hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
4243444546 2201 - 2250 av 2284
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2201.
  Werle, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Östergaard, Linnéa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Vi jobbar med framtidens världsmedborgare: Hur barnkonventionen och värdegrunden konstrueras i förskollärares berättelser2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barnkonventionen och värdegrunden konstrueras i förskollärares berättelser om förskolans verksamhet. Empiriinsamling har skett genom tre stycken fokusgruppsamtal med sex deltagande pedagoger, samtalen är ljudinspelade och därefter transkriberade. Studiens metodologiska ansats och analysverktyg bottnar i socialkonstruktionism och diskurspykologi. Analysens fokus ligger på att studera förskollärarnas retorik samt de tolkningsrepertoarer och diskurser som framkommer där.

  I resultatet av studien framkom flera olika tolkingsrepertoarer och diskurserna Framtid, Mångkultur och förhållningsätt. Resultatet presenterar en strävan hos pedagogerna att implementera och arbeta medvetet med barnkonventionen och värdegrunden i förskolansverksamhet. 

 • 2202.
  Werner, Emmelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Johansson, Frida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Barnen får chansen, men tackar nej: En studie om pedagogers samtal om barn som exkluderas eller begränsas i deras chans till inflytande.2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik om barns inflytande i förskolan. Vi har genomfört ostrukturerade intervjuer med pedagoger från två olika förskolor. Vår vetenskapsteori och metodologi grundar sig i socialkonstruktionism, där studiens empiri har analyserats med diskursanalys inriktat på diskurspsykologi. Utifrån vårt resultat har vi besvarat frågeställningen; vilka diskurser framträder i samtalet med pedagogerna när de talar om barns chans till inflytande? Det diskuteras i studien om hur pedagogers viljor står i konflikt med barnens intressen och att inflytande begränsas till olika alternativ utifrån samtalet. Resultatet visar att pedagoger har en teoretisk medvetenhet kring barns inflytande, men har svårt att samtala om det i förhållande till sin egen praktik.

 • 2203.
  Werngren, Filippa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Critically Analysing Newspaper Discourse: A Study of Representation of Ideological Approaches in British Broadsheet Newspapers2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a linguistic study that focuses on language use in four British newspapers that are well known in Britain for their political positions. The main aim of this essay is to compare and con-trast different British newspapers in order to show how meaning is created and to identify any differences, depending on the discourse. To do this, specific theoretical frameworks have been applied, including critical discourse analysis, semantics, pragmatics and stylistics in the analysis of a number of different British newspapers.

  The analysis has shown that most of the interactions are used in all of the articles. Journalists have expressed many of the same arguments in their articles. The analysis showed that the arti-cles had many features in common and they require the reader to have a general political aware-ness as well as an understanding of the political leanings of the respective publications. It was discovered that the main difference in the articles is that they deviate from one another in how they present, interpret and relay topical and potentially controversial issues according to their leanings. The articles refer to the same stories and rely upon the same sources, but they pursue different angles, for example on national security, heritage and identity. These different ap-proaches mostly depend on the newspapers' and individual journalists' political leanings. There is a difference in which discoursal features, such as hegemony and subject positioning, are used, where they occur in the text and how frequently they occur. The determining factor for these differences appears to be, however, the nature of the topic and issues surrounding it rather than particular political affiliations of those responsible for producing it.

 • 2204.
  Werngren, Jan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  1-till-1* och lärares kompetensutveckling (*en dator per elev): En fallstudie av fyra lärares kompetensutveckling i samband med en kommunal 1-till-1-satsning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den föreliggande studien är en kvalitativ fallstudie med syftet att undersöka lärares kompetensutveckling i samband med 1-till-1-satsningar (en dator per elev). 

  Studiens frågeställning kretsar kring följande två frågor;

  • Hur har lärarna uppfattat kompetensutvecklingen de erhållit i samband med kommunens 1-till-1-satsning?

  • Hur har lärarnas kompetensutveckling i användandet av nya läroverktyg (MacBook Air) påverkat lärarnas didaktiska tillvägagångssätt?

  Höstterminen 2012 påbörjades en sådan 1-till-1-satsning i en av norra skånes kommuner. Baserat utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kunde studien ge information kring lärarnas upplevda erfarenheter och belysa problematiken kring 1-till-1.

 • 2205.
  Westberg, Niklas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Meddelanden från enskildheten: En sociologisk studie av ensamhet och avskildhet2012Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study explorea and analyse how loneliness and solitude are constructed as problems and how they are explained by ”society” in different forms of texts and by people who themselves define their situations as characterized by loneliness or solitude. The latter forms a special focus and my ambition is to understand how they answer to a social situation that in different ways problematize them as persons and construct their life situation as an anomaly. Even if the situation is characterized by loneliness or a search for social distance the task of explaining the situation is not taking place in a social or cultural vacuum; as the situation is viewed as an anomaly society creates it’s own interpretations and discourses which influences individuals and groups understanding. Therefore two different kinds of empirical material have been used. First, texts from research and science concerning loneliness and solitude as well as representations from other textual genres. Second, texts written by self defined lonely people and persons who expressly seek solitude and these are collected from two ”places” on Internet. From a dating service specialised in lonely people and a community of people who strives towards solitude as a way of life. The main unit of analysis consits of the language in these texts and are interpretated  by an textual analysis influenced by discource analysis. A major problem regarding loneliness and solitude is ”the social”. Even if solitude are about social inattention, discourses are often occupied by social life in different manifestations; mostly in form of a social dissatisfaction that motivates freedom from society and community. In loneliness discourses lack of social connection, naturally, represents a central theme. Because solitude is understood as motivated by the individual and loneliness as caused by forces that the individual usually doesn’t control, the individual in discourses of solitude appears as one of pride and agency while the individual in loneliness discourses appears as a shameful victim. Solitude and loneliness are deviances which are managed with help of explanatory ”accounts”: 1) Excuses in form of ”scapegoats” where other peoples deficiencies is singled out as cause or motive to both loneliness and solitude. 2) Excuses with reference to illness and psychological problems, which to a large extent explains loneliness. 3) Justifications of solitude with reference to freedom to self-realization and communion. Based on my analysis a composed situation appears wherein lonely people and people seeking a private space seems to have a lot in common: social dissatisfaction and alienation, designation of scapegoats, a longing for authenticity etc. It is even possible that they, to a degree, share a life-situation characterized by alienation and despair but ”choses” different vocabularies or discourses for rendering the situation as intelligible, which makes a shared situation into different ones.

 • 2206.
  Westergren, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Levander, Thererse
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Stöd till anhörigvårdare vid vård i livets slut: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig vara i behov av. Andelen patienter som väljer att avsluta sina liv i hemmet med stöd av palliativ hemsjukvård ökar. En litteraturstudie genomfördes med syfte att undersöka anhörigvårdarnas upplevda behov av stöd när de vårdar en närstående i livets slut i hemmet. Anhörigvårdarnas upplevelse i vad som var stödjande sågs vara subjektivt, dock fanns i litteraturstudien gemensamma nämnare med utgångspunkt från begreppet stöd så som; instrumentellt stöd, emotionellt stöd samt informativt stöd. Behov finns av fortsatt forskning kring den palliativa hemsjukvården då fler väljer att avsluta sina liv i hemmet och andelen anhörigvårdare kommer öka. Det föreligger då en vikt i att distriktsköterskan är rätt rustad för att tillgodose anhörigas upplevda behov av stöd.

 • 2207.
  Westergren, Richard
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Så påverkar en travbana och dess största evenemang den regionala utvecklingen.: Exemplet Halmstadtravet och Sprintermästaren.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2208.
  Wetterlund, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Shouk Andersson, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Barns upplevelser av välbefinnande i förskolan: En fenomenologisk studie utifrån barns perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka barns upplevelser av välbefinnande utifrån olika miljöer ochsituationer på förskolan. Detta har studerats genom att ställa frågan: På vilka platser ellersituationer relaterar barnen sitt välbefinnande till och vart upplever barnen att de mår brarespektive dåligt i förskolan? Ett fenomenologiskt perspektiv ligger till grund för studiensteoretiska utgångspunkt. Insamling av empiri har gjorts på två olika förskolor vid två olikatillfällen, med totalt sju stycken barn i åldrarna fyra till sex. Som insamlingsmetod harsemistrukturerade intervjuer tillämpats där barnens egen tagna bilder på platser och situationeranvänts som stöd under intervjusituationerna. Intervjuerna har dokumenterats via filmning.Resultatet i studien synliggörs i fyra olika teman: Ljudnivå, Reglers betydelse, Socialarelationer och Barnens tro på sig själva. Barnen relaterar till sitt välbefinnande till olikaplatser och situationer och deras upplevelser av välbefinnande har varierat. Några barn harrelaterat sitt välbefinnande till samma platser och situationer men har olika upplevelser omvarför just den platsen fick dem att må bra eller dåligt.

 • 2209.
  Wiberg, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Folmanis, Malin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Samspel i inomhusmiljön: en kvalitativ studie om hur förskollärare möjliggör eller begränsar socialt samspel mellan de yngre barnen i den fria leken på förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt valda problemområde grundar sig i att pedagoger inte är närvarande i barnens fria leksamtidigt som pedagoger behöver vara närvarande för att stötta barnen i deras sociala samspel. Eftersom den forskning vi tagit del av enbart fokuserat på hur barns samspel gynnas i de oplanerade miljöerna har fokus i denna studie blivit på de planerade miljöerna inomhus. Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare möjliggör eller begränsar för ett socialt samspel mellan de yngre barnen i förskolans inomhusmiljö. Våra frågeställningar handlar om hur förskollärares användande av artefakter och kommunikation begränsar eller möjliggör ett socialt samspel mellan barnen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs tankar och idéer om lärande och utveckling. Tre observationer har genomförts på en förskola där 10 barn och tre förskollärare deltagit. Resultatet pekar på att förskollärares användande av  kommunikation och artefakter både kan begränsa och möjliggöra ett socialt samspel mellan barnen. Ofta används kroppsspråket som förstärkning till det förskollärarna säger med hjälp av språket. Beroende på hur förskollärarna använde sig av artefakterna i den fria leken bidrog detta till både begränsningar och möjligheter för barnens sociala samspel. Genom att begränsa antalet artefakter i den fria leken kan detta ibland gynna barnens sociala samspel. Genom att endast använda sig av det verbala språket, hamnar förskolläraren i fokus vilket gör att det sociala samspelet mellan barnen begränsas på ett större plan. Förskollärarnas användande av lösa artefakter bidrar till att barnen får möjligheter till att utmana sig själva och deras egna fantasi.

 • 2210.
  Wibring, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Sagström, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "Det viktigaste är inte att det är perfekt, utan det är att man pratar": En intervjustudie om lärares syn på muntlig engelskundervisning på mellanstadiet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av huvudsyftena med engelskundervisningen är att elever ska utveckla en tilltro till sin egen kommunikativa förmåga. Många elever upplever dock en osäkerhet och otrygghet inför att prata på ett främmande språk, vilket försvårar utvecklingen av den muntliga förmågan i det nya språket. Studiens syfte är att belysa lärares erfarenheter av undervisning inom muntlig kommunikation i ämnet engelska och mer specifikt svara på frågeställningen hur kan lärare stötta elevers muntliga kommunikation i engelska? Intervjuer med sju utbildade engelsklärare verksamma i årskurs 4–6 utgör studiens empiri. Resultatet av studien visar på att lärarna stöttar eleverna inom muntlig engelska på flera olika sätt. Lärarna arbetar med elevers utveckling av muntlig engelska främst genom att motverka elevers rädsla för att prata på engelska. Även detta sker på varierande sätt, då en del av lärarna fokuserar på korrekthet medan de andra försöker främja att eleverna ska prata fritt. Resultatet visar även att samtliga lärare i studien menar att elever vågar mer när de får prata i mindre grupp.

 • 2211.
  Wibring, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Sagström, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Elevers flyt i talad engelska2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elever i grundskolan ska ges möjlighet att genom sin engelskundervisning utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare i det engelska språket. När en person talar med flyt utan pauser och stakningar har den ett utvecklat oral fluency. Det krävs en god förkunskap inom språket gällande bland annat vokabulär och grammatik, för att göra det möjligt att kunna tänka och prata samtidigt och på så sätt tala med oral fluency. Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra med en sammanfattning av vad forskning säger om grundskoleelevers utveckling i flyt i talad engelska och mer specifikt besvara frågeställningen: vilka faktorer påverkar grundskoleelevers oral fluency i ämnet engelska? De systematiska sökningar som gjorts har resulterat i ett empiriskt material bestående av 10 vetenskapliga studier, som bearbetats och analyserats. Resultatet av studien säger att de viktigaste faktorerna för att utveckla oral fluency är att bli exponerad för språket, få tillgång till effektiva undervisningsmetoder samt att befinna sig i en trygg studiemiljö.

 • 2212.
  Widing, Lizette
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Granklint Enochson, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  A Student-Active Approach to Science Models and Representation: A Way to Improve Scientific Language of Second Language Learners?2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent years changes have taken place in European and Swedish schools. The classroom situation has in many schools changed from single-lingual to multilingual. A larger number of students in Sweden are in the beginning of speaking Swedish but who participate in the same teaching as native speakers. The science disciplines, primarily chemistry, are experienced as difficult by many students because chemistry is abstract and contain many subject-specific concepts. It is a great challenge for teachers to offer teaching adapted to all students regardless of first language.

  This study intends to investigate how a student-active approach to representations and models in chemistry might be a way to develop the scientific language of second language learners. Active student approach to  properties of polymers is a concrete way to visualize and discuss chemical bonding, often perceived abstract otherwise. The study is conducted in a multilingual class, with eight different first languages represented, in upper secondary school in Sweden. The teacher and majority of the students speak Swedish as their first language. Since several languages are represented students cannot use code switching or translanguaging when learning chemistry, to the same extent as in bilingual contexts. In this study, learning is approached as a sociocultural activity focusing on how scientific language develop through interaction with others. Data is collected from classroom practices using audio and video recordings and followed up with semi-structured interviews. Language is analysed from the perspective of adequate scientific language and correct use and understanding of subject-specific concepts using a thematic coding approach. To increase validity intra-rater reliability are used. As the amount of research on how second-language learners use subject specific language while working with models and representations in chemistry is limited, this study might provide useful information about new strategies to improve scientific language of second language learners.

 • 2213.
  Widén, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Björklund Reijnow, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  En lysande studie om läroböcker i fysik: En text- och bildanalys om det fysikaliska fenomenet ljus i två läroböcker för årskurs 4–62018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I grundskolan förväntas elever tillägna sig kunskaper om naturvetenskapens begrepp, processer och teorier, för att förstå olika fysikaliska, biologiska och kemiska samband. Forskning visar att de naturorienterande ämnena har störst andel elever som inte uppnår kunskapskraven efter avslutad grundskola, vilket kan bero på att innehållet i läroböcker är otillräckligt i förhållande till aktuella styrdokument och forskning. Innehållet i text och bild kan ha ett diffust samband samt att vardagsanknytning saknas, vilket kan göra kunskapen svårtillgänglig för elever. Syftet med studien är att analysera vilka förutsättningar för lärande läroböcker för årskurs 4–6 i de naturorienterande ämnena erbjuder elever i grundskolan. De forskningsfrågor vi kommer besvara är: 1) hur framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter i två läroböcker för årskurs 4–6? 2) hur representeras det fysikaliska fenomenet ljus genom bilder i två läroböcker för årskurs 4–6? Vi har utfört en kvalitativ studie och använt en läsbarhetsanalys samt en bildanalys för att bearbeta vår data. Resultaten visar att läroböckerna inte sätter kunskapen i ett större perspektiv. De visar även att alternativa uppfattningar om fenomenet ljus kan uppstå genom de båda läroböckerna. Ytterligare resultat är att läroböckerna ställer höga krav på elevers läsförmåga, samt att de ställer olika krav på elevers förkunskaper genom de analogier som används. Resultaten visar även att läroböckernas språk och kontext framskrivs och representeras på ett enkelt eller ett avancerat sätt. Vår slutsats är att de två läroböckerna ger olika förutsättningar för lärande, och att ingen av dem ger tillräckliga förutsättningar på egen hand. Detta ställer höga krav på lärares förmåga att kritiskt granska läroböcker och komplettera undervisningen på rätt sätt, i förhållande till de förutsättningar läroböckerna ger.

 • 2214.
  Wiedenkeller, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Namnets betydelse för den kulturella identiteten hos flerspråkiga gymnasieelever2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Individuals or families migrating between countries and starting a new life abroad has been a constant throughout human history. Sometimes, the migrants have children in the new host country; usually these children are then raised bilingually. Earlier studies show that in these cases, the children usually receive names common either in the country where they were raised, or the one(s) their parents migrated from. However, these studies typically do not analyse how this naming choice would affect second-generation individuals later in life, despite names being one of the earliest ways for individuals to form a cultural identity.

  The study aims to determine how the names of bilingual high school students tie together with which names they would give their hypothetical children, using a survey aimed at such students living in Halmstad, Sweden. The names of both students and their hypothetical children were categorised as “marked” or “unmarked”, judging by how many by similar names were born in Sweden, both during the years 1998-2000 and 2016-18.

  Out of the students that answered the survey, 45 of them were bilingual; out of them, 80% had “marked” first names, i.e. names which would be seen as unusual/foreign in Sweden. However, they suggested a total of 79 names for their future children, and out of those suggestions, 70% would be considered “marked” – a decrease of 10 percent, despite the larger name pool involved. There was also a notable difference in naming habits based on gender: very few of the students with “unmarked” names were male, but the surveyed group suggested a balanced amount of female and male unmarked names for their own children.

 • 2215.
  Wifvesson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "Ett vitt och fritt tillträde att rädda världen?": En studie av tidigare svenska volontärturisters resonemang kring maktstrukturer och koloniala spår i afrikanska utvecklingsländer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study investigates volunteerism as a possible form of reproduction of postcolonial structures. The purpose of this study is to investigate earlier Swedish volunteers’ argument about social effects generated by commercial volunteerism and possible macrostructures that can be distinguished as an effect of colonial history, in order to see if volunteer travel influenced their way of resonating around dichotomic relationships and colonial stereotypes in volunteerism. The study has been conducted from a qualitative research using loosely structured interviews and analyzes of two Swedish volunteer agencies 'web materials. The result shows that there is superiority in view of the fact that the Western volunteers ‘must’ help while Africa is in need of Western help. Furthermore, the study shows that volunteers believe that media play a vital role in the exotification of Africa where volunteers can reproduce a narrative of the vulnerable Africans, which could lead to neocolonialism. All volunteers agree that the volunteer rather than the host society profit from volunteer tourism and that it provides a volunteer empowerment. Conclusions that can be deduced from the result are that the resonance of power structures and social effects differs from the previous volunteers compared to the latter volunteers, but that all volunteers believe that volunteer travel is an egoistic act that primarily favors the Western volunteer. Arguments also shows that with time to few years of reflection, the former volunteers resonate differently around the power structures that exist compared to the latter volunteer who traveled less than a year ago.

 • 2216.
  Wifvesson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle. 1995.
  Ett vitt och fritt tillträde att rädda världen?: En studie av tidigare svenska volontärturisters resonemang kring maktstrukturer och koloniala spår i afrikanska utvecklingsländer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2217. Wikdahl, Magnus
  et al.
  Nilsén, Åke
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Inledning - Idrott i förändring2007Ingår i: Idrott i förändring: en flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället / [ed] Åke Nilsén och Magnus Wikdahl, Lund: Idrottsvetenskapligt Centrum vid Lunds Universitet (ICLU) , 2007, s. 7-29Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 2218.
  Wikström, Klara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Medborgarlöften – ett sätt att förnya och utveckla den representativa demokratin?: En kvalitativ fallstudie om utformandet av medborgarlöften i Halmstads Kommun2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det kommer ständigt nya förslag om hur demokratin ska utvecklas och förnyas. Syftet med denna uppsats är att Polismyndighetens verksamhetsidé medborgarlöften, som är en form av medborgardialog, ska analyseras för att se om medborgarlöften är ett bidrag till utvecklingen av den representativa demokratin. Det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån är modellen EPG som innehåller ett antal kriterier som bör uppnås för att medborgardialogen ska vara ett bidrag till förnyandet av demokratin. Undersökningen ska ske genom textanalys av dokument samt intervjuer som ska analyseras utifrån modellen EPG. Resultatet av undersökningen är att alla kriterier inte uppfylls i varken dokumentanalysen eller intervjuerna. Polismyndighetens målbild av medborgarlöften är större än vad verkställandet lyckades åstadkomma. Eftersom att alla kriterier inte är uppfyllda är slutsatsen att Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads kommuns samarbete med framtagandet av medborgarlöften i nuläget inte är ett bidrag till förnyandet och utvecklingen av den representativa demokratin. 

 • 2219.
  Wiland, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Nilsson, Ida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Interaktioner på förskolegården: En kvalitativ observationsstudie om barns demokratiska värden i lekhandlingar.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En problematik som tidigare studiers resultat visat är att pedagoger inte utformat den sociala miljön på ett sådant sätt att barn kan agera självständigt i sina interaktioner, vilket blir problematiskt eftersom det saknas forskning som visar hur barn i en specifik ålder interagerar. Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vilka demokratiska värden barn får möjlighet att pröva genom att observera barns samspel i olika leksituationer på förskolegården. Våra frågeställningar är; vad kännetecknar barns lekhandlingar i interaktioner med andra barn? Vilka demokratiska värden kommer till uttryck i barns lekhandlingar och interaktioner? Vilka konfliktstrategier använder barn i lekhandlingar? Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är sociokulturellt perspektiv, där samspel mellan kollektiv och individ är i fokus. Studien har genomförts på en förskoleavdelning under två dagar, där vi videoobserverat barn i fem års ålder. Materialet har sedan transkriberats och analyserats med stöd av interaktionsanalys. Studiens resultat visar att barns lekhandlingar kännetecknas av att de är uteslutande, tillrättavisande och inbjudande. De kan också präglas av osäkerhet, våldsamhet, bestämdhet, inflytande, avundsjuka och hotfullhet. Ett framträdande resultat är att barns demokratiska värden speglas i hur de agerar gentemot varandra. Vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra till att pedagoger känner sig inspirerade att kontinuerligt arbeta med demokratiska värden och tillämpa dessa i verksamheten för att även barnen ska känna att de äger dessa.

 • 2220.
  Wilhelmsson, Lars
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Läsförståelse enligt en läsande klass: En granskning av ett modernt perspektiv för effektivt lärande2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2221.
  Wilhelmsson, Lars
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Läsutveckling på mellanstadiet: En jämförelse av fyra Svenska forskares undersökningar om elevers utbildning i läsning för mellanåren2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2222.
  Wirén, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Johansson, Rebecca
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "...Vad krävs av mig nu liksom?": En aktionsforskningsstudie om undervisningsprocessen i matematik2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt: Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur elever ges förutsättningar att äga sin egen kunskapsutveckling i matematik. Genom att ge elever förutsättningar att självreglera kan de dels bedöma sin egen prestation och dels utan yttre stöd reflektera över vad nästa steg i deras lärande är och därmed förbättra sina prestationer. Det finns forskning som visar att elever som kan bedöma sin egen prestation och reglera den, lyckas i skolan. Studien har en aktionsforskande ansats där vi infört tre aktioner i matematikundervisningen i årskurs nio. Aktionerna gick ut på att synliggöra och bearbeta kunskapskraven tillsammans med eleverna med syfte att de i slutet av arbetsområdet skulle kunna göra en korrekt självbedömning samt motivera bedömningen. Vi har genom fokusgruppsintervjuer tagit reda på vad eleverna beskriver hjälper dem att kunna bedöma den egna prestationen. Analysen av data har lett till två huvudteman “lära tillsammans” och “förutsättningar för bedömning”. Eleverna uttrycker ett behov av att kunskapskraven görs tillgängliga och konkreta samt har en tydlig koppling till ämnesinnehållet. De belyser också vikten av kamratsamverkan i undervisningen. Vi drar slutsatsen att varje del i undervisningsprocessen måste bearbetas tillsammans med eleverna i varje nytt arbetsområde och kopplas till det specifika ämnesinnehåll som ska behandlas.

   

  Nyckelord: bedömningsmatriser, kamratsamverkan, matematik, självbedömning, självreglering, undervisningsprocessen

   

   

 • 2223.
  Witt, Ann-Katrin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Gemenskapers betydelse för fria yrkesutövare, exemplet konsthantverkare2005Ingår i: Ensam tillsammans: senmodernitet, gemenskap, individualisering / [ed] Ann-Katrin Witt, Thomas Knoll, Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 29-56Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2224.
  Witt, Ann-Katrin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Gender Division in Sociology Degree Program – Causes and Effects?2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years there has been a tendency for Swedish higher education students to choose to study degree programmes rather than single subject courses. Due to the decreasing number of students taking for example sociology, Halmstad University in Sweden has constructed a degree programme, Sociologi och socialt utvecklingsarbete, with focus on community development and social action, with Sociology as the main specific subject. In the autumn of 2007 ninety-five percent of the 61 students were female, compared to the seventy-five percent of female students in sociology degree courses that Sweden has had in the past seven years. An increased gender division previously related to specific professional fields such as technology/engineering and care/nursing, seems to come into academic disciplines that earlier have not had problems with such a skewed gender representation. I look upon gender division in all its shapes as problematic.

  The paper is based on a lager study on students at Halmstad University in which the students’ motives for taking the sociology programme and their expectations on sociology as well as the programme are investigated. The importance of equal gender representation in sociology is discussed in this paper and its consequences for educational practices in sociology as well as the contents and status of the discipline in the future will be illuminated.

 • 2225.
  Witt, Ann-Katrin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Gender division in sociology degree programmes - causes and effects?2009Ingår i: Journal of Further and Higher Education, ISSN 0309-877X, E-ISSN 0013-1326, Vol. 33, nr 4, s. 449-461Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In spite of engagement and efforts to bring about gender equality in Swedish universities, gender division paradoxically appears in both old and new degree programs and academic disciplines. In recent years there has been a tendency for higher education students to enrol in degree programmes rather than in single subject courses. Due to the decreasing number of students taking subjects like sociology, Halmstad University College has constructed a degree programme, Sociologi och socialt utvecklingsarbete [Sociology and social development], focused on community development and social action; sociology is the main specific subject here. In the autumn of 2007, 95% of the 61 students were female, compared to the 75% of female students in sociology degree courses that Sweden has had in the past seven years. The problem of skewed gender representation in sociology is discussed here, and its consequences for educational practices in sociology as well as for the contents and status of the discipline in the future.

 • 2226.
  Witt, Ann-Katrin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi: om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets arena2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  This dissertation focuses on the possibilities for artist craftsmen or handicrafters to operate their independent small enterprises under the conditions of late-modern society. It describes and analyses the game in the arena of handicraft production. The powerful influence of gender constructions on this game is considered. The theoretical discussion starts with Bourdieus´ theory about fields of cultural production characterised by reversed economy. It then proceeds towards a synthesis with theory about segregation by gender in working life. My analysis of the transcendence of traditional gendered frames by handicrafters who wish to go beyond conventional expectations employs the concept of desire. A combination of quantitative and qualitative methods is used. Empirical material has been gathered by means of 204 questionnaires submitted to handicrafters and members of co-operatives, and interviews with six well-established female handicrafters. The material indicates that women and men develop partly different strategies in the practice of their crafts. This is evident although women to a larger extent combine their handicraft with employment as designers or teachers while men to a larger extent apply professional help with administrative tasks and more routinised phases of the production process. Men who work in co-operatives also generally achieve a considerably higher turnover than women. In addition to the survey results, the views and experiences of six well-established full-time working women are introduced. Their ways of practising their craft are presented here, and their narratives about advantages and disadvantages are analysed. The women?s individual stories combine into a collective story about their attempts to find new ways of practising their craft, about how to improve the economical situation of their enterprises, etc. Finally, the study emphasises the personal satisfaction that people in the field of handicraft derive from their work. As a matter of fact, it has been described as an ideal kind of work by sociologists and spokesmen of the craft. Craftspeople themselves suggest that their task is so interesting and stimulating that they continue to carry on for many years regardless of persistent economic difficulties.

 • 2227.
  Witt, Ann-Katrin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Cuesta, Marta
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Gender consciousness in the classroom generates social justice and democracy outside it2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order to reflect about methods that can generate social justice and democratization, this article emphasises on practical implementations, connected to gender pedagogy. Gender pedagogy aims at overcoming the myth of objectivity, and by questioning through teaching what is considered as common sense and ‘normal’. Studying gender in the classroom entails therefore, acting and reflecting on breakthroughs, for example about an understanding of how gender codes influence everyday instances as well as working life. The collected data is based on narratives from alumni students who were asked to memorise and reflect on their gender studies and particularly about how useful this type of knowledge is in connection with everyday and working life - as politician, lecturer, IT-manager, doctoral student etc. The aim of this article is to focus on how teachers support students to be gender confident and as a consequence of that, becoming gender actors outside the university, in working life. Some central questions are: how are gender issues represented and integrated in the different areas of studies; what can teachers do in order to generate equality in the classroom; in what way and how are students given possibilities of understanding, internalizing and discussing gender issues. Our experiences as lectors, especially in gender studies, play a central role.

 • 2228.
  Witt, Ann-Katrin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Nelson, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Björk, Peter
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Durable and Increasing Gender Segregation in Higher Education: Students´ Motives for Applying to University Degree Programs2010Ingår i: XVII ISA World Congress of SociologySociology on the MoveGothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts, 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Higher education (HE) has changed from elite to mass education (HSV 2006:26R, Leathwood & Read 2009). In the last few decades, the number of women in higher education has increased substantially in most OECD countries. Sweden’s reform of HE in 1993 encourages university institu- tions to develop new degree programs (SFS 1993:100). This opened opportunities for the development of programs designed to attract women & men in equal numbers but the result was disappointing. According to a Swedish study, an increasing number of new degree programs attract almost exclusively one gender (Witt 2009, Nelson et al 2009). It is a well- established fact that technical educations are male-dominated while care- related educations are predominantly chosen by women. This paper inves- tigates the motivations for choice reported by 620 students in 17 programs. We have categorized these motives as follows: knowledge seeking; work- ing life orientation; shoulder responsibility for society; program design; second choice and “follow the map”. Moreover, the paper discusses how gender-segregated educational choices may affect the future opportunities of student in terms of professional careers, income development and, con- sequently, social standing & life styles. To study gender segregation within HE is like looking at a three dimensional picture. We can focus at different parts or images a one image shows the gender division among the students, another show the genderized division between program choices, while the third image is about the vertical gender division among teachers and researchers & their career opportunities. This paper deals with the first two.

 • 2229.
  Witt, Ann-Katrin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Nelson, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Björk, Peter
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Hur studenter motiverar sina val av utbildningsprogram i högskolan: Beständig ojämlikhet2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Higher education (HE) has changed from elite to mass education (HSV 2006:26R, Leathwood & Read 2009). In the last few decades, the number of women in higher education has increased substantially in most OECD countries. Sweden ́s reform of HE in 1993 encourages university institutions to develop new degree programs (SFS 1993:100). This opened opportunities for the development of programs designed to attract women and men in equal numbers but the result was disappointing. According to a Swedish study, an increasing number of new degree programs attract almost exclusively one gender (Witt 2009, Nelson et al 2009). It is a well- established fact that technical educations are male-dominated while care-related educations are predominantly chosen by women. This paper investigates the motivations for choice reported by 620 students in 17 programs. We have categorized these motives as follows: knowledge seeking; working life orientation; shoulder responsibility for society; program design; second choice and “follow the map”. Moreover, the paper discusses how gender-segregated educational choices may affect the future opportunities of student in terms of professional careers, income development and, consequently, social standing and life styles. To study gender segregation within HE is like looking at a three dimensional picture. We can focus at different parts or images – one image shows the gender division among the students, another show the genderized division between program choices, while the third image is about the vertical gender division among teachers and researchers and their career opportunities. This paper deals with the first two.

 • 2230.
  Wolf, Sarah
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Vem riktar sig matten åt?: En innehållsanalys av två matematikläroböckers kontext för yrkesprogrammet Barn och Fritid.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undervisningens utgångspunkt ligger mestadels i hur matematikläromedel är uppbyggda och på grund av detta styrs matematikundervisningen i stora drag utav läroböcker. Även om skolorna själva bestämmer vilka läroböcker som ska köpas in används böckerna för både planering och utformning av undervisningen. Uppgifter ur böckerna tas oftast som exempel vid genomgångar och elever räknar bara på i boken för att följa och bli färdiga med lärarens planering. Men hur mycket kontext innehåller dessa uppgifter i läroböckerna och ger de eleverna ett kontextbaserat och varierande innehåll? Arbetets fokus ligger på kontexten inom Barn- och Fritidsprogrammet och undersöker andelen av uppgifter i två läroböcker som är yrkesförberedande för detta program. För att kunna undersöka detta används det både en kvantitativ analys, där det beräknas ett medelvärde, och en kvalitativ innehållsanalys som är mer djupgående i uppgifternas innehåll och förklarar varför en viss uppgift räknas in i en viss kontextkategori. Resultatet av studien visar att undersökningen av två matematikläroböcker för yrkesprogramskursen 1a innehåller mellan ungefär 38% till 48% kontextlösa uppgifter, med det menas rent aritmetiska uppgifter, och till ungefär 10% kontextbaserade yrkesuppgifter som kan appliceras på elevernas yrkesliv, varav 4% till 5% motsvarar elevers programval, Barn och Fritid. Läroböckerna innehåller även en variation av kontextuppgifter i olika utsträckningar, från ungefär 0% till 20%, för olika kategorier. Slutsatsen av denna studie är att lärare inte borde utgår från boken som sin undervisningsplanering och huvudsakliga användning i undervisningen. Istället kan undervisningen präglas av variation. Med det menas att läroboken inte är undervisningens utgångspunkt och istället ses mer som ett redskap som kan användas men med försiktighet och omtanke till att ge eleverna uppgifter med vardaglig kontext. 

 • 2231.
  Wärn, Anton
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Adapting THIEVES in the ESL classroom: Adapting a pre-reading strategy using lyrics in the ESL classroom2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to test how a teacher can use a pre-reading strategy in the ESL classroom. The pre-reading strategy will be used with song lyrics instead of the usual classroom textbooks.

  The reaserch questions for this essay are

  Does the pre-reading strategy “THIEVES” give any results when teaching English as a second language in the classroom?

  Can any results be discerned after six weeks of working with this pre-reading strategy in a Swedish ESL classroom context?

  Do students find it easier to work with song lyrics rather than other types of texts?

 • 2232.
  Wärn, Anton
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Rasism i amerikansk hiphop: En innehållsanalys av hur rasism framställs i amerikansk hiphop på 2010-talet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay will analyse how racism is represented in hip-hop lyrics from the first 7 years of the 2010th decade. The lyrics will be divided into four various categories to show how the artist is using history to connect with the listener.

  When analysing the lyrics, a content analysis will be used were the lyrics are broken down into smaller parts. These smaller parts will be broken down and the valuable information is extracted. When doing this analysis, it is important to not break the lyrics into too small parts, if done the context can be lost.

 • 2233.
  Xhemaili, Liridona
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Mavraj, Floriana
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Läskunnighet är nyckeln som ska ge tillträdde till all annan kunskap: En kvalitativ studie om hur svensklärare undervisar i läsförståelse och lässtrategier.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi utifrån ett lärarperspektiv läsförståelseundervisningen på två kommunala grundskolor, i södra Sverige. Studiens fokus ligger vid att undersöka om och hur lässtrategier tillämpas i undervisningen. Studien har även behandlat om fortbildningen Läslyftet har fått ett genomslag på skolorna och om Läslyftet har bidragit till någon skillnad när det gäller att modellera lässtrategier i undervisningen, bland de sju intervjuade grundskolelärarna. Efter de genomförda intervjuerna har studien visat att lärare implementerar lässtrategier i sin undervisning då samtliga betonar att läsförståelsen påverkar alla skolämnen och därmed har Läslyftet som en kompetensinsats bidragit till ett kollegialt lärande, där lärarna hävdar att de genom pedagogiska diskussioner med alla ämneslärare kunnat påverka varandra i att modellera lässtrategier i undervisningen. I studien framkom det således att eleverna behöver få systematisk och strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier i tidig ålder, för att vidare på egen hand kunna ta sig an en text och bli medskapare av olika texter.

 • 2234.
  Yngve, Robert
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Robert Yngve.
  "Om jag inte var medlem i Jesu Kristi Kyrka, jag tror jag skulle vara ateist": En studie om möjliga orsaker bakom fyra mormoners religiositet2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay focuses on how four missionary Mormons from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints became religious and joined the church. In the study, three questions are posed. Firstly, what reasons could there be behind four missionary Mormons’, two men and two women, in between eighteen and twenty years old, choice of joining the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, and missionizing in the south of Sweden? Secondly, how can these reasons be explained by applying four scientific theories of religion? Lastly, how can this study be helpful for teachers in the subject of religion in Swedish secondary schools? The empiric material is based upon two sets of semi-structured interviews with the missionaries in pairs. The theoretical framework of this essay is based on the theory of socialization by Peter L.Berger and Thomas Luckmann, the theory of deprivation by Charles Glock and Rodney Stark, the theory of rational choice by Rodney Stark and William S. Bainbridge and the theory of searching for meaning and belonging by Peter L. Berger. My study shows that there are different reasons behind the four missionary Mormons’ choice of joining the church. Thus, the four theories can all be used to explain different aspects of these four Mormons’ religiousness. The study also shows that parts of the results can be helpful for teachers of RE in Swedish secondary schools.

 • 2235.
  Yorgun, Helin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Högläsning ur elektroniska böcker: En kvalitativ studie om en ny företeelse av högläsningspraktiker inom förskolans verksamhet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med grund i tidigare forskning som belyser problematiken om att barn lämnas ensam med digitala verktyg vid högläsning av elektroniska böcker har denna studie fokuserat på högläsning av elektroniska böcker med pedagoger. Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper inom literacy som konstitueras när pedagoger läser högt ur elektroniska böcker. Studien har tar sin utgångspunkt ifrån följande frågeställningar, Vad kännetecknar pedagogens handlingar under högläsningsaktiviteten av den elektroniska boken och hur möjliggör handlingarna interaktionen mellan deltagarna? Vilka kunskaper medierar den elektroniska boken till barnen? samt Hur medierar den elektroniska boken dessa kunskaper? Studien grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med observation som metod och videodokumentation samt fältanteckningar som dokumentationsverktyg. Observationerna skedde på en avdelning, på en förskola, i södra Sverige med barn i åldern 2-4 år. Resultatet har analyserats med analysmetoden interaktionsanalys och är tematiserad tre i teman, Pedagogens handlingar som ett stöd för barns begreppsförståelse, Pedagogens handlingar som ett stöd för e-bokens hotspots  och E-bokens mediering av begrepp. Resultatet visar hur pedagoger genom verbala och icke-verbala handlingar stöttade barns begreppsförståelse samt vägledde de genom e-bokens interaktiva funktioner och berättelse. De verbala handlingarna kännetecknas av undervisande frågor, uppmaningar och vägledning medan de icke-verbala handlingarna är blickarnas riktning, gester och fysisk beröring. Pedagogernas handlingar har även möjliggjort interaktion mellan deltagarna. Ett annat framstående resultat är hur e-boken medierade olika begrepp för barnen genom sina illustrationer, animationer och ljudeffekter. Dessa interaktiva funktioner levandegjorde begreppen stundvis och gav barnen möjlighet att delta i undervisningen, istället för att endast lyssna.

 • 2236.
  Zachrisson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM), Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Persson, Ida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM), Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Alla vi andra?" - konstruktioner av Vi och Dem i Elle: En kritisk diskursanalys av personporträtt i Elle - världens största modemagasin2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Svenska Elles personporträtt har studerats med syfte att belysa hur ett Vi och Dem förhållande konstrueras, men även för att klargöra vilka som utgör Vi och Dem i kontexten. Detta för att ta reda på vilka sociala konstruktioner som Elle medverkar till.

  Metod: Studien är en kritisk diskursanalys vilken är inspirerad av Norman Fairclough Critical discourse analysis. Texterna har vidare behandlats utifrån en symtomal innehållsanalys, med hjälp utav verktyg hämtade ur semiotiken.

  Resultat: Studiens resultat visar på att ett specifikt narrativ appliceras på samtliga av Elles personporträtt. Detta sker likt en schablon som skapar en fiktiv karaktär av intervjuobjektet vilket därmed konstrueras till ett Vi. Genom flertalet faktorer exkluderas läsaren i relation till vi:et och blir därmed ett uttalat Dem.

 • 2237.
  Zekolli Januzi, Arbesa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Nilsson, Ruth
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Vilka metoder är lämpliga för att öka elevers muntliga kommunikation i engelskundervisning? - en litteraturöversikt2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna litteraturöversikt presenterar problem inom engelskundervisningen, där engelskundervisningen ofta följer samma rutin och utgår från läromedelsböcker. Ett annat problem är att elever inte pratar engelska under engelskundervisningen. Syftet med denna översikten var att ta reda på vad forskningen säger om de metoder som används i klassrummet. Denna litteraturöversiktens syfte är att besvara frågan: Vilka metoder är lämpliga för att öka eleversmuntliga kommunikation i engelskundervisning? Denna litteraturöversikten har analyserat forskningsresultat som var relevanta till syftet och frågeställningen. Resultaten visar att grupparbete, rollspel, strategier och feedback är möjliga metoder för att öka elevers muntliga kommunikation i engelska. Implikationer visar att lärare borde reflektera över engelskundervisningen, där det rekommenderas att läraren börjar använda metoder som: grupparbete, rollspel, strategier och feedback för att öka antalet elever som pratar engelska under engelskundervisningen. Fortsatt undersökning rekommenderas där flera av resultaten visar en koppling mellan metoder och självförtroende. Ytterligare forskning behövs för att undersöka rollspel och grupparbetets betydelse för självförtroende och rädslan inför att prata engelska.

 • 2238.
  Zeqiri, Jehona
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Martell, Martina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "Jag vill också vara med": en studie om barns och pedagogers interaktion i barns fria lek2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemområdet för föreliggande studie grundar sig i behovet av att studera de deltagandemönster som förekommer i barns och pedagogers interaktion i barns fria lek på förskolan. Detta eftersom tidigare forskning har fokuserat på att undersöka hur pedagoger kan utveckla barns lek i framförallt pedagogstyrda lekar. Vidare synliggör tidigare forskning vikten av den fria leken, men belyser även att det vanligen är svårt för pedagogen att delta i barns fria lek och intar därför en bevakande roll. Studiens syfte är därför att studera de deltagandemönster som förekommer i interaktion mellan barn och pedagoger i barns fria lek på förskolan. Forskningsfrågorna är följande: Vad karaktäriserar barns och pedagogers deltagande i barns fria lek på förskolan? Skapar pedagoger villkor till deltagande i barns och pedagogers interaktioner och i så fall vilka villkor? Studien utfördes kvalitativt och genomfördes på en förskola, där barnen observerades med videokamera samt kompletterande anteckningar. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av interaktionsanalys. I föreliggande studie är den vetenskapsteoretiska utgångspunkten det sociokulturella perspektivet. Utifrån resultat framträdde följande tre teman: förhandling, stimulering och försvar. Resultat synliggjorde vikten av pedagogers stöttning för barns delaktighet i interaktionen. Vidare synliggjordes det att deltagarna kommunicerar med verbala och icke-verbala uttryck för att göra sig delaktiga i interaktionen. Slutsatsen av studien är att pedagogens stöttning i interaktion med barn har stor betydelse för vilka deltagandemönster som framträder under den fria leken. Pedagogen bör ha samma avsikt som barnen i leken för att delaktigheten ska upprätthållas och leken fortskrida Föreliggande studie tillför forskningen insyn i att det krävs mer än enbart närvarande pedagoger i barns fria lek, för att erbjuda barnen villkor till deltagande i interaktioner.

 • 2239.
  Zetréus, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  ”Jag ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum”: En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ analys av fyra lärares, som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, uppfattningar och åsikter av att undervisa med digitala medier och verktyg i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används av fyra gymnasielärare, som arbetar på två olika skolor i samma kommun, i deras undervisning i religionskunskap. Uppsatsen ska ge svar på vilket sätt som de digitala verktygen används i lärarnas undervisning. Även hur deras uppfattning är om digitala medier och verktyg i undervisningen samt hur de anser att det mottas av eleverna. Frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är; ”Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, på två olika skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, ”På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap?” samt ” Vilken uppfattning har gymnasielärarna om användningen av digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för uppfattning om digitala verktyg i undervisningen?”

  Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Empirin analyseras med hjälp av Frida Monséns undervisningsmodell samt Karin Nygårds tre kompetensområdena inom digital kompetens. Resultatet är att lärarna använder sig av digitala medier och verktyg i sin undervisningen men vilka de använder skiljer sig mellan lärare och mellan skolorna. De använder sig av bla. av Digilär, MTM, UR, SLI, olika presentationsverktyg, digitala quiz och prov m.m. Ett annat resultat är att uppfattningen om digitala medier och verktyg i undervisningen är generellt väldigt positiv. Lärarna anser att det är smidigare än tidigare att genom digitala medier att få fram information, lekitonsplaneringar och tillgången till t.ex. filmer.

 • 2240.
  Zetréus, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Olsson, Moa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  To design security: A quantitative study of high school students security in the physical school environment2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  High school students' schooling is preparing for their future. It is therefore important that their school time is characterized by security and a good physical school environment. The purpose of this thesis is to investigate how the physical school environment outside the classroom affects the safety of high school students. The aim of the study is also to highlight a possible connection between how the design of various places in the school affects the safety of the students, connected to where the students mostly stay during the school day. Previous science and background facts about safety in the physical school environment emphasize how important it is with the school's design. There are numbers of relevant factors to consider when designing a school and how to promote security in the physical school environment. To be able to answer the issues of the thesis, quantitative surveys have been sent out to high schools students at a secondary school. Through bar charts, the result is presented and then analyzed based on the method bivariate analysis. The theoretical framework of the thesis consists of Simmel's sociological theory and the spatial theory perspective. The results of the study are analyzed on the basis of the theory perspective and compared with previous science and other background facts. The results of this study shows that students are safest in the dining room, the library and in the places where they mostly stay daily. The factors that contribute to security are mainly that people they feel safe with are there, open spaces and comfortable sound levels. 

 • 2241.
  Zillinger, Malin
  et al.
  Department of Service Management, Lund University, PO Box 882, SE-251 08 Helsingborg, Sweden.
  Jonasson, Mikael
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Adolfsson, Petra
  School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Guided tours and tourism2012Ingår i: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, ISSN 1502-2250, E-ISSN 1502-2269, Vol. 12, nr 1, s. 1-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 2242.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT). Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Contrasts in Teacher Educators´ Discursive Positions; an Effect of Changes in Educational Policy Discourses?2017Ingår i: ECER 2017" Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and the role of educational research”, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 2243.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Coteaching in ”music-drama”: An arena for joint creative learning2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In an aesthetic methods course within teacher education, teachers and students experienced that the different aesthetic subjects and the teachers were separated from one another. In order to improve subject collaboration and joint professional reflection in action, a coteaching project in “music-drama” was initiated. The aim of the project was to investigate how three aesthetic teachers in teacher education engaged in a coteaching project concerning music and drama and to explore the potential of coteaching in addressing the issue of providing a more integrated approach to teacher learning.. The project was designed in three phases; coplanning, coteaching and coevaluation (Murphy & Scantlebury, 2010). The aim of the study was to analyse how a music teacher and two drama teachers reflected in action in a coteaching project. The theoretical framework is sociocultural, where aspects of learning from ´the other´ in praxis by working in a ZPD is of special interest. Empirical material consists of classroom reflections in action, focus group conversations and students´ written reflections. Preliminary findings show three prominent patterns in the empirical material: • creativity as a problem solver, • synergies in subjects parallels • differences as resources for joint learning. Coteaching provided an arena for joint creative intutitive learning where trust among the teachers enabled them to work in their ZPD, a process that acquired courage and self-confidence. In conclusion, the teachers´ reflections in action appeared as expressions of being in their zone of proximal development, where courage and trust were crucial in order to engage in mutual professional learning.

 • 2244.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL).
  Inclusion functioning as exclusion: new students entering the Academy of Music in Sweden2015Ingår i: Teachers and Teaching: theory and practice, ISSN 1354-0602, E-ISSN 1470-1278, Vol. 21, nr 3, s. 277-288Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents findings from a pioneer study addressing the first co-action between students with intellectual disabilities and an Academy of Music in Sweden. The aim of the article is to study and discuss subject positions that are constructed in rhythmic lessons related to a gathering where students with intellectual disabilities interact with a group of Master of Education in Music students at an Academy of Music, and also to describe how constructions of identity are manifested in the interaction between the actors. With poststructuralist and social constructionist theories as theoretical framework, video observations were conducted to enable an overarching view of the pedagogic practice. The findings reveal that the gathering between the groups becomes an expression of inclusion functioning as exclusion, since the teacher’s position the students with intellectual disabilities in ways that obstruct equal interaction with the other student group. Finally, implications of the findings are discussed in addition to inclusion as an ideal model in educational settings.

 • 2245.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Knowing the value of information; how can we teach our students to have analytical minds?2019Ingår i: Global Knowledge, Memory and Communication, ISSN 2514-9342, Vol. 69, nr 1/2, s. 7-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 2246.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Practical and Theoretical Knowledge in Contrast: Teacher Educators´ Discursive Positions2017Ingår i: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 42, nr 8, s. 29-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Higher education in general and teacher education in particular have been subjected to significant changes. As there are few studies examining how actors rhetorically position themselves within this context, the ambition of the paper is to study conversations between teacher educators related to norms and values in education. The aim of the paper is to study interpretative repertoires and subject positions that are constructed in conversations between teacher educators and to discuss these in relation to qualities in teacher education.The theoretical framework emanates from post-structuralist and social constructionist theories. The empirical material consists of group conversations with teacher educators. The findings reveal that the practical and theoretical appear to be in contrast, which in turn seem to affect education quality. Finally, implications of the findings are discussed, where a future diagonal diverse discourse, combining theoretical and practical knowledge, is argued for.

 • 2247.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Why using a digital learning platform?: Teacher and school leader conversations about digital devices in teaching2018Ingår i: ICERI2018 Proceedings / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez & I. Candel Torres, Seville: The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, s. 9372-9376Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  At present, digital technologies are implemented in school and as such, influence teachers´ practices in different ways. Digital resources could involve a reconsideration of the concept of learning in educational contexts, as well as a change in teachers´ roles and practices in the classroom. In an implementation process, different agendas and arguments could be in conflict. This is in great need of further studying, enabling a more complex discussion, giving emphasis to varying arguments concerning digital resources in school. Based on these considerations, this study focuses on a secondary school, where the municipality has decided to implement a software related to a digital learning platform for different teaching subjects. For the specific software, the software company needs to approve teachers´ design before allowing them to accomplish their teaching. In this way, it might be assumed that the software company governs the teachers´ in a way that could have consequences for their possibilities to implement their professional knowledge into their teaching practice. The aim of this paper is to study dialogues between principal and teachers related to the implementation of a digital platform in teaching, and further to discuss in what way this digital platform influences on teachers´ teaching practices. The empirical material consists of group conversations during staff meetings between principal and teachers. The theoretical framework emanates from social constructionist and poststructuralist theory, with discursive psychology and discourse theory as methodological approach. Findings reveal several aspects in the conversations, presented as different interpretative repertoires. From a principal perspective, the repertoire of persuasion is characterized by stressing positive aspects of the learning platform, regardless of subject. The principal is positioning himself as knowledgeable of the digital platform on a general level. From a teacher perspective, two repertoires appear. The repertoire of promoting is characterized by emphasizing the digital platform as user friendly for the students, while the repertoire of resistance implies questioning the adequacy of the platform related to subject matter content and student learning. The former implies that the teachers are positioning themselves as supporters of the digital platform whereas the latter means teachers positioning themselves as disputing the adequacy of the platform related to student needs. Concludingly, according to the repertoire of persuasion and the repertoire of promoting, student learning and student needs related to a specific subject matter content is considered as less important, than implementing the digital platform per se. From an educational perspective, several problematic aspects on teaching quality as well as on teacher agency appear. These aspects, as well as implications for secondary school settings, are finally discussed in addition to digital technologies as an influential tendency.

 • 2248.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL).
  Ericsson, Claes
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL).
  Studenter med intellektuell funktionsnedsättning i rytmikundervisning inom högre musikutbildning: subjektspositioner, identitet och kunskapsbildning2013Ingår i: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 14, s. 105-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article is based on a larger research project where the overall ambition is to critically discuss the encounter between students with intellectual disabilities and the Academy of Music. The aim of the article is to study the subject positions that are offered to the students, and how identity is constructed in interaction between the participants in teaching situations. The aim is also to describe the knowledge formation in a broad sense. The theoretical points of departure are the poststructuralist and the social constructionist theories, where the subject is considered as an agent that constructs reality in social interaction, but also as restricted by prevailing discourses. Discourse analysis is being used, with the aid of analytic tools developed within discursive psychology. Two different promi- nent discourses in rhythmics are identified: the protective therapeutic discourse, and the reproductive musical discourse. As a final conclusion, subject positions as well as knowledge formations contained in these discourses are discussed. 

 • 2249.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL).
  Ericsson, Claes
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL).
  The silenced discourse2012Ingår i: NORDISCO 2012, Book of Abstracts, 2012, s. 77-77Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, based on a larger research project, the ambition is to problematize the first appointment between persons with intellectual disabilities and Swedish Higher Music Education. The aim of the study is to investigate subject positions that are constructed in eurhythmics related to the appointment between a group of students with intellectual disabilities and a group of student teachers, and to study how identity is constructed in interaction between the actors. Also, the aim is to describe the knowledge formation that is materialized. The theoretical framework is built on post-structuralist and social constructionist theory. Discursive psychology has been useful in the micro analysis of the situations in the classroom. A Foucault inspired analysis has contributed with an overarching view on the concept of discourse as well as a point of departure to reveal the silent discourse. Finally, Discourse theory as it is formulated by Laclau and Mouffe is suitable for discussing different available subject positions and a so called overdetermined identity. Inspired by an ethnografic approach, video observations were made for an extended period of one term in order to develop an understanding of the culture constructed in the practice. The results show that the silenced discourse, the unspeakable, is constructed from the fact that the students with intellectual disabilities both are insufficiently skilled for the task as leaders in eurhythmics, and less skilled than the student teachers. When the teachers feel awkwardness spreading among the visiting students, they use verbal and bodily strategies trying to cover up the fact that the disabled students do not possess adequate skills. Finally, the silenced discourse is discussed in addition to a hegemonic discourse in the Swedish politics of education.

 • 2250.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Fritzdorf, Liselott
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Panzio, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Mission Possible 2.0: Livesändning som fördjupning av examination2017Ingår i: Högskolepedagogisk konferens: Aktiv studentmedverkan i högre utbildning - vad innebär det?: Program 16 november 2017, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Lärarlaget i Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har sedan starten HT 2011 systematiskt arbetat med utbildningens digitala progression. Vi har hittills genomfört digitala projekt med studenterna trots att brist på utrustning och teknikstöd har gjort det komplicerat. I föreliggande projekt har vi tagit nästa steg i kvalitetsutvecklingen av den digitala progressionen med stöd av de nya möjligheter Digitalt laborativt center (DLC) erbjuder. Examinationsformer inom högre utbildning tenderar att präglas av kunskapsredovisning och akademiskt skrivande. Mot bakgrund av detta är motivet för projektet att bidra till att synliggöra hur digital ljud- och bildproduktion kan utgöra examinationsformer i lärarutbildning, vilket vi ser som strategiskt viktigt för utbildning vid såväl akademi som hela Högskolan. Motivet är också att lyfta fram hur kvalitet i lärarutbildningen kan utvecklas via studentaktivt lärande med stöd av DLC för redan befintliga utbildningsdelar. Vårt projekts ambition är sammantaget att uppmärksamma lärar- och studentroller i vår undervisning med nya digitala redskap och att beakta de kritiska aspekter som förs fram. Projektets syfte är att utveckla kursmomentet Mission Possible till 2.0, vad gäller digital visuell produktion. Detta har inneburit att del av examination har sänts live ifrån DLC, där det finns ljud och bild av god kvalitet. Studenter har skött den digitala tekniken respektive agerat experter utifrån de områden de har läst in sig på i kursen och ställt frågor till inbjudna gäster inom respektive område ifrån fältet. Lärarna har haft rollen som debattmoderatorer. Den live-sända examinationsdelen har utvärderats specifikt av studenterna, vilket också inbegriper deras perspektiv på projektet i relation till erfarenheter av deltagande. Under presentationen kommer examinationens utformning och genomförande att beskrivas närmare tillsammans med en problematisering av såväl process som produkt.

4243444546 2201 - 2250 av 2284
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf