hh.sePublications
Change search
Refine search result
457458459460461462463 22951 - 23000 of 23258
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 22951.
  Zernina, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Krnjic, Adan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elevernas stress i skolan2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Stress och utbrändhet har under de sista åren blivit ett väldigt aktuellt och omdiskuterat ämne i vårt samhälle. Orsakertill all oro och välkända och ofta relaterade till det morderna samhällets komplexitet och förändringstakt. Under tiden vi praktiserade inom olika skolor har vi uppmärksammat att problemet har blivit ganska stort och växande även i skolan - så väl bland personalen som bland eleverna. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att undersöka den här företeelsen närmare. Är pressen på elever verkligen större nu än för t.ex. några årtionden sedan ellerär det bara felaktig föreställning orsakad av det allmänna uppviglandet när det pratas om stress? Uppfattar elever stress som ett stort problem? Frågor som vi i första hand försökte svara på var vad som leder till stress hos elever och försöka ta reda på vilka samband finns mellan stress och olika ansträngningar och press elever blir utsatta för. En av tankarna bakom studien var att komma fram till vad vi som blivande lärare bör tänka på för att minska stressen och öka trivseln för barnen i skolan. Metoder vi använde oss av vid insamlingen av relevant material var i första hand kvalitativa intervjuer och enkätundesökning som dock kompletterades med struktureade intervjuer och kortare observationer. Att tollka insamlade kvalitativa data innebar användning av förståelse- eller tolkningslära dvs. den hermeneutiska ansatsen. Resultaten av undersökninen visar enligt vår uppfattning att alla farhågor om barnens pressade situation i skolan och utanför den i hög grad motiverade. Elever är ofta själva medvetna om egen stress. De behöver all hjälp de kan få, inte minst från skolpersonalens sida.
 • 22952.
  Zervas, Yannis
  et al.
  University of Athens, Greece.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Physical activity and cognitive functioning1999In: Psychology for physical educators / [ed] Yves Vanden Auweele, Frank Bakker, Stuart Biddle, Marc Durand, Roland Seiler, Champaign, IL: Human Kinetics , 1999, p. 135-154Chapter in book (Other academic)
 • 22953.
  Zetréus, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum”: En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ analys av fyra lärares, som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, uppfattningar och åsikter av att undervisa med digitala medier och verktyg i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används av fyra gymnasielärare, som arbetar på två olika skolor i samma kommun, i deras undervisning i religionskunskap. Uppsatsen ska ge svar på vilket sätt som de digitala verktygen används i lärarnas undervisning. Även hur deras uppfattning är om digitala medier och verktyg i undervisningen samt hur de anser att det mottas av eleverna. Frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är; ”Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, på två olika skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, ”På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap?” samt ” Vilken uppfattning har gymnasielärarna om användningen av digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för uppfattning om digitala verktyg i undervisningen?”

  Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Empirin analyseras med hjälp av Frida Monséns undervisningsmodell samt Karin Nygårds tre kompetensområdena inom digital kompetens. Resultatet är att lärarna använder sig av digitala medier och verktyg i sin undervisningen men vilka de använder skiljer sig mellan lärare och mellan skolorna. De använder sig av bla. av Digilär, MTM, UR, SLI, olika presentationsverktyg, digitala quiz och prov m.m. Ett annat resultat är att uppfattningen om digitala medier och verktyg i undervisningen är generellt väldigt positiv. Lärarna anser att det är smidigare än tidigare att genom digitala medier att få fram information, lekitonsplaneringar och tillgången till t.ex. filmer.

 • 22954.
  Zetréus, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Olsson, Moa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  To design security: A quantitative study of high school students security in the physical school environment2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  High school students' schooling is preparing for their future. It is therefore important that their school time is characterized by security and a good physical school environment. The purpose of this thesis is to investigate how the physical school environment outside the classroom affects the safety of high school students. The aim of the study is also to highlight a possible connection between how the design of various places in the school affects the safety of the students, connected to where the students mostly stay during the school day. Previous science and background facts about safety in the physical school environment emphasize how important it is with the school's design. There are numbers of relevant factors to consider when designing a school and how to promote security in the physical school environment. To be able to answer the issues of the thesis, quantitative surveys have been sent out to high schools students at a secondary school. Through bar charts, the result is presented and then analyzed based on the method bivariate analysis. The theoretical framework of the thesis consists of Simmel's sociological theory and the spatial theory perspective. The results of the study are analyzed on the basis of the theory perspective and compared with previous science and other background facts. The results of this study shows that students are safest in the dining room, the library and in the places where they mostly stay daily. The factors that contribute to security are mainly that people they feel safe with are there, open spaces and comfortable sound levels. 

 • 22955.
  Zetterberg, Camilla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Devantini ES interiör2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Interiören i dagens elbilar är oftast väldigt enkel och tråkigt, liksom resten av bilen. Syftet med projektet är därför att ta fram en tilltalande, funktionsmässigt riktig och framträdande interiör till en sportig elbil med sin grund i AC Cobran (Projekt elsportbilen). Att visa vilka fördelar och möjligheter det finns i förhållande till bilar med förbränningsmotorer.
 • 22956.
  Zetterberg, Kim
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  I särskolan eller i grundskolan?: en studie om ökningen av elever i särskolan 1992 20052006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 22957.
  Zetterqvist, Bo
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Understanding the Tyrone family: A study of the characters in Eugen O’Neill’s “Long day’s journey into night2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  An analysis of the reader’s sympathetic reaction to the characters in Eugene O’Neills “Long day’s journey into night” using reader response criticism and reception theory.
 • 22958.
  Zetterström, Johannes
  et al.
  Halmstad University.
  Göras, Johan
  Halmstad University.
  Intranät 2: 02008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen redogör för en studie om hur intranät används i organisationerna Ericsson och KPMG och hur intranätets möjligheter att stödja organisationens verksamhet förändras i en Webb 2.0 miljö. Syftet med studien var att underlätta olika organisationers överväganden om att ta till sig och använda sig av en Webb 2.0 standard i deras intranät. Studien består av en teoretisk referensram som sedan kopplas ihop med de intervjuer vi genomfört som mynnar ut i olika förslag på hur intranätet kan förbättras med Webb 2.0. Den teoretiska referensramen behandlar litteratur och artiklar inom området intranät och Webb 2.0. Vi kom bland annat fram till i vår studie att båda dessa organisationers intranät knappt eller inte alls stödjer den tvärfunktionella kommunikation och sökningar på intranätet gav ofta alldeles för många träffar som resulterade i att personalen inte alltid fick tag i det material de var ute efter och vi visade på hur Webb 2.0 kan lösa många av de här problemen.

 • 22959.
  Zetterström, Johannes
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sandmark, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur hanterar konsulter konflikter som kan uppkomma vid implementeringen av ett informationssystem2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen redogör för en studie om hur implementeringskonsulter vid införandet av ett informationssystem, hanterar de kommunikationskonflikter som kan uppkomma mellan dem och deras kunder. Syftet med studien är att skapa en generell förståelse hur konsulter hanterar kommunikationskonflikter som kan uppstå vid införandet av ett informationssystem. Studien består av en teoretisk referensram som utgår ifrån litteratur och artiklar inom området kommunikation och konflikthantering. Fokus ligger på konflikthantering i form av fem olika stilar (undvikande, konkurrens, anpassning, samverkan & kompromiss). Detta kopplas sedan samman med de intervjuer vi genomfört vilket leds fram till vårt resultat. Vi kom fram till att konsulterna använde sig av olika konflikthanteringsstilar beroende på vilken situation de befann sig i och vilken relation de hade till kunden vilket gör att ingen stil kan anses vara bättre än någon annan, utan en kombination av två eller flera stilar kan vara att föredra när kommunikationskonflikter uppstår mellan konsult och kund.

 • 22960.
  ZEWGW, MESFIN ASFAW
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  FRUGAL INNOVATION OF PROSTHETIC SOCKET FOR DEVELOPING COUNTRIES2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstracts

  In this thesis, we presented a frugal product and methodology for customizing prosthetic socket for developing countries where an overwhelming number of prostheses are necessary, and the availability, accessibility and cost of prosthetics are significant concerns to limb deficient persons that without the assistance of a prosthetic device may not be able to function. In order to design a frugal prosthetic socket, a design methodology is sought that will best achieve an appropriately designed, low-cost, with simple production method. Through the study of modern design methodologies, a strategy is proposed that emphasizes the intersection of the mechanical design process (contemporary design tools), biomechanics, and low-cost design. Key components of this methodology are previous research and frugal innovation in the design process. Along with a review of the state of the art, provide the groundwork for both the proposed new methodology as well as generating a new concept of prosthetic socket. The result of this study, using the generated concept and simple methodology, a frugal prosthetic socket (FPS) is developed to demonstrate the basic functionality of the concept and manufacturability of the proposed method. Finally, Frugal Prosthetic Socket is found as a solution for the problems since it can reduce one heavy complex process for optimizing customization of the prosthetic socket and reduce 70 % of the cost of the prosthetic socket by using local material (rawhide), local manufacturing technique and implementing frugal innovation concept.

 • 22961.
  Zhang, Chi
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Tic-tac-toe game design based on Xilinx FPGA2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This design accomplished Tic-Tac-Toe game on Xilinx Spartan-IIE FPGA platformin VHDL. Firstly, designing the circuits and wiring on experiment board. Secondly,designing the algorithm and programming it in Active-HDL. Thirdly, synthesizingit in Synplicity Synplify Pro and then implementing it in Xilinx ISE developingsuite. Finally download it onto FPGA to run it.

  This design allows two players to play Tic-Tac-Toe game on the experiment board.Pressing the key, the corresponding LED will be light up to represent thechessman. There are two LEDs indicate whose turn next is. If the grid one wantsto place chessman has been taken up, then LCD will alarm it and ask the playerto replace it. The first player who forms 3 chessmen in a row, column or diagonalwins, LCD will display it and the three LEDs in the winning line will blink. If nobody wins after filling the whole chessboard, then LCD displays draw.

 • 22962.
  Zhang, Dongdong
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Challenges in Marketing Strategy of Online Travel Booking Industry in China: -A case study of Ctrip.com and Qunar.com2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Information technology plays an important role in the hospitality and tourismindustry. The internet has reshaped the distribution channels and thus suppliers andconsumers can contact directly. It also changes consumers searching and bookingbehaviors. So information technology brings online travel agents some challenges inthe marketing strategy.Literature Review includes the theoretical background of online travel bookingindustry and summaries the previous researches in the field of hospitality and tourismindustry. The analytical framework of this study mainly includes the impact ofinformation technology on the Porter’s five forces model which was used forgathering and analyzing the empirical data and the PEST model. Nowadays,intelligent travel is highly efficient and trendy.In conducting this study, I adopted a qualitative approach to analyze challengesfaced by online travel agents. I chose two sample companies Ctrip.com andQunar.com from China. The empirical data were mainly collected from twosemi-structured interviews and secondary data such as the official website andtravel-related information.The conclusion is that the information technology has a great impact on thetourism enterprises. The competition is fierce and consumers are more demanding.Through cooperating and integrating travel-related information resources, the tourismenterprises can provide better products and professional services to consumers andimprove their travel experiences.

 • 22963.
  Zhang, Fu-Jung
  et al.
  Shanghai Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China.
  Bååth, Lars B.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Combined-array images of An Archetypal CSS Source 3C286 At 18CM wavelength1997In: Gigahertz Peaked Spectrum and Compact Steep Spectrum Radio Sources, Proceedings of the 2nd Workshop, held in Leiden, The Netherlands, September 30 - October 2, 1996 / [ed] I.A.G. Snellen, R.T. Schilizzi, H.J.A. Roettgering and M.N. Bremer, Leiden: Leiden Observatory , 1997, p. 72-77Conference paper (Refereed)
 • 22964.
  Zhang, Fu-Jung
  et al.
  Shanghai Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China.
  Bååth, Lars B.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Viewing angles in some selected BL Lac objects1996In: Astrophysics and Space Science, ISSN 0004-640X, E-ISSN 1572-946X, Vol. 235, no 2, p. 195-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A selected subset of BL Lac objects were monitored with VLBI techniques at multifrequencies. Apparent superlumJnal motion and X-rays were detected in all of the monitored sources. From the observational data, kinematic parameters, geometric parameters and beaming effects for the 'core' of the selected BL Lac objects have been estimated. Our results indicate that some BL Lacs have large Lorentz factors and small viewing angles; relativistic beaming effects are strongly present in these sources. On the other hand, some BL Lacs have small Lorentz thctors; their viewing angles are quite large. It does not seem possible to avoid the fact that some BL Lac objects are not oriented particularly close to the line of sight. It conflicts with the basic assumption of the accepted theories for explaining the characteristics of BL Lac objects at present. Also, it seems that the BL Lac objects in the class I of the Burdige and Hewitt's classification have larger viewing angles than those int he class II. The whole BL Lac classification could be a misnomer: the sources classified as 'BL Lac objects' are a mixture of physically different populations with different parent objects.

 • 22965.
  Zhang, Hequn
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Wang, Rui
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Larsson, Tony
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Simulation of Region-based Geocast Routing Protocols2014In: 2014 International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), Piscataway, NJ: IEEE Press, 2014, p. 723-730, article id 7297645Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As one of the most important enablers of Intelligent Transportation System (ITS), Inter-Vehicle Communication (IVC) have been a hot research direction in nearly a decade. To improve vehicle safety and cooperative systems, most of ITS applications need efficient and stable Vehicular Ad hoc Networks (VANETs) among vehicles and infrastructures, which can be set up by Geocast routing protocols. Some of these applications require the protocols, known as region-based Geocast routing protocols, supporting to broadcast messages to vehicles within a specific geographic region. Since different protocols are appropriate for different purposes or occasions, it is significant to simulate protocols and evaluate their performances under a variety of scenarios. Therefore, this paper focuses on investigations of simulation environment configurations for some known Geocast routing protocols. According to the investigations, a region based Geocast routing simulator is designed and developed. To demonstrate the effectiveness and the reliability of this simulator, several protocols are simulated and the performances of them are presented. © 2014 IEEE

 • 22966.
  Zhang, Ke
  et al.
  University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Mao, Yuming
  University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Leng, Supeng
  University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Maharjan, Sabita
  Simula Research Laboratory, Fornebu, Norway & University of Oslo, Oslo, Norway.
  Vinel, Alexey
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Zhang, Yan
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Contract-theoretic Approach for Delay Constrained Offloading in Vehicular Edge Computing Networks2019In: Journal on spesial topics in mobile networks and applications, ISSN 1383-469X, E-ISSN 1572-8153, Vol. 24, no 3, p. 1003-1014Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mobile Edge Computing (MEC) is a promising solution to improve vehicular services through offloading computation to cloud servers in close proximity to mobile vehicles. However, the self-interested nature together with the high mobility characteristic of the vehicles make the design of the computation offloading scheme a significant challenge. In this paper, we propose a new Vehicular Edge Computing (VEC) framework to model the computation offloading process of the mobile vehicles running on a bidirectional road. Based on this framework, we adopt a contract theoretic approach to design optimal offloading strategies for the VEC service provider, which maximize the revenue of the provider while enhancing the utilities of the vehicles. To further improve the utilization of the computing resources of the VEC servers, we incorporate task priority distinction as well as additional resource providing into the design of the offloading scheme, and propose an efficient VEC server selection and computing resource allocation algorithm. Numerical results indicate that our proposed schemes greatly enhance the revenue of the VEC provider, and concurrently improve the utilization of cloud computing resources. © 2018, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.

 • 22967.
  Zhang, Ke
  et al.
  University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Mao, Yuming
  University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Leng, Supeng
  University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Maharjan, Sabita
  Simula Research Laboratory, Oslo, Norway.
  Zhang, Yan
  Simula Research Laboratory, Oslo, Norway.
  Vinel, Alexey
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Jonsson, Magnus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Incentive-Driven Energy Trading in the Smart Grid2016In: IEEE Access, E-ISSN 2169-3536, Vol. 4, p. 1243-1257, article id 7436757Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The smart grid is widely considered as an efficient and intelligent power system. With the aid of communication technologies, the smart grid can enhance the efficiency and reliability of the grid system through intelligent energy management. However, with the development of new energy sources, storage and transmission technologies together with the heterogeneous architecture of the grid network, several new features have been incorporated into the smart grid. These features make the energy trading more complex and pose a significant challenge on designing efficient trading schemes. Based on this motivation, in this paper, we present a comprehensive review of several typical economic incentive approaches adopted in the energy-trading control mechanisms. We focus on the technologies that address the challenges specific to the new features of the smart grid. Furthermore, we investigate the energy trading in a new cloud-based vehicle-to-vehicle energy exchange scenario. We propose an optimal contract-based electricity trading scheme, which efficiently increases the generated profit. © 2013 IEEE.

 • 22968.
  Zhang, Ke
  et al.
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Mao, Yuming
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Leng, Supeng
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Vinel, Alexey
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Zhang, Yan
  Simula Research Laboratory, Oslo, Norway.
  Delay constrained offloading for Mobile Edge Computing in cloud-enabled vehicular networks2016In: Proceedings of 2016 8th International Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM) / [ed] Magnus Jonsson, Jacek Rak, Arun Somani, Dimitri Papadimitriou & Alexey Vinel, Piscataway: IEEE Press, 2016, p. 288-294Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Cloud-based vehicular networks is a new paradigm to improve the vehicular services through distributing computation tasks between remote clouds and local vehicular terminals. To further reduce the latency and the transmission cost of the computation offloading, we propose a cloud-based Mobile Edge Computing (MEC) offloading framework in vehicular networks. In the framework, efficient computation offloading strategies are designed through a contract theoretic approach. We obtain the optimal feasible contracts that maximize the benefit of the MEC service provider while enhancing the utilities of the vehicles. Furthermore, considering the resource limitation of the MEC server and the latency tolerance of the computation tasks, we propose a contract-based computation resource allocation scheme. Numerical results show that our proposed scheme greatly enhances the utility of the MEC service provider. ©2016 IEEE 

 • 22969.
  Zhang, Ke
  et al.
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Mao, Yuming
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Leng, Supeng
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Zeng, Ming
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Xu, Liang
  School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
  Jiang, Li
  Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, China.
  Vinel, Alexey
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Optimal energy exchange schemes in smart grid networks: A contract theoretic approach2016In: 2016 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC), Piscataway, NJ: IEEE, 2016, article id 7636834Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Vehicle-to-Grid (V2G) is a promising paradigm to alleviate energy supply and demand imbalance of the grid. To further improve the power transmission efficiency, in this paper, we propose a cloudlet-based Vehicle-to-Vehicle (V2V) energy exchange framework. In the framework, the Energy Switch Center (ESC) serves as a trading broker, which purchases electricity from discharging vehicles and then resells it to the charging ones without energy transmission on the grid. The energy trading process is modeled in a contract theoretic approach. We derive the optimal feasible contracts which maximize the profit of the ESC. Furthermore, we systematically study the practical scenario where both the charging demand and renewable energy supplement are random variables, and propose a practical optimal contract-based electricity purchase scheme. Simulation results show that the proposed scheme can efficiently increase the profit of the ESC than the other mechanisms. © 2016 IEEE.

 • 22970.
  Zhang, Man
  et al.
  Institute of Automation Chinese Academy of Sciences, China.
  Liu, Jing
  University of Science and Technology of China, China.
  Sun, Zhenan
  Institute of Automation Chinese Academy of Sciences, China.
  Tan, Tieniu
  Institute of Automation Chinese Academy of Sciences, China.
  Su, Wu
  Zhuhai YiSheng Electronics Technology Co, Ltd, China.
  Alonso-Fernandez, Fernando
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Némesin, Valérian
  Aix-Marseilles University, Centrale Marseille, CNRS, Institut Fresnel, France.
  Othman, Nadia
  Institut Mines-Telecom, Télécom SudParis, France.
  Noda, Koichi
  Nihon System Laboratory, Ltd, Japan.
  Li, Peihua
  Dalian University of Technology, China.
  Hoyle, Edmundo
  University Federal of Rio de Janeiro, Brasil.
  Joshi, Akanksha
  Centre for Development of Advanced Computing, India.
  The First ICB Competition on Iris Recognition2014In: 2014 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), Piscataway, NJ: IEEE Press, 2014, article id 6996292Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Iris recognition becomes an important technology in our society. Visual patterns of human iris provide rich texture information for personal identification. However, it is greatly challenging to match intra-class iris images with large variations in unconstrained environments because of noises, illumination variation, heterogeneity and so on. To track current state-of-the-art algorithms in iris recognition, we organized the first ICB∗ Competition on Iris Recognition in 2013 (or ICIR2013 shortly). In this competition, 8 participants from 6 countries submitted 13 algorithms totally. All the algorithms were trained on a public database (e.g. CASIA-Iris-Thousand [3]) and evaluated on an unpublished database. The testing results in terms of False Non-match Rate (FNMR) when False Match Rate (FMR) is 0.0001 are taken to rank the submitted algorithms. © 2014 IEEE.

 • 22971.
  Zhang, Min
  et al.
  Halmstad University.
  Ngwese, Ekuh Roger
  Halmstad University.
  Brand Reputation in International Marketing Case of Mobile Telephone CompaniesIndependent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis is concerned with measuring the extent to which the market of mobile telephone companies is influenced by their brand reputation in international marketing. The analysis investigates the relative importance of brand reputation in the marketing of products in the mobile telephone industry.

  The work comprises a study within the context of a quantitative survey of marketing information analysis. A survey is carried out by administering questionnaires on a sample of mobile telephone users within the ages of 18 and above from an international student environment at Halmstad University. Watching over your brand reputation is rationally the ideal means of benefiting from a companies brand equity management.

  The findings provided useful information that may serve mobile telephone companies to strategically position themselves in the competitive international market, thereby improving their overall sales as well as market share. It can equally serve as decision guidelines to brand managers while making meaningful contributions to their companies.

 • 22972.
  Zhang, Tianyi
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Zhao, Yuwei
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Recognition for Robot First Aid: Recognizing a Person's Health State after a Fall in a Smart Environment with a Robot2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 22973.
  Zhang, Yan
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Patch Antenna for 1420MHz Radio Telescope2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Patch antenna is one of the most rapidly popular topics in the antenna field in the past twenty years. In high-performance aircraft, spacecraft, satellite and missile applications, where size, weight, cost, performance, ease of installation, and aerodynamic profile are constraints, low profile antennas may be required. [7].

  The project is to develop a single patch antenna operating on a specific frequency 1420MHz. The frequencies near to 1420MHz are worth to observe because the hydrogen in throughout of the space can be mapped by the observation of the 21 – cm wavelength line which is corresponding to 1420 MHz radiation. The final product antenna will be used in a radio telescope as a part of the signal receiving system.

  The work within the project contains simulation, fabrication and test of final antenna. The simulation work was carried out in advanced design system which is developed by Agilent technologies, USA. The most different feature of the project is that, comparing to normal patch antenna, usually 50 ohms is selected as the matching impedance, while in this project we made it conjugate to the input impedance of the LNA. In this way we can save extra components, as well as energy consuming.

 • 22974.
  Zhang, Yan
  et al.
  Department of Informatics, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Jonsson, Magnus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Li, Minqiang
  Department of Information Management and Management Science, Tianjin University, Tianjin, China.
  Guest editorial special issue on industrial IoT systems and applications2017In: IEEE Systems Journal, ISSN 1932-8184, E-ISSN 1937-9234, Vol. 11, no 3, p. 1337-1339, article id 8052330Article in journal (Other academic)
 • 22975.
  Zhang, Yan
  et al.
  School of Electrical and Electronics Engineering, Nanyang Technological University, Singapore, Singapore.
  Jonsson, MagnusHalmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).Li, MinqiangDepartment of Information Management and Management Science, College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin Shi, China.
  Special Issue on Industrial IoT Systems and Applications2017Collection (editor) (Refereed)
 • 22976.
  Zhao, Yang
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Zhang, Min
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  The Ising Model on a Heavy Gravity Portfolio Applied to Default Contagion2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we introduce a model of default contagion in the financail market. The structure of the companies are represented by a Heavy Gravity Portfolio, where we assume there are N sectors in the market and in each sector i, there is one big trader and ni supply companies.The supply companies in each sector are directly inuenced by the bigtrader and the big traders are also pairwise interacting with each other.This development of the Ising model is called Heavy gravity portfolioand according to this, the relation between expectation and correlationof the default of companies are derived by means of simulations utilisingthe Gibbs sampler. Finally methods for maximum likelihood estimationand for a likelihood ratio test of the interaction parameter in the modelare derived.

 • 22977.
  Zhelezov, Dmitry
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Yamshchikov, Ivan
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Liquidity and optimal consumption with random income2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the first part of our work we focus on the model of the optimal consumption with a random income. We provide the three dimensional equation for this model, demonstrate the reduction to the two dimensional case and provide for two different utility functions the full point-symmetries' analysis of the equations. We also demonstrate that for the logarithmic utility there exists a unique and smooth viscosity solution the existence of which as far as we know was never demonstrated before.

  In the second part of our work we develop the concept of the empirical liquidity measure. We provide the retrospective view of the works on this issue, discuss the proposed definitions and develop our own empirical measure based on the intuitive mathematical model and comprising several features of the definitions that existed before. Then we verify the measure provided on the real data from the market and demonstrate the advantages of the proposed value for measuring the illiquidity.

 • 22978.
  Zheng, Yumai
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Internal Communication from a Managerial Perspective2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The objective of this thesis is to conduct a research on Eleiko Sport AB’s internal communication from a managerial perspective. The focus of this analysis is to look at how the management and organisation are structured in Eleiko, how the members of the management team view and perceive internal communication, how the internal communication within this small organisation is organised, and which communication channels are being used and why.

 • 22979.
  Zheyuan, Liu
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Evaluation of platoon Application Enabled by Contemporary ETSI ITS-G5 Standards2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • 22980.
  Zhiqiang, Gao
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Liwei, Ren
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Development of a lab instrument management system2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall goal of this project is to make the management of a large number of instruments easy at the Halmstad University workshop. An increase in the number of items borrowed needs to be managed. A lab instruments management system is developed and applied to manage the tools and instruments. The focus of the software is on managing information on borrowed instruments. The methods used come from the field of Java web application and include the methods object oriented programming, MySQL database, three-tier architecture and model-view-controller design pattern.The development of the management system is based on four features. Two features are maintenance of basic information of borrowers and instruments. The results showed that administrators can add, modify, delete, and query information of borrowers and instruments through web pages. The third feature is to borrow instruments, return instruments and to extend borrowing time. The last feature is to show statistics.The management system of instruments provides a multi-user platform for allowing the administrators to maintain user information and instrument information and helps the borrower to borrow, return and extend borrowing time. Simple statistical functions are implemented.

 • 22981.
  ZHOU, XI
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  LUO, YAOYAO
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Implementation of Hierarchical Temporal Memory on a Many-core Architecture2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis makes use of a many-core architecture developed by the Adapteva Company toimplement a parallel version of the Hierarchical Temporal Memory Cortical LearningAlgorithm (HTM CLA). The HTM algorithm is a new machine learning model which ispromising in the aspect of pattern recognition and inference. Due to its complexity,sufficiently large simulations are time-consuming to perform on sequential processor,therefore, in this thesis we have investigated the feasibility of using many-core processors torun HTM simulations.In this thesis, a parallel implementation of the HTM algorithm on the proposed many-coreplatform has been done in C. In order to evaluate the performance of parallel implementation,some metrics such as speedup, efficiency and scalability have been measured throughperforming some simple pattern recognition tasks. Implementing the HTM algorithm on asingle-core computer established the baseline to calculate the speedup and efficiency ofparallel implementation for the purpose of evaluating scalability.In this thesis, three mapping methods which are block-based, column-based and row-based,have been selected to parallelize the HTM from many mapping methods. In the experimentwith small training examples, the row-based mapping method gained the best performancewith a high speedup because of the lesser influence of training example variability, andreflected a good scalability when implemented on different numbers of cores. However, theexperiment with a relatively large amount of training examples gives almost identical resultsfrom all three mapping methods. In contrast with the small experiment, the full set experimentused much more diverse input and the mapping method did not influence the average runningtime for this training set. All three mappings have showed almost perfect scalability and thereis linear speedup increasing with number of cores, for the dataset and HTM size used.

 • 22982.
  Zhou, Yingqiu
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Business Relationships between Swedish Clothing Industry Companies and Chinese suppliers: A case study of Hennes & Mauritz (H&M)2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  The purpose of this study is to gain a deeper understanding of a company’s business relationship building strategies and processes, especially in the field of doing business with the foreign business partners. In this study, a case study was conducted with the company of H&M. The ARA (actor- resource-activity) business relationship model was used as a theoretical framework in order to analyze H&M- Chinese suppliers’ business relationships. The results show that H&M- Chinese suppliers’ relationships are very important for the company’s overall business success. The relationship building is always a long process, which needs a lot of investments both in time and money. Since there is a significant culture difference, H&M has built up four production offices with Chinese employees in order to help the company to select and communicate with the Chinese suppliers. Guanxi as a relationship building strategy is especially important to know when doing business with Chinese suppliers.
 • 22983.
  ZHU, JINPING
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  SONG, NAN
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Evaluating Business Process Management Maturity: A case study on a Chinese electronic company2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22984.
  Zhu, Yuqi
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Zhang, Yunbu
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  A Comparative Case Study on Corporate Social Responsibility (CSR) between SMEs and MNCs2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to describe the behaviors that multinational corporations(MNCs) and small and medium-sized enterprises (SMEs) are taking for carrying outcorporate social responsibility (CSR) under the context of sustainable development.Besides, the factors which drive and influence the performance are further exploredand discussed.The thesis is to be analyzed by means of a literature review, qualitative case study,semi-structured interviews, within case study and cross case study.By adopting these methods, the thesis shows that both MNCs and SMEs are aware ofand actively shouldering CSR in spite of different contents and approaches. MNCs areable to integrate economic, environment and social values into CSR strategy whileSMEs focus more on economic values. Competitive pressures, social expectations andinternal governance system are the main drivers of MNCs. By contrast, owners’ desiregives rise to the performance of carrying out CSR strategy by SMEs.It is suggested that a new domain of CSR namely, political social responsibility isfound through the study. It demonstrates that MNCs with the state-owned nature haveparticular missions and responsibilities to serve the country and society, which is notcommon but exists in the world.

 • 22985.
  Zhuang, Qian
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ton, Ann
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kristianstad Kommuns destinationsutveckling: Utvecklingen utifrån tre hållbara aspekter2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ongoing construction of Kristianstad is a trade mall in the city center, the City Hall and the railway station neighborhood is rebuilding, new residential projects are planned and "The healthy garden", "Accessibility for everyone" and "ERA-farms" are also current. Kristianstad has always a sustainable way of thinking in the background during the development and they are trying to meet all three perspective of sustainability: economical, ecological and social. The municipality seeks knowledge both by sharing their own and takes part in other municipalities in the development process.

 • 22986.
  Zhuang, Weihua
  et al.
  University of Waterloo, Ontario, Canada.
  Jamalipour, Abbas
  University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia.
  Bai, Fan
  Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  Vinel, Alexey
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Emerging Technologies, Applications, and Standardizations for Connecting Vehicles: [From the Guest Editors]2015In: IEEE Vehicular Technology Magazine, ISSN 1556-6072, E-ISSN 1556-6080, Vol. 10, no 4, p. 33-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The articles in this special section focus on the state of the art in the emerging technology for vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communications, the latest development in standardizations and regulations, and potential services and applications for vehicles on roads. © Copyright 2015 IEEE

 • 22987.
  Zhuang, Weihua
  et al.
  Department of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, ON, Canada.
  Jamalipour, Abbas
  University of Sydney, Sidney, Australia.
  Bai, Fan
  Caign, Universitarnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champy of Southern California, United States.
  Vinel, Alexey
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Emerging Technologies, Applications, and Standardizations for Connecting Vehicles (Part II)2017In: IEEE Vehicular Technology Magazine, ISSN 1556-6072, E-ISSN 1556-6080, Vol. 12, no 2, p. 23-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22988.
  Zhubi, Adrian
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Zhubi, Albert
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  K2 eller K3: Motiv till att redovisa enligt K32016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: K2 or K3 : Reasons to account according to K3 

  Authors: Adrian Zhubi and Albert Zhubi 

  Published: Spring 2016 

  Tutor: Eva Berggren 

  Background: Since 2004 BFN has given accounting standards, which started the K-project that divides companies into four different categories based on company size. The K-project's most common regulations are the main regulation principles-based K3 and the alternative regulation rules-based K2. Since 2015 it became mandatory for all joint-stock companies and economic associations to apply one of these two regulations. Companies should therefore reflect on its business and stakeholders when making a choice of regulation. This requires that the annual report should be relevant to the stakeholders. With the study we therefore want to examine the main differences that explains why companies choose K3 instead of K2 from accounting advisors’ perspective. 

  Aim: The aim of the study is to describe why companies prefer K3 instead of K2 according to accounting advisors. 

  Formulation of the problem: What do accounting advisors consider explains the companies’ choice of K3 instead of K2? 

  Methodology: The study is based on a qualitative approach. The empirical data contains a total of five interviews, one of those is a pilot interview. The study's respondents are three auditors, an accounting expert and an accounting specialist. The respondents have different experiences and are from different accounting firms.

  Results: The study shows that accounting advisors consider differences in tangible, intangible and financial assets between K2 and K3 makes companies prefer K3. Factors as depositions, deferred taxes and stakeholders also affects the choice. According to the study’s respondents, K2 is easier to apply because the regulation contains robust rules for accounting. K3 require greater knowledge at professional judgement, because the regulation includes companies with a complex business with many stakeholders.

 • 22989.
  Zicheng, Wang
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Nouri, Mohammad
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Investigation on Filament Extrusion of Thermoplastic Elastomer (TPE) for Fused Deposition Modeling2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is an investigation of the TPE filament for Fused Deposition Modelling (FDM) manufacturing method. All the investigations aim to optimize the quality of the filament in order to make Thermoplastic Elastomer (TPE) material possible for FDM manufacturing method. Optimization experiments were made to find out key parameters in the extrusion process that determine the quality of the filament. With the optimal parameters, further investigation of the additive content in the TPE granulate was made to solve the current problem of the filament in practical 3D printing, which the high surface friction massively affects the FDM manufacturing feasibility. The filaments were manufactured by the desktop extruder 3devo filament extruder and the surface friction tests were performed on TribotesterTM.

  Additionally, discussion was made to summarize the pros and cons of TPE material as well as the significance of 3D printing TPE. Potential application and benefits are mentioned for combining the property of TPE and the advantage of FDM manufacturing. Current state-of-art extrusion equipment and FDM technology are also summarized.

 • 22990.
  Zidan, Hussain
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Otálvaro Herrera, Nasly Andrea
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  How does leadership develop contextual ambidexterity in project – basedorganizations?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Statistics show that a large number of companies struggle for their survival.About 20 % of the EU companies in all the different industries that were born in 2015 couldnot survive till 2016. More specifically, only less than half of the companies that were born in2011 are still active in 2016 (Eurostat, 2018). Moreover, corporate bankruptcies in Swedenincreased by 20 % in the years 2017 to 2018 compared to 2016 (Tillvaxtanalys, 2019 ).Therefore, the main challenge for managers is to consolidate short-term and long-termthinking, encourage visions while remaining focused on execution within employees.

  Problem background: While the current literature acknowledges both the importance oforganizational ambidexterity for companies’ survival, and the role played by managers todevelop ambidexterity, research on how to achieve such ambidexterity is still narrow.Moreover, the influence of the different leadership styles on contextual ambidexterity and itseffects on individuals have hardly been attended in the literature.

  Purpose: The purpose of this thesis is to develop an understanding on how leaders, throughambidextrous leadership styles, create a context that enables individuals to achieve contextualambidexterity. More specifically, this master’s thesis aims to define a conceptual frameworkthat shows the influence of the leadership styles on contextual ambidexterity

  Methodology: In order to answer our research question, a qualitative research was conductedwith a deductive approach. Eight Interviews, four managers and four employees, wereconducted in four project-based organizations within the software industry in Sweden.

  Findings: The key findings are that transformational leadership style was found to foster “trustand support” in social support, and “stretch” in performance management, while thetransactional leadership style was only found in discipline in the organizational context.

  Conclusions: This study shows how developing adaptability in an organization requiresmanagers to apply transformational leadership style to the social support dimensions of theorganizational context. On the other hand, developing alignment in an organization requiresmanagers to apply both transformation and transactional styles rather than transactional. Mangers also need to balance the intensity of their leadership styles as both styles need to be emphasized equally well.

 • 22991.
  Ziegenfeldt, Tony
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Yrkeslärares kunskaper kring elever med neuropsykiatriska diagnoser2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Yrkeslärare ska vara kunniga i sitt hantverksyrke, de ska kunna förmedla kunskaper på ett pedagogiskt sätt och möta elever med olika förutsättningar och behov. Syftet med denna studie var att ta reda på om yrkeslärare upplever att de har kunskaper att bemöta elever med neuropsykiatriska diagnoser och hur påverkar skolans kunskapskrav bemötande av elever med neuropsykiatriska diagnoser. Fyra verksamma yrkeslärare inom gymnasieskolan djupintervjuades utifrån en kvalitativ ansats med inspiration av fenomenografin. Resultatet visar att yrkeslärarna upplever att de inte har den kunskap de skulle vilja ha kring neuropsykiatriska diagnoser för att bemötande ska bli bra.

 • 22992.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Changes and transitions of responsibility when next of kin becomes the caregivers2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  In the ordinary everyday existence of individuals, life usually goes by without them reflecting on its fragility or their relationships. Individuals in a close relationship are united with each other in a mutual dependency and share memories from the past, perceptions of the present and dreams and hopes for the future. When one of them suddenly seriously ill and thereby assumes the role of seriously ill patient while the other takes on the role of close relative, their normal life is changed into an extraordinary situation. Everyday life can be complex when next of kin are preoccupied with taking responsibility of the care, which in turn lead to a changed life situation and restrictions in everyday life. The summary of the current knowledge highlighted the importance of understanding of next of kin´ coping approaches during responsibility for caring at home. 

  Aim and method

  This study explores the process of changes for next of kin´ in a care home for older relatives from the perspectives of the responsibility for caring. Data were collected using narrative interview with 8 next of kin’ at home. The following questions were asked: Please describe the changed situation you have gone through, when you having the difficult care situation and what did you do to cope with your situation? The individual interviews were nearly all transcribed verbatim, a few were listen to and taking notes during listening. The data set were analyzed by using thematic analysis.

  Findings and conclusion

  Four themes revealed from narrative interviews with the next of kin´. The four themes were: Sources of responsibility related to family interaction; Consequences of changes for everyday; Importance on maintaining their own conditions; Roles and relationships over time. Based on a synthesis of data the themes and basic transitions that emerged were termed “re-constructing roles and relationships”. This highlights the subtle and dynamic way of changes and reinforces the importance of understanding the transitions from multiple perspectives. The results of the study may encourage people to engage themselves in self-help activities and strengthen them to believe they are to care for each other.

 • 22993.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Conceptions of life situations among next-of-kin of haemodialysis patients1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  The presence of a renal disease in the family is a strain on both the patient and the next-of-kin, affection the life situation. Surprisingly, few studies dealing with next-of-kin´s experiences are available, why the aim of this study was to describe, seen from a nurse perspective, how the next-of-kin of haemodialysis patients conceive their life situation. Data was collected by means of interviews with twelve strategically selected informants and analysed according to the phenomenographic method. Six main conceptions of how next-of-kin of haemodialysis patients conceived their situation emerged: a feeling of confinement, a feeling of social isolation, a feeling that the way of life has changed, a feeling of security in life, a feeling of a threatening future, and promoting health. Next-of-kin expressed a large measure of commitment to, and concern for, the sick person. In spite of their life situation having been dramatically changed, next-of-kin described an ability to adapt. By the help of society, the feelings of confinement and social isolation can be despersed, enabling next-of-kin to promote health inte their role towards the sick person. Suggestions for further research are to study what adaption strategies next-of-kin use in their life situation.
 • 22994.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Everyday Life among Next of Kin of Haemodialysis Patients2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Everyday life can be complex when next of kin of haemodialysis patients are preoccupied with taking care of the patient and his/her health, which implies the difficulties and requirements needed. The general aim of this thesis was to explore and describe everyday life among next of kin of haemodialysis patients with focus on the life situation, health, time and professional support. Two perspectives of the thesis was applied: a holistic perspective on the everyday life of next of haemodialysis patient and a social perspective with focus on human communication and understanding of next of kin’s experience of everyday life. A qualitative descriptive and explorative design, comprising a phenomenographic and content analysis was used in Studies I-IV. The data collected in the studies consisted of interviews with next of kin to haemodialysis patient and analysis of professional support for next of kin to chronic haemodialysis patients in nursing documentation from two hospitals in Sweden. The experience of time in everyday life among next of kin of haemodialysis patients demonstrated that time for them is minimised and life space contracted. Next of kin experienced ambivalence towards their own health, especially in cases of patients’ spouses When next of kin of haemodialysis patient’s became involved in the patients’ care, they experienced arduousness in relation to their own health as well as less uninterrupted time for themselves in everyday life, and their life situation was characterised by confinement and social isolation. They were aware of the prognosis of renal disease and the fact that haemodialysis is a life-sustaining treatment, which forced them to live for the moment. The everyday life among the next of kin changed when the family became involved in the care, which in turn lead to a changed life situation and restrictions in everyday life. Lack of knowledge in nursing documentation of professional support revealed necessity of the readiness of next of kin. It is therefore important to be familiar with this in the nursing process, especially when the patient and their next of kin need support and attention in everyday life.

  Original papers not included.

 • 22995.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Going in Dialysis is Time to Live: Family’s Experiences of Everyday Life with Haemodialysis Treatment2010In: Proceedings of the Sustaining Everyday Life Conference: April 22–24 2009, Campus Norrköping, Sweden / [ed] Kristina Karlsson and Kajsa Ellergård, Linköping: Linköping University , 2010, p. 123-133Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Time is a central concept when attempting to capture how life develops as results of the interaction between the individual and those in his/her immediate environment. Chronic renal disease such as ESRD with chronic haemodialysis not only shortens life but also places everyday life on a thin line survival paramount. The haemodialysis is also a time-consuming treatment that makes it necessary to carefully plan of everyday life and involves next of kin to a large degree. The aim of this study was to explore the content of time in everyday life as experienced by the next of kin of haemodialysis patients. This study used explorative and descriptive design with a content analysis approach. The interviews, which were conducted in the informants’ homes, lasted 20-60 minutes and were audio-taped and transcribed verbatim in order to not to lose any information. Twenty next of kin were selected purposive with the criterion of having at least one year of experience as a next of kin of a patient on haemodialysis. The content of time in everyday life can be described as follows: fragmented time, vacuous time and uninterrupted time. Conclusion which illustrate how time is minimised and life space contracted for next of kin and their family. They were aware of the prognosis of renal disease and the fact that haemodialysis is life-sustaining treatment, which forced them to live for the moment. It is important to gain insight into how time influences the next of kin’s experiences of everyday life and how this knowledge can be communicated in the nursing science.

 • 22996.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Interventiv kontinuerlig kollegial granskning och dess betydelse vid omvårdnadsdokumentation1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar för en kontinuerlig planering och utvärdering av omvårdnadsarbetet och det resultat som uppmätes. Utvecklingen av omvårdnadsdokumentationen är mycket viktig för en kontinuerlig kvalitetssäkring så att vidtagna omvårdnadsåtgärder blir synliga. I en kvantitativ deduktiv studie, där en hypotes antogs om att interventiv kontinuerlig kollegial granskning är nödvändig för att upprätthålla kvaliteten granskades omvårdnadsdokumentationen under ett år vid fem mättillfällen. Granskningarna genomfördes vid med hjälp av ett instrument uppbyggt kring tre dimensioner; struktur, innehåll och kvalitet. Dimensionerna mättes med hjälp av beskrivande och analyserande statistik. I studien kunde inte någon signifikant trend påvisas med avseende på det betydelsefulla i en interventiv kontinuerlig kollegial granskning för att upprätthålla god kvalitet på omvårdnadsdokumentationen. Resultatet tyder på att det behövs en annan typ av kollegial satsning t ex som individuell undervisning i omvårdnadsdokumenation.
 • 22997.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Journal club - a forum of discussion for scientific dialectics2010In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 5, no 2, p. 4652-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the sometimes hectic routines of daily academic work, it can be difficult to find opportunities for naturally creative encounters with our colleagues, where we can jointly focus methodological issues in research. Where do we find the time and place for constructive discussions on published research? And how can we foster such meetings?

  As a senior lecturer and researcher, I have a strong interest in research seminars in the field of clinical activity, as well as long-standing experience of coordinating and leading such seminars. I also gained extensive knowledge of seminar dynamics from my doctoral studies at the University of Linköping.

  Over the years, I have developed a particular way of working with seminars, aiming to contribute to the establishment of interdisciplinary research groups at the School of Health and Social Science, at Halmstad University. One of my ideas was to take advantage of the privileged position of our university, and the fact that it hosts a scientific journal and its Editor-in-Chief, Professor Lillemor Hallberg. This is why I started the Journal Club in 2006—the same year that the International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being was launched.

  Initially, I simply sent an invitation to my fellow researchers at the School of Health and Social Science, explaining the purpose of the meetings. The idea was to use the Journal Club to discuss selected articles from the International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, and critically examine them.

  It is essential that the articles are distributed to participants well in advance, and that participants have had time to read the contents, so they are prepared to critically examine the aims, methods and results of the discussed articles.

  My vision with the meetings at the Journal Club was to give added impetus to scientific dialectics at the School, to develop a critical approach and deepen methodological understanding. We need a continuous reflection concerning qualitative research approaches and various standpoints with respect to research ethics, in order to increase methodological awareness in our research. In this way, the monthly seminars contribute to developing our competencies as researchers, as well as keeping our knowledge up-to-date.

  Another aim of the Journal Club is to be a discussion forum for interdisciplinary research issues, relating to health, life-styles, well-being and the quality of life. Uniting a critical mass at our school, and bringing about an engaging discussion, allows us to test our ideas in a stimulating dialogue with colleagues. It also provides an opportunity to widen and deepen our understanding of current issues.

  The Journal Club has met since the autumn term 2006, always on the same day of the week, at the same time and place, at the School of Health and Social Science. The objective is to give these encounters a “club feeling”, and to shape a tradition of a recurrent event at the School. Before each seminar at the Journal Club, an invitation is sent to all teaching and research staff at the School.

  The availability of the most recent articles from the International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, combined with the Editor-in-Chief's contribution to the seminars, gives the meetings an additional dimension, and strengthens the impact that the Journal Club has at Halmstad University. The role of the Club is also strengthened by the important position that the International Journal of Qualitative Studies occupies on our own nursing programmes, both at junior and senior levels. The articles are widely used and discussed on our Nursing science and Methods courses.

 • 22998.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Livet i skuggan av dialys: beskrivning av anhörigas vardag ; tema: välfärd och välbefinnande2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 239-246Article in journal (Refereed)
 • 22999.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Maintaining families´well-being in everyday life2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 2, p. 7206-7211Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to discuss how everyday life changes for the family in the event of chronic illness or disability. It changes physically due to loss of body function and socially due to time and other constraints related to treatment or lack of mobility. Equally important, there is a psychological impact due to the uncertainty of the future. The article will explore how family participation can help to maintain well-being in everyday life. The family should therefore focus on their own needs as much as on the needs of the family members who are ill. In order to maintain well-being in everyday life, it is crucial for the family to create routines and spend time doing things that they enjoy. By doing this, the family will create a rhythm of well-being regardless of the critical family situation. Family members and professional caregivers also need to come together at the beginning and during the illness or disability event to discuss changes that could be made day-to-day for all those involved, thereby making for an easier transition into care giving.

 • 23000.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Opportunities with integrated Cancer blog - a Swedish Pilot Project on Cancer Rehabilitation Process2013In: eHealth and Nursing: Innovation for the Future / [ed] Sheerin, F, Sermeus, W and Ehrenberg, A, 2013, p. 330-332Conference paper (Refereed)
457458459460461462463 22951 - 23000 of 23258
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf