hh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2827
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bengtsson Lundin, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mjöberg, Sara
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att skapa nya vanor och beteenden: Hur motivation påverkar människan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskapen om motiverande faktorer som påverkar människor till att göra beteendeförändringar för att främja hälsa ökar kvaliteten i sjuksköterskans yrkesprofession. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar motivationen till livsstilsförändring. Studien genomfördes som en litteraturstudie där tolv vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. I resultatet angavs två olika teman som kan relateras till motivationsfaktorer. Temana var sociala och psykologiska faktorer. De mest framträdande drivkrafterna relaterat till motivationsfaktorer var det sociala stödet, känslan av välbefinnande och somatiska symptom. Barriärer som framkom var bristen på engagemang, ohälsa och okunskap. Individer upplevde att tack vare ett socialt stöd och känslan av välbefinnande kunde hinder för motivation lättare övervinnas. En ökad medvetenhet bland sjuksköterskor kring vikten av motivation i det hälsofrämjande arbetet bör eftersträvas. Sjuksköterskans roll kopplas ofta ihop med vårdandet av sjuka människor men det promotiva arbetet måste också uppmärksammas. Fortsatt forskning kring vilka motivationsfaktorer som är drivande hos individer som genomgår livsstilsförändringar är nödvändig. Vidare forskning krävs för att sjuksköterskan på bästa sätt skall kunna uppmuntra och stötta individer i deras strävan mot hälsosammare levnadsvanor. Det är viktigt att sjuksköterskan under utbildningen får kunskap om motivationsfaktorer.

 • 302.
  Bengtsson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Palmgren, Fredrik
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sjuksköterskors attityder till smärtbehandling av patienter med opioidmissbruk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Patients with an opioid addiction may be perceived to have a socially deviant behavior which may lead to social stigmatization. To see patients as socially deviant in healthcare can lead to that they receive worse care and treatment than what they are entitled to. Pain is a subjective experience, where the patient has an individual perception of his pain and can not be compared with another's experience of pain. The purpose of the study was to examine nurses' attitudes to pain treatment of patients with opioid addiction. A systematic literature review was conducted consisting of 11 scientific articles. The results culminated in three categories: Attitudes towards patients with opioid addiction, Attitudes to the subjective pain and attitudes associated with experience and lack of knowledge. The results showed that nurses have negative attitudes towards patients with opioid addiction. The nurses were aware that patients with a previous or current opioid addiction experienced pain needed a higher dose of pain medication, they were perceived nonetheless as they lied to get an increased dose of opioids. The study highlighted a lack of knowledge of nurses regarding addiction and dependence, which could lead to a judgment of patients with opioid addiction. For further studies there is a need to study how patients with opioid addiction experienced nurses' attitudes in the caring encounter. 

 • 303.
  Bengtsson, Margareta
  et al.
  Hallands Sjukhus, Halmstad.
  Kvarnhäll, Jennie
  Hallands Sjukhus, Halmstad.
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Svenska sjuksköterskors upplevelse av handledningsprocessen vid sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildning2011In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 31, no 4, p. 47-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A central part of the nursing profession is the supervision in clinical practice of nursing students and a consequence of this is that the nurse needs to be prepared and have sufficient knowledge to support student's learning process. The aim of this study was to gain a deeper understanding of nurses' experiences of the supervision of nursing students in clinical practice. Fifteen nurses with experience of being supervisor were interviewed and the data material was analyzed with a Grounded Theory approach. The results comprise a core category “supervision was perceived as developing and stimulation” and four categories; to have sufficient with time, to have a working co-operation, to have sufficient knowledge and to get confirmation. These categories formed a conceptual model explaining the nurse’s experiences of the process of supervision and their needs of time, co-operation, knowledge and confirmation if the supervision should be perceived as developing and stimulating. More research needs to be conducted to expand the perspective on how supervision education and opportunities for reflection during the clinical education contribute to the student's learning process.

 • 304.
  Bengtsson, Marika
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Zevenwacht, Annika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patienters upplevelser av att genomgå dagkirurgi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Day surgery as a form of treatment has increased to meet not only the necessary savings and efficiency in health care but also as part of a new research and development to aid the studies of surgical treatment. The short time that patients spend in hospital in connection with the day surgery procedure puts high demands on the quality of treatment of the patients about to undergo day surgery. The aim was to highlight the patients experience of undergoing day surgery. The method was a literature study in which 14 research articles were selected and analyzed. The results revealed three main themes, Patients’ perception of abandonment, Patients´ perception of lack of information leads to anxiety and Patients´ experience of trust. Many patients felt abandoned and unsecure. These feelings were rectified when the patient received individual information that they could easily understand.Furthermore, the results show that good initial treatment upon first meeting the patient from nurses who were responsible to patient needs and by offering support contributed to the patient's trust in healthcare system. Experiences are individual and are affected by not only life experiences but also by changes in society. Therefore, due to its importance, the day surgery patientcare should to a greater degree be highlighted in nurse education.

 • 305.
  Bengtsson, Mimmi
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersen, Johanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att leva med diabetes mellitus typ 2: Faktorer som påverkar individens upplevda livskvalité2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes är en av de stora folksjukdomarna ivärlden och cirka 300 000 personer i Sverige har diabetes mellitus typ 2. Tidigare forskningar har visat att olika diabetesrelaterade faktorer påverkar den upplevda livskvalitén negativt. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som påverkar den upplevda livskvalitén hos indi- vider med diabetes mellitus typ 2. Identifierade faktorer var bland annat egenvård, utbildning, komplikationer, depression, biverkningar samt behandlingar. Resultatet visade att egenvård och utbildning i sjukdomshantering hade en stark po- sitiv inverkan på livskvalitén. Studien visade också att det kan vara hälsovådligt om en individ med diabetes typ 2 drabbas av depressionssym- tom då det kan minska individens följsamhet i sin behandling vilket kan leda till svåra komplikat- ioner. Även hypo- och hyperglykemi visade sig ha en negativ inverkan på livskvalitén. Inade- kvata blodglukosvärden kan leda till mikro- och makrovaskulära komplikationer. Sjuksköterskan behöver besitta kunskaper kring hur dessa sjuk- domsrelaterade faktorer påverkar individen för att kunna hjälpa till att förbättra dennes livskvalité.

 • 306.
  Bengtsson, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Petersson, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  MAXIMAL STYRKA I ENBENSKNÄBÖJ KORRELERAR MED ACCELERATIONS KAPACITET OCH AGILITY2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Strong correlations have been found between strength in the two leg squat exercise and sprint performance in various distances but not in sprint performance in agility. In studies the most common way to test squat strength is on two legs.

  The purpose in this study was to investigate the correlation between maximal strength in a bulgarian split squat in a smith machine and speed in various sprint distances and agility.

  The test group were 19 men (age 23,9 ± 2,5 ) with regular experience in intermittent team sports. Sprint tests at 5, 10 and 20 meter and the zigzag agility test were performed. The bulgarian split squat was performed in a smith machine with the barbell on the shoulders to a depth of 110 degrees between tibia and femur.

  The results show significant correlation between maximal strength in the bulgarian split squat and sprint capacity in the 5 and 10 meter sprint test as well as the agility test. Maximal strength relative to bodyweight showed significant correlation with the 5 and 20 meter sprint as well as the agility test. The zigzag agility test also showed strong correlation between all distances in the sprint tests.

  Our conclusions based on the results are that the bulgarian split squat puts big demands on balance, stability and coordination and is therefore a specific movement towards sprints that include changes of direction. The maximum strength in a split squat is a good predictor for sprint capacity in sprints. Implementing one leg exercises in the strength and conditioning routine can be good for athletes in intermittent sports to improve the sports specific sprint capacity.

 • 307.
  Bengtsson, Pernilla
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Cederlöf, Åsa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjuksköterskans attityd: till patienter med suicidalt beteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health care nurse can meet patients with suicidal behavior which may seem stressful and evoke strong feelings for the nurse. There can also be a fear and uncertainty within nurses to patients with suicidal behavior that can lead to those nurses ignoring the suicidal patients. The purpose with the literature study was to illustrate the nurses’ attitude to patients with a suicidal behavior. The literature study was carried out by 5 qualitative and 10 quantitative articles, which were reviewed. It showed two categories, the judgmental attitude and the allowable attitude. The result showed that experience, age, education, psychiatric consultation and the actual mood of the nurse had significance for the attitude. It also showed that when the nurse had an allowable attitude the nursing became more positive which made the patients feel more cared for. When the nursing became negative it depended on that the nurse had a distance attitude or judgmental attitude. This could lead to that the patients recovery took a longer time. Several studies showed that the nurses who didn't have experience of working with patients with suicidal behavior had a more judgmental attitude compared to nurses with more experience. Further research of differences in male nurses’ and female nurses’ attitudes towards patients with suicidal behavior are needed, which is not showed in this study.

 • 308.
  Bengtsson, Rebecka
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Thidemansen, Mona
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Erfarenheter av palliativ vård ur ett patientperspektiv.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The experience of palliative care have been studied, but mainly from a next of kin and nursing perspective and little has been devoted to study the patient perspectives of the care offered. The purpose of this study was to illustrate experiences of palliative care from a patient perspective. Fourteen scientific articles were selected for review, analysis and processing in order to answer the present study purpose. The processing resulted in five categories, experiences of; communication, information, treatment, accessibility and place of care. Patients’ in need of palliative care experienced the communication as satisfactory. Deficiency in communication between care professions and the patient was experienced as negative. The nurse was perceived as a source of information and knowledge. Lack in given information experienced to result in decreased self-determination. The nurse treatment and availability affected the experience of care. The place of palliative care was at hospital, in hospice or at home and one common denominator was that all sites created safety for the patients. Nurses will during their careers face patients in need of palliative care. The nurses need a foundation to stand on in the meeting with the patient and it requires that the basic education includes mandatory education about palliative care. Greater cooperation between health professions and an ongoing research may help improve patients' experiences and quality of life in palliative care.

 • 309.
  Bengtsson, Veronika
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lindälv, Lisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Olsson, Katarina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Skolsköterskors uppfattningar av att kommunicera hälsa med elever i årskurs fyra2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Healthiness in childhood gives conditions for a healthy life as an adult. The schools organisation and environment creates unique possibilities for health promotional work aimed at children. The school nurse plays an important role through the regular health visits performed during the school years. To meet children of different ages raises demands on the school nurses ability to communicate and mediate health messages. Health Promotion Model is used as a theoretical frame for the study. The aim of the study was to describe school nurses perceptions of communicating health with pupils in the fourth grade. The study was carried out as a qualitative study with an inductive approach. Six interviews with school nurses were held and the material was analysed with a phenomenografic method. The result of the study describes the school nurses perceptions of health communication with pupils in the fourth grade as a complex task. Three descriptive categories emerged; The relations has significance for health communication, The school nurse has a supporting role in helping the pupil to communicate its own health and The competence of the school nurse has significance for a good health communication. The categories are bound together by the word trust. The result of the study can be used within the school nurses own profession to create a wider understanding of health communication with pupils in the fourth grade. There is a need for further research regarding the pupils perceptions of health communication and also regarding the obstacles that the nurses describes. Research to develop three part communication between child-school nurse-parent is also of importance.

 • 310.
  Bengtsson, Viktor
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Pettersson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Musikintervention: Att använda musik för att lindra smärta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pain in all its dimensions is a state of ill health as well as a problem that affects the entire life-world of the individual. At the same time, music is something that all individuals have a subjective experience of what it means and how the body and mind are affected by its rhythm, harmony and melody. Therefore the study aimed to investigate how music as an intervention was perceived as a relief in pain. A literature study was used as method, where 11 scientific articles of both qualitative and quantitative approach was reviewed. The result was divided by code words and placed under the different pain dimensions. The result demonstrated that the music affected the individual's experience of pain in all of the dimensions. The physiological dimension, which focused on the physiological causes of the pain appeared most strongly influenced by the music intervention. Weakest influence the music had on the socio-cultural dimension, which focused largely on how the pain was manifested in the surroundings of the individual. The results also revealed that the most important thing for music intervention to be perceived as reliving in pain was that the piece of music was sufficiently appreciated by the individual.

 • 311.
  Bennedsen, Svetlana
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Boklund, Linda
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Törnkvist, Mikaela
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet - Erfarenhet av e-hälsa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aging population is increasing in several countries in the world, which leads to an increase in people with a dementia disease. There is a development work to improve homecare so that the dementia can live at home. For carers who live with a dementia, life changes and the new change can become very demanding, leading to a mental and physical strain. Today, various e-health-based solutions are offered in care. The solutions are presented as a complement to traditional hospital care, when care can be conducted at home. The purpose of the study was to describe the carers experiences of e-health in connection with homecare for a dementia. The study was conducted as an integrative literature study, which gives a deeper understanding of a particular phenomenon in health care. The literature study results are based on 16 scientific articles. The analysis revealed five themes: Improved quality of life, emotional support, increased knowledge, simpler everyday life and technical challenges. EHealth proves to have a positive impact on quality of life, the carers felt safer and found a better balance for working in everyday life. Carers also described that ehealth was an effective way of gaining new knowledge and that it was convenient because they saved resources and energy compared to a visit to a clinic. Although technical challenges arose, the close carers were pleased with e-health-based solutions.

 • 312.
  Bennefors, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Bergström, Debbie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Mötet efter suicidförsöket: Sjuksköterskans kunskapsbehov vid bemötande av patienter som försökt begå suicid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The encounter with suicidal patients can occur in different departments depending ontheir need for somatic health care after suicide attempts. There is a need for broaderinterdisciplinary collaboration and knowledge about the encounter and care ofsuicidal patients as low experience in this area can create a risk of poor understandingand treatment of this patient. The nurses’ ignorance and fear to meet these patientsimpede adequate care. The aim was to highlight what knowledge nurses need to carefor patients in somatic departments who have survived suicide attempts. A literaturereview was used as method and included five qualitative and four quantitative articlesthat resulted in two themes and six categories. The first theme Approach in care ofpatients after attempted suicide had the subcategories: radiate hope and empathy;reflect on ones own attitudes, barriers and professional role; understand theimportance of good communication. The second theme Individualized holistic carefor prevention of further suicide attempts had the subcategories: see the whole person;identify risk factors and stressors; find resources for the will to live. The result can bethe implemented in clinical practice to provide nurses with greater knowledge andunderstanding of treatment, personalized guidance, patient safety and the preventionof further suicide attempts. There is an obvious need for updated guidelines,suggestions for continuing aftercare and further research on how suicidal patientsshould be treated in health care.

 • 313.
  Benoni, Anna Clara
  et al.
  Research and Development Department, Halmstad Central Hospital, Halmstad, Sweden.
  Bremander, Ann
  Department of Orthopedics, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Nilsdotter, Anna
  Department of Orthopedics, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Patient-reported outcome after rheumatoid arthritis-related surgery in the lower extremities: A report from the Swedish National Register of Rheuma Surgery (RAKIR)2012In: Acta Orthopaedica, ISSN 1745-3674, E-ISSN 1745-3682, Vol. 83, no 2, p. 179-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND PURPOSE: Although decreasing with the development of effective pharmacological regimes, joint surgery has improved the function and quality of life of patients with rheumatoid arthritis (RA). Few studies have assessed patient-reported outcomes after RA surgery to the lower extremities. Here we report patient-relevant outcome after RA-related surgery based on the first data from the Swedish National Register of Rheuma Surgery (RAKIR).

  PATIENTS AND METHODS: 258 RA patients (212 women) who had joint surgery performed at the Department of Orthopaedics, Spenshult Hospital between September 2007 and June 2009 were included. Mean age at surgery was 64 (20-86) years. The patients completed the SF-36 and HAQ questionnaires preoperatively and 6 months postoperatively, and 165 patients completed them after 12 months.

  RESULTS: Improvement was seen as early as at 6 months. At 12 months, 165 patients (141 women)-including hip (n = 15), knee (n = 27), foot (n = 102), and ankle (n = 21) patients-reported statistically significant improvements from preoperatively to 12 months postoperatively in HAQ (mean change: -0.11) and SF-36 subscales physical function (11), role physical (12), bodily pain (13), social functioning (6.4), and role emotional (9.4). Hip and knee patients reported the greatest improvements.

  INTERPRETATION: Orthopedic RA-related surgery of the lower extremities has a strong effect on pain and physical function. Improvement is evident as early as 6 months postoperatively and remains after 12 months. Copyright © 2011 Nordic Orthopaedic Federation.

 • 314.
  Benson, Therese
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dannberg, Marie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stenberg, Petra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Värdet av handledning för sjuksköterskan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskans arbete innebär att vårda svårt sjuka patienter, se till varje individs behov samt fungera väl i relation till anhöriga, kollegor och andra yrkeskategorier. I denna krävande arbetsmiljö, där det ofta är stressigt och många etiska och moraliska frågor uppstår, kan det kännas övermäktigt. Ett behov av handledning finns. Syftet med studien var att belysa värdet av handledning för sjuksköterskor. Studien genomfördes som en litteraturstudie och den baseras på 13 vetenskapliga artiklar som granskats och bearbetats. Resultatet redovisas i följande huvudrubriker: värdet av struktur som skapas vid handledning, värdet av handledning för gruppen och värdet av handledning för enskilda sjuksköterskan. Det gemensamma resultatet var att handledningen innebar en stärkt individuell yrkesprofession samt en ökad kompetens, vilket medförde en större känsla av tillfredställelse och ökad kontroll i arbetet. Även på det personliga planet medförde handledningen förbättrad självkänsla och ökat självförtroende. Handledningen gav även deltagarna en starkare gruppsammanhållning och ett förbättrat samarbete. Gemenskapen ökade sinsemellan och deltagarna vågade därmed dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper och känslor. Tack vare trygghet i handledningsprocessen så skapades det en känsla av sammanhang. Vårdverksamheter bör säkerställa att handledning genomförs kontinuerligt och fortsatta studier bör genomföras för att belysa handledningens effekter för sjuksköterskan.

 • 315.
  Bensvik, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Leuchovius, Richard
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att främja fysisk aktivitet hos inaktiva barn i åldrarna 9-13 år: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children spend an increasing amount of time on sedentary activities. A project aimed at children in need of increasing their physical activity level was therefore initiated to prevent overweight and obesity, but also to increase children's involvement in agility and togetherness. Aim: To highlight a physical activity project aimed at children between the ages of 9-13, from the perspectives of the adults. Method: Seven semi-structured interviews were conducted with people involved in the project. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. Results: The analysis resulted in two main categories: “Children and adults in a physical activity project ” and “To be leaders in an activity promotion project”. The informants described the project as an open and prestige less activity which created feelings of togetherness in the children and strengthened and increased their self-esteem. The children's attitude towards physical activity also showed increased pleasure and joyness for being physically active and agile. The results show the importance of custom-made projects for sedentary children. Conclusion: A custom-made physical activity project amenable for sedentary children where they can be themselves, and develop with other children and adults, creates an increased joy for physical activity and being agile.

 • 316.
  Berg, Alexandra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Karlsson, Natalie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Dödshjälp eller livshjälp?: Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nurses’ role in the palliative care is to promote autonomy, quality of life and relieve suffering. Palliative sedation is a treatment method that aims to reduce unbearable suffering, but leads to a reduced level of consciousness and limitation of autonomy which the nurse contributes to. The aim of the study was to examine nurses' experiences of palliative sedation. The study was conducted as a general literature study, guided by content analysis based on an inductive approach. The results of the literature study reveals that nurses’ experience an ambivalence in the participation of palliative sedation. Nurses' experience ethical dilemmas when the desire to do what seems best for the patient, is inadequate to depriving patient autonomy and fear of hastening death. Guidelines nor the knowledge of palliative sedation are seen enough to provide nurses’ with comfort in their work with palliative sedation. An establishment of regulations and national guidelines are therefor of value to promote good care on equal terms.

 • 317.
  Berg, Marie
  et al.
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Erlandsson, Lena-Karin
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Sparud-Lundin, Carina
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Breastfeeding and its impact on daily life in women with type 1 diabetes during the first six months after childbirth: a prospective cohort study2012In: International Breastfeeding Journal, ISSN 1746-4358, E-ISSN 1746-4358, Vol. 7, article id 20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: For mothers with diabetes, breastfeeding is a great challenge due to their struggle with potentially unstable blood glucose levels. This paper explores breastfeeding attitudes and impact of breastfeeding on the daily life of mothers with type 1 diabetes compared with non-diabetic mothers.Methods: We performed a prospective cohort study of 108 mothers with type 1 diabetes and a reference group of 104 mothers in the west of Sweden. Data were collected through medical records and structured telephone interviews at 2 and 6 months after childbirth.Results: Women in both the diabetes group and the reference group had high levels of confidence (84% and 93% respectively) in their breastfeeding capacity before childbirth, and 90% assessed breastfeeding as a positive and an important experience during the six months of follow-up. About 80% assessed breastfeeding as influencing daily life 'very much' or 'quite a lot' at 2 months as did 60% at 6 months, with no difference between the groups. In mothers with diabetes, the impact of breastfeeding on the priority of other duties decreased over time, as did feelings of time pressure and negative effects on patterns of sleep. Compared to the reference group, mothers with diabetes at 6 months remained more affected by disruptions in daily life and they felt more worried about their health both at 2 and 6 months after childbirth. For the reference group mothers' sensitivity to unexpected disruptions in daily routines decreased between 2 and 6 months after childbirth, and they expressed a greater need to organize their time than mothers with diabetes.Conclusion: Mothers with diabetes type 1 express more worry for own health and are more sensitive to distruptions. To balance their everyday life and to reduce the risk of stress and illhealth they are therefor, compared to other mothers, likely to need additional professional and peer support. © 2012 Berg et al.; licensee BioMed Central Ltd.

 • 318.
  Bergdahl, Johan
  et al.
  Centre for Pharmacoepidemiology, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Jarnbring, Fredrik
  Department of Oral and Maxillofacial Surgery Solna, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Ehrenstein, Vera
  Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.
  Gammelager, Henrik
  Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.
  Granath, Fredrik
  Centre for Pharmacoepidemiology, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kieler, Helle
  Centre for Pharmacoepidemiology, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Svensson, Madeleine
  Centre for Pharmacoepidemiology, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Tell, Grethe S.
  Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Lagerros, Ylva Trolle
  Centre for Pharmacoepidemiology, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Evaluation of an algorithm ascertaining cases of osteonecrosis of the jaw in the Swedish National Patient Register2013In: Clinical Epidemiology, ISSN 1179-1349, E-ISSN 1179-1349, Vol. 5, no 1, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Osteonecrosis of the jaw (ONJ) is a medical condition associated with antiresorptive drugs, among others, used to treat osteoporosis and bone metastasis. Currently, there is no consensus regarding the definition of ONJ, and no ONJ-specific International Classification of Diseases-10 code exists. Therefore, register-based studies of this condition may be troublesome.

  Purpose: To evaluate an algorithm ascertaining ONJ cases in an attempt to facilitate future assessments of ONJ in clinical and epidemiological studies.

  Methods: By means of the Patient Register and the Prescribed Drug Register, we identified all postmenopausal female residents in Sweden from 2005 through 2009. To identify potential cases of ONJ, we employed an algorithm including the following conditions: periapical abscess with sinus, inflammatory conditions of jaws, alveolitis of jaws, idiopathic aseptic necrosis of bone, osteonecrosis due to drugs, osteonecrosis due to previous trauma, other secondary osteonecrosis, other osteonecrosis, and unspecified osteonecrosis. Women seen at departments of oral and maxillofacial surgery, with at least one of the conditions, were classified as potential cases of ONJ. Conditions in anatomic sites other than the jaw were excluded. Validation was performed through medical record review. Case confirmation was based on the ONJ definition by the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. The algorithm was evaluated by positive predictive values (PPVs) stratified by diagnosis.

  Results: For the 87 potential cases identified through our algorithm, the medical records were obtained for 83. The overall PPV was 18% (95% confidence interval (CI) 10%–28%). The highest PPV was observed in osteonecrosis due to drugs (83%, 95% CI 36%–100%). Several diagnoses had a PPV of 0 or were not used at all (periapical abscess with sinus, alveolitis of jaws, idiopathic aseptic necrosis of bone, osteonecrosis due to previous trauma, other secondary osteonecrosis, other osteonecrosis, and unspecified osteonecrosis).

  Conclusion: It was possible to ascertain cases of ONJ from the Swedish registers using this algorithm; however, the PPV was low. Thus, further refinements of the algorithm are necessary. © 2013 Bergdahl et al, publisher and licensee Dove Medical Press Ltd.

 • 319.
  Bergenblad, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Validation study of a portable accelerometer to measure muscular power output: Correlation between the Beast Sensor and the linear encoder MuscleLab2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: The ability to produce a high power output can be the deciding factor in determining which athlete wins or loses in a sporting event. Power output can be measured in an exercise like the squat or bench press. The use of a force plate, or a force plate paired with a linear position transducer is considered the gold standard when measuring power output in an exercise like the squat or bench press. Linear position transducers or linear encoders have also been considered valid methods. Power output can also be measured by accelerometers.

  Purpose: The purpose of this study was to test the concurrent validity of the accelerometer Beast Sensor by measuring average power in explosive squatting and bench pressing at 40 % and 80 % of one repetition maximum (1RM). The linear encoder MuscleLab was used as criterion.

  Methods: 17 test subjects, five women and 12 men (average age 28 years) were recruited. Fifteen of the subjects completed two test sessions. The first session determined their 1RM. The second session took place 7-14 days later and measured average power output during two sets of three repetitions at 40 % and 80 % of the subjects 1RM in explosive squats and bench presses. The average power output of the repetitions was measured simultaneously by Beast Sensor and MuscleLab. For the Beast Sensor to be considered valid, a correlation coefficient of 0.9 or higher needed to be reached.

  Results: Beast Sensor demonstrated high or very high correlations with MuscleLab for average power output of explosive squats at 40 % of 1RM (rs = 0.91), and for explosive bench presses at 40 % (rs = 0.86) and 80 % of 1RM (rs = 0.74). However, for explosive squats at 80 % of 1RM, the correlation was low (rs = 0.42). All correlations were statistically significant with p-values of < 0.01. Beast Sensor was considered valid for squats at 40 % of 1RM, but neither at 80 % of 1RM in squats, nor at 40 % or 80 % of 1RM in bench presses.

  Conclusion: Beast Sensor showed high or very high correlations with the criterion MuscleLab in three of the four assessed data variables. Only the correlation for average power output of the explosive squats at 40 % of the subject’s 1RM reached the required correlation coefficient of 0.9 or higher for the Beast Sensor to be considered valid. Except for at 40 % of 1RM in squats, Beast Sensor missed a substantial amount of repetitions. Further studies examining the reliability of the Beast Sensor are therefore needed. 

 • 320.
  Berger, Beatrice
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Sandra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patienters upplevelser av att behandlas med medicinsk cannabis vid kronisk smärta: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chronic pain is a widespread issue and conventional analgesic treatment is insufficient for many patients. Medical cannabis (MC) is discussed today as a pain management alternative but more research is recommended in the field to determine the risks associated with short-term and long-term treatment. The aim of this literature-based study was to explore patient´s experiences of MC as an analgesic treatment in chronic pain. An inductive approach was chosen, of which three articles with a qualitative approach, seven articles with a quantitative approach and a mixed-method article were included in the result. An analysis of the content was conducted and themes with associated subthemes were designed. The result presents different aspects that affect the experience of MC as a treatment. Stigmatization related to MC was found to occur from both the surrounding sphere and healthcare staff. Reduced pain-intensity, increased quality of life and reduction of other drugs were reported. The literature study shows that nurses should acquire knowledge about the drug as well as the experience of it, in order to respond to and inform patients who request this treatment for chronic pain. Nurses also need to be aware of the potential risks of the drug with, for example, adverse effects and risk of further abuse, and work proactively to avoid this. 

 • 321.
  Berggren, Anette
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jansson, Eliana
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjöstrand, Charlotta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En komplex vardag: Att leva med tvångssyndrom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som ca 2 % av världens befolkning lever med och som visar sig som tvångstankar eller tvångstankar och tvångshandlingar. Den ångest som ligger bakom tvångssyndromet lindras med hjälp av tvångshandlingar. Då sjuksköterskan i sitt yrke kommer att träffa personer med tvångssyndrom är det viktigt med förståelse om hur vardagen ser ut för personer med tvångssyndrom och hur de upplever sitt syndrom.

  I denna litteraturstudie, vars syfte var att öka sjuksköterskans kunskaper kring de komplexa situationer som kan uppstå vid omvårdnaden av personer med tvångssyndrom genom att belysa erfarenheter av den levda vardagen hos personer med tvångssyndrom, har 12 artiklar varav 4 kvalitativa och 8 kvantitativa systematiskt granskats och analyserats.

  Resultatet visar att personer med tvångssyndrom lever med en låg livskvalitet i förhållande till personer utan tvångssyndrom. En försämrad livskvalitet påverkar personens vardagliga liv genom att negativt påverka relationer, arbete och utbildning.

  För att ytterligare öka förståelsen för personer med tvångssyndrom rekommenderas ytterligare kvalitativ forskning om personers upplevelser. Att nå ut till sjuksköterskestudenter och verksamma sjuksköterskor med resultatet av ny forskning är av stor vikt. Temadagar om psykisk ohälsa under utbildningen samt på arbetsplatser kan öka förståelsen inom ämnet.

 • 322.
  Berggren, Annie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fehrm, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Skapa en vardag med en främling: närståendes upplevelser av vardagen när en familjemedlem drabbats av stroke2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Up to 30,000 people annually suffers primary stroke. Due to an older population and enlarged incidence of illness, sickness are increasingly tending to affect family and close relatives. Stroke incidence generally results in impairments which also may affect relatives’ everyday life and lived world. The purpose of this study was to illuminate the experiences of close relatives of everyday life by the time a family member suffered stroke. The study was conducted as a literature review in which twelve articles formed the result. The result showed that stroke incidence was seen as a trauma and chaos of existential meaning. The incidence was seen to have many negative effects on family functioning such as unwanted roles and unfair expectations. High stress in relationships evoked feelings of alienation. Family focused nursing might be a tool of scientific support to capture the whole family and kindred health and alleviate unnecessary suffering. Further research on information sharing and long-term psychological follow-up could help family to process the trauma.

 • 323. Berggren, Ulf
  et al.
  Hägglin, Catharina
  Hallberg, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Psychological and Quality of Life Aspects of Edentulousness and Treatment with Dental Implants2005In: The osseointegration book: from calvarium to calcaneus, Berlin: Quintessence Publishing , 2005, p. 157-172Chapter in book (Refereed)
 • 324.
  Bergholtz, Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vilson, Paulina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patienters upplevelse av livskvalitet vid palliativ vård i hemmet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increased number of patients choose to end their life in home environments, with support from palliative efforts from home care services. Since quality of life is an important goal in palliative care, knowledge of the nurse regarding which factors that affect the quality of life in the patients is important. The aim was to through a literature study explore what affected the patient´s experience of quality of life in conjunction with palliative care in the home environment. The result was from ten scientific articles, whereof two qualitative articles, seven quantitative articles and one with mixed method, which resulted in two main categories: Physical and psychological symptoms and psychosocial factors. The result showed that if both physical and psychological symptoms were alleviated, the patient´s quality of life increased. The result also deals with how the nurse in the palliative care can give the patient relevant information, support, security and hope, which also increases the quality of life. By as a nurse be able to give the patient time, both security and quality of life were increased. Something that emerged in the result was that a large proportion of patients suffered from depression, further research is needed for the development of easy-use-screening instruments. Nurses need continuous competence development in palliative care, to be able to develop new skills for the ability to take relevant care measures to be able to increase the perceived quality of life in the patients in the palliative phase.

 • 325.
  Bergholtz, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kalajdzic, Bianca
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Oro hos den perioperativa patienten: Bakomliggande faktorer och anestesisjuksköterskans åtgärder2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Omvårdnadsforskningen har visat att en majoritet av de perioperativa patienterna upplever oro som är direkt kopplad till anestesi och kirurgiska ingrepp. Syftet med denna litteraturstudie var att genom integrativ metod beskriva vad som oroar patienten i samband med anestesi samt att beskriva vad anestesisjuksköterskan kan göra för att lindra den perioperativa oron. I studien ingick 11 artiklar och under granskningen framkommer två tema som ligger till grund för resultatet: Faktorer som skapar oro samt Anestesisjuksköterskans möjligheter att minska oro. Resultatet kan komma att vara till nytta för anestesisjuksköterskan för att bättre kunna bemöta oro hos den perioperativa patienten och ge en god omvårdnad. Något som främjar patientens delaktighet, patientsäkerheten och som i förlängningen kan leda till kortare vårdtider.

 • 326.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Haraldsson, Caisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Högt tryck på hälsan: En metasyntes om hur glaukom påverkar livet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Glaucoma is a progressive chronic disease that slowly decreases visual perception. In order to optimize and individualize the care to people living with glaucoma, the ophthalmic nurse needs to understand the impact glaucoma has on daily life. The aim of this metha-synthesis is to present a synthesis of current research concerning experiences of living with glaucoma. The results of this metha-synthesis indicates that the feelings and experiences of living with glaucoma are coherent internationally. Glaucoma has both an emotional impact and an effect of the perceived autonomy. The treatment and regularly contacts with healthcare providers disturbs daily life. In order to improve the perceived health, persons with glaucoma need knowledge, how to cope with the different dimensions of the disease and the treatment. If the ophthalmic nurse, more efficiently could identify the areas in need of care, health promoted, check-up intervals prolonged, and the costs of healthcare reduced. Further research is needed concerning what persons living with glaucoma would prefer the healthcare to focus on, as well as the socioeconomic impact of their preferences.

 • 327.
  Berglund, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Granville-Self, Anette
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet i bemötandet av patienter på en vårdcentral2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health literacy is the patient's cognitive ability to understand and apply health information. According to Henderson's nursing theory the nurse should understand and assist the patient who does not have sufficient motivation, knowledge or strength to independently achieve health. The aim of this study was to identify the district nurses' attitude to health literacy in their treatment of patients at a medical centre. The study was a qualitative interview study with an inductive approach. Five district nurses from three medical centres were interviewed using an interview guide based on semi-structured questions. A qualitative content analysis was performed and revealed the following theme; the district nurse encouraged patient participation through an approachable and committed approach to health literacy. Three categories were identified; strive for trust, adapt to the patient and encourage empowerment. The district nurses described that they strived to create insight and motivation to encourage them to participate in their own health care. None of the district nurses in this pilot study were familiar with the term health literacy. Despite this, they described that they understood that their patients had differing abilities in understanding and applying information. This pilot study offers a basis for a full-scale study of district nurses application of health literacy, customized to Swedish health care system. 

 • 328. Berglund, Marika
  et al.
  Jönsson, Ulrika
  Distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I takt med den ökande invandringen till Sverige möter distriktssköterskor allt oftare icke-svensktalande patienter, som söker hjälp i triaget på vårdcentraler. För att kunna gör en medicinsk bedömning och avgöra vårdnivå behöver det finnas en fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten. Distriktssköterskan behöver dessutom kunna förmedla information bland annat i form av egenvårdsråd till dessa patienter. Syfte: Att undersöka distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral. Metod: Studien är en intervjustudie baserad på tolv intervjuer. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman . Resultat: I resultatet framkom två kategorier: En utmanande kommunikation och Att kunna kommunicera på andra sätt. Distriktssköterskor berättade att de upplevde osäkerhet och oro för att missa en allvarlig åkomma på grund av språksvårigheter. De uttryckte även att bristen på tid utgjorde ett hinder i kommunikationen. Dessutom uppgavs ett antal olika kulturella faktorer som försvårade kommunikationen med icke-svensktalande. Distriktssköterskorna använde sig av uppfinningsrikedom och fantasi för att kunna kommunicera. De tog även hjälp av anhöriga som tolkade eller professionella tolkar.  Konklusion: Att kommunicera med icke-svensktalande vid triage är en utmaning för distriktssköterskor och kräver att distriktssköterskorna kan kommunicera på andra sätt. Ökade resurser i form av tid och lättare tillgång till tolk hade kunnat underlätta för distriktssköterskor som möter dessa patienter. Utbildning i transkulturell, kulturanpassad omvårdnad på grund- och specialistutbildningar inom omvårdnad skulle kunna öka förståelsen och kunskapen och därigenom leda till bättre förutsättningar för kommunikation.   

 • 329.
  Berglöf, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kadin Klausner, Cecilia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  1177 Telefonrådgivning vid ögontillstånd - Ur ett sjuksköterskeperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Bergman, Cilie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lorentsson, Kajsa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gåvan till liv: upplevelser av att donera en njure2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ge bort en del av sig själv för att förbättra livet för en annan människa, är att ge gåvan till liv. Levande njurdonatorers upplevelser kommer ofta i skymundan eftersom studier ofta fokuserat på mottagarens upple-velse av njurtransplantationen. Donationen beskrivs med både positiva och negativa upplevelser. De negati-va upplevelserna förknippas med fysiska och psykiska komplikationer efter donationen. De positiva upplevel-serna beskrivs som ökad livskvalitet och glädje inför att hjälpa en människa till ett bättre liv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva levande donatorers upp-levelser av att donera en njure från beslutsfattandet till tiden efter donationen. Studien genomfördes som en lit-teraturstudie, där 13 artiklar granskades och analysera-des. Resultatet visar att det finns flera faktorer, såsom oro inför mottagarens situation och oro inför sin egen framtid som påverkar donatorernas beslutsfattande. Det framkom även att både fysiska och psykiska upplevelser förekommer efter donationen. De fysiska upplevelserna var framförallt smärta, illamående samt ömhet och obe-hag runt operationssåret. Donatorns psykiska upplevel-ser efter donationen var vanligen oro inför mottagarens tillfrisknande, stress, depression samt nedstämdhet. Överlag upplevde donatorerna donationen positivt och var nöjda med sitt beslut. Mer forskning kring levande njurdonatorers upplevelser kan bidra till att sjuksköters-kor lättare kan stödja donatorer i donationsprocessen samt att blivande donatorer kan få en inblick i hur dona-tionen upplevs.

 • 331.
  Bergman, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Emmelie, Johansson
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Intensivvårdssjuksköterskans smärtbedömning av en medvetslös patient2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning beskriver ofta att de under vistelsen upplevt smärta, vilket kan ge traumatiska minnen lång tid efter. Patienten är i regel ventilatorbehandlad och har en fluktuerande medvetandegrad eller är medvetslösa. Vid medvetslöshet har patienten inte förmåga att uttrycka sig verbalt utan andra sätt att tolka och bedöma smärta ska då användas. Syftet med denna studie var att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan evidensbaserat bedömer smärta hos en medvetslös intensivvårdspatient. En deskriptiv kvalitativ studie genomfördes. Fokusgruppsintervju med tre intensivvårdssjuksköterskor utfördes på en intensivvårdsavdelning i Västra Sverige och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intensivvårdssjuksköterskorna observerade och bedömde patientens ansikts-, kroppsliga- och fysiologiska uttryck. Teamet runt patienten och information av närstående ansågs viktiga vid smärtbedömning. Smärtanamnes och dokumentation var andra faktorer som gav förutsättning för bedömning. Avsaknad av bedömningsinstrument, tidspress och personalbrist utgjorde hinder för smärtbedömning. Bedömningen ansågs vara individuell beroende på erfarenhet, intuition, personlig tolkning och utvärdering efter smärtlindring. Implementering av smärtbedömningsinstrument kan leda till kontinuerlig och strukturerad bedömning.

 • 332.
  Bergman, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Algotsson, Marcus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Effekten av 6 veckor unilaterala knäböj, med eller utan isokinetiskt motstånd, på power och sprinttid på is hos manliga ishockeyspelare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ice-hockey are physically demanding. To be able to perform during a game it is required thatthe players have a high maximum leg strength and power. A bilateral squat is a valid and widespread exercise for improving muscle strength and power in the legs. Even more specific forice-hockey is the unilateral squat. During an isokinetic movement the velocity is pre-set andtherefore constant, while the force can be altered during the movement. Most isokineticsystems have been designed for unilateral training, but in terms of isokinetic multi-jointexercises, such as the squat, there seems to be no research until this day.The purpose of this study was to examine the effect of six weeks unilateral strength training(squat), either through traditional or isokinetic training, on power-output and 17.3 m sprinttime on ice among male junior ice-hockey players.20 elite male ice-hockey players, 18-19 years of age, was randomly divided in two differenttraining groups. One group (QG) did isokinetic unilateral squats in 1080 Quantum, with anangle of 110o degrees in the knee joint. The other group (SG) did traditional unilateral squatsin a Smith-machine, also with an angle of 110o degrees in the knee joint. The period oftraining was set to six weeks. Both groups participated in pre- and post-tests consisting ofsprint on ice and peak power in unilateral and bilateral jump squats.A significant improvement was seen with QG in peak power performed on both legs(p=0,004). SG had a significant improvement in unilateral squat performed on the right leg(p=0,018). A tendency to significant improvement was seen with QG in the ice-sprint(p=0,059).Isokinetic unilateral squat in a Smith-machine with a concentric velocity set to 0,2m/sec andan eccentric velocity set to 4,0m/sec with a maximum force is an effective exercise toimprove power-output on two legs, perhaps also to improve sprint ability on ice, among icehockeyplayers. It is difficult to draw conclusion about the results from this study whetherisokinetic unilateral squats is an effective method to improve the power compared totraditional unilateral squats in a Smith-machine with maximum speed.

 • 333.
  Bergman, Louize
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Carlsson, Jessica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Äldre personers upplevelse av att leva ensamma efter förlust av partner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förlora en partner är en dominerande händelse hos äldre och att bli ensam efter förlust av partner förändrar livet radikalt. Personer som efterlämnats behöver all hjälp och stöd de kan få för att hantera sin sorg och anpassa sig till den nya situationen som änka eller änkling. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelse av att leva ensam efter förlust av partner. Resultatet baseras på 17 vetenskapliga artiklar och analysen resulterade i två kategorier: känslor och tankaroch livsförändringar. I resultatet framkom att personer som blivit ensamma efter förlust av partner kunde uppleva ångest, oro, tomhet och meningslöshet. I studien framkom även upplevelser av att ha förlorat sin identitet och att känna sig ensam bland vänner och familj och en känsla av utanförskap i samband med gruppaktiviteter. Förlusten kunde öka risken för ohälsa men för en del individer innebar förlusten ett ökat välbefinnande. Därför är det viktigt att sjuksköterskan sätter sig in i varje unik individs situation för att kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad och stödja individen i att leva ensam efter förlusten av en partner. Med förändrade sociala roller och relationer kommer det i framtiden behövas ny forskning då upplevelsen av att leva ensam efter förlust av partner sannolikt kommer att förändrats.

 • 334.
  Bergman, Stefan
  Research & development centre Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Co-Ordinating Care: The Role of the General Practitioner2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, no Suppl. 3, p. A20-A20Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The general practitioner (GP) has a unique role in the care of people with rheumatic disorders. The main possibilities lie within early detection of the rheumatic disease and knowledge in how to diagnose and treat common co-morbidities. The GP could also be a link between specialised rheumatology care and paramedical resources in primary care. There are however great differences in how care is organised in different countries and thus how the possibilities within primary care are utilised. Lessons could be learned from how GPs work in collaboration with rheumatologists and other caregivers in different settings, with the patients' best in focus.

 • 335.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital, Oskarström, Sweden.
  Management of musculoskeletal pain2007In: Baillière's Best Practice & Research: Clinical Rheumatology, ISSN 1521-6942, E-ISSN 1532-1770, Vol. 21, no 1, p. 153-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Chronic musculoskeletal pain is a major public health problem affecting about one third of the adult population. Pain is often present without any specific findings in the musculoskeletal system and a strictly biomedical approach could be inadequate. A biopsychosocial model could give a better understanding of symptoms and new targets for management. Identification of risk factors for chronicity is important for prevention and early intervention. The cornerstones in management of chronic non-specific, and often widespread, musculoskeletal pain are non-pharmacological. Physical exercise and cognitive behavioral therapy, ideally in combination, are first line treatments in e.g. chronic low back pain and fibromyalgia. Analgesics are useful when there is a specific nociceptive component, but are often of limited usefulness in non-specific or chronic widespread pain (including fibromyalgia). Antidepressants and anticonvulsants could be of value in some patients but there is a need for more knowledge in order to give general recommendations.

 • 336.
  Bergman, Stefan
  Research and development centre Spenshult, Oskarström, Sweden & Dept. of Clinical Sciences Lund, Section of Rheumatology, Lund University, Lund, Sweden.
  Number of Painful Regions and their Distribution Predicts Outcome of Pain in the General Population2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, Suppl. 3, p. A98-A98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Pain reported by a mannequin or predefined figure with body regions is important in evaluation of pain impact and development in general practice. Such reports are also of importance in classification of pain as being regional or widespread, as part of for example the 1990 ACR criteria for fibromyalgia. New proposed criteria for fibromyalgia have however omitted the evaluation of how painful regions are distributed and only focus on the number of regions.

  Objectives: The aim was to study if the number of painful regions and their distribution (regional or widespread) independently predicted chronic widespread pain in a 12 year follow up of a cohort from the general population.

  Methods: Within the Epipain-project a cohort of 2425 subjects from the general population in south Sweden answered a postal survey on pain and health. The questionnaire included a pain mannequin with 18 predefined regions. The number of regions was calculated and their distribution was analyzed with regard to ACR 1990 criteria for chronic widespread pain (CWP). Subjects were classified as having no chronic pain, chronic regional pain (CRP) or CWP. The survey was repeated after 3, 8 and 12 years. Odds ratios (Ors) for the independent variables pain distribution (NCP, CRP or CWP) and number of painful regions (0-18) with regard to report of CWP at follow up were analyzed with multiple logistic regression.

  Results: Report of CWP vs. NCP at 3, 8 and 12 year follow was independently predicted by both pain distribution and the number of painful regions. ORs for subjects with CWP at baseline were 6.3 (95% CI 2.3-17.2), 5.0 (95% CI 1.9-13.3), and 4.0 (95% CI 1.6-9.7) at respectively follow up. Corresponding ORs for number of painful regions at baseline were 1.4 (1.3-1.6), 1.4 (1.2-1.5), and 1.3 (1.2-1.4).

  Conclusions: Both the number of painful regions and their distribution (widespread or not) independently contributed to the prognosis for reporting chronic widespread pain in a 12 year follow up of pain development in the general population. This added prognostic value of pain distribution should be considered in evaluation of pain mannequins in general practice.

 • 337.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Psychosocial aspects of chronic widespread pain and fibromyalgia2005In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 27, no 12, p. 675-683Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To study the impact on health status as measured by SF-36 in groups of subjects having chronic musculoskeletal pain with different degree of generalization: No chronic pain (NCP), chronic regional pain (CRP), chronic widespread pain (CWP), CWP with a stricter 'Manchester' definition (CWP-M), and clinically defined fibromyalgia (FM). The study also examines the association between psychosocial and lifestyle background variables, and these pain-groups.

  METHOD: A cross-sectional study with a postal survey to 3928 subjects, constituting a representative sample of the adult general population, followed by clinical examination in a selected group of subjects with CWP. CWP and FM were diagnosed according to ACR 1990 fibromyalgia criteria. Health status was measured by SF-36 Health Survey.

  RESULTS: Patients with CWP, CWP-M, and FM were found to present with more severe impairment of health status than the other two population groups. Several psychosocial factors, such as belonging to a lower socio-economic group, being an immigrant, living in a compromised housing area, having lower educational level, experiencing lower social support and having a family history of chronic pain, were associated with the populations with CWP and FM.

  CONCLUSIONS: The spectrum of impact on health and association to background variables, with respect to a stricter definition of CWP, indicates that these factors are important to attend to in the understanding and management of CWP and FM.

  © 2005 Taylor & Francis Group Ltd.

 • 338.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital, Oskarström, Sweden.
  Public health perspective - how to improve the musculoskeletal health of the population2007In: Baillière's Best Practice & Research: Clinical Rheumatology, ISSN 1521-6942, E-ISSN 1532-1770, Vol. 21, no 1, p. 191-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Musculoskeletal disorders are the most common cause of long-term sick leave in several western countries and individuals with chronic musculoskeletal pain score very low on health status measurements. Musculoskeletal health is multidimensional and is best understood from a biopsychosocial perspective. Body structure and function interacts with personal and environmental factors, affecting the ability to perform activities and participate in society. Interventions aimed at the whole population must attend to the underlying causes of musculoskeletal disorders and promote a healthy lifestyle. Safe environments and activities could reduce the risk of traumatic events and also make participation possible for those with a disability. Public beliefs about musculoskeletal symptoms and consequences need to be changed in order to minimise fear and avoidance, which, together with other psychosocial factors, could lead to chronicity. Public awareness and identification of those at risk for the development of musculoskeletal problems could lead to early and properly timed management.

 • 339.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Spenshult Research and Development Center, Halmstad, Sweden.
  Bremander, Ann
  Spenshult Research and Development Center, Halmstad, Sweden.
  Lifestyle factors were seldom discussed with patients visiting a rheumatology clinic2013In: Arthritis and Rheumatism, ISSN 0004-3591, E-ISSN 1529-0131, Vol. 65, no Special issue, Supplement 10, p. S982-S983, Meeting Abstract: 2307Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/Purpose: There is increasing evidence that lifestyle factors are of importance for outcome of rheumatic diseases, and lifestyle interventions should be a natural part of management.

  The aim was to study if lifestyle factors (diet, physical activity, smoking and alcohol use) were discussed with patients on a regular visit to a specialized rheumatology clinic.

  Methods: A questionnaire was distributed to 318 patients visiting an outpatient clinic, and 223 (70%) responded. The questionnaire assessed if lifestyle factors (diet, physical activity, smoking and alcohol use) were discussed at the visit. If not, it also assessed if the patients themselves felt that this discussion would have been desirable.

  Results: The questionnaire was answered by 69 (31%) men and 154 (69%) women, and 69% were younger than 65 years. Diet was more frequently discussed with men (14.7% vs. 4.8%) although more women (11.6% vs 4.4%) would have desired it to be discussed. 83% of the patients did not consider that it was needed to discuss at all. Physical activity was discussed with 28% of the patients, without any significant difference between men and women. Only 8% of those not having this discussion thought that they needed it. Smoking was discussed with 15%, without any significant difference between men and women. Alcohol use was discussed with more men than women (15.9% vs. 4.0%). Of those not having this discussion 3% of the women but none of the men thought that they needed it.

  Conclusion: Although recommended as part of management, lifestyle factors are seldom discussed with the patients, and this discussion is not actively thought for by the patients. Lifestyle factors are more frequently discussed with men although women would have desired to have this discussion to a higher extent. There is a need for health care to actively take the initiative and discuss lifestyle as part of regular care.

 • 340.
  Bergman, Stefan
  et al.
  FoU Spenshult, Halmstad, Sweden; The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden & Lund University, Lund, Sweden.
  Bremander, Ann
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine. FoU Spenshult, Halmstad, Sweden & Lund University, Lund, Sweden.
  Bergman, Anna-Carin
  Sannarpsgymnasiet, Halmstad, Sweden.
  Brorsson, Sofia
  Health and Welfare, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Chronic Widespread Pain in Adolescents Is Highly Associated to Stress and Anxiety2015In: Arthritis & Rheumatology, ISSN 2326-5191, E-ISSN 2326-5205, Vol. 67, no Suppl. S10, article id 917Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/Purpose: Chronic widespread pain (CWP), one of the hallmarks of fibromyalgia, is not uncommon in adolescents and it has previously been shown that adolescents with pain often become young adults with pain. CWP often co-varies with anxiety, depression, and stress symptoms in adults, but the knowledge regarding this is small in youth and young adults.

  The aim was to study the associations between CWP, anxiety, depression and stress in adolescents attending first year of high school.

  Methods: A computerized questionnaire to 296 adolescents attending Swedish high school, with validated questions regarding presence and distribution of pain (Epipain mannequin), stress symptoms (ELO question), anxiety and depression (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS), and health related quality of life (HRQL as measured by EQ5D). Pain was considered chronic when persistent for more than three months, and the subgroup CWP was defined according to the 1990 ACR criteria for fibromyalgia. Statistical analyses in SPSS v21 with comparison of means by Student’s t-test and proportions by chi2-test or Fischer’s exact test.

  Results: 257 (87%) out of 296 eligible students, mean (SD) age 16.1 (0.7) and 65.8% girls, responded to the questionnaire.  Prevalence of chronic pain was 20.8% and that of the subgroup CWP was 4.7%, without any gender differences (boys 18.2% vs girls 22.2%; p=0.224, and 3.4% vs 5.4%; p=0.692). High level (4 or 5 on a 5 point scale) of stress symptoms were less common in boys (16.0% vs 28.2%; p=0.015), as was possible or probable anxiety (17.1% vs 44.4%; p<0.001), but not depression (10.3% vs 12.5%; p=0.764). Students with high level of stress reported CWP five times more often than those with less stress (30.4% vs 5.8%; p=0.001). Students with probable anxiety reported CWP ten times more often than students with no anxiety (17.6% vs 1.8%; p=0.001), and CWP was also more common, but not statistically significant, in students with probable depression (20.0% vs 3.1%; p=0.163). Those reporting CWP had significantly lower HRQL (0.58 vs 0.87; p=0.038) than students with no chronic pain.

  Conclusion: The high prevalence of chronic pain and the strong associations between CWP and reports of stress and anxiety in adolescents highlights that a multifactorial background to chronic pain must be considered early in life. An apparent lower score in EQ5D also indicates that the presence of CWP has an marked impact on HRQL also in adolescents.

 • 341.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden & University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden & RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden.
  Haglund, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden.
  Aili, Katarina
  RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden & Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Olsson, Cecilia
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Bremander, Ann
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Lund University, Lund, Sweden & RandD centre Spenshult, Halmstad, Sweden.
  Chronic widespread pain, sleep problems and pressure pain thresholds in a population sample2018In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 7, no 2, p. 1645-1646Article in journal (Refereed)
 • 342.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Primary Care Centre Hertig Knut, Halmstad, Sweden.
  Herrström, Per
  Högström, K.
  Petersson, Ingemar F.
  Svensson, Björn
  Jacobsson, Lennart T.
  Chronic musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographic associations in a Swedish population study2001In: Journal of Rheumatology, ISSN 0315-162X, E-ISSN 1499-2752, Vol. 28, no 6, p. 1369-1377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To estimate the prevalence of chronic regional and widespread musculoskeletal pain in a sample of the general adult population and study the association to age, sex, socioeconomic class, immigration, and housing area.

  METHODS: A cross sectional survey with a postal questionnaire to 3928 inhabitants on the west coast of Sweden.

  RESULTS: The age and sex adjusted prevalence of chronic regional pain (CRP) was 23.9% and chronic widespread pain (CWP) 11.4% among 2425 subjects who responded to the complete questionnaire. Odds ratio (OR) for CWP showed a systematic increasing gradient with age and was highest in the age group 59-74 yrs (OR 6.36, 95% CI 3.85-10.50) vs age group 20-34 yrs. CWP was also associated with female sex (OR 1.91, 95% CI 1.41-2.61), being an immigrant (OR 1.83, 95% CI 1.22-2.77), living in a socially compromised housing area (OR 3.05, 95% CI 1.48-6.27), and being an assistant nonmanual lower level employee (OR 1.92, 95% CI 1.09-3.38) or manual worker (OR 2.72, 95% CI 1.65-4.49) vs being an intermediate/higher nonmanual employee. OR for CRP showed a systematic increasing gradient with age and was highest in the age group 59-74 yrs (OR 2.22, 95% CI 1.62-3.05) vs age group 20-34 yrs. CRP was also associated with being a manual worker (OR 1.63, 95% CI 1.19-2.23) vs being an intermediate/higher nonmanual employee.

  CONCLUSION: Chronic musculoskeletal pain is common in the general population. Sociodemographic variables were overall more frequently and strongly associated with CWP than with CRP, which indicates different pathophysiology in the development or preservation of pain in the 2 groups.

 • 343.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Primary Care Centre Hertig Knut, Halmstad, Sweden.
  Herrström, Per
  Jacobsson, Lennart T
  Petersson, Ingemar F
  Chronic widespread pain: a three year followup of pain distribution and risk factors2002In: Journal of Rheumatology, ISSN 0315-162X, E-ISSN 1499-2752, Vol. 29, no 4, p. 818-825Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To describe the change of pain reports over time in 3 cohorts derived from the general population: (1) no chronic pain (NCP; n = 1156); (2) chronic regional pain (CRP; n = 502); and (3) chronic widespread pain (CWP; n = 242). To identify risk factors that predict the development or persistence of chronic widespread pain.

  METHODS: A 3-year followup from 1995 to 1998 with postal questionnaire to 2425 subjects of both sexes aged 20-74 years on the west coast of Sweden.

  RESULTS: At followup, a larger proportion of subjects with initial CRP compared to initial NCP reported CWP (16.4 and 2.2%, respectively; p < 0.001). The majority of subjects (56.9%) who primarily reported CWP remained in that group at followup, but 26.8% had changed status to CRP and 16.3% to NCP. The number of painful regions (7-12 vs 0 regions) reported at baseline was the strongest predictor for the development of CWP with an odds ratio (OR) of 12.13 (95% CI 4.47-32.88). The development of CWP was also predicted by higher age (OR = 3.13, 95% CI 1.47-6.69, age-group 59-74 years vs age-group 20-34 years), and a family history of chronic pain (OR = 1.87, 95% CI 1.14-3.07). A habit of drinking alcohol weekly (OR = 0.42, 95% CI 0.21-0.85) compared to the habit of never or seldom drinking alcohol was protective, as well as having personal social support (OR = 0.49, 95% CI 0.28-0.85). The persistence of CWP was predicted by the number of painful regions (13-18 vs 1-6 regions) at baseline (OR = 7.56, 95% CI 2.17-26.30), and being an immigrant (OR = 3.22, 95% CI 1.33-7.77).

  CONCLUSION: Although the overall prevalence of CWP was stable over a 3-year period there was a considerable variation on an individual basis. This variability in expressing CWP was moderately predicted by a combination of risk factors, the most important being the number of painful regions at baseline. Future research will need to show how useful the identified factors are in clinical practice and whether intervention aimed at changing these factors will improve pain outcome. 

 • 344.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Jacobsson, Lennart T.H.
  Herrström, Per
  Petersson, Ingemar F.
  Health status as measured by SF‐36 reflects changes and predicts outcome in chronic musculoskeletal pain: a 3‐year follow up study in the general population2004In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 108, no 1-2, p. 115-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The SF-36 is a well-validated health status instrument measuring eight different health concepts. One aim of this study was to compare health status as measured by SF-36 in subjects from the general population with no chronic pain (NCP), chronic regional pain (CRP), and chronic widespread pain (CWP). A second aim was to assess if SF-36 could reflect changes in pain status over time. A third aim was to study if health status at baseline, measured by SF-36, could predict pain status 3 years later. The study was designed as a 3-year follow up with a postal questionnaire, including the SF-36 health survey, to 2357 subjects from the general population aged 20-74 years. The results were controlled for age, sex, co-morbidity, and socio-economic status. At baseline, all eight health concepts of SF-36 discriminated between subgroups with NCP, CRP and CWP. Changes in SF-36 over the 3-year follow up time coincided with improvement or deterioration of pain status. Baseline SF-36 scores predicted pain outcome 3 years later. These results support that both physical and mental aspects of health status as measured by SF-36 are affected by the burden of musculoskeletal pain, are sensitive to changes in pain status, and also predict the further development of pain. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 345.
  Bergman, Stefan
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden & Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Symeonidou, Sofia
  Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Andersson, Maria L.
  Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Söderlin, Maria K.
  Research & Development Center, Spenshult Rheumatology Hospital, Oskarström, Sweden.
  Alcohol consumption is associated with lower self-reported disease activity and better health-related quality of life in female rheumatoid arthritis patients in Sweden: data from BARFOT, a multicenter study on early RA2013In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 14, p. Article 218-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Earlier studies have found a positive effect of alcohol consumption, with a reduced disease activity in rheumatoid arthritis (RA). The aim of this study was to assess alcohol consumption and its association with disease activity and health related quality of life (HRQL) in Swedish RA patients.

  METHODS: Between 1992 and 2005, 2,800 adult patients were included in the BARFOT study of early RA in Sweden. In 2010 a self-completion postal questionnaire was sent to all 2,102 prevalent patients in the BARFOT study enquiring about disease severity, HRQL, and lifestyle factors. Alcohol consumption was assessed using the validated AUDIT-C questionnaire.

  RESULTS: A total of 1,238 out of 1,460 patients answering the questionnaire had data on alcohol consumption: 11% were non-drinkers, 67% had a non-hazardous drinking, and 21% were classified as hazardous drinkers. Women who drank alcohol reported lower disease activity and better HRQL, but there were no association between alcohol consumption and disease activity in men. For current smokers, alcohol use was only associated with fewer patient-reported swollen joints. The outcome was not affected by kind of alcohol consumed.

  CONCLUSIONS: There was an association between alcohol consumption and both lower self-reported disease activity and higher HRQL in female, but not in male, RA patients. © 2013 Bergman et al.; licensee BioMed Central Ltd.

 • 346.
  Bergqvist, Mathias
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Comparison of ground reaction force and knee angle between parkour precision landing and traditional landing2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background. Parkour is a sport which has developed its own landing technique, precision landing (PL), which has shown to reduce vertical ground reaction forces (vGRF) in comparison to a more traditional landing (TL). However previous studies lacks control for intra group knee flexion between the TL and PL techniques. Aim. The aim of this study was to analyse the biomechanical differences between a parkour precision landing with a traditional landing in four knee flexion groups (Stiff landing (SL), 25-50o, 50-75o and 75-100o), comparing vGRF, time to peak force and average rate of force development (avgRFD) between both landing techniques within each group as well as between the groups. Method. 42 participants were recruited to participate in a single session of a randomized, experimental study. Participants were randomly placed into one of four groups and performed a practice session of the two different landing techniques at the knee flexion angle given. All participants performed 5 approved landings with a TL technique and thereafter 5 approved landing using PL. Results. A significant increase of vGRF was found with TL compared to PL within all groups (p ≤ 0.05). Reduced time to peak force and increased avgRFD was found in TL compared to PL across all groups (p = 0.01) with the exception of 25-50o (p = 0.27 for time to peak force and p = 0.73 for avgRFD). Conclusion. The results of current study shows that PL reduces vGRF, time to peak force and avgRFD compared to TL in recreationally trained individuals. The results varied when compared between knee flexion groups, however results shows that 50-75o seems to be the more optimal range of knee flexion in terms of reducing ground reaction forces.

 • 347.
  Bergqvist, Mathias
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS).
  Hip strength in Swedish soldiers: A correlation study between gluteus medius muscle strength and development of valgus during 2000 meter run with external load2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Spenshult Hospital for Rheumatic diseases, Oskarström, Sweden & Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Andrey, A-M
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Bottner, L.
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Nylander, Maria
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Persson, G.
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Petersson, E.
  Swedish Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital for Rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Patient-Initiated Research in Rheumatic Diseases in Sweden – Dignity, Identity and Quality of Life in Focus When Patients Set the Research Agenda2014In: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 12, no 3, p. 194-197Article in journal (Refereed)
 • 349.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Rheumatology unit, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden & R&D-Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Bagge, Jan
  The Sweden Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Åkerhielm, Caroline
  The Sweden Rheumatism Association, Stockholm, Sweden.
  Bergman, Stefan
  R&D-Centre, Spenshult, Oskarström, Sweden.
  Dignity, Identity and Quality of Life – In Focus when Patients Set the Research Agenda2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, no Suppl. 3, p. A776-A776Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The rheumatic diseases are usually long lasting and affect the daily life in form of pain, stiffness and fatigue. Patients' perceptions of their illness and its consequences differ to some extent from the established medical view. This also means that there could be unidentified areas of research that could be of great value for the patients. The Swedish Rheumatism Association (the national patient organization) and Research- and Development-center Spenshult decided to carry out a joint project to develop patient initiated research in order to increase knowledge and to improve the care of the rheumatic diseases.

  Objectives: The aim of the project was to develop and describe new research areas from a patient perspective that not had been adequately covered previously and to initiate projects that patients consider to be of importance for development of rheumatology care.

  Methods: A project team was formed consisting of five research partners (specially educated people with personal experience of a rheumatic disease) and a project manager. The project team used a structured method throughout the project in order to maintain focus at the patient perspective. The structured method that was used – The dialogue model – is developed with the purpose to promote the dialogue between different stakeholders such as patients and researchers. During the project there were other members of the local rheumatic association engaged in the form of focus groups. Experiences were communicated in four focus group interviews and by individuals that had experience of rheumatic disease. The material was analyzed by content analysis research method.

  Results: The analysis resulted in several research ideas and research areas that were important from the patient perspective. Most of them focused on the patient's dignity, identity and quality of life. The repeated theme was: How can a person maintain or improve their quality of life despite chronic illness? Persons who participated in the focus groups communicated their experiences of having a rheumatic disease and the central point was how life changes when you suffer from a chronic disease and that the “whole life” was affected to different degrees. It was also clear that there are shortcomings in health care and society in terms of providing support and assistance to the person with a rheumatic disease.

  Conclusions: A structured approach involving research partners and members of patient associations generated several new research ideas that now are planned to be developed further. The patient initiated research agenda complements the established medical view and could improve the knowledge and understanding of having a rheumatic disease and an opportunity to develop rheumatology care to be more person-centered.

 • 350.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Jonkoping Univ, Sch Hlth Sci, Jonkoping.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hosp, Ctr Res & Dev, Oskarstrom.
  Fridlund, Bengt
  Jonkoping Univ, Sch Hlth Sci, Jonkoping.
  Alfredsson, Lars
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, S-10401 Stockholm.
  Berglund, Anita
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, S-10401 Stockholm.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Petersson, Ingemar
  Univ Lund Hosp, Dept Rheumatol, S-22185 Lund.
  Patterns of background factors related to early RA patients conceptions of the cause of their disease2011In: Clinical Rheumatology, ISSN 0770-3198, E-ISSN 1434-9949, Vol. 30, no 3, p. 347-352Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to identify patterns of background factors related to the early RA patients' conceptions of the cause of the disease. Conceptions from a qualitative study formed the basis for the stratification of 785 patients from the Swedish EIRA study answering a question about their own thoughts about the cause to RA. Logistic regression analyses were used to explore the associations between patients' conceptions and relevant background factors: sex, age, civil status, educational level, anti-cyclic citrullinated peptide antibody (anti-CCP) and smoking habits. The results were presented as odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI). A conception of family-related strain was strongly associated with being young (OR 0.50; 95% CI 0.33-0.78 for age 58-70 vs. 17-46), female (OR 0.38; 95% CI 0.25-0.60 for male vs. female) and having a high level of education (OR 2.15; 95% CI 1.54-3.01 for university degree vs. no degree). A conception of being exposed to climate changes was associated with being male (OR 1.99; 95% CI 1.24-3.22 for male vs. female), having a low level of education (OR 0.33; 95% CI 0.18-0.58 for university degree vs. no degree) and positive Anti-CCP (OR 1.72; 95% CI 1.03-2.87 for positive vs. negative Anti-CCP). Linking patients' conceptions of the cause of their RA to background factors potentially could create new opportunities for understanding the complexity of the aetiology in RA. Furthermore, this information is important and relevant in the care of patients with early RA.

45678910 301 - 350 of 2827
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf