hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 4780
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jinglöv, Nathalie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Våga ställa alkoholfrågor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor ställer endast frågor om alkoholvanor till en liten del av alla de patienter som söker vård. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilken betydelse det har om sjuksköterskor har fått utbildning i alkoholrelaterade frågor för om hon vågar fråga patienter om deras alkoholvanor. De frågeställningar som framkom utifrån syftet var: Vad får sjuksköterskorna för utbildning och vad påverkar mötet med alkoholmissbrukare? Vågar sjuksköterskor lyfta alkoholfrågan/ämnet med patienter? Hur är sjuksköterskors attityder mot alkoholmissbruk och alkoholmissbrukare? Studien genomfördes som en litteraturstudie och 14 vetenskapliga artiklar granskades till resultatet. I resultatet framkom det att sjuksköterskor ansåg att de ställer frågor om alkoholvanor till patienter men de kan uppleva ett obehag vilket kan beror på att de saknar kunskap på grund av att de fått för lite utbildning. Sjuksköterskorna utför gärna preventivt arbete mot alkoholmissbruk om de inte dömer eller pekar ut patienter dock har de en tendens att skamlägga alkoholmissbruket och tror inte helt på behandling för alkoholmissbrukare. Allt fler kommer att behöva söka vård på grund av alkoholrelaterade problem då alkoholmissbruket ökar i samhället. Förslag till vidare forskning är att se om patienterna upplever att de får fler frågor om alkoholvanor då sjuksköterskorna fått mer utbildning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302.
  Andersson, Maria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Arbetslösa invandrare: En studie om arbetslösa invandrare med högskoleutbildning med sig från sitt hemland 2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Denna studie om arbetslösa invandrare som har högskoleutbildning med sig från sitt hemland, är en kvalitativ studie baserad på åtta stycken djupintervjuer med invandrare som är mellan 31 och 49 år gamla. Det som förenar dem är att de alla har en högskoleutbildning med sig från sitt hemland samt att de är arbetslösa. I det empiriska materialet så framkommer det bl.a att respondenterna upplever en stor frustration över arbetslösheten och den statusförlust de varit med om. Trots detta ser de flesta positivt på framtiden. I analysen förs det en diskussion kring det empiriska materialet utifrån Bourdieus begrepp habitus. Utifrån detta begrepp analyseras invandrarnas situation när de först kommer till Sverige, problemet är att invandrarna blir betraktade av svenskarna som en kollektiv grupp, oavsett bakgrund och kompetens. I den andra delen “flyttningens djupare innebörd” diskuteras några av de problem som invandrarna ställs inför när de kommer till Sverige. Detta görs utifrån Trondmans definition av klassresan. I den tredje och sista delen “invandrarnas väg mot arbetsmarknaden” diskuteras det utifrån Bourdieus begrepp symboliskt kapital, kulturellt kapital samt fält, hur det är att komma till ett land utan de kulturella och symboliska tillgångar man haft i sitt hemland. Målet är i slutändan för respondenterna att anpassa sig. För att anpassa sig måste respondenterna lära sig svensk kultur och det svenska språket samt att det krävs anpassningsvilja för att lyckas. Det är uppsatt en hel del hinder framför respondenterna. Det är bl.a fördomar, respondenternas ålder och lågkonjukturen under 90-talet. För att de skall lyckas anpassa sig så måste de ta sig förbi dessa hinder.
 • 303.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nylander, Kathrine
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Omvårdnadsdokumentationens betydelse för patienten: en litteraturstudie tolkad ur ett sjuksköterskeperspektiv -2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Omvårdnadsdokumentationen ska ligga till grund för den individuella omvårdnadsplaneringen, ses som ett arbetsredskap för vårdpersonalen, synliggöra omvårdnadsarbetet, säkra kontinuiteten i vården samt höja omvårdnadskvaliteten. Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsdokumentationens betydelse för patienten tolkad ur ett sjuksköterskeperspektiv. Litteraturstudien innehåller en analys av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar som belyser omvårdnadsdokumentationen. Resultaten presenterades utifrån de tre huvudkategorierna: Upplevelser av och utbildning i omvårnads-dokumentation, Innehållet i omvårdnadsdokumentationen, Utveckling av omvårdnadsdokumentationen genom granskning, vilka framkom vid artikel-granskningen. Studierna påvisade skillnader mellan sjuksköterskornas dokumentation och patientens angivna upplevelser av sina problem och behov, varför patienten i största möjligaste mån bör deltaga i omvårdnadsplaneringen. Fortsatt forskning i omvårdnad och omvårdnads-dokumentation kan leda till ökat fokus på patientens problem och behov.
 • 304.
  Andersson, Marie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sociala relationer i bemanningsbranschen2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Studien består av två delstudier en enkät- och en intervjuundersökning och grundar sig på ett uppdrag ifrån ett bemanningsföretag. Syftet är att undersöka hur personal i ett bemanningsföretag upplever sin arbetssituation, med fokus på deras sociala relationer och betydelsen av dessa för de anställda (konsulterna). Problemställningen gäller hur en i det moderna arbetslivet allt vanligare princip, kortsiktigheten, kommer till uttryck och hur den påverkar konsulternas sociala relationer. Är den en reell faktor i det nya arbetslivet, vilket genomslag har den i så fall i bemanningsföretaget? Vilka konsekvenser har den för konsulternas sociala relationer? Ansatsen är deskriptiv med tolkande inslag. Som metod har använts ett eklektiskt angreppssätt med kvalitativa- och kvantitativa inslag. En enkätundersökning har riktats mot huvudsakligen fast anställda i ett bemanningsföretag och ett urval av respondenterna har dessutom varit föremål för ingående intervjuer. Analysresultatet visar på kortsiktighetsprincipen som något av en paradox: För att klara ett flexibelt arbetsliv krävs av den anställde ett starkt socialt nätverk, samtidigt som flexibiliteten gör allt fler av våra relationer ytliga och flyktiga. Konsulterna beskriver inget starkt socialt stöd ifrån bemanningsföretaget, utan det får de vanligtvis av personalen i inhyrningsföretaget. Kontinuiteten i relationerna beskrivs som svag, med tanke på att man ofta byter uppdrag, men påverkas i positiv riktning av uppdrag av längre karaktär, där konsulterna beskriver att de får det viktiga emotionella stödet i sitt arbete. Vad bemanningsföretaget riskerar om inte denna kontinuerliga sociala relation finns är en logisk reaktion av ointresse och bristande engagemang ifrån konsulten.
 • 305.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Camper, Tina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Livskvalitet efter Roux-en-Y gastric bypass2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Andelen människor som lider av fetma har ökat dramatiskt och att utveckla en effektiv behandling som förbättrar individens hälsa och livskvalitet är därför av stor betydelse. Den enda effektiva och långsiktiga behandling för personer med svår fetma är viktreducerande kirurgi. Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) är den operationsmetod som har uppvisat bäst resultat. Men för att uppnå ett lyckat resultat med operationen måste patienten förändra sina levnadsvanor. Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som kunde påverka patienters livskvalitet efter Roux-en-Y gastric bypass. Studien genomfördes som en litteraturstudie och omfattade 20 vetenskapliga artiklar, främst kvantitativa. Studiens resultat visade att efter RYGB operationen uppvisade patienterna en betydande viktförlust vilket ledde till att de fetmarelaterade sjukdomarna förbättrades. Operationen resulterade i ett flertal positiva förändringar så som förbättrat ätmönster, ökad fysisk aktivitet samt att de sociala relationerna förbättrades. Att behöva lägga om sin kost efter operationen upplevde patienterna som påfrestande. Efter operationen fick patienterna bättre självförtroende och deras psykiska hälsa förbättrades. För att patienterna skulle uppnå ett lyckat resultat var det av stor vikt att de fick stöd och information både innan och efter operationen. Majoriteten av patienterna upplevde en förbättrad livskvalitet efter RYGB operationen. Trots att flera studier visar att livskvaltén förbättras finns det ett behov av forskning som berör hur patientens livskvalitet påverkas på lång sikt.
 • 306.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Larsson, Marie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  “Vikten av att värma kunden: innan man lagar pannan” En undersökning utförd på Aderbys Rör AB1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 307.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson, Berith
  Stöd till närstående inom palliativ vård2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Närstående till patienter inom palliativ vård utsätts för olika påfrestningar. Sjuksköterskans uppgift är att skapa en samlad bild av vilket behov av stöd de närstående har, samt de stödåtgärder som hon kan tillgodose.

  Syftet var att belysa de närståendes behov av stöd inom den palliativa vården och de stödåtgärder som sjuksköterskan kan tillgodose.

  Metoden var en litteraturstudie där 12 vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa artiklar ingick.

  Behovet av stöd varierade över tid och berodde på den närståendes tidigare relation till den sjuke. För många närstående var det stödjande att prata med andra med liknande erfarenheter. Professionellt stöd utgjorde ett komplement. En viktig uppgift för sjuksköterskan var att undervisa de närstående om specifika omvårdnadsproblem som kan uppstå, inklusive hantering av medicinteknisk apparatur. Sjuksköterskan strävade efter att utforma ett individuellt anpassat stöd för varje familj/familjemedlem. I resultatet framkom de fyra kategorierna; Behov av emotionellt stöd, behov av bekräftande stöd, behov av informativt stöd samt behov av instrumentellt stöd.

  Kommande forskning kan fokusera på om behovet av stöd till närstående skiljer sig åt beroende på om patienten vårdas i öppen eller sluten vård, om insjuknandet är hastigt eller mer långvarigt samt hur hälso- och sjukvården kan integrera de närstående i vården på ett bättre sätt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308.
  Andersson, Marika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Lobbying i USA1996Student paper second termOppgave
 • 309.
  Andersson, Marika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Björk, Daniela
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Dahlqvist, Charlotte Engberg
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sjuksköterskors forskningingsanvändning- Faktorer som påverkar2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Alla omvårdnadshandlingar bör vara evidensbaserade vilket innebär att de vilar på vetenskaplig grund. Därför bör sjuksköterskorna söka och tillämpa forskningsresultat i verksamheten. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans forskningsanvändning i klinisk verksamhet. De faktorer som påverkade sjuksköterskornas forskningsanvändning inefattade både hinder och främjande faktorer. Stora hinder var tidsbrist, negativa attityder och bristande utbildning inom forskningsmetod. Främjande faktorer var ofta motsatsen till de faktorer som utgjorde hinder, som t ex mer tid på arbetet för att söka och tillämpa sig av forskning.
 • 310.
  Andersson, Marlene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bohlet, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Thyr, Therese
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Skolungdomars attityder till skolidrotten och dess påverkan på lärandet och inställningen till fysisk aktivitet.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 311.
  Andersson, Mathilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Persson, Amanda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bakomliggande faktorer till övervikt och fetma2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett stort problem världen över. Varje år dör 2,8 miljoner vuxna människor av sjukdomen. För att kunna arbeta preventivt mot övervikt och fetma och hjälpa de patienter som lider av sjukdomen bör sjuksköterskan ha mer kunskap och utbildning om de bakomliggande faktorerna. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa bakomliggande faktorer för övervikt och fetma. 12 vetenskapliga artiklar valdes ut och granskades och resultatet framkom i form av fyra kategorier; livsstilsfaktorer, känslor och relationer, socioekonomiska faktorer och genetiska faktorer.  I ett flertal studier framkom det att brist på fysisk aktivitet var en starkt bidragande faktor till viktuppgång. Stress och tidsbrist var de utlösande faktorerna till att den fysiska aktiviteten uteblev. Graviditet och moderskap sågs som en bakomliggande faktor till viktuppgång hos kvinnor. Relationer och en svår barndom kunde också bidra till viktuppgång hos både män och kvinnor. Arbetsmiljö, utbildningsnivå och socioekonomisk status hade en betydelse relaterat till högt BMI, dock visade dessa faktorer skillnader gällande genus. Det framkom att det finns ett könsideal och att det framförallt har betydelse gällande männens viktuppgång. Vidare kvalitativ forskning med fokus på patienternas upplevelser är av betydelse. Likaså sjuksköterskans preventiva arbete som bör uppmärksammas redan under sjuksköterskeutbildningen.

  Fulltekst (pdf)
  Bakomliggande faktorer till övervikt och fetma
 • 312.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Tyler, Hannah
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Avvikelserapportering: Faktorer som påverkar sjuksköterskans beslut att inte rapportera avvikelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avvikelserapportering är grundläggande för att identifiera risker som kan leda till vårdskador. Trots detta väljer många sjuksköterskor att inte anmäla avvikelser. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans beslut att avstå från att anmäla avvikelser. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. I resultatet angavs tidsbrist som ett hinder för att anmäla avvikelser. Även bristande kunskap och erfarenhet kring avvikelserapportering och brist på uppföljning av inlämnade avvikelser utgjorde ett hinder. Många sjuksköterskor upplevde rädsla för negativa konsekvenser då de begått ett misstag. De kände även dåligt samvete inför att anmäla en kollega som gjort fel. Arbetskultur och organisatoriska faktorer inverkade även på beslutet att anmäla avvikelser. Att diskutera avvikelsrapportering redan under sjuksköterskeutbildningen hade kunnat minska känslorna av skuld och inkompetens genom att sjuksköterskestudenterna tidigt förstår syftet med att anmäla avvikelser. Fortsatt forskning kring svenska förhållanden är nödvändig för att belysa sjuksköterskornas hantering av avvikelser för att kunna utveckla strategier för att öka patientsäkerheten.                                                

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson, Mattias
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  LEDARSKAP I FOTBOLLSFÖRENINGEN IF BÖLJAN OCH HANDBOLLSFÖRENINGEN ÖNNEREDS HK1992Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Författarnas huvudsyfte med detta arbete har varit att se hur ledarskap fungerar i fotbollsföreningen IF Böljan och handbollsföreningen Önnereds HK samt att jämföra likheter respektive olikheter i ledarskap i de två föreningarna.
 • 314.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Pettersson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Självförtroende bland lagidrottare och individuella idrottare1997Student paper second termOppgave
 • 315.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Pettersson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Uppmärksamhetsstilar inom golf1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Denna undersökning är en enkätundersökning med randomisering av urvalsgruppen på respektive golfklubb. Undersökningen ämnar undersöka koncentrationen hos golfspelare för att sedan inrikta resultatet mot förbättringar av koncentration och optimering av prestation. Koncentration. “Att fokusera uppmärksamheten på relevanta stimuli i omgivningen och hålla kvar denna fokusering.” (Weinberg &Gould), 1995, sid 195). Enligt Nideffer och Sharpe (1978) är koncentration nyckeln till framgång. Därför är det av intresse att utröna olika uppmärksamhetsstilar hos golfspelare. Ökad kunskap om spelarens koncentration ger tränaren möjligheter att inrikta träningen. Deltagarna i undersökningen består av 60 män och 29 kvinnor, det vill säga ett totalt antal av 89 personer. TAIS- Golfformuläret är kvantitativt och består av 144 tais(Test of Attentional and Interpersonal Style) frågor + 20 trait (Personlighetsdrag) frågor, som mäter koncentration samt intepersonella relationer. Testet är golfanpassat och påståndena är golfspecifika. Det genomsnittliga resultat på OET visar på bra störningsskydd och en bra förmåga att inte störas av ljud och yttre distraktioner. Genomsnittsgolfspelaren i undersökningen verkar ibland ha vissa problem med att organisera och analysera tankarna. Varianalys har gjorts och visar på signifikanta skillnader mellan kön på kategorin BIT, där männen enligt resultaten kan integrera fler känslor och tankar samtidigt jämfört med kvinnorna. Sammantaget visar undersökningsgruppen en koncentration som har en del svagheter. Vissa svagheter inom koncentration verkar finnas hos undersökningsgruppen och de förslag på förbättringar som gjorts borde kunna bli användbara för gruppen som helhet.
 • 316.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Örtendahl, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Idrottens sociala ansvar: En studie av fotbollsföreningen kortedala BK i Göteborg1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Vi undersökte fotbollsföreningen Kortedala BK:s juniorlag. Denna undersökning gjorde vi för att se om föreningen tar något socialt ansvar. Vi ville få en djupare förståelse i detta ämne, därför valde vi att undersöka en förening på djupet istället för att undersöka ett flertal föreningar på ytan. Vi valde KBK pga att de hade ett nystartat juniorlag sen ett och ett halvt år tillbaka och att vissa av killarna inte hade spelat organiserat förut. Vi trodde att de därför skulle ge oss andra infallsvinklar av detta problemet. Undersökningen gjordes med hjälp av 10 st. intervjuer med spelarna i laget. Svaren visade att det betydde mycket för killarna att ha en fritidssysselsättning och att tillhöra en förening (grupp). Det visar också att killarna har lärt sig att ta ansvar för sig själva och sina närmaste, de har även lärt sig att följa regler och normer. De säger sig även må bra såväl fysiskt som psykiskt pga idrotten.
 • 317.
  Andersson, Mattias K
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Pettersson, Martin A
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Motivation hos elit- och motionsgolfspelare: En jämförande studie kring deltagande motivation hos golfspelare1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Avsikten med studien var att undersöka motivation till deltagande i idrott och studien gjordes på elitspelare och motionsspelare. Den utfördes dels med ett standardiserat frågeformulär, Participation Motivation Questionnaire (PMQ), dels med ett egenhändigt komponerat frågeformulär för att få ytterligare tyngd i studien. Utifrån litteratur kring motivation och deltagande, visar det sig att motivet för idrottares deltagande är att ha roligt, förbättra och lära sig nya färdigheter, vara och skaffa sig nya vänner samt utveckla kondition. Elitgruppens resultat visade sig vara mer entydiga där medlemmarna har motiv som delvis överensstämmer med varandra. Deltagarna i undersökningen var 54 st män i åldern 18-32 år. Stor del av elitspelarna visar sig spela golf av ekonomisk vinning, vilket inte motionsspelarna gör. Sociala behov är en av motiven för deltagande i golf.
 • 318.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Perelius, Louise
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kommunicera professionellt: Kommunikationens betydelse för patienter med diabetes typ 22013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige. Eftersom sjukdomen ställer stora krav på egenvård är det viktigt att patienten själv förstår sjukdomen. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient har därför en central roll. Syftet var att belysa kommunikationens betydelse för samspelet mellan sjuksköterska och patient med diabetes typ 2. Studien gjordes i form av en litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för resultatet. I resultatet framkom att en bristfällig kommunikation kunde leda till sämre egenvård då det kunde orsaka osäkerhet och sämre motivation hos patienterna. En fungerande kommunikation kunde bidra till att patienterna kände tillit till vården, kände sig stöttade, förstådda samt sedda som individer, vilket kunde leda till bättre egenvård. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om hur kommunikation kan påverka patienten. Sjuksköterskestuderande behöver mer feedback vid den verksamhetsförlagda utbildningen på sitt sätt att kommunicera med patienter. Mer forskning och beprövad erfarenhet om kommunikationens betydelse vid diabetes typ 2 och hur den kan utföras mer effektivt behövs.

  Fulltekst (pdf)
  Kommunicera professionellt
 • 319.
  Andersson, Max
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Gunnar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  1991Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  En studie om hur kosten påverkar idrottsprestationen.
 • 320.
  Andersson, Mette
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rydén, Matilda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  SJÄLVKÄNSLA, PERFEKTIONISM, TÄVLINGSÄNGSLAN OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS TÄVLANDE IDROTTARE2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan självkänsla, perfektionism, tävlingsängslan och självförtroende. Dessa fenomen samspelar och ger antingen positiva eller negativa utfall för atletens prestation och känslor inför tävling. Vidare var syftet att undersöka eventuella skillnader i ovan nämnda variabler mellan individuella idrottare och lagidrottare samt ta reda på om det finns några skillnader mellan könen. En enkätundersökning genomfördes med 101 deltagare från totalt sex olika sporter. Resultaten av PSPP-R visade att individuella idrottare hade högre fysiskt självvärde och global självkänsla än lagidrottarna. En möjlig förklaring till det är att det kan krävas en starkare självkänsla för att lyckas inom individuell idrott. Vidare hade lagidrottarna, enligt MPS, högre värden av oro över misstag och tvivel rörande handling. Inom lagidrotten uppstår en konkurrenssituation då hög prestation krävs för att inte ersättas av en bättre spelare, detta kan möjligen framkalla en högre oro för misstag samt tvivel. Könsskillnaden bestod i att kvinnorna hade signifikant lägre idrottskompetens, fysiskt självvärde samt global självkänsla. Få skillnader i perfektionism förutspåddes med bakgrund av tidigare forskning men en skillnad i tvivel rörande handling påfanns då kvinnor låg signifikant högre än männen. I tävlingsängslan (CSAI-2) fick kvinnorna högre poäng i både kognitiv och somatisk ängslan medan männen hade signifikant högre självförtroende. Dessa resultat kan tolkas som att det är långt kvar till jämställdhet mellan könen inom idrotten.

  Fulltekst (pdf)
  Cuppsats_Mette_Matilda
 • 321.
  Andersson, Michael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Larsson, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Omorganisation: En kvalitativ undersökning kring begreppets uppfattning bland chefer och produktionspersonal2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  I dagens organisationer är omorganisation ett vanligt förekommande fenomen. Med vår undersökning vill vi visa hur dessa omorganisationer kan komma att uppfattas av berörd personal, alltifrån kollektivanställda till ledningsgruppen. För att göra denna undersökning har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och därmed genomfört tolv stycken djupintervjuer. Resultat av intervjuerna har vi analyserat dels genom en diskursanalys och genom en teorianalys. Anledningen till att vi genomförde en diskursanalys grundar sig i vårt syfte och i vår problemfrågeställning. Syftet med undersökningen är att belysa hur fenomenet omorganisation uppfattas och uttrycks av berörd personal. Problemfrågeställningen är ifall det finns olika diskurser bland de olika produktionsnivåerna samt hur dessa dikurser kan relateras produktionsnivån och sociala omständigheter. De huvudresultat vi fick fram är att det finns olika diskurser kring omorganisation, vi fann tre olika. Den negativa, den positiva och chefs diskursen. Vidare fann vi att de sociala faktorer som ligger bakom dessa uppfattningar grundar sig i dels förlust av sociala kontakter, delaktighet och förnyelse samt beroendes på vilken position man har i organisationen.
 • 322.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Karlsson, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Från vision till medarbetare: En kvalitativ studie om hur medarbetare inom Halmstads kommun använder visionen Halmstad 2020 i sitt arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ undersökning som syftar till att undersöka hur de anställda inom Halmstads kommun använder sig av visionen – Halmstad 2020 och värdegrunderna den vilar på i sitt arbete. För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av teorier om kommunikation, värdebaserat och expressivt ledarskap, ledarskap i politiskt styrda organisationen samt Human Resources. Totalt har vi genomfört två informantintervjuer, samt tio intervjuer inom två olika förvaltningar i kommunen. Vi har även tagit del av olika dokument som har legat till grund för vår studie. Resultaten visade att flera av respondenterna upplevde visionen som abstrakt och otydlig. Det framkom även att kommunikationen kring visionen upplevdes som bristfällig inom båda förvaltningarna. Vidare framkom det att ledarskapet har betydelse i arbetet mot en vision. Vår slutsats är att arbetet mot en vision omfattas av god kommunikation, ett värdebaserat/expressivt ledarskap samt ett HR– arbete som är integrerat i organisationens övergripande vision.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Andersson, Mona
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Andersson, Monica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Gustavsson, Ulf
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Prahl, Anna-Lena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Posttraumatiskt Stress Syndrom: kan drabba alla i samhället2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  PTSD kan drabba alla i samhället och därför bör alla som arbetar inom vården ha en medvetenhet om förekomsten av PTSD och de symtom som personerna kan uppvisa. Syftet med litteraturstudien var att beskriva diagnosen PTSD samt påvisa vikten av tidig identifiering av patienter med symtom på PTSD och riskgrupper som sjuksköterskan kan möta inom sjukvården. Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl, Pub Med, Science Direct, Link och Academic Search Elite för att få fram vetenskapliga artiklar. Sökningen resulterade i 38 artiklar som användes i resultatet. Resultatet visade att PTSD kan drabba de som varit utsatta för något trauma eller upplevt hot om livet. Barn och kvinnor utgör en stor riskgrupp och de vanligaste symtomen är återupplevande och undvikande av traumat samt överspändhet. Hur den drabbade klarar av situationen beror till stor del på upplevelsen av traumat samt vilka copingstrategier personen har tillgång till. PTSD kan utvecklas såväl i samband med traumat som lång tid efteråt och symtomen kan kvarstå flera år efter insjuknandet. För att de drabbade ska kunna få bättre livskvalitet är det viktigt med tidig identifiering och adekvat behandling. För att sjuksköterskan ska ha en beredskap och kunna bemöta dessa patienter på ett bra sätt, önskas vidare omvårdnadsforskning inom detta område. Då mycket är vunnet genom att identifiera riskpatienter i ett tidigt skede och därmed undvika onödigt lidande önskar författarna ett skattningsinstrument som sjuksköterskan kan använda i sitt arbete.
 • 324.
  Andersson, Monica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  “Du är inte ensamstående: du är enastående!” Några kvinnor berättar om sina livserfarenheter som ensamstående mammor2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med studien var att belysa hur några ensamstående mammor upplevt och hanterat separationen vid skilsmässan för att återigen finna sig själva och nya förutsättningar i livet. Följande frågeställningar var i fokus: kvinnornas upplevelser av separationsprocessen, kvinnornas hanterande av sin livssituation samt vilka positiva aspekter ensamskapet kunde medföra. Semistrukturerade intervjuer utfördes med femton kvinnor i åldrarna 27-44 år. Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna upplevde separationen vid skillsmässan som ett svårt beslut att ta/få, vilket resulterade i en sorg och identitetskris med starka känslor, där adekvata copingstrategier och socialt stöd underlättade situationen. Majoriteten av kvinnorna hade dock i dagsläget funnit en ny identitet och nya värden i livet. Diskussionen kring resultatet berörde aspekterna “utrymme till förändring inom kvinnan själv/med de närmaste/i samhället”, “förmågan att hantera kaos” samt “nya förutsättningar i livet”.
 • 325.
  Andersson, Monica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Christenson, Marlene
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sambandet mellan kostvanor och upplevd prestation bland idrottare och motionärer1998Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med vår uppsats är att komma underfund med vår urvalsgrupps kostvanor och om de sätter dem i samband med den upplevda fysiska prestationen. Vi kom fram till att det fanns vissa skillnader både vad det gäller män och kvinnor respektive lag- och individuell idrott. Bland annat så kunde man finna att intaget av kosttillskott var vanligare bland lagidrottare och en markant skillnad var att männen visade sig vara mer kostmedvetna än vad kvinnorna var.
 • 326.
  Andersson, Monica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Mot alla odds: Några kvinnor berättar om sina livserfarenheter som barn till alkoholister2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med studien var att lyfta fram hur några kvinnliga vuxna barn till alkoholister har upplevt, påverkats av samt hanterat sin livssituation. De frågeställningar som var i fokus var följande: vilket förhållande hade/har kvinnorna till sina föräldrar, hur har kvinnorna hanterat sin livssituation, på vilket sätt har de präglats av sin livssituation, samt hur fungerar kvinnornas egna parrelationer? I studien utfördes semistrukturerade intervjuer med sju kvinnor. Resultatet visade att samtliga kvinnor, trots att de klarat sig bra i livet, påverkats på ett eller annat sätt av att ha växt upp med beroendeproblematik inom familjen. Skyddsfaktorer som lyftes fram var en god anknytning, den sociala omgivningen, ett gott självförtroende, god självkänsla, personlighetsegenskaper såsom robusthet, intern locus of control samt adekvata attributions- och copingstrategier. Resultatet visade även att kvinnorna i dagsläget hade förlikat sig med sin barndom och hade som vuxna ett större perspektiv på sin uppväxt. Kvinnorna var nöjda med sig själva och hade funnit förmågan att dra nytta av sina erfarenheter. Diskussionen kring resultatet berörde “pappan på piedestal”, splittrade världar, förutsättningar, samt att leva i tvåsamhet. Diskussionen kom även att belysa det specifika fallet Frida.
 • 327.
  Andersson, Monica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nordén, Filiz Mataraci
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Känsla av sammanhang, självförtroende, målsättning och studiehantering hos KOMVUX-studerande2002Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  I denna studie undersöktes om det fanns några samband mellan känsla av sammanhang (KASAM) och självförtroende, målsättning samt studiehantering. Dessutom undersöktes skillnader mellan kön och tidigare utbildning när det gäller ovan nämnda begrepp. I studien deltog fyra klasser, sammanllagt 71 elever på komvux. En kvantitativ metod tillämpades där tretton KASAM-frågor och ytterligare tolv frågor som berörde dimensionerna självförtroende, målsättning och studiehantering behandlades. Frågeformuläret bearbetades i datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Science). Resultatet visade att KASAM uppvisade ett positivt signifikant samband med självförtroende, målsättning och studier. Det uppvisades däremot ett icke signifikant samband vad gäller KASAM och självförtroende hos kvinnor. En signifikant skillnad uppvisades mellan medelvärdet på KASAM-skalan för studenter med tidigare svensk gymnasieutbildning till skillnad från dem med tidigare utländsk utbildning. Resultatet stöder antagandet att förändringar i livssituationer kan påverka individens KASAM. Kvinnornas resultat ger en anledning till att ifrågasätta det befintliga KASAM-instrumentets tillförlitlighet i olika livssfärer och även i olika kuturella sammanhang.
 • 328.
  Andersson, Monika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson, Nina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hälsofrämjande effekter av sällskapsdjur2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Självskattad hälsa och välbefinnande har minskat i Sverige sen 1990-talet. Brist på vardaglig regelbunden fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och brist på socialt stöd är allt vanligare folkhälsoproblem i åldrarna 16-84. Forskningen kring sällskapsdjurs främjande effekter i Sverige är knapp även om Sverige är ett sällskapsdjurstätt land. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka hälsofrämjande effekter sällskapsdjur har på individers hälsa. Nitton vetenskapliga artiklar inkluderades i studien och analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Fyra teman med underliggande kategorier identifierades. Resultatet visade att djur hade positiv betydelse för individers fysiska, psykiska, sociala och emotionella hälsa och indikerade även att hälsoeffekterna var långvariga. Eftersom ohälsan i Sverige ökar och medför stora kostnader för samhället är det viktigt att förespråka användandet av husdjur som en av flera effektiva metoder för att främja hälsan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 329.
  Andersson, Morgan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Relationen mellan motivation till idrottsbeteende och hardiness inom lagidrott2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
 • 330.
  Andersson, Morgan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Samband mellan motivation till motion, motionsbeteende och hardiness2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 331.
  Andersson, Niclas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson, Susanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rönnelius, Magdalena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Orsaker till och konsekvenser av yrkesrelaterad fatigue hos sjuksköterskan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Yrket som sjuksköterska innebär ett stort ansvar för såväl patienternas omvårdnad som stöd till anhöriga. Arbetet kräver ofta full uppmärksamhet och engagemang. Syftet med studien var att undersöka orsaker till och konsekvenser av yrkesrelaterad fatigue hos sjuksköterskan. Studien genomfördes som en litteraturstudie där metoden bestod av granskning och analys av 19 vetenskapliga artiklar. Orsaker till och konsekvenser av fatigue som redovisades i artiklarna delades in i kategorier. Resultatet visade att den stora emotionella tyngden arbetet innebar var den främsta orsaken till sjuksköterskans yrkesrelaterade fatigue. Det framkom också att ett arbetsklimat med bristande stöd och förståelse från arbetskollegor och avdelningschef var starkt bidragande orsaker. Även skiftarbete visades bidra till fatigue. Både patienternas säkerhet och sjuksköterskans egen hälsa äventyrades när sjuksköterskans fatigue blev för uttalad. Vidare forskning behövs inom området för att få bättre kunskaper om hur orsakerna och konsekvenserna ska hanteras och motverkas. Forskning kan leda till utvecklandet av en handlingsplan för att förebygga yrkesrelaterad fatigue och därmed bidra till en säkrare sjukvård för patienter och sjuksköterskor.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332.
  Andersson, Nina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Haglund, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Jag vill inte vara den där tjocka mamman": En studie kring kvinnligt kroppsideal under och efter en graviditet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med åtta kvinnliga informanter. Syfte med studien är att undersöka hur en grupp nyblivna mödrar eller gravida, själva beskriver egna och andras krav på att återgå till den ursprungliga kroppsformen eller det "ideal" som basuneras ut genom olika budskap via media, efter sina graviditeter.diskursen om kvinnokroppens ideal ...

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
 • 333.
  Andersson, Ola
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bengtsson, Joakim
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ghorbani, Naser
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Livskvalitet vid Parkinsons sjukdom2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Symtombilden vid Parkinsons sjukdom är många gånger omfattande och risken för att livskvaliteten påverkas är stor. Syftet var att beskriva livskvaliteten vid Parkinsons sjukdom med fokusering på sömnstörningar, depression och coping. Resultatet är en bearbetning av 27 vetenskapliga artiklar som resulterade i tre kategorier. De kategorier som framkom var Parkinsonpatienters upplevelser av livskvalitet, sömnstörningar och depressions påverkan på livskvaliteten och strategier som påverkar livskvaliteten. Livskvaliteten vid Parkinsons sjukdom utsätts för stora prövningar i form av en utbredd symtombild som drabbar både den fysiska och psykiska förmågan. Patienterna upplevde förlust av mental förmåga, hotad identitet, bristande framtidstro samt att de var en börda för sin omgivning. Sömnstörningar och depression var två faktorer som starkt bidrog till att försämra livskvaliteten vid Parkinsons sjukdom. Socialt stöd och problemfokuserade copingstrategier gav bättre förutsättningar för en god livskvalitet. Mer kvalitativ forskning med inritkning på omvårdnad i avseende nämnda områden skulle vara värdefullt.
 • 334.
  Andersson, Olov
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  De starka mödrarna i Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna, FUB. Om företrädarskap på organisations- och individnivå för personer med grav utvecklingsstörning och flera funktionshinder: en historisk belysning.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Personer med grav utvecklingsstörning och flera funktionshinder var länge en negligerad grupp och ansågs stå på en utvecklingsnivå närmast djuren. Idag ses de i Sverige som individer med rätt till goda levnadsvillkor, men utan möjlighet till verbal kommunikation är de helt beroende av företrädare. I denna uppsats har jag beskrivit FUB-organisationens företrädarroll för sina mest funktions- hindrade medlemmar. Jag har funnit att mödrarna i sina företrädarroller har varit nyckelpersoner i förändringsprocessen. De har aldrig kompromissat med sin övertygelse om sina barn som egna individer med lika människovärde. Detta är en kvalitativ fallstudie där jag har använt skrivna källor och intervjuer med några nyckelpersoner. Som analysmetod har jag använt en modell som är inspirerad av critical event-metoden och jag har försökt anlägga handikapp-, makt- och genusperspektiv på det historiska materialet. Dessutom diskuterar jag de individuella företrädarnas sätt att tolka gravt utvecklingsstörda som saknar verbalt språk samt betydelsen av nära och långvariga relationer.
 • 335.
  Andersson, Patric
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Henrysson, Jeanette
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johannson, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att fatta beslut i organdonationsfrågan – Vad påverkar?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  There is a shortage of organs available for donation worldwide. There have been several campaigns to try to increase the numbers of registrered donors. The topic has been brought to the forefront but more work is still needed to distribute information to the public.

  The aim of this literature review was to examine what influences people in their decision to donate their organs or not, and what role nurses play in providing the most current information available. The study found that there was several different reasons given for not donating their organs. A great number of people were convinced that their religion was against organ donation. The level of knowledge about organ donation and ethnoculural background were major factors when making the decision to register as an organ donar. Only through making more information available in different languages, educating healthcare workers about culural and religions differences can the numbers of registrated donors increase.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Borglin, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Gustafsson, Jens
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Gustafsson, Markus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hedberg, Carl-Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Minnesota Multiphasic Personility Inventory1994Student paper second termOppgave
 • 337.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hedqvist, Göran
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Framtidens fotbollsdomare1991Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  I detta arbete undersöks fotbollsdomaren och hur dennes framtid kan komma att se ut. Arbetet begränsades genom att vi koncentrerade oss på distriktet Halland.
 • 338.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Gunnar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Volvo satsar friskt.: En inventering av levnadsvanor och intresse för ett friskvårdsprogram bland personalen på Volvo monteringsfabrik (VTM) Torslandafabriken i Göteborg1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med detta arbete har varit att med hjälp av en enkät inventera levnadsvanor och intresse för ett friskvårdsprogram bland 200 anställda på Volvo Monteringsfabrik (VTM) på Torslandafabriken i Göteborg samt att ge Volvo Friskvårdsavdelnings personal feedback. Undersökningen vände sig mot samtlig personal där vi gjorde ett ostratifierat urval. Genom detta erhöll vi ett representativt underlag att arbeta med. Av resultaten framkom att stort intresse för ett friksvårdsprogram fanns. I undersökningen visade det sig också att det förelåg behov av någon form av information inom områdena kost och motion så att man härigenom eventuellt ökar kunskapen om dessa hos individerna.
 • 339.
  Andersson, Per
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  På manliga villkor - det maskulina föräldraskapets diskurs2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Föräldrautbildningen vid barnmorskemottagningar har till uppgift att förbereda föräldrar inför förlossning och kommande föräldraskap. Med avstamp i mina egna upplevelser av att bli förälder ville jag analysera diskursen inom detta område. Mina utgångspunkter är att den reproducerar snarare än motverkar traditionell könspositionering. Bakgrunden till val av ämne är dels baserat på egna erfarenheter, men tidigare forskning har påpekat att ansvarsfördelningen grundläggs tidigt i graviditeten och i mötet med mödravården. Som teori anlägger jag ett köns- och maktperspektiv i form av en hegemonisk maskulinitet, men även begreppet barnorienterad maskulinitet blir viktig i sammanhanget. Syftet med undersökningen är att genom en diskursanalys titta närmare på hur föräldrautbildningar kan upprätthålla och reproducera könspositioner inom föräldraskapet. Frågeställningen var: På vilket sätt betonas olikheterna mellan könen inom föräldrautbildningar?och

  Vad kan det få för inverkan på ett jämställt föräldraskap?Utifrån dessa frågor gjordes en textanalys av skriven text med anknytning till föräldrautbildningar samt intervjuer med två barnmorskor och en pappagruppsledare. Resultatet blev att olikheten betonas på en rad olika områden och framförallt är diskursen kring det maskulina föräldraskapet starkt. Vilket medför att en gränsdragning av vad som är maskulint och feminint blir viktigt och att den barnorientering som märkts hos fäder inte medför ett jämställdare föräldraskap.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT01
 • 340.
  Andersson, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kompetensutveckling: en ständig lärandeprocess2000Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  I denna B-uppsats i pedagogik har jag med hjälp utav intervjuer undersökt vad några lärare på Militärhögskolan Halmstad (MHS H) anser att kompetensutveckling är för dem personligen, samt hur de anser att den fungerar på just deras arbetsplats. Resultatet visar att samtliga intervjupersoner anser att kompetensutveckling handlar om ett livslångt lärande, som är viktigt dels för att kunna utvecklas i den egna yrkesrollen, men även att växa som människa. Kompetensutveckling uppfattas vidare som något helt naturligt, eftersom man i dagens samhälle ständigt vidareutveckla sig. Trots att det förekommer en hel del kompetensutveckling på MHS H, vill lärarna gärna ha mer tid till just detta. Detta tyder på att det finns vilja till att lära sig mera. Lärarna upplever att den kompetensutveckling som förekommer på deras arbetsplats fungerar bra, eftersom den är relevant för deras arbetsuppgifter. Det finns dock förslag på ämnen som mer ledarskap och pedagogik, men även sociologi, som de gärna skulle vilja ha mer utav.
 • 341.
  Andersson, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kompetensutvecklingsmöjligheter för Uppdragsutbildningsenheten vid Högskolan i Halmstad2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  I denna uppsats har jag undersökt den kompetensutveckling som de anställda på Uppdragsutbildningen (UUE) vid högskolan i Halmstad får. Syftet med undersökningen har varit att genom intervjuer med de anställda på enheten belysa om och i så fall hur kompetensutvecklingen sker av personalen på enheten. Eftersom det endast är ett fåtal personer (sammanlagt fem personer) som arbetar där, blir urvalet av intervjupersoner enkelt det är alltså frågan om en totalundersökning. Endast en person har avböjt sig att bli intervjuad. Frågeställningen har varit om de anställda själva hinner med att kompetensutveckla sig själva, eller om det helt enkelt är så att de “bara” hinner med att serva andra med just kompetensutveckling. Resultatet visar att den kompetensutveckling som personalen får, består utav såväl interna som externa möten, att de byter arbetsuppgifter, deltagande i nätverksträffar och konferenser, samt att flertalet av de som intervjuats studerar på sin fritid. Samtliga intervjusubjekt förespråkar ett livslångt lärande och ser lärande som något naturligt och självklart, eftersom de dels själva vill utvecklas i både yrkesrollen och som människa dels för att arbetsmarknaden är en värld i ständig förändring som förutsätter ett ständigt lärande för att man skall kunna följa med i utvecklingen. De vill gärna ha mer kompetensutveckling och då i form av flera nätverksträffar och att gå fler kurser inom bl.a. informatik och ledarskap. Det som i dagens läge sätter stopp för ytterligare fortbildning är tiden. Slutsatsen blir att trots att de ser till att andra aktörer får fortbildning, så hinner de själva få kompetensutveckling på arbetet och fritiden. För att hela tiden kunna vara “up to date” vill de dock ha ännu mer kompetensutveckling.
 • 342.
  Andersson, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Utvärdering av Garudas Profilanalys i samband med rekrytering i Sölvesborgs kommun1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med denna utvärdering har varit att samla kunskap och ge en överblick över tester, och genom använding av intervjuer med personer som blivit testade med Garudas Profilanalys i rekryteringssyfte, intervjuer med “användare” av testen samt en enkät, beskriva deras upplevelser kring att ha blivit testade med ett av Sveriges för nuvarande mest använda personlighetstest. Frågeställningen har här varit hur de upplevde det att bli testade samt om de upplever att de egenskaper som testades motsvarade deras egen självbild och egna arbetsuppgifter. Resultatet tyder på att de som testats är positiva till Profilanalysen.
 • 343.
  Andersson, Peter
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En Kostsam Besparing: en implementeringsstudie av en förändrad färdtjänst i Värnamo kommun2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 344.
  Andersson, Peter
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kvinnoroller: En semiotisk studie av kvinnoroller i skräckfilmer1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Uppsatsen har en semiotisk grund med utgångspunkt från kvalitativa studier och feministisk teori. Jag har gjort ingående analyser av sju skräckfilmer och refererat till 65 andra filmer för att befästa mina argument på ett mer generellt plan. Det bör dock kommenteras att jag inte har några generaliseringsanspråk med uppsatsen. Filmerna härstammar från åren 1931 till 1998 och är filmer jag anser representerar skräckfilmernas utveckling. Jag har valt en film för att representera varje årtioende med avsikt att få så stor spridning av utgångsmaterialet som möjligt. Ambitionen med uppsatsen har varit att ge en bild av hur kvinnorollerna presenteras i filmerna samt att se på hur de har utvecklats genom åren. I uppsatsen kommer jag fram till att kvinnorollen har utvecklats en hel del. Det är dock så att kvinnan i skräckfilmer diskrimineras och inte har samma självständighet och styrka som de manliga karaktärena.
 • 345.
  Andersson, Peter
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Zachrisson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Östman, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Liten självständig dinosaurie: En kvalitativ studie av sex ungdomars förhållande till musik1997Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Under de senaste tio åren har vi sett musikkulturen växa sig allt större. För oss spelar musik en stor roll i vår vardag och vi fann det därför intressant att fördjupa våra kunskaper i hur ungdomar förhåller sig till musik. Detta syfte krävde, ansåg vi, en kvalitativ ansats och vi genomförde således, med utgångspunkt i Cultural Studies, sex djupintervjuer med lika många gymnasieungdomar. I analysen av materialet har vi låtit oss influeras av poststrukturalism, semiotik och teorier om den socialt konstruerade verkligheten. Vår ambition har varit att inte låsa oss fast vid teoretiska perspektiv, utan vi har försökt att skärskåda materialet från så många vinklar som möjligt. Vi har funnit att musik är en viktig del i ungdomars tillvaro. På den punkten anser vi oss kunna generalisera. En annan viktig slutsats, som vi emellertid inte gör generaliseringsanspråk på, är att man vill uppfattas som en självständig individ med unika preferenser när det gäller musik.
 • 346.
  Andersson, Petra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Motiv till frivilligt arbete för några medlemmar i organisationen “Farsor och Morsor på stan”2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med studien var att försöka få en större förståelse för vad som motiverar några medlemmar i organisationen “Farsor och Morsor på stan” att engagera sig i frivilligt arbete och stanna kvar i organisationen. Semistrukturerarde intervjuer fördes med fem slumpmässigt utvalda medlemmar i organisationen som kompletterades med två deltagande observationer av nattvandring. I resultat kunde både altruistiska och egoistiska motiv till nattvandring urskiljas vilket belyser betydelsen av att inta ett funktionellt perspektiv till frivilligt arbete. Ett ständigt återkommande tema var medlemmarnas åsikter om bristande föräldraintresse för både ungdomar och den frivilliga organisationen. Därav förs en diskussion om sociala nätverk som omger organisationen “Farsor och Morsor på stan” kan bidra till både altruistisk och egoistisk motivation hos frivillig arbetaren.
 • 347.
  Andersson, Petra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Några barns förmåga till empati och prosocialt beteende2000Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med denna studien har varit att undersöka om några barn i förskoleåldern uppvisade empatiska tendenser och prosociala beteenden. Semistrukturerade intervjuer kring två bilder fördes med fyra slumpmässigt utvalda förskolebarn på en förskola belägen i en medelstor svensk stad. Genom bilder och en stegvis höjning av intervjuns abstraktionsnivå undersöktes hur några förskolebarn upplevde andra barns känslor och om denna upplevelsen i tanken ledde till ett prosocialt beteende i de händelse som bilderna avspeglade. De båda bilderna skildrade varsin händelse som för andra barn var antingen fördelaktiga eller ofördelaktig. Resultatet visade att barnen upplevde empati i förhållande till glädje men inte till ledsenhet som istället skulle utlösa prosociala beteenden i form av hjälp och tröst. I barnens svar uttrycktes både empati och osjälviska förhållningssätt liksom egoism och egocentrism vilket indikerar på nödvändigheten av att se på de olika teorierna inom social utveckling som varandra kompletterande och inte förkastade.
 • 348.
  Andersson, Pia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Behandling av bensår ur ett omvårdnadsperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Swedish studies have shown that more people than expected have problems with leg ulcers and that the yearly cost for treatment per patient is approximately 26 500kr.

  Since the elderly population is on the rise, there is a need to highlight this growing problem, to make sure that proper assessment tools are used and to improve the standard of care given to patients with leg ulcers. The aim was to show what a difference the nurse can make to patients with leg ulcers. With all types of wounds it is imperative to establish if there is any underlying reasons since certain illnesses can cause more wounds or delay the healing process. The doctor is responsible for making the diagnosis and to prescribe the correct treatment whereas the nurse’s responsibility is for the nursing care and its documentation. The patient’s lifestyle, his next of kin and his environment all play an important part in this healing process. A holistic approach is therefore necessary to be able to give good standard of nursing care. The nurse can by being careful and precise when changing the dressing, using assessment tools and document, give encouragment for compliance, inform and educate patients, help a great deal in the patient’s healing process. Further research is needed to see how the nurses’ compliance can be improved, and how new knowledge can be implemented.

  Nurse students need to learn more about wounds and wound treatments in their basic education, and evidencebased guidelines have to be used in the caring for leg ulcer patients.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 349.
  Andersson, Pontus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hultin, Marcus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Diabetes mellitus typ 2, Faktorer som påverkar egenvården2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Diabetes mellitus har idag utvecklats till att bli en av Sveriges stora folksjukdomar. Det medför att sjuksköterskan dagligen stöter på personer med sjukdomen. För att resultatet av behandlingen skall bli tillfredsställande krävs det att personen med diabetes bedriver egenvård. Studien gjordes i form av en litteraturstudie och hade som syfte att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv identifiera faktorer som har betydelse för hur personer med diabetes mellitus typ 2 hanterar sin egenvård. Datasökninen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL och resulterade i 19 vetenskapliga artiklar. Efter bearbetning av artiklarna framkom följande kategorier: kunskap, delaktighet, stöd och motivation. Betydelsefullt för hur personer med diabetes skulle hantera sin egenvård var sjuksköterskans stöd och hennes förmedling av kunskap. Hur delaktig och motiverad personen med diabetes var i sin vårdplanering hade också betydelse för egenvården. I framtiden bör diabetesforskning fokuseras på att ta fram nya strategier och nytt utbildningsmaterial för att personer med diabetes mellitus typ 2 lättare ska kunna ta till sig undervisningen.
 • 350.
  Andersson, Regina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Livssituation och framtidsvision för en grupp nyutexaminerade elektriker2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete har varit att skildra en grupp ”nyutexaminerade elektrikers livssituation och framtidsvision”, för att få en uppfattning om hur de valt att konstruera sin livsbiografi och ett oberoende från föräldrarna, och graden av individualisering hos individen. Problemformuleringen belyste hur individen i det moderna samhället idag ställs inför ständiga flöden i form av förändringar och risker som innebär att individen tvingas fatta beslut om hur de skall välja/vara/göra och samtidigt förhålla sig till det omgivande samhället. De metoder som låg till grund för mitt arbete var den kvantitativa metoden i form av enkäter som tilldelades alla informanter i populationen och den kvalitativa metoden i form av intervjuer med fyra av informanterna. I arbetet har jag tagit med litteratur som varit tillämpbar i samspelet mellan individen och samhället, och teorierna var: Ulrich Becks teori om individualisering, Anthony Giddens modernitet och självidentitet och Zygmunt Baumans arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. I analysdelen sammanfördes mina utvalda teorier med resultatet av enkät- och intervjustudien. Slutsatsen av min studie visade på att individens livssituation och möjlighet till individualisering berodde på en rad faktorer och möjligheter. Det kunde gälla valet av utbildning, där utbildningen sedan kunde leda till ett arbete som genererade i en inkomst som i sin tur möjliggjorde för ett eget boende eller en ökad konsumtionsnivå.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT02
  Download (pdf)
  ATTACHMENT03
45678910 301 - 350 of 4780
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf