hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
9293949596 4701 - 4750 of 4780
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4701.
  Witt, Ann-Katrin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kriminalitet och Kriminalvård ur ett Kvinnokulturperspektiv1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Mitt syfte var att söka en förklaring till de siffror som visar att antalet lagförda brott fördelar sig på kvinnorna med knappt 15 % och männen med drygt 85 %. Av de som sätts i fängelse är det knappt 5 % kvinnor och 95 % män. Jag sökte förklaringar till vad som är verkligheten bakom dessa siffror, och intervjuade intagna kvinnor på ett fängelse, samt behandlingspersonal på två lokala anstalter. Jag läste kriminologisk och feministisk teori, och fastnade för att försöka beskriva kvinnor inom kriminalvården ur ett kvinnokulturperspektiv.
 • 4702.
  Wittzell, Josefin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rekrytera utifrån arbetsplatsens kontext1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Traditionellt har rekryteringen fokuserats på den kompetens och personlighet som företag eftersökt. Tjänsten och positionen har då satt gränserna för de sökande. Idag måste rekryteraren utgå från arbetsplatsens specifika utseende för att finna rätt medarbetare. Jag har valt att formulera följande problem i denna uppsats: Hur tar rekryterare hänsyn till arbetsplatsens kontext i sin rekryteringsprocess? Jag har genomfört intervjuer med fristående rekryteringskonsulter samt en observation av ett möte mellan rekryteringskonsulter och uppdragsgivare. Analysresultatet visade följande; Rekryteringskonsulterna hade svårt att konkret berätta hur de går tillväga när de inhämtar information från uppdragsgivarens arbetsplats, men samtliga använde sig av ett slags “intervjusamtal”. Det visade sig att samtliga rekryteringskonsulterna på något sätt använder sig själva som verktyg för att bedöma människor och organisationer i rekryteringsprocessen och att rekryteringskonsulterna därför borde resonera om hur de påverkar sitt arbete. Slutligen fann jag tre faktorer som påverkade hur rekryterarna kunde ta hänsyn till arbetsplatsens kontext.
 • 4703.
  Wolgast, Theres
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En studie av seglingsföreningars utvecklingsprojekt.: Möjligheter och hinder för utveckling i seglingsföreningar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Dagens samhälle befinner sig under ständig förändring och utveckling. Idrottsrörelsen satsar nu på olika sätt på föreningsutveckling, det är utveckling av detta slag som denna rapport kommer att titta närmare på. Syftet var att studera seglingsföreningar i ett distrikt i södra Sverige som fått bidrag ur Idrottslyftet för föreningsutveckling. Studien hade även till syfte att se vilka mål dessa seglingsföreningar hade med sin utveckling, samt vad de upplever möjliggör och hindrar den utvecklingen. De frågeställningar som låg till grund för undersökningen var: Vilka mål har de seglingsföreningar som arbetar med föreningsutveckling? Hur är utvecklingsarbetet organiserat? Vad möjliggör och hindrar utvecklingen?  Empiri samlades in genom intervjuer med representanter ifrån de aktuella seglingsföreningarna. Resultatet visar att de flesta seglingsföreningarna satsar på en utveckling av fortsättningsverksamheten efter seglarskolan. De största möjligheterna för utveckling upplevs vara engagemang, sailcoachtid och externa bidrag. De största hindren för utveckling upplevs vara brist på tränare och att kunna vidmakthålla tillräckligt med engagemang. Därmed torde den största utmaningen för seglingssporten nu vara att lära hur de skall få in tillräckligt med kompetens och engagera fler samt hur på bästa sätt överbygga glappet mellan seglarskolan till den fortsatta seglingsverksamheten.

 • 4704.
  Wollter, Jane
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Södergren, Anna-Lena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Det gränslösa arbetet - frihet eller fälla?: Hur påverkas individer av det nya flexibla arbetssättet på en arbetsplats?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur nya arbetsmetoder ocharbetssätt påverkar individen och arbetssituationen på en arbetsplats. Allt fler studier ochforskning visar att samhället förändrats från industrisamhället till postindustriellt samhälle,vilket bidragit till att nya former av organisationer har vuxit fram. Dessa förändringarpåverkar individerna som arbetar i dem. Tre teman belyses i studien. Fysisk arbetsmiljö- hurpåverkas individen av arbete, arbetstid och arbetsmiljö. Social arbetsmiljö- flexibilitet, kravoch samverkan. Arbetsvillkor- individens möjligheter och gränser. Studien är utförd på ABF(Arbetarnas bildningsförbund) i Sydhalland. Kvalitativa intervjuer har använts och sexmedarbetare på ABF har intervjuats. De teoretiker som ligger till grund i analysen är Beck,Sennet, Theorell och Hatch. Begreppet flexibilitet är centralt. Resultatet visar tydligaskillnader mellan vanligt och flexibelt arbetssätt. Dessa skillnader yttrar sig bland annatgenom intervjupersonernas förhållningssätt till den rumsliga arbetmiljön och arbetstiden.Resultatet visar också skillander vad gäller flexibilitet, både i samarbete och förmågan att varaanpassningsbar i arbetet. Studien visar även att det flexibla arbetet ställer krav på ständigutveckling av nya kunskaper. Förändringen av nya organisationsformer ställer också nya kravpå dess anställda.Utifrån vilken kontroll, inflytande samt stöd man som arbetstagare har i sittjobb påverkar det arbetssituationen. Detta skapar möjligheter men även gränser för individen.

 • 4705.
  Woodall, Teresa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "…att vi skulle stå på parkeringen och sälja bilar…": En studie om romers upplevelse av diskriminering.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förekomsten av diskriminering av romer har påvisats i tidigare studier och rapporter från

  Diskrimineringsombudsmannen. Syftet med denna studie är att beskriva och förstå romers upplevelse av

  diskriminering. Frågeställningarna som lyfts är om romer upplever sig vara diskriminerade och på vilket

  sätt, hur man möter de fördomar man som grupp utsätts för och vad anser de kan identifieras som

  orsaken till diskrimineringen. Den empiriska delen av studien har genomförts utifrån kvalitativ metod,

  genom att intervjuer med romska respondenter. De teoretiska utgångspunkterna är baserade på perspektiv

  gällande diskriminering, stigma och utanförskap med syfte att beskriva de samhälleliga strukturer som

  påverkar fördomar och diskriminering.

  Studien visar på att romerna i undersökningen upplever sig vara diskriminerade inom flera livsområden,

  och de beskriver detta som en del i deras vardag. Orsakerna bottnar i, som de ser, att de fördomar

  samhället haft i historien lever kvar. De påvisar också att detta orsakat en känsla av att man som individ

  tillhörande den romska gruppen har ett lägre värde i jämförelse med majoritetssamhället. För att bryta

  dessa fördomar ser respondenterna att det behövs arbete från två håll, både från majoritetssamhället och

  romerna där begrepp som trygghet och information är väsentliga.

 • 4706.
  Woxius, Maria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Identifiering och omvårdnad av nedkylda patienter inom ambulanssjukvården: Litteraturstudie2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Hypotermi är ett allvarligt tillstånd eller en komplikation som kan drabba patienter i samband med trauma och akuta sjukdomstillstånd. Ambulanssjuksköterskan har en viktig uppgift i att tidigt identifiera patienter med hypotermi och vidta omvårdnadsåtgärder som minskar risken för hypotermi. Litteraturstudiens syfte var att undersöka möjligheten att identifiera patienter med hypotermi och att beskriva tillämpbar omvårdnadsåtgärder för att befrämja normotermi hos patienter inom ambulanssjukvården. Studien omfattas av 15 vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att en örontermometer är en mätmetod som kan fungera vid identifiering av hypoterma patienter inom ambulanssjukvården. Resultatet visar även olika omvårdnadsåtgärder som befrämjar normotermi och som är möjlig att utföra inom ambulanssjukvården. De viktigaste omvårdnadsåtgärderna vid risk för hypotermi är att skydda hela patienten och förhindra ytterligare avkylning. Forskning inom området, med inriktning mot omvårdnadsåtgärder vid hypotermi inom ambulanssjukvården, kan komma att resultera i att ambulanssjuksköterskan finner metoder för att identifiera, förebygga och åtgärda hypotermi.
 • 4707.
  Wulff, Åsa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Byding, Lina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Vi fixar hellre festen själva än kommer till dukat bord": En kvalitativ studie om brukarstyrning, delaktighet, makt och inflytande utifrån informatörernas erfarenheter på Alfa i Laholms kommun.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka hur informatörerna på Alfa i Laholms kommun uppfattar brukarstyrning med utgångspunkt i delaktighet, makt och inflytande samt om denna kunskap går att implementera på en ny servicebostad. Beslut rörande brukare fattas ofta av professionella, vilket medför ett ensidigt perspektiv snarare än brukarnas viktiga inifrånperspektiv.

  Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie med gruppintervjuer på en undersökningsenhet. Valet av att genomföra gruppintervjuer grundar sig på att få en djupare förståelse kring studiens ämne av de aktuella respondenterna. Urvalet inför studiens gruppintervjuer hade inga begränsningar utan de som anmälde sitt intresse, var välkomna att delta.

  Resultatet visar på att det finns önskemål om en samhällsutveckling som innebär fler brukarstyrda verksamheter. Viktiga faktorer i förändringsarbetet gäller personalens roll och inställning samt hur information framställs så att alla förstår den. Det är vikigt att låta dessa förändringar ta tid för att på så sätt nå ett hållbart resultat.

 • 4708.
  Wändesjö, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Piloter och stress1999Student paper second termOppgave
 • 4709.
  Wålander, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Women taking up employment: - A sociological gender-study on Argentinean women's way towards emancipation2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study in sociology is the result of a MFS-project, sponsored by SIDA. The ideal in Argentina, at least for the upper classes, has for a long time been the man as bread-winner, the one who supports the family and the woman as the home-maker, the one who stays at home, taking care of house and children. Working-class women have always been working even though it has not been shown in the statistics. This feminist study in sociology is about what influence Argentinean women in their way towards emancipation but also about patriarchy as their biggest obstacle. The study is based on theories based on that in the world there is a world-order controlled by men. Another important theory is that it is easier for working women to reach emancipation in comparison with house-wives, because working women develop themselves in an economic as well as on a personal level. Additionally I went to the field in the Buenos-Aires area in Argentina during October until November 2000 where I did eleven interviews with Argentinean working mothers. I want to emphasize that as the interviews are eight years old, I have chosen not to integrate them very much through the essay, but instead showing them in a special chapter. I have, therefore, not given the interviews a central role in the essay. Instead, I emphasize the theories in the essay. The method I am using is qualitative method, with deep-interviews, the hermeneutic method and of course comparing theories from other authors. The conclusions I have come up with mean that the post-modern feminism is an important tool to understand the diversity of women and womens´ different conditions around the world. By realising these differences it would become easier to challenge the widespread patriarchy in Argentina. Argentinean women could reach emancipation by labour work and education that contribute to development on an economic and on a personal level. Even doing a voluntary work would contribute to this self-esteem and consciousness that are crucial for women on their way towards emancipation.

 • 4710.
  Wöhl, Sophie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ambulanspersonals erfarenheter av gravt obesa patienter2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ambulanspersonal skall i sitt dagliga arbete lyfta och behandla patienter. I varje ambulans finns två ambulanssjukvårdare (kan även vara sjuksköterskor med eller utan specialistutbildningar) som har genomgått ett lyftprov som bekräftar att de på två man klarar att lyfta en patient som väger 90kg. Då en patient väger 150kg (gravt obes patient) eller mer blir det problematiskt, både ergonomiskt och medicintekniskt. Antalet överviktiga ökar, även de som räknas som gravt obesa. Syftet med denna uppsats vara att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter då det gäller ambulanstransport av gravt obesa patienter.Enkäter besvarades anonymt av personal på en ambulansstation i södra Sverige. Svarsfrekvensen blev 29 av 55 personal efter att ett påminnelsebrev delats ut. Svaren bearbetades med beskrivande statistik. Resultatet visade att det inte fanns en fullt fungerande rutin för gravt obesa patienter. Personalen ansåg överlag att hjälpmedel inte var tillräckliga för att snabbt och säkert kunna transportera patienter med en vikt över 150kg till sjukhuset. Förbättring av rutiner samt hjälpmedel skulle kunde minska riskerna för skador hos personal samt innebära en bättre och säkrare vård vid transport till sjukhus.

 • 4711.
  Xhemajli, Belkize
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Anette
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att arbeta i hemtjänsten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utifrån ett sociologiskt perspektiv försöka betona arbetssituationen i hemtjänsten. Vi har gjort en kvalitativ studie och vårt empiriska material är intervjuer med områdeschefer och undersköterskor. Resultatet visar att arbetsmiljön i hemtjänsten är stressig och att yrket anses ha låg status. Det framkommer att en del sjukskrivningar beror på tung arbetsbörda men det kan oxå bero på ens livssituation. Projektet Möjligheternas Hemvård kommer redovisas i uppsatsen och är ett förändringsarbete som kommer genomföras i hemtjänsten. Resultatet har redovisats i teman som som är gemensamma svar utifrån informanterna. Dessa teman är arbetsmiljön, yrkets status, sjukskrivningar, Möjlighternas Hemvård och män i hemtjänsten. I vårt arbete ska ni nu ska läsa har vi försökt att problematisera någar av de faktorer som berör arbetssituationen inom hemtjänsten.

 • 4712.
  Yalcin, Hamza
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  ” Allt börjar och slutar med dig”      :   Aktörskap  hos studenter med invandrarbakgrund2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna kvalitativa studie var att få en djupare förståelse för aktörskap hos studenter med invandrarbakgrund. En tidigare delrapport visade att studenter med invandrarbakgrund på Högskolan i Halmstad höstterminen 2007 hade delvis annorlunda föreställningar om, förhållningssätt till och prestationsnivå i utbildningen än studenter med nordisk bakgrund på samma program. Jag bestämde mig för att skapa en djupare förståelse kring hur dessa skillnader mellan studenter med invandrarbakgrund och svensk bakgrund ser ut, vad de nämnda skillnaderna kan bero på och vilka konsekvenser de kan leda till. Jag valde begreppet aktörskap som utgångspunkt och använde mig främst av Freire som teoretiker i min studie. Jag samlade empiri med hjälp av kvalitativa och semistrukturerade intervjuer och diskussioner.  Resultatet pekar på en traditionell studentroll som stämmer överens med en s.k. ”bankutbildning” som bygger på ett anpassningsinriktat lärande, vilket kan resultera i okritisk kunskap, underlägsenhetskänslor och motivationsförlust hos studenter med invandrarbakgrund.

 • 4713.
  Yalcin, Hamza
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Den ”okunniga” invandraren: Språkproblem för en invandrare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The aim of this study is to have a deeper understanding about the motivations and the obstacles of an immigrant’s language learning. I have studied the problem with focus on integration and language learning. The study is principally based on deep interviews with Turkish immigrants. I have studied the question by means of a socio-cultural perspective of learning; Mead’s conceptions I, Me and the generalised other; Scheff’s conception, the social bonds and Freire’s conception, dialog and Asplund’s conception social responsiveness.

  On the surface it seams like, the émigré is someone who is incapable or reluctant to learn Swedish and integrate in the society. During the study, I have discovered an emotional obstacle, which arises at the émigré’s meeting with the Swede. One usually bypasses this emotional obstacle and concentrates on the cognitive level for language learning. The emigrant thinks then the Swedish language is difficult to learn and she knows too little Swedish to communicate with the Swede. The Swede thinks that the immigrant does not want to learn Swedish and integrate in the society. When I focused on the immigrant’s subjective experience about the meeting with the Swede, I noticed that the emigrant experiences the meeting as a sort of one way communication. At this meeting, she is assessed negatively by the Swede. The immigrant finds it difficult to develop a positive emotional attitude towards the Swede and the Swedish language. Then she gets away from the meeting with the Swede and reduces her relations with the Swedish culture to a minimum level.

  I have speculated on the immigrant’s negative experience by means of Asplund’s conception social responsiveness and a governmental report of investigation about segregation. For a more active language learning and integration, I proposed, that the language education (SFI) should encourage the emigrant to question society with a critical attitude to identify herself in the new situation and the society. This can be achieved by means of a dialogical perspective, which presupposes and develops a strong trust in the human being, love, humility, solidarity, respect and the critical thought.

 • 4714.
  Yang, Peng
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  EU Trade: The Issues at Stake with China - With the exploration of International Political Econom2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  China has been the second largest trading partner of EU in goods and the forth largest

  in services since it joined the WTO in 2001. For its part, the European Union has been

  China’s largest trading partner since 2004. Despite this, there are a range of issues at

  stake between the EU and China who are not only involved into economica l disputes,

  but are also at odds on politica l matters . In this paper the authors conduct the study

  based on trade hindrances instead of trade achievements with the approaches of IPE

  based on the assumption: the tenser of trade-ties, the deeper the politica l dimension

  involved and the more delica te the relationship between Economy and Politics

  projected to be. Considering the limitation of time and space, the paper focuses

  prima rily on the trade issues regarded from three different angles: the internal issues

  related to trade (e.g. trade deficit, IPR infringement); the external issues related to

  trade (e.g. huma n rights); the ultimate issues rela ted to trade (e.g. technology). Instead

  of putting forth feasible resolution to these issues, the ma in feature of this paper lies in

  the analysis of trade issues in combination with the approaches of Internationa l

  politica l economy. It’s interesting and far-reaching to research EU (trade) from the

  perspective of IPE because as Michael Smith argued “The EU’s place in the IPE is

  challenging not only in the empirica l sense, but also in the conceptual sense, for

  simple reason that (on the one hand) it is not a state and that (on the other hand) it

  performs a number of vital state functions in the IPE” (Michael Smith 2006, p.527).

 • 4715.
  Yang, Peng
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  EU Trade: The Issues at Stake with China - With the exploration of International Political Economy2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract

  China has been the second largest trading partner of EU in goods and the forth largest in services since it joined the WTO in 2001. For its part, the European Union has been China’s largest trading partner since 2004. Despite this, there are a range of issues at stake between the EU and China who are not only involved into economical disputes, but are also at odds on political matters. In this paper the authors conduct the study based on trade hindrances instead of trade achievements with the approaches of IPE based on the assumption: the tenser of trade-ties, the deeper the political dimension involved and the more delicate the relationship between Economy and Politics projected to be. Considering the limitation of time and space, the paper focuses primarily on the trade issues regarded from three different angles: the internal issues related to trade (e.g. trade deficit, IPR infringement); the external issues related to trade (e.g. human rights); the ultimate issues related to trade (e.g. technology). Instead of putting forth feasible resolution to these issues, the main feature of this paper lies in the analysis of trade issues in combination with the approaches of International political economy. It’s interesting and far-reaching to research EU (trade) from the perspective of IPE because as Michael Smith argued “The EU’s place in the IPE is challenging not only in the empirical sense, but also in the conceptual sense, for simple reason that (on the one hand) it is not a state and that (on the other hand) it performs a number of vital state functions in the IPE” (Michael Smith 2006, p.527).

 • 4716.
  Yilmaz, Yekta
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Gajnok, David
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
   ”Att tillhöra det svenska samhället men ändå inte riktigt”: -         En studie om andra generationens invandrares identitetskänsla och tillhörighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har belyst svårigheter som de så kallade andra generationens invandrare går igenom. De präglas bland annat av två kulturer, föräldrarnas ursprungliga kultur och den svenska kulturen, vilket medför att de uppfattar sig själva som främlingar i båda kulturerna.

  Att dessutom leva i en stigmatiserad tillvaro, där majoritetssamhället kategoriserar dem som ”invandrare”, utifrån förutfattade meningar om kulturella skillnader. Det är några av ämnena som belyses i denna uppsats som är utförd med kvalitativ metod och baseras på nio djupintervjuer. De intervjuade är barn till arbetskraftsinvandrarna som kom till Sverige under 1960 – 1970 – talet. Huvudfrågeställningen för uppsatsen är hur andra generationens invandrare upplever och hanterar sin identitet och tillhörighet i de två kulturella världar de lever i? Huvudfrågan utmynnar till några underfrågor angående arbetsmarknaden och framtidstankar. Teoretiskt utgår uppsatsen från Anthony Giddens, Aleksandra Ålund och Erving Goffman. Sammanfattningsvis resulterar respondenters livssituation i kluven identitetskänsla, där de försöker finna en balans mellan två kulturer.

 • 4717.
  Ylmén, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Coping vid kronisk smärta: en litteraturstudie1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Coping vid kronisk smärta innebär kognitiva och beteendemässiga sätt att hantera den stress som den kroniska smärtpatienten utsätts för. Eftersom smärtan är just kronisk och ofta inte svarar på traditionell smärtbehandling är det viktigt att patienten lär sig att hantera den stress som detta innebär. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som var av betydelse för den kroniska smärtpatientens copingstrategier samt hur sjuksköterskan kunde främja konstruktiv coping hos dessa patienter. De artiklar som använts i resultatet har först sökts i databasen Medline och sedan analyserats med syftet som utgångspunkt. Resultatet visade att patientens syn på sin smärta och sin egen förmåga samt hennes etniska bakgrund var faktorer som påverkade vilka copingstrategier hon var benägen att använda sig av. Könet visade sig dock vara utan betydelse i detta avseende. Det framkom även två olika sätt att dela in copingstrategier i, aktiv och passiv coping respektive assimmilative och accommodative coping. Stressorer sekundära till smärtan belystes och vikten av en god kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan redovisades. Implikationer för ytterligare forskning inkluderar bl a undersökningar som vidare belyser relationen mellan den kroniska smärtpatienten och sjuksköterskan, hur olika copingstrategier relaterar till varandra samt deras effekter och hur en oklar diagnos påverkar patientens copingstrategier.
 • 4718.
  Ylve, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nilsson, Camilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att leva med bensår: Ur ett patientperspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Omkring 50 000 personer i Sverige besväras av svårläkta bensår. Bensår kan påverka livet på olika sätt och orsaka stort lidande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienternas

  erfarenheter av att leva med bensår och den behandling och omvårdnad som gavs. Data samlades in genom sökning i databaser. Artiklarna lästes och jämfördes för att finna meningsbyggande innehåll. Resultatet visade att patienters erfarenheter av att leva med bensår kan ha en negativ påverkan på det dagliga livet. Förtroendet till sjuksköterskan ansågs spela en stor roll i omvårdnaden av bensår. Patienternas kunskap om sitt bensår varierade och patienterna hade även olika erfarenheter av att inte få tillräcklig med information om status på sitt sår. Patienter med bensår levde ett begränsat liv vilket innebar sociala förändringar och nedsatt rörlighet. Smärta var ett återkommande problem och upplevdes som olidlig och kunde påverka nattsömnen. Många patienters erfarenhet var att sjuksköterskorna inte tog deras smärta på allvar. Förtvivlan och missmod upplevdes av många, framförallt när såret inte läkte. Erfarenheter kring kontinuiteten vid såromläggningen var övervägande negativa. Många kände sig sårbara och missnöjda med omläggningarna då sjuksköterskan uppvisade bristfällig kunskap. Patienternas erfarenheter vid motivation inför kompressionsbehandling var varierande. Många visste hur viktig behandlingen var samtidigt framkom det negativa erfarenheter så som kliande lindor och svårt att finna passande skor. För att ge en god omvårdnad till personer med bensår är det viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och har kunskaper om hur det är att leva med bensår.

 • 4719.
  Zachrisson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Flykten från återhållsamheten: den fotografiska representationen av Kosovos flyktingar1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Med en kvalitativ ansats diskuteras pressfotografier uppvisande Kosovos flyktingar, publicerade i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet mellan mars och maj 1999. I närmande av pressbilderna kombineras fototeoretiska ståndpunkter med traditionell medieforskning. Fotografiets förutsättningar genom historien, med fokus på den dokumentära traditionen, redogörs kort, i syfte att placera pressbilderna i en större historisk kontext. Fotografiets illusoriska och konstruerande kvaliteter poängteras, samt dess förmåga att fömedla ideologiska teman. Den fotografiska representatien av kosovos flyktingar karaktäriseras av ett stanardiserat framställningssätt i skildrandet av lidandet, åtekommande i en slags lidandemystik som löper genom bildhistorien och den dokumentära bildhistorien och den dokumentära fototraditionen. Flyktingarna positioneras som västerlandets underutvecklade, oförmögna att själva göra någonting åt sin situation, passiva och vanmäktiga. De enskilda bilderna fungerar som metonymer för det allmänna flyktingtillståndet, samt för vad de politiska omständigheterna resulterar i. Representationen blir problematisk när de estetiserande ögonblicken tenderar att gestalta flyktingarnas tillvaro som oföränderlig, nära nog orsakad av det obevekliga ödet, och riskerar, då bakomliggande orsaker höljs i dunkel, att blott bekräfta “det evinnerliga lidandet” som sådant. Resonemanget blir sammantaget ett ifrågasättande av hur den samtida pressbilden används.
 • 4720.
  Zahedi, Sofie Selind Mona
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Institutioner i det globaliserade samhället : Arbetsförmedlingen och nedläggningen av företaget Duni2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie om hur Arbetsförmedlingen handskas med massarbetslöshet vid en företagsnedläggning, enligt dem själva och enligt de drabbade på företaget, även på vilket sätt dessa båda institutioner påverkats av globaliseringen. Intervjupersonerna består av två arbetsförmedlare (varav en handläggare och en platschef) och tio anställda på Duni. Med tanke på de svåra omständigheterna har Arbetsförmedlingens insatser varit bra. De har hjälpt till i den mån resurserna tillåtit. Bland de drabbade har det funnits blandade känslor, en del ser nedläggningen som något positivt då de kan ta tillvara på tillfället genom att fullfölja sina drömmar medan andra finner denna situation betydligt svårare. Globaliseringen som är ett övergripande fenomen i dagens samhälle påverkar många olika faktorer och så även Arbetsförmedlingen och företaget Duni.
 • 4721.
  Zakai, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kronstam, Bodil
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  “Mode mania”: En kvalitativ studie av Adelstens deltagande på Mode Live utifrån ett individ / sociokulturellt perspektiv1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4722.
  Zakrisson Åhlvik, Louise
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Evigt unga? -om några unga mäns narkotikabruk, känslor, vardagsliv och framtidsutsikter2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Droger och drogbruk är knappast något nytt inom forskningsvärlden men fenomenet har bara funnits cirka 50 år i Sverige. Det var först på 1960-talet man började uppmärksamma företeelsen, definiera det och på så sätt sätta ord på drogbruk och missbruk. Min studie handlar om drogbrukande unga män. Syftet med min studie har varit att tolka och få en bättre förståelse av männens vardagsliv, deras drogbruk och omvärld. Detta har jag sökt svar på genom fem intervjuer med fyra drogbrukare, en med en före detta brukare samt en med en brukares syster. Slutsatsen jag kom fram till är att de drogbrukande informanter lever i en slags bubbla utanför samhället och avsäger sig ansvaret för sina handlingar och sin livsföring.

 • 4723.
  Zareba, Barbara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En jämförelse mellan den polska och den svenska skolan.1995Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Jag valde att arbeta med jämförelse mellan skolor i Polen och Sverige för att jag har gått i skolan i båda dessa länder och har haft massor av funderingar som jag ville få svar på. Med mitt arbete ville jag undersöka och jämföra eventuella skillnader och likheter i polska och svenska skolor. Jag har valt att belysa läro- planer i båda länder för att knyta an till min undersökning. För att få svar på frågeställningen om lärarnas uppfattningar om det inre arbetet och hur skolan fungerar i praktiken, har jag genomfört en kvalitativ undersökning med tjugo enkäter och fyra intervjuer. Undersökningens resultat blev att det inte skiljer så mycket mellan läroplanen eller lärarnas uppfattningar. Fler skillnader hittar man i kapitlet om hur skolan fungerar i praktiken. Man kan bara konstatera att det skulle vara bra om polska och svenska lärare kunde byta med sina erfaren- heter och idéer.
 • 4724.
  Zareba, Barbara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Relationen mellan barn och föräldrar: barn i 0 3 årsåldern1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med mitt arbete var att presentera relationer mellan barn 0 - 3 år och deras föräldrar, hur man ska skapa en bra relation, undviker en dålig samt om relationen har påverkan på barnets liv som vuxen individ. Jag har valt att belysa olika litteratur, där man tog upp ämnet som låg i mitt intresse. För att ta reda på om uppfattningar i verkligheten skiljer sig från de teoretiska, har jag genomfört en undersökning av 21 intervjuer med psykologer, daghemspersonal samt föräldrar till barn i småbarnsålder. Undersökningens resultat blev att praktiska uppfattningar är mycket lika de teoretiska. För att skapa som förälder en bra relation till sina barn, ska man ägna mycket tid för att lära känna dem. Den tidiga relationen kan ha påverkan för barnets fortsatta liv.
 • 4725.
  Zarifovic, Minela
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Unga mäns kriminella beteende: - En studie av vilka sociala och personliga förhållanden som kan påverka unga män att utveckla ett kriminellt beteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka sociala och personliga förhållanden som bidrar till utvecklingen av ett kriminellt beteende bland unga män. Jag har genomfört intervjuer med ett antal unga män i 18-19års åldern ur samma vänskapskrets för att få en inblick i deras förklaringar till sitt kriminella beteende. Uppsatsen bygger på deras berättelser och funderingar kring sin situation.

  Uppsatsens material har samlats in genom kvalitativa intervjuer som analyserats ur socialpsykologiska perspektiv. Resultatet visar bl.a. att ungdomar uppger att de begår brott av rationella skäl för att få snabba pengar och saker de vill ha. De medgav även sociala motiv för sitt beteende som att planera och genomföra brott tillsammans med andra. Av deras berättelser framgick att det även finns bakomliggande orsaker som skulle kunna förklara deras beteende. Det kan gälla familjeförhållanden och uppfostran under uppväxten. Ungdomarnas berättelser beskriver familjens ekonomi som ansträngd, många föräldrar var ensamstående och måste lägga ned mycket tid på arbete för att kunna försörja sig och familjen. Det innebar att tillsynen av de unga kunde komma i andra hand. De unga anger även situationella och miljömässiga förhållanden i bostadsområdet som bidragande till deras brottsliga beteende. De flesta unga beskriver i intervjuerna bostadsområdet de växte upp i som nedgånget. Det var en miljö som omgivningen såg ned på och där kriminella värderingar och normer var vanliga.

 • 4726.
  Zeneli Syla, Hasbije
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson, Josefin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Psykosociala problem: En kvalitativ studie av ett behandlingshem för ungdomar.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår uppsats gick ut på att undersöka ett behandlinghem med ungdomar med psykosociala problem, för att ta reda på vad som görs för ungdomar på boendet det vill säga behamdllingsmetoder, om vården är tillräcklig och ta reda på vad som händer när de inte får vara kvar på boendet längre. Anledningen till att...

 • 4727.
  Zeneli Ugzmajli, Lumnije
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Strukturell diskriminering eller O-kompetenta aktörer? – en studie kring invandrarnas situation på den svenska Arbetsmarknaden2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats där diskriminering av personer med invandrarbakgrund på den svenska arbetsmarknaden undersöks. Det är en undersökning där sex personer med invandrar bakgrund intervjuas och fått chansen att ge en bild av hur de själva upplever att de blir bemöta på den svenska arbetsmarknaden. Tre av de intervjuade har arbete och tre av dem är arbetslösa. Denna uppdelning har jag valt för att se om det finns skillnader i attityder beroende på de intervjuades arbetssituation. Vad jag främst kom fram till med denna uppsats är att skapandet av stereotyper bidrar till en nedvärdering av invandrarnas kompetens.

  De teorier som jag använt i uppsatsen är: Erving Goffmans ”stigma teori”, ” beständig ojämlikhet” av Charles Tilly. Anthony Giddens teorier om ” skapandet av självidentitet i det moderna samhället”. Pierre Bourdieu ” socialt rum, habitus och fält”

 • 4728.
  Zeqiraj, Xhejran
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kolmodin, Helena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Motiv och attityd till kompetensutveckling på två små företag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to gain insight into how two enterprises work with competence development and thereby study how the relationship between competence development and workers, employees, look like. The focus was on the workers motives and motivation towards a participation in a competence development course, their attitude to education, and how the transfer of skills gained from the course, into the workplace looks like. Further on, the work situations influence on the workers competence development has been taken into account.

  In the study, six people were interviewed in the role of either manager, coach or course participant who are employed in two different enterprises in the south of Sweden.

  The results showed that the participants were motivated by a strive for personal development or that the participants viewed education implementation as a part of the professional

  career, which has resulted in a positive attitude towards the competence development course. The managers’ motive for decisions about education was to change the prevailing attitude among the staff for the better and thereby strengthen the company’s brand. 

  The work situation has encouraged the desire to participate in developmental education as the feeling of control has encouraged the workers to further development. However, their already high work demands seemed to serve as a stressor, as the education participation increased the work load. Finally a difference is seen in both companies after completing the education, which indicates a successful transfer and application of the knowledge.

 • 4729.
  Zetterberg, Kim
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  I särskolan eller i grundskolan?: en studie om ökningen av elever i särskolan 1992 20052006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4730.
  Zheng, Yumai
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Internal Communication from a Managerial Perspective2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The objective of this thesis is to conduct a research on Eleiko Sport AB’s internal communication from a managerial perspective. The focus of this analysis is to look at how the management and organisation are structured in Eleiko, how the members of the management team view and perceive internal communication, how the internal communication within this small organisation is organised, and which communication channels are being used and why.

 • 4731.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Conceptions of life situations among next-of-kin of haemodialysis patients1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]
  The presence of a renal disease in the family is a strain on both the patient and the next-of-kin, affection the life situation. Surprisingly, few studies dealing with next-of-kin´s experiences are available, why the aim of this study was to describe, seen from a nurse perspective, how the next-of-kin of haemodialysis patients conceive their life situation. Data was collected by means of interviews with twelve strategically selected informants and analysed according to the phenomenographic method. Six main conceptions of how next-of-kin of haemodialysis patients conceived their situation emerged: a feeling of confinement, a feeling of social isolation, a feeling that the way of life has changed, a feeling of security in life, a feeling of a threatening future, and promoting health. Next-of-kin expressed a large measure of commitment to, and concern for, the sick person. In spite of their life situation having been dramatically changed, next-of-kin described an ability to adapt. By the help of society, the feelings of confinement and social isolation can be despersed, enabling next-of-kin to promote health inte their role towards the sick person. Suggestions for further research are to study what adaption strategies next-of-kin use in their life situation.
 • 4732.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Interventiv kontinuerlig kollegial granskning och dess betydelse vid omvårdnadsdokumentation1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar för en kontinuerlig planering och utvärdering av omvårdnadsarbetet och det resultat som uppmätes. Utvecklingen av omvårdnadsdokumentationen är mycket viktig för en kontinuerlig kvalitetssäkring så att vidtagna omvårdnadsåtgärder blir synliga. I en kvantitativ deduktiv studie, där en hypotes antogs om att interventiv kontinuerlig kollegial granskning är nödvändig för att upprätthålla kvaliteten granskades omvårdnadsdokumentationen under ett år vid fem mättillfällen. Granskningarna genomfördes vid med hjälp av ett instrument uppbyggt kring tre dimensioner; struktur, innehåll och kvalitet. Dimensionerna mättes med hjälp av beskrivande och analyserande statistik. I studien kunde inte någon signifikant trend påvisas med avseende på det betydelsefulla i en interventiv kontinuerlig kollegial granskning för att upprätthålla god kvalitet på omvårdnadsdokumentationen. Resultatet tyder på att det behövs en annan typ av kollegial satsning t ex som individuell undervisning i omvårdnadsdokumenation.
 • 4733.
  Zivanovic, Gordana
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Här lever vi, och här ska vi satsa på vår och våra barns framtid": -En "framgångsrik" berättelse om romska kvinnors liv i Sverige idag2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to find out how a few different women with a Roma heritage sees their to succeed possibilities in Sweden.

  To illustrate these issues has an hermeneutical approach been used. Materials were collected through interviews with Romani women in a municipality in western Sweden. The material created during the interview sessions is based on the five interviewees' interpretations of how they look at their life and the recognition of Roma people.

  The interview results show that Roma women have gone through various changes linked to school, language, family, work. Young women and their parents have become more aware that education is an important capital to invest in, in order to later obtain a good job and future. When it comes to school the results show that Roma children have become better at reading but there is still some Roma children who do not attend school, even though there is their native language, Romani, in many schools. Furthermore, the results show that the cooperation between home and school is still not good. With the recognition of Roma, Roma got their own national day and information on Romani at different authorities. However, books still lack on novel Chib. Despite recognition of the Roma as a minority group in Sweden, the results show that there is still discrimination against Roma people in the labor market. The results were used as a basis for the analysis based on theoretical approaches: Bourdieu, social and symbolic capital, individualization of women Beck & Beck-Gernsheim, "We and "the others "of Ålund respectability of Skeggs and Nancy Fraser recognition and redistribution

 • 4734.
  Zoric Wikholm, Amanda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Wettermark, Lena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En prisad arbetsplats: -En studie av de sociala relationernas betydelse för de anställdas trivsel på Västergruppen Städ i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt Syftet med denna studie är att genom ett kvalitativt fältarbete undersöka hur sociala relationer skapas och upprätthålls i arbetsgruppen Västergårdsgruppens Städ och hur dessa relationer i sin tur påverkar verksamheten, framför allt i fråga om städarnas trivsel och arbetsinsats. Inledningsvis genomförde vi en förstudie i form av en kvantitativ enkätundersökning, för att bredda vår förförståelse av fältet, vars resultat gav oss tydligare fokus inför de sju intervjuer som därefter genomfördes. De som intervjuades var enhetschefen för Städserviceenheten i Halmstad, områdeschefen för bl.a. Västergårdsgruppens Städ, samt 6 av de anställda städarna inom arbetslaget. Resultatet visar att den förändringsprocess som inleddes för ca 3 år sedan har spelat en viktig roll både för yrkesgruppens status och för de sociala relationerna på arbetsplatsen. De förändringar som genomförts på arbetsplatsen har bidragit till en stark gemenskap mellan de anställda, samt även möjliggjort nya sociala kontakter inom verksamheten. Dessa sociala relationer utgör en viktig del i fråga om städarnas trivsel på arbetsplatsen. Denna gemenskap och trivsel ger upphov till en god arbetsmoral hos städarna, vilken i sin tur gynnar verksamheten genom de goda resultat som uppnås på de regelbundna kvalitetskontrollerna.

   

 • 4735.
  Ásgeirsson, Malena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rosengren, Marie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sjuksköterskans bedömning och dokumentation av bröstsmärta samt patientens upplevelse och rapportering av bröstsmärta: En litteraturstudie 2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans bedömning och dokumentation av bröstsmärta samt att beskriva patientens upplevelse och rapportering av bröstsmärta. Studien omfattar en analys av nitton vetenskapliga artiklar som bygger på studier och undersökningar kring litteraturstudiens syfte. I resultatet framkom att då smärta är ett multidimensionellt fenomen är bedömningen och handhavande av bröstsmärta ett utmanande och kliniskt problem för sjuksköterskan. Vid bedömningen av patienter med bröstsmärta speglas sjuksköterskans tidigare erfarenheter inom området och enligt resultaten är sjuksköterskans erfarenheter och värderingar vägledande i bedömningen av bröstsmärta. Enligt de granskande artiklarna är sjuksköterskornas dokumention av patientens bröstsmärta bristfällig. Resultaten visar även att patienterna dröjer med att rapportera smärtan och uttrycker smärtan olika, både verbalt och icke verbalt. Fortsatt forskning bör inrikta sig på en förbättring av stödjande åtgärder i sjuksköterskan bedömning och dokumentation av bröstsmärta.
 • 4736.
  Åberg, Cárola
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Övertagande av egenvård vid kronisk hjärtsvikt i kommunens äldreboende, en empirisk studie2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Patienter med diagnosen hjärtsvikt ökar i samhället, årligen beräknas ca 30 000 nya fall tillkomma. Egenvård är viktig för denna patientgrupp men för att bedriva egenvård krävs att patienten har tillräklig fysisk och psykisk kapacitet, kunskap och motivation. Råder brist på egenvårdsresurser är det ofta personalen på äldreboendet som måste stödja eller helt ta över egenvården. För detta krävs kunskap att se signaler och symtom vid en försämring. Syftet med denna studie var att kartlägga hur personalen i kommunens äldreboende uppfattar signaler och symtom hos patienten med hjärtsvikt samt vilka åtgärder som vidtas när patienten själv saknar egenvårdsförmåga. Studien genomfördes i en mellansvensk kommun under våren 2007. Enkäter (n=228) skickades ut till 8 kommunala äldreboenden. Enkäten vände sig till den personal som arbetade med omvårdnaden på boendet, kommunsköterskorna var exkluderade från studien. Enkäten omfattade både öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Resultatet visade att utbildningsnivån var hög, 96,7 % hade någon form av vårdutbildning, 3,3 % saknade helt utbildning. Studien visade att personalen kontaktar kommunsköterskan vid avvikande symtom men att personalen ofta inte vet vilken eller vilka sjukdomar de boende lider av. Om kunskap finns om vilken sjukdom den boende har samt vilken eller vilka symtom som ses vid en försämring så kan ett lidande förhindras för den boende. Finns kunskap att förhindra och förebygga finns även en vårdkvalitet att vinna och pengar att spara.

 • 4737.
  Ågren, Linda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Lärarstudenters attityder mot bi- och homosexuella och förberedelse på att hantera homofobi i undervisningen2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Tidigare studier har visat att det är upp till den enskilde läraren eller rektorn om homofobi och bi- och homosexualitet tas upp i undervisningen och hur lärarens attityder gentemot bi- och homosexuella påverkar undervisningens utformning. Den här studien syftar till att undersöka lärarstudenter vid Högskolan i Halmstads attityd gentemot bi- och homosexuella och i vilken utsträckning de känner sig förberedda på att hantera homofobi i undervisningen. En enkät utformades och data insamlades bland lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad. Resultatet tyder på att lärarstudenter över lag skattar att de accepterar homosexualitet. De deltagande männen rapporterar dock ett signifikant lägre värde än kvinnorna, vilket även har påvisats i andra studier. Vidare rapporterar lärarstudenterna att de inte känner sig förberedda på att hantera homofobi och att utbildningen hade kunnat utformas på ett sätt som möjliggör en större förberedelse. Kvinnor och män skiljer sig åt bland annat i att kvinnor anser det vara viktigare att ta upp sexuell läggning i undervisningen medan männen rapporterar att de känner sig mer förberedda inför det uppdraget.
 • 4738.
  Åhlund, Iren
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Fader Vår: om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Most studies on parenthood and learning difficulties focus on mother and child, and very little is know about fathers with learning difficulties. Moreover, people with learning difficulties are rarely asked to tell their own narratives. The aim of the current study is to identify the role of the father in families where one or both of the parents have learning difficulties. Laws and regulations concerning the rights of people with learning difficulties in Sweden are accounted for and the he social support system for all parents in Sweden are described .

  The empirical study is a qualitative phenomenological interview study, inspired by narrative traditions, and describes how fathers with learning difficulties experience these support systems. The main data are two life stories of fathers with learning difficulties and one observation in a family.

  The findings suggest that although Sweden has a highly regarded disability policy and social support system, and even though fathers with learning difficulties are assured equal rights as members of the society and as parents by the Act of Human Rights, they are not treated equal but still faces structural inequalities. Their strengths and needs are not recognized, gender based support is not used and last but not least there is a lack of adequate competence in the support system. As long as the fathers are not included in the discussions about strengths and weaknesses in families with at least one parent with learning difficulties, these families are not given reasonable chances of fulfilling their parenthoods.

 • 4739.
  Åkerblom, Jayne
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Avhoppande och påstigande, om att befinna sig i vuxenlivets väntrum2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet bland unga vuxna har åter kommit i blickfånget för olika instanser i vårt svenska samhälle och våra politiker. Kommunerna i Sverige har som ytterst ansvariga för de ungas situation i uppdrag att komma tillrätta med denna arbetslöshet. Halmstad kommun har startat upp pilotprojektet 31:an, ett arbetsmarknadspolitiskt projekt med nära samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och biståndsavdelningen inom kommunen. Genom kvalitativa intervjuer med några unga kvinnor och män om deras upplevelser av arbetslöshet och vägen in i vuxenlivet syftar denna uppsats till att skapa en förståelse för hur det kan se ut för unga människor som står utanför arbetsmarknaden och att vägen dit inte är helt självklar eller enkel. Trots att man borde kunna se dem som en oförmedlad samhällskraft möts de ofta av omgivningens ifrågasättande. Detta kan till exempel ta sig i uttryck i kommenterar som ”om de bara ville, så skulle de kunna skaffa sig arbete” och så vidare. Denna uppsats utgår alltså från ett antal unga människors upplevelser av att stå utanför arbetsmarknaden, och deras tankar om framtiden samt deras möjligheter att försörja sig och skapa en självständig tillvaro som vuxen. Uppsatsen handlar också om vad som händer när de möter pilotprojektet 31:an, vilket är en arbetsmarknadspolitisk insats i kommunal regi. Förutom intervjuer baseras uppsatsen på annat insamlat material, som statistik och uppgifter om samhällets insatser för unga. Med detta som grund diskuteras i uppsatsen hur denna tillvaro i vuxenlivets väntrum kan te sig.
 • 4740.
  Åkerborg, Susanne
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bousova, Lenka
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Cronqvist, Linnea
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Den skapande konstens betydelse vid psykisk ohälsa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens informationssamhälle med många intryck och aktiviteter känner sig människor stressade. Den psykiska ohälsan är stor och den svenska hälso- och sjukvården behöver förbättras för patientgruppen med psykisk ohälsa. Konstskapande aktiviteter är ännu ett relativt okänt område inom sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur konstskapande aktiviteter kan påverka patienters psykiska ohälsa och varför konstskapande aktiviteter kan vara betydelsefulla inom sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Studien utfördes som en litteraturstudie där 15 vetenskapliga kvalitativa studier, kvantitativa studier och kombinerade studier ingick. Konstskapandet kan ge patienter en bättre psykisk hälsa genom att uttrycka känslor som rädsla, hopp och styrka. Konstskapandet kan lindra olika symptom som smärta, ångest och aptitlöshet. Den personliga utvecklingen kan upplevas öka genom stärkt identitet, meningsfullhet och ett ökat självförtroende. Nya copingstrategier kan utvecklas genom fokusering på konstskapande och ett ökat välbefinnande kan upplevas såväl på lång som kort sikt. Konstskapande i hälso- och sjukvårdsmiljö kan resultera i en upplevelse av en mindre klinisk atmosfär och det sociala nätverket upplevs stärkas genom nya relationer som skapas i samband med konsten. Att använda konstskapande aktiviteter i sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan ge möjlighet att lindra patienternas svåra upplevelser och känslor. En öppenhet för nytänkande, bredare kunskaper och användning av evidensbaserad omvårdnad kan hjälpa sjuksköterskan att främja patienters hälsa. Mer forskning inom konstskapandet kopplat till omvårdnad är önskvärt såväl nationellt och internationellt.

 • 4741.
  Åkerlund, Suzanne
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Analys av några dagstidningars rapportering om Feministiskt Initiativ (Fi) och Junilistan (JL)2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4742.
  Åkerstedt, Elizabeth
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kragulj, Bobban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Identitetsskapande utifrån subkulturer2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4743.
  Åkerström, Camilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Makt, påverkan och inflytande i den institutionella sfären: En studie av USA:s, EU:s och Sveriges säkerhetsstrategier 2010 och 20112012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en jämförande kvalitativ textanalys av politiskt strategiska dokument studera i första hand hur valda strategier uttrycker idéer avseende antiterror-strategier, och i föreliggande fall om, USA:s terrorismstrategier har påverkat EU:s och Sveriges utformning av sina respektive strategidokument avseende synen på fenomenet terrorism. Syftet breddas för att om möjligt visa på om Sverige kan ses som närmare USA än EU i det institutionella antiterrorarbetet avseende de politiska uttrycken som används kring terrorism och antiterrorstrategier. Teorier som ligger till grund för analysen kommer från Giddens, Gramsci och Kagans tankar kring makt, hegemoni, påverkan och inflytande. Metoden för att genomföra analysen bygger delvis på Faircloughs diskursanalys. Resultatet indikerar att USA intar en proaktiv hållning i sin antiterrorstrategi och blir på detta sätt tongivande över sin egen såväl som över andras utformning av antiterrorstrategier. EU å sin sida väljer en reaktiv inställning och blir på det sättet följsam och underdånig USA:s strategi och Sverige pendlar mellan dessa lägen beroende på vilken aspekt av strategin som analyseras.

 • 4744.
  Åkerström, Camilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Tränaren: Viktig eller ej? Funderingar kring tränarens betydelse för några vuxnas utveckling inom ridsporten på icke elitnivå2003Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Flera studier har gjorts när det gäller ungdomars talangutveckling, elitsatsning och tränarens roll i detta. Däremot har få studier presenterats när det gäller vuxnas syn på träning och utveckling på icke elitnivå. Syftet med denna studie är att ta reda på hur några vuxna ryttare som aktivt tränar i hoppning eller dressyr ser på tränarens roll för deras egen utvecklig inom idrotten. William McGuires kommunikations modell för beteendepåverkan och Abraham Maslows teori om mänskliga behov har tagits upp som den teoretiska utgångspunkten och genom tolkning av informanternas utsaga knutits till resultatet. Metoden som använts är samtalsintervjuer och informanterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Resultatet visar att tränaren har en stor betydelse, man söker sig till en tränare för att man har en önskan att vidareutveckla sig inom sporten. Att kunna kommunicera med sin tränare på ett öppet sätt upplevdes som viktigt. Vuxna reflekterar över sin träning i termer av förbättringar.
 • 4745.
  Åkerström, Jeanette
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Färghörande-frekvensen hos 3-5: och 9-10-åringar, och barns färgassociationer till musik i olika tonhöjd2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Synestesi är ett fenomen där stimulering av en sinnesmodul även kan väcka sensationer eller bilder i ett annat sinne. Den vanligaste formen av synesti, i vilken auditiva väcker färgsensationer, kallas färghörande. Synestesier är vanligare hos barn än hos vuxna. Då barn får tillgång till språket övergår det från ett ikoniskt, till ett symboliskt sätt av framställning. När barnet börjar överföra betydelsen från det perceptuellt-synestiska till en verbal verklighet blir följden ofta att sinnessynestins omedelbarhet och rikhet går förlorad. Syftet med undersökningen var att besvara frågan om förvärvandet av språk, det vill säga av en symbolisk representation, påverkan av den synetiska perceptionen. Försökpersonerna (fpp) bestod av 26 barn i 3-5 års åldern och 24 barn i 9-10 års åldern. Frekvensen av synesteter i de två grupperna undersöktes genom att låta fpp lyssna på ett musikstycke, samt ord som lästes upp högt. Fpp blev sedan tillfrågade om de sett något under tiden de lyssnat, t ex färger. Fpp exponerades även för två musikstycken med olika tonhöjd. Fpp instruerades att rita med de färger som passade bäst till musiken. Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad av färghörandefrekvensen i de båda åldersgrupperna. Teckningsanalyserna visade att ålder, musik och kön tenderade att, i viss mån, styra vilka färger fp väljer att rita med.
 • 4746.
  Åkesson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Europeiska Unionen: En innehållslig idéanalys av EU:s demokrati och utveckling2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Europeiska Unionens inflytande har ständigt ökat och med detta har en aktuell fråga uppstått, nämligen huruvida unionen är en demokratisk organisation eller inte. Syftet med uppsatsen är att undersöka Europeiska Unionens utveckling över tid sett till dess grad av demokrati. Undersökningen görs utifrån två tidpunkter och grundar sig i två fördrag. Den första tidpunkten är Maastrichtfördragets ikraftträdande och den senare är Lissabonfördragets ikraftträdande och utifrån dessa två tidpunkter undersöks den demokratiska utvecklingen inom unionen. Metoden för att uppnå syftet är en innehållslig idéanalys där Robert Dahls demokratikriterier utgör grunden för analysverktyg och definieras utifrån demokratin som ett ideal eller en idealtyp. Detta ideal ställs därefter mot mitt empiriska material i form av de två fördragen för att utröna utvecklingen under tidsperioden med avseende på demokratin. Resultatet visar på att Europeiska Unionen tenderar att gå mot ett mer demokratiskt funktionsätt men att demokratin inom unionen ännu inte kan ses som fullständig.

 • 4747.
  Åkesson, Per
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att vara eller inte vara fysiskt aktiv bland medelålders män: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Iakttagelser har dock visat en minskad grad av fysisk aktivitet hos befolkningen. Könsskillnader har visats vara en faktor, män och kvinnor har ibland olika motivationskällor till fysisk aktivitet. Syfte : Syftet med den här studien var att beskriva vad som motiverar medelålders män till fysisk aktivitet. Metod : Genom att ha en litteraturstudie som metod var målet att få en fördjupning av det nuvarande kunskapsområdet som berör syftet. Studien har inkluderat 15 stycken artiklar från databaserna: Cinahl, Pubmed, Sciverse och Academic search elite. Artiklarna lästes och genomgick en temaanalys. Resultat : Resultatet delades in i fem teman. Socioekonomi och psykosociala faktorer menar att socioekonomisk tillhörighet och till exempel socialt stöd är betydande faktorer. Närmiljön och dess tillgångar är styrande med tillgängliga parker, cykelbanor etcetera som visats stimulera mäns motionsvanor. Förhållandet till det manliga idealet menar bland annat att det finns förutfattade meningar om hur män ska bete sig och hur detta påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. Möjligheter till fysisk aktivitet på arbetet och fritiden visade att ett tungt jobb minskar chansen till motion på fritiden. Vardagsmotion eller bekvämlighet är till stor del styrande av ekonomiska resurser samt om utvecklade cykel och promenadvägar som finns tillgängligt. Implikation: För att främja fysisk aktivitet hos medelålders män bör både yttre och inre faktorer tillgodoses. Mer företag bör överväga att införa hälsovård. Kanske viktigast att ge arbetare i låga socioekonomiska grupper exempelvis förmånliga priser på gymkort. Det rekommenderas upprätthållande av platser såsom cykelbanor och motionsspår, där fysisk aktivitet kan utövas. Åtgärder som riktar sig till att stärka mäns självförtroende och andra inre egenskaper som är viktiga för att främja motivation till fysisk aktivitet hos medelålders män.

 • 4748.
  Åkesson Ugballa, Angelica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR: En kartläggning av kommunerna i Hallands län2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to identify the municipalities of Hallands’ methods, guidelines and policies in integration concerning new arrivals of children and teenagers. Some of the new arrivals are under the power of Swedish Migration Board and some of them are by a contract handed over to the municipalities. The evaluation is based on Michael Lipskys street-level bureaucracy which puts its focus on the lower level of bureaucrats meeting with clients. The frame is Skolverkets guideline for education of new arrivals which is more or less a way towards a common policy. The other document used to put up evaluation criteria’s is the Integration office united goals towards the receiving of new arrivals. The material for this evaluation is empirical in the sense of interviews made in the municipalities and document handed from each responsible bureaucrat. The result shows implications of the wide interpretation that the municipalities have. Some of them follow the directions and stop there, while others form routines and policies which go beyond the expectations. The conclusion of this study is that some municipalities have a lack of structure in the area for new arrivals of children and teenagers. This is in most of the cases because there also is a lack of liability areas. Most of the jobs are handed over to the principals who in the same way hand theirs over to the teachers. Bureaucrats need to know what is expected and there need to be documents or a reliable structure to work under.

 • 4749.
  Åkesson, Ulrika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bergtagen : “Jag var en slav under drogen”1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4750.
  Ålenius, Piamari
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Schagerlöv, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Det är det lilla som gör det stora: -hälsofrämjande åtgärder vid hypertoni2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hypertoni är vanligt förekommande i dagens samhälle och anses därför ha blivit en folksjukdom. Uppskattningsvis har 1,8 miljoner av Sveriges vuxna befolkning hypertoni. Hypertoni står för cirka 13 procent av den totala dödligheten i världen, och ses som en riskfaktor till ett stort antal hjärt- och kärlsjukdomar. Idag finns det internationella riktlinjer för vård av hypertoni i bland annat England och USA. Dock saknas det specifika svenska riktlinjer för vård av hypertoni. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur hälsofrämjande åtgärder kan påverka blodtrycket hos personer med hypertoni. Litteraturstudiens resultat bygger på en genomgång av 16 vetenskapliga artiklar som söktes utifrån litteraturstudiens syfte och problemformulering. De hälsofrämjande åtgärder som kan påverka blodtrycket hos personer med hypertoni belyses i resultatet. Dessa åtgärder handlar om viktminskning, fysisk aktivitet, kost, alkohol, rökning, stress och stöd. Effekten av de hälsofrämjande åtgärderna har visat att en blodtryckssänkning kan ske vid livsstilsförändringar. En bromsning i utvecklandet av hypertoni kan leda till hälsoekonomiska besparingar för samhället. Nationella riktlinjer samt vårdprogram för behandling av hypertoni bör utvecklas för att en bromsning av hypertoni ska kunna ske.

9293949596 4701 - 4750 of 4780
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf