hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
5152535455 2651 - 2700 of 2708
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2651.
  Witte, Ingrid
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Könsskillnader inom Supported Employment?: en undersökning om könets betydelse i en Supported Employment-insats för unga personer med funktionsnedsättning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Previous research has indicated that women are disfavoured in vocational rehabilitation and also in Supported Employment (SE), but the research field is still unclear and further research is needed. The purpose of this study was to explore gender differences in the outcome of a SE programme with participants with activity compensation (disability pension) in Sweden. Questionnaires and focus group interviews with the employment consultants in the programme were used. Statistical analyses of the results from the questionnaires (n=99) showed no significant gender differences in the outcomes of the SE programme or other significant gender differences among the participants. The qualitative content analysis of the focus group interviews showed that the employment consultants considered other factors, such as disability, experience, insightfulness and social support, more important than gender for the outcome of the SE programme, but they also considered both the labour market and the work preferences of their participants considerably gender segregated.  The employment consultants tried to minimize the importance of these factors, including the gender segregated labour market, by broadening the participants’ horizons of the labour market. This study concluded that SE does not need to be gender discriminating, but further research is needed. 

 • 2652.
  Wu, Yuhao
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  The Relationship between Smartphone Addiction and Interaction Anxiousness among College Students in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The development of smartphones packed with applications has brought great convenience to, and improved the quality of, people’s daily lives, but it has also changed people’s behavior. People spend more and more time on mobile phones every day, leaving them distracted, affecting their sleep quality, and thereby giving rise to the concept of smartphone addiction. As a major group of smartphone users, college students have also experienced situations in which the use of mobile phones has decreased their learning efficiency as they try to escape from academic pressure.

  This article presents quantitative research on college students in Halmstad and aims to explore the connection between smartphone addiction and interaction anxiousness. Data was collected from a sample of 123 smartphone-using college students using an incidental sampling method; questionnaires provided a scale to rate smartphone addiction and interaction anxiousness. Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23 was used to analyse descriptive statistics, Pearson correlation, independent-sample t-test, and regression and so on. 

  According to the results, smartphone addiction is not common among college students. The overall status of college students’ interaction anxiousness is close to a moderate level. Levels of interaction anxiousness varied significantly depending upon gender, subject and grade. There is a significant positive correlation between smartphone addiction and interaction anxiousness. Interaction anxiousness has a certain predictive effect on smartphone addiction.

 • 2653.
  Wulff, Åsa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Svensson, Ove
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Den regionala stödstrukturen i Halland – erfarenheter och synpunkter: Utvärdering av den regionala stödstrukturen för socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård genomförd av Högskolan i Halmstad på uppdrag av Region Halland2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Region Halland utvärderat den regionala stödstrukturen för samverkan mellan kommunerna och Region Halland i länet. Utvärderingens huvudsyfte har varit att undersöka vilka erfarenheter ett urval av aktörer som arbetar inom stödstrukturen har av denna och vilka synpunkter de har på hur stödstrukturen fungerar. Ett annat syfte var att få underlag för lägesrapportering till SKL samt underlag för fortsatt utveckling och revidering av den regionala stödstrukturen. För att belysa innehållet i den samverkan som sker har man från strategisk nivå i den regionala stödstrukturen valt att till utvärderingen foga ett antal dokument om olika programområdens arbete (se bilagor). Utvärderingen bygger på genomgång av dokument om stödstrukturen och intervjuer med personer på dess olika nivåer. Intervjuer är genomförda med sammanlagt 28 personer från samtliga nivåer inom stödstrukturen: från arbetsgrupper och nätverk intervjuades 5 personer, på taktisk nivå intervjuades 13 personer, på strategisk nivå 8 personer samt från chefsgrupp Halland 2 personer.

  Av intervjuerna framgår att det finns bred uppslutning på alla nivåer bakom etableringen av den regionala stödstrukturen. Det förefaller som om strukturen med framgång har implementerats i hela organisationen, vilket är ett förhållande som tidigare forskning visat vara betydelsefull för att samverkan och samarbetet ska utvecklas positivt. Det bör dock framhållas att uppslutningen kring den regionala stödstrukturen utgår från hur denna är tänkt att fungera och inte från hur den för närvarande i alla delar faktiskt fungerar.

  Den positiva inställningen till den regionala stödstrukturen innebär inte att det saknas kritiska synpunkter. De som för fram kritik betonar dock att de, jämfört med tidigare, ser etableringen av den regionala stödstrukturen som en förbättring av samverkan och som lovande inför framtiden. Med tanke på att den regionala stödstrukturen befinner sig i ett uppbyggnadsskede framstår det som naturligt med viss kritik. Den grundläggande positiva inställningen kan dock ändras om förväntningarna på den regionala stödstrukturen inte infrias.

  Det framgår av intervjuerna att en horisontell integration av samverkan mellan socialtjänsten och den näraliggande hälso- och sjukvården inletts redan innan den regionala stödstrukturen etablerades. En intersektoriell samverkan inleddes över huvudmannaskapsgränserna mellan det dåvarande Landstinget Halland och länets kommuner. Denna samverkan breddades och fördjupades när Region Hallands bildande och sedan ytterligare med den regionala stödstrukturens etablering. Samverkan kan även beskrivas som interprofessionell genom att den innefattar samarbete mellan skilda professioner inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

  De som intervjuats inom strategiska gruppen framhåller att det skett en effektivisering bl.a. genom att hälso- och sjukvården inom den regionala stödstrukturen kan samarbeta med ett kollektiv av kommuner istället för med sex enskilda kommuner. Samverkan underlättar även mottagandet och hanteringen av nationella överenskommelser inom berörda områden. En utmaning inför framtiden kan, enligt intervjuerna, bli att tvingas prioritera för att undvika den arbetsbelastning som det innebär att hantera samtliga nationella initiativ.

  Det gavs under intervjuerna bevis på att de intervjuade oberoende av organisationstillhörighet delar gemensamma mål. Ett sådant mål som återkom i flera intervjuer avsåg ambitionen att kunna erbjuda invånarna likvärdig vård/stöd oavsett var de bor i länet. Uppslutningen kring en gemensam målbild kan ses som uttryck för integration av samverkan hos de intervjuade. Den breda uppslutningen kommer sannolikt att bidra till att stärka samverkan mellan länets aktörer ytterligare framöver.

  Den horisontella integrationen inom den regionala stödstrukturen på chefsgruppsnivå, strategisk nivå, taktisk nivå och inom arbetsgrupper och nätverk har varit framgångsrik. Den vertikala integrationen av samverkan mellan de olika nivåerna i den regionala stödstrukturen verkar emellertid behöva utvecklas. Insynen och kunskapen om vad som sker på de olika nivåerna varierar med den position man har i den regionala stödstrukturen. Bäst överblick av organisationen har man från de översta nivåerna i pyramidens topp, i övrigt begränsas insynen till den egna nivån och näraliggande nivåer. I intervjuerna speglas detta i att man önskar delta på möten på andra nivåer och efterlyser tydliga befattningsbeskrivningar för varje nivå med preciserade beslutsmandat samt en utvecklad informations- och kommunikationsstrategi. Det finns också en kritik som utgår från upplevelser av över- respektive underordning mellan olika aktörer. 

  De intervjuade inom chefsgrupp Halland betonar vikten av att den regionala stödstrukturen behåller sitt fokus på nyttan för invånarna i länet. En inställning som delas av flera av dem som intervjuats. På taktisk nivå menar man dock att brukare och medborgare inte involverats i utvecklingen av den regionala stödstrukturen och att deras engagemang inte tagits tillvara i tillräcklig omfattning. En konsekvens av detta har, enligt kritikernas mening, varit att uppmärksamheten i allt för hög grad riktats mot organisatoriska lösningar snarare än mot nyttan för brukarna och länets invånare.

  En utmaning som den regionala stödstrukturen kommer att ställas inför är valet mellan förstärkning och utökning av resurser och ambitioner eller en mer återhållsam utveckling som bygger på uppfattningar om risker för byråkratisering och där strukturens stödjande funktion övergår i styrning. Av tidigare forskning framgår att införandet av nya former för samverkan med utökat samarbete ofta leder till ökad arbetsbelastning. Det är uppenbart utifrån intervjuerna att arbetsbelastningen ökat på alla nivåer av den regionala stödstrukturen och att det skapat problem. Även höga ambitioner om att utveckla stödstrukturen riskerar att bidra till ökad arbetsbelastning. Det fördes under intervjuerna fram flera förslag om utökning av den regionala stödstrukturen med ytterligare aktörer. Det är främst hälso- och sjukvårdens medverkan som efterlyses, med önskemål om att denna ska utökas till att omfatta närsjukvården och primärvården i länets kommuner och ytterligare verksamhetsgrenar. Betydelsen av att även finna samverkansformer med de privata utförarna togs upp. Det hävdades vidare att mycket av den problematik som hamnar hos den strategiska gruppen skulle kunna hanteras bättre genom utökad samverkan med skolan och elevhälsan. Utvecklade samverkansformer med kommunernas försörjningsstöd sågs som en annan viktig fråga.

  Ytterligare en utmaning för den regionala stödstrukturen är att förankra och utveckla arbetet på bred front med en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens och den näraliggande hälso- och sjukvårdens verksamheter genom en tydligare knytning till processtöd och länets FoU-och FoUU-miljöer. Det kan även bidra till att brukarnas erfarenheter får en stärkt ställning, vilket efterlyses i intervjuerna.

  Sammanfattningsvis kan konstateras att den regionala stödstrukturen på kort tid fått en bred uppslutning och utvecklat samverkan mellan länets kommuner och Region Halland. Utmaningarna ligger framförallt i att förbättra kommunikation/information, ytterligare förtydliga ansvar och beslutsmandat samt värna strukturens stödjande roll.

 • 2654.
  Wylleman, Paul
  et al.
  Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium & NOC*NSF, Arnhem, the Netherlands.
  De Brandt, Koen
  Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Optimizing athletes’ vocational development: European perspectives2019Inngår i: Abstract book: 15th European Congress of Sport and Exercise Psychology, Münster, 2019, s. 129-129Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One of the main challenges athletes face is combining elite sport with other pursuits such as education and/or work. While research on the dual career "education and sport" pathway has intensified during the past decade (Stambulova & Wylleman, 2018), research on the dual career "work and sport" and transition into a new professional career is lacking. In response to this lack of empirical data, this symposium presents the recently finalized Erasmus+ Sport project B-WISER: "Be a Winner in Elite Sport and Employment before and after athletic Retirement". Research centres, elite sporting institutions and companies from six countries joined forces with the aim to investigate the employability of athletes in three specific career stages: when they are active in elite sports, when they have retired from elite sports and prepare for first-time employment, and when they are employed in their post-athletic career. The first presenter will explain the aims, work packages (WPs) and impact of B-WISER. The second presenter will focus on the roles, contributions and interactions of "elite sport and employment" career support providers in Europe (WP1). The third presenter will provide an overview of the competencies athletes require to optimize their employability during the three specific career stages (WP2). The fourth presenter will focus on the reasons why employers (do not) hire athletes, and their perceptions of how athletes’ value in the labour market can be maximized (WP3). Finally, the fifth presenter will approach the findings of the B-WISER project from a Slovenian perspective.

 • 2655.
  Wylleman, Paul
  et al.
  Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Gruppen för forskning om Idrott, Hälsa och Fysisk aktivitet.
  Sport psychology and the Olympic Games: An introduction in the special issue2012Inngår i: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 13, nr 5, s. 658-659Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2656.
  Wylleman, Paul
  et al.
  Vrije Universiteit Brussel, Brussel, Belgium.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Do we do what our results show? European career researchers about their own careers2019Inngår i: Abstract book: The 15th European Congress of Sport and Exercise Psychology – Building the Future of Sport and Exercise Psychology / [ed] B. Strauss, 2019, s. 74-74Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Four prominent career researchers – Dorothee Alfermann (Leipzig University), Natalia Stambulova (Halmstad University), Miquel Torregrossa (Universitat Autònoma de Barcelona) and Paul Wylleman (Vrije Universiteit Brussel) – discuss the associations between their research during the past 20 to 30 years and their own professional careers. Some of the most important findings from their research on topics such as career transitions, career termination/retirement, psycho-socio-cultural factors/holistic development, and athletes’ crises include that:  *   a career and its termination are the result of multiple factors (athlete and social environment);  *   transitions have the power to change the development of careers in sport and life;  *   research should include retrospective accounts and rationalizations and also future prospects;  *   athletes’ careers are influenced by their concurrent development in different domains and the occurrence of transitions.Challenges in their own career included balancing career and family, coping with life-long mobility requirements, making Russian career research meaningful internationally, balancing personal career with the growth of the own research team, and applying research findings.After four brief career narratives the researchers will discuss:  *   How their thinking about athlete careers evolved during their research career;  *   The associations between a research-based ‘career-type-of-thinking’ and their own career;  *   The people and organizations having influenced their career;  *   The major lessons learned and what recommendations could be given to younger career researchers and sport psychology/career/dual career practitioners?Questions from the audience also will be encouraged.

 • 2657.
  Wändal, Catarina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Leijbertz, Natalie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Det gäller ju att hänga med...: seniorers upplevelser av e-tjänster2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur seniorer upplever användandet av e-tjänster för att få förståelse för hur digitala tjänster används i seniorers vardag.

  -      Hur kan seniorers upplevelser av e-tjänster i vardagen förstås utifrån domesticeringsteorins processer? 

  -      Hur kan seniorer som mottagare förstås av digitala tjänsters utmaningar och potential utifrån Rogers teori om innovationsspridning? 

   

  Metod och material: En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer för insamling av empiri. 

  Huvudresultat: Resultatet visade att seniorerna upplever e-tjänster som bekväma, tidsbesparande och underlättar vardagen. Ett enkelt sätt att få och tillgå information igenom samt kommunicera. Utmaningar var när tekniken upplevdes svår samt att bryta traditioner och vanor de trivdes med. Resultatet visar också att det måste finns intresse för e-tjänsten hos seniorerna och att tekniken uppfyller ett behov. Tekniken och e-tjänster ingår till stora delar i seniorers vardag men vilka e-tjänster de använde skilde sig emellan individerna. 

 • 2658.
  Wärnestål, Pontus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Facilitating Urban Planning with Human-Centred Digital Design Methodology2019Inngår i: IM+io Best and Next Practices aus Digitalisierung, ISSN 1616-1017, nr 29, s. 90-93Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Future Smart Cities and societies can benefit greatly from interdisciplinary Human-Centred Design (HCD). The Participatory Urban Design project has developed and verified a human-centered service design methodology as a new way of working for architects and urban planners. The method is based on the impact mapping and “customer” journey mapping methods. This approach allows the architects in the project to e ectively tie the city’s long-term vision into concrete design solutions for the design and construction of residential areas, and to communicate these values and effects to other stakeholders such as builders and property owners. © 2019 August-Wilhelm Scheer Institut für digitale Produkte und Prozesse gGmbH

 • 2659.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Människa och Informationsteknologi (MI-lab).
  Nygren, Jens M
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Building an Experience Framework for a Digital Peer Support Service for Children Surviving from Cancer2013Inngår i: Proceedings of Interaction Design and Children (IDC'13), New York, NY: Association for Computing Machinery (ACM), 2013, s. 269-272Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Childhood cancer survivors adjust to the physical, mental, and social difficulties associated with their illness and treatment. This process can be facilitated by social support from peers. For children, this is often problematic due to geographical, clinical, and age-related limitations. This paper reports on a stakeholder assessment study that confirms the relevance of a digital peer support service for childhood cancer survivors. The analysis establishes where in the existing health care process the digital peer support service should be introduced, what actors play a key role in facilitating service onboarding and use, and characterizes desirable user experience qualities. The analysis also yields a collection of design challenges to be addressed in the development of the digital peer support service. Copyright 2013 ACM.

 • 2660.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Människa och Informationsteknologi (MI-lab).
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lindberg, Susanne
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Människa och Informationsteknologi (MI-lab).
  Nygren, Jens M.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Effects of Using Child Personas in the Development of a Digital Peer Support Service for Childhood Cancer Survivors2017Inngår i: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 19, nr 5, artikkel-id e161Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Peer support services have the potential to support children who survive cancer by handling the physical, mental, and social challenges associated with survival and return to everyday life. Involving the children themselves in the design process allows for adapting services to authentic user behaviors and goals. As there are several challenges that put critical requirements on a user-centered design process, we developed a design method based on personas adapted to the particular needs of children that promotes health and handles a sensitive design context.

  OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate the effects of using child personas in the development of a digital peer support service for childhood cancer survivors.

  METHODS: The user group's needs and behaviors were characterized based on cohort data and literature, focus group interviews with childhood cancer survivors (n=15, 8-12 years), stakeholder interviews with health care professionals and parents (n=13), user interviews, and observations. Data were interpreted and explained together with childhood cancer survivors (n=5) in three explorative design workshops and a validation workshop with children (n=7).

  RESULTS: We present findings and insights on how to codesign child personas in the context of developing digital peer support services with childhood cancer survivors. The work resulted in three primary personas that model the behaviors, attitudes, and goals of three user archetypes tailored for developing health-promoting services in this particular use context. Additionally, we also report on the effects of using these personas in the design of a digital peer support service called Give Me a Break.

  CONCLUSIONS: By applying our progressive steps of data collection and analysis, we arrive at authentic child-personas that were successfully used to design and develop health-promoting services for children in vulnerable life stages. The child-personas serve as effective collaboration and communication aids for both internal and external purposes.

 • 2661.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Människa och Informationsteknologi (MI-lab).
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Nygren, Jens
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Co-constructing Child Personas for Health-Promoting Services with Vulnerable Children2014Inngår i: CHI '14 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Toronto, ON, Canada: ACM Press, 2014, s. 3767-3776Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The availability of health-promoting resources for young children diagnosed with cancer who are transitioning from intensive care to everyday life is limited. In the context of designing digital peer support services for children who are considered vulnerable due to clinical and age-related aspects, there are several challenges that put critical requirements on a user-centered design process. This paper reports on a new method for co-constructing child-personas that are tailored for developing health-promoting services where empirical data is restricted due to practical and ethical reasons. In particular, we are proposing to focus children design workshop sessions on salutogenesis, and complement this with a pathogenic perspective by interviewing healthcare professionals and parents. We also introduce the use of proxy personas, and redemption scenarios in the form of comicboards, both collaboratively constructed by children and designers through storytelling. By applying four progressive steps of data collection and analysis we arrive at authentic child-personas that can be used to design and develop health-promoting services for children in vulnerable life stages.

 • 2662.
  Wårdh, Inger
  et al.
  Dept of Gerodontology, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Paulsson, Gun
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Department of Health Sciences and Statistical, School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Nursing staff's understanding of oral health care for patients with cancer diagnoses: an intervention study2009Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, nr 6, s. 799-806Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. The aim of this study was to evaluate long-lasting changes in the nursing staff's understanding of oral health care for cancer patients after an oral health care intervention. The study also assessed whether there were changes between registered nurses and auxiliary nurses. Background. The maintenance of good oral health care in cancer patients is essential for nutrition, recovery and wellbeing and requires the involvement of nursing staff. However, several studies reveal that the need to prioritize oral health care has not been made sufficiently clear. Methods. The nursing staff (registered nurses, n = 133 and auxiliary nurses, n = 109) on five wards at different hospitals providing cancer care took part in a four-hour oral healthcare training session, including the use of an oral assessment guide and answered a questionnaire initially and after this intervention. The data were statistically analyzed. Results. Several aspects of implementation opportunities improved, but they did not include attitudes to oral health care. Knowledge of oral diseases decreased, more for auxiliary nurses than for registered nurses. Conclusions. A four-hour oral health training session and subsequent activities improve the nursing staff's understanding of oral health care for patients with cancer diagnoses in some respects but not in terms of attitudes to oral health care or specific oral knowledge. Relevance to clinical practice. Oral healthcare education and training activities for nursing staff can produce some improvements in the understanding of oral health care for cancer patients but not in attitudes and specific oral knowledge. These areas must be covered during the basic education period or/and by a routine oral healthcare programme for nursing staff, probably including an oral healthcare standard.

 • 2663.
  Yebio, Rahel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Håkansson, Tania
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Upplevelse av stigmatisering hos personer med schizofreni: En litteraturstudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är den åttonde ledande orsaken till ohälsa hos medelålders samt yngre människor. Människor som diagnostiserats med schizofreni riskerar att utsättas för stigmatisering, främst när det gäller vänskapsrelationer, i familjesammanhang, på arbetsmarknaden och i parrelationer Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelse av stigmatisering hos människor med schizofreni. Metod: Systematisk litteraturstudie. Resultat: Stigma har negativ påverkan på sociala funktioner, arbete, intima relationer och även medicinsk följsamhet. Även inom sjukvården upplever människor med schizofreni sig stigmatiserade. Personer med schizofreni behöver stöd i form av socialt nätverk för att bättre kunna hantera diskriminering. Konklusion: Inre

  stigma begränsar personer med schizofreni från att skaffa familj, söka jobb och leder till isolation. KBT har visat sig ha positiv effekt i arbetet med att reducera inre stigma hos personer med schizofreni. Fortsatt forskning behövs för att mer specificerat visa hur psykiatrisjuksköterskan skall hjälpa personer med schizofreni att hantera stigmatisering samt motverka stigmatisering i samhället. 

 • 2664.
  Yngvesson, Lovisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Vi behöver göra mer": En diskursanalys av svensk nyhetsrapportering om klimatet under en vårvecka 20192019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Studien presenterar bilden av svensk klimatrapportering under en veckas tid. Syftet med studien är således att få en ökad förståelse för svensk klimatrapportering.

  Studien har följande övergripande frågeställning:

  - Hur ser bilden av klimatet ut i en svensk nyhetsvecka 2019?

  För att kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen ställs följdfrågorna:

  - Vilka teman går att urskilja ur en veckas svensk medierapportering om klimatet?

  - På vilket sätt gestaltas nyheter om klimatet utifrån teorier om nyhetsvärdering?

  - Hur framställer nyhetsmedierna klimatproblem utifrån idéer om konstruktiv journalistik och hur påvisas lösningar till problemen?

  Metod och material: En diskursanalys genomförs på det valda materialet. Materialet för studien består av klimatrelaterade inslag och artiklar från Rapport, Tv4 Nyheterna, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under en veckas tid under våren 2019.

  Huvudresultat: Resultatet av studien visar på att en stor del av rapporteringen kring klimatet är präglat av områdena transport och ekonomi. Varför dessa teman är återkommande i en såstor del av materialet kan inte med säkerhet fastställas. Det kan dock bero på att både transport och ekonomi är breda ämnen med flera olika aspekter.

 • 2665.
  Yring, Helena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Träning, kost och hälsa: En explorativ studie kring tränings- och kostråd utifrån personliga tränares perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att beskriva och problematisera råd kring träning och kost som personliga tränare ger klienter och hur de tar sig uttryck utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Studien gjordes med fokusgruppsintervjuer, sju stycken, och urvalet bestod av 19 personliga tränare mellan 23-47 år, med varierande utbildningsbakgrund och yrkesverksamma år. Studien har en explorativ design och gjordes med en kvalitativ innehållsanalys med en abduktiv ansats. Resultatet visade att PT ger genusneutrala eller genusmärkta hälsoråd till klienter. Genusneutrala råd handlar om att hjälpa samtliga klienter, såväl kvinnor som män, till ett avslappnat förhållningssätt till träning och kost, effektivisera och prioritera träning och kost och att inta en ren och naturlig kost. De genusmärkta hälsoråden är genusspecifika genom att PT reagerar på kvinnors problematiska tränings- och kostbeteenden och ger konkreta råd till kvinnor för att häva dem, men agerar undvikande och ger inte råd vad gäller liknande beteenden hos män. Denna åtskillnad ger män och kvinnor olika möjligheter att främja sin hälsa och utveckla sin träning samt att mäns problematiska beteenden riskerar att inte uppmärksammas. 

 • 2666.
  Yström, Kajsa-Stina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svanmark Weiss, Marie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Rådgivande samtal i samband med alkoholproblematik ur ett patientperspektiv: En allmän litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alkoholproblematik förekommer i hela världen och drabbar miljoner människor på olika sätt. Tidigare forskning visar att rådgivande samtal är en effektiv metod för patienter med alkoholproblematik, som vill genomgå en förändring i sitt beteende. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av rådgivande samtal i samband med alkoholproblematik. Metod: En allmän litteraturöversikt med induktiv ansats baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet gav tre teman: upplevelser av vårdrelationen, upplevelser av behandlingsmetoden och upplevelser av behandlingsmetodens effekt. Resultat: Litteraturöversikten belyser hur patienter med alkoholproblematik upplever rådgivande samtal. Temat upplevelse av vårdrelationen visade hur viktigt det var för patienten att känna sig förstådda av samtalsledaren och att det fanns tillit och trygghet för att patienten skulle våga prata om sin alkoholkonsumtion. Temat upplevelse av behandlingsmetoden visade att patienterna hade delade åsikter om rådgivande samtal, men att större delen av patientgruppen upplevde de rådgivande samtalen som behjälpliga. Temat upplevelse av behandlingsmetodens effekt visade att patienterna upplevde att det fått mer kunskap om hur alkohol kan påverka olika delar i livet, och det gav motivation till att begränsa sin alkoholkonsumtion. Slutsats: Patienterna upplevde att vårdrelationen var viktigt i ett rådgivande samtal. Det rådgivande samtalet var också tvunget ha ett syfte för att upplevas relevant av patienterna.

 • 2667.
  Zervas, Yannis
  et al.
  University of Athens, Greece.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Physical activity and cognitive functioning1999Inngår i: Psychology for physical educators / [ed] Yves Vanden Auweele, Frank Bakker, Stuart Biddle, Marc Durand, Roland Seiler, Champaign, IL: Human Kinetics , 1999, s. 135-154Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2668.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Changes and transitions of responsibility when next of kin becomes the caregivers2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  In the ordinary everyday existence of individuals, life usually goes by without them reflecting on its fragility or their relationships. Individuals in a close relationship are united with each other in a mutual dependency and share memories from the past, perceptions of the present and dreams and hopes for the future. When one of them suddenly seriously ill and thereby assumes the role of seriously ill patient while the other takes on the role of close relative, their normal life is changed into an extraordinary situation. Everyday life can be complex when next of kin are preoccupied with taking responsibility of the care, which in turn lead to a changed life situation and restrictions in everyday life. The summary of the current knowledge highlighted the importance of understanding of next of kin´ coping approaches during responsibility for caring at home. 

  Aim and method

  This study explores the process of changes for next of kin´ in a care home for older relatives from the perspectives of the responsibility for caring. Data were collected using narrative interview with 8 next of kin’ at home. The following questions were asked: Please describe the changed situation you have gone through, when you having the difficult care situation and what did you do to cope with your situation? The individual interviews were nearly all transcribed verbatim, a few were listen to and taking notes during listening. The data set were analyzed by using thematic analysis.

  Findings and conclusion

  Four themes revealed from narrative interviews with the next of kin´. The four themes were: Sources of responsibility related to family interaction; Consequences of changes for everyday; Importance on maintaining their own conditions; Roles and relationships over time. Based on a synthesis of data the themes and basic transitions that emerged were termed “re-constructing roles and relationships”. This highlights the subtle and dynamic way of changes and reinforces the importance of understanding the transitions from multiple perspectives. The results of the study may encourage people to engage themselves in self-help activities and strengthen them to believe they are to care for each other.

 • 2669.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Everyday Life among Next of Kin of Haemodialysis Patients2005Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Everyday life can be complex when next of kin of haemodialysis patients are preoccupied with taking care of the patient and his/her health, which implies the difficulties and requirements needed. The general aim of this thesis was to explore and describe everyday life among next of kin of haemodialysis patients with focus on the life situation, health, time and professional support. Two perspectives of the thesis was applied: a holistic perspective on the everyday life of next of haemodialysis patient and a social perspective with focus on human communication and understanding of next of kin’s experience of everyday life. A qualitative descriptive and explorative design, comprising a phenomenographic and content analysis was used in Studies I-IV. The data collected in the studies consisted of interviews with next of kin to haemodialysis patient and analysis of professional support for next of kin to chronic haemodialysis patients in nursing documentation from two hospitals in Sweden. The experience of time in everyday life among next of kin of haemodialysis patients demonstrated that time for them is minimised and life space contracted. Next of kin experienced ambivalence towards their own health, especially in cases of patients’ spouses When next of kin of haemodialysis patient’s became involved in the patients’ care, they experienced arduousness in relation to their own health as well as less uninterrupted time for themselves in everyday life, and their life situation was characterised by confinement and social isolation. They were aware of the prognosis of renal disease and the fact that haemodialysis is a life-sustaining treatment, which forced them to live for the moment. The everyday life among the next of kin changed when the family became involved in the care, which in turn lead to a changed life situation and restrictions in everyday life. Lack of knowledge in nursing documentation of professional support revealed necessity of the readiness of next of kin. It is therefore important to be familiar with this in the nursing process, especially when the patient and their next of kin need support and attention in everyday life.

  Original papers not included.

 • 2670.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Going in Dialysis is Time to Live: Family’s Experiences of Everyday Life with Haemodialysis Treatment2010Inngår i: Proceedings of the Sustaining Everyday Life Conference: April 22–24 2009, Campus Norrköping, Sweden / [ed] Kristina Karlsson and Kajsa Ellergård, Linköping: Linköping University , 2010, s. 123-133Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Time is a central concept when attempting to capture how life develops as results of the interaction between the individual and those in his/her immediate environment. Chronic renal disease such as ESRD with chronic haemodialysis not only shortens life but also places everyday life on a thin line survival paramount. The haemodialysis is also a time-consuming treatment that makes it necessary to carefully plan of everyday life and involves next of kin to a large degree. The aim of this study was to explore the content of time in everyday life as experienced by the next of kin of haemodialysis patients. This study used explorative and descriptive design with a content analysis approach. The interviews, which were conducted in the informants’ homes, lasted 20-60 minutes and were audio-taped and transcribed verbatim in order to not to lose any information. Twenty next of kin were selected purposive with the criterion of having at least one year of experience as a next of kin of a patient on haemodialysis. The content of time in everyday life can be described as follows: fragmented time, vacuous time and uninterrupted time. Conclusion which illustrate how time is minimised and life space contracted for next of kin and their family. They were aware of the prognosis of renal disease and the fact that haemodialysis is life-sustaining treatment, which forced them to live for the moment. It is important to gain insight into how time influences the next of kin’s experiences of everyday life and how this knowledge can be communicated in the nursing science.

 • 2671.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Journal club - a forum of discussion for scientific dialectics2010Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 5, nr 2, s. 4652-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the sometimes hectic routines of daily academic work, it can be difficult to find opportunities for naturally creative encounters with our colleagues, where we can jointly focus methodological issues in research. Where do we find the time and place for constructive discussions on published research? And how can we foster such meetings?

  As a senior lecturer and researcher, I have a strong interest in research seminars in the field of clinical activity, as well as long-standing experience of coordinating and leading such seminars. I also gained extensive knowledge of seminar dynamics from my doctoral studies at the University of Linköping.

  Over the years, I have developed a particular way of working with seminars, aiming to contribute to the establishment of interdisciplinary research groups at the School of Health and Social Science, at Halmstad University. One of my ideas was to take advantage of the privileged position of our university, and the fact that it hosts a scientific journal and its Editor-in-Chief, Professor Lillemor Hallberg. This is why I started the Journal Club in 2006—the same year that the International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being was launched.

  Initially, I simply sent an invitation to my fellow researchers at the School of Health and Social Science, explaining the purpose of the meetings. The idea was to use the Journal Club to discuss selected articles from the International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, and critically examine them.

  It is essential that the articles are distributed to participants well in advance, and that participants have had time to read the contents, so they are prepared to critically examine the aims, methods and results of the discussed articles.

  My vision with the meetings at the Journal Club was to give added impetus to scientific dialectics at the School, to develop a critical approach and deepen methodological understanding. We need a continuous reflection concerning qualitative research approaches and various standpoints with respect to research ethics, in order to increase methodological awareness in our research. In this way, the monthly seminars contribute to developing our competencies as researchers, as well as keeping our knowledge up-to-date.

  Another aim of the Journal Club is to be a discussion forum for interdisciplinary research issues, relating to health, life-styles, well-being and the quality of life. Uniting a critical mass at our school, and bringing about an engaging discussion, allows us to test our ideas in a stimulating dialogue with colleagues. It also provides an opportunity to widen and deepen our understanding of current issues.

  The Journal Club has met since the autumn term 2006, always on the same day of the week, at the same time and place, at the School of Health and Social Science. The objective is to give these encounters a “club feeling”, and to shape a tradition of a recurrent event at the School. Before each seminar at the Journal Club, an invitation is sent to all teaching and research staff at the School.

  The availability of the most recent articles from the International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, combined with the Editor-in-Chief's contribution to the seminars, gives the meetings an additional dimension, and strengthens the impact that the Journal Club has at Halmstad University. The role of the Club is also strengthened by the important position that the International Journal of Qualitative Studies occupies on our own nursing programmes, both at junior and senior levels. The articles are widely used and discussed on our Nursing science and Methods courses.

 • 2672.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Livet i skuggan av dialys: beskrivning av anhörigas vardag ; tema: välfärd och välbefinnande2007Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, nr 3, s. 239-246Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2673.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Maintaining families´well-being in everyday life2011Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, nr 2, s. 7206-7211Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to discuss how everyday life changes for the family in the event of chronic illness or disability. It changes physically due to loss of body function and socially due to time and other constraints related to treatment or lack of mobility. Equally important, there is a psychological impact due to the uncertainty of the future. The article will explore how family participation can help to maintain well-being in everyday life. The family should therefore focus on their own needs as much as on the needs of the family members who are ill. In order to maintain well-being in everyday life, it is crucial for the family to create routines and spend time doing things that they enjoy. By doing this, the family will create a rhythm of well-being regardless of the critical family situation. Family members and professional caregivers also need to come together at the beginning and during the illness or disability event to discuss changes that could be made day-to-day for all those involved, thereby making for an easier transition into care giving.

 • 2674.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Opportunities with integrated Cancer blog - a Swedish Pilot Project on Cancer Rehabilitation Process2013Inngår i: eHealth and Nursing: Innovation for the Future / [ed] Sheerin, F, Sermeus, W and Ehrenberg, A, 2013, s. 330-332Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2675.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Vård av anhörig: ett livsstilval med konsekvenser för hälsan2010Inngår i: Hälsa och livsstil: forskning och praktiska tillämpningar / [ed] Lillemor R-M Hallberg, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, s. 289-305Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2676.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsofrämjande processer.
  Ahlner Elmqvist, Marianne
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Johansson, Unn-Britt
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Larsson, Maria
  Department of Nursing, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Lilja Andersson, Petra
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  How the Final Swedish Clinical Exam Prepares the Nursing Students for Their Future Challenges-Qualitative Analysis2014Inngår i: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 5, nr 21, s. 1887-1894Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The national clinical final examination (NCFE) plays an important role in order to measure the level of knowledge and performance of nursing students. Our findings indicate that the design of the NCFE is beneficial for the students’ clinical reasoning and problem solution in the caring situation. The aim of this study was to investigate the experiences of the NCFE from lecturers who corrected the written part examination. A further aim was to study the lectures and the RN during observation in the bedside part of the examination. The NCFE is divided into two parts: a theoretical (written) part and a practical (bedside) part. In nursing education it is essential to assess nursing competencies for the future professional role such as the assessment of clinical competence that has become central to evaluate what outcomes are assessed. In addition, it provides a valuable approach to measure the level of knowledge and performance of nursing students. Future development of the NCFE is necessary regarding the degree to which the examination meets learning objectives and educational results.

 • 2677.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Forsberg, Elenita
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  “The happiness with dancing give power to life”: Qualitative analysis of Dance for Parkinson with a salutogenic perspective2019Inngår i: The international fields of arts, health and wellbeing, 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2678.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Forsberg, Elenita
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Kristén, Lars
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Klingvall-Arvidsson, Bodil
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Dansen gör skillnad – ”Jag kan trots sjukdomen Parkinson”2019Inngår i: M&STE : elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, E-ISSN 2002–4622, nr 6, s. 27-35Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2679.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Department of Medicine, Central Hospital Halmstad, S-301 85 Halmstad, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Department of Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden .
  Conceptions of life situation among next-of-kin of haemodialysis patients2001Inngår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 9, nr 4, s. 231-239Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The presence of renal disease in a family is a strain on both the patient and the next-of-kin, affecting their life situations. Surprisingly, few studies dealing with the ways that the next-of-kin experience their situation are available. The aim of this study was to describe how the next-of-kin of haemodialysis patients conceive their life situation. Data were collected by interviewing 12 people who live with someone with dialysis-treated renal disease and analysed according to a qualitative method inspired by the phenomenographic approach. Six description categories of how the subjects construed their life situation emerged: a feeling of confinement; a feeling of social isolation; a feeling that the way of life has changed; a feeling of security in life; a feeling of a threatening future; and promoting health. The next-of-kin generally expressed a large degree of commitment to and concern for the sick person. In spite of their life situation having been dramatically changed, the next-of-kin described an ability to adapt. With the help of society the feelings of confinement and social isolation can be dispersed, enabling the next-of-kin to promote the health of the sick person. A suggestion for further research is to study what adaptation strategies next-of-kin use in their life situation.

 • 2680.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lidell, Evy
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Health in everyday life among spouses of haemodialysis patients: a content analysis2006Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 20, nr 2, s. 223-228Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Despite the fact that haemodialysis requires that spouses support and assist their partner during the treatment period, little attention has been focused on their health. The aim of this study was to explore experiences of health in everyday life among spouses of haemodialysis patients. The study had an explorative and descriptive design based on content analysis. Thirteen participants were interviewed in their home without the presence of the patient. The results show that arduousness was experienced when that spouses' everyday life was taken up by caring for the patient at the expense of his/her own health. Spouses exhibited stamina and neglected their own health when focusing on the patient and minimising their own condition. Independence in everyday life revealed that spouses who cared about themselves and looked after their own health experienced relaxation and happiness, which protected their health. Clinical interventions should include an assessment of the spouses' health and everyday life in order to plan the care to ensure that it is directed towards increasing their independence. Instruments need to be developed that assess when and how spouses experience the greatest sense of well-being, if they have scope for relaxation and recovery, and what type of support they require in their everyday life.

 • 2681.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Lidell, Evy
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Professional support for next of kin of patients receiving chronic haemodialysis treatment: a content analysis study of nursing documentation2007Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 16, nr 2, s. 353-361Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim and objectives. The aim of this study was to examine the content of nursing documentation with a focus on professional support for next of kin (NoK) of patients receiving chronic haemodialysis treatment. Background. Professional support in nursing focuses on promotion, maintenance and restoration of health and prevention of illness. Design. The study had a descriptive design and qualitative content analysis was used to search for themes based on descriptions contained in the collected nursing documentation. Methods. The total number of nursing records of patients receiving chronic haemodialysis treatment (n = 50) for the 5-year period 1998–2002 was included. All nursing documentation was systematic in accordance with the VIPS-documentation model. Results. The professional support could be described within the framework of three themes: to explore NoK's supportive resources, to enable NoK' readiness in caring for the patient and to co-operate with NoK in the care of the patient in the home, captured by the core theme which described the professional support as a continuous process. Conclusions. Next of kin are a supportive resource in the nursing care of patients receiving chronic haemodialysis treatment and professional support for NoK focuses on planning their participation in the care of patients in the home. Relevance to clinical practice. Professional support for NoK should be documented in family focused nursing diagnoses, which would make it possible to search for different types of support. Future research might explore nurses' or NoK's views on carer support.

 • 2682.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lidell, Evy
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  "Time for dialysis as time to live": Experiences of time in everyday life of the Swedish next of kin of hemodialysis patients2009Inngår i: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 11, nr 1, s. 45-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore the content of time in everyday life as experienced by the next of kin of patients on hemodialysis in Sweden. Chronic renal disease often requires hemodialysis, which is a time-consuming treatment that makes it necessary to carefully plan everyday life and involves the next of kin to a large degree. This study used a descriptive design with a content analysis approach. The analysis of the data from the twenty interviews revealed the experiences of time in the everyday lives of the next of kin of a patient on hemodialysis. The content of time in everyday life can be described as follows: fragmented time, vacuous time, and uninterrupted time. The findings show how everyday life time for the next of kin is minimized and that the common life space is contracted. The next of kin must be provided with supervision in order to provide them with more of their own time in everyday life, which can benefit their health.

 • 2683.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lidell, Evy
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Time in everyday life as experienced by next of kin of haemodialysis patientsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim The aim of this study was to explore the content of time in everyday life as experienced by the next of kin of haemodialysis patients.

  Background Chronic renal disease often requires haemodialysis which is a time-consuming treatment that necessitates careful planning of everyday life and involves next of kin to a large degree. Next of kin's time can be severely restricted when his/her life is devoted to the needs of the haemodialysis patient.

  Method This study used explorative and descriptive design with a qualitative content analysis approach. Twenty next of kin selected purposive with the criterion of having at least one year of experience as a next of kin of a patient on haemodialysis.

  Results Analysis of data from the interviews revealed experiences of time in everyday lives of the next of kin of haemodialysis patients. Their experiences were reflected in the concepts fragmented time, vacuous time and uninterrupted time.

  Conclusion The experience of time in the everyday lives of next of kin of haemodialysis patients demonstrated that time for themselves was minimised and that common life space contracted. The next of kin were also aware of the prognosis of renal disease and the fact that haemodialysis was a life-sustaining treatment, which forced them to live in the present. They afforded wellness when they experienced a break from everyday live and could use their time for their own needs. Attention should be focused on time in the nurse's assessment of the next of kin's everyday life and whether or not next of kin have sufficient time required for the patient's care. There is need for further research that focuses on a generalisation of the fmdings by means of the development of instruments that can contribute assessment of time in everyday life among next of kin of chronically ill patients.

 • 2684.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Hallberg, Ulrika
  Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap.
  Paulsson, Gun
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Book review: "Developing grounded theory. The second generation"2010Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, Vol. 5, nr 2, s. 5058-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Developing Grounded Theory. The Second Generation is a very useful and clarifying book arisen from a one-day symposium on advances in qualitative methods in Alberta, 2007. The conference was sponsored by the International Institute for Qualitative Methodology (IIQM). For the first time, the students of Barney Glaser and Anselm Strauss, “the second generation” of grounded theory researchers, met to discuss grounded theory and its developments. With the exception of Janice Morse, the authors of this book worked directly with Anselm Strauss and Barney Glaser. In this volume they provide a description of the history, principles and practice of the grounded theory methods.

 • 2685.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Högstedt, Benkt
  Dept. of Development and Research, Central Hospital, Halmstad, Sweden .
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lidell, Evy
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Time distribution factors of hospital and home care among chronic haemodialysis patients2004Inngår i: EDTNA-ERCA journal, ISSN 1019-083X, Vol. 30, nr 1, s. 19-22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Today, many studies are available that focus on haemodialysis; however studies on the time distribution factor involved are lacking. It is therefore important to study the distribution of time, taking into account outpatient care, inpatient care and home care. The aim of the study was to chart over a five-year period, the time distribution factors of hospital care and home care among chronic haemodialysis patients. The design of the study was descriptive, and the data material was drawn from a patient register (N = 61). The data analysis was performed by means of both descriptive and inferential statistics.

 • 2686.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Karlsson, Staffan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Kristén, Lars
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Ivarsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Dancing Together for Social Sustainability from a Life Course Perspective - Integrating Children and Senior Citizens in Action Research Project2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This project has its starting-point in dance project with children and senior citizens. Children and senior citizen have their own health challenges. The Swedish culture does not encourage intergenerational activities in organizations and communities. Intergenerational contacts are in many terms referred to within families, except certain environments such as the educational institutions. Especially, the intergenerational contacts between children and senior citizens are neglected as an important factor in promoting knowledge and health in society. It does not need to be questioned, that both knowledge and health contributes to the sustainability in society. If individuals from different generations have the opportunity to exercise physical activities together, it is likely that it generates positive values for social sustainability. Social constructivism combined with a life course perspective is the fundamental theoretical standpoint for this project.  We will explain the complex matter of how theses processes of “constructed realities” are accomplish before approaching the central ideas of social constructivism in relation to our project.

  The overall aim was to understand the knowledge of the social value of intergenerational physical activities, and how different age groups communicate their experiences in a life course perspective. There were many things we could learn in a life course perspective through activities among children and senior citizens, and how we could make use of this knowledge for implementations for social sustainability in general. This study included a three-stage process qualitative data from 48 stakeholders describing in individuals diaries about daily exercise, collected during one and a half year, with focus groups interviews with 24 children and 24 senior citizens. The third stage dancing activities was conducted, and follow up interviews with both participants. The thematic analysis was used emerge the results. We found a common joy for both children and senior citizens when performing the physical activities. Women believed physical activities improved their inclusion and social networks. The men found that the physical activities improved their wellbeing and health.

 • 2687.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsofrämjande processer.
  Larsson, Glenn
  Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Holmström, Madelaine
  Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Follow up study of Assessment by Ambulance and Triage Classification (RETTS) in Electronic Health Records2015Inngår i: ACENDIO 2015: eHealth and Nursing: Knowledge for Patient Care / [ed] Fintan Sheerin, Walter Sermeus & Anna Ehrenberg, Dublin: Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes , 2015, s. 28-29Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The ordinary process for the ambulance nurse is to give prehospital care and transport all patients to the emergency ward regardless of the patients’ medical conditions. The Ambulance organisation south of Sweden has introduced a model of prehospital care for all adult patients with different severities of illness.

  Aim: The main focus of the study is to give a faster prehospital assessment in collaboration with the ambulance nurse and primary health care. The secondary focus is to investigate the use of RETTS (Rapid Emergency Triage, and Treatment System) while writing the information regarding the patient. If the patient’s condition turns out to be level GREEN by RETTS, the ambulance nurse contact with the primary care physicians for a dialogue and together they decide which level of care is the most appropriate for the patient’s condition. There are three levels of care; 1. The patient is able to stay at home with supervision from the primary health care. 2. The ambulance transporting the patient to the primary health care unit for assessment. 3. The ambulance transport the patient to the emergency ward.

  Method: The study design was to exploratory interventions study. The data was conducted in all Electronic Health Records during August – September 2014 (N=67). The ambulance nurse assess patients from 18 years and older with (RETTS). There are three levels of care; 1. The patient is able to stay at home with supervision from the primary health care. 2. The ambulance transporting the patient to the primary health care unit for assessment. 3. The ambulance transport the patient to the emergency ward. The data was analyzed by a descriptive method conducted by statistics from the nurses while using the clinical support systems (RETTS) for decision-making.

  Results: Preliminary results will be presented with focus on clinical decision-making, clinical support systems by RETTS, and how ambulance nurse administrated their decision in Electronic Health Records.  

 • 2688.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Pham, Lotta
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ways of promoting health to patients with diabetes and chronic kidney disease from a nursing perspective in Vietnam: A phenomenographic study2016Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, artikkel-id 30722Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Health promotion plays an important role in the management of diabetes and chronic kidney disease, especially when the prevalence of the disease is rising in Vietnam. Nurses have been identified to be the front figure in health promotion; however, little is written about how nurses in Vietnam work with these issues. Therefore, the aim of this study was to describe nurses’ conceptions about how health is promoted, with special focus on physically activity, for patients with type 2 diabetes (T2DM) and/or end-stage renal disease (ESRD). Individual interviews were done with 25 nurses working at two major hospitals in Hanoi, Vietnam. A phenomenographic approach was used to analyse the interviews. Nurses described how creating positive relationships and supporting patients to take part in their social context promoted health. Health was also promoted by educating patients and relatives about health and disease and by supporting patients to be physically active. The findings indicate that the Vietnamese nursing knowledge about health promotion needs to be gathered, and health promotion needs to be further integrated in the education. Further research is necessary to examine patients’ knowledge and attitudes about health and the efficiency of various health-promoting strategies in the Vietnamese context. © 2016 L. Pham & K. Ziegert

 • 2689.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Rämgård, Margareta
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Mapping family and social space in caring: a metamethod study2008Inngår i: Parallel presentations: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor&Francis , 2008, s. 29-29Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social relations are about how we treat each other. They imply explicit and tacit knowledge, rules of behaviour, and values inherent in specific social spaces. When a family is struck by a life-threatening illness, the individual’s ‘‘life space’’ tends to shrink. This impacts the mutual relationships in the family, as well as the situation in the home. Therefore, there are obvious dialectics between spatial and social dimensions, when close relatives are afflicted by serious illness. This paper explores how research on homecare involves space in analysing social issues.Meta-method analysis was chosen, in order to extend the review format and analyse meta-questions. Meta-synthesis in different research areas and fora involved the examina- tion of a set of qualitative studies. Material was collected using the Cinahl, PubMed and Academic Search data- bases. These were supplemented by the Social Science Index, Sociological Abstract and Science Direct, to explore if aspects of care and space are treated in social science. The sample consisted of 38 articles, displaying a wide variety of methods. Findings suggest that in the fields of caring and sociological research, spatial factors are only implicitly described, and the dynamics of the social and spatial dialectics in home caring relationships seem to be rare. The concept of space in caring is found in a few studies in human geography. The observed absence of a spatial perspective in caring is problematic, since it neglects the fact that relationship and caring are situated in context.

 • 2690.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Schjetlein, Anne-Marie
  Halmstad County Hospital, Halmstad, Sweden.
  Learning of simulated cardiac arrests in hospital environments to support performance of the multidisciplinary team2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Survival after cardiac arrest in hospital environments has in various studies reported to be between 15-39%. In Swedish hospitals 30% of patients who suffer cardiac arrest survive to discharge. There are significant opportunities for improvement in cardiac arrests in hospitals, especially those on general wards. There are few studies of the multidisciplinary team performance regarding both technical and non-technical skills in simulated cardiac arrest on general wards.

  Summary of Work: The focus of this study was to observe the multidisciplinary team performance in simulated cardiac arrest on general wards to gain knowledge about existing methods and thus be able to identify areas for improvement. The study design was an exploratory observational study. There were 33 participants in a total of three wards. The simulated cardiac arrest was videotaped, and a patient simulator was used.

  Summary of Results: The results suggest that guidelines not always were adhered to cooperation. In the order for the guidelines to work in the multidisciplinary team, background knowledge is required. However, the team leader did not coordinated to the multidisciplinary team work, and did not use effective communication.

  Conclusions: Finally, the result suggested suboptimal performance regarding leadership and communication, which in turn affected resources and working environment. The opportunity with simulation is to train together in a situation without any risk for the patients.

  Take home Messages: Simulated cardiac arrests will give the opportunity to train the multidisciplinary team technical and non-technical skills.

   

 • 2691.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Fritzdorf, Liselott
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Panzio, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Mission Possible 2.0: Livesändning som fördjupning av examination2017Inngår i: Högskolepedagogisk konferens: Aktiv studentmedverkan i högre utbildning - vad innebär det?: Program 16 november 2017, 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Lärarlaget i Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har sedan starten HT 2011 systematiskt arbetat med utbildningens digitala progression. Vi har hittills genomfört digitala projekt med studenterna trots att brist på utrustning och teknikstöd har gjort det komplicerat. I föreliggande projekt har vi tagit nästa steg i kvalitetsutvecklingen av den digitala progressionen med stöd av de nya möjligheter Digitalt laborativt center (DLC) erbjuder. Examinationsformer inom högre utbildning tenderar att präglas av kunskapsredovisning och akademiskt skrivande. Mot bakgrund av detta är motivet för projektet att bidra till att synliggöra hur digital ljud- och bildproduktion kan utgöra examinationsformer i lärarutbildning, vilket vi ser som strategiskt viktigt för utbildning vid såväl akademi som hela Högskolan. Motivet är också att lyfta fram hur kvalitet i lärarutbildningen kan utvecklas via studentaktivt lärande med stöd av DLC för redan befintliga utbildningsdelar. Vårt projekts ambition är sammantaget att uppmärksamma lärar- och studentroller i vår undervisning med nya digitala redskap och att beakta de kritiska aspekter som förs fram. Projektets syfte är att utveckla kursmomentet Mission Possible till 2.0, vad gäller digital visuell produktion. Detta har inneburit att del av examination har sänts live ifrån DLC, där det finns ljud och bild av god kvalitet. Studenter har skött den digitala tekniken respektive agerat experter utifrån de områden de har läst in sig på i kursen och ställt frågor till inbjudna gäster inom respektive område ifrån fältet. Lärarna har haft rollen som debattmoderatorer. Den live-sända examinationsdelen har utvärderats specifikt av studenterna, vilket också inbegriper deras perspektiv på projektet i relation till erfarenheter av deltagande. Under presentationen kommer examinationens utformning och genomförande att beskrivas närmare tillsammans med en problematisering av såväl process som produkt.

 • 2692.
  Zingmark, Erika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Wiklund, Ida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Förändrad kosthållning genom motiverande samtal: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ohälsosamma matvanor är ett stort problem och är det som idag orsakar flest sjukdomar i Sverige. Kosten har en stor inverkan på insjuknande i olika sjukdomar och en god hälsofrämjande omvårdnad är därför av stor vikt för en friskare befolkning. Inom hälsofrämjande omvårdnad används Motiverande Samtal (MI) som en metod för att öka motivationen till en förändring. Syfte: Var att beskriva patientens erfarenheter och förändring efter en MI baserad kostrådgivning utförd av sjuksköterskan. Metod: Allmän litteraturstudie med innehållsanalys. Resultat: Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar som resulterade i tre huvudkategorier med respektive subkategorier. Resultatet visade att MI rådgivning kan hjälpa människor att förändra sin kost med hjälp av motivation och stöd från sjuksköterskan, men även hinder mot genomförandet av en förändring inom kosthållning identifierades. Resultatet tog också upp den fysiska och kognitiva förändringen som inträffade efter MI – samtalet med sjuksköterskan. Konklusion: För att genomföra en förändring krävs motivation. Motivationen kan påverkas positivt eller negativt beroendes på olika aspekter så som sjuksköterskans genomförande av samtalet och den egna viljan att förändras. Resultatet indikerade på att patientens förändring påverkas av kvalitén på det motiverande samtalet. 

 • 2693.
  Zizzi, Sam J.
  et al.
  West Virginia University, Morgantown, USA.
  Andersen, Mark B.Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Being mindful in sport and exercise psychology: Pathways for practitioners and students2017Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2694.
  Zlocki, Jakob
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF).
  Johansson, Mattias
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF).
  Mindfulness och dess effekt på uppmärksamhets- och perceptionsförmåga bland tävlingsinriktade idrottsutövare: En experimentell pilotstudie.: 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av en dos mindfulness session på 45 minuter och dess relation till: (1) Upprätthållandet av uppmärksamhetsförmågan, (2) exekutiv uppmärksamhetsförmåga samt (3) perceptuell förmåga. En experimentell studie genomfördes på idrottare (n=48) som uppfyllde särskilda krav för att få ingå i studien. Resultatet visade inga signifikanta skillnader gällande samtliga tre variabler mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat och implikationer i förhållande till tidigare forskning, med stöd av teoretiska referensramar.

 • 2695.
  Zukauskaite, Elena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Variety of Regional Innovation Systems and Their Institutional Characteristics2018Inngår i: New Avenues for Regional Innovation Systems: Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons / [ed] Arne Isaksen, Roman Martin & Michaela Trippl, Cham: Springer, 2018, s. 41-60Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Regional Innovation Systems (RISs) come in many shapes. Current RIS typologies, however, pay insufficient attention to institutional factors and as a consequence they fall short of capturing an essential source of variety of RISs in a systematic way. This chapter contributes to a further conceptual development of the RIS approach by capturing regional variety not only in terms of actors and networks but also in terms of institutions. It is shown that an institutional perspective can enrich existing RIS typologies by providing insights into the distinctive institutional frameworks of different RIS types and their particular institutional bottlenecks. Three main causes of institutional bottlenecks are identified, that is, lack of or poorly developed institutions, inappropriate institutions, and contradicting/poorly aligned institutions. As shown in this chapter the institutional perspective advocated here holds a strong potential to contribute to a further conceptual development of the RIS approach. © Springer International Publishing AG 2018. All rights reserved.

 • 2696.
  Zukauskaite, Elena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Trippl, Michaela
  University of Vienna, Vienna, Austria.
  Plechero, Monica
  University of Venice, Venice, Italy.
  Institutional Thickness Revisited2017Inngår i: Economic Geography, ISSN 0013-0095, E-ISSN 1944-8287, Vol. 93, nr 4, s. 325-345Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over the last two decades, the notion of institutional thickness has become a key reference for a large body of work that has sought to provide profound insights into the link between institutions and regional development. However, only few attempts have been made to reassess the concept, to improve its methodology, and to reflect on its empirical application. The aim of this article is to revise the original concept of institutional thickness. We draw on and seek to contribute to current work in economic geography and related disciplines on the role of organizations and institutions in regional development. We identify some crucial limitations and provide suggestions for how they can be addressed. It is argued that much can be gained by (1) explicitly elaborating on the relation between the organizational and institutional dimensions of thickness, (2) moving beyond overly static views on thickness, (3) developing a multiscalar approach to thickness, and (4) identifying features for assessing thickness in absolute and relative terms. © 2017 Clark University.

 • 2697.
  Åhlander, Sofia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Westerberg, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Med andras ögon: Hur pedagogik gestaltar sig i omvårdnad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människan som är i behov av vårdande inom omvårdnad behöver pedagogiskt lärande i form av stöd från sjuksköterskan inför de frågor och utmaningar de ställs inför. Hur pedagogiskt lärande utformas i olika vårdsituationer är ännu inte tillräckligt vetenskapligt utforskat, vilket gör att det är viktigt att kartlägga problematiken kring bristen på pedagogiskt lärande i omvårdnad. Syftet var att identifiera vad pedagogiskt lärande är inom omvårdnad. Metoden som använts är en litteraturstudie med 8 vetenskapliga artiklar som lades till grund för resultatet. Resultatet visade sex olika underteman; pedagogiska brister, pedagogisk innovation, sjuksköterskan, patientens livsvärld, pedagogisk ömsesidighet samt pedagogisk omvårdnad och som bildade huvudtemat ”Med andras ögon”. Pedagogik är en av de viktigaste huvudaspekterna inom omvårdnad för att kunna bedriva en god vård till patienten. För att kunna integrera pedagogik som en del i vårdprocessens alla steg behövs mer utbildning, kunskap och forskning inom pedagogik och lärande för hur unika omvårdnadssituationer för den unika patienten ska kunna tillämpas.

 • 2698.
  Åhlén, Erik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Malm, Tobias
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Erfarenheter av hjärtrehabilitering hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Hjärtrehabilitering är en omtumlande situation för de drabbade. Att som vårdpersonal ha insikt om patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering efter kardiovaskulär sjukdom är betydelsefullt för att kunna tillgodose en god och personcentrerad omvårdnad. Den strukturerade litteraturstudiens syfte var att belysa patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering vid kardiovaskulära sjukdomar. Studiens resultat grundades på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Tre huvudteman framkom i resultatet; Erfarenhet av stöd, Erfarenhet av information och Erfarenhet av fysisk aktivitet. I resultatet framkom det att peer support har en betydande roll i hjärtrehabiliteringen, både ur ett socialt- och psykiskt perspektiv. Det fanns en osäkerhet kring fysisk aktivitet efter insjuknande, framförallt vid kroppsliga reaktioner som påminde om insjuknandet. Den stora mängd information som gavs i den akuta fasen ansågs vara svår att absorbera. Den erhållna informationen ansågs vara mer generell och inte skräddarsydd efter patientens egna hinder och möjligheter. Det finns ett behov av vidare utbildning om patienters erfarenheter hos vårdpersonal för att kunna applicera en god och personcentrerad omvårdnad till patientgruppen.

 • 2699.
  Åhsberg, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. 1993.
  Ejdersand, Elin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Bergqvist, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  ''Det är inte en resursfråga, det är en prioriteringsfråga'': En kvalitativ studie om förvaltningschefers upplevelser av förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det hälsofrämjande ledarskapet fokuserar på friskfaktorer genom att synliggöra och lyfta fram de styrkor som finns på arbetsplatsen. För att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs det kunskap om hälsofrämjande arbete hos ledarna, det behövs således förutsättningar för chefer att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Studiens syfte var att belysa hur förvaltningschefer i kommuner i Hallands län upplever förutsättningarna för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Den teoretiska referensramen utgår ifrån hälsopromotion med fokus på främjande, hälsofrämjande ledarskap och dess förutsättningar, krav-resursmodellen, kompetens och kompetensutveckling. Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt där slutsatser dragits med induktiv ansats. Metoden i studien baserades på en kvalitativ ansats genom åtta semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats genom en konventionell innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: Arbetsform och förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap som visade chefernas upplevelse av hälsofrämjande ledarskap. Goda möjligheter till stöd i det dagliga arbetet var såväl befintliga som önskvärda stödjande strukturer och resurser inom organisationen. Hanterbara arbetskrav i form av prioritering av resurser där cheferna förmedlade deras upplevda arbetskrav inom organisationen, vilka inte ansågs vara för höga. Vikten av att prioritera resurser och tid låg till grund för ett hälsofrämjande ledarskap. Slutligen var goda förutsättningar för kompetensutveckling och dagligt lärande vilket förekom på såväl individ som gruppnivå. Utifrån resultatet kan slutsatserna dras att cheferna upplevde att det fanns goda förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap i form av stöd, krav och resurser samt kompetensutveckling. Prioritering av resurserna låg till grund för chefernas förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.

 • 2700.
  Åkerlund, Ejvor
  et al.
  Health Care Center, Varberg, Sweden.
  Odams, Eva
  Maternal Care Center, Varberg, Sweden.
  Larsson, Irene
  Health Care Center, Veddige, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Nipple necrosis after reduction mammaplasty: A case report1995Inngår i: International Journal of Rehabilitation and Health, ISSN 1068-9591, E-ISSN 1573-1537, Vol. 1, nr 4, s. 285-289Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this case report was to describe a rare complication in the rehabilitative phase: nipple necrosis resulting from reduction mammaplasty. the patients in the two cases presented, having systemic disease, did not receive optimal treatment for the prevention of pyoderma gangraenosum; a plausible cause of the complication. Patients having systemic disease ought to undergo thorough examinations before submitting to any reduction mammaplasty. © 1995 Plenum Publishing Corporation.

5152535455 2651 - 2700 of 2708
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf