hh.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mills, Katrin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  En explorativ studie av små och medelstora företaga1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Vårt syfte är att försöka bidra till ökad förståelse av problematiken som rör euron och EMU anpassningen i små och medelstora företag i Halland. För att uppnå vårt syfte har vi gått ut och intervjuat sju olika fallföretaga i Halland. Intervjuerna var av semistrukturerat format. Avsaknaden av systematisk insamlad kunskap på området ledde oss till att föra en explorativ studie. Vi utgick från Grounded Theroy metod. Det mest centrala i detta arbetsätt är att man genom insamlad data styr utvecklingen av teori. Rent konkret innebär det att man i forskningsarbetet inte utgår från en bestämd teori som styr data insamlingen. Vi har i vår undersökning kunnat peka på ett antal problemområden som EMU och europanpassningen för med sig, för de små och medelstora företagen i Halland. Ett framträdande problem är brist på information och diskussionspartners. Bankerna ser EMU och europanpassningen i regel som ett operativt problem medan branschorganisatonerna pekar på vikten av att agera strategiskt. Detta ger ofta ett förvirrande budskap och därför måste företagen själva ta ställning till hur man skall agera. Utifrån detta har vi kommit fram till en modell över hur olika företag väljer att agera. I vår undersökning har vi upptäckt att fallföretagen tror att Sverige inom en snar framtid kommer att gå med i EMU.
 • 452.
  Andersson, Svante
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  International activities in small firms: Examining factors influencing the internationalization and export growth of small firms2004In: Canadian Journal of the Administrative Sciences, ISSN 0825-0383, E-ISSN 1936-4490, Vol. 21, no 1, p. 22-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we explore internationalization and export growth over time in a sample of 135 small manufacturing firms. By using concepts and arguments from literature on international business and small firms, the paper identifies six situational, or contingency, factors that are expected to influence the international activities of small firms. Our results show that a dynamic and fast-changing environment may push small firms to go abroad, while it seems to be the experiences built up in the organization and a younger generation of CEOs that can explain why some small firms continue to expand their international activities. The findings suggest that the factors influencing small firms to go abroad and become international differ from the factors that influence them to continue and grow once they are on the international marketplace. The paper ends with a discussion of the findings, together with suggestions for further research.

 • 453.
  Andersson, Svante
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Hedelin, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Welander, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Violent advertising in fashion marketing2004In: Journal of Fashion Marketing and Management, ISSN 1361-2026, E-ISSN 1758-7433, Vol. 8, no 1, p. 96-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, violent advertising is discussed. An empirical study, using picture analysis, is carried out. The intent of the advertisers' message is compared with the interpretation of a male and a female consumer group. It is concluded that the consumers' interpretations not are the ones that the advertisers had intended. The violence was interpreted in a much more negative way than expected. It is also concluded that there are differences in interpretations between men and women. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 454.
  Andersson, Svante
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Sundermeier, Janina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Firms’ use of networks to get access to resources for internationalization2013In: The 16th Annual McGill International Entrepreneurship Conference: Researching New Frontiers: The Conference Program and Collection of Short Summaries, 2013, p. 18-18Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To get access to resources for internationalization many studies have acknowledged the importance of different types of networks. Therefore, this study intends to explore how different types of networks are beneficial for firms’ international growth. Three types of networks are identified in this study: Self established business networks, business networks established by a third party and social networks. A web-based survey is conducted among companies operating in the health technology industry in order to gain additional insights related to the accessibility of resources through different types of networks. The participating companies consists of members of the non-profit organization Health Technology Alliance (HTA) located in Southwest Sweden as well as several companies that are closely related to and take part in the activities of the HTA. Questionnaires have been sent out to 89 respondents of which 13 returned because of ambiguous or non-existing email addresses. Of the 76 firms that have received the questionnaire, 21 participated in the survey what equals a response rate of 36%. The findings reveal which resources are accessed through different types of networks. It is found that self-established business networks offer most access to resources whereas third-party founded business networks and social networks provide only limited access. Financial resources are not provided through any of the discussed networks. 

 • 455.
  Andersson, Sven-Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Anselmsson, Claes
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Franzén, Björn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Anskaffning av rörelsekapital: om finansieringens betydelse2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Bakgrund: Ett företag kan betraktas som ett finansiellt system med tonvikt på sambandet mellan å ena sidan kapitalbehov skapat av löpande produktion, produkt- och marknadsutveckling, investeringar med mera, och å andra sidan generering och anskaffning av finansiella resurser som skall finansiera kapitalbehovet. Ett företags främsta mål är överlevnad. I en tillväxt ekonomi är vilkoret för överlevnad tillväxt av produktion och försäljning, en tillväxt som kräver kapital och således beror av företagets möjlighet att finansiera verksamheten. Problemställning: Vad skall ett företag beakta, avseende finansieringsform, när man står inför en verksamhetsutvidgning som kräver utökat rörelsekapital? Syfte: Vår undersökning har till syfte att beskriva ett företags val av finansiering, samt förklara vilka faktorer som påverkas av finansieringsformen. Genomförande: Vår undersökning skall ha, vad man i metodlitteraturen kallar en beskrivande inriktning. Denna inriktning används för att ge en beskrivning av ett företags val till finansiering och hur denna påverkar företagets kapitalstruktur. Valet av företag bygger på ett företags stora omställning i verksamhet som kräver en utökning av rörelsekapitalet. Datainsamling har skett både genom insamling av sekundärdata och genom intervju. Sekundärdata har hämtats från företagets ekonomiavdelning. Resultat: Vi har konstaterat att man vid val av finansieringsform och kapitalstruktur till en stor del fattat sina beslut mot bakgrund av att man är en stor koncern.
 • 456.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Brolén, David
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kortz, Patrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Varför etablerar sig företag i Halmstad?1992Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Denna studie behandlar olika faktorers inverkan vid ett företags etablering på en ort. Syftet var att skapa en modell för de faktorer som inverkar. Vidare visade undersökningen branschers uppfattning om dessa faktorers betydelse. Därvid gjordes en rangordning av faktorerna. Modellen tillämpades sedan på Halmstads kommun. Undersökningen genomfördes med en enkät. Enkäten skickades ut till obundet slumpmässigt utvalda företag i Halmstads kommun som nyetablerat 1987-1991. För arbetet spelade Michael E. Porters “Konkurrensstrategi” en avgörande roll. De slutsatser som drogs i studien pekade på att geografisk belägenhet och miljö samt känslomässiga band var betydelsefulla faktorer vid etablering.
 • 457.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nicola, Vicente
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Cerveza: Administration system1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The main goal of this porject was to develop an administration system for staff office and the helpdesk department at Europolitan. The administration system consist of two main parts, a staff manager and a user manager. The staff office utilizes their part to add new employees with their personal information to the dtabase. The helpdesk part consists of two smaller parts, a role- and a profile manager. The role manager is used to deide which of the applications the user is authorized to run and with the profile manager profiles can be created, containing any number of given system privileges. The application was developed as a Java applet. The applet communicates with a server whose primary goal is to communicate with the database. Since the logic in Java is somewhat slow, the server was written in C++.
 • 458.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersen, Cecilia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åkesson, Kristian
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Förstagångschefers makt utifrån sitt eget och sina underordnades perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie avser att studera makt och ledarskap utifrån ett förstagångschefs-perspektiv. Frågan uppsatsen ställer är: Vilka maktkällor besitter några förstagångschefer i detaljhandels- och hotell & restaurangbranschen? För att få förståelse för ämnet har teori om ledarskap och makt studerats och det teoretiska angreppssättet har utgått ifrån French och Ravens maktklassificering varpå även ytterligare två maktfaktorer lagts till. Uppsatsen har gjorts genom en kvalitativ undersökning med förstagångschefer och deras underordnade. Deras gemensamma uppfattning om förstagångschefens makt har sammanställts och skapat en överblick över vilken makt som verkligen existerar. För insamlandet av empirin har det genomförts sju intervjuer varav två var med förstagångschefer och fem med underordnade. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av en Ad-Hoc analys som bestod av meningskategorisering och meningstolkning. Resultatet visar att de maktkällor som de två förstagångscheferna besitter är relativt lika men att de skillnader som finns kan bero på att den ena förstagångschefen har innehaft sin chefsposition längre än den andra. Slutligen har det gjorts förslag på framtida forskning.

 • 459.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Backman, Lars
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustavsson, Mattias
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Söderberg, Catarina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplan för Rex Industri AB1999Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Det som visat sig vara mest intressant för kunden vid köp av cykel är pris, kvalitet, rekommendationer från återförsäljarna, cykelens utseende och varumärkets status. Massmedias påverkan på försäljningen är betydande.
 • 460.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Backman, Lars
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kronbladh, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Varumärkesbyggande i affärssystembranschen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 461.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fransson, Therese
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kresojevie, Petra
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  söderberg, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur överlever en butik i avsides läge?2003Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur en butik som ligger avsides kan överleva och med avseende på marknadsföring kan förbättra sin situation
 • 462.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Salomonsson, Rosita
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Ronny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Next Stop Sweden: en kvalitetsundersökning av marknadsföringstjänster.1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Vår uppsats behandlar ett ämne som idag börjar bli mer och mer uppmärksammat och troligtvis blir ett av 90-talets stora ämne inom tjänstesektorn. För att få en praktisk anknytning till teorin om kvalitetsmätning valde vi att göra en enkätundersökning av kvaliteten på tjänsterna i ett marknadsföringsföretag. Next Stop Sweden.
 • 463.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Simonsson, Niclas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  En jämförelse av fastighetsföretag Intern eller extern fastighetsskötsel2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  En uppsats som belyser om det uppstår någon skillnad i kvalitet för kunden när fastighetsbolaget hyr in en extern organisation för fastighetsskötseln i jämförelse mot om fastighetsbolaget väljer att arbeta med egenanställd personal. Samt vilka variabler som påverkar den upplevda kvaliteten mest.
 • 464.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Söderberg, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kunddatabaser och e-mail : Som verktyg för att underhålla och utveckla relationer2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 465.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hagman, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Spin-off-fallstudier på Saab, Volvo Aero och Ericsson Microwave2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sweden is one of five nations in the world manufacturing fighter aircrafts. Highly advanced technology is needed in order to develop a fighter aircraft. When developing advanced technology, new applications, other than those initially intended occur, spin-off. Some of Sweden’s largest companies are spin-offs from the fighter aircraft industry. Saab Automobile is an example of this. Spin-off as a concept appears in different contexts, from television series to audit terms but foremost in connection with splitting of companies. In the initial phase of our study we came across numerous definitions and concepts as explanation of spin-off and we therefore choose to adopt our own definition.

  Our study defines civil spin-offs from military aircraft projects. The Swedish aircraft industry consists of three large companies, Saab, Volvo Aero and Ericsson Microwave and we have for our case studies chosen spin-off processes within those companies. We interviewed persons well familiar with the above mentioned process in the respective companies, individually. The answers from the interviews, which we have analysed based on theory and literature, have enabled us to identify, describe and analyse factors promoting as well as counteracting spin-offs arising from military aircraft projects.

  From our study we have drawn the conclusion that all companies want to achieve spin-offs. One important way of creating opportunities for spin-offs is organising in cross functional groups, one of many internally acting factors that we have tried in our study. A factor that strongly counteracts the development of a spin-off is a strict focus on the core business of the company. This comes as a result of demand for saving measures, which has also led to much less time or no time at all for reflecting on new ideas.

  The historic role of the Swedish Government as a long term and demanding customer of military aircraft systems has over the last years shown less significance. The Government now has to play the role of co-operative link between the industry and the university in what is called a Triple Helix. The role of the Government is thus to support new enterprising as spin-off through technique parks, incubators and VINNOVA.

  Another significant factor supporting the development of spin-offs is co-operation in networks and clusters. In the spring of 2005 SwedCat was founded, a cluster between Saab, Volvo Aero and Ericsson microwave with the aim to take advantage of spin-offs from the respective companies and to support each other in developing them. We are of the opinion that this collaboration sets an excellent example for the industry, irrespective of line of business.

 • 466.
  Andersson, Tomas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sjölin, Marcus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Skapandet av lojala e-handelskunder2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Antalet webbutiker med inriktning på kläder och accessoarer ökar ständigt. Dessutom visar forskning på att konsumenter är mindre lojala på Internet än i traditionell handel. Fördelarna ur företagsperspektiv med lojala kunder är flera och ett klassiskt exempel är att det kostar fem gånger så mycket att attrahera en ny kund som att behålla en befintlig. För konsumenterna medför lojalitet att de skapar starka band till företaget. Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv beskriva vilka faktorer som ligger till grund för att en kund ska bli lojal mot en specifik Internethandelsplats. De resultat vi kommit fram till genom kvalitativa intervjuer visar att faktorerna snabbhet, tydlighet, upplevd förväntan och förtroende är väsentliga för att konsumenterna ska bli lojala. Dessa fyra faktorer är återkommande i de svar som respondenterna lämnat i de olika kategorier frågorna kretsat kring.

 • 467.
  Andersson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Arnestrand, Pernilla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lidén, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Söderström, Marcus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Poseidon1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Poseidon Industri AB is a manufacturer of diving equipment situated in Västra Frölunda a suburb to Gothenburg. The group was assigned to generate a marketing plan for the re-launch of their regulator Triton 2000. Five years ago Triton 2000 was launched but had to be withdrawn due to technical problems. The group was also assigned to conduct an analyze of Poseidon’s product-line. We have gathered information by interviews and questonnaires to dealers and users. The information has been analyzed and used in situation- and SWOT analyzes of Poseidon Industri AB.
 • 468.
  Andersson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ludvigsson, Henrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Malmgren, Thomas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Emil
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt ¨The Gate¨1996Student paper second termStudent thesis
 • 469.
  Andersson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mårtensson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Medicon Valley: En studie av det biotekniska innovationssystemet i Medicon Valley med avseende på bioteknikföretags samarbete2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen bygger på en undersökning av bioteknikföretagen i Öresundsregionen. Uppsatsens syfte är: att beskriva vilken typ av interorganisatorisk interaktion som sker inom och utom Medicon Valley och att beskriva bioteknikföretagens forskningsförutsättningar, patentsituation samt återge deras syn på vad som utgör viktiga faktorer för konkurrenskraften. Bioteknikföretagen lägger betydligt större betydelse vid samarbete med kunder än leverantörer. Två tredjedelar av de viktigaste samarbetspartnerna bland kunder återfinns inom Norden. Nio av tio bioteknikföretag i Medicon Valley anser att samarbete är nödvändigt för att bedriva forskning inom bioteknik. Anledningen till detta är bland annat behovet av kompetensförstärkning och stora resurser. I tre fall av fyra bygger bioteknikföretagens produkter på egen forskning och i sextio procent av fallen har de lett till patent. Främst fem faktorer har angivits av bioteknikföretagen som viktiga för konkurrenskraften. De är: kvalitén på varan/tjänsten, kunskapsinnehållet i varan/tjänsten, leveranssäkerheten, patentinnehav samt nyhetsvärdet.
 • 470.
  Andersson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  "Trampa på"1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  In Sweden, more than 100 000 of bikes are stolen every year and 470 000 are to be sold approximately. The locks available on the market today are placed externaly on the bike and therefore quite easy to brake. The project goal, is to make the bike unusable for everyone but the owner. By integrating the lock in the crankhouse, it will be possible. A code will be applied on the display, which sends a signal to the engine inside the frame. The engine will push down a pin, which cause friction on the crankshaft. The friction is so high that it will be very difficult to use the bike in a normal way.
 • 471.
  Andersson, Tord
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fåhraeus, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wennström, Pierre
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Speed management: en survey över tidseffektivitet.1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet är att undersöka om tidstänkande används i medelstora tillverkande företag i södra Sverige.
 • 472.
  Andersson, Tord
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lennartsson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Den svenska alkoholmarknaden från monopol till konkurrens1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Sveriges intråde i EU har gett många åtberkningar i samhället och näringslivet. En av dem är den avreglering som skett på alkoholmarknaden i partihandelsledet. Den som vill kan nu söka tillstånd för att importera, tillverka och distribuera alkohol för att sälja detta till Systembolaget och etablissemang med utskänkningstillstånd. Det är en marknad på cirka 20 miljader som nu släpps fri och ungefär 120 företag har ansökt om att få ta del av denna summa. Författarna har i denna uppsats försökt kartlägga förändringen som sker vid omställningen från monopol till konkurrens. Uppsatsens syfte var även att utifrån strategisk marknadsföringslitteraetur visa med vilka medel företagen konkurrerar och vilka positioner som är möjliga för företag av varierande storlek.
 • 473.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bergman, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lie, Katarina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Databasmarknadsföring: vägen till den virtuella lanthandeln1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vi hade innan vi började arbetet med uppsatsen aldrig hört uttrycket databasmarknadsföring. För vår egen och läsarens skull insåg vi att vi först var tvungna att utforska begreppet och klart definiera dess innebörd. Vårt första syfte med uppsatsen blev därför: 1. Förklara begreppet databasmarknadsföring. När begreppet databasmarknadsföring är definierat kan vi gå vidare. Som problemformuleringen säger så är vårt mål att utforska databasmarknadsföringens roll som relationsstärkare. Vårt nästa syfte blir därmed: 2 Beskriva hur databasmarknadsföring kan användas som ett verktyg för att stärka ett företags relationer med dess kunder I vår inledande studier upptäckte vi snart att den svenska litteraturen på området var tunn.Vi ville belysa några exempel på hur databasmarknadsföring kan gå till i Sverige. Vårt sista syfte blev: 3. Beskriva hur svenska företag arbetar med databasmarknadsföring i detta syfte (hänvisar till det andra syftet)
 • 474.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Brännström, Mikael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mont-O-Ring system för robotmontering av O-ringar1986Student thesis
  Abstract [sv]
  Nykonstruktionsprojekt
 • 475.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bårdén, Lars
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pelle. Automatisk kontroll av Pelletsgeometri1988Student thesis
 • 476.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Edlert, Jens
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wiberg, Niklas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  EVA- värdeskapare eller kapitalförstörare?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 477.
  Andersson, Ulla-Britt
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindahl, Martina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wieslander, Nils-Petter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Tredjepartslogistik: argumenten bakom valet att använda sig av tredjepartslogisik i medelstora tillverkande företag.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Logistik är inget nytt fenomen utan uppkom redan under andra världskriget. Begreppet utvecklades under kriget och benämns numera under namnet logitik. Logistiken har under de senaste decennierna växt sig stark och fått en allt mer dominerande roll i jakten på marknadsandelar för företagen. Därmed har logistiken blivit ett medel för att nå konkurrensfördelar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur distributionen fungerar, varför företag väljer att använda sig av tredjepartslogistik samt analysera för- och nackdelar till varför företagen lägger sin distribution, på en tredje part. Uppsatsen är utförd genom en kvalitativ studie på tre medelstora företag. Genom vår undersökning har vi kommit fram till att medelstora tillverkande företag oftast inte har något alternativ än att lägga ut sin distribution på en tredje part. Marknaden är vid och det hade varit praktiskt omöjligt att utföra distributionen i egen regi.
 • 478.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustavson, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Grönqvist, Martina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Moqvist, Carolina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Konsten att nå en utländsk marknad: Praktikfallet TYLÖ AB2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Fler och fler företag börjar söka sig ut i världen för att vinna marknadsandelar. Denna process är inte enkel, det krävs oftast att man gör riskbedömningar och att man besitter kunskaper om hur man lättast kan nå ut till den tänkta marknaden.
 • 479.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kjällström, Niklas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Miljöledningssystem: SS-EN-ISO 14001 projekt på HalmstadsGummiFabrik1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vi har hjälpt till med indelningsskedet inför arbetet med miljöledningssystemet SS-EN-ISO 14001. Uppgiften avgränsades till att göra en föranalys som skall kunna användas mot certifiering. Föranalysen innehåller: - Nulägesrapport. - Identifiering av miljöaspekter samt lagar, regler och krav. - Framtagning av prioriterad förteckning över aspekterna. - Revidering av nödberedskap.
 • 480.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Thylén, Ewa
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur integreras konsumenternas behov och efterfrågan i produktutvecklingsprocessen av en innovationsprodukt? En observationsstudie om utvecklingen av en säkerhetsprodukt2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Intresset för innovationsprodukter som utvecklas för den personliga säkerheten har ökat de senaste åren. Eftersom samhället blir allt farligare letar nu fler människor efter produkter som kan tillfredställa deras behov och efterfrågan av säkerhet. Vi har valt att behandla hur konsumenternas behov och efterfrågan integreras i produktutvecklingsprocessen av en innovativ säkerhetsprodukt. För att undersöka detta har vi genomfört en dold observationsstudie på fallföretaget Mind. Mind är ett litet nystartat företag som befinner sig i utvecklingsprocessen av sin första säkerhetsprodukt. För att svara på uppsatsens problem och syfte har vi valt att använda teori kring behov, problem och produktutvecklingsprocessens fem första stadier. En stor del i konsumentintegrationen är att identifiera konsumenternas behov, som kan delas in i olika kategorier. I problemidentifieringen ska företaget se till konsumenternas behov och problem istället för att göra sina egna antaganden. Produktutvecklingsprocessen har ett antal stadier, där vi har valt att endast behandla idé-, idéfokuserings-, test av produktkoncept-, produktutvecklings- och testmarknadsföringsstadiet. Störst tyngdpunkt har vi lagt vid test av produktkoncept- och produktutvecklingsstadierna. För att inhämta relevant information har vi studerat ett stort antal böcker, artiklar och uppsatser. Vi har även tagit del av fallföretagets marknadsplan och deras rapport till finansiären. Primärdatan har främst samlats in genom den dolda observationsstudien som vi har genomfört under vår praktik på företaget mellan 2 februari och 14 maj, 2004. Vi har valt att komplettera observationsstudien med tre djupintervjuer med nyckelpersoner på företaget. Mind har, under observationsstudien, genomfört fem aktiviteter för att integrera konsumenternas behov och efterfrågan i produktutvecklingsprocessen. Dessa aktiviteter är: konkurrentanalys, fokusgrupp, kvalitativ- och kvantitativ marknadsundersökningar samt expertutlåtande. Några av våra slutsatser är att konsumenternas behov och efterfrågan integreras i samtliga stadier i produktutvecklingsprocessen som uppsatsen behandlar. Integrationen skiljer sig mellan de olika stadierna, beroende på om det är direkt eller indirekt kommunikation. Om konsumenternas integrerats på ett tillfredsställande sätt i produktutvecklingsprocessen kommer företaget att ändra och anpassa sin prototyp för att den ska möta de olika målgruppernas behov och efterfrågan.
 • 481.
  Andersson, Veronica
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kretsloppslösning med SBR och våtmark: Utredning av avloppsvattenrening vid Kvibille mejeri2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 482.
  Andersson, Veronica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsson, Ulrika
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktsäkerhet med avseende på hälsofara vid Kappa Förenade Well AB2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Produktsäkring är något som har ökat de senaste åren. De metoder som används är ofta specifika metoder för den typ av verksamhet som bedrivs. Kappa Förenade Well AB är ett företag som tillverkar wellpappförpackningar. Företaget har fått förfrågningar från kunder om produktsäkerhet gällande hälsofara. Den metod som har efterfrågats är HACCP. Målet med HACCP är att få fram produkter som är fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer, hälsofarliga substanser och främmande föremål. Organisationen för wellpapptillverkning håller på att utarbeta en standard för produktsäkerhet gällande hälsofara. Företaget har önskemål om att undersöka hur mycket de uppfyller av denna draft. Draften kallas International Good Manufacturing Practice Standard for Corrugated and Solid Board (GMP) och har som mål att bli en standard. Syftet med studien är att utföra en produktsäkerhetsanalys med avseende på hälsofara enligt HACCP, samt en nulägesanalys. Nulägesanalysen kommer att visa hur mycket företaget tillämpar av GMP: s krav i dagsläget.
 • 483.
  Andersson, Viktor
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsén, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kilhus i plast: Omläggning av stålprodukt till produkt i plast2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Our bachelor degree thesis was carried out in collaboration with Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB in Smålandsstenar. We were asked to replace their wedge housing, used to fasten the wires to the power lines, with a similar structure in a plastic material. The idea for this project started with Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB having problems with the casting quality that forced them to perform expensive tests on each of the wedge houses to ensure the quality. They are currently produced in China which is also a major drawback because it requires expensive long delivery times.

  The method we used is Fredy Olsson's Princip- and Primärkonstuktion (1995). We have consistently been in the project on so-called "broad front", which means that you create several sketches, ideas and changes in parallel, and then evaluates all. With this method we were able to largely concentrate on the current part of the project, rather than using the more time-consuming "trail and error" method, which is basically doing one idea at a time, and evaluate them one by one.

  At first we were very optimistic and thought we would be able to order form for the injection moulding process, but as the project progressed we found we were not certain that the product would hold and we were forced to present the solution as a concept that will require testing before it’s finished, and not a finished solution.The results we presented for Ivar Pettersssons Järnmanufaktur is a complete drawing on our primary solution, including the release angles. This is because when they decide to go forth with the project, it will be possible to produce a tool without having to make changes to the drawings. Temporary financial calculation shows that the savings may be realized around 1 300 000 SEK by switching to a plastic construction. However we have not been able to verify hours and therefore no cost estimates for the testing done in Sweden, so the actual amount of money saved is larger.

 • 484.
  Andersson, Viktoria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andrén, Hanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Leasing – Hur påverkas företagensredovisning när normgivarna planerar en standardändring?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Leasingis well established in todays society, and it’s considered to be an importanttool for sales and investment purposes. Those who are holding the leases shallreport these in accordance with the provisions of the leasing standard IAS17. Alease asset may be classified in two ways, either financially or operationally,depending on the economic form of the asset. Unfortunately there are someissues with having two accounting models. This is due to the fact that somecompanies choose to report their leases in such ways that will benefit the bigpicture of the business, but it is not necessarily the most accurate andtruthful way of doing it. The standard setters are working against this byshaping and defining specific criteria. A proposal is being discussed, sayingthat any operating leases should be converted into financial leases, which willlead to that the issue about having two accounting methods will beeliminated.

  .

  The aim of thisstudy is to define if there has been changes in the using of operating leasesin the Swedish listed companies. We are going to analyze and explain howbusinesses are affected by harmonization, and also see whether the industriesare trying to mimic the market. We have used a quantitative research method andwe have studied the Swedish listed company's consolidated financial statements.The study has a deductive approach, and we have created our empirical workbased on our existing theories. After we've been studying how the use ofoperational leases has changed between 2007 and 2010, we can now come to the conclusionthat the use of operating leases has increased. The companies have not begun totransform the operational leases to financial nor have thus started toharmonize with a new standard.

 • 485.
  Andersson, Viktoria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bungerfeldt, My
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Drygt ett och ett halvt år har gått sedan revisionspliktens avskaffande genomfördes och det har förts en del diskussioner om hur viktig revisorns roll är. Halling (2007) menar att bankerna använder den reviderade årsredovisningen som en noggrannare granskning och har företaget valt bort revisor kan kreditbeslutet påverkas. Detta beror på att redovisningsinformationen kan hjälpa bankerna att förutse en del risker som kan ligga till grund för beslutsfattandet (Svensson, 2003). Tidigare forskare menar på att en reviderad årsredovisning är viktig och om förtaget inte väljer att ha revisor så kommer bankerna vara mer försiktiga när de beviljar en kredit. Vi ställer oss frågande till detta och vill undersöka om det är andra faktorer som påverkar småföretagens möjligheter till lån om de har valt bort revisor.

   

  Syfte: Vi vill beskriva och analysera om valet av att inte ha en reviderad årsredovisning påverkar de mindre aktiebolagens kreditvärdighet ur revisorers och bankers olika bedömningar. Detta för att söka utveckling i begreppet kring kreditvärdering i och med ändringarna i 9:1 Aktiebolagslagen om vilka företag som är skyldiga att ha revisor. Dessa funderingar bidrog till vår problemformulering ”Hur bedömer kreditgivarna mindre aktiebolag utan en reviderad årsredovisning vid en kreditansökan?”.

   

  Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie och vår ansats vi har använt oss av är den abduktiva ansatsen. Vi har valt att fokusera oss på småföretag som omfattas av den nya lagen om revisionspliktens avskaffande. Vi har intervjuat fem revisorer och tre banker för att kunna utveckla begreppet om småföretagets kreditvärdighet efter revisionspliktens avskaffande.

   

  Resultat och slutsatser: I vår studie har vi kommit fram till att varken banker eller revisorer har märkt av revisionspliktens avskaffande i någon större bemärkelse. Det är inte av någon större betydelse heller om småföretagen har en revisor eller inte när de ansöker om krediter. Vidare kan vi konstatera att de deltagande bankerna i vår studie tycker att en redovisningskonsult ger samma kvalitetsstämpel på räkenskaperna som en revisor ger. Vi kan även se tendenser att småföretag som väljer bort revisorn inte får högre ränta på sina lån. Detta är för att bankerna inte ser en icke reviderad årsredovisning som en högre risk utan det som påverkar bankens räntesättning mest är vilka säkerheter företaget har.

 • 486.
  Andersson, Wilhelm
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  How to cope with foreign exchange rate exposure depending om currency.1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  This study aims to examine if there are any similarities among exporting companies, regardning how to choose strategy to protect them from exchange rate exposure, dependign in what currency they are trading. A comparison between British and Swedish companies is also done to see if there is any similarities or if different approaches are used.
 • 487.
  Andersson, Yvonne
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bengtsson, Linda
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Flextrailer2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  An accessorie that transforms a boattrailer into a regular trailer.
 • 488.
  Andersson, Yvonne
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björk, Joel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Alexander
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kunskap vid användbarhetsarbete : Det handlar om förståelse 2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  This thesis aims to describe and analyze how knowledge is acquired and disseminated during usability work. The results of the empirical study show that the approach towards usability differs considerably between the companies. Some have a more structured approach while others wage an uphill battle against management and organisational rigidity. The bigger companies with a large percentage of engineers have to work harder to implement user-centered methods than the smaller ones. In general the routes of communication inside and outside the organisation are too long, leading to important knowledge being lost en route. Instead of conveying the usage situation and wishes of the users, usability is communicated through lists with requirements and guidelines. With such an approach the company risks getting stuck at a very basic level of usability. The role of management is substantial but their efforts are often misguided. Facilitating communication and creating a secure environment is the most important task for the top management.
 • 489.
  Andrade, Débora Mengarda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Prada, Danielle Fiamoncini
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Customer Value Creation: How do external factors influence SME's customer value creation in a new foreign market? A case study of Axelent A.B.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When companies go international some factors present in the host country act like forces that might drive the company to standardize or adapt its strategies. The choices between to standardize or to adapt to local needs are of a great importance, since it can have significant impact in the company’s performance in the foreign market. In this paper these forces are characterized in country specific and industry specific factors. The aim of this study is to investigate the influence of external factors in the customers’ value creation in a new foreign market, under standardization and adaptation strategies. In order to fulfill the purpose of the paper, a qualitative research was conducted using a single case study of a Swedish SME, focusing on a single product, namely machine guarding, in connection with one foreign market, Brazil. The study shows that the factors that were most influenced in the customers’ value creation were social/cultural aspects and competition, which tend to lead the company to adapt in order to fulfill local needs and to react to the competitiveness. It was also presented that economic factors and market size did not represent any influences in the standardization or adaptation strategies of the company studied. However, other external factors, as technological, political/legal and industry structure, have shown impact to some degree, whether in adaptation or standardization strategies.

 • 490.
  Andreas, Andmarsjö
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Oscar, Porsblad
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Engergieffektivt Bostadsområde: Förstudie Till Aktivhusområde i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the thesis we have shown that it is possible with current technology, to buildneighborhoods that are largely self-sufficient. We have obtained some information aboutongoing work in the field of energy efficient buildings and active house which we have usedto develop a model. The feasibility study for Ranagård we have e.g been forced tofollow laws on groundwater covered, resulting in the construction of basements for singlefamilyhome is not possible. The model that we have built up overtime has been the central part of the work. The model illustrates very well what an activehouse neighborhood means and potential of such an area. Important to note here is the resultwe finally arrived at only can be applied for Ranagård in Halmstad municipality as theconditions vary so much at the local/municipal level.

 • 491.
  Andreassen, Petter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Börjesson, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Roto Fridge2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Rotofridge isa a refrigerator with a totaly new design and funktion, developt togheter with Elecrolux Home Products Oprerations in Mariestad. Our idea is based on the problem concerning the availability in a modern refrigerator. With our solutins we solve this problem.
 • 492.
  Andreasson, Adam
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olofsson, Jennie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Komponentavskrivning: - En uppsats om informationsförändringen i årsredovisningen och dess väsentlighet för beslutsfattare2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In June 2012 the Swedish Accounting Standards board presented the K3-regulation which is the new main regulation for annual reports and consolidated account statements.  One of the new requirements is that companies now have to use component depreciation for their fixed assets. This has been under great debate because the real estate companies were very critical and thought that the benefits would be negligible compared to the costs since depreciation-information is considered to be unimportant and does not bring any value to the stakeholders. Accounting experts, on the other hand, argued that they would benefit from the requirement by a more evenly distributed profit and improved financial reporting.

  The purpose of this paper is to describe the expected effects of component depreciation on the different parts of the annual report of a real estate company. Because of the recent debate about whether or not it will benefit the stakeholders, we also want to examine the effect from the users perspective. The study focuses on decision-making. Our research question is: Which effects will the new K3-requirement of component depreciation have on real estate companies annual report?

  This is a case study where we have used a deductive approach and a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative data collection has been based on the annual report of the company together with data from internal documents. The data has been used to construct different types of economic data for a "model-building" according to the method used today and the component depreciation method which are then compared to see the effects. The qualitative data has been collected by interviews with the different stakeholders of the company.

  Our study has strengthened the already described effects on annual reports concluded by theorists earlier. However, we have been able to go deeper in some of our explanations than what we have  read on the subject. The most important effects are a more evenly distribution of maintenance costs over the years; it will no longer affect the profit and it will eliminate the cost peaks which occur during years with high maintenance levels. This will also result in a rearrangement of the company's cash flow. The study has also concluded that component depreciation will have a contribution to the stakeholders.  The improved profit during the first years and changed cash flow are expected to lead to different decisions concerning maintenance. The level of maintenance is based on this data and an increase of profits will increase the maintenance level. An increased level of maintenance can lead to a general increase of the building standards. This effect is believed to be especially important to real estate companies with a high share of buildings from the "million programme". We also found an indirect correlation between component depreciation and an increased rent; the possibility of higher building standards may be used as decision basis in negotiations to increase rent.

 • 493.
  Andreasson, Erika
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Effekter av åtta veckors uthållighetsträning bland yngre kvinnor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra uthålligheten och testvärden hos yngre kvinnor. Detta genom att

  träna uthållighetsträning endast två gånger i veckan, ett gemensamt pass samt ett pass på egen hand, under åtta veckor. I studien medverkade 15 kvinnor och det som undersöktes var om kvinnornas tid på tre kilometers löpning kunde förbättras.

  Vidare studerades om pulsen vid målgång, en minut efter målgång samt om vilopulsen kunde förbättras från första Coopertestet innan träningsperioden till andra Coopertestet efter träningsperioden. Resultatet visade att uthålligheten troligtvis kan förbättras hos yngre kvinnor genom att endast träna två

  uthållighetspass per vecka under en åtta veckors period, dock behöver deltagaren följa träningsprogrammet noggrant och ta ut

  sig på varje träningspass, vilket samtidigt kräver en hög motivation för att klara av uppgiften.

 • 494.
  Andreasson, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åkerlund, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Project TeleSpaerr1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Development of a product that can block a telephone from incoming phonecalls. Uses the service “numberpresentation” to approve calls.
 • 495.
  Andreasson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Carina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Madeleine
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplan för Laholms Tryckeri Offset AB1996Student paper second termStudent thesis
 • 496.
  Andreasson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Madeleine
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  DRG på Länssjukhuset i Halmstad1996Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med vår uppsats är att beskriva vad DRG (DiagnosRelaterade Grupper), prissättningsmodell som används på Länssjukhuset i Halmstad i Halmstad, är för något. Hur den används på Länssjukhuset i Halmstad och även se om ortoped- och kirurgkliniken totalt får ersättning och om priset är rätt för några av DRG-koderna som ingår i klinikerna. Vi gör både en kvalitativ och kvantitativ undersökning. Vi har intervjuat personal på sjukhuset för att ta reda på hur DRG används på Länssjukhuset. Den kvalitativa undersökningen har gått till så att vi har räknat ut genomsnitts- kostnaden per DRG som vi sedan jämför med de intäkter som Länssjukhuset får för sina utomlänspatienter. Vi gör också ett urval av koderna på klinikerna för att analysera dels om Länssjukhuset får ersättning för de oftast förekommande koderna, dels vilka koder de tjänar mest eller minst på. Resultatet av undersökning visar om ortoped- och kirurgkliniken får ersättning eller inte för sina utomlänspatienter. Intervjuerna med Länssjukhusets personal gav en bild av hur DRG används och vad det är för något.
 • 497.
  Andreasson, Mathias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fritzén, Hanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wahlberg, Jessica
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur skiljer sig en svensk företagsledares sätt att leda anställda i olika länder?2003Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Svenska företag befinner sig i en allt mer global värld tack vare bl a Internet, förbättrade kommunikations- och transportmedel. Ledarna i företagen internationaliseras samtidigt som deras företag gör det.
 • 498.
  Andreasson, Mathias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hansen, Bjørn Kristian Berge
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kreativ, innovativ och nyskapande marknadskommunikation: en studie av fenomenet entrepreneurial marketing2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I dagens affärsklimat tvingas marknadsförare att hitta nya metoder och vägar för att nå fram till kunden. Den traditionella marknadsföringen är inte alltid längre tillräcklig och befintliga teorier i marknadsföring är inte längre lämpliga att implementera på framtidens förändrade och allt mer konkurrensutsatta marknader. Det ställs därmed nya krav på utformning av metoder för marknadskommunikation. Företag söker allt mer efter alternativa sätt att nå fram till kunden på. Denna studie behandlar ämnet entrepreneurial marketing och dess betydelse inom marknadskommunikation. Entrepreneurial marketing kan beskrivas som marknadsföring som genomsyras av kreativa, innovativa och nyskapande aktiviteter. Uppsatsen behandlar följaktligen: varför företag använder sig av entrepreneurial marketing i sin marknadskommunikation. Vi valde att sätta ihop vår teoretiska referensram med teorier kring traditionell marknadsföring, entreprenörskap, entrepreneurial marketing och marknadskommunikation. För att få en djupare förståelse av ämnet valde vi att kvalitativt intervjua fyra respondenter med erfarenhet inom marknadskommunikation. De rubriker vi kom fram till med hjälp av den teoretiska referensramen bestyrktes i stor utsträckning av det empiriska materialet. Det framkom att nå igenom marknadsbruset och fånga konsuments uppmärksamhet är extra viktigt. Våra slutsatser har mynnat ut i ett förslag på en modifiering av en modell. Den pekar på att, för att fånga konsumentens uppmärksamhet är det nödvändigt att tränga igenom alternativt gå runt marknadsbruset. Vi finner att entrepreneurial marketing kan vara ett sätt att lättare nå igenom och/eller gå runt marknadsbruset. I förlängningen leder det till att företag, som använder sig av entrepreneurial marketing, lättare väcker eller fångar konsumentens uppmärksamhet.
 • 499.
  Andreasson, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Huss, Astrid
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Magnusson, Marika
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Thomassen, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Walking frame handle “TAGE”1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  A new handle for a walking frame with a complex construction.
 • 500.
  Andreasson, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Warensce, Crister
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  RAR: Brakingsystem for a walking frame1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Our final examination was to adapt the brakingsystem of a walking frame for people with Reumatoid Artrit. The aim was to develop a system by pressing down with the palm of the hand instead of the conventional hand grip. As the frame is of a tubeconstruction which connects both rear wheels, we also developed a mechanism so that by pressing one handle caused a braking effect on both wheels. The result is a walking frame of simple functional design.
78910111213 451 - 500 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf