hh.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Mellåker, Kenneth
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  När Sverige tänkte om: Det svenska samhällets omdaningsprocess med utgångspunkt från den andliga konflikten mellan statskyrkan och väckelserörelsen vid mitten av 1800-talet1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Ett nytt Sverige växte fram under 1800- talet. Mycket av det som vi idag tycker är självklart var sådant som våra förfäder kämpade ivrigt för. Grunden lades till det moderna och postmoderna samhället vi lever i idag. Tydligare än någonsin tidigare i historien gör sig de ideologiska och mentala grunderna gällande. Det handlar om en genomgripande förändring på djupet och bredden, om hur vanliga människor börjar se och uppfatta sig själva. Det nya svenska samhället förutsätter och drivs fram genom folkrörelsen och folkrörelsens moder är väckelserörelsen. Genom att studera avhandlingar och utredningar i ämnet försöker jag i denna uppsats ge en bild av det som sker, med mitten av 1800- talet som utgångspunkt och den kamp som då fördes mellan statskyrka och väckelserörelse.
 • 452.
  Millroth, Channa
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Den moderna/nya kvinnan en kamrathustru? Sverige 1930-391999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I och med folkhemsidéen lanserande på 1930-talet påbörjas en reformering av det svenska samhället. Folket skulle leva i kamratäktenskap i ett rent och modernt samhälle. Uppsatsens syfte är främst att se närmare på begreppet, och idén, om den moderna kvinnan och kamrathustrun. Undersökningen är gjord utifrån frågeställningen: den moderna/nya kvinnan - var hon en kamrathustru? Var det så att kvinnorna såg sig som enbart stödjande, passiva, kamrater till sina män? Kunde Alva Myrdals idé om ett jämställt kamratäktenskap förbli annat än en utopi? Metoden som används baserar sig främst på författarinnor vars litteratur direkt berör ämnet. Undersökningen kom fram till att den självständiga kvinnan som kunde blivit en egen individ och medborgare i det nya samhället aldrig infann sig.
 • 453.
  Milén, Maria
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ridsport från manligt till kvinnligt fritidsområde 1945-19952002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Denna uppsats handlar om hur synen på ridsport förändras från att ha beaktats som ett manligt område till ett kvinnligt, från 1945 och fram till idag. Undersökningens avgränsning har varit att studera ridsport som fritidssysselsättning, med koncentration på ridskoleverksamhet. Vetenskaplig forskning på detta idag flickdominerade fritidsområde är i stort sett obefintlig, vilket gör området särskilt intressant att studera. Undersökningen bygge främst på två olika källmaterial, dels tidskrifter Hästen, Tidskrift för avel och hästsport, dels Statens offentliga utredning. På det undersökta materialet tillämpas Yvonne Hirdmans teoretiska resonemang om ett genussystem: ett nätverk av föreställningar som ständigt återskapas i samhället, där mannen är överordnad kvinnan och föreställningen om att manligt och kvinnligt område skall hållas isär. Ridsport ansågs i början av den undersökta perioden som en manligt förbehållen sport. Denna syn förändrades successivt och ridsport utvecklades till en sport för ungdomar och då främst flickor.
 • 454.
  Moberg, Lena
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  La Jalousie de Alain Robbe-Grillet: une analyse2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [fr]
  Une analyse du roman LA JALOUSIE de A. Robbe-Grillet, avec un sommaire bref de ses théories.
 • 455.
  Modiano, M.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  AMERICAN ENGLISH AND HIGHER-EDUCATION IN SWEDEN1993In: American Studies in Scandinavia, ISSN 0044-8060, Vol. 25, no 1, p. 37-47Article in journal (Refereed)
 • 456.
  Modiano, M.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  THE ENGLISH-ONLY QUESTION - AN OFFICIAL LANGUAGE FOR AMERICANS - BARON,D1993In: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, Vol. 87, no 2, p. 214-215Article, book review (Refereed)
 • 457.
  Mogren, Thomas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Planering och zonering av friluftsliv och ekoturism: Kristianstad Vattenrike2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie beskriver jag problemet hur planering och zonering av destinationer för friluftsliv och ekoturism kan göras. Genom att utveckla och analysera teori och resultat abduktivt har analys och slutsats utvecklats med Kristianstad Vattenrike som utvalt studerat område. Kristianstad Vattenrike är ett av Sveriges fem biosfärområden och sträcker sig nästan över hela Kristianstad kommun med en mångfald av olika naturtyper. Som utnämnt biosfärområde ska man bidra till hållbar utveckling och utveckla området utefter ledorden bevara, utveckla och stödja och planera området i kärnområden, buffertzoner och utvecklingsområden.

  För att uppnå studiens syfte att abduktivt visa i teoretisk och analytisk växelverkan hur man kan planera och zonera en destination för friluftsliv och ekoturism så har jag valt att beskriva hur planering av friluftsliv kan göras, om zonering, om planering för ekoturism och rural turismutveckling. Dessa har utvecklats abduktivt med utvald kvalitativ metod för analys av en destination, Kristianstad Vattenrike, och hur det planeras i praktiken för eventuell zonering av friluftsliv och ekoturism enligt tre intervjuer och skriftliga källor om Kristianstad Vattenrike.

  I studiens resultat och analys analyseras tre frågeställningar för syftet: 1) Vilka förutsättningar för friluftsupplevelser och ekoturism erbjuder natur, landskap samt infrastruktur i Kristianstad Vattenrike?, 2) Hur planeras det för friluftsliv och ekoturism i Kristianstad Vattenrike? och 3) Varför ska zonering användas som medel för att planera hållbara destinationer för friluftsliv och ekoturism?

  Här beskrivs vilket brett utbud av naturtyper som erbjuds i ett friluftsliv som hela tiden utvecklas med behov och efterfrågan på området, men också med produktutveckling. Det beskrivs att de använt bl a plan för att utveckla badplatser inom Kristianstad Vattenrike som kan utvecklas generellt för friluftslivet. För ekoturism görs vissa näringslivssatsningar men inget som direkt lyckas inspirera till ett hållbart ansvarstagande för företag, men ett par uthålliga entreprenörer har lyckats med utveckling av säsonger för upplevelse av Vattenriket över året. Zonering som medel för planering av friluftsliv och ekoturism beskrivs och klargörs att det är en eftersatt modell i Sverige för planering av friluftsliv och ekoturism och även så i Kristianstad Vattenrike. Efter granskade resultat och analyser så dras slutsatser med studien att zonering behöver en svensk uttalad definition för att lättare kommuniceras och förstås för implementering som destinationer som Kristianstad Vattenrike skulle dra fördel av vid planering och zonering för friluftsliv och ekoturism.

 • 458.
  Moraeus, Hanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ellen Key och nya ideal för de svenska hemmen vid sekelskiftet 19002004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar de nya ideal som uppstod inom heminredning i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Fokus i uppsatsen ligger på Ellen Keys idéer och visioner hur varje människa bör utforma sitt hem på bästa och mest ändamålsenliga vis. Vidare tas andra delar av hennes ideologi också upp såsom hennes kvinnosyn. I uppsatsens analys är det främst den motsägelsefulla aspekten av hennes budskap som framhålls och diskuteras utifrån olika synvinklar. Carl- och Karin Larssons hem Sundborn tas också upp som en viktig smakbildare i tiden, och för skapandet av idealbilden av det svenska hemmet och dess familjeliv. Avslutningsvis görs en redogörelse för hur det verkligen såg ut i praktiken vid denna tid. Realiserades verkligen de nya idéerna i de svenska hemmen.
 • 459.
  Morar, Natalia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Om man är fri, är man då lycklig?: En studie av begreppen frihet och lycka i Thomas Hobbes politiska filosofi2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With a background in the 17th century’s English political events, but also the ideological scene of that time, the purpose of this essay is to analyze two concepts, freedom and happiness, in Thomas Hobbes’s political writings. Hobbes is well known for his political works, mostly for Leviathan, where his thoughts about government and religion are exposed. But what does he say about freedom? And what about happiness? The study shows that Hobbes’s political thought is quite original from this aspect too. Freedom and happiness are defined both from an individual and a political perspective. His philosophical system is based on materialism and mechanism, and so is his view on the concepts of freedom and happiness. In the study of the concept of freedom attention is paid to another concept associated in a way with freedom: free will. Both Hobbes’ view on free will and the connection between the two of them are highlighted. The aim is to find a connection between freedom and happiness in Hobbes political philosophy. It is found, but it changes according to the perspective one starts to look at it. The title is a question: You are free, so are you happy? Looking into Hobbes’s political writings an attempt to answer this question is made. One conclusion can be: one can be both free and happy as part of a society.

 • 460.
  Morberg, Louise
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Hur framställs kvinnor i diaspora på film?: En etnisk analytisk jämförelse av Persepolis och Exils2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser studera hur kvinnor i diaspora framställs på film. Undersökningen är utförd på filmerna Persepolis (Marjane Satrapi, 2004) och Exils (Tony Gatlif, 2007). De teoretiska utgångspunkter som uppsatsens analysdel grundar sig på är: postkolonialism, hybriditet och postkolonial feminism. Analysen är utförd efter mina egna frågeställningar, tolkningar och reflektioner, med hermeneutiken som metod. Slutsatsen visar att kvinnorna i diaspora framställs som starka och självständiga. De visar motstånd mot auktoriteter. Dock finns det i framställningen även spår av koloniala stereotyper. Samtidigt framställs också kvinnorna med hybrida identiteter. De känner tillhörighet och utanförskap både i sina hemländer och i västvärlden, och de båda ger sig ut på var sin resa undan samhälleligt och patriarkalt förtryck för att nå personlig frihet.

 • 461.
  Mårtensson, Caroline
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Picassos skulptur "Kvinnohuvud" (1971) i Halmstad: frågetecken och rykten -2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I centrala Halmstad, nära ån Nissan, står sedan 1971 Pablo Picassos 15 meter höga betongskulptur "Kvinnohuvud". Den är alstret av en pappersskulptur som Picasso gjorde första gången 1960. Verket blev donerat till staden av Picasso och uppfördes av norrmannen Carl Nesjar. Skulpturen i Halmstad har varit mycket omdebatterad och har drabbats av flera ryktesspridningar. Bl.a. har verkets höjd och placering varit ifrågasatt. Skulpturen har av vissa ansetts vara en massproduktion och därmed inte en äkta Picasso. Namnförväxling från "Kvinnohuvud" till "Man och Kvinna" har även förekommit. Uppsatsens syfte är att reda ut dessa oklarheter. Samtidigt redogörs för verkets historik, utifrån frågeställningen hur det från första början blev så att Halmstad fick en Picassoskulptur.
 • 462.
  Möller, Frida
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Inventing Madness: A Feminist Reading of Sylvia Plath's The Bell Jar and Susanna Kaysen's Girl, Interrupted2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  To live as young women in patriarchal society almost kills Esther and Susanna. Both girls are trapped in a system that does not let them grow as individuals or as women. As a result of this they become depressed and feel that society does not have anything to offer them. None of them want to be a mother and a wife that stays at home and take care of her husband and children. They want more out of life, they want to be independent and important. They rebel against the attitude to femininity as well as to their narrow as women. Their revolt is seen as abnormal and even dangerous to the people around them. In Their refusal to confirm they are labelled in save and are sent to mental institutions.
 • 463.
  Möller, Frida
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  What is Eating Marian MacAlpin?: A Feminist Reading of Margaret Atwood´s The Edible Woman.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  In my essay I discuss how the protagonist, in Margaret Atwood´s novel The Edible Woman, feels trapped and isolated in a male dominated world. I also discuss the concepts of victimisation, objectification and consumption of women in the novel, and how it is that the men in the book are seen as the consumers and the women as the ones being consumed. By looking on the novel from a point of view combining feminist and psychological concerns I show in my essay what derestating effects patriarchal, consumer obsessed society may have on a young woman´s life.
 • 464.
  Mörn, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  The Modal Auxiliaries Can and Could - A contrastive investigation of the modal auxiliaries can and could in descriptions in materials aimed for English tuition and the English-Swedish Parallel Corpus2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The two modal auxiliaries can and could are investigated in this essay. Focus is on the correspondence between descriptions in grammar books and real-life data.

  First four English learner grammar books aimed for Swedish high-schools were analyzed. The uses and translations of can and could found in the grammar books were then compared to real-life examples from an English-Swedish parallel corpus.

  It was found that three of the grammar books categorize the uses of can and could according to ability, possibility and permission in quite general terms and these uses correlated to the majority of the corpus examples. The forth book did not mention the possibility use and stated very specific uses of the modal auxiliaries. This grammar book did not correspond to the corpus data to the same extent as the other three grammars.

  It could be concluded that the assumptions made about use correlated to a greater extent with the corpus than the assumptions made about translations.

 • 465.
  Müller, Inez
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Überlegungen zum poetischen Kompositionsverfahren in Christoph Peters' Prosaband Kommen und gehen, manchmal bleiben2004In: Studia Neophilologica, ISSN 0039-3274, E-ISSN 1651-2308, Vol. 76, no 1, p. 53-62Article in journal (Refereed)
 • 466.
  Nanzell, Christian
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kolonisation som maktrelation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen avser undersöka hur maktrelationer mellan koloniserad och kolonisatör gestaltas filmiskt. Undersökningen baseras på analyser av filmerna Indigènes (Bouchareb Rachid, 2006), L'Ennemi intime (Siri Emilio Florent, 2007) samt Zulu (Endfield Cy, 1964). Teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är postkolonial teori. Analyserna grundas på egna tolkningar med hermeneutik som metod. Slutsatsen visar att filmerna innehåller element vilka gestaltar den maktrelation postkolonial teori härleder till kolonialismens dikotomier, framförallt genom filmernas Mise-en-Scéne. De olika filmanalyserna visar hur kameravinklar, rekvisita samt ljud kan befästa eller problematisera kolonialismens dikotomier.

 • 467.
  Neumann, Charlotte
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Fiction in the Classroom: Attitudes to reading and literary instruction in upper secondary school2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Training in literature became a part of the curriculum in Swedish schools by the turn of the last century, and the national curriculum recognises the importance of literature instruction in the syllabus for Swedish as well as other modern languages. Nevertehless, educators hold an ambiguous position regarding literature instruction. This paper seeks to document and analyse the attitudes towards the use of fiction in language teaching at the upper secondary level and discuss why, and how, to incorporate the study of literature meaningfully in language teaching for sixteen-to-nineteen-year-olds.
 • 468.
  Nicholson, Elisabeth
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  The Effect of Implicit Learning on Second Language Acquisition2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The objective of this study is to investigate whether English immersion students in upper secondary school learn English both implicitly and explicitly. In addition to focusing on two specific areas of grammar, the students’ overall knowledge of English is analyzed through a word per essay count and with the help of a word frequency word list. The two groups of upper secondary school students involved in this study are enrolled in an International Baccalaureate program or a social science program. They were asked to write short essays and to answer questions in a questionnaire. The results by the two groups of students are compared and further analyzed from a contrastive analysis perspective. The results obtained concerning concord and prepositional uses show that the amount of grammatical errors made by the two groups does not differ as much as hypothesized, but that there are differences regarding the amount of words per essay and the level of linguistic sophistication revealed by the word frequency analysis. Subsequently the two grammatical areas investigated do not seem to benefit as extensively from implicit learning as the overall linguistic abilities presented by the IB students.
 • 469.
  Nidesjö, Liselott
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Who is the Monster in Mary Shelley's Frankenstein?: A Psychoanalytic Reading of the Double Nature of Victor Frankenstein.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay challanges one of the worlds most famous horror story, Mary Shelley'sFrankenstein.Who is the monster in this novel? People know the story but they often tend to blend the two head characters, Victor Frankenstein and his creature. Based on the psychoanalysis, founded by Sigmund Freud, this essay argues that Victor Frankenstein is not the nice guy he seems to be. Appearances are not always what they seem and Victor Frankenstein turns into a "monster of the soul" due to suppressed feelings. His creature never stands a chance without any guidence and love. The creature is instead turned into a "monster of the body" since it is constantly badly treated from the start

 • 470.
  Nidsjö, Anton
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Halmstadsutställningen 1929: När Halland skulle sättas på kartan2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utreda hur och varför Halmstadsutställningen anordnades 1929. Studien avser dels att svara på vilka aktörer som var verksamma bakom och under utställningen, dels vad de hade för syfte med densamma. Halmstadsutställningens syfte såväl som dess innehåll blottläggs av studien och sätts in historiskt i ett nationellt och internationellt utställningsperspektiv. Teoretiskt används ett platsmarknadsföringsperspektiv för att analysera hur utställningen användes för att framställa Halmstad och Halland. Materialet för undersökningen utgörs huvudsakligen av artiklar i dagstidningar och då främst Hallandsposten samt broschyrmaterial och drätselkammarprotokoll. Resultatet visar att Hallands Hantverksdistrikt tillsammans med Halmstads stad gav upphov till utställningen och att dess innehåll präglades av enskilda aktörer. Deras respektive syften handlar om att marknadsföra staden eller privata intressen på olika sätt. Undersökningen visar även att det finns tydliga kopplingar mellan Halmstadsutställningen och tidigare utställningar i historien.

 • 471.
  Nielsen, Bodil
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Sven Ljungberg, konstens ursprung och konstnärsmyten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag ville skriva om Sven Ljungberg och undersöka hur han arbetar, och på vilket sätt han lyckats att bli profet i sin egen hemstad. Man träffar på hans konst på många platser, till exempel utsmyckningen av predikstolen i Hinneryds kyrka. Förutom att det finns ett museum i hans namn har det skrivits mycket både av och om Sven Ljungberg. Till exempel utkom 1985 Anne Lidéns biografi Sven Ljungberg, målare. Jag vill karakterisera den som en hyllning till hela konstnärskapet. Anne Lidén har genom ett år följt Sven Ljungberg. Jag vill jag citera följande som visar vidden av konstnärskapet :

  … Du möter hans konst i många olika sammanhang, ty han är en stor konstnär med ett brett register. En stor mosaik i en kyrka, ett litet frimärke på ett brev, ett färgträsnitt i en lunchmatsal, en oljemålning på ett museum, en freskmålning i ett församlingshem eller en trägravyr på en boksida alla bär hans namn…

 • 472.
  Nielsen, Erik
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Street talk or dialect? Selected aspects of some special characteristics of African-American Vernacular Englisch found in Hip Hop/Rap lyrics1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  African-American Vernacular English is a major variety of (American ) English that is used in certain social groups. It is an ethnic variety which often is considered to be slang or inappropiate. This variety of English has some special characteristics which makes it very different from the standard language. These differences are dealt hith in this paper chich also can be seen as a basic overview of AAVE. Grammar, vocabulary and pronunciation are the fields where the difference is at its largest and these differences will be illustrated with Hip-Hop and Rap lyrics.
 • 473.
  Nilson, Tomas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Framgång och vår Herre: industriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska städer: Borås och Örebro 1890-19202004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med sammanfattning på engelska.

 • 474.
  Nilsson, Andreas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  User, Form and Confrontation: - Awareness and Attitudinal Dynamics in Observance of Unconventional Features2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present work is a sample study in which the investigator asks a number of randomly selected informants[1]to evaluate a number of items and to answer questions on their take on and understanding of, unconventional language. The focus of the investigation is on the relationship between the interviewees’ understanding and recognition of unconventional language and their particular attitudes towards the same as their ability to recognise slang is compared with their respective attitudes. To fully appreciate the linguistic scope within which this exists, one must acknowledge what it is that generates an informant’s attitudes. The American linguist Penelope Eckert (2000) has in her Linguistic variation as Social Practice written something that quite well captures what it is all about. Here is what she writes:

  “In many cases it is easy to identity the common endeavour that assembles a community of practice (using language): a garage band, a day care cooperative, a research group, a kindergarten class. That endeavour develops a life of its own as local practices develop around it, transforming the enterprise, the activity, and knowledge. The practices that emerge as a rock’n roll band works together include such things as the choice of songs the band plays, the kind of music, a view of its place in the wider landscape of music, an attitude towards other kinds of music, the band’s “sound” and the contribution of each instrument of that sound, ways of dressing, ways of getting and choosing gigs, ways of performing and behaving on gigs, ways of developing new songs and rehearsing, ways of behaving and talking in encounters with band members and when representing the band. This practise is one that develops – it grows out of the band’s mutual engagement in being that particular band. The individual musicians, through their particular form of participation, simultaneously construct identities of participation in that band. At the same time, that process of construction, engaged in jointly by the various members of the bank, yields a band – or a (speech) community of practice – with a particular character. The character of that band in turn enters into the individual members’ interactions with people outside the band, in the members’ personae at work, at home, and at other bands’ gigs” (Eckert 2000: 35-36).

  The above captures what attitude ‘is’ in many ways, not merely the explicit attitudes one actively display such as clothes, personal attire or style, but it prevails the sense of what linguistic attitudes are. The use of language, ergo speaking, is what generates our attitudes, or rather linguistic attitudes are maintained and constructed in line with how we like to be perceived, thus what language we wish to use. This is what the present study aims to unfold – what command of unconventional features would a user of language have and what does the informants’ attitudes toward language of this nature look reveal.

  [1]This is not to say perfectly ‘randomly selected’ but more in the sense that the study is not set against a particular group but rather the contrary, no particular group at all. This is in order to, to the point it is possible, enable the informants to form a model of a general cut of speakers in a society. This should preferably then include people from all segments of a society, as well socially, economically as ethnically. The informants in this kind of segment should further be naturally distributed on the age scale.

 • 475.
  Nilsson, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Authenticity in textbooks: A comparative study of authentic spoken language in textbook dialogues2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Textbooks still play an important role in language teaching. During the 80th and 90th both textbook researchers and textbook writers claimed to move away from teaching a constructed, non-authentic spoken language in these textbooks. However, both teachers and students criticise language textbooks still for their inability to teach the spoken language in a satisfactory way. So the aim of this essay was to look closer at what an authentic text dialogue in teaching material constituted and if it could be measures by using type-token ratio, lexical density. From the results of the investigation an analysis was made to see if spoken authentic language had been given more attention as researchers textbook writers claimed. However the result of this study shows the limitations of statistically measuring authenticity in the textbook dialogues.
 • 476.
  Nilsson, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Der Naturalismus und Gerhart Hauptmann1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [de]
  Naturalismus. Politischer und gesellschaftlicher Hintergrund. Die Weltanschauungen zur Zeit des Naturalismus. Der Positivismus. Der Utilitarismus. Die materialistische Geschichtsauffasung. Die Milieutheorie. Die Evolutionstheorie/Darwinismus. Die literarischen Vorgänger des Naturalismus. Die Entwicklung des deutschen Naturalismus. Bildende Kunst. Gerhart Hauptmann. Die Weber.
 • 477.
  Nilsson, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Welche Themen werden von Heinrich Böll in seinen Nachkriegserzählungen behandelt.1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [de]
  Am beisiel des Romans “Wo warst du, Adam?” , der Erzählung “Der Zug war püntlich” und der Kurzgeschichte “Als der krieg ausbrach” wid exemplarisch gezeigt, welche Themen das Frühwerk det Autors Heinrich Böll und das seiner Autorgeneration und deren “Trümmerliteratur” bestimmt haben. In einer vergleichenden und kontrastiven Analyse der genannten Texte wird die Entwicklung seiner Kritik am Krieg durch die Entwicklung der Themen Liebe, die Situation der Frau, Todesangst und Todesgewissheit, Freundschaft und Religion behandelt.
 • 478.
  Nilsson, Carolin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kamp om högt och lågt? En jämförelse mellan Torgny Lindgrens och Stephen Kings författarskap.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Då Magnus Persson i sin avhandling "Kampen om högt och lågt" hävdar att gränserna mellan hög och låg litteratur blivit alltmer flytande valde jag att undersöka detta påstående. I uppsatsen jämför jag två författare , en "hög" och en "låg", för att utröna om detta verkligen inte går att avgöra vem som hör hemma var. Jag jämför gemensamma beröringspunkter och pekar på skillnader i den litterära kvaliteten.
 • 479.
  Nilsson, Christian
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Differences between male and female written language: A study of some magazine articles2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The aim of this paper is to look at female and male, or more accurately, feminine and masculine, features in written language. I will address the following questions: 1. Is there any difference between male and female written language? 2. Can people identify whether if a man or a woman has written an article? 3. Is a comparison reasonable between these two questions? Can a pattern be distinguished?
 • 480.
  Nilsson, Eva
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  A Comparison of the Effects of Accuracy vs Fluency Based Tasks on Student Motivation, Self-confidence, Accuracy and Fluency2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A large discrepancy between national exam results and final grades in English has been found in compulsory school. Between 1.9% and 18.7%, depending on which school, of students receive a course grade that is different from their grade on the national exam. (Corren, 2001 and Skolvärlden, 2012) As a result, many students have not in reality reached the criteria for the passing grade. In my experience, many students come to us with low self-esteem and motivation due to their difficulties with learning a second language. This study compares two ways of learning and their effects on self-esteem, motivation, accuracy and fluency. The subjects were all the students in the college that started year one, and on paper had the grade pass from compulsory school, but in reality had not reached that level. The students were divided into two groups, one with focus on accuracy, and one with focus on fluency. The accuracy-based task followed the style of a traditional English course book. The fluency-based task had one part where the students told each other about various topics and another where they were encouraged to practice their writing skills by keeping a journal. The students were assessed using one evaluation test, a questionnaire and a final test. The questionnaire provided data for the students’ perceived change in fluency, accuracy, self-esteem and motivation. The written tests provided data for accuracy and fluency. The results in this study showed an overall increase in accuracy, fluency and self-confidence in the accuracy-based task, but that only the fluency-based task enhanced motivation.

 • 481.
  Nilsson, Henric
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Varbergs Radiostation: Radiostationen i Grimeton En svensk långvägssändare1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar tillkomsten av radiostationen i Grimeton under mitten av 1920-talet. Syftet har varit att beskriva hur och varför radiostationen kom till. Uppsatsen bygger på arkivmaterial, litteratur samt tidningsurklipp. Metoden har i huvudsak varit deskriptiv, dvs att beskriva händelseförloppet i någorlunda kronologisk ordning. Radiostationen byggdes primärtför trådlös telegramtrafik, s.k. radiotelegrafi, med USA. Under första världskriget hade Sverige känt av de dåliga förbindelserna med framför allt USA. De ordinarie telegrafkablarna blev saboterade och därför krävde Sverige - Amerikastiftelsen att Sverige skulle anlägga en radiostation för telegramtrafik med USA. Riksdagen beviljade pengar till bygget, som skedde under tiden 1922-24. Radiostationen togs i drift den 1 december 1924, den officiella invigningen skedde först den 2 juli 1925 i närvaro av kung Gustaf V. Raadiostationen som fick stor betydelse för kommunikationen mellan den gamla och nya världen hade sin höjdpunkt på 1920-30-talet samt under andra världskriget.
 • 482.
  Nilsson, Josefin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  En stilistisk komparativ analys av 10 dagstidningars nyhetsartiklar.1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att undersöka språket i tio olika dagstidningar för att se skillnader i svårighetsgrad och språkbruk. De utvalda tidningarna är såväl rikstäckande storstadstidningar som mindre landsortstidningar. Jag valde ut tio utrikesartiklar hämtade från samma källa (TT) och tio inrikes/lokala nyheter för att kunna se om och hur också dessa skiljer sig i svårighetsgrad. Jag jämförde bl. a ordklassfördelningen för att se hur den skiljer sig och påverkar svårighetsgraden.
 • 483.
  Nilsson, Josefine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  ABF i Halmstad 1917-1940. En studie i hur centrala ideologier slog igenom på lokal nivå.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar Arbetarnas Bildningsförbunds (ABF) lokalavdelning i Halmstad och dess verksamhet från bildandet 1917 fram till 1940. Detta sker i ett jämförande perspektiv med ABF:s centralorganisation för att se hur det lokala arbetet förhöll sig till det centrala och hur lokalavdelningen i Halmstad anammade centralorganisationens idéer och ideologier. Uppsatsen ger inledningsvis en beskrivning av bakgrunden till folkbildningen och arbetarbildningen som följs av en genomgång av centralorganisationen och några av dess ledande ideologer. Redogörelsen av lokalavdelningen i Halmstad ger en analys av dess arbete under rubrikerna bibliotek, studiecirklar, föreläsningar, ledarutbildningar och nöjeslivet och sker i ett jämförande perspektiv med det centrala arbetet. Slutligen görs en kortfattad jämförelse med en ABF-avdelning på en annan ort, Uppsala ABF, för att se hur Halmstads ABF-arbete tedde sig i förhållande till en annan ort.
 • 484.
  Nilsson, Kristin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Om barn som “växer i asfalt”: En studie av motivet maskrosbarn i Eddieböckerna av Viveca Lärn Sundvall.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats undersöker motivet maskrosbarn i böckerna om Eddie av Viveca Lärn Sundvall genom att sätta in dessa böcker i en socialpsykologisk kontext. Uppsatsens första del ger en kortare presentation av Eddieböckerna. Sedan ges en socialpsykologisk definition av begreppet maskrosbarn i den andra delen. Den tredje delen innehåller analysen och är därför uppsatsens huvuddel. Här undersöks maskrosbarnmotivet i Eddieböckerna med anknytning till socialpsykologisk litteratur som behandlar maskrosbarn, men även hur maskrosbarnmotivet gestaltas. I samband med undersökningen av maskrosbarnmotivet tas humorns roll upp i Eddieböckerna. Detta behandlas i del fyra. Den avslutande delen är en kort jämförelse mellan “Mitt liv som hund” av Reidar Jönsson och böckerna om Eddie vad gäller maskrosmotivets gestaltning och humorns roll i dessa böcker.
 • 485.
  Nilsson, Madeleine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Effekter vid hållbar utveckling i Skåne2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den globala turismen har ökat enormt de senaste åren och behovet av hållbar destinationsutveckling har ökat tillsammans med turismen. Med en bättre kunskap om hur destinationen kan påverkas, både positivt och negativt av turismen, har det blivit allt viktigare att ha en hållbar plan om hur destinationen ska bevaras och fortsätta vara tillgänglig för turism.

  Syftet med studien var att undersöka effekter av hållbar utveckling i Skåne då Tourism in Skåne har gått ut med att de vill att Skåne ska bli Sveriges mest hållbara destination. Några av Skånes kommuner har toppat listor över Sveriges mest hållbara kommuner och bland dessa hittar man Helsingborg och Malmö. Därav finns det ett underliggande syfte att undersöka hur Helsingborg och Malmö arbetar med hållbar utveckling idag och vad hållbar utveckling har för betydelse för besökare och lokalbefolkning vid de två destinationerna. För att kunna besvara syftet och frågeställningen har kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar genomförts. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av resultaten från intervjuerna, enkätundersökningen och tidigare forskning inom området hållbar utveckling.

  Hållbar utveckling medför en rad olika effekter, både positiva och negativa, på de två destinationerna Helsingborg och Malmö. De negativa effekterna är svåra att upptäcka och destinationerna vill inte gärna berätta om negativa effekter som uppstår vid utveckling av sin destination. I Helsingborg och Malmö har man börjat arbeta med hållbar utveckling för att det är en självklarhet och som destination blir man inte unik för att man arbetar med hållbar utveckling eftersom alla andra arbetar med det och det kan ses som en negativ effekt. En annan är att det finns en okunskap, förvirring och osäkerhet bland människorna när man pratar om hållbar utveckling.

  De positiva effekterna av hållbar utveckling är väldigt tydliga att upptäcka, som destination är det självklart att man vill visa och berätta om det. Arbetar man med hållbar utveckling är det viktigt att hållbarheten genomsyrar allt man gör och som åskådare av hållbarhetsarbetet upplever man också att det finns många positiva effekter. För dem är det viktigt att man arbetar med hållbar utveckling, att det syns och man lägger märke till arbetet som sker i sin hemstad. För att lyckas är det viktigt att hålla fast vid sin strategi och kontinuerligt arbeta tillsammans med alla aktörer på destinationen.

 • 486.
  Nilsson, Magnus
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Festival för framtiden: Om resenärens vilja att hjälpa sina medmänniskor, naturen och samhället2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eventet RE:EARTH i Thailand är ett ständigt växande volontärevent sedan starten 2009. Det startade på ön Koh Tao men flyttade året efter starten till en större ö som skulle ta mindre skada av antalet besökare. Idag besöks eventet, som hålls på Koh Samui, av upp emot 4000 dagliga besökare varav hälften är ifrån Skandinavien. Syftet med den här uppsatsen är att få reda på vad som ligger bakom människors vilja att bidra genom volontärarbete vid den här typen av evenemangsturism.

 • 487.
  Nilsson, Magnus
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Teorier om TV: En jämförelse mellan Pierre Bourdieu och Raymond Williams2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har haft som syfte att undersöka två olika författarverk rörande TV som medium, dess utformning och påverkan på kultur. De verk jag valt att analysera är Om Televisionen av Pierre Bourdieu och TV: Teknik och kulturell form av Raymond Williams. Tanken har även varit att jämföra dessa två verk för att se vad de har gemensamt och vilka skillnader man kan utläsa av dem. För att man skall få en uppfattning om vilka Pierre Bourdieu och Raymond Williams är har jag även valt att skriva övergripande om dem och deras ideer/teorier i allmänhet. Jag analyserar deras teorier och ideér om TV inom olika områden som de framför i respektive verk samt vilket budskap dessa förmedlar.

 • 488.
  Nilsson, Marcus
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Det dynamiska språket: om litteraturens suggestiva verkningar1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Ämnet för uppsatsen är den litterära suggestionen. Begreppet är svårfångat varför syftet är att precisera vad det kan tänkas innehålla, och hur det skulle kunna fungera. I praktiken är uppsatsen en utredning av hur litterärt språk kan förmås att uttrycka en mening utöver den ordagranna; och förläggs dels til ett lingvistiskt perspektiv, och dels till ett psykoanalytiskt. Den drivande principen är skillnaden mellan vardagsspråkets funktion att precisera en betydelse, och det litterära språkets funktion att skapa den. Litteraturen arbetar med språkstrukturen som på ett eller annat sätt bryter konventioner, och därmed “provocerar” fram en utökad betydelsepotential, genom att associationen frisläpps. Läsaren kan sedan med hjälp av grundläggande psykiska processer skapa en ny struktur av denna utökade betydelsepotential, varur mening kan utläsas. Denna mening är det suggererade; processen som leder dit är suggestionen; och litteraturens förmåga att starta den är dess suggestivitet.
 • 489.
  Nilsson, Olof
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Trädgårdens mästare: En studie om Rudolf Abelins politiskt-sociala författarskap i sekelskiftets Sverige2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen behandlar Rudolf Abelins författarskap från slutet av 1880-talet och fram till mitten av 1910-talet. Det finns en avsaknad av forskning, om Abelin, som tar hänsyn till samtidskontexten och samtliga av hans publicerade verk. Uppsatsen åsyftar att visa hur samtliga böcker skall uppfattas som en helhet. De böcker som studeras är främst mönsterböcker i trädgårdsskötsel, men där ventileras också ett större system av idéer och värderingar. Litteraturen placeras i kontexten av den kulturkris som uppkom­mer när moderniteten gör sitt intåg i Sverige.  Modernitetskritiska rörelser, som egna­hemsrörelsen och kolonirörelsen, jämförs med de idéer som presenteras i Abelins litte­ratur, för att på så vis försöka skapa en större förståelse för hur hans såg på sin samtid och framtid.

  Uppsatsen påvisar att det finns stora likheter mellan Abelin och de modernitetskri­tiska rörelserna, och att det är en utveckling som skett över tid. Det som gör Abelin till ett original, jämfört med andra hemideologer, är att han bakar in sin kritik i böcker som främst rör trädgårdskonsten. Vid studie av samtliga av hans böcker så bildas det en röd tråd, som uppvisar tankar om ett större, enhetligt, idealsamhälle där förhållandet mellan människan och naturen kännetecknas av vördnad. Det står i stark kontrast till den ex­ploatering av naturen som industrialismen – moderniteten – representerar.

  Resultaten i uppsatsen innebär en större förståelse för Abelins förhållande till samti­den, men också i hur han betraktar trädgårdarna ur ett annat perspektiv än rent estetiskt. Slutsatsen påvisar att det finns en rad områden där vidare forskningen kan gå vidare, för att kunna skapa en större bild av denna trädgårdens mästare.

 • 490.
  Nilsson, Patrik
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  “Lou says”: Reality and Aesthetics in the velvet Underground1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The back ground and myth of The Velvet Underground and an analysis of Lou Reed´s lyrics from a feminist point of view
 • 491.
  Nilsson, Patrik
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Music as Propaganda in George Orwell’s Nineteen Eighty-four2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  In George Orwell’s ‘1984’ music is very important, although it is not that obvious. Music is often found in the margin or in the periphery of something larger and more significant in a novel. However, that does not have to be accidental because when music is used as propaganda, the people who are exposed to it are not always aware of it and therein lays the strength of using music as a tool for propaganda. There are several examples of this in ‘1984’, and one of the aims in this essay is to expose where and how propaganda is used on an unknowing crowd of people.
 • 492.
  Nilsson, Pontus
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Uppsats für Alle: Konst, visuell kultur och anti-estetik2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag har kommit fram till i denna c-uppsats att den anti-estetiska och visuella aspekten i für Alle-konsten i huvudsak bygger på Wahlbeck/Ericssons användande av modern teknik såsom videokamera, ljud och visuell ljus-teknik. Detta i kombination med alternativa former för att visa upp konsten, t ex genom teater, likt spelfilmen och såpoperans estetik. Jag har även kommit fram till att det konstnärliga formatet och produkterna som sådana (Cd, Film och Video) är av betydelse för det anti-estetiska uttrycket i für Alle-konsten. Den anti-estetiska frågeställningen har jag fått svar på genom att studera tidigare forskares texter om anti-estetik, t ex. Keith Moxeys text om Heironymus Bosch, Folke Edwards text om Futurism, gränslös mediauppfattning och 60-talets konst samt Hal Fosters text om anti-estetiken.

  Utifrån mina frågeställningar, kom jag fram till att det var fullt möjligt att dra paralleller och jämförelser mellan für Alle-konsten och den modernistiska, samt postmodernistiska konsten, samt att politiska och samtidskonstnärliga jämförelser och reflektioner var fullt möjliga att göra. Jag utgick från och analyserade für Alle-konsten utifrån 8 olika perspektiv: 1. expressivt, rytmiskt och dekorativt, 2. Jordnära, naivism och primitivism, 3. Visuellt och homoerotiskt, 4. Ljudkompositionsmässigt och språkliga varianter, 5. Science fiction, skräckfilm och destruktivt stämningsläge, 6. Politiska reflektioner, 7. Identifikation, roller och stereotyper, 8. Jämförelser med postmodernismen/samtidskonsten.

  Jag kom fram till att für Alle-konsten kan upplevas och beskrivas som dynamisk, expressiv och dekorativ, där färgen och ljuset blir som centrala konstnärliga uttryck. Här jämförde jag med konstnären Axel Törnemans konst med liknande uttryck. Jag konstaterade också att det finns ett jordnära och vardagligt uttryck i videon till Ullared, som jag kunde jämföra med det konstuttryck som naivism och primitivism uttrycker, samt att für Alle innehåller minimalistisk och konkret musik, där jag jämförde med konstmusikern Laurie Anderson samt refererade till musikern John Cage. Teater, stadsskildringar, expressivt skymningsljus och homokultur konstaterade jag också att für Alle innehåller, där jag jämförde med konstnärer såsom Ragnar Josephsons syn på konstverket som visuellt teatraliskt och dramatiskt, Eugéne Jansson stads- och skymningsbilder och Matts Leiderstams homokulturella skildringar. Detta samt att jag kommit fram till att für Alles uttryck innehåller konstnärliga uttryck som kan relateras till konkret poesi, där jag jämförde med konstnären Öyvind Fahlström. Destruktiva och utopiska fiktiva miljöer där jag jämförde med konstnären John E Franzéns måleri. Detta samt Wahlbecks fiktiva personer, som jag upplever likt stereotyper och fiktiva roller där jag drog paralleller med konstnärer såsom Cindi Shermans, Mariko Moris och Aja Erikssons performance samt deras identitets- och rollgestaltningar. Landskap och ljudkompositioner med skrämmande stämningslägen konstaterade jag i für Alles uttryck då jag jämförde med Max Books ödesdigna och stämningsfyllda verk och Stig Sjölunds skrämmande ljud- och installationskonst. Politiskt har jag kommit fram till att für Alle-konsten innehåller karikatyrer på politiker på hela den politiska skalan, dock med ett reflekterande över orättvisor och kapitalismens avigsidor. Detta som jag konstaterade jag då jag jämförde med bl a konstnären Lena Svedbergs politiska konst om maktmissbruk och översitteri, och tidningen ”Puss,” samhällskritiska och politiska innehåll, samt ett citat om konstnärens politiska och sociala engagemang, av konstnären Picasso. Postmodernistiska och samtidskonstnärliga reflektioner, har jag gjort och kommit fram till att materialanvändning som videokamera, performance, artificiella uttryck och kritik mot konsumtionssamhället förekommer i für Alle-konsten, då jag jämförde med konstnärer såsom Ann Sofie Sidéns videoverk, Catti Brandelius performance, Tobias Bernstrups artificiella uttryck, Elin Wikströms fiktiva figurer i sitt måleri och Peter Geschwind konst som uttrycker kritik mot varumärkesfixering och överkonsumtion.

  Avslutningsvis innehåller uppsatsen också en slutdiskussion.

 • 493.
  Nilsson, Tony
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Individuation i ett skoningslöst samhälle: Peter Pohls "Janne, min vän" och "När alla ljuger" ur ett jungianskt perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Två ungdomsromaner av Peter Pohl analyseras ur ett jungianskt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att visa den utveckling som huvudpersonerna genomgår. I uppsatsen finns även en intertextuell analys för att visa samband mellan de två romanerna, Även en narratologisk analys ingår för att visa på att de berättar tekniska tillvägagångssätten får betydelse genom att de förstärker och belyser huvudpersonernas utveckling.
 • 494.
  Nilsson, Åsa
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Sovjetisk konstruktivism och svensk konkretism. En diskussion om konstnärsrollen.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag ska genom kritisk granskning av min litteratur försöka utläsa konstnärsrollen både sett ifrån konstnären och från statligt håll. Hur såg man på konst från statligt håll och hur var förhållandet mellan stat/parti och konstnär? Hur såg konstnären själv på sin roll, och vad ville man åstadkomma med sitt skapande? Min ambition är också att kunna ge en övergripande bild av respektive lands konstnärliga klimat vid tiden.
 • 495.
  Nimfors, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Borås - skulpturernas stad: ur ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Städer använder sig idag av offentlig konst som del i sin marknadsföring i strävan efter att väcka uppmärksamhet vilket i sin tur ska gynna staden på en rad sätt, däribland skapa tillväxt. En annan viktig aspekt i den offentliga konsten är att den också kan kopplas ihop med de värderingar och normer som finns i det samhälle den befinner sig i, då den är en del i den rådande samhällstrukturen.

  Det som varit avsikten med undersökningen är att urskilja de normer och värderingar som kan spåras till de utvalda skulpturerna som undersökningen baseras på vad gäller könsrepresentationen. Genom en uppdelning av samtida figurativa skulpturer som befinner sig i Borås stadskärna gjorda av manliga respektive kvinnliga konstnärer har det framkommit mönster och regelbundenheter i synen på kön, men också dess gestaltning. Uppdelningen visar på att manliga konstnärer främst avbildar andra män, medan kvinnliga konstnärers motiv är mer varierande. Detta är en orsak till mannens synlighet och kvinnans osynlighet i Borås stadsrum som på så sätt kan spåras till skulpturrepresentationen.

  Även placeringen vittnar om att stadsrummet främst är mannens rum då de skulpturer av män befinner sig på centrala platser kopplade till makt, medan de kvinnliga i konstnärernas verk i större utsträckning befinner sig på platser som saknar institutionell makt som t.ex. stadsparken. Det finns också tendenset att Borås stad värderar de manliga konstnärernas verk på ett helt annat sätt än de kvinnliga konstnärernas verk, då dessa i större omfattning nämns i sammanhang som är kopplade till Borås strävan efter marknadsföring och fungerar då som varumärken för staden.

  Orsaken till dessa skillnader har spårats till samhället där mannen betraktas som norm, vilket gör att han upphöjs på ett helt annat sätt än kvinnan. Situationen i Borås får konsekvensen att allmänheten möter och identifierar sig med en manlig värld i stadsrummet. På så sätt fortsätter skevheten i synen på könen att reproduceras, där den manlige normen är rådande och kvinnan förblir relativt osynlig.

 • 496.
  Nimfors, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "En kronans karl ska tåla starkt!" Analys av de manliga karaktärerna i Vilhelm Mobergs Din stund på jorden utifrån manlighetsforskningen.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då det under analysens gång har urskiljts flera mansbilder i Din stund på jorden, kan jag hålla med manlighetsforskare som t.ex. Claes Ekenstam att manlighet är något som hela tiden påverkas av samhälliga förändringar och ideologier. Eftersom romanen sträcker sig under en tidsperiod på omkring 60 år har detta medfört till att mansbilderna förändrats under handlingens gång, i och med att också samhället förändrats. Analysen har dock inte närmare gått in på hur samhället i romanen förändrats utan enbart på hur de olika karaktärerna skiljer sig från varandra, där tydliga skillnader framkommit. Jag har konstaterat att brödernas mansbilder skiljer sig åt från de övriga män i det bondesamhälle de lever i då jag använt mig utav omanlighetsbegreppet. Om det beror på det moderna samhällets framväxt har jag som sagt inte studerat närmare utan enbart inriktat mig på skillnaderna i mansbilderna.

  Att manligheten också konstant omformas och aldrig är fast och given, är en utav mansforskningens teorier. Detta stämmer väl överens med de olika mansbilder som framträtt i Din stund på jorden där fadern står för den mer tillbakasträvande mannen som följer de regler och traditioner som finns nedärvda i samhället. Då fadern följer normerna följer han också den givna manlighet som finns i det bondesamhälle han lever i, något som de två bröderna inte gör. Bröderna går istället genom sina handlingar emot de normer som finns nedärvda, vilket gör att de formar en annan typ av manlighet som präglas av t.ex. idealism och individualism.

  Även om karaktärerna präglas av individualistiska egenskaper präglas de också av en splittring där deras drömmar inte införlivas i verkligheten. Den splittring och kluvenhet karaktären Albert känner har kopplats ihop med en utav mansforskningens teorier om mannens rädsla för att falla som sammankopplas med mannens krav på självbehärskning. Det jag uppmärksammat i samband med detta är att Albert inte har styrkan att leva ut sina drömmar till fullo, utan samtidigt är rädd att förlora kontrollen över sitt liv. Alberts mansbild skiljer sig därför mot de män i romanen som inte är rädda att tappa kontrollen, då de lever efter sina ideal och drömmar. Som jag tidigare nämnt anser jag att dessa män står för den ideala mansbilden i Din stund på jordens värld.

  Det jag har uppmärksammat i brödernas mansbilder är att de präglas av den homosociala relation som finns mellan dem. Genom relationen relaterar de och söker bekräftelse i varandra, vilket bygger upp deras identiteter som män. Min slutsats av detta är därför att brödernas homosociala förhållande speglar en stor del av romanens handling. Alberts liv och därav mansbild har alltså till viss del påverkats och formats av Sigfrids ord och öde. Dock får vi bara ta del av Alberts påverkan av deras homosociala relation då han är fokalisatorn. Sigfrids påverkan är svårare att ta del av då vi inte får ta del av hans tankar samt att han dör ung.

  Att bröderna främst söker bekräftelse i varandra anser jag deras hierarkiska förhållande till fadern ligger till grund för. Då män söker bekräftelse i den egna gruppen av män, kan inte bröderna relatera till fadern som befinner sig högst upp i hierarkin.

 • 497.
  Norberg, Dan
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Porträttör och beställare i porträttets fält: Alexander Roslin, Richard Avedon och skolfotografen i relation med beställarna2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka samspelet mellan porträttör och beställare i porträttets fält. Med hjälp av tre fallstudier med porträtt från tre olika tidsepoker har samspelet analyserats. De tre fallstudierna är Alexanders Roslins porträtt av Fredrik Sparre, Richard Avedons porträtt av Jacqueline och John F Kennedy och skolfotografens porträtt av eleven. Bourdieus sociologiska terminologi och betraktelsesätt har till viss del använts för att försöka förstå detta samspel. Man skulle kunna tro att ett porträtt skapas på ungefär samma vis varje gång men de olika porträttens historier i den här uppsatsen skiljer sig markant åt. Även om de olika

  porträttörerna och de olika beställarna har haft olika syften med porträtten, och även om de olika fallstudierna är tagna från olika tidsepoker har gemensamma nämnare för alla tre studier framkommit. Det intressanta är att se att det finns bredvidaktörer som har stor betydelse för färdigställandet av porträtten. Porträttör och beställare verkar inte ensamma i fältet utan fler aktörer påverkar processen från idé till färdigt porträtt. Bredvidaktörer som utmärkte sig är i Roslins fall Greve de Cauylus, i Avedons fall Jacqueline Kennedy och i kolfotografens fall rektorn. Det är aktörer som är med i hela processen, från idé till färdigt porträtt. Porträttörens frihet i skapandeprocessen är i alla tre fall begränsad. Det visade sig snart att friheten var begränsad i alla tre fallstudier och av olika skäl. I Roslins fall var konkurrensen om uppdragen stenhård. Hans framgång med porträttet på Sparre berodde på hans förmåga att lyssna in och anpassa sig till betydelsefulla personer i porträttets fält. Avedon hade en stark längtan till att skapa porträtt med djupare innebörd, men kände att han inte lyckats med detta i porträttet på

  Kennedys. Friheten begränsades av tidsbristen samt John F Kennedys motvilja att posera stillasittande. Skolfotografens frihet begränsas av strikta regler från företaget hur porträttet ska se ut och skolans snäva tidsram och normer.

 • 498.
  Nordenbro, Malena
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Vägen till kvinnans hjärta-via radikalfeminism eller marxism?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar konflikten mellan radikalfeminism och marxism i Sverige på 1970-talet. Syftet är att visa hur denna ideologiska konflikt yttrade sig i praktiken när de båda kvinnoorganisationerna Grupp 8 och Arbetets Kvinnor debatterade om sexualitet, abort samt moderskap och barnuppfostran. Materialet som använts i studien är dessa båda organisationers egna tidskrifter. Studien visar hur Grupp 8: s och Arbetets Kvinnors skilda åsikter gällande de ovan nämnda frågorna var beroende av deras ideologiska tillhörighet.

 • 499.
  Nordenfelt, Maria
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  I väntan på gryningsljuset: Ellen Keys dröm2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag har haft ambitionen att försöka beskriva Ellen Keys syn på människosläktet och hennes förslag till hur den framtida människan skall komma att bli verklig.
 • 500.
  Nordius, Annica
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Gender differences in the knowledge and learning of English vocabulary among Swedish pupils in the fifth, seventh and ninth year2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  First of all the present study aims to determine whether gender differences exist in the knowledge of English vocabulary among Swedish pupils in the fifth, the seventh and the ninth grade. If this is the case, the second aim is to analyse what characterises these differences. Furthermore, the study investigates possible connections between test results and gender on the one hand, and on the other, attitudes towards English studies and vocabulary learning, preferred vocabulary learning situations, word classes and grades. 300 pupils have taken part in the study. One vocabulary test of 56 words has been constructed for each of the three levels. In addition to the actual test, the pupils have answered a questionnaire on attitudes and learning of words. Also ten teachers of English have answered a questionnaire. In contrast to earlier national and international research the major result of the present study is that boys generally and young boys particularly have a better English vocabulary than girls. Moreover, several connections are found between gender and attitudes towards English studies, between gender and preferred learning situations, and finally, between gender and grades.
78910111213 451 - 500 of 730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf