hh.sePublications
Change search
Refine search result
459460461462463464465 23051 - 23100 of 23832
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 23051.
  Westh, Andy
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Johansson, Jesper
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Optimering av aspirationsanläggning hos Viking Malt Ab: Optimering av aspirationsanläggning hos Viking Malt med fokus på frekvensstyrning och spjällreglering2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis has reviewed two aspirationssystems at Viking Malt in Halmstad, Sweden. Based on this different optimization solutions has been developed for aspirationssystem 180 and 901. Viking Malt has several of plants and is the fifth largest producer of malt in Europe. As a company they constantly strive to be an energy efficient company to compete on the market. During 2015 over 200 00 ton of malt was delivered from the plant, enough to brew 1,6 billion liter of beer.

  From the corn reception to the finished malt, large portions of dust are created. This has to be taken care of to avoid danger of fire and to ensure a clean product. This is achieved by exhaust fans who aspirate the dusty air from the process steps where its needed, with big filters the dust is separated from the air. In the plant frequency converters are installed on aspirationsline 180 and 901 these are currently set to have the same max and min frequency, which means no speed control is currently active on the fans. The reason behind this is because consultants have not come up with any concrete solution proposals to Viking Malt so the issue has been put aside. To investigate the aspirationssystem and to clarify the problem with the frequency converters has measurements of airflow and tests with the frequency converters been done. Through treatment of earlier investigations of the aspirationssystem, discussion with the employees and new survey efficiency proposals has been identified. From calculations and investigations of the aspirationssystem three different options has been presented. The thesis has designed an action plan that Viking Malt may use as a tool to identify which option is the most relevant.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23052.
  Westin, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lindahl, Wilma
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ensamheten i att vårda en närstående med hjärntumör2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The life of a patient with brain tumor changes drastically. Patients with brain tumors experience that the illness robs them of their independence and life-meaning. The aim of this study was to describe the experiences of the caregiver. The study was conducted as a structured literature study in which ten articles were analyzed with an inductive approach. The literature study resulted in one main category; loneliness, and five subcategories; disorientation, uncertainty, reluctant takeover of power, frustration and longing for support. Caregivers of families with brain tumors showed a great strain when they accepted the caregiving role along with a need for support from friends, family and healthcare professionals. The caregiving role meant not only caring for the sick one, but also shouldering additional responsibility, such as the financials, the household and the family. This literature study shows that when a relative becomes a caregiver to a family member with a brain tumor there could be an existence of loneliness. This loneliness showed itself in many different ways, such as disorientation, uncertainty, reluctant takeover of power, frustration and longing for support. To help caregivers in this situation, care providers’ routines and guidelines on caregiving needs to be improved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23053.
  Westling, Rikard
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  No-undervisning i grundskolans tidigare år - en studie om hur NO-undervisningen kan läggas upp för  att fånga elevernas intresse2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Både nationella och internationella utvärderingar indikerar att svenska elevers

  kunskaper i naturvetenskap har försämrats. Utbildningsdepartementet och Skolverket

  anser att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena måste förändras för att

  eleverna ska utvecklas inom NO. Den här uppsatsen belyser, ur ett elevperspektiv, hur

  NO-undervisningen kan förändras för att eleverna ska känna intresse och engagemang.

  Den empiriska undersökningen är utförd i form av fokusgruppsamtal med elever i

  årskurs fem. Resultatet har sedan ställts mot vad styrdokumenten uttrycker om hur NO-

  undervisningen ska vara upplagd. I min diskussion jämför jag även resultaten med vad

  tidigare forskning säger om hur NO-undervisningen kan förändras. De viktigaste

  resultaten jag kom fram till var att NO-undervisningen ska bygga på laborationer och

  exkursioner som efterföljs av diskussioner och sedan även bearbetas skriftligt av

  eleverna. Lärarna måste också i högre grad låta eleverna vara delaktiga i utformningen

  av undervisningen avseende arbetssätt och ämnesområden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23054.
  Westlund, Oskar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Älgsjöö, Marcus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Energieffektivisering av laddningssystemet till vindmätarutrustning2012Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behovet av elektricitet blir allt viktigare i dagens samhälle. Runt om i världen finns än idag platser där tillgängligheten till det fasta elnätet är begränsad. Oftast är det platser som ligger avlägset och terrängen gör det ekonomiskt oförsvarbart att ansluta sig till det befintliga elnätet. Det kan vara platser som fjäll, öar och skogsområden. På dessa platser används ett fristående elsystem som står för elförsörjningen. Det allra vanligaste systemet är ett hybridsystem som använder sig av två eller flera energikällor vanligtvis en förnyelsebar och en kompletterande fossil energikälla.

  Examensarbetet som görs i samarbete med Arise Windpower AB går ut på att energieffektivisera och undersöka ett befintligt fristående elsystem som används som vindmätarutrustning, SODAR. Detta ska göras utifrån tre huvudaspekter, lågt underhåll, låg driftkostnad och hög driftsäkerhet. Projektgruppen har genomfört en omfattande energianalys på systemet för att se vart i systemet man kan göra energieffektiviseringar.

  För att komma fram till systemets brister och ge förslag på olika åtgärder har projektgruppen besökt objektet för att få en överblick hur systemet är kopplat och vilka komponenter som ingår. Systemets energiflöde har noggrant mätts upp med flera olika verktyg och sammanställts i tabeller och diagram för att få en tydlig bild över energiflödet. För att genomföra detta har solcellernas teoretiska årsgenerering beräknas utifrån ett webbaserat kalkyleringsprogram. Dieselgeneratorns totala drifttid loggas i systemet och den informationen har projektgruppen tagit del av för att sammanställa och beräkna den tillförda energin.SODAR är ett meteorologiskt instrument för att mäta vindhastigheter och vindens karakteristik. En högtalare sänder ut akustiska ljudpulser och en mottagare analyserar retursignalen. En dator behandlar sedan signalen och beräknar vindhastigheten.

  SODAR används främst inom vindkraftprojektering men även på flygplatser för att mäta turbulensgraden i luften. Meteorologer använder sig av denna mätutrustning för att förutspå kommande väderleksrapporter med hjälp av vind, temperatur samt ändringar i luftens kemiska sammansättning. Vid förstudien av ett vindkraftsprojekt placeras en SODAR ut på den tänkta platsen under minst ett år för att få så tillförlitliga mätvärden som möjligt. Mätutrustningen är enkel att flytta då hela systemet är inbyggt i en vanlig släpvagn.

  Resultatet från analysen visade en låg batteriverkningsgrad. Huvudslutsatsen för att energieffektivisera systemet är att kontrollera batteristatusen samt optimera laddningsförloppet. Detta kan göras genom att reglera laddningsspänningen beroende på omgivningstemperaturen. För att uppnå ett billigare energipris i systemet kan SODAR:n kompletteras med ett småskaligt vindkraftverk alternativt en bränslecell istället för dagens dieselgenerator.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23055.
  Westman, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ljungquist, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jämställdhetsarbete i Barn- och ungdomsförvaltning: Från politiskt beslut till aktiv praktik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to gain a picture of how gender equality is implemented in a public administration, from political decision of the board to the practical work in preschool. The survey is conducted in a medium-sized municipality and the selected management is Children- and Youth Administration. This administration was chosen because we believe that it is with help of our children we can change the prevailing norms of equality. By conducting qualitative interviews with people of different hierarchical levels in the organisation, we gained a picture of which operators and which approach is required for gender equality to be a priority all over the organisation. Our questions have been: Does the organization actively work with gender equality and, if so, how? What are the governing documents and policies regulating gender equality? Who has the responsibility in the organization's work with gender equality? What resources are available and how do they use them? and last but not least Is gender equality a priority?

  The result shows that the municipality have difficulties to implement an active gender equality work. There is an absence of a important dialogue and the gender equality concept is confused with idea of equality. The desire to implement all childrens equal opportunities is strong but knowledge about gender equality and the time to use existing resources are lacking. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23056.
  Westman, Joacim
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Olofsson, Jesper
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Svenska bankers syn på personalomsättning: Påverkar den kundnöjdheten?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Den arbetsintensiva tjänstesektorn i Sverige har växt kraftigt det senaste århundradet och de anställda spelar en alltmer viktig roll i organisationer, vilket gör det viktigt för organisationer att behålla dessa individer. Dessutom är personalomsättning ett av de mest debatterade ämnena det senaste århundradet då det skapar kostnader och andra negativa konsekvenser för organisationerna. Trots teknologins framfart i bankbranschen är kundnöjdheten i på de lägsta nivåerna sedan finanskrisen 1990-1994. Det är därför intressant att undersöka svenska bankers syn på personalomsättning samt hur deras personalomsättning påverkar kundnöjdhet.

  Problemfrågeställning: Vad har svenska banker för syn på personalomsättning och vilken påverkan har deras personalomsättning på kundnöjdhet?

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva samt skapa en fördjupad förståelse för svenska bankers syn på personalomsättning. Vidare är syftet att analysera vilken påverkan bankernas personalomsättning kan ha på kundnöjdhet.

  Metod: För att få en djupingående data har en kvalitativ metod använts. Empirin insamlades via tre intervjuer på större banker samt tre intervjuer på mindre banker.

  Resultat:

  • Väsentliga skillnader i bankernas syn på personalomsättning, framförallt skiljer det sig mellan större och mindre bank, där större banker har en mer negativ syn på personalomsättning.
  • Det råder en intressant paradox mellan bankernas storlek, syn på gynnsam personalomsättning och hur de kan hantera personalomsättning.
  • Inget kausalt samband mellan personalomsättning och kundnöjdhet, men det finns indikationer att det finns ett samband.
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23057.
  Westman, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Freme, Emelie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  E-handels vara eller inte vara: En kvalitativ studie av svenska företags e-handelsverksamhet.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  One of the biggest changes which have affected businesses during the last ten years is the accelerating speed at which Internet technology and e-commerce has developed. If Internet earlier was used in the purpose to entertain it is now accepted as an essential business tool and companies are investing more of its resources in e-commerce activities.

  Everyone “has to be on the net” today but that implies a challenge in matching e-solutions to the company’s business goals. It is necessary to have clear goals, carry out research and plan a strategy in order to operate an optimal e-commerce website for the company’s needs.

  The purpose with this dissertation was to see how well companies adjust to new demands in the rapidly changing e-environment. By presenting the results of a series of interviews with e-commerce managers our aim was to answer the question of how well companies integrate its e-commerce with the company as a whole. The study was also aimed at describing how companies determine the value contribution of their corporate web sites.

  We chose to study four companies within the sectors that have expanded the most in Sweden the last couple of years. The sectors are travel, electronics, clothing and furniture and the companies are well established in Sweden.

  According to the empirical study conducted businesses integrate their e-commerce activities with their marketing plan and business goals relatively well. This could be a result of that companies have realised the importance and contribution of e-commerce. An area under development is the process of integrating the company’s e-commerce with the other departments within the company. The methods of determining website performance are done in a numerous ways which shows that there is not yet one optimal performance measure for e-commerce and websites.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23058.
  Westman, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Davidsson, Jennie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  CSR möter svensk papperstidning: CSR i svensk dagsress 2008.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för medias roll i förmedlingen av begreppet CSR, corporate social responsibility. Med media menas i studien svensk papperstidning.

  Metod: Diskursanalys kring CSR i svensk tryckpress, inspirerad av Michael Foucault och Norman Fairclough, applicerad på nyhetsartiklar. I studien används ordet diskurs som en förklaring till att nyhetstexter påverkar den sociala verkligheten. CSR innebär företags sociala ansvar, kring frågor om bland annat miljö, som går utöver vad lagen kräver.

  Slutsatser: Analysresultatet visar att CSR i nästintill samtliga artiklar benämns synonymt med samhällsansvar, som alltså varit det mest dominerande området som behandlats i de artiklar som har analyserats. Det framkommer även att det finns skillnader i artiklarnas intertextualitet, beroende på vilken tidning de tillhör. När CSR har omskrivits negativt har det varit kopplat till kategorin affärsnytta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23059.
  Wetterholtz, Ingrid
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Nordblom, Ylva
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Det glömda samtalet: En litteraturstudie om sjuksköterskans samtal kring sexuell hälsa.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexuell hälsa är ett område inom omvårdnad som kan vara utmanande och kan ställa

  krav på att bemötandet bör ske utifrån patientens förutsättningar. Välbefinnande och

  sexuell hälsa ingår som komponenter i holistisk omvårdnad men det är endast hälften

  av sjuksköterskorna som känner sig trygga att ta upp ämnet. Syftet med

  litteraturstudien var att beskriva hindrande och främjande faktorer som kan påverka

  huruvida sjuksköterskan samtalar om sexuell hälsa med patienten. Vetenskapliga

  artiklar samlades in genom strukturerade sökningar i databaser utifrån studiens syfte

  och resulterade i tio artiklar som bearbetades. Resultatet beskrivs i tre olika teman,

  kunskap, attityder och arbetsmiljö. Resultatet visar att sjuksköterskor uppger att de

  har kunskap om hur olika sjukdomar eller behandlingar kan påverka sexuell hälsa

  men över häften av sjuksköterskorna gav ingen information eller rådgivning i ämnet.

  Hindrande faktorer som framkom, var brist på kunskap om hur ämnet skall tas upp,

  samt attityder, rutiner, tidsbrist och brist på avskilt utrymme. Främjande faktorer var

  utbildning, erfarenhet, rutiner, möjligheten till kontinuitet mellan sjuksköterskan och

  patienten samt att patienten för ämnet på tal. Litteraturstudiens resultat tyder på att

  fortsatt omvårdnadsforskning behövs om hur patienten upplever problem med sexuell

  hälsa, till följd av sjukdom och behandling, samt om omhändertagandet i vården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23060.
  Wetterling, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Haspe, Camilla
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Den inkluderande skolan: En intervjustudie av elever ”i läs- och skrivsvårigheter” och deras lärare.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vi som gjort denna studie vet inte vad lärarna och skolan gör för att inkludera elever ”i läs och skrivsvårigheter” i ”en skola för alla” inom klassens ram. Vi skall ta reda på vad lärarna i svenska, matematik och engelska samt eleverna ”I läs och skrivsvårigheter” säger att lärarna och skolan gör.

  Föreliggande studie görs i form av kvalitativa intervjuer av elever ”i läs- och skrivsvårigheter” samt deras lärare i svenska, matematik och engelska. Studien genomförs på två skolor, en friskola och ett kommunalt naturbruksgymnasium. Eleverna intervjuas med öppna frågor där de får berätta hur de upplever sin skolsituation, på vilket sätt de får det stöd de behöver av lärare och skola. Även lärarna intervjuas med öppna frågor och de får berätta om vad de gör för att stödja elever ”i läs- och skrivsvårigheter”. Vi redogör för relevant forskning. Studien riktar sig till gymnasiet men den mesta forskningen är baserad på grundskolan. Vårt arbete följer etiska regler. Alla svar behandlas konfidentiellt och att materialet används endast i vår studie.

  Denna studie har kommit fram till att det är kommunikation, stöd, delaktighet, social närvaro inom klassens ram som ger eleverna en känsla av inkludering.

  Studien visar att de anpassningar som görs av lärarna inte fullt ut är vad eleverna efterfrågar. Elevernas önskan att arbeta i mindre grupp kan ha uppenbara risker. Eleverna kan utveckla mindre önskvärda normer och få försämrade möjligheter till utveckling av andra väl så viktiga kompetenser i liten grupp.

  Föreliggande studie kan vara intressant att ta del av för de som jobbar i klassrummet med elever i svårigheter, såväl som i arbetet med ”en skola för alla”. Men vi hoppas också att skolledning såväl som politikerna vill ta del av studien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23061.
  Wetterlund, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Shouk Andersson, Caroline
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Barns upplevelser av välbefinnande i förskolan: En fenomenologisk studie utifrån barns perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka barns upplevelser av välbefinnande utifrån olika miljöer ochsituationer på förskolan. Detta har studerats genom att ställa frågan: På vilka platser ellersituationer relaterar barnen sitt välbefinnande till och vart upplever barnen att de mår brarespektive dåligt i förskolan? Ett fenomenologiskt perspektiv ligger till grund för studiensteoretiska utgångspunkt. Insamling av empiri har gjorts på två olika förskolor vid två olikatillfällen, med totalt sju stycken barn i åldrarna fyra till sex. Som insamlingsmetod harsemistrukturerade intervjuer tillämpats där barnens egen tagna bilder på platser och situationeranvänts som stöd under intervjusituationerna. Intervjuerna har dokumenterats via filmning.Resultatet i studien synliggörs i fyra olika teman: Ljudnivå, Reglers betydelse, Socialarelationer och Barnens tro på sig själva. Barnen relaterar till sitt välbefinnande till olikaplatser och situationer och deras upplevelser av välbefinnande har varierat. Några barn harrelaterat sitt välbefinnande till samma platser och situationer men har olika upplevelser omvarför just den platsen fick dem att må bra eller dåligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23062.
  Wettermark, Gustaf
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Ronny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt X-Flow: variabelt avgassystem1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 23063.
  Wettermark, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Psykologiska faktorers påverkan vid rehabilitering av idrottsskada: en fallstudie på en professionell tennisspelare2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 23064.
  Wetterstrand, Fredrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mentala förberedelser: En studie av elitgolfspelares rutiner inför golfslag1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 23065.
  Wetterstrand, Fredrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svenska elitgolfspelare och mental träning1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Med denna undersökning har jag försökt belysa svenska elitgolfspelares förhållande till mental träning. Centrala frågeställningar har varit (1) i vilken utsträckning de använder sig av mental träning, (2) om det skiljer sig mellan olika åldrar, (3) om det skiljer sig mellan olika duktiga spelare. Undersökningen är gjord med hjälp av enkäter, som skickades ut till Sveriges 100 bästa golf- spelare. Resultatet visar att bättre spelare i större utsträckning använder sig av mental träning, särskilt i samband med tävling. I stort sett alla använder sig av pre-shot routins under tävling och nästan lika många gör det även under träning. De bästa spelarna har en speciell rutin inför tävlingar i större utsträckning än de lägre rankade och de har också i högre utsträckning satt upp mål för sitt golfspel. Inga större skillnader finns mellan olika åldersgrupper.
 • 23066.
  Wheeler, Michael J.
  et al.
  School of Human Sciences (Exercise and Sport Science), The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia & Baker Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Victoria, Australia.
  Dunstan, David W.
  School of Human Sciences (Exercise and Sport Science), The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia & Baker Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Victoria, Australia & Mary MacKillop Institute for Health Research, Australian Catholic University, Melbourne, Victoria, Australia.
  Smith, Brianne
  School of Human Sciences (Exercise and Sport Science), The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia.
  Smith, Kurt J.
  School of Human Sciences (Exercise and Sport Science), The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia & School of Kinesiology, Lakehead University, Thunderbay, Ontario, Canada.
  Scheer, Anna
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Faculty of Health Science, Curtin University, Perth, Western Australia, Australia.
  Lewis, Jaye
  School of Human Sciences (Exercise and Sport Science), The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia.
  Naylor, Louise H.
  School of Human Sciences (Exercise and Sport Science), The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia.
  Heinonen, Ilkka
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS). Turku PET Centre, University of Turku, Finland.
  Ellis, Kathryn A.
  Department of Psychiatry, University of Melbourne, Parkville, Melbourne, Victoria, Australia.
  Cerin, Ester
  Baker Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Victoria, Australia & School of Public Health, The University of Hong Kong, Hong Kong, China & Mary MacKillop Institute for Health Research, Australian Catholic University, Melbourne, Victoria, Australia.
  Ainslie, Philip N.
  School of Health and Exercise Sciences, The University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada.
  Green, Daniel J.
  School of Human Sciences (Exercise and Sport Science), The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia.
  Morning exercise mitigates the impact of prolonged sitting on cerebral blood flow in older adults2019In: Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, E-ISSN 1522-1601, Vol. 126, no 4, p. 1049-1055Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Preventing declines in cerebral blood flow is important for maintaining optimal brain health with aging. We compared the effects of a morning bout of moderate-intensity exercise, with and without subsequent light-intensity walking breaks from sitting, on cerebral blood velocity over 8 h in older adults. In a randomized crossover trial, overweight/obese older adults (n = 12, 70 +/- 7 yr; 30.4 +/- 4.3 kg/m2), completed three acute conditions (6-day washout); SIT: prolonged sitting (8 h, control); EX + SIT: sitting (1 h), moderate-intensity walking (30 min), followed by uninterrupted sitting (6.5 h); and EX + BR: sitting (1 h), moderate-intensity walking (30 min), followed by sitting (6.5 h) interrupted with 3 min of light-intensity walking every 30 min. Bilateral middle cerebral artery velocities (MCAv) were determined using transcranial Doppler at 13 time points across the day. The temporal pattern and average MCAv over 8 h was determined. The pattern of MCAv over 8 h was a negative linear trend in SIT (P < 0.001), but a positive quadratic trend in EX + SIT (P < 0.001) and EX + BR (P < 0.01). Afternoon time points in SIT were lower than baseline within condition (P <= 0.001 for all). A morning dip in MCAv was observed in EX + SIT and EX + BR (P < 0.05 relative to baseline), but afternoon time points were not significantly lower than baseline. The average MCAv over 8 h was higher in EX + SIT than SIT (P = 0.007) or EX + BR (P = 0.024). Uninterrupted sitting should be avoided, and moderate-intensity exercise should be encouraged for the daily maintenance of cerebral blood flow in older adults. The clinical implications of maintaining adequate cerebral blood flow include the delivery of vital oxygen and nutrients to the brain.

  NEW & NOTEWORTHY: This is the first study to measure the combined effects of an exercise bout with breaks in sitting on cerebral blood velocity in older adults. Using frequent recordings over an 8-h period, we have performed a novel analysis of the pattern of cerebral blood velocity, adjusting for concurrent measures of mean arterial pressure and other potential confounders in a linear mixed effects regression. 

  Copyright © 2019 the American Physiological Society.

 • 23067.
  Wiberg, Alexandra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Football Fitness as an activity for healthpromotion among women: A mixed methodstudy2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visade attd 23 % vuxna och 81% av tonåringar över hela världen inte uppfyllede rekommendationerna för fysisk aktivitet 2010. Fysisk inaktivitet är relaterat till ökad risk för sämre hälsa och att drabbas av livsstilssjukdomar. Fotboll Fitness är ett relativt nytt koncept av organiserad fysisk aktivitet med måttlig och hög intensitet. Träningsformen kombinerar styrka och kondition som passar alla åldrar och könstillhörighet oavsett tidigare fotbollserfarenheter eller fysisk förmåga. Att vara en del av en grupp och etablera sociala relationer har visats vara relaterat till förbättrat välbefinnande samt var en av huvudfaktorerna till deltagande. Syftet med studien var därför att undersöka om deltagande i Fotboll Fitness var relaterat till positiva förändringar av psykisk hälsa och välbefinnande samt att sträva efter att utforska och skap en förståelse för kvinnors erfarenheter av deltagandet.

   Metod: Kvinnorna (N=18) i åldern 15 till 54 år medverkade i en 6 veckors intervention, 2 träningspass i veckan, á 90 minuter. Följande inklusionskriterier användes för att genomföra urvalet: (1) bör var mindre fysisk aktiva än 150 minuter i veckan, (2) hade inte spelat organiserad fotboll under de 10 senaste åren och (3) var inte kliniskt diagnostiserade med psykisk ohälsa. Studien genomfördes med en mixad metod genom en experimentell design som involverade tre tidpunkter för att mäta kvinnors upplevda välbefinnande, aktuella fysiska funktioner, socialt kapital och om deltagande i Fotboll Fitness upplevdes som meningsfullt. Vidare genomfördes fokusgruppsintervjuer efter avslutad intervention. Kvantitativ data analyserades genom Bayesian repeated measures analysis of variance (R-ANOVA) och ett one pair sample t-test användes som statistiska tester i analysen och utfördes i JASP. Kvalitativ data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats.

  Resultat: Resultatet av den kvantitativa analysen visade att Fotboll Fitness hade en positiv inverkan på kvinnors välbefinnande (BF10=3659.057), och sociala kapital (BF10=831.785) över tid. Vidare visade resultatet att kvinnor som deltog upplevde att det var meningsfullt att delta i Fotboll Fitness (BF10=2.570e+6). Analysen visade stöd för nollhypotesen gällande att Fotboll Fitness ska ge effekt på kvinnors nuvarande upplevda vardagsfunktioner (BF10=.0576). Det kvalitativa resultatet visade att kvinnor upplevde trygghet, gemenskap, tillfredsställelse och glädje under deltagandet vilket skapade ett mervärde för kvinnor utan tidigare erfarenheter av fotboll.

  Slutsats: Resultatet från föreliggande studie stödjer hypotesen om att Fotboll Fitness bidrar till positiva förändringar av psykisk hälsa och välbefinnande. Kvinnorna som deltog i studien upplevde trygghet, gemenskap, tillfredsställelse och glädje i deltagandet vilket är faktorer som bidrar till en ökad hälsa och ett ökat välbefinnande. Resultatet från studien visade att kvinnorna värdesatte gruppträning där de fick möjlighet att skapa sociala relationer i samband med träningen och att det var positivt med en inkluderande tränare och grupp som skapade en trygg miljö. Dessa faktorer bidrog till att kvinnor som deltog upplevde att deltagandet i Fotboll Fitness tillförde ett mervärde vilket indikerar att ytterligare studier bör undersöka sambandet mellan Fotboll Fitness och livstilsprediktorer .

 • 23068.
  Wiberg, Alexandra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Bergman, Daniel
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  RELATIONEN MELLAN AUTONOMISTÖD OCH FYSISK AKTIVITET: En kvantitativ studie baserad på elever i årskurs 92015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine, in a population of ninth grade high-school students,whether autonomy support from parents and the fulfilment of basic psychological needspredicted participation in physical activity both in leisure time and in PE classes. Based onprevious research we hypothesised that autonomy support would have an indirect effect onparticipation in physical activity in leisure time and school sports through the psychologicalbasic needs.The study involved 193 students from ninth grade in the Swedish school system.Mediation analyses were performed to investigate the stated hypotheses. The results showedthat a positive indirect effect from autonomy support on participation in physical activity inleisure time through psychological basic needs. Further there was no statistically significantcorrelation between autonomy support, basic needs and participation in PE classes.Based on this study we concluded that autonomy supports as well as the psychologicalbasic needs are two important factors to focus on to get high-school students to be physicallyactive.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23069.
  Wiberg, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stressrelaterad ohälsa hos föräldralösabarn och ungdomar i länder utanför Europa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: There are 143 million orphans and adolescentsaround the world today. They have lost an important protection in their lives. The protection a genetic parent is expected to provide is the best for the child or adolescent to survive.Purpose:The purpose of this study was to illuminate factors thattrigger stress-related illness among orphans in countries outside Europe.Method:This paper is performed as a literature study and it isbased upon 12 scientific articles.Results:A total of three themes are presented which were; Care,witnessed violence and the feeling of powerlessness. Common to the three themes is that they showed how the situation and health is of orphaned children and adolescents. Stress occurred for example at times when they had witnessed a serious incident which changed their life situation.They experienced negative attitudes from society which made it difficult for the orphaned children and adolescents to have a normal life.Implication:This knowledge can be used to create a supportiveenvironment for the children and adolescents. More information to guardians and concerned organizations about health promotion is also an appropriate measure. 

 • 23070.
  Wiberg, Birgitta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patienters upplevelser av att leva med en implanterbar hjärtdefibrillator (ICD)2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Livshotande kammararytmier drabbar flera tusen personer i

  Sverige varje år varav många med dödlig utgång. De som räddas till livet löper risk att drabbas av en ny arytmi inom något år. Den behandlingsmetod som visat sig överlägsen när det gäller minskad dödlighet är inopererande av en implanterbar hjärtdefibrillator, även kallad ICD, i kombination med antiarytmiska läkemedel. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att leva med en ICD. Resultatet visade att alla ICD bärare upplevde förändringar i livssituationen. Rädsla, oro och svårigheter att anpassa sig till den förändrade livssituationen var vanligt. Livs kvalitén kan också försämras på grund av undvikande av aktiviteter, objekt och vissa platser för att inte ”trigga” ICD:n till att avge en chock. Första året var osäkerheten stor men därefter upplevdes livskvaliteten som ”rimligt bra”. Resultaten visade också att ICD bärare inte får det stöd de behöver från vårdpersonal. De korta vård tiderna i samband med ingreppet är inte tillräckligt för att informera patienterna. Informationen upplevdes också vara mest inriktad på apparatens tekniska funktion. Mer forskning behövs för att ut- veckla olika informationsprogram som utgår från patienternas behov och där även anhöriga inkluderas

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23071.
  Wiberg, Ida
  Halmstad University, School of Humanities (HUM). Halmstad University.
  Över haven, tur och retur: Med huvudsaklig fokus på kvinnlig utrikes migration till och från Halmstad 1870-18942010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mellan år 1845-1930 utvandrade ca 1,3 miljoner svenskar. Hallands län tillhörde de län som förlorade flest invånare till följd av emigrationen. Halmstad var länets enda industrialiserade ort, tillika länets residensstad.

  Den svenska massemigrationen förknippas i hög grad med Nordamerika, men emigrationen från Halmstad gick även i stor omfattning till vårt grannland Danmark och, i någon mån till Tyskland.

  Syftet med denna studie är att studera kvinnornas utrikes migration, med utgångspunkt i Halmstad, för att se vilka kvinnor som migrerade, vart de migrerade, i vilket sällskap de migrerade, och i vilken utsträckning de migrerade. Resultaten kompareras även med manlig utrikes migration. Materialet som används är till största del primärmaterial från Halmstads församlings in och utflyttningslängder.

  Studier av Halmstads kyrkoböckers in- och utflyttningslängder har bland annat visat, att man i hög grad emigrerade till Danmark och Amerika, men inte till Tyskland, och att det främst var ensamstående unga kvinnor ur det sociala lägre skikten som migrerade. Komparationen med männens migration visade, att fler män än kvinnor remigrerade, medan de kvinnliga emigranterna var i majoritet. Skillnader mellan männens och kvinnornas destinationer och destinationsändringar över tid förekom, liksom deras delvis olika pull och push-faktorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23072.
  Wiberg Jönsson, Jenny
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Interaktiva skrivtavlor i det pedagogiska arbetet: En aktionsforskningsstudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktionsforskningsstudiens huvudsakliga syfte är att skapa kunskap om den enskilda skolans villkor för användandet av interaktiva skrivtavlor i det pedagogiska arbetet. Ett vidare syfte med studien är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte som kan leda till ett kollektivt lärande. Studien bidrar med lärarnas perspektiv på vilka förutsättningar som krävs för att utveckla arbetet med interaktiva skrivtavlor. Målsättningen med aktionen i studien var att en grupp lärare skulle ges möjlighet att tillsammans förbättra sin egen praxis där studien är genomförd inom ramen för ett utvecklingsarbete. Empirin i studien utgår från gruppsamtal som genomfördes under utvecklingsarbetet. Lärarnas uppfattningar om arbetet med IST bandades, transkriberades och analyserades. Resultatet visar på förutsättningar som krävs för användandet av den interaktiva skrivtavlan i det pedagogiska arbetet vilka innebär att tavlan betraktas som en tillgång i undervisningen men med vissa premisser. Villkor, eller förutsättningar, för användandet är att tekniken måste fungera, man måste få utbildning på rätt nivå, tid till träning och ett forum för utbyte av goda exempel. Resultatet visar på en uppfattning om mervärden med tavlan men man vet inte riktigt hur eller på vilket sätt. Resultatet bekräftade en hel del andra studiers resultat som till exempel att tavlan tenderar att bli ”lärarens leksak.”

  Nyckelord: aktionsforskning, fokusgrupp, interaktiv skrivtavla, teknisk artefakt

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23073.
  Wiberg, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Folmanis, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Samspel i inomhusmiljön: en kvalitativ studie om hur förskollärare möjliggör eller begränsar socialt samspel mellan de yngre barnen i den fria leken på förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt valda problemområde grundar sig i att pedagoger inte är närvarande i barnens fria leksamtidigt som pedagoger behöver vara närvarande för att stötta barnen i deras sociala samspel. Eftersom den forskning vi tagit del av enbart fokuserat på hur barns samspel gynnas i de oplanerade miljöerna har fokus i denna studie blivit på de planerade miljöerna inomhus. Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare möjliggör eller begränsar för ett socialt samspel mellan de yngre barnen i förskolans inomhusmiljö. Våra frågeställningar handlar om hur förskollärares användande av artefakter och kommunikation begränsar eller möjliggör ett socialt samspel mellan barnen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs tankar och idéer om lärande och utveckling. Tre observationer har genomförts på en förskola där 10 barn och tre förskollärare deltagit. Resultatet pekar på att förskollärares användande av  kommunikation och artefakter både kan begränsa och möjliggöra ett socialt samspel mellan barnen. Ofta används kroppsspråket som förstärkning till det förskollärarna säger med hjälp av språket. Beroende på hur förskollärarna använde sig av artefakterna i den fria leken bidrog detta till både begränsningar och möjligheter för barnens sociala samspel. Genom att begränsa antalet artefakter i den fria leken kan detta ibland gynna barnens sociala samspel. Genom att endast använda sig av det verbala språket, hamnar förskolläraren i fokus vilket gör att det sociala samspelet mellan barnen begränsas på ett större plan. Förskollärarnas användande av lösa artefakter bidrar till att barnen får möjligheter till att utmana sig själva och deras egna fantasi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23074.
  Wiberg, Per-Arne
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Graphical programming of time-deterministic real-time systems1996In: Second IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Systems: Held jointly with 6th CSESAW, 4th IEEE RTAW, and SES'96, Montréal, Québec, Canada, October 21-25, 1996, Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, 1996, p. 173-180Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we present the Picasso programming language and the underlying design philosophy. Our goal is to provide programmers working with distributed embedded real-time systems with a tool to manage the complexity of this class of systems. The proposed tool allows easy and safe changes of the system software and hardware at any time during the lifetime of the system. This means that even during operation the system can be changed safely. This is not only important for enhancing the design process but is also necessary for a class of systems that need to be in service at all times. We have chosen to call this approach Change-Orientation. The most characteristic properties of the language are that it is graphical and that it shows time explicitly. All processing is described as functional transformations. These transformations are called processes. A very direct way of implementing a process is possible because the semantics of the description maps directly on the computation model of the processor.

 • 23075.
  Wiberg, Per-Arne
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). Free2move AB.
  Bilstrup, Urban
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). Free2move AB.
  Wireless Technology in Industry – Applications and User Scenarios2001In: 2001 8th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation: Proceedings: ETFA 2001, October 15-18, 2001, Antibes-Juan les Pins, France, vol. 1, Piscataway, NJ: IEEE Press, 2001, p. 123-131Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we draw a map of the wireless technology landscape, and place different industrial applications in this context. It is clear that in order to implement wireless communication in safety critical applications more research is needed. We describe one approach aiming at the very low bit error rates of these applications.

 • 23076.
  Wiberg, Robert
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Karlsson, Robin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pole Position: En komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund avskillnad i varumärkesuppfattning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Pole Position – en komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning.

  Författare: Robin Karlsson och Robert Wiberg

  Handledare: Thomas Helgesson

  Nivå: Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 HP, vårtermin 2012

  Nyckelord: Varumärken, varumärkesidentitet, varumärkesuppfattning, märkeskännedom, positionering, positioneringsstrategier

  Problemställning: Hur kan ett företag, verksamt på olika geografiska marknader, anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån den teoretiska referensramen genom kvantitativ och kvalitativ forskning förklara hur ett företag, aktivt på olika geografiska marknader kan positionera sig på de olika marknaderna på grund av skillnad i varumärkesuppfattning.

  Metod: I uppsatsen har vi haft en abduktiv ansats och en kvalitativ datainsamlingsmetod. Vi har jämfört ett företags verksamhet i två länder och har således utfört en komparativ uppsats.

  Teoretiskt perspektiv: Inledningen av den teoretiska referensramen beskriver varumärken i allmänhet. Teorin övergår sedan till en förklaring av varumärken ur ett internt- samt externt perspektiv. Avslutningenav teorin belyser ämnet positionering och strategier för ändamålet.

  Empiriskt perspektiv: Empirisk data är insamlad genom en kvalitativ intervju med Volvo Personvagnar AB i Sverige och en intervju via mailmed motsvarigheten i Brasilien. Ytterligare information har delgivits oss genom mailkontakt under arbetets gång. Dessutomhar en kvantitativ undersökning utförts i Sverige.

  Slutsats: Företag som är aktiva på olika geografiska marknader kananpassa sitt positioneringsarbete för att nå önskad identitet på marknaderna. Arbetet på marknaderna kan skilja sig åt och även den eftersträvade positionen på marknaden kan vara olika. Det är inte säkert att varumärkesuppfattningen är den avgörande faktorn för framgång utan det kan även vara märkeskännedom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23077.
  Wiberg, Roger
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Den stora agadebatten"2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar debatterna i riksdagen om aga i skolan 1958 och aga i hemmet 1979 med tyngdpunkt på vilka som var debatternas aktörer samt argument. Syftet är att komplettera tidigare forskning i detta ämne genom att göra en jämförelse, analysera samt kartlägga de motioner/riksdagsdebatter som fördes i frågan. Materialet som används i uppsatsen är främst riksdagstryck. Uppsatsen visar att det under riksdagsdebatten 1958 var representanter för Socialdemokraterna och Kommunisterna som var för ett förbud medan representanter från Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern var emot ett förbud. I riksdagsdebatten 1979 fanns det representanter från Moderaterna, Vänsterpartiet kommunisterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna vilka alla var eniga i frågan om ett förbud med undantag av moderaterna där två av debattörerna var emot ett förbud. Skillnaden mellan argumenteringen i debatten 1958 och debatten 1979 var främst att aktörerna gick från ett föräldraperspektiv till ett barnperspektiv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23078.
  Wiberg, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Wiking, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderåsens GK: en vanlig golfklubb?1989Student paper second termStudent thesis
 • 23079.
  Wiborg, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Palmquist, Carl-Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Introduktion till Eurocode: En jämförelse mellan BKR och Eurocode2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Projektet innefattar en studie av jämförelse mellan Boverkets konstruktionsregler (BKR) vilka är de svenska dimensioneringsreglerna och Eurocode (EC) vilka är EU:s dimensioneringsregler. Tanken är att alla medlemsländer i EU ska använda sig av EC inom en snar framtid, varför en jämförelse ligger i tiden. Beräkningar har utförts i byggnadsmaterialen betong, limträ och stål enligt BKR och EC. På detta vis har skillnader lätt kunnat urskiljas och analyserats ytterligare. För att uppnå en bra struktur i arbetet har en beräkningsmetodik införts med tillhörande kommentarer, vilket ger en överblick över de båda normerna. Resultatmässigt ges vissa skillnader på de konstruktionsdelar som analyserats. Enligt Eurocode ökas den angripande lasten för att uppnå tillräcklig säkerhet i konstruktionen. Enligt Boverkets konstruktionsregler ökas den angripande lasten plus att materialhållfastheten sänks.
 • 23080.
  Wiborg, Irene
  et al.
  Knowledge Centre for Agriculture, Denmark.
  Sørensen Langvad, Anne Mette
  Knowledge Centre for Agriculture and Aarhus University, Denmark.
  Hansson, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Wetland Research Centre.
  Balskilde Stoltenborg, Trine
  Bridging the gaps between science, regulation and practice in water environment management2011In: Science for the environment - environment for society: Bridging the gap between scientists and practitioners in environmental science, Aarhus: Aarhus University , 2011, p. 31-31Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  AQUARIUS is an interreg North Sea Programme project carried out by 15 partners from 6 countries (Norway, Sweden, Germany, Holland, Scotland, and Denmark) all dealing with the implementation of the Water Frame Directive. A primary objective of the project is to find ways for sustainable water environment management which by AQUARIUS is defined as management that in respect of the rules both leads to “good water environment”, enables continued viable agricultural production, and is cost efficient in the interest of society. AQUARIUS works from social-ecological management perspective emphasizing the intricate linkages between ecological and social systems and the interdependent relationships among humans, that are mediated through interactions with biophysical and non-human biological units. As a project AQUARIUS copies the presently ongoing struggle by all EU member countries to create a public participatory approach to water management planning and implementation such as is launched by the EU Water Water Frame directive. it does so by engaging central water authorities, representatives from agriculture including agricultural advisors as well as research institutions in carrying out localized pilot studies in 7 pilot areas. Drawing on localized experiments with and locally founded experiences with different measures the project derives recommendations that may contribute to an EU policy approach. The special session aims at discussing the preliminary findings of the ongoing project. It includes the presentation of a heuristic tool consisting of relevant considerations to beware of when engaging in stakeholder collaboration on specific measurements whilst acknowledging the farmer as the central water management practitioner. The session also discusses some of the different pilot approaches to bridging the gaps between science, regulation and practice i.e. the concrete challenges faced by the approaches in trying to create outcomes that are mutually beneficial to various stakeholder interests. How can different stakeholders challenges be solved in cooperation creating a win-win situation for all? How can stakeholders (landowners) willingness to participate increase by seeing them as professional providers of eco-system services? When do stakeholders’ overlapping interests allow for collaborative action and when do they hinder it? These questions are among the issues to be addressed. One legal recommendation that may be derived from project experiences is a need to further to take the precautionary principle in public administration into account. In order to make sustainable solutions in an ever changing complexity, authorities need to make room for dynamic collaboration between science and practice.

  Download full text (pdf)
  Conference Abstract
 • 23081.
  Wibring, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sagström, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Det viktigaste är inte att det är perfekt, utan det är att man pratar": En intervjustudie om lärares syn på muntlig engelskundervisning på mellanstadiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av huvudsyftena med engelskundervisningen är att elever ska utveckla en tilltro till sin egen kommunikativa förmåga. Många elever upplever dock en osäkerhet och otrygghet inför att prata på ett främmande språk, vilket försvårar utvecklingen av den muntliga förmågan i det nya språket. Studiens syfte är att belysa lärares erfarenheter av undervisning inom muntlig kommunikation i ämnet engelska och mer specifikt svara på frågeställningen hur kan lärare stötta elevers muntliga kommunikation i engelska? Intervjuer med sju utbildade engelsklärare verksamma i årskurs 4–6 utgör studiens empiri. Resultatet av studien visar på att lärarna stöttar eleverna inom muntlig engelska på flera olika sätt. Lärarna arbetar med elevers utveckling av muntlig engelska främst genom att motverka elevers rädsla för att prata på engelska. Även detta sker på varierande sätt, då en del av lärarna fokuserar på korrekthet medan de andra försöker främja att eleverna ska prata fritt. Resultatet visar även att samtliga lärare i studien menar att elever vågar mer när de får prata i mindre grupp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23082.
  Wibring, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sagström, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers flyt i talad engelska2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever i grundskolan ska ges möjlighet att genom sin engelskundervisning utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare i det engelska språket. När en person talar med flyt utan pauser och stakningar har den ett utvecklat oral fluency. Det krävs en god förkunskap inom språket gällande bland annat vokabulär och grammatik, för att göra det möjligt att kunna tänka och prata samtidigt och på så sätt tala med oral fluency. Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra med en sammanfattning av vad forskning säger om grundskoleelevers utveckling i flyt i talad engelska och mer specifikt besvara frågeställningen: vilka faktorer påverkar grundskoleelevers oral fluency i ämnet engelska? De systematiska sökningar som gjorts har resulterat i ett empiriskt material bestående av 10 vetenskapliga studier, som bearbetats och analyserats. Resultatet av studien säger att de viktigaste faktorerna för att utveckla oral fluency är att bli exponerad för språket, få tillgång till effektiva undervisningsmetoder samt att befinna sig i en trygg studiemiljö.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23083.
  Wibro, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hildingsson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eriksson, Tomas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Project Water- and energy balance1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Falcon brewery is located on the west coast of Sweden and is a large beerproducer. This project is about energy. The task is to improve the hotwater blance in teh producingarea. By using the heat in remaining of cornshells the company can recycle energy to the system.
 • 23084.
  Wibäck, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Projekt Pedadoggen - Hunden som pedagogisk resurs i en daglig verksamhet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Through this project -“Projekt Pedadoggen”- I have tested dog training as a pedagogical resource at Daily activities. The study was made together with a group of persons with intellectual and neuropsychiatric disabilities, whose daily activities consist of running a day-care centre for dogs. Each participator of the project trained a dog towards a specific goal. This goal was individually formulated by each participator from his or her specific interest. The participators chose to set up a show, which was planned and performed by them selves.

  At the end of the project the participators were interviewed about their experiences of taking part on the project. Together with notes from the training, these interviews were the foundation of the hermeneutic influenced analysis. The theoretical outpost touches job satisfaction, work-integrated learning and the role of the pedagogue.

  The main conclusion is that dog training can create good conditions for personal development which favour both the work-integrated learning and the lifelong learning. The role of coaching creates opportunities for personal development, among other things by giving the participators opportunities to plan, to work towards a goal, to read and adjust another individual, to improvise, to learn about exercise psychology, etcetera. The training with dogs creates lots of opportunities for interaction, for examples between the participator and participator, between the participator and the dog, and between the participator and people outside the work place. A positive aspect which was stressed by the participators is their own job satisfaction as well as the job satisfaction of the dog. They also stressed the special friendship which can develop between human and dog.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT02
 • 23085.
  Wibäck, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ökat kompetensutnyttjande - en nyckel till att öka det ideella engagemanget i en brukshundklubb?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The basic intention of this study is founded on an ambition to make

  change within the competing activity at “Svenska Brukshundklubbens Halmstadavdelning” (SBK Halmstad). This is a local association for owners of working dogs, where I am one of the members. A problem in engage a larger number of voluntarily working members in the association has been established and discussed over several years. My premier aim was to make the members award of different perspectives of the problem. This was made by a presentation of made up assertions in focus groups. The interpretations that have been made from the result of the study are influenced from my former experiences from my membership of the association. From these interpretations I have made an analysis which mainly illustrates a need of reorganizing in tasks and improved communication among groups of the members. Eventually I have framed a plan of actions, which expresses my understanding of how the problem can be solved by an increased use of competence. Since I have learned a lot from my friends in SBK Halmstad, I hope this study will be significant in the future development of this association and others.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23086.
  Wichmann, Saskia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Nieuwenhuis, Jan-Willem
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Evaluation and Improvement of an Industrial Retailer’s Level of Marketing Channel Integration: A Cross-Border Case Study from the Maintenance, Repair and Operations Sector Taking the Perspective of the Physical Store2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to answer the research question of how an industrial retailer’s level of channel integration can be evaluated and improved. A conceptual model is developed and applied in a case study context of the shop channel of a large international industrial distributor of maintenance, repair and operations goods. Marketing channel integration is proven to improve customer satisfaction, customer loyalty and customer expenditure - despite these benefits, there does not exist any evaluation method that helps researchers or practitioners determine the level of channel integration of an industrial retail channel. The case study follows a mixed method approach and uses qualitative data from in-depth interviews with 11 managers and 24 employees, as well as quantitative data from a management survey with 26 respondents. Using the conceptual model the shop channel of the German parent company was rated at a multi-channel level of integration and the Dutch shop channel at a multiple channel level of integration. Any improvement to the level of channel integration of an industrial retail channel depends on the understanding of and commitment to the integrated channel strategy by the shop management.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23087.
  Wichtel, Nina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lust och motivation i matematikämnet: En kvalitativ intervjustudie om hur fem lärare i matematik för årskurs 1-2 uppfattar att lärare kan undervisa i matematik för att skapa lust och motivation för eleverna.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjustudier undersöka vad lärare uppfattar kan vara orsaken till att en del elever tappar lust och motivation till matematiken, om lärarens egen inställning påverkar eleverna, samt hur lärare uppfattar att lärare kan undervisa för att främja elevers lust och motivation till matematikämnet. Denna studie utgår från forskningsmetoden fenomenografi som går ut på att finna olika uppfattningar hos ett fenomen.

  Genom resultatet av denna studie framkommer det att det handlar om att skapa ett varierande lärande för eleverna och att eleverna får konkreta mål att arbeta mot. Lärarna i studien är alla överens om att den inställning läraren har till matematikämnet med stor möjlighet kommer att spegla av sig på eleverna och menar att det är viktigt att läraren går in med attityden att matematik är roligt och viktigt.

  De slutsatser som kan dras av detta resultat är att det är viktigt att läraren kontinuerligt granskar sin egen syn på ämnet och att läraren individanpassar undervisningen så att alla elever får möjlighet att känna lust och motivation för matematiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23088.
  Wickholm, Maritha
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Women´s health after a first myocardial infarction: a comprehensive perspective of recovery over a 4-year period2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  Aim. To prospectively determine women´s self-rated health after a fisrt myocardial infarction from a comprehensive perspective of recovery over a 4-year period. Background. Little attention has been focused on women´s long-term follows-ups, especially from a comprehensive perspektive. Previous studies have shown that there is an association between inactivity and increased cardiovascular risk and those social aspects of life, high hostility and low social support are assosiated with some manifestations of coronary heart disease. Methods. Two hundred and forty consecutively chosen women suffering their first myocardial infarction were asked to complete a self-rated questionnaire regarding health before being discharged from the hospital as well as one-year and four years later. The results were analyzed by descriptive and inferential statistics. Results. Diet consciousness, exercise, simultaneous capability and smoking beahvior showed positive changes in terms of women´s lifestyle. Emotional support from the family and a trusted friend, with whom the women could share their innermost thougts, decreased during the 4-yar period, while nursing staff increased their support over time as well as treating the woman´s compaints more seriously. Regarding the work situation, the women felt being more controlled 4 years after the myocardial infarction than at the time of the myocardial infarction. Conclusions. Based on a comprehensive perspective including the behavioral factors: diet, exercise, simultaneous capability and smoking, it was found that the women had been able to implement changes in lifestyle behavior necessary for improved health. Over the 4-year period, the emotional factors show a decrease in depressed mood and critical life events as well as an increase in the level of control of one´s own life. Over the same period, the social factors show that nursing staff trates the women´s compaints more seriously as well as increasing their proffesional support. Finally, the work-related factors show that more women felt being controlled at work.
 • 23089.
  Wickholm, Maritha
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Women's health after a first myocardial infarction: a comprehensive perspective on recovery over a 4-year period2003In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 2, no 1, p. 19-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Little attention has so far been focused on follow ups of women's long-term recovery after a myocardial infarction (MI), especially from a comprehensive perspective.

  AIM:

  The aim of this study was to prospectively determine women's self-rated health after a first MI from a comprehensive perspective on recovery over a 4-year period.

  METHODS:

  Consecutively chosen women (n=240) who had suffered a first MI were asked to complete a self-rated questionnaire regarding health (including not only biophysical, but also behavioral, emotional, social and working conditions) before being discharged from hospital as well as 1 and 4 years later. The results were analyzed by descriptive and inferential statistics.

  RESULTS:

  Health improvements, especially during the first year, could be observed in the women's behavioral condition regarding their attitude to diet consciousness, exercise, simultaneous capability and smoking behavior as well as in the emotional condition regarding their stressful life events, depressed mood and loss of control. In the social condition, the women considered that the healthcare professionals had improved their support over time as well as treating the women's complaints more seriously. Regarding the working condition, the women felt that they were being controlled at work, especially during the first year after the MI.

  CONCLUSIONS:

  Based on a comprehensive perspective on women's recovery after a first MI, a favorable development of the women's health was observed in the behavioral and emotional conditions while deterioration in the social and working conditions was observed over time. Thus, further efforts are needed in the two latter conditions by means of further studies in combination with greater support from healthcare professionals.

 • 23090.
  Wickman, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ledarskapsutbildning inom byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this essay is to examine different roles of leadership in the working environment by interviewing ex-students that have taken their degree from Halmstad Högskola and its construction program. How do these ex-students handle to be in a position of power in their everday life and how do they handle decision making? Do they find that the education they have recieved in any way has helped them in regard for leadership or do they rather conclude that further education in the area of leadership would be beneficial? These are the questions that I set out to shed some light over in this essay. This study consists of one part theory and one empirical part. The empirical part was accomplished by interviewing ex-students from Halmstad Högskola and this part was later compiled with relevant theories on the subject which were obtained from books , internet and various databases.

  The results from the interviews show that the general point of view is that the subjects containing leadership in their education hasn't really helped them. The results also show that these courses could be improved by introducing more work-related aspects in school. On the question that deals with decision making and how one handles to be in a position of power the general interpretation is that this is role that one grows into in time.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23091.
  Wickström, Carl-Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Magnusson, Rasmus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mekaniskt brandsläckningssystem2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Electrolux Laundry Systems is the world leader in manufacturing professional laundry equipment.

  The machines are used in the hotel sector, elderly care, in multifamily houses, laundry bars, and in

  commercial and institutional laundries.

  If there is oil or grease left in the clothes after washing may the heat from the dryer cause a chemical

  reaction. This reaction may, under certain circumstances cause a fire inside the drum. Competitors to

  Electrolux has developed its own systems that extinguishes fire inside a tumble dryer and customers

  have expressed desire to purchase a fire-extinguishing system. Therefore, the project team received

  the task by Electrolux to develop a fire-extinguishing system that extinguishes a fire in a tumble

  dryer.

  The purpose of the project has been to develop a system that both detects and responds to fire in an

  industrial tumble dryer to meet the competitors and to satisfy customers' requirements.

  The goal was to develop a fire-extinguishing system for Electrolux Laundry Systems and develop a

  fully functioning prototype.

  The project began with information searches on a variety of methods to both detect and extinguish a

  fire. Subsequently, a number of different methods were used to develop a final solution and make a

  prototype.

  The result of the project is a fire-extinguishing system that extinguishes a fire inside a dryer. The

  system is entirely mechanical and uses water to extinguish the fire. In addition, the system is not

  visible from the outside.

  The system that the team developed well meets all the requirements and preferences who where set

  out in the beginning of the project. The purpose and goal also correspond well with what was stated

  at the beginning of the project.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23092.
  Wickström, Helena Andin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Varför går de till Attac?: En studie om att uttrycka sin politiska ståndpunkt i rörelsen Attac2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den här studien handlar om varför man väljer att visa sin politiska ståndpunkt i rörelsen Attac. I dagens samhälle finns tecken på att många, framförallt unga, inte längre vill engagera sig i de etablerade politiska partierna. Partierna visar upp krympande medlemsantal samtidigt som nya folkrörelse växer fram. De nya rörelserna bedriver politiskt aktivitet utanför de parlamentariska systemens ramar. I uppsatsen diskuteras förhållandet mellan de etablerade partierna och de nya rörelserna samt rörelsernas funktion i den befintliga demokratiska samhällsstrukturen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem personer som har medlemskap i föreningen Attac. Den sociologiska tolkningen av det empiriska materialet har utgångspunkt i samhällsvetenskapliga teorier av främst statsvetenskapligt, socialantropologiskt, och sociologiskt slag. Studien visar att det politiska engagemanget oftast formats redan i uppväxtmiljön. Det gäller såväl graden av engagemang som den politiska inriktningen. Den visar att engagemanget i en rörelse som Attac inte alltid sker stället för partipolitiskt engagemang. Tvärt om agerar politiskt aktiva ofta i både partier och utomparlamentariska organisationer. Misstroende för politikerna skapas enligt studien i viss mån av media men främst av politikernas ovilja eller oförmåga att vara tydliga och hävda partiets ideologi.
 • 23093.
  Wickström, Helena Andin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Eklund-Hagel, Camilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  SKTF: en organisation för individen i framtiden?2000Student paper second termStudent thesis
 • 23094.
  Wickström, Marcus
  Halmstad University.
  Halland och hallänningen - en studie av hur beskrivningen av Halland och hallänningen har sett ut från tidigt 1800-tal till mitten på 1900-taletIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats har behandlat hur beskrivningen av Halland och hallänningen (halländskheten) sett ut från tidigt 1800-tal till mitten på 1900-talet. Syftet har varit att se om det funnits någon kontinuitet i beskrivningarna, dvs. i de värden man tillskrivit Halland och hallänningen, samt att se hur beskrivningarna har förändrats. Källmaterialet har bestått utav litteratur från uppsatsen två undersökningsperioder:1800–1880 och 1920–50. Uppsatsen kan sägas vara en diskursanalys där jag som ett första teoretiskt ramverk har använt mig av de av Jörgen Johansson presenterade föreställningarna av vad som karaktäriserar en typisk hallänning. Som ett andra teoretiskt ramverk har jag även använt mig av Reinhold Castenssons fyra regionsbegrepp för att utifrån dessa kunna se hur landskapet har kategoriserats/definierats under perioderna. Det viktigaste resultatet i uppsatsen är att det visade sig finns en viss kontinuitet i beskrivningarna av Halland och hallänningen, men att olikheterna var väl så påtagliga. Bland annat beskrevs Halland under de båda perioderna att inte ha varit en kulturellt heterogen och särartad region, och hallänningen beskrevs under de båda perioderna ha haft en stark hemorts kärlek.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23095.
  Wickström, Nicholas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Virtual sensing of combustion quality in SI engines using the ion current2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 23096.
  Wickström, Nicholas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Byttner, Stefan
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Hellring, Magnus
  Volvo Technology Corporation, Gothenburg, Sweden.
  Rögnvaldsson, Thorsteinn
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Neural networks for extracting the pressure peak position from the ion current2004In: Virtual sensing of combustion quality in SI engines using the ion current, Göteborg: Chalmers tekniska högskola , 2004, p. 95-110Chapter in book (Other academic)
 • 23097.
  Wickström, Nicholas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Intelligent Systems´ laboratory.
  Byttner, Stefan
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Intelligent Systems´ laboratory.
  Holmberg, Ulf
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Intelligent Systems´ laboratory.
  Robust tuning of Individual Cylinders AFR in SI Engines with the Ion Current2005In: SAE Transactions, ISSN 0096-736X, Vol. 114, no 03, p. 48-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A method for robust tuning of individual cylinders air-fuel ratio is proposed. The fuel injection is adjusted so that each cylinder has the same air-fuel ratio in inner control loops, and the resulting air-fuel ratio in the exhaust pipe is controlled with an exhaust gas oxygen sensor (EGO) in an outer control loop to achieve stoichiometric air-fuel ratio. Correction factors to provide cylinder individual fuel injection timing are calculated based on measurements of the ion currents for the individual cylinders. An implementation in a production vehicle is shown with results from driving on the highway. © 2005 SAE International.

 • 23098.
  Wickström, Nicholas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Larsson, Magnus
  Mecel AB, Åmål, Sweden.
  Taveniku, Mikael
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Linde, Arne
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Svensson, Bertil
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Neural Virtual Sensors — Estimation of Combustion Quality in SI Engines using the Spark Plug1998In: ICANN 98: Proceedings of the 8th International Conference on Artificial Neural Networks, Skövde, Sweden, 2-4 September 1998 / [ed] Lars Niklasson, Mikael Bodén, Tom Ziemke, London: Springer , 1998, p. 215-220Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We propose two virtual sensors which estimate the location of the pressure peak and the air-fuel ratio from measurements of the ionization current across the spark plug gap.

  The location of pressure peak virtual sensor produces estimates on a cycle-by-cycle basis for each of the cylinders. These estimates are twice as good as estimates obtained from a linear model.

  The air-fuel ratio virtual sensor uses the universal exhaust gas oxygen sensor as reference; it produces estimates that are ten times better than estimates obtained from a linear model.

 • 23099.
  Wickström, Nicholas
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Taveniku, Mikael
  Chalmers.
  Linde, Arne
  Chalmers.
  Larsson, Magnus
  Mecel AB.
  Svensson, Bertil
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Estimating pressure peak position and air-fuel ratio using the ionization current and artificial neural networks1997In: IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems: proceedings, Boston Park Plaza Hotel, Boston, Massachusetts, November 9-12, 1997, Piscataway, N.J.: IEEE , 1997, p. 927-977Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  We propose two artificial neural network models which use the ionization current for estimation of the position of the pressure peak and the air-fuel ratio. The pressure peak position model produces estimates on a cycle-by-cycle basis for each of the cylinders. These estimates are twice as good as estimates obtained from a linear model. The air-fuel ratio model uses the universal exhaust gas oxygen sensor as reference; it produces estimates that are ten times better than estimates obtained fi om a linear model.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23100.
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  A Born Global Company’s Way to Growth2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, a Born Global company is studied, with the aim of investigating how it has developed from 1990 to 2007. Which growth stages can we identify over time? Which factors influence these stages? The method used is the case study and the information was gathered through interviews and secondary data. For the theoretical approach, I have used the indicative ‘stages’ of the growth/life-cycle modelsby Churchill and Lewis (1987) and Smallbone and Wyer (2006), a framework focusing oninternational growth, international market strategy, international entrepreneurship and cultureand international organisation. The Rubber Company was studied from 1990 to 2007, which suggests that three CEOs have been in charge of the company; the founder, external CEO I and CEO II. The company’s development and expansion over the study period were followed and related to the stages of growth/life-cycle model and theoretical framework. The stages analysed are the Entrepreneurial stage (1990–1999), the Expansion stage (2000–2004) and the Industrial stage (2005– ). The three CEOs took part in different stages, which affect firm development. The Rubber Company is still growing and very entrepreneurial, over time lifting its development curve to newlevels. Market strategy has changed from distributors to subsidiaries. Unknown global segmentshave been developed. Critical incidents over time have been the founder’s way of acting during the second stage in relation to CEO I, who came from a much larger company with a strong support staff. In combination with the fact that the founder was still the owner and had the power, this did not make it easy to change the company to a new stage of development. He also did not have the experience of working in a smaller company. CEO II already had a close relationwith the founder and thus he was more quickly accepted. During the Industrial stage, the new investor supported the firm’s strong development.The ongoing Entrepreneurial stage on the business development curve indicates even faster growth for the Rubber Company. For that situation, entrepreneurship strategies must be more open, decentralised and teamwork-oriented. Another management style is later required to leadand expand the company. Since 2005, the company has been in the Industrial stage; i.e.expanding even faster in the global market. A value-added pricing concept has been developed. The company’s external focus on customers and relations is very important. CEO II suggests that traditional multinationals have too much of an internal focus. The learning process in the Rubber Company has been present from inception, but the firm hashow become more professionalised through international workshops. For the culture and vision,it is important to agree on the internal values of the company all over the world – the “CompanyWay” of doing business. Entrepreneurship strategies have changed from an entrepreneur deciding in most cases to a more coaching style of leadership. New owners have now invested inthe company and capital for expansion is available.The most interesting question is how the Rubber Company grows over time and how management continuously manages to shift the life-cycle curve to new levels. A Born Global company grows and develops in its special way according to the prevailing theory. However,when it is growing, it is more and more like a traditional company but still with an extreme entrepreneurial focus, in some cases because of the founder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
459460461462463464465 23051 - 23100 of 23832
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf