hh.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Larsson, Jennie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  HUR PÅVERKAR ALKOHOL SAMTALSUTVECKLINGEN? En samtalsanalys av en kväll där sex vänner dricker alkohol2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen berör kombinationen samtal och alkohol och är en samtalsanalys av en kväll där sex personer dricker alkohol. Syftet är att jämföra samtalets innehåll och form under början, mitten respektive slutet på kvällen. Kvällen filmades och tre olika partier transkriptierades. Stor vikt har lagts vid både kultur- och situationskontext, och hur kontexten kan påverka samtalet i olika riktningar. I analysen, som bygger mycket på transkriptionerna, ligger fokus på just kontexten samt samtalsämnen, samtalsturer och turtagning. Resultatet blev bl.a. att deltagarna blir allt mer beroende av sitautionen för att skapa samtalsämnen ju längre kvällen går, att samtalsturerna blir kortare/fler samt att fördelningen av samtalsturer och roller deltagarna emellan förändras.
 • 402.
  Larsson, Johan
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Debatten om 1963 års trafikpolitiska beslut2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med denna uppsats är att systematisera och kategorisera 1963 års trafikpolitiska debatt. Denna debatt tog sin början i och med att den socialdemokratiska regeringen, ledd av statsminister Tage Erlander, lade fram Kungl. Maj:ts proposition 191. I denna uppsats begränsas undersökningen till riksdagsdebatten om ny trafikpolitik, mer konkret innebär detta att förutom själva propositionen används även riksdagsmotioner, kammarprotokoll samt utskottsprotokoll. Den debatt som fördes på andra platser i det svenska samhället undersöks inte. Metoden i uppsatsen bygger delvis på det resonemang Evert Vedungs för i ”Unionsdebatten 1905 – En jämförelse mellan argumentationen i Sverige och Norge”. Grundläggande i Vedungs resonemang är att en debatt består av objekt, aktör och argument, detta är också grunden för denna uppsats.
 • 403.
  Larsson, Åsa
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Gender and Conversation Analysis. Differences in Speech between Men and Women2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The aim of this essay is to perform a conversation analysis of selected data from the MICASE corpus. I analyse three different sequences. The first is called “Graduate Student Research Interview”. The second is called “Interview with Botanist” and the third is called “Math Study Group”. I focus on whether the differences between men and women are related to gender or due to the social status. I analyse features such as back channels, interruptions and I compare the findings from this small study with findings from previous gender studies.
 • 404.
  Leander, Sandra
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  En narratologisk jämförelse mellan Karin Fossums Jonas Eckel och Kari Hotakainens Löpgravsvägen ur ett genusperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En narratologisk jämförelse mellan Karin Fossums Jonas Eckel och Kari Hotakainens Löpgravsvägen. Romanerna studeras även ur ett genusperspektiv.

 • 405.
  Leksell, Pehr
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Den åttafaldiga vägen till frälsning då och nu: En komparativ analys av Klassisk Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är det troligen ingen som har undgått termen yoga. Yoga finns på nästintill vartenda gym och termen dyker även upp i olika hälsotidningar från stund till stund. Benämningar så som Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, meditation, asana, andningskontroll och cakra förekommer i alla olika kombinationer. Ibland i sådan mångfald att man som läsare inte uppfattar någon skillnad på vad innebörden av dessa termer är, och det hela framstås som ett enda stort virrvarr.

  Uppsatsens kommer att lyfta fram två yogaformer, av den mångfald som existerar, nämligen Klassisk Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga. Ett argument varför detta är ett intressant fält att beskåda, är av den anledning som nämndes ovan, nämligen mångfalden som ter sig att bli rörig. Ett andra argument är att olika yogaformer oftast får tendensen i populärvetenskap och tidningar att blandas ihop med varandra, vilket resulterar i att de olika egenskaperna som kännetecknar yogatraditionerna blir otydliga. Det är alltså, i min mening, viktigt att särskilja de olika typer av yoga som finns och belysa vad de olika yogatraditionerna har som utmärkande karaktär utifrån ett historisktperspektiv.

 • 406.
  Lesné, Susanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Does working in asymmetrical pairs in class lead to better results than working individually?: A study of an 8th grade English class in Sweden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to former brain surgeon, Nils Simonson, Swedish schools are wasting their students’ time by using teaching methods that lead to poor memorization, namely reading and listening as separate activities. He instead suggests that the students use methods that lead to better memorization. The study described in this rendering focuses on two of Simonson’s suggestions – discussion and peer teaching.

  This work accounts for a study, in which Swedish 8 thgrade English students were working in asymmetrical pairs, i.e. pairs composed by students on different levels of achievement. The study was aimed at finding an answer to the thesis question of whether working in asymmetrical pairs led to a larger or smaller improvement, on a final grammar test, than the improvement of the rest of the students in the class, who were working individually, and thus formed a control group for the study.

  The result was that the students in three out of four asymmetrical pairs improved their results more than the control group. Since one of the students in the fourth asymmetrical pair had been absent, they had only been working together during half the period of the study. This probably explains why their improvement was only on the same level as the improvement of the students in the control group. The answer to the thesis question is therefore that working in asymmetrical pairs led to better results on the final grammar test, than working individually. If the results of the participating students are divided into different groups, we also find that the students with the lowest results on the initial grammar test were those who improved their results the most, which could possibly be explained by a better room for improvement.

  Due to the short time range of the study, it was limited to one class, and the generalizability of the study is hence very low. However, it could potentially serve as a pilot study for larger research projects. My main idea of future research is thus to expand the study to a larger number of students. It would also be interesting to incorporate students on all levels of achievement into a similar research project.

  This work incorporates predominant teaching science theory, such as socio-cultural theories, and influential second language acquisition theory, such as the input hypothesis, the output hypothesis and focus on form instruction.

 • 407.
  Lidén,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Jonas,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Bilden av Crassus: Hur olika perspektiv och infallsvinklar påverkar synen på Crassus militära duglighet1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen granskas hur författare med olika syn på historien och olika ämnesval för sitt skrivande påverkas av sina utgångspunkter. Objektet för de åsikter som studeras är Crassus duglighet som fältherre. De slutsatser som dragits är att såväl historiesyn som ämnesval påverkar författarnas syn på fenomenet. Den enda enskilda kategori där effekten av denna påverkan kan sägas vara klarlagd är dock den som omfattar de som studerat Persiens historia. Dessa är genomgående kritiska till Crassus som fältherre.
 • 408.
  Liliekvist, Linnea
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Bilder för fria barn - Gestaltade värderingar i bilderbokens bilder2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bilderboken har sitt ursprung i upplysningstidens bildningssträvande och har sett som ett utmärkt verktyg för att socialisera barn. Bilderboksproduktionen har ökat i Sverige de senaste åren och nya förlag som profilerar sig mot en ökad mångfald, demokrati och jämställdhet har dykt upp. Syftet med min uppsats har varit att undersöka vilka värderingar, normer och ideal som fokuseras i bilderbokens bilder och hur gestaltningen av dessa ser ut, samt hur den har förändrats från 1945 fram tills idag. Men även att undersöka vilka böcker som publiken kommer i kontakt med. Som utgångspunkt för min undersökning har jag använt mig av litteratur om barnböcker samt Göran Sonessons Bildbetydelser: inledning till bildsemiotiken som vetenskap för att se hur värderingar kommuniceras i bilderböckerna. Jag har undersökt och jämfört 12 bilderböcker utgivna mellan 1947 och 2007. Vad jag i min undersökning har kommit fram till är att det redan 1945 i och med den moderna bilderbokens genombrott fanns en strävan efter ökad jämlikhet och mindre auktoritet i bilderboken. Till en vis del var gestaltningen av könsroller medveten, men exempelvis yrkesroller var tydligt könsbundna. Sedan 1960-talet har receptionsaspekter varit viktigt och många böcker skildrade då en social verklighet. Under 80 och 90-talen gestaltades få kvinnor, men påtagligt traditionellt manliga män fokuserades och bilderboken var inte politiskt eller socialt inriktad. Idag syns en annan medvetenhet när det gäller etnicitet, individualisering, genus och sexualitet som inte tidigare har varit aktuell och bilderboken har en större bredd i gestaltning. Närvarande vuxna och gemenskap fokuseras, vilket inte syns i exempelvis Känner du Pippi Långstrump? från 1947, då antiauktoritära vuxna var viktiga att visa. Det är även en mer detaljerad miljöbeskrivning och mer storstadsmiljöer i dagens böcker. Jag menar att bilderna i bilderböcker alltid säger något och förmedlar värderingar, delvis utöver texten, oavsett om det finns en pedagogisk strävan med boken eller inte.

 • 409.
  Linda, Arnoldsson
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Die Motive Leben und Tod im Roman Homo Faber1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [de]
  Den här uppsatsen i tysk litteratur behandlar Max Frischs roman “Homo Faber”, med särskild inriktning på motsatsparen liv och död. Ett försök att tolka huvudpersonen Walter Fabers syn på livet har gjorts, där jag vill påstå att Faber i själva verket bara lever just därför att han fruktar döden så mycket. Teknik är det optimala i Fabers liv. Han föredrar maskinen framför människor och tekniken blir till en image som han kam gömma sig bakom, och därmed undvika att komma i kontakt meed livet som är en del av döden.
 • 410.
  Lindau,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Harriet,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Etiopien, Somalia och Kubas alliansmöjligheter under kalla kriget 1948-1987: en prövning av teori och empiri-1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar varför kontakter knöts mellan supermakter och små stater samt huruvida små stater blev utnyttjade eller kunde utnyttja supermakterna under kalla kriget, dessutom diskuteras om det fanns vinnare och förlorare vid kalla krigets slut. Etiopien, Somalia och Kuba är de länder som tas upp och arbetet konstaterar genom litteraturstudier att supermakterna knöt kontakter som ett led i maktbalanspolitiken medan de små staterna försökte skaffa sig ekonomiska och militära fördelar. Starka tredjevärldenstater kunde utnyttja kalla kriget. Etiopien och Kuba var vinnare under kalla kriget men Etiopien fick i slutet av perioden sälla sig till Somalia i förlorarnas skara.
 • 411.
  Lindberg, Annie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. Det tyskinfluerade landskapsmåleriet i Sverige vid denna tid brukar i allmänhet förknippas med bland annat Marcus Larsson, Edvard Bergh, Gustav Rydberg, Kilian Zoll och Alfred Wahlberg. Det är ytterst ovanligt att kvinnliga landskapsmålare nämns i svensk litteratur som behandlar Düsseldorf specifikt. Men kvinnor reste till Düsseldorf för att studera, Christine Sundberg, Sofie Ribbing, Jeanette Holmlund, Amalia von Schwerin, Josefina Holmlund och Vilhelmina Lagerholm är några exempel. Men de ägnade sig nästan uteslutande åt genremåleri. Att så få kvinnor ägnade sig åt landskapsmåleri i Düsseldorf berodde alltså inte på att det inte fanns några kvinnliga konstnärer där. För att en konstnär skulle kunna försörja sig på sitt yrke krävdes att man blev känd, bland annat genom utställningsverksamhet, positiv kritik eller genom meriterande uppdrag. Landskapsmålningar målades för en anonym publik och måste ställas ut till skillnad från till exempel porträtt som oftast var beställningsuppdrag. Det var därför svårare att försörja sig som landskapsmålare, åtminstone för kvinnliga konstnärer. Många av dem höll sig och hölls på en amatörmässig nivå. Med tanke på kritiken mot kvinnliga konstnärer är det inte heller konstigt att så få ägnade sig åt det och höll sig inom accepterade motivgenrer för kvinnor. Kvinnor förväntades gifta sig för att sedan ta hand om hem och barn, därför förblev vissa kvinnliga konstnärer ogifta och kunde därmed ägna sig helt åt måleriet. Trots düsseldorfskolans tradition att färdigställa verket i ateljén var utomhusstudier viktiga för att skapa en trovärdighet i detaljerna men det ansågs inte passande för en kvinna att ensam vistas ute i naturen för att teckna. Många kvinnliga konstnärer ägnade sig åt genremotiv, porträtt, stilleben, interiör- och blomstermotiv där man jobbade i mindre format än i landskapsmåleriet vilket gjorde det mer lätthanterligt om man som många kvinnor inte hade tillgång till ateljé. Detta var också motivgenrer som var accepterade som ”kvinnliga” där försjunkenheten i detaljer ansågs passa kvinnans natur. Till skillnad från den storslagna, vilda och otämjda naturen som landskapsmåleriet skulle skildra. De flesta av de kvinnliga landskapsmålarna blev ständigt jämförda med sina lärare och fick inte en chans att verka i egen rätt. Med stöd av jämförande bildanalyser mellan de kvinnliga landskapsmålarnas verk och deras manliga lärares vill jag hävda att kvinnorna i lika hög grad som männen lyckats förmedla det som blivit den gängse uppfattningen om vad som är typiskt för düsseldorfskolans landskapsmåleri.

 • 412.
  Lindberg, Susanne
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  The Murdering Hero - A Study of Heroism in Orson Scott Card's Ender's Game2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The essay intends to problematize the notion of heroism in Orson Scott Card’s Ender’s Game by contemplating the hero himself as well as his enemies. Particular focus will be placed on the good and evil dichotomy, arguing that it is essential to the heroic tale since the hero is supposed to fight evil and foster good. Seeing that Ender is also a murderer, the matter debated will be that he both is and is not a hero.

 • 413.
  Lindblad,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Per,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tidiga industriprojekt i Halmstadtrakten: (kring några lokala manufakturprojekt under 1700-talet)1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen skall ge en översikt över de manufakturanläggningar, som växte fram i Halmstadtrakten under 1700-talet. Framväxten och utvecklingen insättes i ett större ekonomiskt politiskt sammanhang. I uppsatsen görs jämförelser mellan de olika lokala anläggningarnas förutsättningar och den roll de kom att spela i regionen.
 • 414.
  Lindblad, Pär
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Manufakturerna i Halmstadregionen under frihetstiden: ur entreprenörs- och finansieringsperspektiv2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar manufakturgrundandet i Halmstadregionen under frihetstiden. Syftet är främst att lyfta fram grunderna och de förutsättningar och begränsningar dessa hade i form av den statliga politiken, finansieringsmöjligheter, lokala förhållanden och socialt kontaktnät. Genom att applicera tillämplig teori på materialet görs försök att i schumpetersk anda urskilja enskilda "entreprenörer" bland manufakturgrundarna. Uppsatsen pekar på, att några av manufakturgrundarna kan betraktas som "entreprenörer" genom sitt nytänkande och tillvaratagande av förutsättningar. Etableringarna kan dessutom sägas ha påverkat regionen under verksamhetstiden, vad gäller sysselsättning och inblickar i nya produktions- och konsumtionsmönster.
 • 415.
  Linderholm, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Förbudsomröstningen 1922-en jämförelse mellan Halmstad och Jönköping1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  1922 röstade svenska folket med knapp majoritet mot ett rusdrycksförbud i en folkomröstning. Uppsatsen behandlar de aktörer som medverkade i förbudsdebatten, och avgränsningen i tid är mellan 1900 och 1922. Den innehåller en närmre studie av hur frågan utvecklades i Halmstad och Jönköping. Uppsatsen bygger på primärkällor i form av nykterhetsorganisationers protokoll, dagstidningar från den aktuella tiden och litteraturom folkrörelserna och förbudsomröstningen. Teorin var att inte bara de uppenbara aktörerna, nykterhetsorganisationerna, de politiska partierna och arbetsmarknadens parter, spelade roll i hur frågan utvecklades utan att även dagspressen var viktig. Teorin kunde verifieras genom en komparation mellan Halmstad och Jönköping. Komparationen visade att trots lika yttre omständigheter var jönköpingsborna betydligt mer förbudsvänliga än folket i Halmstad. Jönköpings-Posten visade sig propagera för ett förbud, medan Hallandsposten var mot. Slutsatsen blev att den lokala dagspressen var en av förbudsdebattens viktigaste aktörer.
 • 416.
  Lindfors, Caisa
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Inställningen till svenska kvinnors rätt till yrkesarbete: fokus på krisåren 1930-331999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen var att med hjälp av både källor och litteratur ta reda på hur inställningen var i Sverige under krisåren i början av 1930-talet till gift kvinnas rätt till arbete. I uppsatsen behandlas såväl Sverige som Halmstad. Det är främst soc. kvinnor och Fredrika-Bremer förbundets åsikter som uppsatsen har fokuserats kring. När det gäller teori och metod så lades tyngdpunkten på mentaliteten och synen på kvinnor än på det rent politiska budskapet. Slutsatsen blev att kvinnorna såg det som en själklarhet att de inte skall diskrimineras rån arbetsmarknaden. Männen försökte så länge som möjligt att hålla fast i det gamla synsättet att kvinnor hemma i köket.
 • 417.
  Lindgren, Lennart
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Etrusker: Från mystiker till miljöförstörare.2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen handlar om etruskerna och hur de har beskrivits över tiden. Forskningen bygger på litteraturstudier från olika epoker, främst 1800- och 1900-tal fram till 1990. Eftersom kunskaperna om etruskerna varit begränsade har teorier om ursprung och språk varierat. Bristen på kunskap har givit utrymme för både spekulationer, idylliserande och pseudovetenskap. De nationalistiska strömningarna på 1800-talet påverkade forskarnas syn och gav upphov till en strid om ursprunget. På 1900-talet övervägde bilden av ett mystiskt folkslag med egenartade vanor. I modern tid har mystiken tonats ned och fokus förflyttats till kulturen samt även miljö- och kvinnofrågor. Senare tiders syn på etruskerna är starkt påverkade av den italienske forskaren Massimo Pallottino. Han är av åsikten att ursprunget är mindre viktigt och fokuseringen är nu på den kultur som växte fram på italiensk mark. Som aktör är Pallottino utomordentligt betydelsefull för den nutida bilden av etruskerna.
 • 418.
  Lindgren, Lennart
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kilskrift: Skriften och samhället1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen bygger på litteraturstudier och belyser kilskriften, dess betydelse för olika samhällen samt faktorer som bidrog till dess framväxt. Först beskrivs kilskriften och sedan sambandet med samhället. Därefter diskuteras vad som framkommit och slutsatser dras. Skriftspråket uppstod i Mesopotamien och uppfanns av sumererna med början ca 3400 f kr. Kilskriften användes i över 3500 år och till ca 15 olika språk. Skriftspråk uppstår inte förrän vissa förutsättningar finns i samhället. Dessa är främst överskott, specialisering och handel. Kilskriften växte fram framförallt på grund av behovet att kunna dokumentera handel och blev senare även ett verktyg för att administrera samhället. Kilskriften bidrog till kulturell kontinuitet under skiftande förhållanden. Vårt alfabet har indirekt utvecklats genom användning av kilskriften.
 • 419.
  Lindh, Martin
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Svensson, Gustaf
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Strategic Alliances: Sucessfactors in early development2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  In the world of business the rate of development has changed. Time from product introduction to death has increased. Many companies can't handle this alone so they cooperate with other companies. In this essay the authors have examined the phenomenon strategic alliances in general. The purpose of the essay is to identify sucessfactors in early development of strategic alliances. The result of the essay is six successfactors. By setting up criteria's for a future partner a better basis for the co-operation can be established. By lifting the co-operation out from the holding companies the alliance can act independently. Goals and visions in the alliance should be created and developed through interaction between the staff and management. Learning is a basic condition for successful co-operation in the alliance. When recruiting personnel the specific conditions of the strategic alliance should be considerated. In the initial stage power and control should be minimized.
 • 420.
  Lindholm, Cizzi
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Stanislavskij & Brecht - en teaterteoretisk jämförelse ur ett idéhistoriskt perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns både skillnader och likheter mellan Stanislavskij och Brecht. En av de tydligaste är att de har olika ismer i grunden, Stanislavskij är naturalist och Brecht är realist. Dessa ismer gränsar till varandra i det att de båda vill ge en så realistisk bild av verkligheten som möjligt, men tar olika vägar i synen på verkligheten och hur denna ska avbildas på bästa sätt. Där Stanislavskij vill ha total inlevelse vill Brecht fjärma och hålla distans. Där Brecht bara låter skådespelaren ge utlopp för sina känslor i det inledande repetitionsarbetet låter Stanislavskij känslan vara med som en röd tråd genom hela processen från rollskapande till färdig föreställning. Jag har även kommit fram till att politiken, i synnerhet kommunismen och den socialistiska realismen, tilläts större utrymme hos Brecht än hos Stanislavskij. Vidare ansåg både Stanislavskij och Brecht att publiken hade en jämförelsevis stor roll i teaterns varande. Brecht menade att publikens möjlighet till kritisk eftertanke var det viktigaste för teatern i det stora hela, detta samtidigt som underhållningsfaktorn vägde tungt. Stanislavskij å sin sida strävade istället efter publikens beständiga upplevelse av den verklighet som skådespelarna åskådliggjorde på scenen, för honom var det viktigare att publiken trodde på vad de såg än att de blev roade.

 • 421.
  Lindqvist, Jessika
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Erotik och Pornografi i spelfilmer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om sexualitet och sexuella normer i vårt samhälle och kring sexuella bilder på spelfilmer. Om man kan visa starka sexuella bilder i spelfilmer utan att man går över normernas gränser och hur långt man kan gå innan man gör det. När lagstiftningen anser att bilderna blir ett brott emot lagen eller när censur lagen går in och klipper bort scener. Det ingår även en analys på Larry Clarks filmer Kids, Bully och Ken Park, där alla filmerna har starka sexscener med tonåringar. Jag har valt att sätta bilderna i olika kontexter för att finna ut vart gränsen går innan en erotisk bild blir pornografi.

 • 422.
  Lindqvist, Jessika
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Erotik och Pornografi i spelfilmer: Sexuella bilder från Kids, Bully och Ken Park i olika kontexter, blir bilderna verklighet eller fiction?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den här uppsatsen handlar om sexualitet och sexuella normer i vårt samhälle och kring sexuella bilder på spelfilmer. Om man kan visa starka sexuella bilder i spelfilmer utan att man går över normernas gränser och hur långt man kan gå innan man gör det. När lagstiftningen anser att bilderna blir ett brott emot lagen eller när censur lagen går in och klipper bort scener. Det ingår även en analys på Larry Clarks filmer Kids, Bully och Ken Park, där alla filmerna har starka sexscener med tonåringar. Jag har valt att sätta bilderna i olika kontexter för att finna ut vart gränsen går innan en erotisk bild blir pornografi.
 • 423.
  Lindsmyr, Christina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Jane Austen - Pride and Prejudice2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Two hundred years later it still affects us

 • 424.
  Lindström, Britt-Marie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Time and Tide Wait For No Man: Telicity and the English Verb2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Telicicality in verbs refers to the events performed by the verbs. Thus it points out the semantic aspect of verbs rather than their form. If the event of a verb phrase can be understood having an inherent culminating point, then the verb is said to be telic, but if the event of a verb phrase does not hold a culmination point the verb is said to be atelic. The word telic comes from the Greek word telos and means end, so the event of a telic verb reaches a sharp end, it culminates. In the atelic case the performance of the verb does not reach a sharp end point but simply ceases, fades away or is cut of by the event of a new verb, which does not belong to the performance of the first one. The distributive reference held by nouns can be transferred to the verbal domain, says the linguist Victoria Fromkin, and help defining verbs as telic or atelic, although the distributive reference of nouns is not a defining property. Still, atelic verb phrases are supposed to refer distributively, whilst telic do not. This means that the event of an atelic verb can be divided into smaller units, which still perform the same event. Telic verbs do not refer distributively. The aim of my study is with reference to the analysis made by Victoria Fromkin to investigate if the concept of telicicality holds.
 • 425.
  Lindström, Kristine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Comment l’interprétation peut-elle être individuelle?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [fr]
  Detta är en uppsats om den individuella tolkningen. Efter en presentation av några intressanta tolkningsteorier har jag analyserat hur man kan med hjälp av en inspirationskälla, tolka olika saker på skilda sätt. Jag har tagit mig hjälp av Khalil Gibrans bok Profeten, valt vissa utdrag, sedan presenterat dessa ur tre olika perspektiv. Mitt mål och syfte är att visa att vi människor tänker olika mycket beroende på i vilket skede i livet vi befinner oss. Vår livssituation är viktig för tolkningen eftersom vi påverkas av både den och andra människor. Jag vill också visa hur man kan vara kreativ genom att läsa/skriva om den poetisk estetiska litteraturen.
 • 426.
  Lindström, Veronica
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Weimar als Kulturstadt Europas 19991999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [de]
  Die kleine Stadt Weimar im Bundesland Thüringen, Deutschland, ist die Kulturstadt Europas 1999 und das Zentrum der klassischen deutschen Kultur. Der kulturhistorische Wert kann in drei Zeitalter eingeteilt werden: Die Weimarer Klassik mit einem literarischen Schwerpunkt und Berühmten wie Goethe und Schiller. das musikalische Zeitalter mit z.b. Liszt und schliesslich Das dritte Weimar, wo Architektur und Baukunst im Zentrum standen. Es gibt auch dunkle Seiten in der Geschichte Weimars, als Weimar das Zentrum des deutschen Nationalismus und Nazismus war. Die Weimarer Republik, die starke Stellung des Nationalsozialismus und das Konzentrationslager Buchenwald setzen der hellen humanistischen Kultur Weimars einen Dämpfer auf, aber sie gehören auch zur Weimarer Kulturgeschichte. Das Kulturleben des heutigen Weimars ist immer noch sehr lebendig. 1999 finden bedeutende Jubiläen in Weimar statt, z.b. der 250. Geburtstag Goethes, der 240. Geburtstag Schillers und verschiedene Veranstaltungen und Projekte werden angeboten. Weimar ist die kleine aber Kosmopolitische Stadt mit einer grossen Geschichte.
 • 427.
  Lundby, Annika
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Linguistic Differences in Casual and Formal Speech in the TV Series This Life2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The aim of this study is to show if the characters in the TC series This Life change the way they speak depending on certain variables such as situation and their social position. This study looks at changes in pronunciation, grammar and vocabulary depending on these variables.
 • 428.
  Lundell, Frida
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Liftarens Guide, från bokstäver till sifferkod2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats har jag gjort en intermedial adaptionsanalys av Douglas Adams roman The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy och Hammer and Tong´s filmatisering med samma titel. Den teori som främst legat till grund för min analys är Roland Barthes strukturalistiska teori om de narrativa funktionerna, och jag har även använt mig av forskaren Brian McFarlane som har vidareutvecklat Barthes teori för att anpassa den för adaptionsstudier när roman blir film. Jag valde att fokusera på de narrativa funktioner som Barthes benämner som kärnfunktioner, vilka är de som utgör berättelses grund. I och med kärnfunktionerna och deras potentiella förändringar studerade jag även hur romanens tema blivit påverkat av trasformationen.

  Min frågeställnig var följande:

  – Vilka kärnfunktioner finns i romanen?

  – Vilka kärnfunktioner finns i filmen?

  – Skiljer sig kärnfunktionerna åt och i så fall på vilket sätt?

  Jag tittade även närmare på katalysatorerna och sättet de förankrar berättelsen i den fiktionella världen. Jag undersökte främst hur filmskaparen förmedlar den bakgrundsinformation som hjälper till att skapa trovärdighet åt berättelsen i filmen i jämförelse med hur samma information förmedlas till läsaren i romanen. Även här studerade jag hur de olika förändringarna påverkade berättelses tema. De sista punkterna i min frågeställning löd som följer:

  – Hur presenteras bakgrundsinformationen i filmen i jämförelse med romanen?

  – Påverkar eventuella ändringar i kärnfunktionerna och i presentationen av bakgrunden berättelsens tema?

 • 429.
  Lundgren, Johan
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  René Magritte dans ses rapports avec André Breton et le surréalisme1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [fr]
  Målet med uppsatsen är at studera den belgiske konstnären Reé Magrittes ideér i relation till surrealiströrelsen i Paris och dess grundare André Breton. Mot bakgrund av väl dokumenterade meningsskiljaktigheter mellan de båda utreds vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt. Uppsatsen inleds med att belysa surrealismens uppkomst samt att presentera Magritte och Breton. I diskussionen ges en bild av Magrittes idéer om konsten och dess roll i samhället ställt mot Bretons surrealistiska grundidéer. Utifrån de konflikter som uppstod görs även jämförelser på det personliga planet.
 • 430.
  Lundgren, Johan
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Teachers' and pupils' attitude toward English: A study of teaching and learning preferences in two Swedish 15-year-old secondary school classes.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Secondary school pupils in Sweden studying English are very interesting informants from a second language acquisition research point of view. Their situation is especially fascinating considering the amount of input they receive from the media in proportion to the input received during English lessons. The English language permeates the flow of information in Swedish media in the form of American music, movies and sitcoms and we must expect this to affect the pupils in secondary schools. The aim of this study is to compare attitudes toward the English language between teachers and pupils in two ninth grade classes. The primary focus is put on the informants' views on formal vs. informal teaching and learning. The two classes under investigation are compared and analysed in the light of their teachers' attitudes. The pupils are also questioned about their personal goals in their English studies to get information about the nature of their motivation.
 • 431.
  Lundin,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Sven-Olof,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Danskt godsägande i Halland 1645-17251996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar den danska adeln och dess godsinnehav i Halland 1645-1725. En kortare bakgrundsbeskrivning till det svenska övertagandet av landskapet ges också. Uppsatsen konstaterar att det inte förekommit några direkta åtgärder, sanktionerade av det svenska riksrådet, som syftat till att aktivt fördriva danskarna ur provinsen.
 • 432.
  Lydevik, Maria
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Racism Through a Child’s Eyes: A Postcolonial and Didactic Analysis of The Bluest Eye and To Kill a Mockingbird2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, I will analyse two main characters in The Bluest Eye and To Kill a Mockingbird based on their perspective on race. My main focus is on the use of a child’s point of view as a narrative technique. This essay also looks at how To Kill a Mockingbird and The Bluest Eye can be used to discuss racial issues in schools linked to national objectives for upper secondary education. The analysis will focus on how children’s points of view are used in conjunction with the themes of race and Otherness in To Kill a Mockingbird and The Bluest Eye. I will use previous research on related issues to add different perspectives and ideas to my discussion.

  By using a close reading method and by employing a postcolonial theoretical perspective, I have come to the conclusion that the innocent perspective of Claudia and Scout as narrators is employed as a means of social and political critique against racial segregation in the America of the 1930s and 1940s. I come to the conclusion that teachers’ attitudes are important in transmitting equality values to students and that these books would work well in teaching situations which discuss racial stereotyping or similar issues.

 • 433.
  Långsjö, Johannes
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Djävulen i Moskva: En studie av djävulsbilden i Bulgakovs Mästaren och Margarita2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats har som syfte att närmare studera den mångtydiga djävulsbilden i Bulgakovs mästaren och Margarita. Detta har gjorts med en intertextuell analys där jag jämför Bulgakovs Djävul med Goethes Mefistofeles, kristendomens Satan/Djävulen, den ryska folksagan och den ortodoxa djävulstraditionen, Dostojevskijs Djävul i Bröderna Karamazov och Gogols Petersburgsmodeller. det finns gott om likheter med andra djävulsgestalter men skillnaderna är kanske ännu viktigare. Woland är absolut ingen traditionell Djävul. Uppsatsen försöker även svara på frågan om varför dyker Djävulen upp i Moskva. Två teorier tas upp, först en teori om hur Djävulen rensar upp inom Moskvas litterära scen. Den andra teorin handlar om hur Bulgakov med Djävulens uppdykande försöker gå i polemik mot den anti-religiösa hållning Moskva intagit.
 • 434.
  Löfquist, Mikael
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Jim Jarmusch och filmmusik2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 435.
  Lönnaeus, Jens
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ordet - tidernas språk i svenska Bibeln2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan man studera svenska språkets utveckling från renässansen fram till våra dagar? En metod är att utgå från en text, vars innehåll är oförändrat men vars språkliga form har förändrats genom tiderna vid ett antal översättningar. Finns det då någon sådan text?

  Bibeln är enligt kristen tro detsamma som Guds ord, och som sådan stående över tiden. Detta innebär att man vid översättning av bibeln koncentrerat sig på att bevara textens mening och budskap. Detta kan dock uppnås på olika sätt: Ett sätt är att försöka vara bokstavstrogen, dvs översätta så ordagrant som möjligt, ett annat är att sträva efter att återge textens anda på det samtida språkbruket. Båda metoderna har använts vid översättningar men ingen är invändningsfri.

  En annan svårighet är att texten skrevs för så längesen att vi kan ha svårt att tänka oss in i den tidens världsbild. Detta kan göra det svårt också att fånga textens anda.

  Trots alla svårigheter tycks textens budskap vara bevarat under nästan tvåtusen år. Detta kan man se genom att jämföra de olika svenska bibelöversättningarna dels med grundspråken, dvs hebreiska och arameiska för Gamla testamentet respektive grekiska för Nya testamentet, dels med antika skrifter som inte använts vid översättningarna.

  Jag har valt att arbeta med förändringar i språkdräkten av fyra bibelöversättningar som gjorts sen renässansen: Gustav Vasas Bibel från 1500-talet, Karl XII:s bibel från 1700-talet, Kyrkobibeln från 1917 och Bibel 2000.

  Den fjärde, Bibel 2000 intar en intressant särställning, dels därför att den speglar den snabbare språkförändringen i vår tid, dels för att det är den sista översättning som staten initierat men som nu används i den ”fria” svenska kyrkan. Utifrån ett antal kända bibeltexter har jag analyserat ordval, satsbyggnad m.m. i de olika översättningarna.

 • 436.
  Magnusson,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Marianne,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Simkonstens historia- Babysim1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen handlar om simkonstens historia. Den behandlar också framväxten av simskolor i Sverige och tar upp babysimningen som fenomen och ger en översikt på vart impulserna kommit ifrån. På det lokala planet behandlar uppsatsen Simklubben Laxen ( i Halmstad) dels historiskt och dels hur simskolor och babysimning blivit en del i klubbens breddverksamhet.
 • 437.
  Magnusson, Inger
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Jag tänker på Marianne Lindberg de Geer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att se närmare på Marianne de Geer (född 1946). Genom ett antal bildanalyser ska jag försöka kartlägga vad som händer med uttrycket i Marianne Lindberg de Geers självporträtt när förlagan redan är ett existerande konstverk. Vad är det som ligger bakom uttryckets skiftningar, om det nu finns några sådana? Finns det en förklaring i förlagans kontext? Hur påverkar konstkritikerna uttrycket genom at förmedla vidare till sina tankar till publiken? Jag vill ge en övergripande bakgrund till MLDGs tema jag tänker på mig själv, med syftet att förklara dessa bilder på ett bildmässigt plan. Vad handlar de egentligen om?

 • 438.
  Magnusson, Susanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Hotellkonst: Tre fallstudier: Quality Hotel 11, Göteborg, Hotell Tylösand, Halmstad, Copperhill, Åre2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här undersökningen har jag granskat hotellkonsten och dess betydelse, dels vad den betyder för hotellens profil men även om det finns något annat budskap. Idag är det fler och fler hotell som börjar använda olika strategier för att förstärka hotellet profil och konst är en av dessa inriktningar. Jag har undersökt tre olika hotell som är belägna i Sverige och på de här hotellen är det konsten som står i centrum. Hotellkonstens syfte har förändrats under tid. Från att vara något dekorativ och med syfte att skapa hemkänsla är dagens syfte, för konsthotellen, att vara uppseendeväckande. Hotellkonstens uppgift är att ge hotellet en speciell identitet samtidigt ska konsten skapa kontakt med gästen som ska börja fundera, diskutera och få en slags relation till hotellet. Resultatet av undersökningen visade att konstens betydelse för hotellet var stor. Att konsten är så viktig för hotellets profil är ett resultat av att den konstansvarige har haft stort inflytande när det gäller valet av konst. De har näst intill fria tyglar och det har gett konsten större utrymme, ett mer personligt yttryck och med syftet att skapa relationer till betraktarna. Den konstansvariges målsättning med konsten är bland annat att skapa en helhet med hotellet. På så sätt snävas eller breddas hotellens målgrupper, vilket har resulterat i att undersökningens hotell är väldigt varierande i relation till varandra. Dock är varken konst eller hotellboende gratis och denna undersökning visar att oavsett om hotellen riktar sig till en snäv målgrupp eller en bredare så har de ekonomiska förutsättningarna stor betydelse för målsättningen med hotellkonsten.

 • 439.
  Malm, Sara
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Liv är handling.: Komparativ studie av Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Edgar Allan Poes "Det skvallrande hjärtat"2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En jämförande analys av Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Edgar Allan Poes "Det skvallrande hjärtat", ur ett psykoanalytiskt och strukturalistiskt perspektiv. Båda verken utgår ifrån en huvudkaraktär och ett mord som de begår. Jag har valt att, utifrån ett strukturalistiskt perspektiv, försöka tillämpa detektivstrukturen och se hur författarna förhåller sig till den. Jämför även huvudkaraktärernas beteende före, under och efter morden ur ett psykoanalytiskt perspektiv för att kolla på skillnader och likheter.

 • 440.
  Malmqvist,
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kerstin,
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Andelsföreningen Brittedals Kraftverk u.p.a.1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Elektrifieringen av den svenska landsbygden är en viktig komponent i Sveriges 1900-tals historia. Föreliggande uppsats behandlar en liten del av denna elektrifieringsprocess, nämligen hur ett utpräglat landsbygdsområde i norra Skåne fick till gång till elektrisk energi på 1920-talet. Uppsatsen beskriver hur Andelsföreningen Brittedals Kraftverk bildades, hur linjenät och kraftverk byggdes samt hur verksamheten fram till idag har utvecklats. Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Sydkraft, var, och är fortfarande, den dominerande producenten av elektrisk energi i Sydsverige. Uppsatsen behandlar relationen mellan Brittedal och Sydkraft. Den svenska energipolitiken har, främst efter 1950, haft rationaliseringar och sammanslagningar av mindre enheter på sitt program. Hur den svenska energipolitiken påverkat Brittedal behandlas även. Slutligen diskuteras det faktum att Andelsföreningen Brittedals Kraftverk fortfarande lyckas bibehålla sin ställning som en liten, självständig förening för produktion och distrubition av elektrisk energi.
 • 441.
  Manirambona, Marie-Rose
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Le rôle de Léopold Sédar Senghor dans la francophonie et dans le mouvement littéraire " la négritude".2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 442.
  Markow, Catarina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Varför dödar Bateman?: En studie av den postmoderna tillvaron, individen och abjektionen i “American psycho” en roman av Bret Easton Ellis2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats syfte har dels varit att redogöra för den postmoderna tillvaro och det postmoderna tillstånd som framställs i romanen, dels att redogöra för de reaktioner och motreaktioner denna tillvaro och detta tillstånd genererar. Ämnet har behandlats ur ett sociologiskt och psykoanalytiskt perspektiv vilket å ena sidan inneburit en analys av samhället sådant det framställs och dess inverkan på den enskilde individen. Å andra sidan har det inneburit en mer direkt individorienterad analys med tyngdpunkt på abjektionen. Ytterst har uppsatsen resulterat i ett försök att belysa en existentiell problematik, rörande hur människan överlever i en värld bestående av endast illusioner. I “American psycho” går denna överlevnades väg genom fasan, döden och återfödelsen.
 • 443.
  Markus, Marcia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Politeness in Interaction: An analysis of politeness strategies in online learning and teaching2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Teaching and learning online has become widespread but for some teachers there are a number of challenges involved.  This study looks at politeness strategies used in teacher-student and student-student interaction, to what extent they are used and what effects these politeness strategies have on the communication as a whole.

 • 444.
  Marthinsen, Lina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Älskande par ur två kvinnors perspektiv - En jämförelse mellan Agnes von Krusenstjernas bok och Mai Zetterlings film2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In this essay I will make a comarison between Agnes von Krusenstjernas book (1934) and Mai Zetterlings film (1964), both titled ”Älskande par”. I will do this based on theories about queerness in film, comparing movies to the literature they are based on and intersectionality. I will also use Mariah Larssons book Skenet som bedrog (2006) about Mai Zetterling and Larssons analysis of the film “Älskande par”.

 • 445.
  Martinsson, Paul Heiskanen
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tidens Estetik – Analys av fyra Wong Kar-Wai filmer med utgångspunkt i Gilles Deleuzes filmfilosofi2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Estetiska studier med fokus kring tid, rum, minne och hastighet av filmerna Chungking Express, Fallen Angels, In the mood for love och 2046 med utgångspunkt i Gilles Deleuzes filmfilosofi.
 • 446.
  Martinsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Att bevara eller icke bevara. En analys av debatten kring orgelfasaden i S:t Nikolai kyrka i Halmstad2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen har varit att försöka finna en möjlig förklaring till varför Länsstyrelsen Hallands län och Halmstad kyrkliga samfällighet har så svårt att komma överens om vilken orgelfasad som skall finnas i S:t Nikolai kyrka. Hypotesen; kan parternas svårigheter att komma överens förklaras av olika syn på kyrkans historieskrivning, har prövats. Hayden Whites teori om metahistoria har använts och debatten placerats in i Whites modell. Av analysen framgick att parterna hade helt olika syn på kyrkans historieskrivning och att de hade helt olika profil enligt Whites modell. Länsstyrelsen använde sig av satirisk gestaltning, kontextuella argument och liberal ideologi. Samfälligheten använde sig av komisk gestaltning, organiska argument och konservativ ideologi. Enligt White har parter med helt skild profil svårt att komma överens och tenderar att fastna i diskussioner kring detaljer. Detta verkar stämma med striden kring orgelfasaden. Parterna har helt olika utgångspunkter för sin diskussion och har fastnat i en nu över fem år gammal diskussion kring själva orgelfasaden.
 • 447.
  Mathisson, Pierre
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Manligt och kvinnligt på humorscenen: En studie kring språk och kön inom komik2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my study was to determine whether there are any differences between the language that men use and the one that women use in a context that has not yet been studied. With the results of previous studies from other areas in mind I tried to ascertain if the stereotypes that exist about language and gender may also be transmitted to the comedy stage. I compared two stand-up comedians with opposite sex in a clip from a Swedish television show. The comparison was based on their body language, the use of nouns and verbs and on the length of their words. I used a combination of a qualitative and a quantitative method. In relation to previous studies the only aspect that corresponded with the result was the fact that women use more body language that men. As a final conclusion, there may be reason to believe that Stand-up Comedy, which started out as a male art form, has resulted in a style typical of the genre which later also was adopted by the female comedians.

 • 448.
  Mattsson, Catharina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Subject and Verb Agreement Is/Are a Problem for Swedish Upper Secondary Students2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The aim of this pilot study is to see what types of errors upper secondary school students make concerning subject and verb agreement and what the probable cause of these errors might be. Furthermore, the urpose is to see if the students improve their knowledge from the first year to the second year.
 • 449.
  Melkner Moser, Linda
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Rape and Silence in J.M. Coetzee's Disgrace2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses rape and silence in J.M. Coetzee’s novel Disgrace, with focus on how and why the characters Melanie and Lucy are silenced after being raped. Paying special attention to gender and race, as well as the novel’s South African context, an attempt is made to consider how rape is represented in Disgrace, and how this representation is related to the silence of Melanie and Lucy. The discussion’s theoretical framework is based on feminist theories on sexual violence and rape, as well as theory on cultural scripts, sexual scripts, and rape myths. This essay finds that the rapes in J.M. Coetzee’s Disgrace are representations of South Africa’s inverted racial power structures, and its traditional gender structures; structures that contribute to silencing Melanie and Lucy. This essay argues that Coetzee has deliberately activated South African cultural scripts in the text in an attempt to expose problematic viewpoints regarding gender and race in society, as well as in the reader.

 • 450.
  Melkner Moser, Linda
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Unreliable Narration and the Portrayal of Bertha Mason in Charlotte Brontë’s Jane Eyre2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates the narration in Charlotte Brontë’s Jane Eyre by applying narratologist Great Olson’s model of unreliable narration to Jane, the novel’s narrator. Further, the novel discusses how Jane’s reliability affects the portrayal of the character Bertha Mason. The essay argues that the narrator’s characterization of Bertha Mason is deliberately misleading.

6789101112 401 - 450 of 730
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf