hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 2512
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Axelsson, Liza
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Söderblom, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Upplevelsen av att leva med schizofreni2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Schizofreni är en psykisk sjukdom där personens upplevelse av sjukdomen är en viktig utgångspunkt för sjuksköterskans omvårdnad. För att förbättra vården krävs mer kunskap om hur det är att leva med schizofreni. Syftet med studien var därför att beskriva upplevelsen av att leva med den psykiska sjukdomen schizofreni. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes systematiskt, vilket gav 14 vetenskapliga artiklar som utformade resultatet. En innehållsanalys genomfördes, vilket resulterade i tre kategorier: utanförskap, förluster och värdefullt liv. Resultatet visade att personer med schizofreni kände ensamhet och utanförskap. Sjukdomen bidrog även till stora förluster i livet. Trots motgångar framkom flera faktorer som kunde leda till ett värdefullt liv. Personer med schizofreni upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal behövde visa hänsyn, lyssna samt ge utrymme för att kunna skapa ett gott vårdande. En ökad kunskap om sjukdomen rekommenderas för att minska stigmatiseringen av schizofreni. Fortsatt forskning om hur hälso- och sjukvårdspersonal bör bemöta personer med schizofreni efterfrågas.

 • 202.
  Axelsson, Pia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Rajkovic, Charlott
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Peer learning under specialistsjuksköterskeutbildningen inom intensivvård: - ett handledarperspektiv2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Peer learning är en handledningsmetod, som tydliggör anknytningen mellan teoretisk och praktisk kunskap samtidigt som ett större antal studenter kan erbjudas verksamhetsförlagd utbildning. Därför vore det av intresse att undersöka om det är en tillämpar metod i specialistsjuksköterskeutbildningen mot intensivvård. Syftet med studien var att undersöka peer learning som handledningsmetod inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot intensivvård utifrån handledares perspektiv. Studien utfördes genom fokusgruppsintervju med en beskrivande design med induktiv ansats där data analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. I studien framkom sex kategorier och fyra underkategorier. Interaktionen mellan studenterna ansågs utveckla förmågan till kommunikation och samarbete. Studenterna kunde fortsätta att bygga på befintlig kunskap, betraktades mer som jämbördiga och frångick en hämmande studentroll. Patient och anhöriga upplevdes inte misstycka till studenternas resonemang utan uttryckte snarare att de tog lärdom av det. Det unika sättet att tillvarata studenternas kunskaper och färdigheter på ledde till en tidig vidareutveckling av deras befintliga kunskaper. Den tidiga träningen i kommunikation och samarbete kan ses fördelaktigt eftersom brister i dessa genererar flest avvikelser idag. Slutsatsen är att peer learning är lämplig som handledningsmetod inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot intensivvård. Fortsatt forskning om peer learning inom specialistsjuksköterskeutbildningar samt patienters och anhörigas upplevelser av studenternas resonemang är av stort intresse. 

 • 203.
  Axelsson, Åsa B.
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Zettergren, Margaretha
  Institute of Nursing, Faculty of Health Caring Sciences, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Axelsson, Christer
  Institute of Nursing, Faculty of Health Caring Sciences, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Good and bad experiences of family presence during acute care and resuscitation. What makes the difference?2005Ingår i: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 4, nr 2, s. 161-169Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:

  Family presence (FP) in the resuscitation room is still controversial, and its appropriateness for patient and family has been discussed. We examined both positive and negative experiences in order to establish the reasons for the difference.

  Aim:

  The aim of the present literature review was to describe patients', relatives' and staff's opinions and experiences of FP during invasive procedures and resuscitation.

  Method:

  12 original papers, published between January 1995 and February 2003, were reviewed. Most patients and relatives agreed that they had positive experiences of FP. They described how FP enhanced the feeling of support and connectedness within the family. Family members believed that FP helped them in their grieving process. Most staff members without FP experience felt that FP would increase the risk of psychological distress for the family. Those who had participated in an FP programme believed that FP was not only beneficial for the family but also for staff.

  Conclusion:

  Family presence during resuscitation and acute care has the potential to enhance the care of the patient and to benefit everyone involved. However, implementation of FP during resuscitation must take account of potential problems.

 • 204.
  Axesol, Anita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Rudin, Sofie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Synfältsinskränkningar och bilkörning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 205.
  Axesol Greis, Anita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Rudin, Sofie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd ögonmottagning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som drabbats av glaukom eller diabetes ska erbjudas undersökningar regelbundet. Sjuksköterskeledd mottagning är en åtgärd för att möta efterfrågan. Syftet med studien var att undersöka personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd mottagning inom ögonsjukvård. Metod: Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och konsekutivt urval. Under en månad svarade 187 respondenter som besökte ögonmottagningen med anledning av diabetes eller glaukom på en enkät. Sex enkätfrågor modifierade från den nationella patientenkäten avsåg att undersöka erfarenheten av besöket. Enkäten besvarades digitalt direkt efter besöket. Enkätsvaren var icke parametrisk på ordinalnivå med gradering 1= nej inte alls till 5 = Ja helt och hållet. Resultat: Medianvärdet och typvärdet blev 5 i alla enskilda frågor och det totala medelvärdet blev 4,96. Det fanns inga skillnader i erfarenhet avseende ålder, anledning till besök, besökstyp eller upplevda synbesvär. Konklusion: Personer som besökte den sjuksköterskeledda ögonmottagningen erfor att mottagningen bedrevs personcentrerat. Frågor som ställdes med bakgrund i personcentrerad vård besvarades instämmande av majoriteteten.

 • 206.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Mechanisms of Exercise Dependence – A person centred approach to study the predictiveability of anxiety, obsessive passion and appearance orientation on exercise dependence2017Ingår i: Sport Psychology: Linking theory to practice / [ed] Gangyan, S., Cruz, J., & Jaenes, J.C., 2017, s. 537-538Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Exercise dependence is a maladaptive pattern of exercise with a craving for physical activity that results in extreme exercise that may generate mental health problems such as anxiety and depression. Previous research suggests that individuals with certain personality traits are more prone to develop exercise dependence. However, research on personality traits and exercise dependence is still limited. In the current study, predictive abilities of anxiety, obsessive passion and appearance orientation on exercise dependence were investigated. A longitudinal design was adopted to investigate if personality related factors could predict exercise dependence. The sample consisted of 206 regular exercisers (100 males and 106 females) from various exercise groups, sport clubs and sport science classes in Sweden (Mage = 28,5 years; SD = 9,97). The LPA (Latent Profile Analysis) showed that a model with two profiles provided best fit to the data, and that profile belonging at T1 could predict measures of exercise dependence at T2. Profile 1: “high risk exercisers” reported significantly higher levels of exercise dependence, anxiety, obsessive passion and appearance orientation compared to Profile 2: “low risk exercisers”. This study highlights factors that may characterize people who develop exercise dependence. High-risk exercisers are obsessively passionate about their training and exercise may function as a tool to cope with anxiety. If the individual for some reason is prevented from training, feelings of anxiety and guilt are often experienced. Furthermore, these individuals tend to be self-conscious about how they look and appear to other people. To them, exercise may also work as a way to achieve body ideals. The results of the current study suggest plausible mechanisms of why exercise behaviours become unhealthy and uncontrollable for some exercisers whereas others manage to remain healthy.

 • 207.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Profiles of Exercise Dependence – A person centred approach to study potential mechanisms2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 208.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  TRÄNINGSBEROENDE - EN SAMBANDSSTUDIEAV POTENTIELLA MEKAN ISMER2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera träningsberoende i relation till ångest, depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet samt skillnader avseende dessa faktorer mellan individer med och utan träningsberoende. Vidare undersöktes om dessa faktorer kunde predicera träningsberoende. Datainsamling skedde via webbenkät. I studien deltog 124 individer, 62 män och 62 kvinnor. Enligt resultat på EDS-R kategoriserades 15 som träningsberoende, 100 som symptomatiska och 9 som icke träningsberoende. Resultatet visade signifikanta samband mellan träningsberoende, grad av träning, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion, AO samt idrottsidentitet. Vidare fanns skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende gällande GLTEQ, regelbundenhet av fysisk aktivitet, genomsnittlig längd på träningspass, idrottslig ambitionsnivå, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, tvångsmässig passion samt idrottsidentitet. Regressionsanalys visade att träningsmängd mätt i GLTEQ, genomsnittlig längd på träningspass, ångest, internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion förklarade 42 % av variansen hos variabeln träningsberoende. Sammantaget indikerade studiens resultat att träningsmängd, ångest, självkritik och passion kan vara mekanismer som är särskilt viktiga att beakta för att upptäcka, förebygga och behandla träningsberoende. Resultatet kan anses användbart exempelvis för idrottsföreningar, hälso- och träningsinstitutioner som sannolikt kommer i kontakt med träningsberoende individer. För dem kan studiens resultat ge kunskap som kan bidra till förståelse för vad träningsberoende är, hur individer i riskzonen kan upptäckas samt möjliga vägar till förebyggande och behandling. 

 • 209.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Who becomes exercise dependent? Exploring psychological risk factors for exercise dependence through a person centred approach2017Ingår i: Proceedings of the Nordic Sport Science Conference – ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’ / [ed] Hertting, K. & Johnson, U., Halmstad: Halmstad University Press, 2017, s. 65-66Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 210.
  Backe, Marita
  et al.
  Department of Medicine, Halmstad County Hospital, Halmstad, Sweden.
  Larsson, Kerstin
  Department of Medicine, Halmstad County Hospital, Halmstad, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Department of Primary Health Care, Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Patients’ conceptions of their life situation within the first week after a stroke event: A qualitative analysis1996Ingår i: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 12, nr 5, s. 285-294Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to find out how stroke patients conceived their life situation within the first week of the acute care phase as seen from the nurses’ viewpoint. Six patients were interviewed within 3 weeks from their first stroke, using questions based on a holistic philosophy and analysed with the phenomonographic approach. Two main categories emerged from the results: the feeling of unreality and the awareness of a changed role in life, together with six subcategories; feeling of a changed perception of the body; feeling of being confused; loss of capability; awareness of confined life space; the importance of support and encouragement; and the will to look for new opportunities. The study concludes that the body change resulting from a stroke leads to both physical and psychological trauma, in which the psychological crisis can be very deep and best described as a personal catastrophe. The patient’s capability to receive and understand information becomes blocked, which influences both the nurse and the patient’s next of kin with regard to their care of the patient. Conversations with the patient must be frequent so that the acute care can be evaluated and agreement reached between the patient’s wishes and the nurses’ objectives. The results indicate the significance of intervention programmes based on crisis theory within the first week of a stroke event.

 • 211.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Skolan som arena för integration?: Begrepp, perspektiv och dilemman2017Ingår i: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin & Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 125-135Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 212.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Spånberger Weitz, Ylva
  FoU-Nordväst & Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Skolsocialt arbete – en introduktion2017Ingår i: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin & Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 15-20Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 213.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Spånberger Weitz, Ylva
  FoU-Nordväst & Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Socialt arbete i skolan – uppgifter, perspektiv och dilemman2017Ingår i: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin & Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 221-230Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 214.
  Backman, Ellen
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Ätutveckling hos barn – en gemensam utmaning för barn och dess vårdnadshavare2016Ingår i: Små & stora nyheter, ISSN 1400-4186, nr maj, s. 10-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 215.
  Backman, Ellen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Regional Habilitation Centre, Region Halland, Kungsbacka, Sweden.
  Granlund, Mats
  CHILD Research group, SIDR, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Karlsson, Ann-Kristin
  Department of Research and Development, Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Documentation of everyday life and health carefollowing gastrostomy tube placement in children: a content analysis of medical records.2019Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Everyday routines play a vital role in child functioning and development. This study explored health professionals’ documentation of everyday life and health care during the first year following gastrostomy tube placement in children and the content of intervention goals. Methods: The medical records of 39 children (median age 38 months, min–max: 15–192) in one region of Sweden were analysed. A content analysis approach was used with an inductive qualitative analysis supplemented by a deductive, quantitative analysis of documented intervention goals following the ICF-CY. Results: One overall theme, “Seeking a balance”, captured the view of life with a gastrostomy and the health care provided. Two categories, “Striving for physical health” and “Depicting everyday life” with seven sub-categories, captured the key aspects of the documentation. Twenty-one children (54%) had intervention goals related to the gastrostomy, and these goals primarily focused on the ICF-CY component “Body functions”. Conclusions: To some extent the medical records reflected different dimensions of everyday life, but the intervention goals clearly focused on bodily aspects. Understanding how health care for children using a gastrostomy is documented and planned by applying an ecocultural framework adds a valuable perspective and can contribute to family-centred interventions for children using a gastrostomy.Implications for Rehabilitation There is a need for increased awareness in healthcare professionals for a more consistent and holistic healthcare approach in the management of children with gastrostomy tube feeding. This study suggests that an expanded focus on children’s participation in everyday mealtimes and in the healthcare follow-up of gastrostomy tube feeding is important in enhancing the intervention outcome. Multidisciplinary teams with a shared bio-psycho-social understanding of health would contribute to a situation in which the everyday lives of households adapt to living with gastrostomy. Routine care for children with gastrostomy should follow a checklist combining crucial physiological aspects of gastrostomy tube feeding with seemingly mundane family functions in order to achieve a successful gastrostomy tube feeding intervention.  © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 216.
  Backman, Ellen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Regional Habilitation Center, Region Halland, Kungsbacka, Sweden.
  Karlsson, Ann-Kristin
  Department of Research and Development, Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Sjögreen, Lotta
  Mun-H-Center Orofacial Resource Center for Rare Diseases, Public Dental Service, Gothenburg, Sweden.
  Gastrostomy tube feeding in children with developmental or acquired disorders: A longitudinal comparison on health care provision, and eating outcomes four years after gastrostomy2018Ingår i: Nutrition in clinical practice, ISSN 0884-5336, Vol. 33, nr 4, s. 576-583Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Studies on long‐term feeding and eating outcomes in children requiring gastrostomy tube feeding (GT) are scarce. The aim of this study was to describe children with developmental or acquired disorders receiving GT and to compare longitudinal eating and feeding outcomes. A secondary aim was to explore healthcare provision related to eating and feeding.

  Methods: This retrospective cohort study reviewed medical records of children in 1 administrative region of Sweden with GT placement between 2005 and 2012. Patient demographics, primary diagnoses, age at GT placement, and professional healthcare contacts prior to and after GT placement were recorded and compared. Feeding and eating outcomes were assessed 4 years after GT placement.

  Results: The medical records of 51 children, 28 boys and 23 girls, were analyzed and grouped according to “acquired” (n = 13) or “developmental” (n = 38) primary diagnoses. At 4 years after GT placement, 67% were still using GT. Only 6 of 37 (16%) children with developmental disorders transferred to eating all orally, as opposed to 10 of 11 (91%) children with acquired disorders. Children with developmental disorders were younger at the time of GT placement and displayed a longer duration of GT activity when compared with children with acquired disorders.

  Conclusions: This study demonstrates a clear difference between children with developmental or acquired disorders in duration of GT activity and age at GT placement. The study further shows that healthcare provided to children with GT is in some cases multidisciplinary, but primarily focuses on feeding rather than eating.

 • 217.
  Backman, Ellen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Karlsson, Ann-Kristin
  Department of Research and Development, Region Halland, Halmstad, Sweden.
  Sjögreen, Lotta
  Mun-H-Center Orofacial Resource Center for Rare diseases, Gothenburg, Sweden.
  The use of gastrostomy in Swedish children – indications, and trends between 2005 and 20152017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Children with complex medical needs requiring nutritional support are growing in number. This presentation will add new knowledge regarding gastrostomy in children by reporting primary diagnosis, and indications for the use of gastrostomy. Furthermore, the presentation will discuss and analyse data evolution trends from 2005 to 2015 in Sweden.

  Methods: The first part of the study used national statistics to provide a broad picture of gastrostomy use in Swedish children. The second part applied a retrospective observational study design, reviewing medical charts in order to obtain an in-depth picture of the children in need for gastrostomy, and its use in a five-year perspective.

  Results: The number of gastrostomy cases recorded in the national database was 3 946, 53% male, and 47% female. The distribution of age groups was: 0-4 years: 61% , 5-9 years: 17%, 10-14 years: 12%, and 15-19: years 10%.  When observing trends on a national level, the number of children receiving gastrostomy increased in average by 13% per year. Changes in the separate age groups were analysed. An increase was noted for children aged 0-4 years and for children aged 5-9 years. In the age groups 10-14 years and 15-19 years, there was no progressive increase. The results from the national statistics database will be discussed in relation to the medical chart-analyses of 75 children receiving gastrostomy in one Swedish administrative region between 2005 and 2015. 

  Conclusions: As in many parts of Europe, the number of children in need for gastrostomy is also growing in Sweden, with the youngest children seeming to be the group increasing most.

  Clinical implications: Nutritional support in Sweden is publicly financed, therefore these findings may be useful when planning both monetary and human resources in meeting the future challenges of paediatric health care.

 • 218.
  Backman, Linn
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kleveland, Therese
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Wetterlöv, Malin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Jag älskar mitt jobb men...: Aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar omvårdnadskvalitén2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom att ta reda på vad det är i sjuksköterskors arbetsmiljö som kan påverka omvårdnadskvalitén kan sjuksköterskor få större möjlighet att utforma sin ideala arbetssituation och i förlängningen ge den bästa tänkbara omvårdnaden. Syftet med litteraturstudien var därför att undersöka aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar omvårdnadskvalitén. Resultatet är baserat på 20 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Resultatet visar att om sjuksköterskor upplever en god arbetsmiljö förbättras både sjuksköterskors och patienters uppskattning av omvårdnadskvalitet. Arbetsbelastning har en kritisk påverkan på omvårdnadskvalitén. Sjuksköterskor tvingas göra prioriteringar på grund av tidsbrist och tung arbetsbörda som missgynnar patienter och medför ökade kostnader för sjukvården. En ledare behöver kunna ta sjuksköterskors åsikter på allvar och säkerställa tillräckligt med kompetent personal. Att ingå i ett välfungerande team med god kommunikation förbättrar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Lönenivån, karriärmöjligheter, kompetensutvecklingen och att sjuksköterskor finns representerade på beslutsfattande nivåer ses som viktiga aspekter för att höja professionens status och arbetstillfredsställelse. Beslutsfattare, patienter och närståendes bedömningar av omvårdnadskvalitet relaterat till sjuksköterskors arbetsmiljö behövs för att kunna ge ytterligare bredd till forskningen. 

 • 219.
  Baigi, Amir
  et al.
  FoU-enheten, Primärvården Halland.
  Bergh, Håkan
  FoU-enheten, Primärvården Halland.
  Haraldsson, Katarina
  FoU-enheten, Primärvården Halland.
  Lindgren, Eva-Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lydell, Marie
  FoU-enheten, Primärvården Halland.
  Månsson, Jörgen
  FoU-enheten, Primärvården Halland.
  Wendt, Eva
  FoU-enheten, Primärvården Halland.
  Hälsa på lika villkor? Hallands resultat från en nationell folkhälsoenkät2005Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  N/A

 • 220.
  Baigi, Amir
  et al.
  R and D Unit, Primary Health Care, Halland County Council, Falkenberg, Sweden.
  Bering, Charlotte
  Department of Medicine, Visby Hospital, Visby, Sweden.
  Hildingh, Cathrine
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Almerud, Sofia
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Non-attendees' attitudes to the design of a cardiac rehabilitation programme focused on information of risk factors and professional involvement2009Ingår i: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 8, nr 1, s. 62-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Enhancing the accuracy of the content of cardiac rehabilitation programmes (CRPs) and providing the mediators preferred by patients can increase attendance rates in line with secondary prevention goals. The aim of this study was therefore to explore non-attendees' attitudes to the design of a CRP focused on information of risk factors and professional involvement. Method: Consecutive patients with coronary heart disease (n = 100) who declined to participate in a CRP answered a questionnaire focusing on patients' attitudes to risk factors and cardiac rehabilitation. Results: Non-attendees considered that information of hypertension and information of sedentary lifestyle constituted the most important content of a CRP. Physicians, nurses and social workers were considered the most suitable professional categories. Females preferred nurses when discussing smoking issues while males preferred physicians. More males compared to females preferred occupational therapists for dealing with stress, physicians for depression and social workers for social isolation. Conclusions: Non-attendees' attitudes are similar to those of attendees and quite traditional in that they favour physician or nurse-led activities. There is a difference in attitude between male and female.

 • 221.
  Baigi, Amir
  et al.
  Department of Primary Health Care, Göteborg University, Göteborg.
  Hildingh, Cathrine
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Virdhall, Helen
  Lund University Hospital, Lund, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Sense of coherence as well as social support and network as perceived by patients with a suspected or manifest myocardial infarction: a short-term follow-up study2008Ingår i: Clinical Rehabilitation, ISSN 0269-2155, E-ISSN 1477-0873, Vol. 22, nr 7, s. 646-652Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective:

  To compare sense of coherence as well as social support and network as perceived by ischaemic heart disease patients at baseline and two weeks post-discharge in terms of age, sex, educational and marital status.

  Design:

  Multicentre study with a prospective short-term follow-up design.

  Setting:

  A university hospital, a central hospital and a district hospital in southern Sweden.

  Subjects:

  Consecutive sample of 246 patients with a suspect or manifest myocardial infarction.

  Main measures:

  The Lubben Social Network Scale (LSNS-R), the Medical Outcome Study (MOS) Social Support Survey and the Sense of Coherence Scale were included in a self-administered questionnaire and answered twice, together with sociodemographic variables.

  Results:

  Bivariate analyses indicated changes in social support (practical support increased in men and decreased in women; both P= 0.003) and social network (family network increased among >65 year olds; P= 0.001, men; P= 0.013, and women; P= 0.033, those with a low; P=0.017, and intermediate; P= 0.033, educational level, as well as those cohabiting; P= 0.0001), but did not reveal any difference in sense of coherence.

  Conclusions:

  Sociodemographic variables have no influence on sense of coherence but do affect social support (i.e. practical support and social network, family). Ischaemic heart disease patients' short stay in hospital implies that the network outside the hospital has to assume responsibility, but at the same time it is important for health care professionals to have sufficient knowledge to be able to support the specific needs of patients and their family members.

 • 222.
  Baigi, Amir
  et al.
  Primary Health Care Research and Development Unit, Halland County Council, Falkenberg, Sweden.
  Marklund, Bertil
  Department of Primary Health Care, Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  The association between socio-economic status and chest pain, focusing on self-rated health in a primary health care area of Sweden2001Ingår i: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 11, nr 4, s. 420-424Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Study objective: The study objective was to determine, first, the association between men's and women's chest pain and their socio-economic status (occupation, smoking) and, secondly, the association between their socio-economic status and self-rated health, in a primary health care area. Design and setting: A population-based cross-sectional survey was made in a primary health care area of Sweden. Primarily based on occupation according to Swedish standards, 4,238 men and women were divided into two socio-economic groups; blue-collar and white-collar workers. Methods: Odds ratios with 95% Cl were calculated by multivariate logistic regression, controlling for the variable age as confounding factor. Student's t-test was used to compare self-rated health, and the chi (2)-test to determine any difference in smoking habits between the two groups. Main results: Both male and female blue-collar workers showed significantly more chest pain when excited than white-collar workers. In six of eight health indices, they also reported significantly worse self-rated health than the white-collar workers. Conclusions: These findings show that there are socio-economic inequalities in self-reported chest pain. Furthermore, socio-economic status has a major influence on self-rated health, acting across the working life of both sexes.

 • 223.
  Baldauf, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Onken, Jennifer
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Sjuksköterskans stöd till anhöriga: En studie om anhörigas upplevelser av stöd inom intensivvård2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppmärksamhet och stöd till intensivvårdspatienters anhöriga kan ibland bli begränsad då sjuksköterskan ofta fokuserar på patientens behov och glömmer bort de anhöriga. Eftersom möten med anhöriga sker frekvent inom sjuksköterskeyrket är det därför viktigt att sjuksköterskan har insikt och förståelse för vad anhöriga upplever som stödjande. På en intensivvårdsavdelning är tillståndet hos patienten ofta kritiskt och de anhöriga behöver stöd för att hantera, förstå och anpassa sig till situationen. Syftet med den strukturerade litteraturstudien är att belysa anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd inom intensivvård. Sammanlagt har 10 vetenskapliga artiklar såväl med kvalitativ och kvantitativ ansats analyserats tematiskt och analysen gav fyra kategorier, Tillit och förtroende, Närvaro och delaktighet, Tröst och empati samt Tillgänglighet och kontinuitet. Sammanfattningsvis finns det ett stort behov av att få stöd som anhörig. De anhöriga är i allmänhet nöjda med stödet de får av sjuksköterskan inom intensivvården men det behövs ytterligare forskning om vad för stöd som behövs samt hur stödet upplevs av de anhöriga.

 • 224.
  Bamba, Djeneba
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Persson, Josefine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Bariatrisk kirurgi - Livet efter operationen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma är idag en kronisk sjukdom som utgör en stor hälsoutmaning både internationellt och nationellt. Fetmaförekomsten globalt sett har nästintill tredubblats sedan 1975. För patienter med sjuklig fetma utgör livsstilsförändringar, dieter och fysisk aktivitet inte effektiva metoder och ger inte heller hållbara resultat. Bariatrisk kirurgi har idag blivit en väletablerad metod och betraktas idag som en standardbehandling. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser efter bariatrisk kirurgi. Metod: En allmän litteraturstudie har genomförts. Elva vetenskapliga artiklar analyserades efter sökningar i tre omvårdnadsdatabaser. Resultat: Fyra kategorier framkom; Upplevelser av ett förändrat förhållande till mat, upplevelser av en förändrad kropp och identitet, upplevelser av ett förändrat socialt samspel och vikten av stöd samt upplevelser av hälsa och ohälsa. Slutsatser: Upplevelserna efter bariatrisk kirurgi varierade patienterna emellan och berörde både fysiska och psykiska aspekter i livet. Trots att den nya kroppen givit möjligheter till ökad fysisk förmåga upplevde patienterna ändå svårigheter att anamma den nya identiteten. Stödet framstod som essentiellt för att bibehålla den uppnådda viktminskningen. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är insatt i patientens situation för att kunna ge adekvat stöd och få patienten att känna sig sedd och bekräftad.

 • 225.
  Barnes, Colin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Barker, Clare
  University of Birmingham, UK.
  Book reviews: Arguing about disability: philosophical perspectives2010Ingår i: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 25, nr 1, s. 123-127Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 226.
  Barnes, Colin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Sheldon, Alison
  Centre for Disability Studies, School of Sociology and Social Policy, The University of Leeds, Leeds, UK.
  Disability, Politics and Poverty in a Majority World Context2010Ingår i: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 25, nr 7, s. 771-782Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper argues that the spread of free market economics throughout the world has generated unprecedented inequalities within and between nation states. This has led to the systematic exclusion of people with perceived impairments from the mainstream of economic and community life in almost all societies, the generation of an international disabled people’s movement, and their demand for legal frameworks with which to address the multiple deprivations encountered by people viewed as ‘disabled’. It is argued that the poverty and exclusion encountered by disabled people and other oppressed groups in all societies will not be eliminated without fundamental structural change at the international level

 • 227.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Die Entwicklung einer inklusiven Schule – das Beispiel Essunga, Schweden2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  Informelles und formelles Lernen betrifft nicht nur die Schülerinnen und Schüler im Unterricht, sondern auch die Schule als lernendes System. In dem Symposiums-Beitrag wird die Schulentwicklungsarbeit in der schwedischen Gemeinde Essunga dargestellt und analysiert. In den dortigen Schulen konnten unterdurchschnittliche Leistungen in nationalen Rankings innerhalb weniger Jahre in Toppositionen gewandelt werden. Die Ausführungen basieren auf einer schwedischen Studie (Persson/Persson 2012), in der pädagogisches und administratives Personal, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zu den Wandlungen in Essunga interviewt wurden; zudem wurden teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Die Untersuchung ist an Ludwik Flecks wissenschaftstheoretische Überlegungen zur Ergänzung, Erweiterung und Umwandlung von Denkstilen angelehnt (Fleck 2012). Kennzeichnend für die Veränderungsprozesse in Essunga waren insbesondere die Auflösung gesonderter Fördergruppen, eine autoritative pädagogische Leitung und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauende Lehrerfortbildungen. In der Fallstudie wird unterstrichen, dass Inklusion und hohe Leistungsfähigkeit keinen Widerspruch darstellen, sondern sich ergänzen.

 • 228.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Inklusive Bildung im schwedischen Bildungssystem auf der kommunalen Ebene: Chancen, Spannungen, Hindernisse2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 229.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Inklusive Bildung in Kenia zwischen politischer Rhetorik und pädagogischer Realität2013Ingår i: Sonderpädagogische Förderung heute, ISSN 1866-9344, Vol. 58, nr 3, s. 262-273Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents and discusses the discrepancies between the declared education policy and everyday implementation of inclusive education in Kenya. On the policy level orientation towards the aim of inclusion can be observed. However, this concept of inclusion is fragmented and rooted in a deficit-oriented model of disability. On the level of educational practice major problems in realisation of inclusion exist. These can be explained by lack of acceptance and prejudices, unadjusted didactics, and practical difficulties such as lack of resources and over-crowded classrooms. Considering this situation, the improvement of education opportunities and life chances of persons with disability in Kenya forms an enormous challenge.

 • 230.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Lernen im Schatten der Gymnasialreform in Schweden2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  In den letzten Jahren hat sich das schwedische Bildungswesen grundlegend gewandelt. So wurde 2011 eine Gymnasialreform durchgeführt, die unter anderem striktere Aufnahmekriterien vorsieht. Zugleich wurden fünf Einführungsprogramme implementiert, die Schülern den Übergang in ein Nationales Programm oder in den Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Im Beitrag wird deutlich, dass die Schülerzahl in speziellen Programmen zunimmt, ohne dass bislang eine verbesserte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erkennen ist.

 • 231.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Mångfald, differentiering, inkludering – en introduktion2013Ingår i: Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 17-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 232.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 233.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Mångfaldens didaktik2013Ingår i: Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 107-125Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Stationslärande, verkstäder och expertsystemet2013Ingår i: Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 253-266Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 235.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Vår rädsla för "de andra"2013Ingår i: Intra, ISSN 1102-4143, nr 4, s. 12-13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 236.
  Barow, Thomas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Övergång från skola till arbete i ett historiskt perspektiv: den svenska ”sinnesslövården” under 1900-talets första hälft2015Ingår i: Vägval i skolans historia, ISSN 2002-0147, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 237.
  Barow, Thomas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Bernhard, Dörte
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Lernen im Schatten der Gymnasialreform in Schweden2015Ingår i: Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung: Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik / [ed] Annette Leonhardt, Katharina Müller & Tilly Truckenbrodt, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2015, s. 266-272Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  In den letzten Jahren hat sich das schwedische Bildungswesen grundlegend gewandelt. So wurde 2011 eine Gymnasialreform durchgeführt, die u.a. striktere Aufnahmekriterien vorsieht. Zugleich wurden fünf Einführungsprogramme implementiert, die Schülern den Übergang in ein Nationales Programm oder in den Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Im Beitrag wird deutlich, dass die Schülerzahl in speziellen Programmen zunimmt, ohne dass bislang eine verbesserte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erkennen ist.

 • 238.
  Bartuma, Ilona
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Gill, Gagan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Unga män med utländsk härkomst och gängkriminalitet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den organiserade brottsligheten i dagens Sverige bedrivs ofta av gäng. Studier visar att dessa gäng till största delen utgörs av yngre män och där utrikesfödda personer är överrepresenterade. Vi har båda vuxit upp och levt i delar av Göteborg där en majoritet av människorna har utländsk härkomst, där det förekommer organiserad brottslighet och kriminella gäng av yngre utrikesfödda män. Vi vill undersöka orsakerna till detta fenomen och vill förklara varför unga män med utländsk bakgrund söker sig till gäng. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med ungdomar på en gymnasieskola i Göteborg, genom intervjuer med två tidigare medlemmar inom den brottsförebyggande verksamheten Lugna Gatan, en livsberättelse samt intervjuer med två före detta gängmedlemmar. Resultatet av intervjuerna har därefter satts i kontext till de valda teoretiska utgångspunkterna om sociala band, självuppfyllande profetia och strainteorin. Resultatet av intervjuerna visar att en stor förklaring är ekonomiska och sociala vinster, snabba pengar och en tydlig gruppidentitet. Samtidigt uppgav flera av de tillfrågade att de ville skydda sig och familjen från andra kriminella gäng. Resultaten visar också att det finns en frustration som har analyserats med strainteorin och visar att det är dels på grund av avsaknaden av sociala band som man väljer att ingå och förbli gängmedlem. ”Lojalitet” och ”brödraskap” är begrepp som flera personer anger som viktiga faktorer till varför man stannar i gänget. Nyckelord: organiserad brottslighet, gäng, gängkriminalitet, ungdomar, ungdomsbrottslighet

 • 239.
  Batory, Agnes
  et al.
  Central European University, Budapest, Hungary.
  Svensson, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Central European University, Budapest, Hungary.
  Regulating Collaboration: The Legal Framework of Collaborative Governance in Ten European Countries2019Ingår i: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many scholars have considered when and why collaboration between government agencies and societal actors occurs. This article argues that a simple but largely overlooked answer to these questions is that a formal legal or administrative requirement to do so is in place. Therefore, the objective is to substantiate whether there are legal requirements to collaborate and in what type of source and context this obligation applies in ten European countries. The main finding is that collaboration is underpinned by an extensive range of legal requirements in Europe, although imposing these requirements is generally not the main objective. © 2019 The Author(s).

 • 240.
  Battochio, Randy C.
  et al.
  Laurentian University, Sudbury, Canada.
  Schinke, Robert J.
  Laurentian University, Sudbury, Canada.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Career barriers in the National Hockey League: An inductive thematic analysis of first-hand data from Canadian professional ice hockey players2016Ingår i: International Journal of Sport and Exercise Psychology, ISSN 1612-197X, E-ISSN 1557-251XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objectives of the study were: (a) to examine the Canadian National Hockey League (NHL) players’ internal and external barriers associated with the demands at each NHL career stage and status together with across-career barriers, and (b) to feature the Canadian NHL players’ barriers in the empirical career model. Five rookies, five veterans, and 13 retirees agreed to participate in conversational interviews before their transcripts underwent an interpretive thematic analysis (Braun & Clarke, 2012). Prospects face draft year pressure and team camp anxiety. Rookies and sophomores deal with insecurity with teammates and roster spot uncertainty. Prime veterans have to manage ruminating over missed chances while seasoned veterans struggled with social connections. Across career stages and statuses, NHL players deal with career threatening injuries and conflicts with head coach. After discussing how these results contribute to the empirical career model of Canadian NHL players and also extend the career transition and maladaptation literatures, delimitations and future directions are proposed for sport psychology researchers.

 • 241.
  Battochio, Randy C.
  et al.
  Laurentian University, Sudbury, Canada.
  Schinke, Robert J.
  Laurentian University, Sudbury, Canada.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Coping strategies and resources in the National Hockey League: An inductive thematic analysis with Canadian professional ice-hockey players2017Ingår i: Conference Abstracts: 32nd Annual Conference AASP2017, Orlando, FL, October 18-21, Indianapolis: Association for Applied Sport Psychology , 2017, s. 17-18Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Canadian ice-hockey players must overcome numerous stressors throughout their National Hockey  League (NHL) careers. Though sport psychology researchers have conducted preliminary studies, theoretical restrictions, small participant numbers, and the use of a structured interview guide have limited breadth of knowledge. Our authors constructed a comprehensive empirical career model by eliciting 23 Canadian NHL players. The intent in the presentation is to feature the stressors, barriers, coping strategies and resources utilised at each status and career stage. Five rookies, five veterans, and 13 retirees agreed to participate in conversational interviews before their transcripts underwent an interpretive thematic analysis (Braun & Clarke, 2012). Prospects seeking to gain entry into the NHL needed (a) realistic expectations of draft pressures, (b) training camp expectations, (c) identify the team’s needs, and (d) if demoted, readjust their expectations. Rookies developing  as NHL p layers needed a high compete level when called-up while sophomores developed by (a) knowing their opponents, (b) generating role player production, and (c) made friendships. Veterans seeking to be All-Stars coped by (a) practicing scoring and creating scoring chances, and (b) showing Stanley Cup determination. Seasoned veterans extended their careers by preserving their physique. The authors will discuss the practical applications for sport psychology consultants tasked with ensuring that professional ice-hockey players move effectively through career transitions including entering the NHL, developing as an NHL players, reaching the NHL elite, and maintaining NHL play involvement. The authors will also speak about teammates, coaches, and support staff hoping to be effective resources to their players’ career progression. © 2017 by the Association for Applied Sport Psychology 

 • 242.
  Battochio, Randy C.
  et al.
  Laurentian University, Sudbury, Canada.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  Schinke, Robert J.
  Laurentian University, Sudbury, Canada.
  Stages and demands in the careers of Canadian National Hockey League players2015Ingår i: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, Vol. 34, nr 3, s. 278-288Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Researchers have identified some demands of Canadian National Hockey League (NHL) players, yet there is little direction for players hoping to reach the lucrative league. The objectives of this study were to identify the stages, statuses and demands in Canadian NHL players’ careers and propose an empirical career model of Canadian NHL players. In total, 5 rookies, 5 veterans and 13 retirees had their interviews undergo an interpretive thematic analysis. Prospects face the NHL combine, training camp and minor league assignment. While developing into NHL players, rookies deal with NHL call-ups, team competition and formative production while sophomores seemed preoccupied by the opposition. Prime veterans become All-Stars by garnering point production and challenging for the Stanley Cup while seasoned veterans remain relevant through training camps. A discussion about the model’s viability is followed by applications for sport psychology researchers and practitioners. © 2015 Taylor & Francis

 • 243.
  Bauhn Eriksson, Janet
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ivansson, Helen
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Varför avböjer föräldrar att vaccinera sina barn: En integrativ litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Vaccinationstätheten har minskat i samhället. Främst omtalat är kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR). Att avböja vaccinationer leder till att mässling åter etableras i samhället. Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomar som existerar, där risken för följdsjukdomar är stor och drabbar 20 % av de smittade. Om vaccinationstätheten sjunker under 95 % finns risk att mässling åter får fäste i samhället. Metod:En integrativ litteraturstudie med artikelsökningar utförda i databaserna Academic Search Elite, Cinahl, PubMed och Social Service Abstract som resulterade i 13 relevanta artiklar. Resultat:Studien visar att de flesta föräldrar upplevde att de fick för lite information från hälso- och sjukvården avseende vaccinationer. De sökte sin information via webbsidor eller sökte råd hos andra föräldrar. Därför behöver trovärdig information ges när föräldrar besöker barnhälsovården och informationshäfte delas ut på olika språk för att nå de med olika kulturer. Konklusion och implikation:Studien visar vikten av trovärdig information om vaccinationer för att föräldrar ska kunna ta ställning. Kunskap gör det lättare för hälso- och sjukvårdspersonalen att lägga upp strategier för att undervisa och informera tveksamma föräldrar. Ökad kunskap fås vid fortsatt forskning i ämnet, vilket ökar möjligheterna att WHO når sitt mål om eliminering av mässling.

 • 244.
  Bean, Corliss
  et al.
  School of Health and Exercise Sciences, University British Columbia, Kelowna, Canada.
  Solstad, Bård Erlend
  Department of Coaching and Psychology, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Ivarsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Forneris, Tanya
  School of Health and Exercise Sciences, University British Columbia, Kelowna, Canada.
  Longitudinal associations between perceived programme quality, basic needs support and basic needs satisfaction within youth sport: A person-centred approach2018Ingår i: International Journal of Sport and Exercise Psychology, ISSN 1612-197X, E-ISSN 1557-251XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Acknowledging the importance of longitudinal data to test process-based psychological theories of motivation is critical. The purpose of this study was to use a person-centred approach to identify unique subgroups (i.e. profiles) of youth athletes based on their level of self-reported programme quality (PQ) and basic needs support mid-way through their sport season and investigate potential differences between the subgroups on their self-reported basic needs satisfaction at the end of the sport season. The current study involved 541 Canadian youth athletes (males n = 289; females n = 250; gender-fluid n = 2) within 52 sport programmes over the course of 18 months. Youthathletes ranged in age from 8 through 19 (M = 13.76, SD = 2.61). A latent profile analysis (LPA) in Mplus 8.0 was used to carry out the analyses. The LPA revealed three distinct profiles based on youth athletes’ levels of self-reported PQ and basic needs support. Specifically, athletes who perceived their sport experience to be of higher quality and supported their basic psychological needs midway through the sport season also reported higher levels of basic needs satisfaction at season end. Results from this study contribute to the field of sport psychology through understanding how basic needs theory contributes to the dimensions of programme quality and by informing recommendations for future coach education on how to satisfy youth athletes’ basic psychological needs for autonomy, competence, and relatedness through programmedelivery. © 2018 International Society of Sport Psychology

 • 245.
  Becker-Larsen, Astrid
  et al.
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Henriksen, Kristoffer
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott. University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship2017Ingår i: Scandinavian Sports Studies Forum, ISSN 2000-088X, Vol. 8, s. 87-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Elite athletes push themselves physically and psychologically to their limits in order to develop as athletes and to deliver top performances. To succeed, the athletes must manage their energy. This is particularly important in the periods of high demand on the athletes’ resources (Kellmann, Altenburg, Lormes, & Steinacker, 2001). These include training camps and competitions, because such events are generally intense and likely to induce increased stress, and their schedules often do not allow sufficient time for recovery (Elbe & Kellmann, 2007; Foster, Snyder, & Welsh, 1999). In 2015, the Danish national orienteering coach decided, as a new initiative, to include a three-week training camp in their preparation for the World Championship. The coach was aware that such a long period of intense focus on orienteering would require efficient energy management in the athletes. Therefore, the coach supported the research team in this study aimed at monitoring the athletes’ stress-recovery states during the preparatory camp and the World Championship, with further exploration of the athletes’ perceived sources of stress and recovery during the same period. From a research perspective, the present study is exclusive because of monitoring world-class athlete-participants during their preparation and participation in their most important event. From an applied perspective, searching for efficient processes for energy management during long-term training camps and competitions might become a frontier for improvement of athletes’ preparation and performance.

 • 246.
  Becker-Larsen, Astrid
  et al.
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Henriksen, Kristoffer
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  "Organizing for excellence": stress-recovery states in the Danish national orienteering team during a training camp and the 2015 World Championship2017Ingår i: Sport psychology: Linking theory to practice: Proceedings of the 14th ISSP World Congress of Sport Psychology / [ed] G. Si, J. Cruz and J.C. Jaenes, 2017, s. 639-640Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Elite level athletes are under considerable pressure to perform, why energy management is a natural part of the life of elite athletes. Energy management is particularly important during periods of high demand on their resources, such as during training camps and competitions, which are often intense and do not allow sufficient time for recovery. Research on recovery has mainly focused on individual physical and physiological strategies. In the 2015 World Championship, the Danish national orienteering team was the best nation, winning four gold medals. In the present study we examined: (a) the stress-recovery states of the Danish orienteers during a three-week preparatory training camp and the following 2015 World Championship, and (b) their perceived sources of stress and recovery during the two events. The study was designed as mixed-method with the RESTQ-sport questionnaire, semi-structured interviews, and a coach’s journal as the data sources used longitudinally during the camp and the championship. Results revealed: (a) well-balanced stress-recovery states among all athletes during the entire period; and (b) perceived sources of stress and recovery classified into organizational, social, personal, and athletic. The athletes themselves stated that their well-balanced stress-recovery states positively affected their learning, well-being, and performance. The organizational strategies played a key role in reducing athletes’ unnecessary stress and in facilitating individual recovery. We suggest that “organizing for excellence”, keeping in mind athletes' energy management, is a special task for coaches and managers when preparing for camps and competitions. 

 • 247.
  Belandria, My
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Schagerström, Jonna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Adolescenters upplevelser av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och behandlingar vid depression2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa bland adolescenter i åldern 10–19 år ökar och det finns flera olika orsaker till att de drabbas av psykisk ohälsa. Orsaker som till exempel önskan av kroppslig förändring, press kring att passa in, utforskande av sexuell identitet, ökad tillgänglighet och användande av internet kan leda till psykisk ohälsa. Depression är en av de ledande orsakerna till att psykisk ohälsa ökar bland adolescenter. Syftet var att undersöka hur adolescenter med depression upplever sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och behandlingar. För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med artikelsökningar i tre olika databaser. Det resulterade i tre huvudkategorier: Omvårdnadsåtgärden träning upplevdes stärka självbilden, Omvårdnadsåtgärden medverkan upplevdes skapa trygghet och den tredje kategorin Behandlingar med fokus på förändring av tankar och känslor upplevdes ge insikt. Det är viktigt att besitta kunskap om adolescenters upplevelser av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och behandlingar för depression eftersom det ger en inblick i hur det tas emot av adolescenter.

 • 248.
  Bengtsson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ottemark, Tilly
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Närståendes upplevelse vid oväntade dödsfall: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ibland sker döden oväntat och det finns ofta närstående som skall bemötas. För att kunna bemöta dem på ett adekvat sätt är det viktigt att belysa deras upplevelser i samband med dödsfallet. Syfte var att belysa upplevelser hos personer vars närstående dött en oväntad död. Metoden var en allmän litteraturstudie med 11 artiklar (tio kvalitativa och en kvantitativ) som svarade till syftet och analyserades med hjälp av färgkodning av meningsbärande enheter. Resultatet var att de närstående ville ha rak och tydlig information. De uppskattade små gester som till exempel att bli erbjuden mat eller dryck. Dödsorsaken var viktig att fastställa och att få se den döda kroppen samt att ta avsked upplevdes som betydelsefullt. Att få vara delaktig både i direkt anslutning till döden och i form av uppföljning var en del av resultatet. Relevant att beakta var den subjektiva upplevelsen då alla människor är unika. Ytterligare forskning rekommenderas för att belysa hur vårdpersonal kan påverka närståendes upplevelser i samband med oväntad död.

 • 249.
  Bengtsson, Dennis
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fransson, Oskar
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Motiverad till att rehabilitera: En undersökning av relationen mellan behovsfrustration, behovstillfredsställelse och följsamhet till rehabilitering bland skadade idrottare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om behovsfrustration och behovstillfredsställelse hade en indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom graden av självbestämmande motivation under en 10 dagarsperiod bland skadade tävlingsidrottare som befann sig i början eller i mitten av sin rehabilitering. Totalt deltog 66 tävlingsidrottare som drabbats av en akut och allvarlig idrottsskada, där urvalet innehöll 19 kvinnor och 47 män (M= 21.1 SD= 5.7). Fyra mätinstrument besvarades vid två tillfällen med 10 dagars mellanrum. Resultatet redovisade att behovsfrustration hade en statistiskt signifikant negativ indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering över tid genom kontrollerad motivation. Vidare visade resultatet även att behovstillfredsställelse inte har en statistiskt signifikant positiv indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering över tid genom autonom motivation. Sammantaget påvisar studiens resultat att akut skadade idrottare som upplever sig behovsfrustrerade kommer också uppleva sig mer kontrollerat motiverade och ha en sämre följsamhet till rehabiliteringsprocessen över tid. Studiens resultat framhäver vikten av att skadade idrottare som genomför en rehabilitering som motverkar behovsfrustration och främjar behovstillfredsställelse, ökar möjligheten för ett följsamt beteende och slutligen ett mer lyckat rehabiliteringsutfall.

 • 250.
  Bengtsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Gavette, Pierre
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Stress, trots allt: Om till synes god psykosocial arbetsmiljö och tidigare kända salutogena faktorer och dess effekter på medarbetarens upplevelse av arbetsrelaterad stress2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien behandlar huruvida en del kontorsanställda akademiker upplevde stress som en konsekvens av till synes god arbetsmiljö med hög grad av krav, kontroll och gott stöd. Frågeställningen behandlar vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevdes kunna orsaka hög stress, huruvida några av dessa faktorer var tidigare kända som salutogena samt huruvida dessa faktorer kan ligga bakom eventuella skillnader i upplevd stress mellan avdelningarna. Insamling av data utfördes med hjälp av intervjuer med tio respondenter, nio kvinnor och en man, från två olika avdelningar inom samma organisation. Frågor ställdes kring respondenternas upplevda krav, kontroll, stöd, engagemang samt stress i arbetet. Resultatet visade att graden av stress varierade mellan avdelningarna, främst på grund av obalans mellan krav och kontroll samt bristfälligt instrumentellt socialt stöd inom den ena avdelningen. Vidare fann författarna att tidigare kända salutogena faktorer så som exempelvis kontroll och sociala kontakter kan ha visat sig ge negativa konsekvenser för respondenternas mentala hälsa. Därutöver fann författarna att otydliga arbetsbeskrivningar var en bidragande faktor till arbetsrelaterad stress inom båda avdelningarna.

2345678 201 - 250 av 2512
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf