hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 6678
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Andersson, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lex Sarah: En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver sina kunskaper och användning av Lex Sarah2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver hur de ser på och använder Lex Sarah, vilka kunskaper som finns i ämnet och hur de resonerar runt ordet missförhållande. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer.

  Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats eftersom jag ville veta vad mina respondenter hade för uppfattningar, erfarenheter och tolkningar. Sammanlagt var det sex enhetschefer inom äldreomsorgen som intervjuades. De beskriver vad de har för kunskaper, hur de använder Lex Sarah i verksamheterna och hur de ser på missförhållanden. Resultatet från studien visar på kunskapen inom ämnet Lex Sarah behöver bli bättre både bland enhetschefer och bland personal. Det behöver även förbättras inom området rapportering, det behöver bli en mer enhetlig syn på vad som är en påtaglig risk för ett missförhållande och när det ska rapporteras. Som det är i dag så klassificeras de olika händelserna fast det står i bestämmelserna att det inte ska göras. Respondenterna tycker att Lex Sarah är en bra och nödvändig del i det systematiska kvalitetsarbetet samtidigt så ser de det som ett skuldbeläggande. Studien har analyserats med hjälp av vetenskapliga teorier som organisationsteorier och ledarskapsteorier.

 • 252. Andersson, Jessica
  et al.
  Hansson, Sofia
  Prestationsmätning i den offentliga sektorn: En uppsats om kvalitetsmätning i Göteborgs stad2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Denna uppsats ämnar beskriva hur kvalitetsarbete bedrivs i den offentliga sektorn och huruvida prestationsmätningens struktur fångar upp information som ger en rättvis bild av kvaliteten. Syftet är också att undersöka om mätning i sig kan påverka kvaliteten på det arbete en verksamhet utför. Studien har gjorts på Göteborgs stad med fokus på biståndsbedömda insatser som tillhandahålls av hemtjänsten.

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar först kvalitet, hur det definieras och hur kvalitetsutveckling kan bedrivas. Sedan beskrivs prestationsmätning; varför prestationsmätning används, hur prestationsmätning kan användas, prestationsmått och hur prestationsmätning kan utvärderas.

  Resultat och slutsatser: Kvalitet inom äldreomsorgen i Göteborgs stad definieras utav Socialtjänstlagen. Kvaliteten mäts genom att omsorgstagare får svara på två olika enkäter; en rikstäckande enkät som Socialstyrelsen skickar ut samt en som Göteborgs stad själva utformar och utförs av biståndshandläggare. Resultat från Socialstyrelsens enkätundersökning är en del av underlaget till de mått som finns i Göteborgs stads kvalitetsrapport.

  o   Göteborgs stad har relevanta prestationsmått som ger en nyanserad beskrivning av kvaliteten men måtten är väldigt många vilket försvårar möjligheten till en helhetsbild.

  o   Socialstyrelsens enkät består av tydliga och relevanta frågor samt har ett stort antal svaranden vilket gör mätningen tillförlitlig.

  o   Göteborgs stads egen enkät består av frågor som är otydliga, svåra och, i vissa fall, omöjliga att svara på. Undersökningen blir ofta bortprioriterad vilket leder till ett litet statistiskt underlag och ett ej tillförlitligt resultat.

  o   Stora resurser läggs på prestationsmätning vilket kan påverka kvaliteten negativt. I synnerhet om mätningen är undermåligt utformad och tar tid från andra arbetsuppgifter.

   

   

   

   

 • 253.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kaplar, Erik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Selö, Nathalie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Functional or emotional values in B2B?: A study of marketing communication in the B2B healthcare market2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  To create value is a critical task for marketers and companies regardless of industry, and this study is focusing on the highly debated topic regarding functional and emotional values in business-to-business (B2B). Conventionally, emotional values has been perceived as irrelevant to B2B markets due to that business buyers have often been viewed as strictly rational decision makers. Other researchers however, argue that emotional values are essential since these values are the only sustainable ones, and this debate between scholars has created a research gap in the area. Some scholars therefore stress the importance of further research within this topic. This study aims to decrease the existing gap by analysing the customers perception and response of marketing communications in a B2B context by exploring the significance of functional and emotional values as well as what implications this has for B2B firms. This study has been made in collaboration with the Swedish state-of-the-art medical technology company Getinge, and in order to answer our research question and purpose we have conducted a quantitative study within the healthcare market in Turkey. The findings in this study indicate that functional and emotional values are both highly relevant in B2B marketing communication and that emotional values have a significant role when it comes to the perceptions of the customers. 

 • 254.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Engström, Tim
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Digitalisering och automatisering av revisionen: Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den rådande ekonomiska miljön tenderar företag att använda sig av IT-system i högre utsträckning för att dokumentera och processa affärstransaktioner. Digitalisering ses som en drivkraft till de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället och Digital i realtid ses som en viktig trend de kommande 10-20 åren för redovisnings- och revisions-branschen. Hur digitaliseringen kommer påverka revisionen ur en svensk kontext är ett relativt outforskat område och syftet med denna uppsats är att analysera revisionsbranschens fortsatta digitalisering och utveckling mot en mer automatiserad process samt utveckla begreppen kring denna förändring. Med hjälp av en kvalitativ studie baserad på personliga intervjuer med programutvecklare och auktoriserade revisorer samt en intervju med Dan Brännström, generalsekreterare på FAR, besvaras studiens problemformulering: Hur ser pågående digitalisering och automatisering inom revisionen ut och hur kan den påverka samt hanteras av branschen? Resultatet visar att den pågående digitaliseringen och automat-iseringen kan höja kvalitén inom revisionen genom att revisionen kan bedrivas mer effektivt, heltäckande och med en ökad pricksäkerhet. Genom att dra nytta av teknologi genomgår revisionen ett skifte mot att använda mer dataanalys och analytisk granskning av företagets hela population av transaktioner. Denna utveckling kan komma att förändra revisorns roll. Revisorn kan, med hjälp av teknologin, skapa sig en mer övergripande bild av verksamheten och hjälpa företaget med svårare frågeställningar på en företagsstrategisk nivå. IT-kunskap samt analytisk förmåga ses som nyckelkompetenser för revisorn i framtiden. Mer komplexa uppgifter tenderar att leda till högre efterfrågan på kvalificerad personal hos revisionsbyråerna samtidigt som behovet av mindre kvalificerad personal kan minska på grund av att enklare uppgifter automatiseras. Detta kompetensskifte skapar ett gap mellan universitetens utbildningar och den allt mer digitala och automatiska revisionsprocessen. Utbildningarna behöver omarbetas och bör inkludera mer IT och dataanalys för att aspirerande revisorer ska ha den kunskap som krävs vid inträde i branschen.

 • 255.
  Andersson, John
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Pålsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Fastighetsmäklarens kundmöte med den säljande kunden: - En fallstudie av Mäklarhuset2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunikation, kompetens, förtroende och engagemang är alla viktiga faktorer förfastighetsmäklaren som påverkar kundmötet. Fastighetsmäklaren ska arbeta aktivt medvariablerna för att få vetskap om och tillfredsställa den säljande kundens önskemål. Ennoggrant utförd behovsanalys av kunden tillsammans med ett individuellt anpassat kundmöteär faktorer som påverkar kundens tillfredsställelse i positiv bemärkelse. Studien bevisar attvariablerna samverkar och påverkar antalet nöjda kunder inom fastighetsmäklarbranschen.

 • 256.
  Andersson, Johnn
  et al.
  Chalmers University of Technology, Division of Environmental Systems Analysis Department of Energy and Environment, Gothenburg, Sweden.
  Perez Vico, Eugenia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Lund University, Lund, Sweden.
  Hammar, Linus
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  The critical role of informed political direction for advancing technology: The case of Swedish marine energy2017Ingår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 101, s. 52-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Marine energy technologies can contribute to meeting sustainability challenges, but they are still immature and dependent on public support. This paper employs the Technological Innovation Systems (TIS) framework to analyze the development and diffusion of Swedish marine energy up until 2014. While there were promising device developers, relevant industrial capabilities, and world-class research, the system suffered from weaknesses in several important innovation processes. Finally, the analysis identifies the lack of informed political direction as a critical blocking factor and highlights its connection to domestic market potential. © 2016 Elsevier Ltd

 • 257.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Eskilsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Att lyckas": En resa från periferin till praktikens mitt: En studie om ungdomsproffs i fotboll och deras erfarenheter och upplevelser2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie studerat före detta ungdomsproffs i fotboll och deras upplevelser och erfarenheter från denna tid. Vi var intresserade av att undersöka varför så många svenska ungdomsproffs återvänder till Sverige och vad det krävs för att lyckas som ungdomsproffs. Syftet med denna studie var att belysa elitsatsande ungdomsspelares erfarenheter från internationella fotbollsakademier, och deras uppfattningar om vad man behöver lära sig för att lyckas som ungdomsproffs. För att besvara syfte och frågeställningar genomförde vi intervjuer med tre före detta ungdomsproffs. Vi har utgått från situerat lärande som belyser hur nya individer kan ta sig in i en ny grupp eller praktik och blir en del av denna tillsammans med andra. Denna teori lägger fokus vid gruppen men i vår studie fann vi även individuella aspekter som var avgörande för att bli en del av praktiken. Allmänhetens uppfattning om vad det innebär att lyckas som ungdomsproffs stämmer inte överens med ungdomsproffsens egen uppfattning. Att återvända hem till Sverige ser allmänheten som ett misslyckande medans ungdomsproffsen ser tiden som en utbildning och en viktig erfarenhet för deras framtida fotbollskarriär.

 • 258.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Heberlein, Filippa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Revisionsplikt & Skattefel i Sverige: Hur resonerar intressenter på den Sociopolitiska arenan?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i Sverige avskaffades 2010, främst för att minska dessa bolags kostnadsbörda. Detta skapade olika reaktioner hos bolagens externa intressenter, både positiva och negativa. Det sågs som positivt för företagandet i Sverige, men det uttryckes också oro för risken att fel i bokföring och deklarationer skulle öka när en revisor inte längre behövde granska dem. Dessa fel kan resultera i felaktigt redovisad skatt och ett ökat skattefel. I skattefel inkluderas alla fel som har en påverkan på den redovisade skatten, och de kan vara både avsiktliga och oavsiktliga. Skattefel påverkar många runt omkring företaget, bland annat de intressenter som verkar på den sociopolitiska arenan, så kallade Stakekeepers. De har inte någon direkt relation till företagets affärsverksamhet, men de har en indirekt betydelse för företaget genom sitt inflytande över opinion och lagstiftning. Dessa intressenters agerande och ställningstagande är idag ett underbeforskat område inom intressentteorin, och det är viktigt med denna teoretiska kunskap för att skapa förståelse för vad som sker på den sociopolitiska arenan. Då dessa intressenter har inflytande över lagstiftning måste lagstiftarna ta hänsyn till deras åsikter i sina betänkande kring nya lagändringar. Under 2015 ska regeringen göra en utvärdering av revisionspliktens avskaffande 2010, för att eventuellt genomföra en ytterligare höjning av gränsvärdena för revisionsplikt, och därmed göra revision frivillig för fler aktiebolag.

  Studiens syfte är att beskriva och förklara hur intressenter på den sociopolitiska arenan uppfattar skattefelets utveckling, om och på vilket sätt de relaterar denna utveckling till avskaffandet av revisionsplikten, samt vad som motiverar och påverkar deras ställningstagande vad gäller en eventuell framtida gränshöjning. För att uppfylla detta syfte har studien genomförts med en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med fyra olika intressenter från den sociopolitiska arenan.

  Analysen av den empiriska datan, med stöd i den teoretiska referensramen, resulterade i tre slutsatser. Den första handlar om att de olika uppfattningarna kring skattefelets utveckling hos intressenterna på den sociopolitiska arenan har grund i deras respektive yrkeskunskaper. Den andra handlar om att de drivs och påverkas av sina respektive företrädarskap, främst om de är statligt eller privat företrädande. Den sista slutsatsen handlar om att de faktorer som påverkar hur intressenterna förhåller sig till en eventuell framtida gränshöjning är deras företrädarskap, ansvarstagande samt tillit till större företags redovisning

 • 259.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Nilsson, Elisabet
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Rör sig elever tillräckligt mycket?: En studie om pojkar och flickors fysiska aktivitet på fyra olika skolor2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna  studie  är  att undersöka  i vilken utsträckning barns  fysiska  aktivitet under skoltid  uppfylls  gentemot  dagens  hälsorekommendationer. Metoden  som  användes  var  av kvantitativ  ansats  genom  studie  med  stegräknare  och  observation.  Huvudinstrumentet  för studien  var  stegräknare  vilket  burits  av  eleverna  under  en  skoldag. Undersökningsgruppen utgjordes av totalt 74 elever, varav 36 stycken var pojkar och 38 stycken var flickor i klass 4 på fyra skolor i södra Sverige. Resultatet påvisar att pojkarna rör sig mellan 47- 50 % av vad de  borde  medan  flickor  uppnår  33-  36  %  fysisk  aktivitet  av  vad  de  borde  enligt rekommendationer.  Pojkarna  tog  cirka  3 000  fler  steg  än  vad  flickorna  gjorde  i  studien. Endast en pojke når upp  till  rekommendationerna men  ingen  flicka  lyckas nå mängden  steg som tillråds. Studiens slutsats är att eleverna rör sig för lite under skoltid. Det finns skillnader i  pojkars  och  flickors  fysiska  aktivitet,  både  inom  skolorna  och  mellan  skolorna. Observationsstudien  visar  på  att  fler  flickor  än  pojkar  står  stilla  under  rast  och  överlag  är flickorna mindre aktiva än pojkarna på alla fyra skolor.

 • 260.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Bengtsson, Hanna
  Högskolan i Halmstad.
  Läs- och skrivutvecklingsmetoder: - en kvalitativ studie om hur pedagoger uttrycker sina uppfattningar kring sin läs- och skrivundervisning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läsning och skrivning är förmågor som återkommer i skolans alla ämnen, inte bara i ämnet svenska. Därför är det mycket viktigt att alla elever får en god start på sin läs- och skrivutveckling. För att kunna anpassa undervisningen till alla elevers individuella behov krävs fler än en utvecklingsmetod. Det innebär att en pedagog som enbart bedriver läs- och skrivutveckling efter en metod riskerar att inte nå fram till alla elever. Följden av det kan bli att dessa elever får en anpassad undervisning hos specialläraren eller specialpedagogen på skolan. Detta trots att de egentligen inte har läs- och skrivsvårigheter, de har bara inte fått rätt verktyg.

  Svenska elever har under en tioårsperiod presterat allt sämre i olika undersökningar inom läs- och skrivutveckling, såväl i nationella som i internationella undersökningar. Detta var en av anledningarna till att vi ville fördjupa oss inom ämnet. Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur sex stycken pedagoger i årskurs 1 resonerar kring sin läs- och skrivundervisning. Vi kommer även att undersöka vilka läs- och skrivutvecklingsmetoder de använder sig av, vilka faktorer de stödjer undervisningen på samt hur dessa pedagoger resonerar om individualisering. I undersökningen kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer för att därigenom få en djup förståelse av pedagogers val av metoder kring läsutveckling. 

  Resultatet visar att pedagogerna i undersökningen är medvetna om fördelarna med en varierad läs- och skrivundervisning som bygger på fler än en metod. Det var däremot få som beskrev sin undervisning som varierad. Intervjupersonerna beskrev fyra faktorer som påverkar deras val av läs- och skrivutvecklingsmetod: skolans påverkan, elevernas lust att lära samt erfarenhet och utbildning. De hade svårigheter att uttrycka vad de grundade sin läs- och skrivundervisning på. Faktorer som framkom var styrdokumenten och Vygotskijs teorier om lärande. Pedagogerna uttryckte att de individualiserar sin undervisning, men främst för de elever som var i behov av särskilt stöd.

 • 261.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Hassleberg, Sebastian
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Erfarenheter av budgetavskaffande: En studie baserad på två fallstudier i budgetlösa företag 2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Budgeten som styrmedel har kritiserats under lång tid. Kritiker till budgeten har påtalat budgets brister och felaktigheter, andra menar att kritikerna har lämnats alltför mycket tid i rampljuset och hävdar istället att budgeten är lika användbar som problematisk. Det finns mycket befintlig forskning kring budgeten, men forskningen är dock något begränsad vad gäller erfarenheter av budgetavskaffanden. Syftet med denna uppsats är att beskriva erfarenheter av budgetavskaffanden samt förstå varför dessa erfarenheter uppstår. Således kommer denna uppsats fylla en mindre del av tomrummet på området. Uppsatsens genomförande utgörs av tre intervjuer, vilka är genomförda på två budgetlösa företag. Teorier kring ekonomistyrning i budgetens närvaro, förändringsprocessen vid budgetavskaffandet samt budgetens funktioner utgör hörnstenarna i den teoretiska referensramen. Referensramens innehåll har verifierats mot den begränsade forskningen på området, för att bekräfta relevansen av innehållet. Resultatet visar att initiativet till ett budgetavskaffande grundas i ett missnöje kring budgeten. Under avskaffandet uppstår inga större svårigheter eller utmaningar, varken mänskliga eller tekniska. Resultatet visar även att de företag som avskaffar sin budget skapar en djupare förståelse för sin ekonomistyrning, vilken också blir mer decentraliserad. Ett budgetavskaffande främjar dessutom kommunikationen inom det egna företaget.

 • 262.
  Andersson Josefsson, Nina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Sjörén, Jessika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Intäktsredovisning: En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K32018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intäkter är en väsentlig del av redovisningen och används för att fastställa de finansiella resultaten. Det är även ett betydelsefullt mått för intressenter som använder intäktsredovisningen för att bedöma företags finansiella prestation. År 2002 påbörjade IASB ett projekt för att utveckla en ny internationell intäktsstandard. Anledningen till detta var att öka jämförbarheten mellan olika företag och länder samt att utveckla ett mer konsekvent ramverk för intäktsredovisning. Svenska onoterade företag som klassificeras som större företag ska tillämpa det svenska regelverket K3, men har även möjlighet att följa det internationella regelverket IFRS genom att tillämpa den svenska rekommendationen RFR 2.

  Syftet med denna studie är att undersöka om skillnader uppstår mellan regelverken RFR 2/IFRS 15 och K3 vid redovisning av intäkter när hänsyn tas till inkomstbeskattning, utdelningsmöjligheter och nyckeltal. Syftet i studien är även att visa vilket regelverk som är mer fördelaktigt ur ett intressentperspektiv. Intressenterna som avses är användarna av finansiella rapporter vilka nämns i IASBs föreställningsram. För att uppnå syftet har tre typfall konstruerats med utgångspunkt i tre olika branscher som förväntas påverkas av den nya intäktsstandarden. Typfallen har därefter analyserats utifrån tillämpning av regelverken RFR 2/IFRS 15 och K3. Metoden som tillämpas i denna studie är av abduktiv karaktär och inom ramen för kvalitativ forskning.

  Resultatet av studien visar att det förekommer skillnader mellan RFR 2/IFRS 15 och K3. I typfallen uppstår skillnader i tidpunkten och fördelningen vid redovisning av intäkter vilket får effekter på inkomstbeskattning utdelning och nyckeltal. Det är dock svårt att utifrån dessa typfall och faktorer konstatera vilket regelverk som är mer fördelaktigt ur ett intressentperspektiv. När hänsyn tas till att RFR 2/IFRS 15 är mer omfattande och detaljrik än K3 kan däremot RFR 2/IFRS 15 anses vara det regelverk som är mer gynnsamt för intressenterna av den anledningen att det förser intressenterna med mer användbar och utförlig information.

 • 263.
  Andersson, Kim
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Joakim, Wadstedt
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  CSR och företagsstrategier: En kvalitativ studie om den paradoxala strävan efter CSR och vinst2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ur ett historiskt perspektiv är Sverige ett klassiskt exempel på en socialdemokratisk stat med tankepå dess tidiga utveckling av arbetarrörelser, demokrati och fokus på välfärdsstaten. Idag, sommedlemsstat i den Europeiska unionen har Sverige dock kommit att influeras av USA:s nyliberalapolitik där företagen behöver leverera fler och bättre varor/tjänster samtidigt som konsumenternasmedvetenhet och känslighet har ökat kring hur företagen väljer att investera. Forskning visar på attskandinaviska företag, framförallt inom Danmark och Sverige, har en ledande position när detgäller ansvarsfullt företagsbeteende vilket har varit anledningen till vårt val av studie om hursvenska företag gör för att nå framgång inom CSR. För att genomföra denna studie har vi genomkvalitativ analys använt semi-strukturerade intervjuer där vi intervjuat företag inom olikabranschområden. Det har visat sig att samtliga företag vi intervjuat är medvetna om denparadoxala strävan efter ackumulation och hållbarhet, mycket på grund av begränsningar avresurser/regelverk. För att bemöta denna utmaning arbetar företagen mycket i projektform därfokus läggs på välmående för sin egen personal och genom att ställa hårda krav påunderleverantörer. Genom att använda tidigare forskningsartiklar samt Hatch organisationsteorioch Webers sociala handlingar har vi försökt att utveckla vår förståelse av detta fenomen. 

 • 264.
  Andersson, Konrad
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Abdilkarim, Hawraz
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Samhällets oönskade avvikare: En kvalitativ studie om kriminella karriärer i utsatta områden i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 265.
  Andersson, Lina
  hos.
  Får jag tala om att jag nätdejtar?: en studie om attityder till nätdejting2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att få reda på hur attityden och hur åsikterna kring nätdejting ser ut hos allmänheten. Med denna studie önskar jag att människor vågar prata mer öppet om nätdejting och i vilken omfattning det förekommer just i deras liv.

  Frågeställningar:- Hur ser vetskapen om nätdejtingens existens och utbreddhet ut? - Hur vanligt är medlemskap på en dejtingsajt? - Vad har man för attityd och inställning kring dem som nätdejtar? - Anses det vara ett bra dejtningalternativ nu och i framtiden?- Skiljer detta sig åt mellan kön, ålder och datoranvändande?

  Teoretiska perspektiv: Intimitetens omvandling, modernitetens följder och internet.

  Metod: Kvantitativ metod med enkäter.

  Empiri: 80 enkäter delades slumpmässigt ut och frågor kring respondenternas bakgrund, erfarenhet och attityder till nätdejting besvarades.

  Slutsatser: Hela 90 % hade hört talas om nätdejting men endast hälften hade själva ett medlemskap på en nätdejting sida.Attityden till nätdejting såg olika ut. Att det bara är konstiga och blyga människor som nätdejtar höll majoriteten inte med om. Skillnaden mellan gifta och sambos visade stor skillnad i påståendet om de som nätdejtar skulle vara konstiga. Gifta var övertygade om att de som nätdejtar är konstiga medan sambos var obestämda i frågan.På frågan om man kan lära känna någon på nätet höll 70 % med om. Det fanns de som instämde i att man kan hitta kärleken på nätet men var inte lika övertygade om att man kan lära känna någon på nätet.Som par anses det att man inte bör tala om att man träffats genom nätdejting i samma utsträckning som när man som singel letar efter sin partner på nätet.

  Nyckelord: nätdejting, Anthony Giddens, genus, attityder, passion, kärlek, expertsystem.

 • 266.
  Andersson, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Bengtsson, Lovisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "Vi lägger ju grunden för svenska språket": Förskollärare samtalar om strategier för barns andraspråksutveckling2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka antaganden om barns andraspråksutveckling som framkommer i samtal med sex stycken förskollärare. I denna studie undersöks vad dessa förskollärare ger uttryck för gällande undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling. Studien grundar sig i problematiken kring att det länge pågått och fortfarande pågår en diskussion gällande vilka undervisningsstrategier som är mest effektiva för barns tillägnande av ett andraspråk. Tidigare forskning inom området belyser bland annat hur pedagoger arbetar med barns andraspråksutveckling i förskolan, dock inte vad valet av undervisningsstrategier grundar sig på för antaganden om barns andraspråksutveckling. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie är socialkonstruktionismen, där fokus riktas mot att det finns flera versioner av verkligheten som är berättigade. Diskursanalys används följaktligen som forskningsmetod, där vi fokuserar på människans aktiva användning av språket. Vidare används diskurspsykologi som är ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till diskursanalys. Produktionen av empiri har i denna studie grundat sig i semistrukturerade intervjuer med sex stycken förskollärare. Resultatet av studien belyser att samtliga förskollärare uttrycker att de använder sig av det svenska språket som strategi för barns andraspråksutveckling. Argument som framförs är bland annat att förskollärarna inte har kunskaper i barnens förstaspråk, att de arbetar efter föräldrars önskan om att svenska ska vara det språk som talas på förskolan samt att strategin grundar sig i kunskap kring hur barns andraspråksutveckling bör arbetas med. Det framkommer även att förskollärarna kan se fördelar med att involvera barns förstaspråk i verksamheten. Funktionen med detta tycks främst vara att ge barnen trygghet, en känsla av gemenskap samt att underlätta för barns förståelse av enstaka svenska begrepp. 

 • 267.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Moberg, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Investeringsbedömning av ett operatörshotell2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med dagens snabba IT-utveckling och vår ökade konsumtion av IT, ökar också belastningarna på datorhallarna och även belastningen på miljön. För att mäta minskad energiförbrukning i datorhallarna använder man sig utav ett PUE-tal. Genom att bygga om en befintlig datorhall och energieffektivisera den, kommer energikostnaderna att minska. Kan investeringen återbetala sig inom 5 år och klarar investeringen kommunens avkastningskrav? Hur känslig blir investeringen för olika räntenivåer? Är det ekonomiskt lönsamt att energieffektivisera dagens datorhall?

 • 268.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Alternativ television: former av kritik i konstnärlig TV-produktion2012Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation analyses social critique, communication critique and aesthetical critique in television produced by artists. Theoretically it draws on research on alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology, and media aesthetics. It conducts a text-production study of three examples of alternative television from the period 2004-2008: Contemporary Art Center TV (CAC TV): A show produced by the CAC in Vilnius, Lithuania and aired on a commercial TV-channel; Good TV who aired video art on a local public access channel in Stockholm, Sweden; and Candyland TV, a pirate transmission from an art gallery in central Stockholm.

  Empirically it builds on TV-texts, web sites and documents, as well as interviews with participants. Through a study of form and stylistics, relation to conventional genres and modes of narration, it engages in a discussion about the features of a critical, alternative media text.

  The study shows how these televisions work in a tradition of alternative television and connects them to tactics and aesthetical forms as found in historical examples, but also how this type of formalist media critique might inform an understanding of alternative media. From the analysis of relations between social and formalist aspects of alternative television, a distinction between alternative as ”alternative worldview” and as ”alternative expressions” is suggested, a distinction that contributes to the development of theory in the study of alternative media.

 • 269.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Conspiracy theories and critical thinking2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 270.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Formalistisk mediekritik: Kritiska interventioner och alternativ gestaltning2014Ingår i: Mediekritik / [ed] Fredrik Stiernstedt, Lund: Studentlitteratur , 2014, 1:1, s. 73-93Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 271.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  From closet-fill to toxic sublime: The aesthetics of e-waste2019Ingår i: 18th Annual STS Conference Graz 2019: Book of Abstracts, 2019, s. 58-59Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electronic waste (e-waste) has a peculiar relation to space. It is well-documented how a large part of discarded electronic devices still remain in people’s homes, instead of reaching the recycling centres. This is especially true with digital media and communication technologies such as computers and mobile phones (ironically the devices with the shortest life cycles). This phenomenon has been described by the term “closet-fill” (as opposed to land-fill). However, representations of electronic waste in public discourse such as news reports, seldom focus on this aspect. Instead, they tend to portray e-waste dumping sites as strange, almost alien spaces. Sublime imagery invites the viewer to a contemplation over Western consumerism in a fashion recognizable from visual arts. Consequently, imagery of electronic waste has also become an object of aesthetic value in the works of renowned visual artists such as Pieter Hugo and David LaChapelle, who have gained recognition because of this inclusion of imagery of e-waste in their photographic art. The aim of this paper is to address these aesthetic qualities of electronic waste. The purpose is to contribute to the expanding literature on media materialities and waste with a conceptual understanding of manifestations of electronic waste in popular discourse. The paper draws on theories on media aesthetics, environmental communication and waste management to build an analytic framework that explores the benefits and limitations of presenting electronic waste as an aesthetic object. Empirically it engages in analyses of visual representations of electronic waste. The paper addresses the tension between aesthetic contemplation/appreciation, and critical information. It could be argued that if e-waste is to be presented and understood as an urgent topic, there might be a problem if it is portrayed as something strange, exotic or even beautiful. The concept ”toxic sublime” has been used in analyses of visual representations of pollution, and Peeples (2011: 383) argues that this construction of the toxic as sublime comes with a risk: “It may predispose people to look for toxins in the extraordinary, as opposed to on the shelves of their garages”. It could be argued that e-waste faces a similar problem. The focus on the sublime strangeness of e-waste “dumping sites” is an ineffective way of creating proximity and urgency to the e-waste problem, something that takes place somewhere else than in our homes. LeBel (2015) argues that e-waste aesthetics fails to address the temporal dimension of waste (e.g. planned obsolescence, toxicity). This paper intends to add to that argument by highlighting the tension between the closet-fill and the toxic sublime

 • 272.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  I’m a 21st century digital boy – skatepunk masculinity2019Ingår i: Fritt från fältet: om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin / [ed] Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, s. 69-88Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 273.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Interventionist Aesthetics: Critical Interventions in Television and the Idea of Subversion through Disruption2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper presents a discussion about the prospects and theoretical challenges that interventionist aesthetics have to face in the contemporary media culture. By “interventionist aesthetics” I mean a cultural form that builds on the idea of subversion through disruption. The aim is to reach a more informed understanding of what makes interventions an attractive and widely spread form of expression in contemporary culture. With artistic interventions in the TV medium as its empirical example, the paper argues that interventionist aesthetics often build on more or less spontaneous theories of the media, and in order to understand the critical potential and attraction of contemporary interventions, there are reasons for considering an update of its media theory.

 • 274.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  It’s critical: The role of critical thinking in media and information literacy2019Ingår i: Challenging the field: Communication, Creativity and Imagination, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim with this paper is to explore the question what critical thinking might mean in a media and information literacy (MIL) context, and do so by investigating how critical thinking is expressed in three reports that relate MIL to radicalization awareness and counter extremism. The purpose is to engage with recent debates about MIL and new research on critical thinking, and contribute to a grounded and theoretically informed foundation for discussing MIL competences. The analysis shows how critical thinking for the most part was referred to in casual terms together with concepts such as democracy, creativity, citizenship. Those descriptions that were more detailed and concrete about what to expect from critical thinking in a MIL-framework come close to what can be described as a gnostic influence: critical thinking as a skill to reveal hidden meanings, to see through propaganda and flawed arguments. In other words, a critical thinking that asks people to doubt what they see.  This understanding is problematized in relation to writings on media literacy and critical thinking.

 • 275.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Mainstream Coverage of Alternative Media2019Ingår i: Alternative Media Meets Mainstream Politics: Activist Nation Rising / [ed] Joshua D. Atkinson and Linda Kenix, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2019, s. 143-158Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 276.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Medieförändring och samhällsförändring: Glasnost, massmedier och sociala rörelser2009Ingår i: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 23, nr 4, s. 355-371Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article applies Piotr Sztompka’s theory of social becoming on a discussion of media change in the Baltic region. Concentrating on three recurrent categories in the literature on the transformation of the Baltic media landscape – glasnost, mass media and social movements – the article seeks to explore how these categories contributed to shaping the current media landscape. Sztompka’s model of social becoming is an attempt at developing a tool for studying social change without being historically deterministic and at the same time getting round the dichotomisation of structure and actor in social theory. Previously, the model has been applied on analyses of social movements and revolutions. In the article, it is attempted to extend the use to the study of mass media in the Baltic states. It is argued that media change in the Baltic states was an event that drew on external factors such as glasnost and public involvement in social movements, but that the impact of these external factors cannot be separated from each other or from developments inside the media system itself

 • 277.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Mediemaktens utmanare: alternativa medier och sociala rörelser2006Ingår i: Locus, ISSN 1100-3197, nr 2, s. 20-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Linus Andersson belyser relationen mellan medier och samhällets unga medborgare i denna text. Han menar att aktivister förhåller sig till medier på ett annat sätt idag än vad de gjorde för ett fåtal decennier sedan. Nu finns mer oberoende förhållningssätt där egna mediekanaler har fått en utökad betydelse. Proteströrelser kan genom dem ta en aktiv del i den politiska offentligheten.

 • 278.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  No Digital “Castles in the Air”: Online Non-Participation and the Radical Left2016Ingår i: Media and Communication, ISSN 2083-5701, E-ISSN 2183-2439, Vol. 4, nr 4, s. 53-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents results from a study of online presence in activist milieus associated with the radical left in Sweden discussed from a perspective of non-participation. With the aim to further the understanding of digital non-participation as communicative strategy in activism, it builds upon empirical findings and argues that the online practices and use of social media, as could be observed in milieus associated with the radical left, indicates active non-participation and that this, in turn, is related to the ambition to claim autonomy. The article draws from existing scholarship on critical perspectives on protest movements and social media as well as empirical examples of online content published by radical leftist groups. Furthermore, it analyses how these activities could be understood in terms of active and passive non-participation, abstention or adaptation to social media affordances, as well as implosion of the social in digital media. The findings suggest that much of the activities in the material could be described as active non-participation and that this media practice relates to ideological positioning and values in the milieu. © 2016 by the author

 • 279.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Television sublime: The experimental television of Lithuanian CAC TV2013Ingår i: Television Aesthetics and Style / [ed] Jason Jacobs & Steven Peacock, New York: Bloomsbury Academic , 2013, 1, s. 269-276Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 280.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  The good life in an age of deep mediatization: Exploring a normative agenda for media studies2019Ingår i: Challenging the Field: Communication, Creativity & Imagination, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim with this paper is to address the perennial question what it means to lead a good life, and to rephrase that question in a context where human life has become enmeshed in digital media for information and communication. The purpose is to contribute to recent debates on mediatization , to relate to the notion of existential health and well-being, and finally to suggest a normative agenda for how media studies can engage with concerns over the role digital media plays in our lives. In doing so I draw on findings from my previous and current research on bystander photography at accident sites, and pathologization of media use as found in the establishment of diagnoses such as interned addiction disorder and gaming disorder. The aim is to illustrate how these phenomena initiate public negotiations and provoke imaginaries about what is a good life in an age of deep mediatization. This approach has normative as well as critical implications.

  Central research questions: how has the question of “the good life” been addressed in relation to technology? What definitions or notions of a “good life” are present or implied in public negotiations of digital technology? How can the relation between digital technology and the responsibilities of the welfare state be understood in terms of “the good life”?

  ”The good life” was introduced as a philosophical problem already in ancient Greece, most notably by Aristotle in the Nicomachean Ethics. Since then it has resurfaced throughout Western history of ideas where it becomes intertwined with intellectual investment in science and technology and the modern project. Critical theory introduced a potential conflict between the rationality that governs technological progress and the rationality of the good life. Recently, the concept of “the good life” attracted media scholars’ attention, and it was the theme for ICA conference 2014. It is also behind the interest in concepts such as ”media life”, ”digital existence”, ”elemental media”, ”deep mediatization”, and the paper engages in a discussion with that research and the question what it means to live a good life under these conditions.

 • 281.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  There is No Alternative: The Critical Potential of Alternative Media in the Face of Neoliberalism2012Ingår i: tripleC (cognition, communication, co-operation): Journal for a Global Sustainable Information Society / Unified Theory of Information Research Group, ISSN 1726-670X, E-ISSN 1726-670X, Vol. 10, nr 2, s. 752-764Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article was written in order to contribute to a discussion about a critical definition of alternative media. Asking what role alternative media could play in challenging neoliberal discourse in an age where capitalism have become immune to criticism, it elaborates on the concept of "the alternative" and the media through three sections. The first section discusses neoliberalism and the connection between neoliberal doctrine and mainstream media. This connection is described as promoting "public amnesia", financialization and economization of news journalism. The second section discusses alternative media from the perspective of new social movements and symbolic resistance, claiming that the symbolic resistance framework undermines the critical potential of alternative media, it also comments on some recent critical literature on neoliberalism and capitalism. The third section takes examples from artistic explorations of capitalism and television to propose how a distinction between social and formalist aspects of "the alternative" could inform a critical notion of alternative media.

 • 282.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Understanding and analysing online conspiracy theories and communities2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 283.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  US-governed radical media: Radio Free Europe in Eastern Europe2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 284.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  What Linus Reckons: Does Indymedia have a Future?2007Ingår i: Communication and New Media: from Broadcast to Narrowcast / [ed] Martin Hirst & John Harrison, South Melbourne, Vic.: Oxford University Press , 2007, s. 355-356Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 285.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  What’s left of the radical left online?: Absence of communication, political vision, and community in autonomist web milieus in Sweden2018Ingår i: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315, Vol. 20, nr 1, s. 384-398Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents and discusses results from a study of radical left-wing activism online carried out by the Swedish Media Council, a report that suggested that the Internet (i.e. the web, web 2.0, and social media) is not a prioritized arena for propaganda and recruitment for the radical left in Sweden. The purpose of this article is to re-evaluate some of these findings and add to the discussion on online activity and connectivity in political communication online, as well as to problematize simplified notions of radicalization and recruitment to pro-violent groups. Based on a hermeneutic inquiry regarding modes of communication, representations of political visions, and community, the article shows how the sites and groups studied favor one-way communication before interactivity, that political visions are limited to short-term goals in the immediate future, and that they give very little information about their activist activities to recruit supporters. © The Author(s) 2016

 • 286.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Where Technology Goes to Die: Representation of Electronic Waste in Global Television News2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of television news stories, aired on global networks, which have been reporting on the problems with electronic waste (e-waste). The main objective is to present a perspective on how a “low-frequency” emergency (i.e. a lengthy and ongoing state of environmental emergency) is presented as a news-worthy issue. Drawing on literature on televised “distant suffering”, the paper engages in a multi-modal text-analysis that addresses three questions:  By what techniques is the e-waste-problem presented as an urgent issue? How is the issue addressed? What relations between the spectator and the problem on display are established through the representation? The findings shows how on-location reports from e-waste dumping sites make use of sublime imagery in the visual representations; how e-waste dumping sites are presented as strange spaces, with no clear and comprehensible history; and finally, that the representations suggests an ambivalence and uncertainty when it comes to agency (who’s responsible, what can be done?). It could be argued that these modes of representation favor a (passive) “aesthetic contemplation” of the waste, rather than possibilities for action and relief.

 • 287.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Where Technology Goes to Die: Representations of ElectronicWaste in Global Television News2017Ingår i: Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, ISSN 1752-4032, E-ISSN 1752-4040, Vol. 11, nr 2, s. 263-275Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyzes how electronic waste (e-waste) gets represented in television news stories. The main objective is to present a perspective on how a “low-frequency” emergency (i.e. a lengthy and ongoing state of environmental emergency) is presented as a newsworthy issue. Drawing on literature on televised “distant suffering,” the article engages in a multimodal text analysis of four newsstories about e-waste. The findings show how on-location reports from e-waste dumping sites make use of sublime imagery in the visual representations; how e-waste dumping sites are presented as strange spaces, with no clear and comprehensible history; and finally, that the representations suggest an ambivalence and uncertainty when it comes to agency (who is responsible and what can be done?). The article ends with a discussion of the implications of this mode of representation and its effectiveness in eliciting an appropriate response to the harms caused by e-waste. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 288.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Är du vaken?2013Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, Vol. 13, nr 4, s. 13-19Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 289.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Danielsson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Intervention and participation: A study of children’s involvement in the design of media literacy interventions2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper presents findings from a review of articles about media literacy interventions, with the purpose to discuss the value of child participation in the design of such interventions. The findings indicate that while numerous studies present evaluations of media literacy interventions, it is rare that the design processes behind these interventions are described. The most popular form of media literacy intervention is a school curriculum aimed towards tweens and teens. We argue for a closer attention to the ways in which media literacy interventions are designed in order for us to better understand when child participation can be beneficial.

 • 290.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Danielsson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  The kids will have their say?: Child participation in media literacy interventions2017Ingår i: NordMedia 2017 – Abstracts: Division 5, Media Literacy and Media Education, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the findings from a scoping review of articles about media literacy interventions, with the purpose to discuss the value of having children to participate in the design of media literacy interventions.

  The findings indicate that while numerous studies present evaluations of media literacy interventions, it is rare that the design processes behind these interventions are thoroughly described. Furthermore, the review shows that even though child participation in the implementation of interventions is put forth as important by several studies, it is rare that participation in the design stage is discussed. Finally, the findings show that child participation in the design of media literacy interventions is not considered as a factor for successful media literacy interventions.

  The paper ends with a discussion of the implications of these findings for further research on child participation in media literacy interventions. It is argued that we need to pay closer attention to the ways in which media literacy interventions are designed in order for us to better understand what makes them succeed or fail. More specifically, the role of child participation in this respect – not only in terms of listening to their various media-related questions and needs, but also in the sense of actual co-design – must be further examined.

 • 291.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Danielsson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Voice, Decision, Responsibility: Child Participation in the Design of Media Literacy Interventions2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 292.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Sundin, Ebba
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Disaster Tourists, Smartphone Bystanders, Mediated Witnesses or Citizen Journalists? Bystander Theories and Mobile Media Practices at Accident Sites2016Ingår i: ECREA 2016 Abstact Book: Mediating (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures., Prague: Czech-In , 2016, s. 176-176Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper addresses the phenomenon of bystanders who use their smartphones to film or take photographs at accident scenes, instead of offering their help to people in need or to assist medical units. This phenomenon has been extensively discussed in Swedish news media in recent years, since it has been described as a growing problem for rescue workers, like paramedics, police and fire fighters.

  Some of the early literature in social psychology explained bystander inaction by indifference, but in the late 1960’s, the American researchers Darley and Latane showed that bystander inaction could be explained as an effect of the size of the bystander crowd. With an increase of the number of the bystanders, the chances of their involvement to help decreased.

  The past decade has seen an growing scholarly interest in “media witnessing”, both in terms of witnessing from a distance through mass media, as discussed by Peters, and “citizen camera-witnessing”, a term popularised by the works of Allan and Andrén-Papadopoulos. This literature recognizes the complexity of concepts such as active/passive and proximity/distance when it comes to media witnessing in the digital era.

  Drawn from previous research and theories, the aim of this paper is to discuss how bystander theory can be further developed to include the action of mobile media practices at scenes like accidents. From this perspective, the paper also draws attention to what could be a part of a mediated cultural trauma found in contemporary society and thereby connects to the theme of the conference.

  The paper identifies four categories in the literature that are relevant for further research into the phenomenon and to be connected to the framework of bystander theories. These categories are: “disaster tourism”, “citizen (photo) journalism”, “media witnessing”, and “digital media ethics”.

  The paper ends with a discussion about possible theoretical approaches to further empirical studies on contemporary bystander phenomena.

 • 293.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Westberg, Niklas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Autism, new media and the transformation of "the social"2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  People with Asperger Syndrome and high function autism generally suffers from impaired social skills and a strong need for a private space for oneself. In diagnostic classifications of mental illnesses social awkwardness and a strong desire for solitude are viewed as symptoms of mental disorder and as deviances from an imagined normality.

  Based on interviews with autistic people and analysis of social interaction between them on a social media platform the aim of this paper is to investigate how new social media transform their situation in various ways. New social media, with its culture of connectivity, reshape how they relate to others and themselves and transform vulnerabilities that are always at play in encounters between human beings. At play are also changing borders between the public and the private as well as the questioning of communicative ideals based on face-to-face encounters.

  More specifically we focus on how new social media transforms: 1) vulnerabilities between people in social interaction as well as the “interaction order” that regulates this interaction; 2) what it means to be a social being – and consequently to be involuntary lonely or seeking solitude. 

 • 294.
  Andersson, Louise
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Larsson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Digitaliseringens framgång: En kunskapsöversikt kring digitala verktyg i biologi.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället blir allt mer digitaliserat och så blir även klassrummen i skolan. I den svenska läroplanen står det att en del av undervisningen ska drivas med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger kring digitala verktygs betydelse för att skapa ett multimodalt lärande och individanpassning i ämnet biologi. Utifrån detta skapades frågeställningen: Hur kan ett individanpassat och multimodalt lärande skapas med hjälp av digitala verktyg i biologi för årskurs F-3? För att besvara frågeställningen och nå upp till studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om digitala verktyg. Hur individanpassning och multimodalt lärande kan skapas med digitala verktyg. Resultatet visar att pedagoger behöver besitta kunskapen kring användandet av digitala verktyg för att kunna delge kunskapen vidare till eleverna. Genom att välja ut och använda olika arbetssätt kan eleverna skapa ett multimodalt lärande och lektionerna kan bli individanpassade utefter elevernas behov. Vi valde att använda digitala verktygens funktion med inriktning på surfplatta, berättande texter, internet och virtual reality. Detta då mycket av den forskningen som fanns betonade att dessa funktioner är gynnande för elevernas kunskapsinlärning. Underlaget behandlar inga svenska studier, vilket hade behövts för att säkerhetsställa den nationella relevansen. För vidare forskning kring digitala verktygens användning i biologi kan eleverna arbeta med digitala verktyg i klassrummet. Efter användandet kan en utvärdering ske tillsammans med eleverna genom diskussion. 

 • 295.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lovén, Sanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Revisorers syn på marknaden för börsbolagsrevision2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har revisionsmarknadsstrukturen genomgått stora förändringar till följd av de samgåenden och skandaler som ägt rum. Antalet stora revisionsbyråer har minskat och de kvarvarande dominerar alltmer såväl nationellt som internationellt. Efter finanskrisen som bröt ut år 2008 har Europeiska kommissionen publicerat en grönbok om revisionspolitik. I denna lyfts bland annat marknadskoncentrationen upp som ett problem. I samband med detta har vi genomfört en studie med följande problemformulering: Hur upplever revisorer på svenska medelstora revisionsbyråer den svenska marknaden för börsbolagsrevision? Studien fokuserar på fyra områden, dessa är: historisk bakgrund, den svenska marknaden för börsbolagsrevision, inträdesbarriärer och åtgärder. För att besvara problemformuleringen har vi använt en kvalitativ metod med abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med revisorer från olika revisionsbyråer, däribland fyra besöksintervjuer samt en telefonintervju. Studiens resultat visar att revisorer på svenska medelstora revisionsbyråer upplever den svenska marknaden för börsbolagsrevision som koncentrerad, konkurrensutsatt och eftertraktad. Det finns ett samband mellan marknadskoncentrationen och den historiska utvecklingen, revisionsbyråernas olika fokusområden samt inträdesbarriärerna. Politiska åtgärder kan riktas mot marknadskoncentrationen men inte mot interna inträdesbarriärer som exempelvis motsättningar inom byrån.

 • 296.
  Andersson, Madelene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Iversen, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Elefantgraviditet: En socialpsykologisk studie om adoptivföräldrars upplevelser av adoptionsprocessen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Adoption är ett av många sätt att bilda familj på, dock är det inte så vanligt i vårt samhälle. Då adoption inte är vanligt förekommande finns det inte heller mycket kunskap kring adoptionsprocessen därför har vårt syfte varit att undersöka vilka emotioner som uppkommer i adoptionsprocessen och hur dessa bearbetas både inom individen och i en gemenskap. Vårt syfte var att undersöka hur paren och den enskilda individen hanterar emotionerna som uppkommer i adoptionsprocessen men även hur normerna påverkar synen på adoptivföräldrar. Därefter ville vi även se hur den enskilda individen kunde genomgå denna process och om föräldragruppen hade någon betydelse. För att ta reda på detta utförde vi fyra solidariska intervjuer med fyra olika par som ingick i samma föräldragrupp. Materialet analyserades utifrån tre teoretiska utgångspunkter, normer enligt M. Foucualt, T. Scheffs begrepp skam och stolthet samt S. Freuds försvarsmekanismer. Med hjälp av dessa teorier kom vi fram till att adoption som familjebildning ses som normbrytande då dessa föräldrar väljer att inte skaffa biologiska barn, vårt resultat visade även att föräldrarna använde sig av försvarsmekanismer för att försvara sig mot ångest och depressiva känslor i olika delar av adoptionsprocessen samt att föräldragruppen hade en stor betydelse.

 • 297.
  Andersson, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lärarnas betydelse för nyanlända elevers utslussning till ordinarie klasser2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 298.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Dafteke, Sanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Det hälsofrämjande ledarskapets samband med medarbetarnas välbefinnande inom hälso- och sjukvården2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att se om det finns ett samband mellan hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas välbefinnande. Hypotesen lyder att enligt kunskap inom området kan ett hälsofrämjande ledarskap medföra ett högt välbefinnande hos medarbetarna. Studien är genomförd med kvantitativ metod med hjälp av en enkätundersökning. Deltagarna i studien bestod av 63 medarbetare från hälso- och sjukvården i södra Sverige. Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas välbefinnande på den undersökta arbetsplatsen. Resultatet är i linje med tidigare forskning om positiv korrelation mellan hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas välbefinnande. Framtida forskning bör fokusera på att tydliggöra sambandet mellan hälsofrämjande ledarskap och välbefinnande hos medarbetare för att få ytterligare förståelse för sambandet.

 • 299.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Johnsson, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  En skolgård för alla?: en kvalitativ studie om elever och lärares tankarkring den fysiska aktiviteten på skolgården2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien var att undersöka hurvida skolgården användes av elever med hänsyn till fysisk aktivitet och lek. Vi ville även försöka synliggöra vilka fenomen som låg till grund för hur eleverna använde skolgården samt att få förståelse för hur lärare och elever tänkte kring sin skolgård. Vår valda metod grundade sig i fenomenografin och datainsamlingen genomfördes genom observationer och intervjuer av elever i årskurs 4-6 samt deras lärare. Vårt resultat visade att många elever tyvärr inte är så aktiva på rasten som de skulle kunna vara. Många elever var stillastående eller utförde aktiviteter som definieras som lågintensiva. Ett intressant resultat var också att eleverna själva ansåg att de var aktiva under rasten men observationen visade det motsatta.

 • 300.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Nilsson, Patrik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Reala optioner: Vad påverkar tillämpningen i privata fastighetsbolag?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fastighetsmarknaden i Sverige anses vara väldigt attraktiv i dagsläget, vilket flertalet faktorer bidrar till såsom ränteläge, marknadsförhållanden etcetera. Investeringar i fastigheter medför relativt stora belopp, därför tenderar investerare att vilja vara relativt säkra på sina investeringar, eller att de åtminstone kan få tillbaka den erlagda investeringen vid en eventuell försäljning. Ett komplement till de kalkyler fastighetsbolagen genomför är reala optioner. Reala optioner används för att ta alternativa lösningar i beaktan, samt för att kunna tillföra investeringen alternativa värden, vilket främst används om investeringen inte har ett önskat utfall. Detta komplement till kalkyler medförde att vi önskade undersöka; vad kan påverka tillämpningen av reala optioner vid beslut om fastighetsinvesteringar i privata fastighetsbolag?

  Studien genomfördes med en deduktiv metod, vilket medförde att en teoretisk referensram sammanställdes för att därefter undersöka om teorierna överensstämde med verkligheten. För att kunna jämföra de teoretiska bidragen med empirisk data gällde det att den empiriska informationen var relevant. För att det empiriska materialet skulle bli så relevant som möjligt är studien genomförd enligt en kvalitativ ansats, där fyra privata fastighetsbolag intervjuades, två större och två mindre. Fastighetsbolagen delades in i respektive grupp efter storleken efter deras fastighetsbestånd. De olika fastighetsbolagen är verksamma i stora delar av södra Sverige.

  Studien resulterade i att vi kom fram till fyra slutsatser dragna utifrån de fyra intervjuade fastighetsbolagen, angående vad som kan påverka reala optioners tillämpning vid investeringsbeslut. Tre av fastighetsbolagen ansåg att riskerna som kommersiella fastigheter har, samt de yttre faktorer som påverkar marknadsförhållandena spelar in på deras tillämpning av alternativa lösningar på sina investeringar. Alla fyra fastighetsbolagen ansåg att ny information som tillkommer och erfarenheten som beslutsfattaren besitter påverkar tillämpningen av reala optioner. Således är fastighetsbolagens förmåga att veta om vilka alternativa lösningar som kan tillämpas och när viktiga. 

3456789 251 - 300 av 6678
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf