hh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Mikael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Easy Roller2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Ett av problemen gällande rullväskorna är bland annat att de ofta har små hårda plasthjul. Detta medför att rullväskorna blir svåra att dra samt de ger ifrån sig ett oljud då de dras över ojämnt underlag som många personer uppfattar som störande. De är också krångliga att dra över trottoarkanter och andra hinder, då man lätt kan fastna. Ofta står resenärer och väntar långa stunder på flyget eller tåget. Ibland finns det inte tillräckligt många sittplatser vid hållplatsen utan många får stå upp. Här ser vi att ett behov av sittplats rullväskor finns. Dagens handtag fungerar inte heller tillfredställande. De är ofta inte anpassade för korta respektive långa personer vilket bidrar till att de kan uppleva väskdragandet som obekvämt. Vår vision var att ta fram en ny ”allround easy roller” som är hopfällbar, lätt att packa, lätt- transporterad och som kan användas till olika typer av väskor samt erbjuda brukaren en sittplats.
 • 302.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wärme, Albin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Automatisk tvättmaskinslucka2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete, på 20 högskolepoäng, har genomförts under höstterminen 2006 på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts i samarbete med Electrolux Laundry Systems i Ljungby. Projektet innefattar både produktutveckling och nykonstruktion.

  Huvuduppgiften med examensarbetet är att utveckla en ny typ av öppning och stängningsanordning till Electrolux större tvättmaskiner med en tvättkapacitet på 40-110 kg. En del av uppgiften var också att förbättra designen och utseendet så att produkten blir mer användarvänlig och tilltalande.

  Projektet som beskrivs i denna tekniska rapport bygger på en problemidentifiering i form av omfattande användarstudier och marknadsundersökningar. Dessa metoder har resulterat i ett antal koncept och lösningsförslag som sedan har utvärderats. I samråd med Electrolux har sedan det mest lovande lösningsförslaget utsetts.

  Detta förslag består av en ny låsmekanism som drivs med hjälp av ett linjärt ställdon. Tvättluckan dras in och stängs på ett enkelt sätt samt förseglas. En prototyp av denna låsmekanism, inklusive tvättlucka, har även konstruerats i samarbete med Electrolux. Denna prototyp är i skrivande stund precis färdig, varför ingen fullständig utvärdering av funktionen har kunnat göras.

  För att förbättra designen och utseendet på tvättluckan har ett antal skisser på nya designförslag på upphängning av tvättluckan gjorts. En del av dessa förslag har ritats upp i Catia V5 för att kunna visualisera lösningen direkt på dagens tvättmaskin.

 • 303.
  Andersson, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Loftvall, Helena
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lundh, Johanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Egna varumärken: En studie om detaljisternas budskap med EVM: och konsumenternas uppfattning om dessa2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  I slutet av 1970-talet introducerades för första gången i Sverige egna varumärken inom livsmedelsbranschen. De senaste åren har egna varumärken fått en alltmer central roll i dagligvaruhandeln och det har skapat en stor debatt om hur dessa påverkar konsumenter och leverantörer. Vi har valt att studera egna varumärken med följande problemformulering. Stämmkonsumenternas uppfattning om detaljusternas egna varumärken överens med det budskap som detaljisterna försöker marknadsföra?
 • 304.
  Andersson, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Emma
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Investering i Solceller: - En blygsam utveckling i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Solen är grunden till allt liv på jorden. Idag finns det teknik som kan utvinna energi ur solen och genom solceller kan el produceras. I Sverige finns mycket förnybar energi med en betydande andel från vattenkraft. Idag finns 24 MW installerad solcellseffekt. Det saknas tydliga mål för utbyggnad av solceller i Sverige. Tyskland försöker minska sitt beroende av fossil energi och har tagit beslut om att avveckla all kärnkraft. Tyskland har tydliga och ambitiösa mål för förnybar energi och solceller. Idag finns det 33 GW installerad solcellseffekt vilket motsvarar ungefär fem procent av Tysklands totala elproduktion.

  Den här studiens forskningsfråga är Vilka förutsättningar påverkar solcellsinvesteringar i Sverige i förhållande till Tyskland? Syftet med den här studien är att försöka få en förståelse av den svenska marknadens förutsättningar i förhållande till Tyskland inom begreppet solcellsinvesteringar. Syftet är att försöka beskriva varför solcellsinvesteringar inte har fått en större genomslagskraft i Sverige och vilka förutsättningar som kan vara avgörande i framtiden.

  Det här är en kvalitativ studie som innefattar två empiriska block. Vi har varit i Tyskland för att samla in empiri till det första blocket som består av respondenter på den tyska marknaden. Det andra blocket av empirin består av respondenter på den svenska marknaden.

  I Sverige är elpriset lågt i förhållande till Tyskland. I Tyskland finns ett stöd för solceller i form av inmatningstariffer. Det innebär att den som investerar erhåller en viss ersättning per inmatad kilowattimme el i 20 år. Det har varit ett effektivt sätt att introducera solceller på marknaden. I Sverige finns ett investeringsstöd där 35 procent av grundinvesteringen erhålls.

  I den här studien sätts fyra olika investeringar i relation till varandra. För bedömning används återbetalningsmetoden och känslighetsanalys. Bedömningen fokuserar på osäkerheten i olika antaganden och vilka förutsättningar som påverkar investeringar.

  Sverige har en blygsam utveckling av solceller. Tyskland har haft en stark utveckling och påverkat marknaden för solceller. Det är olika förutsättningarna som påverkar en investering. Genom att beskriva dess känslighet har en slutsats blivit att elpris och stödsystem är viktiga förutsättningar för investeringar i solceller. I framtiden väntas ett beslut om nettodebitering i Sverige vilket antas gynna solcellsutvecklingen.

 • 305.
  Andersson, Isabell
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lundqvist, Marléne
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ledarskap inom fastighetsförvaltning: En kvalitativ studie av tre fastighetsförvaltarbolag2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

   

  Title:                                   Leadership within property management

  Course:                              Bachelor Dissertation - Leadership

  Authors:                            Isabell Andersson och Marlene Lundqvist

  Advisor:                             Ingemar Wictor

  Keywords:                         Leadership, property management

  Problem formulation:   How can managers within property management lead their employees to achieve company goals?

  Purpose:                           Our purpose was to identify similarities and differences between different property managers’ way to lead their employees.

  Theoretical framework:    In our study, we have chosen to use the four basic theories which we found most relevant to the subject after studying literature in the field of leadership and leadership within property management. In the theoretical framework we discuss theories such as practical leadership, motivation and commitment, service quality and communication which are all important components for succeeding with an effective leadership according to O'Reilly et al. (2010).

  Methodology:                   We have conducted a qualitative study with an intensive format and a deductive approach. The empirical data were collected through six interviews in which we interviewed three managers and a member of each managers’ staff within property management companies.

  Results:                             In our research we have reached the conclusion that all our respondent managers are working to motivate their employees and communicate with them in order to guide them towards the company goals. The common goals that all three companies are working towards are financial goals and goals of customer satisfaction through high service quality. The study shows that how property managers lead their employees to achieve the goals are quite similar but differs in some ways such as the managers different leadership styles, their way of working to ensure good service quality and their way to communicate the company goals to their employees. We hope our study will create a greater understanding between leadership and property management.

 • 306.
  Andersson, Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Strömberg, Tommy
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rubb-Eater1986Student thesis
  Abstract [sv]
  Nykonstruktion Mindre bildäcksfragmenterare
 • 307.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sandberg, Karin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gravida kvinnors situation vid en bilkrock 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 308.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bengtsson, Eva
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Söderberg, Anneli
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Företagsetablering i Sydafrika.1996Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen har en dekription av allmanna teorier vad avser företagsetablering utomlands med inriktning på direktinvestering gjorts. Även en beskrivning av Sydafrikas unika historia görs för att studera om och i så fall hur den påverkar dagens företagsklimat i Sydafrika. En kartläggning av Sydafrika idag har också gjorts med tyngdpunkt på svensk företagsetablering i Sydafrika. Empiriska studier gjordes i form av intervjuer med Scania AB och Getinge AB, som båda är verksamma i Sydafrika. I diskussionen har vi fört ett resonemang kring varför Sydafrika är att anses som en ny och expansiv marknad för svenska företag, om Sydafrikas historiska bakgrund påverkar dagens marknad och samhälle samt utfallet av den empiriska undersökningen.
 • 309.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Boo, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hanson, Oscar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Öberg, Michael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Oscar Hanson VVS2003Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Vi har i vår uppsats valt att undersöka de olika avdelningarna ventilation, värme-sanitet samt servie i VVS-företaget AB Oscar Hanson VVS här i Halmstad. Vi kommer att jämföra de olika avdelningarnas sätt att marknadsföra sig gentemot kund.
 • 310.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Delsinger, Christoffer
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Skivbranschen på väg mot en ljusare framtid?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Internet har lett till att vi idag konsumerar musik på andra sätt än tidigare. Den digitala revolutionen har precis startat inom musikbranschen och vi tror att skivbolagen kommer att behöva nya resurser och kompetenser för att kunna konkurrera effektivt. Syftet med uppsatsen är följande: Kommer skivbolag att behöva nya kompetenser och resurser för att kunna konkurrera effektivt, då konsumtionsmönster ändras i och med att mer musik säljs och köpa över Internet? Vi tror att svaret kommer att bli ja, och ställer oss då följdfrågan: Hur kan de oberoende skivbolagen utnyttja de stora skivbolagens bristande resurser och kompetenser som behövs idag, för att skaffa sig konkurrensfördelar? Vi utförde kvalitativa telefonintervjuer med de tre stora skivbolagen Sony-BMG, Universal och EMI samt de två oberoende skivbolagen Burning Heart Records och LED Records. Resultatet vi kom fram till är att oberoende skivbolag kan utnyttja brister som de stora skivbolagen har för att skaffa konkurrensfördelar.
 • 311.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ericsson, Mikael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur påverkar personlighetsrelaterade faktorer företagsledare att genomföra tillväxt?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Empiriska studier visar på att många företagsledare väljer att inte uveckla och expandera deras företag vidare trots att detta skulle vara det mest lönsamma. Det är ett flertal personlighetsrelaterade faktorer hos företagsledaren som spealr in vid dennes beslut om att expandera vidare. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och vilka personlighetsrelaterade faktorer som påverkar en företagaledares tillväxtvilja, samt även försöka utröna om det finns någon eller några faktorer som påverkar mer än andra. Våra resultat är baserade på två undersökningar, en gjord i Svarige och en i Australien. Bådea undersökningar var av kvalitativ art bestående av intervjuer med två företagsledare. I vår undersökning kom vi fram till att det finns ett flertal viktiga faktorer som påverkar en företagsledares tillväxtvilja. De mest framträdande hos företagsledare i växande företag är dennes tro på sig själv och sina egna färdigheter, dennes vilja att utforska och göra saker annorlunda samt dess starka drivkraft till att ta sig an och klara av svåra och komplicerade uppgifter.
 • 312.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Sanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Vikström, Malin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kvinnliga chefers väg uppför karriärsstegen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Författarna vill med denna uppsats skapa en förståelse för hur uppdelningen mellan kvinnor och män på ledande positioner ser ut. Det finns kvinnor vilka har lyckats att klättra uppför karriärstegen, men de är få i förhållande till antal män. Syftet med denna uppsats lyder som följer, Hur har kvinnors väg till en ledande position sett ut och vilka problem har de stött på under vägen? Fyra kvinnor på ledande positioner har valts ut utifrån de fyra olika sektorerna, Statlig, Kommunal, Privat och Landsting. Respondenterna är Hallands Landshövding Karin Starrin, Halmstads turistchef Elenor Nilsson, Verkställande Direktör för Hotell Tylösand Elisabeth Haglund och slutligen Anne Marie Brodén som är ordförande för Region Halland.
 • 313.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Torstensson, Solveig
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sponsring i Sverige2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose to this study is to find an understanding of the effects of how sponsorship can affect companies and their business and at the same time get a better understanding of how sponsorship is or can be used as a marketing tool in today’s marketing. By using a quality research method we have chosen to use a half structured research method to make it possible to find out how sponsorship as a marketing tool can be used from a company perspective in relation to our chosen thesis. To enhance the readers understanding we describe the base of sponsorship and principals for sponsorship, after that describes a deeper perspective of sponsorship, what sponsorship is, and what factors are needed to be taken into consideration. Further on we illustrate the figure that later on will constitute the analysis with attributes like: association, exposure, relations and integrated communication. We also discuss effects and disadvantages with using sponsorship as a marketing method.

  In the chapter of empirical foundation we reproduce a version from the interview made in

  association with Swedbank AB (publ), Länsförsäkringar Halland and Halmstads Fastighets

  AB.

  The conclusion of this study is that sponsorship, today, is a growing and more often used

  marketing method among Swedish companies. The sponsorship method is used as a

  complement to remaining methods within the promotion mix. Sponsorship is mainly used

  as a public relation tool to constitute the base to give rise to image, customer relations but also

  to build strong brands in a way of be associated with positive and trustworthy values.

  Through sponsorship the companies intentions are to give rise to goodwill, show they are

  trustworthy and also show their involvement in the society. The local sponsorship

  constitute predominantly part of the total Swedish sponsorship. The messages that are

  communicated through sponsorship to the segment have better possibilities to be understood in

  a positive way than traditional advertising. After having studying the comparison of different

  aspects that have been expressed as important variables by the companies included our chosen

  theory for this case study, we believe that the A-ERIC model doesn’t put enough emphasis on

  goodwill and therefore should be extended. This could be strengthening further by describing

  more in-depth how and why companies conduct goodwill. Goodwill increasing sales and how

  much the brand can be strengthened are difficult variables to quantify, which means that a

  concrete result of the effects of sponsorship is hard to calculate.

  Sponsorship and goodwill are used as keywords for this study.

 • 314.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Mikael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Holmberg, Conny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Ventilation Damper1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Product improvement project of a ventilation damper. From existing to improved product with all its methods and systematics. The damper is build of four parts. Two blades, a sheet to the shaft that opens the damper and a list that caulk blade and pipe. To put the parts together you start with the blades and weld them with a dot in the centre. Fit the list between them and weld dots around the blade. At last you weld the sheet to the blade. The problem is the list. It’s hard to fit the two blades together because the list will not maintain n place. Our solution is a supportin profile on the list. That makes it easy to put the list on one of the blades before assambling the damper. All welding is done in just one step.
 • 315.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Broberg, Bo
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Persson, Wiveka
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wilhelmsson, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nolato Termoform AB1999Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Business development project at Nolato Termoform AB. Nolato Termoform AB,is a small part of the concern Nolato AB. Nolato is a listed group of companies that primarily supply plastic and rubber products to customers in mobile phones and other telecommunications, the automotive industry, medical technology and other industrial sectors. We have done a SWOT-analysis at Nolato Termoform to see were we can make some developmentsuggestions for the company.
 • 316.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kaplar, Erik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Selö, Nathalie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Functional or emotional values in B2B?: A study of marketing communication in the B2B healthcare market2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  To create value is a critical task for marketers and companies regardless of industry, and this study is focusing on the highly debated topic regarding functional and emotional values in business-to-business (B2B). Conventionally, emotional values has been perceived as irrelevant to B2B markets due to that business buyers have often been viewed as strictly rational decision makers. Other researchers however, argue that emotional values are essential since these values are the only sustainable ones, and this debate between scholars has created a research gap in the area. Some scholars therefore stress the importance of further research within this topic. This study aims to decrease the existing gap by analysing the customers perception and response of marketing communications in a B2B context by exploring the significance of functional and emotional values as well as what implications this has for B2B firms. This study has been made in collaboration with the Swedish state-of-the-art medical technology company Getinge, and in order to answer our research question and purpose we have conducted a quantitative study within the healthcare market in Turkey. The findings in this study indicate that functional and emotional values are both highly relevant in B2B marketing communication and that emotional values have a significant role when it comes to the perceptions of the customers. 

 • 317.
  Andersson, Joachim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Anvegård, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Karlsson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Regionalpolitiskt stöd till telemarketingföretag1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Författarna har i sin undersökning tittat på regionalpolitiskt stöd till tjänste- företag då detta är en ny typ av företag för regionalpolitiskt stöd. De har valt att titta på Telemarketingbranschen eftersom TM företag är relativt oberoende av var verksamheten är lokaliserad. Syftet med undersökningen är att se om stödpengar har uppnått vad de var avsedda till i fråga om: - sysselsättning - lönsamhetsutveckling
 • 318.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Stricton1993Student thesis
 • 319.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lenasson, Tobias
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lewrén, Therése
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kommunikationssamverkan i produktutvecklingsprocessen1994Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Målet med studien var att se huruvida de övergripande strategierna för informations- och kommunikationsflöde efterlevs inom PU-processens alla steg samt sammanbinder funktionerna för att effektivisera processen. Det andra syftet med studien var att undersöka hur arbetsklimatet och kreativiteten upplevs av de anställda på företaget. Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur företagets strategi för kommunikation i produktutvecklingen stämmer överens med den faktiska kommunikationen.
 • 320.
  Andersson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Blom, Stefan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  PDE2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Today patients having problem taking their medicin. We have developed a automatic pilldossage with a pillstorage for 30 days. The patient hear a voice telling her for example: aunt Hilda, please take your medicine! The voice keep telling until she takes her medicin. If she doesn´t take her medicin a alarm is calling social service for help. The patients does not need push any buttoms to get the right dose, which rheumatics have problems with. Our produkt look after it self.
 • 321.
  Andersson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jacobsson, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rees, Ulrika
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Mikael
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Äppelpress2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  In co-operation with the company Glorias Äppelgård we have developed a new process to create mashed apples. We have also done a prototype that mash the apples.
 • 322.
  Andersson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Stark, Jens
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Den ökade konkurrensen med DOB. En studie av lyckade företags konkurrensstrategier.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Due to the increased competition from distributor own brands or private labels, a lot of producing companies has lost market shares. This thesis focus on finding key factors for success for producers to compete with distributor own brands. To be able to find key factors for success, the authors interviewed three successful producers. The empirical research showed that the companies have harmony between the right competitive strategies and their market position. They also use their brands as a strategical competitive tool and put down great efforts to build a strong brand. Besides this the producers seem to focus on relationship marketing, especially the smaller producers.
 • 323.
  Andersson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Christina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ackumulatortank1994Student thesis
 • 324.
  Andersson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sätermark, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Torstensson, Henric
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Konstruktion av mutterdragare för stora moment2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This degree project was conducted in collaboration with Gremo AB located in Ätran.

  The aim of the project was to develop a solution to secure quality and to help assembling

  the locknut holding the vertical hinge on the harvesters and foresters from Gremo.

  At this time the nut is assembled manually by the aid of an overhead crane. The nut is

  tightened differently from time to time, and there was no specified torque to which it is

  tightened. Another present problem was the locking washer which sometimes gets

  damaged during assembly, when this happens the procedure has to be started over from

  the beginning. The current assembly procedure is very time consuming and lengthy for

  the employees.

  Our task was to design a machine that could tighten the nut to a specified torque with a

  margin of error of ± 3%. The assembly procedure will be held simple and the time

  required at a minimum.

  The project started by developing several principle solutions, the one solution that best

  matched our specifications were developed to a primary solution.

  Today we have started manufacturing and assembling our prototype. Our goal is that the

  equipment will be taken into use by Gremo.

 • 325.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mattsson, Cecilia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsson, Pauline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Konsumentinriktad marknadsföring inom läkemedelsbranschen2002Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  I uppsatsen undersöks om läkemedelsföretagen , från tidigare ha riktat sig mot läkare och apotekspersonal, försöker att utöka och förändra sina marknadsföringsåtgärder för att profilera sig hos konsumenten. Syftet med uppsatsen är att se hur läkemedelsföretagen använder marknadsföring för att nå ut till konsumenterna på den svenska marknaden, vad som styr utformningen av reklamen samt vad företagen använder som underlag för detta.
 • 326.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Sofie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Den upplevda konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden - har lightmäklare tagit marknadsandelar från traditionella fastighetsmäklare?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den upplevda konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden sedan uppkomsten av så kallade lightmäklare. Syftet var att ta reda på hur de traditionella fastighetsmäklarna upplever konkurrensen på dagens marknad och de källor som använts i huvudsak är intervjuer med verksamma traditionella fastighetsmäklare samt en branschorganisation. Det vi kom fram till under vår studie är att lightmäklare inte tagit några marknadsandelar från de traditionella fastighetsmäklarna som media förutspådde samt att de traditionella fastighetsmäklarna tycker att konkurrensen är hård men sund.

 • 327.
  Andersson, John
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pålsson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fastighetsmäklarens kundmöte med den säljande kunden: - En fallstudie av Mäklarhuset2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Communication, competence, trust and commitment are all important factors forthe real estate agent which affects the customer meeting. The real estate agent will workactively with the variables in order to obtain the knowledge and satisfaction of the sellingcustomer’s wishes. A superficial analysis of needs out of the customer and a personalizedcustomer meeting are factors that affect customer satisfaction in the positive sense. The essayproves that the variables interact and affects the number of satisfied customers within the realestate industry.

 • 328.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Isaksson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Stålhallserie i tunnplåtsprofiler: Dragbandsramar1993Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med examensprojektet har varit att undersöka konstruktionsmöjligheterna för en serie stållhallsramar, med varierande spännvidder och centrumavstånd mellan pelare, i tunnplåtsprofiler med C-tvärsnitt. Efter beräkning av tunnplåtsprofilens dimensioneringsdata konstruerades ramarna så att maximal utnyttjandegrad erhölls för takbalkskonstruktionen i snözonerna 1.0, 1.5 och 2.0 Efter fortsatta studier har vi kommit fram till att en konstruktionslösning med dubbla tunnplåtsprofiler, som läggs liv mot liv, ger en avsevärd ökning av hallens spännvidd. Här redovisas endast stålhallsramar med enkla profiler.
 • 329.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Patrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Samverkansbjälklag av tunnplåtsprofiler och betong1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med examensarbetet har varit att utveckla ett bjälklagselement av stål och betong fungerande som en samverkanskonstruktion. I samverkanskonstruktionen är tanken att utnyttja stålets höga draghållfasthet samt betongens goda tryckhållfasthet på ett optimalt sätt. Bjälklaget kommer till sin största fördel vid torpargrunder i villor, daghem, skolor med spännvidder mellan sex och nio meter där det oorganiska bjälklaget helt eliminerar de mögelproblem och fuktskador som i dagsläget är så vanliga. Bjälklagselementet består av en sju centimeter tjock betongplatta i vilka stålbalkar gjutes in. De ingjutna stålbalkarna utgöres av tunnplåtsprofiler med C-tvätsnitt vilka ingjutes till ungefär en tolftedel av profilhöjden.
 • 330.
  Andersson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jacobsson, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Intergrerat ledningssystem för Anjobygg AB1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Rapporten är framtagen under våren -97 som ett examensarbete på byggnadsingenjörsprogrammet 120 p på Högskolan i Halmstad. Rapporten innehåller ett integrerat ledningssystem anpassat för Anjobygg AB med hänsyn till kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 1996:6). I rapporten redovisas även ett samordningsperspektiv mellan de olika standarderna, verksamhetspolicy, definitioner och förklaringar.
 • 331.
  Andersson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Alf
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Aktieanalys1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Detta arbeta handlar om aktieanalys. Man har strävar efter att på ett enkelt sått beskriva de båda metoderna teknisk och fundamental aktieanalys. Författarna har gjort en survey undersökning om hur bankerna arbetar med börs- och aktieanalysen och beskriver hur de arbetar. Fundamental analys bygger på en ingående studie av den verksamhet som ett företag bedriver. Man analyserar företagets finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter. Teknisk analys utgår från att all den information som behövs för att analysera företag finns uttryckt i de priser och omsättningstal som noteras på börsen. Genom att studera de formationer som kurserna bildar kan man förutsäga kursutvecklingen.
 • 332.
  Andersson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Alf
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Personalekonomi finns det?1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Personalekonomi kan definieras som hushållning med mänskliga resurser och tankegångar kring detta problem har funnits i flera hundra år. Ledande ekonomer på 1800-talet använde sig av personalekonomiska argument och under 1900-talet har men börjat göra vetenskapliga empiriska undersökningar för att synliggöra personalekonomi i beräkningar. Detta är ett arbete som börjar med att beskriva hur olika personalekonomiska beräkningar ser ut i teorin och sedan undersöks om/hur företag arbetar med dessa beräkningar idag.
 • 333.
  Andersson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Marcus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Positionering: på den svenska telekommarknaden2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats syftar till att ta reda på om det är viktigt för mobiltelefonoperatörer på den svenska marknaden att positioner sig i kundernas medvetande. Vidare utreds huruvida operatörer av olika storlek använder sig av tydligt definierade positioneringsstrategier samt vilka skillnader och likheter i positioneringsarbetet som kan urskiljas mellan företag och vad dessa kan bero på. Uppsatsen är skriven ur ett managementperspektiv och den mest lämpliga ansats för att uppnå syftena på bästa sätt ansåg författarna vara att göra en kvalitativ undersökning. Genom att jämföra intervjuer med personer väl insatta i positioneringsarbetet på fyra av totalt sju svenska mobiloperatörer samlades information in som sedan analyserades utifrån syftena. För att göra studien så intressant som möjligt valdes fyra företag av olika storlek och med olika målmarknader och grad av segmentering ut. De företag som ingått i studien är Telia Mobile, Campuz Mobile, Halebop och Vodafone. De huvudsakliga slutsatserna av denna uppsats är att det är viktigt för mobiloperatörer på den svenska marknaden att arbeta aktivit med positionering. Alla företag i studien har utarbetade mål och syften med positioneringsarbetet och de vill förmedla budskap till som målmarknad som är enkla och tydliga. En annan slutsats som dragits är att det finns tydliga skillnader och likheter i mobilföretags positioneringsarbete i Sverige varav de flesta av dessa kan knytas till företagens storlek. Mobilföretag på den svenska marknaden har tydligt definierade positioneringsstrategier och använder sig av kombinationer av de strategier som existerar i befintlig teori. Mindre företag med mer segmenterade målgrupper, använder sig av färre kombinationer än de större företagen med mer breda målgrupper. Detta har författarna ansett bero på att större företag har större resurser, men också på att de m h a fler kombinationer når ut till de bredare målgrupperna som de faktiskt riktar sig mot. Vad gäller mindre företag har slutsatsen kunnat dras att olikheterna mellan dem är fler än likheterna. Detta beror på att distinkt kundsegmentering är nödvändig för mindre bolag för att de ska kunna överleva på dagens konkurrensfyllda mobilmarknad.
 • 334.
  Andersson, Karoline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projektorganisation: en balansgång mellan kontroll och flexibilitet2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen behandlar ämnet projektorganisation. Genom en fallstudie har vi studerat och analyserat projektorganisationen vid FoU-avdelningen på ett tillverkningstungt företag, Albany Nordiskafilt AB i Halmstad. I studien har vi använt oss utav tre olika perspektiv; struktur, osäkerhet samt logik, för att ur ett situationssynsätt problematisera och kontextualisera företagets projektorganisation. Vår strävan har varit att utveckla förståelsen för problemen genom att utifrån varje perspektiv söka problemens underliggande orsaker och vilka möjliga lösningar som rekommenderas. Uppsatsens övergripande syfte är att bidra till ökad förståelse för situationsspecifik projektorganisation. Uppsatsens resultat går emot dagens, inte alltid uttalade men underförstådda, generaliseringar inom projektlitteraturen. Därmed vill vi accentuera betydelsen av vår mer situationsspecifika ansats i kontrast till en strävan att dra generella slutsatser.
 • 335.
  Andersson, Kim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gillstedt, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Idorn, Niklas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Varför vill de inte?: En studie av orsaker till socialt motstånd vid implementationer av affärssystem2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med undersökningen var att beskriva vilka orsaker till socialt motstånd från personalen vid införandet av ett affärssystem som en ledare kan förvänta sig samt när dessa orsaker uppstår under implementationens gång. Genom att intervjua fyra olika konsulter på två olika affärssystemskonsultföretag konstaterades att motstånd var mycket vanligt och att de vanligaste orsakerna var informationsrelaterade. Uppkomsten av orsaker till motstånd var vanligast i början på implementationen och det var inte implementationen i sig som de anställda vände sig mot utan förändringen den medförde. Författarna skapade fem kategorier för olika orsaker till motstånd utifrån tillgänglig teori och kopplade med hjälp av uppföljningsintervjuer dessa till olika tidpunkter under implementationsfaserna. De praktiska implikationerna av denna uppsats är att ledare och konsulter genom de rön som författarna presenterat ges bättre förutsättningar att effektivisera förebyggande och hantering av socialt motstånd vid affärssystemsimplementationer.
 • 336.
  Andersson, Krister
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Mats
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kvalitetskontrollsystem på Falcon Bryggerier AB1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 337.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Erlandsson, Mariette
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Susanne
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Petersson, Susann
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Innebörden av Intern Marknadsföring för företag med uthyrd personal2003Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med detta arbete var att beskriva hur företag med uthyrd personal använder sig av och tillämpar intern marknadsföring. Vår undersökning baseras främst på företag som har uthyrd personal, eftersom vi tror att dessa kan vara i stort behov av bra intern kommunikation, och att den hos den här typen av företag kan vara svår att upprätthålla. För att svara på vårt syfte genomförde vi fallstudie på Manpower och Qtym AB som båda bedriver verksamheter med uthyrning av personal. Den litterära studien kring ämnet visar att intern marknadsföring för de flesta handlar om kommunikation, främst inom organisationen och i syfte att bättre nå ut på marknaden. Genom den empiriska studien har vi förstått att betydelsen av intern marknadsföring är mycket viktig för verksamheten och dess personal. Man ser det som ett kommunikationsmedel för att nå ut med företagets värderingar.
 • 338.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Susanne
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Erlandsson, Mariette
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Petersson, Susann
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur använder sig företag med uthyrd personal av intern marknadsföring?2003Student paper second termStudent thesis
 • 339.
  Andersson, Lena
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Idéhantering i svenska företag1993Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Undersökningens syfte är att beskriva de metoder och system större svenska företag inom verkstadsindustrin använder sig av för att stimulera utveckling, kreativitet och nya ideér.
 • 340.
  Andersson, Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Persson, Göran
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  India Tea1991Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The purpose of project India Tea is to develop an air supplier for the tea industry. The supplier is intended for the fermenting process. The demand on the Indian tea market is changing towards more quality tea. Many manufacturers are now trying to meet the demand by producing more quality tea. To increase the produced amount of quality tea in a tea factory improvements of the process have to be made. The fermenting process is the area with the highest potential for essential improvements resulting in higher tea quality.
 • 341.
  Andersson, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsson, Lina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Konstruktion av front- och gavelupphängning på emaljerade badkar.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Examensarbetet har utförts i samarbete med Ifö Sanitär AB i Mörrum, Blekinge. Projektet har avsett att lösa upphänganden av front- respektive gavelplåtar på emaljerade standardbadkar. Det teoretiska syftet med rapporten är att ge en återblick av resultatet av den produktutveckling som har gjorts. För att driva detta produktutvecklingsprojekt har Fredy Olssons modell för integrerad produktutveckling använts. Examensprojektet som beskrivs i denna tekniska rapport grundar sig på en problemidentifiering och konkurrentanalys som sedan har lett fram till ett antal olika lösningsförslag. Genom olika utvärderingsmetoder från Olssons modell har slutligen ett förslags valts att gå vidare med till detaljkonstruktion. Konstruktion har en benställning som karet hänger på. Benen placeras i hörnen på karet då elimineras tipprisken som tidigare fanns. Denna lösning främjar enkel användning då användaren vid städning under karet endast behöver vinkla ut fronten, inte lyfta av den.
 • 342.
  Andersson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ericsson, Maria
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Planläggning av Ulleboområdet1993Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Uppgiften gick ut på att arbeta fram ett förslag på utbyggnaden av Ullebo området i Varberg. Den nya bebyggelsen skall vara i traditionell halländsk stil. Arbetet ledde fram till ett förslag som innebär låg exploatering. Vi har försökt att bevara så mycket som möjligt av det öppna landskapet och skapa en idyllisk miljö.
 • 343.
  Andersson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Knutsson, Lina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Balanced Scorecard: en studie om anpassning inom sjukvården2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Det balanserade styrkortet har blivit ett allt vanligare styrverktyg inom den offentliga sektorn. Eftersom styrkortet är en modell framtagen för näringslivet, ligger ett problem i hur pass användbart det blir för offentliga verksamheter. Huvudsyftet med denna uppsats är att se till vilka anpassningar som genomförts och varför vilket har studerats på tre olika sjukhus. Resultatet visar att det skett små förändringar i praktiken. En genomgående anpassning är dock medarbetarperspektivet som har fått stor genomslagskraft. Störst oenighet råder det om benämningen av kundperspektivet vilket beror på osäkerhet om vilka ett sjukhus kunder egentligen är. Långsiktighet i de strategiska målen och balans mellan perspektiven har sjukhusen ej lyckats åstadkomma, vilket kan ha sin förklaring i att anpassningar ej gjorts. Att dessa aspekter saknas medför att sjukhusen idag inte fullt ut jobbar med ett balanserat styrkort. En modifiering har även skett av användningsområdet och styrkorten används inte för tillfället som ett rent styrverktyg.
 • 344.
  Andersson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Marica
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Small Businesses’ Possibilities, Financial Preferences and Capital Structure: A Lifecycle Approach2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  In today’s economies it has been proven that the small businesses play a crucial role. The small businesses vitalize the economy in a number of ways. Therefore is the survival of the small businesses an important topic. The lack of finance for small businesses in relation to the financial gap has been well researched. The history of research of the financial gap has mainly been focusing on the supply side restrictions and not until recent years have the demand side been acknowledged. An area of acknowledges is the lifecycle of the businesses. This area recognizes a connection between the lifecycle of the business and the differentiation of finance at the different stages of the lifecycle. Against this background we aim with our study to examine the possibilities, the preferences as well as the capital structure of small businesses in Sweden in relation to the lifecycle stages the businesses is experiencing.
 • 345.
  Andersson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Marica
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  “ The impact of the euro”: A case study of Philips2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 346.
  Andersson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Moberg, Hanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Investeringsbedömning av ett operatörshotell2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With today's rapid IT development and our increased consumption of IT, the load on the computer halls increases, and there is also an increased environmental impact. To measure the energy reduction in data centers, use is made out of PUE. By reconstructing an existing data center and make it more energy efficient, the energy costs will decrease. Will the investment pay back within 5 years and can the investment handle the municipality's investment return? How sensitive will the investment be to different interest rates? Is it economically viable to make todays data center more energy efficient?

 • 347.
  Andersson, Liza
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur påverkar dispens från sexveckorsregeln antal och grad av körskador efter skogsavverkning i Västsverige?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The six week notice implies that the Swedish Forest Agency must be notified at least six weeks in advance of every greater forest felling. For various reasons it is possible for an exception to be granted and thus be able to execute felling earlier. High rainfalls in western Sweden during late autumn and winter 2012 made the soils extra sensitive for rutting. That is the tracks created by forest machines, especially on loose and moist soils, and can in turn cause negative effects for both the environment and wood production. Many forest owners who had planned felling at this time when the ground usually is frozen and can carry the machines instead wished to fell unnoticed areas (objects) with better carrying capacity despite the mild weather. To not having to wait with the felling they therefore applied for exception of the six week notice when sending the notification for the new object. Since the sensitive object could be spared for colder weather, many of the applications were granted. As the exception cases demands more time and work and are also managed prior to regular felling notifications the Swedish forest Agency had interest in finding out if this kind of exception in effect leads to less rutting and soil damage.

  The study was conducted on behalf of the Swedish Forest Agency in Gothenburg with the purpose to find if the exception, when granted, is fully utilized and if the granted and the sensitive objects are felled with more or less soil damage than objects felled without exception. During April/May 2013 a total of 66 privately owned objects in Halland and Västra Götaland were visited. The study showed that a great majority of the exceptions were utilized but there was no significant difference in number and degree of rutting between any of the three types of objects. This means that the exception of the six week notice, in this case, have not led to less soil damage than in objects without it. Furthermore, serious ruts occurred in a high amount of objects in all three groups, something that partly can be related to climate but also as an effect of a tough wood market and lack of knowledge and communication within the forestry. These are well known problems that in recent years have been more intensely addressed both by the Forest Agency but also within the branch organizations. Hopefully, an increased consciousness about the environmental effects of rutting and knowledge about how it can be avoided will make fellings in greater extent become planned thereafter. Along with a more detailed description of the objects regarding the exeptions and a more direct follow-up of soil damages after felling the number of serious ruts could possibly even at poor weather conditions be reduced in the future.

 • 348.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lovén, Sanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Revisorers syn på marknaden för börsbolagsrevision2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last decades the structure of the audit market has undergone fundamental changes as a result of the mergers and scandals that have taken place. The number of big audit firms has decreased and the remaining ones dominate even more both nationally and internationally. After the financial crisis in 2008 the European commission has published a green paper on audit policy. Among other things the market concentration is highlighted as a problem. In connection with this we have conducted a study with the following research question: How do auditors at Swedish mid tier audit firms experience the Swedish market for audits of listed companies? The study focuses on four areas, these are: historical background, the Swedish market for audits of listed companies, barriers to entry and measures. To answer the research question we have used a qualitative research method with an abductive approach. The empirical material has been gathered through interviews with auditors at different audit firms, including four personal interviews and one telephone interview. The result of the study shows that auditors at Swedish mid tier audit firms experience the Swedish market for audits of listed companies as concentrated, competitive and desirable. There is a connection between the market concentration and the historical development, the audit firms’ different focus areas and the barriers to entry. Political measures can be adopted for the market concentration but not for internal barriers of entry such as contradictions within the audit firm.

 • 349.
  Andersson, Magdalena
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  McConell, Karina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ett förslag till Egenkontrollprogram för Skandiahamnens containerverksamhet Enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontrollprogram2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Som Nordens största hamn spelar Göteborgs Hamn AB en viktig roll i arbetet för ett miljöanpassat transportsystem. Då miljöbalken trädde i kraft, 1 januari 1999, ökade kraven på GHAB:s miljöarbete. Hamnen som anläggning blev då tillståndspliktig och måste söka tillstånd för sin verksamhet hos Länsstyrelsen. En av de förordningar som gäller för GHAB sedan miljöbalkens inträdande är Förordningen (1998:901) om verksamhetutövares egenkontroll. För att följa denna förordning underlättar det att ha ett program för egenkontroll. Det blev vår uppgift att inom vårt examensprojekt på 10 p utforma ett sådant för en av hamndelarna inom GHAB. Vi avgränsade oss till att utforma ett Egenkontrollprogram för Skandiahamnens containerhantering. Det som är mest utmärkande med den arbetsmetod vi använt är att vi följt förordningen, paragraf för paragraf. Fördelen med det är att Skandiahamnen lätt kan kontrollera att reglerna i varje paragraf följs. Paragrafernas innehåll kan sammanfattas enligt följande: 1-3§§ Preciserar för vilka verksamheter förordningen gäller. Hänvisning till egenkontrollens huvudregel i Miljöbalken 26 kap. 19§. MB 26:19 Verksamhetens ska planeras så att miljö- och hälsopåverkan minimeras. Verksamhetsutövaren ska hålla sig underrättad om versamhetens miljö- och hälsopåverkan. 4§ Miljöansvaret ska fördelas/ delegeras. 5§ Det ska finnas rutiner för kontroll av utrustning. 6§ Riskbedömning ska göras kontinuerligt. Tillbud ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. 7§ En kemikalieförteckning ska upprättas. 8§ Ytterligare föreskrifter kan meddelas. Egenkontrollen kan ses som en del av ett miljöledningssystem, exempelvis ISO 14001. Ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 täcker kraven på egenkontroll. Egenkontroll är inte något som införs över en natt, det krävs att Skandiahamnen ser över och planerar sin verksamhet så att miljöprestandan ständigt kan förbättras. Ett Egenkontrollprogram är till stor hjälp för Skandiahamnen i det dagliga arbetet och vid tillsyn. Skandiahamnen kan då enkelt visa hur villkor och krav följs samt vilka åtgärder som utförts eller planeras. Även andra hamndelar kan använda sig av vår rapport vid upprättande av egna EKP:n.
 • 350.
  Andersson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  KONSTRUKTION AV AUTOMATISERAD SKYDDSANORDNING FÖR ABB / JOKAB SAFTEYS STAKETSYSTEM2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is basically a design project aimed to find a safe and reliable automatic safety device, which is designed to be suitable for highly automated industrial situations. This device fits with ABB / Jokab Safety’s fence systems. These are built up around machines to create safety distances. The automatic protection device assist the operator in situations when loading or going in and out of the danger zone. Therefore, safety is a big matter in these types of devices control circuits. In this design project the solution is being prepared for the future purpose that is to be CE-marked. The work has had a wide topic range with not just elements within the design subject, but also areas such as risk analysis, reliability, and pneumatics. This has resulted in many stimulating destinations in the design process before it finally led into a prototype that has been function tested. The pneumatic control system was then installed to the mechanical design witch led to the final product. During testing some disturbance in the function occurred and this will have to be corrected before some good results can be shown. Testing the prototype generated a lot of information about the product that could be used to optimize its performance.

45678910 301 - 350 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf