hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 686
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Hökerud, Marianne
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svensson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Bakom raderna och mellan orden.: En diskursanalys om före detta hemlösas upplevelser genom självbiografier.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur bilden av hemlösa/hemlöshet konstrueras i självbiografier som är författade av före detta hemlösa. Avsikten är att undersöka vad författarna uttrycker när de talar om hemlöshet genom att undersöka vilka mönster vi kan hitta i deras berättelser. För att analysera detta fenomen använder vi diskursanalys och det socialkonstruktivistiska perspektivet eftersom de lämpar sig väl när man vill studera diskurser utifrån textmaterial. Vår studie grundas i fyra självbiografier som är författade av före detta hemlösa. I vår studie har vi funnit tre framträdande diskurser som beskriver tre möjliga konstruktioner av hemlöshet och även vilka konsekvenser konstruktionen får för individen. Diskurserna är utestängning, maktlöshet och beroende. Diskurserna företräder den styrande ordningen utifrån vilken hemlöshet kan förstås och är därmed ett sätt att uppfatta verkligheten. Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att hemlösa konstrueras som avvikande subjekt som inte tillåts att vara en del av innanförskapet i samhället. Vår studie beskriver också en annan sida av hemlösheten kopplat till frihet från ansvar men även maktlöshet och beroende kopplat till individens utsatthet gentemot myndigheter och organisationer. Vår önskan är att studien ska bidra till en ökad reflektion inom det sociala arbetet i syfte att stärka klientens självbestämmande och delaktighet. Vi är också glada om vi kan bidra till en allmän tankeställare kring hur vi bemöter människor i vår vardag, speciellt de socialt utsatta som ofta möts av förakt och avsky. I vår studie kunde vi se ett ökat våld gentemot de hemlösa vilket visar på att vårt samhälle blir allt tuffare att leva i och att det finns ett ökat behov av att utöka empatin. Vårt resultat kan också vara användbart för de professionella i mötet med de som står utan bostad och som har en bakgrund liknande författarna till självbiografierna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Hörte, Sven-Åke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Att ge struktur åt rapporter och uppsatser2010Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 303.
  Ida, Bengtsson
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ida, Bondesson
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Legalisering eller inte: en kvalitativ intervjustudie om ungdomars attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring ungdomars attityder och deras upplevda livsvärld inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. För att besvara syftet formulerade vi en frågeställning: Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter formar ungdomarnas attityder till droger och hur ser deras attityder ut gentemot cannabis idag? Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med ungdomar mellan 15-20 år på ett kulturhus i en mellanstor stad i södra Sverige. Vi ville undersöka vad det är som påverkar ungdomarna i deras formande av attityder gentemot cannabis och en legalisering av cannabis i Sverige samt hur dessa attityder ser ut idag. För att få en så djup förståelse för individernas upplevda livsvärld som möjligt genomförde vi enskilda intervjuer med tio ungdomar som alla har olika erfarenheter och kunskaper. Resultatet visade att det finns en stor bristfällig kunskap när det kommer till droger i allmänhet samt att denna kunskap saknas både i skolan men också i hemmet. Det framkom också att många av ungdomarna någon gång hade provat cannabis eller befunnit sig i kretsar där ett brukande av cannabis pågick. Detta visade sig senare vara en stor bidragande faktor till deras attityder gentemot cannabis och en legalisering av cannabis i Sverige. Med hjälp av Festingers teori om kognitiv dissonans visade analysen att den kognitiva dissonansen var en bidragande faktor till deras attityder. Utifrån Scheffs teori om hänsynsemotionssystemet, med fokus på sociala band, skam och stolthet, bidrog tryggheten och otryggheten hos informanterna till deras attityder. Den otillräckliga kunskapen, tryggheten och otryggheten bildade tillsammans grunden för ungdomarnas attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. Utifrån Mead fanns det brister i rollövertagandet i formandet av deras attityder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Att utmana förändringens gränser: En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. Avhandlingen utgår från frågeställningarna: Hur beskrivs de problem som utvecklingspartnerskapen avsåg att motverka? Vad framstår som viktigt att förändra för att diskrimineringen i arbetslivet ska minska? På vilka sätt antas förändringar, som anses leda till minskad diskriminering och ökad jämställdhet och mångfald i arbetslivet, vara möjliga? Vilka motiv framträder bakom visionerna om att skapa ett arbetsliv utan diskriminering? Hur konstrueras kön och andra sociala kategorier och hur inverkar dessa konstruktioner på de föreställningar om förändring som framträder? Med hjälp av teorier om hur samhällets styrformer förändrats ”från government till governance” och teorier om hur kön görs åskådliggörs vad det är för idéer, perspektiv och intressen som karakteriserar förståelsen av förändringar i arbetslivet i de rapporter, filmer, utbildningar och metodböcker med mera som studerats. Utifrån den institutionella etnografin och begrepp som sociala relationer och styrningsrelationer analyseras vidare varför vissa perspektiv och idéer framträder och konsekvenserna av dem. Avhandlingens analys pekar på hur den konsensusbaserade organiseringsformen partnerskap och den politik och de principer som reflekteras i Equal-programmet tillsammans med föreställningar om tillväxt, ledarskap och kön skapar gränser i föreställningarna om förändring. Gränser som i vissa avseenden innebär att samhällets relationer av makt och ojämlikhet – istället för att utmanas – reproduceras. Utifrån studiens resultat poängteras vikten av att ständigt ta utgångspunkt i att identifiera och utmana gränserna för hur det går att tala om förändring eftersom dominerande föreställningar om förändring kan vara ett uttryck för samhällets styrningsrelationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 305.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Design as a tool for norm-critical teaching and learning2016Ingår i: 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education, 12-14 September, Paris 2016: Book of abstracts, 2016, s. 63-63Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this presentation is to discuss the significance of including norm-critical design concepts in the teaching of gender in social sciences and the humanities. During 2013-2015 the research project “Origo –design as agent for gender-sensitive work for change and innovation” was carried out. The aim of the project was to scientifically test and analyse a new method for working with gender equality in organisations. The method combines gender theory and norm-critical design and is used as a tool to visualise and challenge norms, prejudices and notions concerning women and men. Two different contexts were the subject of Origo – the male-dominated firefighting profession and the area of health technology. Several design concepts related to obstacles for and norms and assumptions about women and men about women and men in these contexts were developed. These design concepts were presented to the organisations but also used in the teaching of gender issues in social sciences and the humanities at Halmstad University, Sweden. Interviews were subsequently conducted with ten students. The interviews focused on how the students interpret the norm-critical design concepts, how they experience this kind of teaching and how the concepts might influence their notions of gender issues and theory. Theories on gender, learning and critical design were then used to interpret the interviews. The analysis shows how the design concepts raise questions of power, needs and gendered experiences. Furthermore, the concepts do this to a greater extent than more conventional ways of conveying knowledge about gender (such as reports, academic texts, statistics and PowerPoint presentations). Physical objects are perceived of as making gender issues more tangible.

 • 306.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Design, Critique and Creativity – Exploring norms and constructions of masculinity in the fire and rescue service2016Ingår i: Association for Cultural Studies, Crossroads in Cultural Studies Conference 14-17th December, 2016, 2016, s. 235-235Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is based on a study of the Swedish re and rescue service where norm critical design has been used to make constraining (gender) norms visible. The norm critical design concepts problematize notions regarding physical strength, bodies and sexuality within the re and rescue service and question the binary construction of women and men. They are questioning the habitual ways of doing and thinking of gender but at the same time they are norm creative as they involve rethinking and opening up for alternative solutions and ways of to relate to a phenomenon. This paper is just about how research through design interventions can be both critical and creative. 

 • 307.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  (Il)legitima kunskaper?: Genusforskning i möte med praktiskt jämställdhetsarbete2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  (Il)legitima kunskaper?
 • 308.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Missriktat EU-stöd om mångfald i arbetslivet2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Under sju år genomfördes i Sverige EU-finansierade projekt för att motverka diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Men EU:s största mångfaldssatsning någonsin kom i stället att kopplas samman med nyliberala strömningar och marknadsintressen. Det skriver Anna Isaksson som nyligen kommit med en avhandling i ämnet vid Lunds universitet.

 • 309.
  Isaksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Börjesson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Jämställdhet är ett mål i sig2013Ingår i: Dagens ArenaArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det finns skäl till att vara kritisk när jämställdheten som mål marginaliseras och i stället används som argument för att öka tillväxten. Det skriver Emma Börjesson och Anna Isaksson vid Högskolan i Halmstad.

 • 310.
  Isaksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Börjesson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Gunn, Maja
  Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Andersson, Camilla
  Aalto University, Helsinki, Finland.
  Ehrnberger, Karin
  Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Norm Critical Design and Ethnography: Possibilities, Objectives and Stakeholders2017Ingår i: Sociological research online, ISSN 1360-7804, E-ISSN 1360-7804, Vol. 22, nr 4, s. 232-252Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to describe the potential of combining norm critical design and ethnography in a collaborative project seeking to promote social change. In doing so the article will contribute with new perspectives on how design and ethnography can be practised in a joint effort between researchers and organisations. The article examines the following research questions: How can norm critical design and ethnography be used in a collaborative project seeking to promote change towards gender equality in an organisation? What distinguishes a norm critical design approach from other approaches using design and ethnography for intervention and social change? By taking their point of departure in a collaborative project with the Swedish fire and rescue service the authors demonstrate how a norm critical perspective on design in combination with ethnography provides a pedagogical tool for different stakeholders seeking to promote change in organisations. Even though a norm critical design approach like this shares the same interest in social change as more conventional ethnography and design projects do, there are some crucial and interesting differences when it comes to objectives and the collection of stakeholders that will be explored in this article. © The Author(s) 2017

 • 311.
  Isaksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Eriksson, Helena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  The consequences of individualization for boys in the Swedish school system2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this presentation/working paper is to contribute to the knowledge about why young men generally are less likely to study at the university than young women. Previous studies and reports have pointed out a number of explanations for that. Young men’s reluctance to go on to higher education, as well as boys’ relatively low grades in primary and secondary schools, has been explained with reference to gender theoretical arguments about constraining constructions of masculinity. Several gender-oriented studies show that it is not considered compatible with certain types of masculinity constructions to make an e ort in school and show an interest in further studies. A term used to explain the boys’ poor performance in school and lack of interest in higher studies is antiplugg kultur (cf. eg Nordberg 2008 SOU 2009: 64). is presentation/working paper aims to challenge these explanations and expand the understanding of why young men tend to not to see higher education as an option. e empirical data consists of extensive quanti- tative and qualitative studies in a western Swedish municipality during 2011-2014. e point of departure is primarily in the young men’s own stories about teaching in primary and secondary school and their perceptions of their interactions with teachers, study and career counsellors and others. e interplay between and consequences of contemporary constructions of masculinity (Connell, 1995-2003), and the individualisation of society (Giddens 1991; Beck 1992), which is reflected in the teachers and study and career counsellors practitioners, are the main theoretical elements to interpret the empirical material.

 • 312.
  Isaksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Fürst Hörte, Gunilla
  Premisser för spridning och påverkan: Erfarenheter från jämställdhetsarbete i utvecklingspartnerskap2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I NTG Jämställdhet ARGUS rapport Premisser för spridning och påverkan - Erfarenheter från jämställdhetsarbete i utvecklingspartnerskap, har fyra utvecklingspartnerskap inom EU:s Equalprogram analyserats. Analysens fokus ligger på projektens spridningsuppdrag. I rapporten lyfts ett antal slutsatser fram som ska underlätta projektens spridning av resultat och erfarenheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Isljami, Elvin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Dragaj, Visar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  ALL IN...men hjälp mig ut.: En kvalitativ studie om vägen in och vägen ut ur ett spelberoende2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Compulsive gambling has lately become a more common and serious issue in our society. The number of compulsive gamblers is constantly increasing alongside the growth of the gambling industry and the consequences of compulsive gambling include both economical and social disasters. Every addiction has a start, and so does compulsive gambling, which is why we chose to perform a survey in order to determine the possible causes to why individuals are drawn to gambling and what leads them into compulsive gambling, and also during which circumstances do they find the strength and will to come out of their addiction to gambling. The theories that are used in this paper include globalization, socialization, Bauman´s consumption society and empowerment, alongside the six phases of gambling by Custer and Milts, describing the way in and the way out of compulsive gambling. This survey is one of the qualitative kind, which means that the chosen theories are connected to the ten interviews that were done with gamblers of various kinds. The larger part of the interviews consist out of stories by compulsive gamblers and former compulsive gamblers, but the reader also gets to read the stories of those who gamble a whole lot, but still don´t consider themselves as compulsive gamblers and also from a treatment facility representative who has a lot of experience of treating compulsive gamblers.  This paper, in conclusion, shows that there are various reasons of why individuals become gamblers and compulsive gamblers. Some do it in order to escape their everyday problems; some do it to fit in with their friend circle while others do it for the sake of excitement or for the simple reason of making money. The publicity that surrounds gambling nowadays and the technology that increases the possibility of gambling, are also important factors that can awake the interest in gambling.  In order for the individual to get out of the compulsive gambling problem, more is needed then just the need to leave gambling behind. Support from one´s family and friends can be of help after the individual has fully decided to get out of his compulsive gambling issues. However, it is the individuals own free will and determination to leave the gambling behind, that is the key to a life free from compulsive gambling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Ismaili, Ajshe
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Abdalla, Ella
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hedersrelaterat våld: En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete, tolkning och förståelse av hedersrelaterat våld2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att begränsa flickors och kvinnors frihet genom att kontrollera deras sexualitet. Hedersrelaterat våld (förkortas till HRV) utövas av familjen, släkten och/eller kollektivet som en konsekvens för att straffa kvinnors olydnad, samt upprätta familjens heder och värna om familjens sociala rykte.

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur kvinnojourer bemöter kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld. Med att bemöta menar vi hur kvinnojouren arbetar, tolkar och förstår problematiken. Denna uppsats bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med olika jourkvinnor. Studiens data analyserades genom en tematisk analys där vi sökte efter mönster för att skapa olika teman och subteman.

  Kvinnojourens verksamhet är vanligtvis ideella organisationer, som är en del av det civila samhället. Jourkvinnorna har således ingen särskild metod som verksamheterna utgår ifrån i arbetet med HRV eftersom de gör individuella bedömningar. Jourkvinnorna arbetar främst med att få kvinnan att glömma det hon blivit utsatt för genom stöd och individanpassad  hjälp, medan socialtjänsten arbetar med att förena kvinnan med sin familj. En av jourkvinnorna antydde att problematiken berodde på den patriarkala makten som män har över kvinnor. Resterande jourkvinnor tolkade HRV utifrån en hederskultur där värderingar och normer är olika beroende på den drabbades ursprungsland, by och familjära förhållanden. Slutsatsen i denna studie, utifrån jourkvinnornas svar och de teoretiska perspektiven, är att hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till det kulturella perspektivet enligt fyra respondenter, och en respondent tolkade HRV utifrån ett patriarkalt perspektiv. Slutsatsen är att köns- och det kulturella perspektivet inte är så åtskilda som tidigare forskning har visat, för att förstå HRV kombineras perspektiven med varandra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Jakob, Melody
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Liljenberg, Sarah
  Högskolan i Halmstad.
  Individen påverkar gemenskap och gemenskap påverkar individen: En kvalitativ studie av bemanningsanställdas uppfattning av gemenskap och dess betydelse för trivsel i arbetet 2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här kvalitativa studien har vi valt att undersöka bemanningsanställdas syn på gemenskap.  Tidigare studier visar att individer med lågstatusyrken, som bemanningsarbeten ofta uppfattas som, söker betydelse och motivation i annat än själva arbetet. Det framgår även att gemenskap är en viktig del när det kommer till framgång samt att ju längre tid det går desto mer tillit bygger vi upp till varandra på arbetsplatsen. Vi frågar oss därför hur bemanningsanställda som inte har någon fast punkt skapar denna tillit och gemenskap.

  Vi har genom åtta intervjuer sökt förståelse för varje enskild individs syn på värdet av gemenskap på arbetsplatsen. Genom en hermeneutisk ansats har vi tagit fram vårt empiriska material som vi sedan valt att analysera till hjälp av fyra utvalda teoretiker. Vi har använt oss av Scheff, Collins, Weiss och Asplund för att få en bred syn på relationer och gemenskap.

  Resultatet visar att alla anser att gemenskap på arbetsplatsen bidrar till ökad trivsel men att det skiljer sig i betydelsen för de olika respondenterna. Det visade sig också att trivsel berodde på personlig inställning till arbetet och varierade utifrån hur de bemanningsanställda blivit bemötta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
 • 316.
  Jakobs, Kristin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET). Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Bio- och miljösystemforskning (BLESS), Biomekanik och biomedicin.
  ­Hur påverkar dietärt nitrat muskelfunktionen och återhämtningen vid styrketräning?: En pilotstudie i samarbete med Karolinska Institutet och Åstrands laboratoriet.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning om människans fysiologi och hur den fungerar uppdateras dagligen. Inom idrottens värld testas nya som gamla, naturliga som onaturliga preparat och träningsmetoder kontinuerligt, allt för att optimera en idrottares prestation. Ett ämne som det forskas mycket om idag är kvävemonoxid och dess påverkan i kroppen. Från att ha tolkats som ett skadligt ämne i kroppen har det gått till att möjligen kunna hjälpa hjärtsjuka patienter och även optimera idrottsutövande. Kvävemonoxid bildas i kroppen naturligt med hjälp av syre, men det kan även bildas utan syre genom intag av nitrat som hittas i många grönsaker. Studier om nitrat inom idrottsområdet har koncentrerats till dess påverkan vid uthållighetsidrott och effekten har visat på ökad verkningsgrad och blodflöde till muskulaturen. Senare fann forskarna även hur dietärt nitrat sänkte ens syreupptagningsförmåga (Vo2max) tillsammans med en ökad uthållighet. Detta är en intressant upptäckt då sänkt Vo2max ofta leder till en försämrad arbetsprestation. Dessa studier ger en bild av hur nitrat fungerar vid aerobt arbete, det vill säga med syre. Det som forskningen inte tagit upp ännu är hur nitrat påverkar anaerobt arbete och maximala prestationer som förekommer vid styrketräning.

  Syftet med denna studie var därför att undersöka hur nitrat påverkar muskelfunktion och uthållighet vid styrketräning.  I en randomiserad, dubbelblind, korsande studie, konsumerade åtta män (ålder 19-26, 23 (±2, 3)) nitrat eller placebo (0,1 mmol/kg kroppsvikt/dag) under tre dagar. Under fjärde dagen testades männens prestation i fyra olika styrketest. Laktat och glukosvärden mättes för att se hur den laktacida systemet påverkades.

  Studien gav inget stöd till att dietärt nitrat påverkar styrketräning. Resultaten från tillfället med nitrat respektive placebo förblev i stort sett oförändrade.

  Slutsatsen blev att ett intag av nitrat inte har någon större betydelse för denna modell av styrketräning. Den främsta förklaringen till detta kan tänkas vara att nitratet ger störst inverkan vid långvariga arbetsdurationer och främst under aerobt arbete. I detta fall används mestadels lagrad energi i kroppen, och energisystemen där syre krävdes är troligen inte av större betydelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 317.
  Jakobsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Makalic, Nermina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Skäggblicken: Identitet och Maskulinitet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skaffa kunskap om och bidra med en större förståelse om skägg som socialt fenomen i Sverige. Med fokus på skägg som utseendeattribut och manlighetssymbol se hur männen förhåller sig till dynamiken kring maskulinitets-och femininitetsprocesser. Hur påverkas männens identitetsskapande och vilken roll spelar skägget? Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där tio skäggiga män intervjuades. Det empiriska materialet visade att skägget förknippades med manlighet och var en stor del av männens identitet. Med hjälp av identitetsteorier, maskulinitetsteori och begreppet kommodifiering analyserades empirin. Skägget kan ses som ett sätt för männen att hantera samhällets feminisering av manlighet. Skägget utgör en betydande roll i skapande av männens identitet, där skägget framställs som en del av deras personlighet och den de anser sig vilja vara. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Jansson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Klimenta, Blerta
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sociala medier: En kvalitativ studie kring unga studenters användning av sociala medier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av sociala medier har ökat och är en självklar del av livet för många. Syftet med studien var att undersöka hur högskolestudenter påverkas av sociala medier och hur de använder sociala medier för att skapa social sammanhållning i klassen och i privatlivet. Vidare studerades eventuella skillnader mellan kvinnor och män samt hur studenterna uppfattade sociala mediers betydelse i allmänhet. Insamling av material gjordes genom kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk metodansats. Åtta studenter på Högskolan i Halmstad intervjuades varav fyra män och fyra kvinnor. Materialet tolkades med teorierna tillhörighet av May, Scheffs sociala band och Goffmans frontstage och backstage. Resultaten som framkom visade att deltagarna påverkades av sociala medier, dels på ett negativt sätt då sociala medier kunde bidra till att användare jämför sig med andra men även på ett positivt sätt då sociala medier underlättade kommunikationen både i skolan och i privatlivet samt bidrog till social sammanhållning inom högskoleklassen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Jashari, Jehona
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Linda, Badom
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Internationella adoptioner: En kvalitativ studie om hur internationellt adopterade upplever deras anknytningsprocess till sin familj och det svenska samhället. 2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om adoptioner och hur adoptionen upplevs av den som går igenom det. Uppsatsen är grundad på kvalitativa metoder och är skriven utifrån de svaren som våra respondenter gav oss. Syftet med denna uppsats är att få reda på hur internationellt adopterade vuxna har upplevt deras anknytningsprocess till sin familj och det svenska samhället. Vi har använt oss av två teorier och två begrepp. De teorier som vi har använt oss av är etablerade och outsiders samt den sociologiska visionen. Två begrepp som har passat väldigt bra till vår analys del är rasifiering och den transrasiala identifikationen. Med hjälp av dessa teorier så kom vi fram till att anknytningsprocessen är olika beroende på vilken individ som genomgår den. Majoriteten av våra respondenter har upplevt det som en ansträngande process medan det finns en del av våra respondenter som inte har upplevt att processen har varit försvårande för deras tillvaro. Vi har lyssnat på våra respondenter och tagit deras önskemål till hjärtat och har gjort vårt bästa, för att få fram hur viktigt det är att diskutera barnens upplevelser med dem när de börjar bli tillräckligt gamla. Deras känslor, erfarenheter och upplevelser är riktiga och det ska ni få ta del av.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Jingblad, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ericsson, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Början på en dag som annars aldrig börjar: Om Fontänhusets betydelse för dess medlemmar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study was made to examine what the Fountain house can do to help their members and how the members feel about their situation and their ability to participate in their rehabilitation. To do so we contacted one of the Fountain houses in Sweden, located in Falkenberg, to get a better view of what their members thought about the process. Our main purpose with this study was to turn the spotlight on what the Fountain house organization means to its members. To do so we had two main questions that we wanted to examine more closely:

  How do the members experience the Fountain house organization?

  To which extend do the members feel that they are allowed to participate in their rehabilitation?

  How much influence do the members feel that they have?

  For this study we choose to use the qualitative method which included a lot of literature research, observations and interviews with members of the Fountain house organization. Our study also included looking at other researchers work and how they choose to approach their interview participates. We did this to get a grip on how we could structure our own interviews to work out for the best.

  The main result of our study was that no matter what your reason for joining a Fountain house may be, the result of your membership will keep you feeling better about yourself in a way that makes you more available to accept the fact that you can do whatever you set your mind to.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Jogbratt, Karl-Oskar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kommunal befolkningsförändring: En studie av mellankommunal migration och dess bakomliggande faktorer2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker befolkningsförändring sett ur ett migrationsperspektiv under perioden 2000-2009. Studien visar att 145 av Sveriges 290 kommuner under 2000-talet har minskat i befolkning medan 140 kommuner har ökat i befolkning. Det grundläggande pro-blemet uppsatsen belyser är det faktum att 15 av dessa kommuner minskat i befolkning med mer än 10 procent. Utöver detta tillkommer att 29 kommuner haft en befolkningsökning på mer än 10 procent. Utvecklingen orsakar en skevhet i den kommunala organisationen som medför problem ibland annat den kommunala budgeteringen. Studiens utvalda förklaringsva-riabler är ett begränsat urval som baserats på tidigare forskning och teori kring migration och flyttmönster. Förklaringsvariablerna som användes behandlade följande områden:

  arbetslöshet, utbildningsgrad, nystartade företag, skatteunderlag, kommunala utgifter, barnomsorgskostnad, nettokostnad för äldre och funktionshindrade samt jämställdhet. Uppsatsens syfte är inte att ge en heltäckande förklaringsmodell utan att undersöka ett urval av möjliga förklar-ingsfaktorer. Den totala förklaringsmodellen lämnas således för framtida forskare att reda ut.

  Av studiens resultat framgår ingen av variablerna som dominerande gällande förklaringskraft, däremot framstår de totala kommunala utgifterna, barnomsorgskostnad och antal nystartade företag som viktigast sett till kommunal befolkningsutveckling. Skatteunderlag och jämställdhet var de variabler av minst betydelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  karloskarjogbratt
 • 322.
  Johannesson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "En andra chans": Upplevelser av medling vid brott2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vad händer vid en medling och hur upplevs detta möte av de parter som ingår i medlingsprocessen? Denna fråga är utgångspunkten i föreliggande uppsats vilken belyser gärningspersoners och brottsoffers upplevelser samt den förändrade syn på sig själva och den andra parten vilken medlingen bidragit till. Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsoffer möts och samtalar om sina upplevelser av brottet. Denna uppsats har med intervjuer som bas studerat parternas egna upplevelser av medlingssituationen. De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är George Herbert Meads ”Den Generaliserade andre”, Thomas Scheff och Susanne Retzingers skambegrepp, Erving Goffmans samspelsteori samt ”Det intersubjektiva tredje” vilket beskrivs av Samuel Gerson. Med hjälp av dessa teorier har gärningspersonerna och brottsoffrens upplevelser av medling analyserats, analysen visar att medling av båda parter beskrivs som ett möte där en motpart gett dem insikt om den andres upplevelse av brottet. Denna insikt resulterade i en för gärningspersonerna förändrad livssyn samt för brottsoffren en känsla av att få brottet utrett. Slutsatsen som dras i denna uppsats är att medling vid brott bidrar till att ge gärningsperson och brottsoffer en ny bild av händelsen och att denna nya bild leder till eftertanke kring det egna beteendet samt en förståelse för hur det egna agerandet påverkar andra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323.
  Johansen, Suzie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Jurcevic, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  När barn talar om politik: En studie om barns ord om politik och samhälle2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med den här uppsatsen är att lyfta fram barns tankar om parlamentarisk politik och samhällsfrågor utifrån deras perspektiv. Uppsatsen är av kvalitativ art och vi har använt oss både av fokusgrupp och individuella intervjuer. Vi har inspirerats av tidigare forskning där barn som medborgare och FN:s barnkonvention artikel 12 är i fokus för att öka legitimiteten i vår studie. Uppsatsen har utgått ifrån politisk teori, socialisationsprocessen, genus och gruppstyrda. Vi har fått resultat ur både grupp och individperspektiv som stärker barn som tänkande individer utan rättslig handlingsförmåga. Trots att barn inte talar vuxenspråk har de åsikter om och påverkas av den omvärld de lever i. Den grupp med barn vi har lyssnat på kunde inte mycket om politiska partier, däremot kunde de mycket om fattigdom, ebola och välgörenhet. De hade problem med partiledarnas namn, däremot berättade de för oss hur de upplever skolmiljön och gav förslag till förbättringar i skolan. Ur barnens perspektiv har vi försökt fånga essensen i deras ord.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 324.
  Johansson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Betydelsen av bemötanden och sociala relationer för vår psykiska hälsa: en studie om personer med psykisk sjukdom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur personer med psykisk sjukdom upplever att de blir och har blivit bemötta av människor i sin omgivning. Samt att undersöka vilken betydelse de tillskriver sociala relationer och bemötanden för sin psykiska hälsa. Studien har en kvalitativ hermeneutisk ansats och baseras på fem semi -strukturerade intervjuer.Resultatet visar att personer med psykisk sjukdom upplever stor brist på förståelse och acceptans från sin omgivning när det gäller hur de har blivit bemötta i relation till sin psykiska sjukdom. Resultatet visar också att personer med psykisk sjukdom värdesätter gemenskap och samhörighet som är präglad av förståelse och acceptans.För att analysera resultatet av studien har följande teorier använts; den psykiska strukturens förutsättningar, sociala relationers karaktär - avseende emotionerna skam och stolthet, människan som social varelse och depressionens socialpsykologi.I analysen framkommer att bristen på förståelse och acceptans påverkar intervjupersonerna självbild på ett negativt sätt. Konsekvensen blir en bristande tillit både till sig själv och andra och resulterar i försvårandet av att upprätthålla optimalt differentierade sociala relationer. Att intervjupersonerna värdesätter gemenskap och samhörighet som är präglad av förståelse och acceptans tolkas som att intervjupersonerna genom förståelse och acceptans blir speglade på ett sätt som stärker det sanna självet. Speglingen förmodas vara betydelsefull utifrån att intervjupersonerna med hjälp av den positiva speglingen kan skapa meningar som tillskriver den egna identiteten värdet av ett autentiskt själv. Genom att bli bemött med förståelse och acceptans kan intervjupersonerna uppleva mening med tillvaron som minskar risken för depression.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  c-uppsats
 • 325.
  Johansson, Fredrik, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Konsumtion av finkultur:  – En kartläggning av könets, ålderns och det geografiska avståndets betydelse för den postmoderna konsumtionskulturen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Resultat visar påtagliga samband mellan kön, åldersintervall och geografiskt avstånd och konsumtion av finkulturella verksamheter. Kvinnor besöker finkulturella verksamheter i betydligt större utsträckning än män och uppvisar därutöver större intresse av att besöka dessa bland de respondenter som uppger att de under det gångna året avstått besök. Det finns ett tydligt samband mellan hög besöksfrekvens och hög ålder både bland de kvinnliga och manliga respondenterna, där besöksfrekvensen för samtliga fem verksamheter är som störst i den högsta åldersintervallen, dvs. 60-69 år. Intressefrekvensen börjar märkbart tillta i åldersintervall 2, dvs. 20-29 år, för att fortsätta öka synkront med tilltagande ålder. Vidare har det geografiska avståndet i högsta grad betydelse för besöksfrekvensen för samtliga fyra verksamheter belägna i Karlstad kommun samt konstrundan mellan Arvika och Kil. Beträffande intressefrekvensen utgör det geografiska avståndet ingen påverkbar faktor för kvinnor, däremot innebär ett längre avstånd ett avtagande intresse bland män.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Johansson, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nillius, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En organisations förändrade förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård: En kvalitativ studie av ett förändringsarbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie beträffande Region Hallands förändrade förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård i Region Halland med Avdelningen för arbetsmiljö i fokus. Vi fann det intressant att finna ut vilka möjligheter och vilka risker det fanns med detta förändrade förhållningssätt, samt vad fenomenet tillit hade för påverkan i förändringen. Syfte med studien var att utifrån respondenternas berättelser, skildra deras upplevelser beträffande det förändrade förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård inom Region Halland. Det är utifrån respondenternas syn på arbetsmiljö i allmänhet och Avdelningen för arbetsmiljö i synnerhet tillsammans med teorier och de centrala begreppen strategi, ledarskap och tillit som vi har analyserat och tolkat respondenternas upplevelser och därmed skapat en förståelse. Studien genomfördes med kvalitativ metod där data samlades in genom primära källdokument, information från Region Hallands hemsida samt sju genomförda kvalitativa intervjuer med förvaltningschefer, personalchefer och fackliga företrädare. Resultatet i den här studien visar att det nya förhållningssättet har resulterat i en arbetsmiljöstrategi vilken ska bedriva arbetsmiljöarbetet inom Region Halland. Resursen för att bedriva arbetsmiljöarbetet är Avdelningen för arbetsmiljö

  Studien påvisar både möjligheter och risker beträffande det förändrade förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård samt att tillit till Avdelningen för arbetsmiljö är av vikt.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Johansson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Svensson, Nathalie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att leva i ett heteronormativt samhälle: En kvalitativ studie om homosexuella mäns upplevelser av det svenska heteronormativa samhället2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Johansson, Torbjörn
  et al.
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nakhost, Fedra
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hur kan Hjällboskolan skapa framgångsfaktorer för alla dess elever?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på och synliggöra faktorer som ligger till grund för att man uppnår ett positivt studieresultat på Hjällboskolan. Undersökningen är baserad på sju intervjuer och observationer av platser där elever rör sig, vi har även använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod samt hermeneutik.

  För att analysera resultatet så har vi använt oss av olika teoretiska begrepp; Stigma, Normer & normalitet, Roller och Kapital.

  I uppsatsens inledande skede så trodde och hoppades vi att vi skulle komma till nya insikter och lära oss nya värdefulla läxor under arbetets gång, det som gjorde oss mest förvånade under arbetets gång var att vi i vår analys kom fram till att det krävs att man är socialt avvikande för att uppnå goda studieresultat på Hjällboskolan.

  Nyckelord: Roller, Avvikare, Monroemodellen, Hjällbo & Stökighet/Skötsamhetskultur.

 • 329.
  Johnsen Amhliden, Linnéa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ekonomiskt bistånd - stöd eller maktlöshet?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Athletes’ experiences of psychosocial risk factors preceding injury2011Ingår i: Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, ISSN 2159-676X, Vol. 3, nr 1, s. 99-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The risk of being injured while engaging in sport and exercise is statistically high. Therefore, it is important to understand the psychosocial mechanisms underlying susceptibility to injury in sport and exercise settings because of the potential to enhance well-being at the individual level and reduce economic costs for society. Existing theoretical models of injury risk point to psychosocial antecedents, such as personality factors, history of stressors, coping resources and peripheral narrowing, as precursors of susceptibility to injury. The aim of the study was to describe and structure athletes' experiences of psychosocial risk factors preceding injury based on existing theoretical models. Twenty competitive athletes (mean age 22.7 years) were interviewed about experiences of psychosocial risk factors and connections between psychosocial risk factors and occurrence of acute injury. Based on a thematic content analysis, four risk factors emerged: history of stressors, person factors, fatigue and ineffective coping. The findings revealed several parallels to existing theoretical models and findings in the previous literature. Three out of four core themes emerged that coincide with Williams and Andersen's stress-injury model. In addition, a not so often discussed finding, fatigue, was identified as a theme in athletes' responses. Several sub-themes are discussed in relation to Rogers and Landers' coping model and Wasserman' stress-vulnerability model. Recommendations are given for individual athletes and for others involved in preventing injury occurrence in sport and exercise settings.

 • 331.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  Cultural Challenges Working with a Gymnast and His Coach in Preparation of Olympic Qualification Tournament 2004: A Swedish-Russian Case2008Ingår i: Journal of Tianjin University of Sport, ISSN 1005-0000, Vol. 23, nr 3, s. 186-187Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 332.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  Psychosocial antecedents and the occurrence of sport injury among competitive athletes2009Ingår i: Congrès International de Psychologie du Sport, Vincennes, 1-3 juillet 2009: Actes, Paris: Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP) , 2009, s. 123-123Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Accumulated research over the last decade has focused on psychosocial variables and its influence on injury vulnerability and resiliency. Researchers have generally found that individuals who have experienced many recent stressors and who did not have the personal resources and skills to cope with the stressors were most at risk for injuries. In this study psychosocial risk factors related to the occurrence of sport injuries for athletes were studied. Sixty competitive athletes, who earlier had received a moderate or severe injury, were interviewed. In 16 of the cases (26%) there was a potential connection between psychosocial events and the occurrence of a sport injury accident among the injured athletes. The psychosocial event occurred between 1-14 days prior to accident. The mean age of the study group was 20.8 years, including 9 men and 7 women representing 13 team and 3 individual sports. Knee and foot injuries dominated, and the average rehabilitation time was about 30 weeks. Twenty-five different psychosocial antecedents were identified through a deductive and inductive content analysis. A majority of the antecedents (76%) were related to history of stressors such as work related worry, start of a new and demanding education and a recent change of sport club and/or trainers. Most of the injuries seem to be connected to general stress and worry in life outside the sports world. In conclusion, it is vital for coaches and leaders in sport to understand the near relationship between psychosocial stressors and the occurrence of injury. A holistic perspective on preventive issues has potential to significantly decrease injury occurrence in sport.

 • 333.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Psychosocial antecedents to sport injury, prevention and intervention: An overview on theoretical approaches and empirical findings2007Ingår i: International Journal of Sport and Exercise Psychology, ISSN 1612-197X, E-ISSN 1557-251X, Vol. 5, nr 4, s. 352-369Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is accepted that risk factors such a type of sport, equipment, and individual physical and psychological characteristics interact in the genesis of sport-related injuries. The presented review provides an overview of theoretical approaches and empirical findings with regard to the psychosocial antecedents of sport injuries. It also provides an overview of intervention studies that have taken place within the last 15 years. During this period, different models for detecting injury outcome have been developed. It appears that psychosocial variables such as high competitive anxiety, low or high emotional state, high levels of life changes, low coping resources, and low levels of social support are directly or indirectly related to injury outcome. Moreover, empirical prevention studies demonstrate positive results in terms of a reduction in the number of injuries and, in most cases, improvements in mood and reduced stress levels. Many important research variables need further recognition for the advancement of the field. The review offers a selection of future research variables linked to theory and design as well as measurement and analysis. Moreover, implications for practice are also given.

 • 334.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Varför blir fotbollsspelare skadade?: ett utmanande psykologiskt forskningsområde2009Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 18, nr 4, s. 16-20Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 335.
  Johnson, Urban
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ekengren, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Andersen, Mark B.
  Victoria University, Australia.
  Injury Prevention in Sweden: Helping Soccer Players at Risk2005Ingår i: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 27, nr 1, s. 32-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined the effectiveness of a prevention intervention program to lower the incidence of injury for soccer players with at-risk psychosocial profiles. The Sport Anxiety Scale, the Life Event Scale for Collegiate Athletes, and the Athletic Coping Skills Inventory-28 were used to screen for psychosocial risk factors outlined in the stress and injury model (Williams & Andersen, 1998). Thirty-two high injury-risk players were identified and randomly assigned to treatment and control groups. Injuries of participants were reported by their coaches. The intervention program consisted of training in 6 mental skills distributed in 6 to 8 sessions during 19 weeks of the competitive season. The results showed that the brief intervention prevention program significantly lowered the number of injuries in the treatment group compared with the control group. © 2005 Human Kinetics Publishers, Inc.

 • 336.
  Johnsson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Elitdressyrryttares visualiseringsupplevelser samt deras förståelse och upplevelse av instrumentet the Survey of imagery experiences in sport2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Blakeslee och Goff (2007) föreslår att dressyrryttares visualiseringsfärdigheter bör skilja sig från andra sporter som inte involverar ett djur. Enligt Murphy, Nordin och Cumming, (2008) finns det ett behov av ett instrument som tar hänsyn till visualiseringstyp, funktion och dess utgång. The survey of imagery experiences in sport (SIES; Weibull & Wallsbeck, 2009; Wallsbeck & Weibull, 2009) är ett relativt nytt instrument som mäter dessa variabler. Syftena i denna studie var därför att: (1) studera elitdressyrryttares visualiseringsupplevelser, (2) studera elitdressyrryttares förståelse och (3) upplevelse av instrumentet SIES. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod användes i studien. Dressyrryttarnas visualiseringsupplevelser skiljde sig till viss del från tidigare forskning. Till exempel användes flest visualiseringsmönster för syftet hitta rätt känsla och hörselsinnet inkluderades i många visualiseringsmönster. Deltagarnas förståelse och upplevelse av SIES var god med endast några få oklarheter gällande bland annat effekt och frekvens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 337.
  Johnsson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Motionärers frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motion är viktigt för vår hälsa, men många som börjar motionera slutar inom en snar framtid (Fallon, Hausenblas, & Nigg, 2005). Det är därför viktigt att utveckla strategier som motiverar människor till träning. Visualisering är en teknik som visats ha en motivationshöjande effekt hos motionärer. Kim och Giacobbi (2009) menar dock att det finns ett behov av att skilja på innehåll, syfte och effekter inom motionsvisualiseringen och att ett nytt mätinstrument därför behövs. Syftena med studien var därför att: (1) utveckla och testa mätinstrumentet the Individual Profile of Imagery Experiences in Exercise (IPIEE; Weibull & Johnsson 2010), samt att (2) studera motionärers frivilliga och spontana visualiseringsupplevelser. De teoretiska referensramarna som användes var Den Analytiska Referensramen för Visualiseringsupplevelser (Weibull, 2009) samt An Applied Model of Imagery Use in Exercise (Munroe-Chandler & Gammage, 2005). Resultat visar att IPIEE fungerade väl, att motionärerna använde flest frivilliga visualiseringsmönster för syftet motivation och att flest spontana visualiseringsmönster hade effekt på motivationen. De vanligaste innehållen i visualiseringsmönstren var Träningssituationer följt av Icke träningsrelaterade händelser/situationer. Resultaten diskuteras i relation till teoretiska referensramar samt tidigare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Jonsson, Linus
  et al.
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Christel
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Berg, Christina
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Korp, Peter
  Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  Lindgren, Eva-Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Univ Gothenburg, Dept Food & Nutr & Sport Sci, Gothenburg, Sweden.
  What undermines healthy habits with regard to physical activity and food?: Voices of adolescents in a disadvantaged community2017Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 12, artikel-id 1333901Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to illuminate factors that undermine the healthy habits of adolescents from a multicultural community with low socioeconomic status (S.E.S.) in Sweden with regard to physical activity (P.A.) and food, as stated in their own voices. Adolescents (n = 53, 12–13 y/o) were recruited from one school situated in a multicultural community characterized by low S. E.S. Embracing an interpretive approach, 10 focus-group interviews were conducted to produce data for the study. The focus-group interviews were audio recorded, transcribed verbatim, and analysed using qualitative content analysis. The analysis resulted in two major themes: (1) the availability of temptations is large, and support from the surroundings is limited; and (2) norms and demands set the agenda. The adolescents’ voices illuminate a profound awareness and the magnitude of tempting screen-based activities as undermining their P.A. and healthy food habits. Moreover, several gender boundaries were highlighted as undermining girls’ P.A. and healthy food habits. The adolescents’ stories illuminated that it is difficult for them, within their environment, to establish healthy habits with regard to P.A. and food. To facilitate the adolescents’ healthy habits, we suggest that support from family, friends, the school, and society at large is essential.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Jonsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Klingström, Filip
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Jag är inte mitt belastningsregister": Före detta kriminellas upplevelser av arbete i relation till social inkludering och exkludering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På dagens arbetsmarknad har det blivit allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret vilket hämmar före detta kriminellas möjligheter att få en nystart och integreras i samhället. Tidigare forskning visar på att de som finner ett arbete efter avtjänat straff löper mindre risk för att återfalla i brott samtidigt som arbetsgivarnas benägenhet att begära utdrag ut belastningsregistret ökar. Med utgångspunkt i detta har vårt syfte varit att undersöka och belysa hur före detta kriminella ser på sina möjligheter att få ett arbete i relation till belastningsregistret och dess effekt samt hur arbete och social inkludering/exkludering har inverkan på varandra. För att besvara vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med medlemmar i organisationen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället).

  Resultatet från vår studie har påvisat att belastningsregistret försvårar möjligheterna för före detta kriminella på arbetsmarknaden och bidrar till känslor av social exkludering. Det har framkommit att arbete kan ha en positiv inverkan på social inkludering men likväl kan en individs sociala inkludering skapa möjligheter att finna arbete. Den slutsatsen vi dragit är att arbete är en av de viktigaste faktorerna för före detta kriminellas inkludering i samhället och möjligheten till arbete skapas främst genom kontakter. Vi har även funnit att belastningsregistret är kontraproduktivt då det får en indirekt negativ brottsförebyggande verkan på samhällsnivå, då de utan arbete lättare återfaller i brott. Således bidrar belastningsregistrets användning till att fler människor exkluderas och att risken för att fler brott begås ökar, i strävan efter att skydda människor från brottslighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Josefsson, A. Karin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF).
  Motivation to exercise and Percieved Barriers - Men and Women's Exercise Habits2008Ingår i: Proceedings of the Nordic Conference 2008: Health, Participation and Effects of Sport and Exercise / [ed] Björn A. Carlsson, Urban Johnson, Karin A. Josefsson, Natalia Stambulova, Halmstad: Halmstad University , 2008, s. 58-59Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regular exercise habits are hard for many people both regarding establishment and adherence, which in many cases is caused by lack of motivation. Since the human body needs a certain amount of physical activity to function properly it is important to help people to motivate themselves in order to promote physical and mental health in society (Lindwall & Faskunger, 2003). The interest in motivation related research is, according to Roberts (2001) huge and holds as much as one third of all psychological research. A comparatively small part of this research treats perceived barriers to exercise and how individuals overcome these obstacles to adhere to their exercise habits over time. Such knowledge could be useful to challenge the drop-out rates by helping those who recently have initiated new exercise habits to maintain them, e.g. by providing useful strategies to overcome these barriers. These strategies could consist of predetermined coping strategies and alternatives to use when facing obstacles towards planned activities. The theoretical framework used was Achievement Goal Theory (Dweck, 1986; Dweck & Elliot, 1983; Maer & Nicholls, 1980; Nicholls, 1981; 1984; 1989 ref. ur Roberts, 2001), Expectancy-Value Theory (Eccles et. al 1983, 1984 ref. in Eccles & Whigfield, 2002), Relapse Prevention Theory (Brownell, Marlatt, Lichtenstein & Wilson, 1986), Self-Efficacy Theory (Bandura, 1977 ref. in Bandura, 2001) and Social Exchange Theory (Thibaut och Kelley, 1959).

  Ladda ner (pdf)
  SUMMARY01
 • 341.
  Juth, Niklas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Neogard Schönnings, Joanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Döden räcker inte för att man ska sluta med ett missbruk": En kvalitativ studie om klienters erfarenhet av socialtjänsten.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie valde vi att undersöka vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten när de fått stöd, hjälp eller behandling för sin missbruksproblematik. Vi ville ta reda på om klienterna upplevt att de fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör deras insats från socialtjänsten. Vidare ville vi undersöka om klienterna upplevt någon form av stigmatisering på grund av sitt missbruk. Vi valde att använda en kvalitativ metod och genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med intervjupersoner från en ideell förening för missbrukare. Vi ville med vår studie belysa klientens perspektiv och förmedla deras erfarenheter i hopp om att öka förståelsen för deras utsatta position i samhället. Vi valde att tolka vårt insamlade material utifrån teorier om stigma, makt och empowerment. I relationen mellan klient och socialtjänst finns en ojämn maktbalans som kan bidra till minskad delaktighet för klienten i beslutsprocessen. Använder sig socialtjänsten av ett empowerment främjande arbetssätt så ökar klientens möjlighet till delaktighet. Vidare tillhör missbrukare en grupp i samhället som på grund av stigmatiseringen nekas samma möjligheter som övriga medborgare. Vår slutsats är att de intervjupersoner som upplevt att de får vara delaktiga i beslutsprocessen har en positiv erfarenhet av socialtjänsten. De intervjupersoner som upplevt att de inte kan påverka beslutsprocessen beskriver en negativ erfarenhet av socialtjänsten. Vidare uppgav ungefär hälften av intervjupersonerna att de upplevt någon form av stigmatisering på grund av sitt missbruk. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Jönsson, Mathias
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Integration av samverkanselever: – en sociologisk studie om den sociala integreringen av personer med Aspergers syndrom i grundskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats försöker genom en kombinerad metod av intervju och observation bidra med ökad kunskap kring fenomenen inkludering och exkludering av elever som innehar diagnosen Aspergers syndrom i grundskolans senare år. Teori avsnittet grundar sig på Pierre Bourdieus teorier om kapital och teorier om grupp. I resultatet beskrivs ett socialt exkluderande utanförskap skapat genom en kollision av normer. I försöket till inkluderingen av samverkanseleverna finns risk för ökad exkludering. Det sociala samspelet i samverkans situationerna är begränsat, de samverkande elverna väljer att inta ett socialt och fysiskt avstånd till den ordinarie klassens elever. Grunderna i denna segregation beror på att eleverna i den ordinarie klassen och samverkans eleverna värderar olika kunskaper olika. Samverkanseleverna har även svårigheter att förhålla sig till fastställda normer i de ordinarie klasserna. Samverkanseleverna använder samverkansenheten som en plats att finna trygghet från den övriga skolan vilket bidrar till en ökad exkludering.

 • 343.
  Kahrovic, Erkin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hamulic, Edin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Social band och Identitetssökandet: En kvalitativ studie om ungdomar i Rosengård2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att överordnat utveckla en förståelse om ungdomar i marginaliserade grupper, i detta fall ungdomar som bor och lever inom Rosengårds gränser. Frågorna vi valt för att få uppnå syftet är; Hur påverkas utvecklingen av den egna självbilden bland ungdomarna, i samband med nära relationer till den egna familjen? Hur påverkas ungdomarnas situation utifrån de fördomar som finns i det konventionella samhället? Samt beror polariseringen av gemenskapen inom området på segregering?Metoden vi använder för att illustrera syftet är av en kvalitativ ansats där det empiriska materialet består av intervjuer med 8 ungdomar från stadsdelen Rosengård.

  I Studiens teoretiska del har tre teoretiska ramar använts, Social kontrollteori, identitetsteori samt habitusteori.

  Resultatet i denna studie påvisar att alla ungdomarna har väldigt låga sociala band till det konventionella samhället. Informanterna påvisade dock en väldigt stor grad av respekt för föräldrarnas moral samt en låg grad av avvikande beteende. Många av de vi intervjuade hade stora framtidsplaner och skolan var enligt våra informanter något som var viktig för dem. Det fanns även enligt våra informanter en stor gemenskap inom Rosengård som bidrog till både för och nackdelar, fördelarna var att man kände att man tillhörde något eller någon och nackdelarna var den stämplingen ungdomarna fick av andra från det konventionella samhället. De flesta informanter fann sig inneha en ”dubbel identitet”. De talade mycket om att de bland vissa sågs som invandrare och bland andra som svenskar.

  Slutsatsen i denna uppsats är att ungdomarnas självbild påverkas genom den goda relationen till familjen. Detta yttrar sig på så vis att ungdomarna lär sig att inneha värderingar och normer som i viss mån kan skilja sig från det konventionella samhällets normer och värderingar. Ungdomarna vi intervjuade befann sig i en situation som gav de svårigheter i att klara av vissa aspekter inom livet så som skola. Eftersom de allt som oftast kände sig diskriminerade av det konventionella samhället kände vissa av de att de inte passade in bland ”svenskar” och att svenskar var annorlunda och ”konstiga”. Många av våra informanter talade även om en stor gemenskap inom förorten, denna gemenskap berodde till stora delar på segregeringen. Ju större segregering och smutskastning av Rosengård desto större och starkare verkare gemenskapen bli.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344.
  Kajsson, Fredina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Mattiasdotter, Therese
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att tvivla på sin tro: En studie om sociala faktorer som påverkar en utgångsprocess ur en religiös församling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att genom kvalitativa intervjuer öka förståelsen för sociala faktorer som föreligger när man lämnar en religiös församling. Vårt främsta fokus har varit att se vad känslan av tillhörighet har för betydelse i en utgångsprocess. Men vi berör även andra sociala faktorer som spelar in när tvivel uppstår hos medlemmen och som sedan resulterat i att hon velat lämna församlingen. Vi har intervjuat personer som har varit medlemmar i Jehovas Vittnen och Livets Ord. I syfte att öka förståelsen för den problematik som en utgångsprocess kan innebära har vi i vår analys använt oss av Vanessa Mays (2013) teori om tillhörighet, Eric Fromms (1994) teori om flykt och Scheffs (1994) begreppspar Skam-stolthet.

   

  Med en deltagande observation och 8 halvstrukturerade intervjuer har vi närmat oss ett känsligt ämne och studerat sociala faktorer som påverkar att man vill lämna en religiös församling.

   

  Resultatet visar bland annat att tillhörighet och organisatoriska faktorer av social karaktär har stor betydelse i en utgångsprocess. Det visar sig att strikta regler och livsvillkor fått medlemmar att börja tvivla på församlingen och dess organisationskultur. Gemenskap och skamkänsla är sociala faktorer som vi sett ingår i församlingarnas organisatoriska utformning och som visat sig påverka vägen ur kyrkorna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Kara, Alexandra Paulina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Olsson, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att finna kärleken i det senmoderna samhället: En sociologisk uppsats om risker med att dejta på nätet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap och förståelse av hur kärlek kan skapas i ett senmodernt samhälle. Aktuella studier på området menar att samhället idag är mer individualiserat än förr vilket innebär förändrade förutsättningar för att få kärleksrelationer att fungera. Moderniseringen har inneburit att vi antagit nya former av dejting vilket präglas av valfrihet för individen på samma gång som teknikens utveckling har medfört nya möjligheter att finna intimitet och tillit online. För att genomföra denna kvalitativa uppsats har vi utfört intervjuer med nätdejtare som därefter har tolkats utifrån Becks teorier kring risksamhället, Giddens teorier kring rena relationer samt Goffmans teorier kring det dramaturgiska perspektivet. Resultatet visar att nätdejtingen präglas av flera risker och faror. Nätdejtarna riskerar att bli besvikna om de går in med höga förväntningar, att hamna i otillfredsställande relationer, att bli bedragna eller lurade av andra nätdejtare. Det finns dock möjligheter att finna kärleken trots riskerna. Några strategier för att finna kärleken var att ha ett öppet sinne och inte måla upp för stora förväntningar, att bredda sitt urval av andra nätdejtare och samtidigt ägna sig åt djup kommunikation för att skapa tillit. Strategierna tenderade att minimera riskerna som följer av att dejta på nätet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Karic, Alma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Skolfrånvaro i Halmstad kommun: En kvalitativ studie om hur rektorer för högstadiet uppfattar och hanterar skolfrånvaro2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige gäller skolplikt för alla barn från sex år upp till 18 år. Trots skolplikten är det ändå en betydande del av barn och unga 6-17 år som är frånvarande från skolan i större eller mindre omfattning. I Skollagen inklusive skolplikten finns en inbyggd strävan efter likvärdig utbildning för samtliga barn i Sverige.

  Utifrån problematiken med andelen frånvarande elever trots skolplikt och strävan efter likvärdig utbildning för alla barn syftar denna studie till att öka kunskapen om och en förståelse för hur rektorer i högstadieskolor hanterar skolfrånvaron samt utforska hur rektorerna förhåller sig till sitt handlingsutrymme mellan statens riktlinjer och lagar, deras egen uppfattning, skolans organisation och elevsammansättningen. För att uppnå syftet ställdes en huvudfråga och tre underfrågor: Hur uppfattar sex rektorer på högstadieskolor i Halmstad kommun skolfrånvaro och hur hanteras frånvaron i det dagliga arbetet? Hur förhåller de sig till de överordnade direktiven i Halmstad kommun? Vilka orsaker ligger enligt rektorerna i studien till grund för skolfrånvaro? Hur bedrivs ett förebyggande och åtgärdande arbete för att minska skolfrånvaro? Resultatet baseras på sex intervjuer med rektorer samt två intervjuer med nyckelpersoner för problemområdet. Som teoretisk referensram har Organisationssociologi, Implementeringsteori och begreppet skolkultur valts ut för att kunna analysera det empiriska materialet.

  Resultatet visar att frånvaro i skolan kan uppkomma på olika sätt. Frånvaron kan bero på olika orsaker. Möjliga orsaker är att elever är sjuka i cykler, elever är omotiverade och att de har en negativ attityd till skolan. Resultatet visar att rektorernas uppfattning och hantering av frånvarande elever skiljer sig åt. Rektorerna använder olika rutiner för att rapportera in, det finns inte en tydlig gräns för när närvaro övergår till frånvaro eller vilka åtgärder som är mest lämpliga, vilket bidrar till att rektorernas egna tolkningar avgör vilka insatser som ska sättas in för att minska frånvaron på den enskilda skolan. Studien visar att det finns ett samband mellan rektorernas handlingsutrymme och den kultur som kännetecknar skolan. Hur rektorer utnyttjar sitt handlingsutrymme påverkar hur skolans verksamhet organiseras samtidigt som handlingsutrymmet ser olika ut beroende på den härskande skolkulturen. Studien visar även att frånvaro är mer omfattande i skolor som kännetecknas av en tvångskultur. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Karlsen, Gustav E.
  et al.
  Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.
  Persson, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Att förstå skolans komplexitet: Recension av Gunnar Bergs doktorsavhandling i sociologi2004Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, nr 3, s. 205-215Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 348.
  Karlsson, Andréa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nilsson, Zanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Den ambivalenta inhyrda personalen: En socialpsykologisk studie om individuella upplevelser av att arbeta som inhyrd2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka vilka upplevelser inhyrd personal har på ett visst företag beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör. I studien har vi utgått från en kvalitativ metod med nio semistrukturerade intervjuer där urvalet bestod av fem manliga informanter och fyra kvinnliga. Resultatet visar att det finns övervägande positiva upplevelser av att arbeta som inhyrd på det aktuella företaget där sociala relationer och ett gott bemötande är viktiga orsaker till dessa.  Resultatet visar även på skillnader i upplevelser hos den inhyrda personalen beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör och vilka grupprocesser som utspelar sig inom denna. Resultatet har vi sedan analyserat med hjälp av ett flertal teoretiker; Moira von Wright, Johan Asplund, Norbert Elias, Georg Simmel, Susan A. Wheelan och Abraham Maslow. Analysen visar bland annat att den inhyrda personalens egenskaper skapas i samspel med de direktanställda och att detta gör att de känner sig som en del av arbetsgruppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 349.
  Karlsson, Catrin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Personalens Makt: Om självbestämmande och integritet i gruppbostäder2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There are many reasons why people need support and help from others. One may be that you live with a disability. The ones who help, often staff has a role as a helper. To be able to help you have automatic power because a person who helps is neither powerless nor helpless. It differs in a way this power is expressed, used and what impact it has om both helpers and those who receive help. The purpose of the study is to increase the knowledge about the staffs work with people living in grouphomes, their opportunity for a privatelife based on the concepts of self-determination and integrity, the conditions they have and the difficulties that exist in the work. This mainly of two basic needs, food and sexuality.

   

  Focusgroups where used as a method. Eleven staff, seven women and four men, from seven grouphomes participated in three different focusgroups. To analyse the results, theories of power and help, criptheory and the normalizationprinciple have been used.

   

  The staff are aware of their position of power in their helper role and they see problems with it. Part of what the staff talk about is the balance between security/safety and self-determination. There is a consensus among staff in the study that food and sexuality sometimes require staff to make boundaries for the people living in the grouphomes. At the same time there is ambivalence and shared opinions in the focusgroups with when the boundaries should be drawn. Some staff give suggestions on minimizing risks as much as possible in order to create security for the people living in the grouphomes while other staff lean more towards that it is ok with certain risks in life.

   

  People who live in the grouphomes their own sexuality, self-determination and integrity are safeguarded. If the sexuality includes a partner or partners, it can sometimes be interrupted by staff. The people who live in the grouphomes and are or can be interpreted to be within the scope of LGBTQ they get acceptance and support from staff. The staff are responsive to self-determination and safeguard the integrity of the people who live in grouphomes. It can be interpreted as that the society’s previous norms and values have adapted and included people with disability. This differs from previous research and this needs to be complementary with more research. It can be said that the staff is “the good helper”. The power aspect is always present and there are many examples of when it is exercised by the staff. Much indicates that this exercise of power is a great help to support people in the grouphomes. There are also examples of when the power does not lead to so much help or occasions when it only hurts without helping. Self-determination and integrity in relation to safety and security for the people living in grouphomes leads to difficult situations for staff, how they shall balance boundary, responsibility and power. The organisation has a great responsibility to provide greater conditions for the staff and strengthen them in their role.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Karlsson, Emilia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En kvalitativ studie av timanställdas upplevelser av arbetet inom äldreomsorgen.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur timanställda inom äldreomsorgen upplever sinarbetssituation och förhoppningen är att genererar en förståelse för hur det kan vara att arbetamed en ”a-typisk” anställning i ett emotionellt arbete. Studien baseras på 6 kvalitativasemistrukturerade intervjuer, varav fyra av dessa är intervjuer med timanställda, entillsvidareanställd samt en områdeschef inom äldreomsorgen. Dessa intervjuer har analyseratsmed hjälp av socialpsykologiska teorier så som Asplunds teori om social responsivitet,Collins interaktionsritualer, Hochschilds teori om emotionellt arbete, Hirdmans teori omgenussystemet och genuskontrakt samt Allvin m.fl. perspektiv på den nya arbetsmarknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 av 686
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf