hh.sePublications
Change search
Refine search result
4567 301 - 335 of 335
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Diskurs, kulturvärden och mörk turism2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mörk turism handlar om resande till destinationer med attraktioner, platser och utställningar som förknippas med döden. Det anknyter också till krigsturism kretsat kring besöksmål där museum om konflikter och oroligheter är centrala. Med andra ord handlar det om att besöka negativt laddade kulturvärden med anknytning till politisk-geografiska dimensioner.

  I de flesta stater finns en historia som vittnar om konflikter, oroligheter och strider. Denna rapport belyser på vilket sätt detta arv levandegörs idag för turister, dagsbesökare och historieintresserade individer. Vidare problematiseras värderelaterade och etiska aspekter kopplat till dessa utställande verksamheter. Texten ger också exempel på konkreta besöksmål i olika delar av världen med fokus mot Sverige. Härtill kommer att diskursanalytiska aspekter kopplat till frågan om hur det mörka kulturarvet förmedlas lyfts fram. I detta sammanhang utvecklas frågan om hur konflikter speglas och vilka dimensioner av det förgångna som levandegörs.

  En sammanfattande konklusion är att det militära kulturarvet har såväl positivt som negativt och neutralt laddade värden. Hur levandegörandet av det militära kulturarvet förhåller sig till etiska dimensioner avgörs av vilket teoretiskt perspektiv diskussionen tar sin utgångspunkt i.

  Det argumenteras för att diskursanalys kan användas som redskap för att förstå hur makt formar det kulturarv som vi tar del av och hur sanningar konstrueras. Sådana analyser av kulturarv bidrar med förståelse för att det inte är något objektivt och neutralt. Arvet skildras utifrån en specifik kulturell kontext. 

 • 302.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Food Security from a Spatial Perspective; The Situation in Advanced and Less Advanced Economies2016In: International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, Vol. 3, no 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Food security has been one of the most important policy issues on the global arena after the Second World War. The overall aim of this presentation is to describe preconditions for a sustainable food supply from a spatial perspective. Special attention is paid to the differences between advanced and less advanced economies around the world. The theoretical framework is based upon models which are explaining complex systems of factors that affect the preconditions for agricultural productions. In addition to this, theories about how population and environmental pollution change through different stages of societal development are explained. The results are based upon data of agricultural practices, population growth, hunger and nutrition levels from different countries around the world. The analysis shows that  factors which affect preconditions for agricultural production are dynamic. Factors which support the food security in the near future are a decreasing population growth, technological development  and innovation but the environmental crisis is associated to high risks. It is, therefore, important to develop environmental policies and improved methods for organic farming. A final conclusion is that the spatial pattern is clear; the food supply is sufficient within advanced economies but rather complicated in development countries.

 • 303.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Landsbygdens landskap: paradigm, utveckling och analys2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En socialt hållbar turismutveckling grundas i platsens unika värden samt lokalbefolkningens perspektiv och utgångspunkter. Bakom varje synsätt på utveckling ligger ett visst värdesystem som består av normer, värderingar, attityder och beteenden. Platsparadigmet utgår från att platser bör utvecklas utifrån sina respektive geografiska förutsättningar. En annan utgångspunkt är den humanistiska människosynen som fokuserar människan och hennes behov. Planeringsmetoder för lokalt deltagande är i regel uppbyggda utifrån tre så kallade generella faser. Inledningsvis kartlägger deltagarna nuläget och därefter formuleras målet med arbetet, det kan till exempel röra sig om att formulera en framtidsvision. Sedan diskuterar deltagarna sig fram till en åtgärdsstrategi om hur det tidigare formulerade målet uppfylls. Att inkludera lokala aktörer i turismutveckling innebär att den lokala kunskapen tillvaratas. Denna är bunden till kontexten där den är producerad och är endast säkert giltig i det geografiska området. Den överförs från generation till generation. Den skapas genom observation av den lokala miljön där kunskap konstrueras inom ramen för sociala och kulturella processer.

 • 304.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Marknadsföring av hållbar turism i Sverige: en empirisk analys2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom destinationsmarknadsföring konstrueras bilden av platser som används i till exempel reklam för att attrahera turister och besökare. Centrala moment innebär att lyfta fram unika karaktärsdrag och förmedla den till olika målgrupper. Det övergripande syftet med föreliggande arbetsrapport är att öka kunskapen om hur den hållbara turismen inom Sverige marknadsförs. Analysen grundas i en kvalitativ tolkning av webbmarkandsföring av hållbar turism genom organisationen Visit Sweden. Resultaten visar att representationer av den hållbara turismen tar sin utgångspunkt i olika rumsliga sfärer. Turism som sker i fjällen och de vackra naturområdena ses självklart som en form av hållbar turism. Aktiva semestrar på färd över Sveriges vattendrag räknas också hit. Även städerna, som med sitt rika utbud och variation, gör det möjligt att forma vistelser enligt ett hållbarhetsideal inkluderas. En förutsättning för den hållbara turismen är ett fysiskt nätverk som möjliggör hållbara kommunikationer och aktiviteter.

 • 305.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  The bottom up dimension of landscape planning in rural areas2018In: Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future / [ed] T. Nilson & K. Thorell, Halmstad: Halmstad University Press, 2018, p. 35-45Chapter in book (Refereed)
 • 306.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Vad påverkar trafiksäkerhet?2015In: Plan : planering av stad & land, ISSN 0032-0560, no 5, p. 40-45Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Går det att uppfylla Nollvisionen inom en överskådlig framtid när det gäller cyklister och fotgängare? Och vilken roll spelar egentligen miljöpsykologi och den fysiska miljön för att påverka människans beteende i trafiken? Dessa frågor ställer sig Kristina Thorell vid Högskolan i Halmstad. Hon konstaterar att trafikbeteende kopplat till riskbenägenhet är ett komplicerat område där flera olika faktorer spelar in, men också att människan tenderar att inta ett mer vårdslöst trafikbeteende i miljöer som innefattar låga risker, än i de med höga. Thorell menar vidare att sociala aspekter kopplat till normer och värderingar inom olika samhällsgrupper är värt att beakta i trafiksäkerhetsarbetet eftersom de påverkar människans riskbenägenhet.

 • 307.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Är aktiv studentmedverkan magi eller misstag?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  The presentation transfers theories and previous research on local participation in community development to the university sector. It expands upon the motives, hindrances and methods of participation in the university sector, and the opportunities participation provides for social and collaborative learning. Results indicate that social and collaborative learning processes integrate not only scientific or professional knowledge, but also different types of place-, relation- and process-related capabilities. Capabilities related to place include a knowledge that is linked to a specific society and shared among most residents there. It includes insights into the distinguishing characteristics of the culture, society and the business sector. Capabilities related to relation (otherwise referred to as social capital) include trust, cooperation and reciprocity. Capabilities related to processes include those that emerge when a group is undertaking a progressive work, such as social and collaborative learning.

 • 308.
  Tärning, Betty
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Sjödén, Björn
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gulz, Agneta
  Lund University, Lund, Sweden & Linköping University, Linköping, Sweden.
  Haake, Magnus
  Lund University, Lund, Sweden.
  Young Children’s Experience and Preference of Feedback: Sense and Sensibility2018In: IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), ISSN 1826-9745, E-ISSN 2283-2998, no 37, p. 206-230Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explored the effects of adding visual continuous feedback in the form of feedback bars to a teachable-agent based learning game in mathematics. Forty-five (45) children, 8- to 12-years-old, from three Swedish school classes used the game during four math lessons. The focus was on how feedback to the students regarding their teachable agents learning progression – and different detailedness of such feedback – affects how the students (in a teacher role) experience the learning game. The results suggest that students were positive towards receiving immediate and continuous feedback, but their preferences with respect to the detailedness of the feedback differed according to their age. We found a divergence as to the preferred number of bars, where the 3rd and 5th graders preferred 1 or 3 bars but where the 2nd graders preferred the more detailed version (6 bars) despite their lack of understanding of what the different bars represented.

 • 309.
  Urbas, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Malmberg, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Hållbar utveckling – vem är och bör vara ansvarig?2018In: Lärportalen: Hållbar utveckling / [ed] Claes Malmberg, Stockholm: Skolverket , 2018, p. 1-11Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med kapitlet är att lyfta fram hållbar utveckling som en gemensam angelägenhet vars riktning styrs av de kollektiva beslut som fattas. Detta ställs i relation till ett individuellt perspektiv. Det politiska och demokratiska är genomgående begrepp. Särskilt betonas kategorierna som handlar om politisering och avpolitisering av frågor som handlar om hållbar utveckling. Ni får möjlighet att använda begreppen för att analysera undervisningsmaterialet som används i klassrummet och den egna undervisningens fokus.

 • 310.
  Urbas, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Malmberg, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Hållbar utveckling, avpolitisering och avdemokratisering2018In: Lärportalen: Hållbar utveckling, Stockholm: Skolverket , 2018, p. 1-5Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med kapitlet är att lyfta fram hållbar utveckling som en gemensam angelägenhet vars riktning styrs av de kollektiva beslut som fattas. Detta ställs i relation till ett individuellt perspektiv. Det politiska och demokratiska är genomgående begrepp. Särskilt betonas kategorierna som handlar om politisering och avpolitisering av frågor som handlar om hållbar utveckling. Ni får möjlighet att använda begreppen för att analysera undervisningsmaterialet som används i klassrummet och den egna undervisningens fokus.

 • 311.
  Urbas, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Malmberg, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Värden, demokrati och lösningar på samhällsproblem - exemplet kost och hälsa2018In: Health management: Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård / [ed] Lars Nordgren & Kristofer Hansson, Stockholm: Sanoma utbildning , 2018, 1, p. 181-208Chapter in book (Other academic)
 • 312.
  Urbas, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Malmberg, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hasslöf, Helen
  Malmö universitet.
  Politisk eller individuellt ansvar2019In: Lärportalen gymnasieskolan: Hållbar utveckling / [ed] Claes Malmberg, Stockholm: Skolverket , 2019, p. 1-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Texten ger idéer om hur skolan kan arbeta med ansvarsfrågan kring hållbar utveckling. Den tar upp ansvarsfrågan utifrån två olika perspektiv, ett individuellt och ett politiskt, samt presenterar en teoretisk modell om hur samhällsfrågor kan politiseras och avpolitiseras. Modellen kan användas som stöd vid utvärdering av läromedel och undervisning om hållbar utveckling.

 • 313.
  Urbas, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Trolle-Schultz Jensen, Jette
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Delutvärderingsrapport 2: Projekt Individsamverkansteam (IST) Falkenberg2015Report (Other academic)
 • 314.
  Urbas, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Trolle-Schultz Jensen, Jette
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Staland-Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Delutvärderingsrapport 1 i projekt Individsamverkansteam (IST) Falkenberg2014Report (Other academic)
 • 315.
  Urbas, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Trolle-Schultz Jensen, Jette
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Staland-Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Delutvärderingsrapport 2 i projekt Steget vidare, Varberg2015Report (Other academic)
 • 316.
  Walan, Susanne
  et al.
  Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Birgitta, Mc Ewen
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Why Inquiry? Primary Teachers’ Objectives in Choosing Inquiry- and Context-Based Instructional Strategies to Stimulate Students’ Science Learning2017In: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 47, no 5, p. 1055-1074Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies have shown that there is a need for pedagogical content knowledge among science teachers. This study investigates two primary teachers and their objectives in choosing inquiry- and context-based instructional strategies as well as the relation between the choice of instructional strategies and the teachers’ knowledge about of students’ understanding and intended learning outcomes. Content representations created by the teachers and students’ experiences of the enacted teaching served as foundations for the teachers’ reflections during interviews. Data from the interviews were analyzed in terms of the intended, enacted, and experienced purposes of the teaching and, finally, as the relation between intended, enacted, and experienced purposes. Students’ experiences of the teaching were captured through a questionnaire, which was analyzed inductively, using content analysis. The results show that the teachers’ intended teaching objectives were that students would learn about water. During the enacted teaching, it seemed as if the inquiry process was in focus and this was also how many of the students experienced the objectives of the activities. There was a gap between the intended and experienced objectives. Hardly any relation was found between the teachers’ choice of instructional strategies and their knowledge about students’ understanding, with the exception that the teacher who also added drama wanted to support her students’ understanding of the states of water. © 2016 Springer Science+Business Media Dordrecht

 • 317.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Skolutveckling: En självklar del av läraruppdraget2018In: Att bli lärare / [ed] Eva Insulander & Staffan Selander, Stockholm: Liber, 2018, p. 292-297Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 318.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Skuggning för dokumentation och kritisk granskning av undervisningspraktiker2016In: Skolnära forskningsmetoder / [ed] Elsie Anderberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1, p. 89-109Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om skuggning som en interaktiv observationsmetod. Intresset för att dokumentera och kritiskt granska den egna praktiken startade på 1990-talet när jag fick möjlighet att arbeta i partnerskap med en kollega på grundskolan. Det visade sig dock i våra kollegiala samtal att vi ofta hade olika bilder av samma undervisning. Successivt började vi inse vinsten med systematisk dokumentation och att använda varandra som kritiska vänner. I mitt nuvarande arbete som lärarutbildare och aktionsforskare är skuggning en användbar metod för utveckling och forskning med lärare. Det är dock inte tillräckligt med dokumentation för att utveckla praktiker, en kritisk vän är oumbärlig för att ny kunskap även ska kunna omsättas i handling.

 • 319.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  The Power of risk-taking in professional learning2014In: Lost in practice: Transforming Nordic Educational Action Research / [ed] Karin Rönnerman & Petri Salo, Rotterdam: Sense Publishers, 2014, p. 133-151Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The author of this chapter is engaged as a teacher and researcher at the University of Halmstad in Sweden, and has a special interest in professional learning based on action research. The chapter draws on experiences from a professional learning project conducted as a partnership between two municipalities and the University. The local authorities decided that two schools would participate in the project. The schools in question had, from national evaluations, identified obvious needs for improving student learning and achievement. The situation for the teachers and the author can be described as frustrating, but with a little spark of curiosity when thinking of the next step. The author, in the role of the researcher, did not know where to start; there was compass and a direction, but no local map. The situation can be described as being lost in a new and shared practice, where there was an urgent need to draw a map based on observations of practice. From this point of departure, all the participants set out on a collaborative journey, with the compass directed towards researched-based teaching and increased achievement among the students. © 2014 Sense Publishers

 • 320.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Blossing, Ulf
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Teachers and Students Together in a Professional Learning Community2017In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 61, no 1, p. 47-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Students represent the majority of the people in a school organisation, but are rarely considered as participants in literature on professional learning communities (PLC). This article explored a PLC with the legitimate participation of students in the classroom. Data was based on interviews with eleven teachers. Community of practice theory provides three dimensions that were used as analytical tools: shared repertoire, mutual engagement and joint enterprise. Shared repertoire refers to how teachers introduce and develop tools for learning; mutual engagement to how to establish relationships and atmosphere with a respect for learning; and joint enterprise to how students’ associations and experiences are used to shape content knowledge in planning for learning. We conclude that the theory of community of practice is useful to describe and understand the formation of a PLC. © 2015 Scandinavian Journal of Educational Research.

 • 321.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hyttfors Jonsson, Helena
  Halmstad kommun, Halmstad, Sverige.
  Josefsson, Daniel
  Halmstad kommun, Halmstad, Sverige.
  Elevers röster som drivkraft för utveckling och lärande gemenskaper2016In: Fångad av praktiken: Skolutveckling genom partnerskap: En rapport från det nordiska nätverket i aktionsforskning / [ed] Karin Rönnerman, Anette Olin, Eli Moksnes Furu & Ann-Christine Wennergren, Göteborg: Göteborgs universitet , 2016, 1, p. 135-156Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vi som är författarna till detta kapitel träffades våren 2014 för att utforma ramarna för en forskningscirkel där två skolledare, tio förstelärare och en forskare skulle ingå. Helena och Daniel är skolledare på två skolor inom samma skolområde i Halmstad kommun och Ann-Christine är docent i pedagogik på Högskolan i Halmstad. Den text som följer beskriver arbetet i vår forskningscirkel men också hur arbetet omsattes parallellt med alla lärare på skolan. I texten framgår hur lärare och skolledare utgår från den egna praktiken för att identifiera utvecklingsområden som förbättras och studeras systematiskt. Därutöver belyser kapitlet mer specifikt skolledarnas arbete med att involvera elever i utvecklingsarbetet. Texten har vi både skrivit var för sig och tillsammans. Oavsett vem som skrivit, har textens bearbetats ihop för att synliggöra olika förståelser. Vi har gjort en gemensam och lärorik resa från arbetet i forskningscirkeln till publicering av texten. På vägen har vi insett vikten av en lärande gemenskap där både elever, lärare, skolledare och forskare deltar som aktörer i skolans lokala förbättringsarbete.

 • 322.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Thornberg, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Student teachers as legitimate participants in mentoring: An extended community of practice2018In: The 46th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstract book, Oslo, 2018, p. 575-575Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Topic, aim and framework: The practicum period for student teachers forms an important part of teacher education, as does the level of observations and feedback from practicum mentors. The relationship between the documentation of teaching and the performed practicum mentoring forms the premise for our study, together with successful experiences using video as a tool for observation (Mathisen & Bjørndal, 2016). In the present pilot study, mentors and student teachers in four partner schools have used a multimodal tool (MOSO) for documentation and mentoring. In accordance with the digital tools used, we define mentoring sessions as a sequence of: pre-mentoring with feedback on plans, teaching and multimodal observation, and post-mentoring. The aim of our study was to explorestudents’ participation in a collaborative community of practice (CoP). The social theory of Wenger was used as a framework for the study. According to Wenger, learning occurs as a function of legitimate participation during negotiations of content.

  Methodology/research design: The qualitative design was based on a survey and focus group interviews with fourteen student teachers and their practicum mentors (seven). Two persons (one student teacher and one mentor) observed and documented the teaching of another student teacher. During the analysis, four themes constituting the legitimate participation in negotiations were identified in the data source: Participation by planning for observation, participation by interactive observations of teaching, participation by preparing for practicum mentoring and participation by reflections at different levels.FindingsShort presentation of the four themes:Participation by planning for observation: This phase becomes an important part for the rest of the mentoring sequence. Specific and concrete interaction in this phase affected the degree of specific observation and mentoring.Participation by interactive observations of teaching: In this phase, and in order to document teaching, teacher students practiced their skills in formulating specific feedback to each other. At thesame time, they also practised identifying qualities in teaching relevant to pupils’ learning.Participation by preparing for practicum supervision: In this phase, conditions of preparation basedon authentic documentation and feedback affected the students’ participation in mentoring sessions.Participation by reflections at different levels: Student participation in mentoring sessions changed from passive roles with a focus on listening and receiving feedback to active knowledge-producing roles.

  Conclusions: We conclude that the digital tools offered new opportunities for sharing, mutual engagement, participation, and negotiations in the dialogue about teaching and learning in mentoring as an extended community of practice. We also conclude that the CoP is a useful theory for describing and explaining the level of participation and engagement in practicum mentoring sessions.

  Relevance to Nordic educational research: The study contributes with general knowledge in the field of practicum mentoring for student teachers, and with specific knowledge in the field of multimodal tools for observations and mentoring.

 • 323.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Thornberg, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Bjørndal, Cato
  Arctic University of Norway, University of Tromsø, Tromsø, Norge.
  Petter, Mathisen
  University of Agder, Kristiansand, Norge & Högskolan i Østfold, Halden, Norge.
  Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning: En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor2018In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 8, no 2, p. 72-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om hur digitala redskap kan påverka lärarstudenters deltagande i handledningsprocessen. Trots att lärarstudenter och handledare ofta befinner sig i digitala klassrumsmiljöer används digitala redskap endast i begränsad omfattning under handledningsprocessen. Med utgångspunkt i Wengers teori om lärande i en praktikgemenskap har lärarstudenter och handledare arbetat med stöd av digitala observationsunderlag. Processen har studerats på fyra övningsskolor. Information om studenternas erfarenheter av handledningen har samlats in via enkäter och fokusgruppsamtal. Resultatet visar att det är fyra moment som påverkat studenters deltaganden i handledningsprocessen. Studenter; 1) delar sin planering digitalt inför undervisning, 2) skapar digitala observationsunderlag från undervisning, 3) använder digitala observationsunderlag för att förbereda handledningssamtal, 4) väljer aspekter från digitala observationsunderlag för bearbetning i handledningssamtal. Resultatet ger också̊ signaler om två kritiska moment som särskilt underlättat deltagande i handledningsprocessen; dels bearbetningen av planering före undervisning, dels bearbetningen av observation före handledning. Det visar att studenters och handledares gemensamma deltagande och ansvar för handledningsprocessen påverkar både form, innehåll och utfall. 

 • 324.
  Widing, Lizette
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Granklint Enochson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  A Student-Active Approach to Science Models and Representation: A Way to Improve Scientific Language of Second Language Learners?2019In: The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent years changes have taken place in European and Swedish schools. The classroom situation has in many schools changed from single-lingual to multilingual. A larger number of students in Sweden are in the beginning of speaking Swedish but who participate in the same teaching as native speakers. The science disciplines, primarily chemistry, are experienced as difficult by many students because chemistry is abstract and contain many subject-specific concepts. It is a great challenge for teachers to offer teaching adapted to all students regardless of first language.

  This study intends to investigate how a student-active approach to representations and models in chemistry might be a way to develop the scientific language of second language learners. Active student approach to  properties of polymers is a concrete way to visualize and discuss chemical bonding, often perceived abstract otherwise. The study is conducted in a multilingual class, with eight different first languages represented, in upper secondary school in Sweden. The teacher and majority of the students speak Swedish as their first language. Since several languages are represented students cannot use code switching or translanguaging when learning chemistry, to the same extent as in bilingual contexts. In this study, learning is approached as a sociocultural activity focusing on how scientific language develop through interaction with others. Data is collected from classroom practices using audio and video recordings and followed up with semi-structured interviews. Language is analysed from the perspective of adequate scientific language and correct use and understanding of subject-specific concepts using a thematic coding approach. To increase validity intra-rater reliability are used. As the amount of research on how second-language learners use subject specific language while working with models and representations in chemistry is limited, this study might provide useful information about new strategies to improve scientific language of second language learners.

 • 325.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT). Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Contrasts in Teacher Educators´ Discursive Positions; an Effect of Changes in Educational Policy Discourses?2017In: ECER 2017" Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and the role of educational research”, 2017Conference paper (Refereed)
 • 326.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Coteaching in ”music-drama”: An arena for joint creative learning2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In an aesthetic methods course within teacher education, teachers and students experienced that the different aesthetic subjects and the teachers were separated from one another. In order to improve subject collaboration and joint professional reflection in action, a coteaching project in “music-drama” was initiated. The aim of the project was to investigate how three aesthetic teachers in teacher education engaged in a coteaching project concerning music and drama and to explore the potential of coteaching in addressing the issue of providing a more integrated approach to teacher learning.. The project was designed in three phases; coplanning, coteaching and coevaluation (Murphy & Scantlebury, 2010). The aim of the study was to analyse how a music teacher and two drama teachers reflected in action in a coteaching project. The theoretical framework is sociocultural, where aspects of learning from ´the other´ in praxis by working in a ZPD is of special interest. Empirical material consists of classroom reflections in action, focus group conversations and students´ written reflections. Preliminary findings show three prominent patterns in the empirical material: • creativity as a problem solver, • synergies in subjects parallels • differences as resources for joint learning. Coteaching provided an arena for joint creative intutitive learning where trust among the teachers enabled them to work in their ZPD, a process that acquired courage and self-confidence. In conclusion, the teachers´ reflections in action appeared as expressions of being in their zone of proximal development, where courage and trust were crucial in order to engage in mutual professional learning.

 • 327.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Practical and Theoretical Knowledge in Contrast: Teacher Educators´ Discursive Positions2017In: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 42, no 8, p. 29-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education in general and teacher education in particular have been subjected to significant changes. As there are few studies examining how actors rhetorically position themselves within this context, the ambition of the paper is to study conversations between teacher educators related to norms and values in education. The aim of the paper is to study interpretative repertoires and subject positions that are constructed in conversations between teacher educators and to discuss these in relation to qualities in teacher education.The theoretical framework emanates from post-structuralist and social constructionist theories. The empirical material consists of group conversations with teacher educators. The findings reveal that the practical and theoretical appear to be in contrast, which in turn seem to affect education quality. Finally, implications of the findings are discussed, where a future diagonal diverse discourse, combining theoretical and practical knowledge, is argued for.

 • 328.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Why using a digital learning platform?: Teacher and school leader conversations about digital devices in teaching2018In: ICERI2018 Proceedings / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez & I. Candel Torres, Seville: The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, p. 9372-9376Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  At present, digital technologies are implemented in school and as such, influence teachers´ practices in different ways. Digital resources could involve a reconsideration of the concept of learning in educational contexts, as well as a change in teachers´ roles and practices in the classroom. In an implementation process, different agendas and arguments could be in conflict. This is in great need of further studying, enabling a more complex discussion, giving emphasis to varying arguments concerning digital resources in school. Based on these considerations, this study focuses on a secondary school, where the municipality has decided to implement a software related to a digital learning platform for different teaching subjects. For the specific software, the software company needs to approve teachers´ design before allowing them to accomplish their teaching. In this way, it might be assumed that the software company governs the teachers´ in a way that could have consequences for their possibilities to implement their professional knowledge into their teaching practice. The aim of this paper is to study dialogues between principal and teachers related to the implementation of a digital platform in teaching, and further to discuss in what way this digital platform influences on teachers´ teaching practices. The empirical material consists of group conversations during staff meetings between principal and teachers. The theoretical framework emanates from social constructionist and poststructuralist theory, with discursive psychology and discourse theory as methodological approach. Findings reveal several aspects in the conversations, presented as different interpretative repertoires. From a principal perspective, the repertoire of persuasion is characterized by stressing positive aspects of the learning platform, regardless of subject. The principal is positioning himself as knowledgeable of the digital platform on a general level. From a teacher perspective, two repertoires appear. The repertoire of promoting is characterized by emphasizing the digital platform as user friendly for the students, while the repertoire of resistance implies questioning the adequacy of the platform related to subject matter content and student learning. The former implies that the teachers are positioning themselves as supporters of the digital platform whereas the latter means teachers positioning themselves as disputing the adequacy of the platform related to student needs. Concludingly, according to the repertoire of persuasion and the repertoire of promoting, student learning and student needs related to a specific subject matter content is considered as less important, than implementing the digital platform per se. From an educational perspective, several problematic aspects on teaching quality as well as on teacher agency appear. These aspects, as well as implications for secondary school settings, are finally discussed in addition to digital technologies as an influential tendency.

 • 329.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Fritzdorf, Liselott
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Panzio, Fredrik
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Mission Possible 2.0: Livesändning som fördjupning av examination2017In: Högskolepedagogisk konferens: Aktiv studentmedverkan i högre utbildning - vad innebär det?: Program 16 november 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lärarlaget i Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har sedan starten HT 2011 systematiskt arbetat med utbildningens digitala progression. Vi har hittills genomfört digitala projekt med studenterna trots att brist på utrustning och teknikstöd har gjort det komplicerat. I föreliggande projekt har vi tagit nästa steg i kvalitetsutvecklingen av den digitala progressionen med stöd av de nya möjligheter Digitalt laborativt center (DLC) erbjuder. Examinationsformer inom högre utbildning tenderar att präglas av kunskapsredovisning och akademiskt skrivande. Mot bakgrund av detta är motivet för projektet att bidra till att synliggöra hur digital ljud- och bildproduktion kan utgöra examinationsformer i lärarutbildning, vilket vi ser som strategiskt viktigt för utbildning vid såväl akademi som hela Högskolan. Motivet är också att lyfta fram hur kvalitet i lärarutbildningen kan utvecklas via studentaktivt lärande med stöd av DLC för redan befintliga utbildningsdelar. Vårt projekts ambition är sammantaget att uppmärksamma lärar- och studentroller i vår undervisning med nya digitala redskap och att beakta de kritiska aspekter som förs fram. Projektets syfte är att utveckla kursmomentet Mission Possible till 2.0, vad gäller digital visuell produktion. Detta har inneburit att del av examination har sänts live ifrån DLC, där det finns ljud och bild av god kvalitet. Studenter har skött den digitala tekniken respektive agerat experter utifrån de områden de har läst in sig på i kursen och ställt frågor till inbjudna gäster inom respektive område ifrån fältet. Lärarna har haft rollen som debattmoderatorer. Den live-sända examinationsdelen har utvärderats specifikt av studenterna, vilket också inbegriper deras perspektiv på projektet i relation till erfarenheter av deltagande. Under presentationen kommer examinationens utformning och genomförande att beskrivas närmare tillsammans med en problematisering av såväl process som produkt.

 • 330.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Does content matter?: Developing preschool teachers' pedagogical content knowledge in music education2018In: The Finnish Journal of Music Education, ISSN 1239-3908, Vol. 21, no 1, p. 25-38Article in journal (Refereed)
 • 331.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Teaching in a digital learning platform: A case study of how second language English teachers express their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) during collegial reflections2018In: ICERI2018 Proceedings, The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, p. 9366-9371Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decade, digital technologies have been more and more integrated into teachers´ classroom practice. Perceptions of knowledge and the teacher´s role might change when digital resources are introduced in the classroom - regardless of the subject. As a consequence, teachers might reconsider the concept of learning in educational contexts. Despite a vast number of studies from a Technological pedagogical content knowledge (TPACK) perspective, there is still a need for studies that focus on how TPACK develops among teachers. Thus, the aim of this case study is to explore how three teachers´ Technological pedagogical content knowledge (TPACK) is expressed during a second language English project in secondary school. The research question is: How are teachers´ components of TPACK expressed and integrated within their reflections on their teaching in a second language English project with a digital learning platform? The theoretical framework is based on Pedagogical Content Knowledge (PCK) and more specifically on technological pedagogical content knowledge (TPACK), which is essential to this study. The empirical data consists of video recorded stimulated recall group interviews and the analysis is inspired by the structures of content analysis. The research context was a compulsory school situated near a larger town. The school had a special license with a digital learning company that provided a digital learning management system called Digital learning platform (DLP), that offered opportunities to arrange teaching projects digitally. The results show that several combined components of TPACK are present in teachers´ reflections on their teaching; Technological pedagogical knowledge (TPK), Technological content knowledge (TCK), and Pedagogical content knowledge (PCK). The way in which these components appear seems to depend on the phase in the project. Thus, when planning the project, expressions of TPACK are characterised by suggestions of how to use the Digital Learning Platform (DPL), whereas reflections after teaching were characterised by analysing the use of the DPL related to advantages or disadvantages for students´ learning processes. Overall, the teachers´ reflections on their teaching developed, where components of TPACK related to functions in the DPL after the project were referred to in a more deepened and differentiated way. In summary, discussions and reflections with regard to the possibilities and limitations for learning with the use of DPL in school and important questions concerning teachers´ digital competence were elucidated. As such, the result of this study might create a discussion of and recommendations for how teachers choose, combine, implement, and evaluate digital technologies for different teaching and learning situations.

 • 332.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  When Content Matters - Capturing and Developing Preschool Student Teachers´ Pedagogical Content Knowledge in Music2017In: ABSTRACTS: SENIOR RESEARCH: NNMPF 2017: The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education, March 14-16 2017, 2017, p. 37-37Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on a group of preschool student teachers´ reflections of their Pedagogical Content Knowledge (PCK) during a 10-week music methods course. The student teachers created Content Representations (CoRe) when planning before and reflecting after their music lessons in a preschool context. The analysis of written reflections in CoRe protocols about the teaching of “Dynamics” indicates changes in focus between CoRe 1 and CoRe 2, suggesting a development of PCK. More specifically it was a progress from children gaining experience to children´s understanding, from teaching strategies to children´s learning, and from the teacher governing the activity to involve children collaboration. In conclusion, this approach to enhancing preschool teachers´ professional development in music adapting a CoRe based methodology has a promising potential to make their PCK more explicit and elaborate.

 • 333.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Sjöberg, Ulrika
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Tensions in communication – Teachers and academic facilitators in a critical friendship2018In: Action Research, ISSN 1476-7503, E-ISSN 1741-2617, Vol. 16, no 1, p. 7-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper concerns the complex relationships between external facilitators and tea- chers in action research, as they work in a critical friendship to develop interaction in specific ways that open up rather than shut down communication and learning. The aim is to contribute with knowledge about interpersonal communication between academic facilitators and teachers in a development process where the teachers had a lack of influence in the initial phase of the project. The findings reveal that communication in a context of incompatible positions and professional distance did not lead to further communication, whereas communication in a context of confidence, mutual reliance, and challenge opened up possibilities for further dialogue. We identified three aspects affecting communication: absence of ownership of specific problems, trust without relationship, and courage before trust. Implication for the action research community is the importance of making strategies for critical friendship explicit. This assists for teachers to internalize the role. © The Author(s) 2016

 • 334.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Muntlig gestaltande examination som lärtillfälle2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Många examinationsformer inom högskolan präglas av kunskapsredovisning och akademiskt skrivande. Mot bakgrund av lärarstudenternas missnöje med en sådan examinationsform i kursen estetiska lärprocesser påbörjades 2008 processen att förändra densamma. Idag ges kursen Estetiska lärprocesser och samspel där planeringen inför den avslutande muntliga, gestaltande examinationen börjar redan vid kursintroduktionen. Under kursens gång har studenterna flera handledningstillfällen inför examinationen samt ett litteraturseminarium där de presenterar kunskapsinnehållet praktiskt genom estetiska uttrycksformer samtidigt som de problematiserar litteraturen. För att studenterna ska befinna sig i sin utvecklingszon är instruktionerna till examinationen att de själva lägger upp genomförandet. Under examinationen redovisar sedan varje student individuellt sin lärprocess i kursen. Studenten ska beskriva den egna lärprocessen i relation till teoretiska perspektiv med hjälp av estetiska uttrycksformer som gestaltar det egna lärandet. Det egna kunskapandet står i centrum och studenten reflekterar ofta kring vad hon/han har lärt sig i processen och under genomförandet av examinationen. Efter examinationen får studenterna reflektera över sin kunskapsutveckling. Den fortsatta utvecklingen av examinationen pågår kontinuerligt tillsammans med studenterna. En aspekt är avvägningen mellan omfånget på det skriftliga underlaget till examinationen och den praktiska redovisningen. Under presentationen kommer examinationens utformning och genomförande att beskrivas närmare tillsammans med en problematisering av såväl process som produkt.

 • 335.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Holmberg, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Quality and Knowledge Content in Music Activities in Preschool: The Impact of Human Materiality Combinations2017In: Journal of Research in Childhood Education, ISSN 0256-8543, E-ISSN 2150-2641, Vol. 31, no 1, p. 103-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditionally, pedagogical research has been child centered, where materialities often have been considered as objects and tools. However, in recent posthuman research, attempts have been made to consider human materiality combinations to have impact on pedagogical activities in preschool, but to a large extent music as an issue has been neglected. Therefore, the aim of this research study is to discuss pedagogical quality and knowledge content in music activities in preschool by focusing on combinations of human and materiality subjects as “cyborgs.” Particularly, this is essential for preschool, teacher education, and research, contributing alternative understandings of learning settings. A theoretical framework emanates from posthumanist theories, where the authors apply methodological concepts used in their earlier work to study music activities. The empirical material was produced in Spring 2013. The analysis of video observations identifies two different characters of a cyborg, the guitar-human, and the CD human having quite different impacts on the music activities. Nevertheless, they have in common that they create intensities with the children, where entanglements between human and materiality become the activity. Finally, the cyborgs are discussed, where issues and dilemmas related to pedagogical quality, knowledge content, agency, and competence are addressed.

4567 301 - 335 of 335
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf