hh.sePublications
Change search
Refine search result
919293949596 4651 - 4700 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4651.
  Wernersson, Martin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Det sociala deltagandet på internetcaféerbetydelse för det sociala välbefinnandet.: En studie i internetcaféer som en hälsopedagogiskarena.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor har ett behov av delaktighet i sociala sammanhang, att ha meningsfulla relationer till andra individer. Detta är en förutsättning för ett gott socialt välbefinnande. Den här studien undersöker ifall internetcafeér kan ha betydelse för det sociala välbefinnandet hos individer. Datainsamlingen gjordes genom observationer, intervju samt fokusgruppdiskussioner. Datan analyserades enligt etnografisk metodansats med induktiv kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i indelningen i kategorier som på olika sätt berör det sociala välbefinnandet. Resultatet från den här studien visar att internetcafeér har positiv betydelse för det sociala välbefinnande hos vissa individer. Slutsatsen är att internetcaféer kunna fungera som en hälsopedagogisk arena för främjandet av detta välbefinnande.

 • 4652.
  Westerholm, Ulf
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den sista striden?: Om Halmstads Armégarnison och hur den räddades undan nedläggelse1997Student paper second termStudent thesis
 • 4653.
  Westerlund, Johanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  The Brazilian Fairy Tale – The Union Leader Becomes President2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Brazilian politics has for a long time been considered an elitist system, dealing with corruption and social inequalities. In 2002 something unimagined happened when the former industrial worker Luiz Inácio Lula da Silva, was elected President of the Republic of Brazil. This case study examines Lula’s authority role as President by testing the theories Cinderella Complex and Max Weber’s theory of Pure Leadership. It also tries to explain what motivates Lula’s actions and what affect this has on Brazilian politics. The case study reveals that Lula is not driven by any ideology, but is motivated by own personal interests of eliminating hunger and poverty. To realise these wishes he creates alliances in order to get enough support for these policies. Even though his government is designed as a bureaucratic administration, Lula has not proven to use rational ideas to establish new reforms. Instead he is dependent on raising enough support and trust, through his charismatic image. This is visible in his election campaigns. This leadership style has implemented some valuable programmes like the Fome Zero and Bolsa Familia, but his endless travels and commitments abroad joint with his approach to the corruption scandal in 2005 has created a new image of Lula as a negligent person.

  This case study is using qualitative methods to explain the leader and President of Brazil.

 • 4654.
  Westerlund Rashidi, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Becic, Amela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Konsultchefers upplevelser i yrkesrollen: En kvalitativ studie om konsultchefers rollhantering, känsloarbete och ledarskap på bemanningsföretag.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt konsultchefer på ett bemanningsföretag. Syftet med studien har varit att ta reda på hur de upplever sina olika roller, vilket känsloarbete de utför i dessa roller, samt hur ledarskapet ser ut i chefsrollen. Vi har utgått från ett individperspektiv och med kvalitativ ansats intervjuat sex konsultchefer på ett bemanningsföretag, för att ta reda på vår frågeställning: Hur upplever konsultcheferna sina olika roller (som chef och säljare) och vilket känsloarbete utför de i rollerna mot konsulter och kunder? Denna har vi besvarat med hjälp av tre huvudsakliga teoretiska ramar: Goffmans (2009) dramaturgiska teori, Hochschilds (2003)teorier om emotionellt arbete och slutligen Sandahl et al.s (2010) teorier om chefens roll i organisationen. Undersökningen visade att konsultcheferna upplever det vara viktigare att “hålla rollen” som säljare mot kunder, än rollen som chef mot konsulter. De använder sig av Surface acting i sitt känsloarbete för att göra kunderna nöjda. Konsultcheferna bearbetar sina “underliggande äkta känslor” genom att samtala med sina kollegor. I rollen som chef är konsultcheferna behandlande mot konsulterna, samtidigt som de leder och styr konsulterna i arbetet.

 • 4655.
  Westman, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ljungquist, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jämställdhetsarbete i Barn- och ungdomsförvaltning: Från politiskt beslut till aktiv praktik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to gain a picture of how gender equality is implemented in a public administration, from political decision of the board to the practical work in preschool. The survey is conducted in a medium-sized municipality and the selected management is Children- and Youth Administration. This administration was chosen because we believe that it is with help of our children we can change the prevailing norms of equality. By conducting qualitative interviews with people of different hierarchical levels in the organisation, we gained a picture of which operators and which approach is required for gender equality to be a priority all over the organisation. Our questions have been: Does the organization actively work with gender equality and, if so, how? What are the governing documents and policies regulating gender equality? Who has the responsibility in the organization's work with gender equality? What resources are available and how do they use them? and last but not least Is gender equality a priority?

  The result shows that the municipality have difficulties to implement an active gender equality work. There is an absence of a important dialogue and the gender equality concept is confused with idea of equality. The desire to implement all childrens equal opportunities is strong but knowledge about gender equality and the time to use existing resources are lacking. 

 • 4656.
  Westman, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Davidsson, Jennie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  CSR möter svensk papperstidning: CSR i svensk dagsress 2008.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för medias roll i förmedlingen av begreppet CSR, corporate social responsibility. Med media menas i studien svensk papperstidning.

  Metod: Diskursanalys kring CSR i svensk tryckpress, inspirerad av Michael Foucault och Norman Fairclough, applicerad på nyhetsartiklar. I studien används ordet diskurs som en förklaring till att nyhetstexter påverkar den sociala verkligheten. CSR innebär företags sociala ansvar, kring frågor om bland annat miljö, som går utöver vad lagen kräver.

  Slutsatser: Analysresultatet visar att CSR i nästintill samtliga artiklar benämns synonymt med samhällsansvar, som alltså varit det mest dominerande området som behandlats i de artiklar som har analyserats. Det framkommer även att det finns skillnader i artiklarnas intertextualitet, beroende på vilken tidning de tillhör. När CSR har omskrivits negativt har det varit kopplat till kategorin affärsnytta.

 • 4657.
  Wettermark, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Psykologiska faktorers påverkan vid rehabilitering av idrottsskada: en fallstudie på en professionell tennisspelare2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4658.
  Wetterstrand, Fredrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mentala förberedelser: En studie av elitgolfspelares rutiner inför golfslag1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4659.
  Wetterstrand, Fredrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svenska elitgolfspelare och mental träning1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Med denna undersökning har jag försökt belysa svenska elitgolfspelares förhållande till mental träning. Centrala frågeställningar har varit (1) i vilken utsträckning de använder sig av mental träning, (2) om det skiljer sig mellan olika åldrar, (3) om det skiljer sig mellan olika duktiga spelare. Undersökningen är gjord med hjälp av enkäter, som skickades ut till Sveriges 100 bästa golf- spelare. Resultatet visar att bättre spelare i större utsträckning använder sig av mental träning, särskilt i samband med tävling. I stort sett alla använder sig av pre-shot routins under tävling och nästan lika många gör det även under träning. De bästa spelarna har en speciell rutin inför tävlingar i större utsträckning än de lägre rankade och de har också i högre utsträckning satt upp mål för sitt golfspel. Inga större skillnader finns mellan olika åldersgrupper.
 • 4660.
  Wiberg, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stressrelaterad ohälsa hos föräldralösabarn och ungdomar i länder utanför Europa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: There are 143 million orphans and adolescentsaround the world today. They have lost an important protection in their lives. The protection a genetic parent is expected to provide is the best for the child or adolescent to survive.Purpose:The purpose of this study was to illuminate factors thattrigger stress-related illness among orphans in countries outside Europe.Method:This paper is performed as a literature study and it isbased upon 12 scientific articles.Results:A total of three themes are presented which were; Care,witnessed violence and the feeling of powerlessness. Common to the three themes is that they showed how the situation and health is of orphaned children and adolescents. Stress occurred for example at times when they had witnessed a serious incident which changed their life situation.They experienced negative attitudes from society which made it difficult for the orphaned children and adolescents to have a normal life.Implication:This knowledge can be used to create a supportiveenvironment for the children and adolescents. More information to guardians and concerned organizations about health promotion is also an appropriate measure. 

 • 4661.
  Wiberg, Birgitta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patienters upplevelser av att leva med en implanterbar hjärtdefibrillator (ICD)2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Livshotande kammararytmier drabbar flera tusen personer i

  Sverige varje år varav många med dödlig utgång. De som räddas till livet löper risk att drabbas av en ny arytmi inom något år. Den behandlingsmetod som visat sig överlägsen när det gäller minskad dödlighet är inopererande av en implanterbar hjärtdefibrillator, även kallad ICD, i kombination med antiarytmiska läkemedel. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att leva med en ICD. Resultatet visade att alla ICD bärare upplevde förändringar i livssituationen. Rädsla, oro och svårigheter att anpassa sig till den förändrade livssituationen var vanligt. Livs kvalitén kan också försämras på grund av undvikande av aktiviteter, objekt och vissa platser för att inte ”trigga” ICD:n till att avge en chock. Första året var osäkerheten stor men därefter upplevdes livskvaliteten som ”rimligt bra”. Resultaten visade också att ICD bärare inte får det stöd de behöver från vårdpersonal. De korta vård tiderna i samband med ingreppet är inte tillräckligt för att informera patienterna. Informationen upplevdes också vara mest inriktad på apparatens tekniska funktion. Mer forskning behövs för att ut- veckla olika informationsprogram som utgår från patienternas behov och där även anhöriga inkluderas

 • 4662.
  Wiberg, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Wiking, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderåsens GK: en vanlig golfklubb?1989Student paper second termStudent thesis
 • 4663.
  Wibäck, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Projekt Pedadoggen - Hunden som pedagogisk resurs i en daglig verksamhet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Through this project -“Projekt Pedadoggen”- I have tested dog training as a pedagogical resource at Daily activities. The study was made together with a group of persons with intellectual and neuropsychiatric disabilities, whose daily activities consist of running a day-care centre for dogs. Each participator of the project trained a dog towards a specific goal. This goal was individually formulated by each participator from his or her specific interest. The participators chose to set up a show, which was planned and performed by them selves.

  At the end of the project the participators were interviewed about their experiences of taking part on the project. Together with notes from the training, these interviews were the foundation of the hermeneutic influenced analysis. The theoretical outpost touches job satisfaction, work-integrated learning and the role of the pedagogue.

  The main conclusion is that dog training can create good conditions for personal development which favour both the work-integrated learning and the lifelong learning. The role of coaching creates opportunities for personal development, among other things by giving the participators opportunities to plan, to work towards a goal, to read and adjust another individual, to improvise, to learn about exercise psychology, etcetera. The training with dogs creates lots of opportunities for interaction, for examples between the participator and participator, between the participator and the dog, and between the participator and people outside the work place. A positive aspect which was stressed by the participators is their own job satisfaction as well as the job satisfaction of the dog. They also stressed the special friendship which can develop between human and dog.

 • 4664.
  Wibäck, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ökat kompetensutnyttjande - en nyckel till att öka det ideella engagemanget i en brukshundklubb?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The basic intention of this study is founded on an ambition to make

  change within the competing activity at “Svenska Brukshundklubbens Halmstadavdelning” (SBK Halmstad). This is a local association for owners of working dogs, where I am one of the members. A problem in engage a larger number of voluntarily working members in the association has been established and discussed over several years. My premier aim was to make the members award of different perspectives of the problem. This was made by a presentation of made up assertions in focus groups. The interpretations that have been made from the result of the study are influenced from my former experiences from my membership of the association. From these interpretations I have made an analysis which mainly illustrates a need of reorganizing in tasks and improved communication among groups of the members. Eventually I have framed a plan of actions, which expresses my understanding of how the problem can be solved by an increased use of competence. Since I have learned a lot from my friends in SBK Halmstad, I hope this study will be significant in the future development of this association and others.

 • 4665.
  Wickholm, Maritha
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Women´s health after a first myocardial infarction: a comprehensive perspective of recovery over a 4-year period2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  Aim. To prospectively determine women´s self-rated health after a fisrt myocardial infarction from a comprehensive perspective of recovery over a 4-year period. Background. Little attention has been focused on women´s long-term follows-ups, especially from a comprehensive perspektive. Previous studies have shown that there is an association between inactivity and increased cardiovascular risk and those social aspects of life, high hostility and low social support are assosiated with some manifestations of coronary heart disease. Methods. Two hundred and forty consecutively chosen women suffering their first myocardial infarction were asked to complete a self-rated questionnaire regarding health before being discharged from the hospital as well as one-year and four years later. The results were analyzed by descriptive and inferential statistics. Results. Diet consciousness, exercise, simultaneous capability and smoking beahvior showed positive changes in terms of women´s lifestyle. Emotional support from the family and a trusted friend, with whom the women could share their innermost thougts, decreased during the 4-yar period, while nursing staff increased their support over time as well as treating the woman´s compaints more seriously. Regarding the work situation, the women felt being more controlled 4 years after the myocardial infarction than at the time of the myocardial infarction. Conclusions. Based on a comprehensive perspective including the behavioral factors: diet, exercise, simultaneous capability and smoking, it was found that the women had been able to implement changes in lifestyle behavior necessary for improved health. Over the 4-year period, the emotional factors show a decrease in depressed mood and critical life events as well as an increase in the level of control of one´s own life. Over the same period, the social factors show that nursing staff trates the women´s compaints more seriously as well as increasing their proffesional support. Finally, the work-related factors show that more women felt being controlled at work.
 • 4666.
  Wickholm, Maritha
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Women's health after a first myocardial infarction: a comprehensive perspective on recovery over a 4-year period2003In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 2, no 1, p. 19-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Little attention has so far been focused on follow ups of women's long-term recovery after a myocardial infarction (MI), especially from a comprehensive perspective.

  AIM:

  The aim of this study was to prospectively determine women's self-rated health after a first MI from a comprehensive perspective on recovery over a 4-year period.

  METHODS:

  Consecutively chosen women (n=240) who had suffered a first MI were asked to complete a self-rated questionnaire regarding health (including not only biophysical, but also behavioral, emotional, social and working conditions) before being discharged from hospital as well as 1 and 4 years later. The results were analyzed by descriptive and inferential statistics.

  RESULTS:

  Health improvements, especially during the first year, could be observed in the women's behavioral condition regarding their attitude to diet consciousness, exercise, simultaneous capability and smoking behavior as well as in the emotional condition regarding their stressful life events, depressed mood and loss of control. In the social condition, the women considered that the healthcare professionals had improved their support over time as well as treating the women's complaints more seriously. Regarding the working condition, the women felt that they were being controlled at work, especially during the first year after the MI.

  CONCLUSIONS:

  Based on a comprehensive perspective on women's recovery after a first MI, a favorable development of the women's health was observed in the behavioral and emotional conditions while deterioration in the social and working conditions was observed over time. Thus, further efforts are needed in the two latter conditions by means of further studies in combination with greater support from healthcare professionals.

 • 4667.
  Wickström, Helena Andin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Varför går de till Attac?: En studie om att uttrycka sin politiska ståndpunkt i rörelsen Attac2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den här studien handlar om varför man väljer att visa sin politiska ståndpunkt i rörelsen Attac. I dagens samhälle finns tecken på att många, framförallt unga, inte längre vill engagera sig i de etablerade politiska partierna. Partierna visar upp krympande medlemsantal samtidigt som nya folkrörelse växer fram. De nya rörelserna bedriver politiskt aktivitet utanför de parlamentariska systemens ramar. I uppsatsen diskuteras förhållandet mellan de etablerade partierna och de nya rörelserna samt rörelsernas funktion i den befintliga demokratiska samhällsstrukturen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem personer som har medlemskap i föreningen Attac. Den sociologiska tolkningen av det empiriska materialet har utgångspunkt i samhällsvetenskapliga teorier av främst statsvetenskapligt, socialantropologiskt, och sociologiskt slag. Studien visar att det politiska engagemanget oftast formats redan i uppväxtmiljön. Det gäller såväl graden av engagemang som den politiska inriktningen. Den visar att engagemanget i en rörelse som Attac inte alltid sker stället för partipolitiskt engagemang. Tvärt om agerar politiskt aktiva ofta i både partier och utomparlamentariska organisationer. Misstroende för politikerna skapas enligt studien i viss mån av media men främst av politikernas ovilja eller oförmåga att vara tydliga och hävda partiets ideologi.
 • 4668.
  Wickström, Helena Andin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Eklund-Hagel, Camilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  SKTF: en organisation för individen i framtiden?2000Student paper second termStudent thesis
 • 4669.
  Widerberg, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Törst och muntorrhet hos patienter i livets slutskede2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Törst och muntorrhet är vanligt förekommande hos patienter i livets slutskede och påverkar livskvaliteten i hög grad. Palliativ vård har som mål att lindra symptom orsakade av obotbar sjukdom. Syftet med studien var att beskriva törst och muntorrhet hos patienter i livets slutskede. Metoden var litteraturstudie och artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet visade att mellan hälften och nästan alla patienterna upplevde symptomen i varierande grad. Artificiell vätsketillförsel påverkade inte känslan av törst. Munvård och små mängder dryck kunde ge lindring under varierande tid. Uttorkning var enligt flera studier inte en bakomliggande faktor till törst och muntorrhet. Ytterligare forskning behövs på behandlingseffekter av munvård och behov av vätska hos döende patienter. Sjuksköterskor måste ta ansvar för bedömning, planering och uppföljning av åtgärder för att lindra törst och muntorrhet hos patienter i livets slutskede.
 • 4670.
  Widäng, Ingrid
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Self-respect, dignity and confidence: conceptions of integrity among male patients2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  Integrity, a complex concept that includes many dimensions, is a part human nature and a prerequisite for being a whole person. Another aspect concerns acting according to general ethical rules principles, i.e. moral integrity. Preserving the patient´ integrity is an important aspect in nursing care, as a number of situations arises in which the patient can feel threatened or violated. The aim of this Swedish study to describe how male patients conceive integrity. Seventeen male patients were interviewed and the data was analysed by a phenomengraphic approach. The male patients expressed twelve different conceptions of integrity that were summarised into three description categories: self-respect, dignity and confidence. This means that patients give themselves integrity when they believe in themselves, have the courage to set boundaries, have control over themselves and their situation, and have the possibility of being alone. Caregivers can preserve the patient´s integrity by seing him trustworthy and as a whole person, and by showing respect. Confidence in a caring situations is characterised by trust in the professionals, a balance between the patient´s and the caregivers´ desires, patient participation, the possibility to be free and confidentiality of information. Integrity could be described as what something “is” and as a “relationship” with oneself and others. It is an absolute necessity for caregivers to treat patients in accordance with moral integrity in order preserve the patients´ integrity. The findings raise questions about female patients´ conceptions and about how patients react and express themselves when they feel threatened or violated.
 • 4671.
  Widäng, Ingrid
  et al.
  Jönköping University.
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Self-respect, dignity and confidence: conceptions of integrity among male patients2003In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 42, no 1, p. 47-56Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background.

  Integrity is a complex and important concept in ethical reasoning and in nursing care. Integrity is part of being a human being, a wholeness, and in this sense it also refers to health. Preserving patients' integrity is an important aspect of nursing care, as a number of situations arise in which they can feel threatened or violated. Integrity can also refer to acting according to general ethical principles and rules, i.e. moral integrity.

  Aim.

  The aim of this Swedish study was to describe how male patients conceive integrity.

  Methods.

  Seventeen male patients were strategically selected for interviews, which were analysed by a phenomenographical approach.

  Findings.

  The patients expressed 12 different conceptions of integrity that were summarized into three description categories: self-respect, dignity and confidence. This means that patients give themselves integrity when they believe in themselves, have the courage to set boundaries, have control over themselves and their situation, and have the possibility of being alone. Caregivers can preserve a patient's integrity by seeing him as trustworthy and as a whole person, and by showing respect. Confidence in a caring situation is characterized by trust in professionals, a balance between patients' and the caregivers' wishes, patient participation, the possibility of being free and confidentiality of information.

  Discussion.

  Integrity could be described as what something 'is' and as a 'relationship' with oneself and others. It is imperative that caregivers are aware of patients' conceptions of integrity in order to identify and preserve their integrity and also so that they treat them in accordance with moral integrity. The findings are limited to male patients, and questions about female patients' conceptions are raised.

 • 4672.
  Widén, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersson, Emma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den som inget frågar, får inget veta: Sjuksköterskors professionella möte med våldsutsatta kvinnor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld mot kvinnor är ett stort problem i dagens samhälle. Våldet har stora effekter på kvinnors hälsa och sjukvården har ett optimalt läge i att upptäcka och hjälpa kvinnorna ur våldssituationen. Sjuksköterskan är ofta den första inom vården som möter kvinnorna. Möten med våldsutsatta kvinnor omges av utmaningar för sjuksköterskan både på ett professionellt och personligt plan. Syftet med studien var att belysa bemötande och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv. Utifrån analys av 12 vetenskapliga artiklar framkom fyra faktorer som arbetets resultat bygger på. För att sjuksköterskor skall vårda våldsutsatta kvinnor på ett optimalt vis behövs kunskap om våld, ett bra förhållningssätt gentemot patienten, god hantering av egna känslor samt förståelse av miljöns betydelse. Samtliga faktorer har ett stort samband med varandra och är grundläggande för sjuksköterskor i mötet med våldsutsatta kvinnor. Pågående forskning inriktas på att fördjupa kunskap och insatsmetoder för organisationer och myndigheter i bekämpandet av våld. Grundutbildningen för sjuksköterskor borde inkludera undervisning om våld i närarelation och förbereda sjuksköterskor för att kunna hantera den emotionella press som kan uppstå i mötet med våldsdrabbade kvinnor. 

 • 4673.
  Wieslander, Inger
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Cardiac rehabilitation care efforts for patients with ischaemic heart disease: a 5-year comparative study at 18 hospitals in Sweden1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  Cardiac rehabilitation is described as a life-long process, starting at the onset of the disease and continuing throughout life. The majority of cardiac rehabilitation programmes are multiphase and interdisciplinary, including physical exercise, education and counselling. The aim of the study was to compare different cardiac rehabilitation approaches regarding patients with ischaemic heart disease and their next-of-kin during a 5-year period in five counties in Western Sweden. The method of data collection was questionnaries, which were answered on two occasions, in 1993 and 1998, by a person appointed by the respective department of medicine. The questions dealt with the cardiac rehabilitation organisation, which target groups were invited to participate, what rehabilitation efforts were offered, and which healthcare professionals were involved in the cardiac rehabilitation, In all, 18 hospitals (2 university, 6 county and 10 district county hospitals) took part in the study. The results show that patients with myocardial infarction and their next-of-kin were offered a well-functioning cardiac rehabilitation care, both in 1993 and in 1998, at the university, county and district county hospitals. For patients, who had undergone a bypassoperation, and their next of kin, cardiac rehabilitation was only available to a lesser extent, while patients with angina pectoris and their next-of-kin had the least possibilities of receiving cardiac rehabilitation during the 5-year period. No cardiac rehabilitation programmes were specially designed for women and an age limit existed in some cases. The cardiac rehabilitation care effort, which had been developed the most during th period of measurement, provided education about stress management. Dieticians, cardiologists, physiotherapists and nurses were the healtcare professionals most frequently included in the cardiac rehabilitation teams at the university and county hospitals, both in 1993 and in 1998. The corresponding healthcare professionals at the county hospitals were cardiologists, social workers, clergymen, physiotherapists and nurses. Suggestions for further research are to develop individual cardiac rehabilitation programmes and to carry out a randomised study of patients with angina pectoris and their next-of-kin as well as of female patients with ischaemic heart disease.
 • 4674.
  Wieslander, Inger
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Cardiac rehabilitation efforts for patients with ischaemic heart disease - a 5-year comparative review in five counties in western Sweden2001In: Coronary Health Care, ISSN 1362-3265, E-ISSN 1532-2025, Vol. 5, no 1, p. 16-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today’s cardiac rehabilitation programmes are multiphase and interdisciplinary. The aim of the study was to compare different cardiac rehabilitation approaches available to patients with ischaemic heart disease and their next-of-kin during a 5-year period in five counties in Western Sweden. Questionnaires were answered on two occasions, in 1993 and 1998, dealing with the cardiac rehabilitation organization, the target groups invited, rehabilitation efforts, and the health-care professionals involved in the cardiac rehabilitation. The results show that patients with myocardial infarction and their next-of-kin were offered a well-functioning cardiac rehabilitation, both in 1993 and in 1998, at the university, county and district county hospitals. For patients who had undergone bypass surgery and their next-of-kin, cardiac rehabilitation was only available to a lesser extent. Patients with angina pectoris and their next-of-kin had the least possibility of receiving cardiac rehabilitation during the 5-year period. No cardiac rehabilitation programmes were specially designed for women, and an age limit existed in some cases. The most developed cardiac rehabilitation effort was the stress management education. The health-care professionals most frequently included in the cardiac rehabilitation teams at the university and district hospitals were dieticians, cardiologists, physiotherapists and nurses, both in 1993 and in 1998. The corresponding health-care professionals at the county hospitals were cardiologists, social workers, clergymen, physiotherapists and nurses. A research implication can be to identify who the next-of-kin are, what their experiences are of participating in a cardiac rehabilitation programme and how important they are to these patients.

 • 4675.
  Wigren, Fredrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Too many chiefs, too few indians: En studie kring projektarbete på Tekniska kontoret i Halmstad2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Detta är en kvalitativ studie i hur Tekniska kontoret i Halmstad, arbetar med projekt. Tekniska kontoret har gett oss i uppdrag att titta på de bakomliggande orsakerna till att projekten inte alltid hamnar på rätt stolar. De har även bett oss titta närmare på varför det råder en oklarhet i att organisationen inte har kontroll på när projekt startas och när de är avslutade. Detta har, per automatik lett oss in på vidare spår som att organisationen har olika syn på hur projektstyrning bör utföras, samt att peka på förändringar i detta flöde. Vi har, genom djupintervjuer på olika enheter inom Tekniska kontoret, letat efter dessa bakomliggande orsaker. Till vår hjälp, till att finna dessa bakomliggande orsaker, har vi använt oss av Baumanns teori om Vi och De- grupper, Maltèns kommunikationsteorier, Berger & Luckmanns teori kring internaliseringen av roller, samt deras kommunikationsteori. Vidare har vi använt oss av Webers byråkratiseringsteori, samt Bolman & Deals maktteorier. Våra slutsatser blev att det råder en otydlighet inom flera delar i organisationen. Denna otydlighet återspeglas främst i den dåligt definierade organisationsstruktur som råder på Tekniska kontoret. Detta för med sig konsekvenser på rollfördelningen, kommunikationsvägarna och kommunikationssätten, samt att maktstrukturen inte blir implementerad genom avdelningarna
 • 4676.
  Wigur, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jordan, Jasna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hem, plats och identitet: En kvalitativ studie av hemmets betydelse för bostadslösa och f.d. bostadslösa i Halmstad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We have conducted a qualitative study where the purpose is to highlight what significance the feeling of home and home as a bodily location has to people who are or have been homeless. We have conducted seven interviews with individuals who fit this description. Our starting point was the Nattcaféet in Halmstad that is run by the Swedish church to help and support people who are in need of support in different ways. This may concern homeless people, in need clothes, but it can also be people who are lonely and appreciate the company.Question we sought to answer: What emotional and practical significance does the feeling of home and the home as a bodily place have for the homeless and former homeless people that take part in Nattcaféets activities in Halmstad? The empirical data that we have collected, were analyzed from three social psychological theories: Stigma and identity (Goffman, 1963), Social bonds (Scheff, 1990) and Place Attachment (Gustafson, 2002). This was done with the hermeneutics as science theoretical approach. Based on these social psychological theories, we have tried to highlight the importance of home for people who at some point have been homeless. Our study shows that the life of a homeless person is both physically and psychologically burdensome, and that this may leave clear traces in the individual's personality.

 • 4677.
  Wiik, Marlene
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sörensen, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ledarskapet på gymet: Ur en ledares, och en tränandes perspektiv2000Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Vi har velat att vår underökning ska kunna hjälpa ledare att utvecklas i sitt ledarskap och även komma till insikt, eller i alla fall få en ny aspekt på sin roll som ledare genom att läsa resultatet av vårt arbete. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur två människor, en ledare och en tränande, upplever träning i grupp med ledare, vi ville ha reda på ledarens syn på sig själv som ledare, hur målet med ledarskap upplevs för våra respondenter. Vårt mål har varit att göra en kvalitativ studie, där vi velat förstå de aspekter som kan göra en person till en framgångsrik ledare. Vi har delat in arbetet i teman där varje tema har sitt problem. I temana presenterar vi en tolkning av våra respondenters tankar och avslutar varje tema med en analys. En intressant sak som vi kom fram till i vårt arbete var det att ledaren inte uppfattade sig som en förebild, i alla fall inte för vuxna människor. Den tränande tyckte tvärtom i denna fråga: att ledaren visst är ett föredöme. Däremot var de båda överens om vad som är målet med träningen, vilka var att man skulle ha roligt och må bra av att röra på sig.
 • 4678.
  Wijk, Ellen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Farah, Rania
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Utmaningen – ett hemtagande av ungdomar på institutioner: En sociologisk utvärdering av samverkan i projektet Utmaningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utvärdera projektet Utmaningen och huruvida samverkan fungerar mellan de interna och externa aktörerna som är involverade i projektet. Utmaningen är ett projekt i Kungsbacka Kommun som arbetar speciellt för att ungdomar som befinner sig på institutioner ska kunna få vård och behandlingar på hemmaplan. Projektet riktar sig även mot att förhindra att ungdomar som befinner sig i riskzonen ska behöva placeras på institutioner. De ungdomar som berörs inom projektet Utmaningen ska ha varit placerade på institution för eget beteende.

  Projektet Utmaningen har en projekttid till senhösten 2012 och därefter avgörs om projektet ska implementeras i Kungsbacka Kommun. Därutav har behovet uppkommit att utvärdera projektet då man under pågående process vill ha möjlighet till att förändra och utveckla projektet. Utvärderingen bygger på intervjuer med interna och externa aktörer som är involverade i projektet Utmaningen.

  Resultatet presenteras sedan utifrån teman och analyseras med hjälp utav teoretiska infallsvinklar från nätverksteori, samverkansteori samt en teori om den totala institutionen. Dessa teorier hjälper oss att förstå vårt sociologiska problem då de berör inverkan, samverkan och nätverk som är viktiga beståndsdelar för att ett projekt ska kunna fungera, samt problematiken som kan uppstå vid institutionsplaceringar.

 • 4679.
  Wikingsson, Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Softic, Damir
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vu, Ken
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att må bra på nätet: Ungdomars erfarenheter av nätmobbning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledningsvis läggs det fram olika teorier om den traditionella mobbningen som en förklaringsgrund och sedan beskrivs olika definitioner och synsätt på fenomenet nätmobbning. Avsikten med studien är att få en förståelse för ungdomarnas erfarenheter av nätmobbning och framlägga empiri som kan användas vid upprättandet av handlingsplaner. De teoretiska utgångspunkter som används är symbolisk interaktionism, avhämmningseffekten, sociokulturellt perspektiv där situerat lärande, utveckling zon och praktikgemenskap ingår. En fenomenografisk kvalitativ metodansats och abduktiva teorier används där 15 ungdomar intervjuas på två fritidsgårdar. Resultatet visar att nätmobbning sker i en offentlig arena där individer skriver kränkande uttalanden till varandra eller lägger upp kränkande bilder. Det är sällan en ensam mobbare som utför nätmobbning istället är det alltid en grupp som antingen direkt eller indirekt bidrar till nätmobbningen. Studien visar att nätmobbning är en del av en social kontext där ungdomar använder sociala medier som ett sätt att framhäva sig inom gruppen. Till sist läggs det fram fem olika lärstrategier som ungdomarna anser kan användas mot nätmobbning. Lärstrategierna är att stå emot, ignorera, att visa god inställning, visa respekt samt att ta stöd. Alla dessa lärstrategier kan vara till en hjälp för ungdomarna som befinner sig i svåra situationer på internet. I diskussionen beskrivs en handlingsplan utifrån ungdomars erfarenheter och dessa fem lärstrategier läggs fram tillsammans med andra lärstrategier från vetenskapliga studier. I diskussionen presenteras gemensamma mål som handlar om hur föräldrar, pedagoger och kamrater kan hjälpa och stötta ungdomarna som är utsatta i nätmobbningen. Handlingsplanen kan sedan användas mot nätmobbning i en praktik gemenskap.

 • 4680.
  Wikman Åbom, My
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Holm Johnsson, Erica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ett "hembakat" koncept: CSR-kommunikation i ett grönt café2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få större förståelse för hur ett företag med CSR-profil kommunicerar sina budskap och hur dessa tas emot av kund. Undersökningen ämnar söka svar på hur ett ”grönt” café externt gestaltar sin verksamhet samt om det påverkar kundernas val av café. Förhoppningen är att studien ska ge oss värdefull inblick kring hur CSR implementeras i denna typ av verksamhet.

  Hos det studerade caféet finner vi ett genomgående intresse att framkalla en känsla hos sina kunder genom att använda sig av värdeord som förknippas med positiva associationer. Studien visar att detta sätt att kommunicera på inte resulterar i att kunder väljer att besöka caféet för att det är “grönt”, samt att majoriteten upplever kommunikationen som otydlig.

 • 4681.
  Wikstrand, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mobbning inom idrotten; en studie i en fotbollsklubb i sydvästra Sverige1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats handlar om det är vanligt med mobbning inom idrotten och vad ungdomar anser om det, samt vad det går att göra åt mobbningen. Ordet mobbning betyder för de flesta att en individ blir utsatt för fysisk, psykisk eller verbal misshandel under en längre tid av en eller flera personer. Mobbning är en aggressiv handling som ofta leder till att en eller flera personer försöker få makt över en annan individ som oftast inte är jämnstark. För att förhindra mobbningen är samtal det bästa tillvägagångssättet. Detta både i enrum med den mobbade, mobbare och utomstående. Även i grupp där alla de inblandade är närvarande. Den metod som använts i denna undersökning är enkät där 79 adepter tillfrågades. Av dessa var det 51 tjejer och 49 killar. De som var med i undersökningen är födda mellan -84 och -86. Resultaten i undersökningen blev inte likt de resultat som fanns sedan tidigare eftersom i denna undersökning fanns det inga skillnader mellan kön/ålder och de övriga frågorna. Det fanns det i tidigare forskning bland barn och ungdomar i skolan. Alla av ungdomarna var mot mobbning och c:a 50% ansåg att fysisk mobbning var värst. De flesta kände sig sällan ensamma och hade många bra kompisar.
 • 4682.
  Wikström, Marie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vision: verklighet Implementering av visionen om 24-timmarsmyndigheten inom svensk statsförvaltning en fallstudie.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Regeringen har i propositioner och handlingsprogram under de senaste åren presenterat åtgärdspaket om en långsiktig utveckling av svensk statsförvaltning. Åtgärderna har syftat till att skapa organisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, ska få genomslag i statsförvaltningen. En av åtgärderna handlar om att realisera visionen om den s.k. 24-timmarsmyndigheten. Medborgare och företag ska på elektronisk väg via Internet kunna få information, lämna uppgifter, framföra synpunkter och uträtta andra ärenden på ett snabbt och enkelt sätt oberoende av tid och plats – 24 timmar om dygnet. Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur visionen om 24-timmarsmyndigheten implementerats vid två statliga myndigheter och två kommuner. Tre sammanhängande faser i implementeringen studeras; policyutformning, policyimplementering och policyutvärdering. Två olika metoder för materialinsamling kombineras i fallstudien; genomgång av propositioner och beslut från regeringen och rapporter från Statskontoret samt kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att visionen om 24-timmarsmyndigheten har skapats, implementerats och utvärderats i ett nätverksorienterat samspel mellan olika aktörer på olika arenor. Visionen har vidgats över tid och kommit att innefatta hela den offentliga sektorn, andra former/kanaler än Internet samt en stark betoning på verksamhetsutveckling och samverkan i nätverk för att nå en utåt sett sammanhållen förvaltning. I och med att implementeringsarbetet fortskridit och visionen förändrats har även vissa insatser för att öka regeringens styrning genomförts. När det gäller den lokala implementeringen i organisationerna visar resultatet att samtliga organisationer på allvar kommit igång med implementeringen av 24-timmarsmyndigheten. De statliga myndigheterna har dock utvecklat fler avancerade e-tjänster än kommunerna. Kommunerna pekar på att deras autonoma förhållande till staten medför att de, i brist på styrning, i stor utsträckning är beroende av "nätverkande" och samverkan med andra kommuner, av egna initiativ och interna drivkrafter. Andra påverkansfaktorer som framträder i resultatet är lagstiftningsfrågor som både hinder och möjlighet i utvecklingsarbetet, avsaknad av gemensamma pengar för utvecklingsprojekt på nationell nivå samt bristande intern styrning i form av otydlig ansvarsfördelning.
 • 4683.
  Wilhelmsson, Anders
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Närbyråkrater, makt och arbetsbelastning: En undersökning vid socialtjänsten i Halmstad1997Student paper second termStudent thesis
 • 4684.
  Wilhelmsson, Henrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bushdoktrinen: studerad utifrån realismen -2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4685.
  Willner, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Agardson, Anna-Frida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Prosocialt beteende  : Fokus på människors faktiska hjälpbeteende respektive attityder till hjälpbeteende.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to examine if the individual’s prosocial behavior is negatively affected by the presence of other people and a high cost-level of helping. Previous research indicates that the presence of others and if an intervention is perceived as costly inhibits the individual from intervening. A quasi experiment was performed on forty occasions to study real helping behavior, and a survey on fifty-nine respondents to study attitudes towards helping. Four different help-situations were staged by the supervisors to measure helping behavior in relation to the variables presence of others and cost-level. The subjects in the quasi experiment showed an overall low propensity to help while the respondents in the survey showed an overall positive attitude towards helping. Through a qualitative analysis of the studies, these findings suggest that there is a remarkable discrepancy between real helping behavior and attitudes towards helping.

 • 4686.
  Wiman, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Åldersintegrerad undervisning: En fallstudie av en åldersintegrerad klass1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag har gjort en fallstudie i en åldersintegrerad klass på en lågstadieskola i Halmstad. Som metod har jag använt mig av deltagande observationer och intervjuer med personal och elever. Jag deltog i undervisningen under en skolvecka som observatör, därefter intervjuade jag klassens personal och treorna i klassen, varje intervju gjordes separat. I resultatet har jag bl a redovisat några av mina observationer och intervjuer, samt försökt analysera det jag sett. Jag ville ta reda på hur man arbetar i en åldersintegrerad klass, vilka för- och nackdelar som finns med arbetssättet, samt hur undervisningen anpassas till de olika åldrarna i klassen och om någon grupp barn blir lidande av integreringen. De största fördelarna verkar vara att sex-åringarna har en bra kontakt med klassen, redan innan de börjar i ettan, och att det är lätt att anpassa undervisningen efter barnens mognad. Barnen vinner på det sociala, de lär sig att ta hand om de yngre i klassen. Nackdelarna är att barnen med koncentrationssvårigheter blir lidande, för att det är lite rörigare i klasserna som är integrerade. De äldre verkar även få hjälpa de yngre lite väl mycket, speciellt de som går i trean.
 • 4687.
  Wiman, Virginia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Småföretagares upplevelser av företaget som en hälsofrämjande arena2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Workplace health promotion leads to better health, increased staff morale, higher productivity and reduced absenteeism. The leader­ship is very important for the health of the employees and the small business has the biggest need for health promotion because they have less access to occupational health service and often lack of knowledge and resources to manage health and safety problems. A qualitative approach was used and 10 managers in small business were interviewed to describe how managers in small business perceive the company as a health promotion arena for the employees. The informants were selected through a strategic selection and maximal variation was pursued. Collected data were analyzed using content analysis. The result is described in the main categories: sees the workplace as an arena, sees the opportunity to promote employees health and sees a need for external support. The overall theme of the result was; Health promotion leadership in order to perceive the company as a health promotion arena. The conclusions were that managers play a key role in workplace health promotion and that there is a need for external support for the managers. For development of healthy organiza­tions it is necessary with a comprehensive strategy in which employers, employees and society is pursuing the same goal.

 • 4688.
  Winberg, Birgitta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Self-reported bahavioural and medical changes in woman after their first myocardial infarction: a 4-year comparision between participation and non-participation in a cardiac rehabilitation programme2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  Women´s recovery following a myocardial infarction (MI) has not yet been studied in a thorough manner. Therefore, the aim of this study was to compare women´s self-reported bahavioural and medical changes during a 4-years period, both in those women who voluntarily participate and those women who did not participate in a cardiac rehabilitation programme (CRP). A non-randomised comparative study design, including pre- (baseline) and post-tests (1 and 4 years after), was implemented in 18 hospitals in Sweden. Consecutively chosen women suffering their first MI (N=240) completed a questionnaire regarding behavioural and medical factors. At baseline, significant differences existed between the groups regarding time stress (increased in the CRP group) and hypertension (increased in the non-CRP group). The behavioural factors improved, irrespective of CRP participation or not. With the exception of time stress, which was constantly high in the CRP group during the 4-year period. Regarding the medical factors, the significant difference in hypertension disappeared after 1 year but had a tendency to recur in the non-CRP group within the 4-years period. During the same period, the CRP group reported less rehospitalisation and more interventive cardiology compared to the non-CRP group. Conclusively the woman benefited from CRP participation in relation to medical factors, but no at all in relation to behavioural factors. Accordingly randomised clinical trials are necessary to perform to perform in order to determine the effects of a long-term individual-based supportive CRP, performed by well-educated healthcare professionals.
 • 4689.
  Winberg, Birgitta
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Self-reported behavioural and medical changes in women after their first myocardial infarction: a 4-year comparison between participation and non-participation in a cardiac rehabilitation programme2002In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 1, no 2, p. 101-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Women's recovery following a myocardial infarction (MI) has not yet been studied in a thorough manner.

  AIM: Therefore, the aim of this study was to compare women's self-reported behavioural and medical changes, both in those women who voluntarily participated and those women who did not participate in a cardiac rehabilitation programme (CRP).

  METHODS: A non-randomised comparative study design, including pre- (baseline) and post-tests (1 and 4 years after), was implemented in 18 hospitals in Sweden. Consecutively chosen women suffering their first MI (N=240) completed a questionnaire regarding behavioural and medical factors.

  RESULTS: At baseline, significant differences existed between the groups regarding time stress (increased in the CRP group) and hypertension (increased in the non-CRP group). The behavioural factors improved, irrespective of CRP participation or not, with the exception of time stress, which was consistently high in the CRP group both 1- and 4-years after the MI. Regarding the medical factors, the significant difference in hypertension disappeared after 1 year. Four years after the MI, the CRP group reported significantly less rehospitalisation and more interventive cardiology compared to the non-CRP group.

  CONCLUSION: The women benefited from CRP participation in relation to medical factors, but not at all in relation to behavioural factors. Accordingly, randomised clinical trials are necessary to perform in order to determine the effects of a long-term individual-based supportive CRP, performed by well-educated healthcare professionals.

 • 4690.
  Winberg, Jeanette
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderberg, Lisa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att vara motiverad av sociala relationer2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen bygger på att genom analys av åtta kvalitativa intervjuer, undersöka vad personalen på en kursgård inom Amica motiveras av deras arbete. Teman vi valt att utgå ifrån för att kunna besvara syftet är: bakgrund, branscherfarenhet/inställning till branschen, upplevelsen av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, tillhörighet och delaktighet på arbetsplatsen, information, förhållandet till närmsta chef samt utvecklingsmöjligheter. Vårt empiriska material är analyserat utifrån Vrooms förväntningsteori. McCllelands teori, Maslows behovshierkarki och Herzbergs tvåfaktorsteori. För att få en ytterligare dimension i ett samhällsperspektiv så har vi använt oss utav sociologiska teorier som behandlar reflexivitet och individualisering i det postmoderna samhället. Uppsatsen visar att intervjupersonernas största motivationsfaktor ligger i att trivas med sina kolleger och att känna tillhörighet i form av uppskattning. Våra intervjupersoner tycks ha en instrumentell attityd till sitt arbete och saknar förväntingar på Hotell- och restaurangbranschen. I deras syn på framtiden uttrycker de en önskan om andra branscher som nästa steg i deras yrkesliv.
 • 4691.
  Windahl, Martina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Björklund, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Varför inte Ellen Key?2000Student paper second termStudent thesis
 • 4692.
  Windborg, Yvonne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Habiliteringspersonalens mångfacetterade yrkesroll - En studie hur personal arbetar med LSS intentioner inom integrerat boende2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  This essay is about the staff in integrated homes very complex profession and this is illustrated through twelve interviews in five integrated homes for disabled people. The profession changed when the institution closed and especially when the Law of Support and Service (LSS) was introduced in 1994.

  The purpose of this survey is to study how staff works with LSS intentions in integrated homes for disabled people and to increase the awareness about the structure of power and how this affects the daily life for those who live there.

  The main objective in this survey is to find out which the differences that lie between LSS intentions and the work that take place in integrated homes for disabled people. This survey tries to illustrate when and why these differences occur.

  This survey has a multidisciplinary perspective, where three models of disability and theories from Foucault, Sibley and Wendell have been included. The result shows that the staffs work is difficult, full of responsibility and has many facets. The staff needs education regarding disability, communication and LSS to reach the intentions of LSS.

 • 4693.
  Wing, Annika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Relationsuppbyggnaden mellan sjuksköterska och patient utifrån kritiska händelser i vården1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Relationen mellan sjuksköterska och patient är central i vårdandet och den beskrivs som kännetecknande för vårdandet. Denna studie syftade till att beskriva relationsuppbyggnaden mellan sjuksköterska och patient utifrån sjuksköterskans uppfattning. Studien utgick ifrån den metodologiska tillämpningen av critical incident. Datainsamlingsmetoden som användes var frågeformulär. Urvalet bestod av sjuksköterskor som arbetade på kirurgklinik med minst två års erfarenhet. De ombads att b eskriva hur de byggde upp sina relationer till patienter. Resultatet kategoriserades och sammanfördes till tre huvudområden: Vetskap, Intution och Personlig kunskap. Kategorierna i respektive huvudområde visade att sjuksköterskan använde sin teoretiska kunskap om relationen, att hon använder sin känsla för patienten och att hon använder sin kunskap om sig själv för att skapa en relation med patienten. Resultatet visade att arbetet med att öka kunskap och förståelse av vårdrelationens dignitet var önskvärd.
 • 4694.
  Winkler, Martin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Relationen mellan föräldrarainvolvering och motivation hos fotbollsspelande flickor och pojkar2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Studiens syfte var att undersöka relationen mellan föräldrainvolvering och barns motivation till idrott. Vidare studerades relationen mellan flickors och pojkars motivation och föräldrainvolvering. Avslutningsvis studerades eventuella skillnader mellan flickors och pojkars upplevelser av föräldrainvolvering samt eventuella skillnader mellan barns uppfattningar av föräldrainvolvering och föräldrars rapportering av föräldrainvolvering. Instrumentet som användes var PISQ (Parental Involvement in Sport Questionnaire) och MTI (Motiv till idrottsdeltagande). I studien deltog 17 flickor, 37 pojkar, 50 fäder och 52 mödrar. Resultaten visade positiva samband mellan motivationsvariabeln utveckla färdigheter och mödrarnas aktiva engagemang och förståelse och beröm. Dessutom förekom positiva samband mellan fädernas förståelse och beröm och motivationsvariablerna hålla sig i form och känna sig kompetent. Pojkars motivation uppvisade fler samband med föräldrainvolvering än flickors. Vidare upplevde pojkar högre aktivt engagemang från både modern och fadern än flickor. Avslutningsvis upplevde barn faderns instruktiva beteende och press högre än vad fadern rapporterade, samt moderns förståelse och beröm lägre än vad modern rapporterade. Beteenden med en positiv innebörd såsom förståelse och beröm verkade vara närmare relaterade till barns motivation än negativa beteende som press. Skilllnader mellan barns och föräldrarnas upplevelser av föräldrainvolvering kunde bero på att barn inte upplevde föräldrarnas beteende på det sätt som föräldrarna hade för avsikt.
 • 4695.
  Winroth, Jan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Friskvård i ett helhetsperspektiv1979Student paper second termStudent thesis
 • 4696.
  Wirdheim, Eva
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Wirdheim, Lars
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Har ämnet idrott en sportslig chans på låg- och mellanstadiet?1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  En analys av låg- och mellanstadielärares inställning till ämnet idrott i allmänhet och redskapsgymnastiken i synnerhet, samt kartläggning av hur “yttre ramar” och andra faktorer påverkar ämnet.
 • 4697.
  Wisjö, Johanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Event Marketing: en ny kommunikationsstrategi i ett fragmenterat medielandskap2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  “Event Marketing en ny kommunikationsstrategi i ett fragmenterat medielandskap” ger en helhetspresentation om Public Relations med en fördjupning kring ämnet Event Marketing. Fördjupningen sker genom en analys av tre utvalda evenemang. Dessa evenemang är Nordeas; Nordic Ideas On Tour, Karlskronas; Karlskrona Sail Cup och slutligen Hjärt- Lungfondens; Pelle Pump. Uppsatsen är indelad i fyra delar. Första delen är en teoretisk referensram som tar upp PR, EM, kommunikation, medierelation, teorier och modeller. Den andra delen är en metodbeskrivning och den tredje beskriver de tre utvalda evenemangen. Fjärde delen är min analys och slutdiskussion.
 • 4698.
  Wistrand, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Våld och hot i arbetslivet: En arbetsmiljöstudie inom Socialförvaltningen i Halmstad1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den här uppsatsen handlar om människors upplevelser av att arbeta i en arbetsmiljö där det finns risk för att drabbas av våld eller hot om våld. Enligt Statistiska Centralbyråns undersökningar hör personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialt arbete till en av de mest utsatta grupperna. Jag har med anledning av detta valt att göra en undersökning bland några anställda inom socialvården.
 • 4699.
  Witaszczyk, Maja
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Wennerström-Ekberg, Susanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Cynism, uppriktighet eller flexibel situationsanpassning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien var att undersöka tio behandlingsassistenters upplevelse av hur det är att arbeta med ensamkommande flyktingungdomar på ett boende i en mindre kommun. Vidare på vilket sätt behandlingsassistenterna påverkades känslomässigt, såväl professionellt som privat av sitt arbete. Undersökningen ville även visa på vilket sätt behandlingsassistenterna hanterade att de påverkades av sitt arbete.

 • 4700.
  Witt, Ann-Katrin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hur är kvinnofrigörelse möjligt?: Om livsform, tid, kön och språk i riksdagen och dess inverkan på svensk politik1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
919293949596 4651 - 4700 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf