hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 653
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Jakobsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Makalic, Nermina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Skäggblicken: Identitet och Maskulinitet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skaffa kunskap om och bidra med en större förståelse om skägg som socialt fenomen i Sverige. Med fokus på skägg som utseendeattribut och manlighetssymbol se hur männen förhåller sig till dynamiken kring maskulinitets-och femininitetsprocesser. Hur påverkas männens identitetsskapande och vilken roll spelar skägget? Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där tio skäggiga män intervjuades. Det empiriska materialet visade att skägget förknippades med manlighet och var en stor del av männens identitet. Med hjälp av identitetsteorier, maskulinitetsteori och begreppet kommodifiering analyserades empirin. Skägget kan ses som ett sätt för männen att hantera samhällets feminisering av manlighet. Skägget utgör en betydande roll i skapande av männens identitet, där skägget framställs som en del av deras personlighet och den de anser sig vilja vara. 

 • 302.
  Jansson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Klimenta, Blerta
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sociala medier: En kvalitativ studie kring unga studenters användning av sociala medier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av sociala medier har ökat och är en självklar del av livet för många. Syftet med studien var att undersöka hur högskolestudenter påverkas av sociala medier och hur de använder sociala medier för att skapa social sammanhållning i klassen och i privatlivet. Vidare studerades eventuella skillnader mellan kvinnor och män samt hur studenterna uppfattade sociala mediers betydelse i allmänhet. Insamling av material gjordes genom kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk metodansats. Åtta studenter på Högskolan i Halmstad intervjuades varav fyra män och fyra kvinnor. Materialet tolkades med teorierna tillhörighet av May, Scheffs sociala band och Goffmans frontstage och backstage. Resultaten som framkom visade att deltagarna påverkades av sociala medier, dels på ett negativt sätt då sociala medier kunde bidra till att användare jämför sig med andra men även på ett positivt sätt då sociala medier underlättade kommunikationen både i skolan och i privatlivet samt bidrog till social sammanhållning inom högskoleklassen.

 • 303.
  Jashari, Jehona
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Linda, Badom
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Internationella adoptioner: En kvalitativ studie om hur internationellt adopterade upplever deras anknytningsprocess till sin familj och det svenska samhället. 2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om adoptioner och hur adoptionen upplevs av den som går igenom det. Uppsatsen är grundad på kvalitativa metoder och är skriven utifrån de svaren som våra respondenter gav oss. Syftet med denna uppsats är att få reda på hur internationellt adopterade vuxna har upplevt deras anknytningsprocess till sin familj och det svenska samhället. Vi har använt oss av två teorier och två begrepp. De teorier som vi har använt oss av är etablerade och outsiders samt den sociologiska visionen. Två begrepp som har passat väldigt bra till vår analys del är rasifiering och den transrasiala identifikationen. Med hjälp av dessa teorier så kom vi fram till att anknytningsprocessen är olika beroende på vilken individ som genomgår den. Majoriteten av våra respondenter har upplevt det som en ansträngande process medan det finns en del av våra respondenter som inte har upplevt att processen har varit försvårande för deras tillvaro. Vi har lyssnat på våra respondenter och tagit deras önskemål till hjärtat och har gjort vårt bästa, för att få fram hur viktigt det är att diskutera barnens upplevelser med dem när de börjar bli tillräckligt gamla. Deras känslor, erfarenheter och upplevelser är riktiga och det ska ni få ta del av.

 • 304.
  Jingblad, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ericsson, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Början på en dag som annars aldrig börjar: Om Fontänhusets betydelse för dess medlemmar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study was made to examine what the Fountain house can do to help their members and how the members feel about their situation and their ability to participate in their rehabilitation. To do so we contacted one of the Fountain houses in Sweden, located in Falkenberg, to get a better view of what their members thought about the process. Our main purpose with this study was to turn the spotlight on what the Fountain house organization means to its members. To do so we had two main questions that we wanted to examine more closely:

  How do the members experience the Fountain house organization?

  To which extend do the members feel that they are allowed to participate in their rehabilitation?

  How much influence do the members feel that they have?

  For this study we choose to use the qualitative method which included a lot of literature research, observations and interviews with members of the Fountain house organization. Our study also included looking at other researchers work and how they choose to approach their interview participates. We did this to get a grip on how we could structure our own interviews to work out for the best.

  The main result of our study was that no matter what your reason for joining a Fountain house may be, the result of your membership will keep you feeling better about yourself in a way that makes you more available to accept the fact that you can do whatever you set your mind to.

 • 305.
  Jogbratt, Karl-Oskar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kommunal befolkningsförändring: En studie av mellankommunal migration och dess bakomliggande faktorer2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker befolkningsförändring sett ur ett migrationsperspektiv under perioden 2000-2009. Studien visar att 145 av Sveriges 290 kommuner under 2000-talet har minskat i befolkning medan 140 kommuner har ökat i befolkning. Det grundläggande pro-blemet uppsatsen belyser är det faktum att 15 av dessa kommuner minskat i befolkning med mer än 10 procent. Utöver detta tillkommer att 29 kommuner haft en befolkningsökning på mer än 10 procent. Utvecklingen orsakar en skevhet i den kommunala organisationen som medför problem ibland annat den kommunala budgeteringen. Studiens utvalda förklaringsva-riabler är ett begränsat urval som baserats på tidigare forskning och teori kring migration och flyttmönster. Förklaringsvariablerna som användes behandlade följande områden:

  arbetslöshet, utbildningsgrad, nystartade företag, skatteunderlag, kommunala utgifter, barnomsorgskostnad, nettokostnad för äldre och funktionshindrade samt jämställdhet. Uppsatsens syfte är inte att ge en heltäckande förklaringsmodell utan att undersöka ett urval av möjliga förklar-ingsfaktorer. Den totala förklaringsmodellen lämnas således för framtida forskare att reda ut.

  Av studiens resultat framgår ingen av variablerna som dominerande gällande förklaringskraft, däremot framstår de totala kommunala utgifterna, barnomsorgskostnad och antal nystartade företag som viktigast sett till kommunal befolkningsutveckling. Skatteunderlag och jämställdhet var de variabler av minst betydelse.

 • 306.
  Johannesson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "En andra chans": Upplevelser av medling vid brott2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vad händer vid en medling och hur upplevs detta möte av de parter som ingår i medlingsprocessen? Denna fråga är utgångspunkten i föreliggande uppsats vilken belyser gärningspersoners och brottsoffers upplevelser samt den förändrade syn på sig själva och den andra parten vilken medlingen bidragit till. Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsoffer möts och samtalar om sina upplevelser av brottet. Denna uppsats har med intervjuer som bas studerat parternas egna upplevelser av medlingssituationen. De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är George Herbert Meads ”Den Generaliserade andre”, Thomas Scheff och Susanne Retzingers skambegrepp, Erving Goffmans samspelsteori samt ”Det intersubjektiva tredje” vilket beskrivs av Samuel Gerson. Med hjälp av dessa teorier har gärningspersonerna och brottsoffrens upplevelser av medling analyserats, analysen visar att medling av båda parter beskrivs som ett möte där en motpart gett dem insikt om den andres upplevelse av brottet. Denna insikt resulterade i en för gärningspersonerna förändrad livssyn samt för brottsoffren en känsla av att få brottet utrett. Slutsatsen som dras i denna uppsats är att medling vid brott bidrar till att ge gärningsperson och brottsoffer en ny bild av händelsen och att denna nya bild leder till eftertanke kring det egna beteendet samt en förståelse för hur det egna agerandet påverkar andra.

 • 307.
  Johansen, Suzie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Jurcevic, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  När barn talar om politik: En studie om barns ord om politik och samhälle2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med den här uppsatsen är att lyfta fram barns tankar om parlamentarisk politik och samhällsfrågor utifrån deras perspektiv. Uppsatsen är av kvalitativ art och vi har använt oss både av fokusgrupp och individuella intervjuer. Vi har inspirerats av tidigare forskning där barn som medborgare och FN:s barnkonvention artikel 12 är i fokus för att öka legitimiteten i vår studie. Uppsatsen har utgått ifrån politisk teori, socialisationsprocessen, genus och gruppstyrda. Vi har fått resultat ur både grupp och individperspektiv som stärker barn som tänkande individer utan rättslig handlingsförmåga. Trots att barn inte talar vuxenspråk har de åsikter om och påverkas av den omvärld de lever i. Den grupp med barn vi har lyssnat på kunde inte mycket om politiska partier, däremot kunde de mycket om fattigdom, ebola och välgörenhet. De hade problem med partiledarnas namn, däremot berättade de för oss hur de upplever skolmiljön och gav förslag till förbättringar i skolan. Ur barnens perspektiv har vi försökt fånga essensen i deras ord.

 • 308.
  Johansson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Betydelsen av bemötanden och sociala relationer för vår psykiska hälsa: en studie om personer med psykisk sjukdom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur personer med psykisk sjukdom upplever att de blir och har blivit bemötta av människor i sin omgivning. Samt att undersöka vilken betydelse de tillskriver sociala relationer och bemötanden för sin psykiska hälsa. Studien har en kvalitativ hermeneutisk ansats och baseras på fem semi -strukturerade intervjuer.Resultatet visar att personer med psykisk sjukdom upplever stor brist på förståelse och acceptans från sin omgivning när det gäller hur de har blivit bemötta i relation till sin psykiska sjukdom. Resultatet visar också att personer med psykisk sjukdom värdesätter gemenskap och samhörighet som är präglad av förståelse och acceptans.För att analysera resultatet av studien har följande teorier använts; den psykiska strukturens förutsättningar, sociala relationers karaktär - avseende emotionerna skam och stolthet, människan som social varelse och depressionens socialpsykologi.I analysen framkommer att bristen på förståelse och acceptans påverkar intervjupersonerna självbild på ett negativt sätt. Konsekvensen blir en bristande tillit både till sig själv och andra och resulterar i försvårandet av att upprätthålla optimalt differentierade sociala relationer. Att intervjupersonerna värdesätter gemenskap och samhörighet som är präglad av förståelse och acceptans tolkas som att intervjupersonerna genom förståelse och acceptans blir speglade på ett sätt som stärker det sanna självet. Speglingen förmodas vara betydelsefull utifrån att intervjupersonerna med hjälp av den positiva speglingen kan skapa meningar som tillskriver den egna identiteten värdet av ett autentiskt själv. Genom att bli bemött med förståelse och acceptans kan intervjupersonerna uppleva mening med tillvaron som minskar risken för depression.

   

 • 309.
  Johansson, Fredrik, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Konsumtion av finkultur:  – En kartläggning av könets, ålderns och det geografiska avståndets betydelse för den postmoderna konsumtionskulturen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Resultat visar påtagliga samband mellan kön, åldersintervall och geografiskt avstånd och konsumtion av finkulturella verksamheter. Kvinnor besöker finkulturella verksamheter i betydligt större utsträckning än män och uppvisar därutöver större intresse av att besöka dessa bland de respondenter som uppger att de under det gångna året avstått besök. Det finns ett tydligt samband mellan hög besöksfrekvens och hög ålder både bland de kvinnliga och manliga respondenterna, där besöksfrekvensen för samtliga fem verksamheter är som störst i den högsta åldersintervallen, dvs. 60-69 år. Intressefrekvensen börjar märkbart tillta i åldersintervall 2, dvs. 20-29 år, för att fortsätta öka synkront med tilltagande ålder. Vidare har det geografiska avståndet i högsta grad betydelse för besöksfrekvensen för samtliga fyra verksamheter belägna i Karlstad kommun samt konstrundan mellan Arvika och Kil. Beträffande intressefrekvensen utgör det geografiska avståndet ingen påverkbar faktor för kvinnor, däremot innebär ett längre avstånd ett avtagande intresse bland män.

 • 310.
  Johansson, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nillius, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En organisations förändrade förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård: En kvalitativ studie av ett förändringsarbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie beträffande Region Hallands förändrade förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård i Region Halland med Avdelningen för arbetsmiljö i fokus. Vi fann det intressant att finna ut vilka möjligheter och vilka risker det fanns med detta förändrade förhållningssätt, samt vad fenomenet tillit hade för påverkan i förändringen. Syfte med studien var att utifrån respondenternas berättelser, skildra deras upplevelser beträffande det förändrade förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård inom Region Halland. Det är utifrån respondenternas syn på arbetsmiljö i allmänhet och Avdelningen för arbetsmiljö i synnerhet tillsammans med teorier och de centrala begreppen strategi, ledarskap och tillit som vi har analyserat och tolkat respondenternas upplevelser och därmed skapat en förståelse. Studien genomfördes med kvalitativ metod där data samlades in genom primära källdokument, information från Region Hallands hemsida samt sju genomförda kvalitativa intervjuer med förvaltningschefer, personalchefer och fackliga företrädare. Resultatet i den här studien visar att det nya förhållningssättet har resulterat i en arbetsmiljöstrategi vilken ska bedriva arbetsmiljöarbetet inom Region Halland. Resursen för att bedriva arbetsmiljöarbetet är Avdelningen för arbetsmiljö

  Studien påvisar både möjligheter och risker beträffande det förändrade förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård samt att tillit till Avdelningen för arbetsmiljö är av vikt.

   

   

 • 311.
  Johansson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Svensson, Nathalie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att leva i ett heteronormativt samhälle: En kvalitativ studie om homosexuella mäns upplevelser av det svenska heteronormativa samhället2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 312.
  Johansson, Torbjörn
  et al.
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nakhost, Fedra
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hur kan Hjällboskolan skapa framgångsfaktorer för alla dess elever?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på och synliggöra faktorer som ligger till grund för att man uppnår ett positivt studieresultat på Hjällboskolan. Undersökningen är baserad på sju intervjuer och observationer av platser där elever rör sig, vi har även använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod samt hermeneutik.

  För att analysera resultatet så har vi använt oss av olika teoretiska begrepp; Stigma, Normer & normalitet, Roller och Kapital.

  I uppsatsens inledande skede så trodde och hoppades vi att vi skulle komma till nya insikter och lära oss nya värdefulla läxor under arbetets gång, det som gjorde oss mest förvånade under arbetets gång var att vi i vår analys kom fram till att det krävs att man är socialt avvikande för att uppnå goda studieresultat på Hjällboskolan.

  Nyckelord: Roller, Avvikare, Monroemodellen, Hjällbo & Stökighet/Skötsamhetskultur.

 • 313.
  Johnsen Amhliden, Linnéa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ekonomiskt bistånd - stöd eller maktlöshet?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 314.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Athletes’ experiences of psychosocial risk factors preceding injury2011Ingår i: Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, ISSN 2159-676X, Vol. 3, nr 1, s. 99-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The risk of being injured while engaging in sport and exercise is statistically high. Therefore, it is important to understand the psychosocial mechanisms underlying susceptibility to injury in sport and exercise settings because of the potential to enhance well-being at the individual level and reduce economic costs for society. Existing theoretical models of injury risk point to psychosocial antecedents, such as personality factors, history of stressors, coping resources and peripheral narrowing, as precursors of susceptibility to injury. The aim of the study was to describe and structure athletes' experiences of psychosocial risk factors preceding injury based on existing theoretical models. Twenty competitive athletes (mean age 22.7 years) were interviewed about experiences of psychosocial risk factors and connections between psychosocial risk factors and occurrence of acute injury. Based on a thematic content analysis, four risk factors emerged: history of stressors, person factors, fatigue and ineffective coping. The findings revealed several parallels to existing theoretical models and findings in the previous literature. Three out of four core themes emerged that coincide with Williams and Andersen's stress-injury model. In addition, a not so often discussed finding, fatigue, was identified as a theme in athletes' responses. Several sub-themes are discussed in relation to Rogers and Landers' coping model and Wasserman' stress-vulnerability model. Recommendations are given for individual athletes and for others involved in preventing injury occurrence in sport and exercise settings.

 • 315.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  Cultural Challenges Working with a Gymnast and His Coach in Preparation of Olympic Qualification Tournament 2004: A Swedish-Russian Case2008Ingår i: Journal of Tianjin University of Sport, ISSN 1005-0000, Vol. 23, nr 3, s. 186-187Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 316.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  Psychosocial antecedents and the occurrence of sport injury among competitive athletes2009Ingår i: Congrès International de Psychologie du Sport, Vincennes, 1-3 juillet 2009: Actes, Paris: Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP) , 2009, s. 123-123Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Accumulated research over the last decade has focused on psychosocial variables and its influence on injury vulnerability and resiliency. Researchers have generally found that individuals who have experienced many recent stressors and who did not have the personal resources and skills to cope with the stressors were most at risk for injuries. In this study psychosocial risk factors related to the occurrence of sport injuries for athletes were studied. Sixty competitive athletes, who earlier had received a moderate or severe injury, were interviewed. In 16 of the cases (26%) there was a potential connection between psychosocial events and the occurrence of a sport injury accident among the injured athletes. The psychosocial event occurred between 1-14 days prior to accident. The mean age of the study group was 20.8 years, including 9 men and 7 women representing 13 team and 3 individual sports. Knee and foot injuries dominated, and the average rehabilitation time was about 30 weeks. Twenty-five different psychosocial antecedents were identified through a deductive and inductive content analysis. A majority of the antecedents (76%) were related to history of stressors such as work related worry, start of a new and demanding education and a recent change of sport club and/or trainers. Most of the injuries seem to be connected to general stress and worry in life outside the sports world. In conclusion, it is vital for coaches and leaders in sport to understand the near relationship between psychosocial stressors and the occurrence of injury. A holistic perspective on preventive issues has potential to significantly decrease injury occurrence in sport.

 • 317.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Psychosocial antecedents to sport injury, prevention and intervention: An overview on theoretical approaches and empirical findings2007Ingår i: International Journal of Sport and Exercise Psychology, ISSN 1612-197X, E-ISSN 1557-251X, Vol. 5, nr 4, s. 352-369Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is accepted that risk factors such a type of sport, equipment, and individual physical and psychological characteristics interact in the genesis of sport-related injuries. The presented review provides an overview of theoretical approaches and empirical findings with regard to the psychosocial antecedents of sport injuries. It also provides an overview of intervention studies that have taken place within the last 15 years. During this period, different models for detecting injury outcome have been developed. It appears that psychosocial variables such as high competitive anxiety, low or high emotional state, high levels of life changes, low coping resources, and low levels of social support are directly or indirectly related to injury outcome. Moreover, empirical prevention studies demonstrate positive results in terms of a reduction in the number of injuries and, in most cases, improvements in mood and reduced stress levels. Many important research variables need further recognition for the advancement of the field. The review offers a selection of future research variables linked to theory and design as well as measurement and analysis. Moreover, implications for practice are also given.

 • 318.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Varför blir fotbollsspelare skadade?: ett utmanande psykologiskt forskningsområde2009Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 18, nr 4, s. 16-20Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 319.
  Johnson, Urban
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ekengren, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Andersen, Mark B.
  Victoria University, Australia.
  Injury Prevention in Sweden: Helping Soccer Players at Risk2005Ingår i: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 27, nr 1, s. 32-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined the effectiveness of a prevention intervention program to lower the incidence of injury for soccer players with at-risk psychosocial profiles. The Sport Anxiety Scale, the Life Event Scale for Collegiate Athletes, and the Athletic Coping Skills Inventory-28 were used to screen for psychosocial risk factors outlined in the stress and injury model (Williams & Andersen, 1998). Thirty-two high injury-risk players were identified and randomly assigned to treatment and control groups. Injuries of participants were reported by their coaches. The intervention program consisted of training in 6 mental skills distributed in 6 to 8 sessions during 19 weeks of the competitive season. The results showed that the brief intervention prevention program significantly lowered the number of injuries in the treatment group compared with the control group. © 2005 Human Kinetics Publishers, Inc.

 • 320.
  Johnsson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Elitdressyrryttares visualiseringsupplevelser samt deras förståelse och upplevelse av instrumentet the Survey of imagery experiences in sport2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Blakeslee och Goff (2007) föreslår att dressyrryttares visualiseringsfärdigheter bör skilja sig från andra sporter som inte involverar ett djur. Enligt Murphy, Nordin och Cumming, (2008) finns det ett behov av ett instrument som tar hänsyn till visualiseringstyp, funktion och dess utgång. The survey of imagery experiences in sport (SIES; Weibull & Wallsbeck, 2009; Wallsbeck & Weibull, 2009) är ett relativt nytt instrument som mäter dessa variabler. Syftena i denna studie var därför att: (1) studera elitdressyrryttares visualiseringsupplevelser, (2) studera elitdressyrryttares förståelse och (3) upplevelse av instrumentet SIES. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod användes i studien. Dressyrryttarnas visualiseringsupplevelser skiljde sig till viss del från tidigare forskning. Till exempel användes flest visualiseringsmönster för syftet hitta rätt känsla och hörselsinnet inkluderades i många visualiseringsmönster. Deltagarnas förståelse och upplevelse av SIES var god med endast några få oklarheter gällande bland annat effekt och frekvens.

 • 321.
  Johnsson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Motionärers frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motion är viktigt för vår hälsa, men många som börjar motionera slutar inom en snar framtid (Fallon, Hausenblas, & Nigg, 2005). Det är därför viktigt att utveckla strategier som motiverar människor till träning. Visualisering är en teknik som visats ha en motivationshöjande effekt hos motionärer. Kim och Giacobbi (2009) menar dock att det finns ett behov av att skilja på innehåll, syfte och effekter inom motionsvisualiseringen och att ett nytt mätinstrument därför behövs. Syftena med studien var därför att: (1) utveckla och testa mätinstrumentet the Individual Profile of Imagery Experiences in Exercise (IPIEE; Weibull & Johnsson 2010), samt att (2) studera motionärers frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser. De teoretiska referensramarna som användes var Den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) samt An Applied Model of Imagery Use in Exercise (Munroe-Chandler & Gammage, 2005). Resultat visar att IPIEE fungerade väl, att motionärerna använde flest frivilliga visualiseringsmönster för syftet motivation och att flest spontana visualiseringsmönster hade effekt på motivationen. De vanligaste innehållen i visualiseringsmönstren var Träningssituationer följt av Icke träningsrelaterade händelser/situationer. Resultaten diskuteras i relation till teoretiska referensramar samt tidigare forskning.

 • 322.
  Jonsson, Linus
  et al.
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Christel
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Berg, Christina
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Korp, Peter
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Lindgren, Eva-Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  What undermines healthy habits with regard to physical activity and food?: Voices of adolescents in a disadvantaged community2017Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 12, artikel-id 1333901Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to illuminate factors that undermine the healthy habits of adolescents from a multicultural community with low socioeconomic status (S.E.S.) in Sweden with regard to physical activity (P.A.) and food, as stated in their own voices. Adolescents (n = 53, 12–13 y/o) were recruited from one school situated in a multicultural community characterized by low S. E.S. Embracing an interpretive approach, 10 focus-group interviews were conducted to produce data for the study. The focus-group interviews were audio recorded, transcribed verbatim, and analysed using qualitative content analysis. The analysis resulted in two major themes: (1) the availability of temptations is large, and support from the surroundings is limited; and (2) norms and demands set the agenda. The adolescents’ voices illuminate a profound awareness and the magnitude of tempting screen-based activities as undermining their P.A. and healthy food habits. Moreover, several gender boundaries were highlighted as undermining girls’ P.A. and healthy food habits. The adolescents’ stories illuminated that it is difficult for them, within their environment, to establish healthy habits with regard to P.A. and food. To facilitate the adolescents’ healthy habits, we suggest that support from family, friends, the school, and society at large is essential.

 • 323.
  Jonsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Klingström, Filip
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Jag är inte mitt belastningsregister": Före detta kriminellas upplevelser av arbete i relation till social inkludering och exkludering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På dagens arbetsmarknad har det blivit allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret vilket hämmar före detta kriminellas möjligheter att få en nystart och integreras i samhället. Tidigare forskning visar på att de som finner ett arbete efter avtjänat straff löper mindre risk för att återfalla i brott samtidigt som arbetsgivarnas benägenhet att begära utdrag ut belastningsregistret ökar. Med utgångspunkt i detta har vårt syfte varit att undersöka och belysa hur före detta kriminella ser på sina möjligheter att få ett arbete i relation till belastningsregistret och dess effekt samt hur arbete och social inkludering/exkludering har inverkan på varandra. För att besvara vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med medlemmar i organisationen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället).

  Resultatet från vår studie har påvisat att belastningsregistret försvårar möjligheterna för före detta kriminella på arbetsmarknaden och bidrar till känslor av social exkludering. Det har framkommit att arbete kan ha en positiv inverkan på social inkludering men likväl kan en individs sociala inkludering skapa möjligheter att finna arbete. Den slutsatsen vi dragit är att arbete är en av de viktigaste faktorerna för före detta kriminellas inkludering i samhället och möjligheten till arbete skapas främst genom kontakter. Vi har även funnit att belastningsregistret är kontraproduktivt då det får en indirekt negativ brottsförebyggande verkan på samhällsnivå, då de utan arbete lättare återfaller i brott. Således bidrar belastningsregistrets användning till att fler människor exkluderas och att risken för att fler brott begås ökar, i strävan efter att skydda människor från brottslighet.

 • 324.
  Josefsson, A. Karin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF).
  Motivation to exercise and Percieved Barriers - Men and Women's Exercise Habits2008Ingår i: Proceedings of the Nordic Conference 2008: Health, Participation and Effects of Sport and Exercise / [ed] Björn A. Carlsson, Urban Johnson, Karin A. Josefsson, Natalia Stambulova, Halmstad: Halmstad University , 2008, s. 58-59Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regular exercise habits are hard for many people both regarding establishment and adherence, which in many cases is caused by lack of motivation. Since the human body needs a certain amount of physical activity to function properly it is important to help people to motivate themselves in order to promote physical and mental health in society (Lindwall & Faskunger, 2003). The interest in motivation related research is, according to Roberts (2001) huge and holds as much as one third of all psychological research. A comparatively small part of this research treats perceived barriers to exercise and how individuals overcome these obstacles to adhere to their exercise habits over time. Such knowledge could be useful to challenge the drop-out rates by helping those who recently have initiated new exercise habits to maintain them, e.g. by providing useful strategies to overcome these barriers. These strategies could consist of predetermined coping strategies and alternatives to use when facing obstacles towards planned activities. The theoretical framework used was Achievement Goal Theory (Dweck, 1986; Dweck & Elliot, 1983; Maer & Nicholls, 1980; Nicholls, 1981; 1984; 1989 ref. ur Roberts, 2001), Expectancy-Value Theory (Eccles et. al 1983, 1984 ref. in Eccles & Whigfield, 2002), Relapse Prevention Theory (Brownell, Marlatt, Lichtenstein & Wilson, 1986), Self-Efficacy Theory (Bandura, 1977 ref. in Bandura, 2001) and Social Exchange Theory (Thibaut och Kelley, 1959).

 • 325.
  Juth, Niklas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Neogard Schönnings, Joanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Döden räcker inte för att man ska sluta med ett missbruk": En kvalitativ studie om klienters erfarenhet av socialtjänsten.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie valde vi att undersöka vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten när de fått stöd, hjälp eller behandling för sin missbruksproblematik. Vi ville ta reda på om klienterna upplevt att de fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör deras insats från socialtjänsten. Vidare ville vi undersöka om klienterna upplevt någon form av stigmatisering på grund av sitt missbruk. Vi valde att använda en kvalitativ metod och genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med intervjupersoner från en ideell förening för missbrukare. Vi ville med vår studie belysa klientens perspektiv och förmedla deras erfarenheter i hopp om att öka förståelsen för deras utsatta position i samhället. Vi valde att tolka vårt insamlade material utifrån teorier om stigma, makt och empowerment. I relationen mellan klient och socialtjänst finns en ojämn maktbalans som kan bidra till minskad delaktighet för klienten i beslutsprocessen. Använder sig socialtjänsten av ett empowerment främjande arbetssätt så ökar klientens möjlighet till delaktighet. Vidare tillhör missbrukare en grupp i samhället som på grund av stigmatiseringen nekas samma möjligheter som övriga medborgare. Vår slutsats är att de intervjupersoner som upplevt att de får vara delaktiga i beslutsprocessen har en positiv erfarenhet av socialtjänsten. De intervjupersoner som upplevt att de inte kan påverka beslutsprocessen beskriver en negativ erfarenhet av socialtjänsten. Vidare uppgav ungefär hälften av intervjupersonerna att de upplevt någon form av stigmatisering på grund av sitt missbruk. 

 • 326.
  Jönsson, Mathias
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Integration av samverkanselever: – en sociologisk studie om den sociala integreringen av personer med Aspergers syndrom i grundskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats försöker genom en kombinerad metod av intervju och observation bidra med ökad kunskap kring fenomenen inkludering och exkludering av elever som innehar diagnosen Aspergers syndrom i grundskolans senare år. Teori avsnittet grundar sig på Pierre Bourdieus teorier om kapital och teorier om grupp. I resultatet beskrivs ett socialt exkluderande utanförskap skapat genom en kollision av normer. I försöket till inkluderingen av samverkanseleverna finns risk för ökad exkludering. Det sociala samspelet i samverkans situationerna är begränsat, de samverkande elverna väljer att inta ett socialt och fysiskt avstånd till den ordinarie klassens elever. Grunderna i denna segregation beror på att eleverna i den ordinarie klassen och samverkans eleverna värderar olika kunskaper olika. Samverkanseleverna har även svårigheter att förhålla sig till fastställda normer i de ordinarie klasserna. Samverkanseleverna använder samverkansenheten som en plats att finna trygghet från den övriga skolan vilket bidrar till en ökad exkludering.

 • 327.
  Kahrovic, Erkin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hamulic, Edin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Social band och Identitetssökandet: En kvalitativ studie om ungdomar i Rosengård2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att överordnat utveckla en förståelse om ungdomar i marginaliserade grupper, i detta fall ungdomar som bor och lever inom Rosengårds gränser. Frågorna vi valt för att få uppnå syftet är; Hur påverkas utvecklingen av den egna självbilden bland ungdomarna, i samband med nära relationer till den egna familjen? Hur påverkas ungdomarnas situation utifrån de fördomar som finns i det konventionella samhället? Samt beror polariseringen av gemenskapen inom området på segregering?Metoden vi använder för att illustrera syftet är av en kvalitativ ansats där det empiriska materialet består av intervjuer med 8 ungdomar från stadsdelen Rosengård.

  I Studiens teoretiska del har tre teoretiska ramar använts, Social kontrollteori, identitetsteori samt habitusteori.

  Resultatet i denna studie påvisar att alla ungdomarna har väldigt låga sociala band till det konventionella samhället. Informanterna påvisade dock en väldigt stor grad av respekt för föräldrarnas moral samt en låg grad av avvikande beteende. Många av de vi intervjuade hade stora framtidsplaner och skolan var enligt våra informanter något som var viktig för dem. Det fanns även enligt våra informanter en stor gemenskap inom Rosengård som bidrog till både för och nackdelar, fördelarna var att man kände att man tillhörde något eller någon och nackdelarna var den stämplingen ungdomarna fick av andra från det konventionella samhället. De flesta informanter fann sig inneha en ”dubbel identitet”. De talade mycket om att de bland vissa sågs som invandrare och bland andra som svenskar.

  Slutsatsen i denna uppsats är att ungdomarnas självbild påverkas genom den goda relationen till familjen. Detta yttrar sig på så vis att ungdomarna lär sig att inneha värderingar och normer som i viss mån kan skilja sig från det konventionella samhällets normer och värderingar. Ungdomarna vi intervjuade befann sig i en situation som gav de svårigheter i att klara av vissa aspekter inom livet så som skola. Eftersom de allt som oftast kände sig diskriminerade av det konventionella samhället kände vissa av de att de inte passade in bland ”svenskar” och att svenskar var annorlunda och ”konstiga”. Många av våra informanter talade även om en stor gemenskap inom förorten, denna gemenskap berodde till stora delar på segregeringen. Ju större segregering och smutskastning av Rosengård desto större och starkare verkare gemenskapen bli.

 • 328.
  Kajsson, Fredina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Mattiasdotter, Therese
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att tvivla på sin tro: En studie om sociala faktorer som påverkar en utgångsprocess ur en religiös församling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att genom kvalitativa intervjuer öka förståelsen för sociala faktorer som föreligger när man lämnar en religiös församling. Vårt främsta fokus har varit att se vad känslan av tillhörighet har för betydelse i en utgångsprocess. Men vi berör även andra sociala faktorer som spelar in när tvivel uppstår hos medlemmen och som sedan resulterat i att hon velat lämna församlingen. Vi har intervjuat personer som har varit medlemmar i Jehovas Vittnen och Livets Ord. I syfte att öka förståelsen för den problematik som en utgångsprocess kan innebära har vi i vår analys använt oss av Vanessa Mays (2013) teori om tillhörighet, Eric Fromms (1994) teori om flykt och Scheffs (1994) begreppspar Skam-stolthet.

   

  Med en deltagande observation och 8 halvstrukturerade intervjuer har vi närmat oss ett känsligt ämne och studerat sociala faktorer som påverkar att man vill lämna en religiös församling.

   

  Resultatet visar bland annat att tillhörighet och organisatoriska faktorer av social karaktär har stor betydelse i en utgångsprocess. Det visar sig att strikta regler och livsvillkor fått medlemmar att börja tvivla på församlingen och dess organisationskultur. Gemenskap och skamkänsla är sociala faktorer som vi sett ingår i församlingarnas organisatoriska utformning och som visat sig påverka vägen ur kyrkorna.

 • 329.
  Kara, Alexandra Paulina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Olsson, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att finna kärleken i det senmoderna samhället: En sociologisk uppsats om risker med att dejta på nätet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap och förståelse av hur kärlek kan skapas i ett senmodernt samhälle. Aktuella studier på området menar att samhället idag är mer individualiserat än förr vilket innebär förändrade förutsättningar för att få kärleksrelationer att fungera. Moderniseringen har inneburit att vi antagit nya former av dejting vilket präglas av valfrihet för individen på samma gång som teknikens utveckling har medfört nya möjligheter att finna intimitet och tillit online. För att genomföra denna kvalitativa uppsats har vi utfört intervjuer med nätdejtare som därefter har tolkats utifrån Becks teorier kring risksamhället, Giddens teorier kring rena relationer samt Goffmans teorier kring det dramaturgiska perspektivet. Resultatet visar att nätdejtingen präglas av flera risker och faror. Nätdejtarna riskerar att bli besvikna om de går in med höga förväntningar, att hamna i otillfredsställande relationer, att bli bedragna eller lurade av andra nätdejtare. Det finns dock möjligheter att finna kärleken trots riskerna. Några strategier för att finna kärleken var att ha ett öppet sinne och inte måla upp för stora förväntningar, att bredda sitt urval av andra nätdejtare och samtidigt ägna sig åt djup kommunikation för att skapa tillit. Strategierna tenderade att minimera riskerna som följer av att dejta på nätet.

 • 330.
  Karic, Alma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Skolfrånvaro i Halmstad kommun: En kvalitativ studie om hur rektorer för högstadiet uppfattar och hanterar skolfrånvaro2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige gäller skolplikt för alla barn från sex år upp till 18 år. Trots skolplikten är det ändå en betydande del av barn och unga 6-17 år som är frånvarande från skolan i större eller mindre omfattning. I Skollagen inklusive skolplikten finns en inbyggd strävan efter likvärdig utbildning för samtliga barn i Sverige.

  Utifrån problematiken med andelen frånvarande elever trots skolplikt och strävan efter likvärdig utbildning för alla barn syftar denna studie till att öka kunskapen om och en förståelse för hur rektorer i högstadieskolor hanterar skolfrånvaron samt utforska hur rektorerna förhåller sig till sitt handlingsutrymme mellan statens riktlinjer och lagar, deras egen uppfattning, skolans organisation och elevsammansättningen. För att uppnå syftet ställdes en huvudfråga och tre underfrågor: Hur uppfattar sex rektorer på högstadieskolor i Halmstad kommun skolfrånvaro och hur hanteras frånvaron i det dagliga arbetet? Hur förhåller de sig till de överordnade direktiven i Halmstad kommun? Vilka orsaker ligger enligt rektorerna i studien till grund för skolfrånvaro? Hur bedrivs ett förebyggande och åtgärdande arbete för att minska skolfrånvaro? Resultatet baseras på sex intervjuer med rektorer samt två intervjuer med nyckelpersoner för problemområdet. Som teoretisk referensram har Organisationssociologi, Implementeringsteori och begreppet skolkultur valts ut för att kunna analysera det empiriska materialet.

  Resultatet visar att frånvaro i skolan kan uppkomma på olika sätt. Frånvaron kan bero på olika orsaker. Möjliga orsaker är att elever är sjuka i cykler, elever är omotiverade och att de har en negativ attityd till skolan. Resultatet visar att rektorernas uppfattning och hantering av frånvarande elever skiljer sig åt. Rektorerna använder olika rutiner för att rapportera in, det finns inte en tydlig gräns för när närvaro övergår till frånvaro eller vilka åtgärder som är mest lämpliga, vilket bidrar till att rektorernas egna tolkningar avgör vilka insatser som ska sättas in för att minska frånvaron på den enskilda skolan. Studien visar att det finns ett samband mellan rektorernas handlingsutrymme och den kultur som kännetecknar skolan. Hur rektorer utnyttjar sitt handlingsutrymme påverkar hur skolans verksamhet organiseras samtidigt som handlingsutrymmet ser olika ut beroende på den härskande skolkulturen. Studien visar även att frånvaro är mer omfattande i skolor som kännetecknas av en tvångskultur. 

 • 331.
  Karlsson, Andréa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nilsson, Zanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Den ambivalenta inhyrda personalen: En socialpsykologisk studie om individuella upplevelser av att arbeta som inhyrd2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka vilka upplevelser inhyrd personal har på ett visst företag beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör. I studien har vi utgått från en kvalitativ metod med nio semistrukturerade intervjuer där urvalet bestod av fem manliga informanter och fyra kvinnliga. Resultatet visar att det finns övervägande positiva upplevelser av att arbeta som inhyrd på det aktuella företaget där sociala relationer och ett gott bemötande är viktiga orsaker till dessa.  Resultatet visar även på skillnader i upplevelser hos den inhyrda personalen beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör och vilka grupprocesser som utspelar sig inom denna. Resultatet har vi sedan analyserat med hjälp av ett flertal teoretiker; Moira von Wright, Johan Asplund, Norbert Elias, Georg Simmel, Susan A. Wheelan och Abraham Maslow. Analysen visar bland annat att den inhyrda personalens egenskaper skapas i samspel med de direktanställda och att detta gör att de känner sig som en del av arbetsgruppen.

 • 332.
  Karlsson, Emilia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En kvalitativ studie av timanställdas upplevelser av arbetet inom äldreomsorgen.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur timanställda inom äldreomsorgen upplever sinarbetssituation och förhoppningen är att genererar en förståelse för hur det kan vara att arbetamed en ”a-typisk” anställning i ett emotionellt arbete. Studien baseras på 6 kvalitativasemistrukturerade intervjuer, varav fyra av dessa är intervjuer med timanställda, entillsvidareanställd samt en områdeschef inom äldreomsorgen. Dessa intervjuer har analyseratsmed hjälp av socialpsykologiska teorier så som Asplunds teori om social responsivitet,Collins interaktionsritualer, Hochschilds teori om emotionellt arbete, Hirdmans teori omgenussystemet och genuskontrakt samt Allvin m.fl. perspektiv på den nya arbetsmarknaden.

 • 333.
  Karlsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Gudmundsson, Evelina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Släpper du inte ut mig, tar jag livet av mig!: En kvalitativ studie om vilken upplevelse socialsekreterare har av hot och våld i sin yrkesroll.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att hot och våldshandlingar mot socialsekreterare är vanligt förekommande. De som utsätts för hot- eller våldshandlingar upplever hoten eller våldet som något som hör till deras arbete som myndighetsutövare. Den här studien syftar till att undersöka upplevelsen av hot och våld hos socialsekreterare. Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts, vilka är genomförda i ett län i södra Sverige. Studien har en fenomenologisk ansats då den syftar till att undersöka upplevda fenomen vilket i denna studie är hot och våld. Genom en fenomenologisk ansats kan vi fånga socialsekreterarnas upplevelse av hot- och våldssituationer. För att analysera arbetet har tidigare forskning inom området hot och våld mot socialarbetare använts tillsammans med valda teorier. Teorierna innefattar symbolisk interaktionism samt copingstrategin. Studiens resultat visar att det är hot i olika former som är mest förekommande bland de medverkande socialsekreterarna. Hot upplevs även olika beroende på om hoten riktas mot den enskilde socialsekreteraren eller om det riktas mot dennes familj. Det framkommer även att socialsekreterare ser hot som något som sker i situationen. Klienterna ses befinna sig i en påfrestande situation vilket bidrar till att socialsekreterarna inte upplever hoten som riktade mot dem som person. 

 • 334.
  Karlsson, Karl
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Börjesson, Linnea
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Föräldraskap: Om papparollens påverkan på mäns sociala liv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är inriktad på att undersöka hur föräldraskapet påverkar de sociala relationer som pappor är aktiva inom. Uppsatsen undersöker även hur den nya papparollen inverkar på de könsroller som föräldrarna har i hemmet. För att undersöka detta har fokusgrupper genomförts, dessa genomfördes på ett föräldrakooperativ med ett antal pappor som fritt fått diskutera och reflektera kring större och mindre teman som berör sociala relationer, familj och prioriteringar, känslan av medlemskap samt könsroller. De teorier vi valt att använda oss av är Randall Collins "Interaktionsritualer", Thomas Scheff "Sociala band" och Yvonne Hirdmans "Könsrollsteori".

  Det resultat vi nått i denna uppsats är att social interaktion som sker med likasinnade människor skapar starkare sociala band. Men finns inte ett gemensamt fokus tenderar de sociala banden att försvagas för att till sist försvinna. Föräldraskapet tenderar även att inverka på de könsroller som råder i hemmet, vissa informanter menar att det finns en uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Medan andra familjer menar att uppdelningen mellan det manliga och det kvinnliga inte ser likadant ut hemma hos dem, vidare påvisar vårt resultat att det genuskontrakt som råder idag håller på att omförhandlas.

 • 335.
  Karlsson, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Om rädslan att misslyckas2005Ingår i: Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering / [ed] Thomas Knoll, Ann-Katrin Witt, Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 77-97Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 336.
  Karlsson, Marie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lagergren, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  # Det är ingen big deal: en kvalitativ studie om ungdomars resonemang kring  nätkränkningar på sociala medier2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nätkränkningar är ett växande problematiskt fenomen i dagens samhälle. Många ungdomar upplever att de blir kränkta på sociala medier, både av bekanta och icke bekanta personer. Studien syftar till att lyfta fram hur motstridiga normer kan tänkas ha en inverkan på ungdomars resonemang kring nätkränkningar och bygger på fem fokusgruppintervjuer med ungdomar. Resultatet visar att ungdomarna anser att alla har valfrihet kring vilka selfies de publicerar på sociala medier, samtidigt som de som utsatts för nätkränkningar ibland får skylla sig själva. Friheten som ungdomarna anser att alla har rätt till är inte alltid på lika villkor eller förbehållslös, det tycks finnas olika normer för olika personer, bland annat killar och tjejer. Med hjälp av Perssons tolkning av Goffmans dramaturgiska ansats, Engdahls resonemang kring frihet och socialt tvång, attributionsteorier och teorin om kognitiv dissonans tolkas detta som att det är lättare för tjejer att korsa gränsen till överdelning genom lättkläddhet på selfies. De som utsatts för nätkränkningar tillskrivs olika personliga attributioner, då ungdomarna upplever att alla vet om riskerna. Vilka attributioner som tillskrivs beror främst på hur nära relation den som tillskriver har med den utsatta. Motstridiga normer skapar kognitiv dissonans hos ungdomarna vilka kommer till uttryck under intervjuerna.

 • 337.
  Karlström Olofsson, Wiveca
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jarelid, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ytterlighetens röst: En socialpsykologisk studie med syftet att vidga förståelsen kring det sociala fenomenet ondska med utgångspunkt från familjekulturens betydelse för människans socialisering2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan är en social varelse och socialisering är ett el­e­mentärt och komplex mellan­mäns­k­ligt sam­spel, som först och främst formas i den fa­mil­jära sfären. Då syftet med denna studie har varit att vidga förståelsen kring det sociala fenomenet ondska – började vi vår resa med att distan­sera oss från fenomenet för att istället fokusera på vad som händer i socialiseringens vagga. Det pro­blema­tiskt funna är att människor numera är mer asocialt responslösa än socialt respon­si­va vilket innebär att män­nisk­or mer än någonsin finns för att fungera i härskande sam­­hälle­liga sys­tem än att finnas till för varandra. Och följden, den nutida människan socialiserar och socialiseras in i emotio­nellt lidande och skapar en förträngd medvetenhet som förs vidare från generation till generation, något som i bäs­ta fall leder till ytterligheter. För att fånga den svårligen synliggjorda sociali­serings­for­men, har vi observerat dem som observerar familjer som på något sätt upplevt eller upplever krisartade situationer. Det vill säga, vi har med en tema­tiskt öppen intervju­metod sam­tal­at med so­ci­alarbetare inom samhällets hjälp­an­de ver­k­­­sam­­­heter som möter människor i varierande famil­je­sammansättningar. Med episte­mologisk syn på den vet­en­­skapsteoretiska ansatsen är den dubbla hermeneutiken utvald, dels för att vidgad förståelse är vårt syfte men också för att vi har tolkat det våra observa­törer har tolkat. Det empiriska mate­rialet är analyserat enligt analytisk in­duk­tion och har stöd i teorier om familje- och organisa­tions­kultur, det sociala livets elementära former och be­ty­d­elsen av sociala band.

 • 338.
  Killander, Filip
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Davidsson, Joel
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Har du damp eller?": En studie av omgivningens betydelse för hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom kvalitativa metoder undersöka omgivningens betydelse för hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet samt undersöka vilka faktorer som är av betydelse för den diagnostiserades välmående. 

  Det material som presenteras har genererats utifrån elva kvalitativa intervjuer med individer som antingen är diagnostiserade med ADHD, lever i nära relation med en ADHD-diagnostiserad individ eller arbetar med ADHD. Det presenterade materialet analyseras sedan utifrån relevanta socialpsykologiska teorier av Becker (2006), Goffman (2006) och May (2013).

  Resultatet visar att omgivningen har en stor betydelse för hur den ADHD-diagnostiserade individen upplever sin livskvalitet. Den problematik som ADHD-diagnosen bidrar med försvårar för individen att leva upp till de krav och normer som förväntas av deras omgivning. Detta leder till att den diagnostiserade individen kan definieras som avvikande från gruppen och riskerar att hamna i ett utanförskap. Individen riskerar att identifiera sig med de egenskaper som omgivningen tilldelar den för att leva upp till de rollförväntningar som ställs på den och spela en roll de inte trivs med i strävan efter bekräftelse och att känna tillhörighet.

 • 339.
  Kindblad, Christopher
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Gift and exchange in the reciprocal regime of the Miskito on the Atlantic coast of Nicaragua, 20th century2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book is about cultural change in a local Miskitu community on the Atlantic Coast of Nicaragua, which began when communal property started to be used for both food gifts and market exchange as a result of increasing commercial exploitation. The author explores a contradiction that developed in the economic system during the 20th century. Between 1860 and 1960 the Atlantic Coast was an economic enclave. Men worked as wage labour at foreign companies, and sent home money and purchased goods to women who worked in subsistence agriculture. Communal property was reserved for consumption and food gifts, and there was a stable coexistence of long-term gift and short-term exchange. But after 1960 a commercial exploitation of communal property began that competed with the custom of food gifts in the 1970s, and led to over-exploitation of lobster and turtle. This development was interrupted during the 1980s - the decade of the Sandinista revolution - , but continued after the 1990s. Population increase, external exploitation and few wage labour opportunities have increased the pressure on communal property, and threaten to intensify the contradiction.

 • 340.
  Kindblad, Christopher
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Gift and Market Exchange among the Miskitu on the Atlantic Coast, Nicaragua: A Historical-Comparative Study of Cultural Change, 20th Century2010 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book is about cultural change in a local Miskitu community on the Atlantic Coast of Nicaragua, which began when communal property started to be used for both food gifts and market exchange as a result of increasing commercial exploitation. The author explores a contradiction that developed in the economic system during the 20th century. Between 1860 and 1960 the Atlantic Coast was an economic enclave. Men worked as wage labour at foreign companies, and sent home money and purchased goods to women who worked in subsistence agriculture. Communal property was reserved for consumption and food gifts, and there was a stable coexistence of long-term gift and short-term exchange. But after 1960 a commercial exploitation of communal property began that competed with the custom of food gifts in the 1970s, and led to over-exploitation of lobster and turtle. This development was interrupted during the 1980s - the decade of the Sandinista revolution - , but continued after the 1990s. Population increase, external exploitation and few wage labour opportunities have increased the pressure on communal property, and threaten to intensify the contradiction.

 • 341. Kindblad, Christopher
  Kultursociologiska aspekter på socialisationsprocessen2004Ingår i: Abstractbook, "Transformations, Boundaries, Dialogues", 22:a Nordiska sociologkongressen i Malmö, 2004, s. 41-41Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna artikel anläggs ett kritiskt perspektiv på klassisk socialisationsteori, som dels utgår från Maturanas teori om strukturell determinism, och dels den hierarkiska modell för lärande som Gregory Bateson utvecklat. Det teoretiska problem som står i fokus är möjligheten att en individ kan lära sig en typ av falsk epistemologi, som utgår från ett antagande om (det som Maturana kallar för) instruktiv interaktion, dvs att det är omgivningen som bestämmer hur en individ kommer att bete sig. I artikeln hävdas att detta kan ske genom en paradox som består i att en person, i en viss social miljö, lär sig att inte lära sig. Genom att analysera boken ”En flyktning korsar sitt spår” av Aksel Sandemose, som mycket bygger på själv-biografiskt material, påvisas denna möjlighet. Det hävdas att den sociala miljön i bysamhället Jante, som i hög grad styrs av den s k Jantelagen, ligger till grund för lärandet av en sådan falsk epistemologi, och att detta lärande i sin tur bidrar till att upprätthålla densamma på ett sätt som reproducerar kulturen. En sociologisk diskussion förs också, som knyter detta problem till socialisationsprocesser i det moderna och post-moderna samhället.

 • 342.
  Kindblad, Christopher
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Henriksen, Ken
  Latin American Center, University of Aarhus, Århus, Denmark.
  Neoliberalism, Patriarchal Rule, and Cultural Change at the Turn of the Twentieth Century: The Case of Tasbapauni2011Ingår i: National Integration and Contested Autonomy: The Caribbean Coast of Nicaragua / [ed] Luciano Baracco, New York: Algora Publishing , 2011, 1, s. 191-219Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 343.
  Kingston, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Integration i fokus: Praktik som åtgärd till integration – integration på egna villkor2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bringa bättre förståelse och ge en inblick i flyktingars egna upplevelser och erfarenheter gällande integrationsarbete under deras tid i Sverige samt under introduktionsperioden på integrationsenheten i Västerås. Jag har fokuserat min studie på att undersöka hur flyktingar upplever praktik som åtgärd till integration för att tillföra bättre förståelse för praktikanternas upplevelser samt identifiera problemområden som behöver förbättring eller utveckling. 

  Enligt min mening tyder resultaten av mina kvalitativa djupintervjuer på att det finns ett behov av att fokusera på flyktingens upplevelse under introduktionstiden. Denna period kan vara avgörande för flyktingens framtida självuppfattning som jag anser skapar kollektiva gemenskaper som i sin tur leder till isolering och till slut det oundvikliga vi och dem tänkande som sätter hinder i vägen för en lyckad integration.

  Jag inbjuder läsarna att ta del av mitt arbete som belyser olika problemområden samt lyfter fram vilka åtgärder som behöver vidtas för en utveckling inom integrationsarbetet.

 • 344.
  Kittelman-Flensner, Karin
  et al.
  Department of Social and Behavioural Studies, University West, Vänersborg, Sweden.
  Korp, Peter
  Department Food and Nutrition and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindgren, Eva-Carin
  Department Food and Nutrition and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  "Everyone can play football no matter where they come from": Discourses in open sport activities for newly arrived children and teenagers2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The recent international crises has brought about the largest movements of refugees since World War II. There is a need for constructive strategies to manage the challenges the comprehensive migration imposes on society's ability to integrate new residents. Research highlights the central role of civil society organizations to create trust, social networks and civic engagement, i.e. basic conditions for a democratic society (Putnam, 2013; Wijkström, 2012). International research also shows that civil society organizations and the voluntary sector can have a compensating function for economically and socially disadvantaged groups (Field, 2005; Portes & Rumbaut; Zhou & Kim, 2006). Many of these organizations have an ambition to welcome newcomers and offer a social milieu and a meaningful leisure time. Sports are often considered as contributing to the inclusion in society of marginalized groups (Misener & Mason, 2006; Schulenkorf & Edwards, 2012). There is a well-established notion that participation in sports promotes positive identity construction, social inclusion and education for democratic citizenship (cf. Donnelly & Coakley, 2002). However, there is little scientific evidence that sport has the potential to fulfill this role,

  In Sweden a strong emphasis has been put on the role of sports clubs to actively strengthen democratic values and equality. Different governments have provided extensive funding for this purpose, but also for the purpose of including children and youth independent of who they are and were they come from. However, there is little scientific evidence that sport clubs and their activities has the potential to fulfill this role in the community and there is very little systematically developed knowledge of how sporting activities and programs should be designed to achieve positive social outcomes (Rich, Misener & Dubeau, 2015). It is the leaders in the clubs that have the challenging task of ensuring that the objective of developing democratic values, equality, inclusion and well-being come true. Therefore it is important to examine how they understand and translate such normative goals into action.

  The overall aim of the study is to explore the ways in which a sport club, in the context of open sport activities, are working with and potentially promoting values such as intercultural understanding, inclusion and equality among young people, of which a significant part are new arrivals in Sweden.  Research questions focused in this presentation are:

  • How are the open sports activities  organized, and what are their stated purposes?
  • What kind of discourses and practices dominate among the leaders of the open sport activities?

  The sport club studied has since 2010 worked actively with various social projects aiming to promote intercultural understanding, inclusion, gender equality, counteract effects of social and economic segregation and increase young people's agency. The club is a football club which conducts organized football training for children and young people but have also "open sports activities" which is free of charge and requires no registration. Every other Friday arrange the sport club Sporty Friday” where they offer young people the opportunity to try basketball, football, table tennis, boxing, martial arts, wrestling and fencing. They also offer open football for both boys and girls and every week they engage 100-300 children and teenagers. These activities are financially supported by the municipality and are the focus of this research project.

 • 345.
  Kjellman, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Svensson, Ove
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Sweden2011Ingår i: Developing quality-based support for young people with violent behaviour: Experiences and results of a European research-project / [ed] Klaus Fröhlich-Gildhoff, Cecilia Kjellman, Patrick Lecaplain, Zofia Waleria Stelmaszuk, Annegret Wigger, Freiburg: FEL , 2011, , s. 365s. 185-235Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In most European countries, there is a great need for further education and competence development of professionals supporting young people with violent behavior. To fulfill this need, innovative approaches based on quality guidelines are required. In a comparative research-practice transfer project, partners of Germany, France, Poland, Sweden and Switzerland co-operated for two years to implement and evaluate two different strategies for further education based on the quality criteria developed in a previous study. These quality criteria aim at improving co-operation between different help systems, describe necessary changes in professional attitudes and methods and present more effective strategies for institutions to support young people with violent behavior. The project has resulted in a validation of such pivotal criteria, and driven forward recommendations for the implementation of competence development measures.

 • 346.
  Kjellman, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Funktionshinder och hälsa - om att ta plats och makt2010Ingår i: Hälsa och livsstil: forskning och praktiska tillämpningar / [ed] Lillemor R-M Hallberg, Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 113-135Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 347.
  Klasson, Paul
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Luomala, Tommi
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Teatern som socialt forum: En kvalitativ studie i teaterns roll i formandet av identitet på Halmstad kvartersteater Tommi2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. Vi har genom våra metoder fått ett rikligt material till att kunna skriva en kvalitativ uppsats om teaterns roll i skapandet av identitet.

  Vi började vårt arbete på Kvartersteatern genom att ha en första kontakt med en av ledarna på teatern, efter det första mötet så hade vi fått en bild av teatern och dess verksamhet. Vi gjorde sedan deltagande observationer vid tre tillfällen vilka följdes upp med kvalitativa intervjuer. Vi gjorde en intervju med en av ledarna sedan ytterligare sju intervjuer med teaterutövarna.

  Vi har i vårt socialpsykologiska analytiska arbete använt oss av fyra olika teorier, varav en av dem har fungerat som huvud teori. Vår huvudteori är Erving Goffmans regionsteori som ger oss en överblick för hur teaterns olika regioner påverkar identitetsbyggandet. De andra tre teorierna är G.H. Meads teori om jagets utveckling där begreppen "I", "Me" och Generaliserade andre är centrala, Lars-Erik Bergs lekteori samt Johan Asplunds teori om social responsivitet.

  Det empiriska materialet visa att teatern påverkar flera delar av livet både inom och utanför teatern. Deltagarna hävdar att de blir tryggare i sig själva samt utvecklas som människor med teatern. Vårt resultat visar att teatern hjälper deltagarna att utveckla en tryggare identitet samt får ett stabilare jag genom sitt deltagande inom teater.

 • 348.
  Klimczak, Gina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nagy, Sabina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Myndighetsutövare eller medmänniska: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevda yrkesroll2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska socialförvaltningar styrs kommunalt och innebär olika arbetsmetoder i olika kommuner för de anställda socialsekreterarna. Vidare tillåter det ett brett tolkningsutrymme i deras arbete med hemlösa klienter. För att uppnå ett tillfredsställande resultat i de hjälpinsatser som kan erbjudas krävs det en individanpassad bedömning utifrån de resurser som finns och ett bemötande som skiljer sig för varje enskild individ. Den höga arbetsbelastningen som är ett problem idag beror på olika saker men sju av tio socialsekreterare kan tänka sig lämna socialtjänsten. Syftet med denna undersökning var att utreda vilka förväntningar som finns på yrket samt om det finns rollkonflikter. För att undersöka detta genomfördes intervjuer med åtta socialsekreterare anställda på socialförvaltningen i Skåne län. Det insamlade materialet analyserades inom ramarna av begreppet gräsrotsbyråkrater som definierar statligt anställda myndighetsutövare och begreppet rollkonflikter som beskriver hur individer påverkas av att behöva inta olika roller. Resultatet visade att förväntningarna av det sociala arbetet inte uppfylldes men att det skiljer sig mellan att arbeta inom bostad-först metoder och traditionella handläggande socialsekreterare.

 • 349.
  Kollberg, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Då ser vi varandra som människor: En socialpsykologisk studie om anställningsintervjun som social interaktion2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställningsintervjun, i egenskap av socialinteraktion, kan tolkas ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Den fråga som styrt arbetet är: ”Hur kandet sociala samspel som uppstår och framskrider i anställningsintervjun, och dess konsekvenser,sett ur rekryterares perspektiv, förstås socialpsykologiskt med utgångspunkt isocialkonstruktionistisk teoribildning som tar fasta på rollframträdandets olika aspekter,intersubjektivitet, emotionellt arbete samt socialitetens olika former?”Genom att använda kvalitativ metod, sprungen ur hermeneutisk vetenskapstradition, har femsemistrukturerade, temabaserade intervjuer analyserats med hjälp av fyra socialkonstruktionistiskateorier. Slutsatsen indikerar att både anställningsintervjuns syfte som rekryteringverktyg, i egenskapav social interaktion, och rekryterare och ledare som arbetar med densamma kan gagnas av ett merrelationellt perspektiv.

 • 350.
  Kordys, Elsa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Påverkan och gemenskap bland ungdomar på en standardiserad arbetsplats.: En studie baserad på ungdomars egna berättelser om arbetsmiljön på ensnabbmatsrestaurang.2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen synliggör snabbmatsbranschen och grundar sig på intervjuer med individer som arbetar på en snabbmatsrestaurang. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur de anställda upplever sin arbetsmiljö. Faktorer som beaktas är att de anställda individerna är i 20 års åldern. Studiens tillvägagångssätt har till stor del varit genom kvalitativ metod. Bakgrunden till studien beskriver snabbmatsbranschen, teorierna handlar om hur anställda agerar i en organisation. I tidigare forskning beaktas hur arbetsgruppen fungerar. Resultatet visar på hur den formella strukturen påverkar den informella kulturen mellan de anställda på restaurangen.Det som även kan konstateras är att många anställda upplever att det finns en maktkamp på arbetsplatsen.

45678910 301 - 350 av 653
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf