hh.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 25555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Aldebes, Mujtaba
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Smart Shopping Cart: Automatisering av handelsprocessen vid fysiska butiker, teknisk innovation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Thefts and shoplifting is a big problem for local stores, additionally the development of e-commerce is a deciding factor for the success of physical stores and their profitability. An increasing amount of money is being invested in security solutions, guards and other related personnel. 

  The goal of this Bachelors thesis has been to develop a product for a modern and innovative smart shopping cart. The resulting cart is a tool that is more suitable for the benefit of consumers and their need for a more comfortable shopping experience, it has the benefit of streamlining the shopping process which in turn could attract repeat customers. 

  Through the use of new technology as well as the Internet and new functions at a competitive price point there is a great opportunity to market this product. The shopping cart uses image analysis and a load cell which alleviates the need for customers to manually scan each article for purchase, instead it is identified and registered as it is placed in the shopping cart. 

  The prototype has been compared to other solutions and conclusions have been drawn as to the optimality of the product fulfill the purpose.

 • 452.
  Aldeborn, Annelie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Daniel, Mattias
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  CMS: Cuvette Measuring System2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Detta examensarbete startades i samarbete med HemoCue AB för att lyfta fram mätmetoder som kan säkerställa och öka kvaliteten på en av HemoCues produkter, kuvetten som används vid diagnostisering av anemi. Kvalitetskontrollmetoden man använder idag är kostsam, tidsödande och inte helt pålitlig. Detta examensprojekt startades för att hitta en alternativ kvalitetskontroll, ett mätsystem som i framtiden kan tänkas ersätta den befintliga metoden. Ljustransmission innebär att laserljus skjuts genom kuvetten och på andra sidan kuvetten finns en fotoresistor. Fotoresistorn känner av mängden ljus en kuvett släpper igenom och orsakar ett spänningsfall i en elektrisk krets som ger ett mätvärde. Detta mätvärde går sedan att jämföra med mätvärden från andra kuvetter för att påvisa skillnader. Ljustransmission är en bra början på en förbättrad kvalitetskontroll av kuvetter. Mätsystemet är kostnadsbesparande, tidsbesparande och efter vidareutveckling kommer det att vara mer pålitligt än den befintliga metoden
 • 453.
  Aldeborn, Per-Olof
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Fenomenet pensionering": samhälleliga samt individuella konsekvenser och/eller förutsättningar2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 454.
  Aldeborn, Per-Olof
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gruppdynamiska processer i tillfälliga grupper2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att försöka belysa de enskilda relationernas betydelse för de gruppdynamiska processerna, och detta i första hand utifrån en socialpsykologisk ansats. För att kunna få möjlighet att undersöka detta fenomen, har jag valt att arbeta med så kallade ”tillfälliga grupper”. Dessa består av personer utan allt för stor inbördes relation samt vilka endast hade fått information om att de skulle deltaga i gruppintervjuer där det skulle diskuteras kring olika etiska dilemman. Vad jag som intervjuledare inte avslöjade var att jag endast ville iaktta det relationella spelet som uppstår i enlighet med de gruppdynamiska processerna. Jag anser med andra ord att den rådande diskursen kring gruppdynamiska processer är starkt förankrad med psykologiska begrepp och teorier. De inriktningar som i främsta hand är relaterat till de gruppdynamiska processerna är grupp- och organisationspsykologi. Här anser jag att socialpsykologin starkt kan bidra med en mer nyanserad och uppdaterad syn på de gängse teoribildningarna.

  Min undersökning är baserad på två gruppintervjuer (tillfälliga grupper) med sammanlagt nio personer. Jag har utgått från en kvalitativ ansats som är hermeneutiskt inspirerad samt diskursanalytiskt analyserad. Detta leder till att resultatet bör läsas som nära knutet till intervjurespondenternas utsagor. Deras diskussioner utifrån de etiska dilemmana speglar ett gruppdynamiskt förhållande utifrån mina två tillfälliga intervjugrupper. I min teori koncentrerar jag mig på två teoretiker, nämligen Charles S. Peirce och Norbert Elias. Dessa använder jag mig sedan under min analys för att belysa mitt resultat utifrån en socialpsykologisk ansats.

  Uppsatsen visar på att den relationella processen mellan människor lyser igenom även i tillfälliga grupper som till råga på allt diskuterar kring något ”allvarliga” frågor. I min analys använder jag mig av både Peirce och Elias för att visa på att den relationella process som uppstår i grupperna resulterar i en allmän förståelse som bygger på en ”abduktionsprocess”, denna process kallar jag för ”gruppabduktion”.

  Min huvudsakliga slutsats blir att det relationella samspelet mellan deltagarna i de tillfälliga grupperna tillsammans bildar en så kallad ”gruppabduktion”, vilken bidrar till en ökad förståelse för både de enskilda individerna som för gruppen som helhet. Detta hänger samman med Elias resonemang om att en grupp inte är något annat än en samling enskilda individer. Det som händer i relationen mellan gruppdeltagarna är att deras gemensamma gruppdynamik bidrar till en abduktionsprocess vilken i sin tur skapar en utvidgad förståelse, både för dem själva som för gruppen som helhet.

 • 455.
  Aldeborn, Per-Olof
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Löfström, Jeanette Howe
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vad gör en konsult?: en studie av organisations- och beteendevetenskapliga konsulters verksamhet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 456.
  Aldefors, Tove
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svenska modeföretags internationaliseringsprocess2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Svenska modeföretag agerar i dag i en starkt internationaliserad brasch med hög konkurrens. Denna D-uppsats behandlar denna internationaliseringsprocess hos tre svenska modeföretag, Filippa K, J.Lindeberg samt We International. Fokusen i studien ligger på tre utvalda områden som är betydelsefulla för internationaliseringsprocessen nämligen kunskap, nätverk och etableringsformer. Inom dessa tre områden ligger även internationell etablering som strategi, problem och hinder som företag möter samt även psykiskt avstånd som underliggande rubriker. Intervjuerna som genomfördes hos de utvalda fallföretagen jämfördes med den teoretiska referensramen i analysen och resultatet presenteras slutligen i slutsatsen. Modellen som skapades i slutsatsen visar att den internationella processen för svenska modeföretag baseras på företagens mål och visioner. Baserat på detta uppstår ett kritiskt stadium med ett samspel mellan kunskap, nätverk och samarbetspartners. I ett ungefärligt skede som samspelet uppstår beslutas även etableringsformen för att slutligen kunna genomföra själva internationaliseringen.
 • 457.
  Aldefors, Tove
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Antonsson, Therese
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bergstrand, Emelie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlqvist, Sara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sponsring inom golfsporten2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Speciellt stort golfintresse finns i Halland. Halmstad blev korat till Sveriges golfhuvudstad år 2000 av branschtidningen Svensk Golf: Här finns just nu 126 stycken golfhål, men flera nya projekt planeras bl.a.. en allmän sk play and play bana vid Söndrum och utbyggnad av Garnisonens GK med 18 nya hål.
 • 458.
  Aldefors, Tove
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlqvist, Sara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lillepuu, Stefan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Outsourcing inom konstruktionsbranschen2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Företag har under senare tid tvingats till förändring på grund av den turbulenta omvärlden. De måste samarbeta i större utsträckning än tidigare och är begränsade av konkurrensfrämjande lagstiftning. Att satsa på kärnkompetenser och att utnyttja andra företags kompetenser har i vissa fall blivit nödvändigt för företagets överlevnad. Inom många branscher och även inom konstruktionsbranschen har outsourcing som strategi blivit allt mer vanlig
 • 459.
  Aldegård, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Gapinski, William
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Metodjämförelse för fixturkonstruktion till prototyptillverkning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis work is done in collaboration with Prodtex AB, which works to

  develop digital tools to facilitate the constructor´s work in virtual environments,

  for instance CAFD within CATIA V5. What the client wanted the project

  participants to perform was a comparison of the company's semi-automatic

  software for fixture design, and the traditional construction method with CATIA.

  The reason for the method comparison is because Prodtex AB requires data,

  which they can present to potential customers.

  The participants produced a method to enable the necessary components of the

  project, the method consisted of training in fixture design, fixture construction and

  work with the consulting company´s application. These elements have been

  essential for the comparison to be reliable. The main part of the assignment

  consisted of constructing units for the given fixture. The reason behind this is due

  to the necessity of a certain level of experience in fixture design, which is required

  to be able to assemble units with an accurate and efficient procedure.

  The method comparison generated data in terms of time in the measurement areas,

  input, design and export that the project participants analyzed and compiled in the

  result section. Based on the statistics, participants were able to find answers about

  which features the software made the most time savings of, and how abundant

  these were in relation to the traditional design method. A conclusion about when it

  was beneficial for a company to invest in the software was based on reasoning

  deduced from the outcome discussion.

 • 460.
  Alderhorn, Katarina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lindholm, Charlotta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundin, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Förbättrad patientsäkerhet vid överlämnandet från operationssalen till intensivvårdsavdelningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When safety at handover fails, devastating consequences may be the result. Intensive and surgical care is conducted in highly technological environments which leaves the patient in exposed situations. In handover cases like this, safety aspects are highly important. The purpose of this literature review was to thoroughly describe the patient safety in handover between intensive care units and surgical units. In this study, 14 scientific articles have been reviewed and the conclusion of this work is that communication between intensive care units and surgical units was greatly improved by means of using a structured hand over tool. The immediate work environment also affects the handover, and disturbing elements such as alarms going off contributed to negative side effects at the handover. The teamwork was improved by using shared medical records to better plan the pre and post-operative care. Some of the studies questioned the level of education in communication skills and teamwork. Additional research on the subject is sought for, mostly by Scandinavian countries and especially Sweden. Additional research concerning hand over tools ought to be interesting for the future in order to map the actual utilization of these tools during handover.

   

 • 461.
  Alderin, Tina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Park, Sunny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Proviva: Ett framgångsrikt koncept?2000Student paper second termStudent thesis
 • 462.
  Aldorsson, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att hantera kunskap & kompetens: En kvalitativ undersökning om rekryterares inställning till kunskapstest i en rekryteringsprocess2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Rekryteringar har fått en allt mer framträdande roll när organisationer skall knyta till sig nya medarbetare. Dagens organisationsklimat är ansträngt, varpå en felrekrytering kan bli oerhört kostsam. Allt fler organisationer tar därför hjälp av utomstående rekryterare för att få hjälp med urvalet i en rekryteringsprocess. Syftet med uppsatsen är att utreda vilken komplexitet ett kunskapstest har i en rekryteringsprocess. Uppsatsen följer den kvalitativa metoden, eftersom jag är intresserad av att utreda vilka föreställningar rekryterare har om kunskapstest, samt få en inblick i vad som ligger bakom en rekryterares val av tillvägagångssätt i en urvalssituation. Slutsatsen från undersökningen är att kunskapstest inte tillför en rekryteringsprocess någon större relevans för det slutgiltiga beslutet i valet av en ny medarbetare. Den viktigaste informationskällan i en rekryteringsprocess är en strukturerad intervju tillsammans med referenser. Kunskapstestet har dock andra fördelar nämligen att det kan användas när en organisation ska satsa på kompetensutveckling. Organisationen kan då använda kunskapstest för att mäta medarbetarnas kunskaper och på så sätt se vilken utbildning som passar individen bäst.
 • 463.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Användarnamn: att namnge sig själv2019In: Sånt vi bara gör / [ed] Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, p. 148-150Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 464.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Assessing Names?: Effects of Name-Based Stereotypes on Teachers’ Evaluations of Pupils’ Texts2017In: Names, ISSN 0027-7738, E-ISSN 1756-2279, Vol. 65, no 1, p. 3-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the effects of name-based ethnic and social stereotypes on teachers’ grading of pupils’ texts in contemporary Sweden. A total of 113 practicing Swedish high school teachers assessed an authentic pupil text with one of three male names inserted, each intended to evoke a certain ethnic or social stereotype. Participants also explained their grading and answered questions regarding key features of the text. Both quantitative and qualitative analyses were conducted. The study concludes that name-based stereotypes generally have little influence on teachers’ assessment in contemporary Sweden. Results indicate a systematic but small and not statistically relevant name effect. A negative effect can be seen with regard to an ethnically marked name. This effect is shown when teachers evaluate language proficiency, but not for other features of the text. Regarding socioeconomically marked names there is little systematic effect. The study also suggests, however, that there may be compensatory mechanisms limiting the name effect. © 2016 American Name Society.

 • 465.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Att skapa kön: Könsmönster och könsroller i nyskapade förnamn2015In: Innovationer i namn och namnmönster: Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013 / [ed] Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner, Uppsala: Norna-förlaget , 2015, p. 36-52Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish language conventionally separates female and male first names respectively. Previous research from Sweden, as well as other cultures, shows that first names for girls and boys are chosen in partly separate ways with a desire for separate characteristics and structures, in a way that often contributes to traditional gender stereotyping. When parents choose to create a completely new name for the child, they have an opportunity to use new structural and semantic patterns and thus may negotiate the traditional gender boundaries. This article investigates newly created first names in Sweden in order to explore to what extent and in what ways parents do this. The data consists of 226 newly created first names registered by SCB (Statistics Sweden) for children born in 2012. The overall conclusion is that the newly created names generally still express gender and recreate stereotypical gendered patterns contributing to symbolic dominance. When gender negotiation occurs, it is primarily in boys’ names.

 • 466.
  Aldrin, Emilia
  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Att välja namn: Namngivningsmönster i Göteborg 20072011Report (Other academic)
 • 467.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk.: Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. Redigerade av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. 192 s. Uppsala: NORNA-förlaget 2012. (NORNA-rapporter 88.) ISBN 978-91-72-76-087-5.2014In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 102, p. 241-243Article, book review (Other academic)
 • 468.
  Aldrin, Emilia
  Uppsala Universitet, Inst. for nordiska språk.
  Brylla, Eva: Andersson, Pettersson, Lundström och... Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning (2009)2010In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 98, p. 159-160Article, book review (Other academic)
 • 469.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Choosing a Name = Choosing Identity? : Towards a Theoretical Framework2014In: Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona: Generalitat de Catalunya , 2014, p. 392-401Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This article presents a theoretical framework for applying an identity approach to personal naming. It also presents some results from a doctoral thesis project in which this framework has been applied in an analysis of parents’ choices of first names for their children. Questions discussed in this article include: To what extent do choices of first names function as acts of identity? Which aspects of first names are used as resources for identity creation? Which kinds of identities are created? To what extent are traditional sociolinguistic variables (such as age, education, etc.) able to account for the social variation of naming today? To what extent is the identity creation of naming negotiated from moment to moment? The discussion is based on results from two component studies: a written survey (with 621 participants) and group discussions (with 23 participants) conducted in Göteborg, Sweden 2007–2009.

 • 470.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Creating identities through the choice of first names2017In: Socio-onomastics: The pragmatics of names / [ed] Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017, p. 46-68Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Choosing a name for a child is seldom a matter of simple labelling. It is often rather a long and complex process. Names are collected for inspiration, compared and evaluated by the parents. Many aspects are taken into consideration and (more or less consciously) viewed in the light of the parents’ own emotional, aesthetic, ideological and social stances, as well as personal experiences and hopes for the child. In this chapter, the act of naming a child is regarded as an act of identity. Parents, through the choice of first name for a child, engage in a social act which is very much about expressing their own identity – who they are or who they want to be – and constructing a hoped-for identity for their child.

 • 471.
  Aldrin, Emilia
  Uppsala universitet, Inst. för nordiska språk.
  Finns det sociala skillnader i modernförnamnsgivning?2008In: Nordiskanamn – Namn i Norden.: Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. Norna-rapporter 84. / [ed] Gudrun Kvaran et. al., Uppsala: NORNA , 2008, p. 13-19Conference paper (Other academic)
 • 472.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Fjärrundervisning i modersmål: En forskningsöversikt2017Report (Other academic)
 • 473. Aldrin, Emilia
  Förnamn utan kön - finns det?2018In: Katharina och namnen: Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018 / [ed] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (huvudred.) Josefin Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, p. 89-95Chapter in book (Other academic)
 • 474.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Förnamnsval i urban miljö – exempel från Göteborg2013In: Namn i stadsmiljö: Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 / [ed] Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson, Helsingfors: Institutet för de inhemska språken , 2013, p. 71-89Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses patterns of personal naming in an urban environment. It focuses on parents’ choices of first names in contemporary Gothenburg, the second largest city in Sweden. The discussion is based on three proposed characteristics of urban environments often cited in urban culture research – innovation, awareness of trends and cultural meetings – and explores how these are reflected in a set of name data. The article also examines to what extent social variation exists in parents’ participation in these patterns and considers the parents’ age, education, housing and linguistic background. The analysed data consist of first names chosen for 621 children, all born in Gothenburg during the year 2007, and their parents’ motivations for the name choice as described in a written survey. The analysis is primarily quantitative. To some extent the article also refers to spoken data that were collected through focus group interviews with another twenty-three new parents in Gothenburg in 2008 and 2009. Both sets of data have previously been used in my PhD thesis, Naming as a social act. Parents’ choices of first names and discussions of first names in Göteborg 2007–2009 (2011). The article shows that all three of the proposed characteristics of urban life are prominent in the name data. Innovative first names, trendy first names and multicultural first names are common throughout the data regardless of social factors, suggesting that these patterns may be typical of urban naming rather than typical of a certain social group. However, the patterns are realized in somewhat different ways depending on social factors, which shows that the same name characteristics can be handled in different ways in order to create different social stances. Since the study does not include non-urban data for comparison we cannot conclude that the examined characteristics are specific for naming in urban environment, but it is hoped that the results can serve as a starting point for further research.

 • 475.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Förnamnsvalet som resurs för förhandling av könsidentiteter och könsgränser2014In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 32, p. 169-191Article in journal (Refereed)
 • 476.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Försök att dekonstruera kön: Konnotationer till etablerade förnamn och förhållningssätt till androgyna förnamn bland studenter2018In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The primary aim of this article is to test the relevance of phonetic symbolism for people's conceptions of gender connotations in first names. Students were asked to grade their perceptions of seven female and male names. Primarily for female names certain phonetic properties correlated with higher perceived degree of femininity. However, the study also showed resistance towards gendering first names and attempts of "undoing gender".

 • 477.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Names and Identity2016In: The Oxford Handbook of Names and Naming / [ed] Carole Hough, Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 382-394Chapter in book (Other academic)
 • 478.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Naming, Identity, and Social Positioning in Teenagers’ Everyday Mobile Phone Interaction2019In: Names, ISSN 0027-7738, E-ISSN 1756-2279, Vol. 67, no 1, p. 30-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes how a small group of Swedish teenagers handle onomastic choices of self- and other-referencing as part of their everyday mobile phone interaction. It further discusses how the teenagers explained their views regarding online names during interviews. The data are analyzed qualitatively using theories of identity and socialpositioning. Results show considerable differences between onomastic strategies used for self- and other-referencing. Self-referencing names were often practical, coherent, and authentic to the offline self, while other-referencing names were more flexible, creative, and socially positioned. However, the teenagers also displayed varying individual onomastic strategies and different folk-onomastic views on the function of usernames. © 2018 American Name Society

 • 479.
  Aldrin, Emilia
  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Namn, namntyper och namnfunktioner i Klas Östergrens filmmanus En decemberdröm: En fallstudie i litterär onomastik2007In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 25, p. 75-93Article in journal (Refereed)
 • 480. Aldrin, Emilia
  Namnval2013In: Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn / [ed] Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand, Uppsala, 2013, 1, p. 110-113Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 481.
  Aldrin, Emilia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk, Seminariet för nordisk namnforskning Uppsala, Sverige.
  Namnval som social handling: Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–20092011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this doctoral thesis is to examine how parents in Sweden at the beginning of the twenty-first century use the process of naming as a resource to contribute to the creation of various identities for both themselves and their child. It is based on a two-component study — a postal survey and qualitative group interviews, both conducted in the city of Göteborg, Sweden — and includes parents with children born during 2007 and 2008. By combining different sources (names, surveys and interviews) and different methods (quantitative and qualitative), this study attempts to elucidate how first names and choices of first names can be given various social meanings. In contrast to previous socio-onomastic studies, this study considers not only whether naming contains any social variation, but also how and why such variation arises. The theoretical framework is a combination of onomastic, sociolinguistic, identity-theoretical and interactional theories. The results demonstrate that parents’ choice of first names for their children is an important social act. Through name choices and discussions of these choices, parents create what is known as social positioning, which in turn contributes to the creation of certain identities both for themselves and their child. A number of resources are identified which are used by parents to create different social positionings. This study also demonstrates how both macro-societal structures and interactional aspects influence this social positioning. Finally, this study argues that the observed social variation is best explained by the parents’ desire to identify with and contribute to the creation of different models for society, in which varying social values and attributes are important.

 • 482.
  Aldrin, Emilia
  Uppsala universitet, Inst. för nordiska språk.
  Om förnamn som identitetsbärare2010In: Namn: en spegel av samhället förr och nu / [ed] Staffan Nyström, Stockholm: Norstedts Förlag, 2010, p. 136-153Chapter in book (Refereed)
 • 483.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  [Review of:] Guy Puzey and Laura Kostanski (eds), Names and Naming: People, places, perceptions and power, Multilingual Matters 163 (Bristol: Multilingual Matters, 2016). ISBN 978 1 783094 91 22016In: Journal of the English Place-Name Society, ISSN 1351-3095, Vol. 48, p. 122-124Article, book review (Other academic)
 • 484.
  Aldrin, Emilia
  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Rosa & Volker Kohlheim: Duden. Die wunderbare Welt der Namen.2010In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 28, p. 157-158Article, book review (Other academic)
 • 485.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Textbedömning i svenskämnet: attityder, erfarenheter och variation2015In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, no 14, p. 62-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln undersöker praktiserande svensklärares attityder och erfarenheter kring textbedömning, samt betydelsen av sociokulturella faktorer för bedömarvariation. Materialet består av en webbenkät som besvarats av 135 svensklärare i Västsverige verksamma i årskurs 7–9. Frågorna behandlade textbedömning generellt, det nya betygssystemet, samt bedömning och beskrivning av en autentisk elevtext. Resultaten visar flera goda exempel och erfarenheter, men också behov av ökad information från Skolverket på flera punkter. Vidare framkommer en påfallande bedömarvariation, som föreslås hänga samman med en stor variation i synen på textkvalitet bland deltagarna. Bedömarvariationens samspel med den sociala kontexten (läraren, dennes erfarenhet samt skolmiljön) är begränsad men visar ett intressant mönster som efterfrågar fortsatt forskning.

 • 486.
  Aldrin, Emilia
  Uppsala universitet, Inst. för nordiska språk.
  The choice of first names as a social resource and act of identity among multilingual families incontemporary Sweden2009In: Names in multi-lingual, multi-cultural andmulti-ethnic contact: Proceedings of The 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada, Toronto: York University , 2009, p. 86-92Conference paper (Refereed)
 • 487.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  The social process of child naming in Sweden2017In: Beiträge zur Namenforschung, ISSN 0005-8114, Vol. 52, no 3, p. 301-321Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents results from a doctoral thesis in socio-onomastics (ALDRIN 2011 Namnval som social handling [Naming as a social act]). It is based on a postal survey from the year 2007 with 621 participants who were newly-become parents and were living in the area of Gothenburg, Sweden. The survey included approx. 40 questions on parents’ choice of name and the process of naming. The focus of this paper will be to what extent naming motives and the naming procedure as such (sources of inspiration, time of choice etc.) varies in relation to traditional sociolinguistic variables such as parents’ age, level of education, and the gender of the child. The presented analyses are primarily quantitative, consisting of univariate tests and tests of statistical signification. Based on these results, the paper discusses to what extent the act of naming a child can be seen as having a function as a social marker in contemporary Sweden and which of the investigated social variables are of greatest importance in this context.

 • 488.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Ungdomars språkliga tilltal: En litteraturstudie2017In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 34, p. 101-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a systematic review of published research on adolescents’ use of proper names and other forms of address in their interaction with one another. The aim is to identify both central issues and gaps within the field, as the basis for a future research project. In all, 45 Scandinavian and English-language publications, dated between 1970 and 2015, are identified and analysed. The review reveals a number of recurring themes: playfulness, power and resistance, and identity. Several gaps in existing research are also identified, the most important of which are: combinations of data, theories and methodologies from both onomastics and interactional research; forms of address in digital communication, especially with regard to power issues; and finally young people’s perceptions of different ways of being addressed and how these influence their identity, power relations and well-being. 

 • 489. Aldrin, Emilia
  Ute Utech: Rufname und soziale Herkunft. Studien zur schichtenspezifischen Vornamenvergabe in Deutschland. Mit einer CD-rom. 303 s. Hildesheim: Georg Olms Verlag 2011. (Germanistische Linguistik. Monographien 25.) ISBN 978-3-487-14575-4.2014In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 31, p. 230-231Article, book review (Other academic)
 • 490.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Vad säger mitt namn om mig?: En folkonomastisk studie av vuxnas syn på relationen mellan namn och identitet2017In: Norna-rapporter, ISSN 0346-6728, no 96, p. 21-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to study how Swedish adults conceptualize the relationship between their name and identity and how their views relate to scientific theories. It also discusses to what extent the relation between name and identity changes throughout life and which social factors may influence this. The data consists of 173 written survey answers, including both highly structured answers and freely written comments. Perspectives from folk onomastics, sociocultural identity theory and psychological theories life span identity are combined in the analysis. Results indicate that most people do not experience that their name reveals anything about their identity, however a third of the participants do see such a relation. This is often conceptualized as a process and includes both personal and social identity traits. A third of the participants further perceive that this relationship has changes throughout life and basing on these results the article suggests a tentative model of the life development of name identity through certain phases.

 • 491.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Välja namn – välja kön2013In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, Vol. 3, p. 11-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 492. Aldrin, Emilia
  Välja namn – välja kön? Hur förnamnsval bidrar till konstruktion av könsroller2016In: Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 5-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses choices of first names in Sweden from a gender perspective and is a synthesis of two previous publications (Aldrin 2015a, b). Two sources of data are used: (1) a questionnaire survey of first names given to newborn children in Gothenburg in 2007, to which 621 responses were received, and (2) a list of 226 invented first names given to children all over Sweden in 2012. A combination of quantitative and qualitative methods is used to explore to what extent contemporary Swedish naming is helping to maintain or renegotiate traditional gender roles and gender boundaries. The study shows that the first names chosen, both established and invented ones, often have structures, phonemes and connotations that create a picture of girls’ names as pleasant, soft, and linked more to the domestic context. Boys’ names, on the other hand, convey a picture of roughness and of connection to family and a global context, i.e. offer wider scope for action, creating a situation of symbolic dominance. However, there are also many instances of resistance and of active, conscious attempts to renegotiate gender patterns through choices of first names. This is achieved both by choosing established Swedish first names that have certain attributes, and by choosing invented first names. In most cases, the gender negotiation involves adding new elements to, or expanding existing elements of, traditional gender identities, rather than trying to create completely new gender identities. Girls’ names are mostly modified with regard to the structure of the beginning of the name, i.e. the vocalic ending that is gendered as a strong feminine marker in the Swedish name system is kept intact. Furthermore, invented girls’ names have even more traditionally gendered structures than the established girls’ names in contemporary use. Boys’ names, on the other hand, are modified through new strategies both for name beginnings and endings and regarding the length of names. Invented boys’ names, moreover, create new gender patterns to a greater extent than invented names for girls. 

 • 493.
  Aldrin, Emilia
  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Wilfried Seibicke: Die Personennamen im Deutschen. Eine Einführung. 2.überarbeitete Auflage.2009In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 97, p. 217-218Article, book review (Other academic)
 • 494.
  Aldrin, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Davidsson, Helén
  Gustafsson, Linnea
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Langeblad, Michelle
  Pagoldh, Maria
  Trulsson, Julia
  Vikström, Lisa
  Socioonomastiska perspektiv på personnamn, djurnamn och företagsnamn: fem smärre studier2017In: Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 5-13Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article presents five undergraduate dissertations in socio-onomastics written by students from Halmstad University in 2016 and presented during a visit to the Department of Scandinavian Languages, Scandinavian Onomastics, at Uppsala University in 2017. Two of the dissertations deal with personal names (a social constructionist approach to personal names in children’s literature, and perceptions of name and identity among senior citizens). Two others focus on animal names in contemporary times (a gender analysis of names of horses, and a comparative analysis of names within different dog breeds). The last undergraduate dissertation concerns the process of naming companies. 

 • 495. Aldrin, Emilia
  et al.
  Frändén, Märit
  Personnamn och identitet2013In: Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn / [ed] Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand, Uppsala, 2013, 1, p. 148-152Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 496.
  Aldrin, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Gustafsson, LinneaHalmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.Löfdahl, MariaInstitutet för språk- och folkminnen, Göteborg, Sverige.Wenner, LenaInstitutet för språk- och folkminnen, Göteborg, Sverige.
  Innovationer i namn och namnmönster: Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 20132015Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Innovations in names and name patterns was the theme of a Nordic Symposium held in Halmstad in November 2013. The symposium was arranged by Halmstad University in collaboration with NORNA. The proceedings present 20 symposium papers. They offers insights into names in multicultural environments, changes in the gender marking of first names, introduction of new names in the Swedish name day calendar, the role of names in literature, as well as emergence of new name patterns in place names, personal names, names of animals, planes, ships etc. The proceedings cover a large time span from iron age to contemporary time and deal with names from different Nordic countries as well as Germany. Several articles also present new theories and methods within the field of onomastics.

 • 497.
  Aldrin, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Löfdahl, Maria
  Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Göteborg, Sverige.
  Sverige2014In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 102, p. 203-206Article, review/survey (Other academic)
 • 498. Aldrin, Emilia
  et al.
  Löfdahl, Maria
  Mattfolk, Leila
  Pihl, Elin
  Ryman, Lennart
  Strandberg, Mathias
  Svensson, Ola
  Nordisk namnforskning 2017: 2.6 Sverige2018In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 106, p. 150-158Article, review/survey (Other academic)
 • 499.
  Aldrin, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Löfdahl, Maria
  Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Göteborg, Sverige.
  Svensson, Ola
  Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Lund, Sverige.
  Nordisk namnforskning 2012: Litteraturkrönika Sverige2013In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 101, p. 189-201Article, review/survey (Other academic)
 • 500.
  Aldrin, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Mattfolk, Leila
  Insitutet för språk och folkminnen, Uppsala, Sverige.
  Neumüller, Kristina
  Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, Sverige.
  Nyström, Staffan
  Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Vikstrand, Per
  Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Nordisk namnforskning 2016: Sverige2017In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, Vol. 105, p. 148-156Article, review/survey (Other academic)
78910111213 451 - 500 of 25555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf