hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2132
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Berntsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Karlsson, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Användning av styrsystem i skolan: en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Användning av styrsystem i skolan - en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning

  Författare: Amanda Berntsson och Jenny Karlsson

  Handledare: Eva Berggren

  Nivå: Kandidatuppsats 15 HP, Företagsekonomi, Verksamhetsstyrning, VT 2018

  Problembakgrund: År 2035 förväntas det råda en brist på 79 000 lärare i Sverige. Samtidigt är cirka hälften av lärarna alltid eller ofta stressade på jobbet och är tvungna att arbeta på sin fritid då arbetstiden inte räcker till. Denna statistik visar på att det finns ett praktiskt problem varför studien vill undersöka om detta kan kopplas till verksamhetsstyrningen i kommunala gymnasieskolor.

  Problemdiskussion: Tidigare studier har fokuserat på verksamhetsstyrning kopplat till elevresultat och inte på dess påverkan på lärares arbetsbelastning. En studie utförd inom vården har visat på ett samband mellan läkares utmattning och förekomst av onödiga och oskäliga arbetsuppgifter. Därför är det intressant att undersöka huruvida det finns ett liknande samband inom skolväsendet. 

  Frågeställning: Vilka styrsystem använder rektorer på kommunala gymnasieskolor och hur påverkar det lärares arbetsbelastning?

  Syfte: Syftet är att beskriva vilka styrsystem rektorer på kommunala gymnasieskolor använder sig av. Vidare är syftet att identifiera hur de olikastyrsystemen påverkar lärarnas arbetsbelastning.

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar styrsystem där vi valt att arbeta enligt Merchant och Van der Stede indelning vilken består av resultatstyrning, aktionsstyrning, personalstyrning och kulturell styrning. Slutligen presenteras negativa konsekvenser av tillämpning av de olika styrsystemen. 

  Metod: Kvalitativ metod med abduktiv ansats där intervjuer har genomförts med totalt sex respondenter, varav fyra rektorer och två lärare, som alla är verksamma på två kommunala gymnasieskolor.

  Empiri: Primärdata för de sex respondenter som intervjuats presenteras var styrsystem för sig och avslutas med negativa konsekvenser av styrning. 

  Analys: I kapitlet ställs empirin mot den teoretiska referensramen och analyseras var styrsystem för sig. 

  Slutsats: Studien har lett fram till följande fyra slutsatser- Skolornas användning av styrsystem skiljer sig åt- Större fokus på personalstyrning än resultatstyrning minskar lärares arbetsbelastning- De positiva konsekvenserna av skolans kultur minskar lärares arbetsbelastning- Lärares arbetsbelastning ökar till följd av en bristande kommunikation gällande dokumentationen

  Nyckelord: Verksamhetsstyrning, styrsystem, styrmedel, arbetsbelastning, skolväsendet

 • 302.
  Berta, Krulj, Timmy, Igor
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ålderns påverkan på användningen av mobila betalningar- En kvantitativ studie.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Ålderns påverkan på användningen av mobila betalningar- En kvantitav studie.

  Författare: Timmy Berta och Igor Krulj

  Handledare: Klaus Solberg Soilen

  Examinator: Ulf Ågerup

  Högskola: Halmstad Högskola, Sverige.

  Nivå: Kandidatuppsats, Strategisk Marknadsföring (15 hp), Vårterminen 2013

  Nyckelord: Mobil betalning, framtida betalningar, kontanter, ålderns inverkan på mobila betalningar, mobila tjänster, internet betalningar, smartphone tjänster, internet handel, mobil säkerhet.

   

  Problemformulering

  Hur påverkar konsumenternas ålder användningen av mobila betalningstjänster?

  Hur påverkas användningen av mobil betalning beroende på konsumenternas kunskap utifrån deras ålder?

  Har konsumenterna en annan syn att se på säkerheten hos mobila betalningstjänster utifrån deras ålder?

   

  Syfte

  Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en kvantitativ studie, mäta hur konsumenternas ålder påverkar användningen av mobila betalningstjänster. Vidare vill vi undersöka och analysera om säkerhet är avgörande för användningen av mobila betalningstjänster och om konsumenter är villiga att övergå till mobil betalning utifrån deras ålder. Slutligen vill vi få fram ett resultat där läsaren ser hur fördelningen av konsumenternas användande ser ut i de olika åldrarna.

   

  Teoretisk referensram

  Här presenteras olika teorier för att förstå mobila kommunikationens utveckling, samt de olika betalningsmedlen. Teorier kring faktorerna säkerhet, enkelhet och användning tas upp med fokus på mobil betalning. Slutligen presenteras teorier vilka anses vara avgörande för användning av en ny teknologi.

  All teori är utifrån ett åldersperspektiv.

   

  Metodik

  Vi har valt att göra en kvantitativ studie. Datainsamlingen består av 380 respondenter i Halmstads tätort som medverkat i vår enkätundersökning, tillsammans med tidigare nedskrivna teorier och information.

   

  Empirisk studie

  I empirin presenteras svaren ur enkätundersökningen med diagram och korstabeller.

   

  Slutsats

  Det finns ett samband mellan användning av mobila betalningstjänster och ålder. Desto högre ålder på konsumenten, leder till minskad användning av mobila betalningstjänster. Äldre människor har en vilja till att börja använda mobil betalning, men deras kunskap om mobilens funktioner begränsar detta. Majoriteten av respondenterna anser att deras vardag hade underlättats om de kunde överföra pengar och betala köp via mobilen.

  Ifall en marknadsmässig betrodd mobil betalningstjänst utifrån ett säkerhetsperspektiv finns i existens, är konsumenterna villiga att börja använda denna tjänst.

 • 303. Bertel, Nicholas
  et al.
  Tornesjö, Niklas
  DET MODERNA KRIGET2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract: The objective with this thesis is to create a deeper understanding of Hybrid Warfare and through that support the Swedish Armed Forces with encompassing their perspective. The thesis is based on a hermeneutic paradigm, an inductive approach and a qualitative method, which is inspired by Grounded Theory. The data collection in this study has been conducted through semi-structured qualitative interviews of key personnel and decision makers at the Swedish Armed Forces Headquarter. We have used the two theories “Modern Warfare in War and Peace” and “Social Movement Approach” in order to obtain scientifically proof for our result. The main conclusion of this study is that Hybrid Warfare is the modern war. It is an epithet that is used to explain the characteristics in the type of Modern Warfare that we currently are facing. The other conclusions in this study is that Hybrid Warfare is a “national all of government comprehensive concept”, and a proactive concept that requires a tailor fitted approach. Hybrid Warfare is a comprehensive approach based on a Total War strategy that is used in order to achieve a state actors political aims and objectives. However it is a long-term tailor fit “all of government” concept and not a military concept. This concept is based on a proactive approach, which includes a long-term shaping of the environment, distort the situation awareness and peoples perception locally in the conflict area and globally on the world arena. The purpose with the shaping of the environment is to create legitimacy for their activities in a way that reduces the risk for sanctions and international involvement. Hybrid Warfare includes the use of social movements in order to affect and in-stabilize a state. By using social movements state actors can deny their involvement in the conflict. Hybrid Warfare is also hybrid in its nature and is based on a asymmetric approach where state and non-state resources are used in a way that manipulate the boundary between peace and war in a way makes conventional military power become obsolete. We have as an outcome of this study developed a tentative theory of Hybrid Warfare. In comparison to Hybrid War, Hybrid Threats is a latent targeting method that is used within the frames of a hybrid approach

 • 304.
  Bertilsson, Pontus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kalkylering: En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Det finns en rad olika skrivna vetenskapliga artiklar om vad kalkylering är. Men hur används kalkyleringen utav ledningen i ett företag? Används kalkyleringen som ett styrverktyg? Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur kalkyleringsarbetet och utformningen av kalkyleringen påverkar styrningen av ett företag. Jag har därför utformat följande frågeställning: Hur påverkar kalkyleringen och framtagandet utav fördelningsnycklar styrandet utav verksamheten? Jag har valt att undersöka mitt syfte och min frågeställning genom en aktionsstudie på Ardagh Glas i Limmared. Jag valde att göra en aktionsstudie eftersom jag ville få en helhetsbild av hur ett företag kan använda kalkyleringen för att validera sina strategiska beslut. Jag har valt en kvalitativ studie med en abduktiv ansats där jag växlade mellan att gå från empiri till teori och från teori till empiri. I min teoretiska referensram har jag beskrivit de grundläggande begreppen ABC-kalkylering, ABM-styrning, aktivitet, kostnadsdrivare och kapitalets kretslopp. Min empiriska studie omfattade en egen genomgång av Ardaghs kalkylsystem, fyra personliga intervjuer som kompletterades med en enkätundersökning för att guida mig i mitt arbete med att utveckla nya fördelningsnycklar . Resultatet blev att poängtera hur viktigt det är att företag som använder sig av ABC-kalkyleringen har en uppbyggd förståelse om kalkyleringen för att kunna få en bra grundplåt att basera sina strategiska beslut med hjälp av den. Sedan har jag dessutom lämnat förslag om nya fördelningsnycklar för att därigenom få en mer rättvis kostnadsbild i Ardaghs produktkatalog.

 • 305. Beshay, Khader
  The influence of joint venture strategy on employees´ commitment in international companies2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 306.
  Bhatt, Punita
  et al.
  Open University Business School, Milton Keynes, Buckinghamshire, United Kingdom.
  Sanchez Preciado, Deycy Janeth
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Business Model Innovation (BMI). CREPIC, University of Cauca, Popayán, Colombia.
  Claes, Björn
  Open University Business School, Milton Keynes, Buckinghamshire, United Kingdom.
  Social Capital in Community-Based Enterprises: Case Study of Apropesca and Corseda, Colombia2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to explore how social capital facilitates the process of social innovation in community-based enterprises. We draw insights from two case studies of APROPESCA and CORSEDA in the El Cauca region of Colombia that engage local rural communities in trout fishing and silk production respectively. We draw upon qualitative responses collected through multiple methods including semi-structured interviews with organisational and external informants, workshops engaging local communities and participant observations.

  Findings of our study illustrate that where social capital of local communities and institutions involved were not developed, government interventions failed to ensure the sustainability of the CBE.  In contrast, when strong social capital was developed and maintained through active participation of community members the CBE’s viability and economic success were ensured. Our findings have implications for development initiatives aiming to empower local communities and bring about sustainable development.

 • 307.
  Bienkowska, Susann
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Churchill, Malin
  Corporate Social Responsibility, a Necessary Charity?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 308.
  Billström, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN). Nord University, Business School, Bodø, Norway.
  The Role of Social Network Actors in the Formation of University Spin-Offs: Case Studies of External and Inventor Entrepreneurs in Sweden2017Ingår i: The World Scientific Reference on Entrepreneurship, Volume 4: Process Approach to Academic Entrepreneurship – Evidence from the Globe / [ed] Siegel, D., Fini, R. & Grimaldi, R., World Scientific, 2017, s. 81-104Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent decades, policy makers and researchers have taken an increased interest in university spin-offs. Entrepreneurship research provides limited knowledge of the role of the social network actors of external entrepreneurs in the formation process of university spin-offs. External entrepreneurs, who come from outside the university, are likely to use other network actors than academic researchers. This may influence the subsequent development of the firm. The purpose is to develop a conceptual framework for the role of social network actors in the formation of university spin-offs managed by external and inventor entrepreneurs. Literature of social networking, university spin-off formation and external and inventor entrepreneurs guide this study. This study employs a case study design that contains three external and three inventor entrepreneurs of Swedish university spin-offs. The results demonstrate that business actors, support actors and technology actors influence the firm formation process. The study also shows that external entrepreneurs have strong ties (direct access) to business actors while inventor entrepreneurs have weak ties (indirect access) to business actors via the university incubator. University incubators are less important for external entrepreneurs than inventor entrepreneurs because of their strong ties to business actors. The chapter provides implications for researchers and policy makers. © 2017 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. All rights reserved.

 • 309.
  Billström, Anders
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Lund University, Lund, Sweden.
  Gabrielsson, Jonas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Lund University, Lund, Sweden.
  Politis, Diamanto
  Lund University, Lund, Sweden.
  Entrepreneurial Networks in University Spin-offs – An Analysis of the External Entrepreneur Model2014Ingår i: Entrepreneurship, People and Organisations: Frontiers in European Entrepreneurship Research / [ed] Robert Blackburn, Frédéric Delmar, Alain Fayolle & Friederike Walter, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014, s. 136-154Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the study we examine whether external entrepreneurs show differences compared with inventor entrepreneurs in the way they interact and network with others in the start-up process, and – if so – how these differences become manifested in their venturing efforts. The study uses a case study design of four university spin-offs across different industries and development stages originating from a Swedish technical university. In general, our findings emphasize the critical role of incubators for supporting the commercialization and diffusion of technology as they bridge structural holes between research oriented and commercial networks. However, we also find evidence that the external entrepreneur model contains network elements that on the whole makes it more effective in the venturing process. As such, the external entrepreneur model seems to be a highly potent technology transfer mechanism with potential to orchestrate efforts to commercialize public research for the benefit of industry and broader society.

 • 310.
  Billström, Anders
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Svensson, Göran
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Satisfaction: Antecedents and postcedents in Swedish Business relationships2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 311.
  Billström, Anders
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Svensson, Göran
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Mysen, Tore
  Oslo School of Management, Norway.
  Rindell, Anne
  Hanken School of Economics, Finland.
  Satisfaction as a mediator of Swedish Business Relationships2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 312.
  Birgersson, Johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Larsson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Ledarskap och Personligt Varumärke: En kvalitativ studie om hur det personliga varumärket påverkar ledarskapet inom banksektorn2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ända sedan begreppet personligt varumärke myntades har observationer och undersökningar av det blivit mer intressant, då det har bevisats ha positiva effekter för ett ledarskap, men även för organisationen. Då bankanställda ansvarar för att göra affärer direkt mot bankens kunder, anses de vara organisationens viktigaste resurs. Det är denna frihet och självständighet som sätter höga krav på tydlighet i ledarskapet inom banksektorn. Då tidigare studier visat att en ledares personliga varumärke just kan hjälpa till med denna tydlighet i ledarskapet, bestämde vi oss för att göra en studie med en abduktiv ansats, med problemformuleringen: Hur påverkar det personliga varumärket ledarskapet inom banksektorn?

  Studien syftar till att undersöka hur det personliga varumärket påverkar ledarskapet inom banksektorn, sett ur ledares och medarbetares perspektiv. Det gjordes genom en kvalitativ studie där vi fokuserade på att identifiera de grundläggande byggstenarna kring det personliga varumärket och hur det används i ledarskapet. Vi valde att använda oss av Kapferers modell – Brand Identity Prism (2008) som analysmodell genom studien. Vår teoretiska referensram har i största möjliga mån hämtats från vetenskapliga artiklar samt litteratur. Empirins data insamlades genom åtta personliga intervjuer totalt, där sex av intervjuerna var med medarbetare och två av intervjuerna var med ledare. Intervjuerna gjordes med en semistrukturerad intervjuguide. Slutsatsen av vår studie visade att det personliga varumärket påverkar ledarskapet genom förtroende, tydlighet och kommunikation. Därför bör det vara av största intresse för en ledare att öka sin medvetenhet kring det. Vår förhoppning är att individer nyttjar studiens resultat om det personliga varumärkets påverkan på ledarskapet.

 • 313.
  Birgersson, Mari
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Petersson, Lovisa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Humankapital vid förvärv: Hur påverkar humankapitalet en företagsvärdering av kunskapsföretag?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för om och hur humankapital påverkar värderingen av kunskapsföretag vid företagsförvärv. Vidare vill vi undersöka vilka faktorer som styr humankapitalets värde.

  Vår teoretiska referensram grundar sig i teori om kunskapsföretag, förvärv och värdering. Vi tittar även närmare på Due Diligence och Human Resource Due Diligence som är två typer av företagsbesiktningar. Vi har valt att skapa förståelse för ämnet genom de systemorienterade teorierna.

  Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats i vår uppsats. Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod där vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med revisorer från revisionsbyråerna Revisionskonsulterna J Hägglund, PwC, EY och Akridi.

  Empirin har samlats in genom tre besöksintervjuer och en telefonintervju. Informationen vi samlat in via intervjuerna beskriver revisorernas syn på humankapitalets påverkan på ett företagsförvärv av kunskapsföretag.

  Analysen bygger på jämförelser mellan teori och empiri och jämförelser mellan empiri och empiri.

  Slutsatserna grundar sig i den analys som vi gjort mellan teori och empiri. Vi har kommit fram till att humankapital påverkar värderingen av kunskapsföretag vid företagsförvärv. Påverkan sker indirekt genom risken som finns i humankapitalet. Humankapitalets påverkan på den totala värderingen är i slutändan en subjektiv bedömning av värderaren eftersom det saknas metoder för att värdera humankapital. 

 • 314.
  Birkedal, Micaela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Meister, Gabrielle
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Brand loyalty towards cell phones: A study of Generation Y in Sweden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to find if the Swedish Generation Y is more brand loyal to cell phones compared to other consumerelectronic, and to find out if some set factors of loyalty affects Generation Y's loyalty more than other. 

  The conclusion of this thesis is that Generation Y is more loyal to their cell phone brand compared to other consumer electronics, and that the set factors presented are affecting their brand loyalty to different extent.

 • 315.
  Bissdorf, Julia
  Högskolan i Halmstad.
  Success Factors of the Product Relaunch: The Influence of the Advertising Strategy on the Success of Product Relaunch Campaigns2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction: The product relaunch, in terms of the recycling of an existing product lifecycle, is a common marketing tool within the consumer goods industry. Cases like the reintroductionof Mondelēz Oreo cookie and the promotion of the facelift of the PorscheCayenne are examples how relaunch campaigns can successfully introduce existingproducts in a modified version and increase their sales and brand recall drastically.Advantages like lower flop risks, and lower research and development costs make thisalternative quite attractive when it comes to the decision between the introduction ofinnovations and revitalization of existing products.Method: In order to identify promising advertisement strategies, four potential successfactors has been stated, based on existing marketing communication models: media usage,message credibility, message appeal and scheduling pattern. Related to them, a survey wasconducted which asked the respondents to choose the applied alternatives within the fourdecision areas and indicate to which extent the set success goals were achieved. The surveycould give hints, which strategy alternatives are associated with the achievement of thecampaigns goals by using the correlation analysis. Furthermore, the frequency distributionwas used to identify handling patterns in practice.Results: The results of the survey, which was executed as self-completing questionnaire,revealed that two of the assumed success factors, namely media strategy and credibilitysource, indeed show a correlation to the perceived achievement of success goals. For thethird aspect, the decision about the message appeal, a clear usage pattern could beidentified in the non-durable goods industry. Finally, the two advertisement schedulingpatterns showed no correlation to the perceived success and there was also no preferredalternative identifiable in the durable and non-durable goods industry.Implications: Based on the study results it is to summarize that the usage of TV and onlineadvertisement, as well as POS material appears particularly appropriate for the durablegoods industry, whereas the application of Magazine advertisement showed a positiverelation to the perceived success of relaunch campaigns for non-durable goods. Regardingthe creation of awareness and trustworthiness, the link to the brand and or manufacturername seems more promising than the one to the previous product version, particularly forthe durable goods industry. Finally, the application of an emotional argumentation wasused by 80% of the non-durable goods firms, whereas the relaunch of durable goods wasequally communicated with emotional and informational messages.

 • 316.
  Bjermqvist, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Harder, Anette
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Hur revisionspliktens avskaffande uppfyllt småföretags, revisorers och myndigheters förväntningar: En kvalitativ studie om reformens utfall2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie grundar sig på Riksdagens beslut år 2010, att genom en reform avskaffa revisionsplikten för småföretag. Målet med revisionspliktens avskaffande var att minska småföretagens kostnader och administration, men även att förbättra konkurrenssituationen och tillväxtmöjligheterna.

  Det har gått drygt sju år sedan reformen trädde i kraft i Sverige och Riksrevisionen rekommenderade nyligen att återinföra revisionsplikten. En rekommendation som startade en debatt hos olika branschorganisationer och indikerade att det tycks råda stor oenighet om vilka förväntningar som avskaffandet förde med sig för småföretag, revisorer och berörda myndigheter samt hur dessa förväntningar har uppfyllts. Därmed bedömde vi att detta gap är av nationellt intresse för att närmare undersöka hur reformen för revisionspliktens avskaffande i mindre aktiebolag har uppfyllt förväntningarna från småföretag, revisorer och berörda myndigheter.

  Detta har vi gjort genom att beskriva, analysera och skapa förståelse för hur reformen har påverkat småföretag, revisionsbyråer och myndigheterna Skatteverket, Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten. Studien har anammat en kvalitativ metod där det empiriska underlaget består av intervjuer med tio personer som på olika sätt påverkats av reformen. Dessa personer har valts utifrån tre urvalskategorier: myndigheter (Skatteverket, Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten), revisionsbyråer samt branschorganisationer (FAR och Svenskt Näringsliv).

  Vår studie visar att framförallt arbetsbördan, men även kostnaderna, inte minskat så mycket som det förväntats. Småföretagen har främst påverkats genom en ökad valfrihet att välja de tjänster som de har bäst nytta av. Samtidigt har många småföretag som etablerats innan reformen valt att behålla revisionen. Reformen har därför haft mindre påverkan på dessa befintliga småföretag än vad som uppfattats tidigare. Småföretagens valfrihet har gjort att revisionsbyråerna anpassat sitt tjänsteutbud efter den förändrade efterfrågan. De har även behövt utveckla sin relation till småföretag, leverera mervärde och arbeta mer aktivt för att bibehålla sina revisionsuppdrag. Nya typer av uppdrag, minskat antal revisorer och ökat antal aktiebolag har resulterat i att revisionsbranschen fortfarande har hög arbetsbelastning. Revisionsbyråerna anser att förväntningarna ändå uppfyllts till det bättre.

  Bolagsverkets och Ekobrottsmyndighetens farhågor har uppfyllts, med försämrad kvalitet på årsredovisningar och redovisning, samt minskat förtroende för aktiebolag. Skatteverkets möjlighet att själva styra sitt behov av kontroll, samt förebyggande och framåtsyftande arbete har gjort att de upplever att reformen uppfyllts till det bättre. Däremot tycks det funnits förväntningar på att andra aktörer skulle möta upp reformen tydligare. Det råder en osäkerhet om vem som bör ansvara för vad, men samtliga respondenter i studien anser att revision i sig gör nytta och har en god funktion. Studien visar att det behöver införas någon form av kontroll i småföretag. Det finns flera tänkbara möjligheter till detta, men det är tydligt att dagens ISA-revision inte passar småföretag.

 • 317.
  Bjuvstam, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Outsourcing av ekonomifunktioner: En studie om företags tillvägagångssätt före implementeringen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Outsourcing av ekonomifunktioner - En studie om företags tillvägagångssätt före

  implementeringen

  Författare: Daniel Bjuvstam och Tove Johannesson

  Färdigställd: Våren 2014

  Handledare: Jan-Olof Müller

  Bakgrund: Enligt Ax et al. (2009) är ekonomifunktionen en viktig del i ett företag och den

  återspeglar organisationen och utvecklingen i ett företag. Utvecklingen går mot att företag

  outsourcar funktioner som inte endast ligger längst ifrån kärnkompetensen (Krell, 2008).

  Vanligaste förekommande motivet till outsourcing är viljan att reducera kostnader, förbättra

  effektiviteten och att snabba på de processer som inte tillhör verksamhetens kärnkompetens

  och låta leverantörer med högre kompetens, expertis och skalfördelar sköta detta istället

  (Lacity et al., 2011). Alla företag som implementerat outsourcing är inte nöjda och ett allt

  större antal outsourcingkontrakt förnyas inte (Maelah et al., 2010). Barthélemy (2003)

  beskriver även betydelsen av att implementera outsourcing korrekt. Genomförs

  implementeringen inte på rätt sätt kan outsourcing snarare orsaka mer skada än nytta. Det är

  därför viktigt att företagen följer de olika stegen i outsourcingprocessen noggrant (Power et

  al., 2006).

  Syfte: Syftet med studien är att, utifrån ett kundperspektiv, beskriva och analysera hur

  företags tillvägagångssätt kan se ut före implementeringen av outsourcing av hela eller delar

  av ekonomifunktionen. Vi vill även undersöka vilka motiv som ligger till grund för

  outsourcingbeslutet.

  Problemformulering: Vilka motiv föreligger då företag väljer att outsourca hela eller delar

  av ekonomifunktionen, och hur kan företag gå tillväga före outsourcing implementeras?

  Metod: Studien är genomförd utifrån ett kvalitativt angreppssätt. Det empiriska materialet är

  insamlat genom sex intervjuer, en leverantör och fem stycken företag som outsourcar hela

  eller vissa delar av ekonomifunktionen. Respondenterna har varierande arbetsroller och

  arbetserfarenheter.

  Resultat: Gällande motiv till outsourcing förekommer alla motiv som den teoretiska

  referensramen lyfter fram bland respondenternas svar. Vi anser oss finna i denna studie att de

  företag som valt att outsourca flera ekonomifunktioner har fokus på kärnkompetensen som det

  enskilt viktigaste motivet. Vilket även leverantören i studien styrker. Kostnadsbesparingar är

  ett motiv som mer eller mindre framkommer hos de flesta respondenterna Ingen av

  respondenterna nämner dock detta motiv som enskilt avgörande utan det är andra motiv som

  väger tyngre. Vår studie visar att tillvägagångssättet före implementering av outsourcing

  varierar, vilket tyder på att varje outsourcingprojekt är unikt och har sin egen prägel och

  förutsättningar. Gemensamt för fallen är att leverantörsutvärdering och avtalshantering

  genomförs bland samtliga respondenter. Däremot förekommer det delade åsikter bland

  respondenterna angående att strategisk utvärdering bör genomföras innan outsourcing

  implementeras. Vi anser oss finna att endast ett av företagen genomfört en noggrann

  strategisk utvärdering.

 • 318.
  Björk Linder, Elin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Sanborn Knöös, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Jämställdhet i bygg-och fastighetsföretag: En uppsats som undersöker och beskriver hur företag arbetar med rekryteringsprocessen för att främja jämställdhet.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 319.
  Björk, Sarah
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Järnliden, Niklas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Hur återförsäljare kan arbeta med sitt varumärke: En fallstudie bland klädåterförsäljare i Halmstad2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen har visat på att återförsäljare i mellanprissegmentet differentierar sig mest genom att utveckla en stark identitet kring varumärket. Personligheten involverar butiksatmosfär, sortiment samt marknadskommunikation. I större kedjor har verksamheten valt att förlägga ansvaret för detta på ledningsnivå, vilket underlättar för butiker på lokal nivå. Genom att centralstyra dessa strategier kan verksamheten dels försäkra sig om att kedjan styrs i den riktning företaget vill och följer positioneringskonceptet. Dels kan butiksansvariga hänge sig åt att arbeta med verksamheternas kärnvärde, som är service. Service, kvalitet och hållbarhet har även varit de främsta strategierna för att differentiera dem från lågpriskedjor.

 • 320.
  Björkdahl, Joakim
  et al.
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Holmén, Magnus
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Business model innovation – the challenges ahead2013Ingår i: International Journal of Product Development, ISSN 1477-9056, E-ISSN 1741-8178, Vol. 18, nr 3/4, s. 213-225Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 321.
  Björkdahl, Joakim
  et al.
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Holmén, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Innovation audits by means of formulating problems2016Ingår i: R &D Management, ISSN 0033-6807, E-ISSN 1467-9310, Vol. 46, nr 5, s. 842-856Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Prior innovation audits consist of scorecards that firms use to assess their innovation processes and capabilities. The multifaceted nature of innovation means that this approach does not contextualize the audit for the audited firms. This paper proposes an innovation audit method that identifies and formulates valuable innovation-related problems. It comprises four sequentially dependent modules which follow a structured process that allows the firm’s innovation processes and capabilities to be audited. The audit was developed based on performing innovation audits with five multinational companies in the manufacturing and hygiene sectors, and nine pulp and paper companies. The paper discusses the pros and cons of different innovation audits. We suggest that the innovation audit process may be a means for changing a firm’s strategic innovation orientation, and contribute to the development of innovation capabilities. © 2015 RADMA and John Wiley & Sons Ltd.

 • 322.
  Björkdahl, Joakim
  et al.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Holmén, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Fallahi, Sara
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Business model innovation processes: Looking forward and looking backward2016Ingår i: Academy of Management Conference, AOM, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 323.
  Björkman, Angelica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lindestam, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lean inom försäkringsbolag: En studie om hur försäkringsbolag som valt att implementera Lean skiljer sig från de som inte gjort det.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 324.
  Björkman, Emil
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Skytt, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Affärssystemets roll i bankers kreditbedömningar: En studie om hur relationsfaktorer påverkar affärssystemets roll vid kreditbedömares beslutsfattning och riskhantering2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kreditbedömningar vid lån är en riskabel process för banker, vid felaktiga kreditbedömningar riskerar de inte bara sin egen lönsamhet utan det kan även påverka samhället finansiellt. En banktjänsteman baserar sin kreditbedömning på både finansiell- och icke finansiell information, banktjänstemännen har även möjlighet att använda affärssystem som ett datoriserat beslutsstöd vid sin kreditbedömning. Affärssystem har möjligheten att samla in finansiell information, hantera informationen samt generera ny information som kan användas som beslutsunderlag. Syftet med denna studie är att beskriva affärssystemets roll vid kreditbedömningar och hur affärssystemets roll påverkas av relationsfaktorer. Studien har en kvalitativ ansats som består av sju intervjuer av banktjänstemän som arbetar med kreditbedömningar på både företags- och privatsidan. Dessa sju banktjänstemän arbetar på olika banker, med olika arbetspositioner och har olika stor erfarenhet av kreditbedömningar. Studien visar att affärssystemets roll vid en kreditbedömning är olika stor mellan banktjänstemän på privatsidan respektive företagssidan. Studien visar även att relationsfaktorer påverkar affärssystemets roll vid en kreditbedömning. I och med att denna studie visar att affärssystemets roll skiljer sig åt vid banktjänstemäns kreditbedömningar, rekommenderar vi att framtida studier jämför de olika utfallen av kreditbedömningarnas lyckade eller misslyckade kreditbeslut beroende på affärssystemets roll.  

 • 325. Björkman, Helena
  et al.
  Lunde Wetterström, Alexandra
  Arbetsmotivation i teori och praktik: En studie om belöningssystem inom bankverksamheter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och förklara hur belöningssystemet fungerar och vad som kan ge upphov till arbetsmotivation inom en bankverksamhet samt jämföra och förklara likheter och skillnader som kan finnas mellan två olika bankverksamheter. Studieobjektet utgörs av Länsförsäkringar Halland Privat Bank, och jämförelsen görs gentemot Nordea.

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innefattar fyra huvudsakliga delar: Belöningssystem, Motivation, Principal-Agentproblem samt Arbetsmotivation och belöningssystem på Nordea. Teorier som behandlas är bland andra Locke och Lathams målsättningsteori, Dorans SMART-kriterier, Herzbergs tvåfaktorteori, McGregors X- & Yteori, Sappingtons Principal-Agentteori, Bergström och Lindbergs studie beträffande arbetsmotivation på Nordea.

  Resultat: De främsta motivationsfaktorerna på LF Halland Privat Bank är löneförhöjning, givande arbetsuppgifter samt trivsel och god social miljö. De främst prefererade belöningarna är löneförhöjning, positiv feedback samt utökat ansvar. Monetära belöningar föredras framför icke-monetära belöningar men en kombination av de båda krävs. Arbetsmotivationen är förhållandevis hög hos medarbetarna.

  Slutsatser: 

  • Belöningssystemet på LF Halland Privat Bank kan inte ses som bristfälligt då arbetsmotivationen är förhållandevis hög, men det kan heller inte ses som idealt då belöningssystemet inte utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsmotivation.
  • Det föreligger inget påtagligt Principal-Agentproblem på arbetsplatsen.
  • Belöningssystemet på Nordea anses ha en större inverkan på medarbetarnas arbetsmotivation än belöningssystemet på LF Halland Privat Bank.

  Nyckelord: Arbetsmotivation, Belöningssystem, Motivationsteorier, Motivations- och Hygienfaktorer, Belöningar, Principal-Agentproblem, Agentkostnader.

 • 326.
  Björkqvist, Niklas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Jersenius, Hannes
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Den externa redovisningens påverkan på kostnaden för lånat kapital i svenska privata mindre företag: Har den någon betydelse?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mindre företag är viktiga för den samhällsekonomiska utvecklingen och för skapandet av nyaarbetstillfällen. Lån har visat sig vara en viktig finansieringskälla för dessa företag, men pågrund av informationsasymmetri och högre operationella kostnader har tillgången tillkonkurrenskraftig lånefinansiering framhållits vara problematisk. Den externa redovisningenkan användas för att minska informationsasymmetri och reducera detta problem.Redovisningskvalitet, upplevd revisionskvalitet och revisionens utfall utgör delar av denexterna redovisningen, vilka i tidigare studier visat sig påverka företags kostnad för lånatkapital. Svenska privata mindre företag är en grupp av företag som tidigare inte behandlats idetta avseende och syftet med denna studie är att undersöka hur dessa företags kostnad förlånat kapital påverkas av redovisningskvalitet, upplevd revisionskvalitet och revisionensutfall. Med hjälp av årsredovisningar från ett stickprov om 395 slumpvis utvalda företag ochen regressionsanalys besvaras studiens problemformulering. Hur påverkar den externaredovisningen svenska privata mindre företags kostnad för lånat kapital? Resultatet av dennastudie visar att redovisningskvalitet och revisionens utfall är delar av den externaredovisningen som påverkar svenska privata mindre företags kostnad för lånat kapital, medannågon påverkan inte kunde påvisas gällande den upplevda revisionskvaliteten. Svenskaprivata mindre företag med låg redovisningskvalitet har lägre kostnad för lånat kapital och enoren revisionsberättelse innebär högre kostnad. Detta ger såväl praktiska som teoretiskaimplikationer. Exempelvis tyder resultatet på att företag i viss mån kan vidta manipulerandeåtgärder som sänker redovisningskvaliteten och genom detta förfarande sänka kostnaden förlånat kapital. För långivare kan resultatet fungera som en varningssignal och belysa vikten avatt inte betrakta siffrorna i årsredovisningen som en obestridlig sanning. Teoretisk ges ettbidrag från den svenska kontexten. Resultatet i detta bidrag skiljer sig delvis från resultat itidigare studier, genomförda i andra kontexter.

 • 327.
  Blanjean, Boris
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Thöne, Claudius
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  The internationalization of SMEs in declining industries - cases from the watch industry2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It is possible for firms to survive within declining industries. However, growth through internationalization within this stage of an industry’s life-cycle has not been sufficiently explored in the past. As SMEs supposedly face many barriers during this process, the purpose of this thesis is to research the internationalization of SMEs within declining industries, with a focus on finding what is the biggest challenge to their internationalization. A multiple-case study and semi-structured interviews were used to explore internationalization in a declining industry, the watch industry. A theoretical framework was built and compared to both the primary and the secondary data collected throughout this study. The analysis shows that finding the right distributor is the biggest challenge throughout SMEs’ internationalization. It also finds trade shows related to declining industries not to be effective promotion tools for firms from this industry. Finally, this thesis finds smartwatches not to be perceived as a threat by traditional watch brands, due to the different values associated to these products.

 • 328.
  Blank, Veronica
  et al.
  Ernst & Young AB.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Governance, Accounting and Development (GAD).
  Tagesson, Torbjörn
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Governance, Accounting and Development (GAD).
  Broberg, Pernilla
  Lund University.
  Explaining Municipal Audit Costs: Considering the Principal2009Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Studies of audit fees have focused on the audit market and on the organisational costs related to the production of audit. Audit is, however, an activity that is oriented towards the principal of the organisation, and could therefore be expected to vary according to the relationship between the agent and the principal, and vary according to the organisation of the principal. This is the governance issue of auditing. We hypothesize that audit fees are used mainly as a signalling device by agents and as a means of reducing conflict among agents when communicating to principals, be they citizen, the mass media or interest group. The model is tested on data from Swedish municipalities, thus extending the study of audit fees to political organisations. The test results supported the ordinary propositions of organisation and markets, as well as the proposition of the principal, thus suggesting that audit could be managed without managing auditors.

 • 329. Blixt, Johanna
  et al.
  Svensson, Caroline
  Betydelsen av fastighetsmäklares kommunikativa färdigheter för bostadssäljarnas förtroende2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställning: ”Vilken betydelse har fastighetsmäklarens kommunikativa färdigheter, för att skapa förtroende hos bostadssäljare under säljprocessen?

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa ett teoretiskt ramverk kring betydelsen av mäklares kommunikativa färdigheter för säljarnas förtroende. Det teoretiska ramverket förväntas förklara interaktionen mellan fastighetsmäklare och bostadssäljare för att skapa förståelse för mäklarens kommunikativa färdighet men också bostadssäljarens förtroende och kopplingen däremellan.

   

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen syftat till att beskriva säljprocessens sju steg enligt Moncrief & Marshall (2005). Vidare beskrivs de parter som är aktuella för säljprocessen utifrån vår frågeställning. Därefter förklaras de kommunikativa färdigheterna och förtroendesets innebörd och betydelse. Detta mynnar ut i en analysmodell vilken vi utgått från när vi gjort analysen. 

   

  Metod: För att undersöka vår frågeställning har vi valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Vi har intervjuat två bostadssäljare och två fastighetsmäklare där vi ställt frågor kring kommunikativa färdigheter och förtroende. Vi har även undersökt dessa begrepp med hjälp av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och böcker. 

   

  Analys: Analysen i denna uppsats är indelad i två avsnitt. Ett om bostadssäljarna och ett om fastighetsmäklarna vi intervjuat. Vi har i denna analys utgått från säljprocessens sju steg och försökt koppla an till våra nyckelord, framförallt kommunikativa färdigheter och förtroende. 

   

  Slutsatser: Utifrån tidigare forskning och empirisk datainsamling samt analysen av detta visar denna studie att fastighetsmäklarens kommunikativa färdigheter har betydelse för förtroendet hos bostadssäljarna under säljprocessen. Den kommunikativa färdighet som visade sig ha störst betydelse för förtroendeskapandet utifrån de genomförda intervjuerna var den kommunikativa färdigheten konsten att lyssna.

 • 330.
  Blom, Annica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Sandquist, Amanda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Energieffektiva kunder: genom informativ fastighetsförvaltning: Kostnadseffektiv Individuell Mätning och Debitering2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  Blomberg, Björn
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Anders, Henningsson
  Högskolan i Halmstad.
  GRÅZONSPROBLEMATIK: Krigets nya nyans?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Digitaliseringen har skapat ömsesidiga beroenden som bidrar till stora sårbarheter i samhället. Nu möter vi nya hot delvis på grund av sårbarheter som vi själva har skapat. Vi ser att hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år och de har antagit nya former inom flera områden. Påverkansoperationer, främmande underrättelseinhämtning och kontroll över kritisk infrastruktur är några exempel som utgör ett hot mot samhällets skyddsvärda delar. Klyftan mellan hoten och våra säkerhetsskyddsåtgärder är stor och den ökar hela tiden. Hotbilden inom gråzonsproblematiken är diffus, komplex och spänner över stora delar i samhället, det försvårar en tydlig gränsdragning mellan fred och krig.

   

  Vår lägesbild blir otydlig och skapar ett beslutsvakuum där våra resurser förblir outnyttjade. Vi anser att prioritering av resurser sker efter ett föråldrat synsätt. Det djupt rotade binära tankesättet skapar juridiska låsningar och bidrar till att skapa ett beslutsvakuum.

   

  Resultat visar även att störningar i samhället sätter förtroendet för samhällskontraktet på spel, detta menar vi kan leda till att försvarsviljan och vår demokrati påverkas negativt. Paradoxen är även att när samhället utsätts för svåra påfrestningar ligger det nära till hands att ta till extrema metoder, metoder som inskränker individens rättigheter och som på sikt även kan hota vår demokrati.

   

  En av vår mest framträdande slutsats är att vi bör fokusera mera på våra egna sårbarheter och mindre på hotet. Att enbart bygga en större armé kommer inte lösa problemet. Tillsammans måste vi bygga ett robustare samhälle för att kunna möta gråzonsproblematiken på ett helt annat sätt än idag. Det kommer kosta tid, effektivitet och pengar. Frågan är bara vilket pris samhället är beredd att betala?

   

  En annan viktig slutsats är att flera nya empiriska referenspunkter förflyttat oss in i ett nytt fredstida normalläge. Ett normalläge som vi säger är en ny nyans av det konventionella kriget. I konventionella krig finns krigets lagar och folkrätten att förlita sig på, dessa lagar täcker dock inte den nya nyansen av kriget. Den nya nyansen utmanar våra gamla strukturer, där folkrätten och krigets lagar blir helt verkningslösa. Om fenomenet ses för vad det egentligen är så kommer vi bli bättre rustade att möta det.  Vi anser att gråzonsproblematiken är en del av kriget och ska inte tolkas som något annat. Gråzonsproblematiken utgör krigets nya nyans där en demokrati som Sverige initialt slår i ett underläge och utmanas till det yttersta.

 • 332.
  Blomberg, Camilla
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Josephson, Jenni
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Frivillig revision för nystartade företag: En kvantitativ undersökning om vad som påverkar ett nystartat aktiebolag att frivilligt välja att ha revisor.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 333.
  Blomby, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Forsberg, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Miljöcertifierade kommersiella byggnader: Undersökning av ekonomisk ansvarsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden påverkas och samspelar idag globalt med hyresmarknaden och kapitalmarknaden genom internationella hyresgäster och investerare som sätter nya krav på fastighetsägarna. Även EU har satt nya krav för att minska den globala klimatpåverkan och därför har den internationella fastighetsmarknaden skapat miljöcertifieringar för att sänka energiförbrukningen och minska byggnadernas miljöpåverkan. Miljöcertifierade byggnader med låg energiförbrukning är en allt vanligare syn i Sverige idag. Utvecklingen skulle emellertid kunna gå ännu snabbare om det inte fanns vissa svårigheter mellan fastighetsägare och hyresgäster. Genom tidigare forskning har det framkommit att hyresgäster inte alltid har kännedom om eller får ta del av de ekonomiska fördelar en miljöcertifierad byggnad kan ge. Det resulterar i att de är mindre benägna att betala högre hyreskostnader vilket ofta är ett resultat av fastighetsägarens miljöinvesteringar i byggnaden. Följden av detta är att energiförbättringarna i fastighetssektorn bromsas och miljön blir lidande. För att få en djupare inblick i detta fenomen har vi med denna studie valt att undersöka hur svenska fastighetsägare respektive hyresgäster resonerar kring för- och nackdelar med miljöcertifierade kommersiella byggnader samt kring ekonomisk ansvarsfördelning för investeringar i dessa.

  För att skapa goda förutsättningar till att ge klarhet i vår problemställning har vi utgått från en kvalitativ metod med öppna individuella intervjuer så att vi på djupet kunnat undersöka hur våra respondenter tänker kring ämnet. Studien grundas på teori om hur den svenska kommersiella hyresmodellen ser ut idag följt av det så kallade agent-/principalproblemet som den kan ge upphov till. Vidare presenteras teori om hur miljöcertifierade byggnader påverkar fastighetsägare och hyresgäster på olika plan. Genom att analysera teorin med den empiri som erhållits genom intervjuerna har vi kommit fram till följande slutsats.

  Transparens om incitament minskar agent-/principalproblemet. Genom att en tydlig dialog förs parterna emellan gällande de incitament som finns till att äga och hyra en miljöcertifierad byggnad minskar den misstänksamhet som kännetecknas av agent-/principalproblematiken och energieffektviseringar och miljöarbete underlättas. Individuellt anpassade gröna hyresavtal är ett av grundstegen till ekonomisk ansvarsfördelning. När incitamenten är tydliga gäller det att finna en fördelning av miljöinvesteringskostnaderna som gör att båda parter är delaktiga, Gröna hyresavtal är en väg att gå. Genom att hyresgästen nu har djupare kunskap om fördelarna med miljöcertifierade byggnader förenklas införandet av dessa Gröna hyresavtal. Finansiering kan påverka beslut om investering. En ny dörr har öppnats för fastighetsägare som vill miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd. Gröna obligationer som emitterades första gången i Sverige 2013 av Vasakronan har ökat rekordartat den senaste tiden och tillför nya finansieringsmöjligheter för företag som vill miljöinvestera.

 • 334.
  Blomkvist, Marita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Entrepreneurs and their involvement in producing accounting2005Ingår i: Proceedings of the 28th European Accounting Association (EAA) Annual Congress, Brussels: European Accounting Association , 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is almost non-existent. Infact, literature in entrepreneurship says that the role of accounting is only about the past and therefore not of interest for entrepreneurs in exploiting opportunities. This paper reports the result of a qualitative study of five entrepreneurs and their involvement in the process of producing the annual report. The study aimed to describe and analyse if and how entrepreneurs are involved in producing accounting information when the annual report was prepared. If the entrepreneur was involved, the purpose was also to explain and the entrepreneurs involvement in the process. In purpose to find entrepreneurs the owner-managers of five small growing companies were asked to participate in semi-structured interviews during which their involvement to produce accounting where discussed. The respondents were also presented the adjustments, the final step in the recording process, and the annual report, in order to assess their involvement and to focus on how the entrepreneurs as producers of annual reports reflect and act in relation to other actors and to the process on the reporting. The study found that the entrepreneurs were certainly involved in producing certain accounting in the annual report. The analysis reveals that the reports were carefully fabricated and consciously managed by the entrepreneurs in the study.

 • 335.
  Blomkvist, Marita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Entrepreneurs as accountants - the year -end procedures in Gazelle firms2009Ingår i: Proceedings of the 32nd European Accounting Association (EAA) Annual Congress, Brussels: European Accounting Association , 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is limited. In fact, some literature on entrepreneurship indicates that the role of accounting is only about the past and therefore not of interest for entrepreneurs in the entrepreneurial process.

  This paper reports the results of one empirical study. The study aimed to explore how and why entrepreneurs in successful fast growing firms, i.e. Gazelle firms, participate in the year end procedures. In order to find entrepreneurs a survey was sent to a sample of 257 managers of Gazelle firms and to a control group of 227 managers in not growing firms. The responding rate was more than 50% from both groups. Entrepreneurs in Gazelle firms produce formal financial accounting information and the spent more time compared with managers in not growing firms in this process. Further, the results indicate that that there is a negative relationship between the size and the firm and participation in the year-end procedures.

 • 336.
  Blomkvist, Marita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Entreprenörer som redovisare: Bokslutsprocessen i Gasellföretag2011Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 337.
  Blomkvist, Marita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Entreprenörer som redovisare: bokslutsprocessen i Gasellföretag2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is limited. In fact, some literature on entrepreneurship indicates that the role of accounting is only about the past and therefore not of interest for entrepreneurs in the entrepreneurial process.

  This dissertation reports the results of two empirical studies. The first study is a qualitative pilot study of five entrepreneurs in fast growing firms and their participation in the year-end procedure. The respondents were presented the adjustments in the final step of the recording process and the annual report in order to assess their participation and to focus on how the entrepreneurs as producers of accounting reflect and act in relation to other actors and to the process of reporting. The pilot study found that the entrepreneurs were certainly involved in use and produce of certain accounting in the year-end procedures. The second study is based on the result from the pilot study and on agency theory the study aimed to describe and explain how and why entrepreneurs in successful fast growing firms, i.e. Gazelle firms, compared with a control group of managers in not growing firms, are participating in the year-end procedures. Also, the study aimed to analyse differences between entrepreneurs´ participation and other managers´ participation in this process. The study focused on the activities in the year-end procedures concerned with the values of R&D, stock and work-in-progress and accounts receivables. In order to find entrepreneurs the survey was sent to a sample of 257 managers of Gazelle firms and to a sample of 227 managers in not growing firms. Also, the annual report from the firms where the respondents where involved were collected. This data was also included in the study. The responding rate was 50% from both groups. The most notable finding is, in contradiction to literature on entrepreneurship, that entrepreneurs in Gazelle firms use and produce formal financial accounting information. Entrepreneurs in Gazelle firms spend more time and they are also involved in discussions with more actors compared with managers in not growing firms. Further, the results indicate that entrepreneurs in Gazelle firms will participate to a larger extent when the profitability in the firm decreases compared to managers in not growing firms. Finally, the dissertation gives insight in the role of formal financial accounting in the context of entrepreneurship, a research area we know little about.

 • 338.
  Blomkvist, Marita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning2004Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is almost non-existent.  Infact, literature in entrepreneurship says that the role of accounting is only about the past and therefore not of interest for the entrepreneur in exploiting opportunities. This paper reports the result of a qualitative study of five entrepreneurs and their involvement in the process of financial reporting. The study aimed to describe and analyse if and how entrepreneurs are involved in producing accounting information when the annual report were prepared. If the entrepreneurs were involved, the purpose was also to explain why the entrepreneurs were involved in the process. In purpose to find entrepreneurs the owner-managers of five small growing companies were asked to participate in semi-structured interviews during which their involvement to produce accounting where discussed. The respondents were also presented the adjustments, the final step in the recording process, and the annual report, in order to assess their involvement and to focus on how the entrepreneurs as producers of annual reports reflect and act in relation to other actors and to the process on the reporting.

  The study found that the entrepreneurs were certainly involved in producing the annual report. The analysis reveals that the reports were carefully fabricated and consciously managed by the entrepreneurs in the study. The entrepreneurs where involved in the process when certain values of the assets were established and they wrote the directors annual report.

  The study concludes that it appears to be important for entrepreneurs in small growing firms to discuss and produce accounting together with other actors, primarily the accountant, to improve their understanding and to identify how the audience of the annual reports may read and interpret the annual reports.

 • 339.
  Blomkvist, Marita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Gasellentreprenörer och delaktighet i bokslutsprocessen - vad skiljer dem från andra företagsledare?2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is limited. In fact, some literature on entrepreneurship indicates that the role of accounting is only about the past and therefore not of interest for entrepreneurs in exploiting opportunities. In contrast, recent studies in accounting and the context of entrepreneurship reveal that entrepreneurs use and construct accounting information with diverse characteristics.

   

  This paper reports the preliminary results of a survey and archival study. The study aimed to describe and explain how successful entrepreneurs and other managers are participating in the year-end procedures. Also, the study aimed to analyse differences between successful entrepreneurs´ participation and other manager’s participation in this process. The study focused on the activities in the year-end procedures concerned with the values of R&D, stock and work-in-progress and accounts receivables. In order to find successful entrepreneurs the survey was send to a sample of 257 managers of profitable, continuously growing companies. In order to find other managers, who not where successfully entrepreneurial, the survey was send to a sample of 227 managers in not growing companies. Also, the annual report from the companies where the respondents where involved in was collected. This data was also included in the study. The responding rate was about 50% from both groups. The most notable finding is, in contradiction to literature on entrepreneurship, that successful entrepreneurs use financial accounting information. Further, a preliminary result shows that successful entrepreneurs participate more than other managers in producing financial accounting. Ownership structure, degree of growth and individual motives related to stakeholders seems to be some factors that influence the degree of participation.

 • 340.
  Blomkvist, Marita
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  The demand for external accounting services by small and medium siced firms (SMEs) in Sweden - the role of fast growth2010Ingår i: Proceedings of the 33rd European Accounting Association (EAA) Annual Congress, Brussels: European Accounting Association , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to stimulate growth economy, discussions about how to simplicity accounting regulation for SMEs have been highlighted during the past decades.

  From previous research we know that the demand for accounting and advisory service vary with size. Also, the quality of advice from accountants plays an important role besides accounting service. However, some firms find accounting as a burden and in an entrepreneurial context external accounting seems not to be useful.

  The question in this study is whether fast growing SMEs demand more external accounting service compared to stable firms. Fast growing firms in this study is defined as firms who just have doubled turnover during the last three years and at the end of this period have more than 10 employees and less than 250 employees. The empirical data is based of information from a survey answered by 131 managers of fast growing firms and 98 managers of stable firms Sweden. Also archival data from the annual report is included.

  The findings give support to the hypothesis that fast growing SMEs demand more external accounting service when it comes to preparation of annual account and annual report. The result shows no differences between the two groups when demand of external book keeping service is analysed.

 • 341.
  Blomkvist, Marita
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Johansson, Jeaneth
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Malmström, Malin
  Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Accounting knowledge in innovative firms - Direct contacts with external auditors for strategic actions2016Ingår i: International Journal of Managerial and Financial Accounting, ISSN 1753-6715, E-ISSN 1753-6723, Vol. 8, nr 3-4, s. 209-229Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Managers’ use of auditors in decision processes is well known in the accounting literature, but little is known about owner-managers in innovative firms and their acquisition of accounting knowledge through direct contacts with external auditors. We conducted a multiple embedded study of exploratory character based on 21 interviews with owner-managers and external auditors connected to six innovative firms. We show that owner-managers in innovative firms apply informal management control in early phases of the innovation process and thus also rely heavily on external auditors for such purposes. However, management’s acquisition of accounting knowledge may contribute over time to the development of a more formalised control system as their competence increases. This study suggests that a competence-based view may be useful for understanding the role of accounting and external auditors in innovative firms’ management control systems. Copyright © 2016 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 342.
  Blomkvist, Marita
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Johansson, Jeaneth
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Rodgers, Waymond
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). University of Texas el Paso, El Paso, Texas, United States.
  Examining Entrepreneurs' Knowledge Based View of the Firm: lnfluencing financial information in innovative activities2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study focuses on knowledge management and entrepreneurs’ perceptions in terms of knowledge sharing, the use of financial statement information and how these impact on their strategic business judgments and decision choices in innovative SME firms. Using a strategic decision making process model we test our assumptions regarding entrepreneurs´ knowledge routines implemented by non-Gazelle companies in strategic business decision. Combining survey data and financial data from a unique archival database we test our propositions on Swedish SMEs. The results of the structural equation analysis implied that non-Gazelle companies are propelled primarily by non-financial information captured by the expertise of managers and investors. Traditional financial information does not include entrepreneurs´ decision making however, the results indicate that entrepreneurs risk awareness is reported as a part of the frame why entrepreneurs´ make decisions.

 • 343.
  Blomkvist, Marita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Paananen, Mari
  Brunel University, London, United Kingdom.
  The cost of debt implications of financial reporting quality among privately owned Swedish SMEs2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using a unique database and manually collected data we analyse and document accounting choices made by Swedish SMEs between 2005 and 2008. We find that given an option to report under Swedish GAAP or a translation of IFRS (SFASC/IFRS), only 5 firms out of 1,500 opted to do so. Further analysis of choices of picking individual standards of SFASC/IFRS shows no significant difference across Gazelles and Non-Gazelles. Among firms that select individual SFASC/IFRS standards most opt to use the percentage-of-completion method for long-term contracts. We also investigate differences in quality of financial reporting across Gazelles and Non-Gazelles and find that the financial reporting quality is consistently higher among Gazelles compared to Non-Gazelles. Test of cost of debt implications show that creditors find Gazelles’ financial reporting more useful to assess the credit risk resulting in lower cost of debt for this group of firms. Thus, SMEs seem to have little incentive to switch to SFASC/IFRS, which may be an indication of their attitude to future adoption of IFRS for SMEs as well. Furthermore, the results suggest that SMEs with an incentive to produce high quality financial reporting to raise capital, Gazelles, are able to do so using Swedish GAAP. These findings raise the question whether the IFRS for SMEs project is worthwhile.

 • 344.
  Blomkvist, Marita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Paananen, Mari
  Business School University of Exeter, Exeter, United Kingdom.
  The Cost of Debt Implications of Information Environment Choices Among Privately Owned Swedish Small and Mid-Sized Companies2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigate improvements of the information environment and cost of debt implications. Capturing choices of accounting standards, auditor quality, and board size reflecting improvements of the information environment we find that the need of financing triggers an improvement, the most common actions are to switch to more qualified accountants and add board members. Improvements of the environment result in a reduction of cost of debt. Tests show that increasing audit quality decrease cost of debt. This is relevant to the discussion on accounting regulation for private firms among U.S. and European policy-makers showing that stakeholders do not demand valuation-oriented accounting.

 • 345.
  Blomkvist, Marita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Paananen, Mari
  University of Exeter, Exeter, United Kingdom.
  The impact of managers´participating in the year-end accounting process on accounting quality and cost of debt among Swedish privately owned Gazelles2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using a combination of survey data and unique archival databases we investigate the impact of managers´ participation in the year-end accounting process on the quality of financial reporting and cost of debt among Swedish privately owned Gazelles (rapidly growing firms) compared to Non-Gazelles. We find that managers of Gazelles are more prone to participate in the year-end accounting process compared to Non-Gazelles. Further, we find weak evidence that Gazelles produce higher quality financial reports (in terms of conservatism). Further, our results indicate that Gazelles experience lower cost of debt, though this is not statistically significant. We also find that private firms manage earnings to a greater extent the smaller they are and that the cost of debt systematically decreases with size for groups of firms.

 • 346.
  Blommegård Håkansson, Camille
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Aldorsson, Veronica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kundernas förtroende för Private Banking: Nordeas uppfattning av värdeskapande för kunden i form av riskhantering2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Private Banking är en banktjänst för förmögna individer och företag som syftar till att hjälpa dem med förvaltning av deras kapital men även andra tjänster såsom hjälp med deklarationer. Storbanker idag kämpar med att återfå kunders förtroende efter finanskrisen 2008 och fokusen på riskhantering har blivit viktigare. Kunder har blivit mer känsliga för risker och därmed försöker banker dra fördel av detta genom att skapa värde i riskhanteringsprocessen. I detta värdeskapande eftersträvar man en bra relation till kunden som därmed kan generera i ökade marknadsandelar. 

  Vår problemformulering i uppsatsen blir då följande: ”På vilket sätt kan den svenska storbanken Nordea öka sina marknadsandelar inom Private Banking med hjälp av riskhantering?”

  Syftet med vår uppsats blir därmed att få en djupare inblick i hur Nordeas Private Bankingtjänst arbetar med riskhantering och hur det påverkar deras marknadsandelar. För att kunna få denna förståelse har vi genomfört en kvalitativ studie i form av en fallstudie på Senior Private Banking Managern på Nordea. Valet av Nordea grundar sig på att de vann pris för bästa aktör i Norden samt att de är den största finanskoncernen i Norden. I uppsatsen har vi använt oss av en abduktiv ansats för att kunna få fram förståelse mellan vår teori och empiri.

  Slutsatsen i denna uppsats är att det är kommunikation av risker som är den viktigaste biten i riskhanteringen för att kunna öka marknadsandelar samt att kunna göra en korrekt risk- samt kundprofilering. Om detta görs på rätt sätt kan Nordea som storbank och koncern skapa förtroende samt värde för kunden som resulterar i kundnöjdhet. Agentteorin som bland annat regleras av fast lön resulterar dessutom i att rådgivaren tänker på kundens behov i första hand och gör att riskhanteringen fungerar. Vårt bidrag med denna studie är att vi har visat att Nordeas arbetssätt med riskhantering är värdeskapande för kunden och är en bidragande faktor till att deras ökande marknadsandelar.

 • 347.
  BODUROGLOU, IVAN
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  CARON, CLEMENTINE
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Culture and Marketing of French drugs consumption2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 348.
  Bogaards, Marlene
  et al.
  Department of Marketing Management, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa.
  Mpinganjira, Mercy
  Department of Marketing Management, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa.
  Svensson, Göran
  Oslo School of Management, Oslo, Norway.
  Mysen, Tore
  Oslo School of Management, Oslo, Norway.
  A Framework of Conscientious Corporate Brand – A South African Validation2012Ingår i: Corporate Governance : The International Journal of Effective Board Performance, ISSN 1472-0701, E-ISSN 1758-6054, Vol. 12, nr 5, s. 675-685Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to validate previous research in ethical branding by testing a conceptual framework on corporate branding using "the conscientious dimension".

  Design/methodology/approach: This article tests a framework for conscientious corporate brands (CCBs) by investigating environmental and climate change issues as well as internal and external corporate codes of ethics as CCB dimensions. The empirical context is based upon South African business-to-business relationships.

  Findings: The findings indicate that four distinctive conscientious corporate brand dimensions exist.

  Research limitations/implications: This current study contributes to the better understanding of and more knowledge on conscientious corporate brand values. Opportunities for future research are provided as the study has explored new aspects of corporate branding.

  Practical implications: This study offers managerial implications particularly for practitioners located in emerging markets such as South Africa.

  Originality/value: This study validates the multidimensional nature of CCBs. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 349.
  Bogren, Tom
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Gamhed, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Intern varumärkesutveckling stavas lean: – En fallstudie hos den Nya Zeeländska mediebyrån Carat2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I alla sorters affärer är det viktigt att skapa ett mervärde till kunden och detta kan uppnås på flera olika sätt. Lean är en filosofi vars mål är att förbättra företagets prestationer genom flera olika verktyg. Vår uppdelning av lean har skett i tre begrepp; 5S, Just – In- Time och Total – Quality – Management. I kort handlar dessa begrepp om att minimera slöseri, förkorta ledtider och ett förbättrat kvalitetsarbete.Varumärket är ett annat sätt att skapa mervärde till kunden. Ett starkt varumärke ska helst ses som en långsiktig strategi och utdelningen kan komma först efter några år. Utvecklingen av ett starkt varumärke sker internt och den interna varumärkesutvecklingens syfte är att bygga upp, vårda och utveckla ett starkt varumärke.Båda dessa begrepp, lean och intern varumärkesutveckling, talar om att skapa mervärde till kunden. Vi anser att forskning kan vara berättigad om hur lean påverkar den interna varumärkesutvecklingen då vi inte har hittat någon tidigare sådan gjord forskning. Det är enligt oss ett gap som behöver fyllas, speciellt när vi forskar kring ämnet lean på servicemarknaden, där det finns mindre gjord forskning än på produktionsmarknaden.Problemformuleringen blir därför: Hur kan lean påverka den interna varumärkesutvecklingen i serviceföretag?Metoden vi använt oss av i denna uppsats är av kvalitativt slag och vi har gjort semistrukturerade intervjuer med fyra chefer på mediebyrån Carat i Auckland, Nya Zeeland. Varför vi valde att göra en fallstudie var på grund av att vårt forskningsområde inte var så utforskat, och vi tyckte det var bättre att testa vår modell på ett företag först för att se hur lean påverkar den interna varumärkesutvecklingen. Vi ställde frågor om lean och intern varumärkesutveckling var för sig och analyserade sedan svaren vi fick in.Slutsatsen av vår uppsats är att lean kan påverka den interna varumärkesutvecklingen i serviceföretag på åtta olika sätt. Dessa kan ni läsa mer om under slutsatser i denna uppsats, samt se vår modell som beskriver kopplingarna mellan fenomenen.

 • 350.
  Bohlin, Sofia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Inha, Eini
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Book review: Tools and concepts for strategic decision making on Market Intelligence2017Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
45678910 301 - 350 av 2132
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf