hh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 25957
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Ahlgren, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Göransson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  EU i skolans värld: En studie angående lärares förutsättningar att bedriva EU-undervisning i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  Ahlgren, Jimmie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rosén, Carl Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kvalitetssäkring hos byggföretag i Hallands län: en attitydundersökning2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Det ställs idag allt högre och högre krav på byggföretagen vad gäller kvalitet. Vissa problem som funnits inom byggbranschen i decennier har man ännu inte helt kommit till rätta med. Ett exempel är de skandalomsusade fuktproblemen som ofta tas upp i media och fortfarande sätter en negativ stämpel på byggbranschen. För att komma till rätta med dessa kvalitetsproblem blir det allt mer viktigt att initiera ett kvalitetstänkande i hela byggprocessen. Alla måste försöka jobba mot ett gemensamt mål, och försöka förbättra byggbranschen rykte. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur väl utbrett kvalitetstänkandet är inom byggföretagen i Hallands län och vilka attityder och inställningar som finns kring detta. För att få en övergripande bild av detta utfördes dels intervjuer och dels en omfattande enkätundersökning. Huvuddelen av de som intervjuades och svarade på enkäterna var tjänstemän i olika positioner inom företagen. Tyngdpunkten lades på deras egna personliga åsikter.
 • 303.
  Ahlgren, Michael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlsson, Ulric
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hed, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Innovationer i små och medelstora företag: De externa kontakterna i innovationsprocessen2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  In our essay we investigate how small and mediumsized firms in the Swedish landscape of Halland perform their produktdevelopment activities and how they use external information for this cause. We have studied 10 manufacturing enterprises with 10-99 employees and in different lines of business in order to see the great variation in their efforts. The result shows that there are only a few persons in the company that are initially involved in the productdevelopment process. Thus these persons effect the final result very strongly. Our paper also shows that customers are the far most important external actors in the product development process. Other important results are the great importance of informal work and the fact that the common attitude to innovation is of a rective nature rather than proactive. The later means that the enterprises work on a customer order basis rather than searching for new opportunities by them selves.
 • 304.
  Ahlgren, Michael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Laszlo, Attila
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rosenqvist, Björn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Valido, Francisco
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  AB M Lundgrens Gjuteri 1999Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  We have throug interviews with the employees, the customers and by studing Lundgrens Gjuteri getting a number of inputs regarding the company. By analyses and discussions we have come up with a number of suggestions and ideas that we think will improve Lundgrens Gjuteri and make it even better than it is today.
 • 305.
  Ahlgren, Patrick
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Järnliden, Patrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sköld, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  entertainer.tv: Lansering mot studenter.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  A parliamentary resolution to shutdown the analog television broadcasting network, starting 2005, will force the consumer to switch over to a digital alternative. TeleData HiperLAN Teknik AB (TDH teknik) will in association with the technology launch a new unique product named entertainer.tv. Our question is. “How can a company that launches a newly developed product through non- traditional distribution channels act to attract that part of the target group which are students?” To answer this question we had an interview with TDH teknik and we also created a focusgroup with students from the University of Halmstad. The results of the focusgroup showed dissatisfaction towards associations and organisations as distribution channels. According to us this means that the company must use complementary channels to avoid a failure. Furthermore we are of the opinion that the company needs to offer an alternative to rental buying of entertainer.tv as well as a shorter rental period but at an alternative level of pricing. In the end we found that students were not a primary target group to address. After our study we see good possibilities for entertainer.tv to succeed because the focusgroup wanted an all-in-one solution.
 • 306.
  Ahlgren, Patrick
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Järnliden, Patrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sköld, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ödman, Carl
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadskommunikation: Mot golfspelande studenter -2003Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen handlar om att ta reda på vissa fakta om golfspelande studenters vanor och prioriteringar vad gäller val av golfbana att spela på och klubb att bli medlem i. Vi har genom en marknadsundersökning tagit fram data som sammanställts i diagram.
 • 307.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Almén, Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björnberg, Carl
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Går det att mäta servicegraden i ett tjänsteföretag?1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Service är något som uppmärksammats mer och mer på senare tid då utvecklingen gått från produktorientering till kundorientering. Denna utveckling har krävt att kunden placeras i centrum. Ett gott förhållande till sina kunder är ofta en förutsättning för ett företags fortlevnad. Blir man som kund väl bemött hos ett företag berättar man detta för sina medmänniskor. Blir men inte väl bemött berättar man det för ännu flera. Alla är vi överens om att det är viktigt med god service. Men hur kan man mäta effekterna av servicen?
 • 308.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Jennie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ericsson, Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kommunen: Vad är en förvaltningschef? En VD eller en politruk?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Man har ställt sig frågan om en offentlig verksamhet klarar att driva sin verksamhet som ett företag? Man valde att titta på en kommuns och ett företags grundförutsättningar och deras organisation och ledning för att sedan göra en empirisk undersökning gällande de två sista områdena. I undersökningen ställdes frågor till högre kommunala tjänstemän om vad de ansåg om möjligheten att använda sig av ett företags sätt att organisera och leda sin verksamhet utifrån ett antal, av författarna uppställda, skillnader med utgångspunkt från teorin. Uppfattningen är att offentliga verksamheter på många sätt skulle kunna driva sin verksamhet mer likt ett företag. Vad man kom fram till är det viktigaste för de kommunala verksamheten är att sätta upp klarare mål och göra en tydligare ansvarsfördelning. Tjänstemän måste få större befogenheter att fatta beslut, men de övergripande frågorna i kommunen måste fortfarande fattas av de folkvalda politikerna.
 • 309.
  Ahlholm, Annica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Inlärning via media: positivt eller negativt?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna studie handlar om hur media uppfattas av unga kvinnor i dagens samhälle. Som förordet frambingar (“...de bilder av verkligheten som media skapar tenderar att bli verkligare än den verklighet som den enskilde individen skapar genom egna primära erfarenheter.”) är det viktigt att försöka förstå hur media kan påverka den unga individen. Syftet med undersökningen är att utröna om ungdomstidningar (Elle, Fitness, Amelia, Veckorevyn och Frida) uppfattas positivt eller negativt av de, för studien berörda, unga kvinnorna. De två huvudfrågor som stått i focus för studien lyder; hur påverkar individens bakgrund (uppfattningar rörande olika aspekter av sig själva) dennas kunskap, självförtroende och ideal? Eftersom syftet fått styra valet av metod tillämpas kvantitativ utgångspunkt. 100 enkäter delades ut till försökspersoner. Enkäten bestod av 25 frågor om bl a attityder gentemot tidningar, hur individen ser på sig själv i olika avseenden och om denna anser sig påverkas av tidningarna. Försökspersonerna bestod av ca 50 kvinnor på Sannarps gymnasiets andra årskurs och ca 50 kvinnor på Högskolan i Halmstad i varierande ålder. Efter en grundläggande litteraturstudie och enkätundersökning analyserades resultatet och samband försökte finnas. Resultatet av enkätundersökningen visar att alla frågor vilka rör kunskapsinhämtning genom tidningar, påverkas mer av individens attityder än av dennas bakgrund. Likaså påverkas självförtroende och ideal mer av attityder än av bakgrund. Andra intressanta resultat handlar om individens uppfattning av verklighet, dennas orsak till läsning av tidningar, ålder etc. Studien bör väcka tankar kring dagens samhälle och det ständiga informationsflödets konsekvenser.
 • 310.
  Ahlin, Birgitta
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bergström, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Faktorer som påverkar vid palliativ vård-ett mångkulturellt perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Döden angår oss alla och vår kulturella bakgrund har stor betydelse för hur vi möter den. Palliativ vård fokuserar på att ge stöd och lindring till döende patienter för att öka deras livskvalitet. Av Sveriges invånare har var sjätte utländsk bakgrund och detta ställer andra och delvis nya krav på sjukvården. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans palliativa omvårdnad till patienter från andra kulturer. Studien är en litteraturöversikt där tolv artiklar analyserats utifrån syftet. I resultatet finns många olika faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete av palliativa patienter i en mångkulturell vårdsituation. Resultatet delades upp i tre huvudkategorier:

  kulturell kommunikation, kulturell medvetenhet/kunskap och kulturella skillnader/behov. För att kunna ge patienter med annan kulturell bakgrund en palliativ omvårdnad med hög kvalitet behövs medvetenhet och kunskap hos sjuksköterskan om deras specifika behov. Utvidgad utbildning och diskussion behövs i ämnet och svenska empiriska studier som belyser dessa patienter och anhörigas behov. Det är nödvändigt att både den specialiserade palliativa vården och övrig vård tar del i både forskning och utbildning, eftersom palliativa patienter från andra kulturer finns inom de flesta specialiteter.

 • 311.
  Ahlin, Carola
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bengtsson, Irén
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nilsson, Lisbeth
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patientinformation vid en kranskärlsoperation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Coronary artery bypass is for the patient a major event leading to many questions and concerns. Previous research has shown that patients who have undergone coronary artery bypass have great needs of information. Our aim of this study was to describe information before and after a coronary artery bypass. The study was done as a literature review. The results of the study were distributed into three categories, information methods, information content and the various factors that affect patient information. Information was given in writing, orally, by video, by Internet or by a patient previously undergoing a coronary artery surgery, usually in combination with each other. What the patient wanted the information should contain varied from person to person depending on what stage the patient was, pre- or postoperatively. Several factors emerged that were relevant. It was important for the patients that the staff took the time to listen and respond to questions and concerns. Patients with small social networks had a greater need for information than others with larger social network. Another important thing was that patients could easily get in touch with competent personnel both before surgery and after discharge. The conclusion of the result was that the information should be individualized based on each patient's needs. Continued research is needed to develop good patient information on patients' experience of different types of information means, and to develop contact with patients who have previously done a coronary artery bypass.

 • 312.
  Ahlin, Catharina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Att visa tillrätta istället för att tillrättavisa: en aktionsforskningsstudie om sociala berättelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har grundats i en elevs behov av att finna strategier till konstruktivt samspel. Genom aktionsforskning som ansats har syftet varit att öka kunskapen kring hur en elev deltar i arbetet med sociala berättelser samt hur metoden kan fungera utanför det autistiska spektrat. Den sociala berättelsen konstruerades i samråd med involverade aktörer och lästes sedan för eleven varje dag i två veckor. Datainsamlingen skedde genom observationer, loggboksskrivande och dialogiska samtal. Ur en induktiv analys av det empiriska materialet utkristalliserades två kategorier. Den ena kategorin ”läsning och utvärdering” fokuserar hur eleven deltog i arbetet med att läsa berättelsen medan den andra kategorin ”praktisk tillämpning” fokuserar utfallet av hur eleven tillämpade de strategier som berättelsen fokuserade. Resultatet visar att metoden fungerar utanför det autistiska spektrat då eleven har gjort små framsteg under tiden som vi arbetat med den sociala berättelsen. Eleven hade även en positiv inställning till att läsa berättelsen och blev mer mottaglig för den med tiden. Studien har visat på ett sätt gällande hur arbetet med sociala berättelser utanför den autistiska spektrat kan gå till och att det är genom att se till möjligheterna som förändring kan åstadkommas.

 • 313.
  Ahlin, Catharina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Zandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Hur tänker du?": en studie om elevers variation av lösningsstrategier inom det pre-algebraiska området2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en empirisk studie som har syftat till att synliggöra vilka strategier elever i årskurs två har använt när de löst öppna utsagor samt vilka missuppfattningar som förekommit i samband med detta. Studien har även syftat till att synliggöra hur eleverna har kunnat relatera öppna utsagor till vardagliga sammanhang. Vid datainsamlingen, som utfördes på två olika skolor, genomfördes 15 kvalitativa intervjuer vilka kombinerades med observationer.

  Eftersom det i uppsatsens syfte finns en underförstådd relation till fenomenografin och hermeneutiken i form av såväl teorier som metodologier har dessa forskningsansatser varit en stor inspirationskälla i vår undersökning. Vidare har vi genom vår studie visat att de strategier som elever använder när de löser slutna utsagor till stora delar även används när eleverna löser uppgifter i form av öppna utsagor. Resultatet har visat på en bred variation i elevernas lösningsstrategier och det framgår att eleverna, vid deras lösningar av öppna subtraktionsutsagor, knappt använder de tre vanligaste subtraktionsstrategierna. Istället använder de bland annat en strategi som ger upphov till flera missuppfattningar. Det visade sig även att samtliga elever hade svårt att relatera öppna utsagor till vardagliga sammanhang.

 • 314.
  Ahlin, Lina
  et al.
  Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). CIRCLE, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Wennberg, Karl
  Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, Sverige.
  Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst: Entreprenörskap och företagande bland akademiker under perioden 2004–20092013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna rapport analyseras samhällseffekter av satsningar på akademisk utbildning genom att se på hur akademikers involvering i kunskapsintensivt företagande under perioden 2004-2009 bidrar till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. I rapporten fokuseras särskilt fyra huvudsakliga grupper av akademiker: civilekonomer, civilingenjörer, jurister samt läkare/ tandläkare (medicinare). Rapporten är författad av Lina Ahlin; verksam vid CIRCLE och Nationalekonomiska institutionen/Lunds Universitet, Jonas Gabrielsson; verksam vid CIRCLE/Lunds Universitet och Sektionen för Ekonomi och Teknik/Högskolan i Halmstad, samt Karl Wennberg; verksam vid Centrum för Entreprenörskap och Affärsskapande/ Handelshögskolan i Stockholm och Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut.

  Rapportens resultat visar genomgående att akademikers företag bidrar till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i betydligt högre utsträckning än andra företag. Det finns även stora skillnader mellan företag som startas och drivs av individer med olika akademiska utbildningsinriktningar. Civilekonomers och civilingenjörers företag skapar betydligt fler nya arbetstillfällen än juristers och medicinares företag. Samtidigt är bidraget från civilekonomers företag till nya arbetstillfällen cirka 20 procent högre än civilingenjörernas företag.

  Utöver sammanställningen av akademikerföretagens bidrag till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt presenterar vi också ett antal pedagogiska och användbara nyckeltal för att mäta den entreprenöriella avkastningen från investeringar i akademisk utbildning. Denna avkastning baseras på akademikerföretagens bidrag till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i förhållande till statens kostnader för olika typer av akademiska utbildningar. I analysen finner vi att om myndigheterna satsar 10 000 kronor på en akademisk utbildning så har detta generellt sett en god entreprenöriell avkastning för samtliga utbildningsgrupper.

  Vi finner även att resultaten skiljer sig markant åt mellan olika akademiska utbildningar. Våra resultat visar att juristers och framförallt civilekonomers företag genererar betydligt fler nya arbetstillfällen per statlig utbildningskrona jämfört med civilingenjörers och läkares/ tandläkares företag, framförallt eftersom kostnaden för att utbilda de senare grupperna är så pass mycket högre. Skillnaderna i entreprenöriell avkastning mellan de olika akademiska utbildningsgrupperna i termer av löneutbetalningar och skatteintäkter baserat på företagens omsättning är mycket snarlika de skillnader som vi finner för nya arbetstillfällen.

  För att driva på tillväxten och den industriella utvecklingen i ekonomin behöver Sverige individer och företag som kan omsätta teknologi och ny kunskap till produkter och tjänster. Förhoppningen är att rapporten skall bidra till den fortsatta debatten kring hur akademiker bidrar till den samhällsekonomiska utvecklingen genom involvering i kunskapsintensivt företagande och entreprenörskap.

 • 315.
  Ahlkvist, Marie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vilken roll spelar läroboken?: En studie i användandet av lärobok inom matematik på gymnasienivå2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Skolverkets rapporter under de senaste åren visar en ökning av en matematikundervisning som är stark knuten till läroboken samt en försämring av elevers kunskaper inom matematik. Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur läroböcker används på gymnasiet, vad det finns för för- och nackdelar med undervisningssätt starkt knutet till en lärobok samt om det kan finnas något samband mellan det ökade läroboksanvändandet och de försämrade kunskaperna. Uppsatsen äe baserad på kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma gymnasielärare med skilda undervisningssätt. Resultatet visar att läroboken spelar en väldigt stor roll i undervisningen i matematik hos flera av de intervjuade lärarna och detta resultat stärks av litterastudierna. Fördelar med att bedriva en undervisning starkt knuten till en lärobok är t.ex. att det sparar tid för läraren och att svaga elever kan känna en trygghet i att använda lärobok. Nackdelar med arbetssättet är t.ex. att eleverna har svårt för att se kopplingarna till verkligheten, att läroboken blir den reella läroplanen och att enbart ett enskilt räknande aldrig kan bidra till att en elev uppnår måeln i läroplanen och kursplanen.
 • 316.
  Ahlm, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Roos, Cecilia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gårlin, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fogmark, Monica
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  IKEA: på väg...1999Student paper second termStudent thesis
 • 317.
  Ahlman Nöbbelin, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Alexandersson, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Kolla två kvinnliga poliser"2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kvinnor inom polisen upplever sitt yrke. Inom polisyrket jobbar det ca 18 000 poliser varav 25 procent är kvinnor. Studien aktualiserar dels om kvinnliga poliser upplever eventuella könsskillnader, dels om de reflekterar över de rådande könsnormerna. Följande frågor belyses i studien: Vilka könsskillnader råder inom polisen? Hur synliggörs könsskillnaderna? Hur påverkar de rådande normerna yrkesutövandet? Kvalitativa intervjuer har använts, kvinnorna som medverkar i studien kommer från tre olika arbetsplatser och är av olika åldrar och befattningar inom polisen. De begrepp och teorier som ligger till grund för analysen är normer, Yvonne Hirdmans genus teori, Beverly Skeggs teori om respektabilitet och hur omvårdnad reproduceras, samt forskaren Berit Åbergs forskning om hur män och kvinnor inom polisen styrs in på olika arbetsuppgifter. Resultaten visar att kvinnliga poliser i många avseenden jämförs med sina manliga kollegor. Dock har studien visat att det råder en acceptans rörande genusskillnader hos de kvinnliga poliserna vilket gör att de själva inte reflekterar över normerna Reproduktionen av den manliga normen fortlöper då kvinnor inte ifrågasätter och synliggör de genusstrukturer som de möter.

 • 318.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hulthén, Agnes
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  “Där tror jag att jag är en kameleont”: en uppsats om upplevelser av att arbeta med individer som står långt från arbetsmarknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lack of workers and a shrinking welfare state have increased the focus on individuals who are excluded from the labor market as well as social enterprises. In this hermeneutic study, based on interviews with officials working towards these groups, we investigate how officials perceive their discretion and role towards clients. To be able to do their job they need discretion which is in line with Michael Lipsky's theory on street-level bureaucrats (Lipsky 2010).

   

  Social enterprises are described as needed to solve shortcomings in the labor market, but also problematic, as the social entrepreneurs could be lacking skills, as both clients and social entrepreneurs have a background of failed schooling due to disabilities and socio-economic causes. Bourdieu’s concept of doxa is applied to understand how failed schooling lead to shortcomings in navigating society and how officials compensate for this by taking on different roles.

   

  The paradox of the social enterprises is analyzed with a theory on pre-paradigmatic fields and isomorphism which brings a pressure for organizations to conform to gain legitimacy and access to resources. More knowledge on the role the officials can play to prevent exclusion from the labor market could enable resources to be more effectively distributed within the welfare system.

 • 319.
  Ahlqvist, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jönsson, Olof
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Matningssystem för pellets2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society, the availability of energy plays an integral part in our everyday lives. Unfortunately, the price of energy in Sweden has increased in recent decades. A large part of our energy consumption goes to heating modules for houses, where heating methods that depend on energy sources such as electricity, district heating, fuel oil, gas and biofuels are the most common ones. During the winter period, the increase in energy costs becomes significantly evident, especially for small property owners. This increase in energy cost is most noticeable for home owners with electric heating.

  This thesis is written at the Halmstad University, in cooperation with a company, which makes parts of this thesis confidential. The aim of this report, which is a part of a product development project, was to find a technically satisfactory solution of transporting of the pellets. The new system is designed to be inserted into existing product models with minimal design changes required to the original module.

  In connection with the development of the prototype, there has also been a cost- and layout evaluation of production processes in order to ascertain the cost of manufacturing of the system. Also, a brief analysis of the current market for the product and pellets has been made to create a picture of the desirability of the product. In combination with this, the customer's perspective has been analyzed by making an investment calculation to see how long it would take for an investment into the new system to pay for itself.

 • 320.
  Ahlqvist, Niclas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Coletti, Roberto
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Fransson, Henrik
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Wennman, Emil
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  WWW: ÖVERVAKNINGSKAMERA2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Our assignment was to evaluate and develop a competitive web based surveillance system. The idea was to develop the system from scratch. To make the product competitive it has to be fast, standalone, inexpensive and user friendly. The requirement of a fast interface towards the surrounding world was achieved by a network interface card. Our system is entirely independent of any other system and only need to be connected with power supply and a network cable. The expense was kept low due to the fact that as much of the implementations as possible were performed by the group members. Important keywords like: user friendly, simplicity and simple structure has always been in mind during the development of the software which will become visible to the users, that is the administration program and the applet that can be accessed from the website.
 • 321.
  Ahlqvist, Nils-Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Udén, Jim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Motivationens inverkan på innovationsnivån2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 322.
  Ahlqvist Nilsson, Petra
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Svensson Tynkkynen, Carolin
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Förslag på design av digitala knuffar för vägledning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Decisions are increasingly made in connection with screens, amongst other things due to thecontinuous growth of e-commerce. When people make decisions they are influenced by thechoice environment as well as heuristics and biases, which are mental shortcuts. People areinfluenced by heuristics and biases as it is often difficult for them to make decisions based onall of the information presented. Nudges are a way to guide people to make specific choiceswithout limiting their freedom and have primarily been used in non-digital contexts, but havenow also been introduced in informatics. However, in order for nudges to be able to bedeveloped and used digitally it is important to have knowledge about how people make choicesand the effect nudges have. Previous research on digital nudges also asks for studies on howdigital nudges can be designed and their impact on people's choices online.As nudging is a relatively new term in informatics, as well as research regarding the topic isinquired, this study investigate how digital nudges can be designed to guide people tosustainable choices online. The study was conducted with a design research approach wheredigital nudges were designed based on four different heuristics and biases. The nudges wereapplied on an e-commerce website and tested by means of a prototype. The process fordesigning and evaluating the digital nudges was iterated four or five times to in an exploratoryway test different ways to design the nudges in relation to the research question. The studycontribute with a number of suggestions on how digital nudges can be designed based onheuristics and biases, with guidance and sustainability as focal points.

 • 323.
  Ahlstav Mårtensson, Ulrica
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Erling Hasselqvist, Nann
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Differences in pain and nausea in children operated on by Tonsillectomy and Tonsillotomy: – A prospective follow-up study2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study was to evaluate the differences in postoperative pain, nausea and time of discharge in children 3-12 years old after undergoing Tonsillectomy (TE) or Tonsillotomy (TT) at the post anaesthetic care unit (PACU), children’s ward and at home.  Background: TE involves risk of bleeding, severe postoperative pain and nausea. TT is a less invasive method with lower risk of bleeding and postoperative pain and nausea according to performed studies. Method: A prospective, comparative follow-up study design. Eighty-seven children from December 2008 until April 2009 in the ages 3-12 undergoing TE or TT participated. Visual analogue scale (VAS) was used for children’s pain and nausea assessments. Result/Findings: Significantly fewer children operated on by the TT assessed postoperative pain ≥ 3 according to the VAS than children operated on by the TE in both the PACU and the children’s ward. A significant difference of postoperative nausea was only present during the care at the PACU and children’s ward with fewer TT children that assessed nausea VAS ≥ 3. The time of postoperative care was shorter among the TT children in both the PACU and the children’s ward. Postoperative pain and pain related difficulties in eating after discharge was significantly more present among the TE children compared to the TT children. Conclusion: The results of our study indicated that TT is a more favourable alternative than TE in children.

 • 324.
  Ahlstav Mårtensson, Ulrica
  et al.
  Halmstad Hospital, Halmstad, Sweden.
  Erling-Hasselqvist, Nann
  Halmstad Hospital, Halmstad, Sweden.
  Boström, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Differences in pain and nausea in children operated on by Tonsillectomy or Tonsillotomy – a prospective follow-up study2012In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 69, no 4, p. 782-792Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To evaluate the differences in postoperative pain, nausea and time of discharge in children 3–12 years old after Tonsillectomy or Tonsillotomy at the postanaesthetic care unit, children’s ward and at home. 

  Background: Tonsillectomy involves risk of bleeding, severe postoperative pain and nausea. Tonsillotomy is a less invasive method with lower risk of bleeding, postoperative pain and nausea according to previous studies.

  Design: A prospective, comparative follow-up study design.

  Method: From December 2008–April 2009 following parental agreement, 87 children in the ages 3–12 undergoing Tonsillectomy or Tonsillotomy participated. Visual analogue scale was used for children’s pain and nausea reports.

  Result: Significantly, fewer children operated on by the Tonsillotomy reported postoperative pain ‡ 3 according to the visual analogue scale than children operated on by the Tonsillectomy at the postanaesthetic care unit and the children’s ward. A statistically significant difference of postoperative nausea was only present during the care at the postanaesthetic care unit and children’s ward with fewer Tonsillotomy children reporting nausea ‡ 3. The time of postoperative care was shorter among the Tonsillotomy children in both the postanaesthetic care unit and the children’s ward. Postoperative pain and pain related difficulties in eating after discharge was significantly more present among the Tonsillectomy children compared with the Tonsillotomy children.

  Conclusion: The results of our study showed duration of postoperative pain and nausea in both groups, but indicated that Tonsillotomy is a more favourable alternative than Tonsillectomy in children. © 2012 Blackwell Publishing Ltd.

 • 325.
  Ahlstedt, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Danås, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  FASTIGHETSBOLAGS BESLUTSFAKTORER VID FÖRVÄRV AV AVKASTNINGSFASTIGHETER2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar fastighetsbolags olika påverkande faktorer för fastighetsförvärv. Den granskar även skillnader i olika företag baserat på dess affärsmässiga förutsättningar. Uppsatsen visar olika sätt att värdera fastigheter, både med hjälp av ekonomiska kalkyler och andra påverkande faktorer såsom geografisk placering och utvecklingsmöjligheter.

 • 326.
  Ahlstedt, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Maria
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Energysaving at Krusbäret1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  The purpose pf this project was to reduce the energyusage at Krusbäret (home for the aged).
 • 327.
  Ahlstedt, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Dahlberg, Petra
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Sara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eriksson, Tomas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Roofsafetyequipment1997Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Productimprovementproject of brackets, which are used för walkways, snowshields and safetyrails on roofs. From existing to improved product with all its methods and systematics.
 • 328.
  Ahlstedt, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ekman, Kristoffer
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Ljudmodul1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Project Soundmodule is a final thesis project with development of a new product at the University of Halmstad. The project is done by Mats Ahlstedt and Kristoffer Ekman in co-operation with Trivector System AB, during autumn 1998 and spring 1999. The purpose of the project is to develop a soundmodule for automatic call out of bus stop names in vehicle for public transportation. This is a way to increase the grade of service to the passengers. Trivector System AB's vehicle computer, Triveco 7, initiates the call out. The new soundmodule consists of a single board PC with audio interface and a flashdisk. The bus stop names are stored in the Mp3-format. Each 2-sec bus stop name takes approximately 20kb storage on the flashdisk. The project members developed the program that controls the soundmodule for this purpose. The program DosAmp is used to play the files with the bus stop names.
 • 329.
  Ahlstedt, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Miikman, Mia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med smärta2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pain is the most common symptom for which people seek care. Despite increased knowledge of pain management, untreated pain persists to be a problem. Enduring pain is an unpleasant experience and nurses have an important role to relieve patients’ suffering. It seems that at times nurses strive to receive empowerment can affect their caring of patients with pain negatively. Aim: to investigate nurses caring for patiens with pain. Method: Literature study with a deductive directed content analysis. The result showed that nurses have a pride in their work and a will to perform good nursing for patients with pain and their actions were usually directed by that. Sometimes, however, nurses’ actions were ruled by coping strategies and their own needs to suppress their own emotions which could result in patients receiving poorer care. The investigation showed that patients could even be mistrusted and ignored by nurses. Both nurses and patients experiences health through empowerment and the pain treatment thus get positively affected. The care should therefore be organized so that nurses are given greater opportunity to perform nursing based on person-centered care. Research is recommended regarding the underlying reasons why nurses underestimates patients 'pain perception and how nurses' own influence in pain treatment can be strengthened so that patients do not suffer 

 • 330.
  Ahlsten, Marie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Betyg och bedömning: Elevers upplevelse av vad lärare väger in vid betygssättning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med undersökningen är att jämföra de lärarutsagor kring betyg som finns i Selgheds undersökning med de uppfattningar som elever ger uttryck för gällande sina egna betyg. Avsikten är att se om det går att finna överensstämmelse och/eller skillnader mellan lärares sätt att sätta betyg och elevers uppfattning om hur lärare sätter betyg. Studien avser att titta på följande frågeställningar: 1.Vilka sätt att uppfatta lärares tolkningar av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet kan urskiljas i elevutsagor? 2. Vad uttrycker elever att det får för konsekvenser för deras arbetsinsatser? 3. Vilka aspekter säger sig elever urskilja vid lärares betygssättning av deras prestationer?
 • 331.
  Ahlsten, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Martinsson, Gun
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Karlsson, Ia Thunberg
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Demonstrationsrätten2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien har varit att försöka ta reda på om polisen, allmänheten och aktiva demonstranter upplever sig som påverkade av mediernas framställning av demonstrationer. Har det i så fall haft inflytande på deras sätt att se på den demonstrationsrätt vi har i Sverige? Vidare var vi intresserade av att se om det gick att spåra skillnader i synsätt mellan de ovan nämda grupperna. Från vilka medier information hämtades var också något vi ville ta reda på och hur personer uppfattade demonstrationer som något som är förknippat med risker och vilken roll medierna spelar i detta sammanhang. Förtroendet mellan de olika grupperna ville vi också försöka kartlägga. Intervjuer genomfördes med en representant för ordningspolisen, en representant för aktiva demonstranter och personer på stan. Intervjuerna var semistruktuerade och dokumenterades med filmkamera. En enkät i fyrtiosju exemplar delades också ut då en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod ansågs bäst utifrån studiens frågeställning och syfte. Av de intervjuer som filmades har studien satt samman en redigerad film. Som ytterligare en dimension vill studien med detta peka på hur media kan konstruera bilder som förmedlas till en publik. Genom att tolka intervjusvaren ur ett hermeneutiskt perspektiv kom studien fram till mediernas gestaltning av demonstrationer i hög grad påverkar respondenternas syn på vad en demonstration är för något och vad de associerar med själva ordet. En majoritet av respondenterna är positiva till att demonstrationsrätten ska gälla lika för alla, även om andra åsikter finns representerade i studien. Studien kunde inte visa att det fanns samband mellan hög konsumtion av vissa medier och respondenternas uppfattning i frågan. Alla respondenterna i studien anser att det finns risker förknippade med demonstrationer. Förtroendet mellan polis, demonstranter och allmänhet är i stort sett gott.
 • 332.
  Ahlstrand, Joacim
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Smärtlindring vid militära aktioner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I de militära konflikthärdar som finns på ett flertal platser runt om vår värld är det oundvikligt att människor blir skadade och följaktligen uppleva smärta. Som sjuksköterska i fält är det av vikt att känna till vilka metoder som finns tillgängliga för att lindra detta lidande dels för att underlätta för den skadade soldaten i stunden och dels för att i positiv riktning även minska riskerna för att andra smärtrelaterade syndrom skall få fotfäste. Syftet med litteraturstudien var att belysa metoder för smärtlindring av skadade vid militära aktioner prehospitalt och på militärt sjukhus. Metoden som användes var litteraturstudie där sju artiklars resultat analyserades och sammanställdes. I resultatet framkom tre kategorier: smärtlindring med fentanyl, smärtlindring med ketamin och smärtlindring med kontinuerlig perifer nervblockad. Fortsatt forskning skulle kunna vara inriktad på ytterligare preparat samt förenklad administrering men också på vilket sätt sjuksköterskans förhållningssätt till patienten och dess traumatiska situation kan påverka smärtupplevelsen.

 • 333.
  Ahlstrand, Roland
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Social responsibility in connection with business closures: A study of closures of Ericsson Telecom facilities in Norrköping and Linköping2010In: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 31, no 4, p. 537-555Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article analyses why and how Ericsson Telecom assumeda greater responsibility than was legally required when it dismissedmore than 23,000 employees in Sweden at the beginning of the21st century. The analysis starts from neoinstitutional theoryand is based on case studies of the company’s closuresin Norrköping and Linköping. The article focuses,in particular, on the interaction between Ericsson, the tradeunions, the County Administrative Board, the County Labour Board,the Public Employment Service, the Swedish Employment SecurityCouncil, the government and the respective municipalities. Itis shown that the greater responsibility taken by Ericsson wasbased on its desire to maintain legitimacy by taking into considerationprevailing societal expectations regarding the company’sbehaviour.

 • 334.
  Ahlstrand, Roland
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Strategier i tiden: En studie av telekomföretaget Ericssons nedläggningar i Norrköping och Linköping2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur gör ett företag som gör mer än det tidigare gjort för sin personal vid en nedläggning? Varför gör det överhuvudtaget mer än det tidigare gjort, eller ens behöver? I denna bok analyseras telekomföretaget Ericssons nedläggningar i Norrköping och Linköping under åren mellan 1999 och 2002. Författaren visar hur nedläggningarna utvecklades i samspel med sociala institutioner och i interaktion med fackliga organisationer såväl som bemanningsföretag, Trygghetsrådet och kommunala och statliga myndigheter. Här förfäktas idén att företagets agerande hängde samman med att etablerade organisationer genom sin tröghet till förändring hade skapat utrymme för nya organisatoriska lösningar i samband med rationaliseringar: bemanningsföretagen kunde nu ta över personalansvaret.

  Författaren gör också en genomgång av tidigare forskning om nedläggningar och personalinskränkningar, varvid modeller redovisas som förknippats med företag som ansetts ha tagit socialt ansvar när de lagt ner eller minskat på sin personal.

 • 335.
  Ahlström, Britt Hedman
  et al.
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Danielson, Ella
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Living with major depression: experiences from families' perspectives2009In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 23, no 2, p. 309-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the ways of living with major depression in families. Seven families with an adult member who suffered major depression participated, in all 18 participants. Data were collected from seven narrative group interviews, one with each family. A qualitative thematic content analysis was used and the text was coded according to its content and further interpreted into themes. Findings consist of five themes: 'Being forced to relinquish control of everyday life'; during depression the family members lost their energy and could not manage everyday life. 'Uncertainty and instability are affecting life'; everyday life in the families was unstable and emotions influenced the atmosphere. 'Living on the edge of the community': the families periodically lived in seclusion. 'Everyday life becomes hard'; everyday life was demanding for everyone in the family and the responsibility shifted between family members. 'Despite everything a way out can be found'; the families as a unit as well as individually had their own ways of coping and finding some kind of satisfaction within the bounds of possibility. The families' experiences were demanding. Children were aware of their parent's depression and were involved in managing everyday life and emotionally affected by the situation. This legitimates the need for nurses and other healthcare professionals to have a family's perspective on the whole situation and to include partners as well as children and take their experiences seriously when supporting and guiding a family. It is important to develop strategies which in particular include children in the planning, provision and receiving of care as well as unburden them with the responsibility. It is also important to support the family in their own coping strategies with a major depressive episode.

 • 336.
  Ahlström, Britt Hedman
  et al.
  University of Gothenburg.
  Skärsäter, Ingela
  University of Gothenburg.
  Danielson, Ella
  University of Gothenburg.
  Major depression in a family: What happens and how to manage - a case study2007In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 28, no 7, p. 691-706Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Major depression challenges the ways of living for both individuals and families. The aim of this study was to describe what happens and how to manage major depression in a family. The case in this paper is a family with a mother who is suffering major depression and her son and daughter. Narrative interviews and qualitative content analysis were conducted. The findings revealed six themes: "a stealthy intruder," "moving slowly to helplessness," "saving the situation," "protecting oneself and others," "conveying things that are beyond words," and the "dispersal of shadows." These themes elucidated the family members' varying views of depression and the unique ways they managed the situation.

 • 337.
  Ahlström, Britt Hedman
  et al.
  The Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  The Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg, Sweden.
  Danielson, Ella
  The Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg, Sweden.
  The meaning of major depression in family life: the viewpoint of the ill parent2010In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, no 1-2, p. 284-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM AND OBJECTIVE: The aim was to elucidate the meaning of major depression in family life from the viewpoint of an ill parent. Background. Major depression according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is common and may appear repeatedly over several years, and affects family life. Depression in parents has a negative impact on family function and children's health; however, studies regarding the deeper understanding of major depression in family life are lacking.

  DESIGN: A qualitative explorative study using narrative interviews with eight parents who were identified with major depression.

  METHODS: A phenomenological-hermeneutic method of interpretation was used for analysing interview texts and included naïve understanding, a structural analysis where text was divided into meaning units, which were condensed and abstracted, and finally a comprehensive understanding.

  RESULT: Two themes were extracted: 'to be afflicted in an almost unmanageable situation' with sub-themes 'feeling hopelessly bad', 'being worthless', 'being unsatisfied' and the theme 'to reconcile oneself to the situation' with sub-themes 'being active', 'being satisfied' and 'maintaining parenthood'.

  CONCLUSION: Comprehensive understanding revealed the parents' simultaneous suffering and dignity in family life; suffering with serious lack of well-being and health, destroyed self-confidence and unhappiness, and dignity with strength, confidence and joy in children. The movement between suffering and dignity complicated family life. Dignity was threatened by the awareness that suffering in major depression was recurrent. Dignity had to be repeatedly restored for self and the family, and family dignity has to be restored before others outside the family circle.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: A deeper understanding of the meaning of major depression in family life is helpful and for healthcare professionals to prevent individual and family suffering by assisting and preserving dignity.

 • 338.
  Ahlström, Christian
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gymnasieelevers syn på feedback i skolämnet idrott & hälsa2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine how high school students wish to receive feedback in physical education, if positive feedback from the P.E. teacher is perceived as beneficial to the students’ motivation and also to examine if the motivational climate is perceived as task oriented or ego oriented by the students. In total 8 high school students (4 boys, 4 girls) at the age of 16 participated. Semi structured interview guides were used during the interviews who took place in a private and neutral location. The informants wanted positive feedback and instructive feedback. Positive feedback was perceived as beneficial to the informants’ motivation. They also perceived encouragement as beneficial to their motivation. Both task oriented and ego oriented motivational climate were experienced. However the P.E. teacher was perceived as using a task oriented approach. The informants’ answers related to both Self determination theory (Deci & Ryan, 2000) and Achievement goal theory (Nicholls, 1989). According to the study, the P.E. teacher’s feedback approach should concentrate on positive, encouraging, instructing and constructive feedback and have a task oriented approach.

 • 339.
  Ahlström, Eva
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Månsson, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sömn hos intensivvårdspatienter. En litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  En tredjedel av en vuxen människas liv upptas av sömn. Sömnen är viktig för vårt fysiska och psykiska välbefinnande och för lite sömn fördröjer tillfrisknandet efter sjukdom. IVA patienternas sömn avbryts ofta av personalens omvårdnadsåtgärder och ljud från all apparatur samt pågående behandlingar. Syftet med studien var att belysa faktorer av betydelse för undersökning av intensivvårdspatientens sömn.Studien omfattade bearbetning av 20 vetenskapliga artiklar.Faktorer som påverkade sömnen var miljön,medicinska orsaker och läkemedel,fysiska och psykiska stressorer.Resultatet visade att patienterna sov dåligt pga. påverkan av dessa faktorer.Det visade sig att det inte bara var en enskild faktor som påverkar den dåliga sömnen hos intensivvårdspatienten utan en kombination av flera faktorer.Resultatet bekräftades i flera fall med hjälp av olika mätinstrument samt polysomnografi. Fortsatt forskning inom området som belyser intensivvårdspatientens sömnsvårigheter bör göras.Önskvärt är forskning med en kvalitativ metod,intervju/observation av patienten för att öka sjuksköterskans förståelse för patienternas sömnproblem.
 • 340.
  Ahlström, Fredrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Intranät: en kartläggning av fenomenet1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen syftar i första hand till att strategiskt och kommunikativt kartlägga fenomenet intranät och till att generera kunskap som kan ligga till grund för vidare förståelse. Syftet är dessutom att uppsatsen ska kunna fungera som en plattform och språngbräda för vidare forskning inom ämnet. Jag vill med hjälp av praktiska exempel försöka visa på mediets strategiska och kommunikativa möjligheter, begränsningar och faror. Samt ge en bild av hur, och i vilken utsträckning mediet kan påverka organisationers internkommunikation och organisationsstruktur.
 • 341.
  Ahlström, Gunnar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hagtorn, Lars
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Avfuktare1987Student thesis
  Abstract [sv]
  En utrustning för avfuktning av respiratorluft vid behandling av prematurt födda barn
 • 342. Ahlström, Mattias
  et al.
  Antonsson, Per
  Börjesson, Elisabeth
  Svärd, Annette
  Market Strategic Planning1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  The project concerns the implementation of the electricity meter in the market.
 • 343. Ahlström, Mattias
  et al.
  Antonsson, Per
  Börjesson, Elisabeth
  Svärd, Annette
  Product Strategic Planning1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  The project concerns the implementation of new products in the market.
 • 344.
  Ahlström, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustafsson, David
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  FLEXCON1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  A new system for intelligent buildings with an unique physical flexibility.
 • 345.
  Ahlström, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bolin Olsson, Max
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Flexible Snowboard System2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The project, Flexible Snowboard System, has been carried out by the project group independently and is a module developed for snowboarders, ski rentals and ski schools. The problems of today’s solutions are that they cause the user an inconvenient standing position when riding the ski lift or skating the transportation slope, also mounting, adjustments and disassembling of the bindings are time consuming and brings undesired wear to the screws and screw holes. In addition any adjustments require that the user steps out of the bindings and have tools at hand.

  Flexible Snowboard System is a universal module which means that it can be assembled with all of today’s snowboards and bindings. The module enables the user to do standing position adjustments with 360 degrees rotation within a 10 centimeters long interval along the snowboard’s length direction and saves time and wear when assembling/disassembling. Flexible Snowboard System includes few components which makes manufacturing and assembling easy and inexpensive. By an easy maneuver the user can adjust the standing position as he or she prefer.

  The result of this project is a prototype which firstly eases the snowboard session for the user when the module enables different standing options optimized for conditions like powder, park or piste. Flexible Snowboard System offers a great opportunity for ski rentals and ski schools to increase customer values on account of minimized idle time. The implementation of our product would bring low investment costs because it’s universal and fit the equipment they use today, easy to manufacture and assembly.

  The carry through of project Flexible Snowboard Binding has been according to dynamic product development and the project group has had great use of the different methods and tools such as idea generating, model making, evaluation matrixes and testing.

 • 346.
  Ahlström, Samuel
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Larsdotter, Susanna
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Tillgänglighet på Internet för Dyslektiker2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I en värld där många samhällsfunktioner och kontakter numera knyts och förvaltas via Internet finns en grupp som lätt glöms bort, nämligen dyslektiker. De tillhör också en grupp som sällan undersökts i Internetkontexter, därför valde vi att utgå ifrån dem.

  Vi har undersökt hur webbplatser som följer tillgänglighetsriktlinjer, utifrån onlinebaserade automatiska testverktyg, relaterar till våra användares upplevda till¬gänglighet och användbarhet.

  Vi använde onlinebaserade automatiska testverktyg för att välja ut fyra webbplatser, två med låg- och två med hög tillgänglighetsranking. Vi lät sedan tio användare med dyslexi och en kontrollgrupp testa webbplatserna. Därefter fick de besvara en enkät för att fånga deras upplevelser av interaktionen med webbplatserna.

  I analysen av enkätsvaren kom vi bland annat fram till att det varken fanns signifikanta skillnader mellan de olika användargrupperna eller mellan de olika webbplatsernas rankning gällande upplevd tillgänglighet och användbarhet.

 • 347.
  Ahlström, Terese
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Aspects of Code-switching in Films featuring African American Vernacular English2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  In a language there are various speech codes. When one switches one’s speech from one code to another to accomodate a change in situation, this is called code-switching. The aim with this study was to establish if African American Vernacular English speakers code-switch, and if so, then how and why. I looked into whether or not ethnicity affected any possible swithces and tried to establish what effect core- and peripheral membership of a social network had on the switching between codes. I also tried to establish if there was a difference in the switches between the different features (grammar, pronunciation, vocabulary). Due to the lack of available AAVE speakers, I decided to conduct a qualitative study based on conversation from three films. I feel the study is of great importance since the way media represent language and ethnicity promotes and reinforces certain ways of thinking, acting and speaking.
 • 348.
  Ahlström, Therese
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Annika
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Miljö- och kretsloppsanpassat studentboende2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med detta examensarbete är att undersöka studenters attityd till ett miljö- och kretsloppsanpassat boende samt att beskriva och diskutera vad som menas med ekologiskt byggande.
 • 349.
  Ahlström, Tove
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Kaikkonen, Amanda
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Hur kan ett e-hälsostöd designas för att främja inre motivation till fysisk rehabilitering?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to an increased need for health care, physical rehabilitation is an area where there is a growing need for implementation of e-health support. An unsuccessful rehabilitation plan could potentially lead to a patient's pain or discomfort not being improved as planned. This may lead to the patient needing more rehabilitation care than what had been required if the rehabilitation plan had been completed from the beginning. In addition to this being a cost for the patients themselves, it also entails an extra cost for health care services. Motivation is considered one of the main aspects to take into account as it influences people's ability and willingness to do something. If the motivational aspect is ignored in the design of e- health support in a rehabilitation context, there is a risk that the design will not possess the functions that can be crucial for the user to use the digital support. Although rehabilitation patients are provided with proper physiotherapy exercises they do not perform their exercises, which may be due to their lack of intrinsic motivation. Despite this dilemma, there are few studies that investigate how digital support can be designed to promote intrinsic motivation in a rehabilitation context. The study therefore aimed to examine how an e-health support can be designed to promote intrinsic motivation in a rehabilitation context. The research question was examined using a design-oriented approach. In order to investigate intrinsic motivation, the concept is concretized to the three psychological needs: autonomy, competence and relatedness. The study then resulted in nine design proposals that informed how an e-health support could be designed to promote intrinsic motivation by supporting the three basic psychological needs: autonomy, competence and relatedness.

 • 350.
  Ahlsund, Mathias
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Evesson, Andreas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Inline Pallet Brake: Aktiv bromsning av takpannor2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  ABECE AB in Enstaberga is developing and producing machinery for concrete roof tile production. The company wanted to investigate if there was a way to increase the production rate, decrease operation perturbations and reduce the setup time for new production sites. In the current process the tiles are only braked by the friction between the form pallet and the slide bearings. The purpose of this brake is to receive unhardened tiles on steel or aluminum pallet without deforming or breaking the tile. With this feature the speed, which the tiles are inserted, can be increased allowing for a higher production rate. The complete systems were tested with unhardened tiles and operated as planned.
45678910 301 - 350 of 25957
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf