hh.sePublications
Change search
Refine search result
40414243444546 2101 - 2150 of 2311
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2101.
  Svetoft, Ingrid
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Falk, Magnus
  Energi- och Miljöcentrum (EMC), Varberg, Sverige.
  Jeppsson, Kajsa
  Energi- och Miljöcentrum (EMC), Varberg, Sverige.
  Boström, Ida
  Alexandersoninstitutet, Varberg, Sverige.
  Arnesten, Helena
  Varbergs kommun, Varberg, Sverige.
  Hjort, Mattias
  Falkenbergs kommun, Falkenberg, Sverige.
  Thuresson, Roger
  Peterson & Hansson Bygg AB, Falkenberg, Sverige.
  Christiansson, Per
  Peterson & Hansson Bygg AB, Falkenberg, Sverige.
  Kylin, Christian
  Derome AB, Veddige, Sverige.
  Axelsson, Dennis
  Kulturmiljö Halland, Halmstad, Sverige.
  Hansson, Charlotta
  Laholms kommun, Laholm, Sverige.
  Nilsson, Fredrik
  Laholms kommun, Laholm, Sverige.
  Rapport 2014 – den goda och hållbara plan- och byggprocessen2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns flera olika anledningar till att förstudien “Den goda och hållbara plan-och byggprocessen” startades upp under våren 2014. Ett flertal aktiviter arrangerade av det halländska företagsnätverket Energi-och Miljöcentrum (EMC) i Varberg har sammanfört ett antal olika aktörer som annars inte vanligtvis möts. I dessa möten har idéer och inspirerande samtal förts som lett till en gemensam vilja att samverka i olika frågor. I denna rapport beskrivs bakgrund och genomförande av förstudien samt några sammanfattande resultat. Ett antal reflektioner om framtida möjligheter presenteras i slutet av rapporten. Alexandersoninstitutet har med sitt uppdrag gett möjligheten till oss på Högskolan i Halmstad att samordna ett antal möten och problemformulera processer och dialoger med koppling planering och byggande. Uppdraget har finansierats av Europeiska Regionalfonden via projektet Efterfrågad Utveckling. Resultatet har blivit ett antal temaformuleringar och case som nu kan användas för fortsatt arbete med forskningsansökningar och spridning av erfarenheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2102.
  Svärd-Molin, Michaela
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  De kristna, muslimerna och de rationella Vi:et: En intervjustudie om gymnasieelevers uppfattningar om kristendomen och islam2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine high school students’ perceptions of Christianity,Islam and their followers. This is performed with the purpose of raising awareness of students’ authentic understandings of religion – so that their perceptions, and perhaps prejudices, could actively and effectively be addressed during school hours.The data was collected through interviews in focus groups, where a total of 10 students were asked questions about their perceptions of Christianity and Islam. The results show that a majority of the students have a negative attitude towards traditional religious beliefs in general, and that most them, consequently, have strong preconceptions regarding both Christians and Muslims. However, the findings display that there are some evident differences between the ways students view Christian and Islamic faith. These dissimilarities mainly seem to revolve around the idea that Christians typically are born within “rational and modern societies” – and therefore “should know better” than to believe in God. In contrast, there is a strong notion that Muslims generally are born in “less fortunate societies”, and thus cannotbe held accountable for their “illogical” beliefs. The study concludes that there is an alarming need for schools to pay attention to, and thereafter challenge, students’religious preconceptions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2103.
  Svärd-Molin, Michaela
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Who woudln't choose the easiest way out?": A Study on the Teaching of Fiction within the Swedish EFL-classroom2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  xxx

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2104.
  Szente, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  J. Erikson, Jonatan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Folkrörelse och värderingar: en studie av fyra medlemmar i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet i samhällskunskap för ämneslärare syftar till att undersöka vilka anledningar som utgör grunder för fyra aktiva medlemmars anslutande till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO, samt att analysera hur Colemans Rational Choice-teori kan förklara de fyra intervjuade individernas val att organisera sig i IOGT-NTO. Metoden som används för att besvara arbetets frågeställningar är fyra stycken enskilda intervjuer av semistrukturerad karaktär. Resultatet som framkommer utav studien är av exemplifierande karaktär och exempel på värderingar som fått de fyra intervjuade medlemmarna i IOGT-NTO att ansluta sig är värdesättandet av gemenskap, synen på alkohol och narkotika som personlighetsförändrande substanser och värdesättandet av en miljö där alkohol och narkotika inte förekommer. Utifrån Colemans Rational Choice-teori kan de fyra intervjuade medlemmarnas val att ansluta sig till organisationen ses som dels ett resultat av individens värderingar, mål och egenintresse. Det är även ett övervägande från individens sida då hen måste kompromissa med sitt egenintresse när hen blir medlem i en kollektiv aktör för att kunna maximera sin egen nytta. I arbetet ingår även en ämnesdidaktisk del där arbetets fokusområde konverterats till ett ämnesområde i ämnetsamhällskunskap för en högstadieklass. Arbetsområdet utgår från Skolverkets styrdokument och är menat att lära eleverna hur man kan påverka beslut i en demokratisk process samt hur olika intressen kan uppkomma i samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2105.
  Szente, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  J. Erikson, Jonatan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jehovas vittnen och media: två perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland. Arbetet undersöker samtliga artiklar, notiser och recensioner som nämner Jehovas vittnen i Hallandspostens digitala arkiv mellan 2009–2019. Studiens resultat visar på att de intervjuade vittnena till viss del upplever att media inte skildrar rörelsen korrekt och i vissa fall vinklat och med felaktiga fakta. Studiens resultat visar även på att tidningen Hallandsposten har beskrivit Jehovas vittnen på varierande vis. Däremot används få vittnen som källor i tidningsmaterialet mellan år 2009–2019 och en tendens att beskriva Jehovas vittnen som avvikande från den sekulära normen kan urskiljas. Resultatet analyseras med hjälp av Bruce Lincolns teori om maximering och minimering av religion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2106.
  Säfström, Anna Ida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Preschoolers exercising mathematical competencies2018In: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 23, no 1, p. 5-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The mathematical ideas that emerge in children’s free and guided play can be both complex and sophisticated, and if they are linked to formal mathematics, they can be a powerful basis for mathematical development. To form such links, one needs knowledge of how children use and express these ideas. This is especially true in the intersection of arithmetic and geometry, where the intermingling of numerical and spatial concepts and skills is not yet fully understood. This study aims to gain understanding of children’s mathematical practices by describing the interplay of key mathematical ideas, and more specifically how young children exercise mathematical competencies in the intersection of early arithmetic and geometryThe results show that children can use spatial representations when reasoning about numbers, and that they are able to connect spatial and numerical structures. Furthermore, it is shown that children not only use and invent effective procedures, but also are able to explain, justify and evaluate such procedures.

 • 2107.
  Säfström, Anna Ida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Progression i högre utbildning2017In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 7, no 1, p. 56-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka innebörden och användningen av ordet progressioninom högre utbildning. För att ta reda på i vilka betydelser ordet progression används, och huranvändningen av ordet har förändrats över tid, genomförs här en systematisk begreppsanalysav vetenskapliga texter, statliga styrdokument och texter hämtade från svenska lärosätens hemsidor.Som utgångspunkt för analysen särskiljs progression i dess klassiska betydelse och progressionsom en kvalitet i utbildning, undervisning och läromedel. Resultatet av analysen visaratt ordet progression används i allt högre utsträckning, men ofta med oklar betydelse. Detframkom också att det har skett en förskjutning mot användning av ordet progression somkvalitet hos utbildning. En definition av utbildningsprogression föreslås, och konsekvenser förhögre utbildning diskuteras. ©2017 Anna Ida Säfström

 • 2108.
  Säfström, Anna Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Nagy, Caroline
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Embodied fractions: Conceptual difficulties in the light of grounding metaphors2018In: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Ewa Bergqvist, Magnus Österholm, Carina Granberg & Lovisa Sumpter, Umeå, 2018, Vol. 5, p. 287-287Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Fractions and rational numbers are known to be hard to both teach and learn, as there are many conceptual difficulties concerning fractions. For example, pupils may interpret the entirety of a picture as the whole (Mack, 1990), or seeing a part as a fourth as long as the whole is divided in four parts, regardless of the size of the parts (Ball, 2007). A recent study has revealed additional difficulties: Seeing fractions as divisions may hinder pupils to recognise one of the parts as ¼, and claim that it is the partition that is ¼. The role of numerator and denominator can be mixed up, or the denominator may be seen as the remaining parts, resulting in a picture of 2 fifths to be named 2/3. Pupils can also claim that a fraction has a specific representation, for example that it should be the upper right fourth of a circle that should be shaded, in order for the picture to represent one fourth. One possible reason for misconceptions is stereotypical or restricted use of representations of rational numbers, especially area models (Zhang, Clements & Ellerton, 2015). However, if the number line is introduced, there is a risk that the difficulties are transferred to the new representation. In the recent study, some pupils saw the number line as a whole, and place one half at the centre, regardless of the part of the line visible.

  In this study, we relate conceptual difficulties concerning fractions to Lakoff and Núñez (2000) four grounding metaphors for numbers, by analysing the underlying metaphors of visual models used by pupils when the difficulties manifest. The results give implications for the introduction of fractions in the early years of elementary school. Our poster will present how misconceptions can manifest in area models and on the number line, how these misconceptions are related to the metaphor implicitly used in the models, and suggested activities where metaphors aid the understanding of fractions.

 • 2109.
  Sävhage, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Degerman, Ylva
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Någon som pratar göteborgska är den goaste personen i världen": En kvalitativ studie om gymnasiungdomars attityder till talspråklig varietet.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks medvetna och omedvetna attityder till dialekter hos 35 gymnasieelever i norra Halland. Uppsatsen undersöker även hur dessa attityder kan ha uppkommit och vilka sociala konsekvenser attityder till dialektal variation medför. Undersökningen består av två delar, där den första delen är ett matched-guise-test där eleverna har fått lyssna på 8 olika ljudinspelningar. Den andra delen är en kvalitativ enkät med öppna frågor. Undersökningen visar att eleverna har tydliga attityder till olika dialekter, samt att de verkar omedvetna om dessa attityder. Det framkommer även att eleverna inte tycker att det är nödvändigt att arbeta med dialekt i skolan. Vår slutsats är att det finns distinkta attityder till och förutfattade meningar mot dialekter bland eleverna. Utifrån vårt resultat dras även den didaktiska slutsatsen att talspråksvariation är en väsentlig del i svenskämnet, då resultatet visar elevernas bristande medvetenhet om sina egna attityder till dialekter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2110.
  Sääf, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Erlandsson, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att Kunna eller att Förstå: En positivistisk och hermeneutisk analys av gymnasieelevers syn på religionskunskap2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2111.
  Söderberg, Hanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Ett hendigt språkredskap?”: En studie om bruket av hen inom svensk dags- och kvällspress2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i fyra av Sveriges största tidningar mellan 2012 och 2019. Syftet är att se hur bruket förändrats inom tidsperioden och om det finns skillnader mellan dags- och kvällspressen. Studien utgår från en hypotes om att ordet bör användas mer som ett naturligt pronomen idag i jämförelse med 2012 då ordet var som mest omdebatterat. Materialet består av hen-belägg hämtade från tidningstexter via databasen Mediearkivet. Dels har en historisk överblick över exponeringen av hen över tid gjorts, dels har ordets språkliga funktioner analyserats i totalt 600 belägg.

  Undersökningen av de språkliga funktionerna visar att bruket av hen förändrats från 2012 fram tills idag. Meta-användningen har minskat och i princip försvunnit helt medan andelen hen i pronominell syftning ökat, vilket tyder på en etablering av ordet inom tidningstext. Förekomsten över tid visar att exponeringen av hen var som störst under 2016 i tre av fyra tidningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2112.
  Söderbäck, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berggren, Gerda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ämnesintegreringens båda sidor ur ett elevperspektiv: en enkätundersökning om elevers syn på ämnesintegrering2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt samhälle genomgår ständigt en förändring och utveckling och det är därför viktigt att lärare som närbyråkrater, vilka ska arbeta mot att uppnå skolverksamhetens mål och uppdrag, kontinuerligt utvärderar och utvecklar sitt arbete. Idag finns det många undervisningsmetoder och i denna studie behandlas ämnesintegrering utifrån elevernas perspektiv. Studiens frågeställning lyder: Vad anser eleverna om ämnesintegrerad undervisning i relation till dess fördelar och nackdelar? För att ta reda på detta har en enkätundersökning gjorts utifrån tidigare forskning kring fördelar och nackdelar med ett ämnesintegrerat arbetssätt. Fördelar som ökat helhetsperspektiv, ökat intresse samt vardagsanknytning och nackdelar som bedömningssvårigheter och sämre ämneskunskaper ligger till grund för utformningen av enkätens innehåll. Undersökningens resultat visar på att majoriteten avelevernas uppfattning om ämnesintegrering stämmer överens med forskningens fördelar och nackdelar. Dock inte när det gäller elevernas uppfattning om att ämnesintegrering ger tillräckliga kunskaper inom ett ämne där majoriteten av eleverna svarade emot forskningen. Studien och dess resultat kan inte generaliseras över alla elevers syn på ämnesintegrering men den kan ge lärare en inblick i vikten av att utvärdera sina valda undervisningsmetoder tillsammans med eleverna. Det ärviktigt att tänka på att alla elever är olika och att det kommer finnas en minoritet som inte anser att vald undervisningsmetod är till fördel för dem. Slutsatsen med den här studien är att det är viktigt att som lärare använda sig av en varierad undervisning för att se alla elever samt att utvärdera sina undervisningsmetoder tillsammans med eleverna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2113.
  Södertun, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Sjögren, Pontus
  Medie- och kommunikationsvetenskap, Media and Communication Science.
  Sociala relations som skapas i Mmorpg-spel.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2114.
  Sörensen, Emily
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers strategier för att förstå naturvetenskapliga texter: en kvalitativ studie om hur elever tar sig an naturvetenskapliga texter2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2115.
  Sörensen, Emily
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Larsson, Ellinor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Svampar växer på fuktiga ställen. Det är därför de ser ut som paraplyer.: En litteraturstudie om vilka undervisningsmetoder som används i NO-undervisningen i grundskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en litteraturstudie, vars syftet är att undersöka vilka undervisningsmetoder som kan påverka elevernas förståelse och studieresultat i naturvetenskap. De frågeställningar som det i denna litteraturstudie eftersökts svar på är följande: ”Vilka undervisningsmetoder används enligt forskning i  naturvetenskaplig undervisning i den svenska grundskolan?” och ”Vilka undervisningsmetoder påverkar enligt forskning elevers studieresultat i den svenska grundskolan?”. 12 studier har analyserats, både svenska och internationella, som behandlar detta område. Studierna hittades i databaserna Eric, Diva och Academic Search Elite. De visade att laborationer är effektfulla för elevers förståelse i NO-ämnet, där det kan skapas diskussioner, frågor och tankar som är lärorika för eleverna. Andra studier som behandlats tar upp naturvetenskapliga läroböcker som undervisningsmaterial, NTA-projektet (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som arbetar för skolutveckling i NO ämnet, men även digitala hjälpmedel som datorer och surfplattor. I resultatdelen behandlas internationella studier från Australien, vilka tog upp multimodala representationer och interaktiva skrivtavlor. Slutligen diskuteras och ställs några studier emot varandra. Dessa tas sedan upp i slutsatsen som är att lärare bör variera sina undervisningsmetoder för att så många elever som möjligt ska skapa förståelse för abstrakta begrepp och naturvetenskapliga fenomen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2116.
  Sörensen, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Olausson, Veronica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ...men jag upplever att barnen tycker det är roligt!: En studie angående etiska aspekter kring dokumentation och offentlighet i förskolan.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie ligger fokus på dokumentation i förskolan. Syftet var att ta reda på hur förskolepedagoger förhåller sig till de etiska aspekterna kring barns deltagande i dokumentationer eftersom dessa är offentliga handlingar. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från olika kommuner i Hallands län. Inspiration hämtades från poststrukturalismen och Foucaults teorier om Governmentality och vid tolkning och analysering av intervjuerna användes diskurspsykologin som analysverktyg.

  Resultatet visade att pedagoger i vissa situationer väljer att inte fråga barnen om de vill bli fotograferade, utan använder sig av olika styrningstekniker för att få fram de svar som önskas. Tidsbrist ses som ett stort problem vilket har påverkat pedagogers inställning till dokumentation.

  Av studien framkom att det är viktigt att pedagogen tar stort ansvar för hur barn framställs i dokumentation och sociala medier. Barn förväntas acceptera att de blir exponerade, både i förskolan och på sociala medier, eftersom pedagoger upplever att barnen verkar tycka att det är roligt. Detta är dock problematiskt, bland annat ur ett etiskt perspektiv vilket diskuteras i arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2117.
  Taman, Nadia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Thulin, Charlotta
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Utomhusundervisning i ämnet biologi: En kvalitativ studie om grundskoleelevers lärande om växter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att det är viktigt med en varierad och stimulerande undervisning. Det finns forskning som visar fördelar med att arbeta mer med utomhusundervisning. Däremot tar lärare sällan med sig elever ut. Forskning visar att en kombination av inomhus- och utomhusundervisning gynnar elevers lärande. Studiens problemområde att undersöka hur, samt vad elever lär sig om växter när de arbetar med ämnet biologi och ämnesområdet knoppar utomhus. Vi vill även med denna studie få syn på elevernas kunskapsperspektiv om växter som skapas i olika undervisningssituationer eftersom forskning visar fördelar med utomhusundervisning. Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelse av kunskapsinhämtning vid utomhusundervisning. De frågeställningar studien behandlar är: Vilken kunskap om knoppar uttrycks av elever i utomhusundervisning? Och: Hur uppfattar eleven lärandet om knoppar i relation till utomhus respektive inomhusundervisning? Det är en kvalitativ studie där vi använt oss av observationer och intervjuer och vi har arbetat med en induktiv analysmetod. Analysbegreppen vi använder oss av är kunskap och föreställningar. Studiens slutsats grundar sig i vad vi sett i resultatet under observationerna och intervjuerna. Studien har två slutsatser baserat på frågeställningarna. Våra slutsatser är att kunskapen om knoppar som uttrycks av eleverna är identifieringen av knopparnas egenskaper. Eleverna uppfattar lärandet om knoppar utomhus genom att få en mer verklighetsanknytning till knopparna, samtidigt som en del elever finner det bättre att lära sig om knoppar inomhus eftersom det skapas en tryggare miljö och läraren är tillgänglig. Läraren blir på så vis ett verktyg för att tillägna sig kunskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2118.
  Tasyurek, Esra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbara evenemang: med fokus på Göteborg och Co2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   In this paper we will investigate sustainable events. The aim is to gain a deeper understanding of how thoughtful Goteborg & Co work socially and ecologically sustainable with their events. What will be investigated is what positive and negative effects that can occur with events based on the two sustainability aspects. Through in-depth interviews we have gained an idea of ​​the organizers' role in sustainability. The theories underlying the investigation have touched on sustainability concepts in events, ISO 20121, and strategies for achieving sustainable events. The empirical material is based on deep interviews with selected respondents from environmental management as well as Goteborg & Co.

  Further in the analysis and conclusion we have come to the conclusion that sustainability is extremely important. Organizers are working on sustainability in their events, partly because it promotes the marketing concept and partly to reduce environmental impact by raising awareness among visitors to think more sustainable.

  The authors conclude that the organizers are on track but that there is still sustainability work that the events need to improve. We have also noted that both small and large festivals should invest more in working sustainably to achieve sustainable long-term success.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2119.
  Tasyurek, Esra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sandén, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbara evenemang: med fokus på Göteborg och Co2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we will investigate sustainable events. The aim is to gain a deeper understanding of how thoughtful Goteborg & Co work socially and ecologically sustainable with their events. What will be investigated is what positive and negative effects that can occur with events based on the two sustainability aspects. Through in-depth interviews we have gained an idea of ​​the organizers' role in sustainability. The theories underlying the investigation have touched on sustainability concepts in events, ISO 20121, and strategies for achieving sustainable events. The empirical material is based on deep interviews with selected respondents from environmental management as well as Goteborg & Co.

  Further in the analysis and conclusion we have come to the conclusion that sustainability is extremely important. Organizers are working on sustainability in their events, partly because it promotes the marketing concept and partly to reduce environmental impact by raising awareness among visitors to think more sustainable.

  The authors conclude that the organizers are on track but that there is still sustainability work that the events need to improve. We have also noted that both small and large festivals should invest more in working sustainably to achieve sustainable long-term success.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2120.
  Tebelius, Ulla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Risky pleasures?: Club cultures and feminine identities, by Fiona Hutton, 20062009In: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516, Vol. 21, no 2, p. 245-246Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article reviews the book "Risky Pleasures? Club Cultures and Feminine Identities," by Fiona Hutton.

 • 2121.
  Tebelius, Ulla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  The significance of sport participation for teenage girls' self-image: A longitudinal study2009In: Acta universitatis carolinae - Kinanthropologica, ISSN 1212-1428, Vol. 45, no 1, p. 131-142Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a longitudinal study of sports girls, at the ages of 12, 14 and 19. The aim of this paper is to investigate what engagement in sport during teenage meant for the girls’ conception of their own selves, how sports involvement influenced their self-image and how they handled the dual experience of having a female and a sports body. The girls received feedback confirming their identity as sports girls through their performances and significant others. This resulted in a disciplined body and preparedness to train hard. Looks and physique became important for their self-image when they successively became aware of and negotiated the significance of their gendered bodies. After leaving the club they chose activities considered more feminine. In this way they could maintain their identity as sports girls and at the same time abide by the heterosexual norms. The physically controlled body was a fundamental part in the process of constructing and reconstructing a coherent self.

 • 2122.
  Tellqvist, Olle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Inofficiell litteraturkanon: En kvantitativ undersökning om urval av litteratur i läromedel för gymnasieskolan och på ämneslärarutbildningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker om det finns en likriktning i det urval av skönlitteratur som görs inom ämneslärarutbildningen i svenska vid sju lärosäten och i fyra läromedel på gymnasieskolan. Om en sådan likriktning existerar är det möjligt att beskriva den som en svensk kanon. En vidare fråga berör om en sådan kanon kan beskrivas som traditionell eller inkluderande. För att få fram detta används en kvantitativ metod där författarnamns förekomst på litteraturlistor vid universitet och högskolor samt i läromedel för gymnasieskolan räknas och sammanställs för att det ska gå att se vilka författarskap som är mest frekvent förekommande. Resultatet visar att det finns en likriktning som ger anledning att tala om en svensk kanon och att den kan beskrivas som traditionell snarare än öppen och inkluderande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2123.
  Tenfält, Mikael
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers förståelse av molbegreppet: En ämnesdidaktisk studie i Kemi för gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har genomfört en intervjustudie rörande kunskaper om och förståelse av substansmängd och molbegreppet hos elever i en gymnasieskola.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2124.
  Tengbom, Christina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Will learning a foreign language help me excel in my future career?: A meta-analysis of publications on the motivation in Japanese and American students to study a foreign language2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This meta-analysis will investigate and compare existing research material on how Japanese and American high school students studying a foreign language are motivated by a belief that studying a foreign language will increase their future career opportunities. Reference material by appropriately versed authors will be used for this purpose. The concepts of attitude and motivation will be discussed together with the social context surrounding students from the two nations, such as the countries’ historical backgrounds and past and present educational circumstances. The reviewed literature revealed that there have been various reasons for reluctance in both countries to teaching foreign languages in school; however, more recent research points towards a transition and, particularly in the case of the United States, a new understanding is taking shape in regards to the need also for native English speakers to learn foreign languages.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2125.
  Thellman, Saga
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Does Gender Influence the Way People Provide and Receive Politeness?: A Research Study on the Differences or Similarities Between Gender and Linguistic Politeness2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the relation between gender and adherence to Brown and Levinson's Politeness Principle. Women and men tend to use language for different purposes and for the purpose of achieving various goals. In order to examine this relation, a research study was conducted. Two women and three men were observed discussing subjects given by an interviewer. The collected interview data gathered from the conversation was analyzed and related to the Politeness Principle. Aspects from sociolinguistics, such as theories from gender and language studies, and the Cooperative Principle as proposed by H P Grice, were also considered and formed part of the analysis. The results indicate that there is a small difference between women’s versus men’s adherence to the Politeness Principle. More specifically, women tend to use more aspects of linguistic politeness. However, as the sample group of the research study consisted of only five participants, the limits of the study in terms of the generalizability of the results are recognized and suggestions have been made for further research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2126.
  Tholse, Ida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  In English, please!: Teacher reflections on the use of target language in instructional settings of lower secondary ESL learners.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2127.
  Tholse, Ida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läroplansförändring inom Idrott och hälsa: En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr112015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Arbetets art: Ämneslärarutbildning, Examensarbete i Historia, 15HP

  Antal sidor: 36

  Titel: Läroplansförändring inom Idrott och hälsa, En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11

  Författare: Ida Tholse, 911114-2023

  Handledare: K.G Hammarlund

                                                                                                                                                                  

  Bakgrund: Förändring i skolan är något som sker kontinuerligt. Läraren är den som verkställer de förändringar som sker, för utan läraren som förändrar sitt sätt att lära spelar det ingen roll ifall politiker lägger ner tid och pengar på att skapa nya läroplaner. Lärarens inflytande över de förändringar som sker har däremot inte alltid varit särskilt stor, därför tycker jag att det är intressant att ta reda på hur just lärarna har reagerat vid dessa förändringar.

   

  Syfte och frågeställningar: Jag vill undersöka hur man har sett på ämnet idrott i skolan samt hur man har reagerat på de läroplansförändringar som har skett från Lgr62 fram till dagens Lgr11. Hur har lärarna sett på förändringarna? Vad har lärarna fokuserat på när det gäller ämnets mål? Har dessa tankar stämt överens med den nya läroplanen?

   

  Metod: För att få svar på dessa frågor har jag utgått från Idrottsläraresällskapets tidning, Tidskrift i gymnastik & idrott, Tidskrift i gymnastik samt Tidningen Idrott & Hälsa med fokus på de år kring de olika läroplansförändringarna (alltså: 1961-62, 1979-80, 1993-94, 2010-2011). För att få en jämförelse så har jag även använt mig av Björn Sandahls bok, Ett ämne för alla, där han även för fram hur Riksidrottsförbundet, Skolidrottsförbundet, Idrottslärarkåren och Idrottshögskolan reagerar kring de olika förändringarna.

   

  Resultat: Idrottslärare har med hjälp av bland annat tidningen Idrott och hälsa ett stort forum där de delar med sig och utbyter åsikter om vad som sker inom yrket. De reaktioner som går att hitta ur dessa tidningar, just när det kommer till läroplansförändringar, är varierade från läroplan till läroplan. Läroplanerna ändras i takt med att samhällets fokus, både politiskt och socialt, ändrades beroende på landets förutsättningar och villkor. Vissa läroplaner är så pass snarlika att lärarna istället fokuserar på att förbättra yttre faktorer såväl som inom undervisningen (material) som utanför (lärarutbildning). Andra läroplaner skapade otroligt starka reaktioner och lärarrollen ifrågasattes.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2128.
  Thomasson, Fannie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nielsen, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Den engelska läsningens roll vid språkinlärning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna litteraturstudie undersöks litteraturens roll vid språkinlärning. Studien fokuserar på hur den skönlitterära läsningen inom engelskinlärning bidrar till ett utvecklat och tryggt ordförråd i de tidiga skolåren. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekterna som framkommer då läsning används i syfte att utveckla elevers språk. Vi har utgått från forskningsfrågan: Hur bidrar läsning till en ökad säkerhet gällande språkförmågan, med fokus på ett bredare ordförråd, för annat språk än modersmålet? Forskning som vi utgått ifrån samt våra studier svarar på den fråga som varit i fokus under studiens utveckling och lyft vikten av att involvera litteratur på olika sätt i undervisningen. Enligt vår studie är det fördelaktigt att använda litteratur i engelskundervisningen, då det kan öppna möjligheter för eleverna att använda sitt språk, utveckla det samt motiveras till en livslång läsglädje. Denna studie kan bidra till att lärare involverar skönlitteratur i engelskundervisningen där språkutveckling får vara i fokus. Eftersom vi, under arbetets gång, blev varse om att ett elevperspektiv saknades i artiklarnas resultat, hade det hade varit intressant att titta vidare på till exempel elevers inställning till litteraturläsning på engelska. Detta är något som kan vara i fokus vid framtida forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2129.
  Thomasson, Fannie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nielsen, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur arbetar lärare med läsning?: en studie om lärares beskrivningar gällande val av engelska texter och arbetssätt för läsning på engelska2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att läsa ingår i samtliga skolämnen och när då PISA-undersökningar visar att svenska elever blir allt sämre på läsförståelse finns grund till oro. Språket är i skolan en viktig grundpelare när skolans stora uppdrag är att förbereda eleverna för att bli funktionella samhällsmedborgare. Syftet med studien var att undersöka vilka arbetssätt angående läsning på engelska som verksamma lärare säger sig använda. Denna studie riktar sig mot att skapa en större kunskap om hur läsning används i skolan idag. Studier visar att svenska elever är starka i ämnet engelska men svaga när det gäller läsförståelse överlag. Vi undersöker vilken roll läsningen spelar i skolan idag enligt verksamma lärare. Resultatet i studien visar att de deltagande lärarna i studien anser att det kan vara en för stor utmaning för enskilda elever att använda läsning på engelska. Slutsatsen av studien berättar att läsning sker främst gemensamt i klassen i de yngre åldrarna, det är då av vikt att välja rätt text som engagerar samtliga till läsning. Vidare studier angående detta ämne kan lyfta eller undersöka varför läromedel tar en stor plats i undervisningen trots att en del lärare känner att dessa är otillräckliga för elevers utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2130.
  Thorell, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Entering the Anthropocene Through the Great American Novel: Dark Ecology in Don DeLillo's Underworld2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2131.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Att utbilda i entreprenörskap - en praktisk orientering: Slutrapport från projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2132.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Bottom-up approaches within planning of the cultural landscape: preconditions for participation and decentralization.2013Other (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2133.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Bottom-up approaches within tourism planning of the cultural landscape2013Conference paper (Refereed)
 • 2134.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Communicating the Dark Dimensions of the Past: A Case Study of Museum Management in Västra Götaland2018 (ed. 1:1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Heritage is a result of cultural and social constructions rather than received values from the past (Barrere et al. 2015, p 4 p 4). Dark heritage is a concept which is synonymous to heritage that hurts, difficult heritage, heritage of atrocity and places of pain or shame (Magee & Gilmore 2015, p 900). Dark heritage sites (DHS) are places and institutions “that stand as legacy to painful periods in history; massacre and genocide sites, places related to former penal institutions, prisoners of war, battlefields and many more.” (Magee & Gilmore 2015, p 899). DHS management is a structured activity which supports a meaningful and holistic experience for visitors within the context of diverse and complex servicescapes (Magee & Gilmore 2015, p 899).

  The overall aim of this study is to increase the understanding of how dark dimensions of the past are expressed within museum management in Västra Götaland. In order to fulfil this purpose, three research questions have been formulated: Which dimensions of dark heritage are highlighted? Which ideological approaches permeate the exhibitions of the dark? How is heritage classified as dark heritage?

  The study involved documentary work at Västergötland Museum, Lödöse Museum and the Museum of Gothenburg. The researcher accomplished a documentary work, focusing upon artefacts, information text and multimedia. A qualitative analysis of the data with some inspiration from discourse theory was then carried out. Discourse refers to the meanings and understandings of worldviews that are formed within socio-historical processes (Howarth 2007; Jorgensen & Phillips 2002). Discourse theory provides a framework of how history is constructed and maintained (Howarth 2007). Discourses are transformed and maintained within formal practices and everyday lives (Jorgensen & Phillips 2002, p 12).

  The results show: (1) Dark heritage that is highlighted within the three museums refers to war, conflicts, crimes, sanitary problems, death, epidemics, hard living conditions, and unequal treatment of people. (2) The exhibitions were based on a mixture of different approaches, such as romantic chivalry, local separatist/patriotic, socialistic, and peace/ international understanding approaches (Timothy & Boyd 2003, p 27-28). (3) The discourse within society involves classifications of the dark. It is therefore possible to see a cultural pattern of how war, conflicts, epidemics and sanitary problems become dark dimensions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2135.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Det mörka kulturarvet i Västra Götalands län: Innebörd, betydelse och kommunicering inom den museala verksamheten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur det mörka kulturarvet i Västra Götalands län definieras, värderas och levandegörs inom ramen för museal verksamhet. 100 tjänstemän fick en enkät med flera slutna och öppna svarsalternativ som bearbetades kvantitativt och kvalitativt. Resultaten visar att den övervägande delen av respondenterna instämmer i att det mörka kulturarvet förknippas med (1) krig, konflikter och oroligheter, (2) epidemier, sjukdomar och pester samt (3) svält, hårt liv och lidande. Det förefaller inte vara lika tydligt att gravstenar, begravningsfält, kyrkogårdar och katastrofer hör hit. Det mörka kulturarvet har en betydelse för att få en nyanserad och helhetlig bild av historien. Det ger förståelse för samhället i ett dåtida och nutida perspektiv. Några betonar också att det är viktigt för att vi inte ska glömma det obehagliga, traumatiska och hemska. Kulturmiljövården som grundas i olika typer av källor förmedlar kunskap genom berättelser, film, utställningar, föredrag, rapporter och skrifter. Den övervägande delen av respondenterna anser att det förgångna återges på ett objektivt och neutralt sätt men en del betonar att dåtiden skönmålas. Endast ett fåtal menar att dåtiden mörkas/dramatiseras.

 • 2136.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Digital techniques for participatory city planning processes2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The project “Digital techniques for participatory city planning processes” increases the understanding of digital techniques for expanding the public involvement within city planning. Four different levels of citizen involvement could be applied within participatory processes. Information involves information from authorities to citizens. Consultation is associated with meetings where authorities listen to citizens but they do not have to take their opinions into consideration. Partnership means collaborative processes where citizens formulate strategies in cooperation with authorities. Mobilization denotes actions initiated by citizens within the civil society. The poster illustrates approaches, methods and products for E-participation, E-government, Web Collaboration and online forums. It also introduces tools for the collecting and exhibiting historical and more current data. The digital tools for participatory planning processes are structured in four groups: tool for (1) structuring ideas, (2) communication, (3) cooperation between the public sector and civil society and (4) collecting and exhibiting data.

 • 2137.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Diskurs, kulturvärden och mörk turism2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mörk turism handlar om resande till destinationer med attraktioner, platser och utställningar som förknippas med döden. Det anknyter också till krigsturism kretsat kring besöksmål där museum om konflikter och oroligheter är centrala. Med andra ord handlar det om att besöka negativt laddade kulturvärden med anknytning till politisk-geografiska dimensioner.

  I de flesta stater finns en historia som vittnar om konflikter, oroligheter och strider. Denna rapport belyser på vilket sätt detta arv levandegörs idag för turister, dagsbesökare och historieintresserade individer. Vidare problematiseras värderelaterade och etiska aspekter kopplat till dessa utställande verksamheter. Texten ger också exempel på konkreta besöksmål i olika delar av världen med fokus mot Sverige. Härtill kommer att diskursanalytiska aspekter kopplat till frågan om hur det mörka kulturarvet förmedlas lyfts fram. I detta sammanhang utvecklas frågan om hur konflikter speglas och vilka dimensioner av det förgångna som levandegörs.

  En sammanfattande konklusion är att det militära kulturarvet har såväl positivt som negativt och neutralt laddade värden. Hur levandegörandet av det militära kulturarvet förhåller sig till etiska dimensioner avgörs av vilket teoretiskt perspektiv diskussionen tar sin utgångspunkt i.

  Det argumenteras för att diskursanalys kan användas som redskap för att förstå hur makt formar det kulturarv som vi tar del av och hur sanningar konstrueras. Sådana analyser av kulturarv bidrar med förståelse för att det inte är något objektivt och neutralt. Arvet skildras utifrån en specifik kulturell kontext. 

 • 2138.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.
  Ett praktiskt exempel på lokala åtgärdsplaner2011In: Naturvårdskedjan: för en effektivare naturvård / [ed] Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & De Jong, J., Uppsala: Centrum för biologisk mångfald , 2011, p. 108-109Chapter in book (Refereed)
 • 2139.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Food Security from a Spatial Perspective; The Situation in Advanced and Less Advanced Economies2016In: International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, Vol. 3, no 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Food security has been one of the most important policy issues on the global arena after the Second World War. The overall aim of this presentation is to describe preconditions for a sustainable food supply from a spatial perspective. Special attention is paid to the differences between advanced and less advanced economies around the world. The theoretical framework is based upon models which are explaining complex systems of factors that affect the preconditions for agricultural productions. In addition to this, theories about how population and environmental pollution change through different stages of societal development are explained. The results are based upon data of agricultural practices, population growth, hunger and nutrition levels from different countries around the world. The analysis shows that  factors which affect preconditions for agricultural production are dynamic. Factors which support the food security in the near future are a decreasing population growth, technological development  and innovation but the environmental crisis is associated to high risks. It is, therefore, important to develop environmental policies and improved methods for organic farming. A final conclusion is that the spatial pattern is clear; the food supply is sufficient within advanced economies but rather complicated in development countries.

 • 2140.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.
  Hur skapas bättre förankring?2011In: Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård / [ed] Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & De Jong, J., Uppsala: Centrum för biologisk mångfald , 2011, p. 102-103Chapter in book (Refereed)
 • 2141.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Landsbygdens landskap: paradigm, utveckling och analys2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En socialt hållbar turismutveckling grundas i platsens unika värden samt lokalbefolkningens perspektiv och utgångspunkter. Bakom varje synsätt på utveckling ligger ett visst värdesystem som består av normer, värderingar, attityder och beteenden. Platsparadigmet utgår från att platser bör utvecklas utifrån sina respektive geografiska förutsättningar. En annan utgångspunkt är den humanistiska människosynen som fokuserar människan och hennes behov. Planeringsmetoder för lokalt deltagande är i regel uppbyggda utifrån tre så kallade generella faser. Inledningsvis kartlägger deltagarna nuläget och därefter formuleras målet med arbetet, det kan till exempel röra sig om att formulera en framtidsvision. Sedan diskuterar deltagarna sig fram till en åtgärdsstrategi om hur det tidigare formulerade målet uppfylls. Att inkludera lokala aktörer i turismutveckling innebär att den lokala kunskapen tillvaratas. Denna är bunden till kontexten där den är producerad och är endast säkert giltig i det geografiska området. Den överförs från generation till generation. Den skapas genom observation av den lokala miljön där kunskap konstrueras inom ramen för sociala och kulturella processer.

 • 2142.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Marknadsföring av hållbar turism i Sverige: en empirisk analys2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom destinationsmarknadsföring konstrueras bilden av platser som används i till exempel reklam för att attrahera turister och besökare. Centrala moment innebär att lyfta fram unika karaktärsdrag och förmedla den till olika målgrupper. Det övergripande syftet med föreliggande arbetsrapport är att öka kunskapen om hur den hållbara turismen inom Sverige marknadsförs. Analysen grundas i en kvalitativ tolkning av webbmarkandsföring av hållbar turism genom organisationen Visit Sweden. Resultaten visar att representationer av den hållbara turismen tar sin utgångspunkt i olika rumsliga sfärer. Turism som sker i fjällen och de vackra naturområdena ses självklart som en form av hållbar turism. Aktiva semestrar på färd över Sveriges vattendrag räknas också hit. Även städerna, som med sitt rika utbud och variation, gör det möjligt att forma vistelser enligt ett hållbarhetsideal inkluderas. En förutsättning för den hållbara turismen är ett fysiskt nätverk som möjliggör hållbara kommunikationer och aktiviteter.

 • 2143.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Regionala variationer i förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning2015In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 73, no 2, p. 59-67Article in journal (Other academic)
 • 2144.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  The bottom up dimension of landscape planning in rural areas2018In: Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future / [ed] T. Nilson & K. Thorell, Halmstad: Halmstad University Press, 2018, p. 35-45Chapter in book (Refereed)
 • 2145.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Vad påverkar trafiksäkerhet?2015In: Plan : planering av stad & land, ISSN 0032-0560, no 5, p. 40-45Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Går det att uppfylla Nollvisionen inom en överskådlig framtid när det gäller cyklister och fotgängare? Och vilken roll spelar egentligen miljöpsykologi och den fysiska miljön för att påverka människans beteende i trafiken? Dessa frågor ställer sig Kristina Thorell vid Högskolan i Halmstad. Hon konstaterar att trafikbeteende kopplat till riskbenägenhet är ett komplicerat område där flera olika faktorer spelar in, men också att människan tenderar att inta ett mer vårdslöst trafikbeteende i miljöer som innefattar låga risker, än i de med höga. Thorell menar vidare att sociala aspekter kopplat till normer och värderingar inom olika samhällsgrupper är värt att beakta i trafiksäkerhetsarbetet eftersom de påverkar människans riskbenägenhet.

 • 2146.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Är aktiv studentmedverkan magi eller misstag?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  The presentation transfers theories and previous research on local participation in community development to the university sector. It expands upon the motives, hindrances and methods of participation in the university sector, and the opportunities participation provides for social and collaborative learning. Results indicate that social and collaborative learning processes integrate not only scientific or professional knowledge, but also different types of place-, relation- and process-related capabilities. Capabilities related to place include a knowledge that is linked to a specific society and shared among most residents there. It includes insights into the distinguishing characteristics of the culture, society and the business sector. Capabilities related to relation (otherwise referred to as social capital) include trust, cooperation and reciprocity. Capabilities related to processes include those that emerge when a group is undertaking a progressive work, such as social and collaborative learning.

 • 2147.
  Thoresen, Jakob
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fakta och innehåll framför förmågor och analys?: Strategier och metoder för tankebegrepp i historieundervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt kursplanen för historia i årskurs 7-9 ska eleven kunna uppvisa ett tiotal förmågor utöver det historiska innehållet för att uppnå den lägst godkända kunskapsnivån E. Forskning visar att elever har svårt att konstruera historisk kunskap, samt att ämnesinnehållet ofta är tunt beskrivet.

  Kandidatuppsatsen är en litteraturstudie med forskning och litteratur utifrån en historiedidaktisk kontext. Empirin är inventerad genom en hermeneutisk metod och har analyserats med historiskt tänkande teorins fokusering av tankebegrepp.

  Enligt historiskt-tänkande teorin är tankebegrepp redskap för att organisera och hantera det historiska tänkandet och framställandet. Exempel på ett begrepp som studien behandlar är orsak-konsekvens. Totalt studeras sex olika tankebegrepp.

  Studien syftar till att undersöka vilka undervisningsmetoder och strategier som kan användas i historieundervisningen utifrån historiskt tänkande teorins fokusering av tankebegrepp.

  Studiens resultat visar bland annat att undervisningsmetoder och strategier som skildrar innehållet ur flera perspektiv, ställer frågor som öppnar upp för analys istället för fakta, samt undervisar dem explicit i undervisningen är faktorer som skapar förutsättningar för att stärka elevers förmågor att framställa och organisera sina historiska kunskaper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2148.
  Thoresen, Jakob
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Carlsson, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Enda regeln är att ingen ska vara ensam": En kvalitativ studie om lärares kommunikation av lärobjekt och uppfattningar av betydelsefull kommunikation i undervisningen för Idrott och Hälsa.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den förändrade kunskapssynen ställer nya och högre krav på lärares bedömning av elevers prestationer. Kriterier som karaktäriseras av beteende i form av närvaro eller att göra sitt bästa inryms således inte i skolämnets kunskapskrav för Idrott och hälsa eftersom de inte går att legitimeras som varken kunskap eller prestation. Dock visar forskning att elever har svårt att uppfatta relevanta kriterier för ämnet. Studier visar på att elever värderar beteendemässiga egenskaper framför de idrottsliga förmågorna, vilket direkt strider emot vad forskare och styrdokument anger som giltiga kriterier. Som konsekvens av detta problem betonar forskare vikten av att idrottslärare måste redogöra för lektionens lärobjekt för att reducera felaktiga uppfattningar hos elever. Studiens syfte var därmed att genom observationer undersöka vilka lärobjekt som kommuniceras explicit av lärare i undervisningen. Ett delsyfte var även att med kompletterande intervjuer jämföra resultatet med vad lärarna uppfattade som betydelsefullt att kommunicera. Studiens resultat omfattades av fem legitimerade lärare i Idrott och hälsa.

  Resultatet visade bland annat att tre av fem lärare explicit kommunicerade lärobjekt i undervisningen. Resultatet visade även att de lärare som ej kommunicerade lärobjekt i undervisningen endast kommunicerade lektionens innehåll, samt vikten av att förhålla sig till aktiviteternas regler och ett gott uppförande. Slutsatser från resultatet var att de lärare som nämnde betydelsen av att kommunicera prestationsbunden feedback även explicit kommunicerade lärobjekt i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2149.
  Thorild, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Magdalena
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  “Stressen ligger alltid där och har alltid gjort inom detta yrke”.: En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen från undersköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and analyze the assistant nurses experiences ofwork-related stress in elderly care. The purpose was to increase the knowledge regardinghow to create a good working environment and reduce the work-related stress. The studyhas included six semi-structed interviewes with assistant nurses from a retirement homein Sweden. The conclusion of the study resulted in the work-related stress often beingbased on economic conditions, and emerging in the form of bad schedules and workingtime model, incomplete staffing and low salaries. This in turn leads to a high workload,low motivation and internal stress. There were shared opinions about whether theorganization is working to reduce work-related stress, but overall it showed that thenurses do not feel that this is done in a sufficiently good way. A good social supportfrom both colleagues and management was what the assistant nurses believe can reducethe work-related stress. They believe that support from colleagues, and a managementwho listens, shows up and tries to find solutions, can create a better workingenvironment and thereby reduce the work-related stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2150.
  Thornberg, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Kompetens i klassrumsbedömning – en studie av lärares reflektioner om videodokumenterad undervisning2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a tendency to view teachers´ assessment literacy from a deficit perspective, and teachers existing practices are rarely used as a source of knowledge about assessment. Instead of treating teachers as being to some extent experts on assessment, the domain of assessment literacy is primarily represented by viewing researchers as “experts”. In this study teachers´ assessment literacy is approached from an asset perspective. The knowledge and skills that teachers possess can contribute to the description and understanding of classroom assessment literacy.

  The overall aim of the study is to develop knowledge about teachers’ classroom assessment literacy. Studying teachers' collective reflections about assessment, in relation to video-recorded teaching situations, is used to approach the question of what classroom assessment and assessment literacy actually mean. Three primary schools and eleven teachers, heterogeneous regarding age, sex, education and experience, are involved in the study. 

  The results indicate three themes to describe teachers´ classroom assessment literacy: focus on the intention of assessment, focus on the enactment of assessment and focus on the conclusion of assessment. The study shows that teachers have the competence to conduct and use assessment as an integral part of teaching. An overall conclusion is that assessment literate teachers invite students to share power and responsibility in assessment processes. The three themes can be seen as a process of developing, implementing and using assessments, which requires a holistic approach to learning, teaching and assessment.

  Download full text (pdf)
  Kompetens i klassrumsbedömning
40414243444546 2101 - 2150 of 2311
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf