hh.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 26175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Albing, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olsson, Marith
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rapport och Nyheterna: En jämförande studie av nyheter och dess betydelse för den offentliga sfären.1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 452.
  Albinsson, Eleonore
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jonasson, Ida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjuksköterskans attityder gentemot homosexualitet: - ur ett patientperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att avslöja sin homosexuella läggning blir allt vanligare i dagens samhälle, dock lever negativa attityder gentemot homosexualitet och homosexuella individer kvar. I vården som i resten av samhället speglas vi av heteronormativa attityder och tankar. Det förutsätts att de flesta människor lever enligt den heterosexuella normen, vilket kan göra det svårare för homosexuella personer att komma ut och vara öppna om sin homosexuella läggning. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av sjuksköterskans attityder och bemötande gentemot deras homosexuella läggning. Litteraturstudien utformades utifrån en induktiv ansats, där 14 vetenskapliga artiklar användes till resultatet. I resultatet framkom det att hälso- och sjukvården upplevs styras av ett heteronormativt tankesätt, där patienten antas vara heterosexuell. Bristfällig kunskap hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal var något som upplevdes av flera informanter. Många var också rädda för att avslöja sin homosexuella läggning på grund av oro för sämre vård och negativa attityder ifrån vårdpersonal. Framtida forskning bör inriktas på vidare studier av patienter som är homosexuella och deras upplevelser av hälso- och sjukvård och dess attityder gentemot homosexualitet. Det kunde också vara intressant att studera om det fanns skillnader mellan homosexuella män och kvinnor när det gäller deras upplevelser av bemötandet inom vården. 

 • 453.
  Albinsson, Fredrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bengtsson, Zeina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Koppleriservice2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Our mission has bin to take out a standard coupling for the tapindustry. The big task has bin to find a lock in axial and radial direction. The result was fulfilling and of satisfactory for our employer, Dormer Tools, that is situated in Halmstad.
 • 454.
  Albinsson, Fredrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eklöf, Per
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kommersialisering av universitetsforskning: En studie av kommersialiseringsprocesser och deras stödfaktorer2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Sweden spends more money as a percentage of the GDP on research and development (R&D) than any other OECD country. The outcome is however relatively modest with few new enterprises based upon high technology innovations, the so-called Swedish paradox. One way to increase the number of new high technology companies is by increasing commercialization of university research, so called Research Based Spin-Offs (RBSOs). The universities have a key role in transforming the scientists’, often, minor knowledge in entrepreneurial issues. Moreover, it is important to start more new RBSOs based upon these results. With this in mind we found it most interesting and challenging trying to find key issues that play a vital role in commercialisation of research results. The purpose of the thesis is to describe the commercialization process from five swedish institutions and identify the key actors in the process. We will, in addition to this, create knowledge of factors influencing the level of research-based commercialization.
 • 455.
  Albinsson, Fredrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Krister
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Roesberg, Mikael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lundquist, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Solskyddsgruppen2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  This report contains marketanalysis and suggestions how to improve the sales, products and innovationclimate. All this to reach a bigger marketshare. Bröderna Anderssons Persienn & Markis AB is a company mainly focused on producing and manufactoring sunprotection devices.
 • 456.
  Albinsson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Niklasson, Sara
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Skolsituation och lärande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och detta märks inte minst i dagens skola där

  ungdomar med olika kuiturella bakgrunder möts utifrån olika förutsättningar. Alla elever i

  dagens svenska skola lever i en vardag fylld med massor av påverkan ifrån olika kulturer och

  ifrån olika människor. Skolan är också en del utav det mångkuiturella samhället där elever

  dagligen med olika kulturella bakgrunder möts och samspelar med varandra. Alla elever i

  skolan matas hela tiden med intryck av olika slag och påverkan från olika håll i omgivningen,

  till exempel från lärare, kamrater och föräldrar. Med denna studie vill vi belysa hur elever

  med invandrarbakgrund i den svenska skolan ser på sin skolsituation och sitt lärande. Som

  blivande lärare är det viktigt att kunna tillgodose alla elever utifrån den enskilda individen och

  det är av stor väsentlighet att bidra med ett lärande. Ett lärande som är givande för alla elever

  då även elever med invandrarbakgrund är en stor del av den svenska skolan. Att kunna

  tillgodose alla elever på bästa möjliga sätt är för oss den stora utmaningen i läraryrket. Viktigt

  är att kunna vara flexibel och uppmärksam, detta är för läraren en del utav läraryrkets

  profession. Bakgrunden och valet av inriktning, där vi sätter eleven med invandrarbakgrund i

  fokus är på grund av att vi som blivande lärare har stött på och uppmärksammat problem ute i

  den svenska skolan genom exempelvis våra VFU perioder men även erfarenheter från vår

  egen skolgång. Vi kälmer att problemen som vi stött på ute i skolorna måste lyftas fram för att

  kunna få en verklig bild av hur det egentligen ser ut, det vill säga om den svenska skolan har

  problem med att kunna tillgodose alla elever utifrån bästa möjliga förmåga oavsett kuiturell

  bakgrund. I denna studie vill vi söka svar om hur elever med invandrarbakgrund i den svenska

  skolan ser på den egna skolsituationen. Vi utgår från elevemas egna upplevelser och tankar

  för att finna svar om det är en verklig bild som vi har stött på, vill säga om vårt antagande går

  att generalisera över lag i den svenska skolan. De didaktiska implikationer vi har utgått ifrån i

  vår studie är att vi anser det vara av stor pedagogisk relevans att uppmärksamma de problem

  som vi stött på för att underlätta för alla elever i den mångkuiturella skolan. Vi anser att skolan är en plats där alla elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas efter egna förutsättningar, den ska inte hämma och hindra den personliga utvecklingen hos eleverna vilken den idag utifrån vår synvinkel till viss del tyvärr gör. Vårt intresse ligger då här att

  undersöka om det är den kulturella bakgrunden som på något sätt kan ligga till bakgrund för

  de eventuella svårigheterna. I studien har vi valt att utgå utifrån två olika nivåer där den första

  nivån belyser teorier om elevernas allmänna skolsituation där vi anser att begrepp som kultur,

  och identitet är kopplade till hur eleven ser sig själv vara en del av skolan. Den andra nivån

  behandlar elevens lärande och hur/om dessa ovannämnda begrepp kan vara påverkbara i

  själva lärandet.

 • 457.
  Albinsson, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Per-Olof
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindab P-CAD1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Lindab P-CAD 1999-06-01 We are two students, which are in the final year of our education as BS computer system engineering at Halmstad University Sweden. We have done our final project Lindab P-CAD (10p) at Linadab IT Center. Lindab is a Danish company, but are located in Grevie (Båstad Sweden). Purpose for Lindab P-CAD: Development of a graphic representation to applicability for Lindab Profile products. During the project we have work with MFC (Microsoftâ Foundation Class Library) and a graphic interface called TG-CAD 6.09, which is a CAD-kernel that you can implement in your MFC application.
 • 458.
  Albinsson, John
  et al.
  Lund University.
  Brorsson, Sofia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Lindgren, Finn
  Lund University.
  Rydén Ahlgren, Åsa
  Lund University.
  Cinthio, Magnus
  Lund University.
  Combined use of Iteration, Quadratic Interpolation and an Extra Kernel for high-resolution 2D particle tracking: a first evaluation2010In: 2010 ieee international ultrasonics symposium, New York: IEEE Press, 2010, p. 2000-2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A novel 2D particle tracking method, that uses 1) iteration, 2) fast quadratic sub-pixel estimation (with only 28 multiplications per movement), and 3) a previous kernel, has been evaluated and compared with a full-search block-matching method. The comparison with high-frequency ultrasound data (40 MHz) was conducted in silico and on phantoms, which comprised lateral, diagonal, and ellipsoidal movement patterns with speeds of 0–15 mm/s. The mean tracking error was reduced by 68% in silico and 71% for the phantom measurements. When only sub-pixel estimation was used, the decrease in the tracking error was 61% in silico and 57% for the phantom measurements. As well as decreasing the tracking error, the new method only used 70% of the computational time needed by the full-search block-matching method. With a fast method having good tracking ability for high-frequency ultrasound data, we now have a tool to better investigate tissue movements and its dynamic functionality.

 • 459.
  Albinsson, John
  et al.
  Lund Univ, Dept Biomed Engn, S-22100 Lund, Sweden..
  Brorsson, Sofia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Rydén Ahlgren, Åsa
  Lund Univ, Dept Clin Sci, Clin Physiol & Nucl Med Unit, Malmo, Sweden..
  Cinthio, Magnus
  Lund Univ, Dept Biomed Engn, S-22100 Lund, Sweden..
  Improved tracking performance of lagrangian block-matching methodologies using block expansion in the time domain: In silico, phantom and invivo evaluations2014In: Ultrasound in Medicine and Biology, ISSN 0301-5629, E-ISSN 1879-291X, Vol. 40, no 10, p. 2508-2520Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate tracking performance when an extra reference block is added to a basic block-matching method, where the two reference blocks originate from two consecutive ultrasound frames. The use of an extra reference block was evaluated for two putative benefits: (i) an increase in tracking performance while maintaining the size of the reference blocks, evaluated using in silico and phantom cine loops; (ii) a reduction in the size of the reference blocks while maintaining the tracking performance, evaluated using in vivo cine loops of the common carotid artery where the longitudinal movement of the wall was estimated. The results indicated that tracking accuracy improved (mean - 48%, p<0.005 [in silico]; mean - 43%, p<0.01 [phantom]), and there was a reduction in size of the reference blocks while maintaining tracking performance (mean - 19%, p<0.01 [in vivo]). This novel method will facilitate further exploration of the longitudinal movement of the arterial wall. (C) 2014 World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology.

 • 460.
  Albinsson, Kristoffer
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Energianvändning på Volvo Lastvagnar Tuve2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Volvo Trucks is the second largest manufacturer of heavy trucks, with factories in several countries and with around 21 000 employees. At the plant in Tuve, trucks have been built since 1982 and the activity mainly consists of producing side members and to assemble and packing kits of trucks.

  In 2005, the factory in Tuve launched the ambition to be the first carbon dioxide neutral vehicle factory in the world. This will be implemented by streamlining and investing in renewable energy.

  The aim of this degree thesis is to map the usage of energy within production, and also to prepare a method to measure key figures (use of energy per produced unit). The purpose with the thesis is to make it possible to measure and analyze performed energy saving measurements, and to identify areas within production where there is potential to save energy. The report also considers proposals for energy saving measurements in both production and in the factory in general.

  It appears that the assembly of trucks represented a tiny part of the total usage of energy in the factory, while the process of side member production and application of rust protection used the most energy.

  The thesis gives proposals for four methods to key figures measurements. These are connected only to the assembly part of the factory, and the difference between the methods depends on the way of measure the heat consumption.

  Key words

  Use of energy, mapping/survey, key figures, streamlining use of energy

 • 461.
  Albinsson, Stefan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Cykelgymnasiet i Skara: En kvalitaiv studie om elevernas uppfattningar om skolan och framtiden2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The purpose of this study was to investigate how students of the cyclesport academy conceptualize their situation on the academy and their future. Nine cyclesport students in second and third grade, six males and three female were interviewed. The coach of the academy was also interviewed. The method used was qualitative and interviews were made. Themes that emerged in the interview guide was Preferences & Options, Future, Social Support, Goalsetting, Motivation and Gender aspect. The result showed that the students are unanimous that the cyclesport academy promotes their development. Some of the students regarded that they don´t get enough of attention from the academy teachers/coach. Most of the students see their future as positive and they believe that they will continue to cycle after academy. Some of the students believe that there could be problems to motivate themselves after academy, because the situation at the academy is to good. Many of the students think that they will continue to study at higher level, in most cases, after the cycle carrier. The students believe that their studying has suffered a bit because of the cycling, but it doesn´t seem to have caused them any problems.
 • 462.
  Albinsson, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ekeroth, Niclas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lagidrottares upplevelse av målsättningens effekter: En kvalitativ studie av lagidrottare på elitnivå2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet var att studera hur svenska lagidrottare på elitnivå upplever effekterna av målsättning. Tio stycken lagidrottare, åtta män och två kvinnor, intervjuades om deras subjektiva upplevelse av målsättningseffekterna. Intervjuformen var semistrukturerad med en intervjumall som utvecklats och modifierats utifrån enkäten “Goal Setting in Sport Questionnaire”. Teman som framkom genom GSSQ var hur ofta målsättning används, hur effektivt målsättning är, vilja/ansträngning att uppnå mål och målsätningspreferenser/valmöjligheter.Tillägg har gjorts med teman målsättning, självförtroende, motivation och lagsammanhållning. Resultatet av undersökningen visade att försökspersonerna använder sig av resultat och prestationsmål men inte processmål som anses vara effektivast. Resultaten överensstämmer med Goal Achivement Theory, att uppnådda mål och uppfattad förmåga avgör vilken grad av ansträngning och uthållighet som idrottaren väljer. En effekt av målsättningen är att försökspersonerna anser att de behärskar aktiviteten bättre med målsättning som kan kopplas till Self-Efficacy Theory. Vidare visar resultatet att målsättning främjar gruppsammanhållningen. Ett anmärkningsvärt resultat var att få försökspersoner utvärderar sin målsättning.
 • 463.
  Albinsson, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ekeroth, Niclas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vad motiverar cyklingen hjälpryttare på svensk elitnivå?2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som motiverar hjälpryttare att cykla. Detta har undersökts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där urvalsgrupen bestod av fyra manliga cyklister och en manlig tränare. Intervjumallen som användes utformades från enkäterna Motiv Till Idrottsdeltagare (MTI) och Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ). Resultaten visade att hjälpryttaren är motiverad att vinna men det viktiga är inte att han själv vinner utan att det är dennes lag som vinner. Alla respondenter påpekade att de då och då får chans att vinna själva och det gör det kanske lättare att motivera sig att agera hjälpryttare under större delen av säsongen. Hjälpryttarna känner sig totalt sett motiverade till de olika uppgifter de blir tilldelade och att det är själva uppgiften i sig som motiverar hjälpryttaren. Hjälpryttarna har multipla motiv för att delta och de är både inre och yttre. Vidare känner de sig framgåpngsrika då de förbättra sig och de känner att de får uppmärksamhet från omgivningen. En slutsats man kan dra är att hjälpryttarna är lika motiverade som de andra i laget.
 • 464.
  Albjär, Kajsa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersson, Sofie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Har du mens eller?: Kvinnors erfarenheter av att leva med PMS2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Premenstrual syndrome, also known as PMS, is a phenomenon that is estimated to effect 20-30% of all menstruating women. The premenstrual symptoms appear in the lutheal phase of the menstrual cycle and usually recurs monthly. The aim of this study was to describe the experiences of women with premenstrual syndrome. This study is conducted as a literature study, based on ten scinentific articles. Three major themes were identified from the results of the articles. The results of the literature study illustrates that women often experience disbelief when they try to describe their premenstrual experiences. The disbelief often occurs in relation to describing PMS to partners, co-workers and health care professionals. The study also shows that there is a great ignorance about PMS and the phenomenon is often portrayed negatively and ridiculed. Many women described the value of getting to talk about their premenstrual experiences without being judged and met with disbelief. It is of great importance that through education develops the nursing care and increase awareness among health care professionals about female phenomena such as PMS. To help women relieve the suffering the premenstrual symptoms can cause, it is important that further research is conducted. 

 • 465.
  Albrecht, Marc
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Lindh, Sandra
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Franchisetagarens ledarskap: - betydelsen av det transformativa ledarskapet för effektivitet för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:          Franchisetagarens ledarskap - betydelsen av det transformativa ledarskapet    för effektivitet för  franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen

  Författare:         Marc Albrecht och Sandra Lindh

  Handledare:       Pia Ulvenblad

  Bakgrund:          Det är en vanlig karriärsutveckling för fastighetsmäklare i Sverige att starta eget. De flesta mäklare ansluter sig till en kedja och i princip alla stora kedjor i Sverige arbetar med franchise som affärsmodell. Rollen som franchisetagare innebär ofta ett ledarskapsansvar. Målsättningen är att driva en effektiv verksamhet som skapar positiva resultat. Vad effektivitet är, kan definieras på olika sätt.

  Transformativt ledarskap kan bidra till positiva och önskvärda utfall genom att motivera underställda till att vilja prestera. Det kan även bidra med ökad motivation och självförtroende, vilket i sin tur bidrar till bättre prestationer.            Tidigare studier bekräftar att franchise är det mest effektiva och vanligaste sättet att bedriva ett mäklarkontor på. Det är därmed intressant att studera hur ett kontor kan vara mer effektivt och hur effektivitet kan uppnås med hjälp av franchisetagarens ledarskap. Eftersom det finns riktlinjer och begräsningar från franchisegivaren som utmanar franchisetagarens ledarskap är det intressant att studera hur transformativt ledarskap kan leda till effektivitet inom franchise samt hur effektivitet kan definieras.

  Syfte:                   Syftet med denna studie är att beskriva hur transformativt ledarskap kan bidra till effektivitet i ett franchisebolag. Effektivitet kan definieras på flera olika sätt och därför vill vi skapa förståelse för vad effektivitet är inom franchisebolag i mäklarbranschen. Genom ökad förståelse kring effektivitet och transformativt ledarskap vill vi utveckla ett ramverk som ger en ökad kunskap för dess betydelse inom franchise. 

  Problem –

  formulering:      Vilken roll har transformativt ledarskap för en franchisetagares möjligheter till att uppnå effektivitet i fastighetsmäklarbranschen, samt hur definierar franchisetagare effektivitet?

  Metod:                En kvalitativ forskningsansats har använts i denna studie, där studiens empiriska material har samlats in från åtta stycken besöksintervjuer med franchisetagare i fastighetsmäklarföretag.

  Resultat:             Av studiens resultat framgår det att de fyra komponenterna i transformativt ledarskap kan användas för att åstadkomma olika definitioner av effektivitet. Vidare visar studien att effektivitet definieras som struktur genom alla arbetsmoment i den studerade branschen.

 • 466.
  Albrecht, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bengtsson, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ekdahl, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  the Move-It project2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Our assignment was to develope a pick and place unit for the food packaging industry. The assigner was Sprinter System AB in Halmstad. The requirements were that the unit could work in an area of 150 x 300mm and make 40 picks per minute. The machine should be able to carry a load of 2kg (1kg tool and 1kg product). The overall cost, including work costs, should not be more than 200.000 SEK. All the requirements were fulfilled and a working prototype were build.
 • 467.
  Albrektson, Nellie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Karlsson, Sofie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Omvårdnadsåtgärder i relation till urinvägsinfektion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urinvägsinfektion kan anses okomplicerat men tillståndet kan leda till onödigt lidande och påverka patienters välmående, dagliga aktiviteter och sociala liv. Sjuksköterskan saknar tillräckligt med evidens för att utföra lämplig omvårdnad relaterat till urinvägsinfektion. Caring och Nursing är perspektiv för forskning inom sjuksköterskans vetenskap. Syfte: Beskriva vad omvårdnadsåtgärder är i relation till urinvägsinfektion. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån en systematisk sökning i databaser för omvårdnadsforskning. Nio vetenskapliga artiklar analyserades med frågor som stöd och inspiration från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Resultat: De vetenskapliga artiklarna resulterade i fem kategorier: Behov och bemötande, Observation och övervakning, Upprätthålla hygien och vätskeintag, Utbildning och attityd och Kunskap och utvärdering. Resultatet belyser att kontinuerlig undervisning och teamarbete kan uppmuntra till ökad medvetenhet kring omvårdnadsåtgärder och öka patientsäkerheten. Det är viktigt att patienter känner att de blir hörda samt att problem uppmärksammas och tas på allvar.  Slutsats: Forskning kring omvårdnadsåtgärder i relation till urinvägsinfektion är bristfällig. Litteraturstudien lyfter fram och ökar medvetenheten om vilka omvårdnadsåtgärder som kan impliceras i omvårdnadsarbetet. 

 • 468.
  Albrektsson, Ellinor
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Trbovsek, Ann
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kunskap och Engagemang - Reducering av missbruk mellan generationer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Författare: Ellinor Albrektsson & Ann Trbovsek

  Titel: Kunskap och Engagemang - Reducering av missbruk mellan generationer

  Uppsats: Sociologi C, 61-90p

  Handledare: Magnus Ring

  Syftet med denna uppsats är att studera vilka faktorer som möjligtvis skulle kunna minska reproduktionen av missbruk mellan generationer. Vi har utgått från två verksamheter, det vill säga, Vändpunkten och BIM (Barn i missbruk). Vi har utfört en enkätsammanställning åt BIM, för att ta reda på vad verksamheten har gett de ungdomar som deltagit i BIMs gruppträffar. Metoderna vi har använt oss av för att behandla vårt insamlade material är både kvantitativ- och kvalitativ metod. Vi har utgått ifrån sociologiska teorier som vi anser är relevanta för vårt valda ämne. Vi har använt oss av Berger och Luckmanns primär- sekundär socialisation och institutionalisering samt Beckers avvikarbegrepp. Dessutom har vi valt att utgå från Hansens beskrivning om barn som lever i missbruk och Bergströms framställning om missbruk, människor och relationer. Vår frågeställning lyder: hur minskar man reproduktionen av missbruk mellan generationer? För att kunna minska reproduktionen av missbruk är vår slutsats att det krävs främst; kunskap kring missbruk och engagemang från medmänniskor och verksamheter. Förståelse kring missbruk ökar sannolikheten att individer i samhället reagerar samt agerar och det kan därmed bidra till att de människor som lever med eller i missbruk kan bli hjälpta, vilket kan leda dem på rätt väg. Vi har kommit fram till att skolan är ett viktigt forum för att sprida kunskap. Vi har ytterligare kommit fram till att medmänniskors och verksamheters engagemang har en viktig betydelse för människor i missbrukarmiljöer och för deras framtidsutsikter. Människor och verksamheter som engagerar sig konfronterar individer med missbruk, stöttar och ställer krav, vilket kan vara den nödvändiga kraften för att hjälpa individen ur sitt missbruk. Engagerade verksamheter, så som BIM och Vändpunkten, fungerar bland annat ”jag-stärkande” för individer som är i behov av det, detta i sin tur kan förhindra utvecklingen av missbruk i framtiden, för dessa individer.

 • 469.
  Albrektsson, Pernilla
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Green, Josefin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  INKLUDERANDE ARBETSSÄTT I FÖRSKOLAN: en studie om hur pedagogers förhållningssätt påverkar barns delaktighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att beskriva inkludering och delaktighet i förskolan, hur pedagoger arbetar för att få barnen inkluderade och uppleva delaktighet. Frågeställningarna i studien är, på vilket sätt visar sig ett barncentrerat förhållningssätt i relation till barns delaktighet? På vilket sätt visar sig ett vuxencentrerat förhållningssätt i relation till barns delaktighet? Data inhämtades genom observationer på en förskola i halland. Resultatet visar att när pedagogen har ett barncentrerat förhållningssätt bidrar det till ömsesidig delaktighet, barn emellan och mellan barn och vuxen. Om två pedagoger ingår i en aktivitet och den ena pedagogen intar ett vuxencentrerat förhållningssätt och den andra ett barncentrerat, tenderar det vuxencentrerade förhållningssättet att ta överhand. Det är en svår uppgift för pedagogen att få alla barn inkluderade om arbetslaget har olika förhållningssätt.

 • 470.
  Aldea, Stefania Virginia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The impact of mergers & acquisitions on corporate identities and brand portfolios in the automotive industry: A case study of Renault & Dacia2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The today‟s business world deals with an increasing phenomenon of Mergers and Acquisitions (M&A‟s), a process through which companies gain access to some tangible and intangible resources. Within the automotive industry this phenomenon requires even more attention, since it faced many difficulties during time. This can be seen through the numerous mergers/acquisitions failures, among which it can be mentioned the one of Daimler & Chrysler, Volvo & Renault, BMW & Rover, which were also treated in the thesis. However, although fewer, there are also M&A‟s that became successful, such as the acquisition of Skoda or Seat by Volkswagen, or the acquisition of Dacia by Renault. The last example captured the attention of the study in particular.However, although they are mostly defined by similar characteristics, the mergers and acquisitions mean slightly different things. An acquisition occurs when an organization takes over another one and establishes itself clearly as the new owner, while a merger occurs when two companies, of a similar size, create a single new company owned and operated by both of the parties.The very purpose of the thesis was to reveal the possible impact of mergers and acquisitions regarding the brand perspective in the automotive industry, through the eyes of the case studies mentioned above and the case of Dacia & Renault in particularThe study chose to use an inductive approach, meaning that the researcher had first collected data from Dacia and afterwards, according to the information owned, he developed the theoretical framework. The study is furthermore exploratory, since the researcher sought to explore Dacia‟s approach to branding under Renault ownership.The interesting part consists in the paper‟s findings. First it was discovered that the companies that merge, sometimes face difficulties in establishing the corporate identity of their new formed company. In the case of acquisitions however the process of adopting a new corporate identity applies mostly to the acquired company and overall it is a bit more clear what strategy should the acquired company adopt. On the other hand the paper also identified the M&A‟s impact on the new portfolio. When both are eager to keep their own corporate and product brands, the new portfolio becomes too complex and does not allow cost savings synergies in terms of components equalization, production rationalization or marketing. However, due to the investments that the acquiring company usually makes, the new portfolio can also become more competitive.Regarding the case study on which the paper chose to focus, it was revealed the Dacia‟s corporate brand strategy that boosted its sales and revived its identity. Afterwards it emerged Dacia‟s portfolio consisting of brands that complement themselves and therefore address a wide spectrum of customer needs, and the brands‟ dynamics in time.

 • 471.
  Aldebes, Mujtaba
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Smart Shopping Cart: Automatisering av handelsprocessen vid fysiska butiker, teknisk innovation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Thefts and shoplifting is a big problem for local stores, additionally the development of e-commerce is a deciding factor for the success of physical stores and their profitability. An increasing amount of money is being invested in security solutions, guards and other related personnel. 

  The goal of this Bachelors thesis has been to develop a product for a modern and innovative smart shopping cart. The resulting cart is a tool that is more suitable for the benefit of consumers and their need for a more comfortable shopping experience, it has the benefit of streamlining the shopping process which in turn could attract repeat customers. 

  Through the use of new technology as well as the Internet and new functions at a competitive price point there is a great opportunity to market this product. The shopping cart uses image analysis and a load cell which alleviates the need for customers to manually scan each article for purchase, instead it is identified and registered as it is placed in the shopping cart. 

  The prototype has been compared to other solutions and conclusions have been drawn as to the optimality of the product fulfill the purpose.

 • 472.
  Aldeborn, Annelie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Daniel, Mattias
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  CMS: Cuvette Measuring System2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Detta examensarbete startades i samarbete med HemoCue AB för att lyfta fram mätmetoder som kan säkerställa och öka kvaliteten på en av HemoCues produkter, kuvetten som används vid diagnostisering av anemi. Kvalitetskontrollmetoden man använder idag är kostsam, tidsödande och inte helt pålitlig. Detta examensprojekt startades för att hitta en alternativ kvalitetskontroll, ett mätsystem som i framtiden kan tänkas ersätta den befintliga metoden. Ljustransmission innebär att laserljus skjuts genom kuvetten och på andra sidan kuvetten finns en fotoresistor. Fotoresistorn känner av mängden ljus en kuvett släpper igenom och orsakar ett spänningsfall i en elektrisk krets som ger ett mätvärde. Detta mätvärde går sedan att jämföra med mätvärden från andra kuvetter för att påvisa skillnader. Ljustransmission är en bra början på en förbättrad kvalitetskontroll av kuvetter. Mätsystemet är kostnadsbesparande, tidsbesparande och efter vidareutveckling kommer det att vara mer pålitligt än den befintliga metoden
 • 473.
  Aldeborn, Per-Olof
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Fenomenet pensionering": samhälleliga samt individuella konsekvenser och/eller förutsättningar2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 474.
  Aldeborn, Per-Olof
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gruppdynamiska processer i tillfälliga grupper2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att försöka belysa de enskilda relationernas betydelse för de gruppdynamiska processerna, och detta i första hand utifrån en socialpsykologisk ansats. För att kunna få möjlighet att undersöka detta fenomen, har jag valt att arbeta med så kallade ”tillfälliga grupper”. Dessa består av personer utan allt för stor inbördes relation samt vilka endast hade fått information om att de skulle deltaga i gruppintervjuer där det skulle diskuteras kring olika etiska dilemman. Vad jag som intervjuledare inte avslöjade var att jag endast ville iaktta det relationella spelet som uppstår i enlighet med de gruppdynamiska processerna. Jag anser med andra ord att den rådande diskursen kring gruppdynamiska processer är starkt förankrad med psykologiska begrepp och teorier. De inriktningar som i främsta hand är relaterat till de gruppdynamiska processerna är grupp- och organisationspsykologi. Här anser jag att socialpsykologin starkt kan bidra med en mer nyanserad och uppdaterad syn på de gängse teoribildningarna.

  Min undersökning är baserad på två gruppintervjuer (tillfälliga grupper) med sammanlagt nio personer. Jag har utgått från en kvalitativ ansats som är hermeneutiskt inspirerad samt diskursanalytiskt analyserad. Detta leder till att resultatet bör läsas som nära knutet till intervjurespondenternas utsagor. Deras diskussioner utifrån de etiska dilemmana speglar ett gruppdynamiskt förhållande utifrån mina två tillfälliga intervjugrupper. I min teori koncentrerar jag mig på två teoretiker, nämligen Charles S. Peirce och Norbert Elias. Dessa använder jag mig sedan under min analys för att belysa mitt resultat utifrån en socialpsykologisk ansats.

  Uppsatsen visar på att den relationella processen mellan människor lyser igenom även i tillfälliga grupper som till råga på allt diskuterar kring något ”allvarliga” frågor. I min analys använder jag mig av både Peirce och Elias för att visa på att den relationella process som uppstår i grupperna resulterar i en allmän förståelse som bygger på en ”abduktionsprocess”, denna process kallar jag för ”gruppabduktion”.

  Min huvudsakliga slutsats blir att det relationella samspelet mellan deltagarna i de tillfälliga grupperna tillsammans bildar en så kallad ”gruppabduktion”, vilken bidrar till en ökad förståelse för både de enskilda individerna som för gruppen som helhet. Detta hänger samman med Elias resonemang om att en grupp inte är något annat än en samling enskilda individer. Det som händer i relationen mellan gruppdeltagarna är att deras gemensamma gruppdynamik bidrar till en abduktionsprocess vilken i sin tur skapar en utvidgad förståelse, både för dem själva som för gruppen som helhet.

 • 475.
  Aldeborn, Per-Olof
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Löfström, Jeanette Howe
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vad gör en konsult?: en studie av organisations- och beteendevetenskapliga konsulters verksamhet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 476.
  Aldefors, Tove
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svenska modeföretags internationaliseringsprocess2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Svenska modeföretag agerar i dag i en starkt internationaliserad brasch med hög konkurrens. Denna D-uppsats behandlar denna internationaliseringsprocess hos tre svenska modeföretag, Filippa K, J.Lindeberg samt We International. Fokusen i studien ligger på tre utvalda områden som är betydelsefulla för internationaliseringsprocessen nämligen kunskap, nätverk och etableringsformer. Inom dessa tre områden ligger även internationell etablering som strategi, problem och hinder som företag möter samt även psykiskt avstånd som underliggande rubriker. Intervjuerna som genomfördes hos de utvalda fallföretagen jämfördes med den teoretiska referensramen i analysen och resultatet presenteras slutligen i slutsatsen. Modellen som skapades i slutsatsen visar att den internationella processen för svenska modeföretag baseras på företagens mål och visioner. Baserat på detta uppstår ett kritiskt stadium med ett samspel mellan kunskap, nätverk och samarbetspartners. I ett ungefärligt skede som samspelet uppstår beslutas även etableringsformen för att slutligen kunna genomföra själva internationaliseringen.
 • 477.
  Aldefors, Tove
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Antonsson, Therese
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bergstrand, Emelie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlqvist, Sara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sponsring inom golfsporten2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Speciellt stort golfintresse finns i Halland. Halmstad blev korat till Sveriges golfhuvudstad år 2000 av branschtidningen Svensk Golf: Här finns just nu 126 stycken golfhål, men flera nya projekt planeras bl.a.. en allmän sk play and play bana vid Söndrum och utbyggnad av Garnisonens GK med 18 nya hål.
 • 478.
  Aldefors, Tove
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlqvist, Sara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lillepuu, Stefan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Outsourcing inom konstruktionsbranschen2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Företag har under senare tid tvingats till förändring på grund av den turbulenta omvärlden. De måste samarbeta i större utsträckning än tidigare och är begränsade av konkurrensfrämjande lagstiftning. Att satsa på kärnkompetenser och att utnyttja andra företags kompetenser har i vissa fall blivit nödvändigt för företagets överlevnad. Inom många branscher och även inom konstruktionsbranschen har outsourcing som strategi blivit allt mer vanlig
 • 479.
  Aldegård, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Gapinski, William
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Metodjämförelse för fixturkonstruktion till prototyptillverkning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis work is done in collaboration with Prodtex AB, which works to

  develop digital tools to facilitate the constructor´s work in virtual environments,

  for instance CAFD within CATIA V5. What the client wanted the project

  participants to perform was a comparison of the company's semi-automatic

  software for fixture design, and the traditional construction method with CATIA.

  The reason for the method comparison is because Prodtex AB requires data,

  which they can present to potential customers.

  The participants produced a method to enable the necessary components of the

  project, the method consisted of training in fixture design, fixture construction and

  work with the consulting company´s application. These elements have been

  essential for the comparison to be reliable. The main part of the assignment

  consisted of constructing units for the given fixture. The reason behind this is due

  to the necessity of a certain level of experience in fixture design, which is required

  to be able to assemble units with an accurate and efficient procedure.

  The method comparison generated data in terms of time in the measurement areas,

  input, design and export that the project participants analyzed and compiled in the

  result section. Based on the statistics, participants were able to find answers about

  which features the software made the most time savings of, and how abundant

  these were in relation to the traditional design method. A conclusion about when it

  was beneficial for a company to invest in the software was based on reasoning

  deduced from the outcome discussion.

 • 480.
  Alderhell, William
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. Halmstad university.
  Norstedt, David
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. Halmstad university.
  Water & Cultivate2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 481.
  Alderhorn, Katarina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lindholm, Charlotta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundin, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Förbättrad patientsäkerhet vid överlämnandet från operationssalen till intensivvårdsavdelningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When safety at handover fails, devastating consequences may be the result. Intensive and surgical care is conducted in highly technological environments which leaves the patient in exposed situations. In handover cases like this, safety aspects are highly important. The purpose of this literature review was to thoroughly describe the patient safety in handover between intensive care units and surgical units. In this study, 14 scientific articles have been reviewed and the conclusion of this work is that communication between intensive care units and surgical units was greatly improved by means of using a structured hand over tool. The immediate work environment also affects the handover, and disturbing elements such as alarms going off contributed to negative side effects at the handover. The teamwork was improved by using shared medical records to better plan the pre and post-operative care. Some of the studies questioned the level of education in communication skills and teamwork. Additional research on the subject is sought for, mostly by Scandinavian countries and especially Sweden. Additional research concerning hand over tools ought to be interesting for the future in order to map the actual utilization of these tools during handover.

   

 • 482.
  Alderin, Tina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Park, Sunny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Proviva: Ett framgångsrikt koncept?2000Student paper second termStudent thesis
 • 483.
  Aldorsson, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att hantera kunskap & kompetens: En kvalitativ undersökning om rekryterares inställning till kunskapstest i en rekryteringsprocess2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Rekryteringar har fått en allt mer framträdande roll när organisationer skall knyta till sig nya medarbetare. Dagens organisationsklimat är ansträngt, varpå en felrekrytering kan bli oerhört kostsam. Allt fler organisationer tar därför hjälp av utomstående rekryterare för att få hjälp med urvalet i en rekryteringsprocess. Syftet med uppsatsen är att utreda vilken komplexitet ett kunskapstest har i en rekryteringsprocess. Uppsatsen följer den kvalitativa metoden, eftersom jag är intresserad av att utreda vilka föreställningar rekryterare har om kunskapstest, samt få en inblick i vad som ligger bakom en rekryterares val av tillvägagångssätt i en urvalssituation. Slutsatsen från undersökningen är att kunskapstest inte tillför en rekryteringsprocess någon större relevans för det slutgiltiga beslutet i valet av en ny medarbetare. Den viktigaste informationskällan i en rekryteringsprocess är en strukturerad intervju tillsammans med referenser. Kunskapstestet har dock andra fördelar nämligen att det kan användas när en organisation ska satsa på kompetensutveckling. Organisationen kan då använda kunskapstest för att mäta medarbetarnas kunskaper och på så sätt se vilken utbildning som passar individen bäst.
 • 484.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Användarnamn: att namnge sig själv2019In: Sånt vi bara gör / [ed] Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, p. 148-150Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 485.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Assessing Names?: Effects of Name-Based Stereotypes on Teachers’ Evaluations of Pupils’ Texts2017In: Names, ISSN 0027-7738, E-ISSN 1756-2279, Vol. 65, no 1, p. 3-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the effects of name-based ethnic and social stereotypes on teachers’ grading of pupils’ texts in contemporary Sweden. A total of 113 practicing Swedish high school teachers assessed an authentic pupil text with one of three male names inserted, each intended to evoke a certain ethnic or social stereotype. Participants also explained their grading and answered questions regarding key features of the text. Both quantitative and qualitative analyses were conducted. The study concludes that name-based stereotypes generally have little influence on teachers’ assessment in contemporary Sweden. Results indicate a systematic but small and not statistically relevant name effect. A negative effect can be seen with regard to an ethnically marked name. This effect is shown when teachers evaluate language proficiency, but not for other features of the text. Regarding socioeconomically marked names there is little systematic effect. The study also suggests, however, that there may be compensatory mechanisms limiting the name effect. © 2016 American Name Society.

 • 486.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Att skapa kön: Könsmönster och könsroller i nyskapade förnamn2015In: Innovationer i namn och namnmönster: Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013 / [ed] Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner, Uppsala: Norna-förlaget , 2015, p. 36-52Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish language conventionally separates female and male first names respectively. Previous research from Sweden, as well as other cultures, shows that first names for girls and boys are chosen in partly separate ways with a desire for separate characteristics and structures, in a way that often contributes to traditional gender stereotyping. When parents choose to create a completely new name for the child, they have an opportunity to use new structural and semantic patterns and thus may negotiate the traditional gender boundaries. This article investigates newly created first names in Sweden in order to explore to what extent and in what ways parents do this. The data consists of 226 newly created first names registered by SCB (Statistics Sweden) for children born in 2012. The overall conclusion is that the newly created names generally still express gender and recreate stereotypical gendered patterns contributing to symbolic dominance. When gender negotiation occurs, it is primarily in boys’ names.

 • 487.
  Aldrin, Emilia
  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Att välja namn: Namngivningsmönster i Göteborg 20072011Report (Other academic)
 • 488.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk.: Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. Redigerade av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. 192 s. Uppsala: NORNA-förlaget 2012. (NORNA-rapporter 88.) ISBN 978-91-72-76-087-5.2014In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 102, p. 241-243Article, book review (Other academic)
 • 489.
  Aldrin, Emilia
  Uppsala Universitet, Inst. for nordiska språk.
  Brylla, Eva: Andersson, Pettersson, Lundström och... Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning (2009)2010In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 98, p. 159-160Article, book review (Other academic)
 • 490.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Båtnamn som sociolingvistisk resurs: En studie av svenska fritidsbåtägares syn på namnvalet2019In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 107, p. 83-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the naming of objects and presents a socio-onomastic study of contempor-ary Swedish recreational boats. Based on survey data from 187 informants, the discussion focuses on the process of naming, name variation (in terms of gender, linguistic choices, semantic cat-egories and wordplay), and explicit reasons for names. Comparisons are drawn with personal naming. The influence of factors in the social context (type of boat and gender, age and education of the owner) is considered throughout, but generally found to be limited. It is argued that this kind of naming can be seen, rather, as a construction of the personal identity of the owner and of the boat concerned.

 • 491.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Choosing a Name = Choosing Identity? : Towards a Theoretical Framework2014In: Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona: Generalitat de Catalunya , 2014, p. 392-401Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This article presents a theoretical framework for applying an identity approach to personal naming. It also presents some results from a doctoral thesis project in which this framework has been applied in an analysis of parents’ choices of first names for their children. Questions discussed in this article include: To what extent do choices of first names function as acts of identity? Which aspects of first names are used as resources for identity creation? Which kinds of identities are created? To what extent are traditional sociolinguistic variables (such as age, education, etc.) able to account for the social variation of naming today? To what extent is the identity creation of naming negotiated from moment to moment? The discussion is based on results from two component studies: a written survey (with 621 participants) and group discussions (with 23 participants) conducted in Göteborg, Sweden 2007–2009.

 • 492.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Creating identities through the choice of first names2017In: Socio-onomastics: The pragmatics of names / [ed] Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017, p. 46-68Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Choosing a name for a child is seldom a matter of simple labelling. It is often rather a long and complex process. Names are collected for inspiration, compared and evaluated by the parents. Many aspects are taken into consideration and (more or less consciously) viewed in the light of the parents’ own emotional, aesthetic, ideological and social stances, as well as personal experiences and hopes for the child. In this chapter, the act of naming a child is regarded as an act of identity. Parents, through the choice of first name for a child, engage in a social act which is very much about expressing their own identity – who they are or who they want to be – and constructing a hoped-for identity for their child.

 • 493.
  Aldrin, Emilia
  Uppsala universitet, Inst. för nordiska språk.
  Finns det sociala skillnader i modernförnamnsgivning?2008In: Nordiskanamn – Namn i Norden.: Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. Norna-rapporter 84. / [ed] Gudrun Kvaran et. al., Uppsala: NORNA , 2008, p. 13-19Conference paper (Other academic)
 • 494.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Fjärrundervisning i modersmål: En forskningsöversikt2017Report (Other academic)
 • 495. Aldrin, Emilia
  Förnamn utan kön - finns det?2018In: Katharina och namnen: Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018 / [ed] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (huvudred.) Josefin Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, p. 89-95Chapter in book (Other academic)
 • 496.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Förnamnsval i urban miljö – exempel från Göteborg2013In: Namn i stadsmiljö: Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 / [ed] Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson, Helsingfors: Institutet för de inhemska språken , 2013, p. 71-89Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses patterns of personal naming in an urban environment. It focuses on parents’ choices of first names in contemporary Gothenburg, the second largest city in Sweden. The discussion is based on three proposed characteristics of urban environments often cited in urban culture research – innovation, awareness of trends and cultural meetings – and explores how these are reflected in a set of name data. The article also examines to what extent social variation exists in parents’ participation in these patterns and considers the parents’ age, education, housing and linguistic background. The analysed data consist of first names chosen for 621 children, all born in Gothenburg during the year 2007, and their parents’ motivations for the name choice as described in a written survey. The analysis is primarily quantitative. To some extent the article also refers to spoken data that were collected through focus group interviews with another twenty-three new parents in Gothenburg in 2008 and 2009. Both sets of data have previously been used in my PhD thesis, Naming as a social act. Parents’ choices of first names and discussions of first names in Göteborg 2007–2009 (2011). The article shows that all three of the proposed characteristics of urban life are prominent in the name data. Innovative first names, trendy first names and multicultural first names are common throughout the data regardless of social factors, suggesting that these patterns may be typical of urban naming rather than typical of a certain social group. However, the patterns are realized in somewhat different ways depending on social factors, which shows that the same name characteristics can be handled in different ways in order to create different social stances. Since the study does not include non-urban data for comparison we cannot conclude that the examined characteristics are specific for naming in urban environment, but it is hoped that the results can serve as a starting point for further research.

 • 497.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Förnamnsvalet som resurs för förhandling av könsidentiteter och könsgränser2014In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 32, p. 169-191Article in journal (Refereed)
 • 498.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Försök att dekonstruera kön: Konnotationer till etablerade förnamn och förhållningssätt till androgyna förnamn bland studenter2018In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The primary aim of this article is to test the relevance of phonetic symbolism for people's conceptions of gender connotations in first names. Students were asked to grade their perceptions of seven female and male names. Primarily for female names certain phonetic properties correlated with higher perceived degree of femininity. However, the study also showed resistance towards gendering first names and attempts of "undoing gender".

 • 499.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Names and Identity2016In: The Oxford Handbook of Names and Naming / [ed] Carole Hough, Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 382-394Chapter in book (Other academic)
 • 500.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Naming, Identity, and Social Positioning in Teenagers’ Everyday Mobile Phone Interaction2019In: Names, ISSN 0027-7738, E-ISSN 1756-2279, Vol. 67, no 1, p. 30-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes how a small group of Swedish teenagers handle onomastic choices of self- and other-referencing as part of their everyday mobile phone interaction. It further discusses how the teenagers explained their views regarding online names during interviews. The data are analyzed qualitatively using theories of identity and socialpositioning. Results show considerable differences between onomastic strategies used for self- and other-referencing. Self-referencing names were often practical, coherent, and authentic to the offline self, while other-referencing names were more flexible, creative, and socially positioned. However, the teenagers also displayed varying individual onomastic strategies and different folk-onomastic views on the function of usernames. © 2018 American Name Society

78910111213 451 - 500 of 26175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf