hh.sePublications
Change search
Refine search result
507508509510511512 25451 - 25500 of 25573
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 25451.
  Öberg, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Karlsson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Om man väljer att ha de glasögonen på: En diskursanalytisk studie som handlar om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematiken i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring den matematik som förekommer i vardagen inom förskolans verksamhet. Studien hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna: Vilka variationer av metoder framkommer när förskollärare talar kring hur de arbetar med att synliggöra vardagsmatematik i förskolans verksamhet? Samt Hur resonerar förskollärare kring vikten av att synliggöra vardagsmatematiken i förskolans kontext? Studien utgick ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi där förskollärarnas resonerande var i fokus. Tre verksamma förskollärare deltog i denna kvalitativa intervjustudie som utgick ifrån semistrukturerade intervjuer där frågeschemat innefattade matematik samt vardagsmatematik. Även ljudupptagning användes som kompletterande verktyg vid datainsamlingen.

  Studiens resultat visade att användandet av den vardagsmatematik som förekommer i förskolans verksamhet, som barnen dagligen befinner sig i, öppnar upp för möjligheter att lägga en grund för den matematik som komma skall när barnen blir äldre. Studien resulterade även i en insikt och konkreta exempel kring varierande arbetssätt i relation till synliggörandet av vardagsmatematik och hur det går att förhålla sig till dessa.

 • 25452.
  Öberg, Mikaela
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Case studies as literature2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 25453.
  Öberg, Mikaela
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The importance of finding a clear definition of innovation2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 25454.
  Öberg, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stenberg, Anneli
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Smoothers och icke-smoothers: en kartläggning och probleminventering av income smoothing hos svenska börsnoterade företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25455.
  Öberg, Per
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Development of vibration diagnostic techniques for high voltage circuit breakers.1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Development of signal konditioning for vibration measuring and diagnostic for maintance on high voltage circuit breakers.
 • 25456.
  Öberg, Theodor
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Oldby, Marcus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Interactive Marketing: E-mail - Tomorrow´s Tool for Online Purchases2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to gain a better understanding of how customers behave with email

  and spontaneous online shopping and in which degree prospects or customer would be

  affected by functions in interactive e-mails.

 • 25457.
  Ödegård, Synnöve
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hallberg, Lillemor
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Perceived potential risk factors in child care2004In: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 18, no 1, p. 38-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is based on semi-structured interviews focusing on staff members’ opinions about potential risk factors that could threaten patient safety. The aim was to acquire more in-depth knowledge about the causes of patient injuries. The study, which was conducted at a children's hospital, has a qualitative approach that is influenced by the critical incident technique. A total of 28 persons were interviewed. Analysis of the data resulted in five qualitatively differentiated categories of potential risk factors: a large influx of patients, a lack of professional experience, a lack of inter-professional communication and cooperation, and deficiencies related to work hours and to the physical environment. The results reflect a complex picture where the risks, as described by the informants, can either alone or in concert directly or indirectly affect the individual in the practice of his or her profession or contribute to a mistake.

 • 25458.
  Ödling, Yvonne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Finns Östtimor på världskartan?: om media och ideologi1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats vill belysa mediers betydelse och påverkan i USA och väst- länderna samt vilka vilka konsekvenser detta får för människorna, samhället och världen. Mediernas roll som en del i den västerländska ideologin samt mediernas påverkansmöjligheter lyfts fram. De teorier som ligger till grund är Noam Chomskys propagandamodell, kritisk teori, kultiveringsteorin och dagordningsfunktionen. Teorierna belyser medier på individnivå, samhällsnivå och den globala nivån. Mediernas roll belyses genom mediernas förhållningssätt till Indonesiens invasion av Östtimor den 7 december 1975 som fortfarande pågår. En undersökning görs vad som skrivits i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om Östtimor under vissa tidsperioder i samband med speciella händelser i Östtimor. Utifrån det görs en analys av svenska mediers inställning till kriget i Östtimor.
 • 25459.
  Ödman, Emily
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Karlsson, Linus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Flervåningshus i trä: En undersökning rörande byggandet i Halland2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This paper is based on interviews, a literature study and seminars. It describes the

  situation in Halland when it comes to multi-story housing built in timber. From 1874

  to 1994, Sweden had a regulation that prohibited construction of timber houses with

  more than two stories as a result of big city fires. After the regulation was revoked,

  people started to build multi-story houses in timber again. Compared to the rest of

  the country there was not that many built in Halland. Construction entrepreneurs

  here possess the right competence and it is close to the raw material. Even though

  that, there are only five multi-story houses built in the county.

  Result from this study shows that the main problem of implementing multi-story

  housing built in timber is biases and lack of knowledge. Many of the players in the

  construction industry do not base their decisions on fact when it comes to choose

  timber or not. This in combination with a lack of information regarding financial

  issues and unfavorable regulations has resulted in a slow development of the

  implementation of multi-story houses. The reasons behind this are discussed in the

  paper and some possibilities of change are presented.

 • 25460.
  Ödman, Monica Mårtensson
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Budgetering: En jämförelse mellan teori och praktik1992Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att jämföra vad litteraturen säger om budgetarbetet med vad som sker i praktiken. Att försöka få en helhetsbild över företagens budgetprocess. Budgetens roll i företagen tycks huvudskligen vara passiv och används mest som en prognosn d v s planering och kontroll i inskränkt bemärkelse. Syftet är att idka kontroll och styrning över de finansiella funktionerna. Nedbrytningsmetoden, där företagsledningen styr, är fortfarande den vanligaste förekommande metoden, trots alla teorier som säger att medarbetarna ska motiveras och aktiveras till att ta större ansvar för sitt arbete.
 • 25461.
  Ödman, Monica Mårtensson
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Värdering av företag1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I samband med värdering av företag är det i huvudsak två metoder som man i normalfallet utgår från; nämligen substansvärdering och avkastningsvärdering. Allmänt kan sägas att ett företags substansvärde avses ge uttryck för vad det skulle kosta att bygga upp ett likvärdigt företag. Såväl tillgångar som skulder i företaget tas upp till sina verlkiga värden med bortseende från de bokförda värdena. Värderingen sker under ett antagande om fortsatt drift av företaget. Avkastningsvärdet på ett företag framkommer genom en diskontering av företaget framtida avkastning. Ur ett rent ekonomisk-teoretiskt perspektiv är metoden invändningsfri och har nått en utbredd acceptans. Metodens inriktning på framtiden innebär dock en betydande begränsning ur rent praktisk synpunkt, vilket även medför att metoden inte tillämpas så teoretiskt som den formulerats.
 • 25462.
  Ögren, Ulrika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ulrika Ögren (2016). Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker. Halmstad Förskollärarutbildning: Halmstad Högskola.

  Forskare (Granberg, 2003; Nelson & Svensson, 2005) anser att leksaker från hemmet är viktiga och har betydelser för barn - bland annat att leksaker kan skapa trygghet. Jag valde att undersöka det här området i och med att det har blivit populärt med att ta med leksaker till förskolan och att egna erfarenheter har visat att förskollärare hade olika positioneringar kring medhavda leksaker.

  Syftet med studien var att ge er läsare en inblick i vad förskollärare hade för föreställningar kring medhavda leksaker. Utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital ville jag undersöka och synliggöra förskollärarnas föreställningar kring medhavda leksaker, även tolka och skapa förståelse kring varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Jag ansåg att denna studie blev aktuell i och med att leksaker hade ett stort värde i barnens vardag. Eftersom jag som förskollärare kunde vara med att påverka verksamheten och de föreställningarna kring de medhavda leksakerna ute i verksamheten. Vilket medföljde en problemformulering Kan förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker synliggöras och undersökas med Bourdieus teori om kulturellt kapital, även tolkas och förstås med hjälp av hermeneutiken?”

  Studien var kvalitativ och har använt sig av metoden intervju och innehållsanalys. Intervjuerna utgjordes av sex förskollärare, en gruppintervju med tre förskollärare och tre enskilda intervjuer med tre andra förskollärare. Den första intervjun skrapade på ytan kring deras föreställningar, de andra tre gick mer djupgående in på området. Gruppintervjun gjordes i grupp på grund av förskollärarnas brist på tid att kunna intervjuas enskilt och de andra tre intervjuerna gjordes enskilt för att dessa lärare hade bristande tid till att samlas för en gruppintervju. Resultatet från vad förskollärarna svarade valdes ut efter det som hade det mest relevanta anknytningen till problemformulering och syftet för denna studie. Temat blev de medhavda leksakerna. Resultatet visade hur förskollärare hade olika föreställningar kring barns medhavda leksaker och hur de ”missade” sitt uppdrag. Fem av förskollärarna såg barns medhavda leksaker som ett problem som skapade bråk och inte som ett redskap som kunde vara till hjälp för dem i verksamheten. Förskollärarnas svar analyserades utifrån Bourdieus teori om det kulturella kapitalet, diskuterades och tolkades med koppling till tidigare forskning och med hjälp av hermeneutiken som skapade en förståelse kring förskollärarnas föreställningar om de medhavda leksakerna, därefter avslutades studien med en slutsats.

  Slutsatsen av den här forskningen som handlade om förskollärares föreställningar kring de medhavda leksakerna har kunnat synliggöras och undersökas utefter Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital, även tolkats och skapat förståelse kring varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Förskollärarnas svar belyste att de hade olika föreställningar kring de medhavda leksakerna. Detta belystes med två underrubriker - Barns medhavda leksaker ska inte vara en del av förskolan, och barns medhavda leksaker kan vara ett viktigt redskap. Enligt Bourdieus (1994/1995) teori visade det sig att de kunde positionera sig utefter vilken grupp de ville tillhöra (de som har stora tillgångar), och med det skapade förskollärarna tillsammans sina föreställningar kring de medhavda leksakerna. Perspektivet att vi blir påverkade av varandra, att vi positionerar oss därefter, kan ligga till grund för vilka föreställningar vi har eller kommer till att få (Bourdieu, 1994/1995).

 • 25463.
  Öhlander, Johan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Låt dom hålla på, dom är ju i alla fall söta: En studie av Hallandspostens bevakning av IS Halmias damlag mellan 1970 och 19802014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 1960-talet och 1970-talet växte damfotbollen fram i Sverige och 1970 bildades IS Halmias damlag, Halmstads första damfotbollslag. Detta var viktiga år i damidrottens historia. Enligt samtidens kvinnoideal skulle kvinnan inte ägna sig åt maskulina och fysiskt tuffa sporter såsom fotboll, de skulle hålla sig till sporter där estetik och grace var i fokus. Fotbollsspelande damer var därför kontroversiellt, både bland allmänheten och i massmedia. Detta är en av de stora anledningarna till att damfotbollen blev underrepresenterad och trivialiserad i massmedia. Syftet med uppsatsen har varit att granska hur Hallandspostens bevakning av IS Halmias damlag såg ut under 1970-talet. Det huvudsakliga källmaterialet har varit sex årgångar av Hallandsposten utgivna mellan 1970 och 1980. Jag har jämfört mitt resultat med de mönster av underrepresentation, trivialisering och ambivalens som Pamela Creedon funnit i rapportering om damidrotten under främst 1960- till 1980-talet och som står beskrivna i hennes bok ”Women, Media and Sport”.

 • 25464.
  Öhlin, Jonas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Keynes återkomst?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera hur regeringens ekonomiska politik formas under ekonomiska kristider. Undersökningen har en idéanalytisk utgångspunkt och använder dels dokument som beskriver de långsiktiga idéer som upprättats av den nuvarande borgerliga regeringen, dels även budgetpropositioner som beskriver den praktiskt utformade ekonomiska politiken från hösten 2006, hösten 2007 och våren 2009. Den praktiska politiken återkopplas till idéerna för att dra slutsatser om huruvida regeringen har en strikt ideologisk eller en pragmatisk syn på ekonomin. Detta sker genom att använda dimensioner skapade utifrån John Maynard Keynes och Friedrich Hayeks ekonomiska teorier, och därigenom observera hur regeringen förhåller sig på dessa dimensionsskalor vid varje tidpunkt relaterat till de långsiktiga idéerna.

  Resultatet visar att regeringen till viss del frångår sin ekonomiska idéinriktning på så sätt att man får en större acceptans till Keynes idéer när det ekonomiska klimatet blivit sämre.

 • 25465.
  Öhman, Emmy
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bliding, Emmeline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Där två världar möts: Erfarenheter och upplevelser av tillgång till Internet och sociala medier på behandlingshem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to, by using qualitative interviews, describe experiences of mediated social interaction on the Internet for clients in drug treatment. We wanted to examine how this affects clients' ability to change their lives, their identity and social relations. We conducted individual interviews with three people who work at a treatment center where clients have free access to the Internet and with one client on the same centre, and group interviews with a total of seven people who had varied experience in drugtreatment.

  The results show a general negative view of mediated social interaction during the treatment. The main risk is that clients need to break their connection to “the addiction world” and the Internet complicates this. Contact with friends and acquaintances in “the addiction world” may lead to the client interrupting his or hers treatment. Other risks that our results show is that clients can easily order drugs on the Internet, that you do not focus on the treatment and it makes it more difficult to build an identity and to be part of a community in the sober world.

 • 25466.
  Öhman, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Benjaminsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mårtensson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  InterDisc: interleaving harddrives with ATA-2 1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The objective of this bachelor thesis has been to develope a working prorotype of harddisc interface. The interface is intended to increase the performance without beeing expensive. No software drivers should be needed to use the interface. Finding reference sources, especially regarding the DSP has been very difficult which has delayed the project. We have not reached our objective to build our prototype. The FPGA source is completed and simulations of the circuits works. The DSP c-code is partially finished, but lacks a few pieces which could not be written without the hardware. The hardware is designed but not realized.
 • 25467.
  Öhman, Oliver
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Wikman, Christian
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Konstruktion av svingarm till EcoistVehicleTM2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report will be about a mechanical design project that has been developed by Christian Wikman and Oliver Öhman. The assignment was given by EcoistVehicleTM to complete a bachelor’s degree in mechanical engineering at Halmstad University.

  Princip- och Primärkonstruktion (Olsson, 1995), Fundamentals of Vehicle Dynamics (Gillespie, 1992) and a large amount of research on the web has been used as the foundation for the method that’s been used all through this project.

   

  EcoistVehicleTM is a vehicle project started by Thomas Koch. It is an electrically powered, single seat, three wheeled vehicle that's driven by a single rear wheel. The idea behind the car is to transport the driver to his destination in an environmentally friendly way. The car is suited for commuting in the countryside with a range of 40-50km. The purpose of the assignment that was given in the spring of 2017 was to look into faster methods of designing and manufacturing a swingarm for the vehicle.

   

  Our assignment was to design and possibly manufacture a swingarm for the driving rear wheel that should fit the specifications of the car and have a relatively fast manufacturing process for a series of 10-20 cars. Our mentor and taskmaster has a request to 3D-print the larger parts of the swingarm then after work the mounting surfaces and mating surfaces with milling.

  Several manufacturing processes used in the automotive industry for the production of motorcycle swingarms will be screened and compared to get the method that will fit this project.

   

  The authors have contributed with a higher knowledge of 3D-printing, specifically aluminum, different design concepts together with analysis of the design to test the solidity of the final product.

 • 25468.
  Öhman, Susanna
  Risk and Crisis Research Center (RCR), Department of Social Sciences, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Previous Experiences and Risk Perception: The Role of Transference2017In: Journal of Education, Society and Behavioural Science, E-ISSN 2456-981X, Vol. 23, no 1, p. 1-10, article id JESBS.35101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: The aim of the article is to investigate how experiences of crisis such as accidents, illnesses, violence and natural catastrophes influence perceptions of risk in general. The questions this article poses are whether there are some experiences significant enough to change an individual’s perception not only of the kind of risk experienced but also of other kinds of risks and whether there are certain experiences that are particularly powerful.

  Study Design, Place and Duration of Study:The analyses use data from two Swedish national

  surveys, ‘Society and Values’, that took the form of mail polls conducted in the winters of 2005 and 2008. Both polls used questionnaires that focus on risk perception, risk communication, risk behavior, experience, and values. The dataset used each year is composed of two representative samples of the Swedish population.

  Methodology: The samples consisted of people between the ages of 16 and 75: two national

  random samples (n=2000 each) and two random samples of people living in areas with a relatively large population of people with foreign backgrounds (n=750 each). The total number of respondents was 1,472 in 2005 and 951 in 2008.

  Results: The results show that previous experience is a strong predictor of higher risk perception even after controlling for gender, origin, income, education and values. Depending on previous experiences of certain hazards and crises, the individual’s perception of risks related to these experiences will vary.

  Conclusion: This article has shown that different categories of experiences are powerful to

  transfer the feeling of dislike or fear not only to the related risk but also to other kinds of risk. One example is, being the victim of violence increases the level of risk perceived not only for violence but for several lifestyle risks and known risks as well.

 • 25469.
  Öhman, Susanna
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Public Perceptions of Gene Technology: On the edge of risk society2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 25470.
  Öhman, Susanna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Risker i ett heteronormativt samhälle2009In: Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv / [ed] Anna Olofsson & Susanna Öhman, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 237-258Chapter in book (Other academic)
 • 25471.
  Öhman, Susanna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Teorier om risksamhället2009In: Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv / [ed] Susanna Öhman, Anna Olofsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 1:2, p. 103-121Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innehåll: Individualiseringsprocessen, Dimensioner av risksamhället, Tillämpning inom riskforskningen, Socialkonstruktionistiska perspektiv på riskuppfattningar.

 • 25472.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  The evolution of public opinion on biotechnology2002In: Biotechnology: the making of a global controversy / [ed] Martin W. Bauer, George Gaskell, Cambridge: Cambridge University Press , 2002, 1Chapter in book (Other academic)
 • 25473.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Risk & Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Giritli Nygren, Katarina
  Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Risk & Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  The (un)intended consequences of crisis communication in news media: a critical analysis2016In: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912, Vol. 13, no 5, p. 515-530Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article takes as its departure point the questions Which discourses figure in the news media's coverage of natural disasters?' and What are the possible unintended consequences of this type of crisis communication?' The overall aim is to elucidate the development of risk discourses, struggles over discursive legitimacy, and shifts in argumentation to legitimate or delegitimate certain actors and actions in relation to a widespread and devastating wildfire in the summer of 2014 in Sweden. The chosen media outlets are one national agenda-setting morning newspaper, one national evening tabloid, and one local newspaper. All coverage in these newspapers from the period of the wildfire (1-31 August 2014) were selected and analyzed. By employing a critical discourse analysis of three different newspapers' crisis communication flows during the one-month-long wildfire, we show how crisis communication is in fact embedded in discourses of power related to gender and rurality. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 25474.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Olofsson, Anna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Kris och risk i det heterogena samhället2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar hur risker, säkerhet och olyckor upplevs, värderas och bedöms av olika grupper i samhället. Syftet har inte enbart varit att kartlägga den enskilda medborgarens värdering och skattning utan att även möjliggöra förebyggande arbete i konkreta situationer. Befolkningens heterogenitet i termer av kön, ålder, ursprung, funktionshinder och sexuell läggning har fokuserats just för att förbättra samhällets förmåga att hantera risker och förmedla riskkommunikation till olika grupper. Med heterogenitet menar vi att invånarna skiljer sig från varandra i termer av resurser, värderingar och erfarenheter. Inom projektet har två huvudstudier gjorts; en med nio kvalitativa fokusgruppintervjuer med människor från olika grupper bland den svenska allmänheten. Selektionskriteriet för grupperna var heterogenitet. Den andra studien var en enkätstudie där urvalet bestod av 3 000 personer boende i Sverige i åldern 16-75 år, uppdelat på tre slumpmässiga underurval: 2 000 personer i hela riket, svarsfrekvens 59 %. 750 personer i församlingar med hög andel personer med utländsk bakgrund, svarsfrekvens 36 %. 250 personer i glesbygdslän, svarsfrekvens 55 %. Urval 2 och 3 gjordes för att säkerställa att tillräckligt många personer med utländsk bakgrund och personer boende i glesbygd ingick i urvalet. Enkäten bestod av ett stort antal frågor om t.ex. riskuppfattningar, riskkommunikation, riskbeteende, värderingar, resurser och olika typer av bakgrundsvariabler. Våra resultat visar att heterogenitetsgrunderna i varierande grad spelar roll för förståelsen av människors riskuppfattningar, riskkommunikation och risk- eller säkerhetsbeteenden. De undersökta grupperna upplever olika risker på olika sätt, vill ha varierande typ av riskkommunikation och har också skilda riskbeteenden. Dessa resultat kvarstår även om man tar hänsyn till värderingar, sårbarhet, kön och inkomst och illustrerar vikten av att ta med heterogeniteten i samhället vid studier av risker för att synliggöra de variationer som finns i samhället. Utifrån intervjustudierna kan vi dra slutsatserna att människor förstår risk utifrån sina egna erfarenheter och vardagshändelser, samt att när det gällde nya risker, t.ex. kärnkraft och klimatförändringar hade de studerade grupperna olika strategier för att hantera och leva med dessa. Med utgångspunkt i teorin om risksamhället har en modell av riskuppfattningar med två dimensioner konstruerats; kontroll–fatalism och lokalt–globalt. Att gruppera människor enligt dessa föreslagna dimensioner kan vara ett sätt att öka vår förståelse för att olika grupper av allmänheten kan ha samma uppfattning om en specifik risk, men denna uppfattning är grundad i olika kontext. Detta stämmer också vad gäller riskförståelse, att de intervjuade förankrade sin förståelse för olika risker mot å ena sidan riskens betydelse för mig personligen eller oss kollektivt, och å andra sidan hur risken upplevdes i relation till här lokalt eller där globalt, alltså en rumslig förankring. Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten visar på behovet av att i större utsträckning beakta befolkningens heterogenitet i det riskförebyggande arbetet. Rapporten avslutas med sex stycken råd för en förbättrad riskkommunikation.

 • 25475.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Quantitative analysis of risk positions: An exploratory approach2019In: Researching Risk and Uncertainty: Methodologies, Methods and Research Strategies / [ed] Anna Olofsson & Jens Zinn, Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 1, p. 265-286Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter combines sociological risk research with feminist theory and explorative methodology. This provides a more comprehensive account of the complexity of intersecting social forces at work when social inequalities are (re)produced, as risk is entangled with power assemblages such as gender, class and ethnicity, which together produce positions of privilege and subordination. Using multiple correspondence analysis (MCA) to visualise risk and uncertainty in everyday life, an empirical example demonstrates that risk perceptions are not linear, that they vary by type of risk and that intersectional assemblages capture a level of complexity beyond single categories such as gender, ethnicity or class. © The Authors 2019

 • 25476.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Associate professor in Sociology, Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Giritli Nygren, Katarina
  Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, Sweden.
  A Methodological Strategy for Exploring Intersecting Inequalities: An Example from Sweden2018In: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 16, no 3, p. 501-516Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article explores the complex patterns of inequality in Sweden from an intersectional standpoint by developing a methodological strategy using data from quantitative national survey material. Intersectionality stands in contrast to the inductive and hypothesis-testing approaches, which tend to reproduce categories as having an essential and stable meaning. It is generally acknowledged that quantitative approaches to intersectionality are rare or in development. Quantitative analyses tend to disregard some of the theoretical cornerstones of intersectionality: in particular, the relational and fluid character of categories. This may be why intersectionality researchers tend to reject quantitative approaches altogether. To address this dilemma, Multiple Correspondence Analysis (MCA) is applied as a means of linking objective structures to subjective experiences, and it is argued that this methodology is well suited to detecting and capturing social spaces of privilege and oppression. The result shows that this kind of quantitative approach to intersectional analysis can facilitate the exploration of inequalities and positions of privilege across populations and globally at particular times, as well as contributing to ontological and epistemological perspectives on intersectionality. By exploring what the category is said to describe and how these parts relate to other sub-categories, especially about time and place settings and their intersections, we were able to identify relationships between structures of oppression and subjective experiences at a particular time and in a particular place, which is important in understanding both inequalities and positions of privilege. These analyses not only illuminate the hegemonic structures of power that create subordinated and privileged positions but also help us to theorize the non-linear and stochastic relations between and within these positions. This methodological advance also has important implications for social policy. © 2018 National Research University Higher School of Economics. All rights reserved.

 • 25477.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Olofsson, Anna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Giritli Nygren, Katarina
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige.
  Quantitative Interpretation of Intersectionality2015Conference paper (Other academic)
 • 25478.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Wagner, Wolfgang
  Institut für Pädagogie und Psychologie, Johannes-Kepler-University, Linz, Austria.
  Kronberger, Nicole
  Department of Social and Economic Psychology, University of Linz, Linz, Austria.
  Allum, Nick
  Methodology Institute, London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom.
  De Cheveigné, Suzanne
  Laboratoire Communication et Politique, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, France.
  Diego, Carmen
  Department of Sociology, ISCTE, University of Lisabon, Lisabon, Portugal.
  Gaskell, George
  Methodology Institute, London School of Economics, London, United Kingdom.
  Heinben, Marcus
  Centre of Technology Assessment in Baden-Württemberg, Stuttgart, Germany.
  Midden, Cees J. H.
  Department of Technology Management, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands.
  Ødegaard, Marianne
  Centre for Technology and Culture, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Rizzo, Bianca
  Department of Communication, University of Siena, Siena, Italy.
  Rusanen, Timo
  Department of Social Sciences, University of Kuopio, Kuopio, Finland.
  Stathopoulou, Angeliki
  Department of Qualitative Research, Metron Analysis S.A., Athens, Greece.
  Pandora's genes — images of genes and nature2002In: Biotechnology: The making of a global controversy / [ed] Martin W. Bauer, George Gaskell, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 1, p. 244-278Chapter in book (Other academic)
 • 25479.
  Öhrlund, Erik
  Halmstad University, School of Information Technology.
  How Effective is RFID Shielding?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25480.
  Öhrwall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Larsson, Anders
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Prototypframtagning med MSD Matlab-Simulink-DSP: Prototype-development with MSD Matlab-Simulink-DSP2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  To reduce the cost of development to a minimum and secure delivery in software projects is a very anxious objective. A special kind of computer systems, are the so-called embedded systems. These systems often perform some sort of control. There are often the control-technician and not the programmer who develops these systems. The system-developer will be able to programme in a graphical and well-known, mathematical tool -Simulink. This will lead to that the development-time will decrease. The aim of this project is to adapt Simulink and Real-Time Workshop, so that a Simulink-model can be transferred and executed on a stand-alone hardware. This hardware has been developed by Halmstad University and Chalmers University of Technology.
 • 25481.
  Öijen, Erik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  VirRikt1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Non contact edge-detection system using a CCD camera and computer.
 • 25482.
  Öijervall, Jörgen
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning: Nurses' experiences of the active factors in process-oriented clinical group supervision, one year after degree2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Processorienterad omvårdnadshandledning i grupp är ett stöd för studenter att utveckla sin förmåga att hantera komplexa vårdsituationer. Reflektionen har en central roll samt handledarens förhållningsätt. Den omvårdnadsteoretiska förankringen beskrivs som betydelsefull, men det finns beskrivningar att alla handledare inte använder omvårdnad som teoretisk grund. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Analysen har gjort med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån intervjuer med 18 sjuksköterskor presenteras i fyra kategorier: Handledarens karaktär, Handledningssessionens struktur, Pedagogiska metoder och Reflekterande kommunikation. Resultatet visar att handledarens personliga egenskaper har stor betydelse likaså vikten av att ha ett uppmuntrande förhållningssätt gentemot deltagarna. handledarens engagemang för att skapa trygghet, detta kan medföra att hanledaren kan bli en god rollmodell. En annan viktig faktor är att handledningssessionerna har en tydlig struktur, detta visar sig betydelsefullt för att skapa trygghet och att bibehålla fokus på problemställningarna. Resultatet beskriver olika pedagogiska strategier, såsom rollspel och att använda gruppen för att stödja lärprocesser.  Ytterligare en viktig faktor är att handledningen utgår från ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv, då detta fungerar som en kompass i omvårdnadshandledningen. Vikten av ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv beskrivs mer implicit i resultatet. Däremot beskrivs vikten av reflekterad kommunikation mer tydligt i materialet.  Reflekterad kommunikation bidrar till studenternas fördjupade kunskaper kring omvårdnadens praktiska genomförande. Ytterligare forskning bör fokuseras på hur det omvårdnadsteoretiska perspektivet kan belysas som en verksam faktor i omvårdnadshandledning

 • 25483.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Främjande faktorer för professionell utveckling i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp: Sjuksköterskors erfarenheter ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning2013In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 33, no 1, p. 9-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group super- vision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’ willingness to reflect on them- selves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are impor- tant to promote the participants’ reflective communication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

 • 25484.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences one year after completed nursing degree2013In: Breaking Barriers 2013, 2013, p. 43-44Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group supervision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’willingness to reflect on themselves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are important to promote the participants’ reflective ommunication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

 • 25485.
  Ölmeby, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ekman, Anna-Karin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Datormodellen Diasock2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Rapporten går igenom steg för steg processen att ta fram datormodellen Diasock. Idag så finns det många människor som lider av diabetes och många utav dessa personer drabbas även av fotproblem. Fotkomplikationer är svåra att behandla och patienter kommer ofta in för sent med sina sår som i värsta fall kan leda till amputation. I samarbete med forskarna på Linköpings universitetssjukhus gavs uppdraget att ta fram en strumpa med insydda sensorer. Strumpan kommer underlätta för diabetiker då de själva kan ha en överblick på sina egna värden och på så sätt söka vård i tid om de behövs. Gruppen har blivit inspirerad av Fredy Olssons metod princip och primärkonstruktion(1995) som använts i tidigare kurser. Det gjordes även ett studiebesök på sjukhuset för att få mer insikt i alla problem som kan uppstå och för att få nya perspektiv från andra yrkesroller. Gruppen lade ner mycket tid på att anpassa strumpan efter en diabetikers fot, då de har speciella krav och inte kan använda vanliga strumpor. Mycket fokus hamnade även på placering av sensorerna. Det gjordes många skisser och efterhand valdes det att utgå ifrån funktionsstrumpan med sensorer på/vid tryckpunkterna. Strumpan är ritad i CATIA V5 där det valdes att arbeta i arbetsbänken Imagine & Shape. För att bättre visualisera datormodellen användes programvaran Keyshot där materialen blir mer realistiska. Projektet resulterade i en datormodell av en strumpa, speciellt utformad för att motverka uppkomsten av diabetessår. Strumpan blev anpassad för att passa en diabetiker.

 • 25486.
  Ölmeby, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Weber Hansson, Jessica
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hälsomätningar på vårdcentraler2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work has been carried out in collaboration with a specialist physician and Hälsoteknikcentrum Halland. The project is a part of an innovation project which involves developing a health scanner that will be able to carry out standard measurements on patients and thereby facilitate and streamline healthcare. The part in this report concerns the development of the booth itself for the complete product as well as the attachment of the technology. The thesis objective is about developing a concept that automatically adjusts the instruments depending on the patient being measured, as well as creating an optimal environment where the measurements can be performed correctly.

  By using brainstorming and a functional analysis, a number of concepts could be developed. These were then evaluated against the analysis and further developed to match the specification of requirements and other guidelines. The result was a booth, adapted for both sitting and standing positions, with an automatically closing folding wall and with an arm that keeps the patient at the right distance from the measuring devices. The project has also included an investigation of, as well as discussion about, the materials and manufacturing methods that may be used in a future production of the concept.

  The result was a virtual model, ready to be used for the production of a real-size prototype. In addition, the model was also used to visualize the concept in the form of images and animations made in KeyShot 6.

 • 25487.
  Ölmedal, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag jobbar med en kompis, så då går det ju ännu snabbare.”: Något om elevers användning av matematikboken.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte orimligt att tänka sig att de flesta av landets skolelever, till exempel i högstadiet, ägnar åtminstone någon timme varje vecka åt arbete med en matematikbok. Men precis hur matematikböcker används är inte helt välundersökt. Här beskrivs en undersökning genom intervjuer i fokusgrupper med elever i år 9. Läraren visar sig ha en viktig roll för användandet av boken även när det gäller arbete i egen takt. Det visar sig finnas inbyggda motsättningar mellan elevernas strävan att ge ''rätt svar'', att komma snabbt framåt och att kunna samarbeta med klasskamrater, och eleverna verkar se en konflikt mellan hur man tänker sig att man borde använda boken och hur man faktiskt gör. Flera av resultaten är sådana att de inte gärna kunde framkommit om man bara studerat läroboken i eller lärarens undervisning i sig.

 • 25488.
  Ölmestig, Rickard
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ansgarius Börjesson i ljuset av Göteborgs konstliv under 1920/30-talen2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 25489.
  Öman, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ladan, Antonija
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  ”Jag känner att vi är tvillingar, men jag måste få vara mig själv.”: En kvalitativ studie om enäggstvillingars upplevelser kring sin identiteti sin sociala miljö.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study emphasizes the social environment to identical twins identity. How does the identity of two genetically identical individuals who grow up in the same environment develop? The study is based on qualitative interviews with ten identical twins, who also want to give a glimpse of how identical twins experience their relationship with their twin and how they experience they are perceived by the social environment. We have been using various identity theories that emphasize interpersonal and group processes in our theoretical framework, also Cooley's theory of the looking glass self and the social comparison theory presented by Festinger. The result showed how identical twins identity was perceived in relation to its twin, where the social environment had a significant role for identical twins identity but also how comparisons directly affected their self-esteem. We would also note that all identical twins shared the experience of safety and fellowship in relation to its twin.

 • 25490.
  Öman, Charlotta
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Chairly: en stol för alla1986Student thesis
 • 25491.
  önder, gül
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  kayacık, aydın
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Multiview Face Detection Using Gabor Filter and Support Vector Machines2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Face detection is a preprocessing step for face recognition algorithms. It is the localization of face/faces in an image or image sequence. Once the face(s) are localized, other computer vision algorithms such as face recognition, image compression, camera auto focusing etc are

  applied. Because of the multiple usage areas, there are many research efforts in face processing. Face detection is a challenging computer vision problem because of lighting conditions, a high degree of variability in size, shape, background, color, etc. To build fully

  automated systems, robust and efficient face detection algorithms are required.

  Numerous techniques have been developed to detect faces in a single image; in this project we have used a classification-based face detection method using Gabor filter features. We have designed five frequencies corresponding to eight orientations channels for extracting facial features from local images. The feature vector based on Gabor filter is used as the input of the face/non-face classifier, which is a Support Vector Machine (SVM) on a reduced feature

  subspace extracted by using principal component analysis (PCA).

  Experimental results show promising performance especially on single face images where 78% accuracy is achieved with 0 false acceptances.

 • 25492.
  Önnerfält, Jenny
  et al.
  Department of Paediatrics, Clinical Sciences Lund, Lund University, Lund, Sweden & Vårdalinstitutet, Swedish Institute for Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden & Department of Paediatrics, Lund University, Lund, Sweden & Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Erlandsson, Lena-Karin
  Vårdalinstitutet, Swedish Institute for Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden & Department of Health Sciences, Faculty of medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Orban, Kristina
  Vårdalinstitutet, Swedish Institute for Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden & Department of Health Sciences, Faculty of medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Broberg Olsson, Malin
  Vårdalinstitutet, Swedish Institute for Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden & Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Thorngren-Jerneck, Kristina
  Department of Paediatrics, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden & Vårdalinstitutet, Swedish Institute for Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden & Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  A family-based intervention targeting parents of preschool children with overweight and obesity: Conceptual framework and study design of LOOPS- Lund Overweight and Obesity Preschool Study2012In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 12, no 1, article id 879Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: As the rate of overweight among children is rising there is a need for evidence-based research that will clarify what the best interventional strategies to normalize weight development are. The overall aim of the Lund Overweight and Obesity Preschool Study (LOOPS) is to evaluate if a family-based intervention, targeting parents of preschool children with overweight and obesity, has a long-term positive effect on weight development of the children. The hypothesis is that preschool children with overweight and obesity, whose parents participate in a one-year intervention, both at completion of the one-year intervention and at long term follow up (2-, 3- and 5-years) will have reduced their BMI-for-age z-score.

  Methods/Design: The study is a randomized controlled trial, including overweight (n=160) and obese (n=80) children 4-6-years-old. The intervention is targeting the parents, who get general information about nutrition and exercise recommendations through a website and are invited to participate in a group intervention with the purpose of supporting them to accomplish preferred lifestyle changes, both in the short and long term. To evaluate the effect of various supports, the parents are randomized to different interventions with the main focus of: 1) supporting the parents in limit setting by emphasizing the importance of positive interactions between parents and children and 2) influencing the patterns of daily activities to induce alterations of everyday life that will lead to healthier lifestyle. The primary outcome variable, child BMI-for-age z-score will be measured at referral, inclusion, after 6 months, at the end of intervention and at 2-, 3- and 5-years post intervention. Secondary outcome variables, measured at inclusion and at the end of intervention, are child activity pattern, eating habits and biochemical markers as well as parent BMI, exercise habits, perception of health, experience of parenthood and level of parental stress.

  Discussion: The LOOPS project will provide valuable information on how to build effective interventions to influence an unhealthy weight development to prevent the negative long-term effects of childhood obesity.

  Trial registration: ClinicalTrials.gov NCT00916318

  © 2012 Önnerfält et al.; licensee BioMed Central Ltd.

 • 25493.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

 • 25494.
  Örjegård, Johan
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Wireless control of wall switches: A module that controls your existing wall switch with an application2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this project a home-automation-solution is developed that wirelessly can control an existing wall switch with an application from a smart device. The purpose of the project is to develop a new solution that doesn’t require any electrical knowledge to mount the solution. Exiting solutions for controlling a switch require a module that is connected in series with the switch. The project will develop a module that can be mounted next to the selected wall switches to control them without electrical connection to the AC-voltage of the switch. Instead there is a servo that physically press the switch that is controlled. The servo motor is controlled wirelessly via Bluetooth Low Energy using an Android application, thus, a force is applied to the switch to turn on or off. A rechargeable lithium battery of 3.7 volts powers the whole module. Therefore, a "power-board" was developed that step up the voltage to 5 V. There are also components on the board that manage battery charging via microUSB. The Android application communicates via a Bluetooth Low Energy module that is mounted on a CPU board and has been developed and specifically manufactured to fit into the project. Both the power-board and processor-board is developed from own drawings and PCB layouts, and made with a manual etching method. The chassis has also been designed and manufactured with a 3D printer. The chassis holds all circuit boards, battery and a mount for the servo. The result is a working prototype that can be mounted on a switch and then operate the switch within the range of BLE. The prototype has a run time of each charging cycle of about 60 days under conditions that it is operated, on average, three times per day.

 • 25495.
  Örjes, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorers påverkan på arbetstrivseln i bemanningsbranschen2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan personlighet, psykosociala arbetsmiljöfaktorer och arbetstrivsel i bemanningsbranschen. 88 tjänstemän, anställda som ambulerande konsulter på ett av Sveriges största bemanningsföretag, deltog i undersökningen. Av respondenterna var 76 % kvinnor och 56 % var mellan 25- 35 år. En enkät innehållande 103 frågor som handlade om arbetstillfredsställelse, personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorer användes i studien. Materialet bearbetades i huvudsak genom korrelations- regressions- och diskriminantanalyser. Studiens resultat visade att respondenterna trivdes med sina arbetsuppgifter i högre grad än sin anställningsform som ambulerande konsulter. Resultatet visade att arbetstrivsel korrelerar negativt med personlighetsdimensionen neuroticism och positivt med extraversion vilket ligger i linje med tidigare forskning. Som unika resultat för denna studie framträder sambanden mellan arbetstrivsel och prestationskrav samt upplevelse av eget resultat. Bemanningsföretagets attraktionskraft är den faktor som framträder som unik påverkansfaktor till arbetstillfredsställelse i den undersökta gruppen.

 • 25496.
  Örliden, Anna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nationellaprovmatematik och Dagstidningsmatematik: Hur förhåller de sig till varandra?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Tidningar är något vi samhällsmedborgare har i vårt vardagsliv, och det har jag funderat över är om skolan lär eleverna den matematik de behöver för att kunna förstå dagstidningsmatematik. Syftet med detta är att se om matematiken på de nationella proven överensstämmer med matematiken i dags- och kvällstidningar. För att kunna besvara detta har jag studerat, antecknat och klassificerat matematik jag funnit i tidningar och på poven. Dessa resultat har jag sedan räknat samman och jämfört med varandra. Det jag kom fram till var att det exempelvis inom områderna, bråk, area och diagram, finns en tämligen bra överenskommelse. Där finns även områden på provet med få uppgifter i förhållandet till tidningarnas matematik, exempelvis valuta, hastighet, tid, samt brist på stora tal och matematikord. Dagstidningarna är enligt mig en naturlig koppling till den verkliga matematiken utanför skolan, och både vi lärare och medierna har ett ansvar att få matematiken att överensstämma bättre.
 • 25497.
  Örnhem, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mäns inställning till föräldraledighet: en sociologisk undersökning av åtta mäns tankar om att vara hemma med sina barn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 25498.
  Örnstedt, Adam
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ejesson, Johanna
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The survival story of a newsprint mill.: A single case study of an industrial transformation at Hylte Mill.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The pulp and paper industry (PPI) and its products is one of Sweden's largest export goods, with newsprint as one of its major sources of income. The historically stable context had led to innovation inertia something that became clear when a sudden decrease for newsprint occurred. Hence, Stora Enso Hylte Mill, which is one of the largest producers of newsprint in Sweden realized that they needed to do something in order to secure their future. Therefore, the company started to investigate the possibility of moving into a new market, biocomposite.

  Problem discussion: Ambidexterity is a requirement for a firm to be successful over time (Birkinshaw & Gibson, 2004). In uncertain environments organizational ambidexterity appears to be positively linked to increased firm innovation, better financial performance, andhigher survival rates (O’Reilly & Tushman 2013). Hylte Mill has historically had a stablemarket, thus exploitive activities have been their main concern. As the conditions change, explorative activities are needed which creates uncertainty for the firm. How does a firm in a historically stable context that has worked with exploitation for many years organize for exploration? What changes needs to be done in the organization?

  Purpose: This master thesis will systematically go through and analyze how firms within previously stable market organize for ambidexterity and exploration. This is going to be done through three phases of an industrial transformation within the PPI. The purpose for this thesis is to increase the understanding of how organizations, operating in historically stable context, deals with radical innovation when the external environment demands it.

  Methodology: This study has been an inductive single case study. The data has been collected through five semi-structured interviews with key individuals from period of industrial turbulence.

  Findings: The barriers to innovation varies over time, when one barrier is solved another one occurs. By using ambidexterity, the firm can be better suited to handle these changes. The inertia in large established firms do not only depend on events occurring within the firm but can also be affected by external events.

  Conclusion: Ambidexterity has a positive impact on innovation in uncertain environments that creates a sense of urgency. By initially applying structural ambidexterity to provide slack, and later expand the desired culture by contextual ambidexterity, large established firms can overcome innovation inertia. Slack showed positive impact on radical innovation on both mill- level and group-level. Also, external help proved to be crucial for the radical innovation capability.

 • 25499.
  Örnstedt, Julia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Beredskapsplan vid livsmedelsrelaterade utbrott: En praktisk vägledning vid utredning av livsmedelsutbrott i mindre kommuner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livsmedelsburna sjukdomar är ett globalt problem som orsakar fleramiljoner dödsfall varje år, ändå tros den rapporterande siffran vara enbråkdel av hur många som drabbas. En anledning till svårigheten att vetaden verkliga summan av problemet är bristerna gällande rapportering avlivsmedelsbura sjukdomar.

  Även om Europa ligger i framkant medstrikta krav gällande säkerhet för mat uppkommer ständigt skandalersom visar på ett bristande system. Syftet med studien var att ta fram enberedskapsplan för matförgiftning och andra livsmedelsrelaterade utbrott.Målet var att ta fram en tydlig beredskapsplan som är lätt att användaoch som lämpar sig för mindre kommuner i Sverige.

  Litteraturundersökninggjordes för att samla information till bakgrund samt för att fåen övergripande blick över de olika livsmedelsburna sjukdomarna. Däreftergenomfördes en enkätundersökning gällande hur en beredskapsplanför livsmedelsrelaterade utbrott ser ut i Sveriges mindre kommuner.

  Resultatet visar att inte alla kommuner har en färdig beredskapsplan atttillgå vid större utbrott. Det som anses användbart i en sådan plan ärframförallt mallar för rutiner som exempelvis frågeformulär till densmittade vid en matförgiftning. En anledning till bristen på beredskapsplaneri mindre kommuner tros främst bero på bristande resurser, ökadpersonaltäthet hade enligt resultatet bidragit till ökad tillgång av beredskapsplaner.Utifrån de inkommande enkätsvaren har ett förslag på enberedskapsplan som är enkel att använda utformats.

 • 25500.
  Örnstedt, Verica
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  HIV: Och AIDS-problematik hos ungdomar i Tanzania2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag vistades i Tanzania i syfte att undersöka HIV - och AIDS-prlblematik hos ungdomar. Jag genomförde en fältstudie däe jag intervjuade bl.a skolpersonal, elever, läkare och präster om hur man ser på problematiken, varifrån de får sin information om sex och samlevnad i allmänhet och HIV och AIDS i synnerhet. Jag ville även undersöka vad skolpersonalen gör för att minska spridningen av smittan. Fältstudien genomfördes i Tanzania i intervjuform, där intervjuernatog plats på vederbörandes egen arbetsplats, d.v.s på skolor , sjukhus och kontor med avsikt att få de intervjude att känna sig trygga. Med hjälp av material från intervjuerna samt personliga intryck av landet och dess kultur, kan jag dra slutsatserna att informationen ungdomarna får sker genom undervisning i skolan, massmedia och genom samtal med varandra. Då undersökningar visar att spridningen av smittan ständigt ökar frågar jag mig om nuvarnade information är tillräcklig samt att den borde vara mer omfattande och spridd.
507508509510511512 25451 - 25500 of 25573
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf