hh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1418
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Eklund, Monica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Nelson, Wade W.
  Winona State University, Winona, Minnesota, United States.
  Looking at Democratic Intention and the Experienced Curriculum: Examples from Swedish and American Schools and Classrooms2009In: [Abstract Book], 2009, p. 43-43Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Nordic countries and in most western democracies, including the United States, there is a long and strong tradition of teaching aboutdemocracy. The “democratic assignment” for teachers and school leaders in the Swedish schools goes further than teaching about democracy. The Swedish intension is to encourage schools to become democratic organizations with students, teachers, school leaders and others in the school as participating members. We are interested in the relationship between the intention for and experience of democracy in schools. Our theoretical framework is an historical one emphasizing the importance of participatory democracy in school. America’s foremost educational philosopher, John Dewey, sees education as a necessity of social life (Dewey, 1996/1916). Most of the education writers who have addressed the broad purposes for schooling have arrived with Dewey at the conclusion that “...democracy is the most important among all the possible philosophical and political sources from which public school purpose can be derived” (Raywid, Tesconi & Warren, 1987, p. 16). We are persuaded that the term democracy – though subject to varied definitions and perceptions – best embodies the collected concepts, beliefs, and values of modern western culture that should comprise the processes and content of compulsory public schooling. We wonder, however, how much of the imperative of schooling for democracy actually resides in the conscious deliberations and intentional activities of educational practitioners. Furthermore, we are interested in the day-to-day experiences of students and teachers in relation to “participatory democracy”. Our research project is a qualitative inquiry into the perceptions of educators (school leaders, classroom teachers, and students) relative to the ideals of participatory democracy and an ethnographic description of student and teacher class experiences in selected schools and classrooms in the U.S. and Sweden. We use interview methodologies to uncover perceptions and participant observation methods to explore classroom experiences. Our intention is not to draw general conclusions about or make specific comparisons among schools or school systems in participant countries, but rather to try to better understand the relationship between intention and experience in selected environments. We hope our research will enable educators to look at their own schools in light of the democratic assignment in an effort to improve practices leading to more democratic schools and eventually more democratic, just, and peaceful societies. We think our research is relevant today because developing the scientific knowledge base of education in the Nordic countries is not a process going on in isolation from researchers from other countries. We have found that the cooperation between one researcher from Sweden and another from the United States can bring improved perspectives and deeper understanding of schools, their purpose, and the experiences those schools provide for all their constituents.

 • 302.
  Eklund, Monica
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Persson, Anders
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Ranagården, Lisbeth
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Medreflektioner inom lärarutbildningens examensarbete2008In: Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelseskongres: Relationen mellem lærreruddannelsen og skoleudviklingen., Reykjavik: School of Education, University of Iceland , 2008, p. 29-Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studenterna inom lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad skriver under sin sista termin ett examensarbete. Enligt de bedömningskriterier som tillämpas ska examensarbetet vara såväl vetenskapligt som skol- och yrkesrelevant. Examensarbetet bedöms av akademiska lärare och bedömningarna ligger till grund för betygsättningen av examensarbetena. Efter att examensarbetena betygsatts, kommenteras de godkända examensarbetena av personal inom för-, grund och gymnasieskolor, s.k. medreflektörer. I föreliggande paper undersöks ett 50-tal medreflektioner med utgångspunkt från tre frågeställningar: 1. Vad slags reflektioner förmedlas i medreflektörernas texter?; 2. Vilka likheter och skillnader finns mellan medreflektörernas kommentarer och de akademiska bedömningarna?; 3. Ger medreflektörernas verksamhet bidrag till kompetensutveckling och skolutveckling?

 • 303.
  Eklund, Monica
  et al.
  Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige.
  Taube, Karin
  Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige.
  Läsförmågan hos elever i skolår 8: Härnösand våren 20062006Report (Other academic)
 • 304.
  Ekström, Annika
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Martinsson, Sofia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Trivsel, miljö och individualisering: Hälsofrämjande arbete i två grundskolor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning till lärare där vi har läst idrott och hälsa under ett års tid har det diskuteras mycket om inaktivitet och osunda matvanor. I begreppet hälsa ingår fysisk aktivitet och kost som det talas mest om i medier. Likaså ingår den psykiska hälsan som är minst lika viktig men inte talas lika mycket om. Vårt arbete handlar om eleverna som sätts i fokus för att gynna deras goda hälsa och undvika att de stressar.  Den litteratur vi har gått igenom pekar på att de flesta eleverna i skolan mår bra, men litteraturen nämner även att elever känner sig stressade på grund av skolans krav, lärares krav och framförallt kraven som föräldrarna ställer på dem.

              Fokus är att utifrån begreppet en hälsofrämjande skola se hur de valda skolorna som inte har en hälsoinriktning på skolan arbetar för att alla elever ska trivas och mår bra i skolan. För att få fram vårt resultat intervjuade vi två rektorer och två lärare på två olika skolor på grund av de olika förutsättningarna som skolorna har.

  Resultatet visar hur de arbetar hälsofrämjande även om de inte har en utarbetad plan för en hälsofrämjande skola och lyfter upp vikten av en aktiv föräldrar roll i skolverksamheten. Även visade resultatet att de båda skolorna arbetar mycket med att individanpassa undervisningen för alla elever. På skolorna får eleverna den arbetsbelastningen som är tillräcklig för den enskilda eleven. De teman som vi använde oss av vid presentationen av vårt resultat som vi fick fram utifrån intervjuerna var hälsofrämjande skola, individualisering och föräldrarnas delaktighet. Genom vårt resultat fick vi fram att de arbetar kring de flesta riktlinjer för vad en hälsofrämjande skola är. Kommer direktiv om att arbeta med begreppet en hälsofrämjande skola från centralt håll kommer förhoppningsvis merparten av skolorna att ha handlingsplan med riktlinjer för en hälsofrämjande skola.

 • 305.
  Ekström, Sameh
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bringsén, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Den digitala verktygslådan: En kvalitativ studie om digital redskapsanvändning i naturvetenskaplig undervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala redskap har blivit allt mer framstående i undervisningsmetoder i skolan och större kompetens kring användandet av dessa behövs. Syftet med denna studie är att ta reda på digitala redskaps egenskaper och möjligheterna som de kan erbjuda i undervisning. Mer preciserat vill vi svara på forskningsfrågan: På vilka sätt arbetar lärare och elever med digitala redskap i naturvetenskaplig undervisning i grundskolan? För att ta reda på detta har vi observerat lärarens användning av olika digitala redskap i undervisning, samt har vi intervjuat lärare och elever för att ge en bredare inblick i deras åsikter. Vårt resultat visar att digitala redskap förser elever med olika uttrycksformer för att förstå och konstruera kunskap, vilket leder till att elever kan göra lärandet mer personligt. En inkluderande klassmiljö kan även skapas med hjälp av olika digitala redskap. Det går inte att bortse ifrån digitala redskap i undervisning, eftersom de är en väsentlig del av skolverksamheten. Vidare forskning hade därför varit lämpligt att beröra vilka kompetenser som krävs (och inom vilka redskap) av läraren för att främja elevernas utveckling och gynna måluppfyllelsen. Verksamma lärare bör utnyttja digitala redskap för att ta vara på elevers kompetenser. Samtidigt kan digitala redskap erbjuda olika uttryckssätt, så att eleverna bli inkluderade och kan ta kontrollen över sitt lärande på ett sätt som passar dem och gynnar deras meningsskapande. 

 • 306.
  El khouri, Sargon
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Goitom, Dawit
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Daniel, Aman
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att bli mer delaktig och engagerad i en mångkulturell ideell idrottsverksamhet: En kvalitativ studie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Det ideella arbetet har en stor betydelse i dagens idrottsverksamheter runt om i Sverige, där individer frivilligt ställer upp vid olika arbetsuppgifter. Det finns idag över 600 000 ideella ledare och arbetare som ständigt engagerar sig och bidra till idrottsverksamheter runt om i Sverige från sin egen tid. Vi anser då att vår studie ökar en bättre förståelse för vad som påverkar en ideellt arbetande till att engagera sig mer, vilket kan vara problematiskt när ideella arbetare inte får betalt eller har tidsbrist. Denna studie riktas till verksamheter som arbetar för barn och ungdomar i vårt mångkulturella samhälle. Styrelsen i Andersberg IK är gruppen som ligger i fokus i studien.

  SYFTE: Syftet med studien är att studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den sociala interaktionen inom styrelsen samt vilken betydelse dessa erfarenheter har på styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell verksamhet med olika etniska bakgrunder.

  METOD: Studien inspireras av en fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats.  Fyra intervjuer och en observation genomfördes på samtliga styrelsemedlemmar. Observationen genomfördes på ett av styrelsens månadsmöte.

  RESULTAT: Resultatet av studien visar att de finns en koppling mellan den bristande interaktionen och tidsbristen för att reflektera i styrelsearbetet som utförs, vilket resulterar till att det hämmar engagemanget. Utifrån styrelsemedlemmarna upplevelser finns ett övergripande mål i verksamheten som är grunden till att den ser ut som den gör idag, vilket är att hjälpa ungdomarna i området och förse dem med andra alternativ än att spendera tid på gatan. Dock upplever styrelsemedlemmarna att det brister när samtliga medlemmar inte har en klarhet om delmålen som finns i styrelsearbetet. Styrelsen upplevde även när delegering av arbetet inträffade så inkluderades inte samtliga i styrelsen, detta bidrog till att flera medlemmar inte blev engagerade på samma sätt. Resultatet visar att samtliga styrelsemedlemmarnas erfarenheter och etnicitet har berikat den ideella verksamheten. Utifrån resultatet kan vi konstatera att styrelsen bör arbeta och sträva mot samma mål för att få ett gemensamt engagemang.

  FORTSATT FORSKNING: I vår studie har vi baserat allt på individers upplevelser samt erfarenheter kopplat till etnicitet. Vi anser att det finns andra faktorer som kan studeras som exempelvis ekonomins påverkan på engagemanget.

 • 307.
  Elenström, Erik
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tid, ordning och oordning: En analys av kulturen kring matematiskt språk i en förskolekontext2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Both political and academical sources emphasizes the importance of a particular language for mathematics when it comes to the mathematical knowledge of children. The purpose of the study is to study how preschool teachers and children construct mathematical concepts in a preschool context. The study takes off in sociocultural and culture analytical theory. Data have been constructed through the method of me, in the role of the researcher, talking to a preschool teacher employed at a preschool. The empirical material have been documented with field notes and movie recordings, it includes about eight hours of movie material. The result describes a culture where the body acts as a servo to strengthen the communication around the particular language of mathematics. The culture is further constructed in two separate activities, ordered and unordered, where the former is different activities where the will of the teacher sets the boundaries, whereas thelatter are activities where the will of the child leads and the teacher follows. The boundaries the teacher employs varies, but always allows the child to fail. The ordered activities are further built asof higher importance in the class, but at the same time to have equal importance at home. In the culture the particular mathematical language is built as belonging to the teachers, whereas the informal mathematical language is built as belonging to the children. Time is an important part of the culture, partly since both the teacher and the children use it as a tool to enforce their will, and partly since it's built as superior to children's and teachers wills. Different cultural artifacts as representations of time, like the clock, is built as belonging to the teachers and not belonging to the children. Further discussed is what qualitative effects the results may have for the children's knowledge

 • 308.
  Eliasson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rova, Simon
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rastaktiviteter - En arena för socialt samspel: En aktionsforskningsstudie om barns samspel med varandra2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 309.
  Eliasson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Eric
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Legolådan som social arena: Leksakens roll i förskolebarns sociala samspel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur förskolebarn använder leksaker som socialt redskap. Syftet med arbetet var att undersöka om och hur barn använder LEGO som socialt redskap och uttrycksform och vi ställde oss frågorna: På vilket sätt kan vi se att barn använder LEGO i leken? Kan vi se skillnader i barns användande av LEGO i olika situationer? Vår metod för att undersöka detta var videoobservationer på en förskola. Barnen som deltog i studien var mellan tre och fem år gamla och sex stycken till antalet. I tidigare forskning framkom det att leksaker kan ha differerande inverkan på leken, att samspel mellan barnen i leken gynnar kreativiteten och att makt och fostran har stor betydelse i lekandet. I vår studie visade det sig att barnen använder leksaken som redskap för att uttrycka sina tankar och erfarenheter och att maktaspekten i det här fallet gynnade lekens kreativa värld. Vi såg även att samspel mellan barn inte var ett krav för att barnen skulle använda leksaken som ett redskap för att testa sina tankar och idéer. 

 • 310.
  Eliasson, Per
  et al.
  Malmö högskola, Malmö, Sverige.
  Hammarlund, Karl GunnarHalmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).Lund, ErikNielsen, Carsten TageRoskilde Universitet, Roskilde, Danmark.
  Historiedidaktik i Norden 9: Del 1: historiemedvetande - historiebruk2012Collection (editor) (Refereed)
 • 311.
  Eliasson, Per
  et al.
  Malmö högskola, Malmö, Sverige.
  Hammarlund, Karl GunnarHalmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).Lund, ErikNielsen, Carsten TageRoskilde Universitet, Roskilde, Danmark.
  Historiedidaktik i Norden 9: Del 2: historisk kunskap2012Collection (editor) (Refereed)
 • 312.
  Ellingsen, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Dahlström, Jennie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elever i behov av särskilt stöd- resursfördelningen och dess förutsättningar på en kommunal grundskola2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Elm, Annika
  Ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige.
  Interaction in pre-school science education2007Conference paper (Refereed)
 • 314.
  Elm, Annika
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass2008Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här forskningsarbetet är att öka förståelsen av hur mönster i interaktionsprocesser påverkar barn och lärare i samtidiga skeenden. Studien syftar även till att öka insikten om hur naturvetenskapligt innehåll väljs ut och gestaltas i samspel mellan såväl barn som barn och lärare i en förskola och förskoleklass. De övergripande forskningsfrågorna är: Vilka interaktionsmönster dominerar när naturvetenskapligt innehåll behandlas? Vilka handlingar påverkar händelseförloppet? Hur väljs det naturvetenskapliga innehållet ut? Hur gestaltas det naturvetenskapliga innehållet i de specifika situationer som studeras? Därutöver syftar arbetet till att genomföra en metodstudie i avsikt att diskutera metodologiska val och analysprocessen. Teoretiska utgångspunkter tar avstamp ur konstruktionistisk teori med förankring i sociologisk interaktionsforskning. Undersökningen genomfördes i en förskola och en förskoleklass. På en förskoleavdelning medverkade en lärare och sex barn i åldern två till fyra år. I förskoleklassen medverkade två lärare och fjorton barn i åldern fem till sex år. De olika situationerna har dokumenterats med hjälp av videokamera och därefter analyserats i ett videoanalysprogram. Begreppen språkbruk och naturvetenskapliga aktiviteter har använts som raster för att strukturera och systematisera materialet. Resultatet visar att naturvetenskapliga aktiviteter som utgörs av observation och undersökning samt frågor som behandlar djur och natur dominerar i de specifika sammanhang som studerats. Interaktionsmönstret visar på konstellationer av barn som återkommande bildar team i olika situationer. Lärarna och vissa team avbarn väljer och styr därmed hur de innehållsliga aspekterna gestaltas i de naturvetenskapliga aktiviteterna.

 • 315.
  Elm Fristorp, Annika
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Roos, Merethe
  Telemark University College, Porsgrunn, Norway.
  Training skills in critical thinking in teacher education in Norway and Sweden? A comparative analysis.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Both in Sweden and Norway, teacher education has been subject to comprehensive reforms during the last years. Central governmental documents are forming the basis for these reforms, and in these documents, the task of training pupil’s skills in critical thinking is emphasised as an overall aim for teaching processes and education. However, a more specific definition of the term “critical thinking”, i.e. how skills in critical reflection is encouraged in practice, in the classroom and among the students, seems to be lacking in the documents from both countries. In this paper, we will address the question of how far the policy documents give the necessary preconditions for developing skills in critical thinking in school. The question will be discussed comparatively, and on the basis of analysis of policy documents as well as on official reports on observations from the outcome of these reforms, both in Norway and Sweden. The theoretical and methodological basis for this study will be critical discourse analysis (CDA) as it is developed by Norman Fairclough and Ruth Wodak, among others. This will, in turn, raise questions such as: are there any differences between Norway and Sweden? If so, what differences can be highlighted? Can possible differences be related to differences in political climate? If not, what?

   Thus, the question of how texts communicate to the readers will be crucial to our presentation.

  The paper is part of a larger project aiming to shed light on the mutual relation between practice and theory in teacher education. The project will be done in cooperation between Halmstad University and Telemark University College, as well as teacher education universities in Denmark (Via University, Aalborg).

  As this paper is a part of a project in its initial phase, concrete research results are still to be seen. Our preliminary thesis, is, however, that policy documents, both in Sweden and Norway, tend to be driven by political goals rather than goals emphasising improvements of skills in critical thinking and education.

 • 316.
  Elmdahl, Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson, Matilda
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Barns upplevelser av samspel, lek och pedagoger2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie vill vi öka förståelsen för hur barn i fyra- sexårsåldern upplever det samspel

  och den lek som sker i förskolan, samt hur pedagogers närvaro eller icke närvaro i rummet tolkas och upplevs av barnen. I forskningsgenomgången behandlas bl.a. samspel som begrepp, samspel i leken och även pedagogens betydelse för det samspel och samspelsmönster som sker i förskolan. I denna studie har vi intervjuat 15 barn i åldrarna fyra- sex år. Studien utgår från en hermeneutisk ansats och har ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. De medverkande barnen bidrog med många konkreta och intressanta exempel på samspelssituationer och hur de gick tillväga för att lösa situationer som kunde uppstå. Barnens upplevelser av pedagogers närvaro i rummet såväl som medverkan i lekar var mycket blandade. Det var dock många av barnen som gav uttryck för att de inte upplevde det som annorlunda att leka då det var en pedagog närvarande i rummet, men när de fick välja var det många som uppskattade att leka ensamma. Detta visar på komplexiteten och vikten av reflektion och lyhördhet i pedagogers yrkesutövande.

 • 317.
  Emanuelsson, Tobias
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Matematikundervisning i det virtuella klassrummet: Flipped Classroom i praktiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka en grupp elevers upplevelser efter att ha undervisats enligt undervisningsmetoden Flipped Classroom. Flipped Classroom skiljer sig från vanlig traditionellundervisning då läraren inte längre föreläser framför eleverna, utan låter sina elever ta åt sig materialet utanför lektionstimmen. Lektionstimmen spenderas istället till gruppuppgifter och diskussioner angående materialet samt också en stor del till eget arbete. Undervisningsmetoden har tidigare visat sig ha tagits emot väl av studenter på universitetsnivå, då de känt en högre delaktigheti sitt lärande och kunnat reflektera över andras tankemönster.

  En gymnasiegrupp med 13 elever undervisades av mig enligt Flipped Classroom. Elevernasupplevelser av denna undervisningsform har undersökts med en kvalitativ metod därdatainsamlingen genomförts med semi-strukturerade intervjuer.

  Resultatet visar att en stor majoritet av eleverna var nöjda och positiva till undervisningen. Dekände en större delaktighet i sitt lärande, kände ett större stöd från läraren och ett ansvar som i stor grad sågs som positivt, då de fick större kontroll över sin utbildning. Eleverna uttryckte att de fann det mycket positivt att de fick en större del av lektionen till aktivt arbete och att de kunde skapa sigen större framförhållning till lektionen, istället för att de passivt intog materialet genom föreläsningar på tavlan.

 • 318.
  Emilsson, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Holmbäck, Adam
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Matchen vid sidan av matchen: - En studie om icke-risksupportrars samt risksupportrars inverkan på en svensk elitfotbollsklubbs verksamhet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This past season in the Swedish football league has been very turbulent. A lot of fan-related disturbances occurred on several different occasions. Therefore we have decided to find out views on how an elite footballclub is affected and what is possible to improve. The qualitative methodology used in this study is grounded theory and has been based on interviews conducted with people connected to a Swedish elite football club. Those who participated has been both officials and players from within the club, supporterpolice, risk supporters and non-risk supporters. We had very interesting results that came out of these interviews once we had analyzed them. It turned out that both the supporters and the club thought it was a deficient dialogue between both sides. There was also a lack of dialogue between the police and the club, and also a lack of dialogue between police and supporters. That power was of great meaning become clear in the results as the supporters wants one thing, the police one thing, the footballassociation wants one thing and the footballclub wants something else. There were signs of dissatisfaction with how the leadership in the footballclub are doing and also signs of how the police are doing in game events. Through these results, a model called ''the diamond model'' has been created. The idea is that the model should be a tool to facilitate the future work of the sporting activities of existing dialogue and contact between the parties involved.

 • 319.
  Emma, Nordin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hur anser sig lärare förvalta skolans uppdrag om strävan efter daglig fysisk aktivitet?: En studie om fyra lärares vardagliga arbetet med fysisk aktivitet i skolan i en kommun i sydvästra Sverige.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2003 tillkom strävansmålet att; ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på sin rolldå det kommer tillatt erbjuda eleverna fysisk aktivitet under dagen och hur deanser att deförvaltar detta uppdrag. Undersökningen är byggd på kvalitativa intervjuer med fyra lärare som alla arbetar inom samma kommun men på olika skolor. Resultatet av studien är att dessa lärare har vissa kunskaper om elevers rörelsebehov men att de inte alltid får tiden att räcka till. En möjlig orsak till detta kan vara att de gör fysisk aktivitet till något mer komplicerat än vad det egentligen behöver vara. 

 • 320.
  Emmy, Davidsson
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ericsson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Det komplexa mötet: Pedagogers berättelser om samverkan med nyanlända familjer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka rådande diskurser som visar sig i pedagogers berättelser om samverkan med nyanlända familjer samt att problematisera diskurserna i förhållande till förskolans verksamhet. Insamling av empiri har skett genom ostrukturerade intervjuer med fyra verksamma pedagoger i förskolan. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism och diskurspsykologi. Genom analys studeras de diskurser som pedagogerna använder sig av när de berättar om samverkan med nyanlända familjer. Studiens resultat synliggör fem olika teman samt diskurserna: språkets betydelse, pedagogens positionering och behovet av stöd. Resultatet visar även att pedagogerna beskriver samverkan med nyanlända som en problematik men att viljan för att samverkan ska fungera är stor. Genom resultat, analys och diskussion synliggörs didaktiska dilemman i samverkan med nyanlända familjer då berättelserna pekar mot att viljan att samverka finns men pedagoger och föräldrar behöver stöd i form av kompetensutveckling och språkstöd. 

 • 321.
  Engblom, Michaela
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tandrup, Emilie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ska vi språka?: – Om andraspråkselevers utveckling i den mångkulturella grundskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andraspråksinlärning är ett komplext område för både lärare ochelever. Kunskapsmål såväl som trivsel ska uppnås och för dettabehövs stöd och uppmuntran från alla inom skolans verksamhet.Syftet med det här examensarbetet var att kartlägga hur möten serut i den mångkulturella skolan. Detta har gjorts genom ensystematisk litteraturstudie där ett urval forskning omandraspråkselevers språkutveckling har studerats. Studiens resultatär indelat i sex olika kategorier: förberedelseklass, frånförberedelseklass till ordinarie klass, integrering av första- ochandraspråk, språkets betydelse för ämneskunskaper,modersmålsundervisning samt upplevelsen av att inte vara somalla andra. I den studerade forskningen beskrivs vikten av attstötta tvåspråkiga elevers språkutveckling på både första- ochandraspråket. Det är flera faktorer som spelar roll förandraspråkselevers trivsel så som lokaler, samhörighet ochpedagogiska insatser som utmanar eleverna samtidigt som destöttar. Framtida forskning och utbildning behövs inom ämnet föratt säkra framtidens andraspråkselevers positiva upplevelser iskolan.

 • 322.
  Engblom, Michaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tandrup, Emilie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Världen går ut på att skriva och prata: En studie om hur elever samtalar om språkanvändning i skolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkanvändning genomsyrar skolans verksamhet. Det finns forskning på läraresoch gymnasieelevers syn på språkanvändning i skolan men de yngre elevernasperspektiv saknas. Här vill vi bidra till forskning genom syftet: att undersöka eleversperspektiv på språkanvändning samt betydelsen av språk i en skolkontext. Dettaleder oss till studiens forskningsfråga: Hur samtalar elever i grundskolans tidigareår om språkanvändning i skolan?För att ta reda på detta har vi utfört sex fokusgruppssamtal med totalt 24 elever, påtvå skolor. Analysarbetet är inspirerat av en kvalitativ innehållsanalys som även ärpräglat av det sociokulturella perspektivet, där dialog och samspel har betydelse.Resultatet visar att eleverna anser att språk är det man talar och att det finnsvariationer i människors språkliga uttal. Variationerna beror, enligt eleverna, pådialekter och olika lands språk. Eleverna anser att språkanvändning är viktigt för attkunna delta i olika sociala sammanhang. De svårigheter eleverna lyfter angåendespråkanvändning är möten med andra då ett gemensamt språk saknas. Resultatetvisar däremot att eleverna vänder dessa svårigheter till möjligheter då de anser attderas utbildning och utveckling gagnas av olikheter samt genom att få lära avvarandra. Lärare kan genom att ta del av denna studie, få insikt i elevers positiva synpå språk och språkanvändning samt människors olikheter. Vår förhoppning är attlärare kan ta del av denna studie och planera sin undervisning så att fler språkintegreras. För framtida forskning hade vi gärna sett undersökningar omundervisning där elever stöttar varandra i språkutveckling genom språkanvändning.

 • 323.
  Engdahl, Emily
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Andersson, Emma
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Olsson, John
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Skolpersonals roll i arbetet mot våldsbejakande extremism: En kvalitativ studie om skolpersonals erfarenheter om våldsbejakande extremism i skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The violent extremism represents the greatest threat towards the society of today. The school does not have an explicit assignment in the crime prevention work against violent extremism. The school and education, are important factors in preventing children and young people from being involved in violent extremism. Because of this, the school staff has an important task. The aim of this study was to shed light on school staff need to relate to and manage violent extremism in school. This study is conducted by having a qualitative method with six semistructured interviews, where the empirical information is analysed with a qualitative analysis. Further, the theoretical starting point is the theory of health known as Sense of Coherence (SOC) and Job- demands- control-support-model (JDCS), as well as Norm-critical pedagogy. Three categories could be found from the analysis. The personnel are in need of reducing uncertainty, The personnel are in need of increased support and The personnel are in need of knowledge. The conclusion is that school staff are in need of reducing uncertainty about expressing themselves wrong and dare to engage in dialogue with students. School staff are also in need of increased support in the form of collaboration with actors, access to an action plan and more resources. The school staff is also in need of more knowledge about violent extremism, the democratic mission and what the law says. Finally, they need better information and guidelines on how to act when a student risks being involved in violent extremism.

 • 324.
  Engkvist, Thea
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Mika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Konflikt som fenomen i förskolan: En fenomenografisk studie om barns varierande uppfattningar av konflikter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fenomenografiska studie är att undersöka konflikt som fenomen på förskolan genom samtal med barn i åldrarna 3-5. Problematiken med tidigare forskning kring barn och konflikter är att fokus ofta ligger på att titta barn samt att testa barn för att bedöma deras beteendereaktioner. Denna studie ämnar gå direkt till källan - nämligen 3-5-åriga barns egna uppfattningar av konflikt baserat på intervjuer och utgår från forskningsfrågan: Vilka varierande uppfattningar av konflikt ger förskolebarnen uttryck för?

   

  Studien utgår från en fenomenografisk ansats, vilket innebär att varierande uppfattningar av konflikt som fenomen är av intresse. För att besvara syfte och forskningsfråga har intervjuer med barn i åldrarna 3-5 utförts.

   

  Resultatet visar, genom fyra beskrivningskategorier, att barnen uppger varierande uppfattningar av konflikt som innebär att det rör sig om oenighet i leksituationer eller kring material. Det framkommer även att det är individuellt vilket material som är betydelsefullt och därför skiljer sig uppfattningarna av vilka material som ger upphov till konflikt. Det framkommer även att barnen sårar varandra verbalt, genom exkludering och nedvärderande ord samt att det framkommer upplevelser av att lekar blir hårdhänta då regler inte följs, eller för att barn genom våld provocerar varandra.

 • 325.
  Engman, Gustav
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Skoglund, Daniel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nyanlända elever i ordinarie klass: en studie av hur lärare påverkas i sin undervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan har under de senaste åren tagit emot ett ökat antal nyanlända elever, det vill säga barn och ungdomar som nyligen invandrat till Sverige. Detta har inneburit nya förutsättningar för många av landets skolor och lärare.

  Vi har i vår studie undersökt några lärares syn på de utmaningar som uppstår med nyanlända elever i klassrummen och hur dessa hanteras. Datainsamlingen har gjorts genom intervjuer med lärarna vilka sedan analyserats genom en fenomenografisk metod.

  Resultatet har visat en varierande syn bland de intervjuade lärarna där vissa inte ansett sig behövt anpassa sin undervisning medan andra sett större behov av detta. Vilka anpassningar som gjorts har bland annat varit beroende av ämnet läraren undervisar i och tillgängliga resurser.

 • 326.
  Engman, Kim
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rex, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Att lära språk med alla sinnen: Lärares genomförande och de estetiska lärprocessernas betydelse för språkutveckling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 327.
  Ericsson, Claes
  Musikhögskolan i Malmö, Malmö, Sverige.
  Skolans musikundervisning som offentligt rum: En diskussion av Thomas Ziehes' begrepp i ljuset av en empirisk studie2001In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 5, p. 63-73Article in journal (Refereed)
 • 328.
  Ericsson, Claes
  Lunds Universitet.
  Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris: Undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstuderande i musik2006Book (Refereed)
 • 329.
  Ericsson, Claes
  Lunds Universitet.
  Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris: Undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstuderande i musik2006In: Resultatdialog 2006: Forskning inom utbildningsvetenskap, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2006, p. 64-70Chapter in book (Refereed)
 • 330.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Sverige.
  Lindgren, Monica
  Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Sverige.
  Arts Education in Swedish Teacher Training: What’s at Stake?2011In: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 36, no 8, p. 18-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish teacher education has undergone several reforms in recent decades aimed at incorporating teacher education into the university setting and strengthening the teaching profession. In view of earlier research that has shown how arts education in schools is ruled by dominant knowledge ideologies, the purpose of the project is to critically scrutinize current discourses related to arts learning and arts education in teacher education. The study is based on social constructionist theory and data were collected by various means, including 19 focus group interviews with teachers and students at 10 Swedish teacher education institutes.Our analysis shows that an academic discourse focusing on theory, reflection and textual production has pushed aside skills-based practice. A second discourse, characterized by subjectivity and relativism vis-à-vis the concept of quality, is also found in the material. Finally, a therapeutic discourse is articulated and legitimized based on an idea that student teachers should be emotionally balanced.

 • 331.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Högskolan Väst.
  En start för tänket, en bit på väg: Analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En start för tänket, en bit på väg beskriver och analyserar ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetiska lärprocesser. Några skolor i Värmland deltog under tre års tid i det så kallade pilotskoleprojektet, vars huvudsyfte var att ta fram modeller för hur en estetisk dimension skulle kunna genomsyra verksamheten i skolan. Boken har både ett teoretiskt och ett praktiskt anslag. Det teoretiska yttrar sig dels i en genomgång av forskningsläget i Sverige, dels i en diskussion av undersökningsdeltagarnas sätt att definiera en estetisk lärprocess och den kunskapsbildning som kommer till stånd i en sådan. Det praktiska yttrar sig i att de respektive skolornas konkreta arbete skildras. Förutom att boken kan betraktas som en utvärdering av arbetet och sålunda kan utgöra ett underlag för diskussion och reflektion vid de deltagande skolorna, kan den ses som en kunskapsbank för andra skolor som vill fördjupa arbetet med kultur och estetik. Den torde också med fördel kunna användas inom lärarutbildningar där dess dubbla fokus på teori och praktik svarar mot den målsättning som uttrycks i styrdokumenten. Författarna Claes Ericsson och Monica Lindgren har lång erfarenhet av såväl undervisning i estetiska uttrycksmedel i skola och lärarutbildning som av forskning kring kultur och estetik i skolan.

 • 332.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Inledning2011In: Perspektiv på populärmusik och skola / [ed] Claes Ericsson & Monica Lindgren, Lund: Studentlitteratur, 2011, p. 13-21Chapter in book (Refereed)
 • 333.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Kvalitet och kompetens i den pedagogiska musikverksamheten2012In: Musikvetenskap för förskolan / [ed] Bim Riddersporre & Johan Söderman, Stockholm: Natur och kultur, 2012, p. 53-54Chapter in book (Refereed)
 • 334.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik.
  Musikklassrummet i blickfånget: Vardagskultur, identitet, styrning och kunskapsbildning2010Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The point of departure of this study is an interest in discussing how the aesthetics of the market and the music culture of the pupils are expressed in music teaching in Swedish schools, and how these factors are transformed or whether any ideological dilemma arises when we strive to put the music culture of the pupils into practice in the everyday music teaching. In four previous projects with different foci, we have studied aesthetic activities in the school environment. Those studies were a source of inspiration for and a backdrop to this study.

  The theoretical framework consists of poststructuralist and social constructionist theory as well as theories of late modernity, while our methodological point of departure is a combination of continental and Anglo-Saxon approaches to discourse analysis, modified to suit our purposes.

  The empirical material consists of video recordings of classroom activities in secondary school settings in Sweden, and the data has been thoroughly analysed using analytical tools developed in accordance with our methodological approaches. Some important analytical concepts used here are identity, dominance, governance and knowledge formation.

  Our findings indicate that:

  - There are three different strategies for incorporating market aesthetics and the music culture of the pupils into everyday music teaching: learning about, reflecting on and putting into practice.

  - The only ideological dilemma occurred when the pupils´music culture was put into practice in everyday music teaching .The problem was that one of the teachers had what might be considered as an over-determined identity. He found it difficult to establish a balance between the need of the pupils for freedom of expression and the teachers’ opinions regarding what was appropriate in the school environment.

  - Music making activities in small groups was unsuccessful because the pupils were not yet good enough at the skills needed for composing music and playing together unsupervised.

  - Schools are "task-oriented" in a way that is counterproductive to creativity in music making.

  - Six different strategies of governance in the classrooms could be identified: through charisma and competence, through delegating responsibility, through making mantras of instructions and examination strategies, through creating solidarity or polarization, through disciplining the body and organisation of time and space and through ignoring problematic situations.

  - Popular music was presented as a canon similar to the canon of art music that is predominant in the teaching of music history at school.

 • 335.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, MonicaHögskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden.
  Perspektiv på populärmusik och skola2011Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  I dagens skola dominerar populärmusik som genre i musikundervisningen. Det kan röra sig om både obligatoriska och frivilliga utbildnings- och bildningsformer. På senare tid har även sociala medier etablerat sig som arena för undervisning och lärande med fokus på populärmusik. Boken bygger på de senaste årens musikpedagogiska forskning och syftar till att på ett lättillgängligt sätt förmedla en översiktlig bild såväl av den problematik som uppstår i mötet mellan populärmusik och skola, som den utvecklingspotential ett sådant möte har. Boken har en bred ingång med kapitel som ger uttryck för olika perspektiv:- identitets- och genusfrågor - standardiserade undervisningsformer i förhållande till kreativitet - populärmusik i kulturskolan - internet som konkurrent till traditionella utbildningsformer - kvalitet i undervisning - hiphop som arbetsområde i skolan - frågan om det är elevernas eller lärarnas populärmusik som behandlas i skolan. Boken riktar sig i första hand till studerande inom högre utbildning med fokus på musik, kultur, media och samhällsvetenskap, men också till verksamma lärare som är intresserade av att få ett grepp om populärmusikaliskt lärande.

 • 336.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
  The Conditions for the Establishment of an Ideological Dilemma: Antagonistic Discourses and Over-Determined Identity in School Music Teaching2011In: Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, ISSN 0159-6306, E-ISSN 1469-3739, Vol. 32, no 5, p. 713-728Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents an analysis of video documentation of music teaching in Swedish schools. The article is based on a larger research project, funded by The Swedish Research Council, the purpose of which has been to study how market aesthetics and students’ everyday culture are applied to the teaching of music. The introduction presents a background for the study's focus on music teaching in relation to issues of student influence. Next, the theoretical and methodological starting points are presented. With discourse psychological microanalysis as a point of departure, the ideological dilemma that has emerged in the analysis of the videos is then identified and discussed. In addition, the different types of subject positions contained in the studied discursive practice are problematized. The article concludes with a discussion of a number of factors that contribute to the establishment of ideological dilemmas in school practitioners of music education.

 • 337.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Lindgren, Monica
  Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Tiden går men formen består: Institutionella diskurser och frusna ideologier inom utbildningsväsendet2011In: Musik och kunskapsbildning: en festskrift till Bengt Olsson / [ed] Monica Lindgren, Anna Frisk, Ingemar Henningsson och Johan Öberg, Göteborg: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet , 2011, p. 57-62Chapter in book (Other academic)
 • 338.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
  Nilsson, Bo
  Högskolan Kristianstad.
  Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet: Ett ideologiskt dilemma? Identitet, dominans och kunskapsbildning i grundskolans musikundervisning2010In: Resultatdialog 2010: aktuell forskning om utbildning och lärande, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2010, p. 42-50Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  De senaste decennierna har successivt en medvetenhet och insikt om att skolan inte har monopol på kunskapsbildning växt fram. Skolan konkurrensutsätts i ständigt ökande utsträckning från andra kunskapsbildningsinstanser, exempelvis via sofistikerad informations- och kommunikationsteknologi, men även från institutioner som bildningsförbund och föreningar av olika slag. Detta tillsammans med en mera allmän tendens i samhället att nedmontera traditioner och auktoritetsförhållanden skapar möjlighet för elever att i högre utsträckning än tidigare ifrågasätta skolan med utgångspunkt i ett vetande som är tillägnat utanför skolan. En av de verksamheter som i hög grad berörs är den som bedrivs inom ramen för de så kallade estetiska ämnena. Detta för att barn och ungdomar har ett gediget kunnande och en distinkt preferens inom området, som de tillägnar sig i ofta informella lärsituationer i vardagslivet, parallellt med lärandet i skolan. Ett antagande är därvid att de estetiska ämnena kan uppfattas som ”mer än skolämnen”, vilket kan innebära en distorsion mellan skolans och elevernas förväntningar på dessa ämnen. Detta bekräftas av två av våra tidigare studier. Syftet med studien är: 1. Att undersöka vilka dominansförhållanden och identitetsförhandlingar som kommer till uttryck när elevers vardagskultur omsätts i skolan. 2. Att beskriva kunskapsbildningens karaktär i undervisningskontexter präglade av skilda strukturella förutsättningar, exempelvis sociala, kulturella, ekonomiska, utbildningsmässiga samt demografiska. Vid tre skolor, där skilda bakgrundsförutsättningar råder, kommer undervisningen i musik att dokumenteras med hjälp av videokamera. En undervisningsgrupp (år 9) vid varje skola kommer att väljas ut och följas kontinuerligt under ett läsår. Interaktionen mellan lärare och elever och mellan elever sinsemellan kommer att analyseras med avseende på verbal och visuell kommunikation. Resultaten kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett samhälls- och kulturteoretiskt perspektiv. Projektet är tänkt att löpa under tre år och ny kunskap bör kunna avsättas under 2009. Att studera makt- och dominansförhållanden i skolan får ses som angeläget. Dels kan det initiera till reflektion, vilket i en förlängning kan leda till förändring inom de pedagogiska praktikerna, dels är det ett led i kvalitetssäkringen av skolan. Att studera identitetsförhandling i mötet mellan elevers vardagskultur och skola är också betydelsefullt, eftersom skolans fostransuppdrag kan komma i konflikt med den strävan som finns att bejaka ungdomars identitetsbildning. Det är viktigt att dessa i systemet ingående motsättningar belyses, inte minst med avseende på genusproblematik. Att studera kunskapsbildningens karaktär i pedagogiska kontexter där bakgrundsförutsättningarna varierar, framstår också som angeläget. Sådan forskning kan ses som betydelsefull både för realiserandet av en likvärdig skola och som diskussionsunderlag vid utarbetande av olika typer av undervisningsreglerande texter. Forskningsspridningen kommer att ske på olika sätt. Rapporten ges ut i bokform, vilket ökar tillgängligheten. Resultaten kommer också att kommuniceras via seminarier på skolor och lärarutbildningar. Slutligen kommer resultaten att återföras till de i undersökningen deltagande skolorna, där lärarna kommer att beredas möjlighet till reflektion i diskussionsgrupper, exempelvis i anslutning till studiedagar

 • 339.
  Ericsson, Claes
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Lindgren, Monica
  Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
  Nilsson, Bo
  Kristianstad University.
  The Music Classroom in Focus: Everyday Culture, Identity, Governance and Knowledge Formation2010In: Nordic Research in Music Education, ISSN 0333-3760, Vol. 12, p. 101-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on a larger research project with the purpose to study how market aesthetics and student’s music culture are expressed in the Swedish music classroom. The empirical material consists of video observations of classroom activities in secondary school settings in Sweden. The theoretical framework consists of poststructuralist and social constructionist theory combined with theories of late modernity, while our methodological point of departure is discourse analysis. Some important analytical concepts are identity, dominance, governance and knowledge formation. Three different strategies for incorporating market aesthetics and students’ music culture into music education were identified: learning about, reflecting on and applying. An ideological dilemma occurred when the fostering mission of school was confronted with the will to meet the students’ demands for freedom of expression. The results of the project also suggest that standardised and regulated forms of activity were counterproductive to creativity in music making. Six different strategies of gentle governance in the music classroom were identified. Popular music was presented by the teachers in a way analogous to the canon of art music that is predominant in the teaching of music history at school.

 • 340.
  Ericsson, Fredric
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kollektivism eller individualism i skolan?: En läroplansanalys på LGY70, LPF94 och LGY112019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will address whether the school has gone from being a collectivist-oriented to anindividualist-oriented school. By studying the curricula LGY70, LPF94 and LGY11 for uppersecondary school and studying how the concept group expresses itself in the different curricula.The study is based on a qualitative concept analysis model by Walker and Avant's seven differentsteps to analyze concept. The term group will be explained and discussed in the paper to create anunderstanding of what a group is and its different definitions. After this, group theories will beaddressed in relation to the concept group, then this will be applied in relation to the curricula.In each curriculum I will give an overall history when the curricula came to be applied in society.This is done to better understand the time and spirit of the time. In each curriculum I will give anoverall history when the curricula came to be applied in society. This is done to better understandthe time and spirit of the time.What I have come up with is that the school has gone from being collectivist to individualistic.This is because the curricula change and are revised to create the conditions for an increasinglychanging society. This is a must for the school to prepare the students for an ever-changing society.Groups are not as important, but it is the individual and its growth and learning that have come intofocus. For each curriculum, more and more valid groups and group identities have been revisedaway.

 • 341.
  Ericsson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gunnarsson, Jessica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Matematik i förskolan: Ur pedagogers perspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a need to highlight, for example, preschool teachers and childcare workersperspective on mathematics, how they describe their work with mathematics in kindergarten.We have assumed a sociocultural perspective as a theoretical perspective, focusing oncommunication, human development and interaction. Semi-structured interviews wereconducted in a preschool where six people attended. The results show that participants havedifferent experiences of mathematics, however, all participants agree to work with math inpreschool is important. Participants agreed that there are no disadvantages for children withmath use in preschool. More than half of the participants expressed a desire for furtherknowledge of mathematics to the youngest children at the preschool. In addition, the resultsshow that there is a need for training that includes subject knowledge in mathematicsdidactics. The latter involves working with math to promote the younger children's learning.Furthermore, it appears in the result that the mathematical concepts used different amounts ofthe participants, as well as in various ways. For example, it appeared that mathematicalconcepts are used daily and in the form of counting, and the term forms with the correctwords.

 • 342.
  Eriksson, Caroline
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Bara börja jobba: Elevers beskrivningar av tal i bråkform2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 5 beskriver tal i bråkform, vilka eventuella missuppfattningar de har samt hur de beskriver användningen och nyttan av att kunna bråk. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med totalt åtta elever. Intervjuerna transkriberades och tolkades genom meningskoncentrering. För att bråk inte ska ses som en lista av ämneskunskaper som kan bockas av kategoriserades resultat utefter NCM och UFM:s kompetenser. Den empiriska studien visade att eleverna hade svårigheter i att beskriva användningen och nyttan av att kunna bråk. Det förhöll sig till vardagliga händelser som att dela på en pizza eller godis. Eleverna hade även många missuppfattningar inom bråk varav många beskrivs i internationell forskning. Missuppfattningar om tal i bråkform hade eleverna antingen med sig innan undervisningen om bråk startade eller så fick dem de på grund av undervisningen.

 • 343.
  Eriksson, Elin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Leijon, Marie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kommunikation är nyckeln till interaktion!: En kvalitativ studie om förkollärares resonemang kring kommunikation och interaktion mellan förskollärare och barn2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga hur interaktion mellan barn och förskollärare tar sig uttryck i förskollärares beskrivning av kommunikation i förskolan. Följande frågeställning har använts för att uppfylla studiens syfte: Hur beskriver förskollärare att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionismen med ett diskurspsykologiskt angreppssätt som analysmetod med tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering som analysverktyg. Studien har sin grund i sex semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare i förskolans kontext. Studiens resultat presenteras i fem teman: Vara lyhörd och möta barnen i stunden, Inte ta genvägar i språket med de yngre barnen, Barns behov av kommunikation, Mimiken stärker det verbala och Förskolläraren har det yttersta ansvaret. Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om hur de ska arbeta för att interaktioner ska ske i förskolan genom att vara närvarande och släppa allt som händer runtomkring. Resultatet visar även att användning av mimik som ett komplement till den verbala kommunikationen gör att barnen får en helhet. De känslor förskollärarna uttrycker via mimiken behöver stämma överens med det som de uttrycker verbalt. Slutsatsen är att förskollärarna behöver använda den verbala och den icke verbala kommunikationen som varandras komplement och att den ena inte ska utesluta den andra.

 • 344.
  Eriksson, Felicia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Månsson, Elinor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Teknikämnet är något för pojkar”: En kunskapsöversikt om genusskillnader i teknikundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Teknik blir allt viktigare i dagens samhälle och vi blir allt mer beroende av att den alltid måste fungera då nästan allt vi äger är beroende av tekniken. Detta medför att skolan måste rusta eleverna med rätt kompetens inom ämnet teknik. Syftet med studien är att ta reda på vad forskning säger om genusskillnader inom undervisningen i skolämnet teknik och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilka olika aspekter påverkar flickors och pojkars inställning till teknikundervisningen? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om flickors och pojkars inställning till ämnet teknik, vilka faktorer som påverkar hur elever tänker och upplever teknik samt vilken roll läraren har. Vårt resultat visar att flickor i grundskolan generellt sett är ointresserade och osäkra när det kommer till teknikämnet. Pojkar tar för sig och har bättre självförtroende än flickorna. Vidare forskning skulle kunna vara att studera hur lärare kan förändra teknikundervisningen så att flickor och pojkar har en mer jämn inställning till teknik. 

 • 345.
  Eriksson, Felicia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Månsson, Elinor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vem synliggörs i tekniken?: En läromedelsanalys av bilder i teknikläromedel för årskurs 4–6 ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flickorna i skolan har visat sig ha ett mindre intresse och engagemang till skolämnet teknik än pojkarna. Ute i samhället är det fler män än kvinnor som har yrken som har med teknik att göra och ser man på de gymnasieprogram vi har i Sverige som har en inriktning till teknik lyser flickorna med sin frånvaro. Normen vi har i Sverige pekar på att teknik tillhör männen/pojkarna. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur genus synliggörs i läromedelsböcker i teknik och forskningsfrågorna är: hur presenteras kvinnligt och manligt i bilder i teknikläromedel? På vilket sätt dementerar eller bekräftar bilderna i teknikläromedel normerna i samhället? För att besvara forskningsfrågorna har vi använt oss av en semiotisk analysmetod, genusperspektivet och socialkonstruktivismen. Vårt resultat visar att de bilder som finns i tre utvalda teknikläromedel till stor del bekräftar den norm som finns i samhället, teknik tillhör män. Männen får både större utrymme i teknikläromedelsböckerna och när kvinnor/flickor syns på bilderna är de inte i fokus eller utför sällan något tekniskt. Vidare forskning hade kunnat vara att skapa ett läromedel i teknik som går emot de normer som finns i samhället och ger flickor och kvinnor mer plats, så att båda könen får lika stort utrymme. Med utgångspunkt i detta hade det varit intressant att jämföra olika skolklasser som använder de läromedel som finns idag kontra med detta nya läromedel för att se om det påverkar eleverna och deras intresse till ämnet teknik.

 • 346.
  Eriksson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Walfridsson, Jasmine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Döm inte bara boken efter omslaget: - En aktionsforskningsstudie om elevers motiveringar av texter till läsning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med aktionsforskningen var att på längre sikt förbättra elevers läsutveckling genom att ta del av hur elever motiverar sina val av texter till läsning. Studien är genomförd i en årskurs 1 med 20 elever och i enårskurs 2 med 26 elever. Tidigare forskning visar på att elevers läsintresse har sjunkit vilket sågs som en problematik då det påverkade elevers läsförmåga. Därför är det viktigt att som lärare få syn på vad som tilltalar elever till läsning för att de ska uppleva en meningsfull läsning i skolan. Likaså att elever har tillgång till lämplig litteratur i sin omgivning som är anpassat efter varje elevs behov. Aktionerna genomfördes genom att eleverna valde texter från biblioteket där deras motiveringar diskuterades i mindre samtalsgrupper som dokumenterades genom videoinspelningar och ljudupptagningar. Elevernas motiveringar i helklass angående hur de väljer texter till läsning utmynnades i en gemensam tankekarta. Resultatet visade att elever använder flera strategier vid sina textval och att de i sammanhanget fick delge sina åsikter. Detta gjorde att de fick ta del av andras synsätt och strategier. Lärarna fick genom elevernas motiveringar syn på hur stöttning kan ske på ett meningsfullt sätt i undervisningen.

 • 347.
  Eriksson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Walfridsson, Jasmine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Faktorer som kan påverka elevens läsutveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vetenskapligaartiklar och avhandlingar genom att utgå ifrån vår problemformulering ochfrågeställning som innefattar faktorer som kan påverka elevens läsutvecklingsåsom skolmiljön, hemmiljön, samt vilken roll läraren bär för elevensläsutveckling. Metoden vi har använt oss av är sökningar i olika databaseroch granskat den data vi hittat utifrån olika kriterier för att avgöra om deskulle inkluderas i studien. Vi har kommit fram till att flera olika faktorerpåverkar elevernas läsutveckling och att de många gånger hör samman.Några av dessa faktorer som påverkar innefattar lärarens kunskaper inomspråkets struktur, hemmiljön med föräldrarnas engagemang och samsyntillsammans med skolan, skolmiljön, stöttning, samt undersökning av elevenskunskapsnivå inom läsningen för att varje enskild individ ska få möjlighetenatt utvecklas. En intressant aspekt för fortsatt forskning hade varit attstudera internationella och nationella skillnader inom området hemmiljönseffekt och föräldrarnas engagemang och påverkan kring barnens läsutveckling.

 • 348.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Education and Career Choices: How the School Can Support Young People to Develop Knowledge and Decision-making Skills2018In: Universal Journal of Educational Research, ISSN 2332-3205, E-ISSN 2332-3213, Vol. 6, no 9, p. 1900-1908Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Contemporary society is characterized by rapid changes in the labor market, increased flow of information, and more opportunities to make choices in relation to education and career. Previous research has demonstrated how many young people in school don't think they get the support they need to make such choices. The overall aim of this article is to contribute to more in-depth knowledge of what kind of support and knowledge young adults describe as important in order to be able to make informed choices. This knowledge might help school to better support young people in acquiring the knowledge, skills, and attitudes in relation to their education and career choices. The article is based on interviews with 25-year-old men and women. 23 interviews were conducted. In sum, the analysis indicates that guidance activities that aims to contribute to knowledge about the labor market, programs and courses and requirements for different education programs would probably be perceived as more fruitful by the young adults if they are organized in a combination of different levels, i.e. both as group activities (exhibitions, general information/discussion) and individual activities (personal information/discussion). Further, the authors demonstrate that roles and expectations between pupils, teachers and guidance counselors should be discussed and clarified.

 • 349.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Isaksson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Urbas, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM).
  Young people, higher education and choice: The lack of support from guidance counsellors and teachers2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a changing and complex world, young people are expected to make decisions and choices regarding their education and future. The purpose of this paper is to illustrate how guidance counsellors and teachers view their role in supporting students in these choices, and how young people regard the support they receive and have received during their years in school. The empirical data used in this paper is part of a larger study conducted in a municipality in Sweden. Interviews with teachers, guidance counsellors and young adults who live in or grew up in the municipality are presented and analysed in the paper. The empirical data also consists of surveys with students in their ninth year as well as students in their last year at school. The analysis is based on Pierre Bourdieu’s theory of field, capital and habitus. The analysis shows that there are differences in how the professionals and the young people view the support regarding education and the future. Young people feel that they have received little support from the school and want more guidance/help from teachers and guidance counsellors regarding their educational choices and their future. From the professionals’ side, there is an explicit fear of influencing the young and therefore they take a more passive approach. How to understand this fear and its consequences from a gender and class perspective is discussed in the conclusion of the paper.

 • 350.
  Eriksson, Karolin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Luts, Linda
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Medarbetarperspektiv på maktrelationer och deras koppling till hälsa: en studie bland anställda på en sluten behandlingsavdelning för unga män.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor är en förutsättning för arbetsmiljön och är därför också en förutsättning förarbetsplatshälsan. Detta är framförallt viktigt att ha i åtanke vid arbeten med människor ikomplexa situationer som har problem med till exempel droger, kriminalitet eller våld. Syftetmed föreliggande studie är att synliggöra medarbetarnas upplevelser av handlingsutrymme ochmaktrelationer i förhållande till sin arbetskontext på ett behandlingshem för unga män. Medfokus på tidigare erfarenheter utifrån ett sociokulturellt perspektiv är syftet även att belysarelationernas koppling till medarbetarnas hälsa. Tidigare forskning har visat att relationer ochpersonligheter har betydelse för intagna individers hälsa inom fängelsemiljöer, institutioner ochpsykiatriska behandlingskliniker (Wästerfors, 2009; dosReis och Davarya, 2008; Woodall, 2007).Det är dock inte helt självklart hur medarbetarna påverkas av relationerna i deras arbetskontext,något som därmed är viktigt och intressant att undersöka.Denna studie har en kvalitativ ansats som utgår från metodtriangulering med hjälp avfrågeformulär och intervjuer. Empirin består av tretton besvarade frågeformulär och tvådjupgående intervjuer som har analyserats genom kodning för att till slut svara på studiens syfte.Resultaten belyser vikten av flexibilitet för att kunna anpassa sig till en ombytlig arbetskontext,men också att stödet från och samarbetet med kollegorna påverkar relationen till de unga männen.Arbetsplatsens relationer påverkar makt och handlingsutrymme, vilka är individuella upplevelsersom ständigt förändras. Medarbetarnas makt och handlingsutrymme i förhållande till de ungamännen upplevs vara större i de situationer där kollegornas stöd och kompetens är närvarandeoch mindre då de unga männen vistas i grupp. Detta kan betraktas som en form av kollektivthandlingsutrymme där kollegorna delar gemensamma uppfattningar och upplevelser rörande ensituation, under förutsättningen att det finns tid och möjlighet till kommunikation mellankollegorna. Makt och handlingsutrymme i relationer och situationer på behandlingshemmetpåverkar upplevelsen av stöd och trygghet, något som i sin tur har betydelse för den upplevdahälsan. Karaktär och flexibilitet är egenskaper som enligt studien krävs av medarbetarna påbehandlingshemmet för att kunna utföra arbetet framgångsrikt. Förutsättningar som främjar relationsskapande främjar därför också medarbetarnas hälsa.

45678910 301 - 350 of 1418
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf