hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
93949596 4751 - 4780 of 4780
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4751.
  Ångström, Mikael
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kvasiexperimentell studie över effekten av ett uppgiftsspecifikt mentalt träningsprogram2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om effekten av ett uppgiftsspecifikt mentalt träningsprogram går att mäta i en kvasiexperimentell situation. Undersökningen syftar vidare till att utforma och utvärdera ett uppgiftsspecifikt mentalt träningsprogram. Försökspersonerna utgörs av fem stycken manliga cyklister (N = 5). De två första är 14 år med resp. 4 års erfarenhet, den tredje är 15 år med 3 års erfarenhet, den fjärde är 16 år med 5 års erfarenhet och den femte är 22 år med 13 års erfarenhet. Försökspersonerna deltog i två mätningar av en för övningen speciellt utformad ergometer-cykelövning (som ställer krav på den aeroba uthålligheten) med 4 veckors mental träning där i mellan. Den mentala träningen utgörs av ett 25 min långt program, innehållandes visualiserings övningar samt respons suggestioner. Försökspersonernas resultat utgörs av hur länge varje fp orkade hålla sig över sin på förhand individuellt uträknade pulsgräns. Fyra fp förbättrade sig på ett markant sätt. Hos tre av dessa kan den mentala träningen antagas ha påverkat resultatet på ett avgörande sätt. Tidigare forskning stödjer i stort dessa resultat, inga kausala samband kan dock dras p.g.a. undersökningens kvasiexperimentella natur.
 • 4752.
  Ångström, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Larsson, Joakim
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Individens utveckling inom cykelsporten: En teoretisk studie om individens positiva och negativa utveckling inom cykelporten1999Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Under de senaste året har cykelsporten drabbats av en hel del skandaler. Två av världens bästa cykelstall uteslöts från Tour de France och dopingsskandalerna avlöste varandra. Det har dock inte blivit mycket bättre i år då fyra cyklister redan blivit avstängda från Giro d´Italia. En fråga som man ställer sig är: vart är cykelsporten på väg, och vad är det som sker med individenrna? Är det så att man inom cykelsporten måste dopa sig för att kunna vara konkurrenskraftig? Går det att få sporten ren från “skiten” eller är det bara en utopi? Vinnaren som kommer i mål, vinner han därför att han har kämpat bäst eller har han bara bäst läkare?
 • 4753.
  Åsa, Augustsson
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kära Dagbok...: Dagbokens betydelse för patienten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska fokus ligga i den enskilda patientens behov och önskningar och omvårdnaden skall vara individanpassad. Patienten skall vara delaktig och uppleva trygghet och respekt. Vid god omvårdnad måste sjuksköterskan utgå från den unika patientens behov, erfarenheter och upplevelser varpå kunskap om personen i fråga krävs. Dagboksanteckningar kan identifiera tillstånd och känslor hos patienten, vilket kan fångas upp av sjuksköterskan som i sin tur får ökad förståelse för den individuella patientens behov. Syftet med studien var att beskriva dagbokens betydelse ur patientens perspektiv. En litteraturstudie där resultatet baserades på tolv artiklar genomfördes. Resultatet belyser att dagböcker som företeelse kan identifiera känslor och tillstånd hos patienterna vilket kan hjälpa sjuksköterskan till ökad förståelse för den individuella patientens behov. Dagböckerna ökade patienternas medvetenhet om sin sjukdom eller tillstånd, vilket ledde till bättre följsamhet vid egenvård, symtomlindring och ökad delaktighet i vården. Detta kan ses som ett verktyg utifrån vilket sjuksköterskan planerar olika omvårdnadsåtgärder vilket bör uppmärksammas och utvecklas i omvårdnadsutbildningar. Dagbokens användningsområde bör expanderas och kommande forskning bör genomföras i syfte att utveckla dagbokens betydelse som ett effektivt omvårdnadsverktyg i dagliga rutiner.

  Fulltekst (pdf)
  Kära Dagbok... Dagbokens betydelse för patienten
 • 4754.
  Åshage, Carina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Terrorism i morgonpress och kvällspress2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4755.
  Åshage, Carina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Terrorism i morgonpress och kvällspress2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken diskurs som präglar nyhetsartiklar (från Dagens Nyheter och Aftonbladet) som handlar om terrorism och terrorister.

  Teori: Studien görs ur ett diskursanalytiskt och semiotiskt perspektiv genom att studera artiklarnas huvudsakliga ämne, den schematiska strukturen samt hur ordföljden och ordvalet ser ut i nyhetstexterna.

  Metod: Undersökningen grundar sig dels på en kvantitativ analys där artiklarnas huvudsakliga ämne bestäms, dels på en djupare, kvalitativ analys där nyhetstexterna granskas mer ingående gällande den språkliga formen.

  Resultat: Resultaten visar att den språkmässiga skillnaden i rapporteringen om terrorism i artiklarna från de båda tidningarna är marginell. Den största skillnaden ligger dels på det kvantitativa planet gällande de huvudsakliga ämnena, dels på den schematiska uppbyggnaden. Diskursen överlag i artiklarna grundar sig på synsättet att terrorism utgör ett hot mot samhället, vilket i ett längre perspektiv skulle kunna leda till hat och förakt mot Arabvärlden och människor som kommer därifrån.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4756.
  Åström, Alexander
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  The Korean Peninsula: Where the Cold War Never Ended: The Foreign Policy of the Republic of Korea on a peaceful reunification with the Democratic People’s Republic of Korea2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper examines different foreign policies of the Republic of Korea (South Korea) towards the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) with regards to a peaceful reunification of the Korean Peninsula. The paper uses the theoretical framework of Social Constructivism to analyze what impact the different foreign policies of South Korea towards North Korea have had on their relations, thus providing an understanding of what impact those foreign policies have had on the peaceful reunification process of the Korean Peninsula. The paper will also look at the First Korean Nuclear Crisis, the Second Korean Nuclear Crisis, the ROKS Cheonan sinking and the shelling of Yeonpyeong, and with the help from the theoretical framework of Social Constructivism, analyze what impact those incidents have had on South Korea’s foreign policy and relations with North Korea, thus providing an understanding what impact those incidents have had on the peaceful reunification process of the Korean Peninsula.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4757.
  Åström, Oscar
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Landin, Robin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ledarskap i en agil verksamhet: En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkas vid en förändring2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att utforska och förstå hur ledarskapet påverkas när en organisation genomgår en förändring till en agil verksamhet. Bakgrunden till undersökningen grundar sig i den traditionella synen på ledarskap där chefen ledde och fördelade arbetet. Under 1950-talet förändrades synen på arbetsledning och arbetsfördelning där medarbetarna blev allt mer delaktiga i arbetsprocessen.

  Med utgångspunkt i detta har vår forskning behandlat de effekter på ledarskapet som inträffar när en organisation går ifrån ”command and control” till ”empowerment”. Därav har vi ställt upp följande frågeställningar; Hur har kontrollen (över teamen) förändrats för linjechefen i övergången från Classic Waterfall till Agile, På vilket sätt har förändringen påverkat linjechefens informationshämtning till att genomföra IPM-samtal och Vilka effekter får förändringen på ledarstilen när organisationen övergår till en agil organisation.

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod där åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med linjechefer ur två avdelningar för att samla in vårt empiriska material. Resultatet har pekat på att den fysiska placeringen påverkar både kontroll och ledarstil hos linjecheferna. Ledarstilen påverkas också till stora delar av medarbetarnas mognadsgrad och att organisationen befinner sig i en förändring

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4758.
  Åström, Ulrica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att balansera vardagen: En grounded theory-studie om tonårsflickors upplevelser2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4759.
  Åvall, Eva
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ultraljuddiagnostik; Ett utbildningsprogram för hjärtsjuksköterskor2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Under de senaste decennierna har hjärtsjukvården utvecklats och stora framsteg har gjorts för att diagnosticera och behandla olika hjärtsjukdomar. Stora krav ställs på personalen för snabbt omhändertagande då den hjärtsjuke patienten söker vård. Idag används ultraljuddiagnostik på alla sjukhus och kan omgående ge svar på sjukdomsbilden hos patienter med hjärtsjukdom. Hjärtsjuksköterskans vidareutbildning i medicinsk teknik är ett krav för att vara delaktig i användningen av olika undersökningsmetoder. Syftet med denna studie var att utveckla ett utbildningsprogram för hjärtsjuksköterskor i praktisk och teoretisk ultraljuddiagnostik. En kardiolog och fyra erfarna hjärtsjuksköterskor på hjärtavdelningen i Helsingborg har tillsammans utformat ett utbildningsprogram som successivt och metodiskt har arbetats fram genom teoretiska diskussioner och praktisk träning. Resultatet utgörs av ett utbildningsprogram bestående av programpunkter samt en mall som fickkompendium att använda i det dagliga arbetet. För att få kunskap om utbildningsprogrammets användbarhet kommer det att testas av ett antal sjuksköterskor som arbetar inom hjärtavdelningen.
 • 4760.
  Öberg, Björn
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Arnåsen, Mattias
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  LEDARSKAP OCH PERSONLIGHET INOM IDROTTEN: Prefererat ledarskap i relation tillpersonlighet hos lagidrottare på elitjuniornivå2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera sambandet mellan elitjuniorers ledarskapspreferenser och deras personlighet. Urvalsgruppen bestod av 167 elitjuniorer, i åldrarna 16-20 år (M=17,29). Försökspersonerna var av både manligt (116 st) och kvinnligt (51 st) kön, vilka var aktiva inom interaktiva bollsporter. Deltagarna fick svara på tre olika frågeformulär (1) Demografisk fakta (2) Leadership Scale for Sports (LSS) (3) NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). Efterföljande korrelationsanalyser visade signifikanta samband mellan Extraversion, Demokratiskt ledarbeteende och Positiv Feedback, samt mellan Neuroticism och Socialt stödjande ledarbeteende. Resultatet visade även ett signifikant samband mellan personlighetsdraget Trevlighet och Autokratiskt- och Socialt stödjande ledarbeteende. En slutsats utifrån resultatet är att prefererat ledarskap formas av olika personlighetsdrag, och varierar bland individer genom dess personlighet. I diskussionsdelen föreslås att ledarskapet inom idrotten bör präglas av en flexibilitet och anpassas till enskilda individer i större utsträckning. Exempel på praktiska implikationer och framtida forskning ges.

  Fulltekst (pdf)
  Ledarskap och personlighet inom idrotten
 • 4761.
  Ödling, Yvonne
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Finns Östtimor på världskartan?: om media och ideologi1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Denna uppsats vill belysa mediers betydelse och påverkan i USA och väst- länderna samt vilka vilka konsekvenser detta får för människorna, samhället och världen. Mediernas roll som en del i den västerländska ideologin samt mediernas påverkansmöjligheter lyfts fram. De teorier som ligger till grund är Noam Chomskys propagandamodell, kritisk teori, kultiveringsteorin och dagordningsfunktionen. Teorierna belyser medier på individnivå, samhällsnivå och den globala nivån. Mediernas roll belyses genom mediernas förhållningssätt till Indonesiens invasion av Östtimor den 7 december 1975 som fortfarande pågår. En undersökning görs vad som skrivits i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om Östtimor under vissa tidsperioder i samband med speciella händelser i Östtimor. Utifrån det görs en analys av svenska mediers inställning till kriget i Östtimor.
 • 4762.
  Öhlin, Jonas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Keynes återkomst?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera hur regeringens ekonomiska politik formas under ekonomiska kristider. Undersökningen har en idéanalytisk utgångspunkt och använder dels dokument som beskriver de långsiktiga idéer som upprättats av den nuvarande borgerliga regeringen, dels även budgetpropositioner som beskriver den praktiskt utformade ekonomiska politiken från hösten 2006, hösten 2007 och våren 2009. Den praktiska politiken återkopplas till idéerna för att dra slutsatser om huruvida regeringen har en strikt ideologisk eller en pragmatisk syn på ekonomin. Detta sker genom att använda dimensioner skapade utifrån John Maynard Keynes och Friedrich Hayeks ekonomiska teorier, och därigenom observera hur regeringen förhåller sig på dessa dimensionsskalor vid varje tidpunkt relaterat till de långsiktiga idéerna.

  Resultatet visar att regeringen till viss del frångår sin ekonomiska idéinriktning på så sätt att man får en större acceptans till Keynes idéer när det ekonomiska klimatet blivit sämre.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4763.
  Öhman, Emmy
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bliding, Emmeline
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Där två världar möts: Erfarenheter och upplevelser av tillgång till Internet och sociala medier på behandlingshem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer beskriva upplevelser och erfarenheter av medierad social interaktion på Internet för klienter på behandlingshem för missbrukare. Vi ville undersöka hur detta påverkar klienternas möjligheter att förändra sina liv, identitetsskapande och sociala relationer. Vi genomförde enskilda intervjuer med tre personer som jobbar på ett behandlingshem där klienterna har fri tillgång till Internet och med en klient på samma behandlingshem, samt gruppintervjuer med sammanlagt sju personer som hade varierande erfarenhet av behandlingshem.

  Resultatet visar en allmän negativ syn på medierad social interaktion under behandlingstiden. Den största risken som lyfts fram under intervjuerna är att Internet försvårar för klienterna att bryta med missbruksvärlden. Kontakt med vänner och bekanta i missbruksvärlden kan leda till att klienten avbryter sin behandling. Andra risker som vårt resultat visar är att klienterna lätt kan beställa droger på Internet, att man inte fokuserar på behandlingen och att det blir svårare att bygga upp en identitet och gemenskap i den nyktra världen.

  Fulltekst (pdf)
  Där två världar möts
 • 4764.
  Öijervall, Jörgen
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning: Nurses' experiences of the active factors in process-oriented clinical group supervision, one year after degree2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Processorienterad omvårdnadshandledning i grupp är ett stöd för studenter att utveckla sin förmåga att hantera komplexa vårdsituationer. Reflektionen har en central roll samt handledarens förhållningsätt. Den omvårdnadsteoretiska förankringen beskrivs som betydelsefull, men det finns beskrivningar att alla handledare inte använder omvårdnad som teoretisk grund. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Analysen har gjort med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån intervjuer med 18 sjuksköterskor presenteras i fyra kategorier: Handledarens karaktär, Handledningssessionens struktur, Pedagogiska metoder och Reflekterande kommunikation. Resultatet visar att handledarens personliga egenskaper har stor betydelse likaså vikten av att ha ett uppmuntrande förhållningssätt gentemot deltagarna. handledarens engagemang för att skapa trygghet, detta kan medföra att hanledaren kan bli en god rollmodell. En annan viktig faktor är att handledningssessionerna har en tydlig struktur, detta visar sig betydelsefullt för att skapa trygghet och att bibehålla fokus på problemställningarna. Resultatet beskriver olika pedagogiska strategier, såsom rollspel och att använda gruppen för att stödja lärprocesser.  Ytterligare en viktig faktor är att handledningen utgår från ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv, då detta fungerar som en kompass i omvårdnadshandledningen. Vikten av ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv beskrivs mer implicit i resultatet. Däremot beskrivs vikten av reflekterad kommunikation mer tydligt i materialet.  Reflekterad kommunikation bidrar till studenternas fördjupade kunskaper kring omvårdnadens praktiska genomförande. Ytterligare forskning bör fokuseras på hur det omvårdnadsteoretiska perspektivet kan belysas som en verksam faktor i omvårdnadshandledning

 • 4765.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Främjande faktorer för professionell utveckling i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp: Sjuksköterskors erfarenheter ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning2013Inngår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 33, nr 1, s. 9-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group super- vision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’ willingness to reflect on them- selves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are impor- tant to promote the participants’ reflective communication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4766.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences one year after completed nursing degree2013Inngår i: Breaking Barriers 2013, 2013, s. 43-44Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group supervision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’willingness to reflect on themselves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are important to promote the participants’ reflective ommunication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

 • 4767.
  Öman, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ladan, Antonija
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  ”Jag känner att vi är tvillingar, men jag måste få vara mig själv.”: En kvalitativ studie om enäggstvillingars upplevelser kring sin identiteti sin sociala miljö.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie understryker den sociala miljöns betydelse för enäggstvillingars identitetsskapande. Hur utvecklas identiteten hos två genetiskt identiska individer som växer upp i samma miljö? Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med tio enäggstvillingar, som även vill ge en inblick i hur enäggstvillingar upplever sin relation till sin tvilling och hur de upplever att de uppfattas av den sociala omgivningen. I vår teoretiska referensram har vi använt oss av diverse identitetsteorier som betonar interpersonella- och grupprocesser, Cooleys teori om spegeljaget samt den sociala jämförelseteorin som presenteras av Festinger. I resultatet framgick det hur enäggstvillingars identitet uppfattas i förhållande till sin tvilling, där omgivningen hade en betydande roll i enäggstvillingarnas identitetsskapande men även hur jämförelser direkt påverkade den egna självkänslan. Vi vill även konstatera att samtliga enäggstvillingar delade upplevelsen av trygghet och gemenskap i relationen till sin tvilling.

  Fulltekst (pdf)
  Tvillingstudie
 • 4768.
  Örjes, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorers påverkan på arbetstrivseln i bemanningsbranschen2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan personlighet, psykosociala arbetsmiljöfaktorer och arbetstrivsel i bemanningsbranschen. 88 tjänstemän, anställda som ambulerande konsulter på ett av Sveriges största bemanningsföretag, deltog i undersökningen. Av respondenterna var 76 % kvinnor och 56 % var mellan 25- 35 år. En enkät innehållande 103 frågor som handlade om arbetstillfredsställelse, personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorer användes i studien. Materialet bearbetades i huvudsak genom korrelations- regressions- och diskriminantanalyser. Studiens resultat visade att respondenterna trivdes med sina arbetsuppgifter i högre grad än sin anställningsform som ambulerande konsulter. Resultatet visade att arbetstrivsel korrelerar negativt med personlighetsdimensionen neuroticism och positivt med extraversion vilket ligger i linje med tidigare forskning. Som unika resultat för denna studie framträder sambanden mellan arbetstrivsel och prestationskrav samt upplevelse av eget resultat. Bemanningsföretagets attraktionskraft är den faktor som framträder som unik påverkansfaktor till arbetstillfredsställelse i den undersökta gruppen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4769.
  Örnhem, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Mäns inställning till föräldraledighet: en sociologisk undersökning av åtta mäns tankar om att vara hemma med sina barn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4770.
  Örtenberg, Henny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Fallet Fadime: En ideologisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Mitt arbete med den här uppsatsen bottnar i en nyfikenhet på den av individer av utländsk ursprung som vi dagligen blir tilldelades genom media. Mitt problemområde är invandrare i media och här har jag valt att fokusera på nyhetsrapporteringen av ett specifikt fall. Det tragiska mordet på Fadime Sahindal har väckt starka debatter till liv där meningarna är delade och attityderna splittrade. Vissa menar att mordet på Fadime bottnar i samma orsaker som vilket svenskt kvinnoförtryck som helst, medan andra anser att Fadime föll offer för en hederskultur. Fallet Fadime är ett av flera känsliga fall, där kulturbegreppet kommer i kontakt med brottsdiskussioner. Min avsikt är att utifrån detta fall diskutera kring hur muslimer som grupp framställs i två dagstidningar Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och sedan knyta framställningen till begreppet som “kultur”, “rasism”, “ideologi”, och “diskurs”. Den huvudsakliga ambitionen och således mitt syfte är att genom en ideologikritisk diskursanalys avväpnat diskursen i de de två dagstidningarna och därmed försöka skapa klarhet i vad vi egentligen läser om vår verklighet beträffande muslimer som grupp.
 • 4771.
  Östberg, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Tenland, Simon
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ungdomars motivation till att söka arbete: En undersökning av kort- och långtidsarbetslösa ungdomar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur tiden som arbetsslös kan påverka individens motivation som arbetssökande. Den övergripande frågeställningen är om motivationen till att hitta ett jobb skiljer sig mellan kort- och långtidsarbetslösa ungdomar. Motivationen har här undersökts genom att jämföra om kort- och långtidsarbetslösa skiljer sig i upplevd locus of control, self-efficacy, värdet av ett arbete samt upplevda krav och faktisk nedlagd ansträngning. 106st arbetslösa ungdomar, samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen, deltog i enkätundersökningen. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan kort- och långtidsarbetslösa i motivationen till att hitta ett arbete. En begränsning i undersökningen är att skillnaden i tid mellan grupperna kort- och långtidsarbetslösa är liten.

   

  Fulltekst (pdf)
  Ungdomars motivation till att söka arbete
 • 4772.
  Österberg, Birgitta
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Mobbning i arbetslivet: ett samhällsproblem2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Min uppsats om mobbning på arbetsplatser består av två delar: en genomgång av tidigare publicerad kunskap och min kvalitativa intervjuundersökning och analys av denna. I båda delarna skildrar jag utvecklingen från den första konflikten till den totala utslagningen från arbetsmarknaden. Mitt syfte med uppsatsen är att försöka beskriva hur den mobbade upplever sin situation på arbetsplatsen och dessutom analysera varför det som hände kunde hända. Jag väljer kvalitativ metod för att göra en explorativ undersökning med hjälp av djupintervju av sju intervjupersoner. I den första delen av uppsatsen refererar jag i första hand till vad Heinz Leymann, Ingela Thylefors och Ståle Einarsen har skrivit om mobbning på arbetsplatser. I analysen använder jag mig av följande teorier: Gerd Lindgrens om arbetskulturens betydelse, Erving Goffmans om stigmatisering, Harald Ofstads om förakt och svaghet och Olof Peterssons om maktbegreppet. Min slutsats blir att mobbning på arbetsplatserna är ett samhällsproblem därför att det drabbar så många människor och att följderna blir så allvarliga för den enskilde och så kostsamma för samhället.
 • 4773.
  Österberg, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att lära på olika sätt1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4774.
  Österberg, Irene
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Själv-döljande vid perfektionism vid ätstörningar 2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Tidigare forskning har visat att perfektionism har samband med ätstörningar. Syftet med denna studie var att undersöka om perfektionism och “själv-döljande” skiljer sig mellan kvinnor med ätstörningar och en kontrollgrupp, vidare om “själv-döljande” agerar som en mediator variabel vid sambandet mellan perfektionism och ätstörningar. Femton kvinnor diagnostiserade för anorexia nervosa eller bulimia nervosa enligt DSM-IV undersöktes och jämfördes med en icke klinisk kontrollgrupp bestående av trettio kvinnor från en gymnasieskola. I studien användes två självrapporterande frågeformulär; Frosts Multidimensional Perfectionism Scale och Larson & Chastains Self-concealement Scale. Resultaten visade att kvinnor med ätstörningar hade signifikant högre värden vid perfektionism och “själv-döljande” jämfört med kontrollgruppen, vidare att “själv-döljande” ej agerar som mediator variabel mellan perfektionism och ätstörningar, utan “själv-döljande” kan ses som ett karaktärsdrag i vid ätstörningar.
 • 4775.
  Österberg, Jonas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Idrotts-självförtroende och motivation: Hos kvinnliga och manliga elit- respektive amatörspelare i bandy2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to exam the possible differences in the experienced self-confidence and motivation among the elite players in bandy and amateur players in bandy. In addition, any differences between boys and girls within the same area to be studied. A total of 112 athletes participated of whom 52 of them classified as elite players and 60 amateur players, with 62 boys and 50 girls. The athletes filled at one point in the questionnaires The Sport Motivation Scale, Harter’s (1980) “competence scale” and The Sport Confidence Inventory. The results demonstrated differences between elite players and amateur players in the variables perceived motivation and perceived self-confidence. The results showed that the amateur players had a higher perceived amotivation than elite players experienced in this study. Furthermore, results showed that elite players feel they have a higher sport-confidence than amateur players had. Furthermore, it shows also the result of a significant difference between boys and girls perceived motivation and sport-confidence in this study. The boys show a higher result in motivation and sport-confidence.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4776.
  Östergård Hansen, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Molnar, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Man vill ju inte se glupsk ut: En kvalitativ studie om unga vuxna kvinnors ätande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4777.
  Östman, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Aids efter medieapokalypsen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Förliggande uppsats avhandlar hur aids kan skildras i massmedier i dag. Delar ur en dokumentärfilm samt en artikelserie om tolv texter undersöks. De slutsatser som kan dras utifrån analyserad empiri, i skenet av diskuterad teori, är främst att aids förefaller cementeras spatialt hos de Andra och temporalt i imperfekt: Sjukdomen har i texterna dels förpassats till invandrare, främmande kontinenter och socialt utslagna, dels sorterats in bredvid till exempel spetälskan, svarta döden och koleran i västvärldens pestarkiv. I mitten av åttiotalet rådde aidshysteri i en västvärld som, när allt kommer omkring, sett sig väl förskonad från epidemin. En utgångspunkt är att denna hysteri till stor del har varit medialiserad. Från denna utgångspunkt redovisas och diskuteras ett relativt brett urval av teoretiska perspektiv - diskursanalytiska, medicinsociologiska, idéhistoriska och modernitetsteoretiska - som tillsammans utgör en nödvändig språngbräda för den egna analysen att utgå från.
 • 4778.
  Östman, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Aids, risk och diskursen om Afrika: En kritisk analys av faktaprogram och dokumentärfilmer i SVT och TV4, 1985-20012002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Uppsatsen frågar sig hur den implicita betraktaren positionerats inför aidsrisken i svensksända reportage, faktaprogram och dokumentärfilmer som behandlar ämnet. Dessutom ställs frågan om vilka mer övergripande betydelsesystem som ges uttryck i detta samtal. Undersökningen placerar sig därmed bland andra kritiskt tolkande ansatser till den medierade konstruktionen av hiv och aids. Analysen identifierar och lyfter fram en diskurs om ”afrikansk aids” ur ett totalurval av dokumentärfilmer, reportage och faktaprogram som sänts i SVT och TV4 mellan 1985 och 2001. Undersökningen kan sluta sig till att 1) konstruktionen och positioneringen av en implicit västlig mottagare i riskzonen innan 1990; 2) ett tidigt virologiskt tolkningsföreträde till sjukdomskomplexet; 3) etablerade föreställningar om Afrikas ”promiskuösa” kultur och kontinentens ”naturligt” bördiga jordmån för virusmutationer; och slutligen 4) vissa aspekter av en hårdragen dokumentärrealistisk berättarstrategi samverkat och skapat en kraftfull symbolisk marginalisering av Afrikas aidssituation. En marginalisering som först under slutet av nittiotalet tycks utmanas i det dokumentära samtalet.
 • 4779.
  Östmar, Mattias
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  “det goda samtalet”: om förståelse och rationalitet i en TV-debatt2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  I denna uppsats har jag undersökt om begreppet kommunikativt handlande är tillämpbart på en TV-debatt. Jag har valt TV-debatten “Svart eller Vitt” som sändes 000215 och handlade om porr. Jag har transkriberat debatten och delat upp den i två tema “porr och påverkan” och “porr och censur”. Därefter har jag sorterar ut påståenden och argument som passar in under respektive tema. Analysen visar att begreppet kommunikativt handlande är tillämpbart på programmet, men att Habermas begrepp lämpar sig bäst för direkt kommunikation. Medierad kommunikation inbegriper även “tittaren”, vilket gör att det inte alltid är lätt att avgöra om debattdeltagarnas yttranden är riktade till den implicite “tittaren” eller till de övriga debattdeltagarnas yttranden. Vidare visar analysen att “Svart eller Vitt” programmet inte har ett definierat och avgränsat tema för diskussionen, vilket försvårar analysen med hjälp av begreppet. Debattdeltagarna argumenterar inte heller ofta efter principen tes - argument, vilket försvårar tilllämpningen. Begreppet är således tillämpbart, men det är ytterst lite i TV-debatten som låter sig analyseras djupare än konstaterandet att debatten inte är förståelseinriktad eller därmed “rationell”, såsom Habermas definierar begreppet.
 • 4780.
  Überbacher, Ewa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  VÄGAR TILL REFLEKTION: Avdelningschefers uppfattningar inom somatisk omvårdnad2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste årens strukturella förändringar i svensk hälso- och sjukvård har påverkat vårdpersonalen i det sjukvårdande arbetet såväl fysiskt och psykiskt. Kontinuerlig återkoppling genom reflektion kan vara ett verktyg för avdelningschefen att leda utveckling, lärande och förnyelse i omvårdnadsarbetet. Studiens syfte var att genom fenomenografisk ansats beskriva avdelningschefers uppfattningar av reflektion i omvårdnadsarbete.Analysen av 15 intervjuer resulterade i fem beskrivningskategorier av reflektion: kunskapsintegrerande, bearbetande, utvecklande, arbetsledande och patientinriktad. Den kunskapsintegrerande reflektionen fångar studenternas utbildning som kan användas i omvårdnadsarbetet. Genom bearbetande reflektion skapas en fortlöpande tankeprocess av omvårdnadsarbetet. I utvecklande reflektion stärktes medarbetare genom att samtala med varandra. Arbetsledande reflektion beskrevs som ett eget forum för att bearbeta chefsrollen. Patientinriktad reflektion lyfte fram patientens delaktighet. Slutsatsen var att avdelningscheferna använde reflektion på olika nivåer och i olika sammanhang. Reflektionen visade sig betydelsefull för omvårdnadsarbetet. Studiens resultat kan bidra till ökad kunskap för att utveckla ledarskapet i riktning mot bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet. Fortsatt forskning borde inriktas på interventionsstudier med reflektion i fokus.

   

   

   

   

   

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
93949596 4751 - 4780 of 4780
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf