hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 4780
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Andersson, Charlotte
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ally McBeal: en förebild för kvinnor i karriären? En kvalitativ studie av en TV-serie ur ett feministiskt perspektiv1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 202.
  Andersson, Christin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jonsson, Sofia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att skapa fri luftväg användandet av manuell teknik, kuffad svalgtub och larynxmask2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Allt för många avlider på grund av ofri luftväg i samband med trauma. Att skapa fri luftväg kan vara en livsavgörande åtgärd. Syftet med studien var att belysa säkerhet, enkelhet och eventuella komplikationer med användandet av manuell teknik, kuffad svalgtub och larynxmask när det gällde att skapa fri luftväg. Metoden som användes var en litteraturstudie. De manuella teknikerna har funnits länge och är lätta att handha. Den kuffade svalgtuben är en ny medicinskteknisk produkt som är enkel och lätt att använda och fixeras med hjälp av en distal uppblåsbar kuff. Larynxmasken är en väl bepövad medicinskteknisk produkt som tillsammans med den kuffade svalgtuben tjänar syftet att skapa och bibehålla fria luftvägar. Ytterligare forskning anser författarna behövs om den kuffade svalgtuben. Ny forskning om de manuella teknikerna välkomnas.
 • 203.
  Andersson, Christin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Meister, Maria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Olofsson, Helena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Triage på akutmottagning ur ett omvårdnadsperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget finns inget enhetligt prioriteringssystem för att möta det ökade patientflödet till akutmottagningar. Ordet triage står för en snabb förstahandsbedöming av medicinskt sjuka, vilket innebär att den med störst behov tas omhand först. Triagesystem har utvecklats genom växande behov av struktur och mindre individuella variationer i den medicinska bedömningen. Studien genomfördes som en litteraturstudie med syfte att belysa triageverksamheten på akutmottagningar ur ett omvårdnadsperspektiv. Faktorer som visade sig ha betydelse när sjuksköterskan fattade beslut angående prioritering var kunskap, erfarenhet, samt intuition. Hur och vem som gör triageringen skiljer sig mellan akutmottagningarna i Sverige. Patienternas kunskaper var bristfälliga angående hur arbetet organiserades på akutmottagningen. Ett bra bemötande från personalen visade sig ha stor betydelse för patienten. De önskade att bli mer informerade om väntetider samt vilka rutiner som tillämpades. Fortsatt forskning behövs för att utreda de faktorer som har betydelse då sjuksköterskan gör sina bedömningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Andersson, Christina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Wendel, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  ”Att arbeta är bra, att inte arbeta är dåligt” Fyller arbetsmarknadspolitiska åtgärder en funktion för arbetslösa ungdomar?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad arbetsmarknadspolitiska åtgärder har för betydelse för arbetslösa ungdomar, både psykiskt och socialt. Frågor som vi ville ha svar på var varför ungdomarna går en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och vad den betyder för dem. Hur det är att vara arbetslös och om deras situation förändrats sedan de började på åtgärden. Vi ville även se om det är någon skillnad mellan åtgärderna i Halmstad jämfört med Varberg.

  Vi har använt oss av kvalitativ metod genom att göra intervjuer med sju ungdomar samt personal från arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Fokusering har legat på den sociologiska visionen enligt Mills, Becks individualisering, Baumans arbetsetik och kontroll på den egna individen, social exkludering och Foucaults disciplineringsprocess. Resultatet visar att de flesta uppskattar den arbetsmarknadspolitiska åtgärden som de har blivit erbjudna att delta i, för att det gör att de inte känner sig rastlösa. Ungdomarnas personliga situation hade inte förändrats efter att de började på åtgärden men deras sociala situation hade förbättrats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Folkomröstningar, den representiva demokratins vän eller fiende?: En undersökning angående folkomröstningar som beslutsmetod inom ramen för en representativ demokrati2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  “National referendums, the friend or enemy of representative democracy?” is a study concerning the referendums as a method of political decisons-making within the frames of representative democracy. The stark question evolving through this intra-comparative study of swedish experience of national referendums is whether the referendums as an instrument of direct-democracy evokes or remotes the democratic quality whithin the representative democracy. With an idealdefinition of democracy containing five criteria for democratic decisionmaking, originally deployed by Robert A.Dahl, this study discovers the democratic shortcomings of the recent five swedish national referendums. Accusing the swedish rules for having frequently abused and mistreated the Swedish national institute of referenda and thereby the public trust and will of the people, the adopted way of reasoning based on the Swedish national investigations and prominnent works of the genre arrives at questioning the national referendums as political decision-making within the frames of any representative democracy. Since they have failed to inhance the democratic quality of the Swedish representative democracy, (by being not totally democratic in their procedure from initiative to decision), that is within the frames of what is considered to be perhaps the most democratic representative democracy in the world, then how could their forecasts within other representative and democratic frames possibly be considered more prosperous?
 • 206.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Högerpartiet i Halland och den halländska högerpressen under Tredje riket2000Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
 • 207.
  Andersson, Desiree
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ohlsson, Annelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Lean i sjukvården- En kvalitativ undersökning om erfarenheter och upplevelser av att arbeta enligt leankonceptet inom hälso- och sjukvård.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om leankonceptet och undersöka upplevelser av ett genomfört leanarbete inom hälso- och sjukvård. Frågeställningarna som undersöks är: Varför används leankonceptet på Skånes Universitetssjukhus och hur tillämpas leankonceptet vid universitetssjukhuset? Hur beskriver medarbetarna på en vårdavdelning att de upplever resultatet med att arbeta enligt leankonceptet?

  Undersökningen har en kvalitativ ansats. Undersökningsgruppen består av sjuksköterskor,

  undersköterskor och personer med dels ledningsansvar, dels arbetar med support i frågor som rör lean. Med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer erhålls en förståelse för de olika

  yrkesgruppernas tankar och uppfattningar när det gäller hur deras arbete påverkas av att

  arbetet vid vårdavdelningen organiseras efter värderingar, principer och verktyg knutna till

  det modifierade leankonceptet Lean Health Care. Samtliga respondenter upplever att när de

  arbetar enligt leankonceptet, och då speciellt med ständiga förbättringar

  (kaizen), blir det dagliga arbetet mer effektivt genom att planeringen underlättas och blivit tydlig för alla. En avgörande faktor till förbättringarna är pulstavlan som också bidragit till att kommunikationen mellan olika yrkeskategorier ökat. Resultatet visar att det finns en stor samsyn mellan respondenterna om att leankonceptet passar väl in för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Respondenterna upplever att det finns vissa hinder för att planera långsiktigt och ett långsiktigt tänkande är en av grundstenarna inom konceptet. Ett exempel på sådana hinder är att förutsättningarna kan ändras genom att verksamheten är politiskt styrd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lean i sjukvården
 • 208.
  Andersson, Eleonor
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En europé enligt EU: En diskursanalys av EU:s identitetspolitik2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  The main purpose of this thesis is to examine the European Union through the Directorate-General (DG) of Education and culture, are calling forth a constructed sense of European identity amongst the citizens of the Union. It is discourse analysis, which can be described in twofold. Firstly, it is mapping of the European discourse; i.e. how the European Union definies the identity it seeks to mobilise. Secondly, it examines whether or not there are similarities in the European discourse of identity and traditional national-building discourse of national identity. Accordning to thesis a European identity is articulated in cultural terms, whereby its members are said to share the same values and a common cultural heritage.
 • 209.
  Andersson, Eleonor
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  ÖSTERSJÖREGIONEN – ETT EUROPEISKT INTEGRATIONSPROJEKT?: En diskursanalys av meddelanden från EU-kommissionen som rör Östersjöregionen2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
 • 210.
  Andersson, Elisabet
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jönsson, Helena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma och åtgärda malnutrition hos äldre2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är sjuksköterskans ansvarsområde att uppmärksamma, förebygga och behandla malnutrition. Ädelreformen, där ansvaret för äldre vårdtagare har flyttats från landstingsnivå till kommunnivå, har bland annat inneburit att tillgången till sjuksköterskor i hemsjukvården är liten i förhållande till antal vårdtagare. Detta tillsammans med låg kunskapsnivå om nutrition hos omvårdnadspersonalen om nutrition samtidigt med stor vårdtyngd, har lett till att brister i omvårdnaden inom nutrition kan fortgå en längre tid innan de uppdagas. Syftet var att undersöka sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma och åtgärda malnutrition hos äldre vårdtagare inom hemsjukvården och särskilt boende. En litteraturstudie med 20 vetenskapliga artiklar utfördes. Kunskapen om nutrition är överlag låg bland sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal, bara en liten del av omvårdnadspersonalen kände till metoder för nutritionsbedömning och ännu färre använde nutritionsbedömningen i praktiken. Det individuella energibehovet för de äldre i studierna tillgodosågs inte i de flesta fall men ökat näringsintag med näringsberikad mat eller näringsdryck hade en positiv effekt för att motverka malnutrition. Vidare forskning om svenska förhållanden, där kunskapen hos omvårdnadspersonalen inventeras, skulle vara relevant för vidare utveckling av hemsjukvården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211.
  Andersson, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Fotboll: prostitution trafficking Rött kort eller fair play?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 212.
  Andersson, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  FOTBOLL-PROSTITUTION-TRAFFICKING: RÖTT KORT eller FAIR PLAY?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prostitution är ett omdiskuterat fenomen där debatten gått i vågor och samfundet i nuläget gått från att förkasta all form av prostitution till att stödja uppdelningen i ”frivillig” och ”påtvingad” prostitution. Olika länder beskriver, hanterar och reglerar prostitution på vitt skilda sätt men samtidigt finns en internationell konsensus kring att trafficking är förkastlig. Frågan är om det är möjligt att, som i EU, gemensamt arbeta mot trafficking när man inte kan enas kring prostitutionsbegreppet. Inför kommande fotbolls-VM har kritik framförts mot Tysklands sätt att reglera och hantera prostitution genom så kallade ”statliga bordeller”. Denna uppsats har för avsikt att bereda väg för att det finns ett samband mellan en legal sexhandel och trafficking och att det därför inte är möjligt att tala om en frivillig prostitution. Syftet har varit att undersöka vilka instituerande normer som går att urskilja i EU:s förhållningssätt gentemot traffickingproblemet inför Fotbolls-VM i Tyskland samt hur dessa återspeglar svenska respektive tyska värderingar. Uppsatsens problem vilar i det institutionella perspektivet med fokus på svårigheten att integrera den europeiska unionens medlemsländer. I Uppsatsen genomförs en diskursanalys för att fastställa hur EU, Sverige och Tyskland ser på trafficking samt en idéanalys för att kartlägga vart unionen och länderna har sina ideologiska hemvister i prostitutionsdebatten. När det gäller Europaparlamentet konstateras att dess syn är en kompromiss/sammanslagning av det som Hoffmans integrationsteori beskriver som ”nationella traditioner och situationer”. Detta genererar att man väljer att konstatera och stanna vid den minsta gemensamma nämnaren i förhållande till Sverige och Tyskland. EU-kampanjen uttrycker sig med en väldig bredd och lämnar öppet för nationella tolkningar vilket, eftersom uppsatsen konstaterar att de tyska och svenska bilderna skiljer sig väsentligt åt, måste ses som ett måste för att överhuvudtaget kunna få till stånd någon form av integrerat samarbete. Parlamentets syn på trafficking följer den tyska inställningen i större utsträckning än den följer den svenska, även om detta påvisas med minsta möjliga marginal. Utfallet visar tydligt att den svenska synen använder sig utav de abolitionistiska argumenten medan den tyska är starkt influerad av Sex Workers Rights-rörelsen. Däremot går det inte att påvisa att EU-parlamentet influeras mer eller mindre av någon av idelatyperna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Christensen, Linnea
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  IKEA OCH KONSUMENTERNA: En studie om marknadsföring och makt på sociala medier2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Vårt syfte med den här rapporten är att ta reda på hur konsumenterna ser på IKEAs marknadsföring i sociala medier. Vi vill också titta på konsumenternas maktförhållande i relation till denna fråga. Problem: I dagen samhälle marknadsför sig allt fler företag på sociala medier. Möjligheterna för konsumenterna att bidra till förändring växer allt mer. Hur marknadsför sig IKEA i sociala medier och hur förhåller sig konsumenterna till den makt de har i samband med IKEAs marknadsföring här? Metod: Netnografisk undersökning, kvalitativa intervjuer och en webbaserad enkätundersökning Resultat: Resultatet visar att konsumenterna har ett intresse av att använda sin makt för att påverka företag och organisationer. Dock visar det även att de inte har ett intresse av att påverka IKEA på detta vis. Studien visar även på att konsumenterna anser att sociala medier är en bra marknadsföringskanal för IKEA. Trots detta saknar de intresse av att besöka IKEA på dessa plattformar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Harrysson, Pontus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Global arbetstillfredsställelse: Och dess samband med arbetsattityder, personlighetsegenskaper och psykosocial arbetsmiljö2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan global arbetstillfredsställelse, personlighetsegenskaper, psykosociala arbetsmiljöaspekter och arbetsattityder på arbetstagare i en verkstadsindustri. Dessutom var syftet att få ökad kunskap om vad det är som bidrar till global arbetstillfredsställelse. 74 deltagare besvarade frågeformuläret innehållande 53 påståenden rörande global arbetstillfredsställelse, personlighet, arbetsattityder och psykosociala arbetsmiljöaspekter. Resultatet visade samband mellan global arbetstillfredsställelse, upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön och arbetsattityderna job involvement, organizational commitment och arbetsengagemang. Det fanns inget samband mellan personlighetsegenskaperna och global arbetstillfredsställelse. Däremot framkom ett indirekt samband mellan personlighetsegenskaperna extraversion och samvetsgrannhet och global arbetstillfredsställelse via arbetsattityderna job involvement och arbetsengagemang. Studien visade även att global arbetstillfredsställelse påverkas mer av hur individen uppfattar sina arbetsmiljöförhållanden än av individens personlighetsegenskaper. Slutsatsen blev att organisationer bör lägga mindre fokus på individens personlighet och istället arbeta kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljöförhållandena, då de bidrar till individens upplevda globala arbetstillfredsställelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Andersson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  West, Malin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Idrottande ungdomars inställning till mental styrka2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet (även kallat huvudtema i kategoriprofilen) med studien var primärt att (1) undersöka vilkeninställning idrottande ungdomar har till begreppet mental styrka. Sekundärt syfte som förs upp tilldiskussion var att (2) skapa en förståelse om hur de tränar och upprätthåller sin mentala styrka samt(3) vilka faktorer under träning och tävling som deltagarna anser är viktiga för att utveckla ochupprätthålla mental styrka. I studien deltog tio idrottande ungdomar (m= 16,24), 6 män och 4kvinnor inom både lag och individuella idrotter. En egen utformad semi- strukturerad intervjuguideanvändes, utvecklad med teoretiskt stöd från Jones et al., (2007) och Gucciardi et el., (2009).Resultaten i studien visade att deltagarnas inställning och kunskap om begreppet mental styrkavarierade. De flesta deltagarna hade en positiv inställning och ansåg att det var en viktig faktor i deflesta situationer inom deras idrott. Vidare visade resultaten att ungdomarna fick för liteundervisning och fokus på mentala faktorer från både skola och tränare. Såväl praktiskaimplikationer av resultat som förslag på vidare forskning inom området ges.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Andersson, Ida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Handlingsoffentlighet: offentliga ansökningshandlingars vara eller inte vara2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  När en person söker arbete inom den offentliga sektorn har allmänheten rätt att ta del av ansökningshandlingarna. Flertalet politiker och medier menar att detta faktum kan få till följd att ledare i näringslivet avstår från att söka sådana tjänster. För att se hur handlingsoffentligheten påverkar höga chefer i den privata sektorn gjordes en undersökning bland dessa. De chefer som tillfrågades arbetar i företag med fler än 100 anställda och sammanlagt besvarade 15 personer enkäten. I enlighet med den allmänna uppfattningen angav de flesta respondenterna att de inte skulle söka en tjänst där ansökningshandlingarna blir offentliga. Huvudanledningen till detta var att den som söker tjänsten riskerar att återgå till ett arbete som medarbetare och ledning är medvetna om inte är ett förstahandsval. Respondenterna är rädda för att de ska förlora förtroendet på arbetsplatsen. För att undvika denna effekt väljer många offentliga verksamheter att kringgå handlingsoffentligheten genom att ett rekryteringsföretag tar in intresseanmälningar och utvärderar kandidaterna. Detta var de flesta respondenterna positiva till, medan en respondent tyckte att det är bättre att ändra lagen än att kringgå den. Samtidigt ansåg många av respondenterna att handlingsoffentligheten behövs för en öppen och rak rekrytering. Dessa skiftande åsikter antyder att det kan vara lämpligt att se över den nuvarande lagstiftningen för att man som medborgare ska kunna lita på att lagarna följs och demokratin upprätthålls.
 • 217.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Lind, Ingela
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hur tänker barn om sin inlärning?: Teoretisk syn på barns inlärning. Intervjuer med barn i sex till åttaårsåldern1999Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Ämnet som uppsatsen kommer att bearbeta är om hur barn i olika åldrar tänker kring sin inlärning. Metoden som vi har använt oss av är litteraturstudier för att inhämta kunskap. Vi har studerar Piaget, Vygotoskij och Pramlings inlärningsteorier. Intervjuer med åtta barn har genomförts. Vi har undersökt hur barnen ser på sin inlärning och om barnens svar kan kopplas till Pramlings forskning i ämnet. I vår slutdiskussion kan man läsa om att barnen förefaller koppla inlärning till något som de gör.
 • 218.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Karlsson, Therese
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Interaktioner och medlemskap inom KRIS: (Kriminellas revanxdh i samhället)2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 25 poäng / 37,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv en lokal KRIS organisation, Syftet är att försöka förstå hur denna kan hjälpa individer att komma bort från kriminaliteten och drogmissbruk samt hur interaktionerna fungerar mellan medlemmarna och ledarna. I uppsatsen kommer ni få ta del av intervjuer samt observationer av medlemmar och ledare inom KRIS. Det insamlade materialet vi fått fram visade att KRIS fungerar på så sätt att individer som har samma bakgrund ger varandra det stöd de behöver för att våga lämna kriminaliteten bakom sig. Identiteten som ”stolt ledare” inom KRIS tycks dock ibland hindra individen från att ta steget mot en ny osäker identitet ute i samhället. Vi vill se identitetsprocessen i relation till KRIS som bestående av tre väsentliga steg individen måste gå igenom: vägen in i organisationen, delaktighet via medlemskap (och eventuellt ledarskap), och vägen ut från organisationen (få ett ”riktigt” arbete mm.)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 219.
  Andersson, Erica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ungdomars upplevelser av skolidrott som motivation till fysisk aktivitet2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är idag ett stort problem hos barn och ungdomar, i synnerhet på grund av fysisk inaktivitet och försämrade matvanor. Skolan är en viktig instans i främjandet av barn och ungdomars vanor av fysisk aktivitet. Skolidrott är också viktigt för barn och ungdomars vanor av fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv. Syftet med studien var att belysa ungdomars upplevelser av skolidrott som motivation till fysisk aktivitet. Kvalitativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod, följt av innehållsanalys som analysmetod. Urvalet i studien var ett strategiskt urval, totalt nio elever från årskurs tre på två gymnasieskolor i sydvästra Sverige deltog.  Analysen av datainsamlingen resulterade i tre huvudkategorier med fyra underkategorier. Första huvudkategori var Kunskap som motivation, med underkategorierna Kunskap om fysisk aktivitet och Kunskap om hälsobegreppet. Den andra huvudkategorin var Delaktighet och bekräftelse med underkategorierna Att få känna sig duktig samt Att få vara med och bestämma. Sista huvudkategori var Bristande personligt intresse.  Övergripande tema av resultatet var Lärarna skapar förutsättningar för fysisk aktivitet. Detta då övergripande resultat i studien var att idrottslärarna hade en avgörande roll för informanternas upplevelser av idrottsundervisningen som motiverande och inspirerande till fysisk aktivitet. Fortsatt forskning inom området kan med fördel vara att undersöka idrottslärares attityder gentemot att skapa förutsättning till motivation till fysisk aktivitet även hos elever som inte är intresserade av ämnet i sin undervisning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Andersson, Erica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Andersson, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sociala och mediala orsaker påverkar utvecklingen av Anorexia Nervosa bland unga kvinnor: En litteraturstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Psykisk ohälsa bland unga kvinnor är ett folkhälsoproblem. Anorexia nervosa kategoriseras in som en psykisk sjukdom. Anorexia nervosa drabbar främst unga kvinnor, vilket exempelvis kan bero på tidigare händelser i livet som gett upphov till psykisk obalans i deras vardag. SYFTE: Syftet med studien var att undersöka vilka sociokulturella orsaker som bidrar till utvecklingen av Anorexia nervosa bland flickor och unga kvinnor i åldrarna 12-25 år. METOD: En literaturstudie utfördes, som baseras på 21 olika vetenskapliga artiklar. Databaserna som användes var pubmed och psycinfo. Temaanalys användes och artiklarna kategoriserades in i huvudteman och underteman. RESULTAT: Resultatet i studien delades in i två huvudkategorier, med två underkategorier vardera. Sociala orsaker till uppkomsten av Anorexia nervosa: skola och ungdomskultur, samt bristande familjerelationer. Mediala orsaker till uppkomsten av Anorexia nervosa: exponering av unga kvinnors idealkroppar och negativ inspiration på internet. Olika orsaker bidrar till utvecklingen av Anorexia nervosa. Sociokulturella orsaker, mediala orsaker, familjära orsaker och kulturella orsaker samspelar och bidrar tillsammans till en utveckling av sjukdomen. IMPLIKATION: Exempelvis kan man studera de olika orsakerna på en mer specifik nivå och studera varje enskild orsak för sig. Studien kan också användas som en form av inspiration som stärker betydelsen av att hälsofrämjande åtgärder för psykisk ohälsa sätts i fokus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Andersson, Erica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Olsson, Dennis
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Synliggörandet av genusuttryck inom handbollspraktiken: Utifrån ett kultursociologiskt och symboliskt interaktionistiskt perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Flickor och pojkar idrottar enligt flera olika studier av olika anledningar, flickor idrottar av sociala skäl medan pojkar idrottar av skäl som är förenade med prestation. Föreställningarna om manligt och kvinnligt påverkar således hur pojkar och flickor fostras både inom den idrottsliga arenan och i övriga livet. SYFTE: Syftet med studien är att studera vilka genusuttryck som synliggörs via social interaktion i pojklag och flicklag inom handboll. Syftet är således också att synliggöra vilka eventuella effekter olika genusuttryck bidrar till inom de två handbollspraktikerna. METOD: En fältstudie genomfördes, där totalt fyra observationer gjordes på två olika handbollslag – ett pojklag och ett flicklag, där spelarna var födda 1998 och 1999. Observationerna var uppdelade två stycken under match och två stycken under träning. RESULTAT: Resultatet av studien visar att spelarna i flicklaget och pojklaget använder sig av skilda genusuttryck vid social interaktion. Genusuttrycken som används av pojkar och flickor är präglade av de föreställningar som finns kring hur pojkar och flickor bör vara inom en idrottslig arena. Genusuttrycken visar också att flicklaget och pojklaget befinner sig inom två olika praktiker, där olika genusuttryck ger upphov för olika villkor och förutsättningar i förlängningen. IMPLIKATION: Fortsatt forskning kan förslagsvis vara att studera hur man kan gå tillväga för att få idrotten mer jämställd, för att skapa jämställda villkor som får både pojkar, män, flickor och kvinnor att idrotta under samma principer utan att genusskillnader skall vara vad som sätter främsta prägel inom kontexterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
 • 222.
  Andersson, Eva
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Carlsson, Anna-Carin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Reinsjö, Anna-Lena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Smärtskattning: Att välja rätt instrument till rätt patient och rätt situation2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Smärta är en subjektiv upplevelse för patienten och består av flera dimensioner som går in i varandra. Som sjuksköterska är det viktigt att tro på patientens smärtupplevelse. Genom att göra en adekvat smärtbedömning och smärtskattning ökar patientens chans att få sin smärta rätt behandlad. Syftet var att undersöka vilka smärtskattningsinstrument som är lämpligast för sjuksköterskan att använda i olika patientsituationer. Metoden var litteraturstudie. Antalet analyserade artiklar var 34. Det finns två huvudtyper av smärtskattningsinstrument, dessa benämns i litteraturen som endimensionella eller multidimensionella. Resultatet består av en analys av följande instrument: Visuell analog skala, verbal skattningsskala alternativt graphic rating scale, numerisk skattningsskala, visuell analog termometer, pain-O-meter, McGill pain questionnaire, painmatcher, faces rating scale, colored analog scale, facial affective scale, faces pain scale, doloplus 2 scale, brief pain inventory, verbal 11-box scale, verbal 21-box scale. Resultatet beskriver olika patientsituationer där valet av instrument är viktigt. Mer kunskap krävs bland vårdpersonal om smärta och smärtbehandling. Det bör genomföras fler studier som behandlar andra instrument än VAS.
 • 223.
  Andersson, Eva
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Thoresson, Veronica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Alla hinder är överkomliga: En kartläggande undersökning om handikapporientering1987Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Detta är ett arbete kring temat handikapporientering.
 • 224.
  Andersson, Eva-Karin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Patienters beskrivning av upplevelsen att leva med schizofreni: en litteraturstudie tolkad ur ett sjuksköterskeperspektiv2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Schizofreni innebär ett stort lidande för patienten och dess anhöriga. Sjuksköterskan kommer ofta in som en naturlig vårdgivare eftersom patienten behöver stöd med läkemedelshantering. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med schizofreni upplever sin tillvaro. Studien innehåller en analys av 10 styckenn, främst kvalitativa vetenskapliga artiklar baserade på omvårdnadsforskning. Resultatet formades till sex kategorier: vårderfarenhet, sjukdomsupplevelse, upplevelsen av relationer, känsla av sysslolöshet, känsla av hopp och meningsfullhet och tankar om sexualitet. Flera av studierna pekar på sjukdomens stigmatiserande karaktär och patienternas känsla av utanförskap. Förståelsen av patienters upplevelser att leva med schizofreni kan förbättras genom ökad kunskap, vilket leder till ett ökat proffessionellt bemötande. Omvårdnandsåtgärder bör planeras efter individuell bedömning med fokus på varje patients individuella sjukdomsupplevelse.
 • 225.
  Andersson, Frida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Studenters upplevelser av en god pskykosocial arbetsmiljö: En kvalitativ studie2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De flesta arbetsmiljöstudier i skolan är riktade till personal eller till de yngre åldrarna, därför fattas det kunskap om unga vuxnas upplevda studiemiljö. Syftet med studien var att beskriva högskolestudenters upplevelser av en god psykosocial arbetsmiljö. För att svara på syftet valdes kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Urvalet av informanter skedde genom massmejl där intresserade studenter ombads ta kontakt med forskaren. Åldersspridningen på de 10 informanterna var 20-41 år och fyra av fem sektioner på den valda högskolan i södra Sverige var representerade. I resultatet framkom tre huvudkategorier: Trygghet och tillit, Kontroll i studiesituationen och Främjande studiemiljöer. Den första tiden av studierna är betydelsefull för fortsatt trivsel. Även tillgång till socialt stöd visade sig betydelsefull, både från klasskompisar, föreläsare och från familj. Studenternas möjlighet och kunskap kring att påverka sin situation på skolan är låg. Informanterna känner krav i sina studier från dem själva, föreläsarna och omgivningen. Fler studier behövs för att ta reda på vad som krävs under den första perioden och hur introduktionen på högskolan kan ske på bästa sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Studenters upplevelser av en god psykosocial arbetsmiljö
 • 226.
  Andersson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bodén, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Käll, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En förändrad framtid – Kvinnors upplevelser av att behandlats för cervixcancer2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan 1960 talet har screening för och vaccinering mot cervixcancer blivit allt mer utbrett, trots detta drabbas fortfarande 450 kvinnor varje år av cervixcancer i Sverige. Då incidensen minskar finns risken för att kunskapen om sjukdomen minskar. Syftet var därför att belysa kvinnors upplevelser av att behandlats för cervixcancer för att öka kunskap och förståelse i mötet med kvinnorna. Studien utfördes som en litteraturstudie där 20 artiklar låg till grund för resultatet. Resultatet belyser kvinnors upplevelser av att behandlats för cervixcancer och hur det påverkade vardagen, reproduktiv och sexuell hälsa, deras syn på framtiden samt hur de upplevde sjukvården. Att ha behandlats för cervixcancer var något som drabbade hela människan, såväl fysiskt, psykiskt som sexuellt och inte bara genitalierna där sjukdomen hade sitt ursprung. Det framkom att kvinnorna ville samtala om tabubelagda ämnena men inte alltid vågade ta upp dem själva. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskorna ställer frågor angående de här ämnena. Omvårdnad bör grundas på evidens och därför är det viktigt att forskningen fortskrider för att optimera vården för kvinnor med cervixcancer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 227.
  Andersson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Karlsson, Anja
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Faktorer som påverkar ungdomar till fysisk aktivitet: -en litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är det fler stillasittande och otränade ungdomar än någonsin tidigare, och utvecklingen av det tekniska samhället leder till fler stillasittande livsstil. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar ungdomar till fysisk aktivitet.Metod: För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie. Artiklarna till resultatet söktes i databaserna Cinahl och Pubmed, publicerade mellan år 2000 och 2011 där målgruppen för artiklarna var ungdomar 10-18 år. Antalet artiklar som användes till resultatet var 17 stycken.  Resultat: Flera faktorer var betydande för ungdomarnas val av en fysisk aktiv fritid. De främsta faktorerna; kön, ålder, socialt stöd, omgivningen, livsstil och ungdomarnas självförtroende. Mängden fysisk aktivitet minskade med stigande ålder och tjejer var mindre fysiskt aktiva än killar. Då det visade sig att många av bestämningsfaktorerna var beroende av varandra är ungdomars val av en fysisk aktiv fritid är ett komplext val, där både inre och yttre faktorer påverkar.Slutsats: Eftersom valet kring fysisk aktivitet handlar om livsstil är det viktigt att göra tidiga interventioner för att motivera ungdomar till ihållande vanor. Det krävs även kraftfulla åtgärder från samhället då det bör erbjuda ett brett sortiment och en stor tillgänglighet av rekreationsytor och möjligheter för alla ungdomar, oberoende av ålder och kön, att vara mer fysiskt aktiva. Framtida forskning bör inriktas på interventioner då behovet av hälsofrämjande arbete hos ungdomar är stort.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Andersson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Lilja, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hello Sweden! - Hello China!: En studie om globaliseringens påverkan på val av utbildning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en metodkombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie utreda vilka faktorer som ligger bakom individens val att resa utomlands för att studera. För att söka svar har vi genomfört en enkätundersökning och längre intervjuer med utgångspunkt i vår frågeställning.

   

  Resultatet av undersökningen visar att en av de främsta faktorerna är den ekonomiska situationen och vi kan se att många väljer en svensk högskoleutbildning på grund av att den är avgiftsfri. Att uppleva en ny kultur är också en av de främsta faktorerna samt att en högskoleutbildning i Sverige är värd mer än en högskoleutbildning i hemlandet. Vi har även kunnat se att studenterna upplevt kulturkrockar, både med svenska studenter men också med andra internationella studenter. Detta med utgångspunkt i Zygmunt Bauman och Håkan Thörns teorier om globalisering, Jonas Stier samt Ruth Illman och Peter Nynäs kulturteorier och slutligen Pierre Bourdieus kapitalteori.

  Ladda ner (pdf)
  ATTACHMENT01
 • 229.
  Andersson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Månsson, Elisabeth
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Munvård, det glömda området i omvårdnad2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Munvård är till stor del ett bortglömt område inom omvårdnad och speciellt på vårdavdelningar, men det har en stor påverkan på människans välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt. Syftet med studien var att belysa vilken kunskap om munvård som finns hos vårdpersonal, samt hur munvård prioriteras och genomförs inom sjukhusvården. Studien genomfördes som en litteraturstudie och resultatet är baserat på 12 forskningsartiklar. Litteraturstudien visade att utbildnings- och kunskapsnivån inom munhälsa i nuläget är låg hos vårdpersonal, vilket är en av huvudfaktorerna till den låga prioriteringen av munvård. På grund av den låga kunskapen inom munhälsa önskade vårdpersonal ökad utbildning både teoretisk och praktisk. Brist på munstatus och dokumentation angående patientens munhälsa bidrog till att omvårdnadsåtgärder och uppföljning var ofullständiga. Ett bedömningsinstrument för munstatus finns utarbetat, men är inte integrerat i omvårdnaden. Detta visar på att samarbetet bör öka mellan tand- och sjukvård på vårdavdelningar. Vidare forskning angående patienters munhälsa på vårdavdelningar bör utvecklas då den nuvarande är otillfredsställande och behöver uppmärksammas av vårdpersonal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 230.
  Andersson, Greger
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Berglund, Patrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ishockeygymnasiet1989Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Författarna har utfört en undersökning av våra tre ishockeygymnasier. Syftet är att se vad de studerande har för mål som ishockeyspelare och hur målet förändras under utbildningens gång.
 • 231.
  Andersson, Gunilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Effekt av ålderspension: förtida pension, kognitivt stimulerande fritidssysselsättningar och intag av vitamin och mineraltillskott, på kognitiva funktioner hos en grupp 66-åringar2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 232.
  Andersson, Gunilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Förloppet vid Alzheimers ur anhörigas och vårdpersonals synvinkel2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Syftet med denna undersökning var att få en bild av förloppet vid Alzheimers sjukdom (AD) från anhöriga och vårdpersonals perspektiv, och koppla det till teorier om neurobiologi och kommunikation. AD innebär att det bildas plack i hjärnan bestående av förstörda neuron, vilket leder till sämre funktion och förbindelser. Fyra anhöriga och fyra vårdpersonal intervjuades i sina hem, respektive arbetsplatser. Resultatet visade att AD uppfattas som en svår och påfrestande sjukdom som gradvis påverkar uppmärksamhet, minne, exekutiva funktioner och medvetande. Det leder till beteende och kommunikationsstörningar i form av språkliga svårigheter, apati, aggressivitet, rastlöst kringvandrande och plockande, svårigheter som kan kopplas till olika neurobiologiska förändringar. Den behandling som erbjöds var bromsmediciner, vilket ingen av de intervjuade ansåg hade effekt på förloppet.
 • 233.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Andersson, Christine
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Positionering och kommunikation: En fallstudie2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Uppsatsens syfte är att lägga grunden för ett hantverksföretags varumärkesbyggande. Varumärkets grund läggs genom att utveckla ett positioneringsförslag och en kommunikationsstrategi. I uppsatsen prövas också de teoretiska begreppen positionering, målgruppsanalys, omvärldsanalys och varumärkesbyggande för att se om dessa går att använda på ett litet företag. Undersökningens metoder är kvantitativa intervjuer och observationer. Utifrån undersökningens resultat genomförs en målgrupps- och omvärldsanalys. En målanalys görs för att kartlägga företagets mål. Med hjälp av dessa analyser utformas en positionerings- och en kommunikationsstrategi. Resultatet visar att företagets främsta konkurrenter är Bohusslöjd, Kronhusbodarna och Nordstans hantverkstorg. Målgrupperna är kvinnor 18-35 år och kvinnor 51-65 år. Företaget ska uppfattas som modernt, annorlunda och prisvärt företag med stort utbud. När det gäller kommunikationsstrategin visar undersökningen på att Göteborgsposten är det huvudmedium som bör användas, med en kompletterande nätverksstrategi. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att de teoretiska begrepp som används i uppsatsen kan tillämpas på ett litet företag.
 • 234.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ohlsson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser-: Enkätstudie bland stora och medelstora företag i Halmstad kommun2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka på vilka sätt företag i Halmstads kommun arbetar hälsofrämjande. En enkätstudie gjordes på stora och medelstora företag i Halmstads kommun. Den ansvarige för hälsa och arbetsmiljö besvarade enkäten. Resultatet visade att av 34 företag satsade 31 stycken på friskvårdsbidrag, 23 stycken på ergonomiska åtgärder och 21 stycken på företagshälsovård, dessa var de främsta åtgärderna. Konsekvenser som lägre sjukfrånvaro och bättre hälsa gick att avläsa på flera företag. Det fanns även hinder för hälsofrämjande åtgärder såsom, tidsbrist, ekonomi och brist på motivation hos arbetstagarna. För att utveckla hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen kan utbildning vara en bra investering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 235.
  Andersson, Helen
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Prevention av fall och fallskador inom sluten vård2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 236.
  Andersson, Helen
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Prevention av fall och fallskador inom sluten vård2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Risker för fall och fallskador är ett betydande patientsäkerhetsproblem vid sjukhus och andra vårdinstitutioner. En allvarlig konsekvens av fall är höftfraktur. Förutom onödigt lidande för patienten leder detta till ökade sjukvårds- och samhällskostnader.Syftet med studie var att kartlägga tidigare fall och fallskador inom sluten vård samt att utvärdera om en intervention omfattande implementering av en riskbedömningsmall och preventiva åtgärder så som antihalksockor samt utökning av sänglarm kunde minska fall och fallskador. Studien omfattade samtliga patienter från två medicinavdelningar på ett svenskt länsdelssjukhus med dokumenterad hög fallincidens och utfördes i två steg. Deskriptiv kartläggning av antalet inrapporterade fall och fallskador, samt de händelser som lett till fallolyckor inom sluten vård under år 2002/2003.  Interventionsstudie som omfattade implementering av en riskbedömningsmall, för att identifiera riskpatienter, samt ett införande/utökande av preventiva åtgärder, antihalksockor och larm, för att förhindra fall och fallskador. Interventionen utfördes våren 2004 och utvärderades efter 6 månader. Resultatet visade att kartläggning av avvikelserapporter synliggjorde ogynnsamma förhållanden och bekräftade implementeringsbehov av intervention. Antal fall minskade signifikant (p<0.01) med 49 % efter interventionen samt att antal skador minskade med 30 %. Revidering av patienters mediciner, bekräftande omvårdnad, närmre patientkontakt och rutiner för detta skulle troligen minska antalet fall ytterligare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Andersson, Helen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Andersson, Ulrika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bergvad, Annica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Möten i palliativ vård: En litteraturstudie utifrån Travelbees interaktionsprocess2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  I takt med att individens hjälpbehov ökar, ställs det stora krav på både kunskap och personlig mognad hos sjuksköterskan. Palliativ vård har till syfte att ge livskvalitet när bot inte längre är möjligt. Möten inom vården ställer stora krav på sjuksköterskans förmåga att få vårdtagaren att känna sig sedd, bekräftad och förstådd. Enligt Travelbee utvecklas den mellanmänskliga relationen genom följande fem interaktionsfaser: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. Syftet med litteraturstudien var att utifrån Travelbees interaktionsprocess belysa möten mellan patient och sjuksköterska i den palliativa vården. Flera faktorer verkade vara betydelsefulla i möten mellan patient och sjuksköterska. En av dessa, kommunikation, sågs ha en grundläggande betydelse i dessa möten. När brister uppstod i kommunikationen kunde sjuksköterskan gå miste om mycket viktig och värdefull information som kunde vara avgörande för utvecklingen av denna interaktionsprocess.
 • 238.
  Andersson, Helen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Larsson, Kathe
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Munvård, ett omvårdnadsproblem: Litteraturstudie2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Syftet med litteraturstudien var att beskriva munvård utifrån vårdgivares perspektiv. För att få en förståelse för vilka faktorer som påverkade sjuksköterskans omvårdnadsmetoder blev följande frågeställningar aktuella: Styr vårdgivares attityder och upplevelser att munvård utförs, ger kunskap förändrad attityd till munvård, är bedömningsunderlag ett bra instrument för att lyfta fram munvård. Metoden var litteraturstudie. Studien omfattade 23 vetenskapliga artiklar vilka bearbetades utifrån studiens syfte. I resultatet framkom att vårdgivare hade bristfälliga attityder, kunskaper och praktiska svårigheter i att utföra munvård. Munvårdsutbildning ökade vårdpersonalens kunskaper och gav attityd- och beteendeförändringar samt en förbättrad munhälsa hos patienterna. Rutinmässiga vårdplaner och bedömningsunderlag ökade sjuksköterskornas förmåga att identifiera problem och undvika komplikationer i munhålan. Därmed ökade välbefinnandet hos patienterna. Framtida forskning/utveckling bör inrikta sig på att ta fram ett gemensamt bedömningsinstrument samt ett eget sökord i dokumentationen för att öka sjuksköterskors möjlighet att identifiera problem, vidtaga åtgärder och utvärdera den givna munvården. För att åstadkomma detta krävs kontinuitet i kontakten mellan sjukvårdspersonal och tandvårdspersonal.
 • 239.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Büchert, Ilona
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson., Yvonne
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Olika lika eller lika olika? Genusperpektiv i vården.2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Genusforskningen har börjat uppmärksamma och ifrågasätta om kvinnor och män har samma tillgång till evidensbaserad sjukvård. På 80-talet visade genusforskningen hur kvinnor blev exkluderade från den medicinska forskningen, och inom vården väcker genusperpektivet viktiga frågeställningar om vilken betydelse genus och kön kan ha i sammanhang som bemötande och behandling. Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv belysa tillgängligheten och upplevelsen av vård och omvårdnad. Metoden som användes var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar inom området. I omvårdnadssituationer upplevde vårdpersonalen de kvinnliga patienterna som mer krävande i jämförelse med manliga patienter. Det visade sig också att kvinnor var mindre tillfredsställda med vården än män. Kvinnor fick mindre omvårdnadsinsatser och behandlingsåtgärder än män, men mer läkemedelsbehandling. Den vård och omvårdnad som är tillgänglig är alltså beroende av genustillhörighet. Genom att integrera ett genusperspektiv i vårdutbildningarna blir vi mer uppmärksamma på att det finns ett problem, samt införa ett genusperspektiv i etikgranskningen i samband med forskning.
 • 240.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Thorsson, Petra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  “Vi och de”: sociala konstruktioner i några svenska dagstidningar2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Syftet med denna här uppsatsen är att belysa och skapa en djupare förståelse för hur medierna framställer så kallade “de grupper” i samhället. Vi väljer här att studera två av dem, kvinnor och människor med annan etnisk tillhörighet. Dessa grupper antas ofta ha en underordnad position i samhället gentemot “vi gruppen”, det vill säga den implicita läsaren.
 • 241.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Caple, Alexander
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sanning eller konsekvens?: - En studie om hur unga använder sig av Internet communities2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur två skolklasser med ungdomar i 16  års ålder använder communities, till vilken nytta det används och varför det används. Att vara medlem...

 • 242.
  Andersson, Helene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Wadell, Ihlona
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Mammorna står i köket och gråter medan papporna är på jobbet: en kvantitativ undersökning av barnböcker2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 243.
  Andersson, Henrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Föreningsliv, deltagande och medlemsrekrytering i det svenska samhället2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 244.
  Andersson, Henrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Idrottspsykologi i framtiden: En intervjustudie med nio stycken framstående idrottspsykologer1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Syftet med denna studie var att hitta gemensamma faktorer hos nio stycken svenska idrottspsykologer i deras syn på idrottpsykologins framtid. Tre stycken temaområden undersöktes; licensiering/ackreditering, kopplingen mellan teori-praktik samt framtida forskningsområden. Tidigare forskning har visat att det finns problem med att genomföra en licensiering/ackreditering. Det föreligger även en skillnad mellan akademiker och praktiker men att de två börjar närma sig har påvisats. Kriterierna som de intervjuade uppfyllde var att de hade en beetendevetenskaplig utbildning med inriktning mot psykologi. Samtliga var män med en medleålder på 50,3 år, i åldersintervallet 38-65. Metoderna som användes var semistrukturerad intervju och resultaten analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultaten pekar på att det finns likheter. Dessa likheter var att idrottspsykologer inte ska licensieras, snarare bör en kvalitetssäkring av det svenska idrottspsykologiska fältet genomföras. Det finns hinder mellan att koppla ihop teori och praktik. En övervägande del anser att utbldning är den bästa lösningen. Inga entydiga, idag väsentliga eller framtida forskningsområden kunde urskiljas. Dock ansågs området motion och hälsa som väsentliga både idag och i framtiden. Denna studie har försökt ge en fingervisning om vart idrottspsykologins framtid ligger.
 • 245.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nilsson, Alexander
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Utvärdering av utbildningen på Sveriges två innebandygymnasier1998Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Denna rapport innefattar en utvärdering beställd av Svenska Innebandyförbundet (SIBF). Syftet är att ta reda på vad eleverna vid de två svenska innebandygymnasierna, i Mariestad och Järfälla, tycker om innebandyundervisningens nuvarande former. Målet är att från resultaten kunna dra slutsatser om vad som kan förbättras inför öppnandet av två nya innebandygymnasier i Skellefteå och Kristianstad. Eftersom antalet personer i undersökningsgruppen är relativt stort (77 st) har vi valt att låta dem besvara frågor i enkätform. Detta gör att vi på ett smidigt sätt kan behandla informationen vi får in. Genom att kontakta den ansvarige läraren på respektive skola fick vi hjälp att få in svaren. Resultaten visar att samtliga elever sökt innebandygymnasium för att utvecklas som spelare och att en kraftig majoritet av eleverna är mycket nöjda med den nuvarande innebandyutbildningen. På Jacobsbergsgymnasiet i Järfälla kan man dock hitta ett flertal elever som upplever att förutsättningarna när det gäller halltider, hallutrymme och utrustning är undermåliga. Inga sådana tendenser finns på Vadsbogymnasiet i Mariestad. I övrigt kan man se att majoriteten av eleverna är mycket nöjda med den praktiska träningen men att synpunkter framfört på den teoretiska undervisningen. Slutligen svarar också majoriteten av eleverna att de tänker satsa vidare mot en spelkarriär. Endast en liten del kan tänka sig att bli tränare.
 • 246.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nilsson, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Skillnader mellan olika företagare gällande psykologiska faktorer: vilka kan påverka ledare för mikro- och småföretag i expansionsfrågor1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Syftet med denna undersökning är att försöka kartlägga om det föreligger några skillnader mellan olika företagare vad gäller psykologiska faktorer vilka kan påverka företagsledare för mikro- eller småföretag i expansionsfrågor. Ett antal alternativhypoteser ställs. I undersökningen medverkar 32 egenföretagare och en kontrollgrupp bestående av 16 ickeföretagare. Företagen som studerades var inom handels- respektive tillverkningsbranschen. Undersökningen utfördes med hjälp av en strukturerad intervju. Undersökningen visade bland annat att manliga företagsledare har ett större behov av personlig status än kvinnliga. Det uppdagades även att kvinnliga företagsledare lägger större vikt vid sociala relationer på arbetsplatsen än manliga. Om inga eller få företagsledare anser sig ha uppnått sina drömmars mål med sina företag visade sig svårare att bekräfta. Syftet med studien blev till stor del uppfyllt. Det visade sig föreligga skillnader mellan de undersökta grupperna gällande olika psykologiska faktorer som kan påverka företagsledare i expansionsfrågor.
 • 247.
  Andersson, Jan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jingbladh, Mats
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  KONSTGRÄS: FRAMTIDENS UNDERLAG? En kvantitativ undersökning om svenska elitfotbollsspelares attityder till spel på konstgräs1986Studentarbete andra terminStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  Detta arbete är ett försök att kartlägga elitfotbollsspelares attityder till spel på konstgräs.
 • 248.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nordström, Ingegärd
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Gunilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Intorkning alternativt intravenös vätsketillförsel till döende patienter1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  När kroppen anpassar sig för att dö är intorkning en naturlig process. Medicinsk teknik gör det möjligt att påverka denna process vilket medför etiska dilemma. Eftersom vätska är symbol för liv så innebär det emotionella och sociala ställningstaganden vid beslut om tillförsel av intravenös vätska i livets slutskede. Intorkning hos döende cancersjuka patienter är inte liktydigt med intorkning hos friska personer. Litteraturstudiens syfte var att kartlägga hur intorkning alternativt intravenös vätsketillförsel påverkade den döende patientens emotionella, sociala och fysiologiska välbefinnande. Intravenös vätska gavs i önskan att ge vård och omsorg trots bristande bevis på fysiologisk förbättring. Intorkning visade sig istället vara det som gav ökat välbefinnande. Oavsett hur intorkning behandlades behövde patienten och de anhöriga stöd. Fortsatt forskning krävs för att förse sjuksköterskor med kunskap om hur intorkning alternativt vätsketillförsel påverkar den döende patienten. Denna kunskap skulle kunna öka sjuksköterskans beredskap att möta och stödja patienter i livets slutskede samt ge de anhöriga känslomässigt stöd.
 • 249.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Mazurs, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hantera din stress - få tid att arbeta: En kvalitativ studie om universitetslärares hantering av stress på arbetsplatsen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stressrelaterade sjukdomar är ett problem som ökar i samhället. Universitetslärare upplever ofta känslan av att inte räcka till. Syftet med studien var att se hur universitetslärare lär sig att hantera stressorer på arbetsplatsen. Vi utgick ifrån teorierna erfarenhetsbaserat lärande och KASAM (känsla av sammanhang), vi valde dessa två eftersom vi tycker att de kompletterar varandra. I tidigare forskning ses känslan av sammanhang och copingstrategier som hälsoresurser på arbetsplatsen. Vid problemlösning på arbetsplatsen kan individen genom att lösa problem få en ny erfarenhet, det är vad erfarenhetsbaserat lärande handlar om. I vår studie använde vi oss utav kvalitativ metod, då vi genomförde intervjuer av lärarna på ett högre lärosäte i Sverige. I vår studie deltog sex universitetslärare. I vårt resultat framkom det generella motståndsresurser (GMR) som exempel ta hand om sig själv, ha en egen copingstrategi, goda relationer med kollegor och gränssättning mot för mycket arbete. Vi ser i vår studie att individer utvecklar olika copingstrategier. Exempel på copingstrategier som resultatet i vår studie visar var att tänka positivt och bryta ner saker till mindre delar. Alla hade olika sätt att hantera stress och det handlar om vilka erfarenheter de har skapat sig längs vägen. I diskussionen väljer vi att bland annat diskutera likheter och skillnader mellan copingstrategier mellan vår studie och tidigare forskning. Vi ser även närmare på likheter och skillnader på våra teorier som vi valt för studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Andersson, Maria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Cancersjuka barn; Föräldrars upplevelse och sjuksköterskans stödjande roll2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]
  När ett barn drabbas av cancer blir upplevelserna mångfaldiga. Det är en psykiskt och fysiskt påfrestande utmaning för hela familjen. Känslorna är många och stressen stor. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede få hjälp från hälso- och sjukvården där sjuksköterskan har en stor och betydande roll att tydliggöra de olika copingstrategierna för föräldrarna och i den övriga familjen. Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn och sjuksköterskans roll. Metoden som användes var litteraturstudie där 15 artiklar sammanställdes. Det framkom två huvudrubriker; psykisk stress och sjuksköterskans roll. Resultatet visade att föräldrarna kände svår oro över sjukdomen, sjukdomsbehandlingen och ovissheten att inte veta hur sjukdomssymtomen såg ut från dag till dag samt eventuellt återinsjuknande. Kvinnor kände svårare stress än män och hade mer somatiska besvär och depressioner. Resultatet visade också att föräldrar kände sig tillfredställda med den information de fick från sjukvården men upplevde att den minskade efter första året. Föräldrar upplevde god kontakt med sjukvårdspersonal men behövde mer information om coping och copingstrategier för att kunna hantera sina egna upplevelser och ge det sjuka barnet mer effektiv omvårdnad. Föräldrarna blev erbjudna samtal i form av grupper och utvärderade detta som ett bra sätt att då de kunde reflektera och fick insikt att det fanns andra föräldrar som var i liknande situationer. Fler stödgrupper behöver upprättas och vidare utbildning för sjuksköterskor om coping och copingstrategier behöver erbjudas.
2345678 201 - 250 av 4780
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf