaden som ett resultat av tekniska förbättringar samt ingenjörskonst i kombination med en nationalism som önskade en inomstatlig energiförsörjning. Detta gav upphov till att ett stort kapital var villigt att satsas av kommuner och industrimän. Ytterligare förändringar i lagsystemet ledd till effektivt utnyttjande genom vattenregleringar. Uppsatsen ger ett händelseförlopp i Lagan och Nissan med begränsningsåren 1850-1932.
 • 537.
  Persson, Sofie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kvinnor i islam enligt Inte utan min dotter och Under olivträden2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 538.
  Persson, Ulrika
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Cultural Trauma and Cultural Identity: A Study of Pilate in Toni Morrison's Song of Solomon2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a study of the character Pilate in Toni Morrison’s novel Song of Solomon. It employs a postcolonial theoretical perspective in order to explore the cultural trauma that Pilate experiences in the aftermath of slavery. Furthermore, it analyses the impact of that trauma on the formation of Pilate’s own cultural identity.

  When defining cultural trauma and cultural identity, the works of Edward Said, Homi Bhabha and Frantz Fanon are used. In this discussion, terms such as "double consciousness", "unhomeliness" and the "Other" are employed as a theoretical background to the analysis.

  Pilate’s trauma consists of being an orphan. Moreover, she is rejected as "Other" both by her brother as well as by each society that she settles into. Although suffering from this trauma and being all alone in the world, Pilate manages to both affirm her cultural heritage as well as to use it in a positive way when dealing with the trauma and creating her own cultural identity. In her case, she is able to stay close to her roots and to avoid the feeling of double-consciousness and unhomeliness. Instead she has a solid foundation in her ancestral past and the cultural identity it represents.

 • 539.
  Petersson, Anders
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland1997Student paper second termStudent thesis
  Abstract [de]
  Uppsatsen är en systematisk genomgång av tyska massmedier. De politiska funktionerna som massmedier har redogörs det för, liksom deras rättsliga ställning och den nuvarande strukturen på massmedier i BRD. Mediemarknaden analyseras också, sedan följer en genomgång av tidningar, tidskrifter, magasin, radio coh TV, kabel/satellit etc. Uppsatsen avslutas med en diskussion om konkurrensen mellan medierna och också en diskussion om informationskällor.
 • 540.
  Petersson, Daniel
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Deutschland und die EU1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [de]
  I uppsatsen redogör jag för den europeiska unionens uppkomst och dess utveckling från 1950-talet. Jag beskriver också de olika institutioner som finns och vilka befogenheter de har. jag redogör också för de viktigaste rättsprinciperna. i avsnittet om EMU nämner jag de s.k. konvergenskriterierna och citerar en del personers åsikter om EMU. Jag avslutar arbetet genom att ge lite egna reflexioner om EU och dess framtid.
 • 541.
  Petra, Jernmark
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  WEIBLICHES UND MÄNNLICHES SPRECHEN1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [de]
  It is rather understandable and quite expectable that people coming from different countries or even different parts of the same country have different ways of communicating and behaving. Culture can shape a person in such a way that the viewpoints on things can differ considerably among people. But if two persons come from such differences are something we wouldn’t normally expect. But women and men do have different viewpoints on things and have actually a different language code, which can cause much misunderstanding and frustration if people are not aware of the fact. The same words and the same ways of behavior have different value for them. Many conflicts could be avoided if people were only aware of such code differences so they could concentrate on real problems instead. This does not mean that they should change their way of expressing and behaving and adopt the partner’s code in order to avoid conflict situations. Awareness and acceptance of the differences could be a step forward.
 • 542.
  Pettersson, Gunilla
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Hanne Ørstaviks romantrilogi ur ett genusperspektiv2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I den här uppsatsen studeras vilken bild av kvinnan, delvis också mannen, som ges i romanerna "Kärlek", "Lika sant som jag är verklig" och "Tiden det tar" vilka är skrivna av Hanne Ørstavik. Till grund för analysen ligger Yvonne Hirdmans teorier om genus, en klassifikationsanalys hämtad från Phil Dahlerup samt synpunkter från Nina Björk.
 • 543.
  Pettersson, Karina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Von Salz und Hering zu mittelniederdeutschen Lehnwörtern in der schwedischen Sprache2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [de]
  Der Aufsatz handelt von der Bedeutung des Salzes im Mittelalter. Die grossen Heringsfänge in Skanör und Falsterbo und der dadurch bedingte Salzbedarf, die Verbindung Lüneburger Salz - schonensche Heringe - deutsche Siedlungen im Schonenbereich werden hier behandelt. Der deutsche Einfluss auf die schwedische Gesellschaft und Sprache ist ein anderes Thema.
 • 544.
  Pettersson, Lotta
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tora Vega Holmström genom Pierre Bourdieus fältanalys, samt en postkolonial analys av Utanför ett musikcafé i Biskra (1929)2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Tora Vega Holmström (1880-1967) beskrivs ofta som en avantgardistisk kolorist som gärna använde exotiska motiv. I min uppsats redogör jag för TVHs förutsättningar, strategier och status i konstens Sverige med tonvikt på åren 1910-1930, med hjälp av sociologen Pierre Bourdieus modell för maktpositionering i kulturella fält. Dessutom görs en översiktlig beskrivning i TVHs porträtt- och figurbilder, men tonvikt på det varierande bildspråket och den öppna inställning hon tycks ha haft gentemot sina modeller. En av hennes ”negerbilder” Utanför ett musikcafé i Biskra analyseras ur ett postkolonialt perspektiv och verket ställs i relation till det tidiga nittonhundratalets värderingar och till TVHs egna ord. Genom att använda förstahandskällor som brev och samtida recensioner har jag fått värdefulla upplysningar om TVHs sociala och ekonomiska situation och även kunnat nyansera den bild som förmedlas i Birgit Rausings biografi över TVH. I ett självporträtt från 1904 framstår TVH som en rakryggad och stolt person, egenskaper som senare märks på flera sätt i hennes konstnärskap, såväl i bildspråket som i andra faktorer i hennes karriär. Hon hade många goda förutsättningar för att lyckas som konstnär då hon föddes in i en kulturellt och intellektuellt stimulerande uppväxtmiljö. Olika kontakter gav henne utställningsmöjligheter, ledde till beställningsarbeten, gav henne konstnärlig feedback eller stöttade henne ekonomiskt. Å andra sidan mötte hon motstånd i konstens fält på grund av att hon kom från Skåne och var kvinna, ett motstånd som inte minst syns i recensioner från hennes levnadstid. Hon ville inte låta politiska eller ekonomiska frågor och problem påverka det konstnärliga uttrycket. I breven framstår TVHs vänskapsrelationer som nära och samtidigt fruktbara med tanke på konstnärskapet. Vännernas stöd i kombination med hennes starka integritet, tycks ha varit förutsättningar för det bildligt och bokstavligt talat färgstarka inslag hennes bilder var och är på den svenska konstkartan. Hon tillhörde inte det svenska kulturlivets elit, men konsekrerades stegvis och blev framför allt en del av det skånska konstlivet. Hennes position kan delvis förklaras med de ekonomiska och strukturella faktorer som Bourdieu talar om.  TVH tycks dock ha varit mer intresserad av ett fritt konstnärskap, meningsfulla relationer och sociala sammanhang, än att bli vad Bourdieu menar att alla fältets agenter strävar efter: att bli fältets härskare. Utanför ett musikcafé i Biskra (1929) föreställer två afrikanska män i halvfigur, med bortvänd kroppsställning och blick och karikatyrartade anletsdrag. Beaktande att publiken var svensk och vit ur de övre samhällslagren i en era präglad av kolonialism och exotism hävdar jag att bilden kan betraktas på ett distanserande, objektiverande sätt.

 • 545.
  Pettersson, Sofia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM). Halmstad University.
  "Zagrebs Louvre" - i skuggan av väst: Om uteslutningar av östeuropeisk konst i konsthistorien med utgångspunkt i Mimara-museets samling i Zagreb2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ifrågasätta den rådande västerländska historieskrivningen. Genom att undersöka Mimara-museets konstsamling i Zagreb och samlaren Ante Topic Mimara (1898-1987) vill jag problematisera förhållandet mellan västerländsk historieskrivning och Östeuropa. Utifrån museikatalogen (1989) och artiklar av Thomas Hoving och Konstantin Akinsha har jag undersökt vem denne kroatiske samlare var och hur han samlade. Två olika sidor beskrivs. En tydlig nationalistisk syn på samlingen, samlaren och museet ges av katalogen medan artiklarna beskriver en systematisk konsttjuv och förfalskare med kontakter hos flera högt uppsatta europeiska politiker och ledare. Med Carol Duncan undersöks syftet med Mimaras donation av konstsamlingen till Kroatien liksom museets utformning och det budskap som förmedlas. Flera likheter finns med de amerikanska donatorer som Duncan beskriver, inte minst drömmen att genom sitt museum bli odödlig och historisk. Samlingens innehåll diskuteras i relation till den västerländska konstens kanon och James Elkins teorier om konsthistoriens form. Tillsammans med Gill Perry och Colin Cunninghams redogörelse för vad den klassiska konstens kanon innehåller konstaterar jag att det har varit den sortens samling Mimara velat skapa. Även liknelsen som man från museets sida gjorde vid öppnandet 1987 genom att hävda det som ”Zagrebs Louvre” beskriver vilket perspektiv som museet och Mimara haft. För att försöka besvara uppsatsen frågeställning om varför Östeuropa har uteslutits och fortfarande utesluts i konsthistoriekonstruerandet använde jag mig av Tom Sandqvist och David Carrier. Den huvudsakliga anledningen är enligt dessa två den historiskt ideologiska skillnaden mellan öst och väst, i kombination med de kulturella likheterna. Östeuropa har alltså betraktats som annorlunda men inte tillräckligt exotiskt för att inkluderas som till exempel afrikansk och asiatisk konst som har en given plats i konsthistoriska översiktsverk. I uppsatsen undersöks också dagens debatt om östeuropeisk konst i förhållande till Västeuropa och västerlandets sätt att berätta konstens historia. Den debatten sker till stor del av SocialEast Forum och deras arbete genom seminarier och forskning, vilket även sker i samarbete med just Mimara-museet. Problemen är många kring hur man ska förhålla sig till denna samling och dess starkt ifrågasatta proveniens, men just därför desto mer intressant. Undersökningen visar på en förändrad och mer kritisk attityd i Kroatien till den västerländskt präglade historieskrivning som Mimara-museets samling speglar. Denna uppsats resulterar snarare i fler frågor än svar, men frågor vi måste börja ställa.

 • 546.
  Pettersson, Ulf
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ingmar Bergman som författare: En intermedialstudie i romanen Enskilda samtal2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen studeras Ingmar Bergmans roman Enskilda samtal ur ett intermedialt perspektiv som lyfter fram det sätt på vilket Bergmans arbete som film- och teaterregissör påverkat romanens narrativa struktur. En rad inslag i berättartekniken är av sådan karaktär att de påminner om filmens uttrycksformer. Det gäller bland annat de rikliga förekomsten av visuella markörer, utnyttjandet av multiperspektivism och skiftande fokalisering. Pantomimliknande inslag och en montageliknande uppbyggnad av verket förstärker intrycket av att det handlar om en filmiserad roman. Studien pekar också på en rad inslag i texten som kan knytas till Bergmans arbete vid teatern, såsom en riklig beskrivning av karaktärernas gester samt en ytterst detaljrik miljöbeskrivning. Avslutningsvis konstateras att Bergman noggranna studier av de egna familjealbumens fotografier får ett direkt genomslag i texten, främst i ansikts- och miljöbeskrivningar samt att författaren gärna utnyttjar ikoniska och filmiska projiceringar, vilket ytterligare tydliggör det markanta visualiserande inslaget i Bergmans prosa.
 • 547.
  Pichler, Gabriella
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kamerakontakt Om det direkta mötet mellan karaktär och åskådare2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 548.
  Pitkänen, Kim
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ekologiskt Hållbar Turism: En nisch för naturens bästa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt att turismen för med sig negativa ekologiska konsekvenser och har gjort det sedan charterturismen på allvar slog igenom under -50 och 60-talet. På senare tid har alternativ turism börjat gro och tagit sig upp. Att massturismen är dominerande råder det inga tvivel om men det är viktigt att alternativ turism såsom ekoturism ser dagens solljus, en nisch i turismen som ska vara ekologiskt hållbar.

  Vandringen mot toppen är lång och brant för den ekologiskt hållbara turismen, nyligen har den börjat se dagsljuset men massturismen tar åt sig nästan all energi från solljuset. Det innebär att den ekologiskt hållbara turismen måste kämpa i hård konkurrens med de andra aktörerna på marknaden. Aktörer som i dagsläget och även i fortsättningen kommer vara starkare, men det säger inte att det inte finns plats för ekologiskt hållbar turism.

  Uppsatsen visar att det finns ett bra utbud av litteratur om ekoturism som tar upp både skrämmande exempel där varumärket utnyttjats till skadligare verksamhet och exempel med rätt använd ekoturism som ett verktyg för värnande av biologisk mångfald. Den litterära granskningen redogör för betydelsen av ekologiskt hållbar turism och vad som kan göras för att nå dit.

  En enkätundersökning gjordes i sydvästra Sverige med syfte att ta reda på hur folket ser på ekologiskt hållbar turism. Vissa intressanta skillnader fanns mellan personer av samma kön och kvinnor gentemot män, men glädjande var att de flesta av dem 136 svarande trodde eller hoppades att den ekologiskt hållbara turismen har en ljus framtid att gå till mötes. I Sverige har vi idag 81 av Naturens Bästa godkända ekoturistarrangörer. Trots skuggan från de större verksamheterna verkar det finnas tillräckligt med ljus och plats för den ekologiskt hållbar turismen att slå sig in på marknaden.

 • 549.
  Plava, Albiana
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Främlingar i förvandling: En sociologisk analys av främlingskap i tre filmer av Roberto Rossellini2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar hur främlingskap framställs i tre av Roberto Rossellinis filmer, ”Stromboli”, ”Europa ´51” och ”Viaggio in Italia”. Utgångspunkten är sociologi med inriktning på främlingskap där syftet är att avtäcka hur främlingen i varje film skildras, vad som utgör främlingskapet, om det löses och i så fall hur.  I min analys har jag tillämpat tematisk och narrativ analys av filmerna, vilka ställts i relation till uppsatsens teoretiska utgångspunkter utifrån Georg Simmel, Zygmunt Bauman, Julia Kristeva och Janet Wolff.

  Studien visar hur främlingskapets olika aspekter berörs och hanteras i filmerna. Klass, kultur och kön är tre avgörande och genomgående faktorer som frambringar främlingskap. Inledningsvis är huvudkaraktärerna en del av främlingskapet, men en medvetenhet väcks och en transformering av dem och deras relationer till de andra börjar. Främlingskapets lösningar finns i en aspekt som binder filmerna samman, nämligen religionen. Den hjälper huvudkaraktärerna att konfrontera det främmande hos dem själva och därmed avlägsna det som skrämt dem i mötet med den andre.

 • 550.
  Pont, Delphine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Performance in Speech: Switches in Style and Pronunciation among some native English Speakers2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  We are all aware of switches of style and pronunciation when the subject or/and the listener changes. However, very few of us can precisely define the exact changes that occur when speakers switch. The aims of the present study are to investigate: * how the pronunciation of words become more casual, even sometimes diverting from standard English to vernacular English * how the pauses in speech (which often occur to give the speaker time to think about what they want to say next) are furnished. For example, does the speaker change his habitual hesitation words when he speaks in a more casual way? * what kind of discourse markers are used in two different levels of speech
891011121314 501 - 550 of 730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf