hh.sePublications
Change search
Refine search result
47484950515253 2451 - 2500 of 2757
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2451.
  Svensson, Miriam
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Larsson, Ingrid
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). RandD Spenshult, Halmstad, Sweden.
  Aili, Katarina
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). RandD Spenshult, Halmstad, Sweden & Karolinska Institutet, Unit of occupational medicine, Institute of Environmental Medicine, Stockholm, Sweden.
  Women’s experience of the journey to chronic widespread pain – a qualitative study2019In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 78, no Suppl 2, p. 657-657, article id A657Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Chronic widespread pain (CWP) is a major burden to both the person and the community. Non-tumor chronic pain is one of the most common causes for long-term sickness absence in Sweden. The prevalence of CWP in the general population is approximately 10%, and the condition is almost twice as prevalent in women, than in men. Increased understanding of how women with CWP describe triggering factors of pain and pain progress would be of importance when preventing poor pain prognosis, and when customizing the treatment strategy in a setting with person-centered care.

  Objectives: To explore experiences of factors influencing the progress and severity of pain among women who have developed CWP within the last 21 years.

  Methods: This is a descriptive study, using a qualitative content analysis with an abductive approach 1 . Nineteen women reporting CWP in a survey 2016, between 45-67 (median 57) years of age, who had not reported CWP in a survey 1995, participated in the study. Data were collected through individual interviews with open-ended questions: “Can you describe how your CWP has developed the last 20 years?”, “How did your CWP change over time?” and “Have you experienced any important events that have influenced the development of your CWP?” Data were analyzed through a manifest qualitative content analysis and six categories emerged.

  Results: The women described their journey to CWP in terms of triggering, aggravating and consolidating factors. Six different categories emerged; physical strain, emotional strain, social strain, work-related strain, biological strain and environmental strain. Physical strain included strenuous physical activities in leisure time, having muscle tension, inactivity or sleeping problems. Emotional strain included being depressed, worried and stressed, as well as neglecting the pain. Social strain included to prioritize other people before oneself and to meet distrust from the social surroundings. Work-related strain included heavy, monotonous and stressful work but also sedentary work. Biological strain referred to heredity, age and infections. Environmental strain meant that the climate or weather aggravated the pain.

  Conclusion: The women in the study described how their journey to CWP was influenced by both external and internal strains. The six categories representing different types of strains were recurrent in a context describing triggering, aggravating and consolidating factors. This highlights the complexity of individual pain progress and argues for the importance of person-centred care approaches and rehabilitation programs. The fact that women with CWP feel mistrust from healthcare professionals indicates that the current care approach needs to be changed.

 • 2452.
  Svensson, Ove
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Alternativa miljöer för lärande: Rapport från utvecklingspartnerskapet SALT2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten konstateras att det formella utbildningssystemet ställs inför utmaningar som det har svårt att hantera på egen hand. Det gäller inte minst förverkligandet av det livslånga lärandet. Utöver den beskrivning som görs av det formella utbildningssystemet sammanfattas i rapporten erfarenheterna från Utvecklingspartnerskapet SALT som pågick under 2005-2007. I rapporten argumenteras för ett integrativt perspektiv på lärande där det formella utbildningsväsendet samverkar med alternativa miljöer för icke-formellt lärande. Av rapporten framkommer att dessa alternativa lärandemiljöer når många av de grupper som det formella utbildningsväsendet har svårt att nå. De verkar också ha utvecklat metoder för att bedriva undervisning som passar dessa grupper. De miljöer som beskrivs är ABF-skolan, Sherpa-vägledaren inom Xist/Kvinnoforum samt Accessprogrammet som utvecklats av Urkraft. De beskrivna miljöerna utgör dock bara exempel på icke-formella lärande miljöer som skulle kunna bidra till att förverkliga målsättningen om det livslånga och det livsvida lärandet.

  De studerade miljöerna visade sig framgångsrika när det gällde att förebygga problem, och att förbereda deltagarna inför arbetslivet. De innebar för många en andra chans efter  misslyckade studier, och de medgav genom inriktning på bildning och personlig utveckling en återhämtning för dem som känner sig pressade av omgivningens krav. Ett integrativt perspektiv på lärande skulle öppna för nya flexibla övergångar mellan det formella  utbildningsväsendet och andra alternativa och icke-formella lärandemiljöer. Det skulle resultera i ett differentierat utbildningssystem som skulle kunna erbjuda både kunskapsförmedling och omsorg om de studerande.

  I rapporten redovisas två metoder för att integrera icke-formella lärandemiljöer i det formella utbildningsväsendet. Det skulle kunna ske endera genom samverkan, som i fallet med ABF-skolan och Vuxenutbildningen med Centrum för vägledning och validering (CV) i Skellefteå, eller genom OCN-Sweden som erbjuder både kvalitetssäkring och en form av erkännande av utbildningen i Accessprogrammet. Det senare en nyetablerad verksamhet som sprids likt en folkrörelse över landet.

  Det saknas dock inte exempel i rapporten på hur det formella utbildningsväsendet försöker att fullgöra sitt uppdrag genom att utveckla nya metoder. Inom det individuella programmet KLIV i Skellefteå kommun tog man arbetslivet till hjälp och utvecklade individualiserade studievägar som även om de innebar en utestängning från gemenskapen under gymnasietiden erbjuder en framtida integration på arbetsmarknaden. Inom Högskolan i Halmstad utvecklas ett program som använder sig av arbetslivet och dess efterfrågan av tjänster när man genomför olika projekt och utvärderingar. Erfarenheterna av detta program visar att studenter som kommer från hem utan tidigare erfarenhet av högre studier kan finna sig tillrätta och lyckas. Att uppleva sig tillhöra arbetarklassen eller att ha erfarenhet av invandring kan inom samhälls- och beteendevetenskap bidra till en djupare förståelse av olika sociala fenomen. Avsaknaden av studietraditioner på universitets- och högskolenivå innebär dock samtidigt ett kontinuerligt behov av vägledning inom en rad områden. Något som uppmärksammades av det Open Space som genomfördes inom SALT. Studenterna behöver vägledning i en rad situationer där de tvingas fatta beslut som upplevs som avgörande för framtiden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2453.
  Svensson, Ove
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Gambling: Electronic friends or a threat to one's health and personal development?2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 2, p. 7207-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gambling has become quite common in Sweden. The Swedish National Institute of Public Health (2010) has reported that about 70% of the Swedish population has gambled at least once during the last 12 months. Half of the population had gambled with money by 18 years of age and about 11% had gambled for the first time when they were 12-years-old or younger. In the report from the Swedish National Institute of Public Health, gambling problems are related to health problems and risky alcohol consumption. The highest problem rate is found among men aged 18 to 24; almost 1 in 10 had some gambling problems. The share of problem gamblers is found to be twice as high among the under-age gamblers as it is among the population as a whole. Young people gamble less but develop gambling problems to a larger extent than adult gamblers. In this article young people's gambling and their gambling careers are analysed as a natural part of their internalisation of other adult habits.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2454.
  Svensson, Ove
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Wellfare and Well-being (V&V).
  Grannsamverkan i flerfamiljshus - effektiv och uthållig metod: Rapport från en utvärdering som genomförts som följeforskning2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grannsamverkan i flerfamiljshus har i Halland visat sig vara både effektiv och uthållig

  Utvärderingens syfte var att undersöka grannsamverkan i flerfamiljshus i två bostadsområden i Halland. Bostadsområdet Sörse är beläget i Varberg och Andersberg i Halmstad. Grannsamverkan i flerfamiljshus började år 2007 i Varberg och är nu inne på sitt sjätte år och i Halmstad på sitt femte år. Rapporten redovisar en stadig minskning av brottsligheten i dessa områden efter att grannsamverkan etablerades. Med hjälp av polisens brottsstatistik (RAR) över anmälningar i Sörse respektive Andersberg har forskargruppen sökt svar på i vilken omfattning grannsamverkan bidragit till att brottsligheten i form av brott mot person, stöld och tillgreppsbrott samt skadegörelse minskat.

  Grannsamverkan började med en rivstart på Sörse i Varberg år 2007 och anmälningarna av brott sköt i höjden, en följd av ökad vaksamhet och ökad benägenhet att göra anmälningar i samband med grannsamverkans etablering. Därefter sänktes förekomsten av inbrott och tillgrepp samt av skadegörelsen rejält i området. Brott mot person var mera stabilt över tid men det kan dock noteras en minskning även här. Jämfört med år 2006 innan grannsamverkan etablerades i Sörse och år 2010 har brottsligheten minskat med 37 procent. Brottsligheten på Andersberg i Halmstad har efter etableringen av grannsamverkan under hösten 2008 och början av år 2009 minskat med sammantaget 23 procent år 2010. I båda bostadsområdena noteras en stadig minskning av brottsligheten efter att grannsamverkan etablerats. Minskningen är tydligast när det gäller tillgrepp och skadegörelse. Den är också betydligt större på Sörse och Andersberg jämfört med Varbergs kommun och Halmstads kommun eller Hallands län.

  Forskningsmaterialet utgjordes utöver polisens statistik över anmälningar, även av en enkät som besvarats av 503 personer samt av 48 intervjuer med nyckelpersoner och de boende på såväl Sörse som Andersberg. Grannsamverkan har visat sig vara både framgångsrik och uthållig såväl på Sörse som på Andersberg. En anledning är att den har fått växa fram organiskt i båda stadsdelarna utifrån sina skilda lokala förutsättningar. En utveckling som lett till en balans mellan social och situationell brottsprevention.

  De organisatoriska lösningarna har visat sig vara uthålliga, på Sörse genom att de tar vara på de boendes engagemang, och på Andersberg genom att grannsamverkan har integrerats i bostadsbolagets verksamhet. Annat som bidragit till uthållighet är utbudet av betydelsefulla roller som grannsamverkare kan ikläda sig. De bidrar till erkännande och uppskattning av grannarna, både när det gäller att organisera sociala aktiviteter för gemenskap, gå rundor i grannskapet, samtala med grannar och föra protokoll över åtgärder för att förhindra brott och brand. De gav grannsamverkare ett erkännande och en känslomässig belöning som motiverar ett fortsatt engagemang.

  Till framgångsfaktorerna hör att man som hyresgäst ges möjlighet till delaktighet i bostadsområdets utveckling. Till dessa hör även ett tydligt rättighetsperspektiv som betonar de boendes rätt till en god boendemiljö fri från brott och skadegörelse i samverkan med polis, försäkringsbolag och bostadsbolag. För att framgångsrikt kunna hävda sina rättigheter har vi identifierat några centrala egenskaper hos aktörerna inom grannsamverkan:

  • Tilltro till den egna och grannarnas förmåga att värna sitt område mot brott och skadegörelse och att kunna främja gemenskap och trygghet
  • Förmåga att mobilisera människor och omgivningens resurser inom grannskapet
  • Förmåga att bygga hållbara alternativ som inte blir sårbara t ex beroende på ökande kostnader eller beroende på att grannsamverkan enbart vilar på ett fåtal eldsjälar
  Download full text (pdf)
  Grannsamverkanslut
 • 2455.
  Svensson, Ove
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Ungdomars spel om pengar: spelmarknaden, situationen och karriären2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Spel om pengar har blivit ett utbrett fenomen i Sverige under 1990-talet, med spelbutiker, spelhörnor i varuhusen, spelmaskiner och spel med kort och på roulette på pubar, pizzerior och restauranger, samt spel på Bingo-Lotto hemma i vardagsrummet. Förutom den ökade tillgången till legala spelformer blir det allt vanligare med spel i miljöer och sammanhang där det inte förekom spel tidigare. Konsekvenserna av detta har ännu inte blivit beskrivna och analyserade av spelforskningen. Det är emellertid sannolikt att ungdomar i ökad omfattning involveras i spel redan under de tidiga tonåren. Det huvudsakliga syftet med denna avhandling är att uppmärksamma och diskutera de sociala konsekvenserna av ungdomars ökade tillgång till spel i samhället, och bidra till en ökad förståelse av spelandet bland ungdomar.

  En kritisk genomgång av forskningslitteraturen kring spel är en viktig del av avhandlingen. Den försöker att organisera begrepp, teorier och forskningsresultat utifrån olika perspektiv och konstruera en handlingsteoretisk tankeram för att förstå ungdomars spelande.

  Avhandlingen baseras även på empiriska data som samlades in genom nationell undersökning av svenska folkets spelande. Den första fasen av undersökningen utgjordes av en telefonintervju med slumpmässigt urval av befolkningen i ålder 15 till 74 år. Den andra fasen utgjordes av face-to-face intervjuer med samtliga respondenter som hade spelproblem och en matchad kontrollgrupp, sammanlagt 324 individer varav 96 ungdomar. Spelproblem mättes vid den första fasen av undersökningen och sedan efter två år vid den andra fasen med SOGS-R.

  Avhandlingen uppmärksammar att spelandet blivit en institutionaliserad del av ekonomin och att många intressenter, inklusive staten, idrottsvärlden och föreningslivet blivit beroende av spelintäkter. Begränsningar och åldersrestriktioner sätter gränser för de ungas spelande, men de förhindrar inte spel, och allmänhetens inställning till spel kan närmast beskrivas som ambivalent eller positiv till spel.

  Ungdomar verkar se introduktionen i spel som en naturlig del av vuxenblivandet och tillägnelsen av vuxna vanor. De flesta ungdomar spelar oavsett ålder, kön eller socioekonomiska förhållanden för nöjes skull. Men omkring fem till tio procent utvecklar ett mer problematiskt spelande med negativa konsekvenser. En tankeram utvecklas i avhandlingen som relaterar de ungas spelande till, 1) personlig bakgrund och levnadsförhållande, 2) spelsituationen och upplevelsen av rummet, tiden och pengar, 3) konsekvenserna av spelandet i form av upplevelser av flow och begäret att upprepa spelhandlingarna, och 4) intentioner med spelandet.

  Trots lägre involvering i spel är spelproblem tre gånger så vanliga bland ungdomar i åldern 15 till 17 år än bland övriga deltagare i undersökningen. Det framgår dock av avhandlingen att spelproblemen för de flesta ungdomar är av övergående natur, åtminstone när det gäller mindre omfattande spelproblem.

 • 2456.
  Svensson, Ove
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Wellfare and Well-being (V&V).
  Ungdomars spelkarriärer: från speldebut till konstruktion av självidentitet och livsstil utan spel2010In: Spelberoendes riksförbund 10 år: en jublieumsskrift / [ed] Per Binde och Jakob Jonsson, Östersund: Statens folkhälsoinstitut , 2010, p. 135-156Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2457.
  Svensson, Ove
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Utvärdering av försöksverksamhet med brukarinflytandesamordnare inom psykiatrin i Halland2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Utvärderingens uppmärksamhet riktas i första hand mot BISAM och den funktion för inflytande och sam- ordning för brukare och anhöriga som prövats inom psykiatrin i Halland under projekttiden. Förutom två tjänster som BISAM på halvtid har en tillfällig projektorganisation byggts upp på länsnivå, med utveck- lingsledarna inom psykiatrin som närmast ansvariga, och med stöd av anställda ”coacher” eller mentorer.Syftet med utvärderingen har varit att samla in erfarenheter av försöksverksamheten med BISAM och deras uppdrag, samt att värdera detta utifrån psykiatrins övergripande ambitioner och målsättningar om ökat brukarinflytande och samordning. En central frågeställning har varit i vilken grad projektet lyckats infria de mål och de ambitioner om ökat inflytande och bättre samordning som formulerades i ansökan och andra dokument? Det har handlat om att försöka belysa vad BISAM betytt för brukar- och anhörig- organisationerna, och för länets kommuner samt psykiatriverksamheten i länet. Hur ser vidare berörda parter på en eventuell permanentning av verksamheten? Vilka frågor aktualiseras om försöksverksamheten beslutas övergå till ordinarie verksamhet? Insamlingen av data har skett genom intervjuer med informanter på olika befattningar inom psykiatrin och av företrädare för brukar- och anhörigorganisationer, samt med informanter på Region Halland och länets kommuner. Även utredningar, skrivelser, en nationell utvärd- ering av BISAM, samt ett urval av tidigare forskning och annan dokumentation har legat tillgrund för utvärderingen.I utvärderingen betonas att det finns skäl att uppmärksamma anställning av brukare inom psykiatrin ur ett demokratiperspektiv. Detta har ett värde i sig självt som ett inslag i demokratiseringen av psykiatrin. Jämte detta övergripande motiv finns mer avgränsat rationella motiv, som hänger samman med strävanden efter att effektivisera psykiatrin. Det finns informanter som påpekar att man inte får låta sig förledas av den roll som föregångslän som Halland har när det gäller brukarinflytande. Inför besluten om en etablering av BISAM i länet bör, påpekar man, nyttan med verksamheten vägas mot kostnaderna.Det är uppenbart att försöksverksamheten med BISAM tagits väl emot inom alla nivåer av psykiatrin och att den accepterats av brukar- och anhörigorganisationer. I stort sett samtliga informanter har under ut- värderingen på en direkt fråga uttalat sig för en fortsättning av verksamheten med BISAM. Den positiva inställningen beror inte bara av försöksverksamheten med BISAM. Den har också sin grund i att många inom psykiatrin sedan tidigare har gjort positiva erfarenheter av försök med brukarinflytande. Det saknas dock inte kritik. Det har ifrågasatts om brukarinflytandesamordning skall ha fokus på grupper som redan är organiserade. Detta skulle ytterligare stärka deras ställning och bidra till att förstärka skillnaderna jäm- fört med de grupper som inte är organiserade.Med ökat brukarinflytande inom psykiatrin möts två olika sätt att se på kunskap. Brukarnas betoning av personliga erfarenheter och deras uppfattning att brukare alltid skall ses som experter på sina egna förhåll- anden, konfronteras med en professionell psykiatri där evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet sätts i första rummet. I utvärderingen betonas att alla inblandade måste respektera dessa skillnader och lära sig handskas med dem.Försöksverksamheten med BISAM kan trots invändningarna sägas ha fått ett visst, om än begränsat genomslag. Föreställningarna om vad BISAM kan innebära är dock många. Det finns nära nog lika många uppfattningar om vad BISAM borde ägna sig åt som det finns informanter i utvärderingen. Istället för att utgå från en bestämd modell har försöksverksamheten fått söka sig fram till en modell som beskrivs av BISAM i en särskild arbetsbeskrivning. BISAM kan således sägas ha formats i en dialog som pågått under hela försöksverksamheten.När försöksverksamheter övergår till ordinarie verksamheter tvingas man ta ställning till en rad frågor. Det gäller hur de skall organiseras och bemannas, var de skall inplaceras i organisationerna, samt vilka krav som skall ställas på de personer som skall inneha tjänsterna. Det innefattar även beslut om verksamheter- nas omfattning och hur denna skall finansieras. Med tanke på att kommunerna ansvarar för tillgången till4bra bostäder, eventuellt boende med stöd, och till sysselsättning, övergångsarbeten och arbetsträning samt annan service, borde kommunernas socialtjänst involveras på ett mer direkt sätt inför etableringen av verksamheten med BISAM än under försöksverksamheten. Särskilt viktigt verkar det vara att analysera BISAM:s relation till de personliga ombuden i kommunerna. Deras förhållandevis självständiga ställning framhålls av några informanter som ett föredöme.I utvärderingsrapporten beskrivs sex modeller för organisering av BISAM. Det första alternativet som har en stark bindning till psykiatrin påminner mycket om hur försöksverksamheten med BISAM varit organi- serad, med närhet till den administrativa och politiska ledningen av psykiatrin. I det andra alternativet har BISAM sin förankring av verksamheten hos länsbrukarrådet, vilket ger BISAM en självständig ställning, både gentemot psykiatrin och brukar- och anhörigorganisationerna. Det är också i länsbrukarrådet som de frågor skulle väckas som BISAM skulle ägna sig åt. I det tredje alternativet skulle en paraplyorganisation med flera organisationer ges i uppdrag av psykiatriförvaltningen att svara för verksamheten med BISAM i en del av länet, eller inom en kommun.Ett fjärde alternativ innehåller en mer decentraliserad lösning. Det utgår från att den viktigaste påverkan för brukare och anhöriga sker i mötet med vården. Det är således i detta möte som BISAM skall ha sin förankring. Genom en uppdelning av ansvaret mellan individuell nivå och verksamhetsnivå kan verksam- heterna med personliga ombud och BISAM komma att förstärka varandra. Ett femte alternativ skulle innebära att BISAM även samlokaliserades med de personliga ombuden i kommunerna. BISAM förväntas få en lika självständig roll som de personliga ombuden. Det sista alternativet innebär kanske den starkaste brukarstyrningen. En eller flera organisationer ges med det alternativet i uppdrag av psykiatriförvaltningen att själva svara för verksamheten med BISAM i en del av länet, eller inom en kommun. Tyngdpunkten i samordningen skulle därmed komma att ligga på lokal nivå.Försöksverksamheten i Halland var unik genom att erfarenhet av psykiatrin som brukare eller anhörig sågs som en merit och kvalificerande för tjänsterna som BISAM. Kraven på egen erfarenhet som brukare har tagits väl emot inom psykiatrin och inom brukar- och anhörigorganisationerna. Det som många framhåller som positivt är att erfarenhet som brukare tillför ett ytterligare perspektiv inom psykiatrin. Det saknas dock inte invändningar. Brukar- och anhörigorganisationerna ifrågasätter om BISAM med brukarerfaren- het och medlemskap i en brukarorganisation skulle vara föreningsneutrala. Det finns också informanter som befarar att personlig erfarenhet som brukare skulle bidra till att verksamheten med BISAM skulle bli extra sårbar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2458.
  Svensson, Ove
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hallberg, Lillemor
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hunting for health, well-being, and quality of life2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 2, article id 7137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Health, well-being, quality of life, and lifestyle are central concepts within health science, although generally accepted definitions are still lacking. Lifestyle can either be seen as an independent variable and the cause of unhealthy behaviour or as a dependent variable, which is affected by conditions in the society. In the first case, the attention is directed on each individual case: maintaining or improving health requires changes in lifestyle and living habits. In this perspective, diet and physical activity are important features for health promotion. In the second case the attention is rather directed on structural conditions in society, for example the food industry, the lunches for children at school, and the "fast food" industry should be influenced to protect human health. The structural perspective has, so far, received restricted impact when it concerns prevention and promotion of health. Processes of individualisation in the society have to an increasing extent viewed health as an affair for the individual. The benefits of physical activity, healthy food and beverage, social support, and joy are documented scientifically. In general, the trend towards increasing responsibility for one's lifestyle and health is positive, but might reinforce the inequality in health. With an even harder climate in society there might be a risk that individual health projects undermine the solidarity and the will to accept costs for medical treatment and care for people who risk their health through an unhealthy and risk-taking lifestyle. However, we argue that peoples' well-being and quality of life presupposes a society that stands up for all people.

 • 2459.
  Svensson, Ove
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Wellfare and Well-being (V&V).
  Hallberg, Lillemor R-M
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Jakten på hälsa, välbefinnande och livskvalitet2010In: Hälsa och livsstil: forskning och praktiska tillämpningar / [ed] Lillemor R-M Hallberg, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 35-52Chapter in book (Other academic)
 • 2460.
  Svensson, Ove
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 193-203Article in journal (Refereed)
 • 2461.
  Svensson, Patricia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  When girls read: A study about women and lifestyle media in the Nordic region2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study sought for the importance and influence of visual text in Lifestyle magazines. The aim was to see the importance of visual text for middle-aged women as well as for the magazines. It also aimed to understand how the reading of these magazines can affect women´s daily life. In the search for these six lifestyle magazines; three Swedish, two Finnish and one Danish, were analysed. There were further six interviews conducted were the Swedish magazines also were shown. What is found is the similarities the magazines pose even though being from different countries. There are some patterns in the visuality that consists. What seemed to be most differently between the magazines was the depiction of women. In the Swedish magazines all women were smiling but for men it seemed optional. The Danish magazine followed this pattern to some extent while the Finnish magazines had full segments of women without even a trace of smile. The six women interviewed all had their reasons for reading lifestyle magazines. Mostly it was to pass time when needed. Although, when reading for fun there had to be some sort of interest in the text or subject to be read. Most important though was that there had to exist recognizability. The women wanted to relate and recognize themselves in the text. This way a meaning was ascribed to the reading. Furthermore, most of them did not reflect on how women were depicted. Still though, when asked all women could give an opinion on how the women in the magazines looked. What was interesting then was that they gave the same description only with different words.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2462.
  Svensson, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). Department of Public Policy, Central European University, Budapest, Hungary.
  Cross-Border Regions in Policy Networks: The EGTC as a Tool of Interest Representation2014In: Functional and More?: New Potential for the European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC / [ed] Alice Engl and Carolin Zwilling, Bolzano: EURAC , 2014, p. 83-98Chapter in book (Other academic)
 • 2463.
  Svensson, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). Central European University, Budapest, Hungary.
  Forget the policy gap: why local governments really decide to take part in cross-border cooperation initiatives in Europe2013In: Eurasian geography and economics, ISSN 1538-7216, E-ISSN 1938-2863, Vol. 54, no 4, p. 409-422Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article investigates the motivations of European local governments to join formalized cooperation initiatives between sub-national authorities, referred to as Euroregions. Micro-level comparative empirical data are brought forward to argue against the European Union portrayal of Euroregions as primarily responding to local or regional policy problems that cannot be dealt with within the national contexts, expressed as filling the gaps. Instead, the paper contends that local government engagement mainly derives from normative beliefs, and when instrumental expectations appear, they are grant-driven rather than policy-driven. The empirical data consist of material generated by 136 interviews with mayors of local governments in six Euroregions, located at three national borders (Sweden/Norway, Hungary/Slovakia and Austria/Germany). Qualitative data from these interviews are used to investigate assumptions, beliefs, and practices underpinning Euroregional membership. © 2013 Taylor & Francis.

 • 2464.
  Svensson, Åsa
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Huskaj, Valmire
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Upplevelse av identiteten: I relation till kulturell tillhörighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2465.
  Svensson, Åsa
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Larsson, Amelie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Barns delaktighet i vården: En enkätstudie av barn och föräldrars uppfattning om barns delaktighet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children's perception of participation in health care is rarely based on the children’s experiences. A prerequisite for a child-centered perspective in health care is that children themselves participate in evaluations. Studies show that it is important to take part of opinions regarding participation in health care due to the fact that children and parents' perceptions not always are consistent. The aim of this study was to investigate how the child and their parent perceive the child's participation in health care. Two questionnaires, one intended for children and one for the parents were used in the study. The study was conducted using a quantitative method with descriptive design. The survey was carried out in pediatric wards and child clinics at a midsize hospital in western Sweden. 19 children in the age of 10-17 years and 18 accompanying parents participated in the study. Children’s and parents' responses indicate favorable conditions for participation. A majority of the children stated an experience of involvement. However, trends indicate that there is some difference between children's experience of participation, related to the age of the child. Some discrepancies can be discerned between the children’s and the parents' responses. Relying solely on the parents' admission of the child's perception is therefore not sufficient. Further research of children's participation in activities directed to children is desirable.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2466.
  Svenungsson, Johanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Den viktiga vikten: Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The female body ideal has changed in Western culture, where an athletic, toned but still narrow ideal is advocated (Homan, 2010). At the same time, the growth of crossfit has increased over the past decade (Dawson, 2017). Crossfit is seen as masculine sport, were women are encouraged to challenge the female ideals and push their bodies (Knapp, 2015a). An imbalance between one´s individual body ideal and view of one's own body can lead to a poorer body perception, which can generate in unhealthy eating behaviors, excessive exercise, exercise dependence and negative thoughts and feelings towards one's own body (Grogan, 2006). Furthermore, the choice of competing in a sport can be a risk factor for body dissatisfaction (Washington & Economides, 2017). The purpose of the current study is to study competitively active female crossfit athletes their thoughts and feelings about the body ideal and body image. Eight female crossfit athletes from three boxes around Sweden aged 20-54 (M = 30) participated. Participants were interviewed individually for 45-60 minutes. The study was of a qualitative nature and was analyzed based on guidelines by Lundman and Hällgren-Granheim's (2012) qualitative content analysis. The results showed that women mainly experienced positive thoughts and feelings about their own body, which is a sign of body satisfaction. Furthermore, all women felt that they focused less on their own appearance and experienced greater acceptance to their own body after starting with crossfit, which is in line with previous studies (Knapp, 2015b; Padmore & Puff Olge, 2018). The current study can contribute with an understanding of how crossfit can shape women's experiences, thoughts and feelings both positively and negatively in relation to body ideal, body perception and exercise which may be of interest to e.g. box owners, coaches and trainers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2467.
  Svorén, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Wennerholm, Sofie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Flyktingars upplevelser av hälso- och sjukvården: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To escape from their countries of origin because of war and persecution affects refugees’ mental health. Many refugees have been through traumatic events that they may have a need to share with the health care. The health care may face war-affected refugees which can be problematic because they speak a different language and come from a different culture. Therefore, the aim was to highlight the refugees experience of the health care. In this literature review, results of 11 scientific articles were analyzed using content analysis. The three main themes that emerged in the analysis were Language barriers, Cultural differences and Varying trust in health care. The nurse can daily meet refugees in the health care organization, both in primary care and in hospital. It is therefore important that the nurse has knowledge of refugees’ experiences of health care in order to conduct a good transcultural nursing. It is thus important with good communication between health care personnel and refugees, which is hampered by language difficulties and cultural differences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2468.
  Sylwander, Charlotte
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  The impact of chronic widespread pain on health status and long-term health predictors: a general population cohort study2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research states that chronic widespread pain (CWP) has a negative impact on health status and daily life activities. Risk factors for developing CWP are, e.g. female sex, other chronic diseases, smoking, inactivity, sleeping problems and obesity. The average prevalence of CWP is 9.6-15% in the general population. The results vary regarding sex differences in prevalence, pain experience, impact on daily life, work, and health status. Therefore, the overall aim was to investigate CWP’s impact on health status and long-term lifestyle predictors for better health when having CWP.

  Method: The study is a general population cohort study including 975 participants (442 men, 533 women) at the age of 35-54 years with a 12- and 21-year follow-up. CWP was defined according to the American College of Rheumatology’s (ACR) definition stating pain must be present for at least three months, below and above the waist, on both sides of the body, and the axial skeleton to be classified as widespread. Using a pain mannequin and additional questions the individuals were sorted in three different pain groups: no chronic pain (NCP), chronic regional pain (CRP), and CWP. The questionnaire included questions about lifestyles factors (personal support, friendship circuit, smoking, alcohol intake, physical activity and sleeping habits) and SF-36 measuring health status. Differences in health status were analysed by independent samples t-test and health predictors by logistic regression analysis. The results were further analysed using Tengland’s two-dimensional health theory and the relational gender theory.

  Results: The prevalence of CWP was higher among women during all time points, but health status was statistically significant reduced for both women and men with CWP (p <0.001) showing no sex differences of clinical relevance. At the 12-year follow-up, 58% of the women and 53% of the men had persistent CWP (p <0.001). At the 21-year follow-up, 59% of the women and 29% of the men had persistent CWP (p <0.001). Health predictors for better health when having persistent CWP were male sex (OR 3.03-6.76), having social support (OR 9.27), no sleeping problems (OR 3.48-4.76), being a former smoker (OR 4.38-7.83) and a weekly intake of alcohol (OR 4.94).

  Conclusion: More women reported persistent CWP in a 12- and 21-year perspective than men, but when having CWP the health status was equally as bad among women and men. Modifiable health factors such as having no sleeping problems was strongly associated with better mental health, and personal support could be of importance for a better vitality. The higher prevalence reported among women and male sex as a health predictor seems to be influenced by the psychosocial mechanisms of gender. However, health status did not show any association with the relational gender theory. The results suggests, even though men have less prevalence of CWP the condition should be regarded as having the same impact for women and men in health care. Further research should continue studying persistent CWP and possible confounders to establish the sex and gender differences in the long-term perspective.

 • 2469.
  Szönyi, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Bergh, Susanne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process. Utvärdering av 172 projekt med målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning som under perioden 1994–2011 fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Arvsfonden har Högskolan i Halmstad genomfört en utvärdering av 172 projekt med målgruppen barn, unga eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Projekten har under perioden 1994–2011 fått bidrag till verksamhet för ett, två eller tre år. Enligt Arvsfondens kriterier främjas verksamhet av ideell karaktär och ges i första hand till föreningar som driver projekt som syftar till nyskapande och utvecklande verksamhet. Brukarna ska involveras i projektet och medel ska inte lämnas till verksamheter som faller under offentliga huvudmäns ansvar, om inte särskilda skäl finns.

  Gemensamt för projekten har varit att man på olika sätt velat förändra och förbättra livssituationen för målgruppen. Majoriteten av projekten har varit treåriga, medan typ av och inriktning på aktiviteter och genomförande har skiljt sig åt mellan projekten. Projekten har drivits av nationella och lokala funktionshinderorganisationer, studieförbund och stiftelser, och har en stor innehållsmässig spännvidd. Information till och om personer med intellektuell funktionsnedsättning, utveckling av stöd- och utbildningsinsatser, fritidsaktiviteter och teknikstödsutveckling är exempel på projektens huvudsakliga inriktningar.

  Projekten har analyserats via dokumentstudier av samtliga 172 projekt, enkätsvar från 73 av projekten, 7 fallstudier samt intervjuer med Riksföreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) samt handläggare på Arvsfonden. Syftet med utvärderingen har varit att tillvarata de erfarenheter och kunskaper projekten gjort och att öka kunskaperna om vilka spår projekten lämnar och betingelserna för deras fortlevnad, vilka möjligheter och hinder de stött på och att analysera projektens betydelse och effekter för målgruppen. De viktigaste slutsatserna av utvärderingen kan beskrivas så här:

  • Arvsfondens projektmedel möjliggör utveckling av nya aktiviteter, nya verksamheter och framtagande av nytt informationsmaterial som delvis inte skulle ske utan denna finansiering.

  • En mindre andel av projekten kan bedömas som nyskapande i den bemärkelse att de genomfört något som inte prövats någon annanstans förut.

  • De flesta projekt har någon grad av brukarinflytande, men det är ovanligt att målgruppen har inflytande över hela projektprocessen. I huvudsak deltar målgruppen som mottagare av projektets insatser.

  • Ett fåtal projekt, särskilt bland de yngre projekten, kan anses ha verkliga ambitioner till empowerment. Det som utmärker dessa projekt är att brukare tydligt har involverats i alla projektets alla faser.

  • Majoriteten av projekt vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning oavsett begåvningsnivå. De som har en särskild inriktning fokuserar framför allt på personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

  • Några få projekt har ett tydligt genusperspektiv. Det är mycket sällsynt med projekt som riktar sig till personer med utländsk bakgrund.

  • Sett över tid har fler projekt under senare år karaktären av att kompensera för brister i samhällets lagstadgade stödinsatser. Gränsdragningen mellan det offentligas ansvar för verksamheter och utvecklingsarbete och föreningars ansvar är otydlig. Cirka en femtedel av alla projekts verksamheter kan betraktas som något som tydligt faller under samhällets lagstiftade ansvar.

  • I vilken utsträckning projektens verksamheter och aktiviteter lever vidare efter avslutat projekt är svårbedömt med tillgänglig information. Av de totalt 172 projekten kan fortlevnaden tillförlitligt3bedömas för mindre än hälften (73 stycken), dvs. de som besvarat enkäten och/eller ingår i de fördjupande fallbeskrivningarna. De flesta av dessa projekt har enligt projektägarna lämnat någon slags spår/effekter efter sig. Verksamheter och erfarenheter som gjorts i projekten lever vidare i någon form i nära hälften av fallen. Knappt var femte projekt var vid besvarandet inte avslutat och en lika stor andel lämnade icke tillförlitliga svar. Cirka vart sjätte projekt hade inte lämnat några spår.

  • Det finns en oklar gränsdragning mellan utveckling och forskning, vilket medför att en del forskningsverksamhet finansieras av Arvsfonden.

  • En kritisk punkt i projektprocessen är att den kunskap och lärdom som utvecklats i projekten har svårt att nå ut och spridas, eftersom det ofta saknas kanaler och resurser efter projekttidens slut.

  • Erfarenheter och lärdomar som projekten gjort har identifierats, för att i högre utsträckning framöver finansiera projekt som uppfyller kriterierna om nyskapande och brukarmedverkan samt utveckling av verksamhet som inte faller under det offentligas ansvar. Gemensamt för de framgångsrika projekten är att de bygger på god kunskap om det område de sökt pengar inom, de har tydliga och realistiska målsättningar, använder adekvata metoder, har kunniga projektledare och är inriktade på områden som har relevans för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Därutöver bidrar en seriös brukarinvolvering och en öppenhet för och reflekterande över misslyckanden, där man lär sig av erfarenheterna till framgångsrika projekt. När det gäller att nå ut med kunskap som utvunnits ur projekten är en framgångsfaktor att man är en etablerad organisation med upparbetade nätverk och kontaktvägar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2470.
  Sällfors, Christina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Fitting into the prevailing teenage culture: A grounded theory on female adolescents with chronic arthritis2009In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, E-ISSN 1748-2623, Vol. 4, no 2, p. 106-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to deepen the understanding of female adolescents' daily living with chronic arthritis. Tape-recorded open interviews were conducted once with six teenage girls (14-17 years), who also wrote diaries for a 12-month period. In addition, 12 interviews of female adolescents diagnosed with chronic arthritis selected from another sample in an earlier study by the authors were included in the data. The Grounded Theory (GT) method was used for analysing the diaries and the transcribed interviews. A core category, labelled Fitting into the prevailing teenage culture, and four related categories labelled (1) mastering a body in pain; (2) living one day at time; (3) using social support; and (4) fighting for health emerged. The categories formed a substantive theory illuminating living with chronic arthritis during adolescence. The theory explains and provides a deeper understanding of the main concern of these female adolescents and their strategies in managing their situation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2471.
  Särnblad, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svensson, Sandra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Orsaker till otillräcklig fysisk aktivitet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Insufficiently activity has become a major public health problem throughout the world. Many people are insufficiently active and the more sedentary individuals are, the higher risk that they will suffer from a disease. The aim of this study was to investigate the causes of an inadequate physical activity among people aged 40-75 years. The study was conducted as an integrative literature review that handles both qualitative and quantitative research. The results are based on twelve articles and presented under five themes: behavioral factors, competing demands, perceived barriers, situational aspects and personal factors. Attitudes towards physical activity are based on people's upbringing and past experiences. Many lack knowledge about the positive effects of physical activity and, when coupled with a lack of encouragement and support, there is a risk that people will be insufficiently active. One of the primary reasons for insufficient activity was lack of time which was otherwise devoted to family and work. People who have experienced health benefits and receive support have an easier time implementing a healthy change in their level of physical activity. This support can take the form of health talks which foster a sense of security for the person and increase the likelihood that a positive change is implemented. To motivate improved health, it is important that district nurses have a good background  knowledge as to the common reasons why people are insufficiently active. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2472.
  Särndahl, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hellström, Andreas
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Socialpsykologisk studie om samarbete: En studie om vilka sociala förhållningsätt som är betydande för samarbete i arbetslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our post-modern society is being continually more characterized by the working life, where corporate relations and the understanding of human momentum, limitations and knowledge is the basis of the quality of the corporation. In other words, it is of the greatest importance to keep in mind the attitudes, behaviour, stress levels and motivations that constitute a good working environment. We find it interesting to study what social psychological approaches and social processes could be of importance to good cooperation. The research has its starting point in a qualitative method focused on semi- structured interviews, where we have interviewed eight respondents working within the psychiatry. The research has strengthened our pre-understanding but also made clear the existence of other social processes and approaches that affect cooperation. How people look at each other in the social contexts which they are currently in, as well as people’s childhood conditions and psychological development having a large impact on how man will relate to other relations and consequently situations of collaboration, is of the utmost importance. Respect, communication, a sense of belonging, trust and social connections but also conformity and like-mindedness are all concepts that are of the greatest importance to good cooperation. However, it is also of significance to find a balance between these concepts whereas emphasizing one concept more than the others will not result in a well-functioning collaboration. The essay discusses and analyzes the empirical material we have achieved from a social psychological point of view where theorists like Scheff, Collins, von Wright, May and Gastil ́s concepts and theories are being applied. Scientific articles which we also apply and which have a significant impact in the study is Justice and Effective cooperation, Workplace Friendships and Organizational Outcomes, Adult attachment styles in the workplace and Workplace Communication Problems. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2473.
  Söder, Eric
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Jonsson, Anton
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Elevhälsoteamets arbete: En kvalitativ studie för att motverka psykisk ohälsa bland elever2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to increase understanding for the work that student health staff do in elementary school to face mental health issues among students. To investigate this we have used qualitative research by conducting 9 interviews.We conducted the interviews at 3 different schools in Halmstad municipality. We have used a hermeneutical methodological approach. In order to interpret the empirical data we used theories and concepts such as inclusion/ exclusion (Jan Inge Jönhill, 2012), social capital (Pierre Bourdieu, 2011) and stigma (Erving Goffman, 2011). Our study shows how the student health staff takes care of their assignments. Several of the informants mention that there is a good relationship between student health staff and students, which motivate staff and students to do a good job. A issue we saw based on empirical material was there is not enough space to perform preventive work. Also there were problems getting informations out.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2474.
  Söderberg, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Gunnarsson, Johanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Makt och vanmakt: En kvalitativ studie om f.d. kriminellas upplevelser av återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a society, the idea is that a person who performs criminal acts should receive a second chance of reintegrating into society after a penalty. Legally, the criminal becomes a regular citizen again after a penalty, but is the punishment really served? Nowadays background checks of the jobseekers have become increasingly common and are an aspect that is crucial in employment. Statistics from the police department show that the government left out 740,000 registry extracts during the first 11 months of 2017, which is 10,000 more than the corresponding period in 2016. In ten years, requests have tripled. The purpose of this paper is to gain a deeper understanding of how ex-criminals experience their reintegration into society through the labor market. The data has been collected through qualitative semistructured interviews with seven ex-criminals and has been interpreted on the basis of hermeneutical methodology. The analysis of the material has been done in support of the theories stämplingsteorin by Becker, hänsynsemotionssystem och sociala band of Scheff, as well as stigma of Goffman. The result of the analysis showed that when the ex-criminals take the big step to leave the crime, they are not given a chance to prove that they have changed. The visualization of their criminal background makes constraints and feelings of shame, both in working life and in the ability to build safe and strong social ties.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2475.
  Söderhäll, Jimmie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ohrberg, Rasmus
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Känslornas inspel vid återhämtning efter akut idrottsskada: en reflexiv tematisk analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase the knowledge of athletes' emotional conditions during their rehabilitation after an acute sports injury, also the importance of emotional response during the rehabilitation process. Furthermore, the purpose of the study was to increasing knowledge of athletes' motivation during the rehabilitation. The study proceeded through a reflexive thematic analysis. A semi-structured interview guide was constructed, where the first part was focusing on emotional responses during the rehabilitation, and the second on motivation for rehabilitation. Participants in the study were eight elite team playing men between the ages of 21 and 26 (M=23.75. SD=1.91) who suffered an acute sports injury where at least one month of rehabilitation was required. The results showed that the emotional state during rehabilitation changed based on the impact of factors like, acceptance of the injury, progress during the rehabilitation, and support from physiotherapists. Even the emotional responses mattered, as the athletes experienced disgust/reluctance and fear early in the rehabilitation. The results showed that athletes' motivation was guided by selfdetermination factors such as identification and evaluation. Even controlled motivation was found, based on the desire to socialize and help their teammates. As all athletes referred to negative emotional responses early in rehabilitation, it is important that research continues to highlight the problem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2476.
  Söderlund, Ellinor
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  In a football bubble: Cultural transition narratives of Swedish elite football players2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate cultural transition experience in elite football. More specifically, to explore three Swedish football players experience of their first transition abroad when relocating to play professional football in Europe. A narrative inquiry approach was used, with help of the cultural transition model (Ryba, Stambulova, & Ronkainen, 2016) a semi-structured interview guide was created. The cultural transition model was also used as a lens for analyzing the data. The participants were non-randomly sampled and recruited with help from the Swedish Football Federation. Four players responded positively and initiated the interview, three was fully conducted while one dropped out. The data were analyzed with holistic-content and categorical-content analysis to show three unique pathways but also common themes of their cultural transitions. The first result showed the uniqueness of the players pathways; preparing for the worst and saved by the football bubble, taking responsibility and a key role as a foreign player to gain respect in the team, and a big step for personal development: from homesickness to being hungry for more. Secondly, the result showed that the participant shared experience in the cultural transition process which are presented in 12 themes (e.g. Pre-transition phase: satisfaction in Swedish club before leaving, Acute cultural adaptation phase: adjustment in football as first priority in host culture, and Sociocultural adaptation: perceived ability and efficacy to adjust to new cultural settings). In conclusion, adaptation in football was prioritized during the first period of relocation, that means that they fully invested to show that they were good. However, after this first phase, having a meaningful life besides football became one of the most important things to feel satisfied. Although there are still questions unanswered regarding cultural transition in elite football, implications to Swedish Football Federation were given in further working with professional players who go abroad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2477.
  Söderlund, Ellinor
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Haaranen, Hampus
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Relationen mellan motivationsklimat och psykologiskt välbefinnande hos unga elitfotbollsspelare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om miljöfaktorerna: lagsammanhållning, tränarens beteende och upplevd utvecklingsmiljö hade indirekta effekter på fotbollsspelares psykologiska välbefinnande genom glädje till fotbollen. Urvalet och datainsamlingen skedde genom ett samarbete med en ungdomsakademi i en svensk elitfotbollförening. Studien var en kvantitativ tvärssnittstudie där sammanlagt 108 spelare i åldrarna 13-19 deltog. Efter datainsamlingen exkluderades mätinstrument för lagsammanhållning på grund av låga värden i Cronbach’s alpha. Resultatet visade att både tränarens beteende och utvecklingsmiljön hade en indirekt effekt på spelarnas psykologiska välbefinnande genom glädje till fotbollen. Resultatet visadeockså att glädje till idrotten var relaterat till psykologiskt välbefinnande hos de ungafotbollsspelarna. Studiens resultat påvisar att unga fotbollsspelare som upplever tränaren och utvecklingsmiljön som positiv också kommer att uppleva högre nivåer av glädje och bättre psykologiskt välbefinnande. Därför är det viktigt för föreningar att skapa en miljö där tränarens beteende upplevs positivt och en långsiktig planering och strategi för att främja unga idrottares psykologiskt välbefinnande under idrottsutvecklingen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2478.
  Söderstedt, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Walleby, Astrid
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Konsten att sälja ett budskap: En kvalitativ studie om Djurens Rätt och deras arbete med influencer marketing2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2479.
  Söderström, Elenor
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Bonde, Sandi
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Humor och demens: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With an aging population, the onset of dementia is increasing and all indicates a continued significant increase. Symptoms that occur in dementia affect the individual physically, psychologically and socially. There is no cure for dementia but there are medicines that relieve symptoms. Humor has proved useful in nursing care for nurses and patients. The purpose of the study was to highlight the importance of humor in dementia, from the perspective of individuals living with dementia, informal caregivers and formal caregivers. The method was a literature study where the result was based on twelve articles, of which nine qualitative and three quantitative. The result showed that humor in nursing in dementia can preserve the healthcare provider's unique human dignity. By strengthening communication and the relationship between dementia and caregivers, promoting positive feelings for both those with dementia and their caregivers, facilitates the adaptation to the new situation that dementia imply for those with dementia and their caregivers and highlighting the personal and individual. Nurses and other healthcare professionals can use humor in nursing patients with dementia. However, further research is needed in the area that can be used as a basis for education and use of humor in the care of people with dementia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2480.
  Sörensen, Joel
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson Quartieri, Oskar
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Upplevda utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter: En retrospektiv longitudinell studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate the experiences of challenges and coping strategies among former student-athletes who had studied at different RIG’s in Sweden. Seven participants, four women and three men, in the ages between 22–31 (M=25.1, SD=3.1) took part in the study. To investigate the purpose, a semi-structured interview guide was applied, based on the holistic athletic career model (Wylleman et al., 2013). Questions about sport, studies, private life and a combination of all three factors were central. The result showed that the biggest challenge during the first year was adapting to a new environment, the hardest challenge overall during the second year consisted of dealing with a higher athletic and academic level as well as time management and the most important challenge during the third year was dealing with even higher athletic levels and dealing with the future, what would happen after RIG. The factors that were mentioned the most were the difficulty to dedicate enough time to the sport, the studies and the private life, dealing with injuries, as well as making time for personal activities and recovery. The study also showed that the most important coping strategy consisted of social support from family, friends and coaches, in terms of instrumental and emotional support. Even personal resources, for example self-discipline, self-regulation, planning and stress management were important coping strategies. Based on the result of the present study, it is recommended that coaches, teachers and parents get a better understanding of the life as a RIG-student, in order to normalize the concept of dual careers in society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2481.
  Talaeizadeh, Mojgan
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Karlsson, Ann-Sofie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patienters följsamhet till ögonbottenscreening: en litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The prevalence of diabetes and its complications are increasing throughout the world. Diabetic retinopathy is the most commen serious complication and can exist with increasing severity whitout the patient noticing anything amiss. This necessitates the need for a regular screening according to a fixed plan. Research has shown that patients´compliance with the screening program is not always optimal, leading to a risk for serious complications including blindness. The purpose of this study was to demonstrate factors which may affect patient compliance to eye screening. The study was conducted as an integrative literature search. The analysis resulted in five themes. Patient knowledge regarding their condition and its treatment, and inadequate information about the screening program were seen as risk factors for a poor compliance. Information in the form of dialogue resulted in better informed patients with an improved compliance. Other factors affecting compliance was logistic difficulties, economic conditions, social circumstances and patients emotions. The results of this literature study can help ophthalmic nurses gain a better understanding of the problems with compliance in the setting of fundus screening programs, which also can be applied in the education of eye and diabetics nurses. Further research to illustrate the specifics of the situation in Sweden would be of use.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2482.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aphasia is an aquired language disability, most commonly caused by stroke. Since aphasia involves difficulties producing and/or understanding language, written as well as spoken, it entails a reduced ability and opportunity to author one’s own narrative. In the face of this reduced narrative agency (Baldwin, 2005), people who acquire aphasia need to renegotiate their identity. To do so they mirror their stories of self in social structures, including the contemporary communication landscape in which digital tools play an important part, but also norms and attitudes – strongly influenced by the media – towards people with language disabilities. Drawing on theories about the interplay between agency and social structures, this doctoral thesis aims to – by studying media representations of people with aphasia, stories of self authored by people with aphasia and literacy practices within a group of people with aphasia – examine narrative agency in people who live with aphasia in a society influenced by textual and digitally mediated communication.Three studies (A-C), presented in four articles, were conducted. Study A aimed at investigating narrative types in Swedish newspaper articles about living with aphasia. A majority of the newspapers contained stories in which the person with aphasia was talked aboutrather than talked to. In the few cases in which the person was given voice (or was assisted by a vicarious voice), the stories were mainly framed as successs stories. Study B then aimed at examining stories of self authored by nine individuals with aphasia who were interviewed and then observed in social media. They applied a variety of strategies to manage their stigma (Goffman, 1963)and to navigate identity dilemmas (Bamberg, 2011). In addition, the participants experienced a higher degree of narrative agency when communicating in social media than in other practices. The key to this enhanced narrative agency was the multimodality offered by the digital tools. Finally, study C aimed at describing literacy practices within a group of people with aphasia attending an aphasia course at a Swedish folk high school. Ethnographic data were collected during three weeks. The group’s narrative agency was strongly influenced by the use of digital screens to access multimodal literacy practices and by co-creation of literacy events between group members in which they used each other’s abilities. To discuss the overall findings from all three studies, Bourdieus thinking tools linguistic capital, linguistic markets and legitimate language (1991)were used. Although aphasia means partial language loss, some linguistic capitals may remain. When a linguistic market includes multiple modalities, a person with aphasia may chose ways of communication based on her remaining abilities. Thus, her narrative agency increases when her remaining linguistic capitals correspond to what is considered legitmate language within a certain linguistic market. That was the case when the participants in study B and C engaged in multimodal literacy practices. But when the stories of people with aphasia are told in Swedish newspapers, they are portrayed with a low degree of narrative agency. In addition, the newspaper stories are framed as success stories, meaning that when people with aphasia renegotiate their stories of self, they mirror their stories in grand narratives about happy endings. Further research is suggested about representations of people with aphasia in other media types (with a higher degree of multimodality), but also about how the linguistic capitals of people with aphasia interact with other forms of social capital such as gender and class.

  Download full text (pdf)
  Afasi och narrativt aktörskap - Taubner 2019
 • 2483.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  “At least I can walk” – online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia2017Conference paper (Refereed)
 • 2484.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Increased Agency through Screens and Co-Creation – Literacy Practices within a Group of People with Aphasia at a Swedish Folk High School2019In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 21, no 1, p. 197-206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to analyse characteristics of collective and authentic literacy practices within a group of people with aphasia attending an aphasia course at a Swedish folk high school. The group included 12 individuals with aphasia who were studied during a period of 3 weeks. Ethnographic data consists of video and audio recordings, photos and field notes. Two main characteristics of the literacy practices were identified: digital screens dominated and bridged the online/offline boundary, and shared knowledge enabled the participants to co-create literacy. The literacy practices were emancipatory, because they provided ways for the participants to un-mask their inherent competence, increasing their agency. When the use of digital technology transforms a (formerly non-literacy) practice into a multimodal literacy practice, and when an individual with aphasia becomes part of a literacy co-creation practice, the disability (understood as a relation between individual and environmental characteristics) caused by aphasia is reduced. © 2019 The Author(s). 

  Download full text (pdf)
  Taubner Increased Agency through Screens and Co-Creation
 • 2485.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Multimodality as a key to identity re-negotiation when living with post-stroke aphasia in a digitalised society2019Conference paper (Refereed)
 • 2486.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Online and offline re-negotiation of identity when living with post-stroke aphasia2017Conference paper (Refereed)
 • 2487.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Online and offline re-negotiation of self when living with post-stroke aphasia2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Aphasia, i.e. language disorder caused by brain injury (most commonly stroke), affects some 10.000 people in Sweden every year, 30% of whom are between 18 and 65. Much has been said about neurological or medical aspects of aphasia, but experiences of people affected are much less studied.

  When living with post-stroke aphasia, the stroke constitutes a boundary between separate phases of life, often evoking an identity crisis and a need of a re-negotiation of self. Considering that 90% of the Swedish working-age population are Internet users, this re-negotiation process will necessarily include online aspects. Nevertheless, research combining aphasia, identity and online communication is scarce. Thus, this study aimed to investigate how working-age Swedish Internet users with post-stroke aphasia re-negotiate their identity, offline and online.

  Method: Qualitative interviews were conducted with nine individuals (three men and six women) living with post-stroke aphasia (all diagnosed R470). At the time of the interviews, they were between 26 and 61 years old. In addition, a total of 1,581 online posts (e.g. photos, videos, text, emoticons) created by the same participants were analysed.

  Results: The analyses indicate that the participants, in their re-negotiation of self, frequently position themselves in relation to other disabilities, e.g. by stating “I am not stupid” or “At least, I can walk”. This positioning varied depending on which points in time (i.e. pre-stroke, acute phase, rehabilitation, post-stroke) were taken into account.

  Conclusion: Whereas some of the participants struggled to maintain a representation of themselves similar to their pre-stroke identity, some proudly embraced aphasia as a new aspect of their identity. Furthermore, they seemed to have better opportunities to control the renegotiation process in online settings than offline.

 • 2488.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Online communication as improved stigma management in post-stroke aphasia2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: As in most developed countries, a large majority of the Swedish population are Internet users. Within the working-age population, the percentage is >90. Hence a large extent of the literacy practices and identity construction of Swedish people take place online. The increasing importance of being able to read and write is a challenge for people living with an acquired language disorder, such as aphasia (affecting some 10.000 individuals in Sweden every year). Linguistic practices are important mediating tools for identity construction. Aphasia can therefore be understood not only as (partially) losing one’s language and literacy skills per se, but also as being deprived of one’s identity. However, this is rarely taken into account in aphasia rehabilitation, and research combining aphasia, identity and online communication practices is scarce.

  Aim: The aim of the current study is to examine how working-age Swedish Internet users with post-stroke aphasia construct their identity online.

  Methods: Interviews were conducted with nine Swedish individuals (aged 26-61, three men and six women) with post-stroke aphasia. In addition, a total of >2000 online posts (e.g. photos, videos, text, emoticons) made by the same participants were collected.

  Results: Analyses of the data, based on Goffman’s theory of stigma management, indicated that the participants made active choices whether to display or hide their aphasia online. Some of them proudly displayed their difficulties (e.g. by posting their medical record, or posting texts with errors) while others made efforts to hide them (e.g. by sharing texts written by others instead of writing themselves, or preferring emoticons or the like-button over commenting in writing), thus creating a difference between their offline and online identity. Offline, this kind of stigma management was less available to them.

  Conclusion: A possible conclusion is that the participants’ online literacy practices to a large extent aimed at controlling who knew what about them, i.e. to control their stigma by presenting different identities in different contexts. It appears as if the participants consider the Internet, with its wide range of communication tools (including pictures, like-buttons, emoticons), a better arena for stigma management than their offline practices.

 • 2489.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia2016Conference paper (Refereed)
 • 2490.
  Taubner, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Success Stories – Narrative Types in Swedish Journalistic Newspaper Articles about Living with AphasiaManuscript (preprint) (Other academic)
 • 2491.
  Taubner, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Wengelin, Åsa
  Department of Swedish, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Signs of aphasia: Online identity and stigma management in post-stroke aphasia2017In: Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, ISSN 1802-7962, E-ISSN 1802-7962, Vol. 11, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate online strategies for re-negotiating identity, in terms of stigma management, developed by working-age Swedish Internet users with post-stroke aphasia, i.e., acquired language impairment caused by brain injury. Interviews were conducted with nine individuals (aged 26-61, three men and six women) with post-stroke aphasia. In addition, a total of 1,581 screenshots of online posts (e.g., photos, videos, text, emoticons) created by the same participants were collected. Drawing on social semiotics (specifically the three dimensions of online communication mentioned by Kress (2003), i.e., composition, content and context) and Goffman’s theory of stigma (1963, specifically the concepts of stigma management and passing), qualitative thematic analysis was performed. Regarding composition, three themes emerged: Relying on others or technology, Beyond speaking and writing, and Controlling speed and timing. The participants rarely posted content about aphasia, but some of them used the Internet to raise awareness. Different online contexts had different meaning to the participants in terms of identity. Being open about the aphasia in one forum did not imply the same behaviour in another forum (e.g., dating sites). For the participants to pass (Goffman, 1963), should they want to, they needed to control all three dimensions. If the context or the composition revealed the stigma, controlling the content was not enough to pass. The multimodality of the Internet enabled the participants to manage their stigma in a variety of ways and to choose whether to be perceived as persons with aphasia or not. © 2017, Masaryk University. All rights reserved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2492.
  Taubner, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Wengelin, Åsa
  Department of Swedish, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Still the same? – Self-identity dilemmas when living with post-stroke aphasia in a digitalised society2020In: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041, Vol. 34, no 3, p. 300-318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Self-identity construction through “stories of self” is highly relevant for people with aphasia, not only because the onset entails a “biographical disruption” but also since their ability to keep their “stories of self” going is reduced. Three dilemmas (constancy/change, sameness/difference and agency/dependency) are known to be central to identity. In a digitalised society like Sweden, self-identity construction, including the navigation of these dilemmas, takes place both online and offline. Nevertheless, research combining aphasia, identity and online issues is scarce.

  Aim: This qualitative study aims, in terms identity dilemmas, to investigate self-identity construction in working-age persons living with post-stroke aphasia in a digitalised society (i.e. Sweden). Are the dilemmas relevant to the participants, and if so, how do they navigate them online and offline?

  Methods and Procedures: Nine individuals (three men and six women, aged 24–54 at onset) with mild or moderate post-stroke aphasia participated. The data comprises nine individual audio-recorded interviews and 1,581 screenshots from online observations. Qualitative analyses were performed (vertically and horizontally), combining inductive and deductive approaches.

  Outcomes and Results: All three dilemmas are relevant to the participants. They construct their self-identity as both the same as they were pre-stroke and changed. They are both the same and different in relation to other stroke survivors (with or without aphasia), i.e. both “disabled” and “normal”. They display both dependency and agency. Thus, they navigate the dilemmas by constantly negotiating what to include in their stories of self. In addition, telling one story of self offline does not imply telling the same story online.

  Conclusion: The dilemmas are intertwined and highly relevant to the participants. Offline and online settings evoke different ways for them to navigate the dilemmas. Increased awareness of the possible struggle with self-identity dilemmas in people with aphasia, and the possible difference between their online and offline self-identities, should be of value to family members, clinicians and researchers. Further research based on a larger sample is suggested. © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2493.
  Teixeira, Pedro J.
  et al.
  University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
  Marques, Marta M.
  Trinity College Dublin, Dublin, United Kingdom.
  Silva, Marlene N.
  University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
  Brunet, Jennifer
  University of Ottawa, Ottawa, Canada.
  Duda, Joan L.
  University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom.
  Haerens, Leen
  Ghent University, Ghent, Belgium.
  La Guardia, Jennifer
  Omada Health, San Fransisco, United States.
  Lindwall, Magnus
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lonsdale, Chris
  Australian Catholic University, Australia.
  Markland, David
  Bangor University, Bangor, United Kingdom.
  Michie, Susan
  University College London, London, United Kingdom.
  Moller, Arlen C.
  Illinois Institute of Technology, Chicago, United States.
  Ntoumanis, Nikos
  Curtin University, Perth, Australia.
  Patrick, Heather
  Carrot Inc, Redwood City, United States.
  Reeve, Johnmarshall
  Australian Catholic University, Australia.
  Richard, Ryan M.
  Australian Catholic University, Australia.
  Sebire, Simon J.
  University of Bristol, Bristol, United Kingdom.
  Standage, Martyn
  University of Bath, Bath, United Kingdom.
  Vansteenkiste, Maarten
  Ghent University, Ghent, Belgium.
  Weinstein, Netta
  Cardiff University, Cardiff, United Kingdom.
  Weman Josefsson, Karin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Williams, Geoffrey C.
  University of Rochester, New York, United States.
  Hagger, Martin S.
  University of California, Merced, United States & University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Classification of Techniques Used in Self-Determinationheory-Based Interventions in Health Contexts: An Expert Consensus Study2020In: Motivation Science, ISSN 2333-8113Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  While evidence suggests that interventions based on self-determination theory can be effective in motivating adoption and maintenance of health-related behaviors, and in promoting adaptive psychological outcomes, the motivational techniques that comprise the content of these interventions have not been comprehensively identified or described. The aim of the present study was to develop a classification system of the techniques that comprise self-determination theory interventions, with satisfaction of psychological needs as an organizing principle. Candidate techniques were identified through a comprehensive review of self-determination theory interventions and nomination by experts. The study team developed a preliminary list of candidate techniques accompanied by labels, definitions, and function descriptions of each. Each technique was aligned with the most closely-related psychological need satisfaction construct (autonomy, competence, or relatedness). Using an iterative expert consensus procedure, participating experts (= 18) judged each technique on the preliminary list for redundancy, essentiality, uniqueness, and the proposed link between the technique and basic psychological need. The procedure produced a final classification of 21 motivation and behavior change techniques (MBCTs). Redundancies between final MBCTs against techniques from existing behavior change technique taxonomies were also checked. The classification system is the first formal attempt to systematize self-determination theory intervention techniques. The classification is expected to enhance consistency in descriptions of self-determination theory-based interventions in health contexts, and assist in facilitating synthesis of evidence on interventions based on the theory. The classification is also expected to guide future efforts to identify, describe, and classify the techniques that comprise self-determination theory-based interventions in multiple domains. © 2020, American Psychological Association.

 • 2494.
  Teleman, Britta
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Karsson, Caroline
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Vinblad, Elin
  The Child and Youth Rehabilitation Centre, Region Skåne, Sweden.
  Larsson, Ingrid
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Nygren, Jens M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Co-construction of child personas in the development of a digital communication support system for increased participation in pediatric habilitation2019In: Developmental Medicine & Child Neurology, ISSN 0012-1622, E-ISSN 1469-8749, Vol. 61, no S2, p. 17-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Digital communication support systems have great potential to facilitate the provision of child-centered care where children and young people are allowed and enabled to participate in planning and decision-making in their own habilitation. The aim of this study was to co-construct child personas together with children and young adults from pediatric habilitation for the design of a digital communication support system.

  Patients and methods: The child, parent and practitioner perspectives on goals, needs and behaviours in relation to participation in pediatric habilitation were characterized based on interviews with 20 children (6-17 years old) and 8 young people (18-30 years old) with intellectual disabilities, physical disabilities or autism spectrum disorders, 17 parents (aged 31-62 years) and 10 practitioners. Data were interpreted and explained together with children from the interviews (n=14) in two explorative design workshops and a validation workshop.

  Results: We present findings and insights on how to co-construct child personas in the context of pediatric habilitation. The work resulted in three personas with different priorities that model the behaviors, attitudes, and goals of three user archetypes tailored for developing digital communication support systems in this particular use context.

  Conclusion: By applying our progressive steps of data collection and analysis, we arrive at authentic child-personas that are now used to design and develop a digital communication support system for the particular goals, needs and behaviors of children in pediatric habilitation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2495.
  Terne, Madeleine
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att gestalta innovation: En studie av Business Region Skånes och Business Region Göteborgs innovationskommunikation via video2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Business Region Skåne och Business Region Göteborg strategiskt kommunicerar och gestaltar innovation via video och vad som förmedlas om innovation och vilken bild det förmedlar om regionerna. 

  Metod och material: I studien har kvalitativ metod använts och fyra videor publicerade på Business Region Skånes och Business Region Göteborgs digitala videokanaler har analyserats genom multimodal sociosemiotisk analys samt tre intervjuer har genomförts med kommunikationsansvariga om videorna. 

  Huvudresultat: Det kan konstateras att Business Region Skåne och Business Region Göteborg kommunicerar och gestaltar innovation genom att använda berättelser i videorna om komplexa innovationsområden utifrån framtidsvisioner. Innovation gestaltas på ett okomplicerat och uttrycksfullt sätt varvat med faktastrategi samtidigt görs regionerna attraktiva. Videorna förmedlar fördelar om olika innovationsområden som har betydelse för människors vardagsliv samtidigt som videorna genom att skapa engagemang i kommunikationen lyfter upp aktuella problemområden i förhållande till innovation i samhället. Resultatet visar genom den multimodala sociosemiotiska analysen att gestaltningen av innovation i videorna i sig är komplex.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2496.
  Teshome, Betelhem
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Larsson, Robin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Killmiddag - en plats att förändras och förändra: En kvalitativ studie om maskulinitetskonstruktion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Killmiddag” is an initiative launched by the equality foundation Make Equal, with the purpose of engaging men in gender equality issues. Based on this, the intention of this study was to increase knowledge and understanding of how masculinity is created within the context of Killmiddag. Our aim was also to find the reasons why men choose to participate, as well as how they deal with possible conflict between the norms within, and outside of, the Killmiddag forum. The empirical material was collected through nine semi-structured interviews and was analyzed using the following theories; R.W Connell's theory of masculinities, Richard Jenkin's theory of social identity, Erving Goffman's theory of impression management and Anthony Giddens’s theory of reflexivity. The result shows that men’s motivation to participate in Killmiddag is sparked by a desire to change current masculinity norms, and that this is partly due to the MeToo movement. It also shows that Killmiddag plays an important part when it comes to the participants’ personal constructions of masculinity, this mainly as it is a context that allows them to express parts of their identity and show emotions that normally are not accepted within male forums. In addition, the result brings light to a split between different situational masculinity norms, which can cause conflict between an individual’s self-perception, masculinity standards and the need for others’ approval. In regards to this, three different strategies for managing these problems were found: to challenge and change the norms, adapt to the given situation or purposefully surround oneself with like-minded people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2497.
  Thelander, Lollo
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Floris, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Inkludering Ny benämning av integration: Kommunernas arbete om nyanländas etablering och integration ur ett kommunalt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The refugees suffered both in Europe and Sweden in recent years and has made

  integration work in the municipalities to become an important part of their work to include new individuals in society.

  The purpose of this essay is to highlight how the integration of immigrants looks in different municipalities in Sweden and the aims is to demonstrate the importance of being included in the community at an early stage. The study is qualitative and with the help of our interviews we interpreted the material.

  We processed the material based on the theories Elias & Scotsons established and outsiders and Bourdieu's social capital and Ahrne & Papakostas about organizations and the study shows that there are difficulties with prejudice and rumors, social capital and organizations and policy essential for inclusion in society. The material showed both positive and negative ways on how municipalities work with integration and inclusion of immigrants. Our study suggests that municipalities are working intensively on integration, but they are at different levels over all. It turns out that there are a minor co-operation between the organization Immigration Service and the municipality, which may result in a lower integration of the immigrants. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2498.
  Thordarson, Samantha
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ahmed Khan, Waseem
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sjuksköterskans insatser vid undernäring hos äldre: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nurses encounter of aged people who are malnourished or at risk of nutritional deficiency is expected in their line of work. The profession therefore has a responsibility to identify elderly with malnutrition and to take evidence based measures. The aim of this paper was to investigate how nurses can affect nutritional status in elderly people with malnutrition. The study was conducted as a general literature study with an inductive approach. The result was based on nine articles. Three categories were formed: Assessment of nutrition status, Multidisciplinary cooperation and, Supporting the Elderly. Collaboration between the nurse and other professions was identified as an important factor in increasing knowledge about the elderly's nutritional status. By using assessment tools, the work was structured and an overall picture of the elderly's health was created. Nursing's correct knowledge of nutrition is considered important for improving nutritional status among the elderly. Prevention of malnutrition can be accomplished by taking measures that support the elderly by providing: individually adapted diets, company, energy and protein enrichment, and following up on eating habits.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2499.
  Thorild, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Magdalena
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  “Stressen ligger alltid där och har alltid gjort inom detta yrke”.: En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen från undersköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and analyze the assistant nurses experiences ofwork-related stress in elderly care. The purpose was to increase the knowledge regardinghow to create a good working environment and reduce the work-related stress. The studyhas included six semi-structed interviewes with assistant nurses from a retirement homein Sweden. The conclusion of the study resulted in the work-related stress often beingbased on economic conditions, and emerging in the form of bad schedules and workingtime model, incomplete staffing and low salaries. This in turn leads to a high workload,low motivation and internal stress. There were shared opinions about whether theorganization is working to reduce work-related stress, but overall it showed that thenurses do not feel that this is done in a sufficiently good way. A good social supportfrom both colleagues and management was what the assistant nurses believe can reducethe work-related stress. They believe that support from colleagues, and a managementwho listens, shows up and tries to find solutions, can create a better workingenvironment and thereby reduce the work-related stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2500.
  Thorstensson, Carina A.
  et al.
  Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Halmstad, Sweden.
  Roos, Ewa M.
  Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Halmstad, Sweden.
  Petersson, Ingemar F.
  Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Halmstad, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  How do middle-aged patients conceive exercise as a form of treatment for knee osteoarthritis?2006In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 28, no 1, p. 51-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose. To describe conceptions, as registered by a semi-structured interview, of exercise as treatment among sixteen middle-aged patients with moderate to severe knee osteoarthritis.

  Method. Sixteen patients (aged 39 – 64) with symptomatic, radiographic knee osteoarthritis and previous participants in an exercise intervention, were interviewed. The qualitative data obtained were analysed using phenomenographic approach.

  Results. Four descriptive categories containing 13 conceptions emerged: Category 1) To gain health included five conceptions; to experience coherence, to experience well-being, to be in control, to experience improved physical functioning, to experience symptom relief; 2) To become motivated included three conceptions; to experience inspiration, to be prepared to persevere, to experience the need to exercise; 3) To experience the need for support included three conceptions; to have structure, to receive guidance, to devote time; 4) To experience resistance included two conceptions; to hesitate, to deprecate.

  Conclusion. Patients with knee osteoarthritis and knee pain, previously participating in exercise intervention, are aware of the health benefits of exercise, but have many doubts and concerns about exercise as treatment. These aspects should be considered when designing patient information and treatment programmes. Furthermore, a hesitative and resistive perception of exercise as a concept could have major influences on the implementation of health programmes. © 2006 Taylor & Francis.

47484950515253 2451 - 2500 of 2757
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf