hh.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Dahlén, Karin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ragnvid, Catrin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  ISO 9000:2000: En studie om hur processperspektivet påverkar företagen2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Många företag har idag certifierat sig enligt ISO 9000:2000 därför är det intressant att ta reda på hur certifieringen påverkar företagen. För att kunna göra detta har vi genomfört intervjuer på tre olika tillverkande företag. För att på ett bra sätt bilda oss en uppfattning inom ämnet innan intervjuerna, studerade vi sekundärdata såsom vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Vi valde att studera ISO 9000:2000 ur ett processperspektiv då detta är en stor del av den nya versionen. För att kunna utvärdera hur bra processerna fungerar hos företagen inriktade vi oss på ledtider och kvalitetsbristkostnader. Den litteratur vi har studerat tillsammans med erfarenheterna från intervjuerna har visat att de undersökta företagen i stort inte påverkas av certifieringen, då de hade bra kvalitetsarbete sedan tidigare. Standarden hjälper till att strukturera upp företaget och att skapa en helhetsbild, men för att uppnå genomgripande förbättringar har inte certifieringen så stor betydelse.
 • 352.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Falkstedt, Sven
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Indiawind: A wind energy project Projectreport 1 & 21991Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Many places in India have no electricity. This cause many problems with farming, agriculture, fresh water and light bulbs. Some places have solved their problem with diesel power-plants, but the diesel oil must be imported and this makes India economically dependent on other oilproducing countries. The aim of the project is to construct an energy device which is easy to build and maintain for the local population.
 • 353.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Karlsson, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Vikten av Public Relations vid produktlansering: En studie av Volvos lansering av C70-1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syften:Vi vill förklara varför public relations används vid produktlansering. Vi vill beskriva hur ett PR-program kopplat till en produktlansering kan se ut, d.v.s. vilka metoder och aktiviteter som kan användas. Vi vill beskriva hur public relations vid en produktlansering skapar en bra miljö för den kommande marknadsföringen. Med en bra miljö menar vi en positiv grund att bygga marknadsföringsåtgärder på.
 • 354.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Mikael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svalmark, Lisa
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Remote PIXE1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The purpose of the final thesis Remote PIXE is to control a patricle accelerator via Internet, in order to enhande the availability of the PIXE-equipment and give students in school located far from Lund a chance to explore elementary-particle physice. The particle accelerator i physically located at the Department of Nuclear physics at LTH and is used for determining the quantity of integral element in a sample. This is done by placing the sample in front of a proton ray and measuring the emitted x-ray radiation. A final thesis in Lund regarding a website with a Java application has been performed earlier. This enables the user to control the particle accelerator via the Internet. Remote PIXE enables communication between the computer that controlls the particle accelerator and the website with the Java application.
 • 355.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Starling, Kristian
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wallenor, Linus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Påverkar investmentbankens anseende initial underprissättning?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsens syfte är att förklara och analysera sambandet mellan investmentbankens anseende och storleken på initial underprissättning. Vi har genomfört en kvantitativ undersökning av svenska börsintroduktioner mellan åren 1993-2001, där tre olika mått på anseende har använts. På A- och O-listan fann vi ett positivt samband mellan underprissättning och investmentbankens anseende oavsett vilket anseendemått som använts. Våra resultat ligger inte i linje med amerikansk forskning. Varje marknad är unik och dess skiftande egenskaper måste beaktas vid undersökningar av underprissättning är en av våra slutsatser. Vi anser att sämre ansedda investmentbanker försöker vinna marknadsandelar genom att signalera låg underprissättning till företagsägarna och att detta är en bidragande faktor till våra resultat.
 • 356.
  Andersson, Malin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Årsredovisningens informationsvärde för analytiker2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med denna uppsats ar att studera hur anvandbar arsredovisningen och dess olika delar ar som informationskalla for analytiker vid bedomning av en akties utveckling. Aven arsredovisningens informationsvarde i forhallande till annan information har studerats. Undersokningen gjordes som enkatstudie som riktade sig till analytiker, da det ar de som foretag i tidigare undersokningar angett som arsredovisningens framsta malgrupp. Resultatet fran enkaten visar att arsredovisningen ar en viktig informationskalla for analytiker, endast direktkontakt med foretag och delarsrapporter varderades hogre. Analytikerna anser dock att en del forbattringar kan goras i framtida arsredovisningar, de efterfragar framst mer detaljrikedom och framtidsinformation.
 • 357.
  Andersson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bergner, Elisabeth
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Generating of 3D-landscape1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  We have made an application that generate a 3D-landscape for simulators. The landscape generated, will generally be used for training and education in the defence industry. One problem is that the map database of Sweden does not contain coordinates of international format. All coordinates have to be converted into the international format vefore the 3D-tool can use them. Becouse of the application, it will, in the future, be possible to use Swedich land in our simulators.
 • 358.
  Andersson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björk, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ståhl, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Vilka olika verktyg används av ledare för att motivera sin personal?: ur ledarens perspektiv -2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Hur gör ledare för att motivera sin personal? Vi vill ur ledarens perspektiv se hur det faktiskt fungerar i verkligheten. Det finns en mängd olika motivationsverktyg att använda sig av och av alla dessa har vi valt ut fyra stycken vilka vi benämner som moderna verktyg: kommunikation, feedback, delegering och teambuilding. Den akademiska litteraturen är fylld av olika ledarskapsterorier och av dessa har vi valt: Maslows (1970) behovstrappa, Herzbergs (1966) tvåfaktorsmodell, Warrs (1987) vitaminmodell och Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. Vårt primära syfte är att undersöka om det går att applicera våra valda verktyg och modeller på dagens ledare. Sekundärt syfte är att se bryggan mellan den akademiska världen och den praktiska verkligheten. De klassiska teorierna används omedvetet, de moderna verktygen använs av ledaren medvetet. Det vår studie har visat är att det viktigaste motivationsverktyget en ledare har är kommunikation.
 • 359.
  Andersson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Jennie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsson, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Intern Marknadsföring: Specifika mål eller trevar företag i blindo?2000Student paper second termStudent thesis
 • 360.
  Andersson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Henrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Finansiella bubblor: Hur rationella aktivplacerare handlar när marknaden är övervärderad2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I den här uppsatsen har vi valt att skriva om rationella investerares beteende i en finansiell bubbla. Den problemformulering som vi arbetade utifrån löd: Hur aktieplacerare handlar då marknaden befinner sig i en finansiell bubbla? För att hitta svar på problemet blev vårt syfte: Att med hjälp av fondmarknaden undersöka hur rationella aktieplacerare handlar när marknaden är övervärderad. Vi begränsade oss till att enbart undersöka svenska fonder under IT-bubblan. Vi undersökte hur fondernas innehav i olika bubbelaktier förändrades under 1999-2000.
 • 361.
  Andersson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lengström, David
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Affärsidén en tolkningsfråga1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Människan ses som en allt viktigare resurs i ett f företag, det finns t.o.m. de som påstår att individen är det viktigaste konkkurensmedlet i framtiden och att ledningens främsta uppgift är att rekrytera, ut´veckla och behålla personal. I ledningen uppgift ligger naturligtvis också att samordna dessa människor till en väl fungerande enhet eller delvis delar företagets mål och visioner. En affärsidé fungerar som ett företags ledstjärna dvs mål och visioner skapas därefter. Affärsidén kan även ses som ett sätt att samordna organisationen; en internt absorberad affärsidé ger en solid och enhetlig bas för företagens externa arbete. Ett konkkurentskraftigt företag skall därför ha en väl inarbetad affärsidé. I vårt arbete ville vi undersöka om det verkligen är så att alla på ett företag måste känna till affärsidén och huruvida affärsidémedvetandet påverkar organisationens målinriktning. Är alla i lika stort behov av att känna till affärsidén? Vi gjorde en fallstudie på Nolato Alpha i Kristianstad, en funktionsindelad organisation som ingår i en större koncern. Eftersom funktioner tenderar att dela kontext valde vi att analysera och belysa skillnader kontexterna emellan. Resultatet visar att alla inom företaget visserligen har behov av att känna till affärsidén. Den måste dock översättas till respektive funktionskontext för att bli begriplig och inte ligga över personalens huvuden. Detta för att individerna skall kunna absorbera affärsidén och därmed använda sig av den i det dagliga arbete.
 • 362.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Maria
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Karlsson, Caroline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Företagsimage kontra företagsidentitet: en fallstudie hos Manpower Halmstad2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  I ett hårdare företagsklimat och vikande konjunktursläge är det viktigt för företag att fokusera på kunden och verkligen erbjuda vad kunden efterlyser. Att fokusera på kundens uppfattning om organisationen är därför viktigt för att kunna få feedback på hur verksamheten mottas hos kunden. I vår uppsats fokuserar vi på Manpowers kunder och deras uppfattning om företaget, dvs företagets image
 • 363.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Langedal, Erik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produkter för framtidens bagagerum2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Examensarbete har bedrivits i samarbete med Collins & Aikman i Skara. Företaget är en av världens ledande leverantörer av inredningsdetaljer till bilindustrin. I Skara formsprutas produkter såsom inredningsdetaljer som stolppaneler, dörrsidor, konsoler med mera, samt akustikprodukter för karosstätning. Uppdraget har gått ut på att utveckla konceptidéer för att fixera och förvara saker i personbilars bagageutrymme. De olika idéer som utvecklats under projektet har genomgått hela produktutvecklingsprocessen, från idé ända till färdig prototyp. Examensarbetet har resulterat i två virtuella prototyper och två fysiska prototyper.
 • 364.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Falk, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Styr uppfattningen om dig själv : En studie i hur chefredaktörer för modemagasin arbetar med sina personliga varumäkesidentiteter2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The theory chapter is based on a model about brand identity, “Brand Identity Prism” (Kapferer, 2008, s.183). This model contains six elements which we have supplemented with theories about personal branding. This because the focus and theory on a person's brand identity is almost non-existent. The purpose of the study is therefore to examine how editors at fashion magazines are working with their brand identity in the personal brand and thereby create an understanding of the identity function. The question our study aims to answer is: "How do editors of fashion magazines work with their brand identity?"

  To meet the objective and to answer the question formulation we have chosen to use a qualitative research method with a semi-structured interview. Interviews are conducted with Charlotta Flinkenberg, Hermine Coyet-Ohlén, Mona Johansson and Per Nilsson. All interviews are presented in chapter four "Empiri" and analyzed in subsequent chapters.

  The analysis of our respondents’ answers generated a modified model of Kapferers' Brand Identity Prism (Kapferer, 2008, s.183). We argue that this modified model shows a more clear picture of each of the factors impact on the personal brand identity.

  The results of the study show that culture, with values and core values as key concepts, serve as a base for the work with the personal brand identity.

      Keywords: Personal branding, Brand, Brand Identity, Values, Identity Prism

 • 365.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Holting, Erik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Motivationsarbete i företag: Hur kan företags strategier, för att motivera sina anställda, beskrivas?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 366.
  Andersson, Maria
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kvinnors karriär till företagets toppskikt: En ansats till att beskriva och förklara karriären för kvinnor i VD-position i svenska publika företag.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Kvinnors frånvaro i företagets toppskikt har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i media. Mitt syfte var att beskriva och förklara vad som utmärker den karriär som de kvinnor har gjort som idag innehar en VD-position i ett svenskt publikt företag samt undersöka om det finns några generella mönster vad det gäller dessa kvinnors karriär med avseende på social struktur, karaktärsdrag, karriärinriktning samt karriärankare eller grundläggande värderingar. Även hinder i kvinnornas karriär undersöktes. För att uppnå syftet skickades en enkät ut via e-post till de 33 kvinnor som i april 2004 innehade en VD-position i ett svenskt publikt företag, därefter genomfördes personliga intervjuer med fyra av dessa kvinnor. Den teoretiska referensramen består av allmän karriärteori och karriärteori applicerbar på kvinnor. Empirikapitlet redovisar svaren från enkäten respektive intervju var för sig. Resultatet visar bland annat på att kvinnor med faktorer såsom att ha en hög social bakgrund, stöd från partner och föräldrar, ha en hög utbildning med ekonomiinriktning samt företagsamhet som karaktärsdrag tillsammans med utmaning och självbestämmande som grundläggande värderingar och slutligen en episodisk eller provisorisk karriärinriktning har stora chanser till en karriär mot företagets toppskikt.
 • 367.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Blomqvist, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Do marketing strategies influence a brand's genericide?: A study made on the Filofax brand2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  ABSTRACT Can different marketing strategies contribute to a brand's genericide? According to our study this is true. The marketing strategies together with brand strategies influence genericide. But what is genericide? Genericide is a notion, which means that the brand looses all its rights to be a trademark. Trademark is the juridical word for brand. The study was conducted on the company Filofax Sweden and Filofax France. When studying the marketing strategies of the both companies, differences were identified through interviews and brief consumer surveys. Some of the main differences are how the brand is perceived in each market, and how the companies use their segmentation- and positioning strategies. From the consumer surveys we have found some tendencies. For example the consumers in the French market had a vague idea of what a Filofax organiser is. In Sweden Filofax was known and people thought of it as a product. Our conclusion is that brand equity is the key to the genericide why a model has been created.
 • 368.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Blomqvist, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sjöström, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  OPA/OPE-En Fusionsmetod!: En kvantitativ studie av tre franska banker2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att utreda om fusionen mellan de tre franska bankerna, Société Géne´rale, BNP och Paribas genomfördes enligt modellen Offre Public d´Achat/Offre Public D´ Echange ( OPA/OPE ) eller inte. Modellen ifråga har sitt ursprung från den amerikanska marknaden där den används flitigt. I Sverige är den sällsynt förekommande. I Frankrike har den anammats väl och ses ofta som en användbar modell för fusioner inom bankmarknaden
 • 369.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Dahlén, Per
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Agrofeed. Presentationsutrustning för bildanalys av spannmål1991Student thesis
 • 370.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Edstav, Maria
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Marie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  E-post i företag ett arbete om användning av e-post bland företag i Varbergs kommun20000526Student paper second termStudent thesis
 • 371.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gröndell, Per-Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Etiska uppfattningar i samband med produkt och pris: En fallstudie inom dagligvaruhandeln2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Etik i samband med marknadsföring har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i media. Syftet var ”att undersöka vilka etiska uppfattningar det finns till produkt och pris inom dagligvaruhandeln ur handlarens pers-pektiv". För att nå vårt syfte gjorde vi en fallstudie i form av en enkät med öppna frågor på ett antal dagligvarubutiker i Falkenberg. Resultatet visar att företagen i Falkenberg överlag har en bra etisk uppfattning angående produkt och pris, även om det är frågor som till stor del styrs centralt. Detta gäller främst frågor rörande inköpspris, produktsäkerhet och miljöaspekter rörande produkter. Positionering, produkt-återkallelse, medveten föråldring samt rekommenderade priser är däremot frågor som inte företagen anser vara något större problem och där de inte har några starka etiska uppfattningar. Något som däremot förvånar oss är att butikerna inte har med de socialt kontroversiella produkterna såsom alkohol och tobak bland sina viktigaste etiska uppfattningar.
 • 372.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Haraldsson, Ida
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Sanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Werner, Sofie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Att marknadsföra sig som högskola2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  År 1997 tillkom en ny lag vilken utökade högskolans uppgifter från att enbart fokusera på utbildning och forskning. Denna tredje uppgift går ut på att öka samverkan mellan högskolorna och det omgivande samhället. Utifrån ett deskriptivt syfte har vi utgått från att beskriva hur högskolans marknadsföring gentemot näringslivet ser ut. Ett antal utvalda företag har även fått ge sin syn på hur de uppfattar högskolans budskap. Empirin består av intervjuer vilka genomförts med utvalda respondenter för att få en rättvis bild av det vi undersöker. Högskolan anser sig ha en väl fungerande marknadsföring med goda kontakter med näringslivet, dock anser flera av de företag som vi varit i kontakt med att högskolan skulle kunna göra mycket mer för att förbättra sina kontakter med dem. Studien visar även att högskolan inte har några uttalade marknadsföringsstrategier eller något specifikt budskap samt att deras marknadsföring till stor del är indirekt och decentraliserad.
 • 373.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ivarsson, Åsa
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Firmafesten, gåvan och organisationen2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Rapporten handlar om firmafester och gåvor till personalen, personalsociala aktiviteter. Rapporten belyser sambandet mellan personalsociala aktivteter och företagets omgivning, ålder och storlek samt om aktiviteterna är en del av motivationsstrategin. Telefonintervjuer med 39 företag i Varberg är grunden för det empiriska materialet. Företagen som undersökts har grupperats i tillverknings-, handels- respektive tjänsteföretag. Undersökningen visar att det är vanligt att arbetsgivaren ger de anställda gåvor och arrangerar firmafester. Tillverkningsföretag har en starkare tradition kring firmafesten än de båda andra grupperna. Större företag arrangerar liknande firmafest år efter år. Handelsföretagen är mer traditionsbundna när det gäller gåvor till personalen. Aktiviteterna ska fylla ett socialt behov. Flera av de undersökta företagen anger att de arrangerar firmafester och ger gåvor för att stärka kamratskapen och öka trivseln. Näringsgrenen som företaget är verksamt inom har betydelse för de sociala aktiviteternas utformning.
 • 374.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Anette
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kvalitetsledning i ISO-certifierade företag2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Revideringen av den internationella standarden ISO 9000 har medfört att två utvecklings- linjer inom kvalitetsledningen har löpt samman. I takt med ökad konkurrens är det idag avgörande för ett företags överöevnad att samordna aktiviteter för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet.
 • 375.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Redskap för att mäta varumärkesidentiteten: med praktisk tillämpning på varumärket Björn Borg2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen skapas ett redskap för att kunna mäta hur nära kundernas uppfattning ligger den önskade varumärkesidentiteten. Tesen är att identiteten måste växa fram ur företaget. Ledningen måste veta vad den vill med varumärket och de måste ha redskap för att mäta kundernas uppfattning om identiteten. I uppsatsen används Kapferers varumärkesidentitetsprisma som huvudsaklig modell och till den görs ett redskap som hjälper till att jämföra hur nära kundernas uppfattning ligger den önskade varumärkesidentiteten. Vi tillämpar undersökningen på varumärket Björn Borg. Mätningen visar att identiteten är svagast i dimensionen personlighet. Vår uppfattning är att det är här som varumärket har bäst möjlighet att vara starkt. Företaget har goda förutsättningar att utveckla ett unikt kärnvärde för varumärket med myten och legenden Björn Borg. Undersökningen som vi gjort visar att det med relativt enkla metoder går att mäta hur långt ett företag kommit i arbetet med att bygga varumärkets identitet. Redskapet går att använda på i princip alla varumärken.
 • 376.
  Andersson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Stener, Kerstin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Medvetenhet: lösingen på dagens miljöproblem? en studie om effektivisering och miljöanpassning av transportsystem1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 377.
  Andersson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Barsöe, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hallqwist, Marie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hanssons, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplan för Dunis etablering i Latinamerika1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Duni startade 1949, dp Bonnieföretagen förvärvade ett företag som redan befann sig inom branschen för engångsartiklar. Sedan dess har man genom uppköp av andra bolag ökat sortimentet inom olika nischer avsevärt. Duni ägs idag till hälften av Tidnings AB Marieberg och till andra hälften av SEP (Scandinavian Equity Partners Ltd) Rapporten handlar om Duni, hur företaget är uppbyggt, med relationen till kunder och leverantörer, styrkor och svagheter och utsikter inför framtiden.
 • 378.
  Andersson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hallqwist, Marie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hansson, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsföring av en stad: ur ett turistperspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Öresundsbron har ökat folks medvetande om möjligheter i framtiden. I samband med bron öppnas möjligheter för Malmö och dess omnejd som bör tas tillvara på. Det kan leda till ökad turism i området eftersom tillgängligheten förbättras. Detta fick oss att önska undersöka hur Malmö egentligen marknadsförs gentemot turister
 • 379.
  Andersson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Soff-i-lock1995Student paper second termStudent thesis
 • 380.
  Andersson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Lotta
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sandelin, Tarja
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Tilmaz, Jim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplan Zoegas1996Student paper second termStudent thesis
 • 381.
  Andersson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Lotta
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sandelin, Tarja
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Tilmaz, Jim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplan Zoegas1996Student paper second termStudent thesis
 • 382.
  Andersson, Marina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustavsson, Malin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Orrsjö, Gunnel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Entreprenören och företagsängeln- finansiering och samarbete ur entreprenörens perspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsens syfte har varit att belysa entreprenörens resonemang vid val av företagsängel som finansiär och hur detta samarbete har fungerat. Slutsatserna har vi dragit genom att intervjua tre entreprenörer som använt sig av företagsänglar och ställa svaren mot vår referensram. Vi kom fram till att entreprenören ville att hans företag skulle växa, och göra det snabbt. Därför blev en företags-ängels kapital i kombination med kunskaper och kontakter avgörande, det var ett snabbare alternatv. Hur entreprenören resonerade hängde ihop med den fas och bransch som företaget befann sig i, samt entreprenörens riskbenägenhet. Till slut visade det sig dock att företagsängeln valde ut ett intressant företag att investera i och entreprenören valde därefter ängeln som finansieringssätt. Respondenterna hade enbart positiva erfarenheter från samarbetet och kände att de hade uppnått ett förtroende som var ömsesidigt. Kontrakt eller exit var outtalade . vi kom även fram till att agentteorin ej är tillämplig i förhållandet entreprenör-ängel.
 • 383.
  Andersson, Marina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Persson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kreditkommittéer i banker: bidrar de till bankmäns beteende vid hantering av företagskrediter?2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Bankers eftersträvan mot högre effektivitet har lett till en standardisering av kreditgivningen. Denna standardisering har resulterat i mindre interaktion i relationen till kunden och kan vara en av förklaringarna till problemet med en statisk kredithantering. Att bankmän till stor del agerar statiskt med finansiell orientering i sin kredithantering har framkommit i Svenssons och Ulvenblads forskning (1994). Trots att bankmännen ofta eftersträvar att agera dynamiskt och relationsorienterat, så påverkar omvärlden, bankorganisationen och kundföretaget bankmannens praktiskt bedrivna kredithantering till att bli statisk och finansiell. Bankorganisationen påverkar bankmannen främst genom kreditpolicyn med sina kreditdelegeringsbestämmelser. En orsak till att kredithanteringsprocessen blir statisk kan även vara arbetet i kommittéer. Den utförda undersökningen är kvantitativ. Den kvantitativa studien utfördes som survey-undersökning i enkätform. En enkät har skickats ut till samtliga bankkontor i målpopulationen som utgörs av de fyra storbankerna i Sverige.
 • 384.
  Andersson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bridfelt, Sara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Christensson, Annika
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Makroekonomiska storheters påverkan på börsen: En studie inriktad på räntans inverkan på Generalindex utveckling i slutet av 1990-talet2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 385.
  Andersson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlsson, Agneta
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Linda
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Implementering av affärssystem: viktiga faktorer för att förändra och utveckla verksamheten2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vi har valt att i denna uppsats studera implementeringsprocessen av ett affärssystem. Problemformuleringen som vi har arbetat utifrån är: Vilka faktorer i implementeringsprocessen av ett nytt affärssystem är viktiga för att förändra och utveckla verksamheten. Uppsatsens syfte är att utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv undersöka och analysera arbetet med implementeringen av ett affärssystem samt diskutera de faktorerna i implementeringsprocessen som företaget bör tänka på. För att kunna besvara vår problemformulering och våra syften har vi studerat litteratur inom området, samt med hjälp av en kvantitativ metod gjort intervjuer på tre olika företag inom tillverkningsindustrin. Studien visar att arbetet med implementering av ett affärssystem är väldigt arbetsamt, men om företaget tar hänsyn till de faktorer som vi presenterar i detta arbete är chansen att de lyckas med projektet stor. Exempel på dessa faktorer är: Ange ett klart syfte med implementeringen, involvering och kompetens, underskatta inte behovet av kommunikation, sätt samman en lämplig projektgrupp.
 • 386.
  Andersson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åberg, Eric
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bakhjulsupphängning, fyrhjuling2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Highland Group AB was helping a customer of theirs to create an All-Terrain Vehicle (ATV), a project Highland has never been involved with before. For the wishbone arms of the wheel suspension, traditional manufacturing methods and tubes with cylindrical or square shaped cross section was preferred. We performed a simulation where the ATV was driving on a bumpy road too see the forces involved. With the results we proceeded to calculate the strength of the concepts to find out which is best suited for the tough environment in which the ATV is used. The concept that turned out to be the best was a wishbone made of circular cross section, which had good structural strength and did fulfill the demands that we required for the construction. The company where interested in the project and could see themselves proceeding with the work in the future. We helped the company to find interest for computer aided simulation in collaboration with structural strength analysis, which they would like to engage in. The project has given us a larger knowledge in the choices of construction and structural strength analysis as well as experience working with computer aided construction tools.

 • 387.
  Andersson, Martin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björkman-Tolfvesgård, Inger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Informationsanvändning vid beslutsfattande: en studie av påverkande faktorer2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I en beslutssituation behövs information som underlag. Vår frågeställning i den här uppsatsen är; vilka faktorer inverkar på vilken information som kommer till användning såsom beslutsunderlag i operativ verksamhet. Studien syftar till att beskriva informationskällor i en organisation, samt att beskriva och analysera faktorer som avgör vilken information som kommer till användning. Faktorerna kan härledas till verksamheten (beslutstyp, ägarnas krav, hur snabbt beslutet måste fattas),informationen som sådan (aktualiteten, tillförlitligheten,tillgängligheten), de personliga egenskaperna hos beslutsfattaren (erfarenhet, känsla ,intuition). Resultatet pekar på att det finns många skilda faktorer som kan påverka vilken information en beslutsfattare, medvetet eller omedvetet, väljer att använda som underlag i en beslutssituation. Normalt påverkas varje beslut av flera faktorer.
 • 388.
  Andersson, Martin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Martinsson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Den nya pendeln: Ett innovationsprojekt2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Projektet är utfört i samarbete med Lindab Profile AB. Målsättningen med arbetet har varit att ta fram ett förslag på en ny pendeltyp. Detta förslag ska sedan, antingen kunna användas direkt av Lindab, eller vara en grund för fortsatt utvecklingsarbete
 • 389.
  Andersson, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kalla, Björn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hermansson, Sofia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Spjut, Robert
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Packat och klart: produktplanläggning1995Student paper second termStudent thesis
 • 390.
  Andersson, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindström, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Project Slide-Ding1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The project has solved the problem with anchoring the dinghy wich is attached to a pleasure-boat. Instead of lift the dinghy up on the boat or on land the project is based on anchor-free anchoring.
 • 391.
  Andersson, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Walther, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Inköpssamarbete i nätverk: en framtida möjlighet? 2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Underleverantörer inom fordonsindustrin har, för att finna svarsåtgärder mot minskade försäljningsmarginaler, diskuterat huruvida inköpssamarbete kan bidra till effektiviserade inköp. Mot denna bakgrund utvecklades syftet att identifiera faktorer som kan vara väsentliga att beakta vid utformningen, styrningen och kontrollen av ett inköpssamarbete, samt de teoretiska brister som funnits i samband med undersökningen. Resultatet visar att genom horisontella samarbeten kan företag med fördel göra gemensamma inköp och på så sätt uppnå skalfördelar. Inköpssamarbetet bör dock styras både formellt och informellt samt att styrningen kan ske utanför det enskilda företagets gränser. Det tyder till och med på att styrningsprocessen, och främst den strategiska styrningen, är ännu viktigare i nätverk än i enskilda företag då det är autonoma företag som ska samverka. Det krävs dock att man finner den optimala balansen mellan det formella och informella. Resultatet visar dessutom att det finns utrymme för effektiviseringar och kostnadsbesparingar vid inköp av standardiserade produkter. Därmed finns det också utrymme för en utvidgning av industriella inköpsteorier till att även innefatta standardiserade produkter. Detta trots att de största kostnadsbesparingarna tidigare förväntats genom att effektivisera inköp av komplexa produkter.
 • 392.
  Andersson, Mattias
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Problemanalys på linje 111994Student thesis
 • 393.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Petersén, Martina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kundrelationer på gott och ont1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna C-uppsats behandlar relationer och vår problemställning är: Kan en nära kundrelation vara hämmande för ett företag? Metoden vi använt oss av är fallstudien, där intervju och dokument är viktiga faktorer. Ansatsen blir abduktiv då vi kombinerar induktiv och deduktiv ansats. Uppsatsen tar upp hur relationsmarknadsföring har växt fram ur marknads- mixen, tjänstemarknadsföringen, nätverkansatsen, kvalitetsstyrning och organisationsteorin. Sju steg leder fram till en effektiv relationsmarknadsföring, bland dessa sju stegen finns lojala kunder och bra kundkommunikation. Gummesson har satt upp nio punkter som kritiserar den nuvarande marknadsföringsteorin, institutionaliserade köpare/säljarinteraktioner och tillträdeshinder till marknaden är några av punkterna. Eftermarknadsföringens mål är att maximera nuvarande kunders tillfredsställelse. Tio av marknadsföringens 30 R beskrivs mer ingående t ex tas den klassiska relationen mellan kund och leverantör upp och även hur ett lyckat servicemöte mellan aktörerna kan få betydelse för kundrelationen. Vi har intervjuat personer på företagen Hylte Parts AB och AB Halmstads Gummifabrik om deras förhållande till Volvo. 60% av Hylte Parts AB:s produktion går till Volvo och detta gör att de får ett stort beroende till Volvo. AB Halmstad Gummifabriks produktion till Volvo är inte mer än 12-13%, vilket innebär att de har en sundare relation till Volvo. Hylte Parts AB har en för dålig riskspridning och löper större risk att stjälpa om Volvo bestämmer sig för att söka en ny leverantör. Kundrelationen mellan Hylte Parts AB och Volvo har blivit allt för intim som hindrar företaget att utveckla sig åt sitt eget håll. AB Halmstad Gummifabrik har en jämnare maktbalans mellan sig och Volvo. Slutligen kan vi konstatera att det kan vara hämmande med en allt för nära kundrelation, då det föreligger en maktobalans mellan parterna.
 • 394.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Persson, Annika
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Internation Standards on Auditing: Revisorers upplevelser om revisionskvaliténs förändring efter implementeringen av en ny revisionsstandard2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the early 2000s several major accounting scandals occurred in the world, which led to a crisis of confidence in the audit. ISA was introduced as a response to the 2000s auditing scandals that attracted international attention and aims to improve audit quality and consistency of the world. The study's aim is to gain understanding on the experiences auditors have with the implementation of ISA by describing and analyzing the auditors' experiences of the impact ISA brought on audit quality. The problem that this study based on is the following: How do the Auditors feel that the auditing quality has changed since ISA was implemented in Sweden? We have used a qualitative method with an abductive approach where both the theoretical framework and the empirical material has been the starting point for our study. The collection of empirical data consisted of personal interviews with eight auditors. The sample of respondents included both authorized and approved auditors from both Big-4 and non-Big-4 firms. Our study demonstrates that the audit quality hasn’t necessarily increased after the implementation of ISA, which was the purpose of the new auditing standards. The study further show that ISA´s not optimal for small businesses and diversified regulatory audits of small businesses can benefit small businesses where the cost today is greater than the benefit of the new auditing standards. ISA has also meant that the audit today become more expensive to implement, because more operations are required and the documentation has become more extensive, which takes time away from other review procedures.

 • 395.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlsson, Marcus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Levin, Petter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Framgångsrikt ledarskap: en studie av Jan Stenbeck2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar främst Jan Stenbecks goda ledarengenskaper. Uppsatsen grundar sig på vedertagna ledarskapsteorier och empiriska data om Jan Stenbeck.
 • 396.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Engström, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsson, Josef
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Robertsson, David
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknaden för brevdistribution1997Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet är att redogöra för brevmarknaden och dess aktörer samt se hur den hårdnande konkurrensen påverkar kunders valmöjligheter vid brevförsändelser.
 • 397.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Linda
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wahlqvist, Therese
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Intern marknadsföring i tjänsteföretag2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 398.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Carl Friberg,Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Burger King ´s personalidé i Göteborgsregionen1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med vår uppsats är alltså att försöka ge en så god bild som möjligt av Burger King ´s personalidé inom Göteborgsregionen och att jämföra den med den modell som Bruzelius/skärvad (1995) skapat. Vi vill se om Burger King har med alla de centrala delarna i sin personalidé som vi och Bruzelius/Skärvad (1995) anser krävs.Om det skulle visa sig Burger King´s personalidé inte innefattar alla de delar som Bruzelius/Skärvads modell består av men ändå fungerar effektivt, kan vi bli tvungna att ifrågasätta modellen. Visar det sig dock att empirin överensstämmer med den teoretiska modellen så har vi förstärkt modellens validitet. De olika delarna i personalidén vi tänker söka efter, undersöka och utvärdera är alltså: Rekrytering Utveckling/karriär Utbildning och socialisation Belöningssystem Avveckling Kompetens
 • 399.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Levin, Petter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  A study of differencs between Swedish and British management styles2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The effects of globalisation have had the result of an ever-increasing number of firms operating internationally. Consequently multi-national corporations increasingly diminante the world´s trade and the working enviroment. regardless one is situated in Sweden or abroad, is multicultural
 • 400.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Robertsson, David
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ledarskap i krissituationer1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet: Hur kan företagsledare agera i pressade situationer för att leda sin grupp på ett effektivt sätt?
567891011 351 - 400 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf