hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 1734
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bylander, Adam
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Rohdin, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Vilka statsfinansiella effekter erhålls vid ökad produktion av förnybar energi?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Denna uppsats grundar sig i ett problem som aktualiserats av Energigas Sverige som, tillsammans med Finansdepartementet, har ställt frågan om vilka statsfinansiella effekter som kan uppstå vid en ökning av biogasproduktion. Då de statsfinansiella effekterna av en ökad biogasproduktion både är positiva och negativa till följd av en minskad användning av fossilt bränsle, är detta något som vi vill undersöka närmre.   

  Syfte och slutsatser

  Syftet är att beskriva och förklara vilka statsfinansiella effekter som erhålls vid ökad biogasproduktion och utifrån vår problemformulering: ”Vilka statsfinansiella effekter erhålls vid ökad biogasproduktion?” kunde vi se följande statsfinansiella effekter: positiv sysselsättningseffekt, ökade intäkter på sociala avgifter samt inkomstskatt, minskade arbetslöshetskostnader och minskade skatteintäkter på fossila bränslen. Dessa effekter leder sammanfattningsvis till en negativ statsfinansiell effekt på drygt 2,6 miljarder SEK. Utefter den negativa effekten godtog vi även en av de två hypoteserna som ställdes, vilken förklarade att en ökad biogasproduktion leder till negativa statsfinansiella effekter.

  Design/Metodik/Ansats

  Vi har valt utgå utifrån en anglosaxisk vetenskapstradition som passar studien väl och vidare har vi ett positivistiskt synsätt då vi vill förklara sambandet mellan orsak och verkan av en ökad biogasproduktion och statsfinansiella effekter. Vi har även valt att arbeta utifrån en deduktiv ansats med ett kvantitativt synsätt då vi har tidigare studier som utgångspunkt vid vår datainsamling. 

  Originalitet/värde/kunskapsbidrag

  Studien har bidragit till att ge insikter om hur en ökning av biogasproduktionen skulle påverka statens finanser i form av en kraftig sysselsättningsökning och en minskning av de fossila skatteintäkterna. Vidare anser vi att studien kan användas som underlag för beslut om en ökad biogasproduktion.

  Framtida forskning

  Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till ett flertal vidare forskningsområden som exempelvis; teknikexport, reducerade kostnader för miljöeffekter, möjligheten om att införa en marginell beskattning av biogasen, potential för att ta betalt för restprodukter och även hur utländska aktörer kan påverka Sveriges biogasproduktion och tillgänglighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Bylund, Erik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kristensson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Leverera Mera: En fallstudie på Volvo Trucks2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel:                                      

  Leverera mera – En fallstudie på Volvo Trucks

   

  Författare:                                             

  Erik Bylund & Johan Kristensson

   

  Handledare:                                            

  Ulf Aagerup

   

  Nivå:                                      

  Kandidatuppsats, Internationell Marknadsföring (15hp), VT 2014.

   

  Nyckelord:                                              

  Sponsring, Leveraging och Ambush Marketing

   

  Problemformuleringar:       

  - Hur använder Volvo Trucks leveraging i samband med deras sponsorskap?

  - Hur motverkar Volvo Trucks Ambush Marketing i samband med deras sponsorskap?

                                             

  Syfte:                                     

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur ett aktivt sponsrande multinationellt företag på B2B-marknaden använder sig av leveraging i samband med deras sponsorskap för att öka nyttan av deras investering. Vi vill även undersöka undersöka och beskriva hur de motverkar Ambush Marketing i samband med deras sponsorskap för att skydda deras investering.

                       

  Teoretisk referensram:        

  Kapitlet inleds med grundläggande teorier kring sponsorskap för att sedan gå vidare till beskrivning av termerna leveraging och Ambush Marketing.

   

  Metod:                                   

  Fallstudien har genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod och en induktiv ansatts. Personliga intervjuer med högt uppsatt och kompetent personal inom Volvo Trucks legat till grund för insamlingen av våra data.

   

  Empiri:                                  

  Empirin presenterar de kvalitativa intervjuer som gjorts med respondenter inom Volvo Trucks.

   

  Analys:                                  

  Analysen jämför den insamlade empirin gentemot den teoretiska referensramen.

   

  Slutsats:                                 

  Volvo Trucks använder sig av en omfattande leveragingstrategi där de genom sin 360-approach försöker vara närvarande på samtliga plan och kanaler. Det finns ett klart fokus på aktiverande leveraging med avsikt att bygga och stärka kundrelationer. Deras övergripande, långsiktiga sponsringsstrategi att äga event och vara titelsponsor ger dem stort inflytande och gör att de kan vara dominanta i sin exponering. Även om Volvo Trucks själva hävdar att deras primära strategi mot Ambush Marketing är att skriva noggranna kontrakt menar vi att deras övergripande strategier (omfattande leveraging och långvariga titelsponsorskap) också utgör ett viktigt skydd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Bäck, Maj-Britt
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Rundquist, Jonas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  External Board Members and Board Roles in Recently Started Firms2000Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Board roles in recently started firms have been of little interest in earlier research. The different context of smaller firms in relation to larger corporations makes the roles of the board different in different size of firms.

  This study has two purposes. The first purpose is to explore if variables in the context of the firm can explain the existence of external board members in recently started firms and differences between manufacturing firms and IT-firms. The second purpose is to describe how the external board members effect the resource configuration in those firms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Bäck, Maj-Britt
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Rundquist, Jonas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  External Board Members and Board Roles in Recently Started Firms: a comparative study of manufacturing firms and IT-firms2001Ingår i: Corporate governance in SMEs, Halmstad: Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship , 2001, s. 22-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Board roles in recently started firms are a rarely studied topic. A few studies of board roles in small and medium sized firms have been made (Huse and Halvorsen, 1995), and the results of these studies can be used as a framework for this study. One reason for the absence of research in the field is that these firms are often family firms where the board frequently has only a formal role, though they are organised as limited companies. Even though there has been little interest in research on boards of directors in recently started firms, society has shown an increasing interest in the phenomenon. For example, the Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK) did not have one single note on the subject of boards of directors in their information regarding new firms in 1986 while, in 1997, the importance of a functioning board was mentioned various times in the corresponding brochure. In the guidebook which participants receive when taking part in the McKinsey business-plan competition Venture Cup, one of the six chapters discusses the importance of a well-functioning leading group and board of directors. The motivation is that new companies have a better chance to survive and reach the market with its products if it has a well-functioning board.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Böhlin, Theodor
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Johansson, David
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Strategi vid börsintroduktioner: - Hur resonerar företagsledningen kring underprissättning?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens mål är att belysa hur företagsledningar strategiskt resonerar om underprissättning vid börsintroduktion. I rådande marknadsklimat noteras fler och fler bolag där branschpress ständigt rapporterar om kraftigt stigande initiala aktiekurser. Detta gör ämnet aktuellt och intressant att undersöka bakomliggande faktorer kring. Intervjuer har gjorts med tre nyligen börsintroducerade bolag som haft en kraftig initial kursstigning, samt deras finansiella rådgivare. Tack vare den finansiella rådgivaren har vi kunnat triangulera empirin från bolagen och därmed kunnat sätta ord på bakomliggande resonemang och motiv till underprissättningen.

  Det studien visat är att företagsledningen har ambitionen att driva bolaget vidare mot tillväxt snarare än att sälja ut till marknaden för snabb avkastnings skull, vilket hävdats i teorier. Besluten dessa fattar i form av lock up-avtal, teckningsoptioner och teckningsförbindelser kommer leda till signaler om långsiktighet och intresse kring bolaget. På så vis kan ett förtroendekapital byggas mot investerarna och kompensationskrav i form av underprissättning minskar från dessa.

  Engagerade investerare kommer skapa konsensus på marknaden och övriga kommer följa i deras steg vilket skapar en informationskaskad. På grund av detta blir sällan börsintroduktioner medeltecknade utan snarare mycket över- eller undertecknade. Marginella prisändringar kan därför göra skillnaden mellan en lyckad och misslyckad börsintroduktion. Detta gör att bolaget tvingas skapa mer attraktiva förhållanden för investerarna genom underprissättning trots ett gynnsamt börsklimat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Börjesson, Elin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Karlsson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Komponentansatsen: Från harmoniseringsprocessen som bakgrund till uppfattningen om  nyttan och kostnaderna som effekter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: The component approach - From the harmonization process as a background to the perception of benefits and costs as effects.

  Authors: Elin Börjesson & Emma Karlsson

  Tutor: Titti Eliasson

  Key concept: Harmonization, Component approach and Benefit/Cost

  Background: With IFRS for SME's as a basis, the Accounting Board developed K3 which shall apply from financial year 2014. Upon introduction of the K3 companies will be forced to apply the component approach. When K3 with the associated component approach went out for consultation it resulted in a debate where some actors opposed the imposition of a requirement and not an option. It was questioned whether the costs with the component approach would be greater than the benefit of the implementation.

  Formulation of the problem: How is the introduction and use of the component approach seen by different operators from a benefit-, cost perspective?

  Aim: The aim of this essay is find out how the introduction and use of the component approach is seen by different operators from a benefit-, cost perspective. We also want to get an understanding of the role that the harmonization process has had in the development and introduction of the K3 and the associated component approach.

  Methodology: We conducted a qualitative study in which we interviewed six respondents. We believe that the respondents represent different groups of operators in accounting and all have different knowledge which helps with a broad view of the component approach.

  Results: We have concluded that the harmonization process in part have been a basis for the development and implementation of the component approach. The aim of the component approach has not clearly been communicated out and there are different opinions among actors. The component approach from a benefit-, cost perspective is perceived differently by different actors. Depending on whether the actor has a theoretical or practical approach the benefit and cost aspects is seen variously. A difference in the perception of benefit and cost aspects can be explained by the fact that actors see aspects from different time perspective

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 307. Börjesson, Robin
  et al.
  Nilsson, Felix
  Ekonomisk planering i svenska elitidrottsföreningar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Cagner, Per
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Liljegard, Patrik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Tid för förändring av krigföringens principer: Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. Precis som världen har utvecklats så har även de militära styrkorna och vapensystem utvecklats. Att bli segrare i nästa konflikt är en innovationskraft som har drivit utvecklingen av den militära förmågan framåt runt om i världen. Krigen och konflikterna har fungerat som en testanläggning där vapensystem och den militära personalen prövas i strid. Erfarenheter från krigen har dragits och sedan implementerats i syfte att bli ännu starkare och militärt överlägsen.     Krigföringens principer, även kallade de militära grundprinciperna, är ett antal olika principer vilka syftar till att ge en vägledning i planering och genomförandet av militära operationer. Dessa principer togs fram och utvecklades under mitten av 1800-talet av militärteoretikerna Carl von Clausewitz och Antoine-Henri Jomini. Båda dessa militärteoretiker hade framgångar på slagfältet vilket gjorde att de fick genomslag för sina teorier. Dessa teorier har sedan, genom utbildning, applicerats på officerskårer världen över och på så sätt ”cementerats” fast och blivit en basplatta i militärteorin.  Dagens militärteoretiker, framförallt med en amerikansk anknytning, menar på att grundprinciperna är föråldrade på dagens slagfält. Principerna skrevs för att vinna ett lokalt slag på en begränsad plats, inte för att vinna ett krig som påverkar ett helt samhälle under en lång tid. Med en accelererande teknikutveckling och globalisering så har vissa av dessa grundprinciper blivit föråldrade och bör således omformuleras för att vara relevanta i en modern konflikt. Denna studie syftar till att undersöka om krigföringens principer, ur en svensk kontext, behöver förändras för att på ett mer adekvat sätt kunna möta en modern konflikt. Detta görs genom att undersöka utvalda amerikanska militärteoretikers teorier gällande vilka grundprinciper som är inaktuella och därmed behöver ersättas eller omformuleras. Genom en kvalitativ innehållsanalys undersöks sedan om dessa nya grundprinciper kan återfinnas i skrivningar i Försvarsmaktens doktriner vilket kan utgöra stöd för att dessa principer kan implementeras i en svensk kontext. Analysen och resultatet av denna studie påvisar att det finns grundprinciper vilka, ur en svensk kontext, är i behov av revidering för att på ett mer adekvat sätt vara applicerbara i en framtida konflikt. Vidare påvisar resultatet att dessa principer tydligt återfinns i skrivningar i Försvarsmaktens doktriner. Dessutom har teknikutvecklingen spelat en stor roll i vidareutvecklingen av grundprinciperna, då den kan fungera som ett stöd och komplement till grundprinciperna. Således bör de militära grundprinciperna omformuleras alternativt revideras i svenska doktriner syftande till att göra det möjligt för Sverige att stå som vinnare i nästa konflikt.

  Nyckelord: Försvarsmakten, Krigföringens principer, teknisk utveckling, Militärstrategisk doktrin, Precision, Förskjutning, Överraskning, Modern krigsföring, Hybridkrigsföring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Callaghan, Michael
  et al.
  Deakin University, Warrnambool, Australia.
  Lee, Tzong-Ru
  National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan.
  Donmez, Dilek
  Gokceada Vocational School, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey.
  Ulgen Aydinlik, Arzu
  Istanbul University, Istanbul, Turkey.
  Svensson, Göran
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER). Oslo School of Management, Oslo, Norway.
  Wood, Greg
  Deakin University, Warrnambool, Australia.
  Implementation, communication and the benefits of corporate codes of ethics in Taiwan and Turkey: A comparison across contexts2009Ingår i: European Business Review, ISSN 0955-534X, E-ISSN 1758-7107, Vol. 21, nr 3, s. 278-298Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine the corporate codes of ethics (CCE) that are put in place by companies in Taiwan and Turkey.

  Design/methodology/approach – This study examines the use of CCE among the top companies in Taiwan and Turkey. It is a replication of a study performed in Australia, Canada and Sweden and a follow-up study.

  Findings – The empirical findings show many similarities with top companies in Australia, Canada and Sweden, but more importantly identify key differences distinctly unique to each of the two countries under investigation. Statistical analysis suggests that the implementation, communication and benefits of CCE are paramount to Turkish companies operating in a domestic environment where the aspiration to participate globally and join the European Union is high, whereas in Taiwan it is low in favor of more traditional business practices (similar to the Chinese concept of guanxi) that focus on individual relationships in favor of formalized regulatory frameworks (such as CCE).

  Originality/value – This study makes a complementary contribution to the accumulated knowledge in the area of CCE, particularly given the cultural and historical differences these countries possess in comparison to each other and those previously studied and documented in the literature.

 • 310.
  Campbell, Derek
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Winds of Change: Business model innovation in the African wind energy market2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 311.
  Campbell, Derek
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Danilovic, Mike
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Halila, Fawzi
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Hoveskog, Maya
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The Clash of Business Models in Emerging Economies: The Case of Wind Energy Industry in Africa2013Ingår i: The International Journal of Management Science and Information Technology, ISSN 1923-0265, nr 10, s. 10-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the rise of emerging economy EE as main engine of global growth, the intensified competition in the wind energy industry and internationalization to EE, enterprises need to rethink and innovate their business models in order to succeed. The overall purpose of this article is to increase our understanding of the drivers of business model innovation (BMI) in EE, particularly in the wind energy industry. Qualitative, multi-case design is applied, where three cases within the wind energy industry in Africa are studied - Siemens (Germany), Suzlon (India) and Goldwind (China). The results show that there is a difference between “Developed-country Multinational Enterprises” (DMNEs), such as Siemens, and “Emerging-country Multinational Enterprises”, such as Suzlon and Goldwind, in the way they approach BMI in EE. To gain a competitive advantage in EE requires capabilities to deal with the specific EE-related drivers of change: 1) fast growth and high demand combined with high uncertainty; 2) lower level of market-oriented socioeconomic development; 3) stronger governmental influence on the market; and 4) the need for simple, cheap and easy to maintain technologies. Therefore, it is important that managers position their enterprises in the EE first as local players and only then as multinationals. Our study indicates that future research should focus on the main elements and the drivers of change that would shape BMI by adding new variables, specifically related to EE.

 • 312.
  Carlborg, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Korpi, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nyckeltal inom verksamhetsstyrning: En studie om kommunal verksamhetsstyrning och nyckeltals funktion som ett styrande verktyg2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag har genom tiderna alltid haft någon form av styrning. Det är dock under 1900-

  talet som den verksamhetsstyrning vi känner till idag växte fram. Under 1900-talet

  expanderade många företag och i samband med expansionen började företagsledningar

  begrunda hur företagen skulle kunna utvecklas ytterligare och öka vinsterna.

  Verksamhetsstyrning är en viktigt del inom företag för att kunna lyckas med att uppnå

  mål. Alla företag är viktiga i dagens samhälle och denna uppsats fokuserar på speciell

  form av organisation, nämligen svenska kommuner. Kommuner är inte renodlade

  företag utan är en politisk organisation med självstyre, dock är det viktigt att kommuner,

  likväl som företag, har en tydlig verksamhetsstyrning. De senaste två årtionden har det

  blivit allt mer vanligt att kommuner tillämpar nyckeltal som ett verktyg inom sin

  styrning. Nyckeltal ger en ögonblicksbild av en verksamhet i förhållande till de

  målsättningar det har. Med hjälp av nyckeltal kan ledningen se hur verksamheten ligger

  till i förhållande till fördefinierade kriterier. Det är viktigt att verksamheter plockar ut

  rätt nyckeltal för att det ska uppstå någon effekt. Men då det finns oändligt många

  nyckeltal är det inte alltid är en lätt uppgift. Sveriges kommuner arbetar för invånarnas

  välmående. Deras arbete finansieras främst av statliga pengar och skattepengar från

  kommuninvånare. Då deras arbete påverkar Sveriges invånare ansåg vi att det vore

  intressant att undersöka verksamhetsstyrningen hos ett kommunalt bolag.

  Syftet med uppsatsen var att beskriva hur verksamhetssytrningen inom ett kommunalt

  bolag kan se ut och huruvida styrningen fungerar bra eller dåligt. Syftet var även att

  förklara hur nyckeltal kan användas som ett styrinstrument och vilka faktorer som

  påverkar valet av de nyckeltal som används. Uppsatsen har utgått från förljande

  problemformulering:

  Hur fungerar verksamhetsstyrningen i en kommun och vad

  påverkar vilka nyckeltal som används?

  Arbetet har genomförts med en deduktiv ansats där en fallstudie har gjorts. Undersökningen är en

  kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats, en triangulering. Den kvalitativa data har

  samlats in genom en gruppintervju samt en personlig intervju med anställda på fastighetskontoret

  på Halmstad kommun och har berört styrning av verksamheten med hjälp av nyckeltal. Den

  kvantitativa data samlades in genom studier av årsredovisningar samt dokument från Halmstad

  kommuns verksamhet.

  Undersökningen resulterade i att vi kom fram till att Halmstad kommun har en väl fungerande

  verksamhetsstyrning där de utgår från den så kallade visionsstyrningsmodellen. De har även

  utvecklat ett väl fungerande kontrollsystem so kontrollerar kommunens arbete. De använder

  nyckeltal som styrinstrument främst för att mäta måluppfyllnad och för att följa det dagliga

  arbetet. Den största påverkande faktorn för vilka nyckeltal som Halmstad kommun och

  fastighetskontoret använder är trender i samhället då dessa påverkar kommunpolitikerna, som

  beslutar vilka mål kommunen ska uppfylla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nyckeltal inom verksamhetsstyrning
 • 313.
  Carlson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Lindén, Sofia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Digitala banktjänsters påverkan på lojalitet: - Utifrån ett företagsperspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt samhälle står idag inför stora förändringar gällande dagens tekniska utveckling och dess digitalisering av olika tjänster. Inte minst har detta påverkat hur banker arbetar mot sina företagskunder. Med detta i åtanke är det högst aktuellt att skapa en förståelse kring hur olika faktorer kan påverka företagskunders lojalitet till sin huvudbank. Detta i takt med att många tjänster som tidigare erbjudits med en personlig interaktion, numera blir allt mer digitaliserade. Tidigare forskning har visat att banklojalitet påverkas av olika faktorer, i vår studie har vi valt att undersöka hur företagskunders beteende, attityder och nöjdhet påverkar hur företagskunder förhåller sig lojala till sin huvudbank. Studien genomfördes genom utskick av en webb-baserad enkät som företagets VD eller ekonomiansvarige fick skickad till sig via mejl. Resultatet av studien visade på att företagskunders lojalitet till sin huvudbank påverkas av hur mycket och hur ofta de använder sig av digitala banktjänster, hur nöjda de är med denna interaktion med tjänsterna, samt att företagskunder är mer nöjda med sin upplevelse av digitala banktjänster om de har en positiv grundattityd till detta. Resultatet genom studien visade även på att företagskunder som ofta använder sig av digitala banktjänster även har en mer positiv grundattityd till denna användning. Studien har bidragit med en ökad förståelse kring hur lojaliteten till sin huvudbank kan komma att påverkas av den ökade användningen av digitala banktjänster. För bankerna är det viktigt att förstå företagskunders beteende, attityder och dess nöjdhet till de digitala banktjänster som erbjuds, för att antingen skapa eller bevara lojala kunder. Samt att bankerna måste följa med i utvecklingen och förstå företagskundernas föränderliga behov.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Carlsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Krüger, Lina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Hur finansiella belöningar används för att styra och motivera anställda: En studie utförd på mindre Sparbanker i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En viktig fråga inom många organisationer är hur ledningen ska agera för att styra och motivera sina anställda till att prestera. Ett sätt att försöka påverka sin personal är att använda sig av finansiella belöningar. Dessa kan se olika ut beroende på hur företaget väljer att använda sig av dem, till exempel kan de vara individuella, kollektiva eller en kombination. De kan även baseras på olika faktorer som till exempel försäljning, antal kundmöten eller antal arbetstimmar. Denna uppsats undersöker hur ledningen på mindre Sparbanker i Sverige använder sig av finansiella belöningar för att styra och motivera sina anställda. Resultaten visar att den viktigaste funktionen relaterat till finansiella belöningar är att informera de anställda om vilka mål som behöver uppfyllas och motivera dem till att försöka uppnå dessa. Vidare visar den att finansiella belöningar påverkar motivationen hos de anställda även om det råder skilda meningar om till vilken grad. Kollektiva och individuella belöningar verkar fungera bäst som kombination då fördelarna med båda system framhävs samtidigt som nackdelarna reduceras. Till sist framgår att synen på finansiella belöningar skiljer sig åt mellan olika individer, delvis beroende på vilken livssituation de befinner sig i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Carlsson, John
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Johansson, Richard
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Digital förändring i byggbranschen: En studie av vilka ledarskapsbeteenden chefer i byggbranschen besitter och hur dessa påverkar digitalt förändringsarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då det i dagsläget byggs mycket i Sverige, byggsektorn står för en betydande del av Sveriges BNP och små och medelstora företag utgör 99,9% av Svenska företag, är det av intresse att veta hur väl dessa mindre företag är rustade för att möta digitaliseringen. Byggsektorn har legat efter andra sektorer och digitala förändringar spås intensifieras de närmsta åren. Genom en kvalitativ metod syftar denna studie till att förstå om chefer i byggbranschen besitter de ledarskapsbeteenden som krävs för det förändringsarbete som pågår och kommer med digitaliseringen.

  I denna studies diskussion visar vi att cheferna i fråga är redo för den förändringsprocess som kommer med digitaliseringen. De är kunniga om hur de skulle genomföra den potentiella digitaliseringen och besitter de beteenden som gör detta möjligt. Vad de missar och saknar är istället beteenden för att påbörja denna digitala förändring och internt driven digitalisering uteblir därför helt och hållet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Carlsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Grönesjö, Oscar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Styrkortstillämpning i två kommunala förvaltningar: hur en lokal kommunal kontext påverkar och påverkas av en styrmodell2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A variety of studies have been conducted on the use of the balanced scorecard in the public sector. Fewer studies, however, is made at a lower, more local level within municipal departments. The aim is to describe the scorecard application by two different departments, while scorecard adjustment over time and actors and their rules are addressed in this context. This has led us to the following problem: How can scorecard application be described in two different departments in a municipal context? In the theoretical framework we presented fundamental theories of balanced scorecard in different contexts, a scorecards translation process and the rules that guide and limit the actors in the organization. The chapter concludes with a self-constructed model, which is the basis for the remaining chapter structure. The study was conducted as a case study in stadsbyggnadsförvaltningen and utvecklingsnämndens förvaltning in Helsingborg. We have chosen to do a qualitative study with an abductive approach, where empirical data is collected through interviews and an observation. The results we obtained suggest that the scorecard application is highly dependent on how scorecard adjustment has been done in the department and what set of rules the organization's actors are guided and constrained by.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Carlsson & Grönesjö
 • 317.
  Carlund, Axel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Tavakoli, Adrian
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Utveckling av verksamhetsstyrning och kommunikation i gasellföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens industri utger årligen en lista över de företag som etablerat sig på marknaden och utmärkt sig med en intensiv tillväxt på kort tid, dessa benämner de som gasellföretag. I media har gasellföretag målats upp som hjältar av den anledningen att de utgör en stor samhällsnytta i form av nya arbetstillfällen. Tidigare undersökningar har visat att företag med stark och intensiv tillväxt i större utsträckning riskerar att likvideras än företag med långsammare och stabilare tillväxt. Detta grundar sig ofta på svårigheter med att hinna anpassa organisationsstrukturen efter den snabba tillväxten. I takt med att gasellföretag växer ökar avståndet mellan ledning och medarbetarna. Detta ökar behovet av kontroll och uppföljning för att säkerhetsställa att medarbetarna arbetar i enlighet med företagets mål och inriktning. Tidigare undersökningar har visat att det är främst den interna kontrollen som brister hos de gasellföretag som likviderats. Ska ledningen styra gasellföretaget mot ett bestämt mål krävs det att verksamhetsstyrning och kommunikation är anpassat efter rådande omständigheter. I den här studien har därför en undersökning genomförts baserat på fyra olika gasellföretag samt ett tillväxtrådgivarföretag. Studien syftar till att ge en beskrivande och förklarande bild av hur gasellföretagen arbetar för att utveckla och bearbeta den interna kommunikationen anpassat till tillväxttakten. Uppsatsen behandlar även vilka kommunikationsproblem som kan uppkomma på grund av organisationsstrukturer som ej anpassats efter företagets tillväxttakt och förändrade mål. Resultatet av undersökningen visade att gasellföretag måste formalisera företagets struktur och anpassa kommunikationskanalerna härefter. I samband med detta krävs det att ledningen har förtroende för sina anställda och överlämnar eller delegerar nödvändiga ansvarsområden till andra medarbetare inom företaget. Fokus hos ledningen hamnar istället mer på strategiskt arbete. Ju bättre ledningen lyckas att samordna och integrera medarbetarna i enlighet med företags mål, desto mindre risk föreligger det att missförstånd och kommunikationsproblem ska uppstå. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Casparson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nylander, Malin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Produktkalkylering inom området fjärrvärme på ett kommunalägt energibolag2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En verksamhet strävar efter att uppnå en viss effektivitet. För att det ska vara möjligt måste verksamheten styras, det vill säga planeras, samordnas och kontrolleras. Företag kan idag välja att jobba med olika styrmedel. Ett av det mest användbara styrmedlet är produktkalkylering. Produktkalkylering används bland annat för att bestämma pris på produkter, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll och produktval. Vanliga förekommande kalkyleringsmodeller är, självkostnadskalkylering, ABC-kalkylering och täckningsbidragskalkylering. Självkostnadskalkylering och ABC-kalkylering utmärks av en fullständig kostnadsfördelning, medans täckningsbidragskalkylering kännetecknas av en ofullständig kostnadsfördelning.       

  I denna studie försöker vi beskriva och analysera vad det blir för skillnad internt vid användandet av olika kalkyleringsmetoder på produkterna serviceavtal och växlarbyten på ett utvalt kommunalägt energibolag. Syftet har lett fram till vår forskningsfråga som lyder: Vilken produktkalkyleringsmetod genererar förståelse och relevans för produkterna serviceavtal och växlarbyten på ett utvalt kommunalägt energibolag? För att genomföra vårt arbete har vi gjort en kvalitativ studie där vi intervjuar och för samtal med utvalda respondenter. Uppsatsen bygger på begreppen fjärrvärme, lönsamhet och kalkylering.

  Studiens resultat framhäver att användandet av självkostnadskalkylering är mer användbar på enskilda produkter om man jämför med täckningsbidragskalkylering. Att använda sig av täckningsbidrag kan ge en missvisande bild vad gäller produktens lönsamhet om man väljer att enbart analysera ett fåtal enskilda produkter i företaget totala produktsortiment. Vad gällande ABC-kalkylen stötte vi på en del hinder på vägen som gjorde att tiden blev knapp och räckte inte till för att genomföra en grundlig analys av modellen.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Cattelin, Jonas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Kinander, Mats
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Framtidens officer, härförare eller bokmal?: En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. Det handlar bland annat om FM får den officer som man behöver för att kunna bygga starka krigsförband och om officeren har de kvalifikationer som detta kräver? Men vad är officersyrket för något och vad är det egentligen FM vill ha? Studien undersöker just det, vad en officer är och vilka egenskaper som en officer förväntas att ha med sig in i yrket.  Utbildningen vid Försvarshögskolan (FHS) Officersprogrammet (OP) är det som skall leda till en officer med rätt kvalifikationer och egenskaper vilket leder till den andra delen av studien, där bilden av vad en officer är jämförs med de examensmål som programmet har. Dessa examensmål framgår av förordningen för FHS och med de 17 examensmålen examinerade så skall kadetten vara klar att påbörja sitt yrke som officer. Frågan är om den förutsättningen verkligen finns?   För att kunna göra denna jämförelse har studien, genom intervjuer, tagit fram en modell av en officer från det unika med officersprofessionen, våldsmonopolet, via antagningskrav för utbildningen till egenskaper som officeren måste ha och roller som officeren utövar. Modellen har två portalparagrafer som är att betrakta som en sammanställning, vilka studien anser är nödvändiga för att hantera de mest allvarliga frågor som i förlängningen kan innebära beslut om liv eller död.  Portalparagraferna är mångsidighet och en väl utvecklad inre kompass.   I jämförelsen mellan modellen och examensmålen har studien funnit att examensmålen är avmilitariserade och har en teoretisk slagsida. Den väpnande striden har kommit i skymundan och officerares ansvar för det statliga våldsmonopolet inte finnsmed. De tydliggör inte heller en del av de egenskaper och kvalifikationer, som studien har visat, är nödvändiga för att officeren som ledare ska kunna hantera yrkesprofessionen och axla det ansvar detta kräver. Det gör att kadetten inte fullt ut får den möjlighet att bli den officer som FM behöver.   Studien visar bland annat att examensmålen bör ses över och kanske även till del skrivas om.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Cederholm Björklund, Jennie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Halmstad University.
  Barriers to Sustainable Business Model Innovation in Swedish Agriculture2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Svenska företag inom lantbruks- och livsmedelssektorn (s.k. agri-food) behövermöta ökade behov av hållbar samhällsutveckling med livskraftig landsbygd och ökadefterfrågan på livsmedel, samt utnyttja det gynnsamma läget framtida klimatförändringar förmed sig (Horizon 2020, Tell et al., 2016b). Dock är trenden inom svenskt lantbruk en starktminskande produktion med färre gårdar och anställda i branschen (Jordbruksverket 2017). Trotsatt metoder för hållbar affärsmodellssinnovation finns, utvecklar få svenska lantbruk sinaaffärsmodeller. Denna studie undersöker och skapar förståelse för vad som hindrar hållbaraffärsmodellsinnovation inom svenska lantbruksföretag.

  Forskningsfråga: Vad hindrar hållbar affärsmodellsinnovation i svenska lantbruksföretag?

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka, illustrera och skapa förståelse för vad som hindrarutveckling av hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk samt att genom konceptutvecklingbidra till forskning om hållbara affärsmodeller i agri-food sektorn.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod, innehållande flera fallstudier, ochanalyseras med Gioia metodologin. Primärdata grundar sig på semistrukturerade intervjuer medägare/företagsledare till sex svenska lantbruksföretag, vars affärsmodeller utvecklats senastefem åren och fortfarande så gör.

  Teoretiskt ramverk: Teorier och metoder för hållbar affärsmodellsinnovation samt olika typerav hinder för denna utveckling redovisas. Då ämnet i studien är kopplat till såväl innovationsom strategisk företags- och förändringsledning, entreprenörskap och familjeföretagande, samtgenom kontexten även den pågående uppbyggnaden av forskningsområdet agroekologi,diskuteras även detta.

  Resultat: Hinder har identifierats och kategoriserats i externa, interna och kontextuella hindertill hållbar affärsmodellsinnovation, där merparten är interna hinder kopplade till tankesätt,attityd, kognitioner, strategisk ledning och ledarskap. Svenska stödsystemet är ett externt hinderoch kontextuella hinder, en ny dimension ärvda hinder, innebär ekologiska filosofiskaöverväganden och socioemotionell hälsa.

  Värde och implikationer: Denna studie är en pusselbit i byggandet av kunskap omframgångsrik ledning och innovation i agri-food sektorn, och ger ökad förståelse för praktisktarbete med hållbar affärsmodellsinnovation i svenskt lantbruk, genom att synliggöra hinder.Det akademiska bidraget består av utökad kunskap om hinder till hållbaraffärsmodellsinnovation och en utvecklad modell som inkluderar denna förståelse.Implikationer för både forskning och praktik är att fokusera på interna hinder, särskilt kognitivahinder och drivkrafter i utvecklingsprocessen samt studera hur svenska stödsystemet kan ochbör utvecklas för att skapa hållbar affärsmodellsinnovation i svenskt lantbruk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Magisteruppsats_JennieCederholmBjorklund_170517
 • 321.
  Cederholm Björklund, Jennie
  The Rural Economy and Agricultural Society, Eldsberga, Sweden.
  Barriers to Sustainable Business Model Innovation in Swedish Agriculture2018Ingår i: Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, ISSN 2299-7075, E-ISSN 2299-7326, Vol. 14, nr 1, s. 65-90Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sweden’s agriculture industry has faced many challenges in recent years. Among the most severe challenges are the decrease in the number of small and medium-sized farms, the decrease in the number of people employed in agricultural activities, and the increase in governmental regulations and legislation governing such activities. At the same time, the demand that agriculture contributes to sustainable social and ecological development has increased. Although research shows that sustainable business model innovation (SBMI) contributes to the creation of sustainable businesses and to the development of a sustainable society, Swedish agriculture has not been at the forefront in the use of SBMI. The purpose of this paper is to examine the barriers to SBMI in Swedish agriculture in order to understand why farmers seldom engage in SBMI. This qualitative study follows the Gioia methodology and data for the analysis were acquired in semi-structured interviews with entrepreneurs at six family farms in Sweden. The paper makes a theoretical contribution to the research on SBMI with its focus on sustainable entrepreneurship in the Swedish agricultural industry. The paper concludes that the barriers to SBMI are external, internal, and contextual.

 • 322.
  Cederholm Björklund, Jennie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). The Rural Economy and Agricultural Society, Halmstad, Sweden.
  The impact of crises on innovation and strategic management – Learnings from the extreme drought in the summer of 20182019Ingår i: 17th Rural Entrepreneurship Conference, Inverness, Scotland, June 17-19, 2019, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As a complement to previous studies about barriers to development of business models (BM) and innovation in agriculture and agri-food, conducted in retrospective, this study were conducted during the pressure of an ongoing barrier in form of a crisis caused by the extreme drought of the summer 2018. The situation caused major challenges for Swedish farmers, and I was wondering how such an ongoing stressful situation affect strategic management and innovation of the farms? Hence, behaviours and thinking during the drought were studied by semi-structured in-depth interviews with six farmers in the southern part of Sweden. The paper answer to calls about further exploring how rural entrepreneurs absorb and recover from shocks (Korsgaard, Müller and Tanvig, 2014), and entrepreneurial strategies in agriculture to understand under what circumstances or among which type of farms an increased entrepreneurial orientation (EO) can lead to increased performance (Dias et al., 2019; Veidal and Flaten, 2014). Some general considerations appeared in the study. First, the farmers were hesitant about the word "crisis", as there are other things that have been much worse for them, both private and concerning not transitory business problems. Second, the mental stress was emphasized. Third, the effects of strategic planning, of both management, innovation, learning, and approach of stressful situations were illustrated. Mind-set, experiences and learning, and self-leadership were facilitating factors that emerged in the study. The study indicate that crisis creates new ways of thinking and acting, both in terms of new collaborations, innovative working methods, and product and process development, hence suggest that developed EO can lead to increased performance during stressful situations. Further, the importance of strategic long term discussions about both life situation and the business is emphasized. The paper also highlights some important factors when approaching challenges and strains, and complement previous research about barriers to BMI conducted in retrospective. This increased understanding is useful both for researchers and practice working with entrepreneurs and business development to facilitate prioritization of efforts and activities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Article 2 - Full paper Cederholm Bjorklund_REC 2019
 • 323.
  Cederholm Björklund, Jennie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Hushållningssällskapet Halland, Halmstad, Sverige.
  Value creation for sustainable rural development – perspectives of entrepreneurship in agriculture2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Entrepreneurship and innovation are regarded as key factors in the development of society - not least in the development of sustainable rural areas, where they are emphasised by both authorities and research. This thesis is situated in this field of inquiry and studies entrepreneurship in agriculture. It explores how we can further develop both agriculture and sustainable rural areas. Farmers have traditionally played a significant role in rural areas and rural development, and still do. However in pace with societal development and the reduced number of farms and farm production, their role has changed. Today, they are considered as raw material producers, being the first link in a food chain, and active in landscape conservation in the countryside. However, agriculture plays a significant role in rural development and in Sweden, authorities strive for development of sustainable rural areas by encouraging economic growth and innovation within and between companies (business models, value chains etc.). They work with economic growth strategies, but both their management and results are criticised (OECD, 2019).This thesis states that greater contextualized knowledge is required to facilitate sustainable rural and agricultural development. Against this background, the purpose of this thesis is to explore entrepreneurship in agriculture from different perspectives, to find mechanisms affecting value creation for sustainable rural development.

  To meet the research purpose, Swedish agricultural entrepreneurship was studied from different perspectives and data was collected with different methods enabling significant triangulation of data. Studies of challenges in entrepreneurship and sustainable rural development were conducted from individual farmer and business perspectives as well as from the individual and organisational levels of actors within the support system, actors such as advisors, authorities, policy makers and officials. Thus, it was possible to explore perspectives on entrepreneurship in agriculture and identify mechanisms and structures affecting value creation for sustainable rural development. Mechanisms can be explained as underlying, invisible and sometimes unconscious and non-rational factors, feelings, norms, values or attitudes that affect behaviour in various ways.

  The key theories and literature covered included the concept of entrepreneurship with the intertwined sub-concepts of innovation and management at individual, business, organisational and societal levels.The thesis probed under the surface of rural development, exploring agricultural development at business level by using the concepts of Sustainable Entrepreneurship, Business Model Innovation and Barriers to Sustainable Business Model Innovation when exploring the challenges farmers face. The concepts of Self-leadership, Emotional Intelligence and Entrepreneurial Orientation helped to explore how challenges are approached, by for example understanding mechanisms concerned with feelings and mind-set. Further, the thesis also studied how entrepreneurship was encouraged and supported by the agricultural support system, and, with help from the Complexity Leadership Theory, established the urgent need of adaption to environmental changes and the creation of innovation within the system. The concepts of Agricultural and Rural Entrepreneurship and Embeddedness helped in understanding and shed light on the importance of considering the mutual influence and interplay between farmers, actors within the support system, embeddedness in context and rural entrepreneurship.

  This thesis makes several contributions. It extends knowledge about entrepreneurship in agriculture by highlighting the importance of understanding embeddedness and the concept of agricultural sustainability, and by this providing evidence of the importance of including agriculture in entrepreneurship research. Consequently, this thesis has another viewpoint than previous research which states that farmers are not entrepreneurial and has overlooked agriculture in entrepreneurship research.

  Firstly, it shows that farmers, to a very considerable degree, contribute to sustainable rural development and also play the role of enabler for rural entrepreneurship. Second, by exploring the support system, and thereby providing insights into the challenges within the system, in the organisations and betweenthe organisations, this thesis shows transparency and improved understanding of challenges in for example communication, trust, management and culture. Further, a model contributes suggestions for how to improve the system and create innovation to enable encouragement of entrepreneurship in agriculture. Third, this thesis contributes to business model research by illustrating the importance of including and reflecting on embeddedness in context and the understanding of agricultural sustainabilityin business model innovation. Hence, this thesis extends previous business model research which mainly considered agriculture as the first step in a food production chain, exposed to the same challenges as other non-agricultural companies further up the value chain. By providing insights about challenges to farmers’ entrepreneurship, and how these challenges can be approached as well as how entrepreneurship can be encouraged and supported in agriculture, this thesis can contribute to policies and strategies shifting focus from primarily trying to transform farmers into traditional entrepreneurs to taking advantage of the enabling role played by farmers. This thesis contributes to show the diversity in entrepreneurship, by providing understanding of entrepreneurship in agriculture, where value creation extends far beyond individual companies and competitive advantages, and hence impacts sustainable rural development.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jennie Cederholm_inlaga_slutlig till tryck
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Errata list
 • 324.
  Cederholm Björklund, Jennie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. The Rural Economy and Agricultural Society, Halmstad, Sweden.
  Johansson, Jeaneth
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Under the surface of the agricultural entrepreneurial support ecosystems: Through the lens of complexity leadership theory2020Ingår i: The RENT Anthology Book 2018 / [ed] Eddy Laveren, Robert Blackburn, Cyrine Ben-Hafaïedh, Cristina Diaz, Angela Gonzalez-Moreno, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Agricultural advisors have recently received much critique both in practice and in the literature for not answering agricultural entrepreneurs’ need for support in the ongoing industry transformation. Advisors expect to guide highly pressured agricultural entrepreneurs operating in complex settings towards sustainable businesses in highly competitive markets. The current study using complexity leadership theory goes beyond the surface of the agricultural advisors’ everyday work by exploring challenges faced by the advisors and considering how to overcome them. The advisors’ genuine intentions and common mission guiding the development of sustainable agricultural businesses and a vibrant countryside is not enough to achieve the goals. We identify an emergent need for innovation in the leadership of advisory work and conceptualize enabling mechanisms to accomplish such change. We suggest that the creation of adaptive space as a lubricant gives innovation the opportunity to flourish through enabling leadership.

 • 325.
  Chan, Helen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Aspeflo, Amanda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Hållbarhetsarbete och försä̈ljningstillväxt i stora internationella byggföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens titel: Hållbarhetsarbete och försäljningstillväxt i stora internationella byggföretag Slutseminariedatum: 2016-05-31 Ämne/Kurs: Kandidatuppsats, 15 poäng

  Författare: Aspeflo, Amanda; Chan, Helen Examinator: Gabrielsson, Jonas Handledare: Sahlgren, Kent Nyckelord: CSR, försäljningstillväxt, hållbarhet, byggföretag, Uppförandekod Problemdiskussion: Studier på stora internationella svenska byggföretags satsningar på CSR (Corporate Social Responsibility) och dess påverkan på företagens försäljningstillväxt har gjorts i mindre utsträckning. Det är dock många företag som numer beskriver deras satsningar inom CSR, men tidigare forskning finns inte kring hur dessa rapporter kan leda till exempelvis ökad försäljningstillväxt.

  Problemformulering: Hur ser stora internationella svenska byggföretags hållbarhetsarbete ut och leder det till ökad försäljningstillväxt? Syfte/Beskrivning: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur hållbarhetsarbetet ser ut inom stora internationella svenska byggföretag som även verkar utanför Nordens gränser, för att vidare se om det leder till ökad försäljningstillväxt.

  Metod: För att uppnå syftet har uppsatsen antagit en deduktiv ansats med ett kvalitativt förhållningssätt. Den empiriska data som samlats är i huvudsak från telefonintervjuer med företag, men även genom dokumentstudier av företagens årsredovisningar och rapporter. Slutsatser: Uppsatsen har kommit fram till att stora internationella svenska byggföretag som verkar utanför Nordens gränser tydligt följer den teoretiska utformningen med de tre teoretiska fokusområdena; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa satsningar har enligt vår analys gjort att företagen kunnat växa i den takt de gjort.

  Förslag till fortsatt forskning: En intressant infallsvinkel kan vara att fokusera på den kritik som finns mot CSR och utifrån detta undersöka om CSR verkligen är bra för företag att arbeta utifrån eller om det endast är en marknadsföringsstrategi. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Chauvel, Benjamin
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Madjour, Raphaël
  Högskolan i Halmstad.
  How to Make Profit in Trade Show2017Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper investigates the participation of companies in a Trade Show. The purpose of this research is to highlight what are the best ways for successfully participating in Trade Show and make profit. In order to find the right information, one previous research was identified from the library data base, which allowed us to find some other existing articles. One of the major results was that companies do not seriously prepare for their Trade Show. Moreover, it is also important to follow-up their attendees after the Trade Show.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 327. Chen, Qian
  et al.
  Jiaohui, Shen
  The challenges of building industrial brand equity: A case study of two companies in B2B setting2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is a need for marketers to find out the challenges when building brand equity in industrial market because earlier research has not gone far enough to inspect the challenges for building the brand equity in industrial markets. The purpose of this study is to present conspicuous representation of the challenges confronted by B2B companies when building industrial brand equity.To gather the necessary information, case study has been used to shed lights on the purpose of this study. Using existing theories, an interview guide was created and used during gathering and analyzing empirical data. Our sampling involves two of Chinese companies with different sizes. Interviews took place during April 2013, and all the interviewees have previous experience with building brand equity.The main results reveal that the challenges these case companies had to deal with are adapting different situations during designing strategies, and developing the distributers’ and agents’ cognitive degree on the meaning of companies’ brands. Furthermore, the case companies who are on their start-up stage facing are to legitimately deal with the different sale styles of different sales directors. The last one is that staffs hard to maintain a positive attitude that is good for the long-term development of these case companies.

 • 328.
  Chen, Xuelin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Zhang, Yini
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Environmental Factors and Networks for Internationalization Process in the Chinese Market: A Case Study of Swedish B2B Companies2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem discussion – we identified the gap concerning the lack of researches in exploring the impacts of both business and social networks in B2B companies’ internationalization process based on the network model proposed by Johanson and Mattsson (1988), especially taking the Chinese environmental factors into consideration.

  Purpose – The purpose of this study is to explore the importance of environmental factors and networks for B2B companies to internationalize into the Chinese market.

  Methodology – The thesis adopts the abductive approach and employs a qualitative research strategy. In order to obtain relevant information, multiple case study is chosen. The primary data are collected through semi-structured interviews with three Swedish B2B companies. Secondary data such as scientific articles, reports and books are also used in this thesis.

  Findings – Firstly, this thesis concludes that B2B companies’ business activities in internationalization process in China are influenced by four environmental factors: cultural, legal, economic and political factor. Secondly, business networks have impacts on the process of international extension, penetration and international integration, whereas the impacts of social networks are clearer in the phase of penetration. Thirdly, in China, there is no clear distinction between business- and social networks, but the building of trust is important in developing networks. Besides, B2B companies have to rely on their local employees when utilizing Guanxi in business activities.

  Managerial Implications – The managers should not only focus on the advantages, but also constantly perceive the risks in the Chinese market. Besides, managers could also take specific advantages of their Chinese employees’ social networks. Furthermore, managers should connect and coordinate the networks in different countries. Finally, managers could rely on their local employees to utilize Guanxi in business interactions.

  Theoretical Contribution – Firstly, this thesis identifies four key market environmental factors and their impacts for companies’ business activities in the Chinese market. Secondly, this thesis contributes to Johanson and Mattsson’s (1988) network approach by elaborating on the impacts of both business- and social networks in the three phases respectively. Thirdly, this thesis proposes a new conceptualized model that provides a deeper understanding and a clearer demonstration of the importance of environmental factors and networks when firms internationalize into global markets.

  Limitations – The results of this thesis might be limited to generalize to all kinds of market segments or industries. Moreover, in this thesis, the impacts of social networks are only identified in the phase of penetration.

  Keywords - Internationalization process, B2B companies, Environmental factor, Business network, Social network, Network approach, Impacts of network, the Chinese market

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 329. Chengshang, Chen
  et al.
  Yanqing, Zhang
  Business model innovation on big data: a case study on viewing big data as resource2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Chernetska, Diana
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Strategic marketing planning in the period of market uncertainty: MTS Ukraine case study2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Nowadays, the trend towards globalization and internationalization of business has strong impact on companies’ strategy. When a company is thinking about strategy development, it needs to pay attention to variable aspects on micro- and macro-level. This study includes the overview of the factors which need to be considered while developing a strategy. Moreover, a significant emphasize is made on the contemporary deriving challenges at the market. The purpose of the study is to investigate a new approach to the strategic planning, named “Early warning system”. For that purpose, it was conducted qualitative research at the example of the Ukrainian telecommunication company – MTS Ukraine. I identified factors which influence the company and analyzed how company copes with deriving challenges. Moreover, it was found out the company’s strategic planning process is significantly influenced by specific market characteristics such as high level of bureaucracy, specific behavior of some competitors, growing market.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Chhotray, Soma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Sivertsson, Olof
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  The Role Of Vision for Empowerment in Born Global Companies.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The overall purpose of this paper is to explore the role of leadership, vision and motivation of the employees (empowerment) in order to get a better understanding of how the top manager of a Born Global company can develop the company. The study is based on two explorative case studies, where interviews have been conducted with both the top manager as well as the employees. This study is considered crucial in case of born global where the top manager spends maximum time in travelling. Top manager needs to integrate such a culture where employees are set in a framework wherein the operations are handled smoothly during the absence of top manager. In this era of global competition the key for a successful firm lies in the empowerment of employees with well defined boundaries.

  A qualitative strategy and a research design with two case studies on Swedish Born Global companies were used in reaching the purpose of this study. The primary empirical data were mainly collected from six interviews. Two interviews were conducted with top manager and rest with employees. Secondary data like general company information were gathered from the website of the companies prior to primary data collection to have a better understanding and preparation.

  The results of the study indicate that the vision is more important for the top manager compared to the employees working in a born global company. However, the vision manages to establish a supportive culture where their daily activities and decisions of the employees are in line with the vision of the company. We see that this has been possible due to the leadership style and motivational factors like delegation of responsibility and autonomy of work. Our findings indicate that empowering employees has a significant advantage supporting the growth and internationalization of the born global company.

  Based on these findings, practical and theoretical implications are presented and discussed in the paper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Christiansen, Anton
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Johansson, Malin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Persson, Sabina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  En studie om hur motivationen hos medarbetarna i organisationen påverkas av företagsledningens belöningar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I media har det debatterats om huruvida belöningar i form av bonusar till företagsledningen är befogade då företaget går dåligt om man istället för att belöna ledningen kunnat behålla fler anställda. Debatterna har fokuserat på personerna som har valt att ta emot belöningar, inte vad belöningarna är till för att medföra i organisationen. Detta är bakgrunden till att vi vill undersöka hur företagsledningens belöningar kan påverka övriga medarbetare i organisationen. Vår problemformulering är följande; hur påverkar företagsledningens belöningar motivationen hos medarbetarna i organisationen? Syftet med denna uppsats är att vi vill se vilket sambandet är mellan ledningens belöningar och motivationen hos medarbetarna i organisationen. Vi har valt en kvantitativ ansats och genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur företagsledningens belöningar påverkar motivationen hos medarbetarna i organisationen. Enkäten skickade vi till individer med någon form av chefsposition i medelstora och stora noterade publika aktiebolag inom olika branscher. Beroende av vad medarbetaren har för förutsättningar, såsom ålder, tid på samma tjänst, befattning och om man har befordrats, så kan vi acceptera eller förkasta vår hypotes att motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar. Vi kan av vår undersökning dra slutsatsen att ålder och befattning påverkar huruvida ledningens belöningar uppfattas som rättvisa eller orättvisa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 333.
  Christiansson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Ledarskapsbeteendets betydelse för intern effektivitet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för ledarskapsbeteendets betydelse för företags interna effektivitet. Fenomenet studeras under en organisationsförändring. Förändringslitteratur och tidigare forskning inom området benämner mellanchefer som förändringsagenter och framhäver deras möjlighet att påverka resultatet av en organisationsförändring. Vidare har studier inom ledarskapsbeteenden främst fokuserat på ledningsnivå och det saknas kunskap om ledarskapsbeteenden på mellanchefsnivå. Mellanchefer har därmed valts som undersökningsenhet i uppsatsen. Forskningsfrågan lyder enligt följande; Vilken betydelse har mellanchefers ledarskapsbeteende för företagets interna effektivitet vid en organisationsförändring? Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie som inkluderar två företag. Det ena företaget är Scandinavian Airlines, som är verksamt inom flygbranschen. De genomgick en organisationsförändring som slutfördes för två år sedan. Det andra företaget är Volvo Cars, som agerar i bilbranschen. Företaget är i den inledande fasen av en förändringsprocess. Respondenterna utgörs av tre mellanchefer på respektive företag. De två första respondenterna valdes med ett avsiktligt urval, vilka i sin tur rekommenderade de resterande fyra. De sista baseras därmed på ett snöbollsurval. Intervjuerna är uppbyggda på semistrukturerade frågor, med utgångspunkt i fyra huvudbegrepp från referensramen. Studien har sin utgångspunkt i en deduktiv metodansats då den går från teori till empiri. Verklighetsuppfattningen utgår från ett kritiskt realistiskt perspektiv och studien har ett interpretativt förhållningssätt till kunskapsbildning. Studiens resultat visar att flera faktorer i samtliga mellanchefers ledarskapsbeteenden tyder på transformativa ledarskap. Mellancheferna individanpassar sitt ledarskap och förmedlar ett förtroende till medarbetarna som ger dem utrymme för frihet och kreativitet i arbetet. Vidare lägger cheferna stor vikt vid att öka motivationen hos sina anställda. Ett transformativt ledaskapsbeteende har visat sig ha betydelse för företags interna effektivitet i positiv bemärkelse. Mellanchefernas definition av intern effektivitet involverar en välfungerande kommunikation och minskade suboptimeringar. Det påstås bidra till ett effektivare samarbete mellan avdelningar och ökade förutsättningar för ett lyckat resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 334. Claesson, Hannah
  et al.
  Johansson, Erica
  Fastighetsmäklaren - ett varumärke: En studie om hur fastighetsmäklare skapar förtroende hos kunder genom sitt personliga varumräke och sin sociala kompetens2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Claesson, Johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Mandel, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Tilläggsisolering - lönsamt enligt en livscykelkostnadsmodell?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är konstaterat att fastigheter från rekordåren 1965-1975 läcker mycket energi och dessa

  fastigheter står inför en omfattande energieffektivisering. Ur energisynpunkt är det

  ytterväggarnas bristfälliga värmeisoleringsförmåga som är det stora problemet. För att åtgärda

  detta problem är tilläggsisolering ett bra alternativ för att få ner den totala

  energiförbrukningen för en fastighet. Fastigheternas fönster är också ett problem rent

  energimässigt. Därför finns det många anledningar till att även dessa behöver en

  energiuppgradering. Dessa typer av investeringar förknippas ofta med en väldigt hög

  grundinvestering, dock måste investeringsbeslut även grunda sig i vilka framtida besparingar

  som kan göras till följd av åtgärden.

  Med detta som bakgrund ställer sig författarna till denna uppsats frågan om det är lönsamt att

  energiuppgradera fastigheter genom att tilläggsisolera jämfört med att inte utföra någon

  energiuppgradering alls hos de fastigheter som är uppförda under miljonprogrammet.

  Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka energiproblem det finns med två typiska

  ytterväggskonstruktioner som var vanliga under miljonprogramsåren och vilka ekonomiska

  konsekvenser dessa problem medför. Genom att undersöka de kostnader som en

  tilläggsisolering för med sig kommer uppsatsen med hjälp av en livscykelkostnad förklara

  vilken åtgärd som är mest lönsam. Författarna har utfört en fallstudie på två

  ytterväggskonstruktioner av typ utfackningsvägg och lättbetong. Uppsatsarbetet började med

  att kontakt togs med Sto Scandinavia AB som bland annat levererar produkter inom

  tilläggsisolering. Genom intervjuer med Claes Göran Claesson (Product Object Manager) på

  Sto Scandinavia kunde all prisinformation angående tilläggsisolering kartläggas. Kontakt togs

  även med energiexperten Per Karnehed som bistod med energianalyser på två fastigheter som

  ligger till grund för beräkningarna i denna uppsats.

  Med hjälp av denna information kunde en livscykelkostnad beräknas med resultatet att

  tilläggsisolering av dessa ytterväggskonstruktioner var lönsamt under en 50 års period. Den

  avgörande faktorn i denna kalkyl blev energipriset och framförallt prisutvecklingen av denna.

  Kalkylerna som presenteras i denna uppsats visar tydligt på att det inte är grundinvesteringen

  som är den största kostnaden på lång sikt utan energikostnaderna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Collin, Sven-Olof
  et al.
  Dept. of Business Administration, Lund University, P.O. Box 7080, S-220 07 Lund, Sweden.
  Johansson, Ulf
  Dept. of Business Administration, Lund University, P.O. Box 7080, S-220 07 Lund, Sweden.
  Svensson, Katarina
  Dept. of Business Administration, Lund University, P.O. Box 7080, S-220 07 Lund, Sweden.
  Ulvenblad, Per-Ola
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Market Segmentation in Scientific Publications: Research Patterns in American vs European Management Journals1996Ingår i: British Journal of Management, ISSN 1045-3172, E-ISSN 1467-8551, Vol. 7, nr 2, s. 141-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ideal science should conform to certain criteria or goals, among them the goals of universalism and commonality. Realization of these goals may be limited, however, through the dividing up of researchers in terms of geographical borders. In this study the general hypothesis is tested that there is a segmentation of the society of management researchers into a North American (US) and a European (E) segment, a segmentation which is furthered by differences in incentive schemes and in paradigms. Four leading management journals from North America and from Europe, respectively, and the 242 articles they contained published in 1993 were selected to represent the different geographical segments. The results provide: support for the existence of two such segments; support for differences in incentive schemes influencing the articles; support for their being paradigm differences between the two segments; and support for a paradigm effect being stronger in US-journals than in E-journals, US-authors are more willing, however, to conform to the E-paradigm than vice versa. We argue for methodological pragmatism in order to reduce the presumed counter-productive effects of paradigmatic rigidity.

 • 337.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  The Boards Functional Emphasis: A Contingency Approach2008Ingår i: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 6, nr 2, s. 73-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The understanding of the board of a corporation and its behavior is limited, despite the board’s societal importance. We present a contingency approach to the board’s functional emphasis, considering a fourth function in addition to monitoring, decision making, and service or resource provision. The additional function is conflict resolution (or principal identification). The approach contrasts with mainstream research by assuming that the firm is a nexus of investments, avoiding the empirical assumption that the shareholder is the sole principal. We derive propositions that are not restricted to any empirical category of a corporation, and address praxis implications for managing functional disharmony.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  The boards functional emphasis a contingency approach2008Ingår i: Corporate Board: Role, Duties & Composition, ISSN 1810-8601, E-ISSN 2312-2722, Vol. 4, nr 2, s. 24-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The understanding of the board of a corporation and its behavior is limited, despite the board’s societal importance. We present a contingency approach to the board’s functional emphasis, considering a fourth function in addition to monitoring, decision making, and service or resource provision. The additional function is conflict resolution (or principal identification). The approach contrasts with mainstream research by assuming that the firm is a nexus of investments, avoiding the empirical assumption that the shareholder is the sole principal. We derive propositions that are not restricted to any empirical category of a corporation, and address praxis implications for managing functional disharmony. © 2008 Virtus Interpress.

 • 339.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Tagesson, Torbjörn
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Governance strategies in local government: a study of the governance of municipal corporations in a Swedish municipality2010Ingår i: International Journal of Public Policy, ISSN 1740-0600, E-ISSN 1740-0619, Vol. 5, nr 4, s. 373-389Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Municipal corporations can be seen as a method of disintegrating municipal operations, but retaining control through those corporations. We assume that the municipal influence of the corporation can be described through the concept of governance strategy. Through a case study of seven corporations in one Swedish municipality, we found that emphasis was put on corporate strategy as a governance mechanism and that the board only retained a latent capacity. Furthermore, financial control and executive compensation were hardly ever used as governance mechanisms, which led us to formulate the ’chamber concert’ hypothesis: the use of governance mechanisms is influenced by traditions, norms, knowledge and governance needs. Copyright © 2010 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 340.
  Contu, Alessia
  et al.
  Lancaster University.
  Grey, Christopher
  University of Cambridge.
  Örtenblad, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Against learning2003Ingår i: Human Relations, ISSN 0018-7267, E-ISSN 1741-282X, Vol. 56, nr 8, s. 931-952Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article is a critique of the broad ensemble which we identify as 'learning discourse' and its pervasive ideological content which determines learning as a 'good thing for all.' We consider how the signifier 'learning' works as a nodal point which consists (legitimizes and sustains), yet glosses over, antagonistic and contradictory organizational and social practices. With our critique we endeavour to go beyond a simple rebuke or rebuttal. We, rather, point out the problematic nature of the truths engendered in 'making the social' and constituting the promise of a learning society whose ambit encompasses learning in general, the learning organization and the political economy of the 'knowledge economy.' By doing so we expose the political character of the learning discourse which, we argue, works as the surface of intelligibility pro-posing the reality of work, self-hood, citizenship and society. We antagonize its 'no alternative' trope by questioning the equivalence it creates between social inclusion, competitiveness, employability, empowerment and personal development. Our critique makes explicit how it is possible and why it is important, to be 'against learning.'

 • 341.
  Correa da Cunha, Henrique
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Asymmetry and the moderating effects of formal institutional distance on the relationship between cultural distance and performance of foreign subsidiaries in Latin America2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study investigates how Cultural and Formal Institutional distances and their interaction affect the performance of multinational foreign subsidiaries in Latin America. It is shown that using Kogut and Singh (1988) index or attributing the positive and negative signals to distances in opposite directions fail to capture asymmetric effects as it assumes either symmetry or opposing symmetry. To overcome such limitations, I propose an alternative measurement, which allows capturing the asymmetric effects of distances on the performance of foreign subsidiary firms. To test the main research question, I run a panel data model including 1466 subsidiaries, being 1216 from developed and 250 from developing countries, totaling 168 combinations of different home and host countries for a period ranging from 2013 to 2015.Cultural Distance is measured using Hofstede (1980) dimensions and Formal Institutional distances are calculated using the six World Governance Indicator’s variables. Findings show that when the direction of cultural and formal institutional distances is included, the effects on performance are in fact asymmetric. Moreover, not all formal institutional distances affect in a negative manner the performance of developed country subsidiaries operating in less developed countries as these firms seem to know how to interpret and respond to different regulatory quality conditions in the host countries. Latin American firms are in advantage when dealing with formal institutional distances while being affected in the same manner by cultural distances if compared to other emerging market firms from outside Latin America. Emerging market firms are affected in a positive manner while operating in less developed countries and in a negative way when institutions in the host country are superior to its home country. Finally, results show that formal institutional distance positively moderates the relationship between cultural distance and performance particularly when formal institutional distance is towards less developed countries. It can be concluded that despite the fact that cultural values remain fairly stable over time, the contextual changes in terms of formal institutions (and formal institutional distances among countries) will modify the way cultural distance affects the performance and the competitiveness of firms around the world.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
 • 342.
  Correa da Cunha, Henrique
  et al.
  Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, Brazil.
  Amal, Mohammed
  Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, Brazil.
  Floriani, Dinora Eilete
  Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, Brazil.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Institutional Distance Moderating Effects on Cultural Distance and Performance Relationship: Asymmetry of Distance and the Case of Foreign Multinational Subsidiaries in Latin America2019Ingår i: International Business in an Unsettling Political and Economic Environment, Copenhagen, Denmark, June 24-17, 2019, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigate how Cultural and Formal Institutional distances affect the performance of foreign multinational subsidiaries in Latin America. We measure distance in opposite directions separately in a way that allows verifying its asymmetrical properties. Data is from Orbis database and includes 1466 foreign subsidiaries and 168 combinations of home and host countries for a period ranging from 2013 to 2015. Findings reveal that not all formal institutional distances affect the performance of developed country subsidiaries in a negative manner when operating in less developed countries as these firms know how to interpret and respond to different regulatory quality conditions in the host countries. We show that Latin American firms are in advantage dealing with formal institutional distances while they are affected in the same manner by cultural distances when compared to emerging market firms from outside Latin America. Subsidiaries from emerging markets are affected in a positive manner when operating in less developed countries and in a negative way when in more developed host countries. Results show that formal institutional distances may be easier to convert into firm specific advantages when compared to cultural distances. Formal institutional distances moderate in a positive manner the relationship between cultural distance and performance.

 • 343.
  Correa da Cunha, Henrique
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER). Universidade de Blumenau, Blumenau, Santa Catarina, Brazil.
  Amal, Mohammed
  Universidade de Blumenau, Blumenau, Santa Catarina, Brazil.
  Floriani, Dinorá Eliete
  Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, Brazil.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  The moderating effects of formal institutional distance on the relationship between cultural distance and performance: The case of foreign subsidiaries in Latin America2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates how Cultural and Formal Institutional distances and their interaction affect the performance of subsidiary firms in Latin America. We show that using Kogut and Singh (1988) index or attributing the positive and negative signals for distances in opposite directions fail to capture asymmetry as it treats distance as either symmetric or opposing symmetric. In order to overcome this limitations distance in opposite directions are measured separately and independently in a way that allows verifying its asymmetrical effects. Tests include 1466 subsidiaries and 168 combinations of home and host countries for a period ranging from 2013 to 2015. Findings confirm that formal and cultural distances are asymmetric as the effects depend on the direction. Moreover not all formal institutional distances affect in a negative manner the performance of developed country subsidiaries operating in less developed countries as these firms know how to interpret and respond to different regulatory quality conditions in the host countries. We show that Latin American firms are in advantage dealing with formal institutional distances while they are affected in the same manner by cultural distances when compared to other emerging market firms from outside Latin America. Findings indicate that emerging market firms are affected in a positive manner when operating in less developed countries and in a negative way when institutions in the host country are superior to its home country. Finally, results show that formal institutional distances moderate in a positive manner the relationship between cultural distance and performance. 

 • 344.
  Correa da Cunha, Henrique
  et al.
  Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, Brazil.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Amal, Mohammed
  Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, Brazil.
  Floriani, Dinora Eilete
  Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, Brazil.
  Gomes, Giancarlo
  Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, Brazil.
  Are we talking about country profile or distance?2019Ingår i: Balancing Globalization & Local Priorities: Challenges Facing Business in Developed and Emerging Markets, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since its introduction in International Business research, Distance has been an important topic but recently there is an ever growing concern related to the country profile and distance conflation. Studies investigating the implications of distances should include a sufficiently diversified sample. In order to provide adequate assessments for the implications of country profiles and distances, it is essential to consider that firms may be affected in different ways depending on the direction of the distances. We argue that the asymmetric effects of distances might result not only from the ability of foreign subsidiary firms adapting to the host country’ conditions, but also on the characteristics of the host country environment that may be more or less receptive to foreign firms’ operations. We test these assumptions in Latin America due to its diversity in terms of cultural and formal institutional conditions and also because it includes a great number of emerging market and developed country foreign subsidiaries. Data comes from Orbis database, totaling 1466 subsidiary firms being 1216 from developed countries and 250 from emerging markets operating in 10 host countries in Latin America and a combination of 168 different home and host countries over a period of 3 consecutive years ranging from 2013 to 2015. By measuring distances in opposite directions independently we are able to verify the asymmetric effects of both Cultural and Formal Institutional Distances. Additionally, results show that the expertise in dealing with formal institutional conditions at the home country can be converted more easily into firm specific advantages in foreign host countries whereas cultural distances seem to affect firms in similar ways, depending more on the cultural characteristics at the host country than by the distances between home and the host countries.

 • 345.
  Couson, Célia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET). Rouen Business School.
  Vayssettes, Emilie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET). Rouen Business School.
  How Neuromarketing has changed marketing ?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Cregård, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Förbättrad arbetsmiljö genom samarbete i gränsland2017Ingår i: Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser genom nya samarbetsformer: Metoder och resultat från FHV NySam-projektet / [ed] Roy Liff & Ewa Wikström, Göteborg: ISM , 2017, 1, s. 22-36Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 347.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Corin, Linda
  Institute of Stress Medicine, Region Västra Götaland, Sweden & Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Public sector managers: the decision to leave or remain in a job2019Ingår i: Human Resource Development International, ISSN 1367-8868, E-ISSN 1469-8374, Vol. 22, nr 2, s. 158-176Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The public sector faces a grave problem as far as managerial retention as the result of the increasing number of retirements and of voluntary resignations. Despite the vital interest in managerial turnover in the public sector, research is scarce. This study, which increases our understanding of why public sector managers leave their positions, takes a qualitative and narrative research approach in examining voluntary turnover. Interviews were conducted with operations managers (in education, social care, and technical activities) at three Swedish municipalities. We identify a multitude of environment push and pull factors with a focus on administrative support, supervisory support and illegitimate tasks. The narratives of managerial turnover reveal the complexity of the decision to leave or remain in a job, containing a mixture of push and pull factors, negative feelings, unmet expectations and extraordinary events. Three possible HRD actions to decrease undesirable managerial turnover are identified: re-work organizational structures; re-model job characteristics; and re-examine managerial turnover decisions as a long and complex process. Our hope is that the findings are used for ultimately create healthy organizations. © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 348.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Corin, Linda
  Institute of Stress Medicine, Region Västra Götaland, Göteborg, Sweden.
  Skagert, Katrin
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Voluntary turnover among public sector managers: A review2017Ingår i: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 21, nr 2, s. 89-114Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Managers are key assets to the public sector in creating effective and healthy organizations. However, there are indications of high managerial turnover, which may decrease organizational efficiency, increase costs, and lead to a less favorable view of the public sector. In this article we review the literature on actual voluntary managerial turnover in the public sector in order to describe the state of knowledge and discuss the ways forward. Searching in three large databases, we found a total of 12 empirical articles on actual managerial turnover in the public sector from 1992 to 2014. The research is scarce, especially on lower management levels, and little knowledge is available for human resource professionals in their work to support managers in creating healthy and meaningful managerial roles. We argue that more research is needed to understand to what extent and why managers leave, and what the actual effects are. © Anna Cregård, Linda Corin, Katrin Skagert and School of Public Administration 2017

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Liff, Roy
  Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Wikström, Ewa
  Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande genom samarbete2017Ingår i: Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser genom nya samarbetsformer / [ed] Roy Liff & Ewa Wikström, Göteborg: Institutet för stressmedicin (ISM) , 2017, s. 61-74Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 350.
  Creime, Matilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ekman, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  En uppsats om hur golfklubbar kan anpassa sig till den individuella golfaren2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan år 2005 har antalet medlemmar minskat på golfklubbar i Sverige. Den negativa medlemsutvecklingen är ett problem för många golfklubbar eftersom det kan uppstå finansieringsproblem samt leda till en överetablering av golfklubbar. Uppsatsen handlar om hur golfklubbar i Nordvästra Skåne, som är världens näst golftätaste område, arbetar för att behålla sina medlemmar. Urvalet består av åtta golfklubbar som har avgränsats geografiskt genom en tremilsradie utifrån utgångspunkten Helsingborg. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med respektive golfklubbs klubbchef. De svar som respondenterna uppger ligger till grund för empiri och analys. Undersökningens resultat visar att golfklubbarna i Nordvästra Skåne arbetar på skilda sätt för att behålla sina medlemmar. Ett gemensamt drag är att det inte finns några tydliga strategier eller åtgärdsplaner. Samtliga klubbchefer är eniga om att de befintliga medlemmarnas behov inte prioriterats de senaste åren men är övertygade om att de måste börja ta hand om behoven på allvar. Uppsatsen avslutas med en 10-stegsmodell för hur golfklubbarna bör arbeta för att behålla sina medlemmar, en modell som även kan appliceras på andra golfklubbar under förutsättning att golfklubbarnas individuella förutsättningar beaktas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Creime/Ekman
45678910 301 - 350 av 1734
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf