hh.sePublications
Change search
Refine search result
459460461462463 23051 - 23100 of 23129
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 23051.
  Öberg, Per
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Development of vibration diagnostic techniques for high voltage circuit breakers.1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Development of signal konditioning for vibration measuring and diagnostic for maintance on high voltage circuit breakers.
 • 23052.
  Öberg, Theodor
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Oldby, Marcus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Interactive Marketing: E-mail - Tomorrow´s Tool for Online Purchases2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to gain a better understanding of how customers behave with email

  and spontaneous online shopping and in which degree prospects or customer would be

  affected by functions in interactive e-mails.

 • 23053.
  Ödegård, Synnöve
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hallberg, Lillemor
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Perceived potential risk factors in child care2004In: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 18, no 1, p. 38-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is based on semi-structured interviews focusing on staff members’ opinions about potential risk factors that could threaten patient safety. The aim was to acquire more in-depth knowledge about the causes of patient injuries. The study, which was conducted at a children's hospital, has a qualitative approach that is influenced by the critical incident technique. A total of 28 persons were interviewed. Analysis of the data resulted in five qualitatively differentiated categories of potential risk factors: a large influx of patients, a lack of professional experience, a lack of inter-professional communication and cooperation, and deficiencies related to work hours and to the physical environment. The results reflect a complex picture where the risks, as described by the informants, can either alone or in concert directly or indirectly affect the individual in the practice of his or her profession or contribute to a mistake.

 • 23054.
  Ödling, Yvonne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Finns Östtimor på världskartan?: om media och ideologi1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats vill belysa mediers betydelse och påverkan i USA och väst- länderna samt vilka vilka konsekvenser detta får för människorna, samhället och världen. Mediernas roll som en del i den västerländska ideologin samt mediernas påverkansmöjligheter lyfts fram. De teorier som ligger till grund är Noam Chomskys propagandamodell, kritisk teori, kultiveringsteorin och dagordningsfunktionen. Teorierna belyser medier på individnivå, samhällsnivå och den globala nivån. Mediernas roll belyses genom mediernas förhållningssätt till Indonesiens invasion av Östtimor den 7 december 1975 som fortfarande pågår. En undersökning görs vad som skrivits i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om Östtimor under vissa tidsperioder i samband med speciella händelser i Östtimor. Utifrån det görs en analys av svenska mediers inställning till kriget i Östtimor.
 • 23055.
  Ödman, Emily
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Karlsson, Linus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Flervåningshus i trä: En undersökning rörande byggandet i Halland2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This paper is based on interviews, a literature study and seminars. It describes the

  situation in Halland when it comes to multi-story housing built in timber. From 1874

  to 1994, Sweden had a regulation that prohibited construction of timber houses with

  more than two stories as a result of big city fires. After the regulation was revoked,

  people started to build multi-story houses in timber again. Compared to the rest of

  the country there was not that many built in Halland. Construction entrepreneurs

  here possess the right competence and it is close to the raw material. Even though

  that, there are only five multi-story houses built in the county.

  Result from this study shows that the main problem of implementing multi-story

  housing built in timber is biases and lack of knowledge. Many of the players in the

  construction industry do not base their decisions on fact when it comes to choose

  timber or not. This in combination with a lack of information regarding financial

  issues and unfavorable regulations has resulted in a slow development of the

  implementation of multi-story houses. The reasons behind this are discussed in the

  paper and some possibilities of change are presented.

 • 23056.
  Ödman, Monica Mårtensson
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Budgetering: En jämförelse mellan teori och praktik1992Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att jämföra vad litteraturen säger om budgetarbetet med vad som sker i praktiken. Att försöka få en helhetsbild över företagens budgetprocess. Budgetens roll i företagen tycks huvudskligen vara passiv och används mest som en prognosn d v s planering och kontroll i inskränkt bemärkelse. Syftet är att idka kontroll och styrning över de finansiella funktionerna. Nedbrytningsmetoden, där företagsledningen styr, är fortfarande den vanligaste förekommande metoden, trots alla teorier som säger att medarbetarna ska motiveras och aktiveras till att ta större ansvar för sitt arbete.
 • 23057.
  Ödman, Monica Mårtensson
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Värdering av företag1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I samband med värdering av företag är det i huvudsak två metoder som man i normalfallet utgår från; nämligen substansvärdering och avkastningsvärdering. Allmänt kan sägas att ett företags substansvärde avses ge uttryck för vad det skulle kosta att bygga upp ett likvärdigt företag. Såväl tillgångar som skulder i företaget tas upp till sina verlkiga värden med bortseende från de bokförda värdena. Värderingen sker under ett antagande om fortsatt drift av företaget. Avkastningsvärdet på ett företag framkommer genom en diskontering av företaget framtida avkastning. Ur ett rent ekonomisk-teoretiskt perspektiv är metoden invändningsfri och har nått en utbredd acceptans. Metodens inriktning på framtiden innebär dock en betydande begränsning ur rent praktisk synpunkt, vilket även medför att metoden inte tillämpas så teoretiskt som den formulerats.
 • 23058.
  Ögren, Ulrika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ulrika Ögren (2016). Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker. Halmstad Förskollärarutbildning: Halmstad Högskola.

  Forskare (Granberg, 2003; Nelson & Svensson, 2005) anser att leksaker från hemmet är viktiga och har betydelser för barn - bland annat att leksaker kan skapa trygghet. Jag valde att undersöka det här området i och med att det har blivit populärt med att ta med leksaker till förskolan och att egna erfarenheter har visat att förskollärare hade olika positioneringar kring medhavda leksaker.

  Syftet med studien var att ge er läsare en inblick i vad förskollärare hade för föreställningar kring medhavda leksaker. Utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital ville jag undersöka och synliggöra förskollärarnas föreställningar kring medhavda leksaker, även tolka och skapa förståelse kring varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Jag ansåg att denna studie blev aktuell i och med att leksaker hade ett stort värde i barnens vardag. Eftersom jag som förskollärare kunde vara med att påverka verksamheten och de föreställningarna kring de medhavda leksakerna ute i verksamheten. Vilket medföljde en problemformulering Kan förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker synliggöras och undersökas med Bourdieus teori om kulturellt kapital, även tolkas och förstås med hjälp av hermeneutiken?”

  Studien var kvalitativ och har använt sig av metoden intervju och innehållsanalys. Intervjuerna utgjordes av sex förskollärare, en gruppintervju med tre förskollärare och tre enskilda intervjuer med tre andra förskollärare. Den första intervjun skrapade på ytan kring deras föreställningar, de andra tre gick mer djupgående in på området. Gruppintervjun gjordes i grupp på grund av förskollärarnas brist på tid att kunna intervjuas enskilt och de andra tre intervjuerna gjordes enskilt för att dessa lärare hade bristande tid till att samlas för en gruppintervju. Resultatet från vad förskollärarna svarade valdes ut efter det som hade det mest relevanta anknytningen till problemformulering och syftet för denna studie. Temat blev de medhavda leksakerna. Resultatet visade hur förskollärare hade olika föreställningar kring barns medhavda leksaker och hur de ”missade” sitt uppdrag. Fem av förskollärarna såg barns medhavda leksaker som ett problem som skapade bråk och inte som ett redskap som kunde vara till hjälp för dem i verksamheten. Förskollärarnas svar analyserades utifrån Bourdieus teori om det kulturella kapitalet, diskuterades och tolkades med koppling till tidigare forskning och med hjälp av hermeneutiken som skapade en förståelse kring förskollärarnas föreställningar om de medhavda leksakerna, därefter avslutades studien med en slutsats.

  Slutsatsen av den här forskningen som handlade om förskollärares föreställningar kring de medhavda leksakerna har kunnat synliggöras och undersökas utefter Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital, även tolkats och skapat förståelse kring varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Förskollärarnas svar belyste att de hade olika föreställningar kring de medhavda leksakerna. Detta belystes med två underrubriker - Barns medhavda leksaker ska inte vara en del av förskolan, och barns medhavda leksaker kan vara ett viktigt redskap. Enligt Bourdieus (1994/1995) teori visade det sig att de kunde positionera sig utefter vilken grupp de ville tillhöra (de som har stora tillgångar), och med det skapade förskollärarna tillsammans sina föreställningar kring de medhavda leksakerna. Perspektivet att vi blir påverkade av varandra, att vi positionerar oss därefter, kan ligga till grund för vilka föreställningar vi har eller kommer till att få (Bourdieu, 1994/1995).

 • 23059.
  Öhlander, Johan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Låt dom hålla på, dom är ju i alla fall söta: En studie av Hallandspostens bevakning av IS Halmias damlag mellan 1970 och 19802014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 1960-talet och 1970-talet växte damfotbollen fram i Sverige och 1970 bildades IS Halmias damlag, Halmstads första damfotbollslag. Detta var viktiga år i damidrottens historia. Enligt samtidens kvinnoideal skulle kvinnan inte ägna sig åt maskulina och fysiskt tuffa sporter såsom fotboll, de skulle hålla sig till sporter där estetik och grace var i fokus. Fotbollsspelande damer var därför kontroversiellt, både bland allmänheten och i massmedia. Detta är en av de stora anledningarna till att damfotbollen blev underrepresenterad och trivialiserad i massmedia. Syftet med uppsatsen har varit att granska hur Hallandspostens bevakning av IS Halmias damlag såg ut under 1970-talet. Det huvudsakliga källmaterialet har varit sex årgångar av Hallandsposten utgivna mellan 1970 och 1980. Jag har jämfört mitt resultat med de mönster av underrepresentation, trivialisering och ambivalens som Pamela Creedon funnit i rapportering om damidrotten under främst 1960- till 1980-talet och som står beskrivna i hennes bok ”Women, Media and Sport”.

 • 23060.
  Öhlin, Jonas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Keynes återkomst?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera hur regeringens ekonomiska politik formas under ekonomiska kristider. Undersökningen har en idéanalytisk utgångspunkt och använder dels dokument som beskriver de långsiktiga idéer som upprättats av den nuvarande borgerliga regeringen, dels även budgetpropositioner som beskriver den praktiskt utformade ekonomiska politiken från hösten 2006, hösten 2007 och våren 2009. Den praktiska politiken återkopplas till idéerna för att dra slutsatser om huruvida regeringen har en strikt ideologisk eller en pragmatisk syn på ekonomin. Detta sker genom att använda dimensioner skapade utifrån John Maynard Keynes och Friedrich Hayeks ekonomiska teorier, och därigenom observera hur regeringen förhåller sig på dessa dimensionsskalor vid varje tidpunkt relaterat till de långsiktiga idéerna.

  Resultatet visar att regeringen till viss del frångår sin ekonomiska idéinriktning på så sätt att man får en större acceptans till Keynes idéer när det ekonomiska klimatet blivit sämre.

 • 23061.
  Öhman, Emmy
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bliding, Emmeline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Där två världar möts: Erfarenheter och upplevelser av tillgång till Internet och sociala medier på behandlingshem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to, by using qualitative interviews, describe experiences of mediated social interaction on the Internet for clients in drug treatment. We wanted to examine how this affects clients' ability to change their lives, their identity and social relations. We conducted individual interviews with three people who work at a treatment center where clients have free access to the Internet and with one client on the same centre, and group interviews with a total of seven people who had varied experience in drugtreatment.

  The results show a general negative view of mediated social interaction during the treatment. The main risk is that clients need to break their connection to “the addiction world” and the Internet complicates this. Contact with friends and acquaintances in “the addiction world” may lead to the client interrupting his or hers treatment. Other risks that our results show is that clients can easily order drugs on the Internet, that you do not focus on the treatment and it makes it more difficult to build an identity and to be part of a community in the sober world.

 • 23062.
  Öhman, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Benjaminsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Mårtensson, Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  InterDisc: interleaving harddrives with ATA-2 1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The objective of this bachelor thesis has been to develope a working prorotype of harddisc interface. The interface is intended to increase the performance without beeing expensive. No software drivers should be needed to use the interface. Finding reference sources, especially regarding the DSP has been very difficult which has delayed the project. We have not reached our objective to build our prototype. The FPGA source is completed and simulations of the circuits works. The DSP c-code is partially finished, but lacks a few pieces which could not be written without the hardware. The hardware is designed but not realized.
 • 23063.
  Öhman, Oliver
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Wikman, Christian
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Konstruktion av svingarm till EcoistVehicleTM2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report will be about a mechanical design project that has been developed by Christian Wikman and Oliver Öhman. The assignment was given by EcoistVehicleTM to complete a bachelor’s degree in mechanical engineering at Halmstad University.

  Princip- och Primärkonstruktion (Olsson, 1995), Fundamentals of Vehicle Dynamics (Gillespie, 1992) and a large amount of research on the web has been used as the foundation for the method that’s been used all through this project.

   

  EcoistVehicleTM is a vehicle project started by Thomas Koch. It is an electrically powered, single seat, three wheeled vehicle that's driven by a single rear wheel. The idea behind the car is to transport the driver to his destination in an environmentally friendly way. The car is suited for commuting in the countryside with a range of 40-50km. The purpose of the assignment that was given in the spring of 2017 was to look into faster methods of designing and manufacturing a swingarm for the vehicle.

   

  Our assignment was to design and possibly manufacture a swingarm for the driving rear wheel that should fit the specifications of the car and have a relatively fast manufacturing process for a series of 10-20 cars. Our mentor and taskmaster has a request to 3D-print the larger parts of the swingarm then after work the mounting surfaces and mating surfaces with milling.

  Several manufacturing processes used in the automotive industry for the production of motorcycle swingarms will be screened and compared to get the method that will fit this project.

   

  The authors have contributed with a higher knowledge of 3D-printing, specifically aluminum, different design concepts together with analysis of the design to test the solidity of the final product.

 • 23064.
  Öhrlund, Erik
  Halmstad University, School of Information Technology.
  How Effective is RFID Shielding?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23065.
  Öhrwall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Larsson, Anders
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Prototypframtagning med MSD Matlab-Simulink-DSP: Prototype-development with MSD Matlab-Simulink-DSP2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  To reduce the cost of development to a minimum and secure delivery in software projects is a very anxious objective. A special kind of computer systems, are the so-called embedded systems. These systems often perform some sort of control. There are often the control-technician and not the programmer who develops these systems. The system-developer will be able to programme in a graphical and well-known, mathematical tool -Simulink. This will lead to that the development-time will decrease. The aim of this project is to adapt Simulink and Real-Time Workshop, so that a Simulink-model can be transferred and executed on a stand-alone hardware. This hardware has been developed by Halmstad University and Chalmers University of Technology.
 • 23066.
  Öijen, Erik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  VirRikt1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Non contact edge-detection system using a CCD camera and computer.
 • 23067.
  Öijervall, Jörgen
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning: Nurses' experiences of the active factors in process-oriented clinical group supervision, one year after degree2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Processorienterad omvårdnadshandledning i grupp är ett stöd för studenter att utveckla sin förmåga att hantera komplexa vårdsituationer. Reflektionen har en central roll samt handledarens förhållningsätt. Den omvårdnadsteoretiska förankringen beskrivs som betydelsefull, men det finns beskrivningar att alla handledare inte använder omvårdnad som teoretisk grund. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av verksamma faktorer i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp, ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Analysen har gjort med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån intervjuer med 18 sjuksköterskor presenteras i fyra kategorier: Handledarens karaktär, Handledningssessionens struktur, Pedagogiska metoder och Reflekterande kommunikation. Resultatet visar att handledarens personliga egenskaper har stor betydelse likaså vikten av att ha ett uppmuntrande förhållningssätt gentemot deltagarna. handledarens engagemang för att skapa trygghet, detta kan medföra att hanledaren kan bli en god rollmodell. En annan viktig faktor är att handledningssessionerna har en tydlig struktur, detta visar sig betydelsefullt för att skapa trygghet och att bibehålla fokus på problemställningarna. Resultatet beskriver olika pedagogiska strategier, såsom rollspel och att använda gruppen för att stödja lärprocesser.  Ytterligare en viktig faktor är att handledningen utgår från ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv, då detta fungerar som en kompass i omvårdnadshandledningen. Vikten av ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv beskrivs mer implicit i resultatet. Däremot beskrivs vikten av reflekterad kommunikation mer tydligt i materialet.  Reflekterad kommunikation bidrar till studenternas fördjupade kunskaper kring omvårdnadens praktiska genomförande. Ytterligare forskning bör fokuseras på hur det omvårdnadsteoretiska perspektivet kan belysas som en verksam faktor i omvårdnadshandledning

 • 23068.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Främjande faktorer för professionell utveckling i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp: Sjuksköterskors erfarenheter ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning2013In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 33, no 1, p. 9-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group super- vision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’ willingness to reflect on them- selves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are impor- tant to promote the participants’ reflective communication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

 • 23069.
  Öijervall, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences one year after completed nursing degree2013In: Breaking Barriers 2013, 2013, p. 43-44Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' experiences of factors enhancing professional development trough process-oriented group supervision, one year after completed nursing education. The objective of process-oriented group supervision in nursing care is to support students’ development of their ability to manage complex care situations. The attitude of the supervisor and the students’willingness to reflect on themselves have been described as playing key roles in process-oriented group supervision during nursing education. The link to nursing science has also been described as significant by several researchers, but some supervisors are not using nursing science as a foundation in group supervision for nurses. The analysis was completed using a qualitative content analysis method based on interviews with 18 nurses resulting in the general theme “Process oriented pedagogy” which is presented in three categories: Supervisor’s character, Pedagogical strategy and Reflective communication. The findings suggest that the supervisor's personal qualities in combination with an inspiring structure are important to promote the participants’ reflective ommunication during the group supervision sessions. Reflective communication supports the students’ development towards a deeper professional knowledge. Further research should focus on the use of nursing science as a foundation in clinical process-oriented group supervision.

 • 23070.
  Ölmeby, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ekman, Anna-Karin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Datormodellen Diasock2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Rapporten går igenom steg för steg processen att ta fram datormodellen Diasock. Idag så finns det många människor som lider av diabetes och många utav dessa personer drabbas även av fotproblem. Fotkomplikationer är svåra att behandla och patienter kommer ofta in för sent med sina sår som i värsta fall kan leda till amputation. I samarbete med forskarna på Linköpings universitetssjukhus gavs uppdraget att ta fram en strumpa med insydda sensorer. Strumpan kommer underlätta för diabetiker då de själva kan ha en överblick på sina egna värden och på så sätt söka vård i tid om de behövs. Gruppen har blivit inspirerad av Fredy Olssons metod princip och primärkonstruktion(1995) som använts i tidigare kurser. Det gjordes även ett studiebesök på sjukhuset för att få mer insikt i alla problem som kan uppstå och för att få nya perspektiv från andra yrkesroller. Gruppen lade ner mycket tid på att anpassa strumpan efter en diabetikers fot, då de har speciella krav och inte kan använda vanliga strumpor. Mycket fokus hamnade även på placering av sensorerna. Det gjordes många skisser och efterhand valdes det att utgå ifrån funktionsstrumpan med sensorer på/vid tryckpunkterna. Strumpan är ritad i CATIA V5 där det valdes att arbeta i arbetsbänken Imagine & Shape. För att bättre visualisera datormodellen användes programvaran Keyshot där materialen blir mer realistiska. Projektet resulterade i en datormodell av en strumpa, speciellt utformad för att motverka uppkomsten av diabetessår. Strumpan blev anpassad för att passa en diabetiker.

 • 23071.
  Ölmeby, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Weber Hansson, Jessica
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hälsomätningar på vårdcentraler2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work has been carried out in collaboration with a specialist physician and Hälsoteknikcentrum Halland. The project is a part of an innovation project which involves developing a health scanner that will be able to carry out standard measurements on patients and thereby facilitate and streamline healthcare. The part in this report concerns the development of the booth itself for the complete product as well as the attachment of the technology. The thesis objective is about developing a concept that automatically adjusts the instruments depending on the patient being measured, as well as creating an optimal environment where the measurements can be performed correctly.

  By using brainstorming and a functional analysis, a number of concepts could be developed. These were then evaluated against the analysis and further developed to match the specification of requirements and other guidelines. The result was a booth, adapted for both sitting and standing positions, with an automatically closing folding wall and with an arm that keeps the patient at the right distance from the measuring devices. The project has also included an investigation of, as well as discussion about, the materials and manufacturing methods that may be used in a future production of the concept.

  The result was a virtual model, ready to be used for the production of a real-size prototype. In addition, the model was also used to visualize the concept in the form of images and animations made in KeyShot 6.

 • 23072.
  Ölmedal, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag jobbar med en kompis, så då går det ju ännu snabbare.”: Något om elevers användning av matematikboken.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte orimligt att tänka sig att de flesta av landets skolelever, till exempel i högstadiet, ägnar åtminstone någon timme varje vecka åt arbete med en matematikbok. Men precis hur matematikböcker används är inte helt välundersökt. Här beskrivs en undersökning genom intervjuer i fokusgrupper med elever i år 9. Läraren visar sig ha en viktig roll för användandet av boken även när det gäller arbete i egen takt. Det visar sig finnas inbyggda motsättningar mellan elevernas strävan att ge ''rätt svar'', att komma snabbt framåt och att kunna samarbeta med klasskamrater, och eleverna verkar se en konflikt mellan hur man tänker sig att man borde använda boken och hur man faktiskt gör. Flera av resultaten är sådana att de inte gärna kunde framkommit om man bara studerat läroboken i eller lärarens undervisning i sig.

 • 23073.
  Ölmestig, Rickard
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ansgarius Börjesson i ljuset av Göteborgs konstliv under 1920/30-talen2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 23074.
  Öman, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ladan, Antonija
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  ”Jag känner att vi är tvillingar, men jag måste få vara mig själv.”: En kvalitativ studie om enäggstvillingars upplevelser kring sin identiteti sin sociala miljö.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study emphasizes the social environment to identical twins identity. How does the identity of two genetically identical individuals who grow up in the same environment develop? The study is based on qualitative interviews with ten identical twins, who also want to give a glimpse of how identical twins experience their relationship with their twin and how they experience they are perceived by the social environment. We have been using various identity theories that emphasize interpersonal and group processes in our theoretical framework, also Cooley's theory of the looking glass self and the social comparison theory presented by Festinger. The result showed how identical twins identity was perceived in relation to its twin, where the social environment had a significant role for identical twins identity but also how comparisons directly affected their self-esteem. We would also note that all identical twins shared the experience of safety and fellowship in relation to its twin.

 • 23075.
  Öman, Charlotta
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Chairly: en stol för alla1986Student thesis
 • 23076.
  önder, gül
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  kayacık, aydın
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Multiview Face Detection Using Gabor Filter and Support Vector Machines2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Face detection is a preprocessing step for face recognition algorithms. It is the localization of face/faces in an image or image sequence. Once the face(s) are localized, other computer vision algorithms such as face recognition, image compression, camera auto focusing etc are

  applied. Because of the multiple usage areas, there are many research efforts in face processing. Face detection is a challenging computer vision problem because of lighting conditions, a high degree of variability in size, shape, background, color, etc. To build fully

  automated systems, robust and efficient face detection algorithms are required.

  Numerous techniques have been developed to detect faces in a single image; in this project we have used a classification-based face detection method using Gabor filter features. We have designed five frequencies corresponding to eight orientations channels for extracting facial features from local images. The feature vector based on Gabor filter is used as the input of the face/non-face classifier, which is a Support Vector Machine (SVM) on a reduced feature

  subspace extracted by using principal component analysis (PCA).

  Experimental results show promising performance especially on single face images where 78% accuracy is achieved with 0 false acceptances.

 • 23077.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

 • 23078.
  Örjegård, Johan
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Wireless control of wall switches: A module that controls your existing wall switch with an application2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this project a home-automation-solution is developed that wirelessly can control an existing wall switch with an application from a smart device. The purpose of the project is to develop a new solution that doesn’t require any electrical knowledge to mount the solution. Exiting solutions for controlling a switch require a module that is connected in series with the switch. The project will develop a module that can be mounted next to the selected wall switches to control them without electrical connection to the AC-voltage of the switch. Instead there is a servo that physically press the switch that is controlled. The servo motor is controlled wirelessly via Bluetooth Low Energy using an Android application, thus, a force is applied to the switch to turn on or off. A rechargeable lithium battery of 3.7 volts powers the whole module. Therefore, a "power-board" was developed that step up the voltage to 5 V. There are also components on the board that manage battery charging via microUSB. The Android application communicates via a Bluetooth Low Energy module that is mounted on a CPU board and has been developed and specifically manufactured to fit into the project. Both the power-board and processor-board is developed from own drawings and PCB layouts, and made with a manual etching method. The chassis has also been designed and manufactured with a 3D printer. The chassis holds all circuit boards, battery and a mount for the servo. The result is a working prototype that can be mounted on a switch and then operate the switch within the range of BLE. The prototype has a run time of each charging cycle of about 60 days under conditions that it is operated, on average, three times per day.

 • 23079.
  Örjes, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorers påverkan på arbetstrivseln i bemanningsbranschen2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan personlighet, psykosociala arbetsmiljöfaktorer och arbetstrivsel i bemanningsbranschen. 88 tjänstemän, anställda som ambulerande konsulter på ett av Sveriges största bemanningsföretag, deltog i undersökningen. Av respondenterna var 76 % kvinnor och 56 % var mellan 25- 35 år. En enkät innehållande 103 frågor som handlade om arbetstillfredsställelse, personlighet och psykosociala arbetsmiljöfaktorer användes i studien. Materialet bearbetades i huvudsak genom korrelations- regressions- och diskriminantanalyser. Studiens resultat visade att respondenterna trivdes med sina arbetsuppgifter i högre grad än sin anställningsform som ambulerande konsulter. Resultatet visade att arbetstrivsel korrelerar negativt med personlighetsdimensionen neuroticism och positivt med extraversion vilket ligger i linje med tidigare forskning. Som unika resultat för denna studie framträder sambanden mellan arbetstrivsel och prestationskrav samt upplevelse av eget resultat. Bemanningsföretagets attraktionskraft är den faktor som framträder som unik påverkansfaktor till arbetstillfredsställelse i den undersökta gruppen.

 • 23080.
  Örliden, Anna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nationellaprovmatematik och Dagstidningsmatematik: Hur förhåller de sig till varandra?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Tidningar är något vi samhällsmedborgare har i vårt vardagsliv, och det har jag funderat över är om skolan lär eleverna den matematik de behöver för att kunna förstå dagstidningsmatematik. Syftet med detta är att se om matematiken på de nationella proven överensstämmer med matematiken i dags- och kvällstidningar. För att kunna besvara detta har jag studerat, antecknat och klassificerat matematik jag funnit i tidningar och på poven. Dessa resultat har jag sedan räknat samman och jämfört med varandra. Det jag kom fram till var att det exempelvis inom områderna, bråk, area och diagram, finns en tämligen bra överenskommelse. Där finns även områden på provet med få uppgifter i förhållandet till tidningarnas matematik, exempelvis valuta, hastighet, tid, samt brist på stora tal och matematikord. Dagstidningarna är enligt mig en naturlig koppling till den verkliga matematiken utanför skolan, och både vi lärare och medierna har ett ansvar att få matematiken att överensstämma bättre.
 • 23081.
  Örnhem, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mäns inställning till föräldraledighet: en sociologisk undersökning av åtta mäns tankar om att vara hemma med sina barn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 23082.
  Örnstedt, Adam
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Ejesson, Johanna
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The survival story of a newsprint mill.: A single case study of an industrial transformation at Hylte Mill.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The pulp and paper industry (PPI) and its products is one of Sweden's largest export goods, with newsprint as one of its major sources of income. The historically stable context had led to innovation inertia something that became clear when a sudden decrease for newsprint occurred. Hence, Stora Enso Hylte Mill, which is one of the largest producers of newsprint in Sweden realized that they needed to do something in order to secure their future. Therefore, the company started to investigate the possibility of moving into a new market, biocomposite.

  Problem discussion: Ambidexterity is a requirement for a firm to be successful over time (Birkinshaw & Gibson, 2004). In uncertain environments organizational ambidexterity appears to be positively linked to increased firm innovation, better financial performance, andhigher survival rates (O’Reilly & Tushman 2013). Hylte Mill has historically had a stablemarket, thus exploitive activities have been their main concern. As the conditions change, explorative activities are needed which creates uncertainty for the firm. How does a firm in a historically stable context that has worked with exploitation for many years organize for exploration? What changes needs to be done in the organization?

  Purpose: This master thesis will systematically go through and analyze how firms within previously stable market organize for ambidexterity and exploration. This is going to be done through three phases of an industrial transformation within the PPI. The purpose for this thesis is to increase the understanding of how organizations, operating in historically stable context, deals with radical innovation when the external environment demands it.

  Methodology: This study has been an inductive single case study. The data has been collected through five semi-structured interviews with key individuals from period of industrial turbulence.

  Findings: The barriers to innovation varies over time, when one barrier is solved another one occurs. By using ambidexterity, the firm can be better suited to handle these changes. The inertia in large established firms do not only depend on events occurring within the firm but can also be affected by external events.

  Conclusion: Ambidexterity has a positive impact on innovation in uncertain environments that creates a sense of urgency. By initially applying structural ambidexterity to provide slack, and later expand the desired culture by contextual ambidexterity, large established firms can overcome innovation inertia. Slack showed positive impact on radical innovation on both mill- level and group-level. Also, external help proved to be crucial for the radical innovation capability.

 • 23083.
  Örnstedt, Julia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Beredskapsplan vid livsmedelsrelaterade utbrott: En praktisk vägledning vid utredning av livsmedelsutbrott i mindre kommuner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livsmedelsburna sjukdomar är ett globalt problem som orsakar fleramiljoner dödsfall varje år, ändå tros den rapporterande siffran vara enbråkdel av hur många som drabbas. En anledning till svårigheten att vetaden verkliga summan av problemet är bristerna gällande rapportering avlivsmedelsbura sjukdomar.

  Även om Europa ligger i framkant medstrikta krav gällande säkerhet för mat uppkommer ständigt skandalersom visar på ett bristande system. Syftet med studien var att ta fram enberedskapsplan för matförgiftning och andra livsmedelsrelaterade utbrott.Målet var att ta fram en tydlig beredskapsplan som är lätt att användaoch som lämpar sig för mindre kommuner i Sverige.

  Litteraturundersökninggjordes för att samla information till bakgrund samt för att fåen övergripande blick över de olika livsmedelsburna sjukdomarna. Däreftergenomfördes en enkätundersökning gällande hur en beredskapsplanför livsmedelsrelaterade utbrott ser ut i Sveriges mindre kommuner.

  Resultatet visar att inte alla kommuner har en färdig beredskapsplan atttillgå vid större utbrott. Det som anses användbart i en sådan plan ärframförallt mallar för rutiner som exempelvis frågeformulär till densmittade vid en matförgiftning. En anledning till bristen på beredskapsplaneri mindre kommuner tros främst bero på bristande resurser, ökadpersonaltäthet hade enligt resultatet bidragit till ökad tillgång av beredskapsplaner.Utifrån de inkommande enkätsvaren har ett förslag på enberedskapsplan som är enkel att använda utformats.

 • 23084.
  Örnstedt, Verica
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  HIV: Och AIDS-problematik hos ungdomar i Tanzania2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag vistades i Tanzania i syfte att undersöka HIV - och AIDS-prlblematik hos ungdomar. Jag genomförde en fältstudie däe jag intervjuade bl.a skolpersonal, elever, läkare och präster om hur man ser på problematiken, varifrån de får sin information om sex och samlevnad i allmänhet och HIV och AIDS i synnerhet. Jag ville även undersöka vad skolpersonalen gör för att minska spridningen av smittan. Fältstudien genomfördes i Tanzania i intervjuform, där intervjuernatog plats på vederbörandes egen arbetsplats, d.v.s på skolor , sjukhus och kontor med avsikt att få de intervjude att känna sig trygga. Med hjälp av material från intervjuerna samt personliga intryck av landet och dess kultur, kan jag dra slutsatserna att informationen ungdomarna får sker genom undervisning i skolan, massmedia och genom samtal med varandra. Då undersökningar visar att spridningen av smittan ständigt ökar frågar jag mig om nuvarnade information är tillräcklig samt att den borde vara mer omfattande och spridd.
 • 23085.
  Örtenberg, Henny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fallet Fadime: En ideologisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Mitt arbete med den här uppsatsen bottnar i en nyfikenhet på den av individer av utländsk ursprung som vi dagligen blir tilldelades genom media. Mitt problemområde är invandrare i media och här har jag valt att fokusera på nyhetsrapporteringen av ett specifikt fall. Det tragiska mordet på Fadime Sahindal har väckt starka debatter till liv där meningarna är delade och attityderna splittrade. Vissa menar att mordet på Fadime bottnar i samma orsaker som vilket svenskt kvinnoförtryck som helst, medan andra anser att Fadime föll offer för en hederskultur. Fallet Fadime är ett av flera känsliga fall, där kulturbegreppet kommer i kontakt med brottsdiskussioner. Min avsikt är att utifrån detta fall diskutera kring hur muslimer som grupp framställs i två dagstidningar Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och sedan knyta framställningen till begreppet som “kultur”, “rasism”, “ideologi”, och “diskurs”. Den huvudsakliga ambitionen och således mitt syfte är att genom en ideologikritisk diskursanalys avväpnat diskursen i de de två dagstidningarna och därmed försöka skapa klarhet i vad vi egentligen läser om vår verklighet beträffande muslimer som grupp.
 • 23086.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  A typology of the idea of learning organization2002In: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 33, no 2, p. 213-230Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A typology of the idea of 'learning organization' is developed and presented. The typology is inductively created and based on how the term 'learning organization' is used in the literature and by practitioners. Four distinct hypes of understanding were found: 'organizational learning, 'learning at work, 'learning climate' and 'learning structure'. The same types of understanding seem to appear both in the literature and in accounts made by practitioners. Thus the term 'learning organization' is probably not unduly confusing to the practitioners. Instead, the different versions of the idea in the literature seem to give companies the opportunity to choose a version suitable for their specific situation.

 • 23087.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Achieving organizational independence of employees’ knowledge using knowledge management, organizational learning, and the learning organization2009In: Handbook of research on knowledge-intensive organizations / [ed] Dariusz Jemielniak & Jerzy Kociatkiewicz, Hershey, PA: IGI Global, 2009, p. 229-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The ambition of this chapter is to pay some attention to more obvious, as well as more subtle, methods for organizations to become independent of the individual’s subjective knowledge, from the employees’ point of view. Terms such as ’knowledge sharing’, ’knowledge transfer’, and ’learning for all’ are almost always seen as being positive for both employers and employees. However, this chapter will critically examines those terms. Three popular management ideas relating to knowledge and/or learning have been analysed from a ’knowledge control’ perspective: knowledge management, organizational learning, and the learning organization. The main conclusion of this conceptual and elaborating chapter is that the more current and less academic ideas of the learning organization and knowledge management contain the same tools as the idea of ’old’ organizational learning as regards gaining control over knowledge, but that these two ideas additionally contain other knowledge control measures, which are more refined, in the sense that they are less obvious as knowledge control measures. The idea of ’new’ organizational learning, however, is less suited to knowledge control, since it implies that knowledge is not storable. In other words, the chapter’s contribution is an analysis of some of the most popular management ideas that deal with knowledge and/or learning relating to the organizational/employer independence of subjective knowledge, from the employees’ point of view, something which is rarely seen. © 2009, IGI Global.

 • 23088.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Are the right persons involved in the creation of the learning organization?2005In: Human Resource Development Quarterly, ISSN 1044-8004, E-ISSN 1532-1096, Vol. 16, no 2, p. 281-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A conventional explanation of the short notice that many management ideas get is that they are only fashions. This article presents a complementary explanation. Based on Jung's personality types and my own experiences, I suggest that mostly only people with a certain type of personality become interested in ideas such as the learning organization. I further argue that all four of Jung's personality types must join in the sculpting of learning organizations if organizations are to succeed in becoming such organizations and continue being it, and, accordingly, if the idea is to survive in the long run.

 • 23089.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Educating everyone in humanities for both post-bureaucracy and bureaucracy: a response to John Hendry2006In: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 37, no 3, p. 291-294Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Comments on an article by John Hendry. In the main, the commentator agree with Hendry in his description of the 'intellectual tyranny of the economic mindset' and in his concern for other values and goals in business society. Management education definitely needs other than economic goals, as Hendry argues. The commentators arguments for the humanities are slightly different, though, from Hendry's, and he do not think that managers are the only group that needs education in the humanities. Finally, the commentator would like to add a few subjects and methods to those that Hendry suggests should be involved in humanities education for business students. In addition to history and literature, which Hendry suggests, the commentator also recommend education in ethics.

 • 23090.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Guest editorial for special section: Are organizations able to learn?2009In: Learning Inquiry, ISSN 1558-2973, Vol. 3, no 1, p. 21-23Article in journal (Refereed)
 • 23091.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Of course organizations can learn!2005In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 12, no 2, p. 213-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a comment for all those writers who claim that organizations cannot learn. The author consistently rejects this notion. Rather the author contends that organizations can learn, in at least two different ways. The author reviews some of the common arguments against organizational learning, and tries to answer the opponents. The main argument against the critics is that they are too busy to look for evidence that organizations are not like individuals and that organizations therefore cannot learn. Instead, the author argues that it is a question of level of analysis. The author also suggests that theories as well as knowledge in general are metaphoric, implying that organizations as such of course are able to learn. The organizational learning perspectives can, of course, be used by employers and managers in order to avoid efforts that help the individuals to learn. But they can also be appropriate perspectives of learning that help in avoiding large investments on organizational learning efforts that might be unnecessary.

 • 23092.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  On differences between organizational learning and learning organization2001In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 8, no 3, p. 125-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This conceptual paper looks at and discusses differences between the concepts of organizational learning and (the) learning organization. Since there still seems to be confusion regarding the meaning of the two concepts, aims to clarify the two main existing distinctions, that organizational learning is existing processes while learning organization is an ideal form of organization. Also distinguishes between a traditional and a social perspective of organizational learning, which the existing distinctions have not ‚ at least not explicitly. Thus, distinctions are made between three concepts. In addition to the improvement of the existing distinctions, suggests two complementary ones ‚ entities of learning and knowledge location. These two distinctions might make it easier to distinguish also between the two perspectives of organizational learning.

 • 23093.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Organizational learning: a radical perspective2002In: International journal of management reviews (Print), ISSN 1460-8545, E-ISSN 1468-2370, Vol. 4, no 1, p. 87-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews the organizational learning literature. For many years, organizational learning theory has been based on a functionalistic paradigm, but an interpretive paradigm now seems to be attaining dominance. However, neither of these perspectives of organizational learning is truly radical in the sense of challenging conditions of power and control in organizations. There are some critical texts on organizational learning (and the learning organization), but they go no further than criticism. Therefore, this paper tries to illustrate what we can call a radical perspective of organizational learning, based on themes in the critical works. The radical perspective of organizational learning implies an organization where the individuals learn as free actors. However, there are norms or rules to guarantee freedom. The learning space in the organization guarantees the occurrence of different opinions, and allows everyone to reflect upon their actions and learning. Working time and employee commitment are restricted so that work does not interfere too much with other undertakings. All employees are guaranteed permanent appointments. Finally, in the radical perspective of organizational learning, organizations die to make place for others when their missions are accomplished. After presenting the radical perspective of organizational learning, I outline some questions for future research and indicate the necessity of further development of such a perspective.

 • 23094.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Senge’s many faces: problem or opportunity?2007In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 14, no 2, p. 108-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to discuss both possibilities and problems with Senge’s (1990) many faces in The Fifth Discipline, i.e. the fact that different authors refer to different excerpts from his book as his version of the learning organization. Design/methodology/approach - The paper shows that the authors’ understandings of Senge, in which a literature review resulted, are seen in the light of theories of travelling of management ideas, particularly the "translation model". Findings - The paper finds that both possibilities and problems with Senge’s many faces were found. A fatal problem is that the many faces jeopardize the confidence in the concept and eventually its existence. But the strong connections to Senge’s book, that the authors have, reduces the problems, and Senge’s many faces might not cause that much trouble after all. Research limitations/implications - The paper shows that anyone who wishes to can, for different reasons, refer to Senge, and his version of the learning organization, and thereby gain legitimacy. One does not have to be very accurate; as it seems, almost anything goes. Practical implications - In the paper the "translation model" is divided into two sub-models, which probably will sharpen future translation research. Originality/value - The paper is a study in which it is shown how authors understand other authors. This is an example that is rarely seen. Both possibilities and problems are discussed with vagueness to Senge’s many faces. This is not very common. A special case of the translation model is developed (the "smorgasbord model"), better suited to deal with the type of idea that focuses on copying of excerpts from a specific book than the traditional translation model (the "whispering game model").

 • 23095.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  The learning organization: towards an integrated model2004In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 11, no 2, p. 129-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents an integrated model of the learning organization. It is based on empirical research of the learning organization literature, as well as on practitioners' understandings of the concept where learning organizations were often described in terms of four distinct individual aspects, no more and no less. This article argues these aspects cannot be treated as separate, and that the four aspects have to be combined in order to create a true learning organization. The four aspects are: learning at work; organizational learning; developing a learning climate; and creating learning structures. The article suggests that only those organizations that have implemented all of the aspects should be called ‚"learning organizations", and those organizations that have implemented only one aspect should be called "partial learning organizations"

 • 23096.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Toward a contingency model of how to choose the right type of learning organization2004In: Human Resource Development Quarterly, ISSN 1044-8004, E-ISSN 1532-1096, Vol. 15, no 3, p. 347-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The learning organization is in itself a vague idea, and many argue that the idea must be adapted to each single organization and its particular needs before it can be implemented. There is very little guidance, though, on how to adapt the (vague) idea. This forum piece therefore tentatively suggests a contextual model of how to choose the right type of learning organization, among four types. It also suggests some areas where research is needed in order to develop the model further.

 • 23097.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Vague and Attractive: Five Explanations of the Use of Ambiguous Management Ideas2005In: Philosophy of Management, ISSN 1740-3812, E-ISSN 2052-9597, Vol. 5, no 1, p. 45-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews the literature on the diffusion and popularity of vague management ideas. Is it the vagueness in itself that makes them so popular, or are there other explanations? Five possible explanations for the attraction of ambiguous management ideas are suggested: (i) concretising; (ii) symbolic legitimisation; (iii) seduction; (iv) unknown use; and (v) challenge. Some of the explanations are explicitly suggested in the literature, whereas others are explanations offered by the present author on the basis of a review of the literature. The five explanations are categorised according to the level of consciousness of the use of vague ideas among the users, and according to whether the ideas are implemented in actual practice or used only in talk. The present paper also discusses what management researchers could do to help those who use vague management ideas. © 2005, Springer International Publishing AG.

 • 23098.
  Örtenblad, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  A Little About a Lot: On Scientific Reports and Reference Techniques2012 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 23099.
  Örtengren, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Gidlund, Alexander
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Riskhantering i infrastrukturprojektet Varbergstunneln2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose is to describe and analyze the risk management of project risks and financial risks in the infrastructure project Varberg tunnel during the planning phase, in which two players have been studied, the Swedish Transport Administration and the Varberg municipal operations, and their perspective on risk management and how these actors' perspectives differ in order to get an understanding of how different types of risks and stakeholder risk manage from their perspective in an infrastructure project.

  Background and problem: The Swedish Transport Administration task is to ensure that trains arrive on time, transport is done as safely as possible and with the least possible environmental impact. Together with other stakeholders they will ensure that the best possible social utility is created for the money. On 21 March 2013, the government's admissibility decision of subprojects through Varberg to extend the railway from single track to double track. This is one of the biggest challenges in Varberg municipality, where the municipal and state planning must go hand in hand. There are considerable risks associated with infrastructure projects but there are also great opportunities for socio-economic profitability. To identify risks requires a general approach because the individuals do not possess all the information necessary to know where all the various risks are within the activity. The problem with risk assessment is that the knowledge of the risks affecting the tunnel project are scarce and therefore entails difficulty in valuing them. Businesses need to manage risks, and businesses that ignore the risk, consider the risk as their enemy or plan for just one future are more vulnerable.

  Research issue: How is risk management of project risks and financial risks in the infrastructure project Varberg tunnel during the planning phase?

  Methodology: This thesis is a qualitative study that uses an inductive approach. The empirical data is collected from three different interviews linked to the Varberg tunnel.

  Result: The main difference between the stakeholders is the scope of risk management. The Swedish Transport Administration is implementing a much larger risk management than the municipality of Varberg. Risk identification is more similar between the stakeholders, the difference is how they methodically work. Risk assessment is qualitative at the Swedish Transport Administration and quantitative at Varberg municipality. Management of risk is carried out not in any methodical way at Varberg municipality, the only manage interest rate risks while the Transport Administration manages all risks and implement this in a methodical way.

  Conclusions: Risk management is carried out in different ways depending on the perspective of the stakeholder and the type of risk that is risk managed. Risk management can be either methodological or non-methodical. Our view is that this is due to the stakeholder’s responsibility and the complexity of risk management for the stakeholder. Which perspective stakeholders have, we believe, affect if the stakeholder have a long term or short term perspective. The Swedish Transport Administration will only be done with projecting of the tunnel while the municipality of Varberg has to live with it in generations to come.

 • 23100.
  Öst, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ljunggren, Björn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Image i tjänstesektorn1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Hur används och vilken betydelse har begreppen image, löfte och kvalitet i tjänsteföretagens marknadsföring? Genom att utveckla en modell vill vi förklara hur dessa begrepp förhåller sig till varandra, samt vilken betydelse företagets anställda har i interaktionen. Med modellen till hjälp ska vi sedan undrsöka hur man skapar en tydlig image trots en signifikant abstrakt del hos produkten. Vidare kommer vi genom en marknadsundersökning applicera modellen på verkligheten.
459460461462463 23051 - 23100 of 23129
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf