hh.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 3079
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Bergholtz, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kalajdzic, Bianca
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Oro hos den perioperativa patienten: Bakomliggande faktorer och anestesisjuksköterskans åtgärder2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Omvårdnadsforskningen har visat att en majoritet av de perioperativa patienterna upplever oro som är direkt kopplad till anestesi och kirurgiska ingrepp. Syftet med denna litteraturstudie var att genom integrativ metod beskriva vad som oroar patienten i samband med anestesi samt att beskriva vad anestesisjuksköterskan kan göra för att lindra den perioperativa oron. I studien ingick 11 artiklar och under granskningen framkommer två tema som ligger till grund för resultatet: Faktorer som skapar oro samt Anestesisjuksköterskans möjligheter att minska oro. Resultatet kan komma att vara till nytta för anestesisjuksköterskan för att bättre kunna bemöta oro hos den perioperativa patienten och ge en god omvårdnad. Något som främjar patientens delaktighet, patientsäkerheten och som i förlängningen kan leda till kortare vårdtider.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 352.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Haraldsson, Caisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Högt tryck på hälsan: En metasyntes om hur glaukom påverkar livet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Glaucoma is a progressive chronic disease that slowly decreases visual perception. In order to optimize and individualize the care to people living with glaucoma, the ophthalmic nurse needs to understand the impact glaucoma has on daily life. The aim of this metha-synthesis is to present a synthesis of current research concerning experiences of living with glaucoma. The results of this metha-synthesis indicates that the feelings and experiences of living with glaucoma are coherent internationally. Glaucoma has both an emotional impact and an effect of the perceived autonomy. The treatment and regularly contacts with healthcare providers disturbs daily life. In order to improve the perceived health, persons with glaucoma need knowledge, how to cope with the different dimensions of the disease and the treatment. If the ophthalmic nurse, more efficiently could identify the areas in need of care, health promoted, check-up intervals prolonged, and the costs of healthcare reduced. Further research is needed concerning what persons living with glaucoma would prefer the healthcare to focus on, as well as the socioeconomic impact of their preferences.

 • 353.
  Berglund, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Granville-Self, Anette
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet i bemötandet av patienter på en vårdcentral2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health literacy is the patient's cognitive ability to understand and apply health information. According to Henderson's nursing theory the nurse should understand and assist the patient who does not have sufficient motivation, knowledge or strength to independently achieve health. The aim of this study was to identify the district nurses' attitude to health literacy in their treatment of patients at a medical centre. The study was a qualitative interview study with an inductive approach. Five district nurses from three medical centres were interviewed using an interview guide based on semi-structured questions. A qualitative content analysis was performed and revealed the following theme; the district nurse encouraged patient participation through an approachable and committed approach to health literacy. Three categories were identified; strive for trust, adapt to the patient and encourage empowerment. The district nurses described that they strived to create insight and motivation to encourage them to participate in their own health care. None of the district nurses in this pilot study were familiar with the term health literacy. Despite this, they described that they understood that their patients had differing abilities in understanding and applying information. This pilot study offers a basis for a full-scale study of district nurses application of health literacy, customized to Swedish health care system. 

  Download full text (pdf)
  Magisteruppsats hälsolitteracitet
 • 354. Berglund, Marika
  et al.
  Jönsson, Ulrika
  Distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I takt med den ökande invandringen till Sverige möter distriktssköterskor allt oftare icke-svensktalande patienter, som söker hjälp i triaget på vårdcentraler. För att kunna gör en medicinsk bedömning och avgöra vårdnivå behöver det finnas en fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten. Distriktssköterskan behöver dessutom kunna förmedla information bland annat i form av egenvårdsråd till dessa patienter. Syfte: Att undersöka distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral. Metod: Studien är en intervjustudie baserad på tolv intervjuer. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman . Resultat: I resultatet framkom två kategorier: En utmanande kommunikation och Att kunna kommunicera på andra sätt. Distriktssköterskor berättade att de upplevde osäkerhet och oro för att missa en allvarlig åkomma på grund av språksvårigheter. De uttryckte även att bristen på tid utgjorde ett hinder i kommunikationen. Dessutom uppgavs ett antal olika kulturella faktorer som försvårade kommunikationen med icke-svensktalande. Distriktssköterskorna använde sig av uppfinningsrikedom och fantasi för att kunna kommunicera. De tog även hjälp av anhöriga som tolkade eller professionella tolkar.  Konklusion: Att kommunicera med icke-svensktalande vid triage är en utmaning för distriktssköterskor och kräver att distriktssköterskorna kan kommunicera på andra sätt. Ökade resurser i form av tid och lättare tillgång till tolk hade kunnat underlätta för distriktssköterskor som möter dessa patienter. Utbildning i transkulturell, kulturanpassad omvårdnad på grund- och specialistutbildningar inom omvårdnad skulle kunna öka förståelsen och kunskapen och därigenom leda till bättre förutsättningar för kommunikation.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 355.
  Berglöf, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kadin Klausner, Cecilia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  1177 Telefonrådgivning vid ögontillstånd - Ur ett sjuksköterskeperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 356.
  Bergman, Cilie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lorentsson, Kajsa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gåvan till liv: upplevelser av att donera en njure2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ge bort en del av sig själv för att förbättra livet för en annan människa, är att ge gåvan till liv. Levande njurdonatorers upplevelser kommer ofta i skymundan eftersom studier ofta fokuserat på mottagarens upple-velse av njurtransplantationen. Donationen beskrivs med både positiva och negativa upplevelser. De negati-va upplevelserna förknippas med fysiska och psykiska komplikationer efter donationen. De positiva upplevel-serna beskrivs som ökad livskvalitet och glädje inför att hjälpa en människa till ett bättre liv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva levande donatorers upp-levelser av att donera en njure från beslutsfattandet till tiden efter donationen. Studien genomfördes som en lit-teraturstudie, där 13 artiklar granskades och analysera-des. Resultatet visar att det finns flera faktorer, såsom oro inför mottagarens situation och oro inför sin egen framtid som påverkar donatorernas beslutsfattande. Det framkom även att både fysiska och psykiska upplevelser förekommer efter donationen. De fysiska upplevelserna var framförallt smärta, illamående samt ömhet och obe-hag runt operationssåret. Donatorns psykiska upplevel-ser efter donationen var vanligen oro inför mottagarens tillfrisknande, stress, depression samt nedstämdhet. Överlag upplevde donatorerna donationen positivt och var nöjda med sitt beslut. Mer forskning kring levande njurdonatorers upplevelser kan bidra till att sjuksköters-kor lättare kan stödja donatorer i donationsprocessen samt att blivande donatorer kan få en inblick i hur dona-tionen upplevs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 357.
  Bergman, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Emmelie, Johansson
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Intensivvårdssjuksköterskans smärtbedömning av en medvetslös patient2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning beskriver ofta att de under vistelsen upplevt smärta, vilket kan ge traumatiska minnen lång tid efter. Patienten är i regel ventilatorbehandlad och har en fluktuerande medvetandegrad eller är medvetslösa. Vid medvetslöshet har patienten inte förmåga att uttrycka sig verbalt utan andra sätt att tolka och bedöma smärta ska då användas. Syftet med denna studie var att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan evidensbaserat bedömer smärta hos en medvetslös intensivvårdspatient. En deskriptiv kvalitativ studie genomfördes. Fokusgruppsintervju med tre intensivvårdssjuksköterskor utfördes på en intensivvårdsavdelning i Västra Sverige och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intensivvårdssjuksköterskorna observerade och bedömde patientens ansikts-, kroppsliga- och fysiologiska uttryck. Teamet runt patienten och information av närstående ansågs viktiga vid smärtbedömning. Smärtanamnes och dokumentation var andra faktorer som gav förutsättning för bedömning. Avsaknad av bedömningsinstrument, tidspress och personalbrist utgjorde hinder för smärtbedömning. Bedömningen ansågs vara individuell beroende på erfarenhet, intuition, personlig tolkning och utvärdering efter smärtlindring. Implementering av smärtbedömningsinstrument kan leda till kontinuerlig och strukturerad bedömning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 358.
  Bergman, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Algotsson, Marcus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Effekten av 6 veckor unilaterala knäböj, med eller utan isokinetiskt motstånd, på power och sprinttid på is hos manliga ishockeyspelare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ice-hockey are physically demanding. To be able to perform during a game it is required thatthe players have a high maximum leg strength and power. A bilateral squat is a valid and widespread exercise for improving muscle strength and power in the legs. Even more specific forice-hockey is the unilateral squat. During an isokinetic movement the velocity is pre-set andtherefore constant, while the force can be altered during the movement. Most isokineticsystems have been designed for unilateral training, but in terms of isokinetic multi-jointexercises, such as the squat, there seems to be no research until this day.The purpose of this study was to examine the effect of six weeks unilateral strength training(squat), either through traditional or isokinetic training, on power-output and 17.3 m sprinttime on ice among male junior ice-hockey players.20 elite male ice-hockey players, 18-19 years of age, was randomly divided in two differenttraining groups. One group (QG) did isokinetic unilateral squats in 1080 Quantum, with anangle of 110o degrees in the knee joint. The other group (SG) did traditional unilateral squatsin a Smith-machine, also with an angle of 110o degrees in the knee joint. The period oftraining was set to six weeks. Both groups participated in pre- and post-tests consisting ofsprint on ice and peak power in unilateral and bilateral jump squats.A significant improvement was seen with QG in peak power performed on both legs(p=0,004). SG had a significant improvement in unilateral squat performed on the right leg(p=0,018). A tendency to significant improvement was seen with QG in the ice-sprint(p=0,059).Isokinetic unilateral squat in a Smith-machine with a concentric velocity set to 0,2m/sec andan eccentric velocity set to 4,0m/sec with a maximum force is an effective exercise toimprove power-output on two legs, perhaps also to improve sprint ability on ice, among icehockeyplayers. It is difficult to draw conclusion about the results from this study whetherisokinetic unilateral squats is an effective method to improve the power compared totraditional unilateral squats in a Smith-machine with maximum speed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 359.
  Bergman, Louize
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Carlsson, Jessica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Äldre personers upplevelse av att leva ensamma efter förlust av partner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förlora en partner är en dominerande händelse hos äldre och att bli ensam efter förlust av partner förändrar livet radikalt. Personer som efterlämnats behöver all hjälp och stöd de kan få för att hantera sin sorg och anpassa sig till den nya situationen som änka eller änkling. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelse av att leva ensam efter förlust av partner. Resultatet baseras på 17 vetenskapliga artiklar och analysen resulterade i två kategorier: känslor och tankaroch livsförändringar. I resultatet framkom att personer som blivit ensamma efter förlust av partner kunde uppleva ångest, oro, tomhet och meningslöshet. I studien framkom även upplevelser av att ha förlorat sin identitet och att känna sig ensam bland vänner och familj och en känsla av utanförskap i samband med gruppaktiviteter. Förlusten kunde öka risken för ohälsa men för en del individer innebar förlusten ett ökat välbefinnande. Därför är det viktigt att sjuksköterskan sätter sig in i varje unik individs situation för att kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad och stödja individen i att leva ensam efter förlusten av en partner. Med förändrade sociala roller och relationer kommer det i framtiden behövas ny forskning då upplevelsen av att leva ensam efter förlust av partner sannolikt kommer att förändrats.

  Download full text (pdf)
  ÄldresupplevelserVT13
 • 360.
  Bergman, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Veragua Velásquez, Dante
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att vara anhörig till en patient med traumatisk hjärnskada.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Individuals with traumatic brain injury can sustain chronical lasting sequalae’s. Relatives are often involved in their care and present during the whole process. Relatives also have an important role and responsibility in the everyday life. Aim: The aim was to describe relatives’ experiences of living with a next of kin with traumatic brain injury. Method: A general literary study was performed, where eleven articles were analyzed, with content analytic approach. Result: Four categories emerged from the result articles: to take responsibility and adopt different roles, to live in an uncertain and unpredictable situation, to receive support and to find own inner strength. It was a big strain for relatives to take on the caring role of supporting the traumatic brain injured. The uncertainty of the prognose, along with the lack of information and knowledge, putted the relatives in distress. The need of support was multidimensional where the initial support came from healthcare personnel and then from family and community. Relatives had to use own resources and inner strength to manage their situation. Conclusion: To ease life for relatives and traumatic brain injured, health care needs to have better strategies and the community better knowledge and understanding for the disease.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 361.
  Bergman, Stefan
  Research & development centre Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Co-Ordinating Care: The Role of the General Practitioner2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, no Suppl. 3, p. A20-A20Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The general practitioner (GP) has a unique role in the care of people with rheumatic disorders. The main possibilities lie within early detection of the rheumatic disease and knowledge in how to diagnose and treat common co-morbidities. The GP could also be a link between specialised rheumatology care and paramedical resources in primary care. There are however great differences in how care is organised in different countries and thus how the possibilities within primary care are utilised. Lessons could be learned from how GPs work in collaboration with rheumatologists and other caregivers in different settings, with the patients' best in focus.

 • 362.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital, Oskarström, Sweden.
  Management of musculoskeletal pain2007In: Baillière's Best Practice & Research: Clinical Rheumatology, ISSN 1521-6942, E-ISSN 1532-1770, Vol. 21, no 1, p. 153-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Chronic musculoskeletal pain is a major public health problem affecting about one third of the adult population. Pain is often present without any specific findings in the musculoskeletal system and a strictly biomedical approach could be inadequate. A biopsychosocial model could give a better understanding of symptoms and new targets for management. Identification of risk factors for chronicity is important for prevention and early intervention. The cornerstones in management of chronic non-specific, and often widespread, musculoskeletal pain are non-pharmacological. Physical exercise and cognitive behavioral therapy, ideally in combination, are first line treatments in e.g. chronic low back pain and fibromyalgia. Analgesics are useful when there is a specific nociceptive component, but are often of limited usefulness in non-specific or chronic widespread pain (including fibromyalgia). Antidepressants and anticonvulsants could be of value in some patients but there is a need for more knowledge in order to give general recommendations.

 • 363.
  Bergman, Stefan
  Research and development centre Spenshult, Oskarström, Sweden & Dept. of Clinical Sciences Lund, Section of Rheumatology, Lund University, Lund, Sweden.
  Number of Painful Regions and their Distribution Predicts Outcome of Pain in the General Population2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, Suppl. 3, p. A98-A98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Pain reported by a mannequin or predefined figure with body regions is important in evaluation of pain impact and development in general practice. Such reports are also of importance in classification of pain as being regional or widespread, as part of for example the 1990 ACR criteria for fibromyalgia. New proposed criteria for fibromyalgia have however omitted the evaluation of how painful regions are distributed and only focus on the number of regions.

  Objectives: The aim was to study if the number of painful regions and their distribution (regional or widespread) independently predicted chronic widespread pain in a 12 year follow up of a cohort from the general population.

  Methods: Within the Epipain-project a cohort of 2425 subjects from the general population in south Sweden answered a postal survey on pain and health. The questionnaire included a pain mannequin with 18 predefined regions. The number of regions was calculated and their distribution was analyzed with regard to ACR 1990 criteria for chronic widespread pain (CWP). Subjects were classified as having no chronic pain, chronic regional pain (CRP) or CWP. The survey was repeated after 3, 8 and 12 years. Odds ratios (Ors) for the independent variables pain distribution (NCP, CRP or CWP) and number of painful regions (0-18) with regard to report of CWP at follow up were analyzed with multiple logistic regression.

  Results: Report of CWP vs. NCP at 3, 8 and 12 year follow was independently predicted by both pain distribution and the number of painful regions. ORs for subjects with CWP at baseline were 6.3 (95% CI 2.3-17.2), 5.0 (95% CI 1.9-13.3), and 4.0 (95% CI 1.6-9.7) at respectively follow up. Corresponding ORs for number of painful regions at baseline were 1.4 (1.3-1.6), 1.4 (1.2-1.5), and 1.3 (1.2-1.4).

  Conclusions: Both the number of painful regions and their distribution (widespread or not) independently contributed to the prognosis for reporting chronic widespread pain in a 12 year follow up of pain development in the general population. This added prognostic value of pain distribution should be considered in evaluation of pain mannequins in general practice.

 • 364.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Psychosocial aspects of chronic widespread pain and fibromyalgia2005In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 27, no 12, p. 675-683Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To study the impact on health status as measured by SF-36 in groups of subjects having chronic musculoskeletal pain with different degree of generalization: No chronic pain (NCP), chronic regional pain (CRP), chronic widespread pain (CWP), CWP with a stricter 'Manchester' definition (CWP-M), and clinically defined fibromyalgia (FM). The study also examines the association between psychosocial and lifestyle background variables, and these pain-groups.

  METHOD: A cross-sectional study with a postal survey to 3928 subjects, constituting a representative sample of the adult general population, followed by clinical examination in a selected group of subjects with CWP. CWP and FM were diagnosed according to ACR 1990 fibromyalgia criteria. Health status was measured by SF-36 Health Survey.

  RESULTS: Patients with CWP, CWP-M, and FM were found to present with more severe impairment of health status than the other two population groups. Several psychosocial factors, such as belonging to a lower socio-economic group, being an immigrant, living in a compromised housing area, having lower educational level, experiencing lower social support and having a family history of chronic pain, were associated with the populations with CWP and FM.

  CONCLUSIONS: The spectrum of impact on health and association to background variables, with respect to a stricter definition of CWP, indicates that these factors are important to attend to in the understanding and management of CWP and FM.

  © 2005 Taylor & Francis Group Ltd.

 • 365.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital, Oskarström, Sweden.
  Public health perspective - how to improve the musculoskeletal health of the population2007In: Baillière's Best Practice & Research: Clinical Rheumatology, ISSN 1521-6942, E-ISSN 1532-1770, Vol. 21, no 1, p. 191-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Musculoskeletal disorders are the most common cause of long-term sick leave in several western countries and individuals with chronic musculoskeletal pain score very low on health status measurements. Musculoskeletal health is multidimensional and is best understood from a biopsychosocial perspective. Body structure and function interacts with personal and environmental factors, affecting the ability to perform activities and participate in society. Interventions aimed at the whole population must attend to the underlying causes of musculoskeletal disorders and promote a healthy lifestyle. Safe environments and activities could reduce the risk of traumatic events and also make participation possible for those with a disability. Public beliefs about musculoskeletal symptoms and consequences need to be changed in order to minimise fear and avoidance, which, together with other psychosocial factors, could lead to chronicity. Public awareness and identification of those at risk for the development of musculoskeletal problems could lead to early and properly timed management.

 • 366.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Spenshult Research and Development Center, Halmstad, Sweden.
  Bremander, Ann
  Spenshult Research and Development Center, Halmstad, Sweden.
  Lifestyle factors were seldom discussed with patients visiting a rheumatology clinic2013In: Arthritis and Rheumatism, ISSN 0004-3591, E-ISSN 1529-0131, Vol. 65, no Special issue, Supplement 10, p. S982-S983, Meeting Abstract: 2307Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/Purpose: There is increasing evidence that lifestyle factors are of importance for outcome of rheumatic diseases, and lifestyle interventions should be a natural part of management.

  The aim was to study if lifestyle factors (diet, physical activity, smoking and alcohol use) were discussed with patients on a regular visit to a specialized rheumatology clinic.

  Methods: A questionnaire was distributed to 318 patients visiting an outpatient clinic, and 223 (70%) responded. The questionnaire assessed if lifestyle factors (diet, physical activity, smoking and alcohol use) were discussed at the visit. If not, it also assessed if the patients themselves felt that this discussion would have been desirable.

  Results: The questionnaire was answered by 69 (31%) men and 154 (69%) women, and 69% were younger than 65 years. Diet was more frequently discussed with men (14.7% vs. 4.8%) although more women (11.6% vs 4.4%) would have desired it to be discussed. 83% of the patients did not consider that it was needed to discuss at all. Physical activity was discussed with 28% of the patients, without any significant difference between men and women. Only 8% of those not having this discussion thought that they needed it. Smoking was discussed with 15%, without any significant difference between men and women. Alcohol use was discussed with more men than women (15.9% vs. 4.0%). Of those not having this discussion 3% of the women but none of the men thought that they needed it.

  Conclusion: Although recommended as part of management, lifestyle factors are seldom discussed with the patients, and this discussion is not actively thought for by the patients. Lifestyle factors are more frequently discussed with men although women would have desired to have this discussion to a higher extent. There is a need for health care to actively take the initiative and discuss lifestyle as part of regular care.

 • 367.
  Bergman, Stefan
  et al.
  FoU Spenshult, Halmstad, Sweden; The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden & Lund University, Lund, Sweden.
  Bremander, Ann
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine. FoU Spenshult, Halmstad, Sweden & Lund University, Lund, Sweden.
  Bergman, Anna-Carin
  Sannarpsgymnasiet, Halmstad, Sweden.
  Brorsson, Sofia
  Health and Welfare, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Chronic Widespread Pain in Adolescents Is Highly Associated to Stress and Anxiety2015In: Arthritis & Rheumatology, ISSN 2326-5191, E-ISSN 2326-5205, Vol. 67, no Suppl. S10, article id 917Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/Purpose: Chronic widespread pain (CWP), one of the hallmarks of fibromyalgia, is not uncommon in adolescents and it has previously been shown that adolescents with pain often become young adults with pain. CWP often co-varies with anxiety, depression, and stress symptoms in adults, but the knowledge regarding this is small in youth and young adults.

  The aim was to study the associations between CWP, anxiety, depression and stress in adolescents attending first year of high school.

  Methods: A computerized questionnaire to 296 adolescents attending Swedish high school, with validated questions regarding presence and distribution of pain (Epipain mannequin), stress symptoms (ELO question), anxiety and depression (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS), and health related quality of life (HRQL as measured by EQ5D). Pain was considered chronic when persistent for more than three months, and the subgroup CWP was defined according to the 1990 ACR criteria for fibromyalgia. Statistical analyses in SPSS v21 with comparison of means by Student’s t-test and proportions by chi2-test or Fischer’s exact test.

  Results: 257 (87%) out of 296 eligible students, mean (SD) age 16.1 (0.7) and 65.8% girls, responded to the questionnaire.  Prevalence of chronic pain was 20.8% and that of the subgroup CWP was 4.7%, without any gender differences (boys 18.2% vs girls 22.2%; p=0.224, and 3.4% vs 5.4%; p=0.692). High level (4 or 5 on a 5 point scale) of stress symptoms were less common in boys (16.0% vs 28.2%; p=0.015), as was possible or probable anxiety (17.1% vs 44.4%; p<0.001), but not depression (10.3% vs 12.5%; p=0.764). Students with high level of stress reported CWP five times more often than those with less stress (30.4% vs 5.8%; p=0.001). Students with probable anxiety reported CWP ten times more often than students with no anxiety (17.6% vs 1.8%; p=0.001), and CWP was also more common, but not statistically significant, in students with probable depression (20.0% vs 3.1%; p=0.163). Those reporting CWP had significantly lower HRQL (0.58 vs 0.87; p=0.038) than students with no chronic pain.

  Conclusion: The high prevalence of chronic pain and the strong associations between CWP and reports of stress and anxiety in adolescents highlights that a multifactorial background to chronic pain must be considered early in life. An apparent lower score in EQ5D also indicates that the presence of CWP has an marked impact on HRQL also in adolescents.

 • 368.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden & University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden & RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden.
  Haglund, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden.
  Aili, Katarina
  RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden & Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Olsson, Cecilia
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Bremander, Ann
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Lund University, Lund, Sweden & RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden.
  Chronic widespread pain, sleep problems and pressure pain thresholds in a population sample2018In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 7, no 2, p. 1645-1646Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 369.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Primary Care Centre Hertig Knut, Halmstad, Sweden.
  Herrström, Per
  Högström, K.
  Petersson, Ingemar F.
  Svensson, Björn
  Jacobsson, Lennart T.
  Chronic musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographic associations in a Swedish population study2001In: Journal of Rheumatology, ISSN 0315-162X, E-ISSN 1499-2752, Vol. 28, no 6, p. 1369-1377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To estimate the prevalence of chronic regional and widespread musculoskeletal pain in a sample of the general adult population and study the association to age, sex, socioeconomic class, immigration, and housing area.

  METHODS: A cross sectional survey with a postal questionnaire to 3928 inhabitants on the west coast of Sweden.

  RESULTS: The age and sex adjusted prevalence of chronic regional pain (CRP) was 23.9% and chronic widespread pain (CWP) 11.4% among 2425 subjects who responded to the complete questionnaire. Odds ratio (OR) for CWP showed a systematic increasing gradient with age and was highest in the age group 59-74 yrs (OR 6.36, 95% CI 3.85-10.50) vs age group 20-34 yrs. CWP was also associated with female sex (OR 1.91, 95% CI 1.41-2.61), being an immigrant (OR 1.83, 95% CI 1.22-2.77), living in a socially compromised housing area (OR 3.05, 95% CI 1.48-6.27), and being an assistant nonmanual lower level employee (OR 1.92, 95% CI 1.09-3.38) or manual worker (OR 2.72, 95% CI 1.65-4.49) vs being an intermediate/higher nonmanual employee. OR for CRP showed a systematic increasing gradient with age and was highest in the age group 59-74 yrs (OR 2.22, 95% CI 1.62-3.05) vs age group 20-34 yrs. CRP was also associated with being a manual worker (OR 1.63, 95% CI 1.19-2.23) vs being an intermediate/higher nonmanual employee.

  CONCLUSION: Chronic musculoskeletal pain is common in the general population. Sociodemographic variables were overall more frequently and strongly associated with CWP than with CRP, which indicates different pathophysiology in the development or preservation of pain in the 2 groups.

 • 370.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Primary Care Centre Hertig Knut, Halmstad, Sweden.
  Herrström, Per
  Jacobsson, Lennart T
  Petersson, Ingemar F
  Chronic widespread pain: a three year followup of pain distribution and risk factors2002In: Journal of Rheumatology, ISSN 0315-162X, E-ISSN 1499-2752, Vol. 29, no 4, p. 818-825Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To describe the change of pain reports over time in 3 cohorts derived from the general population: (1) no chronic pain (NCP; n = 1156); (2) chronic regional pain (CRP; n = 502); and (3) chronic widespread pain (CWP; n = 242). To identify risk factors that predict the development or persistence of chronic widespread pain.

  METHODS: A 3-year followup from 1995 to 1998 with postal questionnaire to 2425 subjects of both sexes aged 20-74 years on the west coast of Sweden.

  RESULTS: At followup, a larger proportion of subjects with initial CRP compared to initial NCP reported CWP (16.4 and 2.2%, respectively; p < 0.001). The majority of subjects (56.9%) who primarily reported CWP remained in that group at followup, but 26.8% had changed status to CRP and 16.3% to NCP. The number of painful regions (7-12 vs 0 regions) reported at baseline was the strongest predictor for the development of CWP with an odds ratio (OR) of 12.13 (95% CI 4.47-32.88). The development of CWP was also predicted by higher age (OR = 3.13, 95% CI 1.47-6.69, age-group 59-74 years vs age-group 20-34 years), and a family history of chronic pain (OR = 1.87, 95% CI 1.14-3.07). A habit of drinking alcohol weekly (OR = 0.42, 95% CI 0.21-0.85) compared to the habit of never or seldom drinking alcohol was protective, as well as having personal social support (OR = 0.49, 95% CI 0.28-0.85). The persistence of CWP was predicted by the number of painful regions (13-18 vs 1-6 regions) at baseline (OR = 7.56, 95% CI 2.17-26.30), and being an immigrant (OR = 3.22, 95% CI 1.33-7.77).

  CONCLUSION: Although the overall prevalence of CWP was stable over a 3-year period there was a considerable variation on an individual basis. This variability in expressing CWP was moderately predicted by a combination of risk factors, the most important being the number of painful regions at baseline. Future research will need to show how useful the identified factors are in clinical practice and whether intervention aimed at changing these factors will improve pain outcome. 

 • 371.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Jacobsson, Lennart T.H.
  Herrström, Per
  Petersson, Ingemar F.
  Health status as measured by SF‐36 reflects changes and predicts outcome in chronic musculoskeletal pain: a 3‐year follow up study in the general population2004In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 108, no 1-2, p. 115-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The SF-36 is a well-validated health status instrument measuring eight different health concepts. One aim of this study was to compare health status as measured by SF-36 in subjects from the general population with no chronic pain (NCP), chronic regional pain (CRP), and chronic widespread pain (CWP). A second aim was to assess if SF-36 could reflect changes in pain status over time. A third aim was to study if health status at baseline, measured by SF-36, could predict pain status 3 years later. The study was designed as a 3-year follow up with a postal questionnaire, including the SF-36 health survey, to 2357 subjects from the general population aged 20-74 years. The results were controlled for age, sex, co-morbidity, and socio-economic status. At baseline, all eight health concepts of SF-36 discriminated between subgroups with NCP, CRP and CWP. Changes in SF-36 over the 3-year follow up time coincided with improvement or deterioration of pain status. Baseline SF-36 scores predicted pain outcome 3 years later. These results support that both physical and mental aspects of health status as measured by SF-36 are affected by the burden of musculoskeletal pain, are sensitive to changes in pain status, and also predict the further development of pain. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 372.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden & Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Symeonidou, Sofia
  Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Andersson, Maria L.
  Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Söderlin, Maria K.
  Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Alcohol consumption is associated with lower self-reported disease activity and better health-related quality of life in female rheumatoid arthritis patients in Sweden: data from BARFOT, a multicenter study on early RA2013In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 14, p. Article 218-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Earlier studies have found a positive effect of alcohol consumption, with a reduced disease activity in rheumatoid arthritis (RA). The aim of this study was to assess alcohol consumption and its association with disease activity and health related quality of life (HRQL) in Swedish RA patients.

  METHODS: Between 1992 and 2005, 2,800 adult patients were included in the BARFOT study of early RA in Sweden. In 2010 a self-completion postal questionnaire was sent to all 2,102 prevalent patients in the BARFOT study enquiring about disease severity, HRQL, and lifestyle factors. Alcohol consumption was assessed using the validated AUDIT-C questionnaire.

  RESULTS: A total of 1,238 out of 1,460 patients answering the questionnaire had data on alcohol consumption: 11% were non-drinkers, 67% had a non-hazardous drinking, and 21% were classified as hazardous drinkers. Women who drank alcohol reported lower disease activity and better HRQL, but there were no association between alcohol consumption and disease activity in men. For current smokers, alcohol use was only associated with fewer patient-reported swollen joints. The outcome was not affected by kind of alcohol consumed.

  CONCLUSIONS: There was an association between alcohol consumption and both lower self-reported disease activity and higher HRQL in female, but not in male, RA patients. © 2013 Bergman et al.; licensee BioMed Central Ltd.

 • 373.
  Bergqvist, Mathias
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Comparison of ground reaction force and knee angle between parkour precision landing and traditional landing2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background. Parkour is a sport which has developed its own landing technique, precision landing (PL), which has shown to reduce vertical ground reaction forces (vGRF) in comparison to a more traditional landing (TL). However previous studies lacks control for intra group knee flexion between the TL and PL techniques. Aim. The aim of this study was to analyse the biomechanical differences between a parkour precision landing with a traditional landing in four knee flexion groups (Stiff landing (SL), 25-50o, 50-75o and 75-100o), comparing vGRF, time to peak force and average rate of force development (avgRFD) between both landing techniques within each group as well as between the groups. Method. 42 participants were recruited to participate in a single session of a randomized, experimental study. Participants were randomly placed into one of four groups and performed a practice session of the two different landing techniques at the knee flexion angle given. All participants performed 5 approved landings with a TL technique and thereafter 5 approved landing using PL. Results. A significant increase of vGRF was found with TL compared to PL within all groups (p ≤ 0.05). Reduced time to peak force and increased avgRFD was found in TL compared to PL across all groups (p = 0.01) with the exception of 25-50o (p = 0.27 for time to peak force and p = 0.73 for avgRFD). Conclusion. The results of current study shows that PL reduces vGRF, time to peak force and avgRFD compared to TL in recreationally trained individuals. The results varied when compared between knee flexion groups, however results shows that 50-75o seems to be the more optimal range of knee flexion in terms of reducing ground reaction forces.

 • 374.
  Bergqvist, Mathias
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS).
  Hip strength in Swedish soldiers: A correlation study between gluteus medius muscle strength and development of valgus during 2000 meter run with external load2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 375.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Spenshult Hospital for Rheumatic diseases, Oskarström, Sweden & Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Andrey, A-M
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Bottner, L.
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Nylander, Maria
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Persson, G.
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Petersson, E.
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital for Rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Patient-Initiated Research in Rheumatic Diseases in Sweden – Dignity, Identity and Quality of Life in Focus When Patients Set the Research Agenda2014In: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 12, no 3, p. 194-197Article in journal (Refereed)
 • 376.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Rheumatology unit, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden & R&D-Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Bagge, Jan
  The Sweden Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Åkerhielm, Caroline
  The Sweden Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Bergman, Stefan
  R&D-Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Dignity, Identity and Quality of Life – In Focus when Patients Set the Research Agenda2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, no Suppl. 3, p. A776-A776Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The rheumatic diseases are usually long lasting and affect the daily life in form of pain, stiffness and fatigue. Patients' perceptions of their illness and its consequences differ to some extent from the established medical view. This also means that there could be unidentified areas of research that could be of great value for the patients. The Swedish Rheumatism Association (the national patient organization) and Research- and Development-center Spenshult decided to carry out a joint project to develop patient initiated research in order to increase knowledge and to improve the care of the rheumatic diseases.

  Objectives: The aim of the project was to develop and describe new research areas from a patient perspective that not had been adequately covered previously and to initiate projects that patients consider to be of importance for development of rheumatology care.

  Methods: A project team was formed consisting of five research partners (specially educated people with personal experience of a rheumatic disease) and a project manager. The project team used a structured method throughout the project in order to maintain focus at the patient perspective. The structured method that was used – The dialogue model – is developed with the purpose to promote the dialogue between different stakeholders such as patients and researchers. During the project there were other members of the local rheumatic association engaged in the form of focus groups. Experiences were communicated in four focus group interviews and by individuals that had experience of rheumatic disease. The material was analyzed by content analysis research method.

  Results: The analysis resulted in several research ideas and research areas that were important from the patient perspective. Most of them focused on the patient's dignity, identity and quality of life. The repeated theme was: How can a person maintain or improve their quality of life despite chronic illness? Persons who participated in the focus groups communicated their experiences of having a rheumatic disease and the central point was how life changes when you suffer from a chronic disease and that the “whole life” was affected to different degrees. It was also clear that there are shortcomings in health care and society in terms of providing support and assistance to the person with a rheumatic disease.

  Conclusions: A structured approach involving research partners and members of patient associations generated several new research ideas that now are planned to be developed further. The patient initiated research agenda complements the established medical view and could improve the knowledge and understanding of having a rheumatic disease and an opportunity to develop rheumatology care to be more person-centered.

 • 377.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Jonkoping Univ, Sch Hlth Sci, Jonkoping.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hosp, Ctr Res & Dev, Oskarstrom.
  Fridlund, Bengt
  Jonkoping Univ, Sch Hlth Sci, Jonkoping.
  Alfredsson, Lars
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, S-10401 Stockholm.
  Berglund, Anita
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, S-10401 Stockholm.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Petersson, Ingemar
  Univ Lund Hosp, Dept Rheumatol, S-22185 Lund.
  Patterns of background factors related to early RA patients conceptions of the cause of their disease2011In: Clinical Rheumatology, ISSN 0770-3198, E-ISSN 1434-9949, Vol. 30, no 3, p. 347-352Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to identify patterns of background factors related to the early RA patients' conceptions of the cause of the disease. Conceptions from a qualitative study formed the basis for the stratification of 785 patients from the Swedish EIRA study answering a question about their own thoughts about the cause to RA. Logistic regression analyses were used to explore the associations between patients' conceptions and relevant background factors: sex, age, civil status, educational level, anti-cyclic citrullinated peptide antibody (anti-CCP) and smoking habits. The results were presented as odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI). A conception of family-related strain was strongly associated with being young (OR 0.50; 95% CI 0.33-0.78 for age 58-70 vs. 17-46), female (OR 0.38; 95% CI 0.25-0.60 for male vs. female) and having a high level of education (OR 2.15; 95% CI 1.54-3.01 for university degree vs. no degree). A conception of being exposed to climate changes was associated with being male (OR 1.99; 95% CI 1.24-3.22 for male vs. female), having a low level of education (OR 0.33; 95% CI 0.18-0.58 for university degree vs. no degree) and positive Anti-CCP (OR 1.72; 95% CI 1.03-2.87 for positive vs. negative Anti-CCP). Linking patients' conceptions of the cause of their RA to background factors potentially could create new opportunities for understanding the complexity of the aetiology in RA. Furthermore, this information is important and relevant in the care of patients with early RA.

 • 378.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Research and Development Centre at Spenshult Hospital, Oskarström, Swede.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre at Spenshult Hospital, Oskarström, Swede.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Alfredsson, Lars
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Berglund, Anita
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Petersson, Ingemar F.
  Lund University Hospital, Lund, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Patients’ conceptions of the cause of their Rheumatoid Arthritis: A qualitative study2009In: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 7, no 4, p. 243-255Article in journal (Refereed)
 • 379.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hosp, Ctr Res & Dev, Oskarstrom, Sweden .
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  “Delivering knowledge and advice”: Healthcare providers’ experiences of their interaction with patients’ management of rheumatoid arthritis2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 4, article id 8473Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rheumatic diseases are often chronic and involve a lifetime of suffering. The focus of rheumatology care is to support patients to manage their lives and master their disease. Healthcare providers and patients have different views on the consequences of living with rheumatic diseases and patients are reporting unmet healthcare needs. There is a need to integrate providers’ perspective to develop the quality of rheumatology care. The aim was to explore healthcare providers’ experiences of their interaction with patients in their management of RA. Interviews with 18 providers from different clinical settings were analysed in accordance with the grounded theory method. A core category; Delivering knowledge and advice was found to be the most important task and involved providing the patient with information about the disease and appropriate forms of treatment. Healthcare providers’ attitudes and patients’ responses influenced the outcome of the delivery of knowledge and advice and three dimensions emerged; completed delivery, adjusted delivery and failed delivery. There were differences in the providers’ experiences in their interaction with patients as well as in reflections on their role as the delivering part. There could be difficulties in the interaction when patients’ expectations and preferences were not taken into account when giving advice. These findings highlight the importance of developing rheumatology care, as no provider or patient benefits if the delivery of knowledge and advice becomes a failed delivery. The healthcare organization must acknowledge the difficulties involved in the interaction with patients in their management of RA and find methods to develop a more person-centred approach to care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 380.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital, Oskarström, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  "Striving for a good life" - the management of reumatoid arthritis as experienced by patients2011In: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 5, p. 95-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim:

  To generate a theoretical model how patients experience their management of rheumatoid arthritis (RA) in everyday life.

  Method:

  An explorative design with the grounded theory approach was used by interviewing 16 informants with RA.

  Results:

  The generated theoretical model emerged in a core category-Striving for a good life with two categories; making use of personal resources and grasping for support from others, which formed the base of managing RA. When relating these categories together, four dimensions emerged which characterised patients' different ways of managing RA: mastering, relying, struggling and being resigned.

  Discussion:

  The management of RA incorporated the use of personal resources and the grasping for support from others. Both self-management strategies and patients' need of support were highlighted as aspects that were of importance when managing RA. Patients' experiences of their need of support to manage RA give extended knowledge that is of importance for nurses and other healthcare providers. The relationship between patients and healthcare providers is always the key to a good encounter. Interventions to increase self-management in RA have to incorporate this knowledge when trying to increase patients' self-efficacy and with their experience of support.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 381.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Petersson, Ingemar F.
  Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Perception of tactile massage as a complement to other forms of pain relief in rheumatic disease2005In: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 3, no 3, p. 157-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To investigate how patients with rheumatic disease perceive tactile massage as a complement to other pain alleviation methods.

  Methods: A phenomenographic approach with semi-structured interviews was employed on a strategic sample of 14 patients with various rheumatic diseases, both inflammatory and non-inflammatory, who had been admitted to Spenshult Rheumatic Hospital.

  Results: Three descriptive categories with a total of nine conceptions emerged. The descriptive categories were: experiencing alleviation, experiencing trust, and gaining insight. Experiencing alleviation described how patients experience relaxation, pleasure and respite. Experiencing trust described how patients experience a sense of security, confirmation and inner peace. Gaining insight described how patients get to know themselves, see possibilities, and experience wholeness.

  Conclusions: When caring for patients who have a chronic illness involving considerable changes to their lives, it is important for health professionals not only to be aware of their physical needs but also to take account of the whole person. This study demonstrates the importance of offering patients a complement to conventional treatment. Tactile massage is a method that promotes a holistic view of patients with chronic pain as well as allowing them to find a new focus in terms of the disease and how they cope with it in their daily lives.

 • 382.
  Bergstrand, Sanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ottosson, Frida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Skammen, skulden och tystnaden: Att bli utsatt för sexuella övergrepp, offrets reaktioner och sjuksköterskans förhållningssätt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexuella övergrepp är det mest integritetskränkande brottet som en människa kan utsättas för. Sjuksköterskor kommer att stöta på patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp eftersom det är ett växande samhällsproblem. Syftet med litteraturstudien var att belysa vanliga reaktioner samt sjuksköterskans förhållningssätt till vuxna individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Resultatet delades in i tre teman: reaktioner, sjuksköterskans förhållningssätt och att komma tillbaka efter sexuella övergrepp. Alla människor är olika och får olika reaktioner, dock är de vanligaste reaktionerna efter sexuella övergrepp att känna skam och skuld, ångest och flashbacks. I värsta fall kan drabbade personen utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en god relation till patienten och våga ställa frågor vid misstanke om sexuella övergrepp för att kunna ge en så god vård som möjligt. Att komma tillbaka efter sexuella övergrepp är en lång resa och alla har olika sätt att bearbeta händelsen på. Bearbetningen börjar när patienten har accepterat händelsen och det sker i olika takt. Forskning inom detta område behövs för att på bästa sätt kunna bemöta och hjälpa patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp, även mer utbildning i sjuksköterskeprogrammet efterfrågas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 383.
  Bergström, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sager, Simet
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hög intensitet av preoperativ stress och oro - en fara vid kirurgiska ingrepp2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Preoperativ stress och oro är vanligt förekommande i dagens sjukvård. Patienter med hög intensitet av preoperativ stress och oro får ofta postoperativa komplikationer såsom längre återhämtningsfas och svårare sårläkning. Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadsåtgärder som kan påverka preoperativ stress och oro. Litteraturstudiens resultat bygger på en analys av 16 vetenskapliga artiklar som söktes utifrån litteraturstudiens syfte. Tre omvårdnadsåtgärder som är en del av sjuksköterskeprofessionen eller som finns tillgängliga på vårdavdelningar är information, sjuksköterskans förhållningssätt samt musik. Med hjälp av dessa omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan hjälpa patienten att reducera preoperativ stress och oro i god tid. Detta resulterar i att patienten upplever trygghet i sin omgivning, slappnar av och blir mottaglig för information. Om intensiteten av stress och oro reduceras preoperativt leder det till kortare sjukhusvistelse och därigenom lägre sjukhuskostnader. För att underlätta sjuksköterskans planering av omvårdnadsåtgärder kan patientdagbok vara till hjälp. Det behövs forskning kring sjuksköterskans upplevelse att arbeta utifrån dessa tre omvårdnadsåtgärder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 384.
  Bergén, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Björk, Marina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Upplevelsen av att vara syskon till ett långvarigt sjukt barn: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The healthy child is affected by living with a sibling that has a chronic disease the same way as it affects the whole family. It is important that the nurse includes the healthy siblings in the care, sees them as a part of the family and helps them to a sense of coherence. The aim in this literature study was to describe the sibling´s experience of having a brother or sister with a chronic disease. The result includes ten articles and from them three themes with subthemes emerged. The first theme is changes for the sibling with subthemes as challenges for the family and challenges in everyday life. The second theme that emerged was the sibling’s needs with four subthemes: need of the family, need in everyday life, need of knowledge and need of support. The last theme was the sibling´s feelings with the following subthemes: feelings about the family, feelings about themselves and feelings about the environment. The siblings want to be seen as a part of the family and they feel that the sibling relationship deepens. They want to be involved in the care of the sick child and they have a need of information about what they can do, but also the need for increased knowledge about diagnosis, treatment and prognosis. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 385.
  Berisha, Duresa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kadrija, Ibadete
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ramadani, Belinda
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjuksköterskans arbetsmiljös påverkan på patientsäkerhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patientsäkerhet är ett underprioriterat område i hälso- och sjukvården, vilket bör förändras omgående eftersom patienter  kommer till skada och lidande förlängs. För ökad patientsäkerhet bör sjuksköterskans arbetsmiljö uppmärksammas och förbättras. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur olika arbetsmiljöfaktorer påverkar sjuksköterskan i utförandet av patientsäker vård. Litteraturstudien innehåller sjutton artiklar, tolv kvantitativa, fyra kvalitativa och en av både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. Resultatet utgjordes av följande fyra teman: sjuksköterskans ökade arbetskrav och arbetsbelastning, ersonalbemanning och tid, vårdteamets påverkan på arbetsmiljön och emotionella faktorers påverkan på patientsäkerheten . Arbetsmiljöfaktorer som visade sig påverka sjuksköterskan var: personalneddragningar, stödet från ledningen, vårdteamet, ökad arbetsbelastning, ökade arbetskrav, samt övertidsarbete. Nämnda faktorer påverkade patientsäkerheten genom att utlösa stress, trötthet, fatigue och utbrändhet hos sjuksköterskan. Sjuksköterskeutbildningen, men även hälso- och sjukvården bör införa kurser om enbart patientsäkerhet, vilket skulle resultera i att samtliga sjuksköterskor skulle få ökad kunskap inom området. Vidare bör ledningen uppmärksamma sjuksköterskans arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten. I Sverige är arbetsmiljöns påverkan på sjuksköterskans patientsäkra arbete ett relativt outforskat område, därmed behövs vidare forskning och utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 386.
  Berndtsson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lekman, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Jag är unik men ändå som alla andra: En litteraturstudie om att vara ung och leva med en kronisk sjukdom2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To live with a chronic disease as an adolescent or a young adult is combined with a lifelong reliance on, and frequent contact with the healthcare system. Young people have both life dreams and thoughts of the future that may have to be revalued due to their chronic disease. The study was made as inductive literature review. The aim was to illuminate the experience of adolescence and young adult living with a chronic disease. Four themes emerged: experience of wanting to feel normal, perception of health and quality of life, experiences in relation to the future and experience of independence. The young people with a chronic disease had a desire to be accepted and treated as anyone else. Mental strength and adaption to life were seen as important factors of health. The conclusion was that young people experienced a varying need of support why it is needed knowledge among health care professionals to adapt this. Further research about this specific age group is needed and increased knowledge about this phenomenon is vital for nurses meeting adolescence and young adults with chronic disease.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 387.
  Bernhardsdottir, Johanna
  et al.
  Department of Nursing University of Iceland Reykjavik Iceland & Landspitali-The National University Hospital of Iceland Reykjavik Iceland .
  Dimmit Champion, Jane
  School of Nursing The University of Texas at Austin Austin, TX USA .
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). The Institute of Health and Care Science Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  The experience of participation in a brief cognitive behavioural group therapy for psychologically distressed female university students2014In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 21, no 8, p. 679-686Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to elucidate the experience of participation in four sessions of cognitive behavioural group therapy for psychological distress for female university students' (n = 19), aged 22–45 years. Data were gathered with semi-structured interviews during March and April 2008 and analysed according to thematic content analysis. The results identified four themes: ‘Gaining knowledge and understanding’, ‘Becoming more balanced and positive in thinking’, ‘Feeling more self-confident and in control’ and ‘Opportunities for practice and in-depth reflections’. Future recommendations include an increase in sessions from four to five, with one booster session to follow-up on newly acquired skills. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

 • 388.
  Bernhardsson, Lina
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS).
  EMG analys av M. Gluteus medius i sex kroppsviktsövningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background. Body weight resistance training has many applications, such as to become better at a sport, prevent lifestyle diseases, or prevent and rehabilitate injuries. M. gluteus medius (GMed) is a muscle that has strong correlation to injury of the foot, knee, hip and lower back. Research using electromyography (EMG) has examined exercises with the most muscle activity in GMed. Bilateral GMed has not been investigated in previous research for various exercises. More often it is only the dominant leg that is analysed. Aim. The purpose of this study was to investigate whether there was any difference in muscle activity of the GMed for the dominant and the non-dominant leg, total and individual, between A) the same exercise conducted bilaterally and unilaterally, b) similar exercises conducted standing and lying. Furthermore, the purpose was to study which of the six selected body weight exercises, hip thrust and squat performed on one and two legs as well as standing and lying hip abduction, yielded the highest muscle activation in GMed. Methods. 15 subjects (five men and ten women) participated in this study. Subjects warmed up and then preformed a maximal voluntary isometric contraction (MVIC), which was used as a reference value. Test subjects performed six bodyweight exercises, bilateral and unilateral hip thrust and bilateral and unilateral squat and lying and standing hip abduction. Hip thrust and squat on one leg was performed on the dominant leg, the abduction motion in standing and lying hip abduction was performed with the dominant leg. Result. There was a significantly higher muscle activity in the dominant leg in all unilateral exercises compared to bilateral exercises. In standing hip abduction there was a significantly higher muscle activity in the non-dominant side compared to the lying hip abduction and opposite results were measured in the dominant leg. When the total muscle activity was calculated from both right and left sides, hip abduction gave highest muscle activity, unilateral exercises gave higher muscle activity than the same bilateral exercises. Conclusion. For a healthy and injury-free population standing hip abduction is recommended as the most effective of the exercises tested when it comes to training GMed. If variety of exercises for GMed and continued high activity are wanted, this study recommends unilateral exercises in front of bilateral exercises.

 • 389.
  Bernson, Jenny M.
  et al.
  Department of Behavioral and Community Dentistry, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Elfstrom, Magnus L.
  Department of Psychology, School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Hakeberg, Magnus
  Department of Behavioral and Community Dentistry, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  'Making dental care possible - a mutual affair'. A grounded theory relating to adult patients with dental fear and regular dental treatment2011In: European Journal of Oral Sciences, ISSN 0909-8836, E-ISSN 1600-0722, Vol. 119, no 5, p. 373-380Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dental fear is a common and widespread problem, which can cause severe stress. Even so, most patients with dental fear undergo regular dental treatment in spite of their fear and many enjoy good oral health. The aim of this study was to obtain a deeper understanding of how patients with dental fear manage to undergo dental treatment. Fourteen patients with dental fear, who undergo regular dental care, were interviewed. Qualitative analysis of the transcribed interviews was performed according to the principles of grounded theory. A conceptual framework was generated, and the main concern was identified as 'making dental care possible - a mutual affair'. Four additional categories explained how patients handled their dental fear and how dental care became possible. The strategies were labelled 'taking part in a mental wrestling match', 'trust-filled interaction with dental staff', 'striving for control' and 'seeking and/or receiving social support'. The results showed that making dental care possible for patients with dental fear is a mutual challenge that requires interplay between dental staff and patients, involving verbal and non-verbal communication reflecting respect, attention, and empathy. Moreover, a balance between nearness and distance and between professional and personal treatment is required.

 • 390.
  Berntsen, Hedda
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Kristiansen, Elsa
  School of Business, University of South-Eastern Norway, Drammen, Norway.
  Need-supportiveness and athlete well-being: Coaches’ competence-support at risk in the elite sport context throughout the season2019In: Current Issues in Sport Science, E-ISSN 2414-6641, Vol. 4, article id 010Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore how perceptions of coaches’ behaviour affected athletes’ wellbeing, by examining: (a) the potential change in perceptions of need-support from the coach (over an academic year), and (b) the within-person relationship between the three aspects of need-supportiveness and subjective vitality at the end of the winter sport season. Elite student athletes (N = 102, M age = 17.04) completed a questionnaire three times. Bayesian growth curve analyses showed that perceptions of relatedness and autonomy support were stable and high throughout the year. In contrast, perceptions of competence support decreased during the season. In addition, the results showed a credible positive within-person relationship between changes in all three facets of needsupportiveness from the coach and vitality measured at the end of the season, which supports SDT tenets. These findings reveal the importance of need-support for athletes’ well-being, and show that competence support needs extra attention in the elite sport context where competence satisfaction is constantly challenged.

 • 391.
  Berntsson, Ann-Charlott
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Annika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att vårda ett brustet hjärta: Kvinnors upplevelse av stöd vid akut hjärtsjukdom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Takotsuboriginal
 • 392.
  Berntsson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Claesson, Lisa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Påverkansfaktorer på omvårdad till patienter med cancer och cytostatikabehadnling2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är få sjukdomar som har lika stor inverkan på en människa som drabbats som just cancer. Varje år ökar antalet drabbade och cirka var tredje människa kommer att drabbas av cancer och cirka 80 % av dessa kommer att behandlas med cytostatika. Eftersom många av dessa behandlingar sker på mottagningar kommer sjuksköterskor i alla vårdformer att möta denna form av patienter. Då är det viktigt att veta vilken omvårdnad som denna specifika patientgrupp behöver och upplever att de får. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer av betydelse för omvårdnad vid pågående cytostatikabehandling hos patienter med cancerdiagnos. Insamling av data skedde genom bearbetning av 22 vetenskapliga artiklar av antingen kvalitativa eller kvantitativ metod. I resultatet framkom två kategorier, Patienters upplevelser samt Patienters delaktighet och behov av stöd. I resultatet framkom att patienter upplevde sina psykiska besvär som mest påtagliga och svårast att på egen hand kontrollera. Det är här som patienter främst vill och behöver sjuksköterskans hjälp. Detta kan uppfyllas ifall sjuksköterskan ser sina patienter utifrån en helhetssyn och utifrån att stödja patienternas egna resurser och göra dem delaktiga i vården, vilket borde genomsyra både den kliniska omvårdnaden och sjuksköterskeutbildningen. Vidare forskning krävs inom ämnet främst inom de existentiella behoven som patienter har.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Linda och Lisa
 • 393.
  Berntsson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kvick, Angelica
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Se mig, inte min cancer!: Upplevelsen av livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Breast cancer is the most common cancer among women, it is therefore important forthe healthcare services to know how it affects the women’s experience of quality oflife. The aim of this study was to examine the experience of quality of life in womenwith breast cancer. From a systematic review of the literature, three themes emerged:physical changes, emotional reactions and meaning of support. The womenexperienced physical reactions such as fatigue, sleeping difficulties and pain whichnegatively affected their quality of life. The quality of life was also affected by thechange of body image which could arise at treatment. The women experienced thatthey didn’t receive enough information from the health care personnel, this also hadan impact on their quality of life. They emphasized the importance of meaningfulrelationships and that social support could increase their quality of life. It is importantthat the health care personnel become aware of the fact that the quality of life isaffected by several aspects in the women’s life to help her maintain her quality of life.It is clear the further qualitative research should be carried out in order to achieve abetter understanding of how to help women achieve a better quality of life whenconfronted with this disease.

  Download full text (pdf)
  Se mig, inte min cancer!
 • 394.
  Berntsson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersson, Helena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Erlandsson, Helena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patienters perspektiv på delaktighet i vården2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Patients have a legal right to participate in their own healthcare and treatment, in spite of this, patients experience a lack of participation in nursing care. The aim of the study was to describe patients ́ experiences of barriers and facilitators for participation in nursing care. The study was conducted as a systematic literature review and the results are based on 15 research articles. Three major themes emerged: individual, the nurse-patient relationship and the care organization and based on these, six categories were identified that described the barriers and facilitators for participation from a patient perspective. Participation for the individual patient depended on factors such as age, background, knowledge, experience and personality. In the nurse-patient relationship, patients experienced barriers and facilitators, which could be due to nurses ́ behaviors and attitudes or factors concerning communication and information. The care organization had significance for the experience of participation. A stressful environment with lack of continuity and time hinders participation. Knowledge about patients ́ experiences of barriers and facilitators is required in order to meet patients ́ needs and further participation. It is therefore vital that already in the education of nurses to highlight the importance of patient participation. Reflecting is important in nursing care and that nurses have a holistic view of the patients in their care. To develop the organization toward a more person-centered approach could promote participation. Further research regarding the organization's importance to participation would be interesting. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 395.
  Berntsson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Ulrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Warensce, Eva
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vård i hemmet - kroniskt sjuka äldre personers upplevelser2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The amount of elderly receiving care in their homes is increasing, where informal care account for a large part. The purpose of this study is to highlight the experiences of receiving care at home for elderly, chronically ill. The study was conducted as an integrative literature review, which contributes to a deeper understanding and an overall view of a certain phenomenon. Elderly felt alienated as a result of being treated as objects. Sense of affinity in mutual relationships with family and caregivers inflicted a positive experience of receiving care at home. Elderly, which completely or partly received informal care, felt that they were cared for by someone who knows their routines and needs. Informal care felt natural, but it also gave the care receiver a sense of anxiety and fear of being a burden. The home is an important place for the elderly chronically ill, since the home represents identity, integrity and history and gives a feeling of inner peace. The study showed that more time, personnel and knowledge is required in home care in order to consider the needs of the elderly and to reduce their sense of alienation. More qualitative studies are necessary to highlight their experience and to extend the knowledge of how the caregivers can respond to the elderly chronically ill in their homes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 396.
  Berntsson, Tommy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den prehospitala vårdrelationen ur ambulanssjuksköterskors perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of the Swedish ambulance service in the last ten years has lead to that ambulance nursing skills has become a requirement for the implementation of advanced patient examinations and treatments in the prehospital environment. Accordingly, the profession's main area “nursing science” has become an important addition to the knowledge area. A nursing scientific model has been developed which describes the prehospital nurse-patient relationship as a number of phases: an orientation, an identification, an exploitation and a resolution phase. The purpose of this study was to explore by direct content analysis how this nurse-patient relationship and its phases emerge in ambulance nurses' descriptions of an ambulance mission. The result shows that the four phases of the prehospital nurse-patient relationship each contain several separate steps from the ambulance nurses' perspective. The different steps are included in varying degrees depending on the character and circumstances of the ambulance mission. In the orientation phase the ambulance nurse create an understanding of the situation. In the identification phase an assessment of the patient is carried out, this leads to caring actions which is performed in the exploitation phase. In the resolution phase the ambulance nurse focuses on the receiving care unit and the handover of the patient. The knowledge of the prehospital nurse-patient relationship, its four phases and their steps could be used as a support for the ambulance nurses in their pre-hospital action plan which is implemented in each ambulance mission. Furthermore, this knowledge could be used in the training of ambulance staff and students in order to make clear that the phases of the prehospital nurse-patient relationship contains several different steps which has to be taken into account.

 • 397.
  Berntsson, Tommy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Den prehospitala vårdrelationen ur ambulanssjuksköterskors perspektiv2010In: Forskningsseminarium 11 november 2010 Kunskapscentrum Prehospen, Högskolan i Borås.: Vårdande möten-möjligheter och hinder, 2010Conference paper (Other academic)
 • 398.
  Berntsson, Tommy
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Den prehospitala vårdrelationens sakaspekt -skapar förutsättningar för att förstå och tillgodose personens behov2013In: PreHospen 2013: Prehospital vård för att värna om patientens hälsa, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: To be able to further develop the pre-hospital emergency care from a nursing perspective, both in the clinical setting and in the educational setting, it is important to get a better understanding and clarification of the pre-hospital nurse-patient relationship. Therefore, a study was conducted (Berntsson and Hildingh, 2012) to explore how the phases of the pre-hospital nurse–patient relationship described by Suserud (Dahlberg et al., 2003), emerge in 17 specialist ambulance nursing students (SANs) descriptions of ambulance missions. 

  Methods: The study has a descriptive design and uses a qualitative research method. An analysis method, qualitative content analysis with a directed approach, was used. A directed approach means that the analysis is based on existing theory or prior research (Hsieh and Shannon, 2005). In this study we decided to use Suserud’s description (Dahlberg et al., 2003) of the phases of the prehospital nurse–patient relationship to govern the analysis and the identification of categories. 

  Results: In the orientation phase of the pre-hospital nurse–patient relationship, there was an ongoing analysis process in which the SANSs were seeking to obtain an initial picture of the situation, this was made by: understand the situation with support from the EMD team, from a collegial discussion, from one’s own first assessment, from the patients and relatives or witnesses description, from the colleague’s actions, from some other health-care professional’s assessments and actions. 

  In the identification phase of the nurse–patient relationship, the SANSs made an extended assessment of the situation to understand the patient’s current needs, this was made by; assess the airway, the breathing, the circulation, the consciousness, the level and experience of pain, perform a head to toe assessment, collecting the patients’ health history and note aggravating environmental factors for care and transfer. 

  In the exploitation phase of the pre-hospital nurse–patient relationships, the SANSs focus was on the hands-on care of the patient, this was made by; provide care by managing ABC problems, assessing the cause for the disability problem, managing head-to toe problem, performing actions to prevent hypothermia, creating an intravenous access, managing pain problems, transferring the patient to the stretcher and the ambulance, assessing the patient’s vital signs and by selecting appropriate driving speed.

  In the resolution phase the SANSs targeted their attention towards the receiving care unit and the forthcoming care, this was made by; pre-warn or speak with the receiving unit, inform the patient about the continuing care in the receiving care unit, transfer the patient from the ambulance stretcher on the receiving unit, report to the receiving care unit, finish the nurse–patient relationship and follow up the patient’s condition.

  Conclusion: The results of the study show that the phases in the nurse–patient relationship, as described by Suserud (Dahlberg et al., 2003), appeared in the SANSs descriptions of ambulance missions. Furthermore, the study reveals that each phase of pre-hospital nurse–patient relationship includes several parts; these findings extend Suserud’s (Dahlberg et al., 2003) description.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 399.
  Berntsson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hildingh, Cathrine
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  The nurse-patient relationship in pre-hospital emergency care: form the perspective of Swedish specialist ambulance nursing students2013In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 21, no 4, p. 257-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development of the Swedish ambulance service has resulted in three different competence levels in Swedish ambulance teams: specialist ambulance nurses, registered nurses and emergency medical technicians. A nursing scientific model developed by Peplau (Peplau, H., 1991. Interpersonal Relations in Nursing. Springer Publishing Company, New York.) breaks down the nurse-patient relationship into a number of phases: an orientation, an identification, an exploitation and a resolution phase. This model has then been adapted to the pre-hospital emergency care by Suserud (Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O., Fagerberg, I., 2003. Att förstå vårdvetenskap [To Understand Caring Science]. Studentlitteratur, Lund.). The purpose of this study was to explore, by direct content analysis, how the phases of the pre-hospital nurse-patient relationship described by Suserud (Dahlberg et al., 2003), emerge in 17 specialist ambulance nursing students descriptions of ambulance missions. The results show that the four phases of the pre-hospital nurse-patient relationship could be identified and each phase includes several different parts. Furthermore, the results show that the parts of each phase can vary depending on the patient's condition and the environmental circumstances of the ambulance mission. This improved understanding of the four phases of the pre-hospital nurse-patient relationship, and their parts, could be used by ambulance team members as a support during the pre-hospital caring process in ambulance missions. This new knowledge could also be used in education. © 2012 Elsevier Ltd.

 • 400.
  Berntsson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Wallinvirta, Eivor
  Arcada högskola Helsingfors, Helsingfors, Finland.
  Nyström, Patrik
  Arcada högskola Helsingfors, Helsingfors, Finland.
  Patientsäkerhet och vårdandets etik2013In: PreHospen 2013: Prehospital vård för att värna om patientens hälsa, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: An international collaborative project has been ongoing since 2009 between the Ambulance training program in Nursing at the University of Halmstad and the program in Emergency Care at Arcada University of Applied Sciences. The purpose is to jointly develop knowledge about patient safety and caring ethics, through participation in experiential skills development in innovative environments. The focus areas of collaboration are: 1) To learn safety by preventing and creating resistance to human errors and malpractices in health care 2) To become aware of the outer and inner ethics, as a basis of use of the self 3) To create conditions for inner leadership and personal responsibility in health care. The course content planning is guided by an integrative pedagogy, which contains an active simulation exercise.

  Methods: Simulation exercises are given to interdisciplinary student teams at a one week exchange program in Helsinki in spring and in Halmstad in autumn. The assessment is a written work, and the student deepens understanding in evidence-based research.

  Results: Simulation has given students opportunities for an active and motivational approach to learning, where a high degree of knowledge, creativity and reflection co-exist. Students have expressed that they have learned to think and act in terms of patient safety and ethics. The concepts have been concrete and visibly demonstrated by simulating everyday prehospital emergency situations: e.g. a situation in which the patient refuses to be transported. The simulation exercises have explained theory and built bridges to practice.

  Conclusions: The discussions of reflection in interdisciplinary groups and after the simulations have been fruitful, due to students´ different experiences, but also because of awareness of cultural similarities and differences. Students have adopted permanent values of concrete models for how to act safely and ethically at the individual, community and organizational level.

  Download full text (pdf)
  fulltext
567891011 351 - 400 of 3079
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf