hh.sePublications
Change search
Refine search result
93949596 4751 - 4780 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4751.
  Ångström, Mikael
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kvasiexperimentell studie över effekten av ett uppgiftsspecifikt mentalt träningsprogram2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om effekten av ett uppgiftsspecifikt mentalt träningsprogram går att mäta i en kvasiexperimentell situation. Undersökningen syftar vidare till att utforma och utvärdera ett uppgiftsspecifikt mentalt träningsprogram. Försökspersonerna utgörs av fem stycken manliga cyklister (N = 5). De två första är 14 år med resp. 4 års erfarenhet, den tredje är 15 år med 3 års erfarenhet, den fjärde är 16 år med 5 års erfarenhet och den femte är 22 år med 13 års erfarenhet. Försökspersonerna deltog i två mätningar av en för övningen speciellt utformad ergometer-cykelövning (som ställer krav på den aeroba uthålligheten) med 4 veckors mental träning där i mellan. Den mentala träningen utgörs av ett 25 min långt program, innehållandes visualiserings övningar samt respons suggestioner. Försökspersonernas resultat utgörs av hur länge varje fp orkade hålla sig över sin på förhand individuellt uträknade pulsgräns. Fyra fp förbättrade sig på ett markant sätt. Hos tre av dessa kan den mentala träningen antagas ha påverkat resultatet på ett avgörande sätt. Tidigare forskning stödjer i stort dessa resultat, inga kausala samband kan dock dras p.g.a. undersökningens kvasiexperimentella natur.
 • 4752.
  Ångström, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Joakim
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Individens utveckling inom cykelsporten: En teoretisk studie om individens positiva och negativa utveckling inom cykelporten1999Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Under de senaste året har cykelsporten drabbats av en hel del skandaler. Två av världens bästa cykelstall uteslöts från Tour de France och dopingsskandalerna avlöste varandra. Det har dock inte blivit mycket bättre i år då fyra cyklister redan blivit avstängda från Giro d´Italia. En fråga som man ställer sig är: vart är cykelsporten på väg, och vad är det som sker med individenrna? Är det så att man inom cykelsporten måste dopa sig för att kunna vara konkurrenskraftig? Går det att få sporten ren från “skiten” eller är det bara en utopi? Vinnaren som kommer i mål, vinner han därför att han har kämpat bäst eller har han bara bäst läkare?
 • 4753.
  Åsa, Augustsson
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kära Dagbok...: Dagbokens betydelse för patienten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska fokus ligga i den enskilda patientens behov och önskningar och omvårdnaden skall vara individanpassad. Patienten skall vara delaktig och uppleva trygghet och respekt. Vid god omvårdnad måste sjuksköterskan utgå från den unika patientens behov, erfarenheter och upplevelser varpå kunskap om personen i fråga krävs. Dagboksanteckningar kan identifiera tillstånd och känslor hos patienten, vilket kan fångas upp av sjuksköterskan som i sin tur får ökad förståelse för den individuella patientens behov. Syftet med studien var att beskriva dagbokens betydelse ur patientens perspektiv. En litteraturstudie där resultatet baserades på tolv artiklar genomfördes. Resultatet belyser att dagböcker som företeelse kan identifiera känslor och tillstånd hos patienterna vilket kan hjälpa sjuksköterskan till ökad förståelse för den individuella patientens behov. Dagböckerna ökade patienternas medvetenhet om sin sjukdom eller tillstånd, vilket ledde till bättre följsamhet vid egenvård, symtomlindring och ökad delaktighet i vården. Detta kan ses som ett verktyg utifrån vilket sjuksköterskan planerar olika omvårdnadsåtgärder vilket bör uppmärksammas och utvecklas i omvårdnadsutbildningar. Dagbokens användningsområde bör expanderas och kommande forskning bör genomföras i syfte att utveckla dagbokens betydelse som ett effektivt omvårdnadsverktyg i dagliga rutiner.

 • 4754.
  Åshage, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Terrorism i morgonpress och kvällspress2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4755.
  Åshage, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Terrorism i morgonpress och kvällspress2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken diskurs som präglar nyhetsartiklar (från Dagens Nyheter och Aftonbladet) som handlar om terrorism och terrorister.

  Teori: Studien görs ur ett diskursanalytiskt och semiotiskt perspektiv genom att studera artiklarnas huvudsakliga ämne, den schematiska strukturen samt hur ordföljden och ordvalet ser ut i nyhetstexterna.

  Metod: Undersökningen grundar sig dels på en kvantitativ analys där artiklarnas huvudsakliga ämne bestäms, dels på en djupare, kvalitativ analys där nyhetstexterna granskas mer ingående gällande den språkliga formen.

  Resultat: Resultaten visar att den språkmässiga skillnaden i rapporteringen om terrorism i artiklarna från de båda tidningarna är marginell. Den största skillnaden ligger dels på det kvantitativa planet gällande de huvudsakliga ämnena, dels på den schematiska uppbyggnaden. Diskursen överlag i artiklarna grundar sig på synsättet att terrorism utgör ett hot mot samhället, vilket i ett längre perspektiv skulle kunna leda till hat och förakt mot Arabvärlden och människor som kommer därifrån.

 • 4756.
  Åström, Alexander
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  The Korean Peninsula: Where the Cold War Never Ended: The Foreign Policy of the Republic of Korea on a peaceful reunification with the Democratic People’s Republic of Korea2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines different foreign policies of the Republic of Korea (South Korea) towards the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) with regards to a peaceful reunification of the Korean Peninsula. The paper uses the theoretical framework of Social Constructivism to analyze what impact the different foreign policies of South Korea towards North Korea have had on their relations, thus providing an understanding of what impact those foreign policies have had on the peaceful reunification process of the Korean Peninsula. The paper will also look at the First Korean Nuclear Crisis, the Second Korean Nuclear Crisis, the ROKS Cheonan sinking and the shelling of Yeonpyeong, and with the help from the theoretical framework of Social Constructivism, analyze what impact those incidents have had on South Korea’s foreign policy and relations with North Korea, thus providing an understanding what impact those incidents have had on the peaceful reunification process of the Korean Peninsula.

 • 4757.
  Åström, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Landin, Robin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ledarskap i en agil verksamhet: En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkas vid en förändring2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to explore and understand how leadership is affected when an organization was undergoing a change to an agile business. The background to the survey is based on the traditional view of leadership as the manager led and distributed work. During the 1950s, changed the perception of management and labor in which employees became more involved in the work process.

  Starting from this, our research focused on the effects of leadership that occurs when an organization goes from "command and control" to "empowerment". Hence, we will address the following questions: How has the control (across teams) changed for the line manager in the transition from Classic Waterfall to Agile, How has the change affected the line manager's information retrieval to implement IPM-dialogues and How does the change in style of leadership impact the organization when entering an agile organization.

  We have used a qualitative method in which eight semi-structured interviews were conducted with line managers from two departments to collect the empirical material. The results have indicated that the physical location affects both the control and management style of line managers. Leadership style is also influenced largely by the employees' level of maturity and that the organization is in process of a change.

 • 4758.
  Åström, Ulrica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att balansera vardagen: En grounded theory-studie om tonårsflickors upplevelser2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4759.
  Åvall, Eva
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ultraljuddiagnostik; Ett utbildningsprogram för hjärtsjuksköterskor2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Under de senaste decennierna har hjärtsjukvården utvecklats och stora framsteg har gjorts för att diagnosticera och behandla olika hjärtsjukdomar. Stora krav ställs på personalen för snabbt omhändertagande då den hjärtsjuke patienten söker vård. Idag används ultraljuddiagnostik på alla sjukhus och kan omgående ge svar på sjukdomsbilden hos patienter med hjärtsjukdom. Hjärtsjuksköterskans vidareutbildning i medicinsk teknik är ett krav för att vara delaktig i användningen av olika undersökningsmetoder. Syftet med denna studie var att utveckla ett utbildningsprogram för hjärtsjuksköterskor i praktisk och teoretisk ultraljuddiagnostik. En kardiolog och fyra erfarna hjärtsjuksköterskor på hjärtavdelningen i Helsingborg har tillsammans utformat ett utbildningsprogram som successivt och metodiskt har arbetats fram genom teoretiska diskussioner och praktisk träning. Resultatet utgörs av ett utbildningsprogram bestående av programpunkter samt en mall som fickkompendium att använda i det dagliga arbetet. För att få kunskap om utbildningsprogrammets användbarhet kommer det att testas av ett antal sjuksköterskor som arbetar inom hjärtavdelningen.
 • 4760.
  Öberg, Björn
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Arnåsen, Mattias
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  LEDARSKAP OCH PERSONLIGHET INOM IDROTTEN: Prefererat ledarskap i relation tillpersonlighet hos lagidrottare på elitjuniornivå2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine the relationship between elite junior athlete’s   leadership preferences and their personality. Study participants consisted of 167 elite juniors, aged 16-20 years (M = 17,29). Subjects were both male (116) and female (51), and active in interactive sports. Participants were asked to answer three questionnaires (1) Demographic facts (2) Leadership Scale for Sports (LSS) (3) NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). Subsequent correlation analyses showed significant associations between Extraversion, Democratic behavior and Positive Feedback, and between Neuroticism and social supportive behavior. The results also showed a significant correlation between the personality trait Agreeableness and Autocratic and Social support behavior. One conclusion from the results is that preferred leadership is a function of the athlete’s personality traits. This suggests that leadership in sports should be characterized by flexibility and adaptation to athlete’s individual differences to a greater extend. Examples of practical implications and future research are presented.

 • 4761.
  Ödling, Yvonne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Finns Östtimor på världskartan?: om media och ideologi1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats vill belysa mediers betydelse och påverkan i USA och väst- länderna samt vilka vilka konsekvenser detta får för människorna, samhället och världen. Mediernas roll som en del i den västerländska ideologin samt mediernas påverkansmöjligheter lyfts fram. De teorier som ligger till grund är Noam Chomskys propagandamodell, kritisk teori, kultiveringsteorin och dagordningsfunktionen. Teorierna belyser medier på individnivå, samhällsnivå och den globala nivån. Mediernas roll belyses genom mediernas förhållningssätt till Indonesiens invasion av Östtimor den 7 december 1975 som fortfarande pågår. En undersökning görs vad som skrivits i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om Östtimor under vissa tidsperioder i samband med speciella händelser i Östtimor. Utifrån det görs en analys av svenska mediers inställning till kriget i Östtimor.
 • 4762.
  Öhlin, Jonas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Keynes återkomst?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera hur regeringens ekonomiska politik formas under ekonomiska kristider. Undersökningen har en idéanalytisk utgångspunkt och använder dels dokument som beskriver de långsiktiga idéer som upprättats av den nuvarande borgerliga regeringen, dels även budgetpropositioner som beskriver den praktiskt utformade ekonomiska politiken från hösten 2006, hösten 2007 och våren 2009. Den praktiska politiken återkopplas till idéerna för att dra slutsatser om huruvida regeringen har en strikt ideologisk eller en pragmatisk syn på ekonomin. Detta sker genom att använda dimensioner skapade utifrån John Maynard Keynes och Friedrich Hayeks ekonomiska teorier, och därigenom observera hur regeringen förhåller sig på dessa dimensionsskalor vid varje tidpunkt relaterat till de långsiktiga idéerna.

  Resultatet visar att regeringen till viss del frångår sin ekonomiska idéinriktning på så sätt att man får en större acceptans till Keynes idéer när det ekonomiska klimatet blivit sämre.

 • 4763.
  Öhman, Emmy
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bliding, Emmeline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Där två världar möts: Erfarenheter och upplevelser av tillgång till Internet och sociala medier på behandlingshem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to, by using qualitative interviews, describe experiences of mediated social interaction on the Internet for clients in drug treatment. We wanted to examine how this affects clients' ability to change their lives, their identity and social relations. We conducted individual interviews with three people who work at a treatment center where clients have free access to the Internet and with one client on the same centre, and group interviews with a total of seven people who had varied experience in drugtreatment.

  The results show a general negative view of mediated social interaction during the treatment. The main risk is that clients need to break their connection to “the addiction world” and the Internet complicates this. Contact with friends and acquaintances in “the addiction world” may lead to the client interrupting his or hers treatment. Other risks that our results show is that clients can easily order drugs on the Internet, that you do not focus on the treatment and it makes it more difficult to build an identity and to be part of a community in the sober world.

 • 4764.
  Öijervall, Jörgen
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning: Nurses' experiences of the active factors in process-oriented clinical group supervision, one year after degree2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Processorienterad omvårdnadshandledning i grupp är ett stöd för studenter att utveckla sin förmåga att hantera komplexa vårdsituationer. Reflektionen har en central roll samt handledarens förhållningsätt. Den omvårdnadsteoretiska förankringen beskrivs som betydelsefull, men det finns beskrivningar att alla handledare inte använder omvårdnad som teoretisk grund. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Analysen har gjort med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån intervjuer med 18 sjuksköterskor presenteras i fyra kategorier: Handledarens karaktär, Handledningssessionens struktur, Pedagogiska metoder och Reflekterande kommunikation. Resultatet visar att handledarens personliga egenskaper har stor betydelse likaså vikten av att ha ett uppmuntrande förhållningssätt gentemot deltagarna. handledarens engagemang för att skapa trygghet, detta kan medföra att hanledaren kan bli en god rollmodell. En annan viktig faktor är att handledningssessionerna har en tydlig struktur, detta visar sig betydelsefullt för att skapa trygghet och att bibehålla fokus på problemställningarna. Resultatet beskriver olika pedagogiska strategier, såsom rollspel och att använda gruppen för att stödja lärprocesser.  Ytterligare en viktig faktor är att handledningen utgår från ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv, då detta fungerar som en kompass i omvårdnadshandledningen. Vikten av ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv beskrivs mer implicit i resultatet. Däremot beskrivs vikten av reflekterad kommunikation mer tydligt i materialet.  Reflekterad kommunikation bidrar till studenternas fördjupade kunskaper kring omvårdnadens praktiska genomförande. Ytterligare forskning bör fokuseras på hur det omvårdnadsteoretiska perspektivet kan belysas som en verksam faktor i omvårdnadshandledning

 • 4765.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Främjande faktorer för professionell utveckling i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp: Sjuksköterskors erfarenheter ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning2013In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 33, no 1, p. 9-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group super- vision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’ willingness to reflect on them- selves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are impor- tant to promote the participants’ reflective communication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

 • 4766.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences one year after completed nursing degree2013In: Breaking Barriers 2013, 2013, p. 43-44Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group supervision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’willingness to reflect on themselves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are important to promote the participants’ reflective ommunication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

 • 4767.
  Öman, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ladan, Antonija
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  ”Jag känner att vi är tvillingar, men jag måste få vara mig själv.”: En kvalitativ studie om enäggstvillingars upplevelser kring sin identiteti sin sociala miljö.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study emphasizes the social environment to identical twins identity. How does the identity of two genetically identical individuals who grow up in the same environment develop? The study is based on qualitative interviews with ten identical twins, who also want to give a glimpse of how identical twins experience their relationship with their twin and how they experience they are perceived by the social environment. We have been using various identity theories that emphasize interpersonal and group processes in our theoretical framework, also Cooley's theory of the looking glass self and the social comparison theory presented by Festinger. The result showed how identical twins identity was perceived in relation to its twin, where the social environment had a significant role for identical twins identity but also how comparisons directly affected their self-esteem. We would also note that all identical twins shared the experience of safety and fellowship in relation to its twin.

 • 4768.
  Örjes, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorers påverkan på arbetstrivseln i bemanningsbranschen2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan personlighet, psykosociala arbetsmiljöfaktorer och arbetstrivsel i bemanningsbranschen. 88 tjänstemän, anställda som ambulerande konsulter på ett av Sveriges största bemanningsföretag, deltog i undersökningen. Av respondenterna var 76 % kvinnor och 56 % var mellan 25- 35 år. En enkät innehållande 103 frågor som handlade om arbetstillfredsställelse, personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorer användes i studien. Materialet bearbetades i huvudsak genom korrelations- regressions- och diskriminantanalyser. Studiens resultat visade att respondenterna trivdes med sina arbetsuppgifter i högre grad än sin anställningsform som ambulerande konsulter. Resultatet visade att arbetstrivsel korrelerar negativt med personlighetsdimensionen neuroticism och positivt med extraversion vilket ligger i linje med tidigare forskning. Som unika resultat för denna studie framträder sambanden mellan arbetstrivsel och prestationskrav samt upplevelse av eget resultat. Bemanningsföretagets attraktionskraft är den faktor som framträder som unik påverkansfaktor till arbetstillfredsställelse i den undersökta gruppen.

 • 4769.
  Örnhem, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mäns inställning till föräldraledighet: en sociologisk undersökning av åtta mäns tankar om att vara hemma med sina barn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4770.
  Örtenberg, Henny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fallet Fadime: En ideologisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Mitt arbete med den här uppsatsen bottnar i en nyfikenhet på den av individer av utländsk ursprung som vi dagligen blir tilldelades genom media. Mitt problemområde är invandrare i media och här har jag valt att fokusera på nyhetsrapporteringen av ett specifikt fall. Det tragiska mordet på Fadime Sahindal har väckt starka debatter till liv där meningarna är delade och attityderna splittrade. Vissa menar att mordet på Fadime bottnar i samma orsaker som vilket svenskt kvinnoförtryck som helst, medan andra anser att Fadime föll offer för en hederskultur. Fallet Fadime är ett av flera känsliga fall, där kulturbegreppet kommer i kontakt med brottsdiskussioner. Min avsikt är att utifrån detta fall diskutera kring hur muslimer som grupp framställs i två dagstidningar Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och sedan knyta framställningen till begreppet som “kultur”, “rasism”, “ideologi”, och “diskurs”. Den huvudsakliga ambitionen och således mitt syfte är att genom en ideologikritisk diskursanalys avväpnat diskursen i de de två dagstidningarna och därmed försöka skapa klarhet i vad vi egentligen läser om vår verklighet beträffande muslimer som grupp.
 • 4771.
  Östberg, Charlotte
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tenland, Simon
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ungdomars motivation till att söka arbete: En undersökning av kort- och långtidsarbetslösa ungdomar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to gain knowledge on how time of unemployment may affect an individual's motivation in the search of a job. The main issue is whether the motivation to find a job differs between short and long term unemployed young people between 18-26 years of age. The motivation has been examined by comparing the short-and long-term unemployed differ in perceived locus of control, self-efficacy, the value of a work, and perceived requirements and actual effort spent. 106 unemployed youths, all registered at the Employment Service, participated in the survey. The results showed no significant differences between short-and long-term unemployed in the motivation to find work. A limitation of the study is that the difference in time between the groups short-and long-term unemployed is small.

 • 4772.
  Österberg, Birgitta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mobbning i arbetslivet: ett samhällsproblem2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Min uppsats om mobbning på arbetsplatser består av två delar: en genomgång av tidigare publicerad kunskap och min kvalitativa intervjuundersökning och analys av denna. I båda delarna skildrar jag utvecklingen från den första konflikten till den totala utslagningen från arbetsmarknaden. Mitt syfte med uppsatsen är att försöka beskriva hur den mobbade upplever sin situation på arbetsplatsen och dessutom analysera varför det som hände kunde hända. Jag väljer kvalitativ metod för att göra en explorativ undersökning med hjälp av djupintervju av sju intervjupersoner. I den första delen av uppsatsen refererar jag i första hand till vad Heinz Leymann, Ingela Thylefors och Ståle Einarsen har skrivit om mobbning på arbetsplatser. I analysen använder jag mig av följande teorier: Gerd Lindgrens om arbetskulturens betydelse, Erving Goffmans om stigmatisering, Harald Ofstads om förakt och svaghet och Olof Peterssons om maktbegreppet. Min slutsats blir att mobbning på arbetsplatserna är ett samhällsproblem därför att det drabbar så många människor och att följderna blir så allvarliga för den enskilde och så kostsamma för samhället.
 • 4773.
  Österberg, Elin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att lära på olika sätt1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4774.
  Österberg, Irene
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Själv-döljande vid perfektionism vid ätstörningar 2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Tidigare forskning har visat att perfektionism har samband med ätstörningar. Syftet med denna studie var att undersöka om perfektionism och “själv-döljande” skiljer sig mellan kvinnor med ätstörningar och en kontrollgrupp, vidare om “själv-döljande” agerar som en mediator variabel vid sambandet mellan perfektionism och ätstörningar. Femton kvinnor diagnostiserade för anorexia nervosa eller bulimia nervosa enligt DSM-IV undersöktes och jämfördes med en icke klinisk kontrollgrupp bestående av trettio kvinnor från en gymnasieskola. I studien användes två självrapporterande frågeformulär; Frosts Multidimensional Perfectionism Scale och Larson & Chastains Self-concealement Scale. Resultaten visade att kvinnor med ätstörningar hade signifikant högre värden vid perfektionism och “själv-döljande” jämfört med kontrollgruppen, vidare att “själv-döljande” ej agerar som mediator variabel mellan perfektionism och ätstörningar, utan “själv-döljande” kan ses som ett karaktärsdrag i vid ätstörningar.
 • 4775.
  Österberg, Jonas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Idrotts-självförtroende och motivation: Hos kvinnliga och manliga elit- respektive amatörspelare i bandy2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to exam the possible differences in the experienced self-confidence and motivation among the elite players in bandy and amateur players in bandy. In addition, any differences between boys and girls within the same area to be studied. A total of 112 athletes participated of whom 52 of them classified as elite players and 60 amateur players, with 62 boys and 50 girls. The athletes filled at one point in the questionnaires The Sport Motivation Scale, Harter’s (1980) “competence scale” and The Sport Confidence Inventory. The results demonstrated differences between elite players and amateur players in the variables perceived motivation and perceived self-confidence. The results showed that the amateur players had a higher perceived amotivation than elite players experienced in this study. Furthermore, results showed that elite players feel they have a higher sport-confidence than amateur players had. Furthermore, it shows also the result of a significant difference between boys and girls perceived motivation and sport-confidence in this study. The boys show a higher result in motivation and sport-confidence.

 • 4776.
  Östergård Hansen, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Molnar, Hanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Man vill ju inte se glupsk ut: En kvalitativ studie om unga vuxna kvinnors ätande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4777.
  Östman, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Aids efter medieapokalypsen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Förliggande uppsats avhandlar hur aids kan skildras i massmedier i dag. Delar ur en dokumentärfilm samt en artikelserie om tolv texter undersöks. De slutsatser som kan dras utifrån analyserad empiri, i skenet av diskuterad teori, är främst att aids förefaller cementeras spatialt hos de Andra och temporalt i imperfekt: Sjukdomen har i texterna dels förpassats till invandrare, främmande kontinenter och socialt utslagna, dels sorterats in bredvid till exempel spetälskan, svarta döden och koleran i västvärldens pestarkiv. I mitten av åttiotalet rådde aidshysteri i en västvärld som, när allt kommer omkring, sett sig väl förskonad från epidemin. En utgångspunkt är att denna hysteri till stor del har varit medialiserad. Från denna utgångspunkt redovisas och diskuteras ett relativt brett urval av teoretiska perspektiv - diskursanalytiska, medicinsociologiska, idéhistoriska och modernitetsteoretiska - som tillsammans utgör en nödvändig språngbräda för den egna analysen att utgå från.
 • 4778.
  Östman, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Aids, risk och diskursen om Afrika: En kritisk analys av faktaprogram och dokumentärfilmer i SVT och TV4, 1985-20012002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen frågar sig hur den implicita betraktaren positionerats inför aidsrisken i svensksända reportage, faktaprogram och dokumentärfilmer som behandlar ämnet. Dessutom ställs frågan om vilka mer övergripande betydelsesystem som ges uttryck i detta samtal. Undersökningen placerar sig därmed bland andra kritiskt tolkande ansatser till den medierade konstruktionen av hiv och aids. Analysen identifierar och lyfter fram en diskurs om ”afrikansk aids” ur ett totalurval av dokumentärfilmer, reportage och faktaprogram som sänts i SVT och TV4 mellan 1985 och 2001. Undersökningen kan sluta sig till att 1) konstruktionen och positioneringen av en implicit västlig mottagare i riskzonen innan 1990; 2) ett tidigt virologiskt tolkningsföreträde till sjukdomskomplexet; 3) etablerade föreställningar om Afrikas ”promiskuösa” kultur och kontinentens ”naturligt” bördiga jordmån för virusmutationer; och slutligen 4) vissa aspekter av en hårdragen dokumentärrealistisk berättarstrategi samverkat och skapat en kraftfull symbolisk marginalisering av Afrikas aidssituation. En marginalisering som först under slutet av nittiotalet tycks utmanas i det dokumentära samtalet.
 • 4779.
  Östmar, Mattias
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  “det goda samtalet”: om förståelse och rationalitet i en TV-debatt2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I denna uppsats har jag undersökt om begreppet kommunikativt handlande är tillämpbart på en TV-debatt. Jag har valt TV-debatten “Svart eller Vitt” som sändes 000215 och handlade om porr. Jag har transkriberat debatten och delat upp den i två tema “porr och påverkan” och “porr och censur”. Därefter har jag sorterar ut påståenden och argument som passar in under respektive tema. Analysen visar att begreppet kommunikativt handlande är tillämpbart på programmet, men att Habermas begrepp lämpar sig bäst för direkt kommunikation. Medierad kommunikation inbegriper även “tittaren”, vilket gör att det inte alltid är lätt att avgöra om debattdeltagarnas yttranden är riktade till den implicite “tittaren” eller till de övriga debattdeltagarnas yttranden. Vidare visar analysen att “Svart eller Vitt” programmet inte har ett definierat och avgränsat tema för diskussionen, vilket försvårar analysen med hjälp av begreppet. Debattdeltagarna argumenterar inte heller ofta efter principen tes - argument, vilket försvårar tilllämpningen. Begreppet är således tillämpbart, men det är ytterst lite i TV-debatten som låter sig analyseras djupare än konstaterandet att debatten inte är förståelseinriktad eller därmed “rationell”, såsom Habermas definierar begreppet.
 • 4780.
  Überbacher, Ewa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  VÄGAR TILL REFLEKTION: Avdelningschefers uppfattningar inom somatisk omvårdnad2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Continuous feedback through reflection can be used as a tool by the department head for leading the development, learning and innovation in nursing work. The aim of the study was to describe the department heads´perceptions of reflection in nursing care by a phenomenographical approach. The analysis of 15 interviews resulted in five description categories of reflection. Knowledge integral reflection captures students´training that can be used in nursing work. Processing creates a continuous thought process in nursing work. Reflection development was reinforced among employees when talking to each orther. Managerial reflection was described as a separate forum in the process manager role. Patient-oriented reflection highlighted the patient´s participation. The conclusion was that department heads used reflection on different levels and in different contexts. Reflection proved important in nursing care. Study findings may help to increase knowledge in order to develop leadership whick leads to beter quality of care and patient safety. Continued research should focus on intervention studies with an emphasis on reflection.

93949596 4751 - 4780 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf