hh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1209
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Dahlgren, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Heehrle, Emil
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Persson, Jim
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Analys av Örkelljunga Utbildningscentrums IT-miljö2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle där tillgången till information är nästintill obegränsad och nätverkfinns överallt ökar kraven på IT-säkerhet. Gratis programvaror och information omhur man använder dessa finns enkelt tillgängliga för vem som helst på Internet idag.Då många av dessa programsviter har full support och de är mycket användarvänligainnebär det också att fler kan utföra intrång och attacker mot olika IT-miljöer utanatt behöva inneha expertis inom området. Ett hjälpmedel mot dessa hot ärpenetrationstesting, där man kan identifiera eventuella brister och sårbarheter i ettgivet IT-system.Den här rapportens mål har varit att utreda om Örkelljunga Utbildningscentrums ITsäkerhetstår i proportion till känsligheten på informationen som de innehar ochbehandlar.Detta har gjorts genom ett penetrationstest, där man på plats har skannat skolansnätverk efter sårbarheter och möjliga intrångsvägar.Därefter har sårbarheterna utvärderats och rankats efter hur kritiska de anses varaoch utifrån detta teoretiskt bevisat hur man som attackerare hade kunnat gå till vägaför att komma åt eller förstöra känslig information.Resultaten visade på ett flertal kritiska brister som vid närmare analys hade kunnatutnyttjas för att ta sig in i systemet och eventuellt komma åt känslig information.Slutsats blev därför att Örkelljunga Utbildningscentrums IT-miljö för närvarande intehar tillräcklig säkerhet i proportion till känsligheten på information som de innehar.

 • 302.
  Dahlgren, Ragnar
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Engström, Daniel
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Vägen till mobil marknadsföring2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Studien har gjorts med syftet att kartlägga hur “direct marketing” och “one-to-one marketing” fungerar både inom mobilt Internet och övriga medier. Med detta som bakgrund har vi velat belysa utvecklingen av teorierna. Dessutom har vårt mål varit att utifrån företagens perspektiv analysera omständigheterna under vilka användarna skulle vara beredda att acceptera reklam via mobiltelefonen. Arbetet har avgränsats till att endast gälla mobiltelefoner och inga andra typer av tekniskt handhållna apparater, t ex PDA. Detta eftersom mobiltelefonerna idag av många betraktas som en mycket personlig ägodel och det är den som vi tror kommer att vara nästa stora reklammedium. Genom hela arbetet har vi målmedvetet strävat efter tillgång till den mest aktuella informationen. På samma sätt har vi arbetat för att nå de med bäst information gällande representanter inom företaget. Resultatet av studien är slående, mycket pekar på fusion av de teorier som gäller för mobiltelefon inom ”direct marketing” och ”one-to-one marketing”. Genom denna studie presenterar vi vårt eget förslag till en ny teori som vi kallar ”technical-relationship marketing”. Vidare har vi dragit fram de faktorer som är nycklarna till ett framgångsrikt samarbete med konsumenterna för företagen. Det hela lutar åt en större flexibilitet för konsumenterna och högre krav på motparten.
 • 303.
  Dahlin, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Pettersson, Jonatan
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Webbyråers omvärldsanalys: Hur webbyråer håller sig à jour med utvecklingen på webben2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Webbyråer arbetar inom en bransch som ständigt förändras. Nya tekniker och tjänster uppkommer dagligen, vilket gör att det kan vara svårt att hålla sig à jour med utvecklingen som sker på webben. Det finns många strategier för att hålla sig à jour för andra branscher men dessa är svåra att applicera på webbyråer då de har en tendens att arbeta ad hoc. Denna uppsats riktar sig till att beskriva hur webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ ansats, där fyra olika respondenter från fyra olika webbyråer blev intervjuade. Den empiriska studien bygger på en litteraturstudie där uppsatsens problematik undersöktes. Detta resulterade i tre teman som blev grunden för intervjustudien. Utifrån resultatet gjordes en empirisksammanställning som sedan analyserades, där empirin återkopplades till litteraturstudien. Analysen visade att webbyråer arbetade efter kundens kravspecifikation, projektbaserad arbetsform och använde sig av ad hoc mässigt agerande, vilket gjorde att de höll sig à jour. Det visade sig även att webbyråers arbetssätt hade likheter med traditionella omvärldsstrategier. Resultatet av denna uppsats blev en beskrivning med tre punkter gällande hur webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. 

 • 304.
  Dahlqvist, Anton
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Tor - The Onion Router: En utvinning av lösenord i Tor-nätverket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen bygger på en analys av en exit-nod i Tor-nätverket i syfte att efterlikna ett tidigare experiment från 2007. Experimentet går ut på att analysera den information som kommer genom nätverket för att leta efter okrypterade lösenord. Experimentet görs i syfte att påvisa de brister som finns i nätverket och i användarnas säkerhetsmedvetande. Arbetet utgår från frågeställningarna:

  • Går det att utvinna känslig information från en exit-nod i Tor-nätverket.

  -       Går det att utvinna okrypterade lösenord från en exit-nod i nätverket?

  -       Vilka typer av tjänster tillhör lösenorden som uppkommer i analysen av den insamlade data?

  För att kunna besvara mina tre frågeställningar har jag valt att göra ett experimentellt arbete för att ta reda på om användarna skickar okrypterade lösenord, och till vilka tjänster lösenorden tillhör. Som referens för min metod användes Dan Egerstads experiment[9] och ShiningLight in Dark Places: Understanding the Tor[11]. Genom att kombinera metoderna i dessa två arbeten uppnådes förljande resultat:

  24 okrypterade lösenord på 54,5 GB insamlad data. Statistiskt sett skickas det 1 okrypterat lösenord per 2,1 GB data.

 • 305.
  Dahlqvist, Christian
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Hagström, Henrik
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  PICOSTREAM2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 306.
  Dahlqvist, Niklas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Pedagogisk mjukvaruutveckling för skolmiljö2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur datorn används i undervisningen idag, situationen med datorer i skolan och vad elever och lärare tycker om datorn som en del i undervisningen. Genom dessa undersökningar kommer vi att kunna identifiera specifika behov och krav som pedagogisk mjukvara behöver uppfylla för att fungera tillfredställande i skolmiljö. Undersökningen som denna uppsats bygger på bestod av två delar, en kvantitativ studie genomförd bland eleverna och en kvalitativ studie bland lärarna. Studien bygger dels på en stor mängd enkäter och intervjuer utförda med respondenter på två skolor i Sverige. Resultat och analys påvisar aspekter som till exempel att antalet datorer, bristen på datorkunnig personal och resurser var de största problemen när det gällde skolorganisationen. Resultatet och analysen visade bland annat att skolans datorer användes ibland av en person och ibland av två, tre personer samtidigt i skolorna. Därför drar vi slutsatsen att pedagogiska mjukvaror borde ha ett flerspelarläge så att fler personer kan spela samtidigt men även valmöjligheten att välja att spela ensamma.
 • 307.
  DAI, CHAOYOU
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  LI, YIFEI
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  ZHAI, WEIMING
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Communication among UAVs2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project focuses on the study of possible technologies to provide communication among small UAVs (Mini or Micro). This type of UAV has been chosen considering applications in which a fleet  of such UAVs can be used for are surveillance. The considered distance between two UAVs is considered from one hundred.

  A research about several communication standards was done and some essential knowledge about wireless communications in general was acquired.

  By analyzing the requirements of the considered applications, and offeredfeatures and properties of each communication technology studied, they were compared highlighting their pros and cons, and finally a suitable one was chosen to implement a prototype to perform tests about the kinds of transmissions required by the UAVsapplication which can do the control of transmissions using devices that implement the selected communication technology was implemented using Java programming language. Practical experiments with this application were performed and the results reported.

   

 • 308.
  Dalou, Sadi Khalid Abu
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Three Dimensional Imaging of Surfaces Using PDI2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 309.
  Dana, Reza Lavasani
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Clima CALC2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Clima CALC is a calculating program that presents the most efficient air-conditioning unit in the database for its users after been given the necessary parameters. It is windowsbased program, which provide a user-friendly environment. Clima CALC has flexible language modules that enable the program to be functional with different languages. It also provides its users a mailing function, which makes Clima CALC unique within its category on today's market. Clima CALC v1.3 is the latest version of Clima CALC, represented in four languages.
 • 310.
  Dana, Reza Lavasani
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Clima CALC V1.32000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Clima CALC is a calculating program that presents the most efficient air-conditioning unit in the database for its users after been given the necessary parameters. It is a windowsbased program that provides its users an user-friendly environment. Clima CALC has flexible language modules that enable the program to be functional with different languages. It also provides its users a mailing function, which makes Clima CALC unique within its category on today's market. Clima CALC v1.3 is the latest version of Clima CALC, represented in four languages.
 • 311.
  Danielsson, Tomas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Küller, Tobias
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Gerzén, Henrik
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Styrsystem till stålfiberdoserare: Controlsystem for a steel fibre feeder2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Degree project: We were assigned by Incite Systems AB in Halmstad to rationalize a control system for a steel fibre feeder. The old system consisted of relays. In our system we have replaced the relays with PLC-technology. The PLC is the brain in a network consisting of loadcells, vibration engines, operator terminal and printer. The main tasks have been programming the operator terminal and the PLC.
 • 312.
  Davidsson, Linn
  et al.
  Halmstad University. Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Nilsson, Zarah
  Halmstad University.
  Interaktiva tutorials - Betydelsefulla faktorer vid utformandet av en interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mängden information som finns på webbplatser och intranät idag blir ständigt större och mer komplex. CMS är en form av avancerade IT-verktyg som kan underlätta informationsuppdatering för företag och organisationer. CMS-verktyg kräver träning för att användaren ska kunna använda dem på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. E-learning är idag ett bra alternativ för utbildning som hjälper många företag att spara resurser. En form av e-learning är webbaserade interaktiva tutorials som lämpar sig särskilt bra för avancerade ITverktyg.

  Den här kvalitativa studien syftar till att identifiera faktorer som är betydelsefulla vid utformningen av en interaktiv tutorial och som påverkar användaren vid användning av ett avancerat IT-verktyg. I genomförandet byggdes relevanta aspekter kring design och

  pedagogisk användbarhet in i en prototyp som fick agera undersökningsobjekt i tio

  observerade, uppgiftsbaserade tester med efterföljande personliga intervjuer. Resultatet visade att traditionella designriktlinjer för tutorials kan följas till en viss gräns, men vid tutorials för

  avancerade IT-verktyg finns även ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Det visade sig även att flera faktorer som enligt teorin påverkar tutorials inte gäller vid utformning och användning av tutorials för avancerade IT-verktyg. Utformandet av interaktiva tutorials kräver olika faktorer för design och pedagogisk användbarhet men påverkas även av yttre faktorer så som

  tid, omgivning och användarens tidigare erfarenheter. Undersökningen resulterade i

  designfaktorer samt faktorer för pedagogisk användbarhet för hur interaktiva tutorials kan designas för att stödja användningen av avancerade IT-verktyg. Några av de faktorer som framkom i resultatet var att information i form av text i en interaktiv tutorial ska presenteras i olika format för användaren samt att text ska vara uppdelad i mindre segment som exempelvis i en numrerad lista.

 • 313.
  Davidsson, Martin
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Karlsson, Jonas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Mätning och analys av elkvalité2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 314.
  Dawei, Jiang
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Electrical and optical characterization of InP nanowire-based photodetectors2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis deals with electrical and optical characterization 

  of p+i–n+ nanowire-based photodetectors/solar 

  cells. I have investigated their I-V performance

  and found that all of them exhibit a clear rectifying

  behavior with an ideality factor around 2.2 at 300K. 

  used Fourier transform infrared spectroscopy to extract their

  optical properties. From the spectrally resolved photocurrent

  data, I conclude that the main photocurrent is generated in the

  i-segment of the nanowire (NW) p-i-n junctions, with negligible 

  contribution from the substrate.

   

  I also used a C-V technique to investigate the

  impurity/doping profiles of the NW p+-i-n+ junction. 

  The technique has been widely used for investigations

  of doping profiles in planar p-n junctions, in particular

  with one terminal (n or p) highly doped. To verify the

  accuracy of the technique, I also used a planar Schottky 

  sample with an already known doping profile for a test 

  experiment. The result is very similar to the actual data.

  When we used the technique to investigate the doping

  level in the NWs photodetectors grown on InP substrates,

  the results show a very high capacitance above 800pF

  which most likely is due to the influence of the parasitic

  capacitance from the insulating layer of SiO2. Thus,

   a new sample design is required to investigate the

   doping profiles of NWs. 

 • 315.
  de Freitas, Edison Pignaton
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES). Institute of Informatics, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil.
  Bösch, Bernhard
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Allgayer, Rodrigo
  Electrical Engineering Department, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil.
  Steinfeld, Leonardo
  Electrical Engineering Institute, Universidad de la República, Uruguay.
  Wagner, Flávio
  Institute of Informatics, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil.
  Carro, Luigi
  Institute of Informatics, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil.
  Pereira, Carlos
  Institute of Informatics, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil; Electrical Engineering Department, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil.
  Larsson, Tony
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Mobile Agents Model and Performance Analysis of a Wireless Sensor Network Target Tracking Application2011In: Smart spaces and next generation wired/wireless networking: 11th International Conference, NEW2AN 2011 and 4th Conference on Smart Spaces, RuSMART 2011, St. Petersburg, Russia, August 22 -25, 2011 ; proceedings / [ed] Sergey Balandin, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg, 2011, Vol. 6869, p. 274-286Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Advances on wireless communication and sensor systems enabled the growing usage of Wireless Sensor Networks. This kind of network is being used to support a number of new emerging applications, thus the importance in studying the efficiency of new approaches to program them. This paper proposes a performance study of an application using high-level mobile agent model for Wireless Sensor Networks. The analysis is based on a mobile object tracking system, a classical WSN application. It is assumed that the sensor nodes are static, while the developed software is implemented as mobile agents by using the AFME framework. The presented project follows a Model-Driven Development (MDD) methodology using UML (Unified Modeling Language) models. Metrics related to dynamic features of the implemented solution are extracted from the deployed application, allowing a design space exploration in terms of metrics such as performance, memory and energy consumption. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.

 • 316.
  De Maeyer, Matthias
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  How to implement a local aware messaging service easily2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last years the use of SMS had a lot of competition because of the rise of the social networks like Twitter and Facebook. If somebody wants to share something with his friends or even the world he can just post it on these social networks instead of sending an SMS to his friends. On the other hand this provides a lot of information to everyone that makes it impossible to see what is interesting or what is not.

  Using these networks the information a person sees gets filtered on content for Twitter, friendship connection for Facebook or people who now your phone number for SMS. But what if you want to know something about the people around you or if you want to share something with the people in your location?

  This thesis will look into the three main problems this creates to make a local messaging service for a smartphone. 1) The connection problem, where different connectivity possibilities that can be used will be studied. 2) The social problem, where the problem of filtering out interesting information will be studied. 3) The programming problem where we will take a look on the possibilities different implementation approaches have to offer.

  Using this information we implemented a proof of concept as a web application and used a server to store all the information. Therefore we made use of the mobile internet and the GPS sensor in a smartphone. To filter out interesting content we placed messages in categories.

  The biggest benefit using these technologies is the fact that there is no limit on the size and location of the area in which someone wants to send a message. Another benefit is the fact that receivers won’t poll for updates on the server because we made use of a Comet server that is able to push updates to the clients.

 • 317.
  De Silva, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Pettersson, Roger
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Baseband simulator2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Developing software for mobile terminals is a challenging task because the actual hardware is

  not available at the beginning of the software development phase. Once a hardware prototype is

  available the software development can continue on that platform. But before that a need for a

  model of the actual hardware is needed, hence some kind of emulator or simulator needs to be the

  developed to give the software developers a head start. The aim of this master thesis is to do a

  market survey of the available simulators for the ARM9E CPU and attached devices in a base-

  band chip and test their flexibility in terms of adding additional devices (both external and on

  chip), and also to implement a simulator using the C++ language. The goal is a modular structure

  for easy addition of certain components such as memory-interfaces, external devices etc. Another

  important part is the profiling of the executed code to instrument the execution in different ways,

  and efficiency to allow fast execution. The conclusion of the market study is that due to the high

  price of these simulators (1.5K€-40k€), we need to design our own simulator. Our simulator

  consists of different blocks; some of them are merely stubbed while others like the memory and

  CPU core are modelled more in detail. The performance of the simulator is around 200 KIPS due

  to the overhead in the debugging functionality. By removing the debugging overhead and

  optimizing the memory handling we could achieve at least 1 MIPS on the ARM execution and 5

  MIPS on the Thumb execution.

 • 318.
  de Steur, Giel
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  To make a mole hill out of a mountain: challenges in designing a recognizable GUI for an e-newspaper service on small screen devices2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to: obtain and review guidelines for designing on a small screen

  from several theoretic sources and to purpose own guidelines for this context. There was

  chosen for the development of 3 different prototypes meant for the use on 3 different mobile

  devices. Those mobile devices had a different screen size and were: an e-reader, PDA and

  mobile phone. The prototypes provided the user with a future e-newspaper service (a TV

  schedule).

  First design principles for good usability on small screens were abstracted from literature.

  With this knowledge the three prototypes were developed. The development started with

  writing down the functional and user requirements for the prototypes. After that the

  developing process had two stages. The first stage was a low-fidelity prototype, this were

  sketches of the graphical user interface that was commented by users. The second stage was

  a high-fidelity prototype, this stage consisted of three fully functional prototypes. The three

  different prototypes were used in a user evaluation. After the evaluation interviews with the

  users took place to obtain additional information.

  In this research the main question was: “What are the challenges for designing the

  (graphical) user interface, as a part of an e-newspaper service which is aimed at use on

  multiple devices with heterogeneous screen sizes, to be recognized as the same service?”.

  The results from this research are three challenges in designing the (graphical) user interface

  for devices with small screens. These challenges are: how to make the user recognize the

  service in the software (recognition of service), how to develop one service on multiple

  devices (use on multiple devices) and how to develop software that it is useful and pleasant

  to use (usable software). In total fifteen guidelines derived from theory were found, this

  research shows that thirteen of them are applicable when designing for small screens. Three

  of those thirteen are reformulated in this study to make them fit better in the context. Next to

  this, seven additional guidelines were proposed in this study. Examples of the purposed

  guidelines are: reconstruct the layout from the non-digital service in the interface as much as

  possible, explore the targeted user group, built further on their mental model and pay

  attention to possible disabilities of the group, implement extra’s that give users a good reason

  to use the service and make it easy for the user to select the sought information.

 • 319.
  Delkertz, Jens Lundström and Robin
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  METHODS FOR ONLINE THICKNESS MEASUREMENT IN FORMING FABRICS2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 320.
  Delkertz, Robin
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Lundström, Jens
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Virtual Serial Link Using Bluetooth2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The objective of this degree project is based on two of Free2move’s Bluetooth products, the access point and the Serial Port Plug. The goal is to enable applications which before was limited to the short distance of a serial cable to communicate with Bluetooth equipped devices all over the world. The degree project is performed using technologies such as Bluetooth, embedded Linux system, protocol development and socket programming. The result, a robust server application which lets Windows clients and Bluetooth devices with the Serial Port Profile communicate. Additional features included are flow control, multi client, password control and dynamical configuration. A low priority feature, the device driver which enables transparency through serial application and Ethernet, has not been developed. The system is adapted to the future development of a device driver.
 • 321.
  Demirhan, Çiğdem
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Digital Web Based Character Sheet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New Horizon is an online computer game which is created by the swedish company Lypson Intelligent Systems. The aim in this project was to create a PHP-based character creation page in order to make people enjoy the game New Horizon because of the fact that creating the character was not easy in the game before and that was causing the players to be so much bored. In the PHP-based web page, while certain areas are filled out manually by the player, the other areas consist of drop-down lists which are connected to some specific tables in a database. HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Apache Server are used in this project according to the project requirements. As a result, the player doesn't need to make the whole calculations to create a character and doesn't need to read the whole character creation guide so as to know how to make the calculations, such means the online game works in a better and effective way if we just compare it with how it was before.

 • 322.
  Dennheden, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Lindberg, Jonas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Databasdriven webbsida för prisjämförelser2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Using the Internet when you want to buy something has become more and more popular. The consumers are more active when they want to buy something and the price of a particular service or article is becoming more and more important to the consumer. Finding a lower price is very important to most consumers and to achieve that the Internet has proved to be a good place to find sites that have a price comparison. These types of sites have grown to be popular very fast, especially in the U.S.. Price comparison sites that include links and data about these links handle great quantities of data. To store and handle all this data the sites need to have access to a database. If the update of all this data should be done in a good way, the page needs to be made so it can be updated dynamically. To solve this problem, Active Server Pages (ASP) can be used to create the site together with some script language, for example VBScript. To have a dynamic site is very good and it helps the user and the administrator of the site to handle the information in a nice way. This project involves constructing a dynamic web page particularly intended for price comparison. The page is connected to a database, where all information is stored and can be updated by means of the web page.
 • 323.
  Dernbrant, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Carlsson, Sanna
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Utveckling av kompetenser i MMORPGs: Ur spelares perspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  In recent years several online games in the genre of MMORPG have been released and their popularity has increased. Our literature review revealed that previous research shows that players of MMORPG games develop different skill elements through their game play but does not address the player’s view on this. Therefore, we examined the players’ perception of their skill development in a MMORPG game and the game elements that can contribute to this. We performed a netnographic study with questionnaire, interviews and participatory observations in World of Warcraft. Our conclusion is that the players perceive a development of sixteen different skill elements.

  Keywords: Online games, MMORPG, Skill, Skill elements, Skill development, World of Warcraft

 • 324.
  Derwish, Ali
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Forsmark, Mattias
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  IT-baserade lek- och lärspel: Riktlinjer för design2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte var att belysa hur riktlinjer för lek- och lärspel bör utformas till barn med läs och inlärningssvårigheter. Detta i bakgrund av lärare och specialpedagogers rekommendationer och önskningar. Uppsatsen är ämnad för att behandla användargränssnitt, interaktion, struktur och navigation och motivation. Med dessa som utgångspunkt framställa hur lek- och lärspel ska kunna konstrueras till det bättre för barn med läs och inlärningssvårigheter. För att kunna uppnå vårt syfte genomfördes en kvalitativ undersökning, i form av strukturerade och halvstrukturerade intervjuer samt observationer. 2 lärare och 2 speciellpedagoger från särskolor intervjuades utifrån uppsatsens tematiska ramar. 2 elever observerades från en särskola. Resultatet visade bland annat på att allt bör vara enkelt och att det ska finnas en klarhet i allt. Det får inte vara komplicerat. Det centrala i slutsatserna som framkom var att grafiken har stor betydelse och hur gränssnittet är upplagt gällande knappar etcetera.

 • 325.
  Diez, Octavio
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Andersson, Michael
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Athena Alfabet & Siffror Pedagogiskt hjälpmedel för barn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 326.
  Dihné, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Werner, Sofie
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Förtroende på Internet- en fråga om design?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 327.
  Dillberg, Fredrik
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Norrman, Henrik
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  JVT: Java Visualization Toolkit2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  This report presents a solution to the current problematic need for several different programs to visualize different types of data in different ways. The result is a module-based program where the user can freely exchange both the module for data input and the module for visualization during runtime. The main focus of the project is the framework and the library which eases the development of new modules. The program is implemented in Java and follows known programming principles to simplify further development.
 • 328.
  Dimmler, Martin
  et al.
  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland.
  Tisserand, Arnaud
  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland.
  Holmberg, Ulf
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Longchamp, Roland
  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland.
  On-line arithmetic for real-time control of microsystems1999In: IEEE/ASME transactions on mechatronics, ISSN 1083-4435, E-ISSN 1941-014X, Vol. 4, no 2, p. 213-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The integration of microcontrollers within mechanical systems is a current trend. However, decreasing the size of the system and satisfying higher precision requirements make it necessary to reevaluate the common signal processing techniques for controller implementations, because limited controller size, computation speed, and power consumption become major topics. In this paper, we demonstrate that serial computations with the most significant digits first, that is, on-line arithmetic, offer an important potential for real-time control. They enable a combination of traditional functions, such as analog-to-digital converters and control data computations. This leads to very efficient controller implementations with small size, high speed, and low power consumption. After a brief description of the requirements and challenges of microsystem controller design, the use of on-line arithmetic for real-time control is proposed. A short introduction to on-line arithmetic is given and control-specific implementation guidelines are presented and finally applied to a simple test system.

 • 329.
  Dixon, Douglas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Sjöberg, Katrin
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Performance Study of a Broadband Wireless Local Area Network2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 330.
  Djavaherian, Arash
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Gabrielsson, Peter
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Elvira II2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 331.
  Domenig, Stefan
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  COMPIS II A service framework for cognitive disabled persons2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 332.
  Doumit, Raymond
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Salomonsson, Tommy
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  VISC: Vehicle Idle Speed Control1998Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 333.
  Dremkova, Ekaterina
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  A high order compact method for nonlinear Black-Scholes option pricing equations with transaction costs2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this work we consider the nonlinear case of Black-Scholes equation and apply it to American options. Also, method of Liao and Khaliq of high order was applied to nonlinear Black-Scholes equation in case of American options. Here, we use this method oh fourth order in time and space to raise American option price accuracy.

 • 334.
  Du, Tianlong
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Ye, Jie
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  CHAT: City Error Handling through Instagram and FixaMinGata2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Deficient public infrastructure always causes significant complications to citizens’ daily travelling. However, it is hard for authorities to discover all the problems that suddenly occur on the road. To address these issues, one direction is to develop a system that allows citizens to report a problem quickly, so that the authorities could receive the information timely and solve it as soon as possible.

  In our project, instead of developing everything from scratch, we have decided to use Instagram and FixaMinGata as components. Instagram is a smart phone application that is used to share a photo with public. We use it to make a report which related to potholes, broke street lights and other similar problems.  FixaMinGata is a Swedish website that allows people to publish infrastructure problem reports online and forwards them to the authorities.

  Thus, the main purpose of our project is to make an interface between Instagram and FixaMinGata. It involves using the information that extracted from Instagram to create and post a report on FixaMinGata and to forward the feedback from authorities to Instagram users as well.

  This project runs under Ubuntu 12.04, and we have selected Python as the programming language. Besides these development environments, some additional modules are imported as well, such as Bottle, Selenium, Poster and Mechanize.

 • 335.
  Dubell, Michael
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Johansson, David
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Nätverkssäkerhet med IPS: Förbättrad nätverkssäkerhet med Intrusion Prevention Systems2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att skydda sin IT-miljö mot olika typer av intrång och attacker som till exempel trojaner,skadliga Java applets eller DoS attacker med hjälp av brandväggar och antivirusprogramär två viktiga lager i skalskyddet.

  I den här uppsatsen undersöks hur väl ett Intrusion Prevention System skulle kunna fungera som ett ytterligare lager i skalskyddet. Fokus ligger på hur väl IPS-systemet klarar av att avvärja attacker, hur mycket tid som går åt till konfigurering och drift för att få ett fungerande IPS samt hur prestandan i nätverket påverkas av implementationen. För att mäta hur väl IPS systemet klarar av att upptäcka och blockera attacker utförs två experiment där ett mindre nätverk attackeras på olika sätt. I det första experimentet skyddas infrastrukturen av en brandvägg och klienterna är utrustade med antivirusprogram. I det andra experimentet genomförs samma attacker igen fast med ett Snort IPS implementerat i nätverket.

  Resultatet av de genomförda experimenten visar att en IPS klarar att blockera ca 87% av attackerna, men nätverksprestandan påverkas negativt. Slutsatsen är att endast brandväggar och antivirusprogram inte ger ett fullgott skydd.

 • 336.
  Durán, Boris
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Hadziomerovic´, Amer
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Autonomous Underwater Robot using IPMC as actuator2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 337.
  Dzanic, Dzenan
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Ericsson, Ola
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Eriksson, Jonas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Wiberg, Anders
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Applikation för övervakning av försäljningsautomater på distans via GPRS2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The purpose of this project is to develop a prototype of a system that is used for the maintenance and supervising of future vending machines. Problems that can occur with the wending machines of today are that service routines are based upon previous sales reports and statistics, which in many cases are not reliable. To make these routines more efficient one would need statistics that are up to date and of course, reliable. The prototype developed during this project can be used to supervise and report the actual figures from each machine, leading to more reliable sales information and statistics. The project has been carried out in association with Coca-Cola Drycker Sverige AB, Haninge/Jordbro, Sweden. The final version of the system will be handed over to the associate at the end of the degree project.
 • 338.
  Dzanic, Nermina
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Arabaci, Özlem
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Measurements of the complex refractive index of materials at microwave frequencies2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 339.
  Dzonlic, Muris
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Informationssökningsprocess på Internet i studiesituationer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar hur högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen (killar respektive tjejer) hanterar informationssökning och källkritik på Internet i samband med studier. Syftet med studien är att se skillnader och likheter i tre sökaspekter (informationsbehov, sökstrategi och källkritik). Sedan vill jag se hur tre sökaspekter används av båda könen bland högskolestudenter och gymnasieelever. Undersökningen är en både kvantitativ och kvalitativ studie. Det kvantitativa inslaget bygger på enkätfrågor och öppna frågor medan det kvalitativa inkluderar intervjufrågor. Teoretisk referensram består av litteratur och vetenskapliga artiklar som ger teoretiskt stöd åt ett operationaliseringsschema och ger grund åt hela studien. Studien begränsas till högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen som går medieinriktade studier, oberoende av årskursnivå. Ett oväntat resultat som studien visade är, att både högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen tittar mest på sina träffar ”Till mitten pålistan”. I studien upptäcktes att högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen har kunskap om källkritik, men det stora problemet hos båda grupperna är ”Tidsbrist” och ”Har inte lust”, så att de undviker granska källor på Internet. Högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen är medvetna om konsekvenserna som kan uppstå om de inte kritisk granskar källor på Internet. Det sökmönster som högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen använder är att de först söker med bred sökning och sedan med smal sökning. Deras val av sökverktyg är ”Google” och de söker mest med sökord.

 • 340.
  Ebberstein, Alexander
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Rapportgenereringsprogram2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 341.
  Ebbesson, David
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Bengtsson, Jan
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Skuggningseliminering för vindkraftverk2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The problem of shadow-disturbance from windpowerplants is becoming more evident every day since the number of plants is steadily increasing. The shadows, which occur as sunrays pass through the rotorblades, are annoying to the people living in the nearby area and could even jeopardise their health. During planning of new plant-installations computerprograms are used to calculate the affects on the surrounding area. This includes calculations of when and how long the risk of shadows occur. These intervals are stored into an electronic memory, and then they are used with an lightintensitsy-sensor and a signal that indicates when the rotor is turning. These three together determin when the risk of disturbance is immenent, and when so they transmit a signal to stop the rotor untill conitions improve.
 • 342.
  Ebbesson, Esbjörn
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Grönberg, Tobias
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  User Experience utvärderingar med stöd av Repertory Grid Technique2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka möjligheterna att använda intervjutekniken Repertory Grid Technique (RGT) som utvärderingsteknik för att utvärdera User Experience (UX) på distans. Detta gjordes genom att de föreställningar som en handledarstödd utvärdering resulterade i jämfördes med det resultat som uppnåddes genom en webbaserad variant av samma utvärdering. Studiens resultat visade på en svårighet för respondenterna i den webbaserade utvärderingen att formulera föreställningar som går att använda för analys av en produkts UX. Diskussionen pekar på en tänkbar lösning i form av förstudier som utförs med en mindre grupp av respondenter för att på detta sätt hjälpa utvärderarna att skapa sig en referensram att använda vid tolkningen av de föreställningar som sedan kan samlas in under en webbaserad utvärdering. Studien syftade även till att jämföra vilka aspekter kopplade till UX som utvärderingarna genererade, samtliga av dessa kopplades till subjektiva eller produktrelaterade aspekter.

 • 343.
  Eckerström, Jonas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Foldback System2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This project concentrates on musicians who work in a professional music studio.

  The task of this project was to design a new headphone system called Foldback system.

  The advantage of this system is that all involved in a music project could influence their own

  listening during the project. With a couple of adjustments should each and everyone get their

  own individual listening from their headphone station.

  This report shows different methods, theories and results that came along in development of

  Foldback system. The project has resulted in a finished product that will be in use at

  Studiomega.

 • 344.
  Edentoft, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Nilsson, Nicklas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Informationskvalitet i Affärssystem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Informationsteknologin har mer och mer satts på kartan för resurskrävande faktorer och däri dess affärssystem. En ständigt återkommande problematik är att förse användarna och organisationen med information av hög kvalitet. Ett av våra syften med studien har därför varit att beskriva hur företag arbetar för att uppnå en hög informationskvalitet i sina affärssystem för att därefter kunna utveckla riktlinjer som informationsansvariga kan använda för att öka informationskvaliteten i affärssystem. För att komma fram till hur företag arbetar med hanteringen av informationen är det viktigt att veta huruvida det finns en medvetenhet på

  olika nivåer (informationsansvarig och användare) av informationskvaliteten i företaget för att verkligen säkerställa dess arbetssätt. Det här har gjort att vår problemformulering har blivit; Hur arbetar företagen för att uppnå informationskvalitet i sina affärssystem? För att svara på frågan har vi skapat oss en teoretisk referensram som består utav sex huvudrubriker; information, perspektiv på information, medvetenhet, informationshantering,

  informationskvalitet och dimensioner av informationskvalitet.

  Studien har en explorativ problemformulering och en kvalitativ metod. Vid insamlandet av

  empiri har öppna individuella intervjuer använts. Studien har genomförts på tre företag där de utvalda respondenterna är informationsansvariga och användare av systemet. Alla intervjuer har genomförts på respektive respondents arbetsplats. Genom studien har vi påvisat hur de studerade företagen har arbetat med informationskvaliteten. Av det här har vi tagit fram 15 riktlinjer för hur företag kan arbeta för att öka informationskvaliteten i sina affärssystem. Utifrån de här 15 riktlinjerna har två oberoende informationsansvariga valt ut vardera fem riktlinjer varav tre var samma, visuell

  presentation, förklaring av informationen och informationsstrategier.

  Förslag till fortsatt forskning är att testa generaliserbarheten på riktlinjerna för att se om de går att implementera i ett flertal olika företag.

  Nyckelord: Informationskvalitet, affärssystem, informationshantering, användare, informationsansvarig, informationskvalitetsdimensioner och riktlinjer.

 • 345.
  Ederström, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Lanjerud, Johan
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Bergman, Kristoffer
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Operationellt nivåmätningssystem i lagertankar för flytande produkter/råvaror2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  A tank surveillance system, in accordance with the commissioner Exxon’s demands has been built with the aid of several different data transfering techniques. The very first thing done, was drawing a principle sketch describing the system. The project then proceeded by determing which ultrasonic sensor to use. Once this was established, next part was to find information about which transfer medium to use to get data between sensor and server. After examing different methods the one chosen was RS-485 and a node used to delegate the information between sensor and server was also chosen. The server receives data from the RS-485 net and transforms the information into a, by the server, understood datatype. This data is then stored in a database for the purpose of maintaining a history. The server is then called from a Java applet which provides its users with the current tanklevel information which is the aim for the system.
 • 346.
  Edgren, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Sjölin, William
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  IR-Länk2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The purpose of this project is to develop a prototype to an IR receiver. The purpose of the receiver is to be able to receive sound direct from a transmitter that is connected to a microphone or a similar device and thereby minimise the background noise. This prototype shall be compatible with existing systems found on the market today. The most common technique for transmitting sound by IR light today is frequency modulation and it is also used in this project. The receiver is designed for low voltage and current use. In this project the transmitter that is used is an existing product and the receiver has been constructed to receive its signal. To conserve battery life it is desirable that the receiver draws a current less than 2mA. This requirement has not been fulfilled, besides that the prototype works satisfactorily.
 • 347.
  Edmark, Henrik
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Knowledge Management: en fråga om kultur2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 348.
  Ehn, Robert
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Kozarcanin, Amir
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Emwiro Trådlös Kommunikationsmodul: "An embedded, intelligent and wireless relay module"2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Projektet syftar till att utveckla en kommunikationsmodul till ett trådlöst larmsystem.

  Kommuikationsmodulen integrerar ett inbyggt system som kommunicerar via en radiomodul

  utvecklad av företaget Emwitech AB. Kommunikationsmodulen har som uppgift att styra externa

  detektorer och periferienheter. Utvecklingen av hårdvaran har skett i Altium Designer vilket har

  resulterat i en prototyp. Prototypen inkluderar avancerad teknik såsom programmerbar logik och

  mikroprocessorer. Mjukvaran utgör intelligensen i systemet och ansvarar för att larmsystemet

  arbetar enligt de standarder som finns för hög säkerhet.

  En utredning med avsikt att välja kärnan i systemet har utförts och ett flertal aktuella teknologier

  har analyserats och vägts mot varandra.

 • 349.
  Ehrnlund, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Haglund, Björn
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Mattsson, Per
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  An adaptive and self configuring wireless sensor network2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 350.
  Ehrnlund, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Engbratt, Kalle
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  NTService för krypterat datautbyte över TCP/IP mellan applikationen MagnaCura och Novells katalogtjänst eDirectory2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The object of this bachelor degree project is to exchange data information (personal information) between the application MagnaCura developed by Pulsen Application and Novell’s directory of service eDirectory. The motivation of this project is a by Pulsen Application developed project named Pulsen Optimal Portal (POP). POP is a web portal where users with different level of access in eDirectory are given the right to different applications, systems and printers. Straightforward eDirectory offers the possibility to give users different level of access by the information from MagnaCura. Pulsen Integration integrates different systems with different directories of service, in particular with Novell’s directory of service eDirectory. For each new application that should be integrated with eDirectory a program (driver) is needed to perform the communication between the application and the directory of service. The encrypted communication over TCP/IP with the dirXML interface of eDirectory is handled by the by Pulsen developed program UDS (Universal Directory-service Synchronization). The project has been to develop a driver for the integration of MagnaCura and eDirectory along with a Graphical User Interface (GUI) to control the driver’s startup parameters. The driver is a C++ developed NTService. The project has resulted in a complete working product according to the tests performed during the development.

45678910 301 - 350 of 1209
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf